Халықаралық банктік есепайырысу

КIРIСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКТІК ЕСЕПАЙЫРЫСУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.1 Банк есебiне жалпы түсiнiк және түрлерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Банкаралық есепайырысу, оның жiктелуi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3 Банк қызметiн құқықтық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 SWIFT . БАНКАРАЛЫҚ ХАБАРЛАМА ЖҮЙЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 SWIFT жүйесiнiң құрылу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 SWIFT жүйесiнде көрсетілетін қызмет түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Желінің жетiстiктерi мен кемшiлiктерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3 SWIFT ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қай қоғамның болмасын тұтас жағдайын анықтайтын, экономикасының ең негiзгi жүйесi, банкаралық төлемдер мен есеп айырысулар болып табылады. Банкаралық корреспонденттiк қатынастар бiр – бiрiнiң тапсырысы бойынша төлемдермен есеп айырысуды жүргiзуге негiзделген банк арасындағы ынтымақтастықтың әр түрлi түрiнен турады.
Қазақстандағы жаңа экономикалық типіне ауысудағы барлық кезеңдердегі сияқты қазіргі уақытта да банктік қызметтер еліміздегі әрекеттердің динамикалық дамудағы түрлерінің басым бөлігінің бірі болып табылады.
Банк көрсететін көп спецификалық қызметтер телекоммуникативті ортаны қолданумен тікелей байланысты, оған төмендегідей банктік жұмыс түрлері үшін типтік қызметтер жатады.
 Пластикалық карточка арқылы қолма – қолсыз есеп айырысу;
 «тапсырыскер – банк» өзара іс – қимылы;
 Қазақстандағы банкаралық өзара іс – қимыл;
 SWIFT және басқа да жүйе арқылы халықаралық тапсырыскерлердің өзара іс – қимылы.
Бұл жұмыстың мақсатына Дүниежүзілік Банкаралық жүйесін (SWIFT) қарастыру, яғни даму кезеңдерін, өмірге келу мақсаттары мен бірқатар жұмыс істеу мәселелерінің шешілуі жатады.
Банктің сыртқы ортамен өзара іс – қимылы үшін қолайлы алғы шарт құратын әлемдегі үлкен желі санын отандық және шығыстық әзірлеушілерге автоматтандырылған банктік электрондық жүйесін жетілдіруді ынталандырудағы банктік сектордың дамуын қажет ететін бағдарламалық және техникалық қамту. Мұндай өзара іс – қимылдар коммерциялық банктердің қалыпты жұмыс істеуінің қажетті шарты болып отыр, сондықтан осы бағыттағы банктік ақпараттық жүйенің дамуындағы ең көп үдерісін күтуге болады.
Банки на развивающихся рынках: в 2 т./ Д.Макнотон, Д.Дж.
Карлсон, К.Т. Дитц, П. Фаллетти и др. - Москва: Финансы и статистика Т. 2:
Интегрирование финансовой отчетности. — 1994г.-255с.
2. Бектаев Қ. ‡лкен орысша –қазақша сµздік Алматы, " Алтын қазына",1999ж.
3. Батурин Ю.М., Жодзишский A.M. Компьютерная преступность и
компьютерная безопасность. - Москва: Юридическая литература, 1991г-154с
4. Бэрри Нанс Компьютерные сети - Москва: Binom Pudlishers, 1996 г.-320с.
5. Введение в банковское дело: учебное пособие - Москва: ИПФ " Мир
и культура", 1997 г.-580с.
6. Лексис В. Кредит и банки: пер. с нем. Р. и Ф. Михалевских - Москва:
Перспектива, 1994 г.-450с.
7. Мақыш С.Б., А.Є.Ілияс. Банк ісі, Алматы "Қазақ университеті", 2004ж.-460бет
8. Майдан – Єли Байгісиев, Халықаралық валюта қатынастары жєне валюталық қ±қық. Алматы, "Қазақ университеті", 2004 ж.-520бет
9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под
редакцией Красавиной Л.Н.- Москва: Финансы и статистика, 1994 г.-460с.
10. Международные расчеты: Практическое пособие / под редакцией
Березина М.П., Крупнова Ю.С.- Москва: Финстатинформ, 1994 г.-365с.
11. Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках: практикум;
учебное пособие - Москва: Финстатинформ, 2001 г.-355с.
12. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка -
Москва: Финансы и статистика, 1996 г.-340c.
13. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги - Москва: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 1997 г.-640с.
14. Рыночная экономика в 3 т.: учебник/ответственный редактор Юбин Ю.Б. - Москва: Соминтэк (ассоциация экономических ВУЗов) Т.2,ч. 2: Основы бизнеса - 1992 г.-150с.
15. Севрук В.Т. Банковские риски. - Москва: Дело , 1995 г.-364с.
16. Севрук В.Т. Банковский маркетинг - Москва: Дело , 1994 г.-250с.
17. Смит А. Биржа - игра на деньги: перевод с английского - Москва:
изд. дом" Альпина ", 1998 г.-340с.

18. Солянкин А. А. Компьютеризация финансового анализа и
прогнозирование в банке / под редакцией Титоренко Г.А. - Москва:
Финстатинформ, 1998 г.-460с.
19. Тоқсанбай С.Р. Толық экономикалық орысша- қазақша сµздік – Алматы, " Cµздік -словарь",1999 ж. -1120бет
20. Ценные бумаги: учебник для студентов экономических
специальностей ВУЗов / под редакцией Колесникова В.И., Торкановского B.C. - Москва: Финансы и статистика, 1998 г.-550с.

21. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и
зарубежный опыт -2 издание - Москва: Финансы и статистика, 1995 г.-390с.
22. Экономика Казахстана на стыке веков / ответственный редактор
СМ. Омирбаев - Караганда: ТОО " Арко ", 1998 г.-268с.
        
        МАЗМҰНЫ
КIРIСПЕ.....................................................................
..............................................
1 ... ... Банк ... ... ... ... Банкаралық есепайырысу, оның
жiктелуi.....................................................
3. Банк қызметiн құқықтық қамтамасыз
ету....................................................
1. SWIFT – ... ... ... SWIFT ... ... SWIFT ... ... ... Желінің жетiстiктерi мен
кемшiлiктерi........................................................
2. SWIFT ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ
ДАМУЫ....................................................................
...........................................
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
....................................
ҚОЛДАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР..................................................................
......
КІРІСПЕ
Қай қоғамның болмасын тұтас жағдайын анықтайтын, ... ... ... ... ... мен есеп ... ... табылады.
Банкаралық корреспонденттiк қатынастар бiр – ... ... ... есеп ... ... негiзделген банк арасындағы
ынтымақтастықтың әр түрлi түрiнен турады.
Қазақстандағы жаңа экономикалық типіне ... ... ... ... уақытта да банктік қызметтер еліміздегі әрекеттердің
динамикалық дамудағы түрлерінің басым бөлігінің бірі ... ... ... көп спецификалық қызметтер телекоммуникативті ортаны
қолданумен ... ... оған ... ... ... ... ... қызметтер жатады.
– Пластикалық карточка арқылы қолма – қолсыз есеп айырысу;
– «тапсырыскер – банк» өзара іс – қимылы;
... ... ... іс – ... SWIFT және ... да жүйе арқылы халықаралық тапсырыскерлердің өзара
іс – қимылы.
Бұл жұмыстың ... ... ... ... ... яғни даму ... ... келу мақсаттары мен бірқатар жұмыс
істеу мәселелерінің шешілуі жатады.
Банктің сыртқы ортамен өзара іс – қимылы үшін қолайлы алғы шарт ... ... желі ... ... және ... ... банктік электрондық жүйесін жетілдіруді ынталандырудағы
банктік сектордың дамуын қажет ететін бағдарламалық және техникалық қамту.
Мұндай өзара іс – ... ... ... ... ... ... ... болып отыр, сондықтан осы бағыттағы банктік ... ... ең көп ... ... ... ... және ... бақылаудың әрқилы
түрлеріне сәйкес келуі есебінен ... ... ... ең жоғары
сенімділігімен қамтамасыз ету банк ... ... ... ... ағымдағы банк жағдайын және жалпы іс – қимыл суретін кез
келген ... ... ... ... ... ... арнайы тәртібі есебінен инвестиция және
бағалы қағаздар, ... ... ... ... ... жүйе ең ... ... қабылдаумен қамтамасыз етеді.
Автоматтандыру жүйесін қолдану нақты бәсеке жағдайында ерекше қажет банк
тапсырыскерінің сапалы қызмет ... ... ... ... ... ... етек алуы ... – импорттық
операцияларының шартында міндетті түрде СВИФТ (SWIFT) ... ... ... ... бірлескен әлемдегі үлкен
коммуникативті желіге қосылуындағы есеп ... ... ... ... ұсынады.
¤кілетті банктер аударымдарды импотталған тауарлар мен кµрсетілген
қызметтерді тµлеу ‰шін ... ... ... ... ... ... ... арқылы орындайтын
болып ж‰р. Б±л ж‰йе 1973 жылы қ±рылып, сол кездің µзінде – ақ 239 банкті
біріктірген ... 90 шы ... орта ... ... ... 84 елін
қамтитын 3 мыңдай банкі СВИФТ ж‰йесінің м‰шесі ... ... ... ... ... ең ... єрі шапшаң т‰рі СВИФТ ж‰йесін
пайдалану болып саналады.
Осыған байланысты, қаржылық ... ... ... және ... рұқсат етілмеген телекоммуникативті қызмет көрсетуде оперативті
сенімді, тиімді, құпиялы және қорғалған тапсырмалар шешіледі.
I ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКТІК ЕСЕПАЙЫРЫСУ
1.1 Банк ... ... ... және ... барлық сыртқы экономикалық қатынаста есеп айырысу жүйесiн әр
түрлi контрагент шаруашылық жүргiзушi ... ... өз ... Тауарларды экспорт-импорт процесiнде пайда болатын, әр түрлi сыртқы
экономикалық байланыс және ... есеп ... ... ... ... және тапсырыскерге қызмет көрсету үшiн банктер ... ... ... ...... ... Ол ... бойынша
корреспонденттiк деген атқа ие болған шарт негiзiнде.
Шаруашылықтағы өнiмдi жабдықтаушылар мен тұтынушылар арасындағы қолма-
қол ақшасыз есеп ... ... ... барысында банктер арасында
өзара есеп айырысулар туындайды. ... есеп ... ... ... ... әр түрлi банкте қызмет көрсетiлген жағдайда туындайды.
мұндай есеп айырысулар бүгiнгi күнi корреспонденттiк ... ... ... ... ... ... яғни ... дербес коммерциялық
банктердiң құрылып, жұмыс жасауына байланысты ... есеп ... ... ... ұшырады. Бұл өзгерiс банктер ... ... ... ... ... ... корреспонденттiк шоттар арқылы банкаралық ... ... екi ... ... ...... яғни ... банктiң бiр –
бiрiмен корреспонденттiк қатынас орнату негiзiнде;
II нұсқасы – орталықтандырылған, яғни коммерциялық банктер арасындағы
есеп айырысу ... ... ... ... ... ... – басқаның есеп шотында және есеп ... ... ... шотында төлемдердi жүзеге асырудағы бiрнеше несиелiк
мекеме ... екi ... ... ... қатынас. Осы кезде банктер бiр
– бiрiнен «ЛОРО – НОСТРО» шотын ашады. ¤мiрде корреспонденттiк ... ... ... ... жғне т.б. операциялармен қызмет кµрсету
және тауар үшiн есеп ... ... ... ... ... алатын банктерге
тән.
Банктер арасындағы корреспонденттiк қатынастар – банктердiң өзара кредит
беруi, ... ... – қол ... ... ... т.б. бiр – ... және әр түрлi банктердiң қызметiн қолданатын шаруашылық
субъектiлерiнiң арасындағы қолма – қол ... есеп ... ... ... есеп ... ... асыру қажеттiлiгiнен туады.
Корреспонденттiк қатынастар қажеттiлiгi банк өзiнiң тапсырыскерiне қандай
да бiр қызмет түрiн ... ... ... ... ... ... орындай
алмаған кезде және қызметтiң түрiн төменгi тарифпен бере алмаған уақытта да
туады.
Корреспонденттiк келiсiм – банктердiң ... ...... ... үшiн
барлық шарттар мен тәртiптер негiзiн құрайды.
Есеп айырысу ыңғайлы болу үшiн ... бiр – ... әр ... ... шоттар ашады. Сауда серiктестiктерi ... жэне ... ... ... корреспонденттiк
қатынастардың болуының үлкен маңызы бар, себебi ол ... ... ... ... ... ... бередi және қосымша шығысты
керек ететiн 3 – шi бiр банк ... кiре ... ... ... ... ... ... техникалық
рольде қарастырылса, қазiргi кезде операцияларды жүргiзудегi туатын қатердi
азайту құралы ретiнде косымша табыс алудың ... көзi ... ... ... (қажеттi қаражаттары, тәжiрибесi жоқ үлкендi – кiшiлi)
кредиттiк операциялардан ... ... ... ... ... капитал
рыноктарына қатысты. Сондықтан корреспонденттiк қатынастар олардың жаңа
жағдайға ... ... ... болды. Банктер сенiмдi серiктердi
iздеуде бiрiншi өздерiнiң дәстүрлi корреспонденттiк хабарласуы маңызды орын
алды. Корреспонденттiк қатынастарды жетiлдiру ... ... ... ... ... өз ... ... және iске асырады, қандай
банкпен қандай аумақта, қандай ... ... ... ... банк – ... ... ... талдап, олардың төлем
төлеуге қабiлеттiлiгiмен беделдiлiк, банк мүддесiн қамтамасыз ету ... ... ... ... ... қалу ... қорғау,
банкаралық есеп айырысу шартымен олардын тиiмдiлiгiн арттыруды жетiлдiредi.
Сөйтiп “корреспонденттiк қатынас” түсiнiгi ... ... ... өзара операциялар жұзеге асырудың тәртiбi туралы келiсiмнен
шығып, өзара халықаралық есеп ... ... ... ... ... ... ... жақсарту жұмыстары, бойынша банкаралық өзара
қарым – ... кең ... ... мен қоса банк ... барлық
саласына дерлiк тарады.
Қазiргi кезде банктiң өз ... және ... ... ... ... ... ... халықаралық
банктiк операциялардың өсу түрлерiнiң кеңейтiлуi, ол ... ... ... өстi ... ... көзқарасты өзгерттi.
Корреспонденттiк қатынас түсiнiгi операцияның жүргiзудiң түрлерiне,
әдiстерiне, ... оны ... ... ... ... айтып
кеткенiмiздей бұрын корреспонденттiк қатынас қандай да бiр ... ... ... ... мүмкiндiк берсе, есеп айырысуды уақтылы жүзеге
асыруды, ... бiр ... ... етсе ... ... қауiпiн
азайтса, банк қызу бәсеке жарамдылығын қамтамасыз ... ... ... ... ... шоттағы қаражатты нарықтық
қозғалысты тудыратын жедел ақы алу ... ... ... ... ... шот – бұл коммерциялық банктердiң ... ... ... арналған елдердiң орталық банкiнде және банктердiң
бiр – ... ... ... ... шотта банктердiң меншiктi
қаражаттары мен оның клиенттерiнiң несиелi, есеп айырысу және ... ... ... ... ... Мұндай операцияларға:
– Банк клиенттерiнiң ақшалай қаражаттарына аудару және есептеу;
– Банк клиенттерiнiң бюджетпен, зейнетақы ... және ... есеп ... Клиенттерге қолма – қол ақша беру және қабылдау;
– Банкаралық ... және ... ... ... ... банкпен кассалық операциялар;
– берiлген несиелер үшiн алынған пайыздар және басқа ... ... ... ... ... ... банктiң өзiнiң бюджетке төлемдерi (салық);
– банктiң басқару аппаратын ұстауға ... ... ... ... ... ашу үшiн банктер мынадай ... ... ... ... корреспонденттiк шот ашу туралы өтiнiш;
– банк жарғысының көшiрмесi;
– банктiк операцияларды жүргiзуге рұқсат ... ... ... мен ... ... бар ... (нотариуспен
куәландырылған).
«НОСТРО» шоты – корреспонденттегi ... банк ... яғни ... ... ... ... ... ағымдағы шот.
«ЛОРО» шоты – бiздiң банктегi банк – корреспондент ... ... ... банк – ... ... ... ағымдағы шот. Бұл
шоттарда банктердiң өзара тапсырманы есепке жатқызуы көрiнедi. Банкаралық
корреспонденттiк тура ... ... есеп ...... ... ... тiке аударуды жүргiзу мүмкiндiгiмен шарттасады.
Коммерциялық банктер өздерiнiњ тапсырыскер – кәсiпорын және қатысушы ... ... ... ... үш ... ... ... өткiзiледi:
– банктiк аударма;
– инкассо;
– аккредит.
Жақтық келiсiмде нақты таңдау ... есеп ... ... сауда
шартында анықталады. Халықаралық есеп ... ... ... банк қатысуымен өткiзiлетiн еншiсiмен, яғни, банк ... ... ... ... минимальдi (табыскердiң төлем тапсырмасының
орындалуы), инкассо мағыналы (табыстауды ... және ... ... ... ... максимальдi.
Басқа да халықаралық есеп айырысу түрлерi сияқты банк ... – қол ... ... түрлерi жүзеге асырылады, яғни, бiр банктен
келесi банкке ... ... ... ... Корреспонденттiк
келiсiм шартының сәйкесiнше ғана коммерциялық банктер шетел банктерiнiң
төлем ... ... ... ... Қазақстандық импортерларының
ақшалай мiндетi арқылы шетел банктерiне төлем тапсырыстарын шығара алады.
Банк есеп айырысу ... банк ... ... ... ақы ... ... еткеннен бастап қатыса алады.
Банк аударымы арқылы жүргiзiлген төлемге (құжатты табыстау, тауарды
жеткiзу) банк ешқандай ... ... ... ... ... ... тұрлаусыз нарық талабында ғана жиi қолданылады.
Аударымдағы банктiң қатысу түрiне байланысты банктiк аударымның ... ... ... көрсетiлген қызмет және экспортталған тауарлар үшiн есеп ... ... ... ... көрсетiлген қызмет және импортталған тауар үшiн есеп айырысудағы
банктiк аударым (импорттық аударым)
Көрсетiлген қызмет және ... ... үшiн есеп ... ... ... банк өзiнiң корреспонденттерiне ... ... ... ... ... және ... ... алушыға (бенефициар) төленген соманы банкке өтеу тәсiлiн көрсетумен
ерекшеленедi.
өзара ... ... ... ... ... ... жеке ... және заңды тұлға пайдасына ағымдағы баланстың
валюталық шотынан шетелге шетел валютасында ... ... ... ... ... түрiнде жүзеге асырылады.
Банктiң импортты аударымы банк бұйрығын тапсырыс бойынша белгiлi ақша
сомасын төлеу туралы өзiнiң ... ... ... ... ... ... банк – төлемшiге төленген соманы өтеу
тәсiлiн көрсетуiне сенiм бiлдiредi.
Әдетте мұндай аударым қатысушылары ... ...... және ... және ... ... ... Ереже бойынша бұл аударымға импортер
мен экспортер арасындағы, көбiне делдалдың қатысуымен, саудалық ... ... шарт ... алғы ... ... ... ... төлем аударымы
қандай банк арқылы, қалай (телеграф арқылы, ... ... ... ... ... ... асыратынына келiседi.
Операцияның шапшаңдығына қолдану нәтижесiнде, мазмұны бойынша
сәйкестендiрiлген банктiк ... ... ... және ... ... ... қолданылады.
СВИФТ арқылы ақшалай қаражаттар аударылымы, банктағы шот жағдайы
туралы ақпаратты табыстау, валюталық мәлiменi растау, ... ... ... ... ... ... саудасы, даулы сұрақтардың
келiсiлуi, тапсырыскердiң электронды шотын енгiзу және құралдармен басқару
сияқты банк ... ... ... Есеп ... ... ... жіктелуі
Ұлттық банк халықаралық есеп айырысуларды ұйымдастыруды, шетелдермен
валюта – қаржылық және кредит – ... ... ... ... ... ... ... ұсынады.
Валюталық операциялар ағымдық операциялар және капитал қозғалысына
байланысты ... ... ... ... ... ... валютасымен банктік
операциялар жүргізуге Қазақстан Республикасы ұлттық ... ... бар ... ... ғана ... ... ... қатар,
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі валюталық реттеуді және валюталық
бақылау ... ... ... ... ... ... жәктеледі:
1. Клиенттердің шоттарын ашу және жүргізу;
2. Сауда емес операциялар;
3. Шетел банктерімен корреспонденттік қатынас орнату:
4. Конверсиондық операциялар;
5. Халықаралық есеп ... ... ... ... ... ... және орналастыру операциялары.
Берілген бағытқа байланысты, халықаралық есеп айырысу операцияларына
тоқталайық:
Сыртқы ... есеп ... ... формалары қолданылады:
құжатталған аккредитив, құжатталған инкассо, банктік аударым.
Құжатталған аккредитив – аккредитивте ... ... ... ... ... өзінің бұйырушы – ... ... ... ... ... алушы банктің (эмитент –
банктің) міндеттемесін білдіреді.
Құжатталған инкассо – эмитент – банктің, сенім ... ... ... ... ... үшін ұсынуға немесе ақшасын алып
беруге өзіне алған міндеттемесі.
Банктік аударым – банктік аударым ... ... ... ... есеп ... ... түсімдердің өкілетті банктердің
шотына есепке алынуын білдіреді.
Банктің аударылымдарды қолданудың ... ... ... ... мємілерді қайта есептеудің қажеттілігі жатады. Сондай – ақ ... ... мен ... ... ... ... жарнамалылықты
реттеу ‰шін пайдаланылады.
Экспортталған тауарлар жєне кµрсетілген ... ... ... ... тапсырмалары µкілетті банктерге телеграфтық немесе
почталық аударылым ретінде т‰седі. ... ... ... ... бекітілген нысандағы мамориялдық ордер жасалады. ... ... алу ... банк аталған ордерде қ±жаттардың банкке
келіп т‰скен мерзімін кµрсетеді. ... ... ... ... ... ... 15 ... кешіктірмей қ±жаттарды ж‰зеге асыру мақсатында
пайдалануы тиіс.
Банктік аударылымдар мынадай операциялардан т±рады.
1) Жасалған ... ... ... сатып алушыларға қ±жаттарды
тапсырады.
2) Сатып алушы тµлемдік тапсырманы µзіне ... ... ... ... ... ... кµрсететін банк тµлемдік тапсырманың келіп т‰скені
жµнінде хабарланады, яғни оған авизо жіберіледі.
4) Авизо келіп т‰скеннен соң, ... ... ... ... кµрсететін
банктің есепшотынан алынып, сатушының есепшотына аударылады.
Банктік аударылымдардың ... ... ... ... ... шарттары негізінде атқарылады.
Сыртқы сауда келісімнің «Тµлем шарттарында» жеткізілген тауар ‰шін тµлем
банктік аударылым т‰рінде ж‰зеге ... деп анық ... ... ... ... ... – есепшоттың нµмірі, экспорттаушы
банктің аты, мекен – жайы кµрсетілуімен ... ... ... ... ... аударылым нысанындағы есеп айырысуларда келісушілердің бір жағы
єрқашан тєуелділікпен ... ... ... экспорттаушы ‰шін жеткізілген
тауардың ауаударылым арқылы тµлемі дер ... ... ... ... ... ... қ±ны ... ала тµленіп қойылған тауардың дер кезінде
жеткізілмеуі қаупі болары белгілі
Отандық банк ... ... есеп ... ... мынадай түрлерге бөлінеді:
– Банктік шоттар ашу
– Ұлттық немесе шетел валютасында аударым операциялары
– Алдағы уақытта валюталау күні қойылуға ... ... ... ... ... ... өзгерту не қайтару
– Валюталық операцияларға бақылау жасау
– Шоттың архивін беру
– Шоттан қолма – қол ақша ... Ұсақ ... ... беру
– Банктен кеңсеге дейін немесе керісінше қолма – қол ақшаларды
инкассациялау
... ... ... ... есеп ... операцияларын ұйымдастырушылар болып
табылады.
Есеп айырысу операциялар мынадай белгілеріне байланысты жіктеледі:
Есеп айырысу субъектеріне қарай:
– банктік емес секторлар (шаруашылық ... ... ... есеп айырысу
– жеке сектор – үй шаруашылықтарының банктер арқылы есеп айырысулар
– банктік сектор – банкаралық есеп ... ... ... ... ... ... бойынша есеп айырысулар
– бюджет және басқа бюджеттен тыс қорлармен аударымдар
– банк ссудалары, вексельдер және ... да ... ... ... ... қарай:
І. Мемлекет ішіндегі есеп айырысулар, оның ішінде:
- бір ... ... ... тыс ... ... ауылдарда
ІІ. Мемлекет арасында (халықаралық) есеп айырысулар.
Есеп айырысу ... ... ... ... ... дейінгі (аванстық) төлемдер
– мәміле жасалған соң, мерзімді төлемдер
– коммерциялық несие шартында, яғни мәміле жасалған соң белгілі бір
уақыттан ... ... ... ... яғни ... ... ... ашық шот бойынша (жоспарлы), яғни тауарларды ... ... ... ... ... ... яғни ... белгіленген мерзімін
ұзарту жолымен
– мерзімі өтіп кеткен төлемдер, яғни төлем уақыты кешіктірілген
Есеп айырысу жүйелеріне қарай:
– почта байланысы арқылы
...... ... ... ... ... ... электрондық байланыстар арқылы
– SWIFT (дүниежүзілік банкаралық телекоммуникация қоғамы) жүйесі
арқылы
Есеп айырысу формаларына қарай:
І. Қолма – ... ... ... оның ... ... ... ашық шот ... аккредитив
- инкассо
ІІ. Қолма – қол ақшалар (банкнота және монеталар) арқылы:
Есеп айырысу тәсіліне қарай:
- ... есеп ... ... есеп ... ... ... мен ... есепке алу (клиринг) арқылы есеп
айырысулар
Есеп ... ... ... ... ... ... есеп айырысулар, оның ішінде:
- төлем тапсырмасымен
ІІ. Дебеттік аударымдар құралдары мен есеп айырысулар, оның ішінде:
– төлем ...... ... ... ... ... ... құралдар арқылы есеп айырысулар, яғни бірде дебеттік, ... ... ... ... ... пластикалық карточкалар,
банктік аударымдар жіне т.б.
Есеп айырысу шамасына қарай:
– ірі төлемдер
– ұсақ төлемдер
Есеп айырысу кезектілігіне ... ... ... ... және т.с.с. төлемдер
2) материалдық құндылықтар үшін төлемдер
3) ссудалар үшін төлемдер
4) сот шешімі бойынша төлем құжаттары мен есеп ... ... ... ... жүйелерінің дамуы
банкаралық есептеулерді едәуір жеделдетуге мүмкіндіктер туғызды. ... ... қол ... күні ... ... ... Todey
келісімдерін жасауға қол жеткізіп отыр. Tommorrow келісімдері шарт жасалған
күннің ... ... ... ... ... келісім шарттардың
мерзімдік немесе бір реттік сипаттағы түрлерінің барлығы үшін ... ... спот ... есептеледі.
«Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және
қолма – қолсыз төлемдер мен ақшалай ... ... ... ... ... ... есеп айырысуларда қолданылатын төлем құжаттарының
түрлеріне мыналар жатады,
– төлем тапсырмасы
– төлем ...... ... үкім
– чекпен есеп айырысу
– вексельмен есеп айырысу
Төлем құжаттары қағаз және электрондық жолмен ... ... ... ... ... үлкен мән беріледі. Төлемдердің
тағайындалуының бірдей классификаторы ҚР-ның ақша – ... және ... ... ... ... ... параметрлерін, банк жүйесінің
жағдайын шұғыл түрде талдау, жоспарлау және бақылау, сондай – ақ ... ... ... ... көрсеткіштер жүйесін қалыптастыруға
арналған.
Төлем талап тапсырысымен есеп айырысудың мынадай артықшылықтары ... шарт ... ... ... береді және құжат айналымын
жылдамдатады. Чекті есеп ... ... ... ... ретінде заңды және
жеке тұлғалар пайдаланушылары алады. Чек арқылы есеп айырысудың ... ... ... ... ... ... ... келмей, ал
жабдықтаушы төлеуге кепіл бергенше тауарын жібергісі ... ... ... ... ... формасын пайдаланушы арқылы есеп айырысуда қолма – қолсыз
ақшамен есеп ... ... ... ... сақталады; өкім
жөнелтілгеннен кейін ... ... ... ... ... келісімімен
жүзеге асырылады, яғни оған аккредитивтің ашылуы дәлел болады; келісім ... ... ... байланысты төлеушіге төлемнен бас тартуға
құқық беріледі; аккредитив төлеушінің қаражаты есебінен немесе ... ... ... ... төлеушінің аккредитив ашуға құқығы болса.
Аккредитивтің басты артықшылығы, оның ... ... ... Сонымен қатар, бұл есеп ... ... ... де бар: ... ... қаражаты аккредитивтің қызмет ... ... оның ... ... ... қалады; тауар
айналымы бәсеңдейді, яғни жабдықтаушы аккредитивтің ашылғаны туралы хабар
алғанша, ... ... ... жөнелте алмайды және оның сақталуы ... ... ... Банк ... ... ... ету
Валюталық қатынастардың ерекшеліктеріне халықаралық есептеулер ... ... – ақ ... ... жүргізу кезінде пайда
болатын және әрқайсысының көздеген мақсаты бар субъектілер де жатады. ... біз ... ... ... ... ...
кредиттік халықаралық ұйымдар) қатар азаматтық – құқықтық ... ... және жеке ... да ... ... ұйымдары, фирмалар, банктер,
азаматтар) кездестіреміз
Халықаралық валюталық құқық дегеніміз валютаны, ... да ... ... – ақ, ... ... ... жаратылыс
болмысы әр түрлі субъектілердің (мемлекеттер, халықаралық қарыз – несие
ұйымдары, банктер, басқа да ... және жеке ... ... ... өзгешеліктерін зерттеп, реттейтін заңдық нормалар (халықаралық –
құқықтық және ұлттық құқықтық) жиынтығы.
Құқықтық ... ...... ... ... арқылы белгілі
бір қоғамдық қатынастарды реттеу үшін қолданылатын заңды нормалар.
Валюталық қатынастарды реттейтін заңдық нормалар ... ... ... Бұл ... негізінен 4 топқа бөлінеді:
1. мемлекеттердің немесе олардың өкілетті ... ... ... ...... ұйымдар құруды,
халықаралық есептеулердің ... ... ... ... ... ішкі ... заң ... актілері. Сонымен қарастырылып
отырған қатынастарды ... ... ... ... ... барлығына
бірдей бірыңғай нормалар арқылы да, ішкі (ұлттық) заң шығармашылығы
нормалар ... да ... ... сот және төрелік сот (арбитаж) практикасы.
4. халықаралық дәстүрлер жатады.
Қазақстанда қазірдің өзінде теңгенің ел ішінде еркін ауысуына іс жүзінде
қол жеткізіліп ... Ішкі ... ... дегеніміз теңгенің ішкі валюта
рыногында ... ... ... курс ... ... айырбасталу
мүмкіндігі. Ал теңгенің толық ауысуы мүмкіндігіне жетуі үшін елдің ... және ...... ... ...... ... шетелдермен валюталық ынтымақтастық механизмінің ... жылы 24 ... ... ... ... ... ... Заңының 3 – бабында былай делінген:
1. халықаралық міндеттемелерді орындау мақсатында және төтенше жағдайлар
туындаған реттерде Қазақстан Республикасы Президенті кез ... ... ... ... ... тұру ... шешім қабылдауға құқылы
2. Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... шектеулер қоюға және экспорттан түскен
валюталық түсімдерді сатуға міндеттеуге құқылы .
Болашақта Қазақстан ... ... ... (МВФ) мүшесі ретінде.
Халықаралық валюта қоры - ... VIII ... ... ... ... ... үшін валюталық шектеулерді алып тастау мақсатын
көздеуде.
Халықаралық ... ... ... ... бұл ... ... халықаралық нормаларды, соның ішінде Женева ... ... ... ... мен ... ... ... Ұлттық банктің «Бұрынғы одақтас республикалар банктер арасындағы
есептеулерді ұйымдастыру туралы» ережелеріне сәйкес атқарылады.
“Қазақстан Республикасы ... ... ... ... және ... ... төлемдер мен ақшалай аударымдарды жүзеге асыру ... ... ... ... банк ... 2000 ... 25 сәуірде
бекіткен №179 қаулысына сәйкес, заңды тұлғалар ... 4000 ... ... асатын, яғни 3488000=(4000x872) ... ... ... есеп ... тек қана ...... тәртіпте жүзеге асырылуы
тиіс.
Төлем құжаттары қағаз және электрондық жолмен толтырылуы ... ... ... ... ... мән беріледі. Әсіресе, ондағы
төлемнің ... коды 1999 ... 15 ... ... ... ...... тағайындалуының
бірдей классификаторын пайдалану ережесі туралы” Қазақстан Республикасы
Ұлттық банктің Басқармасының ... №388 ... ... ... ... Республикасы валюталық операцияларды жүргізу тәртібін 2001
жылғы 21 сәуірдегі ҚР Ұлттық Банкі ... ... ... ... жүргізу ережесі» реттейді.
Қазақстан Республикасы аумағындағы резиденттер мен резидент еместер
жүргізетін валюта операциялары ... ... ... ...... ... ... жағдайларды қоспағанда,
уәкілетті банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ... ... ... ... ... Резиденттер мен
резидент еместер уәкілетті банктердегі банктік есеп шоттарды ... ...... ... ... ... ашады, жүргізеді және
жабады. Резидент және резидент емес валюта операцияларын жүзеге асырған
кезде, ... ... ... ... ... заңнамасына
сәйкес ұсынылатын талап етілген құжаттарды беруге міндетті. Осы ... ... ... ... да ... – құқықтық актілерінде көзделген
жағдайларды қоспағанда, Резидент және резидент емес мұндай құжаттарды
бермесе, ... банк ... ... ... ақша аударымын жүзеге
асыруға құқылы емес
Резидент Ұлттық банктің лицензиясын және ... ... ... ... валюта операциялар бойынша төлем жасаған немесе ақша аударған ... ... ... ... ... жіне ... ... мен нотариат куәландырылған көшірмелерін ұсынуға міндетті.
Берілген құжаттар ... ... ... ... ... ... ал ... Резидентке қайтарылады.
Осы аталған валюта операцияларын жүргізу нәтижесінде алынған ақша
резиденттің пайдасына ... ... ... ... лицензиясын немесе
тіркеу куәлігін ұсынбаса да, уәкілетті банк ... ... ... есеп ... аударуға құқылы, сондай – ақ резидентке мұндай
құжаттарды ұсыну қажеттігі ... ... ала ... ... ... Республикасының Заң актілеріне сәйкес ... ... ... ... қоспағанда, уәкілетті банкке талап етілген құжаттарды
бергенге дейін резиденттің төлемдерді немесе ақша ... ... ... ... ... жұмсауға құқығы жоқ. Резидент Ұлттық банктің
лицензиясын немесе тіркеу куәлігін ... ... оның ... ... ақша ... ... бастап, 30 күнтізбелік күн ... ... банк ... ... туралы Ұлттық банкке хабарлауға міндетті.
Ұлттық ... ... ... ... ... капитал қозғалысы мен
балансты операциялар ... ... мен ақша ... ... ... ... ... міндеті жүктелетін бір уәкілетті банк арқылы
өткізілуге тиіс. ... банк ... ... ... ... және ... ... қабылдаған бұрынғы банкке бұл жөнінде
хабарлауға міндетті. ... ... және ... ... ... уәкілетті банк мәмілені орындауды және валюталық
бақылауды басқа уәкілетті банкке бергені туралы ... ... ... ... ... ... оның толық атауын көрсетуге міндетті.
Мұндайда валюталық бақылауды басқа банкке берген уәкілетті банк ... ... осы ... ... ... барлық төлемдер мен ақша ... ... ... жұмыс, қызмет көрсету туралы ... ... ... ... ... ... ... мен ақша
аударымдары валюта операцияларын жүргізу Ережесінде, Ұлттық банктің басқа
да нормативтік – ... ... ... және ... заңнамасында
көзделген жағдайларды қоспағанда, ... ... ... ғана ... ... Уәкілетті банктер резиденттерінің және
резидент еместердің валюталық операцияларды ... ... ... ... ... ... ... ұлттық валютамен немесе шетел
валютасымен алады. Резиденттер арасында ... ... ... ... ... ... ... көзделген шарттар бойынша тұрақсыздық
ойынпұлдары ұлттық валютамен төленеді.
Уәкілетті банктер валюталық құндылықтарды резиденттерге немесе ... ... ... және ... ... ... беру ... ретінде қабылдай алады. Ұлттық банк ... ... ... ... шетелдік инвестор және ... ... ... ... немесе мемлекеттік орган құрған резиденттерге – заңды
тұлғаларға Қазақстан ... ... ... жобаларды жүзеге
асыру үшін баламасы 100 миллион АҚШ долларынан кем болмайтын сомаға рұқсат
беруге, Қазақстан Республикасының резиденттерімен ... ... ... ... ... ... банк халықаралық банктік тәжірибеде қолданылатын пруденциялық
нормативтер мен орындауға міндетті басқа да ... мен ... ... Ол, ... қатар банктердің пруденциялық нормативтері
және орындауға міндетті басқа да ... мен ... ... ... белгілейді. Қойылған талаптарға банктің қаржылық жағдайының
сәйкестігі туралы мәселені шешу мақсатында Ұлттық банк белгілі ... ... ... ... құқылы.
Банктер жүргізетін операцияларының түрлері мен көлеміне байланысты
өздерінің ... ... ... ... ету үшін ... ... банктер туралы заңға сәйкес, Ұлттық банк
бекіткен ... ... және ... ... ... арнайы провизиялар
құру арқылы берілген несиелер мен басқа да активтерді жіктеуге міндетті.
Қазақстанда ... ... ... ... ... ... қадағалау
департаментінің көмегімен жүзеге асады.
Мұндағы басты міндеттердің бірі – бұл ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, яғни банктік сектордың
сенімділігі мен тұрақтылығын қолдау. Ал, ол ... ... ... ... екі ... ... ... қадағалау және
инспекциялық әдістерін тиімді қолдану арқылы жүзеге асырылады.
Барлық республикада, ... ... ... ... ... мекемелері жоғары тұрған ұйымға бағынуы, банк ... ... сай ... SWIFT – ... ... ЖҮЙЕСІ
2. 1 SWIFT жүйесiнiң құрылу тарихы.
Жоғары деңгейдегi бақылау мен ... ... ... алуды қорғау
арқылы тәулiк бойы жоғары жылдамдықтағы ... ... ... ... қатысушыларды қамтамасыз ету мақсатымен ... құру ... 1968 ... ... 1972 жылы бұл бастама MSP (Message Switching Project –
коммутациялық ... ... ... атқа ие ... ... ... ... Logis фирмасының ұсынылған есебiнiң банктiк ақпаратпен алмасу пайдалы
жүйенi құрудағы ұсыныс және есеп айырысу ... ... ... ... ... жиынтықталады:
- сервистiк қызмет желiсiне және ... ... ... ... ... ... ... хабарламаларды
стандарттауға;
- тәсiлдердi стандарттауға және желiге банктарды қосу жабдықтарына
негiзделуi керек.
Бiр хабарламаны табыстау бағасы 0.15 АҚШ ... ... ... ету үшiн, жүйе бiр ... ... 70 банктiң қатысуымен кем
дегенде 100 мың хабарлама өңдеу керек.
Жүйе әрбiр ел – қатысушы жүйесiнен екi ... және бiр – ... бөлу ... және байланыс шоғырын ұстау керек.
Осы ұсыныстарға негiзделiп 1973 жылы 3 мамырда Европа мен ... 15 ... 239 ... ... заңдылықтарға сәйкес SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – ... ... ... ... ... ... ... болып, құрамының жалпы еншiсiне қаражат мәлiмдемесiн
табыстау және жеке меншiктi құруда құпиялы ... ... ... ету үшiн қажеттi жабдықтарды пайдалану мен құрудағы зерттеу
жүргiзу екенi анықталды.
1976 жылдың басында жүйенi ... ... ... кейiн
бастапқы қатар мәселелерi шешiлдi.
1977 жылдың 9 мамырында SWIFT ... ... ... ... ... ... Желiнiң бастапқы тiршiлiгiнде ... 500 ... ... ... ... 15 ... 513 банктiң қолданылуымен
қамтамасыз етiлдi. 80 жылдарда күнделiктi 1.7 млн-нан ... ... 66 ... 2900 ... тән ... 90 жылдардың орта шенiнде бұл
көрсетiлiм 84 елдiң 3 мыңдай банкi SWIFT жүйесiне мүше ... ... ... ... ... ... үш ... орталығын
құрады. Олар: Брюссельде, Амстердамда және ... (АҚШ) ... ... ... ... ... ... жекелей реттей алады. SWIFT
мүшесiндегi әрбiр ел – ... ... ... ... ... байланысатын және желiлермен бiрге SWIFT меншiгi болып табылатын өз
ұлттық торап ... ... ... ие. Банк өз елiнiң жергiлiктi
байланыс желiсiн ... ... ... ... ... ... операцияны өңдеу әрекетiндегi электрондық жүйенi
қаражаттық хабарлама жүйесi және есеп айырысу жүйесi деп ... ... ... тек қана ... салып жiберу және банкаралық құжаттарды
сақтау жүзеге асырылады. ... SWIFT - Bank Wire, CHIPS, CHAPS ... т.б. ... ... ... ... ... талаптың және
мiндеттемелердiң орындалуымен тiкелей байланысты.
SWIFT ережесi ... ... ... телеграфтағы қаржылық
хабарламаны табыстауда қатысу және басқалар ... ... ... ... ... ... мен ... қозғалу жолы
Сурет 1.
SWIFT мекемесi Брюссельде ресми тiркелген белгиялық кооператив ... ... SWIFT банк – ... ... Ал оныњ ... банктан
берiлген SWIFT телеграфты желiсi ... ... ... ... ... ... SWIFT мекемесiнiњ қ±рамына ену ‰шiн әрбiр банк –
мүшесi 1.5 млн. бельгия франкi мөлшерiнде бiр ... ... ... Ал
аймақтық процессорге (Брюссель, Амстердам, Нью-Йорк, Вена, Копенгаген,
Лондон, ... ... ... ... ... ... Франкфург,
Хельсинки, Цюрих) қосылу үшiн, 190 мың ... ... ... бiр ... ... ... құралдврымен жабдықтау және оны қолдануға оқыту
үшiн (әрбiр банкке қосылудың нақты түрiне тәуелдi) 700 мың бельгия франкi
шамасында ... ... ... оның ... тоқсан сайын тарифтiк төлем өндiрiп
алынады. 325 белгiден ... ... ... ... ... ... минут) 18 бельгия франкiне тең. Жедел хабарлама (жеткiзiлуi – 1 минут)
одан есе жоғары. SWIFT банк – ... ... ... салып жiберу
ақысы аймақтық процессорға төленедi (1978 жылдың ... ... ... уақытта бiр жолғы мөлшерi ... ... ... 300 мың АҚШ ... ... ... хабарлама
бағасы да бiршама өскен.
1987 жылы КСРО да жүргізілген банктік ... оң ... ... – қол ... есеп ... тәртіпке келтіру жүзеге асырылды.
70 жыл бойы КСРО – ның банк жүйесінде, оның ... ... ... ... мен ... ... әдістері кеңінен орын
алады.
Ұлттық банктің 1996 – 1998 жылдарына ... ... ... ... ... ... ... банктік реформалау
бағдарламасына сәйкес банктік реформалау әрі қарай жалғастырылды.
Банк реформасын ... ... ... ... – Қазақстан
Республикасы ұлттық валютасының ішкі және сыртқы ... әрі ... және ... ... мүмкіндігін кеңейту үшін екінші
деңгейдегі банктердің жүйелерін нығайту.
Көздеген мақсатқа жетуде Ұлттық банк мынадай ... ... ... ... ... ... ... банктің араласуы арқылы қолма – қол ақша
айналымында әкімшілік басқаруды күшейту;
- Ұлттық банктің басқа елдердің ... және ... ... байланысатын халықаралық қаржы ұйымдарына қатысуының және
реформалауының құқықтық қамтамасыз етілуін жетілдіру.
2004 жылдан бастап «Ұлттық банк ... ... ... ... ... толықтырулар мен өзгерістерден кейін, Қазақстан ... ... ... ... ... ... ұлттық банктің банктермен ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық банкінің халықаралық және басқа да ... ... ... қабылдау
- төлем жүйесін ұйымдастыру;
- төлем балансын құру;
- валюталық реттеу және валюталық бақылау.
Банктік аударымдардың ... ... ... ... сауда
келісімдерінің шартты негізінде атқарылады.
SWIFT қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында кеңінен өолданылып жүр.
Ол дүниежүзілік ... ... ... тез, ... және ... түрлерін ұсынады.
Оның ішінде:
– валюта айырбастау
– ақша аударым ... ... ... ... ... есеп ... ... жүйесі жүйесі банктен шот ашпай, қолма – қол ақшалы түрде
жүзеге асырылады. ... ... 15 ... соң, ... ... ... SWIFT 1994 жылдың сәуірінде іске қосылып, әп –
сәтте жұмыс істей бастады. SWIFT Қазақстандағы ең бірінші процессор ... оған ... да ... ... ... бастады. Қазіргі кезде
SWIFT – пен жұмыс істейтін банктер саны он ... ... ... - әр ... ... ... әр ... үлгiдегi
құрылғылармен жарақталған, әр түрлi елдердiң банктерi бiр – ... ... үшiн ... ... табыстау жүйесi болып
табылады.
SWIFT жүйесiнiң ... ... мен ... ... ... ... өрiс ұстайды.
Қазiргi уақытта қатынастың 70 – тен ... түрi бар 7 ... ... әр түрi осы ... қолданатын немесе осы сияқты
операцияларды орындайтын банк практикасында кездесетiн деректердi сату және
таныстыру талаптарының ... ... және нақ ... ... ... ... тұрады, оның бiрнеше жолы алдын ала нөмiрленiп
мiндеттi жол болады. Мiндеттi жол осы ... ... ... қажеттi
ақпараттардан тұрады. Қосымша ақпарат (толық сiлтеме үшiн) қажет болған
жағдайда мiндеттi емес ... ... ... ... бойынша SWIFT
– тi пайдаланатын бiр басқасына жiберiледi, ... ... ... ... ... және ... қолданыс жүйесi (есеп беру,
т.б.) мен өзара байланыс жасауға ... ... ... ... ... ... ... оқыту және жаттықтыру мақсаты үшiн мәлiметтер
базасында мәлiмдемелердi iздеу үшiн, белгiлi әрекеттерге ... пен ... ... үшiн ... SWIFT ... ... жүйесi
(коммуникационная система) сұраныстарды бағыттап пайдаланушының жауабын
тосып немесе оған жүйенiң жай- күйi ... оның жаңа ... ... жiбередi.
SWIFT жүйесiнiң барлық ерекшелiктерi, қаржылық банкаралық коммуникация
жүйесi секiлдi мәлiмдеменiң түрi ... және ... ... ... 4 ... тұрады: тақырыптың басы, мәтiн, куәлiк, соңы,
Тақырыптың басы 8 немесе 11 таңбалы ... мен ... ... алушы банктiң бақылау және қорғау қызметiн орындайтын ағымдағы бес
таңбалы нөмiр және екi ... код ... бар ... үш ... ... түрi үш ... ... кодпен анықталады. Оның бiрiншi саны
мәлiмдеменiң негiзiне жататын операция ... ... ... ... ... ... 100, банк ... шотының аудармасы 200, үшiншi
банк шоты арқылы жүргiзiлетiн банк ... 202, ... ... 300 ... ... түрiне байланысты берiлген арнайы жолдар мiндеттi түрде
тапсырылуы керек, ал басқаларын таңдап толтырса ... ... ... ... кодтау үшін 4 санаты,
бағалы қағаздар ооперациялары үшін – 7 санаты және дебет (берешек) – кредит
(несие) – ... ... ... ... ... үшін және шот ... – 9 ... қолданылады.
Мәлімдеме мәтіні екітаңбалы сандық кодпен белгіленген ... ... ... ... ... өңдеу аөпаратты шифрлеу,
жеделдігі бойынша хабарламаны бөлу, жіберуші мен ... ... ... ... ... SWIFT СТ – 400 ... ... Барлық
хабарламалар жай және жедел болып бөлінеді. Жай хабарламалар жай банктерге
тән де, ... ... 3 ... ... ... ... жайлы қуаттандыру;
– хабарламаның алынғаны жайлы қуаттандыру;
– алынғаны жіне ... ... ... жүйесінде хабарлама формасының стандартты өңделуі қазіргі уақытта
хабарламаның 130 хабарламны қамтитын 11 ... ... SWIFT ... түрлерiнің қызметi
SWIFT жүйесі алғашқысында құрылымдалынған хабарламаның ... ... ... ... операциялардың орындалуын
автоматтандыру үшін ойластырылған. Қазірге дейін қаржылық (FIN) қызметтерді
қамтамасыз ... ... бұл ... бір тұтынушыдан келесіге
хабарламаны табыстау енеді. Соған қоса хабарлама ... ... ... ... желі ... ... бекіту, мүмкіншілікті тексеріс
үшін хабарлама көшірмесін есте ... және оның ... ... ... ... табыстау үшiн екi кезектiлiк құрылған. Ол қалыпты
және жеделдi болып келедi. Жедел хабарлама үшiн жеткiзу уақытын көрсетуге
болады. ... ... ... нөмiрге ие болады және нөмiрлеуден кейiн
бақылау жүргiзiледi. Әрбiр ... ... ... ... жүйесi телеграфты аударымның келесi түрлерiн жүзеге асыруға
мүмкiндiк бередi.
– тапсырыскер аударымы
– банк аударымы
– несиелiк және ... ... ...... операциялары
– несиелi – депозит операциялары
– пайыздық төлем
– шоттан көшiрме
Хабарламаның ... ... ... ... немесе мiндеттi деректеме
көрсетiлген арнайы қалып әзiрленген.
SWIFT тарифтi аударыммен ... есеп ... ... ... ... немесе дебеттеу арқылы жүзеге асады,
яғни телеграфты аударымдағы алушының шотын несиелейдi және банк ... ... банк – ... ... Егер банк – алушы несиелендiру
операциясынан ... ... ... алса, кейiннен банк – жiберушiмен есеп
жүргiзуiне ... – тағы ... ... жүйесiнде жұмыс iстеу ... ... SWIFT – тi ... ... блок ... төменде көрсетiлген.
1. Төлем операциясын өндiрушi жақтар алушы жағының атына ақша
аудару ... ... ... ... ... ... болып
мекеме, банктер, жеке тұлға және корпорациялар табылады.
2. Төлем операция тетiктерiн жүзеге асыру жоғарыда айтылып ... өз ... ... ... не ... (телекс, телетайп,
почта, факс, телеграф) аударымға тиiстi тапсырма ... Бұл ... ... ... жеке ... ... ... мезетi болып
табылады. Тексерiс түрлерi тапсырысты құруда қолданылатын механизм ... ... ... пен ... тапсырыскер қолын салыстыру үшiн
кiлт пен керi жауаптар жүйелерiне ие. ... ... ... ... ... үшiн парольдар мен арнайы үлгiдегi жеке
куәлiктердi кiлт ретiнде ... ... ... ... тапсырыстарды
тексеру тапсырысты берген және қабылдаған жақтардың өзара қоңыраулары
арқылы жүргiзiледi. Байланыс ... ... ... ... ... ... қолдарды тексеру керек.
3. Төлемдердi өңдеу және жеткiзу. Банк төлем операцияларын
байланыстың 4 түрлi телеграфтық желiсiнiң ... ... ... асырады.
Олар Fedwire, SWIFT, BankWire, CHIPS. Әдетте ... ... ... ... ... ... асады және әр телеграфтық желiнiң әр түрлi
төлемдiк тапсырыстарды құру үшiн ... ... бар. ... ... ... төлем тапсырыстарын өңдеуде екi ... ... ... ... ақшалай аудармалар туралы мәлiметтердi енгiзу үшiн,
екiншiсi енгiзiлген ... ... үшiн. ... ... ... ... тағы да екi ... арқылы өңделедi: бiреуi
аударманы қабылдағаны туралы хабарлайды, екiншiсi шотқа тiркейдi.
4. Төлемдердi ... ... ... Банк ... ... ... ... (корпорацияны, мекеменi, банк немесе жеке тұлға) жедел
түрде мәлiмдейдi. Телеграфтық аударма арқылы түскен қаражат екi ... ... Бұл ... ... ... ... қандай жүйесiнiң
қолданылуына байланысты. Ақшалай қаражатты төлеу арқылы сол күнде немесе
аударманы ... ... алу ... ... ... күнде берiледi.
Ақшалай қаражатты аудару әр түрлi 2 ақпараттық ағымды болжайды.
1. Бiр немесе бiрнеше түрдегi жiберушi мен қабылдаушы арасындағы
төлем тапсырыстарының ақшалай ... ... ... ... ... ... ... тапсырысы және төлем
операциялары туралы ақпарат ағымы хабарлама арқылы жалғасады.
Бұл ағындардың жүзеге асуының қиындауы ... ... ... ... қандай да бiр телеграфтық ... ... ... банк
корреспонденттерiнiң қызметiне, телеграфтық аудармалар жүргiзу үшiн, ... ... ... ... ... ... жүйесi алғашқысында құрылымдалынған хабарламаның шектелген
ұзындығын ... ... ... ... орындалуын
автоматтандыру үшiн ойластырылған. Қазiрге дейiн қаржылық (FIN) қызметтердi
қамтамасыз ... ... бұл ... бiр ... келiсiлген
хабарламаны табыстау енедi. Соған қоса ... ... ... шешiм
сәйкес келгендегi желi арқылы қабылдануын бекiту, мүмкiншiлiктi тексерiс
үшiн хабарлама ... есте ... және оның ... ... құрылымдалынған хабарламаның шектелген ұзындығын айырбастау ... ... үшiн ... қою емес,уақытпен сыналмаған аса
маңызды емес ... саны көп, ... да ... ... ... мен ... үшiн ... етiледi. Сондықтан SWIFT – үлкен көлемдi
мәлiметтердi табыстау үшiн ... ... ... ... файл ... File ... IFT) қызметi жетiлдiрiлдi. Бұл мәлiметтер басты
банк кеңселерi мен олардың филиалдардың ... ... ... есеп ... ... ... ... несиелiк басқарма үшiн
мәлiметтер және экономикалық, ... ... ... ... IFT ... ... және жалпы корреспонденттiк операцияларды,
чектi айырбастау және қауiптi ... ... ... ... ... дәстүрлi жiберетiн басқа құжаттармен орындалады.
Қаржылық қолданудағы секiлдi, мұнда да ... ... ... SWIFT ... ... түгелдей бiрiктiрiлген және сондай
жетiстiктерге ие.
SWIFT IFT – тен басқа жаңа ... оның ... ... ... қадағаланып назар аударылады.
SWIFT желісі әртүрлі елдегі банктердің әр түрлі ... бір – ... ... ... ... ... үлгідегі
терминалдық жарақтандырылуын ұйымдастырылған мәліметтерді беру жүйесі болып
табылады.
Мәлімдемені ... ... ... ... беру ... ... «куәлік» болады. Банк – жіберуші банк тапсырыскерге мәлімдемені
жіберудің қажеттілігін және ... ... ... ... Банк қабылдаушы мәлімдемені қабылдауда бұл төлемді соманы
жүзеге асыратын есеп айырысу банк шотына аударады.
Банк қабылдаушы және банк жіберуші арасындағы есеп ... ...... шот ... ... жүзеге асады. Кім – кімнен шот ... ... ... ... ... ... Егер банк ... тұрған жерінде мемлекеттік валютада төлем жүргізілсе, онда
өзінің банкіндегі банк – жіберуші шотындағы дебетке сәйкес ... ... банк – ... ... жердің мемлекеттік валютасымен жіберілсе,
онда банк – қабылдаушы өзінен шот ашып, оған сәйкес сомада несие ... ... ... төлмінің нақты шартына байланысты банк – делдал
арқылы мәлімдемеден де ұзақ жүреді. ... ... ... ету ... ... ... асырылады. Егер мекеме
байланысында төрт банк делдал қатысатын ... онда ... банк ... есеп ... ... және қабылдаушы және ... ... ... ... ... мәтінінде
қабылдаушы және жіберуші сәйкестендіргіші көрсетілмейді, себебі ол ... ... ... ... мен кемшiлiктерi
SWIFT желісінде жұмыс істеу пайдаланушыға бірқатар жетістіктер әкелді.
SWIFT жетістіктеріне сенімділік, қауіпсіздік, ... ... SWIFT ... ... және толық, нақты ... ... Желі ... ... ... ... ... ешқандай мекеме
кепілдендіре алмайды.
– Мәлімдемені беру сенімділігі, ... ... ... ... мәлімдемені қабылдау және арнайы ретпен беру ... ... ... Желі ... ... әдістерін ... ... ... ... ... жіберілген
мәліметтердің құпиялылығын және толық сақталуын қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... жауапсыз
қалдыру және жоғалту қаржылық мәлімдемемен көрсетілген жүйе арқасында нақты
жоғарылайды. Қауіпсіздікпен ... ... ... ... ... балансы мен салыстырғандағы жоғары дәрежесін кепілдендіретін,
қауіпсіздікпен қамту үшін ... ... ... ... ... және ... ... қолданылады.
Оған жекелей жататында.
– Жүйенің басында және аяғында жүйелік ... ... ... ... ... ала жазу реті ... ... және шыққан барлық мәлімдемеге
автоматты нөмірленеді, нөмір ретін жүйе өзі ... Екі банк ... ... ... ... мәлімдемені автоматты
жіберу жеке кілт арқылы жүзеге асады.
– Банк қабылдаушыдағы ақпаратты автоматты тексеру.
Кездейсоқ сан генераторы негізінде арнайы кодтайтын ... ... ... жат адамдар үшін асқақты ұлттық аймақтық
процессорлармен және SWIFT операциялық орталығының байланыс сызығын қорғау.
Сондықтан ... ... ... комбинациясы, беру
сызығының қауіпсіздігі, функционалбді және процедуралы қауіпсіздіктен
тұратын SWIFT ... ... ... ... толық орталығы болып
табылады.
Сызықтық мәлімдемені берудің үлкен қауіпсіздік мақсатында SWIFT банк ... ... және оның ... ... банк ... қорғалуы мүмкін
– Телекстік байланыспен салыстырғандағы операциялық шығындардың
қысқарылуы. Мысалы: бір стандартты мәлімдеменің (325 ... ... ... ... ... ... ал жоғары алмасу интенсивтілігінің
бағаның түсуіне әкеліп соғады. Ол баға ... ... ... беру бағасынан да төмен болады.
– Жеке байланыс каналдарының көрсеткіштерін жасыратын әлемнің кез
келген жеріне мәлімдемені ... ... ... бар. ... табыстау
уақыты 20 минут, оны 1-5 минутқа дейін қысқартуға болады (жедел мәлімдеме).
Желідегі аралық этаптарын қысқарту есебінен мәлімдеме ... ... ... Ал телеграф арқылы аналогиялық беру 90 ... ... ... ... ... ... (on line ... онда
мәлімет беру 20 сағаттан кем болмайды.
... ... ... құжаттары жүйеге стандартталынған түрде
түсетін болса, онда мәліметтерді өңдеуді автоматтандырады және нәтижесінде
банк жұмысының тиімділігін арттырады орындалған транзакцияны бекіту ... ... ... бақылау жасауға және оның ... есеп ... ... береді, сонымен қатар, тілдік
кедергілерді жеңу және ... ... ... ... азаяды.
– Халықаралық және несиелік айналыс SWIFT пайдалануда көптеп
шоғырлануына байланысты SWIFT банк – ... ... ... ... SWIFT ... ... ... қорғауды кепідендіреді, яғни,
егер қоғамның кесірінен бір тәулік ішінде мәлімдеме қабылдаушыға жетпесе,
онда SWIFT барлық ... ... ... Өкінішке орай, бұл жүйеде
кемшіліктерден тысқары емес. Оның бірі өте қиын ... ... ... ішкі ... ... және ... байланысты техникалық
мәселемен кедергі болып табылады.
Сервистік бюро SAG арқылы SAA/E өзіндік интерфейсімен SWIFTNet- ке қосылу.
Кесте 1
|Шығыс бабы ... |Бір ... |Ай ... |
|Қауіпсіздік офицері (Security |EUR |500 |83,34 ... and ... fees) | | | ... ... |EUR |250 |12,51 ... ... бюро қызметінің төлем ақысы |KZT |1 312 500 |* ... бюро SAG ... SAA/E ... ... SWIFTNet- ке
қосылудың бір ... жєне ай ... ... ... ... бағасы Band банкіне байланысты
Кесте 2
|Band Банкі |Бір күнгі мәлімдеме саны ... ... ай ... ... |
| | ... ... |

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік шот және төлем тапсырыспен есепайырысу есебі23 бет
Кәсіптік тәжірибе есебі116 бет
Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтері42 бет
«Халық банкі» АҚ-ның құрылу тарихы, акционерлері және қаржы ұйымдары40 бет
«Қазақстан халық банкі» акционерлік қоғамы қолма-қолсыз есеп айырысуының ұйымдастырылуына талдау37 бет
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ банк туралы6 бет
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жайында21 бет
Қазақстан Халық Банкінің экономикалық мазмұны79 бет
Еңбек ақы бойынша диплом алды іс – тәжірибе35 бет
Еңбекақының төлемін тексеру аудиты27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь