Нотариаттың пайда болу негіздері.нотариаттың даму кезеңдері: нотариат туралы заңдардың реформасы. нотариаттың ұйымдастырылуы мен қызметтік реттейтін заңнама. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды нотариаттық заңнама негізінде жүзеге асыру


Нотариаттық құқық деген негiз 2 түрлi мағынада берiледi: бiрiншiден – нотариаттық қызметтi анықтайтын арнайы курс ретiнде жеке құқықтың бiр түрi; екiншiден – нотариаттық құқық өзiне тән қатынастарды реттейтiн пән.
Сондықтан да, көптеген авторлар нотариаттық құқық жеке автономияға (дара) ие деп көрсетедi. Себебi, нотариустың қызметi, мiндеттерi, жауапкершiлiгi, жеке нормаларды реттеудiң пәнi ретiнде қолданылады. Ал, кейбiр авторлар нотариаттық құқықты жеке деп санау үшiн оларды реттейтiн жеке қайнар көздерi болу керек дейдi. Нотариаттың пайда болуы сонау ерте заман мемлекетiнде Вавилон мен Египетте – ол кезде «писцы» деп атады, ал Римде «note» деген сөзден шыққан, яғни «жаза бiлетiндер» деген мағынаны бiлдiредi. Ал кейiнен бұл қызмет дами келе хат жүргiзушiлер (письмоводители) немесе нотариустар деп аталған.
Нотариус – бұл азаматтық қоғамда заңды айғақтар мен әрекеттердi куәландыратын тұлға. Сондықтан да, ол қоғамда көптеген жеке тұлғалардың және заңды тұлғалардың мүддесiн қамтамасыз етедi.
Осындай маңызды iс-әрекеттердi жүзеге асыратын қыхзмет жүйесi қай қоғамда болмасын өз қажеттiлiгiн толтырды.
Сондықтан да, Қазақстан Республикасында нотариаттық қызметтiң дамуын соңғы жылдарға қарағанда 2 кезеңге бөлуге болады:
1 – кезең: 1974 жылдың 13 тамызында қабылданған «ҚазССР-нiң мемлекеттiк нотариус туралы» заңы;
2 – кезең: 1997 жылдың 14 шiлдесiнде қабылданған «Қазақстан Республикасының нотариусы туралы» заңы.
Осы заңға сәйкес қазiргi кездегi Қазақстан Республикасының нотариустық қызметiнiң барлық негiздерi жүзеге асырылады.
«Нотариус туралы» заңның 1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нотариусы дегенiмiз - құқықтар мен фактiлердi куәландыруға басқа да мiндеттердi жүзеге асыруға бағытталған нотариустық iс-әрекеттердi жасау арқылы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғайтын құқық жүйесi.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Нотариаттың пайда болу негіздері.Нотариаттың даму кезеңдері: Нотариат туралы заңдардың реформасы. Нотариаттың ұйымдастырылуы мен қызметтік реттейтін заңнама. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды нотариаттық заңнама негізінде жүзеге асыру.

Нотариаттық құқық деген негiз 2 түрлi мағынада берiледi: бiрiншiден - нотариаттық қызметтi анықтайтын арнайы курс ретiнде жеке құқықтың бiр түрi; екiншiден - нотариаттық құқық өзiне тән қатынастарды реттейтiн пән.
Сондықтан да, көптеген авторлар нотариаттық құқық жеке автономияға (дара) ие деп көрсетедi. Себебi, нотариустың қызметi, мiндеттерi, жауапкершiлiгi, жеке нормаларды реттеудiң пәнi ретiнде қолданылады. Ал, кейбiр авторлар нотариаттық құқықты жеке деп санау үшiн оларды реттейтiн жеке қайнар көздерi болу керек дейдi. Нотариаттың пайда болуы сонау ерте заман мемлекетiнде Вавилон мен Египетте - ол кезде писцы деп атады, ал Римде note деген сөзден шыққан, яғни жаза бiлетiндер деген мағынаны бiлдiредi. Ал кейiнен бұл қызмет дами келе хат жүргiзушiлер (письмоводители) немесе нотариустар деп аталған.
Нотариус - бұл азаматтық қоғамда заңды айғақтар мен әрекеттердi куәландыратын тұлға. Сондықтан да, ол қоғамда көптеген жеке тұлғалардың және заңды тұлғалардың мүддесiн қамтамасыз етедi.
Осындай маңызды iс-әрекеттердi жүзеге асыратын қыхзмет жүйесi қай қоғамда болмасын өз қажеттiлiгiн толтырды.
Сондықтан да, Қазақстан Республикасында нотариаттық қызметтiң дамуын соңғы жылдарға қарағанда 2 кезеңге бөлуге болады:
1 - кезең: 1974 жылдың 13 тамызында қабылданған ҚазССР-нiң мемлекеттiк нотариус туралы заңы;
2 - кезең: 1997 жылдың 14 шiлдесiнде қабылданған Қазақстан Республикасының нотариусы туралы заңы.
Осы заңға сәйкес қазiргi кездегi Қазақстан Республикасының нотариустық қызметiнiң барлық негiздерi жүзеге асырылады.
Нотариус туралы заңның 1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нотариусы дегенiмiз - құқықтар мен фактiлердi куәландыруға басқа да мiндеттердi жүзеге асыруға бағытталған нотариустық iс-әрекеттердi жасау арқылы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғайтын құқық жүйесi.
Қазақстан Республикасының Нотариус туралы заңының 1-бабының 2-тармағына сәйкес нотариаттық қызметтi жүзеге асыруға құқылы:
1. Мемлекеттiк нотариустық кеңселерде жұмыс iстейтiн мемлекеттiк нотариустар;
2. Жеке тәжiрибемен айналысатын мемлекеттiк емес нотариустар;
3. Нотариустық қызметтердi жүзеге асыруға өкiлеттi жергiлiктi атқарушы органдардың лауазымды тұлғасы;
4. Қазақстан Республикасының атынан консулдық қызметтi атқаратын жеке тұлға;
5. Заңға сәйкес өзiне өкiлеттi лауазымды тұлға.

Нотариат туралы заңдар
Нотариат туралы заңдар Азаматтық кодекс нормаларынан, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының нотариаттық қызметтi реттейтiн өзге де заңдарынан тұрады.
Нотариаттық қызмет және оның кепiлдiктерi
1. Нотариаттық қызмет - бұл нотариустың осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген нотариаттық iс-әрекеттердi жасауы.
Осы Заңда белгіленген жағдайларда және шектерде жекелеген нотариаттық iс-әрекеттерді арнайы уәкілетті лауазымды адамдар жасай алады.
Қазақстан Республикасындағы нотариаттық қызмет нотариаттық іс-әрекеттердің заңдылығы, тәуелсіздігі, құпиялылығы қағидаттарына негізделеді.
Нотариаттық қызмет кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды.
2. Нотариустар мен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi басқа да адамдар нотариаттық iс-әрекеттер жасағанда тәуелсiз болады және тек қана заңға бағынады. Бұл орайда олар осы Заңды және басқа нормативтiк құқықтық актiлердi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен, осындай қызметтi реттейтiн халықаралық шарттарды басшылыққа алады.
3. Жеке және заңды тұлғаларға олардың жасаған нотариаттық iс-әрекеттерiнің құпиясын сақтауға кепiлдiк берiледi.
4. Нотариус ретiнде қызметiн тоқтатқан адамдар нотариаттық iс-әрекеттердiң құпиясын сақтауға мiндеттi.
4-1. Нотариаттық iс-әрекеттердiң құпиялылығын сақтауға мiндеттiлік нотариустың тағылымдамадан өтушілері мен көмекшiлерiне қолданылады.
5. Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер, нотариус берген құжаттардың көшiрмелерi немесе дубликаттары тапсырысы бойынша нотариаттық iс-әрекеттер жүргiзiлген заңды және жеке тұлғаларға, не олардың уәкiлеттi адамдарына ғана берiледi.
6. Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер мен құжаттар өздерi жүргiзiп жатқан iстер бойынша соттың, тергеу және анықтау органдарының, өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу істері бойынша әділет органдарының жазбаша талап етуi бойынша, прокуратура органдарына, сондай-ақ әдiлет органдарына және осы Заңмен нотариустар қызметiн тексерудi жүзеге асыруға уәкiлдiк берiлген нотариат палаталарына берiледi.
Адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті нотариаттық іс-әрекеттер туралы мәліметтер де оған заң көмегіне жүгінген сенім білдірушінің қорғаушысы немесе өкілі ретінде қатысатын адвокаттың жазбаша сұрау салуы бойынша беріледі.
7. Жасалған нотариаттық iс-әрекет туралы мәлiметтердi қасақана жария еткен адамдар заңдарға сәйкес жауап бередi.
8. Заңды тұлғалар және лауазымды адамдар нотариаттық iс-әрекеттер жасауға қажеттi мәлiметтер мен құжаттарды нотариус талап еткен кезден бастап күнтізбелік он күн мерзiмнен кешiктiрмей оларды нотариусқа ұсынуға мiндеттi.
9. Өсиеттер туралы мәлiметтер, өсиеттердiң дубликаттары мен көшiрмелерi мүдделi адамдарға, егер заңдарда өзгеше белгiленбесе, өсиет берушi өлгеннен кейiн ғана берiледi.
Нотариаттық iс жүргiзу
1. Нотариаттық iс жүргiзу Қазақстан Республикасының архивтер мен құжаттаманы басқару жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттік органымен келiсу арқылы Республикалық нотариаттық палатаның қатысуымен Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi бекiтетiн Нотариаттық iс жүргiзу жөнiндегi қағидаға (бұдан әрi - Қағида) сәйкес жүзеге асырылады.
2. Қағида талаптарының сақталуына бақылау жасауды аумақтық әдiлет органдары мен нотариат палаталары жүзеге асырады.
3. Мемлекеттік нотариустардың құжаттары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен мiндеттi түрде мемлекеттік архивке тапсырылуға тиіс.
Жекеше нотариустардың құжаттары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен міндетті түрде жеке нотариаттық архивке тапсырылуға тиiс.
Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе
Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе - бұл нотариаттық қызметті автоматтандыруға және әділет органдары мен нотариаттық палаталардың өзара іс-қимылына арналған аппараттық-бағдарламалық кешен.
Нотариаттық iс жүргiзiлетiн тiл
1. Нотариаттық iс Қазақстан Республикасының тiл туралы заңдарына сәйкес жүргiзiледi.
2. Егер нотариаттық iс-әрекет жасауды өтiнген адам iс жүргiзiлетiн тiлдi бiлмесе, ресiмделген құжаттардың мәтiндерi оның өтiнiшi бойынша осы Заңның 80-бабына сәйкес ақы төлеттiрiп аударылып берiлуге тиiс.
Қазақстан Республикасындағы нотариус
1. Егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, жасы жиырма беске толған, жоғары заң білімі, заңгер мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар, нотариуста кемінде бір жыл мерзіммен тағылымдамадан, әділет аттестаттау комиссиясында аттестаттаудан өткен және нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алған Қазақстан Республикасының азаматы нотариус бола алады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен қызмет атқаратын әкімшілік мемлекеттік қызметші мемлекеттік нотариус болып табылады.
Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алуды қоспағанда, мемлекеттік нотариусқа осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген талаптар қолданылады.
Заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелмеген немесе алынбаған, белгiленген тәртіппен іс-әрекет жасауға қабiлетсіз не iс-әрекет жасауға қабілеттілігі шектеулi деп танылған адам нотариус бола алмайды.
Өзiне қатысты ақталмайтын негiздер бойынша қылмыстық iс тоқтатылған, лицензиясынан айырылғандықтан не нотариаттық iс-әрекет жасау кезiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылуына жол бергенi үшiн мемлекеттiк нотариус қызметiнен босатылғандықтан нотариаттық қызметтi тоқтатқан адам да осындай оқиға болғаннан кейiн бес жыл бойы нотариус бола алмайды.
2. Жекеше және мемлекеттiк нотариустардың нотариаттық қызметтi жүзеге асырған кездегi құқықтары, мiндеттері тең болады. Олар ресiмдеген құжаттардың бiрдей заң күшi болады.
3. Осы баптың 1-тармағында көзделген лицензиясы жоқ адамдардың (мемлекеттік нотариусты және осы Заңның 1-бабындағы 2-тармақтың 2), 3) тармақшаларында аталған адамдарды қоспағанда) нотариаттық iс-әрекеттер жасауы, не нотариат туралы заңдардың өзге де талаптарын бұзып жасауы және сол iс-әрекеттерден табыс табуы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болуға әкеп соғады.
4. Аумақтық әділет органы мемлекеттік нотариустың нотариаттық iс-әрекеттері үшін мүліктік жауапкершілікте болады.
Нотариустың көмекшілері мен тағылымдамадан өтушілері
1. Нотариустың көмекшілері мен тағылымдамадан өтушілері болуы мүмкін.
2. Қазақстан Республикасының азаматы ғана нотариустың көмекшісі бола алады.
3. Нотариустың көмекшісі жеке практикамен айналысатын нотариуста еңбек шартының негізінде жұмыс істей алады немесе мемлекеттiк нотариат кеңсесінің құрамында бола алады.
4. Жоғары заң білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары нотариустың тағылымдамадан өтушілері бола алады.
Тағылымдамадан өтушілер тағылымдамадан өту туралы шарт негізінде жеке практикамен айналысатын нотариустарда немесе мемлекеттік нотариустарда тағылымдамадан өтеді.
Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адам аумақтық әділет органымен немесе аумақтық нотариаттық палатамен тағылымдамадан өту туралы шарт жасасады.
5. Көмекші мен тағылымдамадан өтуші нотариустың ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Нотариаттың пайда болуы
Нотариаттың қызметінің түсінігі. Нотариаттық қызметтің пәні мен әдісі
Нотариаттың түсінігі, оның мақсаты, функциясы мен қағидалары туралы
Нотариаттың түсінігі, оның мақсаты, функциясы мен қағидалары
Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн iске асыру және қорғау
Нотариаттық қызметтің Қазақстан Республикасында қалыптасуы мен дамуы
Кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың азаматтық- құқықтық формалары
Заңды тұлғалардың түрлері туралы
Нотариат қызметі
Коммерциялық заңды тұлғалардың жауапкершілігі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь