компрессорлық қондырғылардағы газ турбиндік қондырғыларды автоматтандыруды жобалау

Автоматтандыру- адамның қатысуынсыз өндірістік процестерді құралдар комплексін пайдаланып басқаруға мүмкіндік беретін жүйе, бірақ адам тек бақылаушы міндетін атқарады. Өндірістік процестерді автоматтандыру өнім санын артыруға, бағасын төмендетуге және сапасын жоғарлатуға, қызмет етуші жұмысшылардың санын қысқартуға және машиналардың сапасы мен ғұмырын арттыруға мүмкіндік береді, сонымен қатар маериалдарды үнемдейді және еңбек жағдайы мен қауіпсіздігі жақсарады.
Автоматтандыру адамды механизмдерді тікелей басқарудан босатады. Автоматтандыру процесі кезінде адам автоматтандыру құралдарын қалпына келтіреді, оларға күтім көрсетеді және ретттейді, олардың жұмысын бақылаумен шектеледі. Автоматтандыру құралдарын пайдалану жоғары білікті мамандарды қажет етеді.
Кез- келген объектіні басқару процесі практикада бірдей жүреді: адамның кейбір сезгіш органдары, мысалы, оператор көзі немесе өлшеу түрлендіргіші технологиялық процесс жүрісі туралы ақпаратты қабылдайды. Бұл ақпарат қандай да бір байланыс каналдары (адамның нерв жүйесі, электр сымдары және т.б) арқылы қабылданған ақпаратты басқару сигналына түрленіретін органға беріледі. Егер техникалық құралдар мен әдістердің жиынтықтарын пайдалану нәтижесінде өндірістік процестерді бақылау және басқару функцияларынан адам босатылса, онда бұл процесс автоматтандырылған деп айта аламыз.
Өндірістік процестерді автоматтандырыудың үш деңгейі бар: төмен, орташа және жоғары. Төмен деңгей процесс немесе агрегаттың жеке параметрлерін автоматты бақылауды және реттеуді, орындаушы механизмдерді қашықтан басқаруды және нормадан параметрдің ауытқуын дабылқағуды қарастырады. Орташа деңгей орталықтандырылған диспетчерлік басқарылатын және объек-тіге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын технологиялық процесті автоматты реттеу жүйесімен және қосымша агрегаттар мен қондырғылар жұмыс режимін автоматты басқару және реттеумен толықтырылады. Жоғары деңгей автоматтандырылған басқару жүйесін пайдалануды қарастырады.
Газ- мұнаймен қамтамасыздандыру жүйелерінің басты талабы тұтынушылар-ға мұнай немесе газды сапалы және үздіксіз жеткізу. Бұл талаптар автомат-тандыру жоғары деңгейге жеткен кезде толық орындалады. Газ және мұнайды құбыр өткізгішпен тасымалдау объектілері біріншіден технологиялық процес-терінің көп әртүрлігімен және екіншіден жеке объектілер арасындағы ара-қашықтың бірнеше мыңдаған километрге дейін болуымен ерекшеленеді. Олар технологиялық өзара байланысқан және бір- біріне пайдалану кезінде әсер етеді. Міне, осы факторлар құбыр өткізгішпен тасымалданатын объектілерді оперативті басқару үшін автоматтандыру құралдары мен телемеханика және есептеу техникаларының кең пайдаланылуымен түсіндіріледі.
1. И.Г Блейхер « Компресорная станция»
2. А.Ф Комягин « Автоматизация производственных процесов и АСУТП газонефтепроводов»
3. В.И Мичков, А.Г Арнополин « Электрооборудование насосных и компрессорных станций» Москва «Недра» 1991
4. В.Г Зезин, В.А Лазуков « Определение росхода сплошных сред методом переменного перепада давления» Челябинск 2007
5. М.Ю Трахова « Автоматизация производственных процесов в трубопровод-ном транспорте» Часть 1
6. «Техникалық терминдер» сөздігі Алматы 2009
7. Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов и АСУП в химической промышленности. М.Химия, 1978. 376 с.
8. Казьмин П.М. Монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств химических производств. М.: Химия, 1979, 296 с.
9. Ктоев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие. М.: Энергоиздат, 1990, 464 с.
10. Купалов М.В. Технические измерения и приборы для химических произ-водств. М.: Машиностроение, 1966.
11. Монтаж средств измерений и автоматизации. Под ред. Ктоева А.С. М.: Энергоиздат, 1988, 488 с.
12. Мурин Т.А. Теплотехнические измерения. М.: Энергия, 1979. 423 с.
        
        КІРІСПЕ
Автоматтандыру- адамның қатысуынсыз өндірістік процестерді құралдар
комплексін пайдаланып басқаруға мүмкіндік беретін жүйе, бірақ адам ... ... ... ... ... ... өнім
санын артыруға, бағасын төмендетуге және сапасын ... ... ... ... қысқартуға және машиналардың сапасы мен ғұмырын
арттыруға мүмкіндік береді, сонымен ... ... ... және
еңбек жағдайы мен қауіпсіздігі жақсарады.
Автоматтандыру адамды механизмдерді ... ... ... ... кезінде адам автоматтандыру құралдарын қалпына
келтіреді, оларға күтім көрсетеді және ... ... ... ... ... ... пайдалану жоғары білікті
мамандарды қажет етеді.
Кез- келген объектіні басқару ... ... ... ... ... сезгіш органдары, мысалы, оператор көзі немесе өлшеу түрлендіргіші
технологиялық процесс ... ... ... ... Бұл ... да бір ... каналдары (адамның нерв жүйесі, электр сымдары және
т.б) арқылы қабылданған ақпаратты басқару сигналына түрленіретін органға
беріледі. Егер ... ... мен ... ... пайдалану
нәтижесінде өндірістік процестерді бақылау және басқару функцияларынан
адам босатылса, онда бұл ... ... деп айта ... ... ... үш ... бар: төмен, орташа
және жоғары. Төмен деңгей процесс немесе агрегаттың жеке параметрлерін
автоматты ... және ... ... механизмдерді қашықтан
басқаруды және нормадан параметрдің ... ... ... деңгей орталықтандырылған диспетчерлік басқарылатын және объек-тіге
қызмет көрсетуді жүзеге асыратын технологиялық процесті автоматты реттеу
жүйесімен және қосымша агрегаттар мен ... ... ... ... және ... ... ... деңгей автоматтандырылған
басқару жүйесін пайдалануды қарастырады.
Газ- мұнаймен қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... сапалы және үздіксіз жеткізу. Бұл талаптар автомат-
тандыру жоғары деңгейге жеткен кезде толық ... Газ және ... ... ... ... біріншіден технологиялық процес-
терінің көп әртүрлігімен және екіншіден жеке объектілер арасындағы ара-
қашықтың ... ... ... ... ... ерекшеленеді. Олар
технологиялық өзара байланысқан және бір- біріне пайдалану кезінде әсер
етеді. Міне, осы факторлар ... ... ... ... ... үшін ... құралдары мен телемеханика және
есептеу техникаларының кең пайдаланылуымен түсіндіріледі.
Магистральды газ құбырындағы ... ... ... ... көзінен тұтынушыларға таратушы стансаларға дейін берілуін
қамтама-сыз ететін қысымға ... ... ... ... ... параметрлеріне транспортталатын газдың көлемі, станса
кірісі мен шығысындағы газ қысымы мен температурасы жатады.
Магистральды газ құбырларындағы КС негізгі типтері:
1. басты компрессорлық ... ... ... компрессорлық стансалар (КС);
3. дожимді компрессорлық стансалар (ДКС).
Басты компрессорлық стансалар (ГКС) газ кен ... ... ... ... газ ... кен ... ... және
тасымалдауға қысымы жеткіліксіз болады. ГКС міндеті газды магистральды
құбырмен тасымалдауға қысымын көтеру.
Желілік компрессорлық стансалар ... газ ... ... газды
тасымалдау үшін қолданылады.
Дожимді компрессорлық стансалар (ДКС) жер асты ... ... ... үшін қолданылады. Жер асты қоймаларында газ сақталады.
І ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1. Газ тасымалдау компрессор стансалары туралы жалпы мәлімет
Газдарды сығу және ... үшін ... ... ... деп ... Сығылған газ қысымының Р2 бастапқы газ
қысымына Р1 қатынасын сығу дәрежесі деп атайды. Сығу дәрежесінің шамасына
қарай компрессорлық машиналар төмендегі ... ... ... ... атм) ... бұл үш ... байланысын Ван-дер-Вальс теңдеуімен
өрнектеледі:
Р-газ қысымы, Па; υ – ... ... ... ... R=8314 – ... Дж/кг·к; М – молекулалық салмақ, кг/моль; Т – температура, °К;
а, в – берілген газ үшін тұрақты шама.
Сығудың теориялық екі түрі ... ... ... – газ ... ... жылу толығымен айнала
ортаға таралады және газдың ... ... ... ... ... – газ ... ортамен жылу алмаспайды және барлық
бөлінген жылу газдың ішкі энергиясы үшін жұмсалады.
Шынында сығу кезінде бөлінген жылудың бір бөлігі айнала ортаға ... ... ... ... ысытуға жұмсалады. Мұндай сығу процесін политропты
деп атайды.
Поршенді компрессорлар жұмыс істеу принципіне байланысты бір және ... ал сығу ... ... қарай бірсатылы және көпсатылы болып
бөлінеді. Бірсатылы компрессорларда газ ... ... ... ... істейтін бір немесе бірнеше ... ... ... жай ... компрессордың құрылысы поршеньді насостың
құрылысына ұқсас. Поршень цилиндр ішінде шатун және ... ... ... ... ... ... ... бір жағынан
қақпақпен жабылған, қақпаққа сору клапоны және ... ... ... ... оңға ... жылжығанда цилиндр қақпағымен поршень
арасындағы кеңістік кеңейіп, вакуум пайда болады. Осының нәтижесінен ... ... және газ ... ... ... Поршеннің кері оңнан
сола қарай қозғалысында сору клапоны жабылып, ал цилиндрдегі газ поршенмен
қысымның соңғы мәніне ... ... ... ... ... ашылып, сығылған
газ айдау құбырына беріледі. Бірсатылы екі ... ... ... ... екі жағымен кезек-кезек сығылады. Поршеннің бір рет
оңға және солға сығылғанда газ екі рет ... екі рет ... екі сору және екі ... ... бар. ... ... ... болғанымен, олардың өнімділігі жай ... ... екі есе көп ... Газ ... ... көбейеді, сондықтан оның температурасын төмендету үшін,
цилиндр қабырғасындағы арнайы ... ... ... суытушы су жіберіледі.
Компрессордың өнімділігін арттыру үшін жай және екі әрекетті көпцилиндрлі
компрессорлар қолданылады.
Роторлы компрессорлар және газ үрлегіштер. ... ... ... ... эксцентрлі ротор орналасқан. Компрессор
жұмыс істегенде оның қабырғалары қызып кетпеу үшін сыртында суытатын ... ... ... Ротордың радиалдық ойықтарындағы пластиналар
ротор айналғанда ортадан тепкіш күш әсерінен ойықтардан еркін шығуы ... пен ... ... орақ ... ... ... камераларға
бөледі. Камералардың көлемі корпустық вертикаль осінен оңға қарай
көбейеді, ал ... ... ... ... кіре ... ... ... салдарынан газ құбыр арқылы сорылып, сосын сығылып, айдау
құбырына беріледі. Пластиналы роторлы компрессорлар бір және екі ... ... Бір ... ... ... сығу ... 105Па (2,5÷4 атм), ал екі сатылы компрессорларда (8÷15)105Па (8÷15
атм) болады.
Роторлы ... ... ... ... ... ... 1) ... (размерлері) және салмағы кіші және аз
орын иеленеді; 2) құрылымы қарапайым, детальдар саны кем және ... ... ... ... 1) ПӘК ... 2) сығу ... ... роторлы компрессорлар. Корпус ішіне эксцентрлі қалақшалы ротор
орналасқан компрессорды жұмысқа қосудан бұрын оның корпусының жартысына
дейін сұйық құйылады. Ротор ... су ... ... ... пен ... арасында айналмалы су сақинасы пайда болады. Ротордың
эксцентрлігіне байланысты, сумен толтырылған кеңістік ротор қалақшаларымен
әртүрлі көлемді ... ... ... ... ... ... ... арқылы газ сорылып, көлемі азаятын қуыстарды сығылып тесік
арқылы айдау құбырына беріледі. Бу ... су ... ... ... ... ... ... сұйық поршеньді деп
атайды. Сұйық поршеньді компрессор газ күйіндегі хлорды ... ... ... ... ... ... болып, оған күкірт
қышқылы құйылады. Ротор мен ... ... ... Су ... ... өте аз ... алынаты болғандықтан вакуум-насос ретінде
қолданылады. Газ үрлегіштер. Корпус ... екі ... ... ... ... ... ... Бұлардың біреуі электр қозғалтқыш
жәрдемінде айналып, ал ... ... ... ... ... ... қарама-қарсы бағытта айналады. Барабандар бір-біріне
және корпусқа нығыз тақалып ... ... ... ... ... Бұл ... біреуінен газ сорылып, ал екіншісінен газ сығылады.
Газ үрлегіштердің өнімділігі 2÷800 м3/мин.
Ортадан тепкіш ... ... ... ... желдеткіштер,
турбоүрлегіштер және турбокомпрессорлар болып бөлінеді. ... ... ... ... түрде үш топқа бөлінеді:
1) Төмен қысымды (Р3·103Па÷104Па)
1) Төмен қысымды (Р3·103Па÷104Па)
Спираль тәрізді корпустың ішінде көп ... бар ... ... ... өсу ... сору ... ... сорылып, айдау
құбыры арқылы беріледі. Желдеткіштер ... ... ... қалақшаның размерлерін гидравликалық шығын аз болатындай
етіп таңдау керек.
Турбокомпрессорлар. Жоғары сығу ... алу үшін ... ... ... ... болуына байланысты турбокомпрессорларда
жұмысшы доңғалақтарының саны көп болады және олардың ... мен ... ... ... ... ... Турбокомпрессорлардың жұмысшы
доңғалағының айналу жылдамдығы 240÷270 м/с, ал ... ...... атм) ... ... Сығу ... ... болуына, яғни газдың
температурасының ... ... ... ... ... ... суыту үшін корпусқа орнатылған арнаулы каналдар ... ... ... сатылар арасынан суытқыштар ... ... ... ... ... ... ... ішіне жұмысшы
доңғалақ орналасқан. Жұмысшы доңғалақтың қалақшалары ... бет ... ... ... және ... рамаға бекітіледі. Жұмысшы
доңғалағы айналғанда газ қалақшалар арқылы осі бойынша сорылып, беріледі.
Газ ... ... ... ... ... ... ПӘК ортадан тепкіш желдеткіштерге қарағанда көп болады, бірақ
тегеуріні 3-4 есе аз ... ... ... ... көп көлемді
газды тасымалдау үшін қолданылады. Компрессорлы машиналарды талдау. ... ... және ... ... ... кеңінен қолданылады.
Турбокомпрессорлар мен турбоүрлегіштер ықшамды және қарапайым, сонымен
бірге олар майланбаған таза газ ... ... ... поршеньділерге
қарағанда төмен болғанымен капиталды және пайдалану ... ... 6000 ... және одан көп ... ... ... сондықтан турбокомпрессорлар қысымы 30 атм. дейін 10000÷200000
м3/сағ мөлшері газдар беруде ... ... аз (10000 ... ... ... (1000 атм. ... ... компрессорлар
қолданылады. Осьтік компрессорлар ықшамды және ПӘК жоғары. Олардың 80000
м3/сағ өнімділікте және 6 атм. дейін қысымда ... ... мына ... ... ортаның қысымымен, кс/см2 немесе атм. өлшенетін;
2) компрессор өнімділігімен, м3/мин немесе м3/сағат;
3) қозғалтқыш қуатымен, ... ... бір ... ... ... ... олар газ ... агрегаттарды, шаң ұстағыштарды немесе сүзгі-
сепараторларды және газды ауамен салқындату аппараттарын пайдаланып ... ... ... және оны ... ... стансаларда әртүрлі типтегі газ айдаушы агрегаттар (ГПА)
қолданылады: электр жетекті, газ турбиналы, газ поршенді, газмоторкомпрес-
сорлы.
Компрессорлық стансаның ... ... ... қалыпты
жұмысы арқасында газды тасымалдау көрсеткіштері артады.
Сурет 1.1. Компрессорлық стансаның негізгі жабдықтарының құрылымдық
схемасы
Сурет 1.1- те 3 газ ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Негізгі жабдықтардың құрамы:
1- магистральды газ құбырына КС жалғау түйіні;
2- ... газ ... ... ... іске қосу ... камералары;
3- технологиялық газды тазарту қондырғысы, шаң ұстағыштардан және фильтр-
сепараторлардан ... ... ... салқындату қондырғысы;
5- газ айдаушы агрегаттар;
6- КС жалғанатын технологиялық құбыр ... ... ... ... ... өткізгіштердің ілмекті
арматурасы;
8- жібер және отын газдарын дайындау қондырғысы;
9- импульсты газ ... ... ... қосымша жабдықтар;
11- энергетикалық жабдықтар;
12- басты басқару және телемеханикалық жүйе щиттері;
13- КС жалғанатын технологиялық құбыр ... ... ... ... ... газ ... желілік бөліктерінде бірнеше компрессорлық
стансалар орналастырылады, олар бірнеше компрессорық цехтардан тұрады.
Газ айдаушы агрегаттар табиғи газды айдаушылардан және ... ... ... цех ... ... Олар ... және ... галериясы деп аталады.
Дожимды компрессорлық стансалар
Газды қоймаға айдау газ айдаушы агрегаттардың көмегімен жүргізіледі,
олар ... ... ... ... ... қысымын жер асты қабат
қысымына дейін жоғарлатуы тиіс. Агрегаттар компрессорлық цех ... олар ... ... технологиялық циклының барлығын орындайды,
яғни газды тазартуды, сығуды және ... ... ... машина жасау зауытының ГТ-700-5 түрінің 5000 кВт
қуатты газ ... ... ... ... ... ... газ температурасы 700°С, еркін ... ... 5500 ... ... ... қос ... бір ... бір жалпы
құрамды роторлы, өсті сығымдаушы, жоғарғы қысымды турбиналы және ... жеке ... ... бөлінеді, олардың жұмыс істеу процессі,
табиғи газбен атқарылады.
Турбина корпусы 12, төменгі ... ... ... бір
горизонталды және бір тік ажыратылғышты болады. Турбиналардың корпусының
тікелей ... ... ... арзан материалдардан ... ... ... - ішкі ... ... 10 және соңғы және
корпус аралығын изоляциялы қабатпен 8 ... ... ... ... ... ... 11, ... турбина үшін, аустенитті болат және ... ... ... ... ... ... Газды патрубок 24
арқылы, корпустың төменгі ... ... іске ... ... ... ... екіге бөлінген, өсті патрубок 14 арқылы
жүреді. Лабиринтті нығыздағыштан 23, ... ... ... және ... ... жеріне ауа жеткізіледі.
Роторға орнатылған қалақшаның 21 арқасында, лабиринттен шығарында,
сонымен қатар, ауалы затвор ... ... ... ... ... ... 9, ол, ... 25, консолды бекітіліп, он радиалды штифтамен 22, ыстық ... ... ... ... ... - бір ... ... тұрады, бекітілуі 22 ұқсас. Еркін турбинаның білігінде, ... ... 14, ол, ... ... ... арналған. Қалақша құйрығы мен диска жотасы, ағыншалы ауалы
салқындатқышы бар. Салқындатқыш ауа, сығымдағыштан, жалпы шығынының 1,5%
мөлшерінде беріледі. Еркін ... ... екі ... ... біреуі 16 берік тіреуішті. Әрбір қос ... ... ... 2 ... Қос ... ... реттеуін,
гидродинамикалық реттеу жүйесімен ... ... ... ... ... ... сұйық сорғыш 1 (білігіндегі ТЖҚ) және
сұйық сорғыш 17 атқарады (ТТҚ жағынан). (ТЖҚ - ... ... ... - ... ... ... ... үшін, турбодетанатор қолданылады. Бұл, қосымша
турбина - турбина негізінің білігімен, тісті берілісімен жалғасқан, онда,
оны ... ... ГТҚ (газ ... қондырғы) жүргізу кезіндегі, табиғи
газдың кеңеюі.
1 суретте ... өсті ... ... 6 ... 11
сатыдан тұрады. Оның, ағынды бөлігінде бірқатар кіруінде, бағыттаушы
қалақшасы 30, бірінші ... ... ... және ... ... ... түзетуші қалақша 29 бар. ... ... ... Т ... пішінді, ойықшасына (паз) бекітеді. ... ... ... ... бар, оның, нығыздалуы 27 тарақшалымен
орындалады.
Сығымдағыштың шойынды корпусының 5, жоғарғы жағына ... ... ... ... патрубоктың 28 төменгі жартысына орналасып, айрық
түрінде орындалған.
Компрессор гидравликалық машина ... ... ... ... ... газдың потенциалдық ... және ... ең көп ... түрі ... ... газдарды, буды тиісті
қысымға дейін сығатын машина. Бұл поршеньді Компрессор цилиндрлерінің
орналасуына қарай тік, ... және В ... ... ... ... қолданылып жүрген Компрессор өнімділігі 500 м3/мин.
дейін, ал туындататын қысымы 5 ... ... ... іс- ... газ ... екі ... да сығылады. Қысымды 6-8 есе
арттыру үшін көп сатылы ... ... ... ... газ
бірнеше цилиндрде сығылады. Компрессорлардың цилиндрлері мен сатылар
аралығында газ біршама салқындап ... ... ... энергия шығыны азаяды да, майлау ... ... ... ... ... Газдар химиялық белсенді болса,
диафрагмалы компрессорлар (қараңыз [1]) ... ... ... майлауды қажет етпейтін иілгіш диафрагма (мембрана) атқарады.
Қысым 0,8 ... ... ... ... ... ... шағын тілімшелі
ротациялық (қараңыз [2]) компрессорлар, көп көлемде газ алу үшін орта
тепкіш компрессорлар (немесе турбокомпроцессорлар) ... ... ... ... әрі тиімді. Сонымен қатар мұндай
компрессорлар көп сатылы болып ... ... бір ... ... ... тен ... Осьтік компрессорлар ортатепкіш құрамалы
компрессорлардың бірінші сатылысы ретінде де ... Газ ... ... стансаларында бақыланатын,
реттелетін және сигналданатын параметрлерді таңдау
Компрессорлық стансадағы технологиялық ... ... ... ... мүмкіндігін, оның жағдайы мен режимін анықтайтын әртүрлі параметрлер-
ді бақылауды қажет етеді.
Өлшеу аспабының шкаласы ... ... ... өзі ... ... басып шығарушы қондырғылар лентасына параметрлерді тіркеу, электрлік
немесе пневматикалық сигналдар беру түрінде бақыланатын параметрлер туралы
ақпарат алынады. Сонымен қатар, ГПА ... ... ... ... ... ... ... түрінде жарық және
дыбыс дабылқаққыштарымен жүзеге асырылады.
Газ айдаушы агрегаттарды ... ... және ... ... ... ... ... 1.1. Газ турбиналы газ айдаушы агрегаттарда бақыланатын парметрлер
|Бақыланатын параметр ... ... ... |
| ... |
| ... | |
| | ... ... ... ... мен ... қысым |2 |- |ББЩ, ДП |
| | | |КС ... ... газ ... |1 |ББЩ |ББЩ ... ... ... газ- |1 |ББЩ |- ... газ) қысым құламасы | | | ... ... мен ... газ |2 |ББЩ |- ... | | | ... ... ... |1 |ББЩ |ББЩ ... ... ... ... |1 |ББЩ |ББЩ ... ... |6 |ББЩ |ББЩ ... ... |12 |ББЩ |ББЩ ... май- ... ... май ... | |ББЩ |ББЩ ... подшипниктерін майлау май қысымы |2 |ББЩ |ББЩ ... ... ... май ... |2 |ББЩ |ББЩ ... май қысымы |1 |- |ББЩ ... ... ... газ- |1 |ББЩ |ББЩ ... май) ... құламасы | | | ... ... ... ... ... |1 |- |ББЩ ... ... май деңгейі |2 |ББЩ |ББЩ ... ... май ... |1 |ББЩ |ББЩ ... май ... |1 |ББЩ |ББЩ ... салқындатқыштан кейінгі және оған |6 |- |ББЩ ... май ... | | | ... осі ... сиретілулер |1 |ББЩ |ББЩ ... 1.1 ... ... ... ... пайдалану |
| ... |
| ... | |
| | ... ... ... ... ... |1 |ББЩ |ББЩ ... қосу ... ... |1 |ББЩ |ББЩ ... қосу ... ... мен көлемі |1 |- |ББЩ ... ... ... мен ... |1 |- |ББЩ ... қысым турбина (ТНД) білігінің айналу |1 |ББЩ |ББЩ ... | | | ... ... ... (ТВД) ... айналу |1 |ББЩ |ББЩ ... | | | ... ... ... (ТВД) ... газ |1 |ББЩ |ББЩ ... | | | ... осі ... газ ... |1 |ББЩ |ББЩ ... кейінгі өнімнің жану температурасы |1 |ББЩ |ББЩ ... ... ... жану ... |1 |ББЩ |ББЩ ... ... ауа ... |4 |ББЩ |ББЩ ... ... ... ... |1 |ББЩ |- ... алдында өнімнің жану қысымы |1 |ББЩ |ББЩ ... ... ... ауа ... |1 |ББЩ |- ... ... ауа ... |1 |ББЩ |- ... дамытатын қуат |1 |- |ББЩ ... ... ... ПӘК |1 |- |ББЩ ... жеке ... ... |- |ББЩ |- ... жағдайы |3 |ББЩ |- ... газ ... ... ДП КС- ... стансаның диспетчерлік
пункты; ББЩ- басты басқару щиті
ІІ Арнайы бөлім
2.1 Газ тасымалдау компрессор стансаларын ... ... ... қондырғыларда бақылау және ... ... ... ... (100- ден астам). Олардың ең негізгілеріне
қауіпті- ескерту қорғаныс және сигналдау жүйелері жатады. Оларға мыналар
жатады: майлау қысымы, айдағыш ... газ бен ... сығу ... ... ... ... ... осьтік ығысуы, отын
газдарының ... жану ... ... ... ... ... айналу жиелігі, шекті қорғаныстағы май
қысымы, шамшырақ сөнген кезде агрегаттарды тоқтату және т.б.
Газ айдаушы агрегаттарды автоматтандыру ... ... ... ... ... ... қысымы бойынша қорғаныс 1 (PISA) келтірілген шама-
лардан турбинаны немесе айдағышты ... ... ... төмендеген
кезде агрегат жұмысын тоқтатады. ... ... ... ... олардың контактылары май қысымы түскен кезде қауіпті май ... іске ... Газ бен ... ... ... ... құлауы
бойынша қорғаныс РДД-1М релесі (поз 2 б PdT, 2в PdIS) ... ... ... ... қысым құламасы тізбегіне қосады. Шамшырақтың
сөнуінен ... ... 3 а ВЕ, поз 3б, 3в BS) ... ... ... ... ... істеу принципі төмендегідей.
Шамшырақтың болуы жарық сезгіш элементтің көмегімен бақыланады, мысалы
фоторезистормен, фотодиодпен және ... Осы ... ... ... ... ... айнымалы құраушы
бөлінеді, ол жану ... ... ... ... ... ... ... оны КС ыстық қабырғасына ... ... ... және бұл ... ... ... кейін де
сақталады.
Фотореле датчиктері КС ... ... ... ... ... мен ... арасындағы арақашықтық 100 мм кем емес. Бұл
жағдай шамшырақтың тура ... ... ... ... ... Сонымен қатар фотодатчик корпусы сумен салқындатылады. Қазіргі
кезде «Шамшырақ», «Жалын» және т.б. осындай қондырғылар ... жану ... ... (поз 4 а TE, поз 4 в, 4 г ... көмегімен жүзеге асырылады, олар мүмкіндігінше бірнеше нүктеде
КС қашықта орналастырылады және сигналды алу үшін параллель ... ... ... ретінде КСП сериялы ... ... ... ... ... (поз. 5а TE, поз. 5б, 5 в ... ... платиналы кедергі термометрлерінің көмегімен ... олар ... ... ... ... ... және ... (4 датчиктен) орналасқан. Терморезисторлар
(әрбір жұптан бір-бірден) КСМ сериялы электронды көпірге жалғанады, олар
подшипник температурасын өлшейді және ... ... ... ... ... жоғары болған кезде ескерту және қауіпті сигнал
береді. Әрбір жұптан екінші ... ... ... ... 1.2. Газ ... агрегаттарды автоматтандыру функциональды схемасы
Агрегатты дірілден қорғау (поз 6 а SE, поз 6 б, 6 в, 6г ... ... ... ... олар ... ... Бұл кезде екі бағытта діріл ... ... ... ... және ... бағыттарда. Қазіргі кезде діріл
түрлендіргіштері кеңінен қолданыла бастады, олардың жұмысы ... ... ... ... сонымен қатар контактысыз
беткі ток түрлендіргішері қолданылады («Виза» ... ... ... ... 8 PISA) ОК, ТНД және ... ... ... гидравликалық реле көмегімен жүзеге асады.
Сонымен қатар бет ток сигнализаторлары остік ... ... ... ... ... бойынша қорғаныс (поз. 9 б, 9в PISA)
электрконтактылы манометр ... ... ... Жұмыс істеп тұрған
агрегатта отын ... ... ... ... ЭКМ контактылы
ажыратылып, газ қысымының қауіпті релесі іске ... ... ... айналу жиелігінде жұмыс істеуден қорғаныс
(поз.10а SE, поз. 10б, в SISA) 2 мин ... ... ... және ТВД
білігінің айналу жиелігі 2500- 4200 ... тең ... ... ... 5 ... ... сигнал түзуді қарастырады.
2.2 Компрессорлық қондырғының электрлік схемасы
Компрессорлық қондырғы сығылған ... ... және оны ... ... ... мына ... ... ортаның қысымымен, кс/см2 немесе атм. өлшенетін;
2) компрессор өнімділігімен, м3/мин немесе м3/сағат;
3) ... ... ... ... ... танысу үшін төмендегі электрлік схеманы
қарастырайық (сурет 1.3). Бұл ... үш ... ток ... ... N- ... М- ... РВ1- іске қосылу релесі, РП1, РП2-
аралық релесі, К1- контактор көрсетілген; ТР1- трансформатор, Л1- ... ... С- ... ЭКМ- ... контактылы манометр көрсетілген.
Сурет 1.3. Компрессорлық қондырғының электрлік схемасы.
Компрессор қондырғысын іске қосу үшін ... ... ... ... РВ1 ... іске қосылады және ол өзінің РВ1.1 блок контактысын іліп
әкетіп ... РВ1.2 блок ... ... Л1 шама ... ... ... блок ... ЭКМ арқылы РП1 аралық реле іске ... ... ... ... К1 контактор тізбегіндегі өз контактысын
тұйықтайды. К1 контакторы іске қосыла ... ... К1.2 блок ... ілгіш болып тұрады. Компрессор қозғалтқышы іске қосылады. ... ... ЭКМ ... ... ... және максимальды
қысым мәндеріне қойылады.
Сурет 1.4. Электр ... ... ... ... ... кезде РП1 аралық релесі ажыратылады,
бірақ қозғалтқыш өзінің К1.2. блок контактысы арқасында ажырамайды.
ЭКМ- да ... ... ... ... кезде қалыпты ашық контакт
тұйықталады, бұл ... РП2 ... ... іске қосылады және өзінің блок
контактысы арқылы контактор К1 ажыратады. Компрессор ажыратылады.
Жүйеде қысым минимальды шамаға дейін ... ... ... РП1 ... ... ол К1 ... қосады және компрессор іске қосылады.
Компрессор жүйеде ... ... ... ... ... ... ажырату үшін «тоқтату» кнопкасын басамыз. Бұл
кезде РВ1 ... ... және ... блок ... Л1, РП1, ... ... қондырғы ажыратылған.
III ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ
3.1 Тарылту құрылғысының көмегімен ... ... ... ... ... құбыр өткізгішпен өтетін судың шығынын
анықтау.
Кесте 3.1.1. ... ... ... ... ... ... және ... нәтижелері
|Параметрдің аталуы және өлшемі ... ... ... ... 20°С ... мм |D20 |410 ... саңылауының диаметрі, 20°С кезіндегі, |d20 |280 ... | | ... ... ... ... ... МПа|р |4,4 ... ... 0C |t |96 ... ... ... кПа | |76 ... типі |- ... |
| | ... ... ... ... |- ... 35 ... ... ішкі ... жағдайы |- |Тот ... ... ... ... ... | |2 ... материалы |- ... ... алды ... ... |- ... ... алды құбыр өткізгіштің түзу сызықты |L1 |4,6 ... ... м | | ... өткізгіш осінің салыстырмалы диафрагма |ех |2,7 ... ... мм | | ... ... ... мм |ЕД |6,6 ... алды құбыр участкасындағы қосымша |һ |4,6 ... шығу ... мм | | ... ... ... түсу шамасы бойынша шығын тәжірибеде
былайшы анықталады:
Берілген құбыр өткізгіш материалының маркасына байланысты. Болат 35.
Сонда ае=10,2, be=10,4, ... ... ... ... ... be=8,1, ce=4,4
мұндағы ае, be, ce – cәйкесінше температура диапазонындағы тұрақты ... ... ... [2. 23 бет 2.1. ... ... кең диапазоны үшін әртүрлі материалдардың γ ... ... ... мәні 10 % ... мына ... ... ... үшін:
γ D =10−6=0,0000111
Диафрагма үшін:
γ d =10−6= 0,0000111
2. Жұмыс ... ... ... және ... ... анықталады (жұмыс ортасының t температурасы кезіндегі):
D = D20 [1+ γ(t − ... = 410 [1+ ... − 20)]= 410,34 ... = d20 [1+ γ(t − 20)].
(1.3)
d = 280 [1+ 0,0000111(96 − 20)]=280,23
мм
мұндағы γ – ... ... және ... ... ... ұлғаю коэффициенті;
D20, d20 – 20 °С температура кезіндегі құбырдың және тарылтылған қондырғы
саңлауының диаметрлері.
3. β- диафрагма саңылауының ... ... мына ... β = .
β = = ... Жұмыс жағдайындағы судың тығыздығы ρ, кг/м3 [2. 73 бет П.7 кесте]
кестеден алынады: ρ= 963,6 ... Е- ... ... ... мына формуламен анықталады:
= 1,1279
5. С = С∞ кезіндегі ... ... мына ... ... ... ρ– жұмыс жағдайындағы ортаның тығыздығы; ... ... → ∞ ... С∞- ағу ... үшін С∞ мына ... ... L1 = l1/D – ... кірісінен диафрагма алдындағы қысымды жинау
үшін қажетті саңылау осіне дейінгі арақашықтықтардың өлшеу құбырының
диаметріне қатынастары;
L2 = l2/D – ... ... ... ... қысымды жинау үшін
қажетті ... ... ... ... ... құбырының
диаметріне қатынастары. Бұл шамалар төмендегі кестеден алынады.
Кесте 3.1.2 Қысымды ... ... ... диафрагмаға
дейінгі салыстырмалы арақашықтықтардың шамалары
|Жинақтау |Бұрыштық |Үш ... ... ... | | | ... |0 |1 |25,4/D ... |0 |0,47 |25,4/D ... D диаметр шамасы миллиметрмен өрнектелуі қажет. ... ... ... ... диафрагмаға дейінгі салыстырмалы
арақашықтықтардың шамалары бұрыштық болғандықтан L1= L2=0 тең.
Диафрагма үшін С∞
6. Құбыр өткізгіштің эквивалентті кедір-бұдырлылығы Rш, мм ... ... ... ... [2. 25 бет 2.4. кесте]
кестеден алынады. Болат тот ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 5 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Газ тасымалдау компрессор стансалары19 бет
Шикі газды тасымалдаудың басқару жүйесі75 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматты басқару жүйелері. Құрылымдық сұлбаның сипаттамасы17 бет
Автоматты басқару жүйесі19 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь