Азаматтық құқықтағы өкілдік

Кіріспе 3
І. Азаматтық құқықтағы өкілдік
1.1. Өкілдіктің түсінігі және маңызы. Өкілдіктің субъектілер 4.8
1.2. Өкілдің уәкілеттігі 8.10
ІІ. Өкілдіктің заңнамада көрсетілген түрлері 11.14
ІІІ. Сенімхат . өкілдікті рәсімдеу нысаны ретінде
3.1. Сенімхаттың түсінігі, нысаны, түрлері және мерзімі 15.19
3.2. Сенімхатты куәландыру 19.20
3.3. Қайта сенім білдіру 20.22
3.4. Сенімхаттың тоқтатылуы және оның салдары 22.24
Қорытынды 25
Қолданылған әдебиет тізімі 26
Азаматтық құқықтық қатынастар біздің өмірімізде ең жиі кездесетін қатынастар. Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері: жеке тұлғалар және заңды тұлғалар. Бұл субъектілер мәмілелер жасағанда тікелей қатысады, кейбір жағдайдалда өздері тікелей қатыса алмай басқа бір тұлға арқылы мәміле жасау қажет болады. Осындай жағдайларды реттеу үшін азмататтық заңнамада өкілдік институты көрсетілген.
Өкілдік (ағылш. representation) – бұл бір тұлғаның (өкілдің) басқа тұлға (өкіл беруші) үшін құқықтар мен міндеттер туғыза отырып (өзгертіп, тоқтатып) өзінің уәкілеттігі негізінде соның атынан әрекет жасау бойынша құқықтық қатынас. өкіл өкіл берушінің атынан әртүрлі мәмілелер жасай алады (тұрғын үйді сату-сатып алу, жалға беру, айрбастау, т.б.)
Өкіл арқылы басқа да заңды әрекеттер жасалуы мүмкін – претензия қою, жалақы, жәрдем-ақы алу, т.с.с. Өкіл арқылы сипаты бойынша тұлғаның жеке өзі жасауға тиіс мәмілелер жасалынбайды (некеге тұру туралы өтініш, кейбір неке-отбасы қатынастары, асырап алу). Өкілдік арқылы тікелей заңды маңызы жоқ әрекеттер жасалынбайды (мысалы, жұмыс істеу).
Өкілдің уәкілеттігі көбінесе сенімхат арқылы рәсімделеді. Кейбір жағдайларда заңның негізінде (мысалы, заңды өкіл ретінде ата-аналардың өз кәмелетке толмаған балаларының атынан өкілдік жасауы, қамқоршының қамқорындағы адамның өкілі болуы), әкімшілік акт негізінде (мысалы, әрекет ететін жағдайға байланысты сатушы, кассир, жүк қабылдаушы, т.б. лауазымдарды тағайындау).
Өкіл болатын азаматтар әрекет қабілеттілікке ие болу керек. Заңды тұлғаның өһкіл болуы оның жарғысына қайшы болмау керек. Заңды тұлғалар өзінің тұрғылықты жерінен тыс орындарда заңмен көрсетілген тәртіпте өкілдік функцияларын орындау үшін арнайы бөлімдер ашуы мүмкін; өкілдік сәйкес заңды тұлғаның сенімхаты негізінде осындай бөлімдердің бастығы арқылы жүзеге асырылады. Өкіл әр жағдайда өкіл берушінің мүдделерін қорғау мақсатында әрекет ету керек, сондықтан ол өкілдің атынан өз өзімен мәміле жасай алмайды және тағы басқа бір тұлғаның өкілі болса екі өкіл берушілердің арасында мәміле жасай алмайды.
Нормативтік-құқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім).
2. ҚР “Нотариат туралы” Заңы
3. Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 1998 жылғы 28 шілдедегі N 539 бұйрығымен бекітілген “Қазақстан Республикасында нотариаттық іс-әрекеттерді жасаудың тәртібі туралы Нұсқаулық”

Арнайы әдебиет:
4. Комментарий к Гражданскому кодексу РК, 1 том, отв. ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г., Алматы, 1998
5. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. Ғ.Төлеуғалиев. 1 том. Алматы, 2001
6. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы: Оқу құралы. Ғ.Төлеуғалиев. 1 том. Алматы, 2001

7. Гражданское право Республики Казахстан. Отв.ред. Г.И.Тулеугалиев, К.С.Мауленов. Т. 2. Алматы, 1998, 261-бет, авторы проф. Базарбаев Б.Б.

8. Гражданский кодекс Республики Казахстан – толкование и комментирование. Общая часть. Алматы, 1996-2000
9. Гражданское право. Том 1. Отв.ред. Е.А.Суханов. М., “БЕК”, 2000 ж.
10. Гражданское право: учебник. Ч.1. Под.ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., “БЕК”, 2000 ж.
11. Гражданское право. Под ред. Калпина А.Г., Маслеева А.И. 1 б., М., 1997
12. Гражданское право России. Под ред. Садикова О.Н. (курс лекций). 1 б. М., 1996
13. Гражданское право Российской Федерации. Корнеева И.Л. М., ИНФРА-М, 2006
14. Гражданское право в вопросах и ответах. Алексеев С.С. М., “Проспект”, 2005
15. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Выпуск 8. Шилохвост О.Ю. М., “Норма”, 2004
16. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Выпуск 9. Шилохвост О.Ю. М., “Норма”, 2005
17. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Выпуск 10Шилохвост О.Ю. М., “Норма”, 2006
18. Гражданское и торговое право. Богатых Е.А. М., “Юристъ”, 2004
19. Гражданское право. Илларионова И.Л., Гонгало Б.М., Плетнев В.А. М., “Норма”, 2001
20. Гражданское право (юридические конструкции, понятия, схемы и таблицы). Пидяева В.В. М., “ИНФРА-М”, 2005
21. Гражданское право России: ч.1: Конспект лекций в схемах. Платонов Д.И. М., “ПРИОР”, 2003
22. Гражданское право в вопросах и ответах. Пиляева В.В. М., “КноРус”, 2006
23. Гражданское право. Сергеев С.С. М., “Проспект”, 2001
24. Гражданское право. Гомола А.И. М., “Академия”, 2005
25. Гражданское право. Гришаев С.П. М., “Юристъ”, 2004
26. Гражданское право. Мердалиев Р.Т. С-П., “Питер”, 2005
27. Гражданское право. Смоленский М.Б. М., “Феникс”, 2005
28. Гражданское право. Протос Е.В. М., “Высшая школа”, 2005
29. Гражданское право. Общая часть: курс лекций. Лихачев Г.Д. М., “Юстицинформ”, 2005
30. Гражданское право. Ч.1: Конспект лекций. Паленко В.В., Таранцова Е.И. М., “Феникс”, 2005
        
        Ж О С П А Р
Кіріспе
3
І. Азаматтық құқықтағы өкілдік
1.1. ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... ... ... ... түсінігі, нысаны, түрлері және мерзімі
15-19
3.2. ... ... ... сенім ... ... ... және оның ... ... ... ... ... ... ... ең жиі ... ... құқықтық қатынастардың субъектілері: жеке тұлғалар
және заңды тұлғалар. Бұл субъектілер мәмілелер жасағанда тікелей қатысады,
кейбір ... ... ... қатыса алмай басқа бір тұлға арқылы
мәміле жасау қажет ... ... ... ... үшін ... өкілдік институты көрсетілген.
Өкілдік (ағылш. representation) – бұл бір тұлғаның (өкілдің) басқа
тұлға (өкіл ... үшін ... мен ... ... ... (өзгертіп,
тоқтатып) өзінің уәкілеттігі негізінде соның атынан әрекет жасау бойынша
құқықтық қатынас. өкіл өкіл берушінің ... ... ... жасай алады
(тұрғын үйді сату-сатып алу, жалға беру, айрбастау, т.б.)
Өкіл арқылы басқа да заңды әрекеттер жасалуы мүмкін – ... ... ... алу, ... Өкіл ... ... бойынша тұлғаның жеке өзі
жасауға тиіс мәмілелер жасалынбайды (некеге тұру туралы өтініш, кейбір неке-
отбасы қатынастары, асырап алу). Өкілдік арқылы ... ... ... жоқ
әрекеттер жасалынбайды (мысалы, жұмыс істеу).
Өкілдің уәкілеттігі көбінесе сенімхат арқылы рәсімделеді. ... ... ... (мысалы, заңды өкіл ретінде ата-аналардың өз
кәмелетке толмаған балаларының атынан ... ... ... ... ... ... әкімшілік акт негізінде (мысалы, әрекет
ететін ... ... ... ... жүк ... ... ... болатын азаматтар әрекет қабілеттілікке ие болу ... ... ... ... оның ... ... ... керек. Заңды тұлғалар
өзінің тұрғылықты жерінен тыс орындарда заңмен көрсетілген тәртіпте өкілдік
функцияларын орындау үшін ... ... ашуы ... ... ... заңды
тұлғаның сенімхаты негізінде осындай бөлімдердің бастығы арқылы ... Өкіл әр ... өкіл ... мүдделерін қорғау мақсатында
әрекет ету керек, ... ол ... ... өз ... ... ... және тағы басқа бір тұлғаның өкілі ... екі өкіл ... ... ... алмайды.
Өкіл жасаған әрекеттердің өкіл беруші үшін заңды салдар туғызу үшін
осы әрекеттер уәкілеттік шегінде жасалу қажет. ... ... өкіл ... ... шығатын өкілдің әрекеттерін қолдаса олар өкіл беруші
үшін құқықтар мен міндеттер туғызады.
І. Азаматтық ... ... ... ... және маңызы. Өкілдіктің субъектілері
Өкілдік деп баска адамның ... ... ... бip ... ... заңдарға, сот шешіміне не ... ... ... ... ... ... және заңды әрекеттер жасауын
айтамыз. Өкілдің жасаған мәмілесі өкілдік берушінің ... ... ... тікелей туғызады, өзгертеді және тоқтатады.
Өкілеттік өкілдің (бөлшек саудасындағы сатушы, кассир) әрекет ... да ... ... ... 163 бабы).
Өкілдікке мұқтаждық өкіл беруші заңның (әрекет қабілеттігінің болмауы)
немесе нақты бір өмірлік жағдайдың (адамның ... ... ... ... т.б.) ... өз ... мен міндеттерін орындай алмайды,
сондықтан өкілдің арнайы ... және ... ... ... үшін ... қызметіне жүгінеді.
Өкіл арқылы мүліктік қана емес, сонымен ... ... жеке ... ... да ... ... ... мәміленің сипаты бойынша және
заңда көрсетілген нақты жағдайларда өкіл беруішінің өзі реік білдіру керек,
яғни өкіл ... ... ... ... ... ... ... асырау
келісім-шарты, т.б.
Іс-әрекеттердің бәрін өкіл арқылы істеуге бола бермейді. Заң бойынша
кейбіреулер үшін оның өзі қатысуы ... ... ... ... ... жасауы керектігі заңда айтылмаған немесе сол әрекеттердің сипатынан
тумаған жағдайлардың ... ... ... ... ... ... мәселесіне өкілдік болмайды, өйткені, қағазда өсиет қалдырушы өзі
қол қою керек, некені тіркеуде, лекция оқу, ... ... ... ... ... ... ... өкілдік жүрмейді (АК-тің 163 ... ... ... ... ... ол ... бір ... нарықта, оның ішінде шетелде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді,
сондай-ақ істің көзін ... әрі ... ... ... ... келеді.
Өкілеттіктің туындауының негізі — заң фактісі болып табылады.[1] Заңда
мынадай өкілдіктің негіздері бар:
- шартта немесе алдын-ала келісімде көрсетілген өкіл ... ... ... ... ... ... ... фактілер; мәселен, ата-ана өздерінің балаларының
заңды өкілдері бола алады, әpi олардың құқықтары мен ... ... жеке және ... тұлғалар алдында қорғай алады, сондай-ақ
балалары үшін сотта арнайы өкіл ... ... ... ( ... ... ... органның актici — тулғаға өкіл болып қатысуға рұқсат
беретін акт. ... ... ... ... ... ... тағайындау өкілеттік, сондай-ақ өкілдің (бөлшек сауда
жүйесіндегі сатушы, ... және ... ... ... ... көpiнyi мүмкін ( АК-тің 163-бабыньң 1-тармағы).
Өкілдік заңды және ерікті деп бөлінеді. Заңды өкілдік тікелей заңнан
туындайды, Әpi ол ... ... ... ... Мысалы, Теңіз жолы
сауда кодексі бойынша кеме капитаны ... ... ... ... кеме ... және жүк ... ... болып табылады, жолшыбай не
барган жерінде кеме ... ... жүк ... өкілдері болмаса,
жағдайга байланысты талап кою ... өзі шеше ... ... ... ... (ТЖСК-нің 50-бабы).
Шартка негізделген өкілдік epікті өкілдік деп ... ... ... ... еркіне байланысты болады. Өкілдік беруші өкілді тауып
қана қоймай, оның ... де ... ... бipre ... ... ... әрекет жасарда өкілдің өзімен де келісім ... ... ... беруші мен өкіл арасында шарт жасалып, ... ішкі ... ... ... ... ... ... шарттың тарабы кәсіпкерлік жүйеде шарт жасасқан ... ... ... және ... ... ... болмаса, онда коммерциялық
өкілдік туындайды (ҚР АК-нің 166-бабының 1-тармағы). ... ... өкіл ... ... ... ... шарт ... ол көрсетілмеген жағдайда – сенімхат неігізінде әрекет жасайды.
Коммерциялық өкілдік екі ... ... өз ... және ... ... ... ... атынан болу – заңды тұлға өкілді өз ... ... ... ... ... ... мен ... орындап, мүддесін қорғайды.
Мұндай өкілдікте бip ... ... ... ... тұлғаны айналымға
қатыстырмайды (АК-тің 163-бабының 1-тармағы).
Коммерциялық өкілдіктің екінші түpi - басқалардың мүдделері үшін
болса да өз ... ... ... ... ... делдалдар,
мұрагерлік кезінде өсиет орындау тапсырылған адамдар және т. ... ... ... ... ... ... керсетілуі
тиіс немесе оған берілетін сенімхатта да жазылады. Коммерциялық өкіл бip
мезгілде өзінің қатысуымен жасалатьш шарттың түрлі ... ... ... Бұл орайда ол ... ... ... ... ... орындауға міндетті.
Коммерциялық өкіл өзіне белгілі болған сауда мәмілелері ... ... ... ... ... кейін де құпия сақтауға
міндетті (АК-тің 166-бабының 4-тармағы).
Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген салаларындағы коммерциялық өкілдіктің
ерекшеліктері ... ... ... ... субъектілер құрамы туралы ережемен
айқындалады, ал ол өз кезегінде құқықтар мен міндеттердің ... ... ... ... ... ... ... негізгі
элементтердің сипаты өкілдік ... ... ... ... құрамы үш адамнан — өкілдік беруші, өкіл, және ... ... ... беруші өкілге іс-әрекеттерді жасауды тапсырып,
тиісті ... ... ... ғана ... өкіл ... ... заң
нұскауы немесе заңды тұлганың құжаттары бойынша істейтін болса ғана өкілдің
іс-әрекеттері өкілдік беруші үшін құқықтар мен ... ... ... ... кез ... ... құқық, кабілеттілігі бар немесе
жоқ адам да, заңды тұлга да өкілдік беруші бола алады ... ... ... ... бәpi ... өкіл бола ... ... кабілеттілігі бар кез келген тұлға, яғни азаматтар мен
заңды ... өкіл бола ... ... өзі ... азаматтьң 18 жаска толу
керектігін керсетеді, өйткені, бұл жаста оған азаматтық әрекет қабілеттігі
толықтай тән, кейбір ... ... және ... ... саласында заңды
тұлғаның өкілі ретінде еңбектік кәмелеттік ... яғни 16 ... ... өкіл бола ... Ал ... ... өкіл ... оның жарғылық
құжаттарында айқындалған мақсаттарына және міндеттеріне қайшы келмеуі тиіс.
Үшінші жақ – бұл өкіл ... өкіл ... ... ... ... ... жасайтын азамат немесе заңды тұлға, яғни азаматтық
құқықтың кез келген ... ... ... онымен әрекетке түcyi нәтижесінде өкілдік берушінің азаматтық
құқық қатынастары белгіленеді, ... және ... Егер өкіл ... ... ... етсе өкіл беруші өкілдің өзінің атынан құқықтық
қатынастарға түскен үшінші ... ... ... ... ... және оның ... үшін ... бермейді.[3]
Өкілдің уәкілеттігі – бұл өкілдің үшінші тұлғаларға ... ... ... ... мүмкін шарасы. Өкіл өзіне берілген уәкілеттің
арқасында өкіл берушінің атынан және оның ... ... ... ... ... ... әрекеттер жасай алады.
Өкілдің қажетті уәкілеттігінің пайда болуы алдымен өкіл берушінің ерік
білдіруімен, басқа да заңды фактілермен байланысты. Өкілдің уәкілеттігінің
көлемі мен ... ... ... ... асыру жағдайлары заңды
фактілердің өкілдігі негізінде жатыр.
Өкілдің уәкілеттігінің болуы – кез келген өкілдің қажетті шарты. ... ... бір ... ... және оның ... үшін ... қажетті уәкілеттігі болмай-ақ мәмілелер мен ... ... ... ... ... жағдай таза күйінде болады – азаматтық
құқықтық айналым қатысушыларының арасында өкілдік туралы ешқандай алдын-ала
келісім болмайды. ... бір ... оның ... ... үйін ... етіп
жүргенін біліп, бірақ ешқандай нақты тапсырмасыз оның атынан осы үйді жалға
алу туралы келісім-шарт жасайды.
Біздің өмірімізде жалған өкілдік ...... ... өкілдік ережелеріне сәйкес әрекет етіп жатырмын деп ойлап,
бірақ шындығында қажетті уәкілеттігі жоқ болады. Жалған ... ... ... дұрыс рәсімдемеу, оның мерзімінің аяқталуына байланысты
тоқтатылуы, өкіл берушінің сенімхаттың күшін жоюы, т.б. болады.
Өкіл нақты бір уәкілетке ие болып, бірақ оны ... ... ... ... асыра шығу жағдайлары да жиі кезедеседі, мысалы, өкілге тапсырылған
көлемнен артық ... алу ... ... жасайды. Осындай жалған
өкілдік деп келесі жағдайды айтуға болады: бір тұлға ... ... ... беруге сенімхат қалдырып кетті, ал осы өкіл үйді үшінші ... ... бар деп ... ... ... бұл ... алу-сату мәмілесі
тиісті мемлекеттік тіркеуден өтпейді, бірақ үшінші ... ... ... үйде ... ... ал өкіл ... жалға беру уақыты өткеннен кейін
осы қалаға оралып үйді шынында сатып алған үшінші тұлғаны үйінен шығаруға
құқылы, ... ... үйді ... ... болған жоқ.
Барлық жағдайларда бір тұлғаның басқа ... ... және ... үшін жасаған мәмілелері мен заңды әрекеттері өкіл берушіге сәйкес
құқықтар мен міндеттер тудырмайды. Бірақ сонымен қатар уәкілетсіз ... ... ... ... ... қалдыруға болмайды және ол белгілі
бір жағдайларда азаматтық құқықтық қатынастардың тудырады, өзгертеді және
жояды. Мысалы, уәкілет бермеген тұлғаның атынан және оның ... ... ... мен ... әрекеттер жасалып олар сол тұлғаның ... ... ... және ... жоюы ... ... қолдау
қажетті немесе мәмілемен анықталған мерзімде жүзеге асу керек. Өзінің заңды
табиғаты бойынша ... ... өкіл ... еркімен жасалған бір жақты
мәміле болып табылады. Ол жазбаша нысанда, мысалы, хат, телеграмма, ... ... ... ... ... ... ... жүргізу
арқылы көрінеді. Өкіл берушінің әрекеттерінен жасалған ... ... ... тұру өте ... Өкіл ... ... қолдауы кері
күшке ие, яғни мәмілені жасалған уақытынан бастап жарамды деп ... ... ... жоқ ... ... ... ... еткен өкіл
арқылы жасалған мәміле үшінші тұлға үшін құқықтық салдар тудырады. ... оның ... ... ... ... ... алдымен осы мәмілені
жасауға мүдделі тұлға үшін көрсетілген. Ал мәміле жасалған үшінші тұлға
өкілдің ... ... ... ... ... ... өкілдің
уәкілеттігін тексеріп біледі деп білуі керек деп тұжырымдалады. ... ... бұл ... ... ... ... осы мәмілені саналы
түрде жасаса ол жасалған ... ... деп ... Егер ... ... қолдаса сәйкесінше мәміле заңды күшке ие болады және өкілдің
уәкілеттігінің жоқтығын білген үшінші тұлға осы ... ... ... бас ... алмайды.
Уәкілетсіз немесе оның шектерінен асыра әрекеттер өкіл ... ... ... ... тудырады. Егер өкіл беруші кейін осы мәмілені тікелей
қолдмаса ол мәміле жасаған ... ... және оның ... үшін ... ... Сондықтан ол өзі осы мәміленің ... ... ие және оның ... мен ... ... үшін ... Әрине бұл өкілдің ... ... ... бола ... тек ... ереже ғана. Заңды тұлғаның жұмыскерлері
оларға берілген уәкілеттен асыра немесе уәкілетсіз ... ... ... өкіл ... қолдауын таппаса, жасалмаған деп ... ... ... ... деп ... ... өкілдің
әрекеттері заңсыз және кінәлі сипатта болса оны ... ... ... мүмкін.
Өкілдік негізінде бip тұлғаның (өкілдік беруші, сенім беруші) екінші
тұлғамен (өкілмен) өкілеттікті бөлісуі жатыр. Мұндай өкілеттік ... ... ... ... ... екінші жактың өкілдік беруші
тұлғаның атынан жасалған мәмілесі ... ... ... Бipaқ, ... ... ... өкілдігі жоқ баска 6ip адамның атынан немесе
өкілеттігін асыра пайдаланып жасаған мәмілесі ... ... осы ... мақұлдаған ретте ғана ол үшін азаматтық құқыктар мен ... ... және ... Әpi өкілдік берушінің кейіннен
мақұлдауы мәмілені оның жасаған кезінен бастап жарамды етеді.[4]
Бір тұлға бірнеше ... бір ... ... болуы мүмкін. Осындай
жағдайда ол екі немесе одан да көп ... ... ... ... туғызатын мәміле жасауына тыйым салу ҚР Азаматтық кодексінің 163-
бабының 3-тармағындағы норма арқылы көрінеді: өкiл жеке өзiне ... ... ... өзi өкiлi ... ... ... адамға қатысты да өкiлдiк
берушiнiң атынан мәмiлелер жасай алмайды, мысалы, өкіл ... ... ... өзі ... ала ... ... осы мүлікті басқа өзіне өкіл берушіге
сата алмайды.
ІІ. Өкілдіктің заңнамада көрсетілген түрлері
Өкілдік берілу ... ... үш ... ... ... акт ... берілген өкілдік, яғни өкіл берушінің
әкімшілік ... ... оның ... және оның ... үшін өкіл ... ... Көбінесе бұл заңды тұлғаның органы ... ... ... ... ... байланысты лауазымға тағайындау туралы
бұйрық шығарғанда орын алады, мысалы, сотта өкілдік, заңды актілерді жасау,
т.б. Өкілдің уәкілеттігі бұл ... ... ... актімен
анықталады, немесе жұмыскердің лауазымдық нұсқауынан, өкіл қызмет ететін
жағдайынан шығады (сатушы, ... ... ... т.б.). ... ... ... ... қоғамдық ұйымдағы мүшелікке негізделген
өкілдікті жатқызуға болады.
2) Заңға ... ... яғни ... ... ... бойынша
пайда болған қатынастар, мысалы, жасы кіші балалардың өкілдері аналық және
әкелік фактісіне негізделген ата-анасы ... ... ... ... алу, қамқоршы тағайындау және заң өкілдіктің пайда ... ... да ... ... ... рөл ... ... түрінің ерекшеліктері, біріншіден, ол өкіл берушінің еркінен тыс пайда
болуында, екіншіден, өкілдің уәкілеттігі тікелей заңмен анықталуында.
3) Келісім-шартқа негізделген өкілдік, ... ... ... ... - өкілдіктің ерікті болуы, яғни бұл ... ғана ... оның ... де ... өкіл ... еркі
бойынша пайда болады. Сонымен қатар өкіл берушінің атынан заңды әрекеттер
жасау үшін өкіл берушінің келісімі қажет. Өкіл ... мен ... ... ... ... келісім-шарт жасалады (көбінесе –
тапсырма ... ҚР ... ... 166-бабы біздің азаматтық құқық үшін ... ...... ... ... ... өкіл – ... кәсіпкер болып келеді, ол кәсіпкерлердің атынан тұрақты және дербес
түрде мәмілелелр жасайды. ... ... ... ... ... ... коммерциялық өкілдіктің конструкциясы жасалды. Осы
өкілдік түрі үшін орнатылған құқықтық ... ... бірі ... өкіл ... мәмілелерді ғана емес, сондай-ақ өзінен басқа
ешкім жасай алмайтын мәмілелерді жасайды.[5]
Бұл жерде біз ҚР ... ... 166 бабы ... өкіл ... ... болып олардың арасында келісім-шарт жасау мүмкіндігін ... ... мен ... ... заем ... мен заем ... ... мен
арендатор, т.б.).
Осындай қатынастардың мәміледегі екі тараптың мүдделерін қозғайтын
ерекше сипатын ескере отырып ҚР ... ... ... ... ... шарттарын қойған. Біреуінің болмауы – коммерциялық
өкілдің жасаған мәмілесін жарамсыз деп ... ... ... яғни өкіл
беруші үшін салдар тудырады.
Мұндай міндетті шарттарға келесі жатады:
1) тараптар бір ... ... ... келісім білдірді. Бұл
ережеден ауытқу тек заңмен көрсетілген жағдайларда ғана болады.
2) коммерциялық өкіл бір уақытта өкіл болу ... ... ... ие бола ... ... уәкілеттік болашақ мәміленің
тараптары өкілмен жасаған жазбаша келісім-шарттарда ... ... ... ... ... кодекс коммерциялық өкілге сәйкес құқықтар береді және
сонымен қатар оның ... ... ... ... ... ... ... өкіл және өкіл берушілер арқылы жүзеге асатындықтан ол
ақылы болады. Бұл жерде өкіл ақымен қатар ... ... ... ... ... ие. Екі ... ... айыру үшін олардың коммерциялық
өкілмен жасаған келісім-шарттарында ақы және шығындарды өтеу көрсетілмесе
бұл екі тарапқа тең ... ... өкіл ... ... ... ... мәліметтердің
құпиясын сақтау керек. Бұл міндет ... ... ... ... де орындалу керек.
ІІІ. Сенімхат - өкілдікті рәсімдеу нысаны ретінде
3.1. Сенімхаттың түсінігі, нысаны, түрлері және ... ... ... ... ... беру арқылы рәсәмделеді. ҚР Азаматтық
кодексінде сенімхаттың түсінігі берілген.
Бір адамның (сенім берушінің) өз атынан ... ету үшін ... ... ... берген жазбаша уәкілдігі сенімхат деп танылады (АК-тің
167-бабының 1-тармағы).
Сенімхатты пайдалану кезінде “уәкілдік” және ... ... ... білу ... ... ... өкілдің өкілдік беруші
атынан іс-әрекетке ... ал ... - ... ... үшін ... ... әрекеттерінің шеңбері болып табылады.
Көбінесе сенімхат ерікті өкілдіктің уәкілеттігін растау үшін беріледі.
Бірақ ерікті өкілдіктің негізінде өкіл мен өкіл ... ... ... ... беру ... ... ... бойынша өкіл берушінің
жеке еркі бойнша жасалатын бір ... ... ... ... ... ... беру және оның заңды күшіне енуі үшін өкілдің келісімі
керек жоқ.
Өкіл мен өкіл ... ... ішкі ... реттейтін келісім-
шарттан сенімхаттың айырмашылығы – ол өкілдіктің сыртқы тиімділігін
қамтамасыз ... ... ... өкіл ... мен үшінші тұлға ... ... ... ... ... ... ... бағытталған
сенімхатпен танысу арқылы үшінші тұлға өкілдің уәкілеттігін біледі.
Келісім-шарттың немесе сенімхат беру үшін ... ... ... ... ... ... қатынасы жоқ. Өкілдің берілген уәкілеттігі
шегінде жасаған кез ... ... және ... ... ... ... үшін ... сипатқа ие. Атап айтқанда өкіл беруші өкіл олардың
арасында жасалған келісімнің шарттарын ... деп ... ... ... ... уәкілеттігін асыра орындаған жағдайда, егер ... ... ... көрсетілген уәкілетігінің шегінен асыра ... ... ... жасалған келісім-шарттан бас тарта
алмайды. Басқаша айтқанда келісім-шарт пен сенімхат арасында өкіл мен ... ішкі ... ... ... ... өкіл ... ... тұлғамен жасаған мәмілелер бойынша құқықтары мен міндеттері
келісім-шартта емес, сенімхатта көрсетілген уәкілеттігіне сәйкес ... ... ... ... ... ... беру – біржақты мәміле, яғни бұл
өкілеттікті беру үшін бір ... ... ... ерік ... ... ... сондықтан да өкілдің келісімі талап етілмейді.
Заң сенімхаттың жазбаша ... ... ... ... ... ... бірге мәміле жасауға ... ... ... ... ... ... болса, онда ол нотариалды жолмен куәландырылады
(ҚР АК-нің 167-бабының 2-тармағы).
Сенім ауыстыру жөнінде берілген ... ... ... ол ... ... берілген алғашқы сенімхаттың қолданылу
мерзімінен аспау керек (ҚР АК-нің 169-бабының 3-тармағы).
Сенімхаттың нысаны.
Сенімхатқа қойылатын ... бірі – оның ... ... ... ... болу ... ... куәландырылатын мәміле жасау
(мысалы, жылжымайтын мүлікпен мәмілелер) үшін берілетін ... ... ... ... болу керек. Бұл ережеден ауытқулар заңда
көрсетілуі ... ... ... ... ... ... сенімхаттар
нотариалды куәландырылуы заңмен талап етілетін сенімхаттарға теңестіріледі.
Бұл өкіл берушінің ерекше жағдайына байланысты ... Бұл ... ... ... санаторийлер мен басқа әскери-емдеу мекемелерiнде
емделiп жатқан әскери қызметшiлердiң және өзге де ... ... ... мен басқа әскери-емдеу мекемелерiнiң
бастықтары, медицина бөлiмi ... ... аға және ... куәландырған сенiмхаттар;
2) мемлекеттiк нотариалдық кеңселер мен басқа да нотариалдық әрекет
жасайтын органдары жоқ әскери бөлiмдер, құрамалар, ... және ... ... ... ... осы ... ... оқу орындарының командирлерi (бастықтары) куәландырған әскери
қызметшiлердiң сенiмхаттары, ... ... мен ... ... ... мен әскери қызметшiлер отбасы мүшелерiнiң
сенiмхаттары;
3) бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың бас ... ... ... куәландырған сенiмхаттары;
4) халықты әлеуметтiк қорғау мекемелерiндегi кәмелетке толған әрекет
қабiлеттiгi бар ... осы ... ... ... халықты әлеуметтiк
қорғау органдарының басшысы куәландырған сенiмхаттары.
Жалақыны және еңбек қатынастарымен байланысты ... да ... және ... ... төленетін сый-ақы, зейнет-ақы, жәрдем-
ақы және стипендия, азаматтардың банктердегі салымдарын, ақшалай, ... ... да ... ... мен ... ... өзге ... алуға сенімхатты сенiм бiлдiрушi тұратын қаладағы аудан, аудандық
маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкiмi ... ... ... ... оқитын ұйым, тұрғылықты жерi бойынша тұрғын үй
пайдалану ұйымы, ол ... ... ... ... ... әкiмшiлiгi,
сондай-ақ әскери қызметшiлерге сенiмхат ... ... ... ... ... ... ... жiберудi байланыс
қызметкерi жүзеге асырған кезде ... ... ... байланыстың
басқа да түрлерi арқылы жiберiлетiн сенiмхатты ... ... ... ... бiлдiрiлген адамға сенiм бiлдiрушi факсимилелiк
және өзге де байланыстар бойынша, ... ... ... қатысуынсыз
жолдаған өздерiне қатысты әрекеттер жасау үшiн берiлген сенiмхатты түпнұсқа
деп санауға құқылы.
Сенімхатқа нысанына ... ... ... ... мысалы, заңда
және басқа құқықтық актіде немесе келісім-шартта нақты нұсқау көрсетілген
жағдайда ұйымның ... ... ... ҚР ... ... ... 6-тармағында заңды тұлға атынан сенiмхат оның басшысы немесе бұған
оның құрылтай құжаттарымен ... ... өзге де ... қолы ... және сол ... ... бекiтiледi деп көрсетілген.[6]
Ақша және басқа ... ... ... ... ... ... ... ұйым мен коммерциялық емес ұйымның атынан берiлетiн
сенiмхатқа сол ... бас (аға) ... де қол ... ... операциялар жасауға берiлетiн сенiмхатты және сауда саласында
мәмiле жасауға берiлетiн ... беру ... мен ... ... белгiленуi мүмкiн.
Сенімхаттың түрлері.
Өкілдің алған өкілеттігінің көлемі мен мазмұнына орай сенімхаттың ... ... бас ... ... ол ... бір кезеңге арналып, әртүрлі
мәмілелер мен заңды әрекеттер жасайтын өкілге ... ... ... ... ... ... сенімхаты);
2) арнайы сенімхат – ол бір текті мәмілелер мен ... ... ... ... (мысалы, заң кеңесшісіне сотта ... ... ... жүк ... үшін ... бір мәрте берілетін сенімхат – ол тек бір заңды әрекет ... ... ... ... алатын хат-бума үшін берілетін
сенімхат).
Сенімхаттың мерзімі.
Өкілдік беруші қайсыбір құқық ... ... ... ... ... ... бір уақыт аралығын көрсетеді. Сондықтан сенімхат -
әр кезде де мерзімді құжат. ... ... ... ... ... ... аспайтын мерзімге берілуі мүмкін. Егер сенімхатта ... ... ... ол үш жыл ... ал егер қолданылу мерзімі көрсетілмесе –
берілген күннен бастап бір жыл бойы жарамды болады.
Сенімхат мерзімімен ... ... бір ... – бұл оның ... өйткені оның болу-болмауы сенімхаттың жарамдылығына әсер етеді. Егер
сенімхаттың берілген күні көрсетілмесе ол ... деп ... ... ... ... ... мерзімі алғашқы
сенімхаттың мерзімінен аспау керек.
3.2. Сенімхатты куәландыру
Нотариус пен нотариаттық iс-әрекеттер жасаушы лауазымды ... ... ... ... атынан бiр немесе бiрнеше адамдардың атына
сенiмхаттарды куәландырады.
Нотариустар бір немесе бірнеше ... ... бір ... ... ... ... ... тікелей өзіне қатысты, бір мезгілде өзі өкіл болып табылатын
басқа адамға қатысты ... ... ... жасай алмайды.
Сенімхат мәтінінде оның жасалған (қол қойылған) жері мен күні, сенім
білдірушінің тегі, аты, ... аты мен ... ... ... жері ... үшін - заңды тұлға органының толық атауы мен орналасқан жері) және
сенім білдірілген адамның тегі, аты, ... аты мен ... ... ... ... жағдайларда атқаратын қызметі де көрсетілуге тиіс.
Сенімхаттың қолданылу мерзімі ... ... және үш ... ... ... мерзім көрсетілмесе, ол жасалған күннен бастап бір
жылға дейін күшін ... күні ... ... ... болып есептеледі.
Өкілдің сыйға тартуды жасауға сыйғатартылушы аталмаған және сыйға
тартылған заты көрсетілмеген сенімхаты жарамсыз.
Нотариаттық куәландыру ... ... ... ... ... ... сенімхат, сондай-ақ қайта сенім білдіру тәртібімен
берілетін сенімхат ... ... ... Кодексінің 167-бабының
4-тармағында көрсетілген сенімхаттан ... ... ... ... тұлғаның талабы бойынша оның атынан нотариаттық
куәландырылуы мүмкін. Бұл ... ... қол ... ... адамның
өкілеттігі тексерілуге тиіс.
Мемлекеттік органның, коммерциялық немесе коммерциялық емес ... ... және ... да мүліктік құндылықтарды алуға немесе беруге
сенімхатқа осы ұйымның бас (аға) ... қолы ... ... ... тұлға кез-келген уақытта сенімхатты немесе қайта сенім
білдіру туралы сенімхатты бұзуға құқылы, ал сенімхат берілген тұлға кез-
келген ... одан бас ... ... Бұл ... бас ... ... жарамсыз болып табылады.
Бас тарту туралы сенім білдірушінің (ұсынылушының) арызы нотариаттық
куәландырылуға тиіс. Бұл ретте сенім білдіруші сенім ... және ... ... ... тұлғаларға, сенімхат берілген өкілдікке, сондай-ақ
сенімхатты куәландырған ... ... бас ... туралы
хабарлауға міндетті.
3.3. Қайта сенім білдіру
Өзіне арнап өкілеттік құқық берілген ... ... ... ... ... ... ... сенімхаттың негізінде берілген әрекеттерді
басқа біреуге ... үшін екі ... ... ... керек:
1) сенімхаттың өзінде қайта сенім білдіру құқығы көрсетілген;
2) немесе өкіл мән-жайлардың салдарынан өкіл берушінің ... ... ... ... ... тапсыруға мәжбүр болды.
Егер алған сенімхат бойынша осылай етуге өзіне өкілеттік құқық
берілген ... ... ... ... ... жағдайлардың салдарынан
осылай етуге мәжбүр болған ретте ғана ол сенімхат бойынша ... ... ... сенім арқылы бере алады.
Сенім алушы өз өкілеттігін басқа біреуге (алдын ала уәкілеттік болсын-
болмасын) сенім тапсыруынан кейін ... ... ... бұл ... және ол адам ... оның ... ... онымен байланысу қажетті
мәліметтерді, жаңа өкілдің кәсіби және басқа қасиеттерін ... ... ... Бұл ... ... сенім алушыға өзінің
өкілеттік құқықтарын сеніп тапсырған адамның әрекеттері үшін ... ... ... жүктеледі.
Қайта сенім білдіру тәртібі бастапқы өкілдің жаңа өкілге ... ... ... ... ... ... ... берiлетiн сенiмхат қайта сенiм бiлдiру
құқығы сөз болған негiзгi сенiмхатты табыс ету ... ... тиiс, ... ... сенімхат жай жазбаша нысанда болса да.
Қайта сенім беру екі шартты орындаған жағдайда ... асуы ... ... сенімхат міндетті түрде нотариалды куәландырылады;
- екінші сенімхаттың мерзісі мен уәкілеттілігі бірінші сенімхаттың
мерзімі мен уәкілеттігінен ... ... ... ... ... ... ... мазмұнында
негiзгi сенiмхат бойынша берiлген құқықтан артық құқық болмауға тиiс. ... ... ... ... сенiмхаттың қолданылу мерзiмi оның
берiлуiне негiз болған сенiмхаттың қолданылу мерзiмiнен ... ... ... ... ... принциптерінің біреуі жүзеге асады: “Ешкім өзіне
тиесілі құқықтардан артық құқықты басқа біреуге бере алмайды”.
Қайта сенім ... ... үшін ... ... ... өкілге
тапсырылған әрекеттердің барлығын немесе ішінара қамтуы мүмкін.
Қайта сенім ... ... ... ... ... сенім білдіру
құқығы көрсетілген тек негізгі сенімхат ұсынылғаннан кейін ... ... ... ... ... берген адамның мүддесін ... ... ... ... ... барып куәландырылады.
Сенімхатты куәландыру кезінде сенім ... ... оның ... ... ... ... дәлелдемелер талап етілмейді
(автомотокөлік құралдарына берілген сенімхаттардан басқа).
Қайта сенім білдіру ... ... ... ... одан ... сенім білдіруге жол берілмейді.
Қайта сенім білдіру тәртібімен берілген сенімхатта негізгі ... ... ... ... ... тиіс ... Мұндай сенімхаттың
мерзімі өзін беруге негіз болған сенімхаттың қолданылу мерзімінен ... ... ... тәртібімен берілген сенімхатта негізгі сенімхатты
куәландырудың уақыты мен орны, негiзгi сенiмхатты куәландырған нотариустың
аты-жөнi, тегi, тiзiлiмдiк нөмiрі ... ... ... аты, ... ... ... сондай-ақ өкілеттіктер берілетін адамдар, қажет жағдайда
олардың қызметі көрсетілуі ... ... ... ... ... білдіру
туралы белгі соғылады. Негізгі сенімхаттың көшірмесі ... ... ... ... тоқтатылуы және оның салдары
Сенімхаттың негізінде тараптардың жеке қатынастары жатыр. Сондықтан
сенімхат оны ... ... ... адамның өміріндегі оқиғаға байланысты
тоқтатылуы мүмкін: сенімхат берген адамның ... ... ... ... ... оның ... ... жоқ, әрекет қабілеттілігі
шектеулі немесе хабар-ошарсыз кетті деп танылуы.
Атап айтқанда заңнамада көрсетілгендей сенімхаттың күші ... ... ... мерзімінің өтуі;
2) сенімхатта көзделген әрекеттердің жүзеге асуы;
3) сенімхатты беруші адамның оның күшін жоюы;
4) сенімхат ... ... одан бас ... өз атынан заңды тұлғаның тоқтатылуы;
6) атына сенімхат берілген заңды тұлғаның ... ... ... ... ... болуы, оның әрекет қабілеттілігі
жоқ, әрекет қабілеттілігі шектеулі ... ... ... ... ... ... азаматтың қайтыс болуы, оның әрекет қабілеттілігі
жоқ, әрекет қабілеттілігі шектеулі немесе хабар-ошарсыз ... ... ... ... ... ... ... сенімхат та осы айтылған жағдайлардың
кез келгені ... ... ... ... ... қайта ұйымдастырылса немесе сенімхат
берген адам қайтыс болса оның құқытары мен міндеттері ауысқан мирасқорлары
немесе ... ... ... алып оған ... сенімхат беруі
мүмкін.
Сенімхат тоқтатылған бойда, оны алған ... ... ... ... ... ... қайтаруы керек.
Өкіл мен өкіл берушінің арасындағы ерекше сенім ... ... кез ... ... сенімхаттан немесе қайта сенім ... ... ... ие ... көрінеді. Айтылған жағдай принципиалды
болғандықтан ҚР ... ... ... ... ... сенім білдіруді
тоқтату құқығына бас тарту туралы келісімді ... деп ... яғни ... сенімхаттан бас тарту құқығынан тіпті өз еркі ... да ... ... жиі кезедесетін негізі – бұл оның мерзімінің
аяқталуы. Сенімхаттың мерзімі аяталғаннан ... ... ... жаңа ... берілуі мүмкін.
ҚР Азаматтық кодексінің 171 бабында өкіл ... ... ... ... өкіл мен ... ... үшін кепілдік берілуі туралы
айтылған. Бұл кепілдіктер ... бас ... ... ... ... ... ... куәландырылуға тиіс. Бұл ... ... ... ... және сенім білдірушіге мәлім үшінші тұлғаларға,
сенімхат ... ... ... сенімхатты куәландырған нотариусқа
сенімхаттан бас тартылғаны туралы хабарлауға міндетті. Бұл ... ... ... да, қайтыс болған адамның мирасқорына да жүктеледі.
Сенімхаттың тоқтатылуы өкіл бұл туралы білген ... ... ... басталады. Сенiмхат берiлген адамға сенiмхаттың тоқтатылғанын
бiлгенге дейiн немесе бiлуге тиiс ... ... ... оның жасаған
әрекеттерi нәтижесiнде пайда болған ... мен ... ... адам және оның ... ... үшiн ... жақтарға қатысты
күшiн сақтайды. Егер үшiншi жақ сенiмхаттың ... ... ... тиiс болса бұл ереже қолданылмайды.
Сенімхаттан бас ... ... ... ... ... өкіл ... немесе оның мирасқорлары дау көтеруі мүмкін. Ол үшін
үшінші тұлға сенімхаттың тоқтатылғаны туралы білгендігін ... ... ... ... осы ... бойынша басқа адамға
өкiлеттiк беру де (сенiм ауысуы) күшiн жояды. Бұл міндет фактілі емес заңды
әрекеттерді орындауды талап етеді. Осы ... ... ... ... ... берушіге сенімхатты қайтаруына теңестіріледі.
Қорытынды
Менің ойымша азаматтық құқықтағы өкілдік маңызы зор. ... адам ... ... үшін ... ете алмайтын әртүрлі жағдайлар (адамның
ауруы, басқа жаққа ... ... ... ... ... ... ... етуі, т.б.) болуы мүмкін. Осындай жағдайда адам өкілге
жүгінеді.
Өкілдіктің ... - ... өкіл ... құқықтары мен міндеттерін
тудыратын, өзгертетін, жоятын заңды әрекеттер жасуы. Осы ... ең жиі ... – бұл бір ... екі ... ... ... ... де маңызды рөл атқарады: өнім қабылдау, ... ... акт ... ... қою, ... ... ... кезде мен өкілдік туралы азаматты құқықтық
заңнаманы зерртедім, отандық және ресейлік әдебиетті ... ... ... интституты біздің заңнамада толық реттелген және қоғам
өмірінде аса маңызды қықықтық ... ... ... ... ... ... - өкілдіктің түсінігі анықтау, оның
азаматтық құқықтық ... ... ... білу, өкілдіктің рәсімделу
тәртібін, сенімхатты беру, оның ерекшеліктерін анықтау болды. Осы мақстақа
жеттім деп ... ... ... ... ... Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім).
2. ҚР “Нотариат туралы” Заңы
3. Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 1998 жылғы 28 шілдедегі N
539 ... ... ... ... ... ... ... тәртібі туралы Нұсқаулық”
Арнайы әдебиет:
4. Комментарий к Гражданскому кодексу РК, 1 том, отв. ред. ... ... Ю.Г., ... ... ... ... ... құқығы. Ғ.Төлеуғалиев. 1 том.
Алматы, 2001
6. Қазақстан Республикасының азаматтық ... Оқу ... 1 том. ... ... ... право Республики Казахстан. Отв.ред. Г.И.Тулеугалиев,
К.С.Мауленов. Т. 2. Алматы, 1998, 261-бет, авторы проф. Базарбаев
Б.Б.
8. ... ... ... Казахстан – ... ... ... ... ... ... ... право. Том 1. Отв.ред. Е.А.Суханов. М., “БЕК”, 2000 ж.
10. Гражданское право: учебник. Ч.1. ... ... М., ... 2000 ... Гражданское право. Под ред. Калпина А.Г., Маслеева А.И. 1 б., ... ... ... России. Под ред. Садикова О.Н. (курс лекций). 1
б. М., 1996
13. Гражданское ... ... ... Корнеева И.Л. М., ИНФРА-М,
2006
14. Гражданское право в ... и ... ... С.С. ... ... ... проблемы гражданского права: Сборник статей. Выпуск 8.
Шилохвост О.Ю. М., “Норма”, 2004
16. Актуальные ... ... ... ... ... ... 9.
Шилохвост О.Ю. М., “Норма”, 2005
17. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Выпуск
10Шилохвост О.Ю. М., ... ... ... и ... ... ... Е.А. М., “Юристъ”, 2004
19. Гражданское право. Илларионова И.Л., Гонгало Б.М., Плетнев В.А. М.,
“Норма”, 2001
20. Гражданское право ... ... ... ... ... ... В.В. М., ... 2005
21. Гражданское право России: ч.1: Конспект лекций в схемах. Платонов
Д.И. М., ... ... ... ... в ... и ответах. Пиляева В.В. М., “КноРус”,
2006
23. Гражданское право. Сергеев С.С. М., ... ... ... ... ... А.И. М., ... 2005
25. Гражданское право. Гришаев С.П. М., “Юристъ”, 2004
26. Гражданское право. Мердалиев Р.Т. С-П., ... ... ... право. Смоленский М.Б. М., “Феникс”, 2005
28. Гражданское право. Протос Е.В. М., “Высшая ... ... ... ... ... часть: курс лекций. ... Г.Д. ... ... ... ... Ч.1: Конспект лекций. Паленко В.В., ... М., ... ... ... к Гражданскому кодексу РК, 102 бет.
[2] Гражданское право Республики Казахстан. Отв.ред. Г.И.Тулеугалиев,
К.С.Мауленов. Т. 2. ... 1998, ... ... проф. Базарбаев Б.Б.
[3] Ғ.Төлеуғалиев. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. 1 том.
Алматы, 2001 ж., 165 бет
[4] ... ... ... ... ... 1 ... 2001 ж., 166 бет
[5] Гражданское право. Том І. Учебник для ВУЗов. Отв.ред. ... ... 2002 ж., 154 ... ... право. Том 1. Отв.ред. Е.А.Суханов. Москва, изд. “БЕК”,
2000 ... ... ... Қазақстан Республикасы Заңының 58-бабының 2-тармағы

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық құқықтағы соттағы өкілдік26 бет
Азаматтық құқықтағы өкілдік жайлы21 бет
Азаматтық құқықтағы өкілдік ұғымы28 бет
Азаматтық құқық оқу әдістемелік құралы89 бет
Азаматтық құқық пәніен дәрістер17 бет
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім) «Юриспруденция» мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы69 бет
Convolvulaceae vent. Тұқымдасының дәрілік түрлері өкілдерінің морфо-анатомиялық ерекшеліктері36 бет
Pseudomonas туысы өкілдерінің фенолды биодеградациялау қабілеттіктерін зерттеу25 бет
Pseudomonas туысы өкілдерінің фенолды ыдырату қабілетін зерттеу22 бет
«Дипломатиялық өкілділік» ұғымына анықтама7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь