Жергілікті желі туралы түсінікЖоспар.

1. Кіріспе.

2. Жергілікті желі туралы түсінік.
3. Жалпы желілер.
4. Қалай хабарласу керек.
5. Жергілікті және жалпы желілердің бірігуі.
Кіріспе.
Информацияларды бір компьютерден екінші компьютерге ауыстыру үшін дискеттер қолданады. Бірақ бұл онша қолайлы емес. Егер информациялардың көлемі өте болса,онда бұл әдісті пайдалану тіпті мүмкін емес.(Ең қолайлысы бірге жұмыс істейтіндей етіп,бірнеше компьютерді кабельдің көмегі арқылы жалғастыру ). Алғашқы компьютер желісі Arpanet АҚШ-тың қорғаныс министрлігінің тапсырмасы боиынша бұдан 30 жыл бұрын жасалған. Бұл желі соғыс-өнеркәсіп комплексі мен ғылыми зерттеу орталықтарын және оқу процестерін ұйымдастыру үшін жасалған,бұл желіге сол кездегі өте күшті бірнеше ЭВМ-дер біріктірілген. Қазірге уақытта үлкен компьютерлік желілердің саны жүздеген мыңға дейін есептеліп отыр.
Компьютерлік желі-деп әртүрлі қорларды, мысалы порграммаларды, құжаттарды және принтерлерді бірігіп пайдаланатындай етіп, бір-бірімен кабельдің көмегі арқылы қосылған копмьютерлер тобын айтады.Өте әртүрлі жағдайда бірнеше ЭВМ біріктірілген қажеттіліктер:
 Қарапайым және өте арзан компьютер класында, тек бір ғана ЭВМ-жұмыс орны мұғалімде дискі жетек болу, жәнеде мүмкіндік беретін көптеген программаларды дискіге сақтауға жәнебарлық класс мәліметтерін және принтер арқылы керек мәліметтерді шығарып алуға мүмкіндік береді . Информацияларды алысу үшін өзара мұғалім жұмыс столы мен оқушының жұмыс столына байланыстыру желісі керек.
 Барлық теміржол билетін және авиация билетін сату үшін бірнеше жүздеген әр елдің кассирлері осы билеттерді сату үшін байланыстыру желісі керек.
 Қазіргі таңда көптеген компьютерлық баздар және банк мәліметтері адамның қызметі бойынша әртүрлі аспектер бар. Сақталынған информацияға доступ алу үшін компьютерлық желі керек.
Көбінесе қарапайым мәліметтер қоймасы бір компьютер дискісінің бір немесе бірнеше файлында орналасады. Мұндай мәліметтермен бір адам жүмыс істей береді. Ал егер мәліметтер қоймасы үлкен компания үшін құрылған болса ше ? Ондай бұл мәліметтерді бір мезетте екі-үш адам қолдануына тура келеді. Сондықтан сол компьютерлерді бір компьютерлік желіге біріктіріп мәліметтер қоймасын серверге(негізгі ЭЕМ) орналастыру қажет. Желінің жұмыс станциялары зерделі терминал рөлін атқарып, қажеттң мәліметтерді керек кезінде мәліметтер қоймасының басқару жүйесі орналасқан серверден сұрап, оның дискісінен алып отырады. Мәліметтер қоймасының басқару жүйесі орналасқан серверге сұраныс түскен соң, керекті мәліметтер жұмыс станцияларына жіберіліп отырады. Мүндайда қойма орналасқан сервер құрамында дисплей мен пернелік тақта болғанымен, олар әдеттегідей жұмыс тәртібінде пайдаланылмайды. Серверлік компьютер әр жерде орналасқан ЭЕМ-дермен (яғни мәліметті пайдаланатын адаммен) тек желілік байланыс арқылы ғана мәлімет алмаса алады.
Қолданылған әдебиеттер.

1. Е.Қ.Балапанов.“Информатикадан 30 сабақ.”
2. Энциклопедия Windows NT 95.
3. Журнал ”Компьютер пресс ” №4 2000.
4. Н.Ермеков,Ж.Қараев
”Информатика 7-класс.”

Жоспар.

1. Кіріспе.
2. Жергілікті желі туралы түсінік.
3. Жалпы желілер.
4. Қалай хабарласу керек.
5. Жергілікті және жалпы желілердің бірігуі.

Кіріспе.
Информацияларды бір компьютерден екінші компьютерге ауыстыру
үшін дискеттер қолданады. Бірақ бұл онша қолайлы емес. Егер
информациялардың көлемі өте болса,онда бұл әдісті пайдалану
тіпті мүмкін емес.(Ең қолайлысы бірге жұмыс істейтіндей
етіп,бірнеше компьютерді кабельдің көмегі арқылы жалғастыру ).
Алғашқы компьютер желісі Arpanet АҚШ-тың қорғаныс министрлігінің
тапсырмасы боиынша бұдан 30 жыл бұрын жасалған. Бұл желі
соғыс-өнеркәсіп комплексі мен ғылыми зерттеу орталықтарын және
оқу процестерін ұйымдастыру үшін жасалған,бұл желіге сол
кездегі өте күшті бірнеше ЭВМ-дер біріктірілген. Қазірге
уақытта үлкен компьютерлік желілердің саны жүздеген мыңға
дейін есептеліп отыр.
Компьютерлік желі-деп әртүрлі қорларды, мысалы порграммаларды,
құжаттарды және принтерлерді бірігіп пайдаланатындай етіп, бір-
бірімен кабельдің көмегі арқылы қосылған копмьютерлер тобын
айтады.Өте әртүрлі жағдайда бірнеше ЭВМ біріктірілген
қажеттіліктер:
✓ Қарапайым және өте арзан компьютер класында, тек бір
ғана ЭВМ-жұмыс орны мұғалімде дискі жетек болу, жәнеде
мүмкіндік беретін көптеген программаларды дискіге сақтауға
жәнебарлық класс мәліметтерін және принтер арқылы керек
мәліметтерді шығарып алуға мүмкіндік береді .
Информацияларды алысу үшін өзара мұғалім жұмыс столы мен
оқушының жұмыс столына байланыстыру желісі керек.
✓ Барлық теміржол билетін және авиация билетін сату үшін
бірнеше жүздеген әр елдің кассирлері осы билеттерді
сату үшін байланыстыру желісі керек.
✓ Қазіргі таңда көптеген компьютерлық баздар және банк
мәліметтері адамның қызметі бойынша әртүрлі аспектер бар.
Сақталынған информацияға доступ алу үшін компьютерлық желі
керек.
Көбінесе қарапайым мәліметтер қоймасы бір компьютер
дискісінің бір немесе бірнеше файлында орналасады. Мұндай
мәліметтермен бір адам жүмыс істей береді. Ал егер
мәліметтер қоймасы үлкен компания үшін құрылған болса ше ?
Ондай бұл мәліметтерді бір мезетте екі-үш адам қолдануына
тура келеді. Сондықтан сол компьютерлерді бір компьютерлік
желіге біріктіріп мәліметтер қоймасын серверге(негізгі ЭЕМ)
орналастыру қажет. Желінің жұмыс станциялары зерделі
терминал рөлін атқарып, қажеттң мәліметтерді керек кезінде
мәліметтер қоймасының басқару жүйесі орналасқан серверден
сұрап, оның дискісінен алып отырады. Мәліметтер қоймасының
басқару жүйесі орналасқан серверге сұраныс түскен соң,
керекті мәліметтер жұмыс станцияларына жіберіліп отырады.
Мүндайда қойма орналасқан сервер құрамында дисплей мен
пернелік тақта болғанымен, олар әдеттегідей жұмыс тәртібінде
пайдаланылмайды. Серверлік компьютер әр жерде орналасқан ЭЕМ-
дермен (яғни мәліметті пайдаланатын адаммен) тек желілік
байланыс арқылы ғана мәлімет алмаса алады.

Треминал (енгізу-шығару құрылғысы) рөлінде дербес компьютер
тұрғандықтан сервер ресурстарын көптеген жұмыстардан босатып,
мәліметтерді қосымша өңдеуді терминалдарда орындауға
мүмкіндік бар. Бұлай мәлімет өңдеу тәсілі терминалдар саны
көбейген сайын бүкіл жүйенің жұмыс өнімділігін арттыруға
үлкен себебін тигізеді.
Сонымен, дербес компьютерлер желісі әрбір қызмет кеңсесінде
бүкіл ұжым пайдаланатын мәліметтер қоймасын ұиымдастыра
алады. Егер компьютерлер бір-бірімен байланыспаған болса,онда
мұндай мүмкіндікке қол жеткізе алмаймыз. Магниттік
дискілердің жылдан жылға арзандауына қарамастан, оның көлемі
ешқашанда толық жеткілікті деп айтуға болмайды. Егер бірнеше
қызметкерге көлемді бір файлдағы мәлімет қажет болып
қалса,ол файлдыжелімен жұмыс істеу барысында барлық
компьютерге көшіру қажет емес. Жергілікті желіге қосылған ЭЕМ-
дер ішінен олардың бірін файл-сервер үшін пайдалануға болады,
әдетте ондай компьютердіңдискісінің көлемі үлкен болуы тиіс
(жүздеген Мб, тіпті ондаған Гб-қа да жетуі мұмкін.). Мұндай
дискіні кез келген жұмыс станциясындағы компьютер өз
дискісіндей пайдалана береді.
Егер көпшілікке керекті мәлімет файл-сервер дискісіне жазылса,
онда желңдегң барлық жұмыс станциялары сол мәліметтен жұмыс
атқара алады. Файл-сервердің сыртқы жады ретінде компакт-дискіні
оқитын құрылғыны нмесе мәліметті қайта жаза алтын магниттік-
оптикалық дискілерді пайдалануға да болады. Компакт-дискіден
мәлімет алу құрылғысы арзан тұрады, сол себепті қазіргі кезде
ол әрбір жұмыс станциясында бар. Ал, магниттік-оптикалық диск
немесе жоғары көлемді (бірнеше Гб) қатты дискілер біршама қымбат
тұрады, сондықтан оларды файл-серверге орналастырған ыңғайлы.
Сондықтан көлемді мәлімет керек болғанда , яғни оны пайдаланудың
ең тиімді түрі –компьютерлерді жергілікті желімен
байланыстыру.Компьютерлер желіге қосылмаған болса, онда мәліметтерді
бұрынғыша дискеттер арқылы көшіруге тура келеді. Екі
компьютерді бір-бірімен байланыстырудың тағы бір тәсілі-
мәліметтерді тізбекті түрде тасымалдау порты арқылы оларды
кабельмен (сыммен) біріктіру. Бірақ мұндай байланыс өте жәй
жұмыс істейді және оның басқа да кемшіліктері бар . Жергілікті
желі текстік мәліметтерді жұмыс станциялары арасында жылдам
тарата алады. Ол үшін тізімнен керек адамды тауып, тексті
пернелерді теріп, сұхбат терезесіндегі ОК пернесін жеткілікті.
Егер сол станция іске қосылып тұрса, жіберілген текскт
экранға бірденшығып, оған қоса мәлімет келгендігін білдіретін
дыбыста естіледі. Мұнан гөрі ыңғайлылау тәсілге электрондық
почтаны пайдалану жатады. Оның жұмысы кәдімгі почта қызметі
сияқты: хатты жазып, конвертке салып, адресін толтырып, оны
почта жәшігіне салу керек. Одан арғысы почта қызметкерлеріне
байланысты. Электрондық почта да осыған ұқсас-хат текстін
теріп, оны файлға жазасыз. Одан кейін арнаулы почта
программасын іске қосып, оған хат адресі мен файлдың атын
енгізесіз. Программа желі арқылы хатыңызды барар жеріне дереу
жеткізеді. (әрине , онда айрықша “Электрондық адрес” болуы тиіс, онда
жерғілікті желідегі тәрізді компьютер аты немесе компьютер
иесінің идентификаторы көрсетіледі.) Желідегі бір компьютер почталық
сервер рөлін атқарады. Ол хаттарды қабылдап, оларды адресаттар
“почта жәшігіне” салады немесе әркімнің сүрауы бойынша келген
хат беріледі және де қабылдап алынған почта басқа желілерге
жөнелтіледі. Әртүрлі компьютерлер мен жергілікті желілерді
телефон арқылы байланыстыра отырып, электрондық почтаны жер
шарының кез келген нүктесіне жіберуге болады. Бұған қоса
әрбір компьютер ортақтастырылған факс-модемді өзінікі тәрізді
пайдалана алады , бірақ мұндай кезде желіге қосылған барлық
станциялар факстарын бір-ақ телефон каналы арқылы жіберіп
отырады. Факс модем қымбат тұрғанымен желілік байланыс телефон
каналын үнемді пайдалануды қамтамасыз ететін ерекше аспап
екеніне көз жеткізесіз. Жергілікті желілерді пайдаланудың жаңа
түрі- бейнелік конференция өткізу жаңада ғана пайда болып
кеңінен таралуда. Өз бейнелерін көрсете отырып, конференцияға
қатысу үшін әрбір компьютер иесі бейнекамера және дыбыстық
адаптермен жабдықталуы тиіс . Арнаулы программалар адам бейнесі
мен дыбысты жұмыс станциялары арасында оңай таратады.
Компьютерлік бейне конференциялар арқылы алыста отырып-ақ
мәжіліске қатысу мүмкіндігін аласыз. Міне, компьютерлерді желіге
байланыстырудың осындай мүмкіндіктері бар.

Жергілікті желі.
Жергілікті желі- кішкене сандық компьютерлерде (10-100-ге дейін
немесе оданда көп болады) бір мекемеде немесе компьютер класста
біріктірілген желі қолданылады. Көбінесе жергілікті есеп желі деп
аталады. Бұрынғы кезде олар тек есеп шығыруға қолданылған.
Қазіргі таңда 99% информацияны текст арқылы, графикалык және
видеолық бейнелер, сандық массивтер арқылы алмасады. Проводты
және проводсыз каналдары бар. Жергілікті желі организациясында
олардың әрбірі белгілі бір мағынамен сипатталады:
1. Мәліметтердә жіберу жылдамдығы.
2. Сызықтың ең үлкен ұзындығы.
3. Кедергілерден сақтау.
4. Механикалық төзімділігі.
мыс сымнан тарайды. Ал волоконно – оптикалық кабельдер әйнек
талшықтан жарық береді (өткізеді). Көптеген желілер кабель
қосылуларының бірнеше варианттарын береді.
Ковксикальды кабельдер сақтаушы қабаттармен қоршалған екі сымнан
тұрады . Сақтаушының бірінші қабаты орталық мыс сымнан
қоршалған. Бұл сырттан сырттай экрандалған сымдармен қоршалған.

Ең көп таралған коаксикальді кабельдердің бірі жуан және
жіңішке кабель “Ethernet”.Осындай конструкция кедергілерден жақсы
сақтайды. Коаксикальді кабельдің өзгешелігі жуан кабельдің
диаметрі 10 мм, ал жіңішке кабельде 4мм болады. Жуан коаксикальды
кабель қымбат,төзімді, кедергілерден жақсы сақтайды, линия
ұзындылығымен, жіңішкеге қарағанда монтаж жасағанда күрделірек.
Қорғалмаған біріктірілген жұптар- екі сымнан тұрады, бірге
бұралған алты айналыммен дюмге қамтамасыз ету үшін
электромагниттік кедергілерден немесе электр кедергілерден
қорғайды.
Қорғалған біріктірілген жұп- қорғалынбайтын біріктірілген жұпқа
ұқсайды, қорғалған біріктірілген жүптарда оларда өте жуан
сымдар қолданылады және сыртқы әсер етуден сақтаушы қабаты
арқылы сақталады.
Волоконно-оптикалық кабель жарық импулсьты әйнекті сымдармен
мәліметтерді береді. Қазіргі кезде жергілікті желі көбінесе
волоконно-оптикалық кабельді жалғауға сүйенеді. Волоконно- оптикалық
кабель ең жоғарғы беру жылдамдығын қамтамас етеді: олар өте
сенімді, ақпараттық пакеттердің жоғалмауына электромагниттік
кедергілерге байланысты бейімделген. Оптикалық кабель өте
жіңішке және иілгіш, оның транспортировкасы өте ыңғайлы,
ауыр мыс кабельге қарағанда. Ең маңыздысы мында оптикалық
кабель едәуірқабілеті болады, болашақта өте жылдам сеттерге
керек болады.
Наружных кожух

Түрлері. Артықшылығы. Кемшіліктері.
Қорғалынбаған Төмен бағалы,өте Кабель ұзындығы
біріктірілген жұп. иілгіш, жоғарғы шектеулі.
тиімділік.

Қорғалған ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік желілер туралы жалпы түсінік
VLAN виртуалды жергілікті желілері
Триангуляция туралы түсінік
Әлеуметтік желілерді талдау
Көпарналы байланыс
Компьютерлік желілер жайында
Қазіргі заманғы ақпараттық жүйе
Компьютерлік желілер пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Желілік программалық құралдар
Мәліметтер базасы серверінің моделі
Пәндер