Меншікті капитал сатылары


Жоспар:

1. Жалпы меншікті капитал түсінігі.
2. Меншікті капитал сатылары.
3. Қосымша капитал түсінігі
4. Мысал.
5. Меншікті капиталдың тиімділігін бағалауда экономикалық қайтарым капиталының формуласы.
Банктің меншікті капиталын басқару.

Экономикалық көзқараспен қарағанда банктің меншікті капиталының қаражатының былай бейнеленеді:
1. Несиелік ұйымдардың қоры.
(жарғылық, резервтік, қорланым қоры, тұтыну қоры). Қордың құрылу көзі алдыңғы кезеңдегі таза пайда болып табылады. Қорлар баланс шоттарының 102-107 бөлімінде көрсетілген.
2. Банктің таза пайдасы.
Таза пайда банктіңағымды табысымен және ағымды шығысы + алдыңғы кезеңдегі пайда – қолданылған пайда.
3. Тәуекел резервтері.
(қарыз мүмкін болған резерв, бағалы қағаздарды құнсыздандыру резерві, басқа да міндеттемелер бойынша резерв).
Баланстар бұл резервтік синтетикалық шоттар бойынша пассивті қалдықтар түрінде беріледі, онда бағалы қағаздар мен несиелерге салынған салымдар көрсетіледі.
Мысал:
45501- 30 күнге дейін жеке тұлғаларға несие (актив),
45508- осы несиелер бойынша резерв (пассивті қалдық).
Меншікті қаражаттарға сондай-ақ болашақ кезеңдегі шығыстың көлеміне бағытталған.
Сондай-ақ, коммерциялық несиелік ұйымдарда меншікті қаражаттың (капитал) есеп-айырысу әдісі несиелік ұйымдардың №.31-П 1998 жылдың 1 июнь айында жалпы белгіленген меншікті капиталды анықтау әдісі белгілеген. Осы әдіске сәйкес, несиелік ұйымның меншікті қаражаттары негізгі және қосымша капитал сомасы болып есептелінеді.
Өз кезегінде, негізгі капитал келесі сатылардан тұрады:
1. жарғылық капитал;
2. аудитормен бекітілген несиелік ұйымдардың қор бөлігі;
3. бағалы қағаздар салымының құнсыздану резерві, оның ең негізгісі несиелік ұйымдардың акциясындағы салым резерві;
4. аудитормен бекітілгенболашақтағы пайда.
Негізгі капитал материалдық емес активтерінің көлеміне, меншікті акциясына, акционерлердің сатып алғанына және шығындарға байланысты азайып отырады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:


1. Банковский портфель – 2./ Под ред. Коробова Ю.И – М., Соминтэк, 1994.
2. Грабовый С. Риски в современном бизнесе.- М., Банки и биржи, Юнити, 1995.
3. Основы банковского менеджмента./ Под ред. Лаврушина О.И.-М., Инфра-М, 1995.
4. Банковские риски.// Деньги и кредит.-1993.-№12, - с.18-26

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Жоспар:

1. Жалпы меншікті капитал түсінігі.
2. Меншікті капитал сатылары.
3. Қосымша капитал түсінігі
4. Мысал.
5. Меншікті капиталдың тиімділігін бағалауда экономикалық қайтарым
капиталының формуласы.

Банктің меншікті капиталын басқару.

Экономикалық көзқараспен қарағанда банктің меншікті капиталының қаражатының
былай бейнеленеді:
1. Несиелік ұйымдардың қоры.
(жарғылық, резервтік, қорланым қоры, тұтыну қоры). Қордың құрылу көзі
алдыңғы кезеңдегі таза пайда болып табылады. Қорлар баланс шоттарының 102-
107 бөлімінде көрсетілген.
2. Банктің таза пайдасы.
Таза пайда банктіңағымды табысымен және ағымды шығысы + алдыңғы кезеңдегі
пайда – қолданылған пайда.
3. Тәуекел резервтері.
(қарыз мүмкін болған резерв, бағалы қағаздарды құнсыздандыру резерві, басқа
да міндеттемелер бойынша резерв).
Баланстар бұл резервтік синтетикалық шоттар бойынша пассивті қалдықтар
түрінде беріледі, онда бағалы қағаздар мен несиелерге салынған салымдар
көрсетіледі.
Мысал:
45501- 30 күнге дейін жеке тұлғаларға несие (актив),
45508- осы несиелер бойынша резерв (пассивті қалдық).
Меншікті қаражаттарға сондай-ақ болашақ кезеңдегі шығыстың көлеміне
бағытталған.
Сондай-ақ, коммерциялық несиелік ұйымдарда меншікті қаражаттың
(капитал) есеп-айырысу әдісі несиелік ұйымдардың №.31-П 1998 жылдың 1 июнь
айында жалпы белгіленген меншікті капиталды анықтау әдісі белгілеген. Осы
әдіске сәйкес, несиелік ұйымның меншікті қаражаттары негізгі және қосымша
капитал сомасы болып есептелінеді.
Өз кезегінде, негізгі капитал келесі сатылардан тұрады:
1. жарғылық капитал;
2. аудитормен бекітілген несиелік ұйымдардың қор бөлігі;
3. бағалы қағаздар салымының құнсыздану резерві, оның ең негізгісі
несиелік ұйымдардың акциясындағы салым резерві;
4. аудитормен бекітілгенболашақтағы пайда.
Негізгі капитал материалдық емес активтерінің көлеміне, меншікті
акциясына, акционерлердің сатып алғанына және шығындарға байланысты азайып
отырады.
Қосымша капитал өзіне мыналарды енгізеді:
1. 01.01.97 жылға дейін бағалау шоты бойынша жасалған мүліктің өсімі;
2. 1-ші топ тәуекеліне қатысты қарыз бойынша резерв (төменгі тәуекел);
3. несиелік ұйымдардың қалған қор бөлігі (негізгі капиталға кіре
алмағандар);
4. аудитормен бекітілген пайда;
5. Субординарлық несиелер (заимдар).
(субординарлы деген сөздің мағынасы, ол 5 жылға дейін ғана берілетін несие.
Субординарлы (заим) несие белгілеген уақыттан бұрын талап етілмейді).
Қосымша капитал көлемі мыналар арқылы төмендейді:
1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес, қарыз
бойынша 2-3-ші тәуекел топтарының мүмкін болатын шығындар резервінің
және бағалы қағаздар салымының құнсыздану резервінің құрылмағандығы;
2. Мерзімі ұзартылған дебиторлық қарыз.
Банктің меншікті капиталының рөлі мен көлемі оның басқа өндірістік
мекемелермен спецификасын анықтайды. Банктер өз шоты бойынша тек қана
ресурстағы жалпы қажеттіліктегі қызметін қамтамасыз ету үшін 12-ден 20%-ға
дейін ғана қажеттіліктерін қалыптастырады. Меншікті капиталдың рөлі жалпы
банктің тұрақтылығын және оның жұмысының тиімді жасалуын қамтамасыз ету
болып табылады.
Банк капиталының 1-ші функциясы – қорғаныс, ол ағымдағы шығыстарды өзіне
сіңіріп отыру жолымен жасалып отырады;
Капиталдың 2-ші функциясы – реттеуші функциясы. Бұл функцияда банктің
табысты құрылуы қоғамдық қызығушылығымен байланысты болады, сонымен қатар
ол Ұлттық Банктің мемлекеттік органдарды банк қызметін бақылаушы өкілі
ретінде тәртіптер мен заңдарды бақылауға тиіс. Қазіргі уақытқа дейін
меншікті қаражаттың несиелік ұйымдардың капиталының ең минималды көлемі
5млн.евро. Ал, қазіргі кезде меншікті қаражаттың несиелік ұйымдарда
жасалатын капиталдың ең минималды көлемі 25,07млн. тг. болу керек, банк
операцияларын жасауда бос лицензияны алу үшін меншікті қаражаттың капитал
сомасы 125,3млн.тг болу керек. (бұл мәліметтерді Ұлттық Банк реттеп
отырады).

Коммерциялық несиелік ұйымдар Ұлттық Банктің анықтайтын кейбір нормативті
көрсеткіштері .

Мөлшер атауы Бекітілген
норматив
Капиталдың актив көлемінің сомасына 9%-дан кем болмау керек.
қатынасы, тартылған тәуекел есебі
(Н1)
1 қарыз алушының максималды тәуекел 25%-дан жоғары болмау керек.
көлемі немесе қарыз алушылар тобы
бір-бірімен қатынасы (Н6)
1 қарыз алушыға шаққандағы 800%-дан жоғары болмауы керек
тәуекелдің максималды көлемі (Н7)
1 акционер басына шаққандағы 20%-дан жоғары болмауы керек
тәуекелдің максималды көлемі (Н9)
1 несие беруші-салымшыға шаққандағы 20%-дан жоғары болмауы керек.
тәуекелдің максималды көлемі (Н8)
1 инсайдерге шаққандағы максималды
тәуекел, жеке тұлғалардың салымының
максималды көлемі, өзіндік
вексельдік міндеттемелердің және
т.б. мөлшерлік тәуекел.

Бұл талаптар шарт жасасудағы меншікті капиталдың жеткіліктігін
анықтайды, өйткені банк капиталы операция бойынша тәуекелді жабу көзі болып
қарастырылады.
Банк капиталының жеткіліктігіне қызығушылар, олар:
1. Банктің өзі
2. Реттуші органдар (банк жүйесінің сенімін толық жүзеге асыруға
қолданылады)
Меншікті капиталды басқару жеткіліктілік позициясы былай қарастырылады:
1. Банк көлемі бойынша (капиталдың минималды мүмкін деңгейімен
салыстырылуы);
2. Толық емес және қиын активтер көлемі бойынша;
3. Тәуекел активтерінің көлемі бойынша;
4. Капиталдың күту өсімі, жоспары, болашағы бойынша;
5. Басқару сапасы бойынша.
Қаржы менеджерлері есеп-айырысулардың әртүрлілігіне қарамастан , өзіндік
қаражаттың экономикалық мәнін түсіну қажет және банктегі нормативтік
актілердің көрсеткішінің қарым-қатынасын айқын түсіну қажет.
Мысал:
1999ж. 20 қыркүйек. Қаржы менеджерлерінің алдындағы міндет, ол:
1. Алдыңғы аймен салыстырғандағы 1999 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Меншікті капитал
Меншiкті капитал туралы
Инфляция жағдайындағы меншікті капитал
Кәсіпорындағы меншікті капитал
Меншікті капитал есебі
Кәсіпорындарда меншікті капитал есебін жүргізу
Активтер, міндеттемелер және меншікті капитал
Қаржылық нәтиже және меншікті капитал есебі
Меншікті капитал кәсіпорынның экономикалық негізі ретінде
Табыстар мен шығыстарды тану (ҚЕХС 18) және меншікті капитал есебі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь