Алматы қаласындағы "Алтын Кредит Банк" АҚ

КІРІСПЕ

1.1 Алтын Кредит Банк қызметіне жалпы сипаттама
1.2 Алтын Кредит Банкіне маркетингтік іс әрекетін талдау
1.2.1Алтын Кредит Банктің микро және медиа ортасын талдау
1.2.2Алтын Кредит Банк тауар саясаты
1.2.3Алтын Кредит Банк өткізу саясаты
1.2.4Алтын Кредит Банк жылжыту саясаты
1.2.5 Алтын Кредит Банк маркетингтік жоспары
1.3 Алтын Кредит Банк маркетингтік іс.әрекетін талдау

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
7 қаңтар мен 20 сәуір аралығында Алматы қаласындағы "Алтын Кредит Банк" АҚ өндірістік тәжірбиеден өтті.
Өндірістік тәжірбие мақсатында - оқу процесінде және тәжірбие алдында алған теориялық пәндерінің білімін және практикалық қабілеттерді орнықтыру, сонымен қатар,кәсіпорынның маркетинг қызметін талдай отырып тәжірбие алу, бітіру жұмысы үшін қажетті материалдар жинау, алған теориялық білімді кәсіпорынның маркетингтік қызметінде іс жүзінде қолданып көру және оған шығармашылық белсенділік таныту арқылы тиімді маркетингтік шешімдерді ұсыну болып табылады.
Бүгінгі Қазақстан – қоғам өмірінің барлық салаларында оң өзгерістерге жетіп, экономикасы, білімі мен мәдениеті тұрақты дамыған, ынтымағы жарасып, берік нығайып келе жатқан еңселі ел болып табылады.
Алдымызға әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына нық орын тебу мақсаты қойылды. «30 корпоративтік көшбасшы» бағадарламасын орындауға кірістік. Бүгінде Қазақстан экономикасы әлемдегі қарқынды дамып келе жатқан экономикалардың біріне айналды.
2008 жылы жаһандық қаржы дағдарысы әлемдік экономиканың өсу қарқынының тежелуіне әсер етті. Әлемдік қаржы және тауар нарықтарындағы тұрақсыздық Қазақстанның экономикалық өсу қарқынын біршама тежеді.
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтуы бойынша, еліміздің экономикасын барынша тұрақтандыру мақсатында екінші деңгейлі банктердің алатын орны ерекше.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономикалық саясаттың 2009 жылға арналған негізгі бағыттары жөніндегі мәлімдемесінде қазіргі таңда банктерге деген сенімділік деңгейін арттыру шаралары бекітілді. Бұл мәлімдемеде халықты, шағын және орта бизнес субъектілерін ынталандыру көзделегн. Аталған шараларды жүзеге асырудың бірден бір шешу жолы ретінде банктер клиенттер базасын нығайту үшін ішкі және сыртқы нарықтарды зерттеу туралы шешім қабылдап отыр, яғни алға қойған мақсат – нарық қажеттіліктерін анықтау болып табылады.
Оқу процесінің міндетті құрылымды бөлімі болып тәжірибе табылады. тәжірибе студенттің теориялық білімін тәжірибеде қолданып, дамытуға мүмкіндік береді.
Менің тәжірибеден өтудегі мақсатым – алған теориялық білімімді өндірісте қолдану, тәжірибе жүзінде бекіту және банктік қызметтегі аналитикалық және басқару жұмыстарын игеру, сонымен қатар өзімнің тәжірибелік мүмкіндіктерімді тек кәсіби сферада емес, сондай – ақ ұжымда бейімделу сферасында да дамыту.
Тәжірибенің жалпы мақсаты болып келесілер табылады:
- болашақ кәсіби жұмысын тәжірибелік амалдарды зерттеу және оларды
теориялық салыстыру негізінде тереңірек меңгеру;
1. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. – Алматы, «Триумф-Т»/2007ж.
2. Рахимбаев А.Б. Маркетинг: теориясы және практикасы – Алматы: Заң әдебиеті,2009ж. -
3. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М.:Дело ЛТД,2005ж.
4. Котлер Ф. Маркетинг – менеджмент./Пер.с англ. – СПб.: Питер,2005ж
5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.:Вильямс,1999ж.
6. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операций. – М: ЮНИТА.,2000
7. Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности - М:Инфра-М.,2001г
8. Банктердің қызметтері// www.minfin.kz
9. Қазақстан Республикасының «Банктер және банктік қызмет туралы» заңы// 31 тамыз 1995ж.
10. Голубкова Е.Н. маркетинговые исследования – теория, методология и практика. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Финпресс,2000г
11. Жуйриков. Финансовый анализ. -Алматы,2002
12. Голубкова Е.Н. маркетинговые исследования – теория, методология и практика. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Финпресс,2000г.
13. Биктеубаева А.С. Методологические основы банковского маркетинга в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – 36б.
14. Ақбергенова А.Қ. Банктік өнімдерді сатудың негізгі әдістері// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2006ж. – 115б.
15. Аликбаева А.Б. Қазақстан Республикасындағы жарнама нарығының даму мәселелері// ҚазҰУ Хабаршысы - №5/2007ж. – 89б.
16. Жумина М.Е. Банк саласындағы маркетингтің ерекшеліктері// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2008ж. – 115б.
17. Долан Э.Дж. Проблемы развития банковского маретинга в зарубежных странах// Перевод.: В. Лукашевича "Деньги, банковское денежно - кредитная политика", Алматы, 2008г
18. Биктеубаева А.С. Методологические основы банковского маркетинга в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – 36б.
19. Найзагарин А.А. Брендинг как основа построения маркетинговых коммункаций в коммерческих банках// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2006ж. – 66б.
20. Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренций в Казахстане//Аль-Пари №3-4/2008 – 25б.
21. Банктердің қаржылық көрсеткіштері (жылдық есептер). Банктер туралы. www.nationalbank.kz
22. Абдильманова Ш.Р. Необходимость маркетинговой ориентаций в подготовке банковских специалистов//Банки Казахстана №3/2008 – 35б.
23. Рейтинги банков второго уровня РК// www.fitch.com, www.s&p.com
24. Маркетинговые коммуникации в АО«АЛТЫН КРЕДИТ БАНКІ Банке». Виды банковских операций. Клиенты банка.// www.bta.kz
25. Предел банков//V[O]X Populi, №6/2009ж.117б
26. Банк клиенттері. Статистика// www.stat.kz
27. Банктердің қызметтері// www.minfin.kz
28. Мустафин М. Статистические гипотезы в банкоском маркетинге// Банки Казахстана – 2009 - №6/2007г. – 39б.
29. Исин Ж.М. Каналы продвижения банковских услуг// Банки Казахстана -№1/2009ж. – 32б.
30. Моисеев С.Р. Регулирование рейтинговых агентств на национальном рынке// Банки Казахстана - №1/2009ж. – 37б.
31. Порядина И.В. Роль маркетинговой стратегии в оценке деятельности коммерческих банков// Банки Казахстана - №1/2009ж. – 16б.
32. АЛТЫН КРЕДИТ БАНКІ Банкінің жаңалықтары. Банк қызметтерін реттеу// www.afn.kz
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. Алтын Кредит Банк қызметіне жалпы сипаттама
2. Алтын Кредит Банкіне маркетингтік іс әрекетін ... ... ... ... және ... ... ... Кредит Банк тауар саясаты
1.2.3Алтын Кредит Банк өткізу саясаты
1.2.4Алтын Кредит Банк жылжыту саясаты
5. ... ... Банк ... жоспары
2. Алтын Кредит Банк маркетингтік іс-әрекетін талдау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
К І Р І С П Е
7 ... мен 20 ... ... ... ... ... Кредит
Банк" АҚ өндірістік тәжірбиеден өтті.
Өндірістік тәжірбие мақсатында - оқу ... және ... ... ... ... ... және ... қабілеттерді
орнықтыру, сонымен қатар,кәсіпорынның маркетинг қызметін талдай отырып
тәжірбие алу, бітіру жұмысы үшін қажетті ... ... ... ... кәсіпорынның маркетингтік қызметінде іс жүзінде қолданып көру және
оған шығармашылық ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Бүгінгі Қазақстан – қоғам өмірінің барлық салаларында оң ... ... ... мен ... ... дамыған, ынтымағы жарасып,
берік нығайып келе жатқан еңселі ел болып табылады.
Алдымызға әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына нық орын ... ... «30 ... ... ... ... ... Қазақстан экономикасы әлемдегі қарқынды дамып келе жатқан
экономикалардың біріне ... жылы ... ... ... ... экономиканың өсу
қарқынының тежелуіне әсер етті. Әлемдік қаржы және тауар нарықтарындағы
тұрақсыздық Қазақстанның ... өсу ... ... тежеді.
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтуы бойынша, еліміздің
экономикасын барынша тұрақтандыру ... ... ... ... орны ... ... ... Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен ... ... ... ... 2009 ... ... бағыттары жөніндегі мәлімдемесінде қазіргі таңда банктерге
деген сенімділік деңгейін арттыру шаралары бекітілді. Бұл ... ... және орта ... ... ... ... ... жүзеге асырудың бірден бір шешу жолы ретінде банктер
клиенттер базасын нығайту үшін ішкі және ... ... ... туралы
шешім қабылдап отыр, яғни алға қойған ...... ... болып табылады.
Оқу процесінің міндетті құрылымды ... ... ... ... ... ... білімін тәжірибеде ... ... ... ... ... ... – алған теориялық ... ... ... ... ... және ... ... және басқару жұмыстарын игеру, сонымен қатар өзімнің
тәжірибелік ... тек ... ... емес, сондай – ақ ұжымда
бейімделу сферасында да дамыту.
Тәжірибенің жалпы мақсаты ... ... ... ... ... ... ... амалдарды зерттеу және оларды
теориялық салыстыру негізінде тереңірек меңгеру;
- банктің ... ... ... басқару құрылымын, ағымдағы
басқару процестерінің сипатын үйрену;
- банктің әр түрлі бөлімшелерінде өндірістің тиімділігін ... ... ... және ... ... ... ... жұмыс түрлерін өз бетінше орындау;
- өткізілген тәжірибе ... есеп ... ... үшін ... ... ... бойынша есеп берулер жазу.
Алтын Кредит Банк – Қазақстанда ... ... ... және кең ... ... ... бойынша ірі коммерциялық банк
болып табылады.
Ең біріншіден, бұл клиенттердің өсуімен және ... ... ең ... деңгейлі банктік сервис ұсыну қажеттілігімен
байланысты. ... ... ... ... қамтиды:
корпоративті банк ісі;
саудалық және жобалық қаржыландыру;
жеке тұлғаларға қызмет көрсету;
дебеттік және кредиттік карточкалар бойынша қызмет ... ... ... валюталарымен саудалық операциялар жүргізу.
Негізгі бағыттарының бірі болып келесілер табылады:
ссудалар ... мен ... ... ... ... ... ... Банк Қазақстандағы валюталық биржа мен бағалы қағаздар
нарығының негізгі ойыншыларының бірі болып табылады.
Банк ...... ірі және орта ... ... ... және басқа да қаржылық өнімдерді ұсынуында лидерлік
позицияны иемденуге ... ... ... Банк ... және ішкі ... лидерлік жағдайын ұстана отырып, ең жақсы ... бар ... ... жұмыс істеуге тырысады, мысалға мұнай және
газ инфрақұрылымы және т.б.
Сонымен қатар, банк ... ... өте ... клиенттеріне (VIP
клиенттерге ) ерекше мән ... жеке ... ... ... ... диверсификациясын және заңды тұлғаларға қызмет көрсету сферасын
дамытуда. Сонымен қатар, ... ... мен ... ... ... ... ... ұсынушысы болып табылады. Бұл қызметтер банк
клиенттерінің жеке базасын кеңейтудің негізгі құралы ... ... ... ... ... осы Алтын Кредит Банк – на ... ... Бұл ... ... ... 3 бөлімнен, қорытындыдан және
қосымшалардан тұрады. ... ... үш ... ... бөлімде - Алтын Кредит Банк – на жалпы сипаттама, яғни ... ... ... және ұйымдық құрылымына ...... ...... ... құрылымы бөлшектеліп
сипатталған. Яғни банктің негізгі бөлімдері, ... ... ... ... ... қолданылатын құжаттардың
нысандары, оларды қолдану, толтыру тәртіптері және т.б. баяндалған.
Үшінші бөлімде – банктің болашаққа қойған жоспарлары, ...... ... ... ... ескеріле отырып, оларды жақсарту
жолдары ... ... есеп ... ... ... заң актілері,
банкте қолданылатын кейбір құжаттардың ... ... ... ... Кредит Банк қызметіне жалпы сипаттама
Акционерлік қоғамның атауы.
 
|Атауы ... ... |
| ... Алтын Банкі» |«Кредит Алтын Банкі» АҚ |
|Қазақ тілінде ... ... | |
| ... общество |АО «Кредит Алтын Банк» |
|Орыс тілінде ... ... ... | |
| ... Altyn Bank» |« Credit Altyn Bank » ... тілінде |Joint Stock Company |JSC |
3. ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №5112-1900-ОО 02 қыркұйек
2009 жылы ... ... ... ... ... Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек
көрсету Комитетімен берілген.
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі
600400610336.
5. ... ... ... ... ... телефондары мен факс
нөмірлері, электронды поштаның ... ... ... Республикасы, 050013, Алматы қаласы, Бостандық
ауданы, Сәтбаев көшесі, 18 «А», литер Б
Тел.: 3 870 655, 3 870 ... ... ... ... ... ... деректемелері.
Акционерлік қоғам қайта құрылған болып есептеледі және 2010ж. 01 маусымдағы
жағдай бойынша ашық ... ... жоқ. ... қоғаммен
«Сбербанк России» АҚ ЕБ-да Алматы қ., ЖСК ... БСК ... Бек ... шоты және ... АҚ Алматы қ. филиалында ЖСК 921467577, БСК
190501956, Бек 15 ағымдағы шоты ашылған.
7. Акционерліқ қоғамның ... ... ... ... мен ... ... мақсаты болып
клиенттердің және банк-корреспонденттердің ... ... ... ... және ... ... сондай-ақ кейінгілерге барлық
банктік қызметтерді ... ... түрі – ... ... ... ... және ... жасау.
8. Акционерлік қоғамға берілген немесе олар ... ... ... ... ... және (немесе) Қазақстан Республикасының
рейтингтік ... ... ... ... мәліметтер. Қаржылық
агенттік мәртебесін беру туралы мәліметтер.
«Кредит Алтын ... АҚ ... ... болып табылады және акциялар
шығарылымы проспектісін ... ... ... ... ... ... ... агенттіктерінің рейтингтік
бағасы жоқ. Қаржылық агенттік мәртебесі берілмеген.
9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктердің атауы, тіркеу
күні, ... жері және ... ... ... ... әзірлеу сәтінде акционерлік қоғамның
филиалдары мен өкілдіктері жоқ.
10. Соңғы үш ... ... ... ... ... қаржылық
есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық
ұйымдардың толық ... ... ... ... коллегияға (ассоциацияларға,
палаталарға) жататындығын көрсете отырып.
Акциялар шығарылымы проспектісін әзірлеу сәтінде «Кредит ... ... ... ... ... ... ... Заңды және қаржы
мәселелері бойынша кеңес берушілері жоқ.
11. Бірлескен ... ... ... күні ... оны ... ... ... жағдайда).
 
«Кредит Алтын Банкі» АҚ бірлескен басқарудың кодексі әзірлеу сатысында тұр.
 
2. Қоғамның ... және ... ... Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.
|ретті|Т.А.Ә., туған |Соңғы үш жылдағы және ... ... және ...... ... ... лауазымы,|кеңесі |тәуелді |
| | ... ... – қоса ... ... |
| | ... лауазымы |қоғам ... |
| | | ... |
| | | ... санына|мүшелеріне |
| | | ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... |капиталдағы |
| | | ... ... осы |
| | | | ... |
| | | | ... | | | |н ... | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... ... ... ... Алтын Банк» АҚ |жоқ |жоқ |
| ... 1948 ... ... | | |
| |ж.т. ... ... | | |
| | ... қазіргі уақытқа | | |
| | ... | | |
| | ... ТМК» АҚ | | |
| | ... ... | | |
| | ... 2008 – 2009 жж. | | |
| | ... ТМК» АҚ | | |
| | ... 1999 – 2008 жж.| | |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... 2006 – 2009 жж. | | ... ... ... Алтын Банк» АҚ |25 % |жоқ |
| ... 1949 ... ... | | |
| |ж.т. ... 22.02.2010ж. | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... | | |
| | ... ТМК» АҚ | | |
| | ... және ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... 2000 - | | |
| | |2009 жж. | | |
| | ... ... мен | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... - | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... 2006 – 2009 жж. | | ... |Асаубаев |«Кредит Алтын Банк» АҚ |25 % |жоқ |
| ... ... ... | | |
| ... 1970 ... ... | | |
| |ж.т. ... ... ... | | |
| | ... | | |
| | ... ... - | | |
| | ... ТМК» АҚ | | |
| | ... 2008 – 2009 жж.| | |
| | ... ТМК» АҚ бірінші| | |
| | ... 2000 – | | |
| | |2008 жж. | | |
| | ... ... | | |
| | ... АҚ ... | | |
| | ... ... 2007| | |
| | |-2008 жж. | | ... |Асаубаев Айдар |«Кредит Алтын Банк» АҚ |25 % |жоқ |
| ... 1978 ... ... | | |
| |ж.т. ... 22.02.2010ж. | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... | | |
| | ... ТМК» АҚ | | |
| | ... – 2009| | |
| | |жж. | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... 2009ж. ... | | |
| | ... ... дейін | | |
| | ... ... | | |
| | ... даму | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... жж. | | |
| | ... ... ... ЕБ АҚ | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... жж. | | ... ... ... ... Алтын Банк» АҚ |25 % |жоқ |
| ... 1986 ... ... | | |
| |ж.т. ... ... ж. | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... | | |
| | ... ТМК» АҚ | | |
| | ... өкілдігінің | | |
| | ... 2005 – 2009 жж. | | |
| | ... ... бас | | |
| | ... - ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... ... | |
| | |жж. | | ... ... ... ... ... АҚ |жоқ |жоқ |
| ... |Директорлар кеңесінің | | |
| ... 1944 ... ... | | |
| |ж.т. ... ... қазіргі| | |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... кеңесінің | | |
| | ... ... ... | |
| | |жж. | | ... ... ... ... ... АҚ |жоқ |жоқ |
| ... Эдуардович,|Директорлар кеңесінің | | |
| |1971 ж.т. ... ... | | |
| | ... ... ... | |
| | ... дейін | | |
| | ... ЖШС | | |
| | ... ... 2010ж. | | |
| | ... қазіргі уақытқа | | |
| | ... | | |
| | |«Real ... ... | | |
| | ... АҚ ... | | |
| | ... ... мүшесі,| | |
| | |2008ж. ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... ЖШС ... | | |
| | ... 2007 – 2009 жж. | | |
| | ... ... ... | |
| | |ЖШС ... | | |
| | ... 2006 – 2007 жж.| | ... ... Ержан|«Кредит Алтын Банк» АҚ |жоқ |жоқ |
| ... ... ... | | |
| |1969 ж.т. ... мүшесі, | | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... АҚ ... | | |
| | ... ... 2009 – | | |
| | |2010 жж. | | |
| | ... АҚ ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... 2008ж. бастап | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... АҚ ... | | |
| | ... 2007- 2008 жж. | | |
| | ... ... Банкі» ААҚ| | |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... 2003 – | | |
| | |2007 жж. | | ... ... Алтын Банк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 2010 жылы 22 ақпанда
«Кредит Алтын Банк» АҚ ... ... ... ... ж. № 1 ... 2010 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша
Директорлар кеңесі құрамында ... ... ... ... ... ... комитеттері (бар болса).
Акциялар шығарылымы проспектісін әзірлеу сәтінде ... ... ... ... жоқ.
13. Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Басқарма.
|реттік |Т.А.Ә., туған |Соңғы үш жылдағы және ... ... ... ... |жылы ... ... ... ... ... |
| | ... қатарында – қоса |беруші акцияларының жалпы |
| | ... ... ... ... ... |
| | | | ... |Фишман Оксана ... ... ... АҚ |жоқ |
| ... 1972 ... ... м.а., | |
| |ж.т. ... ж. ... | |
| | ... ... ... | |
| | | ... ЖЗҚ АҚ | |
| | ... ... | |
| | ... 07.06.2010 ж. | |
| | ... ... ... | |
| | ... | |
| | ... Invest» АҚ | |
| | ... ... | |
| | ...... | |
| | ... тәуелсіз мүшесі,| |
| | ... ж. ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... ЖЗҚ АҚ | |
| | ... ... | |
| | ... 2008 – 2010 ж. | |
| | ... ... | |
| | ... АҚ ... | |
| | ... ... 2008 – | |
| | |2009 ж. | ... ... ... ... төрағасының |жоқ |
| ... ... м.а. - ... | |
| |1969 ж.т. ... ... АҚ | |
| | ... ... | |
| | ... ж. ... | |
| | ... уақытқа дейін | |
| | ... ... АҚ ... | |
| | ... ... | |
| | |2007 – 2010 жж. | ... ... Малик |Басқарма төрағасының |жоқ |
| ... ... - ... ... | |
| |1975 ж.т. ... АҚ Басқармасының | |
| | ... ... ж. ... |
| | |осы ... ... | |
| | ... Астана-финанс» АҚ | |
| | ... ... | |
| | ... 2008 – 2009 | |
| | |жж. | |
| | ... ... | |
| | ... АҚ ... | |
| | ... 2008 ж. | |
| | ... АҚ ... | |
| | ... ... | |
| | |2006 – 2007 жж. | ... ... Әсел ... Алтын Банк» АҚ |жоқ |
| ... 1976 ... ... | |
| |ж.т. ... - «Кредит Алтын | |
| | ... АҚ ... | |
| | ... ... ж. | |
| | ... ... уақытқа | |
| | ... | |
| | ... ... – | |
| | ... АҚ | |
| | ... қ. ... | |
| | ... басқарушысы, | |
| | ... жж. | |
| | ... АҚ | |
| | ... қ. ... | |
| | ... қ. № 6 ЕКБ | |
| | ... ... жж. | ... ... Күлшат |Бас бухгалтер – «Кредит |жоқ |
| ... 1965 ... ... АҚ | |
| |ж.т. ... ... | |
| | ... ж. ... | |
| | ... ... ... | |
| | |«Altyn Oil Group» ЖШС бас | |
| | ... 2010 ж. | |
| | ... ... | |
| | ... және қаржы | |
| | ... ... – | |
| | ... ТМК» АҚ бас | |
| | ... 2009 ж. | |
| | ... ТМК» АҚ бас | |
| | ... 2006 – 2009 ж. | ... мүшелерінің өкілдіктері:
1. Басқарма төрағасы (Фишман О. Л.) – акционерлердің жалпы ... ... ... ... банк ... банкіге арналған принципшіл маңызды сұрақтарды шешу кезінде
коллегиалдықты сақтауын; міндеттердің, сонымен қатар басқару мүшелері
аралығындағы өкілеттіктер аймағы және ... ... ... ... ... хатсыз банк атынан әрекет етуін; банкті
үшінші тұлғалардың мүддесіне өкілдік ету бойынша сенімхаттарды ... ... ... ... ... ... жұмысты
координациялау бойынша банк қызметін толық жетілдіруін; ... ... ... мен ... ... ... және мақсат арқылы
қолдануын қамтамасыз етуін; банкілік және басқа операциялары Қазақстан
Республикасының заңнамасымен, ... және ... ... ... ... ... анықталған
шешімдерімен ескертілгенін, банк атынан келісімдердің мәміленуін,
келісімдерге, келісім-шарттарға қол қоюын, басқа міндеттемелердің және
басқа заңгерлік ... іске ... ... ... ... ... ауысымдары мен жұмыстан шығарылуын (атқарушы
орган мен банктің ішкі ... ... ... есепке алмай),
олар бойынша мадақтау шараларын қолдану және тәртіп ... ... банк ... ... ... және ... мөлшеріне үстемені банктің директорлар кеңесінің штаттық
кесте және ... ... ... ... ... ... құрамына
кіретін қызметкерлер мен банктің ішкі аудит қызметінің ... ... ... банк ... ... ақы ... ... жарғысымен, акционерлердің жалпы жиналыс және
директорлардың кеңесінің шешімімен бекітілген өзге ... ... ... ... ... И. К.) ...
жұмысты ұйымдастыру, өз құзіретінде жетекшілік етілетін құрылым
бөлімшесінің қызметін ... және ... атап ... ... ... ... ... және өңдеу, сату
каналдарын дамыту және ұйымдастыру басқармалары, кепілді ... ... ... ... және әкімшілік ету басқармалары, ішкі
бақылау басқармалары; банктің ... ... ... ... бөлімшелер бойынша директорлардың кеңес шешімдерін атқаруымен
жүйелі бақылауды қамтамасыз ету, бөлімшелерді ашу және ... және ... ... ... өз ... ... және ... төрағасына қазіргі қызмет туралы есепті
дайындауға және есеп беруге қатысу; ... ... ... ... ... және ... орындалуын бақылау; өз
құзіретінде банктің қызметі туралы сұрақтарға байланысты оперативтік
мәжілісті жүргізу немесе ... ... өз ... ... ... жақсарту жөнінде жобаны даярлауы және іске ... ... ... ... ... ... ... кадр сұрақтарын шешу; өз құзіретінде банктің мүлігін,
меншікті бақылау;
3. Басқарма төрағасының орынбасарының (Шкубаров М. Г.) ... ... ... өз құзіретінде жетекшілік етілетін құрылым
бөлімшесінің қызметін бақылау және координациялау; банктің бекітілген
құрылымына ... ... ... ... ... бойынша
директорлар кеңесінің шешімдерін қабылдауымен жүйелі бақылауды
қамтамасыз ету, атап ... ... ... ... ... басқармалары, бизнес процестердің әдіснамасы және
автоматтандыру басқармалары, төлем жүйелер басқармалары, сонымен ... - ... ... өз ... ... кеңесіне
және басқарма төрағасына қазіргі қызмет туралы есепті дайындауға ... ... ... ... ... ... аралығында
тапсырманы таратылуын және олардың орындалуын бақылау; өз құзіретінде
банктің қызметі туралы ... ... ... ... ... ... ... банктің басқарма төрағасының
келісімімен өз ... кадр ... ... ... ... ... ... Басқарма төрағасының орынбасарының (Қасымбекова А. Т.) міндеттері –
жұмысты ұйымдастыру, өз құзіретінде жетекшілік ... ... ... ... және координациялау; банктің бекітілген
құрылымына сәйкес жетекшілік ... ... ... ... ... шешімдерін қабылдауымен жүйелі ... ету, атап ... ... ... ... сонымен қатар бөлімшелердің қызметтері (олардың ... ... ... ... ... банктің ең жоғарғы пайдасын
және тұрақты қаржылық жағдайын алуын ... ету; ... ... қатысу (мүше болу); банктің қаржылық жағдайын
жақсарту бойынша банк ... ... ... ... ... директорлар кеңесіне және басқарма ... ... ... есепті дайындауға және есеп беруге қатысу; жетекшілік
етілетін бөлімшелер аралығында тапсырманы таратылуын және ... ... өз ... банктің қызметі туралы сұрақтарға
байланысты оперативтік мәжілісті жүргізу немесе мәжілісте қатысу; өз
құзіретінде ... ... ... ... ... ... даярлауы
және іске асыруы бойынша қатысу;
5. Басқарманың бас бухгалтерінің - мүшесінің (Жунусова К. С.) міндеттері.
Банктің бекітілген құрылымына ... ... ... ... бойынша директорлар кеңесінің шешімдерін қабылдауымен жүйелі
бақылауды қамтамасыз ету, атап айтқанда бухгалтерлік есеп және ... ... ... қатар департамент құрамына кіретін бас
бухгалтерия және бухгалтерлік есеп беру басқармалары; жалпы басшылық
жүзеге ... және ... ... ... ... ... есебін
жүргізу, күнделікті құжаттарды даярлау, ... ... ... және ... ... уақытында ұсыну; бас кітапті
жүргізу, «бас кітап» жүйесінде орталықтандырылған ... ... ... ... және ... тыс есептер туралы ақпарат,
клиенттер мен дербес ... ... ... ... ... ... бойынша істердің күй-жағдайы жөнінде жүйелі
талдау өткізу және оның негізінде банктің басшылығына шешім ... ... ... ... ... туралы ұсыныстар жасау,
банктің басқарма төрағасының ... өз ... ... ... өз құзіретінде банктің мүлігін, меншікті бақылау.
14. Сыйақы мен жалақының жалпы сомасы, сонымен қатар ... ... ... осы ... 12 және ... ... тұлғаларға
төленген және берілген жеңілдіктер.
«Кредит Алтын Банк» АҚ Директорлар ... ... ... және жеңілдіктер
төленген жоқ және берілген жоқ.
Проспектінің 13-тармағында көрсетілген тұлғаларға төленген жалпы жалақы
сомасы ... ... ... үш жүз мың) ... ... сыйақы мен
жеңілдіктер төленген жоқ және берілген жоқ.
15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы.
1) акционерлік қоғамның құрылымдық ... ... ... ... ... ... ... қоғам
филиалдары мен өкілдіктеріннің жалпы саны:
Бугінгі кунгі жағдай бойынша «Кредит Алтын Банк» АҚ қызметкерлерінің жалпы
саны 43 ... ... ... қызметкерлер саны |43 ... мен ... |- ... саны | ... |43 |
3) ... ... ... ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің
жалпы саны, және олардың орналастырылған акциялардың жалпы ... ... ... Алтын Банк» АҚ қызметкерлері аккионерлік қоғамның акцияларына иелік
жасамайды.
4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер ... ... - ... аты, ... ... |Лауазымы ... ... жылы ... | | | ... ... ... ... Александ |24.03.1975 |
| | ... | ... ... ... ... бастығы |Сейдахметова Айғаным |10.01.1965 |
| | ... | ... ... ... ... Ажар ... |
| ... ... | ... |Заң ... ... ... Берік ... |
| | ... | ... |Қазынашылық департаментінің |Калиева Ардак Ермановна |19.12.1983 |
| |директоры | | ... ... ... бастығы|Оспан Азимжан |06.06.1980 |
|7. |HR и PR ... ... ... ... |23.03.1978 |
| |директоры | | ... ... есеп ... ... ... |
| ... бастығы/Бас |Абдыкадырович | |
| ... ... | | ... |Бас ... басқарамасының|Есеев Мэлс Бердибекович |12.01.1970 |
| ... | | ... ... есеп ... бастығы |Каирова Бахыт Ойрановна |07.03.1981 |
|11. |Ақпараттық технологиялар ... ... ... |
| |басқармасының бастығы ... | ... ... ... ... ... ... |
|13. |Төлем жүйесі басқармасының |Қыпшақ Ахметжан ... |
| ... ... | ... ... |Сакадиев Ерлан Сакенович|17.11.1964 |
| ... ... | | ... ... басқармасының |Тулев Канат ... |
| ... ... | ... ... ... ... ... ... |05.10.1970 |
| ... ... ... |Аскербаевна | |
| ... | | ... ... ... бастығы|Мамбетжанова Алия |11.01.1970 |
| | ... | ... ... ... ... |Есимжанов Марат ... |
| | ... | ... ... даму және ... ... ... |
| |бюджеттік жоспарлау ... | |
| ... ... | | ... ... ... ... Ольга |19.09.1965 |
| ... ... | ... ... ... бастығы |Шаяхметов Айдос ... |
| | ... | |
5) ... мен өкілдіктердің басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты,
бар болса - ... аты, ... ... ... ... АҚ филиалдар мен өкілдіктерге ие емес.
16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).
|Заңды тұлғалар|Туған |Құрылтайшылардың|Құрылтайшылар|Құрылтайшылар|Қоғамның ... ... | ... жері ... ала ... ала |н акцияларының|
|(акционерлерді| | ... ... |он және одан ... ... ... | ... ... түрі|да артық |
|немесе жеке | | | ... ... ие ... - | | | | ... |
|құрылтайшылард| | | | ... ... ... | | | | ... ... | | | ... ... ... | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | | ... |1949 |050000, ... |1 250 000 |Жай ... |25 % ... | |қ., ... | | | ... | ... к-сі, 122 | | | |
| | |«А» ... | | | ... |1970 |050000, ... ... |Жай ... |25 % |
|Бауыржан | |қ., ... | | | ... | ... к-сі, 122 | | | |
| | |«А» ... | | | ... ... |050000, Алматы |1 250 000 |Жай акциялар |25 % ... | |қ., ... | | | |
| | ... к-сі, 122 | | | |
| | |«А» ... | | | ... |1986 |050000, ... |1 250 000 |Жай акциялар |25 % ... | |қ., ... | | | ... | ... к-сі, 122 | | | |
| | |«А» ... | | | ... | |4 |5 000 000 | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | |
3. ... ... ... маркетингтік іс әрекетін талдау
«Алтын Кредит Банкі» Акционерлік Қоғамы клиенттерге қызмет көрсетуді
жетілдіру үшін жауапкершілігі мен кәсіби деңгейі жоғары ... ... ... ... ... ... жасаудағы басты принципі
- әрбір клиентке жеке қызмет көрсетіп, ... ұзақ ... ... және ... ... барынша қанағаттандыру болып
табылады. Оны жүзеге асыру үшін маркетингтік ... ... өте ... деңгейдегі банк өнімінің тұтынушыларға бейімделуі, әрине маркетингтік
зерттеулерді кәсіби деңгейде жүргізілуін талап етеді. ... ... мен оны ... ... өзара қатынастарды анықтайды.
Маркетингтік зерттеулер бизнестегі клиенттермен тікелей байланыс болмаған
жағдайда өте тиімді. Себебі бұл ... ... ... ... түрлері
мен өнімдерін шығарады.[25,117б]
Зерттеулердің нәтижесінде банк пен клиент арасындағы кері байланыс
анықталады. Бұл байланысты анықтау арқылы ... ... ... ұзақ мерзімді даму перспективалары анықталады. Төменде келтірілген
кестеде маркетингтік байланыстарды зерттеу кезіндегі ... ... ... 2
Маркетингтік коммуникацияларды зерттеу*
|ЗЕРТТЕУЛЕР ... ... бар ... ... |Мақсатты аудиторияны анықтау, оның |
|нарықты талдау ... ... ... ... сала ... |мінездемесі, төлемқабілеттілігі; |
|есептержәне т.б) ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... мәселелерді |
| ... ... ... жағдайларды |
| ... ... ... |Тұтынушының тауар/қызметті түсіну |
|отырып зерттеулер жүргізу ... ... ... |Тұтынушылар қолданатын тілді, негізгі |
|талдамалы интервьюлер) ... ... ... |
| ... мен ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... |
| ... ... |
| ... ... ... тестілеу |
| ... ... ... және т.б.) ... ... |тұрғындар арасындағы мақсатты |
|жүргізу ... ... |
| ... аудиторияның мінездемесін |
| ... және ... |
| ... ... ... |
| ... акциялардың әсерін зерттеу|
| | |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... Регулирование рейтинговых агентств на национальном
рынке.//Банки Казахстана №1/2009ж.37бет
Кестеде клиенттердің ... ... ... ... ... және ... ... сауалдары нарықтағы жағдайларға әсері
көрсетілген. Осыдан «Алтын Кредит ... ... ... ... ... ... ... Банк қызметкерлері мен олардың атқаратын қызметтеріне әділ қарау ... ... ... үшін ... ... ... ... кәсіби
тұрғыдан жетілуге жағдай жасайды. Банк жауапкершілігіне ... ...... жетудің кепілі;
2. Банк өз клиенттерін құрметтеп, олардың қаржы жүйесіндегі сұранысын
жоғары сапамен қанағаттандыруға ... ... ... ... ... ... Қоғамы өз бизнесін құпиялық , сенімділік ... ... әрі ұзақ ... ... ... ... ... Банкі» Акционерлік Қоғамы ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... мен ... ұсынушылар)
белсенді қатынаста болу. Банк қарым-қатынасы өзара ... ... әрі ... толық жауап беру қағидасын ұстанады;
5. Бәсекелестермен әділ қарым-қатынас орнатып, өнім мен ... ... ... табысқа жетуде. «Алтын Кредит Банкі» ... ... әрі ... ... ... ... сақтау саясатын ұстанады;
6. Қазақстан Республикасының заңдары мен басқа да нормативтік - құқықтық
актілерін, ... ... ... мен ... ... ... орындайды. АЛТЫН КРЕДИТ БАНКІ өзін қоғамның бір
бөлігі ретінде қарастырып, ... ... ... ... ... ... ... Қоғамының маркетингтік қызметін
ұйымдастыру барысында келесі мақсаттар ... ішкі және ... ... жинау және талдау;
- жаңа банктік өнімдер мен қызметтерді нарыққа шығару және ... ... ... ... жатқан барлық маркетингтік шараларды тиімді басқару.
«Алтын Кредит Банкі» Акционерлік Қоғамында маркетингтік іс-шараларды
жүргізуді бастамас бұрын, ең алдымен арнайы бөлімдер ... ... ... ... даму бөлімі, банктік ақпараттық қамтамасыз
ету бөлімі, клиенттерге қызмет ... ... Бұл ... ... ... жеке ... ... жоспарлайды және олар
бойынша шешімдер қабылдайды. Қабылданған шешімдерден ... ... ... ... Сол ... ... Кредит Банкі» Акционерлік
Қоғамының маркетингтік қызметі саясатының келесі міндеттері айқындалады:
[24,8б]
- нарықты зерттеу және оған әсер ... ... ... ... ... ... жаңа ... түрлерін жоспарлау, сонымен қатар тауарлар
ассортиментін құру және ... ... ... жолдарын
жеткізу;
- белгілі бір қызметтерге маркетингтік концепцияларды ... ... ... ... ... өткізу орындары мен каналдарын анықтау;
- қызмет көрсетумен айналысатын қызметкерлерді ... ... және ... ... маркетинг стратегиясының орындалуын бақылау.
Осылармен байланысты банктің маркетолог мамандары келесі қызметтерді
атқарады (6-сурет):
6-сурет. Қазақстанның коммерциялық банктеріндегі маркетингтік қызмет
сызбасы
«Алтын ... ... ... Қоғамы 90 - жылдары құрылған кезде
нарықта бірқатар бәсекелес банктер банк өнімін ... жеке және ... ... ... ... Банк өз алдына екі бағытта, яғни жеке
тұлғалар мен корпоративті клиенттерді зерттеуге күш ... ... ... ... ... ... ... қатарлы банк болу еді. Сөйтіп,
«Алтын Кредит Банкі» 1999 жылдан бастап жылына үш рет ... ... ... ... ... ... БРИФ Әлеуметтік және
Маркетингтік Агенттігіне берілді. [25,117б]
Бұл зерттеулердің ... ... ... ... ... және ... клиентураның арасындағы нақты жағдайды
біліп отыру (клиенттердің «Алтын Кредит ... ... ... түсіну, бәсекелес банктердің
клиенттерінің сандық қатынастары, т.б.);
2. ... ... ... жасайтын әрекеттерінен не
күтетіндігі туралы ақпарат алу, банктің ... ... не ... жоспарланған әрекеттер мен ... ... ... ... жаңа ... ... қызмет көрсету
мідениетінің өзгеруі және т.б.);
4. жүргізілетін шаралардың тиімділігін анықтау.
Аталған ... ... ... банк ... байланыстарды ұйымдастыруға, бақылауға және түзетулер енгізуге
нақты мүмкіндіктер сыйлайды. Бұл банктің барлық әрекеттері ... үшін ... қана ... ... банк ең ... ... маркетингтік стратегиясын иеленеді. Бірақ оның орындалуы
клиенттермен кері байланыс ... ... ... басқа «Алтын Кредит Банкі» ... ... ... Азияның стандартталған медиа-зерттеулерін қолданады. Негізінен
бұл зерттеу теледидар ... мен ... ... ... ... ... ең қымбат түрі болғандықтан, оның дұрыс
жариялануы мен ... ... ... ... сипатта болуы банктің
маркетингтік қызметінің өте маңызды мәселелерінің біріне ... ... ... Медиа Азия үнемі жарнамалық шығындар мониторингін жасап отыруы
банктердің өз үлестері мен ... ... ... ... отыруына мүмкіндік береді.[24,5б]
Аталған маркетингтік байланыстар жүйесінде, «Алтын Кредит ... ... ... жеке ... ... Бұл ... маркетингтік зерттеулерінің қайталанбас ең ерекше тәжірибесін
көрсетеді. Себебі, тек «Алтын Кредит Банкі» Акционерлік Қоғамы ғана ... мен ... ... ... ... ... ... үшін
үздіксіз маркетингтік зерттеулер жүргізіп отырады. Банк өз қызметін
бастамас бұрын, нарықты мұқият ... ... ... жиілігі
сандық және сапалық жақтары жан-жақты екендігі байқалады. ... ... ... ... маңызы өте зор. Ең бірінші
зерттеулер 1998 жылдың аяғы мен 1999 ... ... ... және ... жалғасып келеді.
Фокус-топ – маркетингтік зерттеулерді жүргізетін арнайы ... ... ... атап ... олар ... ... ... құру кезіндегі шығындар банктерге клиенттер тарапынан
сенімділіктің жойылуына әкеліп соғуы: «Мемлекет ... бір ... соң, ... ... де осы ... қайталанбайтындығына кім
кепіл?» деген пікірлердің қалыптасуы;
2. банктердің ... ... ... ... банктер туралы ақпараттардың аздығы: «Мен банк туралы еш нәрсе
білмеймін»;
4. қарапайым халыққа банктердің ... ... тек бай ... ғана ақша сала ... деген ұғымның
қалыптасуы.
Соңғы кездері банктер туралы жағымды және ... ... ... ... ... қарамастан, 2007 жылы банк жүргізетін
маркетингтік коммуникациялар үшін ... ... ... ел ... ... ... бастады;
- банктер тарапынан дивидендтер төлене бастады;
- банктер тиімді қызмет ... ... ... ... ... анықталды;
- банктер туралы жарнамалар саны арта түсті.
Осы кезден бастап «Алтын Кредит Банкі» Акционерлік Қоғамының имиджі
қалыптаса бастады. ... үшін ... ... бірі банк ... ... пікірлердің қалыптасуы, яғни банк ... ... ... Сол ... ... ... Банкі» Акционерлік
Қоғамы және оның басты бәсекелестері жайлы әртүрлі ... ... ... ... «ең ... ... қолжетімді» ретінде танымал болды.
- Казкоммерцбанк «ірі корпоративті клиенттері бар сенімді, респектабельді»
банк;
- ... ... ... - ... ... алпауыт, бірақ тым жас банк».
Бұл кезеңде «Алтын Кредит Банкіне» клиенттер тарапынан тұрақтылығына
біршама күдіктері бар ... ... бұл банк ... кері ... Ал фокус-топтардың зерттеулеріне сүйенетін болсақ, ... ... ... ... ... мен ... басты мән
береді. Осы кезден бастап банк тұрақты банк ... ... ... ... 2008 ... жазына дейін жүргізілді. Сонаң нәтижесінде
«Алтын Кредит Банкі» туралы келесі пікірлер қалыптасты:
1. Біршама сенімді банк;
2. ... ... ... Өте ... ... ... клиенттерді жақсы күтеді, филиалдары
жиі орналасқан:
4. Коммерциялық ... ... ... арасында бірінші болып
құрылғандардың бірі болса да, қазіргі күнге дейін қызмет етіп келеді.
Фокус-топтың ... тағы бір ... бірі ... ... анықтау болып табылады. Мақсатты топтың тілін анықтау
маркетингтік саясаттың ең маңызды бөлігі. Бұл ... ... ... анықталды:
1. банкті таңдау барысында таныстардың ұсыныстары әсер етеді;
2. банктік салымдарды тарту мақсатында мультипликациялық ... ... ... қысқа мерзімді депозиттің пайыздарына ... ... алу ... ... ... көптеген адамдар қағазға жазылған ақпаратты ... ... ... ... ... ... «қамқор» деген сияқты сөздер
жиі қолданылуы тиіс;
5. байланыс орнатушы субъектінің кім болу керектігі анықталды. («Көрші»,
«Тәуелсіз сарапшының пікірі», «Банк ... ... ... ... ... ... маркетинг байланыстарын басқарудың ... ... ... ... ... ... үлесін анықтау;
- мақсатты аудиториянаң мақсаттары мен мінездемесін анықтау;
- түрлі маркетингтік акциялардың мақсатты аудиторияға әсер етуі;
- имидж мониторингі.
Банктің негізгі ... ... бірі – ... ... ... ... өз өнімдерінің қатарын ұдайы кеңейту ... ... ... ... отырып, жоғары технологиялық
қызметтерді ұсыну дайындығын көрсететін инновация мәдениеті.[21,9б]
Банк мыналарға сүйене отырып, ТМД нарығында ... ... ... ... нарықты және клиенттердің қажеттіліктерін тереңірек білу, бұл
нарықтағы шетелдік қаржылық институттармен ... ... ... ... ... ... ... бизнесті жүргізудің едәуір
жинақталған тәжірибесі және ... ... ... бұл жергілікті
банктермен тиімді түрде бәсекелесуге ... ... ... ... ... ... арнаулы халықаралық
компанияларды өздерінің еншілес ұйымдарына тарту арқылы олардың кең желісін
құру.
Имидж және ... ... ... ... болып
табылады. Маркетингтік коммуникациялардың тиімді жағдайларын ... ... ... артады. Себебі ол маркетингтік
кампанияларды жоспарлау ... ... ... банктің мақсаты өзі туралы жағымды ой қалыптастыру екені
сөзсіз. ... ... бұл ... ... БАНКІ Банкінде қазіргі болып
жатқан күрделі өзгерістермен тікелей байланысты. ... ... ... 78,14% ... ... алу ... банк ... туралы жариялады. Бұл банктің көптеген міндеттемелерін ... ... ... стратегиялық жоспарларына күделі өзгертулер
енгізілді. Әрине, осындай ... ... банк ... біршама күмән тудырды. Бірақ соған қарамастан, қазіргі таңда
банк ... ... ... барлық бөлімшелері әдеттегідей
қызметтерін ... ... ... ... ... нарығындағы
осындай жағдайдың қалыптасуы банктерге сенімділікті жалпы көлемін шамамен
48%-ға төмендетті. Қазіргі таңда бұл жағдайлардың алдын алу шарасы ... ... ... түрде жарнамалауда. Бірақ тек жарнамалау
клиенттерді қанағаттандырмауы мүмкін. Сол себепті бұл ... ... ... ... ең ... ... ... табылады.
Сонымен, сұрау жүргізу банк қызметінің тиімділігін арттыру тұрғысында
маркетингтік саясатты ... ... өте ... Клиенттер барған сайын
экономика, қаржы саласында білімдерін үнемі толықтырып ... ... ... ... ... ... ... жағдай үнемі өзгерістерде болып тұрады. Осыған байланысты, банк
өнімін пайдаланушылардың аясы ... ... ... ... бұл әсіресе нарықтық экономикадағы ... ... ... жаңа ... ... ... әлемдік экономикадағы жалпы
өзгерістер әсер етеді. Ал бұл маркетингтік байланыстар аясының кеңеюіне
әкеліп соғады. Соған сәйкес банктер ... ... ... ... ... орнату құралдарына біршама өзгерістер енгізілуі
керек. Бұл Қазақстан ... ... ... ... айтып
көрсеткендей «тым жақсы аудит» жүргізу, сыбайлас ... ... ... орта ... субъектілеріне, сондай-ақ микрокредиттік ұйымдарға банктер
тарапынан көмек ... осы ... ... жолы ... ... ... Банкі» Акционерлік қоғамының іс-әрекетінің негізгі
принциптері болып тұрақты қаржы-несиелік саясат, клиенттер қызығушылықтарын
максималды қанағаттандыру және ... ... ... ... ... табылады.
Банктің соңғы жылдары үдемелі дамуы осы принциптердің ... ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттары бар:
1. Қазақстан экономикасының нақты секторының дамуына үлес қосу;
2. Клиенттерге жоғары сапалы қызмет көрсете отырып, көрсетілетін
қаржылық ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің әлеуметтік бағдарламаларына
белсенді қатысу;
4. банктің қаржылық тұрақтылығын көтеру;
5. тұрғындардың және халықаралық ... ... ... ... ... ... ... үлес қосу.
«Алтын Кредит Банкі» Қазақстан халқына банктік қызметтердің барлық
түрін ұсына алатын ... ... ... ... ... қатарына
кіреді.
«Алтын Кредит Банкі» Акционерлік Қоғамының маркетингтік қызметінің
алғашқы бөлімі 1996 жылы ... ... ... ... Қазақстанда сол
кезден бастап енгізілгенімен, банктер оның маңыздылығын жақында ... Банк ... ... аясы ... өте келе ... ... бөлімін дамытуда шешуші әрі оң қадамдарының бірі 2005 ... Дәл осы ... ... ... Кредит Банкі» Акционерлік Қоғамыжаңа
мақсаттар белгілеп, нарықты жаулап алуда агрессивті саясат қолдануды шешті.
Осыған байланысты 2005 жылы банк ... ... ... кеңейтіп, байқау
жариялау арқылы 10-нан астам кадрларды ... Жаңа ... ... ... ... және бұқара ақпарат құралдарымен
байланыс орнататын білікті мамандар кірді. Банк ... ... ... көп күттірмей өз жемісін берді. «Алтын ... ... ... маркетинг басқармамы тікелей Банк басқармасы Төрағасына бағынады
[32,11б]. (Маркетинг басқармасы ... ... және ... бөлім
құрылымдары Қосымша Б көрсетілген)
Маркетинг басқармасы келесі мәселелерді шешеді:
1. банкке ... ... ... ... ... бизнес жоспарлар жасау;
3. жаңа өнімдер дайындау, соның ішінде өнім пакеттері;
4. сату әдістерін дайындау (қиылыс сату, ап селлинг, тағы ... ... ... және ... ... және ... талдау;
7. қызметкөрсету сапасын бақылау.
Маркетинг басқармасының стратегиясы – ... сату ... ... үшін филиалдарға оптималды шарттар құру. Ол шарттарға
келесілер кіреді:
1. филиалдар бизнес ... жаңа ... сату ... ... қызмет көрсетудің оптималды бизнес үрдістері;
5. тиімді жарнама;
6. ақпараттық қамсыздандыру және ... ... ... ... ... бір ... ... және оны бақылау.
Стратегияны жүзеге асыру әдістері:
- нарықты жүйелі талдау негізінде жосспар бойынша жұмыс
жасау;
- ... ... ... ... ... ... ... жақсы өнімдер дайындау.
Product-manager институтын ... ... ... немесе
өнім мененджері);
- ерекше жарнама және үзбей ... ... ... банк ... ... ... ... қызмет көрсету сапасын бақылаудың әртүрлі әдістері.
Маркетинг басқармасы туралы ... сай әр ... ... ... бөлімі: клиенттер мен бәсекелестерді талдау,
болжамдар және ... ... ... ... және ... бизнес жоспарлау, филиалдар желісін дамыту.
Жаңа өнімдер бөлімі: жаңа өнімдерді ... және ... ... ... ... өнім ... нұсқама беру, жаңа өнім
енгізу.
Жарнама бөлімі: жарнама және өнімді өткізу, қоғаммен байланыс.
Сатуларды талдау ... ... ... және мониторинг,
филиалдарды безендіруді ... ету және ... ... ... ету.
Соңғы жылдары банктер арасындағы бәсекелестіктің күшеюіне байланысты
банкте ... ... ... мен ... қызмет етеді. Банктің
маркетингтік бөлімі ... ... ... анықтаумен және банктік
қызметтер нарығын зерттеумен айналысады. Бұл нарықтық қатынас кезіндегі
белсенді және потенциялды ... ... ... ... ... және ... валютасында клиенттерге мынадай операцияларды
ұсына алады: жеке және заңды тұлғалардан депозит қабылдау, корреспонденттік
шоттар бойынша операциялар, кассалық және ... ... ... ... ... беру қызметін көрсету, клирингтік қызметтер,
қолма-қолсыз есеп айрысу бойынша операциялар және ... да ... ... ... ... даму заманында бәсекелестікке
төтеп беру өте қиын. Сол себепте АҚ "Алтын Кредит Банкінің" нарықта ... ... тұру үшін ... ... ... бірі – ... ... Банкі" Акционерлік қоғамының Бас банкісінде ... ... ... ... ... қатар әрбір филиалдарда
маркетингтік бөлімдер қызмет етеді. Олар клиенттердің ... дер ... оған дер ... ... ... ... семинарлар,
конференциялар, маркетингтік зерттеулер, жиналыстар өткізеді. ... ... ... ... шығару ісі талқыланып, банктің клиенттерді
тарту бойынша жүргізетін жаңа шаралары таныстырылады.
Банк активі жылдан-жылға өзгеруде. 2007 ... 1-ші ... ... ... ... ... банктердің жалпы активінің 19%-ын құраса,
2008 жылдың 1-ші қаңтарында бұл көрсеткіш 24%-ды құраған. АҚ ... ... ... ... бойынша Қазақстандағы екінші деңгейлі
банктердің арасындағы екінші орында тұр. Бірінші орында АҚ ... ... Бұл АҚ ... ... ... ... банк ... сол
себепте тұрғындар арасында ерекше сенімге ие болуымен шартталады.
Банк активін маркетингтік басқарудағы ... ... ... максималды табыс табу жолдарын зерттеу және жасау. Ал бұл ... ... ... қолданғанда ғана болады. [30,1б]
2008 жылдың қорытынды көрсеткіштерін 2007 ... ... ... онда ... ... ... ... Банктің таза
пайдасы 0,6 миллион АҚШ ... ... мұны ... ... ... бұл өте аз ... Бұған басты себеп - банктің несие
портфелінің өсуіне қарай жоғарғы ассигновациялық аударымдардың ... 2008 жылы 2828,0 ... АҚШ ... ... ... жылғы 1447,0
миллион АҚШ долларына қарағанда 78,7%-ға өскен. Бұл банктік менеджменттің
тиімді жұмыс істегенін және ... ... ... ... ... ... банктің активті және пассивті операциялары болады. Банк
қызметінің тиімділігін арттыру үшін активті және пассивті ... ... ... ... ... банк ... қамтамасыз ету
мақсатында қаржылық тұрақтылығы мен пайдалылығын сақтайды.
Депозиттер негізінен банк активінің қомақты үлесін алады. Себебі банк
тұрғындардың бос ақша ... ... ... ... ... ... маркетингтік зерттеулер бойынша депозиттік базаны
ұлғайтуға тұрғындардың бос ... ... ... ұсынылатын
депозиттік қызметтердің көп ... әсер ... ... Кредит Банкі" жүргізген маркетингтік зерттеулер бойынша
2008 жылы банктің депозиттік портфелінің көлемі өткен жылғы 303,9 ... ... 391,3 ... АҚШ ... ... ... ... үлесі
21,5%-дан 20,9%-ға түскен. Бұл жалпы депозит нарығындағы соңғы уақытта
басқа ұсақ банктердің де белсенділігінің артуымен, соған ... ... ... түсіндіріледі. Осы уақыттарда АҚ "Алтын Кредит Банкінің " банктік
нарықтағы екі негізгі ... – АҚ ... ... пен ... де ... ... үлестері сәйкесінше 24,3%-дан
22,9%-ға және 25,9%-дан 25,3%-ға түскен. Депозит портфелінің өсіңкілігі
2008 жылдың ... ... ... құраған. Ал бұл көрсеткіш АҚ "Халық
банкте" – 8,5%-ды, АҚ "Казкоммерцбанкте" – ... ... ... ... ... жеке ... ... міндетті
кепілдендіру Қорының мүшесі. Бұл оған ... ... ... береді. Артықшылығы – тұрғындардың банкке деген сенімі
артады. Кемшілігі – банк ... ... ... бойынша ең жоғарғы
пайыздық ставканы Қор бекітеді және бұл ... ... жол ... ... ... шараларымен түсіндіріледі. Себебі банк жаңа
клиенттерді өзіне тарту мақсатында жоғары пайыздық ... ... ... ал ол ... ... АҚ ... Кредит Банкінің
" депозиттік нарықтағы басты мақсаты – аздаған көлемде болса да ... табу және ... ... шексіз тәуекелділікке бармау.
(Қосымша В)
Банктің маркетингтік бөлімі осы кемшіліктерді ... ... ... ... ... ... отыр, яғни тұрғындар арасында кең танылуы
үшін жаңа жарнамалар ... ... жеке ... ... шығару және
қосымша акциялар ұйымдастыру. [27,56б]
"Формула ... ... ... ... ... ... салымның осы түріне деген қажеттілігі табыс алу, құралдарды
сақтау, салым кепілділігі, ... ... ... ... ... анықтады. "Формула успеха" салымының көлемі
2008 жылы 69,05 миллион АҚШ долларына жетіп, депозиттік ... ... ... Клиенттер бұл салымға құралдар сала отырып, мынадай
артықшылықтарға ие болады: ай сайынғы қосымша табыс, салым ... ... ... ай ... ... ... ... және қосымша
қызмет түрлерін алу мүмкіншілігі. Салымның кемшіліктері: төмен жарнамалық
белсенділік, клиенттердің ұтыс көлеміне ... ... ... ... ... ... хабарлануы, бәсекелес банктердің және АҚ
"Алтын Кредит Банкінің " басқа депозиттерімен салыстырғанда ... ... ... бөлімінің қызметкерлері осы кемшіліктерді ескере ... ... ... және шығарылатын жатнама көлемін көбейту туралы
маркетингтік ұсыныстар ұсынуда. [23,79б]
"Сезонный" салымын маркетингтік ... ... ... ... бұл ... ... басым позициясы – оның жоғарғы проценттік
ставкасы. Бұл ... орта ... ... ... ... да ... ... 2007 жылдың басындағы 31,42 миллион ... 2008 ... ... 60,97 миллион АҚШ долларына өсіп, ... ... АҚШ ... ... Банк ... ... да осы
деңгейді сақтай отырып, ... ... 24,8 ... АҚШ долларына
жеткізуді және қосымша 17883 клиент тарттыруды жоспарлап отыр.
Банк жүргізген SWOT-талдау бойынша ... бұл ... ...... сыйақы ставкасы және брэндтің танымалдылығы
жатқан. Ал басты кемшіліктері болып ... ... ... ... бәсекелес банктердің агрессивті жарнамасы және қосымша
қызметтердің жоқтығы табылады.
Бұл депозит бойынша мынадай ... ... ... ... клиенттер тұрғысынан депозит имиджін өзгерту, ... ... ... және жаңа ... ... ... депозиті банкке ең тиімді қаржы тартудың бір көзі.
Салымның ... ... – ол оның ... ... ... және ... ... 2008 жылы депозит көлемі 2007 жылғы 43,09 миллион АҚШ
долларынан 56,01 миллион АҚШ долларына артты, яғни жылдық ... ... АҚШ ... ... Банк ... уақытта осы көрсеткішті 27
миллион АҚШ долларына жеткізуді ... ... ... бұл ... ... ... ... 60 жастан асқан тұлғалар, яғни жасы бойынша зейнеткерлер;
- 60 жастан төмен ... яғни ... ... ... ерте ... ... тұлғалар;
- 50 жастан асқан зейнет алды жастағы тұлғалар, яғни әлі жұмыс
жасап ... ... ... ... ... ... ... артықшылықтары: банктің оң имиджі, ай ... ... және ... ... ставкасы.
Кемшіліктері: төмен жарнамалық белсенділік, ... ... және ... ... ... жарнамасы. [32,19б]
Банктің маркетингтік қызметкерлері депозиттің осы түрін одан әрі
дамыту үшін және нарықтағы ... ... үшін ... ... ... ... ... жүргізуді жалғастыру, салымшылармен байланысты нығайту,
яғни әр түрлі мерекелерімен құттықтау, акциялар ұйымдастыру және жарнама
шығару көлемін ... ... ... ... ... банкте жыл
сайын, тіпті ай сайын оңды өзгерістер болуда. Маркетингтік зерттеулердің
көмегімен банк өз ... ... ... мен күшті жақтарын жақсы
біліп, олардан озып шығудың жолдарын іздестіреді. ... ... ... ... ... ... барлық активті-пассивті
жұмыстарын, барлық операцияларын ... ... ... ... – ол ... ... ... байқап, оларды шешу үшін дер
кезінде қажетті ... ... ... ... ... ... ... банк қызметіндегі негізгі операциялардың
бірі болып саналады. Несие ... ... ... ... ... сенімді қарыз алушылардың базасын ... ... және ... ... ... ... ... арттыруда.
Несие портфелінің көлемі 2007 жылғы 80,8 миллион АҚШ долларынан 2003
жылы 146,1 миллион АҚШ долларына артты, яғни ... ... ... ... 65,3 ... АҚШ ... өскен. Банк несиелендіру көлемін екі есеге
дейін арттырды. Банктің негізгі екі бәсекелесі – АҚ "Халық ... мен ... бұл ... ... 119,8 ... АҚШ ... ... АҚШ долларына және 92,8 миллион АҚШ долларынан 207,8 миллион
АҚШ долларына артты. Бұдан ... ... АҚ ... ... ... 2,5 ... дейін артуы маркетинг
қызметкерлерінің зерттеуі бойынша мынадай себептерден ... ... ... АҚ "Халық банкіне" сенімі белгілі себептерге
байланысты түсу ... АҚ ... ... ... ... ... сапалы қызмет көрсетуі және ... беру ... ... ... қысқартуы.
АҚ "Казкоммерцбанк" осы шаралар нәтижесінде несие портфелінің көлемі
бойынша Қазақстандағы №1-ші банк атанды. [23,31б]
АҚ "Алтын Кредит ... " ... ... ұсынған несиелері
53%-ды құраса, ал теңгелік несиелердің үлесі 47%-ды ... ... ... ставкасы 19-19,5%-да болды. Банк несиелері негізінен қысқа
мерзімді негізде беріледі. Бұл төмен тәуекелділікті және ... ... ... етеді, сонымен қатар қарыз алушылардың қаржылық
жағдайының мониторингі үнемі жүргізіліп ... ... ... ... ... және ... ... Кепілзат өте консервативті бағаланады.
АҚ "Алтын Кредит Банкінің " несие нарығындағы үлесі 2008 жылы 18,4%-
ды құрады. Бұл Қазақстандағы екінші деңгейлі ... ... ... ... ... ... ... АҚ "Казкоммерцбанк" тұр, оның үлесі
26,1%-ды құрайды. Ал АҚ "Халық банкінің" нарықтағы үлесі ... ... ... ... ... арасында үшінші орында тұр.
АҚ "Алтын Кредит Банкінің " несие ісі негізінен екі бағытта дамыған :
- автокөлік ... ... ... беру;
- тұтынушылық несиелер.
Автокөлік сатып алуға несие берудегі банктің нарықта алар ... ... ... банкке деген сенім жылдан-жылға артуда және
банктің серіктес автосалондары басқа банктерге ... ... ... ... несие алудағы клиенттердің ... ... ... ... алу ... ... ескі);
- Отбасы мүшелері үшін 2-ші автокөлік алу (жаңа немесе ... ... ... ... бұл ... ... 30-50 жас ... , орташа еңбек
ақысы 400 АҚШ долларын құрайтын ер адамдар алады. 2008 жылы АҚ ... ... " ... бұл ... ... ... 31,6 %-ын ... газ саласында жұмыс жасайтындар, 17%-ын көлік және ... ... ... ... ... ... қызметкерлері құраған. Несие
2 жыл мерзімге 21,9% ... ... ... -4000 ... ... ... ... болсақ , 2007 жылы берілген
несиелер саны -1780 , ал көлемі 6346 мың ... ... 2008 ... ... ... 1827 ... ... көлемі 7916 мың долларға
жеткен . Жаңа автокөлік бойынша өсіңкілік -1,4 миллион АҚШ долларына , ескі
автокөлік ... ... -2,5 ... АҚШ ... ... ... ... - 10%. Бұдан мынадай ... ... ... арасында неисенің бұл түрі кең тарауда және ескі көліктерді ... ... ... ... ... Банк ... ... несиенің күшті жақтарына мыналар жатқан :
- банктің оң имиджі;
- ең ... ... ... қамтамасыз етілуі –алынған автокөлік;
- серіктес автосалондар санының көптігі.
Әлсіз жақтары:
- АҚ "Алтын Кредит Банкі " ... АҚ ... ... ... ... ... АҚ ... қарағанда аз ;
- сақтандыру сомасының жоғарғы проценті ;
- несие беру мерзімі көбіне созылып кетеді.
Банк Басқармасы маркетинг бөлімі қызметкерлерінің есебін ... ... ... көлемін 78,839 мың АҚШ ... ... ... халыққа кең таныстыру мақсатында жарнама , буклет, ақпарат ... ... ... ... ... ... ... банктің несие портфеліндегі үлесі жоғары несие
түрі. 2008 жылы несиенің көлемі 65,4 миллион АҚШ долларына жетіп , ... ... 61%-ін ... 2008 жылы ... ... 29,4 ... ... құраған . Несие негізінен 30-50 жас аралығындағы мемлекеттік
секторда , жеке секторда қызмет ететін орташа жалақысы 300-400 АҚШ долларын
құрайтын жеке ... ... . ... алу ... клиенттер мынадай
қажеттіліктерін қанағаттандыра алуы мүмкін:
- пәтерге жөндеу жұмыстарын жүргізу;
- мүлік сатып алу ;
- оқу , медициналық қызмет ... ... ;
- ... шығындарын төлеу ;
- шағын бизнесті дамыту және басқа да қажеттіліктер ;
Жүргізілген ... ... ... ... банк ... ... факторларға басым көңіл бөлген :
- несиеге пайыз қойылымы;
- несиелендіру мерзімі;
- банктің ... ... ... ... ... қажетті құжаттар тізімі.
АҚ "Алтын Кредит Банкінде" бұл факторлардың бәрі толықтай ескерілген
және сол ... ... ... . ... ... ... бәсекелесі АҚ
"Казкоммерцбанкте" бұл факторлар толықтай ескеріліп , ... ... ... ... ... ... жүрізген SWOT–талдау бойынша банк ұсынатын тұтынушылық
несиелердің мынадай артықшылықтары мен ... ... ... оң ... ... несиелер өнімі нарығындағы танымалдылығы;
- қызмет көрсетудің жоғары ... :
- ... ... ... тұтынушылық несиелер нарығын жеткіліксіз қамтуы;
- несие беру мерзімі көбіне созылыңқы түрде жүреді;
- АҚ ... ... ... ... АҚ ... ставкаларына
қарағанда жоғары.
АҚ "Алтын Кредит Банкінің " пластикалық карточкалар қызметіндегі
клиенттер 5 мақсатты сегмент ... ... ...... ... клиенттері және бөлінбеген
клиенттер.
VІP-клиенттер - "Gold", ... ... ... ... ... - "Vіsa Classіc", "MC Standart", "Cіrrus Maestro",
және "Vіsa Electron" карточкаларының иелері.
Қолма-қол ақша алушылар – басқа ... ... ақша алу ... ... ... ...... ақшаны өз еңбегімен таппайтын адамдар.
2008 жылы банктің карточкалары бойынша аударымдар ... ... ... ... ... ішіндегі карточканы көп
пайдаланатыны VІP-клиенттер және қолма-қол ақша ... ... 18%-ы ... ... ... ... ... карточкадағы қалдық ақша сомасы 2008 жылы
6436 мың АҚШ долларын құрады, яғни ... 22,4% ... ... ... банк заңды тұлғалар үшін "Gold" және ... ... ... ... ұсынады. Ол кәсіпорын
қызметкерлерінің демалыс және ... ... ... ... береді.
SWOT-талдау жүргізу арқылы «Алтын Кредит Банкіне» жетістіктері ... ... ... ... ... ... |
|Басқа банктерде жоқ ... ... ... капиталды нарықтағы басқа |
|тораптарының бар болуы ... салу ... ... ... ... ақша ... ... ... ... ... бойы істемеуі |
|тапсырыстар жүйесі | ... ... ... ... өнімдерге деген сұраныстың |болашақ клиенттердің қаржы жағдайының|
|тұрақтылығы ... ... ... ... ... ... жаңа |
|автоматтандырылған жүйесі ... жиі ... ... ... Кредит Банкі» жағдайына SWOT-талдау
Аталмыш талдау көрсетіп отырғандай, «Алтын ... ... ... ... жақтары көп. Бұл ... ... ... ... ... ... ... дұрыс жолға
қойылғандығының дәлелі.
Теориялық оқулықтар мен әйгілі маркетингтік мамандар бизнесте келелі
жетістіктерге, ... ... жету үшін ... ... ... ... тиіс ... айтады. Осыған байланысты оң
маркетингтік стратегияны жасап шығарудың маңызы өте зор. Мәселен, «Алтын
Кредит Банкінің» ұстанып ... ... ... ол ең ... ... үлесін сақтап, шетел қаржы нарығында лидерлік позицияны жаулап
алуға жұмылдырылған. Бұл банкті өзгелерден айыратын басты айырмашылықү
Қазақстанның банктік саласының ... ... ... ... өзгерістердің және клиенттер қажеттіліктерінің ... ... мен ... ... кеңеюі қаржы нарығындағы
бәсекелестіктің күшеюіне әкелді. Мұндай жағдайларда банктер өз өнімінің
сапасын ... ... ... және ... асыру сұрақтарына ерекше көңіл
бөле бастайды. ... ... ... көрсету сапасын көтеру және жаңа
клиенттерді тарту мақсатында банктерге клиенттерге ... ... ... ... ... мен ... ... өңдеп, енгізу керек.
Осындай реттеуші құжат ретінде " Банктердегі клиенттерге қызмет ... ... ... ... Бұл құжат банк пен клиент
арасындағы қатынастардың тәртібін анықтап, реттеуі қажет.
Қызмет көрсету стандарттарын ... ... ... қызмет
көрсету стандарттарының тұжырымын құрудан басталады және ол ... ... ... мен қызметтердің сапа деңгейі;
- орындалу сапасы, яғни клиенттердің ... ... ... ұсынылатын өнімдер мен қызметтер сапасының ішкі спецификаға
сәйкестігі;
- банк жұмысшыларының кәсіби деңгейінің сәйкестігі;
- қатынасуды ұзақ ... ... ... ... ... және ... деңгейін сақтау.
«Алтын Кредит Банкінің» ТМД елдері бойынша ... ... ... Қырғызстан, Грузия және Түркия мен Қытай Халық Демократиялық
Республикаларында партнерлары бар. ... ... ... Киев, Москва,
Дубай мен Шанхайда өз өкілеттіктерін құрған және бір ... банк ... ... ... Жалпы алғанда банктің 1,3 млн жеке және 150 мың
корпоративті клиенттері бар. [24,4б]
«Алтын ... ... ... ... ... базасының
айтарлықтай мөлшерде көп болуы оның жүргізетін маркетингтік ... ... Банк ... ... ... деңгейі әртүрлі
клиенттер топтарына бейімделген арнайы банктік өнімдерді шығарады. ... бұл банк ... ... ... маркетингтік зерттеулерді
ең алғаш қолдана бастаған банк болып табылады.
«Алтын ... ... ... Қоғамы клиенттерге қызмет көрсетуді
жетілдіру үшін жауапкершілігі мен кәсіби деңгейі жоғары дербес менеджерлер
институтын дамытып келеді. Клиентпен қарым-қатынас ... ... ... ... ... жеке ... ... ұзақ мерзімді ынтымақтастық жасау
және клиенттің сұранысын барынша қанағаттандыру болып табылады.
Қазіргі таңда көптеген банктерде маркетингтік ... ... ... аналитикалық талдау көрсеткіштері пайдаланылады. Ал «Алтын
Кредит Банкі» Акционерлік қоғамында статистикалық ... да ... Бұл оны ... ... ... ... ... зерттеулерінен ерекшелігін көрсетеді. [28,39б]
Банктердің маркетингтік қызметін зерттеуде статистикалақ тұрғыдан
жасалған  талдаулар ... ... ... ... ... ... ... басқаша талдауға келмейтін анықтамаларды
анықтауға болады.
Мысалы, бұл екі айнымалы арасындағы ... ... ... ... ... ... ... әсер ететін
факторларлды бағалау және тағы басқа осы ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын статистикалық
гипотезалар ашылып көрсетіледі.
Ұсынылып отырған материал жаңадан қызметін бастап келе ... ... ... ... ... ... ... қатар сабақ беру
кезінде пайдалануға болады.
Келісу критерийі. Маркетингте де ғылыми – ... ... еш ... ... ... ... деп ... маркетинг бойынша бөлім бастығының ... ... ... келесі айда тауар айналымын көбейтуге әсер етеді» дегені осы
гипотезаға келеді. [28,40б]
Жалпылама бұл гипотезаларға келесідей анықтама ... ...... ... бір ... еш айырмашылығы жоқ деп қабылдайтын
гипотеза, ол есептелетін факторларға тәуелді емес;
Но – нөлдік гипотеза;
Н1 – ... ... ол ... ... ... айырмашылықтар бар екендігін болжамдайды.
Бұл статистикалық гипотезаның бір ... ... ... ... ... біра ол ешқашан оны жай ... үшін ... ... ... материалдар оның дәлдігін дәлелдеуі мүмкін.
Басқаша айтқанда, гипотезаны қабылдауу ... ... ... ... ... қорытынды шығаруға болады.
Мысалы, қандай да бір «А» клиентті ... ма ... ... Біз оның
іс-әрекеттерін бақылай бастаймыз.
Зерттеу бойынша анықталғаны: Клиент «А» арзан қонақ үйде тұрады,
арзан рестораннан тамақтанады, арзан ... киім ... ... «А» ... ... ... бізге оның кедей екендігіне шішім
қабылдауымызға болмайды, себебібіз гипотезаны дәлелдемедік. Бұл ... ... ... ... ... бірақ оның банкте миллиондаған ақша ... ... ... ... деп ... ... – «хи квадрат»). Статикалық талдау нәтижесінде
бас жиынтықтағы ... ... ... тексері және
маркетингтік зерттеу құру арқылы «Алтын Кредит ... ... ... ... Бұл критерий маркетингтік зерттеулерді жүргізуде ең
жиі кедесетін статистикалақ талдау болып табылады.
х2 - әйгілі ағылшын статистигі ... ... ... Кредит Банкі» Акционерлік ... ... ... ... ... жаңа өнім шығарғаннан кейін Банк
клиенттерінің талаптарын ... ... ... бойынша өнім біркелкі бөлінген (ҚОСЫМША А)
1 – жаңа банктік өнім өте қатты ұнады;
2 – ұнады;
3 – маған ......... ... ... шешу үшін 100 ... сұрақ сұралды: «Жаңа өнім
сізді қаншалықты деңгейде қанағаттандырады?» жауаптар жоғарыда ... ... ... тиіс.
Но гипотезасы: өнімді орналастырудан кейін қанағаттану біркелкі
орналастырылған.
Н1 гипотезасы: ... ... ... ... ... ... орналастыруда теоретикалық жиілік fm есептеледі.
fm=n\k
n - бақылау саны ...... саны ... ... жағдайда, fm = 100/57
Анықталған теориялық жиілікті барлық эмпирикалық жиіліктермен fэ
салыстыра отырып қарастырамыз.
Анықталған жауаптар 7-кестеде ... а = 0,05 ... ... x2m үшін ... саты ... ... ... маркетингтік зерттеулерінде статистикалық гипотезаларды
қолдану*
|1 |№2 |№3 |№4 |№5 |№6 ... |fэ |fm |(fэ- fm) |(fэ- ... ... | | | | |fm |
|1 |21 |20 |1 |1 |0,02 |
|2 |18 |20 |-2 |4 |0,2 |
|3 |15 |20 |-5 |25 |1,25 ... жалғасы
|4 |19 |20 |-1 |1 |0,05 |
|5 |27 |20 |+7 |49 |2,45 ... |100 |100 | | ... |
* ... ... ... ... бойынша табылған x2m-нің бос дәрежесін 4(5-1) және а = ... ... ... x2m=9,49 ... ... ал ... хэ2=4,0 одан
кіші, сол себепті Но гипотезасы қабылданады. Демек, жаңа өнім ... ... ... ... ... ... «Алтын Кредит Банкі» Акционерлік қоғамы нарықты жаулау саясатын
жүргізуде. Егер ... ... осы ... өз ... ... ... түрде жетістікке жетеді. Ал қандай да бір
банктің көздеген мақсаты максималды пайдалылыққа жету ... ... ... ... ... ... дамуы, әлеуметтік,
экономикалық өзгерістердің және клиенттер қажеттіліктерінің ... ... мен ... ... ... ... ... күшеюіне әкелді. Мұндай жағдайларда банктер өз өнімінің
сапасын басқару жүйесін ... және ... ... ... ... ... бастайды. Осыған байланысты қызмет көрсету сапасын көтеру және жаңа
клиенттерді ... ... ... ... қызмет көрсету процесін
реттейтін арнайы нормалар мен ... ... ... ... ... ... құжат ретінде «Алтын Кредит Банкінде» клиенттерге «қызмет
көрсету сапасының стандарттары» қолданылады. Бұл құжат банк пен ... ... ... ... реттейді. [32,7б]
Қызмет көрсету стандарттарын өңдеуді жоғарғы деңгейлі қызмет көрсету
стандарттарының ... ... ... және ол ... қамтиды:
- банктік өнімдер мен қызметтердің сапа деңгейі;
- орындалу ... яғни ... ... ... ... ... ... мен қызметтер сапасының ішкі
спецификаға сәйкестігі;
- банк жұмысшыларының кәсіби ... ... ... ұзақ мерзімде сақтау мүмкіншілігі;
- қатынасу орнын және ... ... ... ... ... ... стандарттарының тұжырымы банк
имиджін тұрақты ... және ... ... мен ... сапасын
көтеруді қамтиды. Клиенттерге қызмет көрсету сапасының стандарттарының
негізгі мақсаттары ... Банк ... ... және ... ... құруды қамтамасыз ету.
2. Банктің клиенттік базасының сапасын көтеру.
3. Банктің қолайлы имиджін қалыптастыру.
4. Банктің бәсекелестік позицияларын жақсарту.
Стандарттарды ... үшін ... ... ... ... ... ... ақпараттарды жинауға, жүйелеуге және талдауға бенчмаркинг
құралдарын қолдануға болады.
Бенчмаркетинг белгілі бір технология бойынша ... Банк ... оны ... ... ... ... қадамдар жасауы қажет.
Қадамдар саны әр түрлі болуы мүмкін, себебі процесті ... ... ... ... ... ішкі ортасын зерттеуден бастайды. Бірінші
қадам – бұл табыстың негізгі факторларын анықтау. Банк ... ... мен ... қай ... клиент үшін ең тартымды екенін білу
керек. Мысалға, ... ... мен ... ... ... ставкалар
мен тарифтер, қызмет көрсету деңгейі. [21,5б]
Бұдан кейін табыстың негізгі факторларына әсер ... ... ... ... ... қадам – салыстырылатын процес неғұрлым
жақсы ұйымдастырылған банкті анықтау. Одан кейін ақпарат жинау ... Банк оны ... ... ... ... емес, маңыздысы – осы
банктегі қызмет көрсетілудің ... ... ... ... ... ... ... Салыстыруды жобалап емес, алдын-
ала нақты көрсеткіштерді белгілей ... ... ... ... ... ... бір ... қызмет көрсетудің, банктік операцияларды жүзеге
асырудың орташа уақыты;
- персонал квалификациясы;
- клиенттерге қызмет көрсету ... және тағы ... ... – ақпаратты талдау. Мысалға, осы банкке ... ... ... ... ... аз ... жұмсайды. Мұндай
артықшылық ненің арқасында қалыптасқаны және ... ... ... немесе клиенттерге қызмет көрсетулері қандай деңгейде
екендігін сараптау қажеттілігін тудырады. Осыдан ... ... ... ... ... шығарылады және бәсекелес ... ... жою ... ... ... неғұрлым жоғары
квалификациялы қызметкерлерді алу немесе клиенттерге ... ... ... графигін өзгерту. [32,7б]
Басқа жағынан егер жүргізілген талдаудан ешбір қорытынды шығарылмаса,
онда бәсекелес банктерді зерттеу бойынша кеткен еңбек ... ... ... стандарттарын енгізудің маңызды шарты болып олардың банктің
барлық филиалдарына бірдей болуы табылады. Яғни банк ... ... ... Бас банкідегі қызмет көрсету деңгейімен бірдей
болуы керек.
Стандарттарды енгізу және оны банк ... ... ... ... банк ... ... үшін ... шарт болып табылмайды. Осы себепте
стандарттардың орындалуын бақылау жүйесін өңдеу қажет.
Персоналды клиенттерді талдау. Енді ... ... ... мысалдарын қарастырайық. Жас бойынша бөлшектеу банкке клиенттердің
жалпы санынан мақсаттық нарықтарды айқындауға мүмкіндік береді. 13-кестеде
банк клиенттерінің сегменттелуі көрсетілген.
«Алтын Кредит ... ... ... ... ... ... ... көптігіне байланысты оларды жекелеген клиенттер
топтарына ұсынған жөн. Сол ... ... ... ... ... ... ... 6
«Алтын Кредит Банкінің» клиенттерін жас ерекшеліктері бойынша
сегменттеу*
|Топ ... ... тән ... ... (16-22 жас) ... алғаш рет жұмысқа |
| ... ... ... құрайын|
| |деп ... ... ... ... ... (25-45 ... қалыптасқан, бірақ |
|жас) ... ... ... |
| ...... үй ... |
| ... жанұя қаржысын қамтамасыз|
| |ету, ... ... беру ... ... (40-55 жас) |Бұл ... ... үшін |
| ... ... ... ... ... өсуі |
| ... ... – |
| ... ... ... |
|Зейнеткерлікке шығуға дайындалып |Бұл адамдардың жинақтаған капиталы ... |бар және олар оның ... |
| ... ... ... ... ... «АЛТЫН КРЕДИТ БАНКІ Банкінің» мәліметтері
негігізінде жазылған
Банк өз клиенттерін жас категорияларына қарай оңай ... ... банк ... ... ... олар ... барлық мәліметтері бар (жасы,
білім деңгейі және т.б.) ... ... ... ... банк оған ... өнім ... ... оны қай мақсаттық топқа жатқыатындығын ... ... Өнім ... әр ... ... байланысты маркетингтік кампания түрі де
осымен ... ... ... қатар, жас бойынша ... ... ие ... айта кету ... Әр жас ... басқа фактілер
қатарынан – табыс, білім, жанұя жағдайы, кәсіби статусына байланысты ... ... ... ... мен мүмкіндіктер әр түрлі болып келуі мүмкін.
Мысалы, егер ... ... көп ... банк ... қажеттілік те
жоғары болады. Жанұя ... да ... ие: ... ... ... ... ... кейін, жақсы жұмысы мен қызметінің
өсу мүмкіндігі бар адамдар «әдетте несие мен жиындарды сақтау қызметтеріне
жоғары сұраныс ... ... олар ... табыс көздері болғандықтан
маркетингтік кампания үшін қызықтырақ болады.
Өмір циклының бір кезеңінен екінші кезеңіне өту, ... ... ... да маңызды жағдайлары оған жаңа банк қызметтерінің түрлерін
ұсынуға ... ... Ол ... «өтпелі нүктелер» деп атайды.
Оларға: мектепті бітіру, үйлену, үй сатып алу, қызметте өсу, бала ... орын ... ... алу, ... ... ... ... және т.б. жатады. [26,14б]
Жоғарыда жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде «Алтын Кредит ... ... ... ... ... жаңа ... ... алу,
соныменқатар қызмтерін одан әрі жандандыру мақсатында ... 2015 ... ... даму ... ... ... Кредит
Банкі» келесі мақсаттарға қол жеткізуді жоспарлайды:
Нарықтағы үлесі бойынша:
— Қазақстан - ... кем ... ... - ... кем ... ... ... елдері - 5%-дан кем емес;
АҚШ долларындағы активтердің көлемі бойынша:
— 2010 - 25 ... $-дан кем ... 2015 - 50 ... $-дан кем ... Кредит Банкінің» маркетинг қызметі Қазақстан нарығындағы
банктік ... ... ... ... айтарлықтай
ерекшеленеді. Бірақ жоғарыда аталған банктің нарықты сегменттеуіне бірқатар
өзгертулер ... ... ... бұл ... клиенттерді тек жас
ерекшеліктеріне байланысты сегменттеу ... Ал ... ... жету ... ... ... ... әлеуметтік деңгейлері
бойынша да жіктеу тиімді болып ... ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерінің
ерекшеліктеріне байланысты банк өнімдері мен ... ... ... ал ... ... ... ... Банкі» жаңа
банктік өнімдерді нарыққа шығаруына жол ашылады, қосымша ... ... ... ... ... Банк ... іс-әрекетін талдау
Қандай да болмасын бір банк, тіпті мекеме де өз ... жету ... алып ... ұзақ өмір сүруі үшін өз стратегиясын жасақтайды. Әдетте
стратегия ұзақ мерзімге ... ... ... ... ... ... жоспарлары мен алға қойған мақсаттарына жету ... өз ... мен ... ... үшін ... ... ... бәсекелес банктердің жалпы жағдайы, орындайтын
операциялары, нарықтағы орындары және ... ... сол ... мен ... де ... ... сол жетістіктерге
кез келген банк жетуге тырысып, кемшіліктерін өз ... ... ... негізінен маркетингтік зерттеу 5 бағыт бойынша жүргізілуі
қажет:
- жаңа ... ... ... ... ... мен сатуды ұйымдастыру;
- банктік қызметтің жарнамасы;
- банктің коммерциялық ісі және оны ... ... ... ... бұл 5 ... АҚ ... Кредит Банкінде" толықтай зерттеліп,
жүзеге асырылып жатыр.
Қазіргі ... ... ... банк ... әр ... ... түсіндіретін толық, нақты және парасатты аналитикалық
ақпараттарға қызығушылық білдіреді. Осыған байланысты ... ... ... ... өзі туралы, өз мүмкіндіктері және соңғы уақытқа
қалыптасқан бағыттары туралы да жариялауы қажет.
Сонымен қатар, айта кететін бір жайт, маркетинг ... ... ... қойылған мақсаттарға жету үшін маркетинг құрылымының
қандай болу қажет екенін анықтайтын оның ... ... ... ... шешім қабылдау үшін ең ... ... оны ... және баға ... ... ... қажет. Мысалы, жаңа
өнімді немесе қызметті жоспарлау приоритетерді бекітуге, жауапкершілікті
бөлуге, тауар ... ... және ... ... ... сүйенеді. Әдетте стратегияны таңдау кезінде бірнеше варианттар
талданады. Мысалы, нарықтағы өз ... ... ... банк оны келесі
жолдармен жүзеге асыруы мүмкін: ... ... ... ... банк ... ... ... жаңа қызмет түрін ұсыну,
бағаны түсіру және т.б. Бірақ ең тиімдісі - маркетингтің осы элементтерінің
барлығын тиімді ... және ... ... ... ... үшін кең ... ... баға саясаты өте икемді болуы мүмкін, себебі бағаны өзгерту
қызметтің жаңа ... ... ... оңайырақ.
Банктің әрқашан өз мүикіншілігін, қызметтерін және іс-әрекет ету
бағытын дәл бағалап және қолдану ... ... Осы ... ... банк ... мен қуатын бөлу, ... ... ... ... өңдеу мақсатты болып келеді.
Осылардың бәрін тәжірибеде жүзеге асыру үшін арнайы ...... ... мен ... ... ... әрекет
ететін еркше бөлім қажет.
Арнайы маркетингтік қызметті құру мәні ... ... ... бірі ... ... ... ... көптеген банктерде
бәсекелестіктің болмауына бағытталған басқарушылық ... ... ... жаңа өнімді өңдеуді, жоспарлауды және өткізуді қамтамасыз ... мен ... ... ... ... ... Осы
себепті олардың арасындағы байланыс қиындатылған. ... ... ... баға ... және баға ... ... жаңа
өнімдерді жоспарлаумен және сұранымды ... ... ... ... кіретін директордың маркетинг
бойынша ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік құқықты және нақты ресурстарды дәл анықтау өте маңызды.
Мұндай өзгертулердің мақсаты – барлық коллектив үшін ... ... ... ... жаңа ... орнатуды қамтамасыз ету.
[14,116б]
Маркетинг қызметінің іс-әрекеті кадрлармен жұмыс жасау әдістерін
зерттеу үшін, көрсетілетін ... ... ... ... ... сәйкес іс-әрекетті қайта қалыптастыру үшін негіз болып табылады.
Маркетингтің дамуын ... ... ... ғана ... сонымен қатар
нарықтағы іс-әрекетінің жағдайын сипаттайтын міндетті жағдайлық талдау да
маңызды.
Бұл істелген жұмысты, оның ... ... ... ашуға, жоспарлауды жетілдіруге және басқа да көптеген
проблемаларды шешуге мүмкіндік ... ... ... стратегияны өңдеуді және жүзеге
асыруды, іс-әрекетті бағыттау және тауарды нарыққа ... ... ... өзара қарым-қатынасын қамтамасыз етеді. Нарықты зерттеудің
және талдаудың біздің ел шаруагерлері үшін жаңа іс болып ... және бұл ... қиын ... ... жүруіне байланысты
біздің елде маркетингтік өңдеулерді кеңейту және ... ... ... ... ... келе жатқан нарықтық экономика
жағдайында ешқандай еңбек, ... ол ... ... және өте тиімді
болса да пайдалы әрекет ете алмайды. ... ... ең ... ... таба ... байланысты өнімді емес еңбек болуы мүмкін. Банк
пен клиентті байланыстыру, олардың өзара ... ... ... ... негізінде банктің еңбегін өнімді қылу – маркетингтің қызметтің
басты мақсаты болып табылады.
Маркетингтің маңызды ... ... ... және ... экономикасындағы ерекшеліктерге негізделе ... ... ... және ... ерекшеліктеріне көңіл
бөлеміз. [15,89б]
Маркетинг кешенінің құрамына тауарларды анықтау, оларға баға қою,
тарату ... ... және ... ынталандыру кіреді және ол банктің
нарықта табысты ... ... ... рол ... ... ... ... жоспарлаудың маңызды элементі
болып табылады, себебі ол жаңа ... әсер ... ... ... ... ... ... анықтайды және тозу кезеңін болжамдайды. Бұл
құралдарды үнемдеуге және тиімділікті көтеруге мүмкіндік ... ... ... таза ... анықтауға, бағаның өзгеруіне
әсер ететін факторларды табуға баға белгілеу жүйесін өңдеуге көмектеседі.
Бұл стратегия ... ... ... ... ... ... ... қатынастың дамуына байланысты ... рөлі ... оның ... банк ... ... ... ... басқа да
бағалық емес факторлар шығуда. Бірақ Қазақстанда бағалық ... ... ... жоқ. ... ... ... клиенттер үшін
бәсекелестік күрестің маңызды құралы болып табылады.
Өнімді ... ... ... ... ... ... оның
көлемімен ұзақтылығын анықтауға өткізу әдісін ... және ... ... ... оң әсер ... жеке ... ... құру
мүмкіншілігін қарастыруға әсер етеді. [16,115б]
Өнімнің қозғалысы таксикасынсыз ... банк ... ете ... ... ... ... көбеюіне, сатушының және сонымен
қатар тұтынушылардың да санының көбеюіне байланысты ... ... ... бір-бірімен кездесуі күннен-күнге қиындап бара жатыр. Осы
қиындықты жеңілдету үшін қатынас ... ... ... ... ... құралдары біршама әр түрлі, бірақ неғұрлым тиімді құралдарды
таңдау банк репутациясы және клиенттердің сенімін бекіту тұрғысында жүзеге
асу керек. Банкирдің квалификациясын ... ... қиын болу ... ... ... ... ... ортаның және банктің жалпы
имиджінің рөлі артады.
Осы дипломдық жұмыстың негізгі мазмұны ... ... ... Бұл ... ... тәжірибе әлемдік тәжірбиеге
ере отырып қазіргі Қазақстан Республикасының жағдайы үшін ерекшелендіреді.
Бұл жерде қазіргі Қазақстан ... бір ... ... ... табылуын және мұнда нарықтық экономиканың қалыптастыру
жүргізіліп жатқандығын ескеру ... ... ... ... компьютерлік
технологияның интенсивті дамуы және информациялық цивилизацияға ... ... ... оның ... қазіргі кезде біздің елге де
әкелуде.
Ақпараттық цивилизациясының элементтері бар қоғамдағы ашық нарықтық
жүйе ... ... және ... ... табысты жүзеге асыруларының алғышарты болып табылады. Бұл
жерде неғұрлым дамыған ... ... ... елдер дәл солардікіндей
маркетингтің даму кезеңдерінен өтпейді. Елдерді ... ... ... және ... ... әсер ету ... ... тез өтуге қолайлы жағдай туғызады.
Қиындықтардың қатарына сонымен қатар информациялық эраның орнауына
байланысты пайда болатын жаңалығы қосылады. ... ... ... ... ... емес. Қазіргі маркетингтің алдында, ... ... ... ... ... емес тәсілдерді қажет ететін
проблемалар туындап отыр. Маркетингтік ғылым және тәжірбие ... ... ... және ... ... бара ... Әр бір ... жоғары
біліктілігі қажет етіледі.
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерінде маркетингтік
қызметтерді ұйымдастыру барысында келесідей мәселелер туындап ... ... ... туралы ақпараттарды аз жариялауы немесе тіптен
жарияламауы. Адамдар кез ... ... ... бойынша үш
топқа топтастырылады: аудиалдар – құлақпен ақпараттарды
естігенді ұнатады (радиоақпараттар) – 5%; ...... ... тез қабылдайды (газет-журналдар, буклеттер,
брошюралар) – 15%; және кинестетиктетер – ... ... ... ... ... ... ... қалайтындар
(көрмелер, дөңгелек үстел, «ашық есік» ... ... – 80%. ... ... ... ... кинестетик болып
табылады. Олар нақты ақпарат көздерімен қамтамасыз етілулерін
талап етеді. Ал ... ... банк ... ... радиодан – 1,3%; газет-журналдардардан
– 12%; көрмелер, дөңгелек үстел, «ашық есік» күндері, интернет
порталдардардан – 0,5% ... ... ... ... – 11%; ... ... ... үстел, интернет порталдардардан – 39,3%; Ресейде:
радиодан – 7%; газет-журналдардардан –13,5%; ... ... ... ... – 29,1% ақпараттар беріледі.
2. Аймақтардағы маркетингтік ... ... Бұл ... ... ... ие және ... ... жүйелері халықтардың өмір сүру деңгейі мен
жағдайының әртүрлілігі, сонымен бірге шашыраңқы орналасуы. ... ... ... алу ... ... Банктерге сенімділік деңгейінің төментеуі. Қазіргі әлемдік
экономикада орын алып жатқан дағдарыстық ... ... ... отыр. Қазақстан банк секторындағы ең ірі төрт банкке:
Халық Банкі, Казкоммерцбанк, «Алтын ... ... және ... ... ... бұл ... шынында да ушыққанын
көрсетеді. Бір жағынан, бұл журналисттердің асыра сілтеулерінен
де болуы керек.
4. Банктерде маркетинг ... ... ... ... Бұл ... ... мен ... ұғымдарын дұрыс ажырата
білмеу. Бұл Қазақстан қаржы нарығының енді ғана көтеріліп,
әлемдік стандарттарға жаңа-жаңа енуімен ... ... ... ... ... құрылмауы. Қазіргі таңда,
Қазақстанның көптеген кішігірім банктерінде маркетинг ... ... ... немесе тіптен маркетинг бөлімінің
болмауы банк маркетингісінің дамуына кедергілер келтіруде. Бұл
саланы дамыту үшін ... ... ... ... ... ... ... жүргізілмейді. Көбіне қазақстандық
банктерде нарықты ... тек жас ... ... өнімдерін жіктеу, нарыққа ұсыну байқалады. Еуропа ... ең ... банк ... ... және пассив жақтарын
теңдестіру арқылы, сонымен қатар халықтың әлеуметтік қамтылу
дәрежесіне, аймақтардың ... ... ... ... банк ... ... мақсатында келесі шешу
жолдары ұсынылады:
1. Кез ... ... ... ... ...... ... алу болып табылады. Сенімділікті жаулап алудың
басты ...... көзі ... ... ... банктер
ақпарат көзі жарнама деп түсінеді. Бірақ жарнамалар көбіне
«эмоциядан» ... да, ... ... ... ... ... ... шынайылығы мен нақтылығына көп мән
береді. Сол себепті, банктер бұл мәселені шешу үшін тоқсандық,
жылдық есеп ... ... ... ... ... ... ... үнемі жариялап отыруы
тиіс. Сонымен бірге, арнайы мақсатты ... ... ... дөңгелек үстелдер, конференциялар
өткізу және бұл туралы ақпараттарды ... ... ... ... ... ... жаңа
клиенттерді тартуға, олардың сенімдерін жаулап алуға, банктің
қосымша пайда табуына алып ... ... ... ... ... бөлімін ұйымдастыру және
онда жеке сатумен айналысатын 1-2 ... ... ... ... ... ... ... ұсынуға және
оларды тұрақты, әрі ұзаққа ұстап қалуға әсерін тигізеді.
3. ... ... ... ... ... оқытып отыру: сату психологиясы, көңіл-күй графигі,
бизнес коммуникациялар, іскерлік ... және тағы ... ... ... ... ... алмасуға жағдай жасау. Маркетинг Қазақстанда жас сала
болғандықтан, мамандардың кәсіби біліктілгі өте маңызды. Нарыққа
тиімді ... ... ... ... ... ... жасаған жұмыстарының
нәтижелілігі банкті максималды пайдалылыққа алып ... Жаңа ... ... ... ... ... статистикалық
әдістермен көмегімен зерттеу. Кез келген өнімді нарыққа шығармас
бұрын, ол сұранысқа ие ... ма, жоқ па ... ... керек. Банктердің маркетингтік қызметін зерттеуде
статистикалақ тұрғыдан жасалған ... ... ... ... Себебі статистикалық әдістердің
негізінде басқаша талдауға келмейтін анықтамаларды анықтауға
болады.
Мысалы, бұл екі айнымалы арасындағы ... ... ... мінездемесін анықтау, пайданы арттыруға әсер ... ... және тағы ... осы ... ... ... ... Маркетингті бақылау қызметін ұйымдастыру. Бұл жерде зерттелген
мәселелер қандай ... ... ... ... ... ... ие ... ма, клиенттер саны қалай өзгерді, халықты
ақпараттандыру дәрежесі қандай, жұмсалға шығындар ақталды ... ... ... талдау жасалынады. Бұл талдаулар, жалпы
маркетингтік саясат банктердің имиджінің қалыптасуына әсерін
тигізеді.
Қазіргі таңда комерциялық банктер ... ... ... ... үшін бәсекелестік күрес күшейіп келеді. Көптеген қазақстандық ірі
банктер жаңа ... ... үшін ... ... ... ... келеді
және бұл сол ірі банктерден кейінгі ұсақ банктерге жаңа клиенттер тарту
қиын болып табылады. Қазақстан банктеріне ... өз ... ... ... және ... ... ... тұрған бәсекелестікке төтеп беру үшін
келесі жаңа жетілдіру жолдарын қабылдауды жөн көрдік:
1) Маркетингтік зерттеулерді жүргізу үшін ортақ ... ... ... ... әдістемесін құрастыру. Бұл бағытта
басты ... ... ... ... ... Комитеті және маркетингтік білім орталығы
бар Қазақстандық маркетингтік Ассоциациясы атқаруы ... ... ... барлық маркетингтік зерттеумен
айналысатын компанияларды Халықаралық маркетингтік ... ... ... ... жағдайларда қолданылады.
2) Банктік маркетинг бойынша жиналған мәліметтерді мемлекеттік
статистикалық ... ... ... ... ... іске ... ... маркетинг әрекетінің жоспарланған статистикалық
базасын міндетті түрде құрастыру керек. Нақты базағ ... ... ... ... мен ... материалдық ресурстардың қозғалысы арқылы жағымды
коммуникациялық ... ... ... ... ... ... ... клиенттерді ұстап қалу қажет.
3) Клиенттерді жаңа өнім пайдалануға ынталандыру барысында, тура
сол бағада қосымша ... ... ... ... ... ... күнмен құттықтау қағаздары). Сол арқылы клиенттердің
таныстарының банк өнімдерін тұтынуға ынталандыру. Бұл ... ... ... ... ... ... ... Жаңа брендтер құру. Бренд – банктік қызмет аясында ссас ... ... ... ... ... ... ... бренд
клиенттердің сеніміне тез ие бола алады. Брендті құрған кезде
банктердің тарапынан асыра сілтеу болмау ... ... ... ... ... қажет. Мысалы: 10 жыл ішінде «Алтын
Кредит» бренді Қазақстан нарығындағы айтарлықтай әйгілі ... ... ... ... ... ... ... көптеген марапаттары дәлел. Солардың кейбіріне
тоқтала кетейік. Әйгілі «Итоги» журналы ... ... ... ... ... ... бойынша Алтын
Кредит Банкі 2006 және 2007 ... ... жыл ... Ықпалы зор The Banker журналы Алтын Кредит Банкін 2007
жылғы әлемнің 300 үздік банктері ... ... ... ... ... ... ... банк» атағына лайықты
деп тапты.
«Алтын Кредит» атауы посткеңестік банктер арасында бұрыннан ... ... ... ... ... тобы ... ... Грузияда,
Арменияда, Қырғызстанда жұмыс істейді. 2007 жыл банк үшін халықаралық
деңгейге шығумен: ... ... ... ... ... ... болуымен есте қалды.
Алайда, жалпыұлттықтан халықаралық брендке өзгеру үшін банкке
халықаралық ... ... ... қамти алатын әмбебап, түсінікті,
сонымен ... жылы ... және ... ... ... болды. Осылайша
банк конгломератына кіретін барлық ... ... ... БАНКІ бірыңғай
брендіне біріктіру жөнінде шешім қабылданды. Банктің өзі ... ... ... деп ... Бұл атау тез ... ... жеңіл және қысқарма жан-
жақты болғандықтан мейлінше тиімді.
АЛТЫН КРЕДИТ БАНКІ-ның жаңа логотипі банктің ... сай ... ... ... Ашық ... түс – бұл ... сәттілік,
сенімділік. Алқызыл түс – бұл күштілік пен қуаттылық. Логотиптің пішіні де
тегіннен тегін таңдалмаған. Бір ... ... ... ... ... ... ... қазіргі заманғы банк жұмысының негізгі
сапасының бірі - ... ... Бұл ... да ... ... ... сақталады. [24,7б]
Жаңа брендті құрайтындар – бұл инновациялылық, технологиялылық және
сарапшылық. ... озық ... ... білдіреді. Сарапшылық
жоғары халықаралық рейтингтер мен марапаттарда бейнеленген тұрақтылық ... ... ... ... ... қызметкерлердің кәсіби
шеберлігі мен ... ... Ал ... әрбір нәрсеге
мұқияттылықты, нарық өзгерістеріне тез бейімделу қабілетін, оның барлық
сұраныстарына икемделе ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан банктері үшін
маркетинг қызметтерін тиімді ұйыдастыру үшін ... ... бәрі ... ... іске ... мақсатында тәжірибесі мол шетел банктерінен барынша
көп білім жинақтауымыз керек.
ҚОРЫТЫНДЫ
Шаруашылық жүргізудің ... ... көшу ... ... ... тән ... ескермейінше табысты
болмайтынын тәжірибе жүзінде көрінді. Оның ішінде ең алдымен нарықтық
іс-әрекетпен байланысты шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... қатысты.
Маркетингтік қызмет нарықтық стратегияны өңдеуді және жүзеге асыруды,
іс-әрекетті ... және ... ... өткізу мақсатында банк
бөлімшелерінің өзара қарым-қатынасын қамтамасыз етеді. Нарықты зерттеудің
және талдаудың ... ел ... үшін жаңа іс ... ... және бұл ... қиын ... ... жүруіне байланысты
біздің елде маркетингтік өңдеулерді кеңейту және ... ... ... ... қалыптасып келе жатқан ... ... ... еңбек, тіпті ол жоғары мамандандырылған және өте тиімді
болса да ... ... ете ... ... ... ең ... ... таба алмауына байланысты өнімді емес еңбек болуы мүмкін. Банк
пен клиентті байланыстыру, ... ... ... ... ... осының негізінде банктің еңбегін өнімді қылу – маркетингтің қызметтің
басты мақсаты болып ... ... ... Республикасындағы шағын және ... мен ірі ... және ... үшін ең ... барынша бұрынғы
бағаға және сондай өндіріс шығындарын сақтай отырып, бұрынғыға қарағанда
сапасы неғұрлым ... ... жаңа ... ие ... мен қызметтерді
ұсыну мүмкіншілігі болып табылады. Алғашқы орынға ... ... ... ... ... егер тұтынушы талап етпесе, өндірістік ... ... ... да ... ... шығарудың мәні жоқ.
Осы дипломдық жұмыстың негізгі мазмұны банктегі маркетингтің
ұйымдастырылуын көрсетеді. Бұл ... ... ... ... ... отырып қазіргі Қазақстан Республикасының жағдайы үшін ерекшелендіреді.
Бұл жерде ... ... ... бір ... ... ... ... және мұнда нарықтық экономиканың қалыптастыру
жүргізіліп жатқандығын ескеру ... ... ... ... ... ... дамуы және информациялық цивилизацияға енген
дамыған елдердің әсері оның элементтерін ... ... ... елге ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. – Алматы, «Триумф-
Т»/2007ж.
2. Рахимбаев А.Б. ... ... және ...... ... -
3. ... В.Т. Банковский маркетинг. М.:Дело ЛТД,2005ж.
4. Котлер Ф. ...... ... – СПб.:
Питер,2005ж
5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. ... ... ... ... Е.Ф. ... и ... ... – М: ЮНИТА.,2000
7. Тагирбеков К.Р. Основы банковской ... - ... ... ... ... ... Республикасының «Банктер және банктік қызмет туралы»
заңы// 31 ... ... ... Е.Н. ... ... – теория, методология
и практика. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Финпресс,2000г
11. Жуйриков. Финансовый анализ. -Алматы,2002
12. ... Е.Н. ... ...... ... ... – 2-е ... и доп. – М.: Финпресс,2000г.
13. Биктеубаева А.С. Методологические основы банковского маркетинга
в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – ... ... А.Қ. ... ... ... негізгі әдістері//
ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2006ж. – 115б.
15. Аликбаева А.Б. Қазақстан Республикасындағы жарнама ... ... ... Хабаршысы - №5/2007ж. – 89б.
16. Жумина М.Е. Банк саласындағы маркетингтің ... ... - ...... Долан Э.Дж. Проблемы развития банковского маретинга в зарубежных
странах// Перевод.: В. Лукашевича "Деньги, банковское денежно ... ... ... ... Биктеубаева А.С. Методологические основы банковского маркетинга
в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – 36б.
19. ... А.А. ... как ... ... маркетинговых
коммункаций в коммерческих банках// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2006ж.
– 66б.
20. Жунусова Г. Некоторые ... ... ... в
Казахстане//Аль-Пари №3-4/2008 – 25б.
21. Банктердің қаржылық көрсеткіштері (жылдық есептер). Банктер
туралы. www.nationalbank.kz
22. Абдильманова Ш.Р. ... ... ... ... ... ... ... №3/2008 –
35б.
23. Рейтинги банков второго ... РК// ... ... ... ... в АО«АЛТЫН КРЕДИТ БАНКІ Банке». Виды
банковских операций. Клиенты банка.// www.bta.kz
25. Предел банков//V[O]X Populi, ... Банк ... ... ... ... ... www.minfin.kz
28. Мустафин М. Статистические гипотезы в банкоском маркетинге//
Банки Казахстана – 2009 - ...... Исин Ж.М. ... ... банковских услуг// Банки Казахстана
-№1/2009ж. – 32б.
30. Моисеев С.Р. ... ... ... на национальном
рынке// Банки Казахстана - №1/2009ж. – 37б.
31. Порядина И.В. Роль маркетинговой стратегии в ... ... ... Банки Казахстана - №1/2009ж. – 16б.
32. АЛТЫН КРЕДИТ ... ... ... Банк ... ... ... ... маман
Қызмет көрсету саласындағы менеджері:
1. нарықтық зерттеулер;
2. жаңа банк өнімдерін шығару;
3. өткізуді ынталандыру
Жарнама және қоғаммен байланыс бойынша ... ... ... ... ... ... анықтау
Клиент топтары бойынша менеджер:
1. клиент базасын талдау;
2. клиент топтары бойынша нарықты сегменттеу
3. банктік ... ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1986 ж. желтоқсан оқиғасы10 бет
«Алматы қаласындағы жер беті озонының статистикалық сипаттамалары»40 бет
Ішкі нарықтағы тауар мен қызметтің бәсекелікке қабілеті76 бет
Азиада туралы12 бет
Алматы қаласына физикалық-географиялық сипаттама58 бет
Алматы қаласында қысқы олимпияда өткізу мүмкіндігі41 бет
Алматы қаласындағы мейрамхана менеджменті («Brasserie» мейрамханасы мысалында)62 бет
Алматы қаласындағы экономиканы мемлекеттік реттеу24 бет
Алматы қаласындағы экономиканы мемлекеттік реттеу ерекшеліктері56 бет
Алматы қаласының әлеуметтік - экономикалық құрылымы33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь