Сыртқы экономикалық қызмет туралы


Кіріспе.

1. Сыртқы экономикалық қызметтің мақсаттары мен құралы
1.1. Сыртқы экономикалық қызметінің жалпы мәселелері
1.2.Сыртқы экономикалық өндіріс шығындары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Өндіріс шығыны өзіне шикізат, материал, жанармай, электроэнергия, тұрақты капиталдың өткізілген бөлігі мен жұмыс күшін сатып алуға кететін шығындарды енгізеді. Тауарды дайындауға сыртқы экономикалық өндірісның жұмсаған шығындары тұрақты және өзгермелі капитал сомасына (с+v) тең. Айналым шығындар категориясы тауарды өткізу және сатып алумен байланысты. Айналым шығындары өндіріс процесінің айналым саласында жалғасатынын көрсетеді, сөйтіп тауардың өлшем-орауын, сорттауын, тасымалдануын және сақталуын енгізеді.
Фирманың тепе-теңдік нүктесі және максималды пайдасы шеткі табыс пен шеткі шығындар тепе-теңдігі жайында (MR=MC) фирма осындай арақатынасқа қол жеткізгенде, онда ол өндірісті енді ұлғайтпайды, өнім шығару тұрақталып фирма тепе-теңдігі сақталады.
Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыруда екі ұйымдастырушылық аспект бар: қолданылатын бухғалтерлік шоттар жүйесі мен шығындарды топтастыру тәсілдері. Мұндай есепті ұйымдастыруға мына факторлар әсер етеді: қызмет түрі; басқару құрылымы, сыртқы экономикалық өндіріс мөлшері, ұйымдастыру құқтық пішін және т.б.
1. «Экономикалық теория» - С. Әкімбеков, А. С. Баймұхаметова.
2. «Экономикалық теория бойыніпа оқу құралы» - Бимендинова Л. А, Жатқанбаев Е. Б,Күренкеева Г. Т
3. «Микроэкономика» - Мамыров, Нұрғалиев, Тілеужанова.
4. «Микроэкономика» - Мұхамедиев Б. М.
5. «Сыртқы экономикалық өндірісдағы бұхғалтерлік есеп» - Радостовец В. К, Ғабдуллин Т. Ғ, Радостовец В. В, Шмидт О. И.
6. «Басқару есебі» - 2008ж. Адайбеков. 7. «Басқару есебі оқулық» - В. Л. Назарова, М. С. Жапбарханова, Д. А. Фурсов, С. Д. Фурсова. 8. «Введение в управленческий и пройзводственный учет» - К. Друри. 9. «Управленческий учет» - Т. П. Карпова.
10. «Қаржылық талдау « 2005 ж - Дұйсембаев К.Ш .,Жұмағалиева Ж.Г. 11. «Теория анализа хозяйственности « - Баканов М.И. ,Шеремет А.Д.
12. «Бухғалтерлік есептің үлгі шоттар жоспары» 13. «Ержанов М.С. Қазақстандық сыртқы экономикалық өндірісдардағы есеп саясаты» Алматы Бико 2007. Ержанов М.С.
14.Тулешова Г.К. Халықаралық стандарттарға сәйкес қаржылық есеп және есептілік Алматы, “Бизнес информация” 2005.
15.Бухғалтерлік есептің стандарттары және әдістемелік ұсынымдары. Алматы, Кәуса бұлақ баспасы, 2001

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар

Кіріспе.

1. Сыртқы экономикалық қызметтің мақсаттары мен құралы
1.1. Сыртқы экономикалық қызметінің жалпы мәселелері
1.2.Сыртқы экономикалық өндіріс шығындары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе
Өндіріс шығыны өзіне шикізат, материал, жанармай, электроэнергия,
тұрақты капиталдың өткізілген бөлігі мен жұмыс күшін сатып алуға кететін
шығындарды енгізеді. Тауарды дайындауға сыртқы экономикалық өндірісның
жұмсаған шығындары тұрақты және өзгермелі капитал сомасына (с+v) тең.
Айналым шығындар категориясы тауарды өткізу және сатып алумен байланысты.
Айналым шығындары өндіріс процесінің айналым саласында жалғасатынын
көрсетеді, сөйтіп тауардың өлшем-орауын, сорттауын, тасымалдануын және
сақталуын енгізеді.
Фирманың тепе-теңдік нүктесі және максималды пайдасы шеткі табыс
пен шеткі шығындар тепе-теңдігі жайында (MR=MC) фирма осындай арақатынасқа
қол жеткізгенде, онда ол өндірісті енді ұлғайтпайды, өнім шығару тұрақталып
фирма тепе-теңдігі сақталады.
Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыруда екі ұйымдастырушылық аспект
бар: қолданылатын бухғалтерлік шоттар жүйесі мен шығындарды топтастыру
тәсілдері. Мұндай есепті ұйымдастыруға мына факторлар әсер етеді: қызмет
түрі; басқару құрылымы, сыртқы экономикалық өндіріс мөлшері, ұйымдастыру
құқтық пішін және т.б.

.
1. Сыртқы экономикалық қызметтің мақсаттары мен құралы

1.1. Сыртқы экономикалық қызметінің жалпы мәселелері

Кәсіпорынның Сыртқы экономикалык қызметінің негізгі түрлері тауарларды
экспорт мен импорт болып табылады. Тауарларды экспорттау - тауарларды
(жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушынын еліне жөнелту арқылы шетелдік
сатып алушыға сату; импорттау - тауарды сатып алушынын еліне әкелу арқылы
шетелдік сатушыдан алу.
Сыртқы экономикалыкмәміле контрактімен рәсімделеді, онда олардын күқы,
міндеттемесі және тараптардын жауапкершілігі көрсетіледі.
"Инкотермстің" барлык термині терт базалык категорияға топтастырылған:
Топ ЖабдыктаулФранкировка жагдайы
ын
шаргғы (тасымалдау шарттары)
белгілсрі
Е EXW Завол франкосы
F FCA Еркін тасымалдаушы
FAS Еркін кеме бортынын жағасына дейін өкелу
FOB Еркін бортка өкелу
С CFR Куны жэне фрахтысы
СГҒ Қүны, сактандыру жэне фрахтысы
CPT Тасымалдауға дейін төленген...
C1P Тасымалдау мен сактандыру төлемі жүкті
тасыма-ғаауға дейін төленген
D DAF Шекараға дейін жеткізілген
DES Кемеден жеткізілген
DEO Кеме токтайтын жерге дейін, ягни айлакка
дейін жеткізілген (бажсалығы косылған)
DDtl Баж салығын телемей жеткізиген
I )1.11 Баж салығын төлеп жеткізген

"Е" тобынын шарты бойыніпа сатып алушы сатушының коймасынан
жөнелтуге дайын тұрған тауарды алады. "F" тобынын шарты бойыніпа, сатып
апушы көрсеткен тарнспорттык куралына дейі тауарды сатушыныц өзі жеткізіп
беруге міндеттенген.
"С" тобынын шарты бойыніпа сатушы тасымалдаушылармен шарткд отырады, бірак
жүкті жөнелткеннен кейін пайда болатын шығыстарға және тауардың бүзылуына
(жоғалуына) жауап бермейді. "Д" тобынын шарты бойыніпа сатушы.
Барлык тәуекелділіктерді және жүкті белпленген жерінедейін жеткізіп берумен
байланысты шығындарды озіне алады.
СІҒ тауары жеткізім беру кезіндегі жагдайында сатушы жүктін арбір тоннасын
сактандырады, фрахтысын анықтайды, жүкті жонелтетін портка жеткпіп, оны өз
есебінен мсрзіміне сэйкес порт кемесіне тиейді жэне сатып алушыға
құжаттарын коса береді. Сатушының міндетіне тауардын транспорттык
тәуекелділігі де кіреді.
Сөйтіп, СІҒшарты кезінде сатып алушынын жабдыктаушыға төлейтін бағасынын
ішіне тауардын күны, фрахтысы және сактандырулар кіреді.
DAF жагдайында экспорт үшін рүксат етілген белгіленген орнына дейін тауарды
жеткізіп беру бойыніпа жауапкершілікті сатушы алады, ал сатып алушы
көрсетілген орында жэне керсетілген уақытында тауарды кабылдап ал у ға
міндетп
FAS - жабдыктау шартына сэйкес сатушы кеме бортына дейін тауарды өз
есебінен жеткізіп беруді мойнына алады, ал содан кейінгі шығыстарды (арту,
фрахт) сатып алушы алады. Транспорт күралына дейінгі тауардын бүзылуын жэне
басқа да шығыстарын сатушы өз мойнына алады.
FOB - сату жағдайына сэйкес жабдыктаушынын бағасына тауардын күны, кеме
бортына арту жэне оған дейін жеткізу шығыстары, т.б. кіреді.
"Инкотермс" ұсыныстык сипатта болады жэне оның белгілі бір бөлігін немесе
толык көлемін пайдалануы тараптардын келісіміне байланысты болып келеді.
Қазакстан Республикасы аймағына әкелінетін жэне онын шекарасынан
шығарылатын барлык тауарлардын кедендік бақылаудан өтетіндігін көрсетеді.
Бұл кезде занда каралған кедендік төлемдер экспорттауға да, импорттауға да
салынады, онын күрамына мыналар кіреді:
- кедендік баж салығы;
- кедендік рәсімдеу үшін кедендік алымдар;
- тауарды сактауға алынатын кедендік алымдар;
- шығарып салғаны үшін кедендік алымдар;
- Казақстан Республикасынын кедендік орғанына лицензия бергені үшін
алынатын алым;
- кеден ісін рәсімдеу бойыніпа машыктанған мамандык аттестатын бергені
үшін алым;
- алдын ала кабылданатын шешімдер үшін толем.
Бұл төлемдердін көбісінін мөлшері кедендіктауар күнынатәуелді болып келеді,
олардын күрамына шет елдік валютамен есептел ген тауардын накты күны және
шетелде төленген үстеме шығысы кіреді. Егер де үстеме шығысын
жабдыктаушынын өзі толесс, онда ол тауардын накты күньіна бағанын бір
элементі ретінде болады жэне оны сатып алушы өтейді.
Кедендік төлемді есептеудін негізінтауардын кедендік күны күрайды, тек
кейбір арнайы кедендік төлемдерін, ягни, тауар бірлігі үшін белгіленген
мөлшерде есептелетіндерін коспағанда.
Қазақстан Республикасынын кедендік аумағынан тыскары жерлергс шығарылатын
тауарлардын кедендік күны; шот-фактурада көрсетілген тауар бағасына, сондай-
ак егер шот-фактураға енгізілмеген болса, онда мынадай накты шығындар:
тауарды әуе айлағына, айлакка немесе басқадай жерге дейін жеткізіп беруге
жүмсалған шығындар; тауарды Қазақстан Республикасынын кедендік аумағынан
сырткары жерлерге шығару шығындары; сатушынын шығарған шығындары;
сактандыру сомасы; комиссиялык және брокерлік сыйақылары; сондай-ак Сыртқы
экономикалык қызметтін тауар номенклатурасына сәйкес бағаланатын
тауарлармен біртүтас нәрсе ретінде каралмаса, контейнерлерлін немесе
бірнеше per қайталанып айналымдаболатын ыдыс күндары буып-түю күндары
негізінде анықталады.
Қазакстан Республикасынын кедендік аумағына сырттан әкелінетін тауардын
кедендік куны мынадай әдістерді колдану арқылы анықталады: сырттан
әкелінетін тауарларға жасалған мәміле бағасы бойыніпа; үксас тауарларға
жасалған мәміле бағасы бойыніпа; бірынғай тауарларға жасалған мәміле бағасы
бойыніпа; күннан шегеру өдісімен; күнға косу әдісімен; резервтік өдісімен
жасалады.
Кедсндік төлем мөлшсрлері мынадай түрлерге бвліеді:
адвалорлык - салык мөлшері салынатын тауарлардын кедендік күнына
процентпен есептследі;
ерекше - салыкмөлшері салынатын тауарларбірліпнін белпленген мөлшерімен
есептелінеді;
аралас — салык мөлшері жоғарыда аталған кедендік салык түрлерінін екеуіне
де үйлестіріледі.
Сыртқы экономикалык қызметге колданатын негізгі құжаттар болып:
техникалык құжаттаулар — техникалык толқұжаты (паспорта), сызбасы, жинау
бойыніпа нүскауы, монтаждау, басқару жэне жөндеу, техникалык жагдайын
сипаттайтын құжаты (спецификациясы) және т.б.;
тауарлы-ілеспе құжаттаулары — тауар сапасынын сертификаты, буып-түю парағы;
күрастырушы тізімдемесі (ведомосы) т.б.;
транспорттык, экспедиторлык жэне сактандыру құжаттаулары — теміржол
накладнойы жэне онын квшірмесі (жүктүбіршегі, коносамент, автотранспортғык
накладнойы т.б.), сактандыру полисі немесе сертификаты;
койма құжатғары - экспортғау тауарына портта берілген кабылдау
актісі,тауардын сактауға алынғаны туралы койманын колхаты, басқа да
кепілдік куәлігі т.б.;
* есеп айырысу құжаттаулары — шот-фактурасы, аударма векселі (тратты);
- банкі құжаттаулары — валютаны аудару өтініші, инкассо тапсырмалары,
аккредитив ашу туралы тапсырмалар, чектер, Қазақстан Республикасынын кеден
депозитіне каражатты аудару туралы тапсырмалары, есеп айырысу жэне вал
кгғалык шоттар бойыніпа жасалған операциялардын көшірмесі;
кедендік кұжаттаулар- кедендік жүк декларациясы (КЖД),тауардыніпыгуы
(немесе шығарылған жері) туралы сертификаты, баж салығын төлегені туралы
анықтама, акциздер, алымдар;
талап (шағым) кұжаттаулары - шағымдык хат, сотка немесе арбитраж™ кои ға и
талап арызы т.б.;
бүзылған немесе кем шыккан жонінле жасалған құжаттар - кем шыкканға
жасалған коммерциилык актілер, авария сертификаты.
Сыртқы экономикалык қызмет бойыніпа есеп айырысу шетелдік валюта бойыніпа
жүреді. Накты мысалдарды карастырмастан бүрын шетелдік валюта бойыніпа
жасалатын операцияларына токталамыз.
1.2. Сыртқы экономикалық өндіріс шығындары

Әрбір сыртқы экономикалық өндіріс жоғары деңгейдегі пайданы
қамтамассыз ету үшін шешімдер қабылдауға міндетті. Бұл шарт орындауда
негізгі талаптардың бірі – шығындарды азайту болып табылады. Ол үшін:
1. Өндіріс шығындарының құрамы мен құрылымын білу қажет. Құрылымды
білу үшін – қайда көңіл аудару керек деген сұрақ тұады.
2. Шығындарды талдап, олардың тиімді пайдалануын, реттеуді және
бақылауды ұйымдастыру;
3. Щығындарды шектеу, өнімнің сапасына сәйкес және оның бағаның
негізі болатындығын естен шығармау;
4. Шығындардың өзгеру заңдылығын білу. Тасмалдау шығындарды төмендету
мәселесі алдында тұрады.
Шығындардың есебін жүргізу мәселесі - ертеден келе жатқан мәселе.
Шығындар дегеніміз – белгілі мақсатта пайдаланылған ресурстар
көлемінің ақшалай көрінісі, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Сыртқы экономикалық қызмет
Сыртқы экономикалық қызмет жайлы
Сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің құқықтық жағдайы
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар туралы
Сыртқы экономикалық қызметке салық салу туралы
Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы туралы
Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы туралы мәлімет
Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметі
Сыртқы экономикалық саясат
Қазақстанның сыртқы экономикалық байланыстары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь