Бастауыш сынып математикасын оқытуда оқушымен жеке дара жұмыс

КІРІСПЕ

І БАСТАУЫШ САТЫДА МАТЕМАТИКА САБАҒЫНАН ТИЯНАҚТЫ БІЛІМ . ЖЕТІСТІК КӨЗІ

1.1 Бастауыш сыныбында математика сабағында жеке.дара тәсілдерді пайдалану . жеке оқытуға жол ашатын алғышарт

1.2 Математика сабақтарында оқушылармен жеке.дара жұмысты ұйымдастыру әдістемесі

ІІ МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДАҒЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖЕКЕ.ДАРА ЖҰМЫСТАР

2.1 Математика сабақтарындағы жеке.дара жұмыс мәні, маңызы

2.2 Жеке.дара жұмыс барысында ұсынылатын тапсырмалар


ҚОСЫМША 1.
ҚОСЫМША 2

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Зерттеудің көкейкестілігі. Еліміз егеменді мемлекет болғалы бері барлық салаларда ауқымды өзгерістер жүріп жатыр. Мұндай өзгерістерден білім беру саласы да тыс қалған жоқ. Қазіргі білім беру жүйесі әлемдік өркениеттің барлық талабына сай келетін, парасатты, білім мен біліктілігі жетілген мамандар дайындауды қажет етеді. Сондықтан да Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру жүйесінің міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау екендігі айтылған.
Бастауыш сатыда оқыту – өзекті мәселе. Бастауыш сыныпта оқитын балалар үшін білім негізі қаланатын болғандықтан, кез келген тақырып өзекті болып табылады. Бастауыш сыныпта математика пәнінен білім негізін дұрыс игермесе, жоғары сыныптарда қиындық туындайды. Сол себепті курстық жұмыста бастауыш сыныптан бастап математиканы оқыту үрдісінде жеке дара жұмыс жасау әдістемесіне жете мән берудің білім сапасын жетілдірудегі маңызы ерекше болатындығына тоқталынды.
Білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз процесі және бастауыш сыныпта оқыту сапасының дұрыс болуы – бала дамуының кепілі. Сол сияқты бастауыш сыныпта оқитын балаларға математика пәнінен теориялық және машықтық ахуалдарды арттыру мақсатында білім беру жолдарын нұсқаудың мәні ерекше. Мақсатты білім беру – тұлға өркендеуін жүзеге асыратын мәселелер екендігі белгілі. Осы орайда оқушылардың математика сабақтарында жеке дара жұмыс ждасау әдістемесінің маңызы орасан зор.
Математиканы оқыту үрдісінде оқушылармен жеке дара жұмыс әдістемесіне, логикалық тапсырмалар, ойландыру есептердің қолданылымдары жеке оқушылардың ой-өрісін, біліктерін, дағдыларын қалыптастырудың құралы ретінде ғалым-әдіскерлер А.Е.Әбілқасымова, Ә.К.Қағазбаева, Д. Рахымбек, Б.Баймұханов, А.М.Мүбәраков, Е.Ж.Смағұлов, Ж.Т.Қайыңбаев, М.Ө.Мұсабеков, Г.О.Жетпісбаеваның т.б. еңбектерінде қарастырылған. Математиканы оқытуда оқу іс-әрекеті барысында өзін-өзі тексеру, бағалау, бақылау мәселелері А.Е. Әбілқасымованың, И.Б.Бекбоевтің, Ә.К. Қағазбаеваның, Л.Т. Искакова, А.М. Мүбараков, Д.Рахымбек, М. Есмұхан, Е.Ж. Смағұлов, М.Ө. Мұсабеков, Ғ.Ә. Баймадиева, Ж.Т. Билялова, С.Елубаевтың, М.Ж.Ахметовтың, А. Оразалиевтің және басқалардың еңбектерінде көрініс тапқан.
Зерттеудің мақсаты: бастауыш мектептің математика сабағында оқушылармен жеке дара жұмыс әдістемесіне қатысты педагогикалық, дидактикалық шарттарды анықтау және әдістемесін қарастыру, оны тәжірибе жүзінде тексеру. Бастауыш сынып оқушыларының математика сабағында білімдерін, оқу қабілеттерін шыңдау мақсатында жүргізілетін жеке дара шығармашылық бағыттағы жұмыс түрлерін айқындау.
Зерттеу міндеттері:
- бастауыш мектептегі математика сабағында оқушылармен жеке дара жұмыс жасау әдістемесінің нақты жолдарын анықтау және тәжірибе барысында іске асыру;
- бастауыш мектептегі математика сабағында оқушылармен жеке дара жұмыс жасау әдістемесінің әдіс-тәсілдерін анықтап, оны психологиялық-педагогикалық тұрғыда негіздеу;
- бастауыш мектептегі математика сабағында жеке дара жұмыс арқылы оқушылардың ой-өрісін дамыту мақсатында қолданылатын жаңа әдіс-тәсілдерді алға тартып, сабақтың сапасын арттырудың жолдарын нұсқау.
1.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы: – Алматы, 2000.
2.ҚР жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Жалпы бастауыш білім. – Алматы, РОНД, 2002. –256 бет.
3.ҚР бастауыш білімнің мемлекеттік стандарттары. – Алматы, 2001. –350 б.
4.Оспанов Т.Қ., Құрманалина Ш.Х. Математиканың бастауыш курсын оқыту әдістемесі. ІІ – бөлім. – А., Республикалық баспа кабинеті, 2000. –278 бет.
5..Қ.Оспанов, Ш.Х.Құрманалина, С.Қ.Құрманалина. Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі. – Астана, Фолиант, 2007. –166 бет.
6.Т.Қ.Оспанов, О.В.Кочеткова, Ж.Қ.Астамбаева. Жаңа буын оқулықтары бойынша бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі. 1-4-сыныптар. – Алматы, «Атамұра», 2005. –238 бет.
7.Сайпин М. Бастауыш мектепте математиканы оқыту. – Алматы, «Мектеп», 2001. –154 бет.
8. Баржықпаева С. Көрнекілікті тиімді пайдалану / С.Баржықпаева // Бастауыш мектеп.- 2002.-№ 8.- 46-48 бет.
9. Бидосов Ә. Математиканы оқыту методикасы/ Ә. Бидосов.-Алматы: Мектеп, 2003.-221 бет.
10. Дарменова Қ. Көрнекілік арқылы ойлау қабілетін арттыру / Қ. Дарменова // Бастауыш мектеп.- 2004.- № 4.- 12-14 бет.
11. Корпешова Г. Оқушылардың қызығушылығын арттырудағы көрнекіліктің рөлі / Г.Корпешова // Қазақстан мектебі. - 2000.- № 4.- 20-21 бет.
12.Астамбаева Ж.Қ. Бастауыш мектепте математиканы оқыту технологиясы. – Алматы, 2008. – 178 бет.
13.Бантова М.А. Бастауыш кластарда математиканы оқыту методикасы / М.А. Бантова .- Алматы: Мектеп, 2001. –152 бет.
14.Баржықпаева С. Көрнекілікті тиімді пайдалану / С.Баржықпаева // Бастауыш мектеп.- 2000.-№ 8.- 46-48 бет.
15. Бидосов Ә. Математиканы оқыту методикасы / Ә. Бидосов.-Алматы: Мектеп, 2002.-221 бет.
16.Дайырбек Д.Г. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың нәтижесін бақылау әдісінің маңызы //«VII Сәтбаев оқулары» Атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясы том 16–Павлодар 2008–Б. 331-333
17.Жолдасов Ш.Ш. Бастауыш сыныпта дидактикалық ойындардың мүмкіншіліктері //«Ұлт тағылымы» халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал–Алматы. 2009. №4 –Б. 19-22. (Л.Искаковамен авторлық бірлестікте)
18. Жұмаділова Р. Оқытудың жаңа технологиялары. Биология, география, химия. – 2002, № 2. – 15-18 бет.
19. Селефко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: «Народное образование», 1998. – 24-28 стр.
20.Аспанбек Н.Е.Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілетін дамытудың жолдары //«Білім берудің негізгі аспектілерін жетілдіру жолдаы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция еңбектері – Шымкент: Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті, 2005.- Б. 224-226.
21.Сәуірбеков Ш.Н.Математика сабағында оқушының логикалық ойлау қабілетін дамыту //«Әлеуметтік ғылымдардың өзекті мәселелері» ғылыми мақалалар жинағы – Шымкент. Шымкент әлеуметтік-педагогикалық университеті, 2006. - Б. 29-32. (Н.Қатбаймен авторлық бірлестікте)
22.Кәукентегі Д.П.Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлауын дамыту мен оқытудың тығыз байланыстылығы //«Жас ғалымдардың инновациялық идеялары олардың ғылымның дамуына қосқан үлесі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары – Шымкент: М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік Университеті Оңтүстік Қазақстан облысының жас ғылымдар кеңесі, 2007. - Б.85-87.
23.Болатова Ж.Л.Бастауыш сынып оқушыларының ойлауын дамытудағы ойлау операцияларының алатын орны //Бастауыш мектеп Ғылыми педагогикалық басылым – Алматы, 2007, №11. - Б. 12-16
24.Математикадан дидактикалық материалдар.1,2-сыныптар. (Құрманалина Ш.Х.. Қосанов Б.М. және т.б.) – Алматы: «Атамұра», 1997, 1998.
25.Құсайынұлы Ы.Қ., Адыбаева Л.Д. Бастауыш мектепте бастауыш сыныптардағы оқыту әдістері. – Алматы, 2001. – 156 бет.
26.Баймолдаев Т.М. және т.б. Бастауыш мектепте пәндерді оқытуда жаңа педагогикалық әдістерді пайдалану жолдары. (Әдістемелік нұсқау). – Алматы, 2002. –226 бет.
    
    Бастауыш сынып математикасын  оқытуда  оқушымен жеке дара    ... ... ... ... ... ТИЯНАҚТЫ БІЛІМ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ
Бастауыш сыныбында математика сабағында жеке-дара тәсілдерді пайдалану –
жеке оқытуға жол ... ... ... ... оқушылармен жеке-дара жұмысты ұйымдастыру
әдістемесі
ІІ ... ... ... ЖЕКЕ-ДАРА ЖҰМЫСТАР
2.1 Математика сабақтарындағы жеке-дара жұмыс мәні, маңызы
2.2 Жеке-дара жұмыс барысында ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Зерттеудің көкейкестілігі. Еліміз егеменді мемлекет болғалы ... ... ... өзгерістер жүріп жатыр. Мұндай өзгерістерден білім
беру саласы да тыс ... жоқ. ... ... беру ... әлемдік
өркениеттің барлық талабына сай келетін, парасатты, білім мен біліктілігі
жетілген мамандар дайындауды ... ... ... да ... ... ... ... білім беру жүйесінің міндеті ұлттық
және жалпы адамзаттық құндылықтар, ... мен ... ... жеке ... ... ... және кәсіби шыңдауға
бағытталған білім алу үшін қажетті ... ... ... айтылған.
Бастауыш сатыда оқыту – өзекті мәселе. Бастауыш сыныпта оқитын ... ... ... қаланатын болғандықтан, кез келген тақырып өзекті ... ... ... ... ... білім негізін дұрыс игермесе,
жоғары сыныптарда қиындық туындайды. Сол себепті курстық жұмыста бастауыш
сыныптан бастап ... ... ... жеке дара жұмыс жасау
әдістемесіне жете мән ... ... ... жетілдірудегі маңызы ерекше
болатындығына тоқталынды.
Білім беру – оқыту мен ... ... ... ... ... ... сапасының дұрыс болуы – бала дамуының кепілі. Сол
сияқты бастауыш сыныпта оқитын балаларға математика ... ... ... ... ... ... білім беру жолдарын нұсқаудың мәні
ерекше. Мақсатты білім беру – тұлға ... ... ... ... ... Осы орайда оқушылардың математика сабақтарында жеке дара
жұмыс ждасау әдістемесінің маңызы орасан зор.
Математиканы оқыту ... ... жеке дара ... ... ... ойландыру есептердің қолданылымдары жеке оқушылардың
ой-өрісін, біліктерін, дағдыларын қалыптастырудың құралы ... ... ... ... Д. ... ... Е.Ж.Смағұлов, Ж.Т.Қайыңбаев, ... т.б. ... ... ... ... ... барысында өзін-өзі тексеру, бағалау, бақылау мәселелері А.Е.
Әбілқасымованың, И.Б.Бекбоевтің, Ә.К. ... Л.Т. ... ... ... М. ... Е.Ж. ... М.Ө. Мұсабеков, Ғ.Ә.
Баймадиева, Ж.Т. Билялова, ... ... А. ... ... еңбектерінде көрініс тапқан.
Зерттеудің мақсаты: бастауыш мектептің математика сабағында оқушылармен
жеке дара жұмыс әдістемесіне ... ... ... шарттарды
анықтау және әдістемесін қарастыру, оны тәжірибе жүзінде тексеру. Бастауыш
сынып оқушыларының математика ... ... оқу ... ... ... жеке дара шығармашылық бағыттағы жұмыс
түрлерін айқындау.
Зерттеу міндеттері:
- бастауыш мектептегі математика сабағында ... жеке дара ... ... нақты жолдарын анықтау және тәжірибе барысында іске
асыру;
- бастауыш мектептегі математика сабағында ... жеке дара ... ... әдіс-тәсілдерін анықтап, оны ... ... ... ... ... ... сабағында жеке дара жұмыс ... ... ... ... ... жаңа ... тартып, сабақтың сапасын арттырудың жолдарын нұсқау.
Зерттеу нысаны: ... ... ... ... жеке ... ... ... оқыту үрдісі.
Зерттеу пәні: бастауыш мектептегі математика сабағында оқушылардың жеке
жұмыс жасау әдістемесі.
Зерттеудің болжамы: егер ... ... ... ... ... мен ... кешенін қолдану арқылы оқушылардың ой-өрісін
дамыту ... ... ... және оның ... ... онда ... ой-өрісі артып, оқу сапасы артады, өйткені
бұл жағдайда, оқушылардың математиканы оқуға деген қызығушылығы мен ... ... ... ... жұмыстарын жүзеге асыруда теориялық
салыстырмалы, эмпирикалық, педагогикалық озық ... ... ... ... ... ... ... құрылымы: Курстық жұмыс кіріспе, негізгі және
қорытынды бөлімдерден тұрады. Кіріспе бөлімде ... ... ... ... ... ... ... Негізгі бөлімде оқудың жалпы
әдіс-амалдары туралы баяндалады, дамыта оқытудың тиімділігі арқау ... ... ... ... ... ... бөлімде
сабақ үлгісі ұсынылды. Қолданылған әдебиеттер тізімі орын алған.
Әдіс-нақыт міндеттерді шешуге бағындырылған,шындықты ... ... ... ... ... ... мен
амалдарының жиынтығы.
Баға-бағалау үдерісі нәтижесінің ... оқу ... ... ... мен ... сандық көрінісі.
Кіріспе-негізгі мәтіннің бастапқы тарауын көрсететін құрылымдық
құрымы.
Құрылым-жүйенің жақтарын,олардың сапаларын анықтайтын,сол ... ... ... байланыстарының жиынтығы.
І БАСТАУЫШ САТЫДА МАТЕМАТИКА САБАҒЫНАН ТИЯНАҚТЫ БІЛІМ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ
Бастауышта математика сабағында озық әдіс-тәсілдерді ...... ... жол ... алғышарт
Бастауышта математика сабағынан жеке дара жұмысты ұйымдастыру сабағында ... ... ... ... оған ... ... ... оқу
мүмкіндіктері алдын ала есепке алынады: әдебиеттермен, анықтамалармен,
энциклопедиямен жұмыс міндетін шешу, ... ... ... ... ... ұйымдастыру барысында екі түрлі тапсырма орындалады: жеке ... ... ... ол: ... алдымен барлық сыныпқа
берілген тапсырманы орындайды, басқа оқушымен ... ... ... ... бәріне бірдей. Екіншісінің ерекшелігі, ол оқушы арнаулы
тапсырманы орындауда өзінің ... оқу ... ... ... әр оқушы өзінің оқу қызметінің режиміне орай жұмыс қарқынын
белгілейді[4].
Жеке дара ... ... ... ... жүргізу тиімді және оны
бекітіп отыру көзделеді, ... өзі ... ... ... ... дағдысын жетілдіріп отыруына ықпалы зор, сол секілді бақылау
үшін зерттеу ... ... жол ... Ең ... ... тапсырмаларды
математика сабағынан жиі ... ... зор. ... бұл ... ... ... ... жинақылыққа, ұшқырлыққа,
өзінің мақсатын ... ... ... бұл ... ... ... шектеулі, оны ұжымдық жұмыстың түрімен толықтыруға, топтық жұмыс
ұйымдастыруға болады. Оқушылармен жеке жұмыс сабақ ... және ... ... да ... ... ... сабақ үстінде жеке жұмыс барысында
бағдарламалық материалдардан көбінесе ... ... ... ... ... ізденіске жетелейтін күрделі тапсырмаларды ұсынады.
Математика ... жеке ... ... ... ... ... ... мәніне қарай, жеке жұмыста да ... ... ... ... ... өзі жеке атқарады. Алайда егер
оқушы тапсырманы өздігінен атқарса, бұл тапсырма мұғалімнің ... ... ... ескере отырып ұсынылса, бұндай оқыту пішіні жеке оқыту
деп аталады. Осы ... ... ... да әр ... ... қолданылады [].
Математика сабақтарында жеке жұмысты ұйымдастыру ... ... ... Оқушыларды жалықтырмау жағын да ойластырған жөн.
Тым көп тапсырма ұсыну, мазалай беру ... ... ... ... бұл ... ... да өзіндік әдіс-амалдары, лайықты жолдары
болады. Тек бұл істе ... ... мен ... ... Кез ... ... оқудың сапасы, нәтижесі басты орында тұрады.
Оқушылармен жеке жұмыс жүргізу – математика ... жиі ... ... ...... жеке жұмыс түрлерін атқару арқылы
бағдарламалық материалдарды терең ... мен ... ... қол ... ... ету. Бұл мақсат өз үдесінен
шығу үшін математика сабағында ... жеке өз ... ... баса мән ... ... ... да, ... де оқытудың
лайықты міндеттерін іске асырып, меңгеруге ... ... мен ... ... ... ... етеді. Сол сияқты оқушылардың
ойлау қабілеттерін ұштап, олардың белсенді танымдық ... ... ... ... ... жеке ... барысында
мұғалім тарапынан көптеген дидактикалық тапсырмалардың түрлері әзірленеді.
Қазіргі уақытта ... ... ... шоғырландырған
арнаулы жинақ папкалары болады, ол папкалар жеке ... ... ... ... Жеке ... түрінде нақты бір оқушының жеке ... ... ... реті дайындалады. Көбінесе бұл жағдайда кеспе
қаттамалардың мәні зор, ол әр ... ... ... қамтиды.
Оқушылардың өтілген тақырыпты қалай игергендігін анықтап, ойлау, жады, есте
сақтау, сөйлеу дағдыларын ... ... ... ... ... ... ... бастауыш сынып мұғалімі
сұрақтар жиынтығын да дайындайды. Бұл жұмысты ұйымдастыруда ... ... алға ... ... бір ... ... ұсынылған
тапсырмаларды орындап, сұрақтарға жауап береді (сызбалар сызады, кестелер
толтырады, есептеулер жүргізеді). Ал енді бір ... ... ... ... ... (карточкалармен) жұмыс жасайды. Тақтада
орындалған тапсырманы ... ... ... ... ... алады.
Математика сабақтарында тапсырмаларды түрлендірудің маңызы зор. Оқушыларға
тапсырмаларды әр ... ... ... болады. Сызбалар мен кестелер
толтырту, логикалық тапсырмалар ұсыну және т.б. Тест ... ... Жеке ... ... барлық кезеңдерінде жүргізу тиімді және
оны бекітіп отыру көзделеді, мұның өзі оқушының бұрын меңгерген ... ... ... ... ... зор, сол ... ... зерттеу әдісін меңгеруге жол ашады. Сабақтың бұл түрі ... ... ... ... ұшқырлыққа, өзінің мақсатын
айқындауға таба білуге бағыттайды, бірақ бұл сабақта оқушылардың ... ... оны ... ... ... ... топтық жұмыс
ұйымдастыруға болады. Математика сабағында оқушылардың ізденіс жасаған
шығармашылық жұмыстарын ... ... да ... ұсынады. Мұғалім оқушыға
белгілі бір тақырып ұсынып, оған ... ... ... ... жеке ... негізгі мақсаты –
оқушылардың танымдық міндеттерін қалыптастыру, ... ... ... ... ... ... ... Мұғалім сабақта әдіс-
тәсілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс-пікірлерін еркін ... ... не ... ... сенімін арттыруға мүмкіндік туғызу
мақсатын көздейді. Математика ... жеке ... ... ... ... ... ... орындайтын жеке жұмыстың мазмұны бағдарлама талаптарына сай
болуы керек;
2.Оқушылармен орындалатын жеке жұмыс оқушылардың ойлау қабілетін ... ... ... ... әр ... ... керек;
4.Әрбір орындалған жеке жұмыс тексеріліп, бағалануы керек.
Жеке жұмысты ұйымдастырудың шарттары ... ... ... ... ... орындаудың және аяқтаудың уақытын белгілеуі;
мұғалімнің басқаруымен оқушылардың дербестігінің мөлшері, олардың жұмысты
өз еркімен және қалауымен ... ... ... жеке ... ... - ... ... бұл пәннен оқушылардың білім деңгейі бірдей бола ... ... ... ... оқушылардың блім ерекшеліктеріне қарай жеке
тапсырмалар әзірлеп, нәтижесінде оқушылардың кейбір ... ... ... арттыру мақсатын көздейді. Жеке жұмыс барысында оқушыға
өзінің білім ерекшеліктеріне ... ... ... ... оқушылардың өткен тақырыптар бойынша білімін жетілдіріп, ... ... ... ықпал етеді. Жеке жұмыс сыныпта және үйге
де берілетін жағдайлар болады. Бұл жағдайды мұғалім өзінің ... ... ... ... күрделі болса, мұғалім үйге ұсынып, ... ... ... ... ... жеке ... да бірнеше түрлері
болады. Атап айтқанда: қаттамалар ұсыну, шағын есептер, суреттер ұсыну, сол
арқылы математикалық мәліметтерді айқындау ... ... Әр ... ... ... да жеке ... қатысты жұмыс түрлері қатарына
енеді. Себебі, әр ... ... ... ... ... дамытып, өтілген материалдарды жете білуге қабілеттері ... ... ... сабағында тек үлгерімі жақсы не үлгерімі төмен
оқушылармен ғана ... ... ... ... іске ... ... түрі. Тек мұғалім әр оқушының сабаққа деген қабілетін,
ынтасын, қабілет-қарымын, ... ... ... ... білуі тиіс. Соның арқасында жеке жұмыс түрлері іске асып,
бағдарламалық материалдардың олқылықтарының ... ... ... Жеке ... ... ... деңгейі де әр
қилы болады. Оқушы жобаларға дайындалып, олимпиадалық ... ... ... ... тыс ... тапсырмалар ұсынылады,
ал күнделікті бағдарлама материалдарынан ... ... ... кезде оқытудың әр түрлі педагогикалық технологиялары жасалып, мектеп
практикасына енгізілуде. Сондай технологияларының бірі ... ... ... технологиясы. Біздің елімізде осы технологияның негізін
қалаушылары Кобдикова Ж.У., Қараев Ж.А. болып ... ... ... ... ... қызметін белсендету негізінде деңгейлік саралау
технологиясын сабақ үстінде кеңінен қолданған тиімді. ... ... ... ... ... ... оқу ақпараттары
көлемінің ұлғаюы, оқушыларға түсетін «салмақтың» артуы басты себеп ... ... - ... ... азаюы арқылы емес, оқушыларға
қойылатын талаптардың әр ... ... ... асырылады. Деңгейлеп оқыту
технологиясының мақсаты: әрбір оқушы өзінің даму деңгейіне оқу ... ... ... Математика сабақтарында оқушылармен ... ... ... ... ғылымында əдістеме деп ... ... ... принциптері, формалары мен тəсілдері жөніндегі білімді
айтамыз. Ғылым əдіснамасы зерттеу ... ... ... талдау пəні, зерттеу міндеттері, зерттеу ... тобы ... ... Сонымен бірге зерттеу міндеттерінің шешімін табу
процесіндегі əрекеттер бірізділігін ... ... ... ... таным жəне болмысты қайта жасаудың теориялық
ережелер топтамасы ретінде қарастырған жөн.
Математика сабағында ... ... жеке ... мәні зор, ... ... ... атқарудан мұғалімнің өзі де көп нәтижеге қол жеткізе
бермейді. Жеке жұмыс сыныптағы кез ... ... іске ... ... ... ... ... деген ынта-ықыласты оятуда
мынадай оқыту қызметтерінің маңызы зор: оқудағы жетістікті қамтамасыз ... ... ... ... оқу материалының мазмұнын
оқушылардың ерекшеліктеріне сәйкес құру, білімді ... ... жаңа ... ... ... ... мен
оқушының жағымды ықпалды әрекеттерін жетілдіру, ... ... ... т.б.
Теориялық зерттеулеріміз бен тәжірибелік жұмыстарды сабақтастыра зерделеу
шығармашылық қызығушылықты шартты түрде 3 ... ... ... ... ... ... – оқушының белгілі бір мақсатына байланысты,
пәндік, болашақ ... ... ... мен ... ... ... ... мен тұрақты қызығушылығы;
2) әрекеттік қызығушылық – оқушы шығармашылық іс-әрекетте өзекті мәселені
шешуге ұмтылысы және жүргізіліп ... ... ... ғана ... бірлесе отырып жұмыс істеуі;
3) танымдық қызығушылығы – оқушының шығармашылық іс-әрекетке тұрақты
қызығушылығы мен ... ... ... жаңа ... сәйкес, жаңа
нәтижеге жету, білімді құндылық бағдар ретінде тануы.
Математика сабағында оқушының оқу қызметін ... ... мен ... ... үйлесімді қызметі, оның өзі белгілі бір ... ... ... ... ... ... ...
мұғалімнің барлық оқушылардың жеке және өзіндік жұмысын басқаруы, ... ... әр ... ... және ... қызметіне негізделеді.
Мұғалімнің оқу қызметін фронтальды ұйымдастыруы барлық оқушылардың ... ... ... басқару, яғни барлық оқушылар бірдей ... ... ... ... ... ... талқылайды, нәтижені
салыстырады, жинақтайды. Бұл тәсіл оқушылар мен ... ... ... ... сезімді тәрбиелейді, пікірлерді талқылауы ... ... ... ой-түйіндерімен салыстырады, қателерін табуға
жаттығады. Мұғалімге қойылатын басты талап оқушылардың ішінен ең тиімді ... дәл таба ... оны ... ала ... оқу ... ... міндеттеріне жауап іздеуі; барлық айтқысы келген ... ... ... оны ... ... қолдауы, мұнымен бірге қажетті
сәттерде түзетулер ... әр ... ... жол ашу. Фронтальды
оқытуды ұйымдастыру проблемалық, ақпараттық және ... ... және ... және шығармашылық тапсырмалармен келуі мүмкін.
Мұнда шығармашылық негізге құрылған тапсырма ... ... ... ... бұл түрі ... ... ... іс-әрекетте
болуына жағдай туғызады. Бірақ, сабақтың бұл түрінде көптеген кемшіліктер
бар, жұмыс барысында ... әр ... ... өз ... ... ... алмайды, бәрінің білімі бір мөлшерде оқшауланбайды,
әсіресе, ... ... ... ... ... үнемі қажет болса, ал
қабілеті өте ... ... ... ... қалады. Сол себепті сабақтың
тиімділігін арттыру үшін сабақтан ... ... де ... ... ... ... да арта түседі. .
Математикадан жеке жұмысты ұйымдастыру сабағында әр ... ... ... оған ... ... ... ... алдын ала есепке алынады: ... ... ... ... ... шешу, реферат жазу, есептер
шығаруға дағдыландыру.
Жеке жұмысты ұйымдастыру барысында екі түрлі тапсырма орындалады: жеке және
жекелендіру. Біріншісінің ... ол: ... ... ... ... тапсырманы орындайды, басқа оқушымен ... ... ... ... ... ... Екіншісінің ерекшелігі, ол оқушы арнаулы
тапсырманы орындауда өзінің танымдық оқу іс-әрекетін мөлшерлейді, ... әр ... ... оқу ... режиміне орай жұмыс қарқынын
белгілейді. Жеке жұмысты сабақтың барлық ... ... ... және
оны бекітіп отыру көзделеді, мұның өзі оқушының бұрын меңгерген білімдерін,
қабілетін, дағдысын ... ... ... зор, сол ... ... ... әдісін меңгеруге жол ашады. Жеке жұмыс тоқсанның аяғында ... ... ... ... ... бағалары төмендеу болады, соның
орнын толтыру мақсатында қосымша тапсырмалар ұсынылады, әр оқушы қосымша
дереккөздерге сүйене отырып ... ... бұл түрі ... ... ... ... ... өзінің мақсатын
айқындауға таба білуге бағыттайды, бірақ бұл сабақта оқушылардың ... ... оны ... ... ... толықтыруға, топтық жұмыс
ұйымдастыруға болады. Оқушылармен жеке жұмыс сабақ үдерісінде және сабақтан
тыс ... да ... ... ... ... ... жеке ... барысында
бағдарламалық материалдардан көбінесе ұсынатын болса, сыныптан тыс
уақыттарда қосымша ... ... ... ... ұсынады.
Мысалы: ғылыми жобаға дайындауда оқушымен жеке жұмыс жасауда әрине, сыныпта
атқарылатын жеке ... ... ... аздық етеді, сол ... ... ... ... ... ... үшін ... мұғалімнің жан-
жақты дайындығы, жоспары болуы шарт, ат үсті жұмыста ... ... ... ... ... ... ... басқа оқушылармен байланысына
негізделеді. Өзінің мәніне қарай, жеке ... да ... ... ... ... оқушының өзі жеке атқарады. Алайда егер
оқушы тапсырманы өздігінен атқарса, бұл тапсырма мұғалімнің тарапынан ... ... ... ... ұсынылса, бұндай оқыту пішіні жеке оқыту
деп аталады. Осы мақсатта математика сабақтарында да әр ... ... ... ... ... ... оқушыларға қатысты болса, онда ол
жекелеп оқытуға айналады. Жекелеп оқыту үшін алдымен оның кімге ... ол ... ... ... емес немесе нашар дайындалған
оқушыларға ... ... оқи ... ... ... ... ... әр оқушының жеке тұлғасын мұқият бақылап тестіден өткізіп, оқу
мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... ... кеңеседі. Әсіресе оқу қиынға түсетін оқушыларға ерекше ... ... ... сабағында да баланың оқуын қиындататын көптеген
себептер бар.
Математика сабағында дамыта оқыту әдістемелеріндегі ең ... ... ... ... ... ... ... мұның өзі оқытудың зерттеу
әдістеріне ерекше мен берілетінін көрсетеді. Математика сабақтарында
оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... тапсырмалар бар. Бұған қоса, математика сабақтарында
есептермен байланысты, төмендегідей шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыруға
болады: ... ... кері есеп ... және ... ... шешуі,
берілген қатынас, сызба, сурет ... есеп ... ... және ... шартқа сәйкестендірілген сұрақты
түрлендіру; есептің шартын және сұрағын түрлендіру; жай ... екі ... да ... ... ... ... ... әр түрлі есептер
құрастыру және оны тиімді жолдармен шешу және т.б. Бұл ... да жеке ... ... ... арқа ... ... тест ... бір тақырыпты меңгергеннен кейін жүргізіледі. Бұл
тесте баланы ойландырып, оның іздену қабілетін дамытатын, аз ... ... ... шығаратынын, логикалық ойлау қабілетін ... ... ... ... арналған және арнайы жетілдіруге
іріктеп алынған тапсырмалар болуы мүмкін [10].
Түйіндейтін ... ... ... жеке жұмысты ... де ... ... ... жалықтырмау жағын да
ойластырған жөн. Тым көп тапсырма ұсыну, мазалай беру ... ... сол ... бұл ... атқарудың да өзіндік әдіс-амалдары,
лайықты жолдары болады. Тек бұл істе ... ... мен ... ... ... ... ... жұмыс жүргізудің әдістері
Кез келген мектепте оқудың сапасы, нәтижесі басты орында ... жеке ... ... – бастауыш сатыда математика сабағында жиі
қолданылатын жұмыс түрі. ...... жеке ... ... атқару
арқылы бағдарламалық материалдарды терең игерулері мен ... ... қол ... ... ету. Бұл ... өз ... үшін математика сабағында оқушының жеке өз ... ... баса мән ... ... ... да, мұғалім де оқытудың
лайықты міндеттерін іске асырып, меңгеруге тиісті ұғымдар мен ... ... ... ықпал етеді. Сол сияқты оқушылардың
ойлау қабілеттерін ұштап, олардың белсенді танымдық ... ... ... ... мен ... қалыптастырып, пәнге
деген қызығушылықтарын өркендетеді. Оқушылармен жеке жұмыс барысында
мұғалім тарапынан ... ... ... ... ... бақылауға арналған тапсырмалар математика ... ... ... жеке ... әр ... мұғалімнің сұрақтарына жауап
беріп, енді бірде ұсынған тапсырмаларын орындайды. ... ... ... материалдарды шоғырландырған арнаулы жинақ
папкалары болады, ол папкалар жеке жұмысқа, ... ... деп ... жұмыс түрінде нақты бір оқушының жеке мүмкіндіктерін ескере отырып,
тапрсырмалар реті ... ... бұл ... ... ... зор, ол әр түрлі күрделілік деңгейін қамтиды. Оқушылардың өтілген
тақырыпты қалай игергендігін ... ... ... есте ... сөйлеу
дағдыларын дамытуға көмектеседі. ... ... ... арттыру мақсатында бастауыш сынып мұғалімі сұрақтар
жиынтығын да дайындайды. Бұл ... ... ... ... алға тартады: оқушылардың бір бөлігі ... ... ... ... ... ... ... сызады, кестелер
толтырады, есептеулер жүргізеді). Ал енді бір ... ... ... кеспе қаттамалармен (карточкалармен) жұмыс жасайды. Тақтада
орындалған тапсырманы ... ... ... ... қатыса алады.
Математика сабақтарында тапсырмаларды түрлендірудің маңызы зор. Оқушыларға
тапсырмаларды әр ... ... ... ... ... мен кестелер
толтырту, логикалық тапсырмалар ұсыну және т.б. Тест ... ... ... бекіту барысында математикадан мұғалім тарапынан әр
түрлі ... ... Ал ... мұндай шығармашылық әрекетін
ұйымдастырудың алғышарттарының бірі – ... ... ... мен ... алу ... ... ... оқушыдан белсенді ой қызметін, танымдық
ізденімпаздықты талап етеді. Өздік жұмысты оқушының оқу ... ... деп ... ... ... бұл түрі ... білімін, іскерлігін
бекіте отырып, оның қабілеттілігін, белсенділігін, дербестігін дамытады.
Өздік жұмысты оқу үрдісінің барлық ... ... ... ... оқу ... шешуге, игерілген білімді ... ... білу ... мен ... ... ... Жеке ... сабағында әр оқушының өзіндік іс-әрекеті ескеріліп, ... ... ... оқу ... ... ала ... алынады:
әдебиеттермен, анықтамалармен, энциклопедиямен жұмыс міндетін шешу,
шығармашылық жұмыстар жазу көзделеді. Жеке ... ... ... ... ... орындалады: жеке және жекелендіру. Жеке жұмыс ерекшелігі
сол: оқушы ... ... ... берілген тапсырманы орындайды, басқа
оқушымен қарым-қатынасқа түспейді, бірақ жұмыс қарқынын бәріне бірдей. Сол
сияқты жеке ... ол ... ... ... орындауда өзінің танымдық
оқу іс-әрекетін мөлшерлейді, атап айтсақ, әр оқушы өзінің оқу ... орай ... ... ... Жеке ... сабақтың барлық
кезеңдерінде жүргізу тиімді және оны бекітіп отыру көзделеді, мұның өзі
оқушының ... ... ... ... дағдысын жетілдіріп
отыруына ықпалы зор, сол секілді бақылау үшін ... ... ... ... ... бұл түрі оқушылардың өзіндік іс-әрекетін тәрбиелейді,
жинақылыққа, ұшқырлыққа, өзінің мақсатын айқындауға таба ... ... бұл ... оқушылардың қарым-қатынасы шектеулі, оны ұжымдық жұмыстың
түрімен ... ... ... ... ... ... ... ізденіс жасаған шығармашылық ... ... да ... ұсынады. Мұғалім оқушыға белгілі бір тақырып ұсынып, оған
ізденіс жасатады. ... ... ... ... тапсырмалар ұсынып, оны
сабаққа келген соң баяндату, сұрақтар қойып, аталмыш тақырып аясында ... ... ... беру ... ... ... ... ойын дамытып, сөздік қорын өркендетеді.
Берілген тақырып жөнінде қосымша материал жинатып, жинаған ... ... ... ... ... хабарлама жасатылады. Мұндай
жұмыстың түрі оқушыны ізденіске баулып, оның белсенділігін ... ... ... жинақты баяндауға дағдыландырады.
Математика сабағында проблемалық ситуациялар сабақты өткізуге,
өз бетімен ... ... ... ... да пайдасын тигізеді.
Тапсырмаларды іріктеген кезде ... ... ... ... ... қабілетін ескереді. Мұндай жұмысты жекелей, жұппен,
топпен ұйымдастыруға болады. Модульдік технология бойынша тапсырмаларды
орындау барысында оқушылардың ... ... ... ... ... ... де дамиды. Бастапқыда жеңіл, кейін біртіндеп берілген
ситуациялық күрделі тапсырмаларды орындау барысында оқушылар ... ... ... ... ... өтеді. Проблемалық ситуациялармен
үнемі жүйелі түрде жұмыс ... ... ғана ... ... ... ... жақсы жетістіктерге жетуге болады.
Математика сабағында оқушының шығармашылық қабілетін дамыту үшін жеке
дара ... ... ... отырған жөн. Сонда ғана
балалар бойында сөйлеу мәдениеті мен ойын логикалық ... ... ... ... қалыптасады. Үнемі шығармашылықпен жоспарланып, алдына нақты
мақсат қойылған, әдістемелік тұрғыда ... ... ... өз ... ... сабақтарындағы өзіндік жеке дара жұмыстың негізгі
мақсаты – ... ... ... ... ... мен қызығушылығын жетілдіру, білімге құштарлығын ояту. Мұғалім
сабақта әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, балалардың ... ... ... ... не өздеріне деген сенімін ... ... ... ... Әдіс-тәсілдердің көмегімен өткізген
әрбір сабақ оқушылардың ... және ... ... ... баланың
тереңде жатқан ойын дамытып, оларды сөйлеуге үйретеді. Түрлі әдістемелік
тәсілдер пайдалану арқылы қабілеті әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... жасау, оны ... ... ... оқушылардың шығармашылық деңгейін бақылап
отыру - ... ... ... ... Сабақтың әрбір бөлімінде оқушы
баяндау, сұрақ-жауап беру, топтық жұмыстар арқылы сабақтың ... ... ... қол жеткізеді.
Оқушыны жекелеп, даралап дамытып оқыту мақсатында ... ... ... жаңа технологияларды пайдалануға болады:
деңгейлік саралап оқыту технологиясы
ойын арқылы оқыту технологиясы
модульдік оқыту технологиясы
жобалау технологиясы
1. Деңгейлік ... ... ... ... мен ... ... жеке
тұлғаны оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту, ... ... ... ... ... ... ... саралануы. Осы мақсатты негізге ала отырып мен өз ... ... ... ... элементтерін қолданамын. әр сыныпта
үлгерімі орташа, жақсы үздік оқушылар болады. Сондықтан ... ... ... ... ... ... 3 деңгей-мүмкіндік, 2
деңгей-міндетті, 1 деңгей-эвристикалық, шығармашылық.
І деңгей – дарынды балаларға арналған ... ... ...... ... сай ... ... – жеңілдетілген тапсырмалар;
Қорытынды бөліміндегі (рефлексиялық ... ... ... ... сай ... ... байланыс негізіндегі шығармашылық іс-әрекеті
танымдық белсенділік арқылы көрініс табады. ... ... ... ... ... ... ... бөлуге
болады.
Бірінші деңгей. Оқушы оқуға қызықпайды; мұғалімнің басшылығымен мәтіндегі,
объектідегі негізгі ерекшеліктерді бөліп көрсете алады, ... ... ... ... ... ... өз бетінше тапсырманы және мәтінді
құрастыруы баяу, ... және ... ... ... ... ... ... себеп-салдарлық байланысты біл-мейді, дәлелдеуі, жалған екенін
сипаттауы мұғалімнің басшылығымен орын-далады; ... ... ... ... құбылыстың құрылымдық элементтерін анықтай
алмайды. Тапсырманы орындау жоспарын мұғалімнің көмегімен орындалады.
Екінші ... ... ... ... ... ... ұмтылысы анда-
санда көрініс табады; қызығуын қанағаттандыруға өздігінен ұмтылмайды.
Мәтіндегі, объектідегі ... ... ... алады, салыстыруды
жүзеге асырады, ақпаратты жүйелей алуы ... ... ... ... өз ... ... және ... құрастыруы жеткіліксіз,
өзінің және басқа оқушы қатесін мұғалімнің еске түсіру сұрағымен түзете
алады. ... ... ... құрастыруы толық емес; бақылауды,
өлшеуді және тәжірибені жоспарлауы мен жүргізуі айқын ... ... ... ... ... құру ... біледі, түсінеді және ... ... ... ... ... өзінің танымдық қабілетін дамытуға ұмтылады; берілген
тапсырманы мазмұнына, т.б. сәйкес қызығушылығын қанағат-тандыруға ... ... ... ... ... ... өз ... тапсырманы және мәтінді құрастырады, өзінің және ... ... ... түзете алады. Мәтіндегі, құбылыстағы себеп-
салдарлық байланысты біледі, дәлелдейді, ... ... ... ... ... құра ... бақылаушы, өлшеуді және
тәжірибені жоспарлауы мен ... ... ... ... Математика
сабағында деңгейлік тапсырмалар да – жеке жұмыс түрі деуге болады. Өйткені
әр ... ... ... өз ... ... бағдарлама бойынша алған
білімдерінің нәтижесін байқайды.
Жеке жұмысты ұйымдастыру барысында екі ... ... ... жеке ... ... ... ол: ... алдымен барлық сыныпқа
берілген тапсырманы орындайды, басқа оқушымен ... ... ... ... ... бірдей. Екіншісінің ерекшелігі, ол оқушы арнаулы
тапсырманы орындауда өзінің танымдық оқу іс-әрекетін ... ... әр ... ... оқу ... режиміне орай жұмыс қарқынын
белгілейді. Жеке жұмысты сабақтың барлық кезеңдерінде жүргізу тиімді және
оны ... ... ... ... өзі ... ... меңгерген білімдерін,
қабілетін, дағдысын жетілдіріп отыруына ықпалы зор, сол ... ... ... ... ... жол ... БАСТАУЫШТА МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДАҒЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖЕКЕ-ДАРА ЖҰМЫСТАР
2.1 Математика сабақтарындағы жеке-дара жұмыс мәні, маңызы
Математика сабағында ... ... ... ұйымдастыруда мынандай
талаптарды орындау керек:
1.Оқушылармен орындайтын жеке-дара жұмыстың мазмұны бағдарлама талаптарына
сай болуы керек;
2.Оқушылармен орындалатын ... ... ... ... ... ... жұмыстың түрі, мазмұны әртүрлі болуы керек;
4.Әрбір орындалған жеке-дара жұмыс тексеріліп, бағалануы керек.
Жеке-дара жұмысты ... ... ... ... ... ... ... орындаудың және аяқтаудың уақытын белгілеуі;
мұғалімнің басқаруымен оқушылардың дербестігінің мөлшері, олардың жұмысты
өз еркімен және ... ... әсер ... ... ... ... жеке жұмыстың түрлері сан алуан. Оларды
топтастыру - күрделі мәселе. Оның жиі кездесетін бір тобы – ... ... ... ... ... Жаңа білімді меңгеру (материалды жан-жақты талдау, ... ... ... ... жасау т.б. тәсілдерге үйрену).
ә) Жаңа білімді бекіту (түрлі жаттығулар, есеп шығару, ... ... ... т.б. жұмыстар).
Матматика сабақтарында қолданылатын жеке жұмысқа мынадай талаптар қойылады:
1) Тапсырма әрбір оқушының білім деңгейіне ... ... ... Жеке ... орындауға жеткілікті уақыт берілуі керек (8-15 мин. ұзақ
болмайды).
3) Міндетті түрде тексерілуі керек.
4) Жеке жұмыс сабақтың ... ... ... ... қабылдауға,
өткен материалды бекітуге, қайталауға, білімді тиянақтауға) таңдалады.
5) Жеке жұмыстың мақсаты, ... ... ... ... болуы тиіс.
6) Өз бетімен жұмысқа оқушылар білім деңгейіне ... әр ... ... ... ... не карточкаға қосымша материалдар дайындап
әкелу керек.
7) ... ... ... дайындау қажет.
Оқушыларға жеке жұмыс ретінде пән ... әр ... ... ... ... жеке жұмыстар балалардың ... ... іске ... мұғалім балаларды алаламай, әр түрлі деңгейді
арқау ете отырып, ұсына береді. Жақсы оқушыларға жеке ... ... ары ... ... ... ... мен ірі ... қатысу
үшін ұсынылады. Ал орташа үлгеретін оқушыларға ... ... ... ... тигізетін материалдарды тереңірек ... ... ... ... ... ... ... жақсы
оқитын оқушылардың қатарына қосылу үшін ұсынылады. Сол себептен тапсырмалар
реті әр қилы болады. Бұл ... ... ... танымдық
қызығушылықтарын ұштап, пәнге деген сүйіспеншіліктерін арттырады.
Үнемі сабақты түсіндіру, яғни дәріс беру оқушыларды ... ... ... ... ... ... үшін дәстүрлі
сабақтармен қоса қабат дәстүрден тыс сабақтарды да пайдаланған дұрыс. Сол
сияқты танымдық қызығушылықтарды арттыруда ... мен ... ... ... пайдаланған абзал. Оқушыларды үнемі танымдық
белсенділікке, шығармашылық қабілеттерін арттыруға бағыттау ... ... ... ... ... ... назарға алумен қоса қабат,
жекелеген оқушылардың да ... ... баса ... аударған жөн.
Оқушылардың ақыл-ойын ұштайтын тапсырмаларға жете мән беріп, әр сабақта
танымдық әрекеттерінің ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаты – оқушылардың танымдық міндеттерін қалыптастыру,
шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, білімге ... ... ... ... ... ... балалардың ұсыныс-
пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға не ... ... ... ... ... Әдіс-тәсіл көмегімен өткізген әрбір сабақ
оқушылардың ойлауына және қиялына негізделіп келеді, баланың тереңде жатқан
ойын ... ... ... ... үйретеді. Түрлі ... ... ... ... әр ... ... ортасынан қабілеті
жоғары баланы іздеп, онымен ... ... оны ... ... ойлап,
оқушылардың шығармашылық деңгейін бақылап отыру - әрбір мұғалімнің негізгі
міндеті [16]. Математика сабағында ... ... ... ... ... ... түрлерін қамтиды. Дамытатын танымдық жаттығулардың
мақсаты мектептегі оқытудың интеллектуалдық ... ... және ... ... танымдық құқықтарын меңгеруге бағыттау, тапсырманың ... ... ... ... ... тәсілдер іздеу,өзінің
шешімін құрбыларының жұмысымен салыстыру, өзінің дәлелдеген шешімін айтуға
үйрету болып табылады. Көп ... ... ... өте ... ... ... ... таным дұрыс қалыптаспайды .
Ол тек сабаққа ғана ... ... ... ... ... де ... ... кейбір тұйық балалар үндемегенді қалайды өзін өте енжар
ұстайды және сабақ тапсырмаларын жиі ... Осы ... ... ... ... ... ... да, бала қажетті білімді ... ... ... ... ... оқу процесі ... ... ... ... ... ... ... жаттап алып, бірақ
мағынасына түсінбейтін болса, өз бетімен ... ... ... ... ... ... Жеке жұмыстардың математика сабақтарында маңызы
зор, өйткені мұғалім барлық оқушымен байланысқа еніп қырық бес ... ... сол ... ... ... жоспарлы түрде жеке
жұмыстар атқарудың берері мол, нәтижесі зор.
Жеке тапсырма-қаттамалар. ...... ... ... пәнінде оқушылардың блім мен дағдысын дамыту үшін қолданылады.
Жеке тапсырмалар оқу бағдарламалары ... ... ... ... ... ... минимум – І деңгей; ІІ және ІІІ деңгейлі
тапсырмалар базалық минимум ... + ... ... ... мен тапсырмаларды құрастыруда оқушылардың жеке ... баса ... ... ... ... да жеке тапсырма ретінде ұсынуға болады. Қаттамалардың мазмұны
әр қилы болады, атап айтқанда – ... ... ... ... ... тапсырмалар.
Олимпиада, ғылыми жобаларға қатысатын дарынды оқушылармен де
жеке жұмыс түрлері география сабақтарында іске асып отырады. Бұл ... ... тыс, ... тапсырмалар беріледі. Осындай бағытта
дайындалған күрделі ... ... ... логикасын ұштауда,
танымдық қзығушылықтарын арттыруда пайдасы зор.
Оқушыларды өз ... ... ... ... ... ... ... оқыту әдістерін дұрыс таңдап алудың ... зор. ... ... бірі – ... өз ... ... ... білу. Барлық сабақтың
елеулі бөлігінде өз бетімен жұмыс ... ... ... ... ... білуі, оны орындауы, тексеруі және қателіктерді түзетуі ... ... ... ... ... ... ... игеріп алуы тиіс.
2-сыныпта математика сабағында логикалық ... ... ... көп, ... ... атап ... және бұл есептерді жеке
тапсырма ретіндже ұсынуға болады:
1)Есепте: 5 адам 5 сағатта 5 м ор ... 100 ... 100 м ... үшін неше адам қажет ? ( 5 адам қажет ... Мен ... ... ... ... 31 жас ... ... 8 жас
болды. Енді әкем менен 2 есе үлкен. Мен қанша жастамын?
31-8=23 ( 23-те, ... ... ... ойландыру тапсырмалары арқылы
оқушылар алғырлыққа, шапшаңдыққа дағдыланады.
Оқушылардың математика сабақтарында логикалық қабілет-қарымын
шыңдауда өздік жеке дара ... ... ... зор. ... ... үшін
оқулықтан берілген жаттығулармен қатар көбінесе тақтаға ... ... ... ... ... ... Өзіндік жұмыс үшін
кейде тапсырма әрбір оқушыға жеке ... ... Бұл ... әр ... ... ескере отырып, сұрыптауға болады.
Сонда жұмыстың өз ... ... ... ... ... ... ... сабағында өзіндік жұмысты сыныпта жүргізу оқушыларға
дағдыларын игертеді және олардың ... ... ... ... Өзіндік
жұмыстарды жүргізгенде тапсырмаларды карточкалар бойынша ұсынған тиімді.
Мұнда ... жеке дара ... және ... ... ... мүмкін болады. Оқушыларды жалықтырып жібермес үшін, өзіндік ... ... ... ... ... ... өз бетімен орындаған жұмысы ... ... ... да ... ... Мұғалім тапсырманың орындалуын қарап
шығуға уақыт бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап ... ... ... тиіс.   
Оқушылардың өзіндік жұмысы - мұғалімнің қажетті ... ... оқу ... жеке дара және ... ... Өзіндік тапсырмаларды 
орындау барысында оқушылардан ... ... ... ... ... ... өздігінен бақылауды үйренеді, олар да тапсырылған істі
орындаудағы жауапкершілік сезім, еңбексүйгіштік, ... ... - ... ... жолдастық көмек қалыптасады.
     Өзіндік жұмыстың негізгі мақсаты ... ... ... ... ... мен ... жетілдіру, білімге
құштарлығын ояту. Логикалық ... ... ... ... әдіс - тісілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс - пікірлерін
еркін айтқызып, ойларын ... және ... ... ... ... ... ... қажет.    Әдіс – тәсілдер арқылы өткізген әрбір
сабақ оқушылардың ойлануына және ... ... ... ... ... ойын ... оларды сөйлетуге үйретеді. Түрлі әдістемелік тәсілдер
пайдалану арқылы ... ... ... ортасынан қабілеті жоғары баланы
іздеп, онымен жұмыс жасау, оны жан - ... ... ... ... ... ... отыру әрбір мұғалімнің міндеті.
Бастауыш сынып оқушыларымен жүргізілетін өзіндік жұмыс
түрлері:    
 1. Логикалық дамытушы ... ... ... құрастырмалы      
ойындар, ребус, сөзжұмбақ, анаграмма.
 2. Берілген тапсырманы түрлендіру ... ... ... ... ...   
     құру, мәтіннің мазмұнын өңдеу т.б.)
 3. Өз ойынан еркін тақырыпқа құрастыруға берілген әдеби ... ... ... жұмыстар: өлең құрасыру, әңгіме, шығарма жазу. Мұнда ... ... ... ... ... - оқушылардың ауызша, жазбаша тілінің өзара  
     ұштастырыла отырып, соған сәйкес жұмыстың ауызша, жазбаша түрде  
     көрініс табуларын талап ... ... ғана тіл ... мол, ... да ... жас ... лайықты жүзеге асады.
Математика пәні бойынша логикалық қабілетін ұштау жұмыстары:
- ... ... ... іске ... тапсырмалар ұсныу жалғасып отырады;
- «Ойлан, тап» ойынын ұйымдастыру;
- Карточкалар беру;
- Оқушылардың білімін тексеру мақсатында ... ... ... ... ... ұйымдастыруда мынандай талаптарды орындау керек:
1.Өздігінен орындайтын жұмыстың мазмұны бағдарлама талаптарына сай болуы
керек;
Өзіндік жұмыс оқушылардың ... ... ... ... жұмыстың түрі, мазмұны әр түрлі болуы керек;
Әрбір орындалған өзіндік жұмыс тексеріліп, бағалануы керек.
Өздік жұмысты ұйымдастырудың шарттары мыналар:
мұғалімнің нақты тапсырмалар ... ... ... және ... ... белгілеуі;
мұғалімнің басқаруымен оқушылардың дербестігінің мөлшері, олардың жұмысты
өз еркімен және ... ... әсер ... ... дара ... ... мұғалім тапсырманың ... оның ... мен ... қаншалықты түсініп меңгергенін
анықтайды: Демек, мұғалім бақылаушы ғана емес, ұйымдастырушы да, ... ... ... де. ... ... арқылы олардың таным қабілетін
бағдарламалайды, оны бір мақсатқа бағыттап, сапасын анықтайды.
Оқушылар жеке тапсырма алады, меңгерген ... ... ... ... ... мен ... тәсілдерін ойластырады және ең маңыздысы – жұмысты
өздігінен ... ... ... ... ... ... соң істелген жұмыстың дұрыстығын үнемі тексере отырып, тапсырманы
бөлімдері бойынша орындайды. Алынған нәтижелерді реттеп ... ... және жазу ... цифрлар, сызулар, суреттер, ... ... үшін ... ... Оқушылардың оқу жұмысын, оқу әрекетінің
жемісті болуы – оқу ... ... ... байланысты. Өздік
жұмыстарының тапсырмаларын интерактивті тақта ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарын ұсынуға болады:
Логикалық есептер:
1.5 адам 5 сағатта 5 м ор қазады. 100 ... 100 м ор қазу үшін ... ... ? ( Жауабы: 5 адам )
2. Жарманы өлшеу
Жарма 9кг және 50г-дық, 100 г-дық гирлері бар табақты таразы бар. Үш ... ... 2 кг ... ... алу ... ... ... теңге бөліп, 4,5 кг-нан өлшеп алу керек. Оны тағы ... 2,20 кг алу ... Одан ... бар ... 250 грамды алып тастап,2
кгөлшеп аламыз).
3. Кітапта қанша бет бар?
Кітап шығарғанда 2775 цифр қажет болды. Кітапта неше бет бар?
(Жауабы: ... 9 ... 9 цифр ... 10-шы ... 99 ... ... (90 ... цифр, 100-ден 999-ға дейін (900 бет) -900х3=2700 ... ... 3=38 999-38= ... Мен ... ... әкеме 31 жас болғанда маған 8 жас ... Енді әкем ... 2 ... Мен ... жастамын?
31-8=23 ( жауабы:23-те, әкесі 46-да)
5. Сәкеннің тойына әрқайсысы 3 ... 7 ыдыс ... және 5 ... ... ... әкелінді. Сәкеннің тойына барлығы неше литр сусын әкелінді? (Бір
оқушы есепті тақтаға шығып шығарады).
Шұбат – 7 ыдыс, 3 ... ... ... – 10 ... 5 литрден қанша?
(3*7)+(5*10)=71(л.)
Жауабы: Сәкеннің тойына барлығы 71 литр сусын әкелінді.
ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
ҚОСЫМША 1. Математикадан жеке дара ... ... ... ... мәні 15-ке тең ... ... ... сәйкес келетін теңдеуді тап.
А)12-х=6
В)х+7=12
С)х-9=5
Д)8+х=14
3.Қай екі таңбалы саннан мәні 4 болу үшін 8-ді азайтуға болады?
А)4
В)10
С)14
Д)12
4. 1 тәулікте неше сағат бар?
А)24сағ
В)21сағ
С)20сағ
Д)22сағ
5. ... ... 3дм, 6см, 4см . ... ... ... 364см
С)13см
Д) 40см
6. Тік төртбұрыштың ұзындығы 10см, ені 7см периметрін тап:
А) 70см
В)34см
С) 36см
Д) 17см
7. Трактор сағатына 10км жүрсе, 14 сағатта қанша ... ... ... ... 140км
Д) 1014км
8. Бөлуді орында : 793 255 : 5 *
А) 158 751
В) 157851
С) 158 650
Д) 1580651
9. Театр кассасы үш күнде 586 билет ... ... күні 321 ... ... ... ... 3есе кем билет сатты. Үшінші күні неше билет
сатылды?
А) 158билет
В) 321 билет
С) 107билет
Д) ... ... ... ... 3сағат 20минут
А) 640минут
В) 1360минут
С) 1630минут
Д) 1640минут
11. Қосындының мәнін тап: 500 000 + 8 000 + ... ... 5008 ... ... 58006
12.Қашықтық – 360 км, уақыт – 3 сағ, жылдамдық - ?
А) 120км
В) 12км/сағ
С) 120км/сағ
Д) 2 сағ
13.Миллиметрмен өрнекте: 2м ... 230 ... 2030 ... 2300 ... 23 000 ... Киллограммен өрнекте: 3т 4ц 45кг *
А) 30445 кг
В) 3445 кг
С) 34045кг
Д) 3 000 445 кг
15. Қосуды орында: 37 305 + 2 025 ... ... ... ... 39 320
16. 6 күннің ішінде 24 адам құлпынай салынған үчаскенің шөбін жұлды, онда
36 адам сол ... неше ... ... ... 4 ... 2 күн
С) 9 күн
Д) 5 күн
Е) 3 күн
17. 20 санының кубы нешеге тең?
А) 8000
В) 4000
С) 200
Д) 10000
Е) ... Төрт ... ... ... шай ... Әр жәшіктен 9 килограмнан
шай алынды. Сонда барлық ... ... ... ... ... бір ... салынған шайдың мөлшеріндей болып шықты. ... неше ... шай ... ... 16 ... 12 кг
Д) 18 кг
Е) 14 кг
19. Есепте: 0 : 6000 ... 0
B) ... ... ... ... 9 ... секундпен көрсет:
А) 540сек
В) 54 сек
С) 5400 сек
Д) 450сек
Е) 900 ... 2. ... ... ... ... тапсырмалар
1-ші тапсырма.
а) Туған айдың реттік номерін 21-ге арттыр, ... ... 16-ға ... санды 5-ке кеміт. Нәтежиесі бойынша туған айды айтуға болады. ... ... ай ... ... онда реті 9-ды 21-ге арттыру керек.
(9 + 21 =30), оны 16-ға ... (30-16 =14) ... ... нәтежиені 5-ке
кемітіп, ( 14-5 = 9), яғни қыркүйек айы екенін айтып беру керек.
ә) Туған күнге 20-ны ... ... ... 17-ні ... ... ... 3-ке кемітсе, туған күн шығады. Мысалы, 27 наурыз, 27+20 = 47,
47-17=30, 30-3 ... Бір сан ... Оған 15-ті ... ... ... 13-ке ... Нәтежиесін
айтқызып, оны 2-ге кеміт. Шыққан сан ойлаған сан болады. Мысалы:
6+15 = 21, 21-13 = 8, 8 – 2 = ... ... ... ... ... ... ... деген
сүйіспеншіліктері мен қызығушылықтарын арттыруда ... ... ... ... ... ... болып табылады. Сабақтың бір кезеңінде
ғана ... ... ... ... түрін немесе бір сабаққа жоспарланған
барлық тапсырмалар бойынша бірнеше ... ... ... Ол
PowerPoint бағдарламасы бойынша жүргізіледі және де ... ... ... олардағы суреттер не жазулардың дизайнін ... ... ... слайдтардың тақырыбы мен мәтінін теру ... ... ... ... түсіндіруі арқылы үлкен экранда
ұсынылатын материалдарының негізгі бөлімдері ... ... ... ... ... ... (суреттер, видеофильмдер,
мультипликациялар) көрсету болып табылады.
Үшінші сынып оқушыларының нөл мен бірдің қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... презентациялап
алып, өткізуге болады.
Амалдарды орында:
3 ∙ 1 1 ∙ 4 99 ∙ 1
10 ∙ 1 100 ∙ 1 1 ∙ ... ... ... ... : 3 100 : ... : 5 10 : ... қорытынды жасауға болады?
3. 0 ∙ 5 100 ∙ 0
10 ∙ 0 0 ∙ 99
0 : 10 0 : ... дара ... ... ұсынылатын шығармашылық деңгей тапсырмасы:
Мақпал 14жаста ,ал Тоғжан 8 жаста.Мақпал ... ... ... ... тап.
|Деңгейлер ... ... ... ... ... ... ... («Б» |саны 25 («Г» сыныбы) |
| ... | ... | 8(32%) | |
| | |13(52% ) ... | 13 | |
| |(52%) |8(32%) ... | 4 (16%)| ... 3. Интерактивті тақтаның көмегімен жеке-дара жұмыс тапсырмаларын
ұсыну.
Интерактивті тақтаның мүмкіншілігі ... ... ... ... ... бойынша мынадай есеп түрлерін ұсынуға ... ... ... ... ... ... Оның ... интерактивті
тақтадан қарау арқылы оқушылар бірден ... ... ... ... ... Слайд.
Шульте кестесі
Зейінді дамытуға бірнеше шығармашылық тапсырмалар орындауға болады.
Цифрларды өсу ретімен тауып, атау.
Кему ретін атау.
Тақ және жұп сандарды өсу және кему ... ... ... ... 1, 3, 5, 7…(жұптасып) 2, 4, 6, ... ... ... 1–5 тура және кері ... 6-10 ... ... ... бірнеше шығармашылық жұмыс атқартуға болады.
|5 |14 |12 |23 |2 ... |25 |7 |24 |13 ... |3 |20 |4 |18 |
|8 |10 |19 |22 |1 ... |15 |9 |17 |6 ... ... ... дамытуға арналған тапсырма. Мұнда, пішіндері мен
орналасу ыңғайына қарай артық үш фигураны (басты) табу. Артық үш ... ... ... ал сол ... ... пішінді. (жауап 1, 6, 8 ).
№ 3. Слайд
Суретте барлығы неше үшбұрыш бар? Мақсаты: үшбұрышты ... ... ... және тани білуге үйрету.
№ 4. Слайд
Ойлан, тап. Мақсаты: оқушылардың амал таңбаларын тағайындай білу ... ... ... адам 2 ... шахмат ойнайды. Олардың ... неше ... ... ... ... ... логикалық түйінін түсіне ... ... ... бос ... толтыр. Мақсаты: оқушылардың жылдам есептеу
дағдыларын дамыта түсу.
Бұндай слайдтардың ... ... ... ... ... және геометриялық ұғымдарды қабылдаудағы мәні зор.
Интерактивті ... ... ... есеп ... ... арқылы екінші
жағынан көрнекілік принципін ұстана отырып, ... ... ... ... ... өзі ... ... қызметінде
болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Курстық жұмыста математика сабағында оқушылармен жүргізілетін жеке-
дара жұмыс түрлері орын алды. Курстық ... ... ... мақсат-
міндеттер мыналар болды: оқушылармен ... ... ... ... ... ... Жеке-дара жұмысты ұйымдастыру
әдістемесін, ерекшеліктерін, жеке жұмыс жүргізу амал-тәсілдерін қарастыру.
Сол сияқты жеке ... ... ... тапрсырмалар ретін назарға алу.
Міндеттері: ... ... ... жұмысы, лайықты мәліметтер
жинақтау, тың деректермен ... ... ... ... ... мақсат
пен міндеттер үдесінен шығу мақсатында лайықты жоспар ... ... ... мақсатына жету үшін мынадай тақырыптар қарастырылды:
Математика сабағында озық әдістерді ...... ... ... ... жеке ... ұйымдастыру әдістемесі ерекшеліктері.
Математика сабақтарында оқушылармен жеке жұмыс жүргізудің ... ... ... аталады: Математика сабағындағы оқушылармен жеке жұмыстар деп
аталады. Бұл ... ... ... ... ... Математика
сабақтарындағы жеке жұмыс мәні, маңызы. Жеке жұмыс барысында ұсынылатын
тапсырмалар.
Курстық жұмыс жазу барысында ... ... ... жұмыс
түрлерінің басты ерекшеліктері, жүру амалдары мен тәсілдері арқау болды.
Жеке ... ... әр ... ... деген қабілетін, ынтасын, қабілет-
қарымын, бағдарламалық материалдарды қандай деңгейді білетіндіктерін білуі
тиіс. Соның арқасында жеке ... ... іске ... ... ... ... толтыруға мүмкіндіктер туындайды.
Жеке жұмыс тапсырмасының күрделілік деңгейі де әр қилы ... ... ... ... ... ... болса, оларға
бағдарламадан тыс қиындау тапсырмалар ұсынылады, ал күнделікті ... ... ... тапсырсмалар беріледі.
Жеке-дара жұмыс – бүгінгі оқытудың басты талаптарының бірі әрі ... ... ... ... жұмыс уақыты ескіре бастаған әрекеттер.
Бүкіл сыныппен жұмыс жасауда жақсы үлгеретін ... ғана ат ... ... қалып қояды. Сол себепті бағдарлама бойынша меңгере алмай
қалған кейбір тақырыптары бар ... сол ... ... ... жеке
тапсырмалар ұсынудан мұғалім де, оқушы да ұтады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы: – Алматы, 2000.
2.ҚР ... орта ... ... ... ... ... стандарттары.
Жалпы бастауыш білім. – Алматы, РОНД, 2002. –256 бет.
3.ҚР бастауыш білімнің мемлекеттік стандарттары. – Алматы, 2001. –350 ... Т.Қ., ... Ш.Х. ... бастауыш курсын оқыту
әдістемесі. ІІ – бөлім. – А., ... ... ... 2000. –278 ... Ш.Х.Құрманалина, С.Қ.Құрманалина. Бастауыш мектепте
математиканы оқыту әдістемесі. – Астана, Фолиант, 2007. –166 ... ... ... Жаңа буын ... бойынша
бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі. ...... 2005. –238 ... М. ... ... ... ... – Алматы, «Мектеп»,
2001. –154 бет.
8. Баржықпаева С. Көрнекілікті тиімді пайдалану / ... // ... ... 8.- 46-48 ... ... Ә. ... оқыту методикасы/ Ә. Бидосов.-Алматы: Мектеп,
2003.-221 бет.
10. Дарменова Қ. ... ... ... ... ... / Қ. Дарменова
// Бастауыш мектеп.- 2004.- № 4.- 12-14 ... ... Г. ... ... арттырудағы көрнекіліктің рөлі /
Г.Корпешова // Қазақстан мектебі. - 2000.- № 4.- 20-21 ... Ж.Қ. ... ... ... оқыту технологиясы. –
Алматы, 2008. – 178 бет.
13.Бантова М.А. Бастауыш кластарда математиканы оқыту методикасы / ... .- ... ... 2001. –152 бет.
14.Баржықпаева С. Көрнекілікті тиімді пайдалану / С.Баржықпаева // Бастауыш
мектеп.- ... 8.- 46-48 ... ... Ә. ... ... ... / Ә. ... Мектеп,
2002.-221 бет.
16.Дайырбек Д.Г. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың нәтижесін бақылау
әдісінің маңызы //«VII Сәтбаев ... Атты жас ... ... ... халықаралық ғылыми конференциясы том 16–Павлодар 2008–Б. 331-
333
17.Жолдасов Ш.Ш. ... ... ... ... ... тағылымы» халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал–Алматы. 2009. №4
–Б. 19-22. ... ... ... Жұмаділова Р. Оқытудың жаңа технологиялары. Биология, география, химия.
– 2002, № 2. – 15-18 ... ... Г.К. ... ... ... – М.: ... 1998. – 24-28 стр.
20.Аспанбек Н.Е.Бастауыш сынып оқушыларының ... ... ... ... ... ... негізгі аспектілерін жетілдіру жолдаы»
атты ... ... ... ...... Қазақстан педагогикалық университеті, 2005.- Б. 224-226.
21.Сәуірбеков Ш.Н.Математика сабағында оқушының логикалық ойлау қабілетін
дамыту //«Әлеуметтік ғылымдардың өзекті мәселелері» ғылыми ... ... ... Шымкент әлеуметтік-педагогикалық университеті, 2006. - Б. 29-32.
(Н.Қатбаймен авторлық бірлестікте)
22.Кәукентегі Д.П.Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлауын ... ... ... ... ... ғалымдардың инновациялық идеялары
олардың ғылымның дамуына ... ... атты ... ғылыми-практикалық
конференциясының материалдары – ... ... ... Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік Университеті Оңтүстік Қазақстан облысының ... ... 2007. - ... Ж.Л.Бастауыш сынып оқушыларының ойлауын дамытудағы ойлау
операцияларының алатын орны ... ... ... педагогикалық басылым
– Алматы, 2007, №11. - Б. 12-16
24.Математикадан ... ... ... Ш.Х..
Қосанов Б.М. және т.б.) – Алматы: «Атамұра», 1997, 1998.
25.Құсайынұлы Ы.Қ., Адыбаева Л.Д. Бастауыш мектепте бастауыш сыныптардағы
оқыту ...... 2001. – 156 ... Т.М. және т.б. Бастауыш мектепте пәндерді оқытуда жаңа
педагогикалық әдістерді ... ... ... нұсқау). – Алматы,
2002. –226 бет.
-----------------------
33

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ұстаз – ізгілікке жетелеуші5 бет
«Dara International» ЖШС23 бет
Абай - дана, Абай – дара тұлға13 бет
Абайдың түпнұсқада келтірген метафорасының орыс, ағылшын тілдеріндегі баламаларын талдап, аудармашылар шеберлігін, шығармашылық даралығы мен көркемдік-эстетикалық танымының берілуін, көрінуін зерттеу53 бет
Адамның даралық психологиялық сипаттары19 бет
Адамның даралық психологиялық сипаттары туралы12 бет
Адамның жеке дара қасиеттерi10 бет
Адамға қатысты түсініктер: индивид, жеке тұлға, даралық ұғымдарындағы көлемдік және мазмұндық айырмашылықтар жайлы6 бет
Ақындық даралық / Ж. Әбдірашев, Т. Медетбек / лирикалары негізінде40 бет
Балалардың жас және дара ерекшеліктері, оларды оқу-тәрбие процесстерінде есепке алу13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь