Деректер базасын құру және онымен жұмыс жасау

КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3
1 Есептің қойылымы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...4
2 Есептің алгоритмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...5
3 Теориялық бөлім . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .6
3.1 Мәліметтер базасын ұйымдастыру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..6
3.2 BDE Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...6
3.3 Мәліметтер базасының кестесін құру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...7
3.4 Кестенің қасиетін беру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...9
3.5 dBase және Paradox форматының кестелері . . . . . . . . . . . . . . ..11
3.6 Компоненттер парағы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 13
4 Программаның баяндалуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..15
4.1 Жалпы мағлұматтар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...15
4.2 Функционалдық тағайындалуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..15
4.3 Логикалық құрылымның баяндалуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
4.4 Шақыру және жүктеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..23
4.5 Қажетті техникалық жабдықтар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..23
4.6 Кіріс мәліметтер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...23
4.7 Шығыс мәліметтер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...23
5 Бақылау мысалдарын баяндау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Қорытынды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Қолданылған әдебиеттер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Қосымша А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .27
Қосымша Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Әртүрлі ұйымдардың табысты жұмыс жасауы үшін ақпаратты жүйенің дамығанын талап етеді. Сонда сол деректермен автоматтандырылған жинауды, өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады.
Мәліметтер базасы деп, деректердің электрондық сақтаушысын айтады. Оларға қатынас, бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады. Әдетте деректер базасы деректерді сақтау үшін жасалады.
Мәліметтер базасы – ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге ыңғайлы, тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. Деректер базасындағы ақпарат :
• қайшылықсыз
• артықсыз
• тұтас
болуы керек.
Мәліметтер базасын басқару жүйесі деректер базасын құруға, толтыруға, жаңартқанға, жоюға арналған программалық жабдық болып табылады.
DELPHI жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, егер сөздің тура мағынасын алатын болсақ, бірақ толық МББЖ ( мәліметтер базасын басқару жүйесі) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған DELPHI құралы локальдік және тораптық деректер базасын құрып, және оның ішінде жұмыс істеуге және кез-келген деректер базасымен жұмыс істей алатын қолданба құруға мүмкіндік береді .
Локальді МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің деректер базасында орналасады. Егер бір мәліметтер базасына бірнеше қолданушылар бір мезгілде қатынас жасаса, әрбір қолданушының компьютерінде өзінің локальді МББЖ-нің көшірмесі болуы керек.
Тораптық МББЖ-ге файл-серверлік, клиент-серверлік, бөлінген МББЖ-лар жатады. Осы жүйенің негізгі атрибуты болып, торап саналады. Торап−бірнеше компьютерлерді байланастырып, бір дерекпен бірнеше қолданушылардың корпоративті жұмысын қамтамасыз етеді.
Көпқолданбалы МББЖ ақпараттық жүйе құруға мүмкіндік береді. Көпқолданбалы МББЖ-леріне: Oracle,Informix, SyBase, Microsoft SQL Server,
InterBase және т.б жатады.
DELPHI-ді кәдімгі МББЖ деп айтуға, оның өзінің кестелік форматының болмауы ( деректерді сипаттау тілі ) бөгет жасайды. Сондықтан ол басқа МББЖ кестелік форматын қолданады. Мысалы: dBase , Paradox , InterBase .
Бұны бірақ та жетіспеушілігі деп те айтуға болмайды, себебі аталған форматтар өздерін жақсы қолданушылық қабілетін көрсетті. Сонда да DELPHI мүмкіншіліктері арнайы МББЖ мүмкіншіліктерінен қалыспайды, кей-кезде олардан асып та тұрады.
1. В.В.Фаронов DELPHI 5 . Руководство программиста.
Издательство «Нолидж», Москва 2001 г.
2. В.Гофман, А.Хомоненко Работа с базами данных в DELPHI.
Издательство «БХВ – Петербург», Санкт – Петербург 2000 г.
3. А.М. Епанешников , В.А. Епанешников DELPHI база данных
Издательство «ДИАЛОГ – МИФИ», Москва 2000 г.
4. А.Я. Архангельский Програмирование в Delphi 7.
Издательство «Бином», Москва 2004 г.
5. Электронный учебник по Delphi 6.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық
университеті
Техникалық кибернетика кафедрасы
Курстық жобаға
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
Тақырыбы _______________________________
Жетекші
_________________________
қызметі, оқу ғылыми дәрежесі
_____________________А.Ә.Т.
“__” ________________ 200__ж.
Студент ______________А.Ә.Т.
Мамандығы ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ... ... қойылымы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .. ... BDE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ... ... ... ... құру . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ... Кестенің қасиетін беру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ... dBase және Paradox ... ... . . . . . . . . . . . .
. . ... ... парағы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ... Функционалдық тағайындалуы . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ... Шақыру және жүктеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. ... Кіріс мәліметтер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 25 ... ... . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . ... Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ... ұйымдардың табысты жұмыс жасауы үшін ақпаратты ... ... ... ... сол деректермен автоматтандырылған жинауды,
өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады.
Мәліметтер базасы деп, деректердің электрондық ... ... ... бір ... ... ... ... іске асады. Әдетте
деректер базасы деректерді сақтау үшін жасалады.
Мәліметтер базасы – ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге ыңғайлы, ... ... ... Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір ... ... ... жиынтығын құрайды. Деректер базасындағы ақпарат :
• қайшылықсыз
• артықсыз
• тұтас
болуы керек.
Мәліметтер ... ... ... ... ... ... толтыруға,
жаңартқанға, жоюға арналған программалық жабдық болып табылады.
DELPHI жүйесі ... ... ... жүйесі болып табылмайды, егер
сөздің тура мағынасын ... ... ... толық МББЖ ( мәліметтер базасын
басқару жүйесі) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған DELPHI ... және ... ... ... құрып, және оның ішінде жұмыс
істеуге және кез-келген деректер базасымен ... ... ... ... ... ... ... МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің деректер
базасында орналасады. Егер бір мәліметтер базасына бірнеше қолданушылар ... ... ... ... ... ... өзінің локальді
МББЖ-нің көшірмесі болуы керек.
Тораптық МББЖ-ге файл-серверлік, клиент-серверлік, бөлінген МББЖ-лар
жатады. Осы ... ... ... ... ... ... Торап−бірнеше
компьютерлерді байланастырып, бір дерекпен бірнеше ... ... ... ... МББЖ ... жүйе ... ... береді.
Көпқолданбалы МББЖ-леріне: Oracle,Informix, SyBase, Microsoft SQL Server,
InterBase және т.б ... ... МББЖ деп ... оның ... ... форматының
болмауы ( деректерді сипаттау тілі ) бөгет жасайды. Сондықтан ол басқа МББЖ
кестелік форматын қолданады. Мысалы: dBase , Paradox , ... ... ... та ... деп те ... ... ... аталған
форматтар өздерін жақсы қолданушылық қабілетін көрсетті. Сонда да DELPHI
мүмкіншіліктері ... МББЖ ... ... ... асып та ... ... ... курстық жұмыстың мақсаты−деректер базасын құру және онымен жұмыс
істеу. Delphi программалық жүйесінде бір топтың ойын күнтізбесінің базасына
курстық жұмысты ... ... ... – ды ... ... мәліметтер базасына керекті
драйверді таңдаймыз (STANDART). Диалогтық терезенің оң ... ... ... каталогтың жолын көрсетеміз.
2.Деректер базасын құру үшін ең алдымен Database Desktop ... ... ... ... ... ... бас ... қосымша
кестелермен байланыстыру үшін бас кестеде екінші ... ... Бас ... ... ... ... ... Барлық құрылған
кестелерді BDE Administrator – да көрсетілген каталогқа сақтау керек.
3.Содан кейін Delphi – ге ... ... және ... бар ... ... сақтаймыз.
4.Delphi – де кестелерді байланыстыру үшін DataModule – ді құрамыз,
сақтаймыз.
5.Әр бір кестеге формаларды ... ... ... және SQL ... ... құжаттар мен есеп беруді
құрастырамыз.
7.Жаңа формаларға инструкцины және ... ... ... ... ... ... ... сақтаймыз.
3 Теориялық бөлім
Мәліметтер базасын ұйымдастыру
Мәліметтер базасы кейбір қолданбалы ақпараттық жүйеде қолданылатын
деректерді қамтиды. Мысалы: ... ... ... авиа және ... сату системасы. Мәліметтердің ұйымдастыру түріне байланысты
мәліметтер базасындағы деректердің негізгі ... ... ... ... ... ... ... объекті-бағытталған
Иерархиялық модельде деректер ағаштәріздес ... ... ... ... ... ... ... реттелген
ақпараттармен жұмыс жасағанда ыңғайлы, бірақ қиын логикалық байланыстармен
жұмыс жасағанда иерархиялық модель әлсіз .
Желілік ... ... ... граф ... ... Желілік
модельдің кемшілігі болып, құрылымының қаттылығы және оны ұйымдастырудың
қиындылығы ... ... ... ... ... және ... кемшіліктерінің бірі болып, деректер құрылымының деректер
базасын ... ... ... және ... ... ... келмейді.
Объекті-бағытталған модельде мәліметтер базасының жазбасы объект
түрінде беріледі. Объекті-бағытталған модель желілік және ... ... ... ... ... ... құруда пайдаланылады.
BDE Administrator
DELPHI қолданбасы деректер базасына қатынауды BDE ( Borland ... Borland ... ... базасының поцессоры ) арқылы жүзеге
асырады. BDE өзінен ... ... ... ... ... жиынтығын құрайды. BDE деректер базасымен жұмыс істейтін барлық
компьютерлерге орнатылуы тиіс. ... ... BDE ... ... қолданушы сұратқан деректерді алады.
Жергілікті деректер базасы және онымен ... ... ... ... ... Бұл ... ақпараттық жүйе жергілікті сәулетке
ие. (Сурет ... 1.1. ... ... базасымен жұмыс, ережеге сай, бірқолданушылық режимде жұмыс
істейді. STANDART ... ... ... Paradox деректер базасы,
мінездемелер псевдонимі жиынтығы минималды болады: Type – ... аты ...... ... жол. PATH параметрін басқанда, сіз көп ... ... Оны ... Windows – тің жаңа ... ... ... ... ол арқылы біз керекті каталогты таңдап аламыз.
STANDART типті драйверлерді тек Paradox, dBASE, FoxPro ... ... ... деректер базасына қатынау үшін BDE деректер ... ... ... ... Олар dBase, Paradox, FoxPro
және текстік ... ... ... ... деректер базасын
қолданғанда, желіде ... ... ... ... ... Бұл ... деректер базасының файлдары және осымен
жұмыс істейтін қолданбалар желінің ... ... ... ... өз ... серверде орналасқан қолданбаны қосқанда, өз
компьютерінде қолданбаның көшірмесі іске
Мәліметтер базасының кестесін ... ... ... ... ... ... ... тұрады.
Кестелер файлдарда сақталып , ... ... ... ... ... Кестелерді көшіруге, орнын ауыстыруға болады.
Бірақ, құжаттарға қарағанда, деректер ... ... ... ... қолдайды, яғни бірнеше қолданбалармен ... ... Бір ... үшін ( ... ... индекстер т.б
құрайтын ) бірнеше файлдар жасалады. Осылардың ... ... ... ... аталатын деректер файлы болып есептеледі. Кестені
таңдағанда, әсіресе оның ... ... ... Мыс: dBase ... ... DBF ... файл, ал Paradox кестесі үшін DB кеңейтіндісі
болып табылады. Деректер ... ... ... жолдан және бағаннан
тұрады, бір типті объектілердің ақпараттық жүйелер деректерін ... ... ... типтің деректерін қамтиды. Кестенің негізін оның
өрісінің сипаты құрайды. Әрбір кестенің кем дегенде бір өрісі болуы ... ... ... өте кең және оның ... өріс ... ... ... өрістің мәтініне шек қою
• кестелер арсындағы біртұтастықты ... ... ... ... кестенің аты және құрылымы беріледі. Кестенің атын
өзгерткенде кесте және оның ... жаңа атқа ие ... Бұл ... ... ... жұмыс істейтін арнайы программалар
қолданылады. Мыс: Database ... Data Pump. ... ... ... ... файлдары да жойылады.
Ал енді мәліметтер базасымен жұмыс жасамас бұрын, біз оның каталогын
құрып алайық. Ол ... ... ... ... ... ... (DBD) утилит көмегімен іске асырылады. DBD утилит көмегімен
кестені құруға және оның құрылымын өзгертуге, оның ... ... ... ... құру және өзгертулер жасауға болады.
Жаңа кестені құру ... ... ... іске ... ... Desktop. DBD ... ... жұмыс
істейтін каталогты таңдап алу керек. Ол үшін DBD ... ... және ... ... D:\BOLATKHAN каталогына сілтеме
жасаймыз. Менің жағдайымда Raspisanie кестесін құру үшін File\New\Table.
DBD Create Table ... ... оның ... ... алу ... ... біз осы ... аламыз. Экранда келесідей сурет шығады:
Сурет1. Кестенің құрылымын
құру суреті
Құрылып ... ... ... ... бір ... ... ... Field Name
бағанына өріс атын, Type – символ, өрісте сақталынатын мәліметтердің типін
анықтайды. Size бағанына – сан ... ... ... ... ... егер бұл өріс ... ... кілт қою керек болса.
Кестенің қасиетін беру
Validity Checks – бұл ... ... ... ... Бұл ... оң жақ ... 2 – ... көрсетілген және
өрістік типіне қарай өзгеріп отыруы мүмкін:
2 – кесте Validity Checks ... ... ... ... ... керекті жолдар белгілену |
| ... ... ... ... Бұл ... ... өріске берілу тиімді. |
|Maximum |Мәннің максимумы. Бұл қасиет сандық өріске берілу ... |Бұл ... ... және ... ... ал кейбір |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... болады. Мысалы, |
| ... ... ... (## - ## - ##). ... |Бұл ... Picture ... құруға көмектесетін диалогтық |
| ... ... ... Lookup – бұл ... ... ... өрісін басқа көрсетіліп
отырған кестенің өрісімен байланысын көрсетеді. Table Lookup – ... ... Define – ... ... ... Бұл ... ... диалогтық терезесі ашылады. Бұл терезеде драйверлер мен псевдонимдерді
қолдана аламыз.
Secondary Index – бұл бөлім ары қарай жұмыс барысына керекті ... ... ... ... ... құру үшін Define – анықтау батырмасын басу керек. Бұл
батырманы басқанда көру диалогтық ... ... Оның cол ... Fields ... өрістерінің тізімі көрсетілген, ал оң ... Indexed fields ... ... ... ... көрсетіледі.
Index Options радиобатырма панелі келесідей қасиеттерді құруға
мүмкіндік береді:
|Unique |Бұл ... ... ... ... ... болдырмайды, |
| ... ... бір – ... ... ... болса. |
|Descending |Бұл ... ... кему ... ... ... ... |Бұл опция енгізілген символдардың регистріне назар |
| ... ... ... бұл ... ... онда ... ... кейін |
| ... ... ... ... ... кейін, оның индексін беретін терезе ашылады.
Referential Integrity – бұл бөлім ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін қолданылады. Егер екі кестенің
арасында сілтеме байланыс көрсетілсе, оның ... – бас, ал ... ... ... онда ... кестеде бас кестеден алатын мәннің өрісі
көрсетіледі. Сонымен қатар, бас кестедегі ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін операция көрсетуге болады.
Бұндай бүтін сілтеме деңгейі ... ... тән ... ... Paradox 7 ... барлығы қарастырылған.
Update rule – радиобатырмалар тобы егер бас кестеде ... ... ... ... болатын өзгерістерді анықтайды. Егер Prohibit –
ті таңдасақ, онда Database Desktop ... ... ... ... ... ... онда кілттік өрісі бар бас кестеде өзгеріс ... ... ... де ... ... Ал егер сіз бас ... кілт ... жазбаны өшірсеңіз, онда қосымша кестеде сол кілттік өрісі бар жазба
автоматты түрде өшеді.
Strict ... ... ... Paradox – тың ... (соның ішінде Paradox for DOS) ... ... ... жолбермейді.
Барлық операциялар біткеннен кейін құрылған сілтеме атын беру ... Security ... Paradox – та ... ... және ... өріс ... ... қоюға мүмкіндік береді. Бұл үшін Define батырмасын
басу ... ... ... ... ... ... терезеде басты
парольді (Master password терезесі) қоюға және сол парольді ... master ... ... ... Егер ... Password ... батырмасын бассақ қосымша парольдарды тағайындауға және
өрістерге қатынаудың ... ... ... Password ... пароль) терезесінде сіз ... (ол сіз ... ... ... ... ... емес), бұл пароль
арқылы сіз қатынау ережесін құрасыз. Table Rights (кестеге қатынау құқығы)
радиобатырмалар ... ... ... ... ... ... болады.
|All ... ... ... ... ... ... ... парольдерді өзгерту және өшіру. ... & Delete ... ... барлық операциялар қолданылады |
| ... қою, ... ... ... ... |
| ... және ... тиім ... ... Entry ... ... және жазбаларды қоюға болады,|
| ... ... ... және ... ... өзгертуге, |
| ... тиім ... ... ... ... және кілті жоқ өрістерді өзгертуге |
| ... ... Only |Тек ... ... ... ... Language – бұл ... BDE Administrator арқылы кестенің тілін
көрсетуге (егер көрсетілмесе) немесе анықтауға (Modify ... ... Tables – бұл ... ... ... сілтемелі
деңгейіндегі кестелерді көруге мүмкіндік береді.
Барлық керекті құрылымдық ... ... ... ... As ... басу керек, сол кезде Windows – тағы стандартты сақтау
терезе шығады. Кәдімгі терезеден айырмашылығы Alias ... ... ... әр ... ... ... ... бар. Сіз тізімнен
керекті псевдонимді таңдап, кестені сақтайсыз.
dBase және Paradox ... ... – дің ... кестелік форматы жоқ, бірақ ол dBase ... ... ... ... ... Осы кестелердің әрқайсысының
өзіндік ерекшеліктері бар.
dBase кестесі персоналды ... ... ... форматтық
кестелердің біріне жатады. dBase кестесінің негізгі ... ... ... ... және көп қолданбалармен бірігіп жұмыс істеуі
болып табылады.
1. кестесінде dBase кестесінің өрістік тип тізімі құралған. ... ... ... ... ... ... ... мазмұны |
| ... C ... ... Ұзындығы 256 |
|символдан аспайды ... F ... ... ... ... 15 саны . ... N BCD ... ... ... ... ... D Күн ... L ... мән . ... M ... мән. ... ... . ... O ... ... . ... ... ... сақталады . ... B ... ... ... |
|шектелмеген . ... 1.1. ... өріс типі ... кестесі жеткілікті қарапайым және дискіде едәуір аз физикалық
файлдарды ... ... . ... ... қарап , оның
құрамында қандай деректер бар екенін көруге болады .
• DBF – кестелік деректер ... DBT – ... ... ... ... ... BLOB – деректер ( Binary
Large Object)
• MDX – қолданба индекстер
• NDX – dBase ... ... ... ... . ... ... істегенде программист бұны өзі өңдеу
керек.
dBase кестесінде өріс аты әріптер мен ... ... ... және ... ... керек . Аттың максимал ұзындығы 10 символдан ... . ... ... символ және және пробел жазуға болмайды .
dBase кестесінің кемшілігі болып , оның парольдік қорғаныстың болмауы
және байланыстың ... ... ... . ... ... осы істерді кодтау керек .
Paradox кестесі деректер базасын құруға және онымен жұмыс ... ... ... ... ... ... атап өтейік :
• деректердің тұтастығын
• әртүрлі типті деректерді ұсынуға арналған өрістік типті
... ... ... ... парольдық қорғанысын
қамтамасыз етеді .
2. кестесінде Paradox 7 кестесінің өрістік типі тізімі берілген .
|Тип ... ... ... ... A ... қатары. Ұзындығы |
|255 символ . ... N ... ... саны . ... $ ... ... . ... S ... сан . ... ... ... I ... сан . ... ... 648...2 147 483 647 ... # ...... ... сан . ... D Күн . ... T ... ... @ Күн мен ... ... M ... ... |
|Ұзындығы шенелмеген . ... F ... ... ... ... ... құрамында форматталған текст болады. ... G ... ... ... ... O OLE ... ... деректер форматы. ... L ... мән. ... + ... ... |
|Binary B ... ... ... ... . ... Y ... ... ... 255|
|символдан аспайды ... ... ... типі ... ... Desktop программалық ортасында жұмыс істегенде Graphic, Binary,
Memo және OLE өрістік типінің мәні көрсетілмейді.
Paradox кестесінде өріс аты ... ... ... мен сандар
құрылуы тиіс. Өріс атының максимал ұзындығы 25 символдан аспау ... атын ... ... ," # " ," $ " ... ... болады.
Бірақ , "." , " ! " , " | " ... ... ... ... ... DELPHI – де басқа мақсаттарда қолданылады .
Paradox ... ... ... кестелік деректерді сақтайтын
типтік файлдардың көптігі болып саналады. Бір каталогтан келесі ... да бір ... ... ... ... ... осы кестені
қамтитын барлық файлдарды көшіру немесе ... ... ... ... файлдарының келесі кеңейтінділері бар :
• DB – ... ... MB – ... PX – негізгі индекс
• XG* және YG* – ... ... VAL – ... және ... ... тексеретін параметрлер
• TV және FAM – Database Desktop программасында кестені шығару форматы
Delphi-дің өзіндік деректер базасының кестелік ... ... ... МББЖ қамтамасыз етеді. Деректер ... ... ... Delphi құралын екіге бөлуге болады :
• аспаптық құрал
• компоненттер
Аспаптық құралдарға арнайы программалар мен пакеттер жатады. Олар деректер
базасына ... ... ... ... ... ... операция жасайтын қолданбаларды құруға
арналған. Біз солардың компоненттерін қарастырайық.
Компоненттер парағы
Деректер базасының ... ... ... ... ... жұмыс істегенде қолданылатын компоненттер Data Access,
Data Control, Midas, Decision Cube, Rave және ... ... Access ... ... қатынауды ұйымдастыратын визуалды емес
компоненттер орналасады:
• DataSource – деректердің басы
• Table – ДБ ... ... ... ... Query – SQL – ... ... ... жинағы
• StoredProc – серверде сақталатын процедураны шақыру
• DataBase – ДБ қосылу
• Session – ДБ жұмысының ағымды сеансы
• BatchMove – топ ... ... ... Update – ... ... модификациялау
• NestedTable - қойылған кесте
Data Controls парағында деректерді басқаратын ... ... DBGrid – ... ... – навигациялық интерфейс
• DBText – жазба
• DBEdit – бірқатарлы редактор
• DBMemo – көпқатарлы редактор
• DBImage – ... ... ...... тізім
• DBComboBox – комбинацияланған тізім
• DBCheckBox – тәуелсіз ауыстырғыш
• DBRadioGroup – тәуелді ауыстырғыш ... ...... өріс ... ... ... ... – басқа өріс деректерінің комбинацияланған тізімі
...... ... ... ... DBCtrlGrid – модификацияланған кесте
• DBChart – диаграммма
Midas ... ... ... ... ... ... орналасады :
• ClientDataSet – клиенттік деректер жинағы
• DCOMConnection – көпқолданбалы режимде ... ... ... ... - Windows ... ... ... сервермен қосылу
• DataSetProvider – деректер жиынының провайдері
• SimpleObjectBroker – ... ... ... ... – Web-сервермен қосылу
• CorbaConnection – Corba-клиенттің қосылуы
Decision Cube парағында шешімді ... ... ... орналасады:
• DecisionCube – көпшекті деректер кубы
• DecisionQuery – көпшекті деректерді қамтитын жиынтық
...... ... ... DecisionPivot – көпшекті деректердің көпөлшемді проекциясы
• DecisionGrid – көпшекті деректердің кестесі
...... ... ... ... ... есеп берудің ретіне арналған визуалды компоненттер
орналасады :
...... ... ... Rave – пен ... ... RvSystem – ... компонент, есеп беруді қарауды және баспаға
шығаруды қамтамассыз етеді
• RvNDRWriter – есеп беруді арнайы ... ... ... және ... ... береді, баспаға шығарады
• RvCustomConnection – мәліметтері жоқ есеп ... ...... ... RvTableConnection – Table компаненті бар мәліметтермен байланыстырады
• TRvQueryConnection – Query компоненті бар мәліметтермен ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді
• RvRenderPrinter–RvNDRWriter арқылы ... ... ... ... жібереді
• RvRenderPDF – есеп беруді PDF форматына ауыстырады
• RvRenderRTF – есеп беруді RTF форматына ауыстырады
• RvRenderHTML – есеп ... HTML ... ... RvRenderText – есеп беруді мәтіндік файлға ауыстырады
InterBase парағында InterBase серверімен жұмыс ... ... ... ... IBTable – Table ... ... IBQuery – Query дерегінің жинағы
• IBStoredProc– ... ... ... процедураны
шақырады
• IBDatabase – деректер базасымен ... ...... ... – деректер жиынтығын модификациялау
• IBDataSet – деректердің ... IBSQL – SQL- ... ... ...... ... ... ақпарат
• IBSQLMonitor – SQL- сұраныс орындалуының мониторы
• IBEvents – ... ... ... көп компоненттері Data Access компоненттеріне ұқсас
болып келеді, айырмашылығы ... ... тек ... ... ... ... Data Access ... компоненттері
әмбебап болып келеді.
4 Программаның баяндалуы
Жалпы мағлұматтар
Қарастырылып отырған мәліметтер базасы Delphi 7 ортасында ... Ол ... Celeron 1800| 256 Mb| 40 Gb| 32 Mb GeForce| M| K ... ... ... ... ... мәліметтерге қатынаудың жолын
қысқартады. Мәліметтер базасы үлкен фирмаларда, мекемелерде және т.б ... ... ... ... ... ... Unit1 деген ат беріледі
2) интерфейсін құру
3-5) модульдерді баяндау
6) ... ... ... ... ... панельдерді қою
11-13) кестелерді қою
14) навигатор қою
15) кнопка қою
16) Жазбалық менюін қою
17) Rabotas BD деп меню ... ... Komanda деп меню ... ... ... деп меню ... ... Stadion деп меню ішіне жазу
21) Dokumenty деп меню ішіне жазу
22) Raspisanie Dokumenty ішіне жазу
23) Bilet ... ... ... ... деп меню ішіне жазу
25) Otchet1 Statistika ішіне жазу
26) Otchet2 Statistika ішіне жазу
27) Oprogramme деп меню ішіне жазу
28) Instrukcia ... ... ... Obavtore ... ... ... Vyhod деп меню ішіне жазу
31) BitBtn1 процедурасы
32) Komanda-ны шығару процедурасы
33) Raspisanie-ны шығару процедурасы
34) Stadion-ды шығару процедурасы
35) Dokumenty ішіндегі Raspisanie-ны ... ... ... ішіндегі Bilet-ті шығару процедурасы
37) Otchet шығару процедурасы
38) Vyhod1Click шығару процедурасы
39) ... ... ... Ob avtore ... ... Otchet2 ... ... өзіндік декларациялар
43) публикалық декларациялар
44) аяқтау
45-48) айнымалылар бөлімі
49) Form1 құру
50) басталуы
51) form1-ді жабу
52) аяқтау
53) Komanda процедурасын жазу
54) басы
55) form3 ашу
56) аяқтау
57) ... ... ... ... form4 ашу
60) аяқтау
61) Stadion1 процедурасын ашу
62) басталуы
63) form5 ашу
64) аяқтау
65) Raspisanie2 процедурасын жазу
66) басы
67) Form6 ... ... Bilet ... ... ... form7 ашу
72) аяқтау
73) Form1 ішінде Otchet процедурасын жазу
74) басы
75) form8 ашу
76) ... Vyhod ... ... ... form11 ... ... Instrukcia процедурасын жазу
82) басы
83) form9 ашу
84) аяқтау
85) Ob avtore1 процедурасын жазу
86) басы
87) form10 ... ... Otchet ... ... ... form13 ... ... Программанының соңы
2) Unit2
1) Unit2 атын беру
2) интерфейсін құру
3-4) модульдерді таңдау
5-13) типтерді алу бөлімі
14) өзіндік декларациясы
15) ... ... ... ... ... Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7, Unit8, Unit9, ... байланыстыру
21) соңы
3) Unit3
1) Unit3 атын беру
2) интерфейсін құру
3-5) модульдерді таңдау
6-21) типтерін беру
22) аяқтау
23) айнымалылар бөлімі
24) форма құру
25) ... Unit1, ... ... кнопканың процедурасын жазу
28) басы
29) form3 жабу
30) соңы
31) кнопканың процедурасын жазу
32) ... ... ... ... ... ... ... басы
37) кестені өзгерту
38) соңы
39) кнопканың процедурасын жазу
40) ... ... ... ... ... процедурасын жазу
45) басы
46-47) кестедегі мәліметті жою
48) соңы
49) соңы
4) ... Unit4 атын ... ... құру
3-5) модульдерді таңдау
6-21) типтерін беру
22) аяқтау
23) айнымалылар бөлімі
24) форма құру
25) орындау
26) Unit1, Unit2-мен байланыстыру
27) кнопканың процедурасын жазу
28) басы
29) ... ... ... ... ... жазу
32) басы
33) кестені өзгерту
34) соңы
35) кнопканың процедурасын жазу
36) басы
37) кестені ... ... ... ... жазу
40) басы
41-42) кестедегі мәліметті жою
43) соңы
44) кнопканың процедурасын жазу
45) басы
46-47) кестеге сақтау
48) соңы
49) ... ... Unit5 атын ... ... ... ... таңдау
6-21) типтерін беру
22) аяқтау
23) айнымалылар бөлімі
24) форма құру
25) орындау
26) Unit1, Unit2-мен байланыстыру
27) кнопканың процедурасын жазу
28) басы
29) ... ... ... ... ... ... ... кестені өзгерту
34) соңы
35) кнопканың процедурасын жазу
36) басы
37) кестені жабу
38) соңы
39) кнопканың процедурасын жазу
40) басы
41-42) кестеге сақтау
43) соңы
44) кнопканың процедурасын ... ... ... ... ... ... ... Unit6
1) Unit6 атын беру
2) интерфейсін құру
3-5) модульдерді таңдау
6-24) ... ... ... айнымалылар бөлімі
27) форма құру
28) орындау
29) Unit1, Unit2-мен байланыстыру
30) кнопканың процедурасын жазу
31) басы
32) форманы жабу
33) соңы
34) соңы
7) ... Unit7 атын ... ... ... ... таңдау
6-24) типтерін беру
25) аяқтау
26) айнымалылар бөлімі
27) форма 7 құру
28) орындау
29) Unit1, Unit2-мен ... ... ... ... ... ... ... соңы
34) соңы
8) Unit8
1) Unit8 атын беру
2) интерфейсін құру
3-5) модульдерді таңдау
6-17) типтерін беру
18) аяқтау
19) айнымалылар бөлімі
20) форма 8 құру
21) орындау
22) Unit1, ... ... ... ... ... басы
25) отчетты шығару
26) соңы
27) соңы
9) Unit9
1) Unit9 атын беру
2) интерфейсін құру
3-5) модульдерді таңдау
6-17) типтерін беру
18) ... ... ... ... 9 ... орындау
22) Unit1, Unit2-мен байланыстыру
23) кнопканың процедурасын жазу
24) басы
25) форманы жабу
26) соңы
27) соңы
10) Unit10
1) Unit10 атын ... ... ... ... ... ... беру
18) аяқтау
19) айнымалылар бөлімі
20) форма 10 құру
21) орындау
22) Unit1, Unit2-мен байланыстыру
23) кнопканың процедурасын жазу
24) басы
25) 10-шы ... ... ... ... ... Unit11 атын беру
2) интерфейсін құру
3-5) модульдерді таңдау
6-14) типтерін беру
15) аяқтау
16) айнымалылар бөлімі
17) форма 11 ... ... Unit1, ... ... кнопканың процедурасын жазу
21) басы
22) 11-шы форманы жабу
23) соңы
24) соңы
12) Unit12
1) Unit12 атын беру
2) интерфейсін құру
3-4) модульдерді таңдау
5-10) ... ... ... Unit13
1) кнопканың процедурасын жазу
2) басы
3) отчетты шығару
4) соңы
5) ... және ... ... ... ашу үшін ... ... ашамыз. Өз папкамызды тауып, проектімізді ашамыз. Оны Ғ9 ... ... ... ... Celeron 1800| 256 Mb| 40 Gb| 32 Mb GeForce| M| ... ... Сонымен қатар принтер қажет.
Кіріс мәліметтер
Мәліметтер базасындағы мәліметтер толығымен ... ... ... ... А ... Сурет 1, Сурет 2, Сурет 3 қара.
Шығыс мәліметтер
МБ қолдана отырып, екі документ жасадым. Оларды Қосымша А ... 4, ... 5-тен көре ... мысалдарын баяндау
Алдымен, осы курстық жобаны сақтайтын бір папка құрып алдым. ... ... ... ... BDE Administrator-да сол папкамды тауып,
оның бүркеншік атын ... ... соң DBD – қа ... ... ... кесте құрар алдында жұмыс ... ... ... өз ... ... ... кестелерімді сол папкаға сақтадым. Бағынышты кесте
бас кестелер арасына байланыс ұйымдастырдым. (Сурет 6, Сурет 7, ... ... DBD-да ... ... Delphi7 ... ... Ендігі
жұмыстардың барлығы осы ортада көрініс алады. Delphi-ге кірдім, форма1 өзі
шығып тұрады. Оның ... үш ... ... сол ... ішіне өз
кестелерімді біртіндеп орналастырдым. Осы форма ішінде негізгі ... ... ... Сурет 9-дан қара).
DBD-да байланыстырған кестелерімді, Delphi-де қайта байланыстырдым. Ол
File|New|Others|DataModule аламыз. Бөлек бір ... ... ... Оның
ішіне өзімнің үш кестемді тастап және әр кесте ішіне
Data Access парағындағы DataSource,яғни деректердің басын тастадым. (Сурет
10 ... ... Rabota s BD ... үш ... ... ... құрдым. Команда кестесі үшін Form3(Сурет 11 қара). Расписание кестесі
үшін Form4 (Сурет 12) және Стадион ... үшін Form5 ... 13) ... Documenty менюінің ішіне екі документ жасадым. ... ... ... ... ... Form6 (Сурет 4), екіншісінде
сұранысты қолдана отырып, билеттің формасын жасадым Form7 (Сурет 5).
Statistica менюіне отчеттарды ... ... ... ... ... ... Rave- ті ... Бірінші жағдайда билеттердің
орта бағасы туралы отчет жасасам Form8 (Сурет14), ал ... ... ... ... query ... ең максималды билет бағасын таптым
Form13 (Сурет 15).
O Programme менюына инструкция Form9 (Сурет 16) және об ... ... ... 17) ... ... Delphi ... шығу терезесін құрдым Form11 (Сурет18).
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келгенде, осы курстық жұмысты жаза отырып мен DELPHI ... DELPHI ... ... бір программалық орта болып саналады. Соған
қарамастан DELPHI ортасында жұмыс ... онша қиын емес және де ... DELPHI – ... ... ... жүйесі болмаса да, деректер
базасымен жұмыс істегенде жоғарғы дәрежеде жұмыс істейтініне көзім ... өзім үшін ... рет ... ... ... DELPHI ... ... базасын жасауда көп мүмкіншіліктерді береді. Сол
мүмкіншіліктердің ... біз осы ... ... жазу барысында қолдандық.
Қазіргі кезде DELPHI құралының мүмкіншіліктері күннен – күнге
артуда. Бүгінгі күні DELPHI – дің ... ... ... ... жариялауға болады .
Қорыта келсек, әрбір программист үшін DELPHI ... ... ... әрі ... ... айта ... жөн.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. В.В.Фаронов DELPHI 5 . Руководство программиста.
Издательство «Нолидж», Москва 2001 г.
2. В.Гофман, А.Хомоненко ... с ... ... в ... «БХВ – ... Санкт – Петербург 2000 г.
3. А.М. Епанешников , В.А. ... DELPHI база ... ...... Москва 2000 г.
4. А.Я. Архангельский Програмирование в Delphi 7.
Издательство «Бином», Москва 2004 г.
5. Электронный учебник по Delphi ... ... ... ... ... 3
ҚОСЫМША А
Сурет 4
Сурет 5
ҚОСЫМША А
Сурет 6
Сурет 7
ҚОСЫМША А
Сурет 8
Сурет 9
ҚОСЫМША ... ... ... А
Сурет 12
Сурет 13
ҚОСЫМША А
Сурет 14
ҚОСЫМША А
СУРЕТ 15
Қосымша А
Сурет 16
Сурет 17
Қосымша А
Сурет 18
ҚОСЫМША Б
1)Unit1
1)unit Unit1;
2) interface
3)uses
Windows, ... ... ... Classes, ... ... Dialogs, StdCtrls, Buttons, DBCtrls, Grids, DBGrids, ExtCtrls,
Menus;
6) type
7) TForm1 = ... Panel1: ... Panel2: ... Panel3: ... DBGrid1: ... DBGrid2: ... DBGrid3: TDBGrid;
14) DBNavigator1: TDBNavigator;
15) BitBtn1: TBitBtn;
16) MainMenu1: TMainMenu;
17) RabotasBD1: ... ... ... ... ... ... TMenuItem;
21) Dokumenty1: TMenuItem;
22) Raspisanie2: TMenuItem;
23) Bilet1: TMenuItem;
24) Statistika1: TMenuItem;
25) Otchet11: TMenuItem;
26) Otchet21: TMenuItem;
27) Oprogramme1: TMenuItem;
28) ... ... ... ... Vyhod1: ... ... BitBtn1Click(Sender: TObject);
32) procedure Komanda1Click(Sender: TObject);
33) procedure Raspisanie1Click(Sender: TObject);
34) procedure Stadion1Click(Sender: TObject);
35) procedure Raspisanie2Click(Sender: TObject);
36) procedure Bilet1Click(Sender: TObject);
37) procedure ... ... ... ... ... ... ... TObject);
40) procedure Obavtore1Click(Sender: TObject);
41) procedure Otchet21Click(Sender: TObject);
42) private { Private declarations }
43) public { Public ... ... ... ... Form1: ... ... uses Unit2, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7, ... Unit10,
Unit11, Unit12, Unit13;
{$R *.dfm}
49) procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
50) begin
51) form1.Close;
52) end;
53) procedure TForm1.Komanda1Click(Sender: TObject);
54) begin
55) form3.Show;
56) end;
57) procedure TForm1.Raspisanie1Click(Sender: ... ... ... ... procedure TForm1.Stadion1Click(Sender: TObject);
62) begin
63) form5.Show;
64) end;
65) procedure TForm1.Raspisanie2Click(Sender: TObject);
66) begin
67) Form6.Show;
68) end;
69) procedure TForm1.Bilet1Click(Sender: TObject);
70) begin
71) form7.Show;
72) end;
73) procedure ... ... ... ... ... procedure TForm1.Vyhod1Click(Sender: TObject);
78) begin
79) form11.Show;
80) end;
81) procedure TForm1.Instrukcia1Click(Sender: TObject);
82) begin
83) form9.show;
84) end;
85) procedure TForm1.Obavtore1Click(Sender: TObject);
86) begin
87) ... ... ... ... ... begin
91) form13.Show;
92) end;
93) end.
2) Unit2
1) unit Unit2;
2) interface
3) uses
4) SysUtils, Classes, DB, DBTables;
5) type
6) TDataModule2 = class(TDataModule)
7) Database1: TDatabase;
8) Table1: ... Table2: ... Table3: ... DataSource1: TDataSource;
12) DataSource2: TDataSource;
13) DataSource3: TDataSource;
14) private
{ Private declarations
15) public
{ Public declarations }
16) ... ... ... ... ... uses Unit1, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7, Unit8, ... ... end.
3) Unit3
1) unit Unit3;
2) interface
3) uses
4) Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
5) Dialogs, StdCtrls, Buttons, Grids, DBGrids, ExtCtrls;
6) ... TForm3 = ... Panel1: ... DBGrid1: TDBGrid;
10) BitBtn1: TBitBtn;
11) BitBtn2: TBitBtn;
12) BitBtn3: ... BitBtn4: ... BitBtn5: ... ... ... ... ... BitBtn1Click(Sender: TObject);
17) procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
18) procedure BitBtn4Click(Sender: TObject);
19) procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
20) private
{ Private declarations }
21) public
{ Public ... ... ... ... Form3: ... implementation
26) uses Unit1, Unit2;
{$R *.dfm}
27) procedure TForm3.BitBtn5Click(Sender: TObject);
28) begin
29) form3.Close;
30) end;
31) ... ... ... begin
33) datamodule2.Table1.Insert;
34) end;
35) procedure TForm3.BitBtn3Click(Sender: TObject);
36) begin
37) datamodule2.Table1.Edit;
38) end;
39) procedure TForm3.BitBtn4Click(Sender: TObject);
40) begin
41)if messagedlg('Sohranit?',mtconfirmation,[mbYes,mbNo],0)=mrYes then
42)datamodule2.table1.post;
43)end;
44)procedure TForm3.BitBtn2Click(Sender: TObject);
45)begin
46)if messagedlg('Udalit?',mtconfirmation,[mbYes,mbNo],0)=mrYes ... ... unit ... ... ... Windows, ... ... Variants, Classes, Graphics,
Controls, Forms,
5) Dialogs, StdCtrls, Buttons, Grids, DBGrids, ExtCtrls;
6) type
7) TForm4 = ... Panel1: ... DBGrid1: ... BitBtn1: ... BitBtn2: ... BitBtn3: ... BitBtn4: ... BitBtn5: TBitBtn;
15) procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
16) procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
17) procedure BitBtn5Click(Sender: TObject);
18) procedure BitBtn2Click(Sender: ... ... ... ... ... Private ... ... public
{ Public declarations }
22) end;
23) var
24) Form4: TForm4;
25) ... uses Unit1, ... $R ... ... ... ... begin
29) Datamodule2.Table2.Insert;
30) end;
31) procedure TForm4.BitBtn3Click(Sender: TObject);
32) begin
33) datamodule2.Table2.Edit;
34) end;
35) procedure TForm4.BitBtn5Click(Sender: TObject);
36) begin
37) form4.Close;
38) end;
39) procedure TForm4.BitBtn2Click(Sender: ... ... ... ... ... ... TForm4.BitBtn4Click(Sender: TObject);
45) begin
46)if messagedlg('Sohranit?',mtconfirmation,[mbYes,mbNo],0)=mrYes then
47)datamodule2.table2.post;
48) end;
49) end.
5) Unit5
1) unit Unit5;
2) interface
3) uses
4) Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
5) Dialogs, ... Buttons, Grids, DBGrids, ... ... TForm5 = ... Panel1: ... DBGrid1: ... BitBtn1: TBitBtn;
11) BitBtn2: TBitBtn;
12) BitBtn3: TBitBtn;
13 ) BitBtn4: TBitBtn;
14 ) BitBtn5: TBitBtn;
15) procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
16) procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
17) procedure BitBtn5Click(Sender: ... ... ... ... ... ... ... private
{ Private declarations }
21) public
{ Public declarations }
22) end;
23) var
24) Form5: TForm5;
25) implementation
26) uses Unit1, Unit2;
{$R *.dfm}
27) procedure TForm5.BitBtn1Click(Sender: ... ... ... ... procedure TForm5.BitBtn3Click(Sender: TObject);
32) begin
33) datamodule2.Table3.Edit;
34) end;
35) procedure TForm5.BitBtn5Click(Sender: TObject);
36) begin
37) form5.close;
38) end;
39) procedure ... ... ... if messagedlg('Sohranit?',mtconfirmation,[mbYes,mbNo],0)=mrYes
then 42)datamodule2.table3.post;
43) end;
44) procedure TForm5.BitBtn2Click(Sender: TObject);
45) begin
46)if ... ... ... ... Unit6
1) unit Unit6;
2) interface
3) uses
4) Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
5) Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls, DB, ... ... ... TForm6 = ... Table1: ... DBEdit1: ... Label1: ... Label2: TLabel;
12) DBEdit2: TDBEdit;
13) DBEdit3: TDBEdit;
14) DBEdit4: TDBEdit;
15) DBEdit5: TDBEdit;
16) Label3: TLabel;
17) Label4: TLabel;
18) Label5: TLabel;
19) Label6: TLabel;
20) BitBtn1: ... ... ... ... BitBtn1Click(Sender: TObject);
23) private
{ Private declarations }
24) public
{ Public ... ... ... ... Form6: TForm6;
28) implementation
29) uses Unit1, Unit2;
{$R *.dfm}
30) procedure TForm6.BitBtn1Click(Sender: TObject);
31) begin
32) form6.Close;
33) end;
34) end.
7) ... unit ... ... uses
4) Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
5) Dialogs, StdCtrls, Buttons, Mask, DBCtrls, DB, DBTables;
6) ... TForm7 = ... Query1: ... ... TDataSource;
10) DBEdit1: TDBEdit;
11) DBEdit2: TDBEdit;
12) DBEdit3: TDBEdit;
13) DBEdit4: TDBEdit;
14) DBEdit5: TDBEdit;
15) Label1: ... Label2: ... BitBtn1: ... Label3: ... Label4: ... Label5: ... Label6: TLabel;
22) procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
23) private
{ Private declarations }
24) public
{ Public declarations }
25) ... ... Form7: ... ... uses Unit1, Unit2;
{$R *.dfm}
30) procedure TForm7.BitBtn1Click(Sender: TObject);
31) begin
32) form7.close;
33) end;
34) end.
8) Unit8
1) unit Unit8;
2) interface
3) uses
4) Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, ... ... Dialogs, ... Buttons, RpRave, ... RpCon, ... DBCtrls, Grids, DBGrids, ... type
8) TForm8 = class(TForm)
9 ) Panel1: TPanel;
10) Panel2: TPanel;
11) DBGrid1: ... BitBtn1: ... ... TRvTableConnection;
14) RvProject1: TRvProject;
15) procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
16) private
{ Private declarations }
17) public
{ Public declarations }
18) ... ... Form8: ... implementation
22) uses Unit1, Unit2;
{$R *.dfm}
23) procedure TForm8.BitBtn1Click(Sender: ... ... ... ... ... ... unit ... interface
3) uses
4) Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
5) Dialogs, ... ... ... TForm9 = ... Label1: ... Label2: TLabel;
10) Label3: TLabel;
11) BitBtn1: TBitBtn;
12) Label4: TLabel;
13) Label5: TLabel;
14) Label6: TLabel;
15) procedure BitBtn1Click(Sender: ... ... Private ... ... public
{ Public declarations }
18) end;
19) var
20) Form9: TForm9;
21) implementation
22) uses Unit1, Unit2;
{$R *.dfm}
23) procedure TForm9.BitBtn1Click(Sender: TObject);
24) begin
25) form9.Close;
26) end;
27) ... ... unit ... interface
3) uses
4) Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
5) Dialogs, StdCtrls, Buttons;
6) type
7) TForm10 = ... Label1: ... Label2: ... BitBtn1: ... Label3: ... Label4: ... Label5: TLabel;
14) Label6: TLabel;
15 ) procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
16) private
{ Private declarations }
17) public
{ Public declarations }
18) end;
19) ... Form10: ... ... uses Unit1, Unit2;
{$R *.dfm}
23) procedure TForm10.BitBtn1Click(Sender: TObject);
24) begin
25) form10.Close;
26) end;
27) end.
11) ... unit ... ... ... Windows, ... ... ... Classes, Graphics, Controls,
Forms,
5) Dialogs, StdCtrls, Buttons;
6) type
7) TForm11 = class(TForm)
8) Label1: ... BitBtn1: ... BitBtn2: ... ... ... TObject);
12) procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
13) private
{ Private declarations }
14) public
{ Public declarations ... ... ... Form11: ... implementation
19) uses Unit3, Unit1, Unit10, Unit2;
{$R *.dfm}
20) procedure TForm11.BitBtn2Click(Sender: ... ... ... end;
24) procedure TForm11.BitBtn1Click(Sender: TObject);
25) begin
26) form1.close;
27) end;
28) end.
12) Unit12
1) unit Unit12;
2) interface
3) uses
4) SysUtils, Classes, DB, ... ... ... = class(TDataModule)
7) Query1: TQuery;
8) DataSource1: TDataSource;
9) private
{ Private declarations }
10) ... Public ... ... ... ... ... ... TObject);
2) begin
3) RvProject2.execute;
4) end;
5) end.
-----------------------
BDE
қолданба
Деректер базасы

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Кітапхана" деректер базасы (Delphi тілінде)14 бет
Деректер базасын құру және онымен жұмыс істеу26 бет
Flash ортасында жұмыс71 бет
Visual Basic программалау ортасы туралы53 бет
Еуразиялық ой - Қазақстанның жаһандану үніне қарсылығы ретінде8 бет
Майланған қабат пен гибридті зона туралы заманауи көзқарастар7 бет
Мемлекеттік тіркеу102 бет
Мүлікке салық салудың экономикалық мазмұны7 бет
''SC Food'' ЖШС-нің ірі қара мал бұзаутазын алдын алу және онымен күресу шаралары.14 бет
Access-берілгендер базасын басқару жүйесі10 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь