Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3

1. АДВОКАТУРАНЫҢ ҰҒЫМЫ, МӘНІ, МІНДІТТЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ САТЫЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.1. Адвокатураның ұғымы, мәні мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2. Адвокаттық қызметті реттейтің заңнама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.3. Адвокатураның құрылуы мен даму сатылары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

2. АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҰЙЫМДЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ АДВОКАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20
2.1. Адвокаттық қызметтің ұйымдық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.2. Адвокаттың құқықтық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.3. Адвокат еңбегіне ақы төлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30

3. АДВОКАТТЫҢ СОТ ІСІНЕ ҚАТЫСУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 32
3.1. Адвокаттың қылмыстық іске қатысуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32
3.2. Адвокаттың азаматтық іске қатысуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
3.3. Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша адвокаттың қызметі ... ... ... .. 50

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 56
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Бұл дипломдық жұмыста адвокатура, оның мақсаттары мен қызметінің нысандары зерттелінген.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет орнату үшін азаматтардың құқықтарына, бостандығына және заңды мүдделеріне кепілдіктерді күшейту керек. Айыпталушының қорғану құқығын қамтамасыз ету және тараптардың бәсекелестігі және тең құқықылығы қағидасын дамыту қылмыстық іс жүргізутің барлық сатыларында күшті кәсіби қорғаудың болуын талап етеді. Қазіргі кезде адвокат-қорғаушының қылмыстық іс жүргізуге қатысу мүмкіндігі көбейді.
Демократияның аса маңызды сипатты белгісі мынада, азаматтардың құқықтары мен бостандықтары жарияланып қана қоймай, оларға әртүрлі кепілдіктерде беріледі. олар экономикалық, әлеуметтік, саяси және заңдық кепілдіктер болып бөлінеді. Осылардың ішінен заң кепілдігіне тоқталатын болсақ, алдымен кепілдік дегеніміз – қамтамасыз ету деген мағынаны білдіретінін білеміз. Ал заң кепілдігі дегеніміз қолданылып жүрген заңдар арқылы мемлекеттің субъективтік құқықтардың жүзеге асырылуын қамтамасыздандыру құралдары мен тәсілдері. Бұл ең алдымен әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау, білікті заң көмегін алу құқықтары т.б.
Бұзылған құқықты қорғау үшін өкімет билігі немесе басқару органына өтініш жасау, егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, құқық қорғау туралы талап қойып сотқа жолдануға кедергі жасалмайды. Ол үшін әрбір адам заң тұжырымдарын біліп қана қоймай, оны қолдана алатын болуы қажет. өкінішке орай әзірше азаматтардың құқық сауаттылығы жоққа тән.
Сондықтан адвокаттардың (қорғаушылардың,өкілдердің) көмегіне жүгінуге әкеп соқтырады.
Конституциясының 13-бабында: «Әркiмнiң бiлiктi заң көмегiн алуға құқығы бар. Заңда көзделген жағдайларда заң көмегi тегiн көрсетiледi» - деп жазылуы кепiлдiктiң тағы да бiр көрiнiсi.
Көмектiң түрi әртүрлi. Ол – конституция (заңдарды түсiндiру) ретiнде, не адвокаттардың қылмыстық, азаматтық, әкімшілік iстерге байланысты сот iстерiне қатысып, заң көмегiн беруi ретiнде болуы мүмкiн. Ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған әрбiр адам сол ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап адвокаттың (қорғаушының ) көмегiн пайдалануға құқылы.
Адвокатураның қызметi көмек сұраған азаматтар мен ұйымдарды бiлiктi заң көмегiн көрсету жолымен құқықтық қорғауды қамтамасыз етуге тиiс, ондай көмек, мысалы, сотта қылмыстық, азаматтық және өзге де iстер бойынша олардың мүдделерiн бiлдiру, негiзсiз қылмыстық қудалаудан қорғау және т.б. арқылы көрiнуi мүмкiн.
Тақырыптың зерттелу деңгейі. Зерттеу кезінде С.Л. Ария, К.К. Арсеньев, М.О. Баев, Б.Т. Безлепкин, А.Д. Бойков, Е.В. Васьковский, Д.П. Ватман, Л.В. Владимиров, А.А Власов, Е.П. Данилов, Н.И. Капинус, Е.Г. Тарло, Н.М. Кипнис, А.Ф. Кони, В.Л. Кудрявцев, В.Ю. Львова, П.А. Лупинская, Е.А. Матвиенко, В.В. Мельник, Г.М. Резник, В.П. Рыжаков, А.Ф. Романенков, И.Д. Перлов, И.Л. Петрухин, Н.Н. Полянский, Е.В. Семеняко, Б.Саломов, И.Л. Трунов және тағы басқа революцияға дейінгі, Кеңестік кезеңдегі және бүгінгі Ресей ғалымдарымен зерттелінген.
1 Шаламов М.П. История Советской адвокатуры. - М., 1939. – 456 с.
2 Тыныбеков С. Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике Казахстан. – Алматы: Данекер, 2001. – 236 с.
3 Бұлғақбаев.А.Б. Советская адвокатура. - Алма-Ата, 1982. – 230 с.
4 Учреждение судебных установлении, утверждение Указом Правительствующего сената от 20 ноября 1864 г. // Россииское Законодательство. Суд. Реф. - М., 1991. – С. 11.
5 Буробина В.Н. Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие. – М., 2001. – 256 с.
6 Калмаков Н. Очерки и воспоминания // Русская старина. - 1886. - №12. - 535-536.
7 Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России в 60-80 годы 19 века. - М., 1987. – 245 с.
8 Черкасова Н.В. Образование и арзвитие в России адвокатуры. - М. 1986. – 215 с.
9 История государства и права Казахской ССР. - Алма-Ата 1982. – 232 с.
10 Фукс С. Обычное право казахов в 18 первом половине 19 в.в. – Алма-Ата, 1981. – 311 с.
11 Барщевский М.Ю. Организацияи деятельность адвокатуры в России. - М., 1997. – 325 с.
12 Хаскин Ю. Российское адвокаты и советское государство. Происхождение и развитие советской адвокатуры (1917-1939). - М., 1993. – 345 с.
13 Положение он нородном суде Киргизской Автономной Соц. Республике. Утверж. Декретом ЦИК 8.04.1921.
14 Тыныбеков С.Т. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. – Алматы: Данекер, 2001. – 236 с.
15 Рогов И.И. Адвокатура сегодня и завтра // Мысль. – 1992. - №11. – С. 3.
16 Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет туралы Заңы 23-бап.
17 Сухарев.А.Я. Кадровые вопросы деятельности адвокатуры // Социалистическая законность. – 1987. - №10. – С. 12.
18 ҚР Адвокаттық қызмет туралы Заңы 32-бап.
19 Правила професиональной этики адвокатов, принятие решением Алматинской коллегии адвокатов. От 20 августа 1998 года.
20 Шаламов М.П. История Советской адвокатуры. - М., 1939. – 456 с.
21 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 3 маусымдағы № 425-ІІ Заңымен 33-бап, 33-1 баппен толықтырылды.
22 Адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия берутәртiбi туралы Ереже ҚР Әдiлет Министрi бекiткен 21 қаңтар 1998 жыл №19.
23 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 3 маусымдағы № 425-ІІ Заңымен Адвокаттық қызмет туралы заңға толықтырулар енгізілді.
24 Петрухин.И.Л. Ваш прием адвокат – М.: Прогресс Университет, 1993. – 287 с.
25 Сулейменова Г.Ж., Воронина Л.В. Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике Казахстан. – Алматы, 2002. – 255 с.
26 ҚР Адвокаттық қызмет туралы Заңы 31-бап.
27 Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. - М., 1988. – 300 с.
28 «Адвокаттық қызмет туралы» Заңның 13-бабы.
29 ҚIЖК 7 бабының 4 бөлiгi.
30 Шаламов М.П. История Советской адвокатуры. - М.,1939. – 456 с.
31 Гаврилов С.Н. Адвокат в уголовном процессе. - М., 1996. – 311 с.
32 Қайыржанов Е., Жамиев Р. Қылмыстық iстер бойынша адвокаттың қорғау тәсiлдерi // Заң журналы. – 2001. - №1. – 13 б.
33 Тыныбеков С.Т. Организационные формы и деятельность адвокатуры в РК Казахстан. – Алматы: Қазақ университетi, 1997. – 280 с.
34 Стецовский Ю.В. Советская адвокатура:Учебная пособия для вузов. - М.: Высшая школа, 1989. – 255 с.
35 Арсентьев О.В. Адвокатура. Адвокат в уголовном игражданском процессах. – Костанай, 1998. – 285 с.
36 Тыныбеков С.Т. Организационные формы и деятельность адвокатуры в РК Казахстан. – Алматы: Қазақ университетi, 1997. – 280 с.
37 Сборник законодательных и нормативных актов,регулирующих деятельность адвокатов. - Алма-Ата, 1981. – 200 с.
38 Бусленко.Н.И. Досъе адвоката. - Ростов на Дону, 1996. – 260 с.
39 ҚР «Адвокаттық қызмет туралы» Заңы 5.12.1995 жыл.
40 Чертков. В.Л. Дела гражданские (Записки адвоката). - М.: Росийское право, 1992. – 299 с.
41 Бусленко Н.И. Адвокат: Вопросы и ответы. - Ростов на Дону, 1996. – 288 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Заң факультеті
Сот билігі және қылмыстық іс жүргізу кафедрасы
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
Адвокатураның мақсаттары мен ... ... 4 курс ... ... жетекшісі, з.ғ.д.
профессор:
Норма бақылаушы
аға ... ... ... қорғауға жіберілді.
«_____ »_________ 2010 ж.
Алматы , 2010
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
................................................ 3
1. АДВОКАТУРАНЫҢ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... мәні ... 7
1.2. ... ... ... ... ... құрылуы мен ... ... ... ҚЫЗМЕТТІҢ ҰЙЫМДЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ АДВОКАТТАРДЫҢ ... ... ... қызметтің ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... СОТ ... ... Адвокаттың қылмыстық іске қатысуы…………………………………...…. 32
3.2. ... ... ... ... ... құқық бұзушылық істер ... ... ... 52
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... ... Бұл дипломдық жұмыста адвокатура, оның
мақсаттары мен қызметінің нысандары зерттелінген.
Зерттеу тақырыбының ... ... ... ... ... үшін ... құқықтарына, бостандығына және заңды
мүдделеріне кепілдіктерді күшейту керек. Айыпталушының қорғану ... ету және ... ... және тең ... ... қылмыстық іс жүргізутің барлық сатыларында күшті кәсіби қорғаудың
болуын талап етеді. ... ... ... қылмыстық іс
жүргізуге қатысу мүмкіндігі ... аса ... ... ... ... ... мен ... жарияланып қана қоймай, оларға ... ... олар ... ... саяси және заңдық
кепілдіктер болып ... ... ... заң ... ... ... кепілдік дегеніміз – қамтамасыз ету деген мағынаны
білдіретінін ... Ал заң ... ... қолданылып жүрген заңдар
арқылы ... ... ... ... асырылуын
қамтамасыздандыру құралдары мен тәсілдері. Бұл ең ... ... ... мен ... сот ... ... ... заң көмегін алу
құқықтары т.б.
Бұзылған құқықты қорғау үшін өкімет билігі ... ... ... ... егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, құқық қорғау туралы
талап қойып сотқа ... ... ... Ол үшін ... адам ... ... қана қоймай, оны қолдана алатын болуы қажет. өкінішке
орай әзірше азаматтардың құқық сауаттылығы жоққа тән.
Сондықтан ... ... ... ... ... 13-бабында: «Әркiмнiң бiлiктi заң көмегiн алуға құқығы
бар. Заңда көзделген жағдайларда заң ... ... ... - ... кепiлдiктiң тағы да бiр көрiнiсi.
Көмектiң түрi әртүрлi. Ол – конституция (заңдарды түсiндiру) ретiнде,
не ... ... ... ... ... ... сот
iстерiне қатысып, заң көмегiн беруi ретiнде болуы мүмкiн. ... ... ... деп айып ... ... адам сол ұсталған,
тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап ... ... ... ... ... ... көмек сұраған азаматтар мен ұйымдарды бiлiктi заң
көмегiн көрсету жолымен ... ... ... етуге тиiс, ондай
көмек, мысалы, ... ... ... және өзге де iстер бойынша
олардың мүдделерiн бiлдiру, негiзсiз қылмыстық қудалаудан қорғау және ... ... ... ... деңгейі. Зерттеу кезінде С.Л. Ария, К.К. Арсеньев,
М.О. Баев, Б.Т. ... А.Д. ... Е.В. ... Д.П. ... Л.В.
Владимиров, А.А Власов, Е.П. Данилов, Н.И. ... Е.Г. ... ... А.Ф. ... В.Л. ... В.Ю. ... П.А. Лупинская, Е.А.
Матвиенко, В.В. Мельник, Г.М. Резник, В.П. Рыжаков, А.Ф. Романенков, И.Д.
Перлов, И.Л. ... Н.Н. ... Е.В. ... Б.Саломов, И.Л.
Трунов және тағы басқа революцияға дейінгі, Кеңестік кезеңдегі және ... ... ... мұндай тақырып А.Н. Ахпанов, Е.О. Алауханов, К. Беков,
Л.Ш. Берсүгірова, Т.К. ... М.А. ... А.А. ... К.Ж. ... Д.Н. ... Ш.К. Құсайынов, Е.Я. Лопушной, С.С. ... Нам, К.И. ... А.С. ... С.Д. ... Т.Е. Сәрсенбаев,
Б.Х. Төлеубекова, А.К. Түгел, А.Ж. Тукеев, С.Т. Тыныбеков, Ш.М. Шарипов,
Б.К. ... Р.Н. ... және тағы ... ... ... ... мақсаты мен міндеті. Бұл зерттеуді адвокатура институтын
зерттеу және соның нәтижесінде осы ... ... және ... пайдаланатын құралдар мен тәсілдерді жетілдіруге ... ... бар ... даярлау мақсаты қойылған.
Зерттеу жұмысының мақсатына жету үшін келесідегідей міндеттерді
орындау қажет:
- ... ... ... және ... ашып ... ... ... реттейтің заңнаманы талдау және оны
жетілдіруге бағытталған ұсыныстар жасау;
- адвокаттың құқықтық жағдайын ... ... ... ақы төлеу проблемаларын зерттеу;
- адвокаттың сот ісіне қатысу ... ... ... және ... ... өз ... жету ... нысандарын жүзеге асыру барысында қалыптасатын қоғамдық
қатынастар, зерттеудің объектісі болып табылады.
Қорғанушының ... ... ... ету ... ... ... қызметінің мәні мен мазмұны және де айыпталушыны қорғау ... ... іс ... ... мәні мен ... ... ... конституциялық және қылмыстық іс жүргізу нормаларының
жиынтығы зерттеудің пәні ... ... ... танымның қазіргі әдістері, оның
ішінде жалпы ғылыми да (диалектикалық, жүйелік-құрылымдық, институционалдық
өлшеу, құрылымдық-функционалдық, ... және т.б.), ... ... формальды-заңдық) әдістер зерттеудің методологиялық негізін
құрады.
Автор жүйелік тәсілдің, сондай-ақ талдау мен синтездің, ... ... ... және салыстырмалы-құқықтық әдістердің мүмкіндігіне
сүйенді. Зерттеудің эмпирикалық негізін құраған материалдарды зерделеу үшін
автор талдау, сұрау және ... баға беру ... ... ... ... базасын Халықаралық-құқықтық актілер, Қазақстан
Республикасының Конституциясы, ... ... ... ҚР ... ... ... қаулылары, сонымен қатар бірқатар
шет елдердің (АҚШ, Англия, Италия және т.б.) заңдары құрады.
Зерттеудің ғылыми жаңалығына осы проблеманы зерттеудегі ... ... ... Адамның қорғану құқығын қамтамасыз ету проблемасының
ғылыми негізінде адам ... ... және ... ... ... маңыздылығы мен құндылығы, олардың мемлекеттік және
қоғамдық құндылықтармен арақатынасы жатыр, ... ... ... ... тапқан.
Дипломдық жұмыста адвокат-қорғаушы мен айыпталушы арасындағы өзара
қатынасты, олардың әрқайсысының іс ... ... және ... ... мен ... ... ... қылмыстық іс жүргізуге
қатысушы бұл адамдардың психологиялық ерекшеліктері мен ... ... іс ... ... ... ... ... ғылыми жаңалығы қорғауға шығарылатын ... ... ... ... ... ... ... органдарының (осы органдарының лауазымды
тұлғаларының) кінәсімен ақтау дәлелдемелерді жинау барысында қылмыстық ... ... ... ... ... қорғаушы жақ мұндай
дәлелдемелерді пайдалана алмайды («дәлелдемелер ретінде ... ... ... себебі, заң талаптары бұзылып алынған
дәлелдемелездің заңи күші ... бұл ... ... ... ал ҚІЖК 116 бабына сәйкес ондай деректер дәлелдемелер ретінде
рұқсат етілмейді.
2. Қылмыстық іс ... ... ... мен ... ... бұзылмас үшін және айыпталушы мен айыпталушының
құқықтырынын шектелуіне және ... жол ... үшін ҚІЖК 102 ... ... редакциясын, қазіргісінен, келесідегідейге өзгерту керек:
«Өтініш мәлімделгеннен кейін, оның ... ... және ... ... ... ... ... іс жүргізуде адвокат-қорғаушы дәлелдемелерді жинау
субъектісіне жатпайды. ... ... ... ... іс ... ... лауазымды тұлғаларының тиісті бағасын
алғаннан кейін ғана ... бола ... ... ол ... ... прокурормен іс бойынша маңызы бар мән-жайларды
анықтау үшін пайдасы бар деп танылса, онда ... ... ... ... ... қылмыстық іске дәлелдемелер
ретінде қосу туралы қаулы шығарулары тиіс.
4. Алдын-ала ... ... ... ... ... ... ... керектігін ұсынамыз. Қорғау қорытындыснда адвокат-
қорғаушының, қылмыстық іс ... ... ... ... ... бағытталған барлық материалдар бекітілуі тиіс.
5. Айыпталушының мүліктік жағынан дәрменсіздігі себебімен, адвокат
жалдауға мүмкіншілгі ... ... ... ... ... ... ... (әрине, егер де заң бойынша ... ... ... ... 71 ... Біз айыпталушынің, айыпталушының,
сотталушының от басының орта жан ... ... ... ... ... үш ... ... туралы анықтамамен қылмыстық
істі тергеу барысында расталуы тиіс – деп есептйміз. Бұл шара ... ... ... ... ... ... төленгеніне жол
бермеді.
6. Қылмыстық іс жүргізуге тағайындау тәртібімен қатысатын адвокат-
қорғаушылардың тәжірибесінде, өз еңбектеріне ... тиіс ... ... ... біз ... ... ... ақысын арнайы қорларда жиналатын
қаражаттан жүзеге асыру керектігін ұсынамыз.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мазмұнынан, кіріспеден, үш ... ... ... ... ... ... тұрады.
1. АДВОКАТУРАНЫҢ ҰҒЫМЫ, МӘНІ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ САТЫЛАРЫ
1. Адвокатураның ұғымы, мәні мен міндеттері
Дамудың демократиялық ... ... ... ... орны ... Ол ең алдымен қоғамның әртүрлі салаларында жиі-жиі
кездесіп тұратын заңсыздықтарды ... үшін ... Ал ... ... орын алып ... келеңсіздіктермен қатар күні кеше
ауылшаруашылығында жүргізілген жекешелендіру ... ... және ... жеке фирмалар мен ЖШС-тер өмір сүріп ... ... орын алып ... заңсыздықтардан аяқ алып жүре ... қоса ... ... жауап алу барысында құқық қорғау орындары
тарапынан жіберіліп жатқан заңсыздықтар да аз ... өз ... ... ... үшін ... ... ... және сот
өндірісінің формальдылығын жете сезініп түсінумен қатар, өз ойын анық ... ... ... ... ... Бірақ кез-келген азамат мұндай
білімдер мен қасиеттерге ие емес. Осылардың негізінде қажетті заң ... сот ... тек қана ... ... ... сот ісін де ... сөйлеу өнерімен алып шығатын адамның қажеттігі туады. Сот ісіне
қатысып отырған заң көмегін беруші тараптың әрекетіне ... оның ... ... құжаттарын толтырып, сот жарыссөзінде азаматтың құқығымен
мүддесін қорғап сөйлеуін құқық қорғау деп атайды.
Шынында, ... ... ... ... жеке оқиғасы іспеттес. Бірақ,
егер өкіл негізінен өкілдік берушіні толық сотта ауыстырады, ол ... яғни заң ... ... ... өкіл ... ... оған іс жүргізуде көмектесе отырып, сот өндірісінде жеке ... ие ... ... ... қажеттілігі арқасында адвокатура атты кәсіби
мамандық пайда болды. Бұл ... ... атты ... сөзінен шыққан,
яғни шақыру деген мағынаны білдірген. Сонымен римдіктер, өздерін сот ісіне
ертіп апарып, сот отырысында кеңестер берген ... мен ... ... ... кезінде бұл сөз қандай мағынаға ие боса, қазіргі кезде де
сондай-ақ көптеген тілдерде де сол ... ... ие ... қалпында
сақталып қалды. Яғни Адвокат – бұл ... және ... ... істе ... ... болсын, яғни тараптарсыз болсын, олардың
ісін жүргізуші, көмектесуші болып табылады.
«Ғалым-эксперттен құқық пен сот ораторы ... таза ... ... ... ... ... заң ... маклер, көпшілік арасында
құрметке ие, практика іскері ретінде өзінің ... ... ... биік қоятын кәсіби маман» [1, 13 б.].
Қазіргі кезде Қазақстанда өкілдік пен құқық қорғау ... ... ... адвокаттар да басқа да тұлғаларға да белгіленген. Ал ... ... ... прокуратура органдары мен мемлекеттік басқару
органдары, сондай-ақ басқа тұлғалардың құқықтары мен ... ... үшін ... қоғамдық ұйымдар мен азаматтар болады.
Сонымен, «адвокатура» ұғымы бірнеше анықтамаға ие, соның ішінде:
1. Адвокатура – ... ... ... ... ... ... ... адвокаттардың іс әрекеті.
2. Адвокатура – бұл соттағы өкілдікке қарама-қарсы құқық ... ...... ... яғни ... осы ... ... класы.
Осыларға қарап адвокатураға толық ұғымды былай беруге болады.
Адвокатура – елді мекендер мен ... және жеке ... заң ... ... ... ... ұйым [2, 67 б.].
Адвокатураның қызметі, сөз жоқ ... ... ... Ол ... ... 1997 жылғы 5 желтоқсандағы «Адвокаттық
қызмет туралы» ... ... ... ... ... ... ... мақсаты ретінде пайда табуды көздемейді және міндеттері
мыналар болып табылады.
1. ... ... ... ... ... ... қылмыстық және басқа да істер ... ... ... мен ... ... өзге де ... көмек
көрсетуді алға қояды.
Адвокатура мемлекет кепілдік берген және ... ... ... ... бостандықтарын сот арқылы қорғау және білгірлік
көмек алу құқығын жүзеге асыруға көмектесуге ... [3, 15 ... өз ... ... ... ... ... бар.
Сонымен, барша адамдар заң көмегiн, сондай-ақ ол көмектi ... ... ... ... конституциялық ереженi сақтау, сотта
тараптардың бәсекелестiгi және тең құқықтылығы ... ... ... ... ақиқатты анықтап, заңды да негiздi сот шешiмiн шығаруға ықпал
етедi.
2. Адвокаттық қызметті реттейтің ... ... өзін ... ... ... ... мемлекет ретінде орнықтыра отырып, адам және азаматтың өмірі,
құқықтары мен бостандықтарын ең басты қазынасы ... ... ... Ата ... адам және ... құқықтары
мен бостандықтарын қорғауды басты мақсатқа қояды және оларға кепілдік
береді. ... ... ... адам және ... мен ... арналған 32 бап бар.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 13 бабының 3 тармағында
«әркімнің білікті заң ... ... ... бар. ... ... ... көмегі тегін көрсетіледі» делінген.
Осыған орай 1997 жылы 5 желтоқсанда «ҚР Адвокаттық қызмет туралы» заңы
қабылданды. Бұл ... ... ... ... өз құқықтарын
бостандықтарын сотта қорғауға және ... заң ... ... ... ... және ҚР Конституциясымен баянды етілген құқықтарын жүзеге
асыруға жәрдемдесуге ... ... ... ... ... және басқа да
істер бойынша қорғау және өкілдік ету жөніндегі, сондай-ақ ... ... мен ... ... ... және оның ... ... көмек көрсету мақсатындағы қызметін ... ... ... ... жүзеге асыратын заңгерлік көмек
кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды.
«Адвокаттық қызмет туралы» ҚР. Заңының ... ... ... ... 4 ... 34-бапқа жүйеленген.
Баптар өз кезегінде бөлімдерден, пункттерден, пункт ішіндегілерден
тұрады. Олар нормативтік ... ... ... ... ... ... ... мәртебесі;
- қорытынды және өтпелі кезеңдерден тұрады.
Адвокаттық қызметтiң құқықтық негiздерi «Адвокаттық ... ... 2 ... ... Адвокаттық қызмет туралы заңдар осы заңнан
және адвокаттық қызметтi реттейтiн өзге де ... ... ... ... ... ... және атқарушылық iсiн жүргiзу туралы» Заң
және т.б.).
Негізінде, адвокаттық қызметті реттейтін заңдардың тізімін келтіретін
болсақ , ол ... ... ... ҚР ... ... 7.10.1998 жылы өзгертулер мен
толықтырулар енгiзiлген.
2. ҚР «Адвокаттық қызмет ... заңы ... ... ... ... ... 1994 жылғы 12 ақпандағы
"Қазақстан ... ... ... ... ... қаулысы
4. Қазақстан Республикасының Президентінің "Қазақстан Республикасының
құқықтық саясат тұжырымдамасы" 2004 жыл қаңтар.
5. Қазақстан Республикасындағы Азаматтық Iс Жүргізу ... 1999 жылы ... ... ... ...... ... 13.12.1997ж.
7. Қазақстан Республикасындағы Әкімшілік құқық бұзушылық кодексі 30
қаңтар 2001 жыл.
8. ... ... ... для ... Европейского сообщество. «Адвокат»
1995. №10.
9. ҚР Президентiнiң лицензиялау туралы заң күшi бар ... 17 ... ... «Адвокаттық қызметпен айналысуға ... беру ... ... ... ... 1998 жыл 21 ... №19 ... қызметтің кәсіби стандарты – бұл қолданыстағы заңдар мен
халықаралық ... ... ... ... негіздерде жалпы
және нақты бір істер бойынша адвокаттар қызметінің ұйымдастыру ... ... ... ... ... адвокаттардың іс
жүргізуде қолданудағы сапасына қойылатын талаптарды айтамыз.
Адвокаттар қызметінің кәсіби сапасына қойылатын ең маңызды және ... ... 1990 жылы ... ... ... ... ескертпелер
негізінде БҰҰ-ның сегізінші конгресінде қабылданған Адвокаттар ролінің
Негізгі Ережелерінде бекітілген.
Бірақ бұл Ережелер ... ... және ... ... ... қарастырылса да ол адвокаттардың азаматтық және ... ... ... ... ... өз азаматтарының белгiлi бiр iс әрекетiнiң заң
жүзiндегi мүмкiндiктерiн таниды және ... ... ... Адам ... ... – Қазақстан Республикасы Конституциясының iргелi категориясы,
ол адамды қазақстандық қоғамның ең ... ... ... ... ... болу оңай ... Ол үшін ... білікті, жоғары
мәдениетті болумен бірге ҚР заңдарын терең білу қажет. Сонда ғана ... ... ... ... ... ... құқығының нағыз
қорғаушысы, тағдырымыздың арашашысы бола алады. ... ғана ... ... ... артады.
1.3. Адвокатураның құрылуы мен даму сатылары
1. 1917 жылғы ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы адвокатура институтының пайда болуы мен
дамуының алғышарты.
Қазақстандағы адвокатура институтын қарап ... үшін оның ең ... даму ... ... ... ... ... саналатын
адвокатураның маңызы мен ... білу ... ... ... ... бұл бізге құқықтық-демократиялық мемлекетте адвокатураның орны,
ролі және маңызы қандай екенін анықтаумызға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар Қазақстандағы адвокатура ... ... үшін ... ... институтының дамуы мен қатар отырып зерттеу керек.
Адвокатураның қызметінің бағыты, ... ... ... ... кезеңдерде қоғамның саяси жүйесінің, экономикалық жағдайы, құқықтық
мәдениеті мен азаматтардың құқықтық сана-сезімін өзгеруіне ... ол ... ... отырады.
Адвокатураның құрылу жолы қиын болды және ... әр ... ... адвокаттық қызметтің құрылу, дамуының құралдары ... ... ... ... ... ... ... Ресей империясының заңдарының
құрылу және даму тарихымен және 1864 жылғы ... сот ... де ... байланысты. Юридикалық терминологиядан сол кездегі
уақытта ... ... 1864 жылы ... ... ... бұл термин неге екені
белгісіз 1939 ... ... ... ... ... көрсетілген жоқ. Ал,
адовкатураның қызметінің ұйымдық-құқықтық формасы бойынша адвокаттар алқасы
қандай болады деген сұрақ осы ... де ... ... демократиялық
елдерде АҚШ-та, Германия, Франциядағыдай қоғамдық-құқықтық маңыз ... ... ... ... әлі де ... өз ... ие
болмай келе жатыр.
1864 жылы сот уставтары шықты. Олар "Сот ... ... ... сот ... ... ... ... жаза тағайындауы туралы Уставтары" Қазақша осы сот жарғы ... ... ... сот ... ... ... жүйесі құрылды.
20 ноябрь 1864 жылғы "Сот мекемелерінің бекітулері туралы" билік етуші
Сенаттың қаулысымен бекітілген Уставы, адвокатураны ... жаңа ... ... ретінде қалыптастырды [4, 11 б.].
Патшалық билікте адвокатураның дамуы азаматтық қоғамда жаңа тәуелсіз
институт яғни кәсіби ... ... ... ... өзінің
мүддесі болмағандықтан теңемелікке ұшырады. Барлық императорлар І Петрдан
бастап І ... ... ... ... ... үлгісіндегі адвокаттар
корпорациясын құруға үзілді-кесілді қарсы тұрды [5, 36-37 бб.].
І ... өзі ... ... мен ... ... таза ... топ, өздерінің қажет емес әртүрлі келтірулері арқылы соттарды
адасушылыққа әкелетін бұл топ ... ... ... айтса, І Николай:
"Францияны адвокаттар құртпай кім құртты. ... ... ... ... еді? Жоқ, мен билік етіп тұрғанда Ресейге адвокаттар ... ... күн ... - деді [6, 535-536 бб.].
Осыған қарап-ақ сот реформасына дейін қорғау институты өзінің формалық-
ұйымдық қоғамдық тпо ретінде өзінің ... ... ... ... мүдделері түгілі, олардың өкілдерінің тиісті кәсіби білімі, өздерінің
ұйымдық құрылымы, керек десеңіз аты ... жоқ. ... ... ... бойы жеке тұлғалар – іс бойынша ұсыныс ... ... ... заң ... бекітілген жоқ, және оларға тиісті
нақты талаптар қойылмады. Ереже бойынша ... ... аз ғана ... ... ... оны берімен шектелді. Керек десеңіз, 1832 жылы
құрылған алқалы "стряпчих" институттары, ... ... ... ... адамдардың құқығын қорғауда олар кепілдік бере алмады.
Адвокаттар үлкен екі категорияға бөлінді – оның бірі ... ...... ант қабылдауға және өкілдік етушілерге, адвокаттық
практикамен жеке ... ... ... жасайтын корпорация
болса, екіншісі сот ... ... ... ... ... Бұл ... төрелік өкілдік етушілердің мүшелерінің арасынан
сайланды. Олардың міндеті болып жеке адвокаттардың ... ... ... т.б. бағыттарда қызметтер кірді. Төрелік өкілдік етушілер кеңесінен
қызметіне жоғарғы бақылау, қадағалау жұмысы соттар Палатасы мен ... ... ... ... ... ... басқару органы ретінде, кәсіби
мүшелерден тұра отырып соттар палатасында кеңесте әрекет жасады. ... ... ...... оның ... және ... ... жасайтын өзге кеңес мүшелерінен тұрды. Кеңеске сайлау әр
лауазымға жеке және көпшілік ... ... ... ... әр жыл ... ... ... есебін тыңдай отырып қайтадан сайлау жүргізеді.
Кеңес өзінің ... ... ... ... Ол ... ... ... және тәртіптік тәжірибе ұйымдастырады. Төрелік өкілдік
етушілер арасында "тегін" істерді бөледі. ¤Здерінің ... ... ... ... ... ... ол ... дауысымен қабылдады.
Сонымен, адвокаттар төрелігі – бостандықты кәсіптен құралған
тұлғалардың ... бола ... ... сот ... ... ие.
Қылмыстық құқықта қорғаушы, азаматтық іс жүргізудегі өкілдіктен басқа
оларға жергілікті жерлерге оның ... ... ... ... ... ... де ... [7, 29 б.].
Сот бекітулерінің жаңа ... ... жаңа ... қатаң талаптар қойылды. Онда ... ... ... ... және ... анық көрсетілді. Төрелік
өкілдік ... ... сол ... ... ... және ... ... корпорациясына қабылданғандар ғана алынды.
Бұл нормативті құқықтық талаптар 2 категорияға бөлінді. Біріншісі,
қалыпты, яғни кім ... және кері кім ... ... ... ... ... ... ала отырып төрелік өкілдік етушілер кеңесі өз
құрамына кандидатураларды қабылдағанда осылармен қатар олардың адамгершілік
қасиеттерін есепке ... ... ... ... Сот ... ... төрелік өкілдік етуші қызметін жүзеге асыру үшін оған
қабылдау ... анық ... ... тағы да ... ... қойды:
1. Қабылдау және тіркеу, қабылдау. Кеңестің өкілеттілігінде болды. Оның
шешімі – ... ... ... корпорациясына қабылдау туралы ... ... ... Кей ... І ... қабылдауға қарсы болғанда, ол
тұлға келесі кеңеспен қабылданды. Кеңестің формальды ... ... ... қабылдамауы жоғары тұрған Сенат арқылы сот палаталарына
шағымдануға болады. Бірақ тұлғаның адамгершілік қасиеттеріне қарап кеңестің
қабылдамауы ешқандай шағымдануға ...... ... ие ... ол тек сот ... анықтамасы бойынша нақты тұлғаны төрелік өкілеттік беруші етіп
алған ... ғана ... ... ... ... ... бойынша төрелік
өкілеттік етушінің аты-жөнін жазумен және кеңес берген куәлікке қол қоюмен
және оны қабылдау ... ... ... [8, 7 б.].
Кейінрек 1874 жылғы реформаға қарсылық адвокатура ... ... және оған ... ... ... ... ... юристтердің
бірігуін көрсететін "сословие" таптар деген термин қолданды.
Тараптардың мүшелерінің құқықтары мен ... ... ... жоқ, олар тек Ережелерді аз ғана көрсетіп өтті.
Қазақстанда 1917 жылға дейін адвокатура ... ... ... дамуына Қазақстандағы ... ... ... ... ... енді нақ ... ... жағдайының қандай болғанына көшуге болады.
Қазақстанда жоғарыда көрсетілген сот реформасы патша ... ... ... ... істер бойынша маңызы зор
болды. Сонымен қатар қорғау институты қазақ ... ... ... ... ... ... ... негізін қалаушылардың еңбегінде
қазақтарда әділсотты жүзеге ... ... ... ... ... ... ... қорғаудың өзіндік институттары не сол сияқты
механизмдері Ресей империясының колонизациясына енбей тұрып та бар ... ... оның соңы ... ғасырдың 20-жылдарына дейін сақталғанын
білуге ... бұл ... ... ... ... ... ... олар: Л. И. Баллюзек, Н.А. Гродекова, К.А.Жиренчин, С.А.
Сабатаев, С.С. Фукс және З.К. ... ... ... ... Н.У. ... ... ... өткен. Қазақтардың әдет-салт
құқықтарындағы айыптаумен қатар, іздеу басы деп саналатын құқық бұзушылық
себептерін объективті ... ... ... ... ... ... ... қорғауға жағдай туғызатын қылмыстық істі қарауды тез
қарау мен бірден шешуге тиісті ... мен іс ... және ... пікірге
беру арқылы жүзеге асатын.
Көптеген жағдайларда билер сотының шешімімен қатар мүліктік дауларды
ақсақалдар кеңесі шешіп ... Олар сот ... ... ... ... беделге ие болғандықтан олардың билігі сот билігінен кем
болмаған. Осы ойды өрбіткен С.А. ... ... сотә таза ... ретінде ежелгі салт-дәстүрлерді басшылыққа алып ... ... ... ... Қ.А. ... мен А.Н. Тәукелов және т.б.
өздерінің еңбектерінде қазақтардың әдет-ғұрып ... ... ... ... ... бірақ біздің көзқарасымыз
бойынша, "Соттарға қарсылық білдіру институты", "Істерді қарау келісімі",
"Ант беру ... ... ... ... ... ... пікірді
қалыптастырады [9, 80-81 бб.].
19 ғасырдың соңында Қазақстандағы сот құрылымы 1886 жылы Түркістан ... ... ... ... және 1898 ... жаңа бекітулермен
жүзеге аса бастады.
1898 жылғы сот реформасы адвокаттық қызметінің құқықтық негіздері мен
оны реттеуді қортындылады. ... 1898 жылы 2 ... ... ... бойынша адвокаттар қызметін жүргізу куәлік беру, округтік соттарға
берілді. Бұл куәлік адвокаттар тәжірибесін бітістіруші соттарда өтуге құқық
беретін ... ... Және оған 75 сом ... ... ... ... ... Бұл соманың жартысы мемлекеттік қазынаға кетсе, жартысы жергілікті
жер ... ... [10, 33 ... келе ... ... өзінің істерін дау айтуда билерге
берген. Би – кесім айтушы сотта, айыптаушы прокурор да , ... ... ... ... ... ... да ... Осындай
бірнеше функцияны қатар алып жүрген би-ақсақалдардың арқасында қазақ
даласында түрме де, ... ... ... ... адвокатура институтының ҚССР-да дамуы. 1917 жылы
қазан айында ... ... ... ... партиясы басып алды да, сол
кезден бастап бүкіл сот жүйесі, прокуратура ... ... да ... ... соның ішінде Қазақстанда да эксперименттер ... ... ... ... ... ... ... өзгерістер әкелді. Бұл
бәрінен бұрын жаңа тоталитарлық саяси жүйелердің құрылуымен және басқа
факторлармен ... ... жүйе ... соң 1864 ... ... бойынша төрелік
және жеке адвокаттардың ... ... ... бірінші декреттерімен
алынып тасталды. ¤йткені ол жаңа социалистік мемлекет құру принципке кері
әсерін тигізер еді. ... ... ... ... ... қызметтерін атқара бастады. Қорғау институтын ұйымдастыру және
сотта қорғаушылардың қатысуы бірнеше рет өзгеріп ... Бір ... ... екіншісін кіргізе отырып кеңес заңдары біртіндеп тоталитарлық
режимнің міндеттеріне ... ... ... ... ... ... бекітті.
Адвокатуралар өз қызметін Әділет Министрлігінің бақылауында болды,
соттар тарапаынан жеткіліксіз сый-құрметке, сотта қарау ... ... ... де ... ... Екі адвокатура да ... ... ... ... мен міндеттемелері шегінде мемлекетке тәуелді
[11, 14 ... ... ... ... ... ... №1 Декреті
бойынша 24 ноябрь 1917 жылы ... ... ... мен жеке ... қысқартылды. "Айыптаушылар мен қорғаушылар ролінде қылмыстық
алдын ала сатысында ал азаматтық істер ... ... ... ... ... ... ие екі ... бұзылу жасына түспеген барлық
азаматтар жіберіледі", делінген. ... ... ... азаматтардың құқығын
қорғау үшін арнайы орган құрылған жоқ.
7 март 1918 жылы жұмысшы, солдаттар, шаруа және ... ... ... ВЦИК ... "Соттар туралы" №2 құжат шықты. ... ... ... ... айыптаушы мен қоғамдық қорғаушылардан тұратын
алқалы құрам құру ... Бұл ... ... ... ... және ... ... кірді. Тек осы тұлғалар ғана сотта
еңбектеріне ақы алып қана ... ... ... сот өндірісінің құрылуы құқық қорғаушылар қызметінің өзгеруіне
әкеп соқты. ... ... мен ... ... бір-бірінен нақты ажырай
бастады. Құқық қорғау алқаларының мүшелеріне еңбекақы төлеу ... ... ... ... жіберілетін тұлғалар біртіндеп қысқара
бастады. Яғни қорғауды кез келген тұлға ... тек ... ... ғана ... ... ... 30 ... шыққан халықтық сот туралы Ереженің бекітуі
бойынша соттардың барлық жағдайларды толық білу үшін айыптау мен ... ... ... мүдделеріне қатысты жұмысшылар және шаруа
депутаттарының уездік ... ... ... жанынан қорғаушылар,
айыптаушылар және азаматтық процесте ... ... ... ... қаралды. Ол алқаның мүшелері жұмысшылар мен шаруа
депутаттарының атқару ... ... ... ... 1918 жылғы 10 июльдегі ... 64 ... ... ... ... ... болды [12, 12 б.].
Алқа мүшелері Кеңес Республикасының лауазымды тұлғасы ретінде ... ... ... ... ... ... берілетін оклад
размерімен бірге қамтамасыз етіледі.
Қылмыстық ... ... ... ... бойынша іске қорғаушыны
тарту міндетті бола отырып ол іс алты халық ... ... ... ... істер бойынша іске қорғаушыны жіберу сот
мәжілісінде сотпен анықталатын.
Қорғаушылардың еңбегіне ақы төлеу ... ... ... ... ... ... ... қаулысымен тұрмысы нашар тұлғаларға, қылмыстық істер
мен азаматтық істердің ... ақы ... ... ... және жеке кәсіпорынның жұмысшылары қорғаушылар еңбегіне
халықтық әділет комиссариаты бекіткен такса бойынша төлеуге құқы ... ... ... ... ... ... қорғаушының арасындағы
келісіммен белгіленеді.
Қорғаушылар өздеріне берілген сыйақыдан қорғаушылар алқасының фондына
проценттік аударып ... Ол ... ... жағдайын
қамтамасыз ету үшін керек.
Қорғаушылар алқасының мүшелерінен басқа қорғауға ... ... ... туыстары қатыса алады. Сондай-ақ мемлекеттік
мекемелердің өкілдері, яғни олар Кәсіподақтар Одағы, ... ... ... және ... ... қалған тұлғаларға істі қарап жатқан соттың
рұқсатымен ғана қатысуға құқылы.
Бұл жағдайлар қазіргі адвокатураның құқықтық жағдайының ... Яғни ... ... ... бойынша кәсіби адвокаттармен
бірге іске заңды өкілдердің де қатысуға құқығы бар.
Мәселен, ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ... ... мен ... ... қамқорлығында болған мекеме мен ұйым
өкілдерінің т.б. қылмыстық іске қорғаушы ретінде қатысуына рұқсат ... ... ... ... Қазақ Одағындағы адвокатура институтының дамуы.
Қазақстандағы адвокатураның құрылуы субъективті және объективті сипаттағы
қиындықтарға тап ... ... ... ... ... ... ... жоқ
болды. Екіншіден, сот қызметкерлері халық комиссариатының басшылары, әділет
және басқа құқық ... ... ... кері әсермен қарады, өйткені
олар пролетарлық құрамы жағынан совет, яғни Кеңес Соты адасуы мүмкін ... кез ... істі жеке өзі ... ... деп санады. Және соңғысы
қоғамда, адвокатура деген патшалық самодержавиядан ... ... ... ... деп ... және сондай пікір қалыптасты.
1920 жылы 6 октябрьде ... ... ... ... 1 ... ... ... онда "Еңбекшілердің құқықтарының
Декларациясын" қабылдады. Онда: "Халықтық әділетті Ресей Кеңесінің ... ... ... дәл нұсқасын алып, қырғыз халықтарының
тұрмыстық ерекшеліктерін еске ала ... ... ... ... ... ... ... келмейтіндей етіп бекіту керек.
Съезд өзінің Кеңестік әділет органын ұйымдастыру - резалюциясында
өзінің тұрған ... ... ... заң ... консультация және сот
қорғауы түрінде іске асыруын ... ... ... ... ... съезд партия, кәсіподақ және қоғамдық
қызметкерлерді тартуды ұсынды.
Әділет кадрлерін дайындау үшін үшін заңң курстары ... [13, 10 ... ... ... ... тудырғанына қарамастан
шама-шарқынша адвокаттық кадрларды дайындау ... ... ... ... жылы ... ... 141 ... тіркелді. оСы жылы жергілікті
жерлерге заң көмегін жақсарту үшін ... ... ... ... ... адвокаттар алқасының жұмысшыларының съезі шақырылды.
30-40 жылдары белгілі себептермен қылмыстық әсіресе ... ... ... ... ... ... ... кеткенін айтуға болады.
бұған әсіресе КСРО орталық комитетінің 1 декабрь 1934 ... ... ... іс ... ... ... мен толықтырулар
енгізу туралы" Қаулысы кері әсер етті. ¤йткені мұнда террористік ұйымдар
мен террористік ... ... ... сот ... ... ... ... ¤йткені мұнда тергеу мерзім 10 күн ішінде біту керек
болды, ал ... ... ... ... ... бір күн қалғанда
беру, сотта айыпталушы мен қорғаушыны ... ... ... ... мен ... беру туралы ұсыныс қабылданбады.
Кейінірек КСРО Орталық Комитетінің Қаулысымен 14 сентябрь 1937 ... ... мен ... үшін осы ... қолданды.
1936 жылы КСРО-ның жаңа Конституциясының қабылдануымен 16 август ... ... ... ... ... ... Жаңа ... қайта
жасалды. Дәл осы Ереже түпкілікті кеңес құқықтық ... ... ... берді. Және Халық Комиссариаты ... ... ... түрде орындайтын оның бір бөлімшесі ретінде адвокаттар алқасы ... ... ... ... адвокаттар алқасы аймақ, облыс, автономия және
одақтас республикалық ... ... Тек ... ... ... бір ... ... бірінде құрылады [14, 86 б.].
Адвокаттар алқасының мүшелері болып келесі тұлғалар бола ... ... ... бар, сот, ... және ... әділет органдарында практка
стаждары болып, заң мектептерін бітіргендер, заі білімдері жоқ болғанымен
жоғарыда ... ... ... ... ... 3 жыл ... қоғамындағы қайта құру мен либерализация кезеңінде, 80-жылдардың
екінші жартысында заң аясында кооперативтік қозғалыс үлкен даму ... ... ... кооперативтік құқықтық ұйымдар, ... ... ... ... барлық мүмкін болатын заңды көмек көрсетуді
жергілікті елді-мекендерге ақылы түрде қызмет көрсетуді жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... ... органының
қызметкерлері, оқытушылар және заң оқу орындарының, техникумдарының
практикалық ... жоқ ... ... Олар шын ... ... қосымша
дәстүрлі қорғау институтын құрушылар болды. Оның ... ... ССР ... ... ... 30 июнь 1984 жылы ... кооператив
мүшелерінің өздерінің жарғысы негізінде азаматтарға, кәсіпорындарға,
мекемелер мен ұйымдарға заң ... ... ... Және олар қылмыстық
сот өндірісінде сотталушының қорғаушысы есебінде, ... сот ... мен ... ... өкіл ... қатыса алады.
Бірақ практикада бұл шешімнің ... ... ... бұл жерде
қорғаушы болып, өзінің асыра сілтеушілікпен мүддесін көздеуші, адвокаттар
этикасын ... ... ... өте төмен дәрежедегі кәсібилігі мен
тәжірибесінің аздығы, адвокаттар ... ... ... ... ... шығарып жіберілгендер, тәртіптік жауапкершілік тартқандар
кіруімен байланысты болғандықтан бұл заңсыз сот ... ... ... өшріп кетуіне жол берілді. Сондықтан артынша ол 1991 жылы 28 июньдегі
заңмен күшін жойды.
Осыға сәйкес заңдар Қазақ ССР-інде 23 ... 1990 жылы мен 16 ... жылы ... ... ... соң ... ... министрі мен
адвокаттар алқасының президиумымен бірлесе отырып прокуратура органдары
және ішкі істер министрлігімен ... ... ... ... ... ... ... жылдары қылмыстық істер қысқартылу көбейді. Осы
негіздер бойынша азаматтардың заң ... ... ... алынды. Бұл
факторлар адвокаттар санының өсуіне әсер етті, қылмыстық ... ... ... ... ... ... шараларын қабылдау қажеттілігін
сездірді.
Сондықтан барлық заң конультацияларында график бойынша адвокаттар
кезекшілігі ... Бұл ... ... мен ішкі ... ... ... асты.
Комиссия тиісті әділет басқармасының бастығының бұйрығымен ... ... ... ... ... ... ССР ... атқару
комитеті заңгерлер одағының мүшелерінен заң ... ... ... стажы бар тәжірибелі заңгер-практиктерден тұрады. ... ... ... 50% ... керек.
Бұл комиссия адвокаттық қызметке адвокат атына ие боламын деген
тұлғалардан емтихан алды. ... ... ... кандидаттардың
сәйкестігін тексерді. Адвокаттық практикамен айналысуға патент берді.
Нақты заң ... ... заң ... да сапа ... да ... да өсуіне жағдай жасады. Және қылмыстық іс бойынша ... ... ... ... ... 1994 жылы ҚР ... Жарлығымен ҚР құқықтық реформаның
мемлекеттік бағдарламасының негізгі бағыттары бекітілді. Онда ... ... ... ... ... өйткені құқықтық реформаның даму
нарықтық экономиканың дамуынан көптеген ... ... ... жеке
бөлінуі, приватизация, жекелену қазіргі заманның парламентаризімінің тұруы
және демократиялық институттарының дамуы бұған әсерін тигізуде деді.
Бұл ... ... елді ... құқықтық көмек беруде, қызмет
көрсетуде құқықтық реттеуден бас тартуына болмайды. реттеудің ...... ... ... қорғау жұмысымен құқықтық көмекпен әрбір
азаматтардың конституциялық құқығына кепілдік беру.
Құқықтық реформаның концептуальды бағыты ... ... ... ... ... ... орынға ие болуын көздейді
Яғни адвокатура өзінің тәуелсіздігін сақтай отырып өзін-өзі басқаратын
өзін-өзі қаржыландыратын коммерциялық емес ұйым бола ... ... ... процессуалдық өкілеттіліктерге ие болады және өзінің кәсіби борышын
орындауды жүзеге асырады.
Құқықтыр ... ... ... құру 80 ... басы мен 90 ... ... ... формасының негізін қалады.
Бұрынғы адвокатура соттың көмекші мекемесі деген жалған көріністі
біртіндеп қоғамдық стереотиві ... ... ... ... ... қажетті институты ретінде құрыла
бастады. Мысалы: 1995 жылы ... ... ... көлемі 1989 жылға
қарағанда 3/1 есе өсіп, олардың саны 2000-ға жетті.
Алматыда, 1992 жылы 244 адвокат тіркелген [15, 3 б.], ал 1 ... ... ... қалалық адвокаттар ақласының саны 300-ден асты.
Тек айта кету керек, адвокат іс ... ... ... қатысушысы
ретінде тараптардың айтысу принципін қамтамасыз ету мәселесінде, тұлғаның
тәуелсіздігі ... ... ... ... презумпциясының жүзеге
асыруда сотттың кез келген өндірісінде заңды көмек пен ... ... ... кездегі Қазақстандағы адвокатураның дамуының мәселелері мен
болашағы. 1995 жылы 30 тамызда ҚР Конституциясының қабылдануы қолданыстағы
барлық ... ... ... ... ... ... ... дәлелі адвокатура саласы бойынша 1997 жылы 5 ... ҚР ... ... ... заңы ... Адвокатура туралы
заңдардың өзгеруі оның демократиялық негізде одан әрі ... іске ... ... жаңа міндеттемер мен мақсаттар қойды. Бұның бәрі қазіргі даму
заманындағы адвокатураға ... ... келу ... ... Оның
ішінде адвокатура қызметінің құрылуын және дамуын жүзеге асыруу мәселелері,
проблемаларды ... ... ... яғни сот ... адвокаттардың
қатысу барысында және ҚР заңдарына өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... туындаған мәселелер бойынша, заң көмегіне
еңбекақы төлеу мәселесі мен ... мен ... ... ... республикалық бюджет қорынан өтеуді ұйымдастыру мәселелері
тұрды.
Сондай-ақ заңда "адвокатура" термині мен "заң ... ... ... ... ... заң көмегінің түрлері көрсетілген. Адвокаттар
коллегиясының нақты белгісін көрсететін анықтама берілмеген.
Заңның 9-бабы бойынша адвокаттық қызметпен айналысуға тілек ... ... ... ... ... ... сынағынан өткен соға ғана ұсыныстары бойынша адвокаттық
қызметпен ... ... ... ... ... Тек ... негізгі принципін "Тәуелсіздік" деп алған заң, бұл ... ... ... өз ... тек ... жеке дара ... ... ... ... жүргізу керек. Бұл практика
негізінен бізде болды. Жоғарыда айтып өткеніміздей 1991 жылғы 28 ... ... ... ... ... ... ... атқару комитеттерінің халық депутаттар кеңесімен әділет
басқармаларымен келісе ... ... ... ... Оның құрамында
кемінде 50 пайызы адвокаттар, ... заң ... ... ... юрист-практиктер болды. Олар адвокаттық қызметке тілек білдірген
тұлғаларды аттестациялаудан өткізді.
Айта кету керек, мемлекет адвокатура мен ... ... ... алуына және дамуына толық негізде ықпал жасады.
Оның ... ... ... ... ... ... ... саны күрт төмендеп кетті. Егер 1996 жылы адвокаттар
алқасының мүшелерінің саны үш ... ... ... ... біз ... 2300 ғана ... болып отыр. Суммарлық есеп бойынша Қазақстанның
әр ересек 4000 адамына ... ... ... ... Оның ... 40 ... 50 жастағы тұлғалар. 64 ауылдық аудандарға бір
адвокаттан қызмет жасаса 49-ында ешқандай адвокатсыз күндерін ... ... ... ... ... лицензия берілумен
байланысты. Соңғы 2000 жылға дейінгі 4 жыл ішінде 600 адам ... ... ... ... ... алғанымен, олар адвокаттық
қызметпен айналыспаған, қорытындысында 2000 жылы адвокаттар ... ... 9-ақ адам ... ... ... ... ... азаматтар мен заңды
тұлғаларды адвокаттық қызметпен байланысы жоқ заңды көмек көрсетудің жаңа
түрлерінің шығуына да ... ... ... ... ... ... лицензия формальды түрде
ғана, ешқандай ... ... ... ... және ... ... айырмашылығы 100 тұлға 300 формаға келетін болса ... ... ... процеске қатысуға құқығы болмады.
Көріп отырғанымыздай заң көмегіне ақы төлеу көлемі заңда бекітілген.
Процесс жүргізуші органдардың ... ... ... ... 26 ... 1999 жылы № 1247 ... ... сәйкес келмейді.
2. АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҰЙЫМДЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ АДВОКАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАҒДАЙЫ
2.1. Адвокаттық қызметтің ұйымдық негізі
Адвокаттар алқасы және оның ... ... ... деңгейі
жоғары құқықтық жәрдем көрсету бүгінгі күні аса ... ... ... ... Бұл ... ата ... ҚР ... 7-тарау,
35-бабымен бекітілген. Ал құқықтық мемлекет құру мақсатында ... ... ... жағдайында жеке тұлғаның құқықтық ... ... ету ... ... ... ... тиіс. Бұл ретте құқықтық жүйе
саласында болсын, ... ... ... ... саласында
болсын адвокатураның жөні бөлек, орны ерекше.
Қазақстанда адвокатураның қызметінің негізгі ... ... ... ... ... бойынша айқындалған адвокаттар алқасы танылады.
Адвокаттар алқасының негізгі міндеттері болып: адвокаттық қызметті
жүзеге ... ... алқа ... ... ... көмек көрсету және
оларды қорғау, сондай-ақ алқа мүшелерінің қызметін материалдық-техникалық
және ... ... ету ... ... ... ... ... кәсіптік бақылауды ұйымдастыру, алдын ала тергеу
және сот органдарының белгілеуі бойынша тегін заң ... ... ... ... ... ... Адвокаттар алқасы ... құра ... ... ... алдымен оның атауын қызметінің мәні мен
мақсатын, адвокаттар ... ... ... және – ... ... ... мүшелікті тоқтата тұру және мүшеліктен шығару
мәселелерін қамтиды.
Адвокаттар алқасының құрылымын, оның органдарының қалыптасу тәртібі ... ... ... заң ... ... ... ... және
мүлік жинау көздерін, оған иелік ету тәртібін және мұлік жинау ... ... ... ... ... аттестациялаудан өткізу
тәртібін т.б. мәселелерін ... ... ... ... алқа мүшелерінің жалпы жиналысы
«конференциясы»; бақылаушы органы төралқа ... ... ... ... болып табылады.
Адвокаттар алқасының жоғарғы органдары жалпы жиналыс адвокаттар
қызметінің ... ... ... Оның ... ... ... ... алқасының Жарғысын және Жарғыға өзгерістер енгізу ... ... ... ... төрағасын, тексеру комиссиясын, тексеру
комиссиясының төрағасын сайлау және ... ... ... ... ... ... мөлшердегі мүшелік жарна ставкаларын
белгілеу және
4.жалпы жиналыс (конференцияны) адвокаттар алқасы мүшелерінің ... ... ... ... ... сайлаған делегаттар құрамы болған
жағдайда шешімдер қабылдауға құқылы.
Жалпы жиналысты ... ... ... бір рет ... төралқасы шақырады. Тексеру комиссиясының немесе алқа мүшелерінің
жалпы санының кемінде төрттен бірінің талап етілуі бойынша алқа ... күн ... ... ... (конференцияны) шақыруға міндетті [16].
Адвокаттар алқасының төралқасы мен төралқа төрағасы жасырын дауыспен
төрт жыл мерзімге сайланады.
Адвокаттар алқасының төралқасының міндеттері
1. ... ... жеке және ... ... заң ... ... ... ұйымдастырады;
2. Жалпы жиналыстың шешімдерін орындауды ұйымдастырады, жалпы ... ... ... және өзге де ... ... ... алқасының мүшелігіне қабылдайды және ... ... ... даярлауды ұйымдастырады;
5.Адвокаттың әрекеттеріне жеке және заңды тұлғалардан түскен шағымдарды
тексеру ... ... ... ... ... теріс
қылықтары туралы материалдарды қарайды және кінәлі адамдарға ... ... ... ... ... және олардың кәсіби
біліктілік арттыру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;
8. Заң ... ... ... ... қызметке
тағайындайды және босатады;
9. Адвокат куәлігін береді;оның нысанын ... ... ... ... ... есепті, қаржы және статистикалық есептелікті және іс-
жүргізуді ұйымдастырады.
Адвокаттар алқасының төралқасының төрағасы ... ... ... ... екі жыл ... ... ... мүшесі болып адвокат сайлана
алады. Ол төралқаның ... ... оның ... ... ... шығарған шешімінің орындалуына бақылауды жүзеге асырады [17, 12 б.].
Адвокаттар алқасының бақылау тексеру органдары болып оның ... ... ... Ол төрт жыл ... ... ... ... адвокаттар алқасының заң
консультацияларының, адвокаттық кеңселердің ... ... ... жеке-дара жұмыс істейтін адвокаттардың қаржылық қызметіне тексеру
жүргізіледі.
Хабарлауға және оның қармағына адвокат кеңсесінің құрылтай ... ... ... ... ... органдардың арнайы рұқсат талап
етілмейді.
Адвокатураның ұйымдастырылуы мен ... ... ... қызметін жүзеге асыру кезінде тәуелсіздігі. Адвокаттың қызметті заңдарда
тыйым салынбаған әдістермен және құралдармен жүзеге асыру. Заң актілерінде
тікелей Заң ... ... ... жұмысты ұйымдастыру үшін адвокаттар
алқасының төралқасы заң консультацияларын құрайды және оның ... ... Оның өз ... мөрі мен ... және өзге де атрибуты
болады. Заң консультациясы адвокаттар ... ... ... ... іс-
қимыл жасайды. Оны адвокаттар алқасының төралқасы тағайындайтын меңгерушісі
басқарады.
Заң консультациялары мен адвокаттар кеңсесі – ... ... ... ... Заң ... ... жөніндегі жұмысты ұйымдастыру
үшін адвокаттар алқасының төралқасы заң консультацияларын құрады. Заң
консультацисы ... ... ... ... белгілейді. Заң
консультациясы адвокаттар алқаларының құрылымдық бөлімшесі ... ... Оның өз ... мен тиісті адвокаттар алқасына тиесілілігі
белгіленген мөрі мен ... заң ... ... ... ... өзге де атрибуты болады. Заң консультациясы адвокаттар жалпы
жиналысы бекіткен ереже негізінде ... ... Заң ... алқасының төралқасы тағайындайтын меңгеруші басқарады [18].
Адвокаттар кеңсесінде қызмет атқаратын адвокат көп күш-жiгер не ... ... ... ... ... ... жасқанбай ыждағаттылықпен
құлшыныс бiлдiре отырып, кәсiптiк ережелерiн ... тиiс. ... заң ... ... ... ... мен лауазымды адамдарға
қатысты өзiн әдептi ұстау керек [19].
Адвокат кеңсесін бірнеше адвокат құрған жағдайда ... ... ... құжаты болуы керек. ... ... ... ... ... ... соң он күн мерзімде бұл туралы
тиісті адвокаттар алқасына ... ... ... ... Басқа көзделген
жағдайларды қоспағанда, прокуратура, соттар, анықтау және алдын ала тергеу
органдары, мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... ... мінез-құлық нормаларын ұстау және адвокаттық құпияны
сақтау принциптеріне негізделетiн адвокаттық қызметте адвокат өз ... ... ... ... ... ... ... құқықтары мен
заңды мүдделерiне сәйкес қалыптастыра және тежей отырып,iстi негiзсiз
сөзбұйдаға ... заң ... ... ... әдiстерiне, алдауға жол
бермейдi , сондай-ақ көмек сұрап өтiнiш жасаған адамның мүдделерiне адал
болып, оның ... ... ... да ... ... жасамайды [20, 56
б.].
Заңды тұлға құрмай-ақ адвокаттық қызметпен айналысатын жеке адвокаттар.
Қазақстан ... ... ... туралы Заңының 19-бабы бойынша
«Адвокат өз қызметін заң консультациясы арқылы жүзеге асыруға не ... ... ... бірлесіп,сондай-ақ заңды тұлғаны тіркемей-ақ
жеке дара ... ... ... ... - ... адвокат тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында құрылған және
әрекет ететін адвокаттар алқасының ... ... ... ... жеке дара ... ... ... қабылдаған адвокат бұл
туралы адвокаттар алқасын хабардар етеді.Хабарламада адвокаттың тегі ,аты,
әкесінің аты, оның ... ... жері ... Мүше ... ... алқасының Төралқасы (Президиумы) заңды тұлға құрмай жеке дара
адвокаттық қызметті жүзеге асыратын ... ... ... ... ... үшін ... сыйақысы (гонарары) оның жеке есеп ... ... ... ... банктерде есеп айрысу және өзге де
шоттар, жеке мөр,мөртабандар, жеке бланкілер иеленуге ... [21]. ... жеке дара ... ... адвокат заңды көмек алуға тілек білдірген
тұлғамен келісім арқылы ... ... ... ... ... емес,
нотариалды куәландырылған сенімхат арқылы шартпен қатысады. Бірақ ол да
Адвокаттық ... ... ... ... ... ... алқасының тексеру комиссиясы жеке дара кәсіби ... ... ... ... ... ... ... алады. Өйткені, олардың ... ... ... ... аударылып отыр ма , сол мәселелерді бақылайды.Жеке
кәсіби қызметпен ... ... ... ... салу ... ... ... жүзеге асырылады. Салық және ... ... ... ... қаржылық қызметтерінің есептерін салық
органдарына көрсетіп, мәлімдеп отырады.
2.2. Адвокаттың құқықтық жағдайы
Адвокаттар ... ... ... ... ... ... ... құқықтары мен бостандықтарын заң тұрғысынан
көмек беріп, ... ... бір жеке ... ... ... ... ... белгілі –жалпы азаматтарға заңдық көмек беруші тұлға
болғандықтан өз өкілеттігін жүзеге асыруда басты міндеті ... ... ... ... арқылы жүргізеді.
Адвокат – Қазақстан Республикасының азаматы, міндетті түрде адвокаттар
алқасының мүшесі болып табылатын және заң көмегін көрсететін адам.
Жоғарғы заң ... бар, ... ... бойынша жұмыс стажы екі жылдан
кем емес және адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия алған адам
адвокат бола ... ... заң ... ... істеген болса, бұл мерзім алты ай болып
есептеледі.
Адвокат болғысы келген заң мамандары әділет министрлігі ... ... арыз ... ... ... қызметпен айналысу
лицензиясын ала алады. Ол үшін ... ... өту ... ... Республикасының «әділет министрлігі берген адвокат лицензиясы
лицензияда көрсетілген адамның адвокаттық қызметпен айналысуына ... ... ... ... ... жағдайда беріледі. біліктілік
емтиханын тапсыру тәртібін «әділет ... ... ... ... ... министрлігі Адвокаттар лицензиясының
мемлекеттік тізілімін ол туралы ... ... ... ... ... сәйкес жүргізеді.
Біліктілік емтиханын тапсыруға жіберу туралы өтініш ... ... беру ... ... те ... табылады.
«Бұл лицензияны алғанымен адвокат бола алмайтын адамдар».тізімі де
адвокаттық ... ... ... анық ... ... ... қылмыс жасағаны үшін сотталған, белгіленген
тәртіппен әрекетке қабілетсіз ... ... ... шектеулі деп
танылған, адвокаттар алқасынан шығарылған, ... ... ... үшін ... ... органдарынан босатылған адам – босатылған күннен
бастап бір жыл бойы, ... ... ... осы Заңда белгіленген
тәртіппен тоқтатылған адамдар адвокат бола алмайды.
Лицнезиялау туралы заң ... ... ... ... басқа
лицензияны кері қайтарып алу Қазақстан Республикасы әділет органдарының
талап қоюы арқылы сот шешімі ... сот ... мына ... ... ... ... және оның ... принциптерін
өрескел бұзған және өз міндеттерін бірнеше ... ... ... ... салдарынан адвокаттың өз кәсіби міндеттерін
орындауы мүмкін болмаған жағдайларда жүзеге асырылады.
Тиісті сот шешімінің негізінде лицензияның күші:
1. ... ... ... әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке
қабілеттілігі шектеулі деп танылған.
2. Адвокат қасақана қылмысы үшін сотталған жағдайларда тоқтатылады.
Адвокат лицензиясының күші ... ... ... ... ... да ... ... күшін тоқтату ... ... ... ... талап арызы бойынша сот тәртібімен
жүзеге асады.
Адвокат өз кәсіби міндеттерін орындау ... ... ... ... мен ... адвокатураны ұйымдастыру және оның
қызметі принциптерін ... ... рет ... және ... салдарынан адвокаттың өз кәсіби қызметін орындау ... ... ... ... ... ... ... кері қайтарып алу туралы талап арыз дайындау үшін негіз болып
табылады.
Лицензияны кері ... алу ... ... әкеп ... ... ... туралы шешімге сотқа шағым жасалуы
мүмкін ... ... ... кері ... алу ... іс ... Қазақстан
республикасының заң актілерінде көзделген тәртіппен тек тиісті ... ... ... қозғалады.
Адвокаттарға берілетін лицензияның күші уақытша тоқтатыла тұратын
жағдайлар да болады. Бұл адвокаттар лицензиясын кері қайтарып алу және ... ... ... бар ... ... ... ... біржола тоқтатылады да. одан кейін адвокаттың адвокаттық ... ... ... Лицензияның күші адвокаттың мемлекеттік қызметке тұруы, ... ... ... ... ... ... әскери қызметте болуы,
сондай-ақ лицензиялау туралы заң актілерінде көзделген өзге де ... ... ... ... ... кезеңінде тоқтатыла
тұрады.
Яғни бұл дегеніміз, адвокат мемлекеттік қызметтен шығып, не болмаса
парламент депутатығының мерзімі ... ... ... ... ... ... деген сөз. Адвокат бұл кезеңде ... ... ... кетеді. Лицензияның қолдануын тоқтата тұруды
Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі ... де оны ... ... де ... күші тоқтатылған адамға хабардар етіледі.
Адвокаттар лицензиясын беру , лицензиялардың қолданыла тұруын ... ... кері ... алу және қолданылуын тоқтату туралы
мәліметтер Қазақстан Республикасының бүкіл ... ... ... ... ... ... мен ... Адвокат көмек сұрап келген
адамға ол мұқтаж болған ... заң ... ... ... ... ... ... адаммен заң көмегін көрсету туралы өз
атынан ... ... ... бір іс ... ... ордермен куәландырылады.
Лицензия – белгілі бір қызметті жасауға рұқсат беретін құжат болса, ордер –
белгілі бір іс ... ... ... ... ... ... саналады.
Ордер мен лицензияның нысанын Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі
бекітеді.
Ал ордерлердің берілуін бақылау мен ... ... ... ... жүзеге асырады.
Ал егер халықаралық шарт негізінде Қазақстанда адвокаттық қызметпен
айналысуға келген ... ... ... оның жеке ... ... және заң ... көрсету өкілеттілігін белгілейтін
құжатпен расталады.
Адвокат, қорғаушы немесе өкіл ретінде әрекет жасай ... іс ... ... ... ... ... ... мәселелерді шешу ... өзге де ... мен ... заң ... ... ... ... құқықтары мен мүдделерін қорғауға және білдіруге.
- барлық мемлекеттік ... және ... емес ... ... ... ... қажетті мәліметтерді сұратуға.
- заң көмегін көрсету үшін қажет ... ... ... ... ... ... етуге.
- көмек сұрап өтініш жасаған адамға қатысты материалдармен, соның
ішінде іс жүргізу құжаттарымен, ... және сот ... ... ... ақпаратты заң актілерінде тыйым салынбаған ... ... ... іске ... ... сәттен бастап, жолығулар санын, олардың
ұзақтығын шектемей және мұндай жолығулардың құпиялығын қамтамасыз ... өзі ... ... ... тұруға.
- заң көмегін көрсетуге байланысты туындайтын және ғылым, ... ... ... да ... ... ... ететін мәселелерді түсіндіру
үшін шарттық негізде мамандардың қортындыларын сұратуға.
- өтініштер мәлімдеуге, прокуратура, ... ... ала ... соттың лауазымды адамдарының, сондай-ақ көмек ... ... ... ... және ... ... ... қысым
жасайтын өзге де лауазымды адамдардың ... ... ... ... мемлекеттік құпияларды құрайтын ақпаратпен, сондай-ақ ... ... және ... ... өзге де ... ... егер бұл анықтау, алдын ала тергеу кезінде және сотта ... ... ету үшін ... ... заң ... көзделген тәртіппен
танысуға.
- заң көмегін сұрап өтініш жасаған адамдардың құқықтары мен заңды
мүдделерін ... ... ... салынбаған барлық құралдары мен
тәсілдерін пайдалануға.
- заңдарға қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді ... ... [24, ... ... ... ... адам ... заң көмегін сұрап
өтініш жасаған адамның мүддесін ... ... ... бас ... алмайды.
Адвокаттар алқасының мүшелері белгілі бір құқықтарға ие ... ... ... ... Адвокаттардың құқықтарын екіге бөліп қарасақ
та болады.
Бірінші топқа мен адвокаттардың алқалығының ... ... ... ... ... азаматтық істер бойынша өкілі ретінде және
де қылмыстық істер бойынша қорғаушысы ретінде қатысқан ... ... ... ... ... құқықтары:
- адвокаттар алқасының органына таңдауға және таңдалу болуға;
- адвокаттар алқасының алдында сұрақ ... осы ... ... ... енгізуге;
- адвокаттар алқасынан шығуға және т.б. құқықтарға ие.
Өкіл немесе қорғаушы ... ... ... заң ... ... келген тұлғалардың құқықтары мен ... ... ... органдардан және мемлекеттік емес ... ... ... заң ... ... үшін ... ... мәліметтерді дербес жинауға және
дәлелдер табыс етуге;
- көмек сұрап өтініш жасаған адамға қатысты материалмен танысуға ... ... заң ... ... ... кез-келген тәсілмен
белгілеп алуға;
- заңдарға қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.
Бұл құқықтар толығымен адвокаттық ... ... ... 14-бабында
көрсетілген.
Адвокаттың міндеттері. Өзінің заң талаптарын сақтауға, заң көрсеткен
барлық құралдармен тәсілдерді пайдалануға. Адвокаттық ... ... ... ... ... ... заң көмегін көрсету туралы
тапсырмадан бас тартуға міндетті. Заң көмегін көрсетуге байланысты ... ... ... ... ... және ... да ... көрсетілген
міндеттерді атқарады.
Адвокаттан өз кәсіби міндеттерін жүзеге асыруға байланысты оған мәлім
болған ... ... ... ... жауап алуға тыйым салынады.
Егер адвокат осы іс бойынша мүдделерді көмек сұрап өтініш ... ... ... ... ... ара ағайын болған жағдайларды
қоспағанда) мүдделеріне қайшы келетін адамдарға заң көмегін ... ... ... ... ... болса немесе судья, прокурор, анықтауды
жүргізуші адам, тергеуші, сарапшы, ... ... куә, ... ... ... талап қоюшы немесе азаматтық жауапкер ретінде іске
қатысқан жағдайларда, сондай-ақ егер істі ... ... ... ... ... ... ... адам қатысса, ал заң көмегін
көрсету туралы тапсырмадан бас тартуға міндетті.
Адвокат заң ... ... ... ... ... ... құпия сақтауға міндетті және көмек сұрап өтініш ... ... ... ... ... құқығы жоқ.
Іс бойынша адвокаттық көмек сұрап ... ... ... ... құқықтық позиция ұстануына тыйым салынады.
Адвокаттың қылмыстық іс бойынша қабылданған тапсырмадан бас тартуға
құқығы жоқ және ол қорғалатын ... ... ... ... ... ... үкім ... жағдайда оған белгіленген тәртіппен шағым
жасауға міндетті.
Адвокатқа мемлекеттік ... ... және ... ... ... ... ... шығармашылық қызметтен басқа өзге де
ақы төленетін қызметпен айналысуға тыйым салынады.
Адвокаттың көмекшілері мен ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Адвокаттық көмекшілері еңбек шартының негізінде заң консультациясында,
адвокат кеңсесінде немесе адвокаттық қызметпен ... ... ... ... ... алады.Адвокаттың көмекшілерін адвокаттық
алқаға мүшелікке қабылдау адвокаттың адвокатқа көмекші етіп алу ... ... ... ... ... жазған өтініші негіз
болады. Оның құқықтық мәртебесі тиісті Адвокаттар Алқасының Ережесімен және
Адвокаттар Алқасының ... ... жеке ... ... ... ... ... құқықтар мен өзіндік жеке істерге қатысу
құқығына ие ... оның ... ... заң ... ... ... тек ... нұсқауларымен мына істерді атқара алады.
- Әкімшілік,азаматтық және ... ... ... зерттеуге
көмектеседі
- кодификациялық-анықтамалық жұмысты жүргізуді ұйымдастырады, адвокат
қызмет мәселелері ... ... ... мен ... ... .
- ... істер бойынша сот практикасын зерделейді және зерттейді
- Іс қағаздарын ... яғни ... ... ... ... және көшірме-көбейту жұмыстары.
- ғылыми және арнайы әдебиеттер мен құжаттарды ... ... тағы да ... адвокаттарға қажетті қызметтерге көмек
көрсеттеді.
Адвокаттың көмекшісі заң ... ішкі ... ... ... ... да ... ... тәртіптерге бой ұсынуға, өзінің
кәсіби ... ... және ... ... істер бойынша есеп
беріп отыруға ... ... ... ... ... және ... жауапкершілігімен адвокаттың тапсырмалдарын орындауға
құқылы.
Адвокаттың көмекшісіне еңбекақы ... ... мен ... ... ... ... шартында көрсетіледі.
Адвокат сонымен қатар тағлымадан өтуші ұстауы мүмкін.
Тағлымдамадан өтушілер тағлымдама туралы шарттардың негізінде адвокатта
тағлымдамадан өтеді.
Адвокаттың көмекшісінен ... ... ... ... міндетті түрде жоғары заң білімі және Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... мамандығы бойынша жұмыс стажына есептеледі.
Тағлымдаманың тәртібін, мерзімімен шарттарын ... ... ... ... ... болашақта адвокаттық қызметпен
айналысуға үміткерлер болғандықтан, оларға да адвокаттарға қойылатын
талаптар мен ... ... ... ... ... ... үшін
соттылығы болмауы, заң бойынша әрекет қабілеттілігі жоқ немесе шектеулі деп
танылмауы, және құқық қорғау ... ... бір ... ... ... үшін жұмыстан шығып кетпеуі есепке алынып, содан кейін ғана
тағлымадан өтуші деп қабылданады.
Тағлымадан өту туралы ... ... ... ... ... Онда ... өтушінің және оған басшылық жасайтын жетекшінің
құқықтары мен міндеттері, оларға төленетін еңбекақы мөлшері және тағлымадан
өті ... ... ... ... жалпы басшылықты Адвокаттар алқасының ... ал ... ... ... ... ... ... жасайды.
«…Біздің көзқарасымызша тағлымадан өтуге жетекшілік ету жайлы Ереже бойынша
жетекші адвокаттың еңбек стажы кем ... бес жыл болу ... ... ... ... [25, 11 б.].
Адвокаттардың тәртіптік жауапкершілігі. Адвокаттар, ... ... ... «Адвокаттық қызмет туралы » Қазақстан
Республикасының Заңының, ... да ... ... ... ... ... үшін адвокаттар алқасының мүшелері тәртіптік
жауапкершілікке тартылады.
Тәртіптік іс ... ... ... ... құзіретіне
жатады. Тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ... ... ... ... ... іс ... ... болатын ,
азаматтардың арызы,кәсіпорын, ұйым, мекемелердің лауазымды тұлғаларының
хабарлаулары,сот қаулылары, сондай-ақ, ... ... ... нәтижелері себеп болвды.Істі қарауға дейін адвокаттар алқасының
төралқасы тәртіптік ... ... ... ... тексеру керек, ол үшін, тәртіптік жауапкершілікке тартылатын
адвокаттан жазбаша түсініктеме ала ... оны іс ... ... ... ... , ... тексеру жайлы ұсыныс бере
алады. Адвокаттың жазбаша ... ... бас ... ... ... ... ... қаралуына кедергі келтірмейді.
Егер адвокаттың тәртіптік әрекеттері дәлелденсе, онда адвокатты барлық
істерден тәртіптік іс қарауды ... ... ... тәртіптік жауапкершіліке тарту туралы ісін адвокаттар
алқасының ... оның ... ... ... ол ... іс
қарауға келмей қалған жағдайда, іс ... ... ... ... іс қарауға себепсіз келмеуі, яғни ауырып,емханаға түсуі және басқа
да жағдайлар ... ... оның ... іс ... шеше береді.
Тәртіптік іс жүргізу бойынша адвокаттар алқасының төралқасы мынандай
шешім шығаруы мүмкін.
1. Тәртіптік ... ... ... ... ... салу
2. Тәртіптік іс жүргізуді қысқарту.
3. Адвокаттар алқасынан шығару.
Тәртіптік шараларды ... ... ... ... ... мен
оның себептері, салдары,оның алдындағы мінздемесі,сондай-ақ еңбек ... ... ... ... жасалған тәртіптік жауапкершілікке бір ғана шара қолданады.
Тәртіптік ... ... ... ... ... адвокат сот арқылы
шағымдана алады.
Адвокаттар алқасынан шығару адвокаттар алқасының төралқасының ... ... ... ... айналысу құқығына арналған лицензия кері қайтарып
алынған немесе қолдануы тоқтатылғанда,
Адвокат өзінің кәсіби міндеттерін ... ... ... ... ... ... ... рет бұзғанда,
Біліктілігінің жеткіліксіздігі слдарынан адвокаттың өз кәсіби қызметін
орындай алмағандыңы анықталғанда
Мүшелік жарнаны ұдайы ... ... ... өзге де ақы төленетін қызметпен
айналысқанда,
Адвокаттың өз тілегі бойынша
Алқа Жарғысында көзделген өзге де ... ... ... ... ... лицензияны кері қайтарып әкелуге соқтырады.
Алқадан шығарылған адвокаттар алқасының ... ... ... адвокатқв берілген күннен бастап бір ай мерзімде сотқа шағым
жасалуы мүмкін.
2.3. Адвокаттар еңбегіне ақы ... ... ... ... ол ... мен ... заң көмектеріне келіп түскен еңбекақы болып саналады да пайда болып
есептелмейді. Сондықтан ... ... үшін ... ... ... ... кодексінде көрсетілген арнайы салық салу ... ... ... ... ... коммерциялық емес,кәсіби, өзін-
өзі басқаратын және өзін-өзі қаржыландыратын ұйымы болып табылады.
Яғни адвокаттарға ... ... ... ... айлық
жалақы төленбейді. Олар клиенттері арасында жасалатын келісім арқылы өздері
береті заң кеңесіне қарай еңбекақы мөлшерін өздері ... ... ... ... көздемейді, Адвокаттардың еңбекақысы келісім арқылы
гонарар яғни сыйақы деп танылады.Өйткені оның айлық ... ... ... көлемі болмайды, Ол әрбір қараған ісінің күрделілігіне , арнайы кәсіби
біліктілікті қажет етуге, жаңалығына байланысты болады.
Қылмыстық істер бойынша адвокаттың ... ақы ... ... сәйкес
жүргізіледі. Қылмыстық процесті жүргізуші орган оған негіз болған кезде
сезіктіні, айыпталушыны заңгерлік ... ақы ... ... ... ... ... Бұл ... еңбекке ақы төлеу ... ... ... ... ... заңның 5 бабында ақылы қызметтің
қалай ... ... Ол ... адвокатпен көмек сұрап
келген кісінің арасындағы келісімге сай болмақ екенін айттық.
Адвокаттар көрсеткен заң көмегіне ақы ... ... ... және
өкілдік етумен байланысты шығындарды өтеу ... ... ... ... ... ... белгіленеді.
Заңдарда көзделген жағдайларда, адвокат көрсеткен заң көмегіне ақы
төлеу, іссапар, көлік және оның ... да ... ... ... ... ... ... қаулылары және сот ұйымдары бойынша республикалық
бюджет қаражатынан жүргізіледі.
Жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша адвокат көрсеткен заң көмегі үшін
ақы төлеу ... оның ... екі ... ... ... ... болмауға
тиіс.
Адвокат көрсеткен заң көмегіне ақы төлеу мен қорғауға және өкілдік
етуге байланысты шығындарды өтеу ... осы ... ... ала ... ... ... сенім білдірушілердің өтініштері бойынша: алимент өндіріп
алу туралы, асыраушының ... ... ... ... ... ... ... бұзылуы арқылы келтірілген зиянды өтеу туралы
істерді жүргізу кезінде бірінші сатыдағы соттарда талап қоюшыларға.
Отан соғысына ... мен ... ... ... ... ... ... І және ІІ топтағы мүгедектерге, егер ... ... ... ... ... консультациялар беру
кезінде;
Зейнетақылар мен жәрдемақылар тағайындау туралы өтініштерді дайындау
кезінде азаматтарға.
Ақтау ... ... ... беру ... азаматтарға заң көмегін
тегін көрсетеді.
Адвокаттардың тегін заң көмегін көрсету тәртібі адвокаттар ... ... ... заң ... ақы төлеу тиісінше адвокаттар
алқасының, адвокат кеңсесінің қаражаты есебінен жүргізіледі.
Адвокаттардың қылмыстық іс ... ... ... ақы төлеу
азаматтық iстерден өзгешелеу келедi.олар ... ... ... олардың материалдық жағдайы ескеріле отырып, адвокаттар
алқасының ... заң ... ... ... ... ... және өз ... заңды тұлғаны тіркемей жеке-дара жүзеге
асыратын адвокат заң көмегіне ақы ... ... ... ... ... адвокаттың көрсеткен заң көмегіне ақы төлеу
тиісінше адвокаттар алқасының, адвокат кеңсесінің ... ... ... ... ... (өкілдің) көмегіне ақы төлеу, егер
адвокат заң көмегін тарапқа ... ... сот осы ... ... ... ... заң ... кеңсесінің пайдасына
немесе келісім-шарт пайдасына жұмыс істеуші адвокаттың пайдасына өндіреді.
Пайдасына шешім шығарылған тарапқа сот ... ... ... ақы ... ... ... екінші тарап келтірген шығындарды ... өзі ... ... ... ... дайындау кезінде судья немесе істі қарау кезінде сот
азаматтың мүліктік жағдайын негізге ала отырып, оны заң көмегіне ақы төлеу
жөніндегі ... ... ... ... құқылы.
3. АДВОКАТТЫҢ СОТ ІСІНЕ ҚАТЫСУЫ
3.1. Адвокаттың қылмыстық іске қатысуы
Қылмыстық іс бойынша қорғаушы тұлғалар. Қылмыстық iс ... ... ... ... бар, кәмелет жасқа толған, қорғаушы мiндетiн атқара алатын
және қорғаушы болуға келiсiм берген ... ... ... ... ... iске ... ... қатысуы – бұл тек қана
адвокаттың мiндетi. Басқа ... ... ... ... iске ... ... iске шақыртқанда мiндеттi түрде
айыпталушының қорғаушыны шақырту тапсырмасы мен ... ... [27, 55 ... ... ... тек қана ... ... қабылданған
сезiктiнi немесе айыпталушыны қорғаудан бас тартуға құқығы жоқ. ... бас ... ... және бас ... ... ... ... құқылы.
Қылмыстық iс бойынша адвокаттың қорғаушы болып қатысуы – кәсiби ... және бұл ... ... бас тартуына құқығы жоқ.
Адвокаттың iске тағайындалып немесе келiсiммен қатысуына қарамастан
оның ... iстi ... ... ... құжат заң
консультациясының ордерi [28].
Заңда бiр сезiктiнi, айыпталушыны, сотталушыны бiрнеше ... ... ... ... ... бiр ... екi ... сотталушының қорғаушысы бола алмайды, себебi бiр сезiктi мен
екiншi сезiктiнiң мүдделерi қайшы келуi мүмкiн [29].
- бiр адам, егер ... ... ... мүддесi екiншiсiнiң
мүддесiне қайшы келетiн болса, олардың екеуiне ... ... ... ... ... ... ... айыпталушы мен қылмыстық iске тартқан кәмелет
жасқа жеткен қылмысқа қатысушыны қорғауға тыйым салынған.
Сезiктiнiң, айыпталушының ... ... ... құқығын бұзу,
ҚIЖ Заңының елеулi белгiленген тәртiппен жеке өзi немесе қорғаушының
көмегiмен жүзеге ... ... ... ... орган сезiктiге, айыпталушыға олардың
құқықтарын түсiндiруге және олардың айыптаудан заңмен ... ... ... ... ... ... етуге, сондай-ақ олардың
жеке және мүлiктiк құқықтарын қорғауға шаралар қолдануға мiндеттi, сонымен
қатар ... ... ... iске ... ... ... қатысуы сезiктi мен айыпталушының құқықтарын шектемейдi.
Адвокат қылмыстық iс бойынша ... ... ... ... ... қатысады:
- қорғаушының қатысуы туралы сезiктi немесе айыпталушы өтiнiш жасаса;
- сезiктi немесе ... ... ... ... ... айыпталушы дене немесе психикалық кемiстiгiнен өзiнiң
қорғану құқығын өз ... ... ... алмаса;
- сезiктi немесе айыпталушы сот iсi жүргiзiлетiн тiлдi бiлмесе;
- адам жазалау шарасы ... он ... ... ... ... ... не өлiм ... тағайындалуы мүмкiн болатын қылмысты
жасағаны үшiн айыпталса;
- айыпталушыға бұлтартпау шарасы ретiнде қамауға алу ... ... ... ... ... ... ... 71 бабында көзделген өзге де жағдайларда адвокат ... ... ... қорғаушы болып табылады.
Қорғаушыны, яғни адвокатты сезiктi немесе айыпталушы, олардың заңды
өкiлдерi, ... ... ... ... тапсырмасы
бойынша басқа да адамдар шақырады. Сезiктi немесе айыпталушы, ... үшiн ... ... ... ... ... ... сұрауы бойынша адвокаттың
қатысуын қылмыстық процестi жүргiзушi орган қамтамасыз етедi.
Айыпталушы мен сезiктiнiң таңдап ... ... ... адвокат бес
күн мерзiм iшiнде келмесе iс ... ... ... ... мен
айыпталушыға, сотталушыға басқа адвокатты ... ... ... ... ... ... оның ... бөлiмшелерi арқылы
қорғаушы тағайындауға шаралар қолданады.
Қазақстанның қылмыстық iс жүргiзу ... ... ... ... ... дамытып жетiлдiрiп келедi. Мысалы, 1864
жылғы Қылмыстық iс ... заңы ... ... ... ала ... ... 1959 жылғы Қаз ССР ҚIЖК-сi бойынша ... ... ... ала ... ... [30, 25 б.].
Адвокаттың қылмыстық іске қатысуының құқықтық негізі. Адвокат ... ... ... тән ... мен ... ... ... болып
қалыптасқан адам. Мұның өзi жұмыс сапасына, қызмет тактикасына, қорғауды
тиiмдi жүргiзуiне әсер етедi.
Азаматтардың ... мен ... ... ... әсер
ететiн қылмыстық iс жүргiзу принциптерiнiң бiрi – ол ... ... ... ... ету болып табылады. Қылмыстық iс
жүргiзу жүйесiнде бұл принцип ... ... ... Сезiктiнiң,
айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... және оның бiрқатар
элементтерi басқа принциптерiнiң құрамдас бөлiгiне кiредi. Мысалы, ... iсiн ... ... мен тең ... ... ... ... призумпциясы және т.б. Аталған ... ... ... ... ... етуi ... ... жасау арқылы ғана сот төрелiгiн жүргiзе аламыз.
Дегенмен, сезiктiнiң, айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ... ... ... және оны қылмыстық iс жүргiзудiң басқа
принциптерiнен ерекшелендiрiп тұратын нақты белгiлерi бар. ... ... ... ол ... айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ... ...... ... бiр ... «қылмыстық iс
жүргiзудегi қорғау ... ... ... жоққа шығару мен оны
жеңiлдетуге бағытталады» [31, 41 б.].
Егер ... ... ... ... көрсететiн дәлелдерге
негiзделсе, онда қорғау функциясы айыпты ... ... ... жеңiлдетуге
бағытталған материалдарға негiзделедi. Сондықтан бiз ... айта ... мен ... ... бiр ... ... бағытталады –
ол қылмыстық iс бойынша шындықты ақиқатты анықтау болып табылады.
Қорғау қылмыстық iс ... ... ... ... ... ... ... ол сот төрелiгiне көмек көрсетедi. Сонымен бiрге,
қорғаудың бiрқатар элементтерi айыптау функциясында да болады. ... ... не тек ... ... ғана ... ... онда ... дұрыс қалыптаспайды, әрi нәтижесiз болады. ... ... тек ... ... ... қоймай, сондай-ақ қорғау тарабы
ұсынған барлық тұжырымдарын да ескерiп отырса ғана ... ... ... ... айыптау мен қорғау бiр-бiрiмен өзара байланысты ... ... ... ...... сондықтан бұл екеуi
қатаң түрде өз ... ... тиiс [32, 13 ... ......... ... Еліміз егемендікке ие
болып, өркениетті құқықтық мемлекет құруға шындап бет бұрған қазіргі таңда
әрбір ... ... ... ... ... болуы шарт.
Конституция мен басқа да заңдарда өздеріне берілген қарапайым құқықтық
нормаларды білмеудін салдарынан ... опық ... ... емес.
Міне осыдан келіп, адвокаттық қызметтің қажеттілігі туындайды.
Қылмыстық iс жүргiзуде, қылмыстық iстi қозғау ... саты ... Бұл ... прокурор, тергеу, сот органдары нақты бiр iс бойынша
тергеу әрекеттерiн жүргiзу қажеттiгiн, сонымен қатар қылмыстық ... ... ... болған жағдайда осы деректер негiзiнде қылмыстық iс
жүргiзу органының араласуының қажеттiгiн шешедi.
Қылмыстық iс ... ... ...... ... ... тән: нақты мiндеттер, iстiң негiзгi қағидалары, құқықтық
қатынастар мен әркеттер.
Қылмыстық iс ... деп ... ... ... ... ... ... бар болуына байланысты iс қозғалатынын адвокат бiлуi
тиiс. Тұлғаны қылмыстық iс бойынша ... деп ... ... ... жинап оларды тексерулерi қажет. Табылған ... ... ... ... белгiлi тұлғаға қарсы қылмыстық iс ... ... iстi ... барысында Заңмен бекiтiлген азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарына байланысты күрделi ... ...... ... табу, алу, бағалау процестiң келесi
сатыларында қаралады [33, 51 б.].
Мемлекет қылмыстық iс ... ... ... ... ... мен лауазымды тұлғаларға берген. Заңда көрсетiлген органдар мен
лауазымды тұлғалар қатарына: анықтаушыны,анықтау ... ... ... ... ... ... ... Қылмыстың белгiлерiн тапқан
жағдайда әр орган өз ... ... ... iстi ... ... және
кiнәлi тұлғаларға заңда көрсетiлген мәжбүрлеу шараларын қолдана ... ... ...... сатысында өкiлеттiктерiнiң
ерекшелiктерi бар. Сондықтан да адвокат әр органның қылмыстық iс қозғау
сатысындағы ... бiлуi ... ... тек қана ... ... ... мен лауазымды
тұлғалар қозғай алады, ал егер де өкiлеттiгi жоқ адам iстi қозғаса адвокат
прокурорға шешiмнiң ... ... ... жоюды сұрайды.
Қылмыстық iстi қозғауға өкiлеттiгi бар лауазымды тұлғалар мен органдар
мемлекеттiк және қоғамдық ұйымдардан қылмыстық iстi ... ... ... әкiмшiлiк комиссияның актiлердi сұратуға
құқылы.адвокаттың лауазымды тұлғалардың және ... ... ... ... ... ... ... қателiктерiн табу керек;
- жiберiлген қателiктi тапқаннан кейiн соған сәйкес шешiм ... ... ... ... ... ... iстiң ... және дәлелдi қозғалғанына ерекше назар
аударады. Бұған кәсiптiк бiлiмдiлiгi, өмiрден ... және ... еркi, ... интуициясы көмегiн тигiзедi.
Қылмыстық iс қозғаудың негiзi – қылмыс белгiлерiнiң бiрiншi тұжырымы
болып саналады. ... ... ... ... ... ... ... Қайнар көздерi болып: арыз, ... ... ... ... ... ... т.б. Қылмыстық iс сыбыс, өсек
негiздерiнде қозғалмайды. Қылмыстық iс қозғауға берiлген ... ... ... Егер де ... материалдарда қылмыстық iс
қозғауға себеп пен негiз ... ... ... шағымдана алады.
Адвокат жиналған деректердiң көлемiнде қылмыс әрекетiнiң барлығын
айқындауы қажет. Кез келген қылмыстық iс ... ... ... ... iшкi ... жүгiне отырып деректердi ... ... ... ... ... ... болған қылмысты қорытындылау үшiн
жиналған деректердiң жеткiлiктiлiгi туралы мәселенi шешедi.
Кез келген жағдайда ... ... ... жан-жақты бағалауы
тиiс. Бiрақ та бұл сатыда, яғни қылмыстық iстi қозғау сатысында ... ... ... баға бермейдi. Қылмыстық iс қозғау сатысында
қылмыс жасаған ... ... ... ... аса ... емес [34, ... ала ... кезіндегі адвокат-қорғаушының қызметі. Қылмыстық iске
араласқаннан кейiн адвокат өзiнiң қорғау жоспарларын құрады. ... ... ... кез ... ... тыс ... тырысады. Адвокат
өзiнен көмек сұрап келген адамдарға заң көмегiн көрсетiп, құқығын қалпына
келтiруi тиiс. ... ... ... өз ... қолданады.
Адвокаттың қорғау жоспары жай, күрделi, қысқа, ұзақ болуы мүмкiн [35, 17
б.].
Қылмыстық iс ... деп ... ... ... болуынан емес,
қылмыстық деректерiнiң бар болуына байланысты iс қозғалатынын адвокат бiлуi
тиiс. Тұлғаны қылмыстық iс ... ... деп ... ... қосымша
мәлiметтер жинап оларды ... ... ... ... ... ... ... белгiлi тұлғаға қарсы қылмыстық iс қозғалды деп
қорытындылау керек.
Одан кейінгі адвокаттың міндеті қылмыстық iстi ... үшiн ... ... ... ... ... мен ... қосымша
қажет материалдар мен ... ... ... ...... шығармай жауап алу хаттамасын, ... алу тағы ... ... жүргiзуге тiптi Заңда белгiленген лауазымды тұлғалар мен
органдардың құқықтары жоқ. Жеке ... қол ... ... ... ... ... әрекеттердi жүзеге асырады:
- прокурорға шағымдана алады;
- тергеу әрекетiнен ... сот ... ... ... ... алынған дәлелдемелердi iске қажетсiз деп ... ... ... iстi ... барысында Заңмен бекiтiлген азаматтардың
құқықтары мен ... ... ... ... шешiледi.
Қылмыстық iс бойынша дәлелдемелердi табу, алу, бағалау ... ... ... [36, 23 ... соңғы жағдайда iске қатысуы:
- тұлғаны ұстаған жағдайда (кiнә тағылмаса да)
- ... ... ... ... ... 70 ... көрсетiлген негiзде адвокат мiндеттi түрде қатысуы
керек:
- сезiктi немесе айыпталушы кәмелетке ... жасы ... ... сәйкес белгiленедi;
- сезiктi немесе айыпталушы дене немесе психикалық кемiстiгiнен өзiнiң
қорғану құқығын өз бетiнше жүзеге асыра ... адам ... ... ... он ... ... ... бас
бостандығынан айырылу, өмiр бойы бас бостандығынан айырылу не өлiм ... ... ... ... ... үшiн айыпталса.
Адвокат iске қатысу мерзiмiнен бастап ҚIЖК-нiң 74 ... ... ... ие ... Оның құқықтары:
- сезiктiмен және айыпталушымен олардың саны мен ұзақтығы шектелместен
оңаша құпия жолығуға. Бұл ... ... ... ... ... жүргiзiледi.
Кездесуде адвокат бiрiншiден қорғауындағы адамның iс ... ... ... өзiн кiнәлi деп санай ма (егер өзiн кiнәлi деп есептесе ... ма, әлде ... ... ма), неге ... ... ненi
мойындамайтынын, қандай себептермен және адвокаттан не сұрайтынын.
Адвокат iске ... ... ... ... ... ... ... ие болады:
- заң көмегiн көрсетуге қажет заттарды, ... ... ... ... ... ... ұсынбас бұрын оларды белгiлi
қайнар көздерден алу қажет, бiрақ та ... ... ету ... ... табу, алу қиынға түседi;
- ұстау хаттамасымен, ... ... ... қаулысымен, Заңда
көрсетiлген қылмыстық iс жүргiзу өзге де құжаттарымен танысуға құқылы;
- өтiнiм жазады;
- ... 109-110 ... ... ... ... ... ... қатыса алады;
- қарсылық бiлдiредi; (ҚIЖК-нiң 92, 93-баптары)
- Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi жүзеге асыратын ... ... ... ... мен ... шағымданады;
- Заңға қайшы келмейтiн кез келген басқа да қорғау құралдары ... ... ... ... кейiн адвокат сезiктiнiң, айыпталушының қорғаушысы
болып көптеген мәлiметтердiң, ... ... ... ... ... ... ... осы өзiне мәлiм болған мәлiметтерi бойынша жауапқа
тартылмайды.
Адвокат куә ретiнде жауап беруге құқығы жоқ, себебi «Адвокаттық ... ... 15 ... 3 ... ... ... көмегiн көрсете
отырып өзiне мәлiм болған мәлiметтердi құпия сақтауға мiндеттi және көмек
сұрап өтiнiш жасаған адамның келiсiмiнсiз ... ... ... құқығы жоқ.
Алдын ала тергеу сатысында адвокат қорғаушы болып қатыса отырып:
- заңда көрсетiлген тергеу әрекеттерiне ... ... ... ... ... тұлғаларға қосымша сұрақ қояды, хаттаманың
дұрыстығы мен толықтығына жазбаша ескерту ... ... ... сұрақтарын жауапсыз қалдырған жағдайда , осы ... ... тиiс. ... ... тек қана мән ... ... ... жоққа шығаруға немесе ... ... ... iске ... ... ... құжаттарды сұратады;
- тергеушiге өтiнiм, ал алдын ала тергеу ... ... ... мен ... ... ... ... iспен байланысы бар мамандардан консультация алуға құқылы.
- прокурордың сезiктiнi, айыпталушыны қамауға алу және ... ... ... ... ... ... ... алады.
Мұндай шағымды сотқа прокурордың орналасқан мекен ... ... ала ... ... ... ... ... бұл қылмыстық iстiң
барлық материалдарымен танысуы. Айыпталушының немесе оның қорғаушысының
өтiнiшi бойынша олар iс ... ... ... ... ... Iстiң ... ... адвокатқа тiгiлген және нөмiрленген күйiнде
берiлуi ... ... ... ... ... ... жағдайда,
адвокат iстiң құжаттарымен танысудан бас тарта ... ... ... арасында ешқандай келiсiм болмауы керек, себебi әр бет
нөмiрленбеген болса iсте ... ... ... немесе iске тiркелген
басқа құжаттар ... ... ... ... қатар беттердiң нөмiрлерiнiң
болмауы адвокаттың өтiнiм жазған кезде нақты қай ... ... ... ... ... [37, 27 ... ... ала тергеу сатысынан бастап қатысса iстiң ... ... ... ... ... ... болады. Егер
адвокат келесi сатылардан бастап iске ... ол iстiң ... ... керек. Iстiң құжаттарымен танысуда белгiлi бiр тәсiлдер
белгiленбеген, ... ... ... ... ... iс қозғау
қаулысымен танысады. Қылмыстық iс қозғау қаулысының уақытын, кiм қозғағаны,
қандай қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... кейiн айыпкер ретiнде тану қаулысымен танысады.
Қорғаушы iс ... ... ... егер ол бiрнеше томнан тұратын
болмаса, олардың кез келгенiн қайта қарауға, сондай-ақ кез ... ... ... ... ... алуға, құжаттардың көшiрмесiн түсiрiп алуға,
сонын iшiнде техникалық құралдардың көшiрмесiн түсiрiп алуға құқылы.
Адвокат iс ... ... ... ... досъесiнде сақтауға
тиiс. Досъе мiндеттi түрде iске қорғаушы ... ... ... тиiс [38, 31 ... ... ... отырып адвокат тергеу және анықтама органдары
алдын ала тергеу әрекеттерiнде жiберген қателiктерiне, қылмыстық iс жүргiзу
Заңының бұзылғанына көңiл бөлуi тиiс. Заңсыз ... ... ... күшi ... және айыптаудың негiзi болып табылмайды. Содан кейiн
сот қорғаушының өтiнiмi бойынша дәлел ретiнде жiберiлмеуге тиiс ... ... ... ... танысқаннан кейiн адвокат айыпталушымен сот
процесiнде қорғаушы боп қатыса алатын тұлғалардың тiзiмiн ... ... ... ... ... дегенiмiзде айыпталушының айыбын жоққа
шығаратын мәлiмет бiлетiн адамды ... Бұл ... ... ... ... ... көрсетуi қажет.
Адвокат қылмыстық iс құжаттарымен танысқаны туралы қорытындысын белгiлi
хаттамада толтырады. Хаттамада танысуға қандай құжаттар ұсынылғаны, қандай
өтiнiмдер мәлiмдегенiн және өзге де ... ... ... ...... ... куәлардан жауап алғанын, iске ... ... ... мен ... айыпталушы мен қорғаушы сот
отырысына шақырылуы қажет деп мәлiмдегенi немесе ... ... ... көрсетедi.
Адвокаттардың сот тергеуiне қатысуы. Осындай жағдайлар сот тергеу
барысында анықталады, көбiнесе сот ... ... ... қандай
қылмыс жасауда «үлестерiн» қосқандығын өздерi айтады. Осылайша шындық
белгiлi болады, ал қорғану ...... ... сот тергеуiнде мынадай мiндеттердiң шешiлуiн көздейдi;
- қылмыстық оқиғасын ... ... ... ... зерттеу.
Осы мiндеттерiн жеке-жеке қарастырайық.
1. Қылмыстық оқиғасын белгiлеуi. Қылмыстық ... ... ... ... ... мен ... ... жасаған әрекеттерiн алуы керек.
Мысалы, бiреу жай өтiп бара жатқан екiншi адамға тиiседi, екiншi адам ... ... ... ... балағаттап, соңында ұрып жықты. ... ... ... үшiн ... iске ... ... мен жәбiрленушiнiң) әрекеттерiн анықтауы тиiс. Мұндай қорытынды
қылмыстық iстiң нақты материалдарымен берiледi.
Қылмыстық оқиғаны анықтап отырып адвокат бiр ... ... ... ... басқасы – құқыққа қайшы әрекеттер, үшiншi –
моральдық әрекеттер, ... – жай ... ... ... ... ... ... тиген
әрекеттерге мән беруi тиiс.
Мысалы, адвокаттың қорғауындағы адам құқық бұзушыны ұстап алуы, ДТП –
iсi бойынша жәбiрленушiге ... ... ... т.б.
Осыған ұқсас iстерде әрқашанда қорғану мүмкiндiктерi бар.,
Сонымен қатар адвокат қорғауындағы адамның қолданылып жүрген ... ... ... ... анықтауы керек.
Мұндай бағаны адвокат куәнiң, жәбiрленушiнiң жауап алу хаттамасының
негiзiнде анықтайды. Куә, ... ... ... сотталушының
әрекетiнде менсiнбеушiлiк, тәкаппарлылығы, қоршаған ортаны сыйламайтындығы
көрсетiледi. Мұндай әрекеттер болса адвокатқа ... ... ... тура ... ... ... ... жауаптары секiлдi
құжаттар негiзiнде қылмыстық жағдайды белгiлейдi.
Адвокат ... ... ... әрекетiнде қылмыстық әрекеттердiң
бар немесе жоқ екенiн өзi дәлелдеуi керек, егер де қылмыстық әрекет болмаса
айыптаудан босатуды талап ете алады.
Қылмыстық ... ... ... ... ... және ... ... қылмыс, нақты белгiленген қылмыс болып табылады.
Тәжiрибеде уақытын, күнiн, тiптi сағатын белгiлеудi талап ... ... ... ... ... ... жасалған орны мен уақыты кез келген қылмыстарға сәйкес
объективтi жағы ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық оқиға дәлелденген болып ... егер ... ... ... әр түрлi тәсiлдермен жасалынуы мүмкiн.
Куәлердiң жәбiрленушiнiң қандай ... ... ... ... кезiнде айтса, қылмыстық оқиғаның болғандығын дәлелдейтiн дәлелдеме
болады. Егер де ... ... ... ... ... ... қарсы шыға алады.
Сонымен қатар адвокат қылмыстық оқиға болған уақытта жәбiрленушi мен
сотталушының қарым-қатынасын бiлуi тиiс.
Адвокат өз ... ... ... ... жауап алған
кезде нақты қандай құқықтарының бұзылғанын, шектелдгенiн, қылмыстық құқыққа
қайшы тқандай ... ... ... ... ... дәрежеде қауiп төнгенiн анықтауы тиiс.
Қылмыстық iс әрекет жасай отырып субъект тұлғаның өзiне және ... ... ... ... ... ... жасалған мүлiктiк залалдың
сомасымен анықтауы тиiс. Бұл қылмыстық оқиғаны ... ... ... ... ... шешедi. Адвокаттың нақты қанша материалдық
залал келтiретiнiн анықтауы соттың қылмыстық ... ... ... ... газ ... ... ... және өзге де суық қаруды
не денсаулыққа зиян келтiру үшiн ... ... ... да ... ... да ... ... осы аталған заттар қару ретiнде
қолданылғаны анықталса қылмыстық ... ... ... ... ... қылмыс жасау мақсатында алдын ала дайындаған және қылмыс
әрекетiнде қолданамын ... ... ... де ... ... ... адам жәбiрленушiге аяқ астынан
табылған затпен (таяқ, отвертка) дене жарақатын ... да ҚР ҚК ... ... мен ... Аяқ ... ... тұрмыстық заттар қасақана
дене жарақатын салуға арнайы арналған кұрал болып табылмайды.
Адвокат қылмыстық оқиғаны, қолданылған құралдарды зерттеумен ... ... ... ... ... Адвокат қорғауындағы адамның
есiнiң дұрыстығын және белгiлi ... ... ... тиiс. ... iстерде алдын ала тергеу органдары айыпталушыға сот-психикалық
сараптама тағайындайды. Сот-психикалық сараптаманың тағайындау ...... ... ... ... әрекетiнiң
бiлмейтiндiгi және психиатр тiркеуiнде тұратындығы жөнiнде жазған арызы.
Бiрақ та мұндай сараптама жүргiзу ... ... ... ... ... ... ... және спирт iшiмдiгiнiң мастығынан
екендiгi анықталады. Осындай жағдайларда сарапшы және ... ... ... жайлы белгiлейдi.
Қылмыстық iске тiркелген сот-психиатриялық сараптама ... ... ... ... ... ... ... негiзгi қайнар көз
болып табылады. ... ... ... ... дұрыстығы жәбiрленушi
мен куәлардың берген жауаптары дәлел болады.
ҚР ҚК 18 бабында көрсетiлген «алкогольдi iшiмдiктi ... ... ... да есеңгiрететiн заттарды пайдалану салдарынан мас күйiнде
қылмыс жасаған адам қылмыстық жауаптылықтан босатылмайды».
Тәжiрибеде анық көрсетiледi ... ... ... ... ... ... ... жүргiзе алмайды, осының салдарынан қоғамға қауiптi
iс әрекеттер жасайды. Мұндай жағдайда адвокат қорғауындағы ... ...... ... ала ... ... ... керек.
Адвокат өз қорғауындағы адамның жауаптылығын жеңiлдетуге қатысты ... ... ... ... адам мас ... жағдайда да қылмыстық
әрекеттi алғаш рет және кездейсоқ жасағандығы, қылмыс ... үшiн ... ... ... ... жатпайтын қылығы, шын жүректен
өкiнуi, айыбын мойындауы. Есi дұрыс, ҚР қылмыстық кодесiнде ... ... жеке адам ғана ... ... тартылуы тиiс.
Қорғауындағы адамның жасы туралы мәлiмет негiзгi қайнар көзi: берген
жауабы, алдын ала тергеу органдарымен ... жеке ... ... туу
туралы куәлiк).
Адвокат қорғауындағы адамның бұрын сотталғанын сотталмағанын анықтауы
тиiс.
Сонымен қатар кiнә түрiн анықтауы тиiс:
Қасақана ма әлде ... ... ... ... ... аралас болады.
Егер қасақана жасалды деп тапса адвокат ... ... ... ... ... дәлелдеуi тиiс. Мысалы, адам өлтiру,
сотталушы адамды өлтiремiн деп алдын ала ... ... ... адам өлiп ... Ол тек қана ... ... ... жарақат
келтiремiн деп қасақана ойластырды, нәтижесiнде кiсi өлiмi болады.
Адвокат ... ... ... сотталушының әрекетiнiң қоғамға
қауiптiлiк дәрежесiн бiлуi тиiс.
Қылмыстық оқиғаның жасалған орнын, уақытын, жасалу жолын, ... ... ... ... зерттеуi тиiс. Қоғамға қауiптi адвокаттың
қорғауындағы адамның әрекетiн сыртқы көрiнiсi ... ... ... ... ... ... болса қылмыс қатарына қоспайды. Сонымен
қатар қауiптi әрекет қылмыстық заңда мiндеттi түрде көрсетiлуi тиiс.
Қылмыс жасаған ... ... ... қимыл жасайды. Ол жай
ербендеген, берекесiз ... емес ... ... ие ... ... ... белсендiлiгi осында. Сонымен қоса есi дұрыс адамның саналы түрде
жасауы, әрi әрекет ерiктi болуы тиiс. Өзi ... ... тыс ... ... әрекет үшiн қылмыстық жауаптылық жоқ. Адамға белгiлi
бiр зардап келтiремiн деп ... ... ... ... ... ... тәсiл адамның өз еркiнше әрекеттенуiн жоққа
шығармайтындықтан, ... ... ... ... ... ғана кiсi ... болмайды.
Қасақана немесе абайсызда әрекет жасаған адам ғана қылмысқа кiнәлi ... ... ... ... ... екi ... жiктеледi: тiкелей
және жанама қасақаналық, менмендiк пен немқұрайлық.
Тiкелей қасақаналық адам өз iс ... ... ... ... ұғынып, оның қоғамға қауiптi зардаптары ... ... ... бола қоймайтынын алдын ала бiлiп және осы ... ... ... ... ... ... пайда болуы уақыты кенеттен туындаған
және алдын ала ойластырылған болады. Кенттен туындаған жай немесе аффектiлi
болуы мүмкiн.
Кiнәнiң тағы бiр ... - ... Оның 2 түрi бар ... ... егер адам өз iс әрекетiнiң қоғамға қауiп туғызуы мүмкiн екенiн
алдын ала ... ... бұл ... ... ... болғызбау мүмкiндiгiне сенсе, қылмыс менмендiкпен жасалған
қылмыс деп танылады.
Кей қылмыстар тек қасақаналықпен, ал ... ... ... де жасалады, ал кейбiр тек абайсыздықпен жасалады. Кейде бiр
қылмыстан кiнәнiң қос нысанын аңғарту болады. Олар әрекеттi ... ... ... абайсызда ұрынады, ал ... ... ауыр ... әкеп
соғады.бұндай қылмыс негiзiнен қасақана жасалған деп танылады.
Осындай кiнәнiң ... ... ... ала ... ... жоспарын
құрып, сотталушының жазасын жеңiлдетуге әсерiн тигiзуi керек.
Сонымен қатар адвокат ... ... ... ... ... алуы тиiс. Яғни ... ... қылмыс жасағандағы шетi.
Мысалы, пайдакүнемдiк. Қазiргi уақытта көп адамдар жұмыссыздық себептермен,
ақша табу мақсатымен, ұрлық жасайды, ... ... ... ... ... зиян келтiредi. Бұл зардаптан адам өлiп кетуi мүмкiн. Сонда
пайда табу мақсатымен кiсi өлтiрген деп қорытындылайды.
Ниет пен мақсат ... ... ... ... ... екенiн
адвокат есте сақтауы тиiс.
Сонымен қатар қылмысты жан ... ... ... ... ... ... деп есептеледi.
Мұнда адвокат қорғануындағы адамның қылмыстық iс әрекетi қылмыс ... ... ... ... ... жат әрекеттерi әсерiнен
болды деп тұжырымдай алады. Тұжырымдап қана қоймай соған дәлел негiздер
тауып, ... ... ... ... ... жасау керек.
Адвокат сотталушыдан жауап алу барысында психолгоиялық, ... ... ... Жауап алу барысында ештененi жасырмай, iске
қатысты мәлiметтердi толық ... ... ете ... ... ... ... алдындағы қарым-қатынасын, келiспеушiлiгiн,
неден қандай ... ... ... ... зардап
келтiрiлгеннен кейiн бiрiншi мендициналық көмек көрсеткенiн ... ... ... ауыр зиян ... қылмыстық iс әрекет
жасағандығын баяндап беруiнен адвкат жазасын жеңiлдетуге шаралар жүргiзе
алады.
Сыртқы ... ... ... ... қорғануындағы адам қажеттi
қорғану кезiнде құқына қол ... ... зиян ... өз ... тиiс. Мысалы, ер адам жас қызды зорламақшы болып қауiп төндiргенде
қыз оған басына таспен жарақат ... Ол ... ... ... зиян ... деп ... ... жағдайларда адвокат
қыздың өз құқын, ар ... ... ... ... ... ... адвокат куә болған жағдайда куәнiң жауабын және
сарапшының ... ... ... көйлегiн киiмдерiн тексерген
қорытындысын ... ... ... ... ... ... және
қорғану шегiнен асып кетпегендiгiн, егер ... ... шын ... қауiптi болғанын көрсетедi.
Адвокаттың мақсаты соттың шешiм қабылдау сәтiнде белсендiлiк iс әрекет
жасайды. Адвокаттың мiндеттi айыптауды ... ... ... ... қылмыстық қудалауға ұшыраған адамдарды ... ... ... мен ... пайдалануға, қорғаудың ... ... ... өз ... ... Қорғаушы (адвокат) соттағы сөзiне сот
тергеуiнде мәлiм болған деректердi келтiредi, ... баға ... ... ... екiншiлерiнiң сенiмдiлiгiн дәлелдейдi, өз болжамын
ұсынып ... ... ... ... ... ... ... – бұл адвокаттың ғылыми болжам түрiндегi нақты деректерге
негiзделген ...... ... ... ... және тексерiлген
ой тұжырымы. Адвокат қорғауда ағымдағы ақпаратқа тұрақты түрде назар аудару
қажет. Түскен ... ... ... үшiн ... ... талдап,
таңдайды.
Қорғаушы қызмет жоспары нәтижесiнде барлық iс ... мен ... ... бағындырады.
Адвокат әрдайым этикалық қалыпты қолданады. Адвокат ... ... ... ... және ... қалыпты бұзбауға тырысуы
қажет.
Адвокат айыптауға қарсы тұру ... ... бiлуi ... ... ұғымы жөнiндегi жан-жақты қамтылған түсiнiктi алғаш
рет 1967 жылы Шафир бергенi белгiлi. Оның пiкiрi бойынша ...... ... ... ең жақсы мүмкiндiк беретiн заңды қорғау
құралының орналасуы мен үйлесiм табу ... ... ... – бұл ... ... ... көп ... жеке санасына байланысты әрекет.
Қорғау тактикасын ғылыми ережелер жүйесi және қорғауды ұйымдастыру мен
жоспарлау жөнiндегi ұсыным ... ... ... ... ... процеске басқа қатысушылармен қатынасы және ... ... ала ... ... ... ... сондай-ақ қылмыстық iс жүргiзу
заңнамасы мен күрделi ... ... ... ... ... ... тиiмдi қорғауға және заңи көмек беруге бағытталған басқа да
ережелер мен тәсiлдердiң қатыстырылуы қорғау тактикасы – бұл ең ... ... ... ... ... ... - әдiс, атап айтқанда,
қызметтi белгiлi бiр ... ... ... ... жету ... ауыр ... арқалаған адвокат жауапкершiлiктi сезiне отырып,
айыпталушы үшiн жайсыз жағдайды жеңiлдетуге, ... ... ... ... ... ... ... адвокаттың мақсатқа жету үшiн
қорғауды дұрыс және ... ... ... тиiс ... ... ... ... жету адвокаттың белсендiлiгiне байланысты.
Адвокаттың қорғау мақсатының маңызы мынада. Мақсат айыптаушыны ... ... ... ... ... ... белсендiрек iс-әрекет
жасауға итермелейдi. Қорғау мақсаты бағыттаушы, реттеушi және жүйе құру
арқылы қорғау рөлiн атқарады. ... ... ... осы ... ... ... ... мақсаты қорғау қызметi құрылымына елеулi
ықпал етедi, оған тұрақтылық және мақсаткерлiк сипат ... ... ... дәл ... алға ... ... және ... оны жүзеге асыру
құралының заңды немесе заңсыз сипатын айқындауға мүмкiндiк туғызады.
Мақсат – бұл жүзеге асыруды қажет ететiн ... мәнi, ал ...... ... ... етедi. Мұндай жағдай адамды және азаматты негiзсiз
айыптау мен соттаудан, олардың құқықтары мен ... ... ... кiнәсiз адам заңсыз айыпталған немесе ... – оны ... және ... анықтауды қамтамасыз етудi, сондай-ақ
заңдылық пен құқық тәртiбiн нығайтуды, ... ... ... ... ... ... ... ететiн қылмыстық iс жүргiзу
қызметiнiң мақсаты болып табылады.
Адвокаттың апелляциялық және ... ... ... ... ... ... ... оған тағылған айыпты ... ... ... ... сондай-ақ оның өзiне қарсы жауап
бермеу құқығын бұзатын өзге де ... ... ... қорғану
құқығын елеулi түрде бұзушылық деп қарастырылуы қажет.
Осыған байланысты ... ... ... тергеудiң заңсыз
амалдарының қолданылғаны туралы арызы мұқият тексерiлуi қажет және ... ... ...... iс жүргiзу заңының талаптарын бұзу
арқылы алынғандықтан дәлелдемелiк күшi жоқ деп ... ... ... ... ... ... сотталушыға,
сотталғанға қылмыстық процестi жүргiзушi ... ... ... ... ... ... шағымдану құқығы мен
оның тәртiбi түсiндiрiлуге тиiс.
Сезiктiнiң, айыпталушының қорғану құқығының бұзылуы ... ... ... үшiн ... етпейдi жән ҚIЖК-нiң 303-бабына ... ... ... ... де ... бола ... ... құқық
бұзушылықтың мәнi басты сот талқылауында дәлелдемелердiң заңда көрсетiлген
тәртiппен ... және ... ... ... ... ... жеткiлiктiлiгiн бағаланған кезде ескерiлуге тиiс.
Қылмыстық iзге түсу органдары жол берген қорғану құқығын бұзушылықтарiс
бойынша жиналған ... ... деп ... ... ... ... және
айыптау тарабы сотталушының кiнәсiн ... ... ... сот ... үкiмiн шығаруға мiндеттi.
Соттар қорғаушысының бар-жоғына қарамастан, ... ... ... ескеруi қажет. Сотталушыны аталған құқықтан айыру,
сондай-ақ оған соңғы сөз бермеу, тағылған айып бойынша ... ... қою – ... ... ... үкiмнiң бұзылуына әкеп соғатын
қорғану құқығын бұзушылық болып табылады.
Сотталушыны (ақталғанды) өзi ... ... ... ... алу, сот отырысының хаттамасымен танысу және оған ескертпелер
беру, басқа процеске қатысушылардың шағымдарымен (наразылықпен) танысу және
оларға ... беру ... ... ... шағымдары мен
қарсылықтарын қабылдаудан заңсыз бас тарту – ... ... ... табылатынын соттар назарларында ұстаулары қажет.
Ақталушыға, сондай-ақ ... ... ... туралы қаулы
шығарылған айыпталушыға ... ... ... ... ... iс-әрекеттерiнiң салдарынан келтiрiлген зиянды ... ... де ... ... бұзушылық болып табылады.
Егер сот үкiмi негiзiнен дұрыс шығарылса, ... ... ... ... себеп бола алмайды.
Қорғаушы өз ынтасы бойынша сотталғанның, ақталғанның мүддесi үшiн iстi
қараған кезде ... ... әкеп ... ... ... жол берген сот шешiмiне шағымдануға құқылы. Сот сотталушыны
(ақталғанды) аталған ... ... және оның ... қайтарып алу
құқығын түсiндiруге мiндеттi.
Егер айыптау ... ... ... ... ... адамның
жағдайын нашарлату туралы мәселе қойылса, бiрiншi сатыдағы сот ... ... ... ... ... ... құқылы екенiн
түсiндiруге мiндеттi. Сотталғанның қарсылықтары және алқа отырысына қатысу
жөнiндегi пiкiрi iске тiркеледi.
Жағдайын ... ... ... ... ... өз ... апелляциялық сатыдағы соттың отырысына қатысуы – iстiң ... ... және ... ... ... объективтi түрде
қараудың қосымша кепiлi болып табылады.
Бiрiншi сатыдағы соттардың сотталушының (ақталғанның) ... ... ... қамтамасыз еткенiн апелляциялық сатының соттары ... ... ... ... ... ... бас ... ол берген шағымды керi қайтарып алған жағдайда, егер iстi қарау үшiн
заңда көрсетiлген басқа да ... ... ... ... ... өндiрiс қысқартылады. Қорғаушыдан бас тарту қабылданған жағдайда
шағым iспен ... ... ... ... ... ... ... қабылданады.
Егер шағымды бiрiншi сатыдағы сотқа қатысқан қорғаушы берсе, ал ... ... iске ... ... ... ол жаңа ... келтiрiп не
бұрынғы уәждердi өзгертiп,апелляциялық шағымды толықтыруға құқылы.
Соттар үкiмдердi орындауға байланысты мәселелердi қарау кезiнде ... ... ... ... ... ... iске ... екенiн назарда ұстанғандары жөн. Заңның ... ... ... құқығын бұзу болып табылады. Бұл сот қабылдаған қаулыны
бұзуға әкеп соғады.
Қылмыстық iстердi қараған кезде апелляциялық және қадағалау ... ... ... ... ... ... ... сотталғанның қорғану құқығының қамтамасыз еткенiн мұқият
тексерiп, орын алған заң бұзушылықтарды ескерусiз қалдырмаулары ... өз ... ... атқармағаны (формальды қатысу,
таза бланктерге қол қою, қылмыстық iс жүргiзу барысында орын ... ... ... және т.б.) ... шара ... ... жеке ... құқылы.
Адвокаттың қызметiн бюджет қаржылары есебiнен төлеу туралы ... ... ... ... ... ... норманың 4-бөлiгiнде
көрсетiлген жағдайларды қоспағанда, ақы ... ...... мемлекет пайдасына сотталушыдан өндiру туралы мәселенiң бiр
мезгiлде қаралатыны соттарға түсiндiрiлсiн.
Сондай-ақ қорғаушы iске ҚIЖК-нiң ... ... ... ... ... ... ... өтеуден босатылуы мүмкiн.
Адвокатқа төленуге тиiстi ақыны есептеу оның соңғы екi айдағы орташа
еңбекақысының мөлшерi туралы ... ... ... ... ... ... 46-бабына сәйкес, осы
нормативтiк қаулы қолданыстағы құқық ... ... ... ... ... ... табылады әрi ол ресми жарияланған ... ... ... ... ... іске ... ... Қазақстан Республикасы өзiн тәуелсiз мемлекет
ретiнде орнықтыра отырып ең ... ... ... адам және ... ... мен ... ... азаматтардың барлық жағдайда құқықтары мен бостандықтарын
заң ... ... ... қорғайтын бiрден-бiр заңи ұйым болып табылады.
Оның заң көмегiн көрсету түрлерi мен әдiстерi және құқықтық ... ... ... тән ... ... ... экономика жағдайына байланысты адвокаттардың
көрсететiн қызметтерi әр құқық саласы ... ... ... қатар
кәсiби және бiлiктi қызмет түрлерiн көрсету ... ... ... ... заң көмегiнiң түрлерi [39]:
- шешiлуi кәсiби заң бiлiмдерiн қажет ... ... ... ... ... мен ... ... бередi;
- талап қою арыздарын, шағымдар мен құқықтық сипаттағы басқа құжаттарды
жасайды;
- соттарда, мемлекеттiк және өзге де органдарда ... ... ... ... ... ... ... өкiл ретiнде қатысады;
алдын ала тергеу кезiнде, ... ... ... бойынша қорғаушы
ретiнде заң көмегiн көрсетедi, ... ... ... ... өкiлдiгiн жүзеге асырады.
Сонымен қатар адвокаттар азаматтарға, ұйымдарға өзге де заңдарда ... өзге де заң ... ... ... ... адвокаттардың өкілдік етуі. Адвокаттың
көрсететiн заң ... ... ... ...... өкiл
болып қатысуын ашып қарастырайық.
Әр адам азаматтық процесс барысында бiлiктi заң көмегiн алуға құқығы
бар. Әрбiр адам ... ... ... ... мүдделерiн қорғау үшiн
Азаматтық iс жүргiзу кодексiнде белгiленген тәртiппен сотқа ... ... ... ... ... ... соның iшiнде
өздерiн қорғау құқығын өз қалауынша пайдаланады.
Азаматтар мен заңды тұлғалар өздерiне ... ... ... ... ... ... және әдiл әрекет жасап заңдардағы талаптарды,
қоғамның адамгершiлiк қағидаттарын сақтауға тиiс.
Азаматтар азаматтық iсте өз ... ... ... өкiлдерi арқылы
жүргiзуге құқылы. Азамат iске өзi қатыса отырып өкiлiн де осы iс бойынша
қатыстыра ... ... iске ... ... ... ... ... тараптар сот процесiнде өздерiнiң күнделiктi
жұмыстарынан, қызметтерiнен босай ... ... ... ... ... өз ... ... АIЖК 59-бабында тапсырма бойынша
өкiлдiк етуге өкiлеттi азаматтардың тiзiмi берiлген. ... ... ... әрi ...... iсте ... қатысуының негiзi – тапсырма бойынша iске
асырылады және де оның iс ... ... ... ... ... процессуалдық сипатқа ие. Бiр тұлғаның (өкiл алушы)
екiншi тұлғаның (өкiл берушi) атынан процессуалдық құқықтары мен ... және ... ... ...... өкiлдiк ету деп
белгiленген. Бұл құқықтық ... ... әрi ... ... ... ... болады, яғни осы шарт негiзiнде екi ... ... ... ... болады.
Азаматтық іс жүргізудің сотқа дейінгі сатысындағы адвокаттың қызметі.
Адвокат өзiне жүгiнiп келген ... ...... ... ... ... ... өкiлеттiк басталғанға ... ... Яғни ... пен өкiл ... ... берген кезден басталады.
Консультация беру бiрқатар өзара байланыстағы сатылардан тұрады.
Ең бастысы адвокат консультацияға келген ... аты ... ... атқаратын қызметiнiң, кәсiбiнiң түрiн анықтауы тиiс.
Содан адвокат, азаматты тыңдап, осы мәселе бойынша ... ... ... ... қоя ... ... ... келген азаматты тыңдаған соң iс
бойынша жағдайларды анықтап, талаптың атын ... ... Егер ... ... ... келген iсi бойынша белгiлi бiр құжаттары болған
жағдайда адвокат сол құжаттардың iске ... ... ... ... ... ... ... алғаннан кейiн, қандай материалдық
құқыққа жататындығын бiлгеннен кейiн консультация беруге дайын болады [40,
28 б.].
Консультация беру ... ... ... ... ... яғни кiм
болмасын талапкер, жауапкер, үшiншi тұлғалар кез-келген уақытта да ... ... ... дәлелдемелiгi жөнінен заң кеңестерін ала
алады..
Адвокат iсi материалды-құқықтық позициясы бойынша жай және ... ... Егер де iс жай ... ... ... ... алуға не
одан бас тартуға құқылы. Ал егер де ... ... онда ... бiрқатар
құқықтық толықтыру жұмыстарын жүргiзедi, яғни iс ... ... ... ... ... ... ... алғаннан кейiн төмендегiдей
жағдайларды бiлуi керек:
- талап арызға тұлғаның құқығы бар ма;
- талап арыз сотта қаралуы тиiс ... ... мен ... ... ... ... ие ... осы iс бойынша, осы тараптардың арасында, осы дауға байланысты ... ... ... ... ... ... талапкердiң талап арыздан бас
тартуы болған ба, немесе бiтiмгершiлiк ... ... ... осы iстi алқалық сотқа жiберу туралы келiсiмдер жоқ па.
Кез келген ... ...... ... ... ... Егер адвокаттық құқықтық позициясы тараптың позициясына қарсы келсе,
онда адвокат бұл iстi өз өндiрiсiне алмауға ... ... ... ... ... бiр тараптарға сай болуы керек:
- өкiл берушiнiң мүдделерiнiң заңдылығы және адвокаттық қызметтiң
мiнездемесi;
- өкiл берушiнiң ... мен ... ... позициясы қарама-
қайшы келмеуi тиiс;
- өкiл берушiнiң адвокаттық құқықтың позициясын бiлуi;
- iс бойынша ... ... ... ... ... ... ... қабылдайды.
Адвокат iс жүргiзудi өзiне қабылдағаннан кейiн ... ... мен ... ... Егер де қылмыстық iстерде алдын ала
тергеу органдарының лауазымды тұлғалары ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Бастапқыда адвокат дәлелдеу пәнiн айқындап алуы тиiс. Дәлелдеу пәнiн
адвокатпен қатар сотта ... [41, 29 ... ... ... ... және ... негiзi ретiнде
сiлтеме жасайтын мән-жайларды дәлелдеуi тиiс.
Дәлелдеу пәнiн ... ... ... сотқа керектi қандай
дәлелдемелердi жинау керек мәселесiн қарастырады. ... iсте ... ... сот – ... талаптары мен қарсылықтарын
негiздейтiн мән-жайлардың бар жоғын, сондай-ақ iстi дұрыс шешу үшiн өзге де
маңызы бар ... ... ... ... заңды түрде алынған
фактiлi деректер дәлелдеме болып табылады.
Дәлелдемелер көп болған жағдайда талап ... ... ... ... ... ... ... Кез келген
жағдайда дәлелдемелер iске қатысты және шындыққа сәйкес болуы керек.
Адвокат дәлелдемелердi өзi жинайды, ... ... ... ... ... ... ... алу түрлерi:
- заң консультациясы арқылы сұрату;
- сотқа iс ... ... ... ... ... сот ... ... туралы өтiнiм бередi.
Сотқа өтiнiм жазбаша түрде жазылуы тиiс және ... ... ... ... алуға адвокаттың өзiнiң келмеген себептерiн
көрсетедi. Адвокат ... ... ... ... ... iс бойынша қажет
екендiгi көрсетiп, жазып өтуi тиiс.
Адвокат iстiң дәрежесiне байланысты кез ... ... ... ... яғни тараптар мен үшiншi ... ... ... және ... ... сарапшылардың
қорытындысы. Азаматтық iсте адвокат дәлелдеу тәсiлдерiн ... ... ... ... дәлелдемелердi қамтамасыз ету туралы сотқа өтiнiш
бередi, өтiнiшiнде дәлелдемелердiң жоғалып кетпеуiне кепiлдiк ... ...... ... ... ... iстi
шешу үшiн жеткiлiктiгiн бағалауға тиiс.
Келесi сатыда осы iске қатысты тұлғалардың тiзiмi анықталады. Осы iске
қатысты ... ... ... ... ... iстiң кiдiрiп
қалатыны сөзсiз.
Осыдан кейiн адвокат iс жүргiзу құжаттарын толтырады.
АIЖК 150-бабында талап арызда талапкер ... осы ... ... ... арыз iстiң ... ... келесiдей бөлiктерден
тұрады:
- iске қатысты фактiлi жағдайларды бейнелеу;
- көрсетiлген фактiлердi дәлелдейтiн ... ... ... ... ... белгiлеу.
Азаматтық іс жүргізу бойынша тек қана талапкер ғана адвокат-өкіл жалдау
құқығына ие емес, жауапкер де ... ... өкіл ... ... ... ... ... iс бойынша жазбаша түсiнiктеме бередi. Бұл талап
арызға ... және ... ... ... ... ... ... жазылуы
тиiс. Мұндай түсiнiктеме де жауапкердiң талап арызды ... ... ... көрсетiледi.
Сонымен қатар жауапкердiң адвокаты дәлелденген фактiлердi ұсынады.
Жауапкер бiрiншi сатыдағы сот шешiмi шығарғанға ... ... ... ... ... үшiн талап қоюшыға қарсы талап қоюға құқылы. Қарсы
талап қою туралы жалпы ережелер бойынша жүргiзiледi.
Судьяның қарсы ... ... ... ... ... ... ... талапты есепке алуға бағытталса;
- қарсы талап қоюды қанағаттандыру алғашқы талап қоюдың ... ... ... ... ... және ... талап қоюлардың арасында өзара байланыс болса және
оларды бiрлесiп ... ... ... жылдам және дұрыс қарауға әкелсе.
Iстi сот қана емес, сонымен ... ... та ... ... ... алуға құқығы бар.
Iс бойынша барлық құжаттар қажет, ... ... ... ... ... ... ... iс бойынша түсiнiк т.б. құжат алынады,
ал соттан сот шешiмiнiң үзiндiлерiн сот отырысының қаулысы алынады.
Адвокат пен ... ... ... кездесу барысында белгiлi
қатынастар туындайды:
- ... яғни заң ... ... ... адам ... ... де ... керек хабарларды жасырады. Соңында сот процесiнде
адвокатқа ... ... ... төнуi мүмкiн. Адвокат пен ... ... ... ... ... болуы керек.
- iспен қатар клиенттiң өзiн жақсы бiлiп алуы керек.
- бiрлесiп жұмыс ... ... ... оған теңестiрiлген сот шығарған бiрiншi сатыдағы сот
шешii егер оған шағым, наразылық жасалмаса апелляциялық шағымдану ... соң ... ... енедi.
Қазақстан Республикасының Жоғары соты, облыстық және iске қатысушы
басқа да адамдар, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... талап қою талаптарымен қайтадан арыздана алмайды.
3.3. Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша адвокаттың қызметі
Әкімшілік сот өндірісі аясында адвокат әкімшілік іс ... ... ... Кодексінің 548 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке
тартылып отырған тұлғаның не ... ... ... ... алады.
Қорғаушы әкімшілік іс жүргізуге тұлға ұсталған кезден не ... ... ... ... ... ... бастап қатысады.
Заңға сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық ... ... ... ... ... ... ... табылады.
1. Әкімшілік іс жүргізуге әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлға
ұсыныс ... ... ... ... ... дене кемістігі не ақыл-
есінің кемдігі салдарынан өзінің құқығын өзі ... ... ... ... жауапкершілікке тартылған тұлға сот өндірісінде
жүргізілген тілді ... Іс ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеу шаралары қолданғаны туралы мәліметтер
болған жағдайда
Адвокат ... іс ... ... іс ... ... мен қарсылықтар білдіреді,істі
жүргізіп отырған ... мен ... ... ... ... ... сұрақтар қоя алады.Және іс бойынша шығарылған
қаулыларға шағымдана ... ... ... ... ... ... жәбірленушінің де
өкілі болып қатыса отырып,өзі өкіл болып отырған тұлғаның барлық іс жүргізу
құқықтарына ие болады.іс жүргізу міндеттерін мойнына ... өкіл өзі ... ... отырған тұлғаның мүддесіне қарама-қайшы
әрекет жасауға құқығы жоқ.Іс ... ... ... ... ... іс ... құқығынан айырмайды.
Әкімшілік іс жүргізуге адвокат өкіл егер ол ... іс ... ... ... не ... ... ... қызметкері болса, ол іске
қатысуға жіберілмейді.Оған қарсылық білдіріледі.
Адвокат өкілге ... ... не оның ... іс ... бас ... әкімшілік іс жүргізіп отырған сотқа шағым беріледі. Ол ... үш ... ... ... ... ... ... бас тарту туралы ұйғарым шығарылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандарын зерттеу ... ... ... ... ... ... автормен
мынадай тұжырымдар мен ұсыныстар жасалды:
1. «Адвокатура» ұғымы бірнеше анықтамаға ие, соның ... ...... басқа адамдардың мүдделерін жүргізуге қатысатын
белгілі маман адвокаттардың іс әрекеті.
2) Адвокатура – бұл соттағы өкілдікке қарама-қарсы құқық қорғау.
3) ...... ... яғни ... осы ... ... ... қарап адвокатураға толық ұғымды былай беруге болады.
Адвокатура – елді мекендер мен заңды және жеке ... заң ... ... ... кәсіби ұйым.
1. Айыпталушының қорғануға ... ... заң ... ... мәжбүрлеу шараларына (ұстау, бұлтартпау шаралары) ... ... ... ... байланыстылардың барлығының
негізіне қояды. Қылмыс жасаудағы айыпталушынің өзі екінші қатарға
жылжыған. Айыпталушынің ... ... ... ... ... шектеудің адам тартылған сипатын ғана алады, ал оның мемлекеттік
органдарға сезік тудырып ... ... ... керек
ететіндігі ұмыт қалады.
Адвокаттық қызметтің кәсіби стандарты – бұл қолданыстағы заңдар мен
халықаралық актілерде көрсетілген, ... ... ... ... нақты бір істер бойынша адвокаттар қызметінің ұйымдастыру құралдары
мен адвокаттық практикамен пісіп-жетілген ... ... ... қолданудағы сапасына қойылатын талаптарды айтамыз.
2. Адвокаттық қызметтің кәсіби стандарты – бұл ... ... ... актілерде көрсетілген, адвокаттардың тиімді негіздерде жалпы
және нақты бір істер бойынша ... ... ... ... ... ... ... тәсілдерді адвокаттардың іс
жүргізуде қолданудағы сапасына қойылатын талаптарды айтамыз.
3. Сонымен қатар Қазақстандағы адвокатура ... ... ... ... адвокатура институтының дамуы мен қатар отырып зерттеу
керек. Адвокатураның қызметінің бағыты, құқықтық қатынастары ... әр ... ... ... ... ... ... мәдениеті мен азаматтардың құқықтық сана-сезімін өзгеруіне
байланысты ол да ... ... ... Адвокаттар алқасының негізгі міндеттері болып: адвокаттық қызметті
жүзеге асыру кезінде алқа ... ... ... көмек көрсету және
оларды қорғау, сондай-ақ алқа мүшелерінің қызметін материалдық-техникалық
және анықтамалық-ақпараттық қамтамасыз ету ... ... ... ... асыруға кәсіптік бақылауды ұйымдастыру, алдын ала тергеу
және сот органдарының белгілеуі бойынша тегін заң ... ... ... ... болып табылады. Адвокаттар алқасы ... құра ... ... алқасының негізгі міндеттері болып: адвокаттық қызметті
жүзеге асыру кезінде алқа мүшелеріне жәрдемдесу, кәсіби көмек көрсету ... ... ... алқа ... ... материалдық-техникалық
және анықтамалық-ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады, адвокаттық
қызметті жүзеге ... ... ... ұйымдастыру, алдын ала тергеу
және сот органдарының белгілеуі бойынша тегін заң ... ... ... ұйымдастыру болып табылады. Адвокаттар ... ... құра ... ... ... ... шартының негізінде заң
консультациясында, адвокат кеңсесінде немесе адвокаттық қызметпен жеке-дара
айналысатын ... ... ... ... ... ... алқаға мүшелікке қабылдау адвокаттың адвокатқа көмекші етіп алу
туралы адвокаттар алқасының төралқасының төрағасының атына жазған өтініші
негіз ... Оның ... ... ... ... Алқасының
Ережесімен және Адвокаттар Алқасының арасында жасалған жеке ... ... ... ... ... ... мен өзіндік жеке
істерге қатысу құқығына ие болмағандықтан,оның еңбек стажы заң ... ... ... пен ... ... жасалатын заң көмегін көрсету ... мына ... ... ... ... уақыты, орны,
адвокат жайлы ... ... оның қай ... ... кеңсесіне тиісті екені,және сонымен қатар көмек
сұрап ... ... адам ... да ... ... ... ... жерде
орындалатыны, келісім мерзімі, гонарар көлемі,берілген ордер туралы мәлімет
,соңында тараптардың қолы болады. Келісімде ... ... ... ... қазіргі тапсырма түрінің орындалуы келтіріледі.Келісімнің
заңдылығын заң консультациясының меңгерушісі мен ... ... ... ... ... ақы төленбей қызметіне кірісе
алмайды. Көлік, жол, іс сапар шығындарын көмек ... ... ... адам
көтереді.
Қорғаушының дәлелдемелік қызметке қатысуының заңда көрсетілген
құралдары мен ... ... ... ... ... қорғау жөніндегі өз міндетін ... ... ... ... қорғалатындарын қоспағанда, кәсіпорындарда,
мекемелерде және ұйымдарда ... ... Бұл ... қорғаушы өзіне
қажетті материалдарды жазбаша сұратады, ол ... ... ... негіз
болады, адвокаттың жұмысын көрсетеді;
б) арнайы білімді керек ететін мәселелер бойынша маманның пікірін сұрау
мүмкіндігі, ... ... ... ... ... ... шақырту
мүмкіндігі.
Шақыртылған сарапшылардан және мамандардан алған мәліметтерін қорғаушы
қылмыстық істің әр түрлі мәселелеріне қатысты өз позициясын негіздеу ... ... ... да бір ... ... жүргізу туралы қолдаухат
мәлімдегенде, егер ... ... ... ... ... болса, өз қолдаухатының қанағаттандырылуын талап ету мүмкіндігі,
себебі тергеуші, егер іс үшін маңызы болса және ... ... ... алудан, сараптама жүргізуден және ... ... ... да ... әрекеттерін жасаудан бас тартуға
құқылы емес.
9. Айыптау қорытындысын шығаратын тергеуші сияқты қорғаушыға да алдын
ала ... ... соң өз ... ... ... баяндауға
мүмкіндік беру керек.
10. Қорғаушы өз қорғалушысымен жолығып, онымен ... ... ... сотталушының істегі дәлелдемелерге көзқарасын айқындайды, сотта
қорғанудың ортақ позициясын, стратегиясы мен тактикасын анықтайды.
Қорғаушы ... ... ... ... оның мәнісі –
қорғаушының стратегиясы, айыпталушы таңдаған стратегияға қарамастан, ұтымды
болуға тиіс, яғни кінәсіздің қылмыстық жазаға ... ... және ... ... ... ... айқындалуына, ол
өзін айыптымын деп ... ... ... жүзеге асырушы
адамдардың қызметіне қарамастан әділ жаза ... ... Заң ... ... ... ... құрал – ... ... ... ... ... сот ... қорғануға қолайлы жағдай негізінде тұрғызылады, ол
бойынша айыпталушының кінәлі ... ... ... ... ... барлық күмәнді жағдайлар сотталушының пайдасына шешіледі,
айыпталушы жақ тағылған айыптың ... ... ... ғана ... айыпты деп таниды.
Бұл ереже алдын ала тергеу органдарына, сотта ... ... ... нанымдарын және айыпталушының кінәлілігін негіздеуге,
дәлелдеуге қатысты үлкен жауапкершілік ... ... ... ... күмәнді жайлар жөнінде дауласуға мүмкіндік береді.
12. Қорғаушы мен қорғалушы арасында коммуникативтік байланыстың орнауы
арада ... ... ... ... ұғындырады, ондай
қатынастардың мақсаты неғұрлым ... ... оның ... ... соғұрлым дұрыс қамтамасыз етіледі.
Айыпталушы мен қорғаушы арасындағы ... ... ... ... ... сеніміне негізделсе ғана араларында ... ... ... пен ... ... қатынастардың сипатын бір-біріне деген
сенім анықтайды. Сенім неғұрлым мықты ... ... ... да ... ... асырылады. Сенім білдіру объектісінің маңыздылығы және оны
айыпталушының қауіпсіз деп бағалауы ... ... ... ... ... мен айыпталушы арасында байланыс орнап, оның ары қарай дамуы
өздерінің бірлескен қызметінің оң нәтижесін көруі, яғни нақты сезінуі ... ... Егер ... ... ... ... де ұғынса, коммуникативтік
байланыс нығая түседі. Мысалы, қорғау жағының алдында тұрған қайсыбір
аралық ... ... үшін оң ... ... ... ... шарасын өзгерту немесе бұзу туралы қорғаушы мәлімдеген
қолдаухаттың қанағаттандырылуы).
13. ... мен ... ... ... ... ... алып келеді. Қақтығыстар, көбіне, кейбір нанымдардан ғана
емес, екі жақтың әрқайсысының өз ... ... деп ... ... ... айыпталушы өз пікірін бірден анықтап, кейін одан бас
тартпайды, оның кейбір тұстарда ... ... көре ... өз ... арылу үшін ... ... ... ... ... негіз боларлық ақпаратты оған мақсатты
түрде ... ... ... ... ... ... мүдделер
қақтығысы, ортақ мақсаттың болуы, араларындағы әлеуметтік ... ... ... Іс ... өз ... қалыптастырғанда қорғаушы мыналарды
ескеруге тиіс:
а) қорғаушы қорғауды жүзеге асыру үшін ғана керек;
б) айыпталушының өзінің кінәсіздігі туралы ... ... ... табылады;
в) айыпталушыны ақтау туралы мәселе көтеру үшін ... ... ... ... сенімді болуы қажет емес, ол оның ... ... ... ... ... қайшылықтар мен алауыздықты дұрыс және уақтылы шешу үшін
қорғаушы мен ... ... ... ... ... керек.
д) айапталушының кінәлі екендігіне қатысты қорғаушы мен ... ... ... не ... ... ... адвокат алады, не
адвокат, егер айыпталушы одан бас тартпаса, өзінің барлық мүмкіндіктерін,
білімін және тәжірибесін ... ... ... ... оған
заңдық көмек көрсетеді.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Шаламов М.П. История Советской адвокатуры. - М., 1939. – ... ... С. ... и адвокатская деятельность в
Республике Казахстан. – Алматы: Данекер, 2001. – 236 ... ... ... ... - ... 1982. –
230 с.
4. Учреждение судебных установлении, утверждение Указом
Правительствующего ... от 20 ... 1864 г. // ... Суд. Реф. - М., 1991. – С. 11.
5. Буробина В.Н. Адвокатская деятельность: ... – М., 2001. – 256 ... ... Н. Очерки и воспоминания // ... ... ... - №12. - ... ... Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России в
60-80 годы 19 ... - М., 1987. – 245 ... ... Н.В. ... и ... в ... ... -
М. 1986. – 215 с.
9. История государства и права Казахской ССР. - Алма-Ата 1982.
– 232 с.
10. Фукс С. ... ... ... в 18 ... ... 19 в.в. ... 1981. – 311 ... Барщевский М.Ю. Организацияи деятельность адвокатуры ... - М., 1997. – 325 ... ... Ю. ... ... и ... государство.
Происхождение и развитие советской адвокатуры (1917-1939). -
М., 1993. – 345 с.
13. Положение он ... суде ... ... ... Утверж. Декретом ЦИК 8.04.1921.
14. Тыныбеков С.Т. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –
Алматы: Данекер, 2001. – 236 ... ... И.И. ... ... и ... // ... – 1992. ... – С. 3.
16. Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет туралы Заңы 23-
бап.
17. Сухарев.А.Я. Кадровые вопросы деятельности адвокатуры ... ... – 1987. - №10. – С. ... ҚР ... ... туралы Заңы 32-бап.
19. Правила професиональной этики адвокатов, ... ... ... ... От 20 ... 1998 ... ... М.П. История Советской адвокатуры. - М., 1939. – ... ... ... 2003 ... 3 маусымдағы № 425-ІІ
Заңымен 33-бап, 33-1 ... ... ... ... айналысу құқығына лицензия берутәртiбi
туралы Ереже ҚР Әдiлет Министрi бекiткен 21 қаңтар 1998 жыл
№19.
23. Қазақстан ... 2003 ... 3 ...... ... қызмет туралы заңға ... ... Ваш ... адвокат – М.: Прогресс Университет,
1993. – 287 с.
25. Сулейменова Г.Ж., ... Л.В. ... и ... в ... ...... 2002. – 255
с.
26. ҚР Адвокаттық қызмет туралы Заңы 31-бап.
27. Стецовский Ю.И., Ларин А.М. ... ... ... ... на защиту. - М., 1988. – 300
с.
28. «Адвокаттық ... ... ... ... ҚIЖК 7 ... 4 бөлiгi.
30. Шаламов М.П. История Советской адвокатуры. - ...... ... С.Н. ... в ... ... - М., 1996. –
311 с.
32. Қайыржанов Е., Жамиев Р. ... ... ... ... тәсiлдерi // Заң журналы. – 2001. - №1. – 13 б.
33. Тыныбеков С.Т. ... ... и ... в РК ...... ... университетi,
1997. – 280 с.
34. Стецовский Ю.В. Советская адвокатура:Учебная ... ... - М.: ... ... 1989. – 255 ... ... О.В. ... Адвокат в уголовном игражданском
процессах. – Костанай, 1998. – 285 с.
36. Тыныбеков С.Т. Организационные ... и ... в РК ...... ... ... – 280 с.
37. Сборник законодательных и нормативных актов,регулирующих
деятельность адвокатов. - Алма-Ата, 1981. – 200 с.
38. Бусленко.Н.И. ... ... - ... на ... 1996. – ... ҚР ... ... туралы» Заңы 5.12.1995 жыл.
40. Чертков. В.Л. Дела гражданские (Записки адвоката). - М.:
Росийское право, 1992. – 299 ... ... Н.И. ... Вопросы и ответы. - Ростов на Дону,
1996. – 288 с.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары туралы84 бет
«ҚР-ның Адвокатура және адвокатура қызметі» пәнінен оқу бағдарламасы47 бет
Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі78 бет
Көлік құралдар салығы14 бет
Әлеуметтік салық 6 бет
Адвокатураның құрылу сатылары28 бет
Ежелгі замандағы адвокатура институтының қалыптасуы мен даму тарихы41 бет
Сот, адвокатура, нотариат органдарының құқықтық жағдайы6 бет
«Жаза ұғымы және оның мақсаттарының тиімділігі»65 бет
Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына прокурорлық қадағалаудың маңызы мен мақсаттары54 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь