Еңбек қорғау


Еңбекті қорғауды басқару жүйесі шағын кәсіпорынға еңбекті қорғау жөніндегі өз тұжырымдамасын (саясатын) әзірлеуге, еңбекті қорғау мақсаттарын (мақсатты көрсеткіштерін) айқындауға, еңбекті қорғаудың нәтижелілігін арттыруға қажетті шараларды қабылдай отырып, еңбек процесін ұйымдастыруға, сондай-ақ әлеуметтік бағыт алған өндірісті құруға, аварияларды, оқиғалар мен жазатайым оқиғаларды болдырмауға мүмкіндік береді.
Еңбекті қорғауды басқару жүйесін жасау және оның жұмыс істеуі мыналардан басталады:
 өндірістік қызмет түрлерін таңдаудан, жұмыс орындарындағы тәуекелді бағалаудан (сәйкестендіруден);
 қауіпсіз өндірістік процесті таңдаудан (кәсіпорынды жобалағанда), жұмыс істеп тұрған жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын зерделеу мен талдаудан;
 қауіпсіз өндірістік жабдықтарды, көлікті, көтергіш қондырғыларды, құрал-сайманды, құрал-саймандарды дайындайтын заттарды таңдаудан (кәсіпорынды жобалағанда), жұмыс істеп тұрған жұмыс орындарындағы жарақаттану қауіпсіздігін зерделеу мен талдаудан;
 қызмет түрін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына жауап беретін аумақты таңдаудан (кәсіпорынды жобалағанда), қызмет түрін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес жұмыс істеп тұрған кәсіпорын орналасқан аумақты бағалаудан;
 қызмет түрін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына жауап беретін ғимаратты таңдаудан (кәсіпорынды жобалағанда), қызмет түрін ескере отырып, жұмыс істеп тұрған ғимараттарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігіне бағалаудан;
 Құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына жауап беретін әкімшілік-тұрмыстық үй-жайларды таңдаудан, емдеу-алдын алу қызметтерін көрсетуді ұйымдастырудан;
 тиісті біліктілік қызметкелерінің штатын, еңбекті қорғау бойынша қызметкерлерді даярлау және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы білімдерін тексеру тәртібін айқындаудан;
 еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы талаптардан тұратын нормативтік құқықтық актілерді жинақтаудан және қолданылуын тексеруден;
 еңбек жөніндегі уәкілетті орган бекіткен ережеге сәйкес сертификатталған жеке қорғану құралдарын, жуу және зарарсыздандыру құралдарын сатып алудан, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда жеке қорғану құралдарының, жуу және зарарсыздандыру құралдарының сатып алынуы мен пайдаланылуын тексеруден;
 қызмет түрін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес ұжымдық қорғану құралдарын, қауіпсіздік белгілерін таңдаудан;
 зиянды және қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмысы үшін жәрдемақылар мен өтемақыларды айқындаудан (кәсіпорынды жобалағанда), өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудың нәтижелеріне сәйкес жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардағы зиянды және қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмысы үшін жәрдемақылар мен өтемақыларды берудің дұрыстығын тексеруден;
 алдын ала және мерзімдік медициналық қарауды (тексеруді) ұйымдастырудан;
Егер шағын кәсіпорынның қызметкерлері жобалау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты білікті орындай алмаса немесе жұмыс істеп тұрған кәсіпорындағы еңбекті қорғау талаптарының орындалуын бағалай алмаса, мүдделі тарап еңбекті қорғау мәселелерін шешуге мамандандырылған ұйымның қызметтерін пайдалануға тиіс.

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
6 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ

Еңбекті қорғауды басқару жүйесі шағын кәсіпорынға еңбекті қорғау
жөніндегі өз тұжырымдамасын (саясатын) әзірлеуге, еңбекті қорғау
мақсаттарын (мақсатты көрсеткіштерін) айқындауға, еңбекті қорғаудың
нәтижелілігін арттыруға қажетті шараларды қабылдай отырып, еңбек процесін
ұйымдастыруға, сондай-ақ әлеуметтік бағыт алған өндірісті құруға,
аварияларды, оқиғалар мен жазатайым оқиғаларды болдырмауға мүмкіндік
береді.

6.1 Шағын кәсіпорынның еңбекті қорғауды басқару жүйесі
Еңбекті қорғауды басқару жүйесін жасау және оның жұмыс істеуі
мыналардан басталады:
– өндірістік қызмет түрлерін таңдаудан, жұмыс орындарындағы тәуекелді
бағалаудан (сәйкестендіруден);
– қауіпсіз өндірістік процесті таңдаудан (кәсіпорынды жобалағанда),
жұмыс істеп тұрған жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын зерделеу
мен талдаудан;
– қауіпсіз өндірістік жабдықтарды, көлікті, көтергіш қондырғыларды,
құрал-сайманды, құрал-саймандарды дайындайтын заттарды таңдаудан
(кәсіпорынды жобалағанда), жұмыс істеп тұрған жұмыс орындарындағы
жарақаттану қауіпсіздігін зерделеу мен талдаудан;
– қызмет түрін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау,
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық актілердің
талаптарына жауап беретін аумақты таңдаудан (кәсіпорынды
жобалағанда), қызмет түрін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік
құқықтық актілердің талаптарына сәйкес жұмыс істеп тұрған кәсіпорын
орналасқан аумақты бағалаудан;
– қызмет түрін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау,
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық актілердің
талаптарына жауап беретін ғимаратты таңдаудан (кәсіпорынды
жобалағанда), қызмет түрін ескере отырып, жұмыс істеп тұрған
ғимараттарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы
нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігіне бағалаудан;

– Құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына жауап беретін
әкімшілік-тұрмыстық үй-жайларды таңдаудан, емдеу-алдын алу
қызметтерін көрсетуді ұйымдастырудан;
– тиісті біліктілік қызметкелерінің штатын, еңбекті қорғау бойынша
қызметкерлерді даярлау және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік
саласындағы білімдерін тексеру тәртібін айқындаудан;
– еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы
талаптардан тұратын нормативтік құқықтық актілерді жинақтаудан және
қолданылуын тексеруден;
– еңбек жөніндегі уәкілетті орган бекіткен ережеге сәйкес
сертификатталған жеке қорғану құралдарын, жуу және зарарсыздандыру
құралдарын сатып алудан, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда жеке
қорғану құралдарының, жуу және зарарсыздандыру құралдарының сатып
алынуы мен пайдаланылуын тексеруден;
– қызмет түрін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес
ұжымдық қорғану құралдарын, қауіпсіздік белгілерін таңдаудан;
– зиянды және қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмысы үшін жәрдемақылар
мен өтемақыларды айқындаудан (кәсіпорынды жобалағанда), өндірістік
объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудың нәтижелеріне
сәйкес жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардағы зиянды және қауіпті еңбек
жағдайларындағы жұмысы үшін жәрдемақылар мен өтемақыларды берудің
дұрыстығын тексеруден;
– алдын ала және мерзімдік медициналық қарауды (тексеруді)
ұйымдастырудан;
Егер шағын кәсіпорынның қызметкерлері жобалау кезінде еңбекті қорғау
жөніндегі жұмысты білікті орындай алмаса немесе жұмыс істеп тұрған
кәсіпорындағы еңбекті қорғау талаптарының орындалуын бағалай алмаса,
мүдделі тарап еңбекті қорғау мәселелерін шешуге мамандандырылған ұйымның
қызметтерін пайдалануға тиіс.

6.2 Ақпараттың қолжетімдігі
Жұмыс беруші қызметкерлерге еңбек және тынығу режимі, еңбек тәртібін
сақтау, қызметкерлердің жұмыс орындарындағы еңбек жағдайлары мен еңбекті
қорғау туралы ақпарат беру жүйесін қамтамасыз етеді.
Жұмыс беруші ақпараттың қолжетімдігін және құжаттарды қолжетімді
орынға орналастыра отырып, қызметкерлерді қол қойғызып, шығарылған
бұйрықтармен таныстыруды қамтамасыз етеді.
Жұмыс беруші еңбекті қорғау саласындағы нормативтік-техникалық
құжаттама мен мерзімдік басылымдардың (журналдар) келіп түсуін
ұйымдастырады.
Жұмыс беруші құзыретті органдардың тарапынан сұраныс болғанда, қажетті
ақпаратты ұсынуға міндетті, атап айтқанда:
- еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тарапынан еңбек
жағдайларының жай-күйі және өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары
бойынша аттестаттаудың қорытындылары туралы сұранысы;
- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның
тарапынан қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жай-
күйі туралы сұранысы;
- халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы
қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың санитарлық ережелердің
сақталуын өндірістік бақылауды ұйымдастыру мен жүргізу туралы сұранысы.
Еңбек жөніндегі мемлекеттік орган ұғымы.

6.3 Кәсіптік аурулар мен жарақаттанудың алдын алу
Кәсіптік аурулар мен жарақаттанудың алдын алу қауіпсіз еңбек
жағдайларын жасаумен мынадай жолдар арқылы жүзеге асырылады:
– осы стандарттың талаптарына сәйкес еңбекті қорғауды басқару
жүйесінің жұмыс істеуін ұйымдастыру;
– өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды
жүргізу [8];
– қауіпті және зиянды өндірістік факторларды жою (азайту);
– қызмет түрін ескере отырып, еңбекті қорғау саласындағы нормативтік
құқықтық актілердің талаптарына сәйкес өндірістік жабдықтардың,
өндірістік процестің тиесілі қауіпсіздігін қамтамасыз ету [4];
– қызмет түрін ескере отырып, еңбекті қорғау саласындағы нормативтік
құқықтық актілерге сәйкес аумақтарға, ғимараттарға, құрылыстарға, үй-
жайларға қойылатын талаптардың орындалуын қамтамасыз ету;
– қауіптілігі жоғары, машиналармен және механизмдермен байланысты
жұмыстармен айналысатын жұмыскерлерді ауысым алдында медициналық
куәландыруды ұйымдастыру [1] ;
– қауіпті аймақтарды белгілеу, жұмыскерлер мен көліктің жүру
маршруттарын әзірлеу [1];
– 12.4.026 МЕМСТ ҚР СТ бойынша қауіпсіздік белгілері мен қауіпсіздік
түстерін қолдану;
– Жеке және ұжымдық қорғану құралдарын пайдалану [7];
– белгіленген мерзімдерде тиісті сынақтар өткізу (жабдықтарды,
қорғаныш құралдарын, сигнал беру құралдарын, құрал-саймандарды,
құрылғыларды, қосалқы жабдықтарды, көлікті, жүк көтергіш
қондырғыларды, мұнараларды, лифтілерді және т.с.с.; [4]
– еңбек және тынығу режимдерін сақтау;
– қызметкерлерді еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйі
туралы хабардар ету;
– еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды ағымдағы бақылауды орындау;
– қызметкерлерді өндірістік объектілерді аттестаттаудың қорытындысы
бойынша еңбек жағдайларының жай-күйі туралы уақтылы хабардар ету;
– жұмыс берушінің қаражаты және Қазақстан Республикасының заңдарымен
тыйым салынбаған басқа да көздердің есебінен еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау іс-шараларын қаржыландыру. Қаражат көлемі ұжымдық
шартпен белгіленеді. [1].
– еңбекті қорғау жөніндегі персоналды даярлау.
Түзету іс-қимылдарын жүргізу қажеттігі ағымдағы және ықпал ететін
бақылау, аудит, оқиғалар, авариялар мен жазатайым оқиғалар кезінде пайда
болған еңбекті қорғауды басқару жүйесінің жұмыс істеуіндегі сәйкессіздік
анықталғанда туындайды.
Түзету іс-қимылдары анықталған (пайда болған) кемшіліктердің
себептерін жоюды білдіреді, ол үшін мыналар жүзеге асырылады:
еңбекті қорғауды басқару жүйесінің ішкі құжаттамасына өзгерістер енгізу;
қызмет түрін ескере отырып, еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық
актілердің талаптарына өзгерістер енгізу бойынша бастамашылық ету;
еңбекті қорғау саласындағы жауапкершіліктер мен өкілеттіктерді қайта бөлу;
ресурстарды қайта бөлу.

6.4. Өндірістегі жарық. Жарықтың еңбек қауіпсіздігіне тигізетін әсері
Жарық адам организмін айналадағы ортамен тығыз байланыстырады. Жарық
көз арқылы орталық нерв жүйесіне әсер етіп, одан басқа органдарға ықпалын
тигізеді. Жұмыс органдарында қолайлы жасалған жарық еңбек ету жағдайын
жақсартады, адамның тыныс алысын ұлғайтады және еңбек өнімділігі мен
сапасын арттырады. Жұмыс органдарында жарықтың аз болуы көздің көргіштігін
азайтады, соқырлық пайда болады. Осы айтылған жарықпен байланысты жағымсыз
жағдайлар адам үшін зақымдану қауіптілігін туғызады. Дұрыс жобаланып,
қолайлы орнатылған өндіріс жарығының мақсаты: жұмыста көру жағдайын
жақсарту, көз талуын болдырмау, еңбектің өнімділігі мен сапасын арттыру,
өндіріс травматизмін төмендету.
Жарық техникасының басты көрсеткіштері. Адам көздері қабылдайтын
электромагниттік сәулелерді көрінетін сәулелер деп аталады. Көрінетін
сәулелер толқындарының ұзындығына байланысты 380 Нм – 780 Нм арасында.
Көрінетін сәулелер зонасы бір жағынан ультракүлгін және гамма сәулелерімен
шектелсе, 2-ші жағынан инфрақызыл және радиотолқындармен шектеледі.
Көрсеткіштері:
a) Көрінетін сәуленің энергиясы оның адам кезінде туғызатын жарық
сезгіштігі бойынша бағаланады, бұл жарық сәулесі деп аталады.
Мұндай жарық сәулесінің қуатын жарық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі
Еңбек қорғау пәнінен дәрістер
Еңбек қорғау туралы
Еңбек қорғау шаралары
Құрылыстағы еңбек қорғау
Резеңке кәсіпорнында еңбек қорғау шаралары
Еңбек және еңбекті қорғау ұғымы
Еңбек даулары қорғау жөніндегі органдары
Еңбекші мигранттардың еңбек құқығын қорғау
Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь