“ Қант ” АҚ еңбек өнімділігін ұйымдастыруын талдау

Еңбек өнімділігі – еңбек шығынының тиімділігін арттыру. Бұл өндіріс процесінде жұмсалған қоғамдық еңбектің тиімділігі, нәтижелілігі, жемісті-лігі. Қызметкерлердің еңбек өнімділігі бір уақыт өлшемі ішінде өндірген өнімнің немесе орындалған жұмысының көлемі (мысалы, бір сағатта 10 тонна өнім шығарды), немесе бір өнімге кеткен уақыт (10 тонна өнім алуға 1 сағат уақыт жұмсады), немесе ұлттық табыс мөлшерімен, өлшемімен есептеледі.
Еңбек өнімділігін арттыру їшін жұмыс уақытын їнемдейтін факторға назар аударылады.
1) жұмыс уақытын ұтымды, їнемді пайдалануға техника мен техно-логияларды жетілдіріп, өндірісті, еңбекті ұйымдастыруды жақсарту,
2) өндірістің жоспардан тыс тоқтап қалуын қысқарту, сөйтіп їзілістерді азайту жолдарымен қол жеткізеді.
Еңбек өнімділігінің көрсеткіші қызметкерлердің материалдық жағдайын жақсартумен тікелей байланысты. Еңбек өнімділігі артқан сайын еңбек ақы – оған төленетін ақы да өсіп отыруы тиіс. Жалақының еңбек өнімділігінің, өсу қарқынынан кейін қалуы немесе артып кетуі дұрыс емес. Бұл қатынас бұзылса, ол еңбек өнімділігін арттыруға деген материалдық мїдделікке кері әсер етеді. Еңбек өнімділігінің мәні – жұмыс уақытын їнмдеуде неғұрлым аз уақыт жұмсалса, еңбек өнімділігі соғұрлым жоғары болады.
Кәсіпорында жұмысшымен немесе бір жабдық бірлігімен белгілі бір уақыт аралығында шығарылған (сағат, кїн, апта, ай) өнім көлемі кәсіпорын-ның өнімділігін (бір жұмысшыға) береді. Өнімділік тиімді және номинал-ды мәні арқылы ерекшеленеді. Еңбек өнімділігіне талдау жїргізу барысында осы еркін мәндер арқылы резервтер бағаланады.
Еңбек өнімділігін талдаудың мақсаты бұл еңбек өнімділігіне әсер ететін факторларды анықтау. Еңбек өнімділігіне әсер ететін факторлар 1суретте көрсетіледі.
Тамақ өнеркәсібі кәсіпорында еңбек өнімділігі тауарлық өнімнің көтерме бағасы бойынша жұмыскердің санына қатынасы арқылы анық-талады. Қазіргі кезде көптеген кәсіпорында бїкіл кәсіпорын цехтары, участкілері бойынша талдау жолымен шектеліп қоймайды, еңбек өнім-ділігін мїмкіндігінше жоғарылату керек. Ал еңбек өнімділігін арттыру дегеніміз - өнімнің бір өлшемін өндіруге кеткен уақытты азайту.
1. Назарбаев Н. Ә. Қазақстан – 2030 ж. дейінгі Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі және одан арғы шаралар туралы: 2003 ж 15 тамыз №1165 Жарлығы. Республика Президенті мен Қазақстан Республикасы Їкіметінің Актілер жинағы – 2003 ж. №32 – 3 бет
2. Қазақстан Республикасының Еңбек туралы Заңы – Алматы: Жеті жарғы, 2000 – 120 б
3. Салық және бюджетке бөлінетін басқа да міндетті төлімдер туралы (Салық кодексі) – Алматы: ЮРИСТ, 2005 – 290 б
4. Қазақстан Республикасының Жер кодексі: - Алматы: ЮРИСТ, 2004 – 107 б
5. Қазақстан Республикасының Заңы Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы: 2005 ж 8 шілде №66 ҚРЗ/ Егемен Қазақстан – 2005 ж – 12 шілде
6. Акционерлік қоғамдар туралы: Қазақстан Республикасының Заңы. – Алматы, “Жеті жарғы”, 1998. – 144 бет
7. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында: Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақ Халқына Жолдауы // Заң газеті – 2005. – 23 ақпан
8. Н.Ә.Назарбаев Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. // Егеменді Қазақстан, - 2006. – 2 наурыз
9. Қазақстан өңірлері бойынша халықтың экономикалық белсенділігі Статистикалық жинақ. – Алматы,2005 ж. – 338 бет
10. Қазақстан өнеркәсібінің индустриялық деңгейін көтерудің экономикалық механизмі. Монография. – Алматы: Экономика, 2005. – 204 бет.
11. Адамчук В. В. Организация и нормирование труда. М: 1998. – 220 с.
12. Бурцев В. В. Сбытовая и маркетинговая деятельность. М: 2001. – 190
13. Гончарук В. А. Развитие предприятия М: 2000. – 150 с.
14. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. М: 1990. – 270
15. Гринфингия В. Я., Швандара В. А. Экономика предприятия. М:2001.
16. Джумабаев С. К. Управление человеческими ресурсами. Алматы: - 1996. – 245 с.
17. Дж. М. Иванцевич, Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления.
18. Жатқанбаев Е. Б. Аралас экономика негіздері. Алмтаты: 1996. – 240 бет.
19. Журнал «Хабаршы», 2004 жыл. Алматы Қаз ГУ Қазақ университеті.
20. Журнал «Ізденіс» 2004 жыл. Қазақстан жоғарғы мектебі.
21. Котляр Ф. Маркетинг, менеджмент. Санкт – Петербург: 1999. – 165 с.
22. Қалдыбаев О., Темирбаев А. Экономика предприятия. Алматы 1997.
23. Мейірбеков А. Қ., Әлімбетов К. Ә. Кәсіпорын экономикасы. Алматы 2003. – 222 бет.
24. Нысанбаев С. Н. Маркетинг негіздері. Алматы: 2002. – 310 бет.
25. Принин Б. В. Экономический анализ предприятия. М: 2000.- 160
26. Раицкий К. А. Экономика предприятия. М: 2000. – 95 с.
27. Ремизов К. С. Основы экономики труда.Москва: 1990. – 123 с.
28. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск: 1999. – 205 бет.
29. Сатыбалдин С. Маркетинг-нарықтану. Алматы: 1999. – 225 бет.
30. Сатыбалдин С. Кәсіпорындар мен бірлестіктердің шаруашылық жұмыстарына талдау. Алматы: 1987. – 177 бет.
31. Сергеев В. И. Экономика предприятия. М. 1997. – 198 с.
32. Тулегенов В. Т., Адильханова С. А. Планирование деятельности хозяйствующих субъектов. Алматы: 2001. – 260 с.
33. Эренберг Р. Д. Современная экономика труда. М: 1996. – 120 с.
34. Кәсіпорынның соңғы їш жылғы есебі.
        
        2.3. “ Қант ” АҚ еңбек өнімділігін ұйымдастыруын талдау
Еңбек өнімділігі – ... ... ... ... ... процесінде жұмсалған ... ... ... ... Қызметкерлердің еңбек өнімділігі бір ... ... ... өнімнің немесе орындалған жұмысының ... бір ... 10 ... өнім ... ... бір өнімге
кеткен уақыт (10 тонна өнім ... 1 ... ... ... ... табыс мөлшерімен, өлшемімен есептеледі.
Еңбек өнімділігін арттыру їшін ... ... ... ... ... жұмыс уақытын ұтымды, їнемді пайдалануға техника мен
техно-логияларды жетілдіріп, ... ... ... өндірістің жоспардан тыс тоқтап қалуын ... ... ... ... қол ... өнімділігінің көрсеткіші қызметкерлердің материалдық жағдайын
жақсартумен тікелей байланысты. Еңбек өнімділігі артқан сайын ... ... оған ... ақы да өсіп ... ... ... ... өсу қарқынынан кейін қалуы немесе ... ... ... Бұл ... ... ол еңбек өнімділігін арттыруға деген
материалдық мїдделікке кері әсер ... ... ... мәні ... ... їнмдеуде неғұрлым аз уақыт жұмсалса, еңбек ... ... ... жұмысшымен немесе бір жабдық бірлігімен белгілі ... ... ... ... кїн, ... ай) өнім көлемі кәсіпорын-
ның өнімділігін (бір жұмысшыға) береді. Өнімділік тиімді және ... мәні ... ... ... ... ... жїргізу барысында
осы еркін мәндер арқылы резервтер бағаланады.
Еңбек өнімділігін ... ... бұл ... өнімділігіне әсер
ететін факторларды анықтау. Еңбек ... әсер ... ... көрсетіледі.
Тамақ өнеркәсібі кәсіпорында еңбек өнімділігі тауарлық ... ... ... ... санына қатынасы арқылы анық-
талады. Қазіргі кезде көптеген ... ... ... ... бойынша талдау жолымен шектеліп қоймайды, еңбек ... ... ... ... Ал ... ... ... - өнімнің бір өлшемін өндіруге кеткен уақытты ... ... ... ... ... ... өнімділікті анықтау
факторларының байланысы
Еңбек өнімділігін арттырудың негізгі ... ... ... ... ету және ... қаруландыру;
- терең мамандандыру және ... ... ... жаңа ... енгізу;
- еңбекті ұйымдастыруды және еңбек қарқындылығын ... ... ... ... ... ... ... кїшейту.
Еңбек өнімділігінің деңгейін талдау їшін жарнама, жеке, ... ... ... ... бір ... ... орташа кїндік, орташа сағаттық ... және ... ... ... ... ... ... жатады. Жекелей
көрсеткіштер бұл өнім бірлігін өндіруге жұмсалған уақыт шығыны ... ... бір адам кїн, ... бір ... ... өндірілген
өнім, қосалқы көрсеткіштер бірлік ... ... ... ... сипаттайды.
Еңбек өнімділігінің жалпылама көрсеткіштеріне бір жұмысшының
орташа ... ... ... ... Бір ... ... ... әсер ететін факторларға келесілер жатады:
- бір жұмысшының ... ... ... ... бір ... ... ... өнімділігі;
- жұмыс кїнінің ұзақтығы.
Еңбек өнімділігінің өсуіне негізгі факторлардың тигізетін әсерін
талдау їшін ... ... ... ... товарлы өнім көлемінің 2004 жылы өткен жылмен ... 1505631 мың ... ... 20,6 пайызға артқандығын көреміз.
Орташа кїндік өнімділік есеп жылы ... ... ... ... немесе 21,1 пайызға өскен, ал орташа сағаттық өнімділік 689 теңгеге
немесе 21,4 пайызға ... ... ... әр ... кәсіпорындарда қызмет істейтін адам-
дармен ... ... ... ... ... ... - бұл
адамның дене және ой ... ... оның ... ... деп ... ... ... жағдайында еңбекке
қабілеттілігі жұмыс кїшін тауарға айналдырады. Оның басқа ... ... сол, ... ол ... ... құнды көп
жасайды, екіншіден, оны қатынастырусыз кез келген ... ... ... ... ол негізгі және айналыс өндірістік қорлар-
дың, жалпы ... ... ... ... ... болады.
Кесте 8 – Жұмысшылардың орташа өнімділігін талдау.
|№ ... |2003ж |2004ж ... ... |
| | | | |(+; -) ... % |
|1 ... ... мың ... |7291566 |8797197 |1505631 |120,6 |
|2 ... ... жылдық |1274 |1330 |56 |104,4 |
| ... адам | | | | |
|3 |Бір ... ... жылдық |5723,36 |6614,43 |891,07 |115,6 |
| ... мың ... | | | | |
|4 |Бір ... ... ... |99,4 |
| ... ... адам сағаты, | | | | |
| ... | | | | |
|5 |Бір ... ... |284130 ... |-1081,8 |99,6 |
| ... ... адам кїні саны| | | | |
| ... | | | | |
|6 ... ... ... |25663 |31080 |5417 |121,1 |
| |тг. | | | | |
|7 ... ... өнімділік, |3216 |3905 |689 |121,4 |
| |тг. | | | | |
|8 ... ... ... |7,98 |7,96 |-0,02 |99,7 |
| ... | | | | ... ... ... ...... ... жұмыспен
тиімді және нәтижелі қамту. Еңбекке ... ... ... ету аса ... әлі ... ... ... Жұмыспен
тиімді қамту әрбір ... ... ... даму ... сай жұмысқа жарамды адамдарды нәтижелі пайдаланып, ... ... және ... ... ... тепе-теңдік
їлесімділігіне жету.
Еңбек ресурстары – ... ... кїш және ... ... ... ... дегеніміз – кїш қуаты, білімі және ... ... ... ... бір бөлігі.
Еңбек ресурстарын талдау кезінде келесі сұрақтар қарастырылады:
кәсіпорынның ... кїші мен сан және сапа ... ... етілуі,
еңбек өнімділігін арттыру, еңбектің соңғы нәтижесіне қарай еңбек ақыны
бекіту.
Шаруашылықты жұмыс ... ... ... ... бар ... қызметкерлер категориясы және өнді-
рістік бөлімдер саны ... ... ... ... ... ... ... жұмысшылар саны және кадрлармен ... ... ... 9 - ... АҚ ... саны және кадрлармен қамтамасыз
етілуі
| ... ... |Жыл ... ... айлықты |
|Көрсеткіштер ... ... ... ... |есеп-теуге алғанда|
| ... ... ... ... |
| | | ... ... |1278 |1336 |1289 ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | |
|: | | | | |
| | |2002 |2003 |
| ... |% ... |% ... |% ... |1170 |90,7 |1155 |90,7 |1206 ... |119 |9,3 |119 |9,3 |124 |9,3 ... ... | | | | | | |
|- ... |61 |4,7 |61 |4,7 |60 |4,5 |
|- ... |49 |3,8 |50 |3,9 |55 |4,1 |
|- ... да қызметкерлер |9 |0,8 |8 |0,7 |9 |0,7 ... |1289 |100 |1274 |100 |1330 |100 ... ... ... ... ... көрсетілген. Есеп
жылғы жұмысшылардың їлес салмағы 90,7 % , ал ... ... 9,3 %-ты ... ... ... ... жұмысшылардың құрамы
келтірілген.
Жоғарғы кестеде көрсетілгендей негізгі ... саны ... 1336 ... дейін өскен. ... ... ... ... 2002 ... салыстырғанда 2004 жылы 107 адамға өскенін байқаймыз.
Кесте 12 - «Қант» АҚ жұмысшылардың құрамы.
|Көрсеткіштер |Өлшем |Жылдар ... ... ... |
| ... | |% |
| | |2002 ... |Жыл ... ... ... адам |1231 ... |Жұмысқа қабылданғандар. |865 ... |Жыл ... ... саны |1346 ... ... коэффициенты: | |
| | | |
| |- ... ... = |0,54 |
| | | |
| | | |
| | |0,56 |
| | | |
| |- ... ... = | |
| | | |
| | | |
| | |0,65 |
| |- ... бойынша = | ... ... ... ... ... уақыты қорының
қолданылу жағдайы келесі ... ... ... ... ... ... жұмыс уақыты 14308,2 адам
сағатқа қысқарғанын көреміз. Мұндай қысқару ... ... ... кїндерінің азаюына байланысты болып отыр. Тұтастай
бір жұмысшымен атқарылған ... ... жылы ... 94,88 ... 11,3 ... ... ... уақыты қоры жұмысшылардың санына, бір ... ... ... ... ... ... санына, жұмыс кїні-нің ... ... ... ... ... ... нақты уақыт
қоры есепті жылы ... ... 14308,2 адам ... ... оның ... ... әсерін тізбектеп қою ... ... ... өзгеруінсіз жұмыс уақыты қорының ауытқуы:
Δ Жұқ = (1206 – 1155) ∙ 246 ∙ 7,98 = 100117, 08 ... Жұқ = ... – ЖС б) ∙ Кїн. ∙ t ... ... кїні ... ... жұмыс кїні ... Жұқ = (t е.б – t б) ∙ ... ∙ Кїн. ... Жұқ = (7,96 – 7,98) ∙ 1206 ∙ 234,7 = - 5660, 964 ... 14 - ... АҚ жұмыс уақытын пайдалануы.
|№ |Көрсеткіштер ... ... (+;-) |
| | |2002 |2003 |2004 |2002 ж |2003 ж ... ... ... адам |1170 |1165 |1206 |+36 |+51 ... |Барлық жұмысшылардың |2311353,7 |2267357,4 |2253049,2 |-58304,5 |14308,2|
| ... адам ... а| | | | | |
| |∙ сағ. | | | | | ... ... ... |293319 |284130 ... |-10270,8 |-1081,8|
| |істеген адам ... а | | | | | |
| |∙ кїн | | | | | ... |Бір ... |1975,5 |1963,08 |1868,2 |-107,3 |-94,88 |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... |Бір ... ... |250,7 |246 |234,7 |-16 |11,3 |
| ... кїн | | | | | ... |Бір ... ... |7,88 |7,98 |7,96 |+0,08 |-0,02 |
| ... ... ... | | | | ... ... ... ... ... көрсетілген. Бір
жұмысшының жылдық ... кїні есеп беру жылы 234,7 кїн ... ... жылы ол 246 кїн ... ... Бір жұмысшының бір жұмыс ... ... есеп беру жылы 7,96 ... ... ... жылы ол ... ... көреміз. Есеп беру жылы ... ... ... саны 51 ... ... 15 - ... АҚ ... уақытының балансы.
|№ |Көрсеткіштер ... ... |
| | |2002 |2003 |2004 |Бір ... |
| | | | | ... |
| | | | | |ы | ... ... ... кїн|366 |365 |365 |- |- |
| ... ... мей- |102,1 |100,8 |102,3 |1,5 |1809 |
| |рам және ... | | | | | ... |Номиналдық Жұқ, кїн |263,9 |264,2 |262 |1,5 |1809 ... ... ... кїн |13,2 |18,2 |28 |9,8 |11818,8 |
| ... ... | | | | | |
| ... ... |6,1 |13,9 |20,9 |7 |8442 |
| ... ... |7,1 |4,3 |7,1 |2,8 |3376,8 ... ... Жұқ, кїн |250,7 |246 |234,7 |-11,3 ... ... ... жұмыс |8,1 |8,2 |8,2 |- |- |
| ... ... | | | | | ... |Жұмыс уақытының |2030,7 |2017,2 |1924,5 |92,7 ... |
| ... ... | | | | | ... ... ... ... ... |48,3 |50,0 |1,7 |2050,2 ... ... їзіліс, |5 |6 |6 |- |- |
| ... | | | | | ... ... тиімді Жұқ, |1975,6 |1962,9 |1868,5 |-94,4 |113846,4 |
| |сағат | | | | | ... ... ... ... ... ... онда бір ... кїн, оның ішінде мереке және демалыс кїндері көрсетілген.
Кесте 16 - «Қант» АҚ ... ... ... |Көрсеткіштер |Өлшем |2002 ж |2003 ж |2004 ж ... |
| | ... | | | |(+;-) ... өнім ... ... |6395760 |6558826 |6923581 |+364755 ... саны ... |1170 |1155 |1206 |+36 ... ... |мың ... |5466,5 |5678,6 |5740,9 |+62,3 |
| ... өнім ... | | | | ... өнімділігі | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| |- өнім ... | | | | | |
| ... | | | | |315,8 |
| |- ... ... | | | | | |
| ... | | | | |-253,5 ... ... ... талдау төмендегідей жїргізіледі:
1. Жалпы факторлардың өзгеруінің ... ... ... = Qе.б ∙ − Q б ∙ = 6923581 ∙ ... ∙ = ... Өнім ... ... әсерінен
ЕӨ = (Qе.б − Qб) ∙ = ...... ... ... әсерінен
ЕӨ = Qе.б ∙ ( − )) = 6923581 ∙ ( − )
= - ... ЕӨ = ЕӨQ + ЕӨN = 315,8 + (-253,5) = ... ... өнім ... және қызметкерлер саны факторлары
әсер етеді. Кәсіпорын бойынша екі факторлардың еңбек ... ... әр ... яғни өнім ... өсуі ... оң ... ал
қызметкерлер санының өзгеруі әсері кері әсер ... ... ... ... экономикалық тиім-
ділікті бағалау персонал ... ... ... ... ... ... жылдық өнеркәсіптік-өндірістік персонал санына
қатынасы арқылы есеителеді. Персонал рентабельдігіне ... ... ... ... өнім ... ... бір жұмысшыға байланысты
пайданың көлеміне өзгерісі, жалпы өнімдегі ... ... ... және еңбек өнімділігі.
Талдап отырған кәсіпорындағы бір жұмысшыға ... ... ... өнім ... – 0,0667) * 1,1117 * 5723,4 = − 253,2 мың ... ... ... їлесі:
(1,2706 – 1,117) * 0,0269 * 5723,4 = 24,46 мың теңге.
Еңбек өнімділігі:
(6614,4 – 1,117) * 0,0269 * 1,2706 = 30,45 мың ... = ... + 24,46 + 30,45 = ... мың ... 17 – Персонал рентабельдігіне факторлық талдау
|№ |Көрсеткіштер |2003 жыл |2004 жыл ... |
| | | | |(+ ; -) ... ... ... ... |485847 |178968 |-248644 |
| ... ... мың ... | | | ... ... ... саны, |1274 |1330 |56 |
| ... | | | ... ... ... ... |7291566 |8797197 |1505631 |
| ... мың теңге | | | ... ... ... |89,9 |78,7 |11,2 |
| ... ... ... | | |
| |% | | | ... |Бір ... пайданың |381,36 |178,35 |-203,01 |
| ... мың ... | | | ... ... ... % |7,41 |3,4 |-4,01 ... ... өнім |6,67 |2,0 |3,98 |
| ... % | | | ... ... ... капитал, |502204 |506150 |3946 |
| |мың ... | | | ... ... ... |14,5 |17,38 |2,88 |
| ... | | | ... |Бір ... ... |394,19 |380,56 |-13,63 |
| ... | | | |
| |мың ... | | | ... |Бір ... ... |5723,4 |6614,4 |891,0 |
| ... мың ... | | | ... ... ... ... бір өнімді жасап шығару їшін
немесе тиісті ... ... їшін ... ... ... ... 18 - Өнімдегі еңбек сіңіргіштік деңгейін талдау
|№ ... |2003 жыл |2004 жыл ... |Өсу |
| | | | |(+; -) ... % ... ... ... мың теңге |7291566 |8797197 |1505631 |120,6 ... ... ... ... ... |99,4 ... |1 мың ... еңбек |0,31 |0,26 |-0,05 |83,9 |
| ... ... ... | | | | ... |Орташа сағаттың өнімділігі, |289,3 |307,3 |18 |106,2 |
| |мың ... | | | | ... ... ... ... ақыны ұйымдастрыудың жетілдірілуі
негізгі роль атқарады, соңғы өндірістік нәтижесінде оны еңбектің саны
мен ... ... ... ... ... ... негізінде еңбек
ақының жетілдірілуі мен өсуіне қажетті ресурстарды құру їшін ... ... ... ... ... ... ... және туынудың өлшемінен жїйелі бақылау қамтамасыз етіледі.
Еңбек ... ... ... жылмен салыстырғанда оның ... ... ... ... жылмен салыстырғанда ... ... ... ... ... еңбек ақы қорының ауытқуы
себептері табылады. Талдау ... ... ... ақы ... ... соммасымен анықталатын болады.
Еңбек ақы қорының пайдалану категориялары және ... ... ... ... ... қордың құрамы мен құрылы-мына, сондай-
ақ еңбек өнімділігінің және орташа ... ... ... ара ... ... ... ақы қорын өткен жылмен ... ... ... ... толық мінездемесі їшін өнім шығарудың
өсуін есептеумен ... ... ... ақы ... ... ... саны, орташа еңбек
өзгеруі әсер етеді.
Сандардың факторын анықтауда келесі ... ... = (Ro – Rn) x Wn ...... ақы ... ... ... есебінен ауытқуы;
Rn , Ro − жұмысшылардың өткен және ... ... ...... ... ӨӨҚ-ң 1 жұмысшыға орта жылдық еңбек ақысы.
WR = (1330 − 1274) х 18754 = 1050224 ... ... ... ... ... ... ... көмегімен
есептелінеді.
Wc = (Wo − Wn) x ...... ақы ... ... еңбек ақының өзгеруінің есебінен
ауытқуы;
Wn − өткен жылғы ... 1 ... орта ... ... ақысы.
Wc - (264,03 - 225,05) * 1330 = 51843,4 теңге
Әр ... ... ... ... ... ақы ... їнемдеуіне нәтиже береді.
1050224 + 51843,4 = 1102067,4 теңге
Еңбекақы жөніндегі ... ... ... ... ... ... және оның қызметінің тиімділігі оған елеулі ықпал
етеді. ... ... ... кїшін тиімді пайдаланудағы
ынталандырудың маңыздысының ... 19 – ... ... ... бір теңгесіне факторлық талдау.
|№ ... |2003 жыл |2004 жыл ... |
| | | | |(+;-) ... ... ... ... ... мың |790243 |545113 |-245130 |
| ... | | | ... ... ... мың ... |485847 |237203 |-248644 ... ... табыстың пайдадағы їлесі % |61,5 |43,5 |-18 ... ... ... тїсім, мың теңге |7291566 |8797197 |1505631 |
|5. |Барлық алынған ... мың ... |6558826 |6923581 |364755 ... ... ... өнімдегі їлес |111,17 |127,06 |15,89 |
| ... % | | | ... ... өнім ... % |6,67 |2,69 |-3,98 ... ... ақы қоры, мың теңге |286709 ... |64449,2 ... ... орташа жылдық еңбек |225,0 |264,0 |39 |
| ... мың ... | | | ... ... ... бір ... пайданың |2,76 |1,55 |-1,21 |
| ... ... | | | ... ... ... бір ... таза |1,69 |0,68 |-1,01 |
| ... мөлшері, теңге | | | ... ... ... ... |90,66 |90,68 |0,02 |
| ... ... % | | | ... |Бір жұмысшының бір жылдағы істеген |246 |334,7 |-11,3 |
| ... кїн | | | ... |Бір ... ... ... ... |7,98 |7,96 |-0,02 |
| ... | | | ... ... ... ... |3216 |3905 |689 |
| ... ... | | | ... – бұл ... оның ... їшін ... ... және
шығарған қажетті өнім көлеміне сәйкес ... ... ... ... ... өнімнің құнына тең және оның ... ... ... тїрлі меншік нысанындағы ... ... ... көп
тараған екі тїрі, олар кесімді және ... ... ... ... ... сандық көрсеткіштерін жақсартуды
ынталандырады. Ол өндіріс ... қол ... ... – қол еңбегінің басымдылығы жағдайында қолданылады, дәл осы
жағдайда өндірілген өнімнің ... және оның ... ... ... ... белгілеудің негізділігін ескеру қажет.
Еңбекақының мерзімдік нысанында қызметкерлерге еңбекақы ... ... ... ... нақты жұмыс істеген
уақытындағы қызмет ... ... ... Еңбекақының мерзімдік
нысаны жұмыс істеушілердің біліктілігін ... және ... ... ... 20 – Еңбекақы қорының динамикасын ... ... ... мың ... |
|1. |Еңбек ақы қоры: | |
| ... жылы |286709 |
| ... беру жылы ... |
|2. |Еңбек ақы ... ... |64449,2 ... АҚ жылдық еңбек ақы қоры қызметкердің санының өзгеруі-не
байланысты есеп беру жылы ... ... ... 64449,2 мың
теңгеге өскенін көреміз.
Кесте 21 – Еңбекақы қорына ... ... ... |2002 жыл |2003 жыл |2004 жыл ... (+; ... ... мың теңге |295311 |286709 |351158,2 |64449,2 |
|2.|Қызметкерлер ... адам |1289 |1274 |1330 |56 ... ... ... |229,10 |225,05 |264,03 |38,98 |
| ... мың ... | | | | ... қорының өзгеруі | | | | |
| ... | | | | |
| |- ... ... | | | |50,6 |
| ... | | | | |
| |- орта ... | | | |-11,62 |
| ... ... | | | | |
1. ... ... ... әсері:
ЕА = ЕА е.б ∙ − ЕА б ∙ = 351158,2 ... 286709 ∙ ... ... ... өзгеруінен:
ЕА = (ЕА е.б − ЕА б) ∙ = ... ... ... 50,6
3. Орта жылдық еңбекақының ... = ЕА е.б ∙( − ) = 351158,2 ∙ ( ... = ... ЕА = ... + ... = 50,6 + (-11,62) =38,98
3. «ҚАНТ» АҚ ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1. Мотивация еңбек ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар їшін негізгі мәселелердің бірі –
адам факторының белсенділігін қамтамасыз ... ... ... ... ... Адамдардың іс-әрекетінің нәтижелілігінің ... ... ... ... ... ... - бұл жеке орындаушының немесе бір топ ... ... жету ... ... ... ... белгіленген
жұмыстарды өнімді орындау їшін ынталандыру процесі.
Еңбекті мотивациялау келесілерді ... ... ... және моралды қолдау жїйесін;
• Еңбек мазмұнын байыту, жұмысқа ... ... ... дамыту, кәсіби-квалификациялық жылжуға мїмкіндіктер
беру, мансапты жоспарлау;
• Ұйымда басқару стилін, ... және ... ... ... арқылы,
жеке және топтық бастамашылдықты, шығармашылықты және өзін-өзі
дамытуды қолдау арқылы әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... ... басқаруға тарту, фирманың
пайдасына және акционерлік капиталына қатысу.
Мотивация коллективтің тұрақтылығы, ... ... ... ... квалификацияның жїйелі тїрде өсуін қамтамасыз ... ... ... ... Бұл кәсіпорын персоналын ынталандыру
жїйесінің төбесі болып табылады.
Қызметкердің ... ... ... – еңбекті ынталандыру және
еңбекақы төлеу жїйесінің ең ... ... ... ... әсер ету құралдарының бірі.
Қызметкерді іскерлік бағалау өндіріс тиімділігін жоғарылатуға тікелей
әсер етеді, себебі бағалаудың ... ... ... ... ... ... сол немесе басқа лауазымға сәйкес кандидатураларды табу ... ... ... ... пайдалануды жақсарту, олардың қызметтік-квалификациялық
жылжуын қамтамасыз ету;
... ... ... ... мен еңбек нәтижелерінің
арасында тығыз байланыс орнату арқылы);
• бастықтардың жұмыс әдістері мен формаларын жетілдіру;
• еңбекке оң қатынас ... ... ... ... және т.б.
Материалдық ынталандыру еңбек өнімділігін жоғарылату ... ... ... механизмінің ролін көрсетеді. Оған
қызметкердің ... ... ... жїйесін жетілдіру элементтері,
персоналға кәсіпорынның пайдасына және меншігіне ... ... ... ... еңбек нәтижелілігін бағалау жұмыс
нәтижелерімен тікелей байланысты болса ғана ... ... ... ... ... ... марапаттаулар мен еңбек
өнімділігінің арасында тұрақты байланыс бар ... ... болу ... ... ... ... ... қол жетілген нәтижелерден
тәуелді құраушы болу керек және ол ... әсер ету ... ... ... ... ... ... тікелей және өте тығыз ... ... ... ... ... әр-тїрлі мақсаттарда қолданылуы
мїмкін, бірақ ең алдымен еңбекақы төлеудің ынталандырушы ролін ... ... мәні ... ... ... мөлшерлемесі (оклад)
бекітіледі, содан кейін периодты тїрде оның еңбегін, яғни оның жұмысы мен
мінез құлқын бағалау ... ... ... ... ... ... ... еңбекақы төлеу деңгейімен бірге әртїрлі формада
жїзеге асуы мїмкін. Ең ... ... ... ... яғни ... ... ... тиімділігін жоғарылатуға, адамның мінез-құлқына,
оның өзін өзі ... ... ... ие болуына, өзіне
жауапкершілік ... әсер ету ... ... Бұл ... ... ... ... стандарттарға сәйкес келуі өте маңызды.
Қазіргі кезде еңбекақы ... ... ... екі ... ... ... оған жұмыс орны тарапынан қойылатын талаптармен
їйлестіру және оны жұмыс ... ... ... ... Еңбекақы төлеуді дәстїрлі ұйымдастыру еңбек нәтижелеріне және
жасап ... жеке ... ... ... ... ... және ... ұйымдастырудағы өзгерістерге
байланысты өнімнің жалпы шығарылымына жеке ... ... ... ... ... ал ... жеке ... шығару көлемін өсіруді ынталандыру қажет
емес болып ... ... ... ... сенімді және құрылғыны
тиімді қолдануға (капитал ... ... алу) ... ... ... Бұл жағдайда өнім шығару көлеміне байланысты емес (жұмысқа
шығу, машина құрылғыларын қолдану, ... ... ... ... отырып) өндірістік қызметті бағалауға, ... ... ... тобының іс-әрекетінің жалпы
көрсеткіштерін бағалауға қажеттілік пайда болады.
Жалақының ... ... екі ... ... ... және
айнымалы. Табыстың тұрақты ... ... ... ... уақыт пен
қызметкердің квалификация деңгейін көрсетеді, және ол жұмыс ... ... ... ... ... ... бірдей болып
табылады. Айнымалы бөлігі өндірістік тапсырманы ... ... және ... ол ... ... ... ... немесе
тіпті бір жұмысшыда әртїрлі ... ... ... ... Жалақының
айнымалы бөлігін сыйақы беру жїйесі реттейді, ол қызметкер іс-әрекетінің
тек қана жеке ... ... ... ... ... ... есепке
алуға бағытталған.
Еңбекақы мен жұмыс нәтижесін ... ... ... да
қолданылады. Сыйақы қосымша жұмыс їшін қосымша төлемді білдіреді. Сыйақы
берілген кезде еңбек өнімділігін өсіру, өнім ... ... ... және
ресурстың басқа тїрлерін їнемдеу, өнімнің өзіндік құнын ... ... ... төлеу жеке қызметкердің квалификациясы мен ... ... ... қана ... ... ... оның ... мінез-құлқын
бағалауды пайдалану ... ... ... ... ... және ... ... їлесін анықтаудан шығады. Еңбек
дифференциациясын азайту мәселесі, әсіресе уақыт бойынша төлеуді ... ... ... ... ... ... төлемақылар есебінен шешіледі.
Кәсіпорында еңбек өнімділігін арттыру їшін ... ... ... ... Бірақ пайдаға қатысу рационализаторлық їшін
сыйақы, ... ... їшін ... ... ... еңбек графигі, еңбекті
байыту, жеңілдікпен тамақтану және т.б. сияқты ... ... ... ... және ... ... олар кәсіпорында
қарастырылмайды, себебі қосымша капитал салымын ... ... ... ... ... ... тек ... тїрде әсер етеді,
және қажетті мотивация ретінде қарастырылмайды, себебі кәсіпорын қызметінің
соңғы технико-экономикалық көрсеткіштерінің, атап ... таза ... ... жоғарылауына елеулі әсер етпейді. Кәсіпорынның басшылары
жұмыссыздықтың жоғары деңгейімен ... ... ... ... асыруға қызығушылық танытпайды.
Сонымен қызметкердің еңбек нәтижелілігін объективті бағалау арқылы
оның жалақысының айнымалы ... ... ... ал ... өз ... ... ... кезінде қызметкерлерді мотивациялаудың ең
негізгі формасы болып табылады. Сондықтан ... мен ... ... ... ... мен ... ... тікелей тәуелділікті
ұғынуы өте маңызды. Себебі бұндай ... ... ұйым ... ... ... ... берілген тапсырманы сапалы орындауға және
т.б. ... ... ... ... ... ... їшін ... еңбек
мотивациясын кїшейту керек. Бірақ пайдаға қатысу рационализаторлық їшін
сыйақы, еңбек тәжірибесі їшін ... ... ... ... ... ... ... тамақтану және т.б. сияқты мотивациялаушы позициялар
қосымша мотивацияларға жатады, және көпшілік ... олар ... ... ... ... ... ... етеді. Осындай
мотивациялаушы элементтер еңбек өнімділігіне тек жанама тїрде әсер ... ... ... ... ... ... ... қызметінің
соңғы технико-экономикалық көрсеткіштерінің, атап айтсақ таза табыс пен
рентабелділіктің жоғарылауына елеулі әсер ... ... ... ... деңгейімен қолдана отырып ұсынылған бағдарламасын
жїзеге асыруға ... ... ... ... ... ... їшін ... өзінің тиімділігін жоғарылату керек.
Кәсіпорынның тиімділігн жоғарылату жолдары деп оны ... ... өсу ... ... өндіріс нәтижесінің өсуінің
жоғарырақ темпін қамтамасыз ететін қозғалыс аталады.
Кәсіпорынның шаруашылық байланыстары оның ... ... ... ... және де ерекше ролді берілген ... ... ... ... бұйымдармен, аспаптармен, құралдармен,
құрылғылармен, әртїрлі қызметтермен, яғни өндірісті жїзеге асыруға қажетті
барлық заттармен қамтамасыз ету бойынша байланыстар ... Жаңа ... ...... өнімділігінің өсу факторы ретінде
Экономикасы дамыған елдердің практикасы ғаламдық ... ... ... ... ... ... мен талдамаларды өндіріске енгізудің жоғары деңгейі негіз
болып отырғанын көрсетеді. Әртїрлі ... ... осы ... ... 70 ... 100 ... ... бїгін таңда инновацияларды
пайдалану ... ... ... ... ... мемлекет қажетті ... ... және ... ... ... ... ... дамуын көтермелеп отыр.
Экономикалық жағдайларға:
инновациялар нарқында ұсыныстардың өсуіне жәрдемдесетін ... және баға ... ... ... ... тиімді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету;
инновацияларды игеріп және ... ... ... кәсіпорындарға
қаржымен қолдау көрсетудің, салық және кеден жеңілдіктерінің әр тїрлерін
беру;
техниканы жаңғыртуға жәрдемдесу;
ғылымды қажет ететін өнім ... ... ... пиғылды бәсекелестіктің алдын алу;
инновация саласында сыртқы экономикалық байланыстарды дамыту;
мемлекеттік инновациялық бағдарламаларға енгізілген ... їшін ... ... ... қоса ... сыртқы экономикалық
қолдау жатады.
Қаржылық жағдайларға:
инновациялық қызметті қаржыландыруды қамтамасыз ... ... ... їшін ... ... зор, ... жеке инвесторлар їшін
тартымсыз инновациялық бағдарламалар мен ... іске ... ... ... ... бөлу;
инновация саласында жайлы инвестициялық ахуал жасау;
инновациялық ... ... ... және ... ... жеңілдік несиелер, кепілдіктер беру жатады.
Ұйымдық жағдайларға:
мемлекеттік, ... және ... ... ... және іске ... ... ... қызметті жїзеге асыратын кадрлар даярлауға, қайта
даярлауға және ... ... ... жәрдемдесу;
инновациялық қызметке ақпараттық қолдау көрсету (мемлекеттік
инновациялық саясаттың ... ... ... ... жатқан және
аяқталған инновациялық жобалар мен бағдарламалар, инновациялық қызмет їшін
негіз болуы мїмкін аяқталған ғылыми-техникалық ... ... және ... ... қол ... қамтамасыз ету);
инновациялық салада интеграциялық процестерге, аймақтардың өзара ... ... осы ... ... ... ... инновациялық өнімнің дїниежїзілік нарықтарға ілгері басуын;
халықаралық ... ... ... отандық
субъектілерінің мїдделерін қорғау жатады.
Нормативтік құқықтық жағдайларға:
инновациялық қызмет субъектілерінің өзара ... ... ... ... ... ... мен ... оның
ішінде санаткерлік меншік құқықтарына кепілдік беру жатады.
Инновациялық процестерді реттеу мақсатында ... ... ... ... де, ... тїрде де қолдау көрсетеді.
Инновациялық қызметті тікелей мемлекеттік реттеу ... ... ... ... бағыттарын таңдау және ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттен
нысаналы тїрде қаржыландыру және мемлекеттік емес құрылымдар іске асыратын
жобалар мен ... ... ... инновациялық қызметтің
инфрақұрылымын қалыптастыру және басқалар негізінде жїзеге асырылады.
Инновациялық қызметті көтермелеудің ... ... ... ... (жеңілдікпен салық салу, жедел амортизация, жекелеген
нарықтарды, салаларды реттеу), зияткерлік меншікті жасау, беру ... ... ... ... ... сондай-ақ ғылыми
білімдерді коммерциялауға қатысатын құрылымдардың ... їшін ... ... ... дамудың басымдықтарын таңдау әдістемесі мен ғылыми зерттеу
және тәжірибелік конструкторлық ... мен ... ... ... ... ... ... іске асырылады, өйткені
олар экономикалық дамудың сыртқы да, ішкі де ... ... ... ... ... ... саясаттың стратегиялық
бағыттарына сәйкес келуге тиіс.
1 – шара Өндірістегі қанттардың жоғалуын және ... ... ... їшін 5 магнитті сепаратор енгізуді ұсынып отыр.
Аталған сепараторларды ... ... ... және ... ... ... өнімнен 0,08 пайызға төмендеп отыр.
Сепараторды енгізуге байланысты ... ... 22 – Жаңа ... ... ... есебі.
|Жабдықтың атауы |Саны ... ... ... |
| | | |мың тг ... |
| | | | |мың тг |
| | |Бір ... | | |
| | ... | | | |
| | |мың тг | | | ... |5 |160 |800 |160 |960 ... | | | | | ... сепараторды енгізгеннен кейінгі ... ... ... 134,8 ... ЕӨ ... = = 134,8 ... ... ... ... ... ... ЕӨ ... = 134,8 ∙ 63 = 8492,4 мың теңге, мұндағы:
63 – 1 тонна ... ... ... мың ... енгізгеннен кейінгі өндірілетін өнімнің көлемі.
Δ ЕӨ ... = 6923581 + 8492,4 = ... мың ... өнім жыл ... ... болады деп жоспарлаймыз,
сонда:
ТӨ = 879197 +8492,4 = 8805689,4 мың ... ... ... ... өнімнің өзіндік құнының
өзгерісін қарастырамыз. Жаңа ... ... ... ... ... өзгереді:
1. Электроэнергия жұмсалған шығынының ... Э = = 125,9 мың ... ... ... алғандағы шығын:
Δ Аш = = 15,6 мың ... ... ... ... А = = 15,6 мың ... ... кейінгі өнімнің өзіндік құнының өзгерісінің
жалпы ... ӨҚ = 125,9 + 15,6 +15,6 = 157,1 мың ... ... ... ... ... өзіндік құны:
ӨҚ2 = 8252084 + 157,1 = 8252241,1 мың ... ... ... ... ... бір теңгесіне
жұмсалған шығын:
Ш2 = = = 0,9370 ... ... бір ... ... ... ... Ш = ∙ 100 − 100 = 99,89 − 100 = -0,11 ... ... = ... ∙ Q2 = ...... = 8805,7 мың теңге.
Іс-шара енгізілгеннен кейінгі 1 қызметкердің еңбек өнімділігі:
ЕӨ2 = = 5212,1 мың ... ЕӨ2 = ∙ 100 − 100 = 100,12 − 100 = 0,12 % .
Δ ЕӨ2 = 5212,1 − 5205,7 = 6,4 мың ... ... ... бір ... ... ... = = 5748 мың ... ЕӨ2 = ∙ 100 − 100 = 0,12 %
Δ ЕӨ2 = 5742 − 5740,9 = 7,1 мың ... ... ... ... − 8252241,1 = 553448,3 мың теңге.
Негізгі ... ... ... 553448,3 − 511706 = 41742,3 мың теңге.
Таза кіріс:
ТК = 41742,3 + 203796 = 245538,3 мың ... ... ... өнім ... өнім = ∙ 100 = ∙ ∙ 100 = 6,7 ... рентабельділігінің өсімі:
ΔR = 6,7 – 6,6 = 0,1 ... ... ... = = 0,11 ... ... ... АҚ 50 және 25 ... құм ... ... Біздің ұсынатынымыз 2 кг. құм шекерді дайындау, ... ... және қант ... ... ... жапсыру,
яғни «Қант» АҚ –ның қант орталығының сауда ... ... ... 2 кг. құм шекерді шығаруды байқау 100 тоннаға
жоспарланып ... ... ... АҚ ... техника-экономикалық
көрсеткіштерінің ... ... ... ... өнім
тұрғындарға толық сатылады деп ... ... ... өнім көлемінің өсімі:
Δ Өсімі = 63 ∙ 100 = 6300 мың ... өнім ... ... ... = ∙ 100 = 0,091 ... ... ... өндірілетін өнімнің көлемі:
Qөсімі = 6923581 + 6300 = 6929881 мың ... ... ... сатылатын өнімнің көлемі:
Q2 = 8797197 + 6300 = 8803497 мың теңге.
Жаңа өнім ... ... ... ... калькуляция
статьялары өзгереді.
1. Материалдық ... ... = = 5375,1 мың ... ... ақы ... өсімі:
ЕАҚ = = 258,8 мың ... ... ... ... ... пайыз бойынша).
Жт = 2587,6 ∙ 0,2 = 517,5 мың теңге.
2. Магниттік сепараторға ... ... ... = 960 ∙ 0,1 = 96 мың ... ... статьяларында өзгеріс жоқ.
Іс-шара енгізілгеннен кейінгі сатылатын ... ... ... = ... = 8258427,5 мың теңге.
Іс-шара енгізілгеннен кейінгі өндірілетін өнімнің 1 ... ... ... = ... ... ... ... = (Ш1 − Ш2) ∙ Q2 = (0,938 – 0,9378) ∙ 8803497 = 1760,7 мың ... ... кейінгі бір қызметкердің еңбек өнімділігі:
ЕӨ2 = = 5210,4 мың ... ЕӨ2 = ∙ 100 – 100 = 0,91 %
Δ ЕӨ2 = 5210,4 – 5205,7 = 4,7 мың ... ... ... бір жұмысшының еңбек өнімділігі:
ЕӨ2 = = 5746,1 мың ... ЕӨ2 = ∙ 100 – 100 = 0,92 %
Δ ЕӨ2 =5746,1 – 5740,9 = 5,2 мың ... ... табысы:
ЖТ = 8860197 – 8309132 = 551065 мың теңге.
Негізгі ... ... ... = 551065 – 511706 = 39359 мың ... ... = 39359 + 203796 = 243155 мың ... таза кірісінің өсімі:
Δ ТК = 243155 – 203796 = 39359 мың ... ... ... өнім рентабельдігі:
Rөнім = = ∙ 100 = ... ... ... ... = 6,63 – 6,6 = 0,03 ... ... көрсеткіштерді келесі кестеге жинаймыз.
«Қант» АҚ қызметінің нәтижесі екі шара ... ... ... ... ... 23 – Ұсынылған шаралардың экономикалық тиімділігінің жиынтық
кестесі
| | ... ... | ... ... ... ... | ... |
| | | |I |II | |
|1 ... ... |мың тг. |960 |− |960 |
|2 ... ... ... | | | | |
| ... ... ... |134,8 |100 |234,8 |
| ... тїрде |мың тг. |8492,4 |6300 |14732,4 |
|3 |Бір ... ... |мың тг. |7,1 |5,2 |12,3 |
| ... ... | | | | |
|4 ... өнімнің бір теңгесіне|теңге |0,937 |0,9378|0,9369 |
| ... ... | | | | |
|5 ... ... |мың тг. |8805,7 ... |
|6 ... ... өсімі |% |0,10 |0,03 |0,13 ... ... ... |жыл |0,11 |− |0,11 ... 24 - ... АҚ болжамды техника-экономикалық көрсеткіштері
|№ ... ... ... |2004 ж ... |Абс. |Өзгеру |
| | ... | ... ... |
| | | | | |(+;−) |% |
|1 ... өнім көлемі |мың тг.|6923581|6938313,|14732,4 |100,2 |
| | | | |4 | | |
|2 ... өнім ... |мың ... |100,2 |
| | | | |4 | | |
|3 ... тїрдегі өнім |тонна |168468 |168702,8|234,8 |100,1 |
| ... | | | | | |
|4 ... ... ... |мың ... |100,4 |
| |құны | | |5 | | |
|5 ... ... ... |мың ... ... |100,2 |
|6 ... ... |мың тг.|511706 |511706 |− |100,0 |
|7 ... ... ... |мың ... |44231,9 |10824,9 |132,9 |
|8 ... ... ... |мың ... ... |104,6 |
| ... ... саны, | | | | | |
| ... ... ... |1330 |1330 |− |100 |
| |- ... ... |1206 |1206 |− |100 ... ... ... ақы ... ... | | | | |
| ... |мың ... |258,8 |100,07 |
| |- ... | |2 ... |100,09 |
| | |мың ... | | |
| | | |1 | | | ... |Бір ... ... |мың ... |264,2 |0,2 |100,08 |
| ... ... ақысы | | | | | ... ... ... ... |мың ... |960 |100,05 |
| ... қор | | | | | ... |Бір қызметкердің еңбек | | | | | |
| ... оның ... |мың ... |5216,8 |11,1 |100,2 |
| |- бір ... еңбек | | | | | |
| ... | |5740,9 |5733,2 |12,3 |100,2 |
| | |мың тг.| | | | ... ... өнімнің бір |теңге |0,938 |0,9369 |-0,0011 |99,9 |
| ... ... ... | | | | ... |Қор ... ... |3,445 |3,451 |0,006 |100,2 ... |Өнім рентабельдігі |% |6,6 |6,73 |0,13 |102,0 ... ... ... ... еңбек өнімділігі — бїгінгі таңда
өзінің өзектілігімен кәсіпорын экономикасында маңызды тақырыптардың біріне
айналды. Нарықтық ... ... ... өз ... ... ... ... жұмыс істейді.
«Қант» АҚ-ы басқарушылары еңбек өнімділігінің экономикалық ... ... ... оның корпоративтік құндылықтардың бірі ... ұзақ ... ... ... ... ... ... АҚ-ы Қазақстан Республикасындағы ... ... бірі ... ... ... бәсекелестік орта қазіргі кезде құрылу кезеңін кешіп
отыр және көп жағдайда елдегі макроэкономикалық жағдайға байланысты болады.
Бірақ бїгінгі ... ауыл ... өнім ... ... ... алшақтау сипаты тән болып келеді. Негізінен бұл ауыл шаруышылық
өнімдерін өндіруге шикізат ретінде ... ... ... ... ... ... бақылаушы бумаларын сатып алушы ауыл
шаруашылық фирмалар, оператор-қайта өңдеушілер және көтермешілердің оларды
басып ... ... ... табылады.
Їкімет республиканың қант өнеркәсібін шикізат- қантпен бартер және
толлинг негізінде шешу ... ... ... қаржылық қаражаттардың
жоқтығы, мұнаймен қамтамасыз ету мїмкіндіктерін ... бұл ... ... ... берген жоқ. Қазақстанның ... ... ... ... қант ... ... нашарлауына
байланысты болды.
Қазіргі кезде республикадағы қант негізінен импортталатын қамыс шикізат-
қанттан өндіріледі. Қазақстанның қант нарығының жылдық ... 100 ... ... Осы ... ... ... қант ... өндіруші
латиноамерикандық плантаторлардың їлесіне тиеді. Осыған байланысты қант
өндірісін отандық шикізатпен қамтамасыз ету ... Біз ... ... ... ... ... ... өндіруді бизнес ретінде дамыту тек
тұрақты, қорғалған нарық ұйымдастырылған кезде ғана, яғни қант өндірушілер
шаруаларға олардың ... їшін ... ... ... бағаны қамтамасыз
еткен жағдайда ғана мїмкін болады. Бұл жергілікті шаруалардан ... ... ... ... ... ... ... қантты 10 пайыздық
пайдалылықпен сату негізі пайда болған жағдайда ғана мїмкін болады. Ал ... ... ішкі ... ... ... яғни ... импорттан мемлекеттік
қорғау қамтамасыз еткен жағдайда ғана жїзеге асырылады. Сонда 3-4 ... ... ... ... ... тїрде қалпына келтіргені жайында
сөз қозғауға болады.
Нарықтық ... ... ... халықты жұмыспен қамту
саясаты жїзеге асса, ... ... ... көріп және әлеу-меттік
қолдауға аса мұқтаж адамдардың санының азаятынына сенім мол.
Жұмыссыздықты азайтудағы ... ... бірі – ... ... ... әлеуметтік қорғау болып табылады.
Тамақ өнеркәсібі ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыскердің санына қатынасы ... ... ... ... ... ... бїкіл кәсіпорын цехтары,
участкілері бойынша талдау жолымен ... ... ... ... ... ... керек. Ал еңбек өнімділігін арттыру
дегеніміз - ... бір ... ... ... ... ... ... арттырудың негізгі жолдары:
- кәсіпорынды қормен қамтамасыз ету және қормен қаруландыру;
- терең мамандандыру және ... ... ... жаңа ... ... еңбекті ұйымдастыруды және еңбек ... ... ... ... жоғарылату;
- еңбекті материалдық ынталандыруды кїшейту.
Еңбек өнімділігін арттыру їшін жұмыс уақытын ... ... ... аударылуықажет:
3) жұмыс уақытын ұтымды, їнемді пайдалануға техника мен
техно-логияларды ... ... ... жақсарту,
4) өндірістің жоспардан тыс тоқтап қалуын қысқарту, ... ... ... қол жеткізеді.
Нарықта қалыптасқан жағдайға байланысты компанияның ... ... ... ... даму їшін компанияда барлық процестер жоғары
қарқынмен ... ... ... ... ... барысында «Қант»
акционерлік қоғамындай жетістіктерге жете алмайды.
Алдағы мақсатқа жету їшін ... ... ... ... ... ... ... өнімнің өзіндік құны, баға,
табыс пен ... ... ... ... ... ... қана қоймай, шаруашылық жағдайын жан-жақты талдап, ... даму ... ... белгілеп, дәлелдей ... ... ... Біз ... ары қарай дамуы ... ... ... оны ... ... ... ... ... ... ... таза кірісі 248027,9 мың
теңге, ал ... 6,73 ... ... отыр. Кәсіпорын алдағы
уақытта өзін-өзі ақтайтын, рентабельді ... ... ... ... ... ... көздері
1. Назарбаев Н. Ә. Қазақстан – 2030 ж. дейінгі Даму стратегиясын іске
асыру жөніндегі және одан арғы шаралар туралы: 2003 ж 15 ... ... ... ... мен ... Республикасы Їкіметінің
Актілер жинағы – 2003 ж. №32 – 3 ... ... ... ... туралы Заңы – Алматы: Жеті жарғы,
2000 – 120 б
3. Салық және бюджетке бөлінетін басқа да ... ... ... ...... ЮРИСТ, 2005 – 290 б
4. Қазақстан Республикасының Жер кодексі: - Алматы: ЮРИСТ, 2004 – 107 б
5. ... ... Заңы ... ... және ... ... ... реттеу туралы: 2005 ж 8 шілде №66
ҚРЗ/ Егемен Қазақстан – 2005 ж – 12 ... ... ... туралы: Қазақстан Республикасының Заңы. –
Алматы, ... ... 1998. – 144 ... ... ... әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында:
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақ Халқына
Жолдауы // Заң ... – 2005. – 23 ... ... ... өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау
қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша ... ... ... кіру ... Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. // Егеменді
Қазақстан, - 2006. – 2 ... ... ... ... ... экономикалық белсенділігі
Статистикалық жинақ. – Алматы,2005 ж. – 338 бет
10. Қазақстан өнеркәсібінің индустриялық деңгейін көтерудің экономикалық
механизмі. ...... ... 2005. – 204 бет.
11. Адамчук В. В. Организация и нормирование труда. М: 1998. – ... ... В. В. ... и ... ... М: 2001. ... Гончарук В. А. Развитие ... М: 2000. – 150 ... ... В. П., ... В. Д. ... ... М: 1990. ... Гринфингия В. Я., Швандара В. А. ... ... ... С. К. ... ... ... ... -
1996. – 245 с.
17. Дж. М. Иванцевич, Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления.
18. Жатқанбаев Е. Б. ... ... ... ... 1996. ... ... Журнал «Хабаршы», 2004 жыл. Алматы Қаз ГУ ... ... ... ... 2004 жыл. ... ... мектебі.
21. Котляр Ф. Маркетинг, менеджмент. Санкт – Петербург: 1999. –
165 ... ... О., ... А. ... ... ... Мейірбеков А. Қ., ... К. Ә. ... ... 2003. – 222 ... ... С. Н. ... негіздері. Алматы: 2002. – 310 бет.
25. Принин Б. В. ... ... ... М: 2000.- ... ... К. А. ... ... М: 2000. – 95 с.
27. Ремизов К. С. Основы экономики труда.Москва: 1990. – 123 ... ... Г. В. ... хозяйственной деятельности предприятия.
Минск: 1999. – 205 бет.
29. Сатыбалдин С. Маркетинг-нарықтану. ... 1999. – 225 ... ... С. ... мен бірлестіктердің шаруашылық
жұмыстарына талдау. Алматы: 1987. – 177 ... ... В. И. ... ... М. 1997. – 198 с.
32. Тулегенов В. Т., Адильханова С. А. ... ... ... ... 2001. – 260 с.
33. Эренберг Р. Д. Современная экономика труда. М: 1996. – 120 ... ... ... їш ... ... ... баєалау ґгері-сіне байланысты факторлар
Ґндірістіѕ техникалыќ деѕгейі.
Ґндірісті ... ... ... ... ... ґнімділігі.
Барлыќ еѕбеккерлердіѕ ќўрамындаєы жўмысшылардыѕ їлес салмаєы.
Бір жўмысшыныѕ орташа жылдыќ еѕбек ґнімділігі.
Бір жўмысшыныѕ бір ... ... ... ... ... ... кїндік ґнімділігі.
Жўмыс кїнініѕ орташа ўзаќтыєы
Еѕбек сиымдылыєын тґмендеуге байланысты факторлар
Орташа саєаттыѕ ґнім ... ... ... емес ... ... ... ќўралыныѕ ґзгеруі
716+8
1336
750
1336
865
1336
1
1155
1
1206
1
N е.б
1

1

1
1155
1
1155
1
1206
1

1
N е.б
1
1330
1
1274
1

1
N е.б
1
1274
1

1
1330
1
1274
1

1
N е.б
168468 ∙ 0,08
100
5∙3∙262,2∙ 4,5
1000
156∙10
100
156∙10
100
8252241,1
8805689,4
ҐЌ2
Q2
0,937
0,938
6932073,4
1330
5212,1
5205,1
6932073,4
1206
5748
5740,9
553448,3
8252241,1
ЖТ
ҐЌ
960
8805,7
6300
6923581
5906682 ∙ 0,091
100
284351,1 ∙ 0,091
100
8258427,5
8803497
6929881
1330
5210,4
5205,7
6929881
1206
5746,1
5740,9
551065
8309132
ЖТ ∙ 100
Ґќ

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
“ Қант ” АҚ еқбек өнімділігін ұйымдастыруын талдау25 бет
CDMA-450 технологиясының негізінде Жамбыл облысы Қаратау қаласында сымсыз желіні ұйымдастыру51 бет
XVIII ғасырдың басындағы қазақ жерінің Ресей империясының құрамына қосылуының алғышарты7 бет
«алматы құс» аақ-ның несиелеуді ұйымдастыруын талдау18 бет
Іскерлік ойындарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі3 бет
Адамның қоршаған ортаға биогеохимиялық адаптациясы. Биосфераның биогеохимиялық ұйымдастырылуы және популяцияның физиологиялық гетерогендігі19 бет
Ақпараттық технологияны оқыту процесінде пайдалану75 бет
Байсерке Агро ЖШС - ң өнім өндірісіне сипаттама22 бет
Бөлім тәрбиешінің балалармен еңбек іс – әрекетінің ұйымдастыру және тәрбиешімен атқаратын жұмыстар жүргізу17 бет
Ежелгі дүние тарихын оқытудың негізгі міндеттері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь