Коммерциялық банктердің қызметі туралы

Кіріспе 1.Коммерциялық банктің ұйымдастыру құрылымы
1.1. Банктің басқару құрылымы
1.2. Банктің функционалдық бөлімшелерінің
құрылымы
1.3. Функционалдық ұйымдастырушылық құрылымы
1.4. Дивизиондық ұйымдастырушылық құрылымы
1.5. Тұтынушылардың әр түрлі топтарна
бейімделген құрылымы
1.6. Аймақтық ұйымдастырушылық құрылымы
2. Коммерциялық банктердің қызметі
2.1. Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметі
2.2. Коммерциялық банктердің басқа да
қаржылық қызметтері
3. Коммерциялық банктер делдалдары ретінде
4. Қазақстан Республикасының“Халық Банкі”
Қорытынды
Коммерциялық банктер – нарықтық экономикада да несие жүйесінің негізгі буыны. Олардың міндеті ақша айналымы мен капитал айналымының үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету , өнер-кәсіп мекемелерін , мемлекет пен халықты несиелеу ,халық шаруашылығына қор жинау үшін жағдай жасау болып табылады.
Қазіргі коммерциялық банктер қаржы делдалы ретінде ақша капиталын салааралық және аймақаралық қайта болуға қамтамасыз етіп,маңызды халық шаруашылық қызмет атқарады.Капиталды салалармен жүйелерге бөлу және қайта бөлудің банктік механизмі өндірістің обьективтік қажеттілігіне байланысты шаруашылықты дамытуға және экономикалық құрлымын өзгертуге мүмкіндік береді.
Қазіргі Коммерциялық банктер несие жүйесінің басқа буындары сияқты клиенттерге көрсететін қызметтерін үнемі дамытуда және көптеген жаңа түрлерін меңгеруде.Бүгінде 300-ге жуыұ қызмет түрлерін көрсетуге мүмкіндігі бар несиемекемесі (мысалы, Жапония банктері).
Өнер-кәсіп дамыған мемлекеттерде коммерциялық банктер бір-бірінен көптеген өзгешеліктеріне байланысты ажыратылады:
Біріншіден,жарғылық капиталды иелену және оны қалыптастыру жөнінен; Банктер акционерлік қоғам немесе шетел капиталының , шетел банктерңнңғ қатысуымен жауапкершілігі шектеулі қоғамдар болып құрылуы мүмкін.
Екіншіден,жүргізетін операцияларды жәнінен. Коммерциялық банктер әмбебап және мамандаған болып бөлінеді.
Үшіншіден, іс-әрекеті тарайтын жер көлемі жөнінен – банктер федералдық (одақтық) , республикалық және аймақтық болып бөлінеді.
Төртіншіден, экономиканың әр-түрлі салаларына қызмет көрсету жөнінен – салалық және салааралық болып бөлінеді.
Дүниежүзілік тәжірибе дәлелдегендей қазіргі коммерциялыұ банктер өз қызметінде осы аталған өзгешеліктерін аралас вариантары қолдануда.
Ұйымдық тұрғыдан коммерциялық банктердің көпшілігі акционерлік қоғам формасында құрылған. Қоғамның жарғысы бойынша жоғары басқару органы -–акционерлердің жылдық жиналысы. Кезектегі және кезексіз жиналыс өтуі мүмкін.Кезексіз банктің құрылтайшыларының, кеңесінің талаптары бойынша өткізіледі. Жылдық жиналыста ірі акционерлерден тұратын топтар құрылып, олар банктің жұмысын қадағалайды. Директорлар кеңесі жыл бойы банктің жұмысын күнделікті басқарады.Ол бірнеше комитеттерден құрылып, нақты іс - әрекеттер бойынша қорытынды және ұсыныстар береді. Мысалы, есеп – несие комитеті банк берген ірі несие бойынша қорытынды дайындайды.
Коммерциялық банктер бірнеше басқарма мен бөлімдерден құрылады. Мысал ретінде ірі американдық банкті ұйымдастырудың типтік үлгісін көрейік. Ол өзіне мынадай басқармаларды және бөлімдерді : салымдар жинақтау; депозиттік және кассалық операциялар ; инвестиция және бағалы қағаздар ; шетелдермен операциялар ; жарнама және сыртқы байланыс ; сенімділік операциялар ; бухгалтерлік есеп және тексеру бөлімдерін біріктіреді. Осы негізгі құрлымның ішінде жұмыс территориялық немесе салалқ принциппен ұйымдастырылады. Көптеген банктерде ірі аймақтардағы жұмысқа жауапты басқармалар бар. Кейде өнеркәсіп салаларын несиелеу үшін бөлімдер құрылады.
1. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона
«О Национальном Банке». Алматы, 30 марта 1995 года.

2. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона
« О банках и банковской деятельности», Алматы, 31 августа 1995 года

3. 1.Выступление Председателя Правления ОАО "Народный банк Казахстана"

4. 2.Программа Ассоциации банков РК на 2000-2002 годы // Банки Казахстана. -Алматы, 2000.

5. Деньги. Кредиты. Банки. Под редакцией Г.С. Сейткасимова. Алмаы 1999.
6. Данные Национального Банка РК.
7. Данные Статистического Агенства РК
8. Журнал «Банки Казахстана» №6, №7, №8 2001г.
9. Данные Агенства Cтратегического Развития РК
10. Положение о кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан.
11. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: учебное пособие под редакцией Торкановского В.С., Алматы, 1994г.
12. Ильясов К.К. . Финансово-кредитные проблемы развития экономики Казахстана /Под ред.– Алматы: Бiлiм, 1995 – 240 с.
13. Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты реформирования финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях перехода к рыночной экономике. – Алматы: Гылым, 1994. – 439 с.
14. Чекмаева Е.Н. Межбанковский кредитный рынок и его регулирование /Деньги и кредит. 1994. №5-6. с. 68-71.
15. «Предприниматель и право». №12 (73), май, 1997.
16. Банковское дело (под редакцией проф. В.И.Колесникова), М., Усоскин В.М., Современный коммерческий банк, М., ИПЦ "Вазар-Ферро", 1994.
17. Алибекова Ф.Р. О понятии "банк" и "банковская услуга" // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N10. - С. 28-30
18. Банки Казахстана : Справ.-аналит.изд.. -Алматы: Информ.Агенство Economix Data, 1999. -330 с.
19. Банковское дело: справочное пособие. М. : Экономика. 1993г.
20. Виноградова Т. Н. Банковские операции: Учеб.для сред. проф. образования. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. -378 с.
21. Жуков Е. Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков. -М.: Изд-во АО "Консалтбанкир", 1995. -47 с.
22. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учеб. для ВУЗов. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. -471 с.
23. Лисак Б. Межбанковские заимствования - как инструмент финансовой политики коммерческих банков // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. - С. 21-24
24. Махмутова М. Эволюция банковской системы // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. - С. 16-20
25. Народный банк Казахстана: основные итоги деятельности // АльПари. -Алматы, 2000. -N2. - С. 25
        
        Жоспар
бет
Кіріспе
1.Коммерциялық банктің ұйымдастыру құрылымы
1.1. Банктің басқару құрылымы
1.2. Банктің функционалдық бөлімшелерінің
құрылымы
1.3. Функционалдық ұйымдастырушылық құрылымы
1.4. Дивизиондық ұйымдастырушылық құрылымы
1.5. Тұтынушылардың әр түрлі ... ... ... ... ... ... банктердің қызметі
2.1. Коммерциялық банктердің ... ... ... ... басқа да
қаржылық қызметтері
3. Коммерциялық банктер делдалдары ретінде
4. Қазақстан Республикасының“Халық Банкі”
Қорытынды
Кіріспе
Коммерциялық банктер – нарықтық ... да ... ... негізгі
буыны. Олардың міндеті ақша айналымы мен капитал ... ... ... ету , ... мекемелерін , мемлекет пен халықты
несиелеу ,халық шаруашылығына қор жинау үшін ... ... ... ... ... банктер қаржы делдалы ретінде ақша ... және ... ... ... қамтамасыз етіп,маңызды халық
шаруашылық қызмет атқарады.Капиталды салалармен жүйелерге бөлу және қайта
бөлудің банктік механизмі өндірістің ... ... ... ... және ... құрлымын өзгертуге мүмкіндік
береді.
Қазіргі Коммерциялық банктер несие ... ... ... ... көрсететін қызметтерін үнемі дамытуда және көптеген ... ... 300-ге жуыұ ... ... ... ... несиемекемесі (мысалы, Жапония банктері).
Өнер-кәсіп дамыған мемлекеттерде коммерциялық банктер бір-бірінен
көптеген ... ... ... ... ... және оны қалыптастыру жөнінен;
Банктер ... ... ... ... ... , шетел банктерңнңғ
қатысуымен жауапкершілігі шектеулі қоғамдар болып құрылуы мүмкін.
Екіншіден,жүргізетін операцияларды жәнінен. ... ... және ... ... бөлінеді.
Үшіншіден, іс-әрекеті тарайтын жер көлемі жөнінен – ... ... , ... және ... ... ... ... әр-түрлі салаларына қызмет көрсету жөнінен
– салалық және салааралық болып бөлінеді.
Дүниежүзілік тәжірибе дәлелдегендей қазіргі коммерциялыұ банктер ... осы ... ... ... вариантары қолдануда.
Ұйымдық тұрғыдан коммерциялық банктердің көпшілігі акционерлік қоғам
формасында ... ... ... бойынша жоғары басқару ... ... ... Кезектегі және кезексіз жиналыс ... ... ... ... ... бойынша
өткізіледі. Жылдық жиналыста ірі акционерлерден тұратын топтар құрылып,
олар банктің жұмысын ... ... ... жыл бойы банктің
жұмысын күнделікті басқарады.Ол бірнеше комитеттерден құрылып, ... іс ... ... ... және ... ... ... есеп – несие
комитеті банк ... ірі ... ... ... ... банктер бірнеше басқарма мен бөлімдерден құрылады. Мысал
ретінде ірі американдық банкті ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... және бөлімдерді : салымдар жинақтау; депозиттік
және кассалық операциялар ; ... және ... ... ; ... ; жарнама және сыртқы байланыс ; сенімділік операциялар ... есеп және ... ... ... Осы ... ... жұмыс территориялық немесе салалқ принциппен
ұйымдастырылады. ... ... ірі ... жұмысқа жауапты
басқармалар бар. Кейде өнеркәсіп салаларын несиелеу үшін бөлімдер құрылады.
1.Коммерциялық банктің ... ... ... ... жүйесін ұйымдастыру белгілеріне қарай филиалсыз ... бар ... және ... ... ... болады. Көптеген
елдерде банк жүйесінің бір типі берілген, ал Қазақстанда дамымаған түрдегі
банктік үйымдардың барлық түрлері бар.
Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... тысқары жерлерде банктерін аша алады, ал өздерінің өкілеттігін Ұлттық
банкінің келесі бір хабарлауымен ашады.
Банк филиалы - бұл бас ... ... ... ... ... ... ... банктік мекеме. Банк филиалы заңды тұлға
болып саналмайды, дербес балансы болмайды және өзінің бас ... ... мен ... ... ... етеді.
Банк өкілеттігі - депозит тартудан басқа ... бір ... ... және өз ... ... ... жұмыс
жасайтын заңды тұлға болып табылмайтын, кұрылымдық бөлімше.
Еншілес банк - жарғылық кордың 50%-нан астамы бас банкіге тиеселі, заңды
тұлға ... ... ... ... бұрынғы КСРО-ның монополиялық банктік жүйесін кабылдады.
Бұрыңғы ... ... ... ... ... Халық банкі) республиканың барлық аумағында
өздерінің бөлімшелерін иеленіп, жаңадан кұрылған ... ... ... өз ... ... ... Казкоммерцбанк, Центркредитбанк,
Темірбанк және т. б.)
Әлемдік банктік тэжірибеге қарағанда, бөлімшелері бар ... олар бас ... ... ... және оның балансында болады.
Бірак жоғарыда аталған мамандандырылған банктердін күрделі иерархиялық
кұрылымы болды. Олардың бас ... ... ... оған ... бағынса, ал соңғысына аудандағы бөлімшелер бағынышты болып
келді.
Шетелде банкі филиалдары заңды тұлға болуға және ... ... ... құқылы. Көптеген банктердің филиалдары тұтыну несиесі, лизинг,
факторинг, ... ... ... ... ... және ... ... уакыттарда құрылған барлық коммерциялық банктер
филиалсыз, яғни ... ... ... ... ... ... ірі банктердің азғана топтары елдің
барлығында өз бөлімшелерінің торабын ашу үшін ... шек қою ... ... жылы ... 6 ірі ... ... 3108 бөлімшесі ал
барлық банктік (жинак ... ... ... ... 39,7 ... теңесті. Франция, Канада, Италия, Жапония жэне т.б.
елдердің банктерінің ... мен ... да ... ... ... ... біршама өзгеше құрылған. Штаттардың заңында
жекелеген банктерді ашуға шек қойылады. Сондықтан, ... ... ... егер оның бас кеңесі сол қалада болса ғана, банктерге филиалдар
ашуға ... ... ... ... ... ғана ... ал ушіншілері
бөлімшелердің ашылуына мүлде тыйым салады. Бірде-бір банкі өз штатынан
тысқары жерде ... ... аша ... ... ... бұл елде жалпы
ұлттык филиалдар торабы жоқтықтың касы.
Банкі белімшелерін ашуға қойылатын ... ... ... және ірі ... ... ... келіп туындайды.
Дегенмен де, біркатар жағдайларға байланысты (өндірісті орталықсыздандыру,
автомобиль жолдарының дамуы, қаладан тыс жерлерде ... ... ... қала ... ... қоныс аударуы және т.б.) банк филиалдарының
торабы тез арада ... 1970 жылы 22,9 ... 1988 жылы 50,4 ... дейін.
Бөлімшелер мен филиал тораптарының кеңірек таралуы банкке: бас ... ... ... ... ... ... және ... үшін көптеген аумақты жаулап алуға және осындай факторлар есебінен
пайданы ... ... ... жағы ... ... бас кеңсе тарапынан бакылаудың қиындығы және
монополиялық ... ... ... ... ... ... және өзге де формасын таңдау көптеген
факторлармен анықталады: банктің стратегиялық міндеттерімен, оның ... ... ... сол ... қабылданған баскарудың жалпы
философиясымен. Қазіргі тәжірибеде банк торабын орталықсыздандырған ... ... ... ол барлық сұрақтарды дербес ... ... ... ... құрылымы және соған сәйкес операциялары
орталықсыздандыру дәрежесі, бірінші ... ... да ... ... ... ... онда ... баскаруды жүзеге асыру
тиімді. Кез келген жағдайда да барлык жүйені тиімді ... ... ... ... шешімі қабылдау барысында кешігу, бас кеңсе ... ... ... ... ... ... ... құрылымы басты екі әдіспен анықталады банктің
басқарылу құрылымы және оның ... ... мен ... органын тағайындаудың мақсаты - банктің негізгі кызметін іске
асыру мақсатында, банктің коммерциялық қызметше тиімді, ... және ... ... ... ету.
Банктің ұйымдастырылуына, ондағы жетекші мен бағыныштыларының қарым-
қатынасына оның барлық кызметі ... ... ... ... ... ... бөліп қарауды,
олардың банк операцияларын жүзеге асырудағы кұзіретін, жауапкершілігін ... ... ... ... ала қарастырады. Банкті баскарудың жалпы
тәсілдері мен құрылымы ... ... ... ... ... басқару
құрылымына қатысты көптеген сұрақтарды коммерциялық ... ... ... ... ... банктің басқару құрылымына оның жаргылық корының қалай
құрылуы (біртұтас, ... және ... ... оның ... ... ... даму ... тікелей ықпал өтеді.
Қазіргі уақытта коммерциялық банктер көбінесе акционерлік қоғам формасында
кұрылатындықтан да, оларды баскаруға акционерлері қатысады.
1.2.Банктің функционалдық бөлімшелерінің құрлымы.
Банктің ... ... ... ... ... ... өкілеттіліктердің бөлінуі тағы сол сиякты көптеген
факторларға байланысты болады жэне экономикалык біртутастығымен ... банк өз ... ... ірі банктерден, мысалы: ауыл ... банк - ... ... банкіден, сол сиякты бөлімшелері бар
банктер бөлімшелері жоқ банктерден ерекшеленеді.
Банктер әр түрлі нарықтық жағдайларында әрекет етеді, әр түрлі ... ... ... ... әр ... мақсаттар қояды, осыған сәйкес
оның ұйымдастырушылық ... ... ... болады. Ұйымдастырушылық
құрылымның барлык түрін өзіндік артықшыльщтары мен кемшіліктері бар.
Сондықтан ... ... ... ... процесінде бұлар міндетті
түрде ескерілуі тиіс. Әр түрлі банктер өзінің ... ... ... ... ... ... септігін тигізу үшін үнемі түрлі
өзгерістер енгізіп отырады.
Банктік іс-тәжірибеде банктің ұйымдастырушылык ... 2 түрі ... және ... ... құрылымы банк кызметінің жекелей
бөліктерге бөлінуі, іс-әрекетігін немесе кызметінің ... ... бір ... ... ... ... ... банктердің алдына
қойған мақсатына жетуге септігін тигізеді. ... банк ... ... ... банк ... ... ... есеп пен есеп беру және ... ... тағы ... Бұл ... блоктардың шешетін міндеттерінің көлеміне
байланысты қосымша шағын бөлімшелер ... ... ... ... да бір ... ... ... мамандандырылған және
шаруашылықты баскаруға, тағы басқа нарық жағдайына тәуелсіз әрекет ... ... ... ... ... айтқанда тұрақтылық
жағдайында. Бірақ мұндай идеалды шарттар іс жүзінде өте ... ... ... ... ... басқа типтерін қолданады.
1.4 Дивизионалдық ұйымдастырушылық құрылымы үнемі өзгеріп отыратын
нарық ... ... ... ... бәсекелестіктің өсуі
жағдаында қолданылады. Мұндай құрлымда банк бөлімшелері функцияналдық
белгілері бойынша бөлінбейді, ал ... ... ... ... ... ... ... белгісі бойынша бөлінеді. Бөлімшелер
дегет ұйымға әр түрлі құрылымдық бірліктер – басқару бөлімдері , ... ... ... ... әр түрлі түрлерін көрсетуге бейімделген құрылымдыр да ,
өз клиенттеріне қызметтің жеке түрлерін үлкен көлемде көрсететін банктер де
жиі ... ... ... көрсетуге маманданған бөлімшелердің
жетекшілері жоғары білікті , осы салада үлкен тәжірибесі бар оның ... оны ... ... ... ... өнімдердің белгісі бойынша
ұйымдастырылған ... , ... орай , ... ... сапасын әлемдік
стандартқа жеткізуде , сонымен бірге ... ... жаңа ... ... артықшылықтарға ие .
Бұндай банктердің құрылымында келесідей басқармалар болуы мүмкін.
Қысқа ... ... ұзақ ... ... ... қаржылық қызметтер және басқалары. Әрбір басқарманың
тізімінде біраз маманданған бөлімдер болуы мүмкін.
1.5 Тұтынушылардың әр түрлі ... ... ... Мұндай
принциптер бойынша құрылған банктер өзінің басты ... ... ... ... , ... ... белгілі бір тұтынушылардың
сегментіне көңіл бөледі. Ірі банктердің ... : ... ... ... ... , инвестициялық қызмет көрсету,
трасталық операция ; ... ... бар ... ... ... ... Аймақтық ұйымдастырушылық құрылымы. Банктер үлкен географиялық
ауданды қамтып іс- әрекет еткен ... ... ... іс-әрекет
ететін бөлімдердің торабы арқылы құруды болжайтын , әр түрлі аумақта өз
қызметін ұсынатын аймақтың ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... , аудан шегінде клиентерге ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде республикада банк қызметтерінің сан алуан ... , әр ... ... ... ... ... , ... бірге ,
аймақтың жергілікті ерекшеліктеріне бейімделген ... ... ... ... ... құрылымының кез келген сызбасында банк
операцияларын орындайтын негізгі бөлімшелерге , жоғары кәсіби ... ... ... істейтін бөлімдер жатады.
2.Коммерциялық банктердің қызметі.
Коммерциялық банктердің негізгі атқаратын қызметтері:
• Ақша қаражатын шоғырландыру және ... ... ... ... есеп және ... ... ... Төлем құралдарын шығару;
• Бағалы қағаздарды шығаруды және орналастыруды ұйымдастыру;
Сенімхат бойынша клиентердің мүлкін басқару ( яғни ... ... ... ... ... бос ақша қаражатын шоғырландыру оны капиталға ... ... ... атқаратын қызметтердің бірі.Заңды және ... ... бос ... ... ... , бір жағынан , олардың
иесіне процент түрінде табыс түсірсе, ал ... ... ... ... ... ... қалайды.Шоғырланған жинақ ақша әр-түрлі
экономикалық және әлеуметтік қажеттіліктерге жасалуы мүмкін. Тек ... ... ақша ... ... ... ол ... ... банктердің атқаратын келесі қызметі – несие беруде ... Бос ақша ... иесі мен ... ... тікелей несие
қатынастарының туындауына кедергі болатын жәйттер : ... ... ... ... ... сай ... капиталдың айналыстан
босау мерзінің қарыздарға қажет мерзімге сай ... ... ... ... ... несиелік байланыс ... иесі ... ... ... қиындатады.Капитал иесі
қарыздардың қаржылық жағдайы туралы хабардар ... да ... ... ... ... ... ... арасындағы қаржылық
делдал ретінде осы кедергілерді жояды. Банктің несие экономиканың әр-
түрлі секторларына ... ... ... қамтамасыз етеді.
Ұйымдасқан және жұмысы қалыптасқан есеп ... ... ... ... ... ... ... есеп және төлем жұмыстарын
жүргізуде банктердің ролі зор.Кәсіпорындар арасындағы есеп айырысудың
негізгі ... ... ... ... ... ... тапсырысы бойынша шотқа ақша қабылдап, ақшаның түсуін және
берілуін есептейді.
Инфрақұрлымы жеткілікті ... ... ... төлем
жүйесінің тиімді қызмет істеуі есеп айырысу технологиясының үнемі
жетілдіруін талап етеді. ... бұл ... есеп ... әр түрлі
жүелері құрылуда . Мысалы, есеп айыруға қатысушы банктердің арасындағы
клиринг жүйесі немесе жиро ... ... ... ... ... ... корреспондент-банктер арқылы да жүргізіледі. Банктерді
төлемдерді орталықтандыру айналыс шығындарын азайтады, ал есеп ... үшін және ... ... ... үшін ... кезде
есептесудің электрондық жүйесі енгізілуде.
Коммерциялық банктердің ерекше қызметі төлем құралдарын шығару ... ... ... ... ... жою , яғни ақша массасын
көбейту немесе азайту. Төлем құралдарын ... ... ... ... ... ... байланысты. Депозит екі түрлі жолмен :
клиенттің банкке ақша салуы арқыл немесе ... ... ... беруі
арқылы жүргізіледі.Бұл операциялар айналымдағы ақша массасының ... әсер ... ... егер ... ... 10 мың ... салып, оны
талап бойынша ... ... ... ... Бұл ... банк балансының активінде де осы ... ... ... ... ... ... себебі ақша қолма – қол
формасынан қолма – қол формасына ауысты. Келесі ... Банк ... ... ... ... ... ... оны депозиттік шотқа есептелі делік.Онда
шаруашылықтағы ақшаның жалпы көлемі 10 мың ... ... ... ... несиелеу операциясымен жаңа төлем құралын, яғни чек шығарды. Осы
депозит соммасына ақша массасы артты.
Дегенмен банк өзінің қызметі барысында ақша ... мен ... ... ... ... « жоюмен » де айналысады.Бұл , біріншіден , клиент
банктегң шотынан қолма – қол ақша алғанда ( ... ... ақша ... ) , ... , ... ... депозиттік шоттан
шығарылады. Бұл жағдайда жалпы ақша массасы кемиді. Дәл осындай нәтиже
банктер бағалы ... ... ... – ақша ... ... ( ... ) соммасы және шаруашылықтағы төлем қаражатының массасы
да азаяды.
Коммерциялық банктердің ... ... ... ... мүмкіндігін
орталық банктер міндетті резервтер жүйесі ... ... ... ... ... ... резервтердің қысқартып,
қорытындысында орталық банк депозиттердің қысқару реакциясын тудыртса, ал
резервтерді ұлғайту депозиттердің өсуін ынталандырады.Бірақ экономикаға
айналымдағы ... тыс ақша емес , оның ... ... ... ... ... ... банктер бекіткен шама шектеумен
әрекет етеді.
Коммерциялық банктер акция және ... ... ... ... және ... ... – құрылтайшылық қызмет атқарады.
Банктердің жинақтағы өндірістік мақсатқа ... ... бар. ... ... нарығы несие жүйесін толықтырып , әрі онымен тығыз
байланыста жұмыс ... ... ... ... ... акция және облигациялар ... Бұл ... ... ... ... ... ... көлемін,
шығару жағдайы мен эмиссия мерзімін анықтауды , олардың типін таңдауы ,
сондай – ақ ... ... және ... рет ... ... ... алады.
Экономикалық мағлұматтарды өзіне жинақтауы банктердің клинттерге кеңес
беруіне мүмкіндік туғызады. Банктер ... ... ... ,
бухалтерлік есебіне талдау жүргізіп , ... ... ... ... ... ... анықтаумен шұғылданады. Банктер клиенттің
жаңа акциялар шығару ... және ... ... ... ... ... беру қызметін төмендегідей топтастыруға
болады:
• Несиелеу және есеп айырысу ісі бойынша – ақша ... ... ... ... қозғалысы , несиелеудің жағдайы және ... ... , ...... ... ... үшін әр – түрлі
мәліметтер бойынша нұсқау беру , қолма – қол ... ... ... оны ... жолдарын зерттеу;
• Бағалы қағаздарды шығару және олармен операция жүргізу бойынша –
бағалы қағаздар нарығы ... ... ... ... ... қағаздардың эмитентері , бағалы қағаздарды шығару тәртібі және
олардың ... ... ... ... ... ... беру ... – құрылыс қызме нарығының коньюктурасы ... ... ... мен әр-түрлі құрылыс монтаж
жұмыстарының тарифтері , ... ... ... тиімділігін
есептеу туралы анықтама.
2.1. Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметі.
Инвестиция дегеніміз – бұл халық шаруашылығына ... ... ... , оны ... құру және ... , сол ... ... алу мақсатында
ұзақ мерзімді қаражат бөлу. Тікелей инвестиция – бұл қаражаттарды тікелей
өндіріске құрал ... ... алу және ... , өндірістік
сипаттағы объектілерді салуға жұмсалады. ... ... ... ... алу ... және ұзақ ... банк ... беру арқылы
жүзеге асады. Жеке , мемлекеттік , ... ... ... ... , ол ... жеке шаруашылық бөлімшелердің банктердің
инвестициялық іс - әрекеті тәртібі ережелері анықталады және ... ... , ... ... , инвестиция деп , кәсіпкерлік іс - әрекет
және басқа да пайда ... іс - ... ... ... ... мен бағалы қағаздары айтады. ... ... – жеке және ... тұлғалар , мемлекет , сол ... ... бола ... Берілген жағдайдағы әңгіме коммерциялық банктердің
инвестициялық қызметіне қатысты.
Коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... қамтамасыз ету , диверсификацияны , табысты және
өтімділікті қамтамассыз ету.
Бағалы қағаздар – бұл арнайы түрде ... ... ... ... ... ... ... асыру үшін сол бағалы қағаздарды ұсыну
қажет. Олар қорлық және коммерциялық болады.
Қорлық ... ... ... эмиссияның массалық ... олар өте көп ... ... және ... немесе
облигациялық қорда белгілі бір үлеске ие екенің растайды.
Олар негізгі және ... ... ... қорлық бағалы
қағаздар негізгі мүліктіік құқық немесе талапқа негізделген , ал ... ... ... ... мен талаптарды білдіреді.
Бағалы қағаздар иелерінің құқтары ... ... , ... және ... бөліп бөлінеді.
Мәлімдеуші бағалы қағаздар – бұл мәлімдеуші чектер , ... ... , ... анықтамалары , қоймалық анықтамалар және т.б.
Оларды сату және иесінің құқтарын растауы үшін тек ... ... ... ...... ... ... сол
қағаздың мәлімдемеушісімен және сол сияқты ... жазу ... ... ... ... ... аты ... болады.
Қаржылық бағалы қағаздар мемлекеттік және ... ... ... бағалы қағаздарға қазыналық вексельдер , қазыналық ... ... ... ... Мемлекеттік еместерге акциялар
,облигациялар , қысқа мерзімді ... ... ... ... ... – акцияларды сату немесе ... беру ... ... ... ... ... негізін құрайтын биржа –
бағалы қағаздар айналымын ұйымдастыратын ерекше экономикалық институт.
Коммерциялық банктер пайда табу үшін ... ... ... сауда – саттық операцияларды жүргізеді. Берілген операциялар
бірнеше қызметтерді атқара алады : олар ... ... ... қалыптастыру құралы бола алады. Бұл операциялардың ...... ... ... ... ... үшін
бағалы қағаздармен басқа да депозиттік қызметтерді көрсетеді.
2.2. Коммерциялық банктердің ... да ... ... ... «Лизинг» ағылшын тілінен аударғанда жалға беру
деген ұғымды білдіреді. Лизингтік операция деп ұзақ мерзімді ... ... ... ... бірнеше қызмет атқарады. Біріншіден , ол негізгі қорларға ақша
жұмсау , яғни қаржыландыру формасы. ... ... өз ... ... ... ... тартылған қаражатсыз өзіне керекті мүлікті
пайдалануға мүмкіндігі болады.ол мүліктің құның бір ... ... ... , бұл ... жаңа ... , ладыңғы
техникамен материлды – техникалық қамтамасыз етудің анағұрлым прогрессивті
формасы.
Лизингті ... ... ... болады. Олардың өзара қатынастары
мәмлемен реттеледі : бірінші қатысушы – мүлік иесі , ... - ... , ... ... ... . ... ... қатынасы келесідей
түрде қалыптасады болашақ лизинг алушы ақша қаражаттары бар болашақ лизинг
берушіні мәмлеге қатысуын ... ол ... ... төлемді шартымен жалға
береді. Коммерциялық банктер бұл жерде мүлік иесі ретінде болады,яғни олар
мүлікті өз меншігіне ... және ... ... ... . шын ... олар
осы мүліктің несиесін береді, сөйтіп несиелік қатынастар пайда болады.
Мұнда ... ... ... бар : ... , қайтарымдылық,
төлемділік. Мерзімі біткенде лизинг алушы мүлікті иесіне қайтарып береді ,
қызметті төлейді яғни жалақысын төлейді. ... ... бұл ... ... бұл ... , негізгі қорларға тауарлық несие.
Лизинг түрлері әр түрлі :
1. Жедел лизинг ... ... ... ... ... ... төзу қарқыны өте жоғары машиналар мен құрал –
жабдықтар ... ... ... ... ұзақ ... ... Ол мерзім
машиналар мен құрал – жабдықтардың ... тозу ... ... Бұл ... ... аяқталмай , күшін тоқтата алмайды .
Онда мүлікті лизинг ... ... ... ... ... ... құны бойынша лизинг пайдалануда болған құрал – жабдықтарды
жалға беру. Сондықтан ... ... ... ... емес ... құны бойынша бағаланады.
Лизингтік бизнестің дамуы үшін , лизингке беретін арнайы лизингтік
компаниялар құрылады. Оларды ... ... ... құрал – жабдықтарды
сатып алу үшін берілетін банктік несиелер жатады.
Құрылып жатқан ... ... ... ...... ... ... үшін , ұйымдастырылған лизинг жүргізу
үшін олар арнайы бөлімдер мен топтар қалыптастырады. Лизинг ... ... ол ... ... ... ... төмен , нақты
материалдық қамтамасыз етілген.
Факторингтік операциялар . факторингтік операция – ... ... ... ... ... ... ету ... басқаға беру.
Факторингтің мәні – банктер өз ... ... ... ... ... ... алу. ... мәмле келісім – шартпен жүзеге асады. Ол келісім –
шарты сатып алынған қарыздың соммасы және ... ... . бұл ... ... үшін қарыздың қандай мөлшері алынтының көрсетеді.
Банктер алғашқа факторинг қызметін клиенттерге 1990 жылдан бастап
көрсете бастаған. ... ... КСРО – ... ... ... – жиі қаржылық қиындықтардыбасынан кешетін шаруашылық
органдары үшін біршама тиімлі қызмет көрсету болып ... 1988 жылы ... ... ... ... ... Халықаралық
факторинг туралы ... ... , ... 4 ... ғана ... ... болып саналады.
1) қарыздық талаптарды алдын ала төлеу фоамасында несиелеудің
болуында ;
2) ... ... ... ... , ең ... өткізу
есебін ;
3) жабдықтаушы қарызын инкассолау ;
4) несиелік тәуекелден жабдықтаушыны сақтандыру.
Факторингтің үш қатысушысы: фактор , ... ... ... , ... ... өз ... ... жерде төлейді , Қалған бөлігі
борышқормен төленгеннен кейін қайтарылады . ... ... , банк ... ... ... жауапкершілікті , тәуекелді , талаптарды
инкассолауды өз мойнына алды . Жабдықтаушы шағындарына мыналар ... ... ... ... үшін және факторлық жиындар үшін
комиссиондық ... ; ... ... ... комиссияның пайдасы .
Факторингтік келісімнің бірнеше типтері бар . Толық қызмет ету ... ... ... ... мен ... тұрақты , ұзақ
қатынаста болатын болса қолданылады . ... ... ету ... ... ... қырыздардың пайда болуынын толық қорғау , төлемдердің кепілдік
түсімін қамтамасыз ету , несиені ... , ... ... , ... ... ... ала төлем формасындағы несиелеу.
Регрестік құқы бар толық қызмет етудің ... ... ... ... ... ... несиелік тәуекелді
сақтандырмайды . Бұның мәні ... егер ... ... ... ... ... ... бере алады.
Толық қызмет ету туралы факторингтік ... тағы бір түрі ... ... ... ... ... туралы келісім. Бұл жағдайда
жабдықтаушы факторингтік компанияға тек ... ... ... береді , ал қалған элементтер жабдықтаушыда қалады, яғни ол
факторингтік ... ... ... алу мен ... ... Егер жабдықтаушы тек несиелеуге қызығушылық білдірсе, ол
ашық ... ... шот - ... ... алу ... мәмле жасау
мүмкін.Факторингтік компания үшін шот-фактураларды дисконттау өте тәекелді
болып келеді.
Трасталық ... ... ... ... ... тұлғаның
қызметтерін қабылдап өздерінің жеке және корпаративті клиентері үшін әр
түрлі қызметтер орындайды. ... - ... ... ... ... иесі
өз капиталын басқа тұлғаға оның мүддесін қорғап ... , ... ... сенім
білдіріп тапсырады, яғни траст деп , банктердің , ... ... ... және капиталдары басқару мен байланысты қызметтер
көрсетуін және клиент атынан , оның мүддесі үшін , ... ... ... да қызметтер көрсетуін айтады. Бұл операциялар келісім негізінде
жүзеге асады , ол ... ... деп ... ... ... ... бір ққықтарға ие болып мүліктің , капиталдың , бағалы қағаздардың
иелік етушісі ретінде болады. Сенімді тұлға ... ... ... ... , ... ... тиіс . ... болып мүліктің иесі , ... ... өзі ... 3 ... ... ... банктер трасталық операциялармен қосымша табыс алу ... ... ... , ... және олардың ... ... үшін , ірі ... ... орнату үшін
айналысады.
Банктер трасталық ... ... ... ұзақ ... ... , ірі компаниялардың ... ... ... ... ... ... , ... және басқа да
табысты активтерге орналастырады.
Банктерге қаражаттарды бағалы қағаздарға салу қосымша табыстан басқа ,
ірі фирмаларды және корпарацияларды бақылауға ... ... ... ... ... жеке және ... тұлғалар
, жәрдем қорлары , басқа да қоғамдық ұйымдар ... ... ... ... әр түрлі клиентердің кеңірек тобына көрсетуге
мүдделілік танытады.
Коммерциялық ... өз ... ... ... келесі
операцияларды жасай алады :
- жеке тұлғаларға сенімхат ... ... ... да ... ... мүлікті , қозғалмайтын және басқада мүлікті
басқару ;
- акционерлік қоғамдардың тапсырмасы бойынша сенімділік функцияларды
орындау ;
- фирмалар мен жеке ... ... ... ... ... екі ... бөлінеді: жеке тұлғаларға және ... ... ... үшін ... ... ... 3 категориямы бар :
1) иесі қайтыс болғаннан кейін мүлікті басқару;
2) мүлікті сенімді негізде басқару ;
3) ... ... ... ... ... әр ... болып
келеді:сеніп қалдыратын , бүкіл өмірлік , ... ... ... , ... іскерлік фирмалар мен компанияларға мынндай агенттік қызметтер
көрсетеді :
- трансфорт бойынша агент – облигацияларды , ... , ... ... бір ... екінші иеге беру;
- акцияларды тіркеуші – банк шығарылған бағалы қағаздардың есебін
жүргізеді ;
- ... , яғни ... ... ... ... ... ретінде ;
- акциялар бойынша дивиденттерді және ... ... ... ... үшін комиссиондық төлемақыны әрбір операцияға
диффенциалды түрде қояды : агенттік қызметтер үшін келісімді ... ... ... ... сот шешімімен қойылады.
Кеңес беру қызметі.Коммерциялық банктер өздерінің клиенттеріне
банктік мекеменің ерекшеліктеріне байланысты , экономика және ... ... , ... , есеп ... , есеп жүргізу және есеп
беруге беруге байланысты ... беру ... ... ... ... ... пайда табу мақсатында ғана емес , сондай
– ақ ... банк ... ... білу үшін , жаңа ... ... ... түсіндірмелер беру арқылы жаңа клиенттерді
тартуға байланысты көрсетіледі.
Ақпараттық қызмет ... ... ... ... байланыстарды игере отырып , бантер жеткілікті түрде
коммерцилық немесе комерциялық емес ақпараттарды да иеленеді. Сонымен
қатар , ... ... әр ... қызметтер көрсете отырып ,
олардан түрлі мәліметтер алады. Ақпарат ... ... көзі ... және ірі ... ақпараттық агенттермен өзара ақпараттар
алысу болып табылады.
Осының негізінде банктер өздерінің мәліметтер базасын жасайды ... оған ... ... үшін белгілі бір ақы төлеуге тиіс.
3. Коммерциялық банктер делдалдары ретінде.
Несиелік жүйенің төменгі буыны хальқ ... ... ... және коммерцияльқ непізінде кең көлемді каржыльқ қызмет жасайтын
дербес банктік мекемелер ... ... ... ... және жеке банктер, банктік заңдылқтарда коммерциялық банктер
деген жалпы атпен біріктірілді.
"Коммерциялық банк" термині ... ... даму ... ... ... ... ... мен төлемдерше қызмет
көрсету! барысында пайда болды. Негізгі клиенттері саудагерлер болған ... ... ... ... ... ие болды). Бірақ өнер-кәсіптің және
баска салалардың дамуымен банктер экономи-каның өзге де ... ... ... да ... "коммерциялық" деген атауы бастапқы
мағынасын ... ... Ол ... "іскер" деген сипатын білдіреді,
оның шаруашылық агенттертдердің барлық жұмыс түрлеріне ... ... ... саласына байланыссыз болады. Коммерциялық банктер ... ... ... ... мен ... ... несиелік
мекемелердің тобын біріктіреді.
2000 ж. Қазақстан Республикасы Халықтық Банкі ... ... ... ... ... - шоты |
|Облыстар | | | |
| | ... ... |% ... |% |
| ... ... ... ... | |из. | |из. | |з. ... |14 |100 |183 |88,4 |859236 |95,6 ... |11 |64,7 |81 |45,3 |347207 |73 ... |19 |100 |197 |100 |2296885 |100 ... |5 |65,5 |26 |53,1 |119462 |74,7 ... ... |16 |100 |133 |91,6 |1074643 |97,5 ... |12 |100 |97 |100 |758364 |100 ... |10 |100 |89 |100 |422479 |100 ... ... |17 |100 |29 |17,6 |412785 |70,6 ... |18 |100 |198 |98 |1720125 |99 ... |9 |100 |83 |100 |308853 |100 ... |17 |100 |197 |84,5 |638583 |93,4 ... |18 |100 |226 |100 |1210310 |95,3 ... |6 |100 |44 |100 |275000 |100 ... |16 |100 |150 |74,6 |1025980 |99 ... Қаз. |13 |100 |174 |96,7 |676228 |98,2 ... |13 |76,5 |32 |17,9 |456681 |62,8 ... |12 |85,7 |28 |22 |521240 |83 ... |5 |45,5 |35 |25,4 |196914 |68,5 ... Қаз. |20 |100 |110 |64,3 |848336 |81 ... |252 |92 |2136 |72,6 ... |91,9 ... ... 2001 ... бухгалтерлік балансы |
| ... ... | ... – қол валюта: |6 320 279 ... ... | ... ... ... |4 424 879 ... ... |1 895 400 ... ... ... банктегі депозит|2 010 204 |
|Басқа да банктегі ... |10 210 838 ... ... |15 744 162 ... ... |121 050 ... және қарыздар |81 331 090 ... ... ... ... инестициялар |57 511 ... ... ... |34 195 ... ... |6 830 489 ... емес ... |476 693 ... да ... |5 717 023 ... классификациялық активтер мен дибиторлық |54 084 ... ... ... ... өзге де | ... | ... ... |128 799 450 ... | |
| | ... ... моммасы |Ұлттық валюта - 2 000 ... |
| ... ... - 50 доллар США немесе 50 евро|
|Салым мерзімі |3, 6, 12 және 24 ай ... ... ... уақыт мерзімі өзгертусіз ... ... ... жеке ... ... |
| ... ... аяқталғаннан|
| ... ... ... ... мерзімге |
| ... ... ... ... ... ... |3 айда |6 айда |12 айда |24 айда ... |10% |10% |13% |15% ... США |6% |6% |7% |9% ... |3% |3,5% |5,5% |6,5% ... ... ... ... есеп шотындағы қорлар
Заң тұлғаларының шоты
1999 жылы жалпы ... ... ... ... 433 .4 ... жуық
37 % өскен. Айналымға шыққан карточкаларының жартысы – ALTYN карточкасы.
Жалпы төлем ... ... ... ... ... өз ... 200-ге жуық әр ... мен қызмет көрсетуге әзір. Мұндай кең көлемді ... ... өз ... ... ... қолайсыз жағдайда
өзінде пайдалы жұмыс жасауға септігін тигізеді.Бір операциялардан болған
зиян, екінші бір операциялардан ... ... ... жабылады. Нарық
экономикасы дамыған барлық елдердің коммерциялық банктері несие жуйесің
негізгі операциялық буыны болып ... ... ... Олар ... нарыгының жағ-дайына көндігетін кабілетінің ... ... ... жүзеге асыра отырып коммерциялық
банктер қаржы делдалы ролін орындайды. Банктің бұл ... екі ... ... ... Салымшылар ушін өздерінің депозиттері айналыс құралы
кызметі мен етімді ... ... ... ... кей ... ... ... әкеледі. Карыз алушылар кейде ... ұсақ ... Бұл ... көптеген ұсақ карапайым клиенттердің банкке аз ғана
соманы қысқа мерзімге салғанның езінде де мүмкін ... ... ... ... ... ... ... жүргізіп, уакытша бос
ақша қаражатын тарту мүмкін емес.
Шынында да, банктер ... ... ... ... Олар ... ... қарыздарға біршама жоғары пайыз мөлшерлемесін
белгілеп табыс табады.
Жалпы ... ... олар ... алған қарыздары есебінен өздерінің
өнімдерін өндіріп, алға койған мақсатына ... ғана ... ... ... пайда нормасын 4-тен 5%-ға ұлғайтқанда). Болашақ қарыз
алушыларды дұрыс таңдай отырып, ... ... ... ... ... ... ... кімнің жағдайы келсе, ... ... ... бере ... ... Указ ... Республики Казахстан, имеющий силу Закона
«О Национальном Банке». Алматы, 30 марта 1995 года.
2. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу ... О ... и ... ... ... 31 ... 1995 года
3. 1.Выступление Председателя Правления ОАО "Народный банк Казахстана"
4. 2.Программа Ассоциации банков РК на 2000-2002 годы // Банки ... ... ... ... Банки. Под редакцией Г.С. Сейткасимова. Алмаы 1999.
6. Данные Национального Банка РК.
7. Данные Статистического Агенства ... ... ... ... №6, №7, №8 ... ... Агенства Cтратегического Развития РК
10. Положение о кастодиальной деятельности на рынке ценных ... ... ... ... ценных бумаг и его финансовые институты: учебное пособие под
редакцией Торкановского В.С., Алматы, ... ... ... ... проблемы развития экономики
Казахстана /Под ред.– ... ... 1995 – 240 ... Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты ... ... ... ... ... в ... ... к рыночной
экономике. – Алматы: Гылым, 1994. – 439 с.
14. Чекмаева Е.Н. Межбанковский кредитный ... и его ... ... ... 1994. №5-6. с. 68-71.
15. «Предприниматель и право». №12 (73), май, 1997.
16. Банковское дело (под ... ... ... М., ... ... коммерческий банк, М., ИПЦ "Вазар-Ферро", 1994.
17. Алибекова Ф.Р. О ... ... и ... ... // ... -Алматы, 2000. -N10. - С. 28-30
18. Банки Казахстана : Справ.-аналит.изд.. ... ... Data, 1999. -330 ... ... ... ... ... М. : Экономика. 1993г.
20. Виноградова Т. Н. ... ... ... сред. проф.
образования. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. -378 с.
21. Жуков Е. Ф. Трастовые и факторинговые ... ... ... ... АО "Консалтбанкир", 1995. -47 с.
22. Жуков Е.Ф. ... и ... ... ... для ... - ... и ... ЮНИТИ, 1997. -471 с.
23. Лисак Б. Межбанковские заимствования - как ... ... ... ... // ... ... ... 2000. -N 5. -
С. 21-24
24. ... М. ... ... системы // Банки Казахстана. -Алматы,
2000. -N 5. - С. ... ... банк ... ... ... ... // АльПари.
-Алматы, 2000. -N2. - С. 25
-----------------------
Сен. 00
Дек. 00
Сен. 01
Қырк. ... ... ... ... ... ... 01
1999
1998
1997
314
185
433
Жалпы айналымға шыққан
карточкаларының көлемі

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Коммерциялық банктердің қызметі мен функциялары»35 бет
Бағалы қағаздардың коммерциялық банктердің инвестициялық қызметіндегі рөлі25 бет
Екінші деңгейдегі банктер және коммерциялық банктердің инвестициялық қызметі6 бет
Коммерциялық банктердің несиелеу қызметінің қайтарымдылық операциялары57 бет
Коммерциялық банктердің қаржылық қызметі18 бет
Коммерциялық банктердің қызметін талдау67 бет
Несие нарығындағы коммерциялық банктердің кызметі26 бет
Қазақстандағы коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің экономикадағы ролі25 бет
"Қазақстан Республикасының банк жүйесі."30 бет
Aктивті және пассивті операциялар, олардың банктің қызметіндегі ролі мен орны29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь