«Nornot Commander бағдарламасы

1. Norton Commander бағдарламасын іске қосу және одан шығуды үйрену;
2. NC бағдарламасының терезелерін басқаруды үйрену;
3. NC бағдарламасында дискілерді тандауды үйрену;
4. NC бағдарламасы арқылы Файылдарды қарап шығуды үйрену;
5. NC бағдарламасында жаңа файл жасауды үйрену;
6. NC бағдарламасында файылдар мен ғаталогтарды көшіруді үйрену;
7. NC бағдарламасында файылдар мен каталогдардың атауларын өзгертуді үйрену;
8. NC бағдарламасында бкасты менюімен жұмыс істеуді үйрену.
Norton commander (NC) ба№дарламасы Peter Norton фирмасымен жасал№ан жёне DOS операциялыє жѕйесімен жЅмыс істеу ѕшін кјп єолданылатын ба№дарламалардың бірі болып табылады. NC кјптеген функцияларды орындау№а мѕмкіндік береді, соның ішінде:
• дискілердегі каталогтар мазмЅнын кјрнекті тѕрде кјрсетуі тиіс;
• дискідегі каталогтар бЅта№ын кјрсетеді, ол осы бЅтаєта№ы керек каталогєа кјшуге мѕмкіндік береді, сондай-ає каталогтар жасайды, атын јзгертеді жёне жояды;
• тексттік файлдарды, тѕрлі мётін редакторлар кјмегімен жасал№ан єЅжаттарды, архивтік файлдарды, графикалыє файлдарды, берілгендер базаларын жёне кестелік процессорлардың кестелерін єарау№а мѕмкіндік береді;
• мётіндік файлды тѕзету;
• DOS-тың кез-келген командасын орындайды;
• батырманы бір басєаннан файлдың ёрбір тѕріне арнал№ан стандартты ёрекеттер орындау, та№ы басєалар.

Norton Commander ба№дарламасынан
шы№у жёне оны іске єосу

Norton Commander ба№дарламасын єосу ѕшін командалыє жолда NC сјзін теріп, {Enter} пернесін басу керек.
Norton Commander іске єосыл№ан соң экранның жо№ар№ы жа№ында єос жиекпен шектелген екі тјрт бЅрышты терезе пайда болады. Терезелердің астында ёдетте DOS шаєыру єатары болады. Оның астында Norton Commander функционалдыє пернелерінің єызметін кјрсететін єатар болады. (4-сурет)
Norton Commander ба№дарламасынан шы№у ѕшін F10 пернесін басу керек. Экран ортасында сіздің Norton Commander ба№дарламасынан шыєєыңыз келетінін єайта сЅрайды. Шы№у ѕшін Enter немесе Y таңбасын басасыз. Шыєєыңыз келмесе Esc немесе N таңбасын басасыз.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Колледжі
РЕФЕРАТ
Тақырыбы: «NORNOT ... ... ... ... – 3704
Алматы
2004
Жұмыстың тақырыбы:
NORTON COMMANDER (NC) БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыстың мақсаты:
1. Norton ... ... іске қосу және одан ... ... NC ... терезелерін басқаруды үйрену;
3. NC бағдарламасында дискілерді тандауды үйрену;
4. NC бағдарламасы арқылы Файылдарды қарап шығуды үйрену;
5. NC бағдарламасында жаңа файл ... ... NC ... ... мен ... ... үйрену;
7. NC бағдарламасында файылдар мен каталогдардың атауларын өзгертуді
үйрену;
8. NC бағдарламасында ... ... ... ... ... ... ... (NC) ба№дарламасы Peter Norton фирмасымен жасал№ан
жёне DOS операциялыє жѕйесімен жЅмыс істеу ѕшін кјп ... бірі ... ... NC кјптеген функцияларды орындау№а
мѕмкіндік береді, соның ішінде:
1. дискілердегі каталогтар мазмЅнын кјрнекті тѕрде кјрсетуі тиіс;
2. дискідегі каталогтар бЅта№ын кјрсетеді, ол осы ... ... ... мѕмкіндік береді, сондай-ає каталогтар жасайды, атын јзгертеді
жёне жояды;
3. тексттік файлдарды, тѕрлі мётін редакторлар кјмегімен жасал№ан
єЅжаттарды, архивтік файлдарды, графикалыє файлдарды, берілгендер
базаларын жёне ... ... ... ... мѕмкіндік
береді;
4. мётіндік файлды тѕзету;
5. DOS-тың кез-келген командасын орындайды;
6. батырманы бір басєаннан файлдың ёрбір тѕріне арнал№ан стандартты
ёрекеттер орындау, ... ... ... ба№дарламасынан
шы№у жёне оны іске єосу
Norton Commander ба№дарламасын єосу ѕшін командалыє жолда NC сјзін теріп,
{Enter} пернесін басу керек.
Norton ... іске ... соң ... ... ... єос ... екі тјрт ... терезе пайда болады. Терезелердің астында
ёдетте DOS шаєыру єатары болады. Оның ... Norton ... ... ... ... ... ... (4-сурет)
Norton Commander ба№дарламасынан шы№у ѕшін F10 пернесін басу керек. ... ... Norton ... ... шыєєыңыз келетінін єайта
сЅрайды. Шы№у ѕшін Enter немесе Y таңбасын басасыз. Шыєєыңыз келмесе ... N ... ... ... Commander ба№дарламасынан жЅмыс кезінде кјмек алу ѕшін F1 пернесін
басасыз. Егер сіз єарап шы№у режимінде немесе файлдарды редакциялау
режимінде болсаңыз, онда экранда ... ... ... ... ... ... ... меню пунктінде кјрсетілген жёне сонда
жЅмыс режимі жјнінде єосымша мёліметтер шы№ады.
NC терезелерін басєару
{Ctrl} + {0} - ... екі ... алып ... + {P} - ... істемей тЅр№ан єосалєы терезені алып тастау\єайтару.
Егер курсор белгілі бір терезеде тЅрса, ол терезе жЅмыс істеп тЅр№аны
деген сјз.
{Ctrl} + {U} - ... ... ... + {F1} - сол жає ... алып ... + {F2} - оң жає ... алып тастау\єайтару;
{Ctrl} + {B} - NC тјменгі менюді алып тастау\єайтару;
{Ctrl} + {L} - аєпараттыє терезені енгіздіру;
{Ctrl} + {Q} - ... ... ... тез ... ... + {E} - ... ... командалыє єатар№а шы№ару;
{Ctrl} + {Enter} - файл ... ... ... ... + {F10} - ... ... ... шы№ару;
{Alt} + {F7} - атауы бойынша файлды тез іздестіру.
Дискілерді таңдау
Бір дискіден екінші дискіге ... ѕшін ... ... басу ... + {F1} - сол жає ... ... ... шы№ару;
{Alt} + {F2} - оң жає терезеде дискілер тізімін шы№ару;
Дискілер тізімін шы№ар№ан соң курсорды керекті дискета№а єойып Enter
пернесін басу ... ... ... терезесі.
{Ctrl} + {L} пернелерін басєанда кјрші терезеде диск туралы толыє мёлімет
шы№арады. (5-сурет)
Norton Commander (NC) ба№дарламасының тјменгі ... ... ... ... ... єызметін кјрсету жолы
жазылады.
2-кесте
.
Пер ⎮ NC ...... ... ⎮ масының | Пернелер єызметі
... ... .
F1 Help ... ... кезіндегі
єысєа аєпарат .
F2 Menu ... ... .
F3 Vіew ... єарап шы№у .
F4 Edіt ... ... .
F5 Copy ... ... алу .
F6 Ren ... атын ... ... ... каталогєа
(кјшіру) .
F7 MkDіr ... ... .
F8 Delete ... ... каталогты
јшіру .
F9 Pull Dn ... Quіt Norton ... ... ... ... менюін шақыру үшін F2 перненесін басуы керек. F2 пернесін
басқаннан соң пайдаланушы бағдарламалардың ... ... сол ... бағдарламаны тандап алуға болады.
Каталогтармен жёне ба№ынышты каталогтармен жЅмыс істеу.
Каталогты жасау. Каталогты жасау ѕшін F7 функционалдыє пернесін басу
керек, ... ... ... ... атын ... Enter пернесін басу керек.
Каталогєа кіру. Кіргіміз келген каталог атауына курсорды єойып Enter
пернесін басу керек:
Каталогтан шы№у (подкаталогтан) ј-Home басып ... ... ... Enter ... басу керек.
Ба№ынышты каталогты (подкаталог) жасау. БЅл ѕшін негізгі каталогєа кіру
керек, содан F7 пернесін басып ба№ынышты каталог атауын жазамыз да Enter
пернесін ... жою. ... ... ... курсорды єойып F8 пернесін басып
курсорды All сјзіне ... ... ... ... ... бірге жою) жёне Enter пернесін басады.
Каталогтармен ба№ынышты каталогтарды жасау
жёне жою бойынша практикалыє сабає.
1) NC ... де A: ... ... (Alt-F1, Alt-F2 ... ... Келесі ѕлгі бойынша каталогтар мен ба№ынышты ... ... мен ... ... жаса№ан соң экран№а каталогтар
бЅта№ын шы№арамыз (Alt-F10 пернесін басу).
3) F8 функционалдыє пернелерді пайдаланып каталогтарды жою.
Файлдармен жЅмыс ... ... ... Commander файлдар мен каталогтардың тобын таңдау№а мѕмкіндік
береді, оның ѕстінен кейбір ёрекеттер істеуге болады: кјшіруге, басєа
каталогєа немесе ... ... ... ... жёне т.б. Таңдап алын№ан
файлдар мен каталогтар ёдетте сары тѕспен белгіленеді. Бјлектенген соң
терезелердің астында бјлінген ... ... ... жёне ... јлшемі
жјнінде мёлімет шы№ады.
Файлды таңдау. Керек файлды таңдау ѕшін оның атауына курсор єойып жёне
Іnsert пернесін басу ... осы ... файл ... ... тѕспен бјлектенеді.
Файл атауының бјлектенуін кетіру ѕшін Іnsert пернесін єайта басу керек.
Файлдар тобын таңдау. Каталогта немесе ба№ынышты каталогта бар ... ... ѕшін ... блокта№ы (оң жаєта) + пернесін басу керек.
Содан, экранда ** шаблоны ... ... ал осы ... ... ... таңдау№а мѕмкіндік береді. Егер шаблонды *.txt етіп ауыстырып
Enter бассає, онда .txt кеңейтуі бар барлыє файлдар шы№ады.
Файлдардың бјлінуін тоєтату ѕшін ... ... ... -
пернесін басады жёне файл атауының шаблонын єјрсетеді жёне Enter пернесін
басады.
Файлдарды єарап шы№у (F3 пернесі)
Текстік жёне графикалыє файлдарды єарап ... ... Оны ... асырамыз:
1) єара№ымыз келген файл№а курсор єояды;
2) F3 пернесін басу керек;
3) ... файл ... ... ѕшін ... ... ... ... шыєєан соң Esc пернесін басу керек.
Жаңа файл жасау (Shіft + F4 пернесі)
1) Жаңа файл ... ... ... каталогєа кіру керек);
2) Shіft пернесін Ѕстап тЅрып F4 пернесін басу керек;
3) ... ... ... файл ... ... Enter ... басу ... Экранда мётіндік редактордың жЅмыстыє алаңы пайда болады, онда тексті
теруге болады;
5) ... ... соң F2 ... басу ... - ... ... Esc пернесін басу керек - редактордан шы№у.
Файлдар мен каталогтарды
кјшіріп басу (F5 ... ... басу ѕшін ... ... ... ... алып, екінші
панелге єіріп каталогєа (ба№ынышты каталогєа) кіру ... онда ... ... ... ... F5 клавиші басылады, F5 басыл№ан соң экран
ортасында сЅрау пайда болады. Кјшіріп басу кезінде файл ... ... Enter ... басу ... Егер ... жаңа ... ... басу
керек болса, онда пайда бол№ан сЅрау жиегінде файлдың жаңа атауын жазып
Enter пернесін басу керек. Каталогтарды кјшіріп басу. Егер F5 ... ... ... ... ... єандай-да бір каталог болса, онда
NC осы каталогты жёне барлыє соның ішіндегі файлдарды єјшіріп басады.
Файлдар мен каталогтардың атауын
јзгерту жёне бір-біріне ... (F6 ... мен ... ... ... ... файлге немесе каталогєа єою керек;
2) F6 пернесін басу керек;
3) ... ... ... жаңа ... ... Enter ... басамыз.
Файлды басєа каталогєа апару (файлдар тобын немесе ба№ынышты каталогты).
1) ... ... ... ... ... кіру ... осы№ан
файлдар апарылады.
2) Екінші терезеде басєа№а апарылатын файлдар (ба№ынышты каталогтар) F6
пернесімен бјлінеді, содан соң Enter ... басу ... ... ... ... ѕшін ... жЅмыс
1) А: дискісінде F7 пернесін ... ... ѕлгі ... мен ... ... ... Shіft + F4 пернелерін єолданып ба№ынышты каталогтарда ... ... ... кјшіріп жёне атауын јзгертіп басу.
Norton Commander (NC) ба№дарламасындағы
басты менюмен жұмыс істеу
Norton Commander Бағдарламасында басты менюімен жұмыс істеу үшін
– F9 ... ... ... ... ... ... мен ... жұмыстеу істеуін
жеңілдетеді. NC бағдарламасында біз файлды тез тауып, оны көріп шығуымызға
және оны өзгертүімізге болады . NC ... біз ... ... көруімізге болды. Бұл бағдарламада біз файлдардың және
каталгтардың атауын өзгерте аламыз және оларды жойып, жаңа файлдар мен
каталогтарды жасауымызға ... ... ... NC ... ... ... жұмыс істеу, оларды басқару үшін арналан

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Norton Commander сервистік қаптама бағдарламасының функциялары мен қызметі7 бет
Бағдарламамен қамтамасыздандыру33 бет
Бағдарламамен қамтамасыздандыруды өңдеу технологиясы35 бет
MS-DOS және Norton Commander7 бет
NC жұмыс техникасы. Қолданушы менюімен жұмыс6 бет
Norton commander (nc) бағдарламамен жұмыс iстеу14 бет
Norton Commander бағдарламасы5 бет
Norton Commander операциялық қабыршығы11 бет
Norton Commander программасы9 бет
Norton Сommander программасымен жұмыс істеу25 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь