Алматы қаласындағы "Алтын Кредит Банк" АҚ


КІРІСПЕ

1.1 Алтын Кредит Банк қызметіне жалпы сипаттама
1.2 Алтын Кредит Банкіне маркетингтік іс әрекетін талдау
1.2.1Алтын Кредит Банктің микро және медиа ортасын талдау
1.2.2Алтын Кредит Банк тауар саясаты
1.2.3Алтын Кредит Банк өткізу саясаты
1.2.4Алтын Кредит Банк жылжыту саясаты
1.2.5 Алтын Кредит Банк маркетингтік жоспары
1.3 Алтын Кредит Банк маркетингтік іс.әрекетін талдау

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
7 қаңтар мен 20 сәуір аралығында Алматы қаласындағы "Алтын Кредит Банк" АҚ өндірістік тәжірбиеден өтті.
Өндірістік тәжірбие мақсатында - оқу процесінде және тәжірбие алдында алған теориялық пәндерінің білімін және практикалық қабілеттерді орнықтыру, сонымен қатар,кәсіпорынның маркетинг қызметін талдай отырып тәжірбие алу, бітіру жұмысы үшін қажетті материалдар жинау, алған теориялық білімді кәсіпорынның маркетингтік қызметінде іс жүзінде қолданып көру және оған шығармашылық белсенділік таныту арқылы тиімді маркетингтік шешімдерді ұсыну болып табылады.
Бүгінгі Қазақстан – қоғам өмірінің барлық салаларында оң өзгерістерге жетіп, экономикасы, білімі мен мәдениеті тұрақты дамыған, ынтымағы жарасып, берік нығайып келе жатқан еңселі ел болып табылады.
Алдымызға әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына нық орын тебу мақсаты қойылды. «30 корпоративтік көшбасшы» бағадарламасын орындауға кірістік. Бүгінде Қазақстан экономикасы әлемдегі қарқынды дамып келе жатқан экономикалардың біріне айналды.
2008 жылы жаһандық қаржы дағдарысы әлемдік экономиканың өсу қарқынының тежелуіне әсер етті. Әлемдік қаржы және тауар нарықтарындағы тұрақсыздық Қазақстанның экономикалық өсу қарқынын біршама тежеді.
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтуы бойынша, еліміздің экономикасын барынша тұрақтандыру мақсатында екінші деңгейлі банктердің алатын орны ерекше.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономикалық саясаттың 2009 жылға арналған негізгі бағыттары жөніндегі мәлімдемесінде қазіргі таңда банктерге деген сенімділік деңгейін арттыру шаралары бекітілді. Бұл мәлімдемеде халықты, шағын және орта бизнес субъектілерін ынталандыру көзделегн. Аталған шараларды жүзеге асырудың бірден бір шешу жолы ретінде банктер клиенттер базасын нығайту үшін ішкі және сыртқы нарықтарды зерттеу туралы шешім қабылдап отыр, яғни алға қойған мақсат – нарық қажеттіліктерін анықтау болып табылады.
Оқу процесінің міндетті құрылымды бөлімі болып тәжірибе табылады. тәжірибе студенттің теориялық білімін тәжірибеде қолданып, дамытуға мүмкіндік береді.
Менің тәжірибеден өтудегі мақсатым – алған теориялық білімімді өндірісте қолдану, тәжірибе жүзінде бекіту және банктік қызметтегі аналитикалық және басқару жұмыстарын игеру, сонымен қатар өзімнің тәжірибелік мүмкіндіктерімді тек кәсіби сферада емес, сондай – ақ ұжымда бейімделу сферасында да дамыту.
Тәжірибенің жалпы мақсаты болып келесілер табылады:
- болашақ кәсіби жұмысын тәжірибелік амалдарды зерттеу және оларды
теориялық салыстыру негізінде тереңірек меңгеру;
1. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. – Алматы, «Триумф-Т»/2007ж.
2. Рахимбаев А.Б. Маркетинг: теориясы және практикасы – Алматы: Заң әдебиеті,2009ж. -
3. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М.:Дело ЛТД,2005ж.
4. Котлер Ф. Маркетинг – менеджмент./Пер.с англ. – СПб.: Питер,2005ж
5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.:Вильямс,1999ж.
6. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операций. – М: ЮНИТА.,2000
7. Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности - М:Инфра-М.,2001г
8. Банктердің қызметтері// www.minfin.kz
9. Қазақстан Республикасының «Банктер және банктік қызмет туралы» заңы// 31 тамыз 1995ж.
10. Голубкова Е.Н. маркетинговые исследования – теория, методология и практика. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Финпресс,2000г
11. Жуйриков. Финансовый анализ. -Алматы,2002
12. Голубкова Е.Н. маркетинговые исследования – теория, методология и практика. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Финпресс,2000г.
13. Биктеубаева А.С. Методологические основы банковского маркетинга в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – 36б.
14. Ақбергенова А.Қ. Банктік өнімдерді сатудың негізгі әдістері// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2006ж. – 115б.
15. Аликбаева А.Б. Қазақстан Республикасындағы жарнама нарығының даму мәселелері// ҚазҰУ Хабаршысы - №5/2007ж. – 89б.
16. Жумина М.Е. Банк саласындағы маркетингтің ерекшеліктері// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2008ж. – 115б.
17. Долан Э.Дж. Проблемы развития банковского маретинга в зарубежных странах// Перевод.: В. Лукашевича "Деньги, банковское денежно - кредитная политика", Алматы, 2008г
18. Биктеубаева А.С. Методологические основы банковского маркетинга в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – 36б.
19. Найзагарин А.А. Брендинг как основа построения маркетинговых коммункаций в коммерческих банках// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2006ж. – 66б.
20. Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренций в Казахстане//Аль-Пари №3-4/2008 – 25б.
21. Банктердің қаржылық көрсеткіштері (жылдық есептер). Банктер туралы. www.nationalbank.kz
22. Абдильманова Ш.Р. Необходимость маркетинговой ориентаций в подготовке банковских специалистов//Банки Казахстана №3/2008 – 35б.
23. Рейтинги банков второго уровня РК// www.fitch.com, www.s&p.com
24. Маркетинговые коммуникации в АО«АЛТЫН КРЕДИТ БАНКІ Банке». Виды банковских операций. Клиенты банка.// www.bta.kz
25. Предел банков//V[O]X Populi, №6/2009ж.117б
26. Банк клиенттері. Статистика// www.stat.kz
27. Банктердің қызметтері// www.minfin.kz
28. Мустафин М. Статистические гипотезы в банкоском маркетинге// Банки Казахстана – 2009 - №6/2007г. – 39б.
29. Исин Ж.М. Каналы продвижения банковских услуг// Банки Казахстана -№1/2009ж. – 32б.
30. Моисеев С.Р. Регулирование рейтинговых агентств на национальном рынке// Банки Казахстана - №1/2009ж. – 37б.
31. Порядина И.В. Роль маркетинговой стратегии в оценке деятельности коммерческих банков// Банки Казахстана - №1/2009ж. – 16б.
32. АЛТЫН КРЕДИТ БАНКІ Банкінің жаңалықтары. Банк қызметтерін реттеу// www.afn.kz

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1000 теңге
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. Алтын Кредит Банк қызметіне жалпы сипаттама
2. Алтын Кредит Банкіне маркетингтік іс әрекетін талдау
1.2.1Алтын Кредит Банктің микро және медиа ортасын талдау
1.2.2Алтын Кредит Банк тауар саясаты
1.2.3Алтын Кредит Банк өткізу саясаты
1.2.4Алтын Кредит Банк жылжыту саясаты
5. Алтын Кредит Банк маркетингтік жоспары
2. Алтын Кредит Банк маркетингтік іс-әрекетін талдау

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

К І Р І С П Е

7 қаңтар мен 20 сәуір аралығында Алматы қаласындағы "Алтын Кредит
Банк" АҚ өндірістік тәжірбиеден өтті.
Өндірістік тәжірбие мақсатында - оқу процесінде және тәжірбие
алдында алған теориялық пәндерінің білімін және практикалық қабілеттерді
орнықтыру, сонымен қатар,кәсіпорынның маркетинг қызметін талдай отырып
тәжірбие алу, бітіру жұмысы үшін қажетті материалдар жинау, алған теориялық
білімді кәсіпорынның маркетингтік қызметінде іс жүзінде қолданып көру және
оған шығармашылық белсенділік таныту арқылы тиімді маркетингтік шешімдерді
ұсыну болып табылады.
Бүгінгі Қазақстан – қоғам өмірінің барлық салаларында оң өзгерістерге
жетіп, экономикасы, білімі мен мәдениеті тұрақты дамыған, ынтымағы жарасып,
берік нығайып келе жатқан еңселі ел болып табылады.
Алдымызға әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына нық орын тебу
мақсаты қойылды. 30 корпоративтік көшбасшы бағадарламасын орындауға
кірістік. Бүгінде Қазақстан экономикасы әлемдегі қарқынды дамып келе жатқан
экономикалардың біріне айналды.
2008 жылы жаһандық қаржы дағдарысы әлемдік экономиканың өсу
қарқынының тежелуіне әсер етті. Әлемдік қаржы және тауар нарықтарындағы
тұрақсыздық Қазақстанның экономикалық өсу қарқынын біршама тежеді.
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтуы бойынша, еліміздің
экономикасын барынша тұрақтандыру мақсатында екінші деңгейлі банктердің
алатын орны ерекше.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономикалық саясаттың 2009 жылға
арналған негізгі бағыттары жөніндегі мәлімдемесінде қазіргі таңда банктерге
деген сенімділік деңгейін арттыру шаралары бекітілді. Бұл мәлімдемеде
халықты, шағын және орта бизнес субъектілерін ынталандыру көзделегн.
Аталған шараларды жүзеге асырудың бірден бір шешу жолы ретінде банктер
клиенттер базасын нығайту үшін ішкі және сыртқы нарықтарды зерттеу туралы
шешім қабылдап отыр, яғни алға қойған мақсат – нарық қажеттіліктерін
анықтау болып табылады.
Оқу процесінің міндетті құрылымды бөлімі болып тәжірибе табылады.
тәжірибе студенттің теориялық білімін тәжірибеде қолданып, дамытуға
мүмкіндік береді.
Менің тәжірибеден өтудегі мақсатым – алған теориялық білімімді
өндірісте қолдану, тәжірибе жүзінде бекіту және банктік қызметтегі
аналитикалық және басқару жұмыстарын игеру, сонымен қатар өзімнің
тәжірибелік мүмкіндіктерімді тек кәсіби сферада емес, сондай – ақ ұжымда
бейімделу сферасында да дамыту.
Тәжірибенің жалпы мақсаты болып келесілер табылады:
- болашақ кәсіби жұмысын тәжірибелік амалдарды зерттеу және оларды
теориялық салыстыру негізінде тереңірек меңгеру;
- банктің құрылымын, сонымен қатар басқару құрылымын, ағымдағы

басқару процестерінің сипатын үйрену;
- банктің әр түрлі бөлімшелерінде өндірістің тиімділігін жоғарлатудың

жолдарын, дамуының перспективті және ағымды жоспарларын құру,
меңгеру;
- кейбір жұмыс түрлерін өз бетінше орындау;
- өткізілген тәжірибе туралы есеп беруді орындау үшін қажет деректерді
жинау;
- тәжірибе бойынша есеп берулер жазу.
Алтын Кредит Банк – Қазақстанда клиенттерге кешенді қызмет
көрсету және кең таралған филиалдық жүйелері бойынша ірі коммерциялық банк
болып табылады.
Ең біріншіден, бұл клиенттердің өсуімен және аймақтық өндірістік
құрылымға ең жоғарғы деңгейлі банктік сервис ұсыну қажеттілігімен
байланысты. Банктің коммерциялық қызметі келесілерді қамтиды:
корпоративті банк ісі;
саудалық және жобалық қаржыландыру;
жеке тұлғаларға қызмет көрсету;
дебеттік және кредиттік карточкалар бойынша қызмет көрсету, сонымен қатар
шетел валюталарымен саудалық операциялар жүргізу.
Негізгі бағыттарының бірі болып келесілер табылады:
ссудалар ұсыну;
теңге мен шетел валюталарында несиелік қаражаттар беру.
Сонымен қатар, Банк Қазақстандағы валюталық биржа мен бағалы қағаздар
нарығының негізгі ойыншыларының бірі болып табылады.
Банк стратегиясы – Қазақстанның ірі және орта кәсіпорындарына банктік
қызмет көрсету және басқа да қаржылық өнімдерді ұсынуында лидерлік
позицияны иемденуге бағытталған. Алтын Кредит Банк сыртқы және ішкі сауданы
қаржыландырудағы лидерлік жағдайын ұстана отырып, ең жақсы перспективті
бойы бар өндірістік салалармен жұмыс істеуге тырысады, мысалға мұнай және
газ инфрақұрылымы және т.б.
Сонымен қатар, банк қаржылық жағдайы өте жоғары клиенттеріне (VIP
клиенттерге ) ерекше мән беріп, жеке қызмет көрсету сферасын, депозиттік
базасының диверсификациясын және заңды тұлғаларға қызмет көрсету сферасын
дамытуда. Сонымен қатар, жалақы жобасы мен мекемелердің қорларын басқару
бойынша қызметтердің негізгі ұсынушысы болып табылады. Бұл қызметтер банк
клиенттерінің жеке базасын кеңейтудің негізгі құралы болып табылады.
Бұл тәжірибе туралы есепті осы Алтын Кредит Банк – на негізделе
отырып жаздым. Бұл жұмыс кіріспеден, негізгі 3 бөлімнен, қорытындыдан және
қосымшалардан тұрады. Жұмыстың негізгі үш бөлімі келесідей:
Бірінші бөлімде - Алтын Кредит Банк – на жалпы сипаттама, яғни құрылу
тарихына, басқармасының құрамына және ұйымдық құрылымына сипаттама
беріледі.
Екінші – негізгі бөлімде – банктің функционалдық құрылымы бөлшектеліп
сипатталған. Яғни банктің негізгі бөлімдері, олардың әрқайсысында
атқарылатын жұмыстар, қызметкерлерінің міндеттері, қолданылатын құжаттардың
нысандары, оларды қолдану, толтыру тәртіптері және т.б. баяндалған.
Үшінші бөлімде – банктің болашаққа қойған жоспарлары, сондай – ақ,
банк қызметінің кейбір кемшіліктері ескеріле отырып, оларды жақсарту
жолдары ұсынылған.
тәжірибе туралы есеп беруде Қазақстан Республикасының заң актілері,
банкте қолданылатын кейбір құжаттардың нысандары (қосымшалар ретінде)
қолданылды.

1. Алтын Кредит Банк қызметіне жалпы сипаттама
Акционерлік қоғамның атауы.
 
Атауы Толық Қысқартылған
Кредит Алтын Банкі Кредит Алтын Банкі АҚ
Қазақ тілінде акционерлік қоғамы
Акционерное общество АО Кредит Алтын Банк
Орыс тілінде Кредит Алтын Банк
Credit Altyn Bank Credit Altyn Bank
Ағылшын тілінде Joint Stock Company JSC

3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
мәліметтер.

Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №5112-1900-ОО 02 қыркұйек
2009 жылы (бизнес-сәйкестендәру нөмірі 090940003835) Қазақстан
Республикасының Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек
көрсету Комитетімен берілген.

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі

600400610336.

5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондары мен факс
нөмірлері, электронды поштаның мекенжайы.

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қаласы, Бостандық
ауданы, Сәтбаев көшесі, 18 А, литер Б
Тел.: 3 870 655, 3 870 656
Факс: 250-92-82
e-mail: CreditAltynBank@altyn.kz

6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері.

Акционерлік қоғам қайта құрылған болып есептеледі және 2010ж. 01 маусымдағы
жағдай бойынша ашық корреспонденттік шоттары жоқ. Акционерлік қоғаммен
Сбербанк России АҚ ЕБ-да Алматы қ., ЖСК 041467855, БСК 190501914, Бек 15
ағымдағы шоты және АТФБанк АҚ Алматы қ. филиалында ЖСК 921467577, БСК
190501956, Бек 15 ағымдағы шоты ашылған.

7. Акционерліқ қоғамның қызметінің түрлері.

Акционерлік қоғамның құрылуы мен қызметінің негізгі мақсаты болып
клиенттердің және банк-корреспонденттердің уақытша айналымдағы емес
ақшаларын тарту және тиімді пайдалану, сондай-ақ кейінгілерге барлық
банктік қызметтерді көрсету.
Қызметтің негізгі түрі – банктік заңнамамен көзделген банктік және өзге
операцияларды жасау.
8. Акционерлік қоғамға берілген немесе олар шығарған бағалы қағаздарға
халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының
рейтингтік агенттіктері берген рейтингтер туралы мәліметтер. Қаржылық
агенттік мәртебесін беру туралы мәліметтер.

Кредит Алтын Банкі АҚ жаңадан құрылған болып табылады және акциялар
шығарылымы проспектісін әзірлеу сәтінде халықаралық рейтингтік
агенттіктердің немесе Қазақстан Республикасының агенттіктерінің рейтингтік
бағасы жоқ. Қаржылық агенттік мәртебесі берілмеген.

9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктердің атауы, тіркеу
күні, тұрғылықты жері және пошталық адрестері.

Акциялар шығарылымы проспектісін әзірлеу сәтінде акционерлік қоғамның
филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

10. Соңғы үш аяқталған қаржылық жылдағы акционерлік қоғамның қаржылық
есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық
ұйымдардың толық ресми атауы, олардың тиісті коллегияға (ассоциацияларға,
палаталарға) жататындығын көрсете отырып.

Акциялар шығарылымы проспектісін әзірлеу сәтінде Кредит Алтын Банкі АҚ
аудиторлық компаниялармен шарттар жасасқан емес. Заңды және қаржы
мәселелері бойынша кеңес берушілері жоқ.

11. Бірлескен басқарудың кодексін қабылдау күні (егерде оны қабылдау
қоғамның жарғысымен көзделген жағдайда).
 
Кредит Алтын Банкі АҚ бірлескен басқарудың кодексі әзірлеу сатысында тұр.

 
2. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлер)
12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.

реттіТ.А.Ә., туған Соңғы үш жылдағы және Директорлар Еншілес және
к № жылы қазіргі уақыттағы лауазымы,кеңесі тәуелді
соның қатарында – қоса мүшелеріне, ұйымдарда
атқарған лауазымы қоғам директорлар
акцияларыныңкеңесі
жалпы санынамүшелеріне
тиесілі тиесілі
дауыс берушіакциялардың
акциялардың (жарғылық
пайыздық капиталдағы
арақатынасы үлесі) осы
ұйымдардың
орналастырылға
н акцияларының
(жарғылық
капиталдағы
үлесі) жалпы
санына
пайыздық
арақатынасы
1. Асаубаев Қанат Кредит Алтын Банк АҚ жоқ жоқ
Шайханұлы, 1948 Директорлар кеңесінің
ж.т. төрағасы, 22.02.2010ж.
бастап қазіргі уақытқа
дейін
Қазақалтын ТМК АҚ
Директорлар кеңесінің
төрағасы, 2008 – 2009 жж.
Қазақалтын ТМК АҚ
президенті, 1999 – 2008 жж.
KazakhGold компаниясы
Директорлар кеңесінің
төрағасы, 2006 – 2009 жж.
2. Асаубаева Кредит Алтын Банк АҚ 25 % жоқ
Маруся, 1949 Директорлар кеңесінің
ж.т. мүшесі, 22.02.2010ж.
бастап қазіргі уақытқа
дейін
Қазақалтын ТМК АҚ
әлеуметтік және кадрлық
мәселелер жөніндегі
вице-президенті, 2000 -
2009 жж.
Адам ресурстары мен
корпоративтік байланыстар
жөніндегі директор -
KazakhGold компаниясы
Директорлар кеңесінің
мүшесі, 2006 – 2009 жж.
3. Асаубаев Кредит Алтын Банк АҚ 25 % жоқ
Бауыржан Директорлар кеңесінің
Қанатұлы, 1970 мүшесі, 22.02.2010ж.
ж.т. бастап қазіргі уақытқа
дейін
Басқарма төрағасы -
Қазақалтын ТМК АҚ
президенті, 2008 – 2009 жж.
Қазақалтын ТМК АҚ бірінші
вице-президенті, 2000 –
2008 жж.
REAL-INVEST қаржылық
компаниясы АҚ Басқарма
төрағасының кеңесшісі, 2007
-2008 жж.
4. Асаубаев Айдар Кредит Алтын Банк АҚ 25 % жоқ
Қанатұлы, 1978 Директорлар кеңесінің
ж.т. мүшесі, 22.02.2010ж.
бастап қазіргі уақытқа
дейін
Қазақалтын ТМК АҚ
вице-президенті,2000 – 2009
жж.
KazakhGold компаниясы
Директорлар кеңесінің
мүшесі, 2009ж. бастап
қазіргі уақытқа дейін
KazakhGold компаниясы
корпоративтік даму
жөніндегі Директорлар
кеңесі төрағасының
орынбасары, 2006-2009 жж.
ТАИБ Қазақ Банкі ЕБ АҚ
Директорлар кеңесі
төрағасының кеңесшісі,
2007–2008 жж.
5. Асаубаев Санжар Кредит Алтын Банк АҚ 25 % жоқ
Қанатұлы, 1986 Директорлар кеңесінің
ж.т. мүшесі, 22.02.2010 ж.
бастап қазіргі уақытқа
дейін
Қазақалтын ТМК АҚ
Лондондағы өкілдігінің
директоры, 2005 – 2009 жж.
Лондон офисінің бас
директоры - KazakhGold
компаниясы Директорлар
кеңесінің мүшесі, 2007-2009
жж.
6. Қожағапанов Кредит Алтын Банк АҚ жоқ жоқ
Тоқтархан Директорлар кеңесінің
Жұманұлы, 1944 тәуелсіз мүшесі,
ж.т. 22.02.2010ж. бастап қазіргі
уақытқа дейін
KazakhGold компаниясы
Директорлар кеңесінің
тәуелсіз мүшесі, 2006-2009
жж.
7. Перекольский Кредит Алтын Банк АҚ жоқ жоқ
Олег Эдуардович,Директорлар кеңесінің
1971 ж.т. тәуелсіз мүшесі,
22.02.2010ж. бастап қазіргі
уақытқа дейін
МегаТрансАзия ЖШС
қаржылық директоры, 2010ж.
бастап қазіргі уақытқа
дейін
Real Invest.kz қаржылық
компаниясы АҚ Директорлар
кеңесінің тәуелсіз мүшесі,
2008ж. бастап қазіргі
уақытқа дейін
BASE.MK ЖШС қаржылық
директоры, 2007 – 2009 жж.
Сәулет Құрылыс Компаниясы
ЖШС директорының
орынбасары, 2006 – 2007 жж.
8. Төлеубеков ЕржанКредит Алтын Банк АҚ жоқ жоқ
Алшимбекович, Директорлар кеңесінің
1969 ж.т. тәуелсіз мүшесі,
22.02.2010ж. бастап қазіргі
уақытқа дейін
САК Иншурас сақтандыру
компаниясы АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, 2009 –
2010 жж.
Цеснабанк АҚ Өңірлік
дирекциясының басқарушы
директоры, 2008ж. бастап
қазіргі уақытқа дейін
Цеснабанк АҚ басқарушы
директоры, 2007- 2008 жж.
Қазақстан Халық Банкі ААҚ
Солтүстік Қазақстан
облыстық филиалының
директоры, 2003 –
2007 жж.

 
5) Кредит Алтын Банк АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 2010 жылы 22 ақпанда
Кредит Алтын Банк АҚ акционерлерінің жалпы жиналысымен сайланды,
22.02.2010 ж. № 1 хаттама. 2010 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша
Директорлар кеңесі құрамында өзгерістер болған жоқ.

12-1. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері (бар болса).

Акциялар шығарылымы проспектісін әзірлеу сәтінде акционерлік қоғамда
Директорлар кеңесінің комитеттері жоқ.

13. Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Басқарма.
реттік Т.А.Ә., туған Соңғы үш жылдағы және Басқарма мүшелеріне тиесілі
№ жылы қазіргі уақыттағы лауазымы,акциялардың қоғамның дауыс
соның қатарында – қоса беруші акцияларының жалпы
атқарған лауазымы санына пайыздық арақатынасы

1. Фишман Оксана Кредит Алтын Банк АҚ жоқ
Леонидовна, 1972 Басқарма төрағасы м.а.,
ж.т. 14.02.2011 ж. бастап
қазіргі уақытқа дейін
Казахмыс ЖЗҚ АҚ
Директорлар кеңесінің
мүшесі, 07.06.2010 ж.
бастап қазіргі уақытқа
дейін
Plankion  Invest АҚ
Директорлар кеңесінің
мүшесі – Директорлар
кеңесінің тәуелсіз мүшесі,
19.02.2010 ж. бастап
қазіргі уақытқа дейін
Казахмыс ЖЗҚ АҚ
Директорлар кеңесінің
төрағасы, 2008 – 2010 ж.
Қазақстан Ипотекалық
Компаниясы АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, 2008 –
2009 ж.
2. Степанова Ирина Басқарма төрағасының жоқ
Константиновна, орынбасары м.а. - Кредит
1969 ж.т. Алтын Банк АҚ
басқармасының мүшесі,
09.03.2011 ж. бастап
қазіргі уақытқа дейін
Альянс Банк АҚ Басқарма
төрағасының орынбасары,
2007 – 2010 жж.
3. Шкубаров Малик Басқарма төрағасының жоқ
Габдрашитович, орынбасары - Кредит Алтын
1975 ж.т. Банк АҚ Басқармасының
мүшесі 16.03.2010 ж. бастап
осы уақытқа дейін
Банк Астана-финанс АҚ
Басқарма төрағасының
орынбасары, 2008 – 2009
жж.
Астана-финанс кредиттік
компаниясы АҚ басқарушы
директоры, 2008 ж.
Дельтабанк АҚ Басқарма
төрағасының орынбасары,
2006 – 2007 жж.
4. Қасымбекова Әсел Кредит Алтын Банк АҚ жоқ
Тұрсынқызы, 1976 Басқарма төрағасының
ж.т. орынбасары - Кредит Алтын
Банк АҚ Басқармасының
мүшесі, 11.05.2010 ж.
бастап қазіргі уақытқа
дейін
Директордың орынбасары –
БанкЦентрКредит АҚ
Көкшетау қ. филиалының
фронт-офис басқарушысы,
2009-2010 жж.
БанкЦентрКредит АҚ
Көкшетау қ. Филиалының
Степногорск қ. № 6 ЕКБ
басқарушысы, 2006-2009 жж.
5. Жүнісова Күлшат Бас бухгалтер – Кредит жоқ
Сапқызы, 1965 Алтын Банк АҚ
ж.т. Басқармасының мүшесі,
16.03.2010 ж. бастап
қазіргі уақытқа дейін
Altyn Oil Group ЖШС бас
бухгалтері, 2010 ж.
Басқарушы директордың
экономика және қаржы
өніндегі орынбасары –
Қазақалтын ТМК АҚ бас
бухгалтері, 2009 ж.
Қазақалтын ТМК АҚ бас
бухгалтері, 2006 – 2009 ж.

Басқарманың мүшелерінің өкілдіктері:
1. Басқарма төрағасы (Фишман О. Л.) – акционерлердің жалпы жиналыс,
директорлар кеңесінің шешімдерінің атқаруын; банк басқармасын
басқаруын, банкіге арналған принципшіл маңызды сұрақтарды шешу кезінде
коллегиалдықты сақтауын; міндеттердің, сонымен қатар басқару мүшелері
аралығындағы өкілеттіктер аймағы және жауапкершіліктің таратуын;
үшінші тұлғалар бойынша сенім хатсыз банк атынан әрекет етуін; банкті
үшінші тұлғалардың мүддесіне өкілдік ету бойынша сенімхаттарды беруді;
банктің қаражаттық көрсеткіштерінің жақсаруына себеп болатын жұмысты
координациялау бойынша банк қызметін толық жетілдіруін; банк
балансында тұрған мүліктері мен ақшаны заңды түрде және мақсат арқылы
қолдануын қамтамасыз етуін; банкілік және басқа операциялары Қазақстан
Республикасының заңнамасымен, жарғымен және лицензиялармен,
директорлар кеңесінің, акционерлердің жалпы жиналыс анықталған
шешімдерімен ескертілгенін, банк атынан келісімдердің мәміленуін,
келісімдерге, келісім-шарттарға қол қоюын, басқа міндеттемелердің және
басқа заңгерлік әрекеттердің іске асыруын; қабылдауды жүзеге асыруын,
банк қызметкерлерінің ауысымдары мен жұмыстан шығарылуын (атқарушы
орган мен банктің ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін есепке алмай),
олар бойынша мадақтау шараларын қолдану және тәртіп жөніндегі жазаны
қолдануын; банк қызметкерлерінің еңбекақы мөлшерлерін және жеке
еңбекақы мөлшеріне үстемені банктің директорлар кеңесінің штаттық
кесте және ұйымдық құрылымына сәйкес анықтауын, атқару орган құрамына
кіретін қызметкерлер мен банктің ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін
есепке алмай отырып банк қызметкерлерінің сыйлық ақы мөлшерін
анықтауын; банктің жарғысымен, акционерлердің жалпы жиналыс және
директорлардың кеңесінің шешімімен бекітілген өзге функцияларын
ұйымдастырады;
2. Басқарма төрағасының орынбасарының (Степанова И. К.) міндеттері –
жұмысты ұйымдастыру, өз құзіретінде жетекшілік етілетін құрылым
бөлімшесінің қызметін бақылау және координациялау, атап айтқанда
маркетинг басқармалары, банкілік өнімдерді енгізу және өңдеу, сату
каналдарын дамыту және ұйымдастыру басқармалары, кепілді қамтамасыз
ету, несие операцияларын бақылау және әкімшілік ету басқармалары, ішкі
бақылау басқармалары; банктің бекітілген құрылымына сәйкес жетекшілік
етілетін бөлімшелер бойынша директорлардың кеңес шешімдерін атқаруымен
жүйелі бақылауды қамтамасыз ету, бөлімшелерді ашу және дамыту;
валюталық және қаражаттық бақылау қызметі; өз құзіретінде директорлар
кеңесіне және басқарма төрағасына қазіргі қызмет туралы есепті
дайындауға және есеп беруге қатысу; жетекшілік етілетін бөлімшелер
аралығында тапсырманы таратылуын және олардың орындалуын бақылау; өз
құзіретінде банктің қызметі туралы сұрақтарға байланысты оперативтік
мәжілісті жүргізу немесе мәжілісте қатысу, өз құзіретінде банктің
жұмыс атқаруын жақсарту жөнінде жобаны даярлауы және іске асыруы
бойынша қатысу; банктің басқарма төрағасының келісімімен өз
құзіретінде кадр сұрақтарын шешу; өз құзіретінде банктің мүлігін,
меншікті бақылау;
3. Басқарма төрағасының орынбасарының (Шкубаров М. Г.) міндеттері –
жұмысты ұйымдастыру, өз құзіретінде жетекшілік етілетін құрылым
бөлімшесінің қызметін бақылау және координациялау; банктің бекітілген
құрылымына сәйкес жетекшілік етілетін құрылым бөлімшесі бойынша
директорлар кеңесінің шешімдерін қабылдауымен жүйелі бақылауды
қамтамасыз ету, атап айтқанда ақпараттық технологиялар басқармалары,
карточкалық бизнес басқармалары, бизнес процестердің әдіснамасы және
автоматтандыру басқармалары, төлем жүйелер басқармалары, сонымен қатар
әкімшілік - шаруашылық басқармасы; өз құзіретінде директорлар кеңесіне
және басқарма төрағасына қазіргі қызмет туралы есепті дайындауға және
есеп беруге қатысу; жетекшілік етілетін бөлімшелер аралығында
тапсырманы таратылуын және олардың орындалуын бақылау; өз құзіретінде
банктің қызметі туралы сұрақтарға байланысты оперативтік мәжілісті
жүргізу немесе мәжілісте қатысу; банктің басқарма төрағасының
келісімімен өз құзіретінде кадр сұрақтарын шешу; банктің ішкі
нормативті құжаттарын қарастыру;
4. Басқарма төрағасының орынбасарының (Қасымбекова А. Т.) міндеттері –
жұмысты ұйымдастыру, өз құзіретінде жетекшілік етілетін құрылым
бөлімшесінің қызметін бақылау және координациялау; банктің бекітілген
құрылымына сәйкес жетекшілік етілетін құрылым бөлімшесі бойынша
директорлар кеңесінің шешімдерін қабылдауымен жүйелі бақылауды
қамтамасыз ету, атап айтқанда Кредит департаменті, операциялық
басқарма, сонымен қатар бөлімшелердің қызметтері (олардың ашылуынан
кейін); нәтижелі несие саясатын жүргізу, банктің ең жоғарғы пайдасын
және тұрақты қаржылық жағдайын алуын қамтамасыз ету; кредит
комитетінің жұмысында қатысу (мүше болу); банктің қаржылық жағдайын
жақсарту бойынша банк қызметін жетілдіру жұмысын координациялау; өз
құзіретінде директорлар кеңесіне және басқарма төрағасына қазіргі
қызмет туралы есепті дайындауға және есеп беруге қатысу; жетекшілік
етілетін бөлімшелер аралығында тапсырманы таратылуын және олардың
орындалуын бақылау; өз құзіретінде банктің қызметі туралы сұрақтарға
байланысты оперативтік мәжілісті жүргізу немесе мәжілісте қатысу; өз
құзіретінде банктің жұмыс атқаруын жақсарту жөнінде жобаны даярлауы
және іске асыруы бойынша қатысу;
5. Басқарманың бас бухгалтерінің - мүшесінің (Жунусова К. С.) міндеттері.
Банктің бекітілген құрылымына сәйкес жетекшілік етілетін құрылым
бөлімшесі бойынша директорлар кеңесінің шешімдерін қабылдауымен жүйелі
бақылауды қамтамасыз ету, атап айтқанда бухгалтерлік есеп және есеп
беру департаменті, сонымен қатар департамент құрамына кіретін бас
бухгалтерия және бухгалтерлік есеп беру басқармалары; жалпы басшылық
жүзеге асыру және бақылау: бухгалтерлік есепті жүргізу, салық есебін
жүргізу, күнделікті құжаттарды даярлау, уәкіл етілген органдарға
статистикалық және қаржылық есептерді уақытында ұсыну; бас кітапті
жүргізу, бас кітап жүйесінде орталықтандырылған нормативті анықтама
ақпаратын жүргізу, баланс және баланстан тыс есептер туралы ақпарат,
клиенттер мен дербес шоттарды орталықтандырылған тіркеу кітаптарын
жүргізу, қызмет бағыты бойынша істердің күй-жағдайы жөнінде жүйелі
талдау өткізу және оның негізінде банктің басшылығына шешім қабылдау
бойынша бухгалтерлік есептің толық жетілдіруі туралы ұсыныстар жасау,
банктің басқарма төрағасының келісімімен өз құзіретінде кадр
сұрақтарын шешу; өз құзіретінде банктің мүлігін, меншікті бақылау.

14. Сыйақы мен жалақының жалпы сомасы, сонымен қатар соңғы қаржылық жылда
қоғамның осы проспектісінің 12 және 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға
төленген және берілген жеңілдіктер.

Кредит Алтын Банк АҚ Директорлар кеңесіне сыйақы, жалақы және жеңілдіктер
төленген жоқ және берілген жоқ.
Проспектінің 13-тармағында көрсетілген тұлғаларға төленген жалпы жалақы
сомасы 9 300 000 (тоғыз миллион үш жүз мың) теңгені құрайды, сыйақы мен
жеңілдіктер төленген жоқ және берілген жоқ.

15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы.

1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері

2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің, соның қатарында акционерлік қоғам
филиалдары мен өкілдіктеріннің жалпы саны:

Бугінгі кунгі жағдай бойынша Кредит Алтын Банк АҚ қызметкерлерінің жалпы
саны 43 адамды құрайды.

Акционерлік қоғамның қызметкерлер саны 43
Филиалдар мен өкілдіктер -
қызметкерлерінің саны
Барлығы 43

3) акционерлік қоғам акцияларына ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің
жалпы саны, және олардың орналастырылған акциялардың жалпы санынан
жиынтық үлесі, пайызбен:

Кредит Алтын Банк АҚ қызметкерлері аккионерлік қоғамның акцияларына иелік
жасамайды.

4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (тегі,
аты, болса - әкесінің аты, туған жылы):

реттік Лауазымы Т.А.Ә. Туған жылы

1. Басқарушы директор Коноплянный Александ 24.03.1975
Александрович
2. Ішкі аудит қызметінің бастығы Сейдахметова Айғаным 10.01.1965
Қадырғалиқызы
3. Комплаенс-бақылау қызметінің Рыскулова Ажар 20.01.1973
бастығы Ахметкуловна
4. Заң департаментінің директоры Сахипов Берік 22.04.1969
Хакимжанұлы
5. Қазынашылық департаментінің Калиева Ардак Ермановна 19.12.1983
директоры
6. Кредит департаментінің бастығыОспан Азимжан 06.06.1980
7. HR и PR департаментінің Азизов Рашид Давлетович 23.03.1978
директоры
8. Бухгалтерлік есеп Абдыкадыров Алмаз 19.04.1976
басқармасының бастығыБас Абдыкадырович
бухгалтердің орынбасары
9. Бас бухгалтерия басқарамасыныңЕсеев Мэлс Бердибекович 12.01.1970
бастығы
10. Салық есеп бөлімінің бастығы Каирова Бахыт Ойрановна 07.03.1981
11. Ақпараттық технологиялар Адамов Ербулат 17.02.1980
басқармасының бастығы Нурлыбекович
12. Әдіснама басқармасының бастығыКикимов Максат Сакенович23.03.1986
13. Төлем жүйесі басқармасының Қыпшақ Ахметжан 27.03.1975
бастығы Мықтыбайұлы
14. Әкімшілік-шаруашылық Сакадиев Ерлан Сакенович17.11.1964
басқармасының бастығы
15. Қауіпсіздік басқармасының Тулев Канат 04.04.1972
бастығы Сагингалиевич
16. Кредит операцияларын бақылау Нурмуханбетова Шынар 05.10.1970
және басқару басқармасының Аскербаевна
бастығы
17. Операция басқармасының бастығыМамбетжанова Алия 11.01.1970
Аманжоловна
18. Тәуекел басқармасының бастығы Есимжанов Марат 04.03.1976
Балташович
19. Стратегиялық даму және Ертаева Бибигуль 15.11.1977
бюджеттік жоспарлау Муратовна
басқармасының бастығы
20. Кассалық операциялар бөлімініңКоновалова Ольга 19.09.1965
меңгерушісі Геннадьевна
21. Дилинг бөлімінің бастығы Шаяхметов Айдос 06.10.1981
Баймуханұлы

5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты,
бар болса - әкесінің аты, туған жылы):

Кредит Алтын Банкі АҚ филиалдар мен өкілдіктерге ие емес.

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).

Заңды тұлғаларТуған ҚұрылтайшылардыңҚұрылтайшыларҚұр ылтайшыларҚоғамның
-құрылтайшыларжылы (акционерлердің)(акционерлер)(ак ционерлер)орналастырылға
дың орналасқан жері алдын ала алдын ала н акцияларының
(акционерлерді төлеген төлеген он және одан
ң) толық атауы акциялар саныакциялар түріда артық
немесе жеке (түрлері) пайызына ие
тұлғалар - акционерлерге
құрылтайшылард тиесілі дауыс
ың беруші
(акционерлерді акциялардың
ң) Т.А.Ә. пайыздық
арақатынасы

Асаубаева 1949 050000, Алматы 1 250 000 Жай акциялар 25 %
Маруся қ., Қабанбай
Маралқызы батыр к-сі, 122
А 3-пәт.
Асаубаев 1970 050000, Алматы 1 250 000 Жай акциялар 25 %
Бауыржан қ., Қабанбай
Қанатұлы батыр к-сі, 122
А 4-пәт.
Асаубаев Айдар1978 050000, Алматы 1 250 000 Жай акциялар 25 %
Қанатұлы қ., Қабанбай
батыр к-сі, 122
А 3-пәт.
Асаубаев 1986 050000, Алматы 1 250 000 Жай акциялар 25 %
Санжар қ., Қабанбай
Қанатұлы батыр к-сі, 122
А 3-пәт.
Барлық 4 5 000 000
құрылтайшы
лар
(акционерлер)
3. Алтын Кредит Банкіне маркетингтік іс әрекетін талдау

Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамы клиенттерге қызмет көрсетуді
жетілдіру үшін жауапкершілігі мен кәсіби деңгейі жоғары дербес менеджерлер
институтын дамытып келеді. Клиентпен қарым-қатынас жасаудағы басты принципі
- әрбір клиентке жеке қызмет көрсетіп, клиентпен ұзақ мерзімді
ынтымақтастық жасау және клиенттің сұранысын барынша қанағаттандыру болып
табылады. Оны жүзеге асыру үшін маркетингтік зерттеулердің маңызы өте зор.
Түрлі деңгейдегі банк өнімінің тұтынушыларға бейімделуі, әрине маркетингтік
зерттеулерді кәсіби деңгейде жүргізілуін талап етеді. Зерттеулер өнімді
ұсынушы мен оны тұтынушы арасындағы өзара қатынастарды анықтайды.
Маркетингтік зерттеулер бизнестегі клиенттермен тікелей байланыс болмаған
жағдайда өте тиімді. Себебі бұл компаниялар нарыққа көптеген қызмет түрлері
мен өнімдерін шығарады.[25,117б]
Зерттеулердің нәтижесінде банк пен клиент арасындағы кері байланыс
анықталады. Бұл байланысты анықтау арқылы банктің стратегиясы жасалады,
яғни ұзақ мерзімді даму перспективалары анықталады. Төменде келтірілген
кестеде маркетингтік байланыстарды зерттеу кезіндегі негізгі мақсаттар
айқындалған. (2-кесте)

Кесте 2
Маркетингтік коммуникацияларды зерттеу*

ЗЕРТТЕУЛЕР ТАПСЫРМАЛАР
Қолда бар ақпарат арқылы Мақсатты аудиторияны анықтау, оның
нарықты талдау көлемі, әлеуметтік демографиялық
(статистика, сала бойынша мінездемесі, төлемқабілеттілігі;
есептержәне т.б) Тұтынушылармен маркетингтік байланыстар
орнатудағы бәсекелестердің
ерекшеліктері.
Эксперттердің сауалдары Нарықты талдау кезіндегі мәселелерді
шешеді, көбіне анықталған жағдайларды
толықтырады.
Тұтынушылармен біріге Тұтынушының тауарқызметті түсіну
отырып зерттеулер жүргізу дәрежесі;
(фокус-топтар, терең Тұтынушылар қолданатын тілді, негізгі
талдамалы интервьюлер) ұғымдарды түсінуге ұмтылу;
Тауарлар мен қызметтерді сатып
алусатып алмау, пайдаланупадаланбау
кезіндегі негізгі ынталандыруларды
анықтау;
Тауарларөнімдерқызметтерді тестілеу;
Түрлі байланыс құралдарын тестілеу
(слоган, жарнама, этикетка және т.б.)
Тұтанушыларға сауалнама тұрғындар арасындағы мақсатты
жүргізу аудиторияны анықтау;
мақсатты аудиторияның мінездемесін
анықтау және нақтылау;
мақсатты аудиторияға әртүрлі
маркетингтік акциялардың әсерін зерттеу

мақсатты аудиторияның байланыс
құралдарының көлемін бағалау.

*Ақпарат көзі: Регулирование рейтинговых агентств на национальном
рынке.Банки Казахстана №12009ж.37бет

Кестеде клиенттердің талаптарын ескере отырып ақпараттарды тиімді
пайдалану және кәсіби сарапшылардың сауалдары нарықтағы жағдайларға әсері
көрсетілген. Осыдан Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамының ұстанатын
басты қағидалары анықталады: [24,9б]
1. Банк қызметкерлері мен олардың атқаратын қызметтеріне әділ қарау банктің
адами әлеуетін арттыру үшін қызметкерлердің білімін ұдайы дамытып, кәсіби
тұрғыдан жетілуге жағдай жасайды. Банк жауапкершілігіне негізделген
іскерлік тәртіп – табысқа жетудің кепілі;
2. Банк өз клиенттерін құрметтеп, олардың қаржы жүйесіндегі сұранысын
жоғары сапамен қанағаттандыруға тырысады, сонымен қатар Алтын Кредит
Банкі Акционерлік Қоғамы өз бизнесін құпиялық , сенімділік негізіне
сүйеніп жүргізеді әрі ұзақ мерзімді, өзара тиімді ынтымақтастыққа
талпынады;
3.Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамы ұзақ мерзімді акционерлік
құнының өсуіне ұмтылады;
4.Іскерлік серіктестермен (тауар жеткізушілер мен қызмет ұсынушылар)
белсенді қатынаста болу. Банк қарым-қатынасы өзара тиімді, жария әрі өз
міндеттемесіне толық жауап беру қағидасын ұстанады;
5. Бәсекелестермен әділ қарым-қатынас орнатып, өнім мен қызмет сапасын
жақсарту арқылы табысқа жетуде. Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамы
еркін әрі әділетті бәсекелестік қағидасын қатаң сақтау саясатын ұстанады;
6. Қазақстан Республикасының заңдары мен басқа да нормативтік - құқықтық
актілерін, мемлекеттік органдардың актілері мен жергілікті басқару
органдарының актілерін орындайды. АЛТЫН КРЕДИТ БАНКІ өзін қоғамның бір
бөлігі ретінде қарастырып, өзінің әлеуметтік жауапкершілігін сезінеді.
Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамының маркетингтік қызметін
ұйымдастыру барысында келесі мақсаттар қойылады:
- ішкі және сыртқы ақпараттарды жинау және талдау;
- жаңа банктік өнімдер мен қызметтерді нарыққа шығару және оларды
тұтынушыларға жылжыту;
- банктегі жүргізіліп жатқан барлық маркетингтік шараларды тиімді басқару.
Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамында маркетингтік іс-шараларды
жүргізуді бастамас бұрын, ең алдымен арнайы бөлімдер ұйымдастырылған. Олар
келесідей құрылады: стратегиялық даму бөлімі, банктік ақпараттық қамтамасыз
ету бөлімі, клиенттерге қызмет көрсету бөлімі. Бұл бөлімдер банктің
маркетингтік қызметіндегі жеке нақты мәліметтерді жоспарлайды және олар
бойынша шешімдер қабылдайды. Қабылданған шешімдерден банктің барлық
пайдалылық деңгейі тәуелді. Сол себепті Алтын Кредит Банкі Акционерлік
Қоғамының маркетингтік қызметі саясатының келесі міндеттері айқындалады:
[24,8б]
- нарықты зерттеу және оған әсер етудің белсенді жақтарын
анықтау;
- маркетинг стратегиясын құру;
- жаңа қызмет түрлерін жоспарлау, сонымен қатар тауарлар
ассортиментін құру және оларды тиімді жеткізу жолдарын
жеткізу;
- белгілі бір қызметтерге маркетингтік концепцияларды анықтау;
- бағаларды өзгерту интервалдарын орнату;
- өткізу орындары мен каналдарын анықтау;
- қызмет көрсетумен айналысатын қызметкерлерді оқыту;
- жарнама және өткізуді ынталандыру;
- маркетинг стратегиясының орындалуын бақылау.
Осылармен байланысты банктің маркетолог мамандары келесі қызметтерді
атқарады (6-сурет):

6-сурет. Қазақстанның коммерциялық банктеріндегі маркетингтік қызмет
сызбасы

Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамы 90 - жылдары құрылған кезде
нарықта бірқатар бәсекелес банктер банк өнімін тұтынатын жеке және заңды
тұлғаларды жаулап алған болатын. Банк өз алдына екі бағытта, яғни жеке
тұлғалар мен корпоративті клиенттерді зерттеуге күш салды. Банктің алға
қойған мақсаты Қазақстан нарығындағы алдыңғы қатарлы банк болу еді. Сөйтіп,
Алтын Кредит Банкі 1999 жылдан бастап жылына үш рет маркетингтік
зерттеулер жүргізу туралы шешім қабылдады. Тапсырыс БРИФ Әлеуметтік және
Маркетингтік Агенттігіне берілді. [25,117б]
Бұл зерттеулердің негізгі мақсаты келесілерден көрінеді:
1. нақты және потенциалды клиентураның арасындағы нақты жағдайды
біліп отыру (клиенттердің Алтын Кредит Банкінің басқа
банктерден айырмашылығын түсіну, бәсекелес банктердің
клиенттерінің сандық қатынастары, т.б.);
2. клиенттерден банктің алдағы жасайтын әрекеттерінен не
күтетіндігі туралы ақпарат алу, банктің имджі жайлы не ойлайды;
3. жоспарланған әрекеттер мен акцияларды сараптау, талдау
(жарнамалық талдау, жаңа қызметтер енгізу, қызмет көрсету
мідениетінің өзгеруі және т.б.);
4. жүргізілетін шаралардың тиімділігін анықтау.
Аталған жағдайларда жүргізілген зерттеулер банк тарапынан
маркетингтік байланыстарды ұйымдастыруға, бақылауға және түзетулер енгізуге
нақты мүмкіндіктер сыйлайды. Бұл банктің барлық әрекеттері клиенттерге
жағу үшін жасалып қана қоймай, сондай-ақ банк ең алдымен нақты
белгіленген маркетингтік стратегиясын иеленеді. Бірақ оның орындалуы
клиенттермен кері байланыс кезінде анықталады.
Бұл зерттеулерден басқа Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамы
Гэллап Медиа Азияның стандартталған медиа-зерттеулерін қолданады. Негізінен
бұл зерттеу теледидар аудиториясы мен теледидар жарнамасына арналған.
Тележарнама маркетингтік күштердің ең қымбат түрі болғандықтан, оның дұрыс
жариялануы мен мақсатты аудиторияға жеткізілуі дұрыс сипатта болуы банктің
маркетингтік қызметінің өте маңызды мәселелерінің біріне жатады. Сонымен
қатар Гэллап Медиа Азия үнемі жарнамалық шығындар мониторингін жасап отыруы
банктердің өз үлестері мен бәсекелестерінің бюджеттері жайлы ақпараттар
алып отыруына мүмкіндік береді.[24,5б]
Аталған маркетингтік байланыстар жүйесінде, Алтын Кредит Банкі
Акционерлік Қоғамының мысалында жеке тұлғалар алынды. Бұл Қазақстан
нарығындағы маркетингтік зерттеулерінің қайталанбас ең ерекше тәжірибесін
көрсетеді. Себебі, тек Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамы ғана өзінің
салымшылары мен клиенттерінің талаптарын үнемі бақылап, біліп отыру үшін
үздіксіз маркетингтік зерттеулер жүргізіп отырады. Банк өз қызметін
бастамас бұрын, нарықты мұқият зерттеді. Жүргізілген зерттеулердің жиілігі
сандық және сапалық жақтары жан-жақты екендігі байқалады. Әсіресе осы
зерттеулерді жүргізгенде фокус-топтардың маңызы өте зор. Ең бірінші
зерттеулер 1998 жылдың аяғы мен 1999 жылдың басында жасалды және қазірге
дейін жалғасып келеді.
Фокус-топ – маркетингтік зерттеулерді жүргізетін арнайы құрылған
сарапшылар тобы. Жоғарыда атап көрсеткендей олар келесі мәселелерді
анықтайды:
1. қайта құру кезіндегі шығындар банктерге клиенттер тарапынан
сенімділіктің жойылуына әкеліп соғуы: Мемлекет бізді бір рет
алдаған соң, екінші ретте де осы жағдай қайталанбайтындығына кім
кепіл? деген пікірлердің қалыптасуы;
2. банктердің тұрақсыздығы: Мені банктердің құбылмалылығы
қорқытады;
3. банктер туралы ақпараттардың аздығы: Мен банк туралы еш нәрсе
білмеймін;
4. қарапайым халыққа банктердің қолжетіділіктің төмендігі:
Банктерге тек бай адамдар ғана ақша сала алады деген ұғымның
қалыптасуы.
Соңғы кездері банктер туралы жағымды және жағымсыз өзара қарама-қарсы
пікірлер қалыптасты. Соған қарамастан, 2007 жылы банк жүргізетін
маркетингтік коммуникациялар үшін оңтайлы өзгерістер басталды:
- ел экономикасы біршама тұрақтала бастады;
- банктер тарапынан дивидендтер төлене бастады;
- банктер тиімді қызмет атқаратындықтарын дәлелдеді;
- банктердің кәсіби деңгейлері анықталды;
- банктер туралы жарнамалар саны арта түсті.
Осы кезден бастап Алтын Кредит Банкі Акционерлік Қоғамының имиджі
қалыптаса бастады. Банктер үшін маңызды жақтардың бірі банк туралы
тұтынушылардың жағымды пікірлердің қалыптасуы, яғни банк имиджінің
оңтайлылығы болып табылады. Сол жылдары Алтын Кредит Банкі Акционерлік
Қоғамы және оның басты бәсекелестері жайлы әртүрлі пікірлер қалыптасты:
- Халық Банкі ең сенімді, халыққа қолжетімді ретінде танымал болды.
- Казкоммерцбанк ірі корпоративті клиенттері бар сенімді, респектабельді
банк;
- Алтын Кредит Банкі - үлкен, сенімді, алпауыт, бірақ тым жас банк.
Бұл кезеңде Алтын Кредит Банкіне клиенттер тарапынан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
БТА банк АҚ мен оның кредит жүйесіндегі ролі
Алматы қаласындағы метро құрылысы
Алматы қаласындағы экономиканы мемлекеттік реттеу
«АТФ Банк» АҚ туралы
АҚ «Халық банк» тарихы
«Forte bank» АҚ
«Delta Bank» АҚ
«Банк ЦентрКредит» АҚ
Алматы қаласындағы аудандық орталық аурухана
Еуразия банк АК
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь