Өндірістің аз қалдықтары және қалдықсыз технологияларІ. Кіріспе
Қолдықсыз және ақ қалдықа өндірістік технологиялар
ІІ. Негізгі бөлім
А) Қалдықсыз өнім шығару технологиясы
Б) Адамға қоғамының дамуында өнеркәсіп өндірстері мен ауыл шаруашылығындағы жаңа көзқарас
ІІІ. Қоырытынды
Болашақта қалдықсыз технологияларды қолдану.
Биосфера ластануы ұлғаюының катастрофалық процестері жэне осы негативті эсерлерді жоюға жұмсалып жаткан шығын-дарға байланысты қазіргі заманғы өнеркэсіптегі технологиялық процестерді комплексті экологиялык және экономикалық жағынан бағалаудың қажеттігі туындап отыр.
Технологиялық процестердің экологиялык тиімділігін баға-лау үшін өнеркәсіп өндірісіндегі қоршаған ортаға зиянды заттар-дың экологиялық көрсеткіші колданылады. Бұдан басқа екінші бір маңызды бағалау критериі - ресурс сыйымдылық көрсеткіші-пайдалы өнім шығару процесіндегі жұмсалатын энергия, су, ауа, шикізат, т.б. табиғи ресурстардың үлесі. Өкінішке орай, қазіргі кезде бұл көрсеткіштердің үлесі өте жоғары. Қор үнемдегіш технологияларды қолдану тиімді болар еді. Бүл технологиялар табиғи ортадан алынатын шикізаттарды үнемдеп пайдалану, технологиялық процесте қолданылатын материалдық жэне энергетикалык ресурстарды тиімді пайдалану, т.б. негізінде жүзеге асырылады.
Қалдықсыз өндіріс өндіріске енгізілген табиғи ресурстарды неғұрлым тиімді жэне үнемді пайдалану үшін шешімдер қабылдау үшін кажет.
Территориялық-өндірістік комплекстер ішіндегі энергия мен заттар ағынына талдау нэтижесі, эрбір келесі кезеңде алынатын өнімнің массасы, алдыңғы кезеңдегі өнімнің массасынан түрлі : қатты, газ, сұйық күйдегі қалатын қалдык мөлшеріне аз болаты-нын көрсетті. Ал бүл қалдықтардың өзін де белгілі мақсатта пайдалануға болады. Өндірісті интенсивтендіруге байланысты қалдықтар мен косымша өнімдерді өндірісте қайтадан пайдалану-ға мүмкіндік беретін жаңа экологиялық таза технологиялар пайда болды. Қалдықтардың түзілуін азайта отырып, өндірістің рента-бельдігін, ресурстарды пайдалану коэффициентін көтеруге жэне соның нэтижесінде табиғатты корғау іс-шараларына жүмсалатын "тмғынды азайтуға болады.
1. Ұ.Б. Асқарова «Экология және коршаған ортаны қорғау».
2. Ә. Бейсенова, А. Самакова, Т. Есполов, Ж. Шілдебаев «Экология және табиғатты тиімді пайдалану».

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТІ

Реферат

Тақырыбы: Өндірістің аз қалдықтары және қалдықсыз
технологиялар.

Орындаған: 3 БЭК І топ
Иргебаева К., Бейсембаева М.,
Нуранова А.
Тексерген: Айтешова Қ.

Алматы 2007
Жоспар:
І. Кіріспе
Қолдықсыз және ақ қалдықа өндірістік технологиялар
ІІ. Негізгі бөлім
А) Қалдықсыз өнім шығару технологиясы
Б) Адамға қоғамының дамуында өнеркәсіп өндірстері мен ауыл
шаруашылығындағы жаңа көзқарас
ІІІ. Қоырытынды
Болашақта қалдықсыз технологияларды қолдану.
Биосфера ластануы ұлғаюының катастрофалық процестері жэне осы негативті
эсерлерді жоюға жұмсалып жаткан шығын-дарға байланысты қазіргі заманғы
өнеркэсіптегі технологиялық процестерді комплексті экологиялык және
экономикалық жағынан бағалаудың қажеттігі туындап отыр.
Технологиялық процестердің экологиялык тиімділігін баға-лау үшін
өнеркәсіп өндірісіндегі қоршаған ортаға зиянды заттар-дың экологиялық
көрсеткіші колданылады. Бұдан басқа екінші бір маңызды бағалау критериі -
ресурс сыйымдылық көрсеткіші-пайдалы өнім шығару процесіндегі жұмсалатын
энергия, су, ауа, шикізат, т.б. табиғи ресурстардың үлесі. Өкінішке орай,
қазіргі кезде бұл көрсеткіштердің үлесі өте жоғары. Қор үнемдегіш
технологияларды қолдану тиімді болар еді. Бүл технологиялар табиғи ортадан
алынатын шикізаттарды үнемдеп пайдалану, технологиялық процесте
қолданылатын материалдық жэне энергетикалык ресурстарды тиімді пайдалану,
т.б. негізінде жүзеге асырылады.
Қалдықсыз өндіріс өндіріске енгізілген табиғи ресурстарды неғұрлым тиімді
жэне үнемді пайдалану үшін шешімдер қабылдау үшін кажет.
Территориялық-өндірістік комплекстер ішіндегі энергия мен заттар
ағынына талдау нэтижесі, эрбір келесі кезеңде алынатын өнімнің массасы,
алдыңғы кезеңдегі өнімнің массасынан түрлі : қатты, газ, сұйық күйдегі
қалатын қалдык мөлшеріне аз болаты-нын көрсетті. Ал бүл қалдықтардың өзін
де белгілі мақсатта пайдалануға болады. Өндірісті интенсивтендіруге
байланысты қалдықтар мен косымша өнімдерді өндірісте қайтадан пайдалану-ға
мүмкіндік беретін жаңа экологиялық таза технологиялар пайда болды.
Қалдықтардың түзілуін азайта отырып, өндірістің рента-бельдігін,
ресурстарды пайдалану коэффициентін көтеруге жэне соның нэтижесінде
табиғатты корғау іс-шараларына жүмсалатын "тмғынды азайтуға болады.
Қалдықсыз өнім өндірісінің мэні - жүмсалатын ресурстарды толык пайдалану
арқылы биосфераның ластануына жол бермеу. Практика жүзінде қалдықсыз өнім
өндіруді жүзеге асыру өте қиын. Қалдықсыз өнім өндіруге технологиялық
процестер мен қүрал-жабдықтардың тиімділігін арттыру, рекуперацияны
пайдалану, қоланылып келе жатқан технологиялық процестерді анағұрлым
әкологияльщ жағынан таза процестермен алмасты-ру, т.б. арқылы жетуге
болады.
Қалдықсыз өнім өндірісін енгізуден біз не күте аламыз? Практика
көрсеткендей, олар: биосфераға келетін шығынды төмендету, шикізат пен
әнергетикалық ресурстарды үнемдеу, шикізат базасын кеңейту, қалдықтарға
жұмсалатын шығынды азайту, т.с.с.
Қалдықсыз өнім шығару технологиясының ең жақсы мысалы - хромдау
гальваникалық цехының қазіргі заманғы технологиясы. Бұл технология бойынша,
шайылатын судагы ауыр металл иондары тазартқыш қондырғыға сіңіріліп, хром-
дау ваннасына кайтып келеді, ал тазартылған технологиялық су хромдалған
детальдарды жуута қайтадан колданылады. Бұндай мысалдарды көптеп
кездестіруге болады.
Қоғамымызда қалыптасып отырған әкологиялық пробле-малардың ішіндеқатты
тұрмыстық және өндірістік қалдыктар-ды жинау мен өңдеу аса маңызды
мәселелердің бірі болып табылады.
Қатты тұрмыстық және өндірістік калдықтардын мөлшері қазіргі таңда
миллиондаған тоннаға жетіп, олар қоршаған ортаны ластаушы негізгі
факторлардың бірі болып отыр. Екінші жағынан алғанда, қатты қалдықтар
екінші реттік ресурстардың қоры болып табылады. Жалпы қалдықтарды екіге
бөлуге болады, олар : өндірістік қалдықтар және тұтыну қалдықтары.
Өндірістік қалдықтар - шикізат, материалдар, жартылай дайын өнімдердің
қалдықтары, химиялық түрлі қосылыстар болса, тұтыну қалдықтары - бастапқы
тұтыну қасиеттерінен айрылған материалдар мен өнімдердің қалдық-тары. Бүл
қалдықтардың барлығы шаруашылықта пайдалануға жарайтын екінші реттік
материалдық қорлар баолып табыла-ды.
Көптеген мемлекеттерде тұрмыстық қалдықтарға қараған-да өндірістік
қалдықтардың мөлшері әлдеқайда жоғары болады. Қалдықтар қасиеттеріне
байланысты "қауіпті", "қауіпсіз", улы, күйдіргіш, тұтанғыш, т.с.с. болып
бөлінеді. Қалдықтарды шығу тегіне байланысты да жіктеуге болады, олар:
тұрмыстық, өндірістік, ауылшаруашылык, медициналык, т.б. Қалдыктар жиналған
аймақта 1,5 км-ге дейін территория-ның топырағы пен өсімдіктер дүниесі
ластанады.
Қазіргі кезде үлкен қалаларда жылына 1 адамға шақканда 250-300 кг-нан қатты
тұрмыстыққалдықтар жиналады.

Қатты тұрмыстық қалдықтар қоршаған ортаны ластап кана коймай, олар
патогенді микроорганизмдердің (мысалы, сүзек, дизентерия, туберкулез, т.б
ауруларды тасымалдайтын) дамуына колайлы жағдай туғызуымен де аса кауіпті
болып табылады.
Сондыктан қазіргі таңда экологтардың алдында түрған өзекті
мэселелердің бірі - калдыктарды зиянсыздандыру немесе өңдеу аркылы олардың
қоршаған ортаға зиянды әсерінбарын-ша төмендету, не жоюдың жаңа
технологияларын өндіріске енгізу.
Қатты түрмыстық қалдықтарды өңдеу жүйесі бір-бірімен тығыз байланысты үш
блоктан тұрады:
рециклинг(қалдықтарды қайта пайдалану);
өңдеу;
депонирлеу.
Рециклинг - қатты түрмыстық қалдықтарды екінші реттік өңдеу. Бұл
процесс кезінде алдымен түрлі қатты қалдықтар түр-түрімен жіктеліп,
бөліктерге бөлінеді. Сепараторлар қара, түсті металдарды озара бөліп,
органикалық заттар, синтетика-лық заттар, шыны, қағаз, т.б. заттар өз
алдына бөлінеді. Қайта өңдеу түрлі әдістер арқылы жүзеге асырылады, олар:
тікелей жағу, пиролиз, брикеттеу, түйіршіктеу, биогаз алу, ашыту,
компостау, т.с.с.
Пиролиз аркылы құрамы күрделі органикалық косылыстарды қарапайым
косылыстарға айналдырады. Пиролиз пештеріндегі температура 500°С-700°С қа
дейін жетеді.
Қалдықтардың қоршаған ортаға зиянын азайтудың тағы бір жолы - халық
шаруашылығында, тұрмыста қолданылатын улы, қауіпті заттардың орнына зиянсыз
заттарды қолдану, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қалдықсыз және аз қалдықты технологияларды өндірісте пайдалану өзектілігі
Шикізатты кешенді пайдалану
Қалдықсыз және аз қалдықты технологиялар жайында
АЗ ҚАЛДЫҚТЫ ЖӘНЕ РЕСУРС ҮНЕМДЕШІ ӨНДІРІСТІҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН ДАМУЫ
Қалдықсыз және аз қалдықты технологиялар
Өндірістік қалдықтар
Қалдықсыз және жартылай қалдықты өндірістік технологиялар
Өндіріс қалдықтары және оларды жіктеу
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ
Әлемдегі және Қазақстандағы демографиялық жағдай және азық түлік мәселесі
Пәндер