Банк өнімдерінің қызметтері және мәні мен мағынасы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1 БАНК ӨНІМДЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖӘНЕ МӘНІ МЕН МАҒЫНАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.1 Банктік өнімдер мен қызметтердің мәні мен түрлері ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.2 Жаңа банктік өнімдер мен қызметтердің негізгі түрлерінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.3 Қазақстан нарығында жаңа банктік өнімдер мен қызметтерді енгізу тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

2 АҚ ”ТЕМІРБАНК ҚАЗАҚСТАН” ЖАҢА БАНКТІК ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
2.1 Темірбанкі АҚ қызмет түрлерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.2 АҚ “ Темірбанкінде” қызметтердің қаржылық көрсеткіштерін талдау ... .41


3 ҚАЗАҚСТАНДА ЖАҢА БАНКТІК ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЕҢГІЗУДІҢ БОЛАШАҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
3.1 Қазақстан нарығында жаңа банктік өнімдер мен қызметтердің даму мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
3.2 Жаңа банктік өнімдер мен қызметтерді жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ...50

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
Бірінші бағыт іс жүзіндегі операциялармен қызметтердің түрлерін сапалы түрде жетілдірумен байланысты болды. Осылайша, несиелендіру аясында көптеген банктер қарыздардың жаңа түрлерін енгізді, соның ішінде кедесідей жеке клиенттер үшін де,
- қарыз алушы өзінің ескі үйін сатқанға дейін жаңа үйді сатып алуға жеке тұлғаға берілетін қарыз;
- өзі иелік ететін үйді қайта құруға, жөндеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отырған үй иесіне ұсынылатын үйді жақсартуға берілетін қарыз;
- өзі иелік ететін қайта құруға, жөндеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отырған үй иесіне ұсынылатын үйді жақсартуға берілетін қарыз;
- тұтынушылық мақсаттарға,жеке несиелік жоспардың жасалуына берілетін қарыз;
- уақыт өте өтелуге берілетін қарыз;
- шартталмаған мақсаттар мен т. басқаға жеке тұлғаға берілетін қарыз.
Банктік қызметтер нарығын дамытудың екінші бағыты клиенттер үшін ертеректе жүргізілмеген, потенциалды түрде жаңа операцияларды банктердің іздестіруі мен дамытуына негізделді.
Бұл бағыт, уақыт өте, көптеген банктердің жүргізетін саясаттарының негізгі буынына айналды.
80-ші жылдардың басында коммерциялық банктер мағыналы түрде клиенттерге қызмет көрсетудің әртүрлі формаларының дамуына артықшылық бере отырып, операциялардың санын кеңейтті. Операциялардың дәстүрлі түрлерімен қатар жаңа қызметтер де дами бастаған банктік қызметтердің жаңаландырылған нарығының құрылуы басталды.
Елде жүргізілген экономикалық реформа банктік істің дамуындағы жаңа сатыны ашты. Нарыққа өту шарттарындағы ерекше өзектілікті біздің елде банктік қызметтер мен өнімдердің даму болашағының сұрақтары алды.
Кең клиентурасы бар банктік операциялардың тиімді түрдегі икемді жүйесі ішкі жинақтардың мобилизациясына ықпал ете алады. Және де ықпал етуге тиіс. Бұл байланыста маңызды мағынаға өзгермелі экономикалық қалыптасқан қажеттіліктеріне әсер ете алатын икемді банктік қызмет көрсету иелік етеді. Банктік операциялар нарығындағы бәсекелестік, сондай-ақ банктік қызмет көрсетудің сандық және сапалық сипаттамаларына әсер етеді.
Тұрғылықты халыққа дәстүрлі банктік қызметтерді көрсетумен қатар-депозиттерге құралдарды тарту, қарызды ұсыну және де тұрғылықты халыққа есепті- кассалық қызмет көрсетуді жүзеге асырумен қатар-біздің елде қазіргі заман талабынасай банктік институттар банктік операциялардың жаңа түрлерінде орындай бастады: электронды қызметтер, клиенттердің тапсырмасы бойынша маркетингтік зерттеу жұмыстары, валюталық операциялар мен т.б қызметтер, соның ішінде тростық, форфейтингтік, лизингтік, кеңестік және т.б.
1. ҚР-ның Азаматтық кодексі 27 желтоқсан 1994 жыл (жалпы бөлімі);
2. ҚР-ның Азаматтық кодексі 1 шілде 1999 жыл (Ерекше бөлімі);
3. 1998 жылдық 29 маусымынан бастап «ҚР-ның Ұлттық Банк туралың заңы
4. 1998 жылдық 29 маусымынан бастап «Банктер мен банктік қызмет туралың заңы
5. ҚР Президентінің 31 тамыз 1995 жылғы «ҚР-дағы банктер мен банктік қызмет туралың Заң күшіне ие Қаулысы;
6. ҚР-ның «Қаржы сұрақтары бойынша ҚР-ның кейбір заңдық актілеріне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралың заңы
7. ҚР-ның «Валюталық реттеу туралың Заңы 1993 ж 14 сәуір
8. ҚР-ның «Шетелдік инвестициялар туралың Заңы 1994 жыл 27 желтоқсан.
9. Президенттің “ҚР ҰБ туралы ” Қаулысы № 2155 1996 ж 30 наурыз.
10. «Лицензиялау туралың Заң күшіне ие Президент қаулысы 1996 7 сәуір
11. «Банкроттық туралың Заң күшіне ие Президент қаулысы 1996 7 сәуір
12. Деятельность банков. Современный опыт США. М.: S Bank, 1992 г. 10. Долан Э. Дж., Кэмпбэлл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика 7 - Л., 1991 г.
13. Банковская система за десять лет независимости Республики Казахстан. Под. ред. Н.К.Абдулиной, алматы 2006
14. Банковский менеджмент. Пер.с англ. со 2-го изд. – М: Дело, 1997г.-768с. Роуз Питер С.
15. Лисак Б. Казахстанские банки на пути перемен. 11 Банки Казахстана, 1999, -№ 87 - С. 16-18.
16. Дербисов Е. Финансы Казахстана: Между прошлым и будущим. Алматы, 1996 г.
17. 2004-2004 жылғы «Қазақстан ТемірБанкің банктік мәліметтері
18. Анализ результатов отчета по практики в ОАО Народный банк РК
19. Банки и банковские операции/ Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова и др. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 г..
20. Общая теория денег и Кредита под ред. Е.Ф.Жукаова Москва Юнити, 2004
21. Бакновкое дело Л.Б. Айманова Алматы 2004
22. Банки Казахстана на внутреннем финансовом рынке/ Е.М. Арынов, Р.К. Жуламанова и др. - Алматы, 1996 г.
23. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1999 г.
24. Банковское дело. Под ред. Г.С. Сейткасимова. - Алматы, Каржы Каражат, 1998 г.
25. Деньги, кредит, банки: Учебник/Лаврушина О.И., Ямпольский М.М., Савинский Ю.П., и др. -СПб, 1998г.
26. Банки и банковские операции: Учебник для вузов/Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. – М.: банки и биржи: ЮНИТИ,1997г.
27. Под ред. д.э.н., Г.С.Сейткасимова «Банковское делоң Алматы «Каржы-Каражатң,1998г.
28. Деньги, кредит, банки. Под ред. Г.С. Сейткасимова. – Алматы, Экономика, 1996 г.
29. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. - М.: ЮНИТИ, 1997г.
30. Калиева Г.Г. Кредитное дело. - Алматы: Экономика, 1997 г.
31. Калиева Г.Г. Коммерческие банки в Казахстане: проблемы устойчивости. - Алматы: Экономика, 1997 г.
32. Мадиярова Д.М., Маряевский В.С. Основы современного банковского дела. - Алматы, 1997 г.
33. Русско-казахский словарь. І, ІІ тома. Қазақ Совет энциклопедиясының бас редакциясы, Алматы-1981 ж.
34. Нарықтық экономиканың орысша-қазақша түсіндірме сөздігі, Алматы: Казмем ҒАҒЗИ, 2005, 400 б.
35. Экономикалық сөздік анықтамалық, Қарағанды, «Болашақ-Баспаң, 1999 ж. 240 б. Тоқсейтов Р.Қ.
36. Руссо-казахский экономический словарь делового человека, Алма-Ата. Научно исслед. центр, «Мұраттасң МЧП, Толга, МГП «Демеуң, 1992-220 с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
............................................6
1 БАНК ӨНІМДЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖӘНЕ МӘНІ МЕН
МАҒЫНАСЫ....................................................................
.....................................8
1. Банктік өнімдер мен қызметтердің мәні мен
түрлері...............................8
2. Жаңа банктік өнімдер мен ... ... ... ... ... жаңа ... ... мен қызметтерді енгізу
тәжірибесі.............................................................
.......................................23
2 АҚ ”ТЕМІРБАНК ҚАЗАҚСТАН” ЖАҢА БАНКТІК ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ
ТАЛДАУ......................................................................
.............30
1. Темірбанкі АҚ қызмет түрлерін
талдау.........................................................30
2. АҚ “ ... ... ... ... ... ... ЖАҢА БАНКТІК ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЕҢГІЗУДІҢ
БОЛАШАҒЫ....................................................................
.................46
3.1 Қазақстан ... жаңа ... ... ... ... Жаңа банктік өнімдер мен қызметтерді жетілдіру
жолдары.......................50
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.....................................54
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
.......................................................................
.56
КІРІСПЕ
Бірінші бағыт іс жүзіндегі операциялармен қызметтердің түрлерін сапалы
түрде жетілдірумен байланысты болды. ... ... ... ... ... жаңа ... енгізді, соның ішінде кедесідей
жеке клиенттер үшін де,
- қарыз ... ... ескі үйін ... дейін жаңа үйді сатып алуға жеке
тұлғаға берілетін қарыз;
- өзі ... ... үйді ... ... ... жұмыстарын жүргізуді
жоспарлап отырған үй иесіне ұсынылатын үйді жақсартуға берілетін
қарыз;
- өзі ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізуді жоспарлап
отырған үй иесіне ұсынылатын үйді ... ... ... ... мақсаттарға,жеке несиелік жоспардың жасалуына берілетін
қарыз;
- уақыт өте ... ... ... ... мақсаттар мен т. басқаға жеке тұлғаға берілетін қарыз.
Банктік қызметтер нарығын дамытудың екінші бағыты ... ... ... ... ... жаңа ... ... мен дамытуына негізделді.
Бұл бағыт, уақыт өте, көптеген банктердің жүргізетін саясаттарының
негізгі буынына ... ... ... коммерциялық банктер мағыналы түрде
клиенттерге қызмет көрсетудің әртүрлі формаларының дамуына ... ... ... ... ... ... дәстүрлі түрлерімен
қатар жаңа қызметтер де дами бастаған банктік қызметтердің ... ... ... ... экономикалық реформа банктік істің дамуындағы жаңа
сатыны ашты. ... өту ... ... ... ... елде
банктік қызметтер мен өнімдердің даму болашағының сұрақтары ... ... бар ... операциялардың тиімді түрдегі икемді
жүйесі ішкі жинақтардың мобилизациясына ықпал ете алады. Және де ... ... Бұл ... ... ... ... экономикалық
қалыптасқан қажеттіліктеріне әсер ете алатын икемді банктік қызмет көрсету
иелік етеді. Банктік операциялар ... ... ... ... ... сандық және сапалық сипаттамаларына әсер етеді.
Тұрғылықты халыққа дәстүрлі банктік қызметтерді көрсетумен қатар-
депозиттерге құралдарды ... ... ... және де ... ... кассалық қызмет көрсетуді жүзеге асырумен қатар-біздің елде қазіргі
заман талабынасай ... ... ... операциялардың жаңа
түрлерінде орындай бастады: электронды қызметтер, клиенттердің тапсырмасы
бойынша ... ... ... ... ... мен ... соның ішінде тростық, форфейтингтік, лизингтік, кеңестік және
т.б.
Осы және бірқатар басқа да ... ... және ... жұмыс барысында дәлірек сипатталады.
Аталған мәселенің маңыздылығы мен өзектілігі банктердің нарықтық
экономикада ... ... ... табылатындықтарын да бекітіледі.
Қызмет көрсету барысында олар, ақша ... ... ... ... мен міндеттемелерді жасап шығады. Осылайша, клиенттердің
салымдарын ала отырып, банк жаңа ... ол ... ... алушаға жаңа талап жасап шығарды. Жаңа ... мен ... ... бұл ... ... делдалдылықтың негізі б.т.
Тұрғылықты халыққа қызмет көрсететін банктердің ... ... ... ... ... ... ... аса толығырақ
қанағаттандыруға максималды әсер етуге, жеке ... ... ... ... жақсартуға, банктік операциялар секторын кеңейтуге ... ... ... төмендетуге ең аз шығындар ... жолы ... ... ... ... ... өзі менің дипломдық
жұмысының тақырыбының нарыққа өту шерттарында жаңалығын және ... ... ... және ... ... ... ... шетелдегі қосарлы мәселелер ... ... ... ... және ... ... коммерциялық банктерінің
жұмыстарын талдау процессінде алынған материалдар, және де кезеңдік
әдебиеттер ... ... ... мен мәліметтері
алынған. Осылайша, банктік қызметтердің ролі өте маңызды, олар ... ... ... ... ... ... ... зерттеу объектісі болып екінші деңгейлі банктер
ұсынатын қызметтер мен өнімдердің тікелей жаңа ... ... ... мен өнімдердің, олардың формалары мен түрлерінің ұсынылуы мысалы
ретінде банктердің бірі, АҚ Қазақстан ТемірБанкі алынған.
Берілген дипломдық жұмыстың мақсаты ... ... ... ... жаңа ... мен ... мәні мен мағынасын
ашып көрсету.
Дипломдық жұмыстың міндеттері:
1. ... ... мен ... ... ... және ... қазіргі кезде қолданылатын ... мен ... ... салыстыру;
2. Белгілі бір банктің мысалында жаңа банктік өнімдер мен
қызметтердің ... ... Жаңа ... мен ... даму ... анықтау және де
өнімдер мен қызметтердің мәселелері мен ... ... ... және де ... ... оларды
жетілдіру жолдарын анықтау.
Жұмыс кіріспеден, үш ... ... мен ... ... . БАНК ӨНІМДЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖӘНЕ МӘНІ МЕН МАҒЫНАСЫ
1.1. Банктік өнімдер мен қызметтердің мәні мен ... ... ... ... ... ... банктің бір немесе бірнеше операциялары табылады.
1995 ж 31 ... ... ... мен банктік қызмет туралың номері
2443 Заңының 30-шы ... ... ... қызметтер санына келесі
операциялардың жүзеге ... ... және жеке ... ... қабылдау;
банктік операциялардың бөлек түрлерін жүзеге ... ... ... ... ... ашу мен ... операциялар;
аударма операциялары;
есептік операциялар;
жеке және заңды тұлғалардың, соның ішінде олардың банктік шоттары бойынша
банк
корреспонденттердің тапсырыстары бойынша ... ... ... ... ... операциялар;
сейфтік операциялар;
ломбардтық операциялар;
төлемдік карточкалардың шығарылуы;
банкноталар, монеталар және құндылықтаринкоссациясы;
шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру.
Аталған операциялар банкнермен ҚР ҰБ-мен ... ... ... ... ... Жоғарыда аталған операциялардан басқа, банктер ҚР ҰБ-
нің арнайы лицензиясын алған кезде, келесідей операцияларды ... ... ... шығару;
кепілдемелік операциялары;
келісім–шарттық (лизингтің) әрекет етуінің бүкіл мерзіміне жалға берілетін
мүлікке жалға берушінің ... ... ... ... ... ... ... қағаздардың (акциялардан басқаларының) эмиссиясы;
факторингтік операциялар;
фордейтингтік операциялар.
Көрсетілген тізімде “банктік операциялар” мен “банктік қызметтер”
туралы түсінік ... ... ... ... операцияларды
орындау нәтижесінде ақша құралдарының қандай да бір ... ... ... ... несиелік операцияларды алуға болады – ... ... ... алады және де ақша құралдары қарыз алушының есептік шотына
аударылады және оның ... ... оның ... ... ... вариантта есептік операция- сатып алушы несиенің көлемін
жеткізуімен өнімдер, көрсетілген ... ... ... жұмыс үшін өз
жабдықтаушысымен есептесу біруақытылы жүзеге асырылады. Ақша құралдары ... ... ... Ақша ... ... ... аталмыш
сейфтік операциялар орындалған кезде немесе банктік ... ... ... ... орнын ауыстыру кезінде, ... ... ... ... ... Бұл жағдайлардың
барлығында, біріншіден, ... ... ... ... орны ... ... ... құндылықтардың көлемі
өзгермейді (ұлғаймайды немесе кемімейді). Және де, ... ... бір ... ... ... ... Аталғандардың негізінде
банктік операциялардың банктік қызметтерден ерекшеленетіндігін атап айтуға
болады және де ... ... ... жөн. ... та, ... ... коммерцияландыру кезінде бұндай бөлудің белгілі-бір қиындықтары
бар екені түсінікті. Бірақ бұл ... ... ... ... қызметтер түсінігі кеңінен тараған.
Одан басқа, коммерциялық банктердің қызметтерін белгілі-бір төлем үшін
клиенттің ... оның ... ... банктік операцияларды орындау
ретінде анықтауға болады.
Банктік қызметтерді, ең алдымен, спецификалық және спецификалық ... ... ... Спецификалық қызметтер болып ерекше кәсіпорын
түріндегі банк ... ... ... ... ... ... ... операциялардың үш түрі жатады.
1. банкке клиенттердің ақша құралдарын салымдарға орналастырумен
байланысты депозиттік операциялар;
2. ... ... ... ... тапсырыстары бойынша банктер
әртүрлі шоттар аша ... ... ... сату ... ... алумен, еңбек ақыны төлеумен,
салықтар мен жинақтардың және т.б. ... ... ... ... ... Қарастырылған банктік
операциялардың үш типі дәстүрлі деп аталады. Дәстүрлі операциялар
қатарына кассалық операцияларды да жатқызуға болады.
Дәстүрлі емес ... ... ... ... ... ... ... ішінде;
1. делдалдық қызметтер;
2. кәсіпорынды дамытуға ... ... ... енгізу,
акцияларды орналастыру, заңдық көмек, ақпараттық қызметтер),
3. кепілдер мен кепілдемелердің ұсынылуы;
4. сенімділік операциялары (кеңес пен ... ... ... ... көмекті қоса алғанда);
5. кәсіпорындарға буғалтерлік көмек;
6. соттық мекемелерде клиенттің мүдделерін ұсыну;
7. сейфтерді ұсыну бойынша ... ... ... және ... сараптамаға сәйкес және де ... ... ... ... ... және жеке ... ұсынылады.
Тәжірибелі түрде бұл тұлғаларға қандай да бір банкте ... ... ... ... Тек ... ... ғана бірдей болмауы мүмкін.
Банктер мұқтаж болатын шаруашылық ұйымдарға ... ... ақша ... қайта бөліп, бағыттайтындықтан ... ... және ... емес операциялар түріндегі формада жүзеге ... ... ... ... өз ресурстарын қалыптастырады
(мысалы, депозиттер, басқа банктерден алынған сертификаттар мен несиелерді
сату ... ... ... ... асыра отырып банктер тартылған
және меншіктік ресурстарды ... ... ... ... ... үшін ... байланысты банктік қызметтер ақылы және ақысыз
болып бөлінеді. Көп ... ... ... ... және ... және ... ... бөлінеді. Осылайша активті ... ... ... алу ... береді, ол оның ... ... ... ... ... ... төленүін
болжамдайды кейбір банктік операциялар еңбектің көп ... ... ... Сондықтан да, олардың босағасы қымбатырақ болады.
Материалды өнімнің қозғалысынының байласына ... ... ... ... бөлінеді:оның қозғалысымен байланыстық қызметтер және таза
қызметтер. ... ... ... ... ... ... ... қозғалысына қызмет ететіндіктен, олардың негізгі бөлігі қызметтердің
бірінші түріне жатады. Тауарлардың жылжуына ықпал ете ... ... ... жаңа ... ... құрады. Таза қызметтер тікелей
материалды өндіріспен айналысатын ұйымдарға, сонымен ... ... ... ... үшін, бөлек азаматтарға ұсынылады.
Банктік қызметтердің негізгі сипаттамалары:
қызметтердің материалды емес болмысы;
өнім қоймаланбайды, бірақ та банктерде банкир ... ... ... ... ... ... ... заңды тәртіпте шектеледі;
жаңа банктік қызметтің авторы авторлық құқыққы иелік ете ... ... ... ... мен ... ... ... және
интеграцияланған, өйткені бір банктің барлық филиалдары банктік операциялар
мен қызметтердің біркелкі таңдамасын орындайды.
Банктік операциялар мен ... ... ... ... олардың уақытқа созылатын сипаты, сенімділік қасиеті, заңдық
немесе банктік тәртіптер мен дәстүрлерге ... ... ... ... ... ... соңына коммерциялық банк клиентке банктік өнімдер мен
қызметтердің 200-ге дейінгі ... ... ... ... кең диверсификациясы банктерге клиенттерді сақтауға және ... ... ... кезінде аса рентабельді болып қалуға мүмкіндік
береді. Бірақ та ... ... ... ... нақты банктің
тәжірибесінде күн сайын қолданылмайды (мысалы, халықаралық есептесулердің
орындалуы немесе тросттық операциялар).
Банктік қызметтердің негізгі ... ... ... ... ... ең алғашқы қызметтердің бірі валюта
айырбас ... ... ... ... ... Қазіргі заман
талабына сай банктік қызметке бұл ... өте ... ... ... ... ... ... субьекетілерінің экономикалық
байланыстары әрдайым кеңеюде және глобализациялауда, яғни ... ... ... есебі мен кәсіпорын-дарға несие ұсыну. Ежелгі
кезеңдердің өзінде ... ... ... ... ала ... ... құралдардың тездетілген мобилизациясы мақсатында өздерінің сатып
алушыларының мерзімдік міндеттемелерін банктерге ... ... ... ұсынып отырды. Коммерциялық вексельдердің есебінен
жаңа кеңселік немесе өндірістік ғимараттарды салу үшін ... ... алу үшін ... кәсіпорындардың коммерциялық несиелендірілуіне
қанық емес жол ашты.
несиедегі делдалдық коммерциялық ... ... ... біріне
айналды. Бұл делдалдық заңды тұлғалар ақша қорлары мен жеке ... ... ... ... ... ... оңаша
құралдарының қайта бөлінуі жолы арқылы
жүзеге асырылады. Ресурстарды қайта бөлудің басты белгісі ретінде ... ... ... ... шығады.
Жинақтық салымдар. Қарыздарды ұсынудың пайдалы болғаны ... ... де осы ... ... құралдарды мобилизациялау (тарту) тәсілдерін
іздестіруге кірісті. Банктер, кейбір кезде бірнеше ... ... ... ... түрде өте жоғары пайыз ... ... ... ... ... ... айналды.
Құндылықтарды сақтау. Ортағасыр дәуірінде меншіктік ... ... ... ... бағалы қағаздар және басқа да құндылықтарды
сақтауға тәжірбиелей ... ... ... ... ... сақтаумен, оларға өз меншігі керек болғанға дейін құлып ... ... ... ... беру ... ... ... көрсету. Банк төлемдердің инкасациясын және де
клиент операциялары бойынша ... ... ... өз мойнына алады,
сонымен қатар қысқа мерзімді бағалы қағаздар мен ... ... ... ... ... ... кеңес беру. Мамандандырылған финансистер жұмыс істейтін банктер
несиені, жинақтарды, ... ... ... ... ... ... туған жағдайда мамандандырылған кеңес бере алады.
Құрал-жабдықтар лизингі. Банк өз ... ... ең ... оларды сатып алып және оны өз клиенттеріне жалға беретін лизингтік
келісім-шартты қолдана отырып алуды ... ... ... ... Бағалы қағаздар нарығының қалыптасуына
байланысты бағалы қағаздармен операциялардағы делдалдық ретіндегі ... өз ... ... ... ... ретінде қызмет ете алады:
1) делдал ретінде бағалы қағаздао нарығында қызметті жүзеге асыра
алатын инвестициялық институттар;
2) инвестициялық ... ... ... ... ... ... қор.
Қаржылық брокер ретінде шыға отырып, банк бағалы қағаздарды шығару мен
айналысқа жіберу бойынша өз клиенттеріне кеңес беру ... ... де банк ... ... ... ... ... онда ол
келесілермен айналысады:
1. бағалы қағаздардың шығарылуын ұйымдастыру мен үшінші тұлға
пайдасына оларды ... ... ... беру;
2. өз атынан және өз есебінен ... ... ... ... ... қағаздарды котировкалау жолымен, яғни ол бағалы
қазағдарды сатуға немесе сатып алуға міндетті болатын белгілі-бір
қағаздарға ... ... мен ... ... ... жариялайды.
Банк өз атынан бағалы қағаздарға өз ресурстарын орналстырған кезде
инвестициялық қор ретінде шығады.
трасттық (сенімділік) қызметтері. Банк белгілі-бір ... үшін ... ... ... меншігін және қаржылық істерін басқара алады. Меншікті
басқару қызметі трасттық ... ... ... ... бөлімшелер
арқылы банктер өз клиенттерінің бағалы ... ... ... мен ... ... ... агенттік қызметтер
ұсынады.
Банктік өнім ретінде банктің қызметтің материалды рәсімделген бөлігі
түсіндіріледі ... ... ... ... чек, ... ... нарықтары тиімді жұмысы мен оның бәсеке қабілеттелегі, көп
жағдайда жаңа банктік өнімдер мен ... ... ... ... жаңа ... ... мен қызметтер банктік инковация ретінде
көрініс табады. Банктік ... жаңа ... өнім ... ... ... ... инновациялық қызметінің соңғы нәтижесі.
Жаңа банктік өнімдер:
1. бірлік
2. массалық болады.
Бірлік өнім-бұл ... ... Зат ... ол оның ... ... ... ... тек оған ғана тән қасиеттерге иелік
етеді. ... ... бір ... бар ... ... ... жасалған нақты
монета. Бірлік банктік өнім өз ... ... ... ... ... ... ... да ол нақты тұтынушылар есебіне шығарылады.
Массалық банктік өнім бұл индивидуалдығы тез арада көрініс таппайтын
өнім. Оның ерекше ... ... жоқ. Ол тек өнім ... ... ... бойынша ғана бөлектенеді, мысалы, банктік депозит, банктік
шот. Массалық банктік өнім ... мен ... кең ... ... ... өнім:
1. шектелген
2. шектелмеген балоды.
Шектелген өнім- бұл шығарылу көлемі немесе саны қатаң ... Бұл ... ... ... ... бекітіледі. Көлем мөлшері көптеген
факторлармен анықталады: ... ... ... капиталының
мөлшерімен тұтынушылар сұранысымен және т.б. Шектелетін банктік өнімдерге
акциялар, облигациялар, несиелік ... ... және т.б. ... ... ... тұтынушы есебіне шығарылады.
Шектелмеген банктік өнім-шығарылу көлемі ... ... өнім ... ... ... Бұл өнім мүмкін болатын
потенциалды сатып алушы есебіне шығарылады. Сатып ... саны ... ... да ... өнім ... көлемі сатып алушы сұранысы
факторынан басқа, ешқандай ... және ... ... ... ... ... банктік шоттар жатады.
Жаңа банктік өнім:
1. мүліктік
2. мүліктік құқық ... ... ... ... ... ... ретінде көрініс табады. Мүліктік
құқық белгілі-бір мүлікке иелік ету, қолдану және онымен әрекет ... ... ... ... ... ... ... банктік шот
келісім-шарты, несиелік келісім-шарттар сияқты құжаттар жатады.
Жаңа өнім ретінде банктік инковация қаржылық нарықта немесе банктің
ішінде ... ... ғана ... ... алушымен банктік өнімге
немесе қызметке ұсынылатын сұраныс жаңа енгізулердің бұл түрлерінің жаңалық
деңгейін ... ... ... ... жаңа өнім ... ол сұранысқа
иелік етеді және де өз сатып алушысына иелік етеді дегенді ... ... ... ... оның пайдалылық деңгейі яғни оның жаңалық деңгейін
анықтайды.
Қандайда болмасы жаңа ... ... ... ... ... ... да болмасын құбылыстың соның ішінде экономикалық
құбылыстың өмір категория болып табылады.
Уақыттағы ... ... ... да ... жаңа ... ... ... айналады. Банктік иновация уақыт қызметі. Ол ... ... ... бастапқы және соңғы нүктелерімен бекітілген
уақыт шекарасында ғана әрекет етеді. Ал бұл тек берілген банк үшін ... банк ... ... ... банктерді іс жүзіне асырылып қойылған
банктік өнімдер мен қызметтер банктік инновация болып ... ... ... ала ... ... ... ... бойынша өзіне
келесілерді жатқызады:
1. Қазақстандық қаржылық ... яғни тек қана бір ... ... ... жаңа ... өнім.
2. Қазақстан үшін жаңа шетелдік банктік ... яғни ... ... ... ... ... ... нақты шарттарымен
заңдылықтарына сәйкес басқа елдердің қаржылық нарықтарында
шетелде іс жүзіне асырылып ... жаңа ... ... Жаңа ... өнімдер мен қызметтердің негізгі түрлерінің
сипаттамасы
Қазақстандық қаржылық нарықта әрдайым ең әртүрлі жаңа банктік өнімдер
мен ... ... ... ... ... ... ... үш себеппен шартталған:
1. кәсіпкерлік ойдың үзіліссіз қозғалысымен және де бәсекелестерден
озуға ... ... ... ... күшеюі мен қаржылық тұрақтылықтың ұлғаюына
ынта (стимул) болып ... ... аяда ... ... пайда
болып отырған дағдарыспен;
3. шетелдегі банктік жаңа ... ... ... ... ... ... ... етуімен шартталады.
Мысал ретінде Қазақстандық нарықтағы ... ... ... ... ... бар ... қоймалау
контароренттің овердрафтпен сәйкестілігі бойынша операциялар.
Валюталық своп валюталық сатып ... және ... ... (депорт) немесе керісінше, валюталық сатылуын және де біруақытылы
форвордты сатып алынуын (репорт) ... ... своп – бұл ... ... пайыздық стовкалармен айырбас. Бұл екі ... жаңа ... ... ... ... ... ... своп валюталық және пайыздың –
айырбас ретінде көрініс табады. Своптың бұл түрі ... ... ... ... купоны бар своптің мәні-купонсыз ... ... ... своп пен ... жылдық төлем жолымен ауытқымалы
пайыздық ставка бойынша табысқа тіркелген табыс айырбасын ... ... ... банк своп ... келісім-шарттың екінші жағын
таппағанға дейінгі мерзімде ... своп ... ... ... ... сақтандырылуы (әдетте, финогерстермен)
Контокоренттің овердрафтпен сәйкестілігі бойынша операциялардың
мазмұны ... ... ... көбінесе, валюталық есептесулер кезінде
олардың қосарлы қолданылуында болады. Ақша құраладры ... ... ... ... бойынша төлем мерзімінен бұрын игерудің шотына
түссе, онда олар контокоренттік шотқа ... Егер де ... ... түсу мерзімінен бұрын келсе, онда ... банк ... ... ... пен оның ... ... несиенің қайтарылуы
игерудің шотына ақшалардың келіп түсуі кезінде жүзеге асырылады.
Банкаралық бәсекелестіктің ... ... ... ... ... кеңеюі қарқыны пайда болуда. Олардың ... ... ... ... болады.
Форфейтинг-бұл несие берушіде айналысу негізде айналым ... ... ... ... алу. Бұл ... сатып алушысы (форфейтер)
өз мойнына қарыз алушыдан қанағаттандыру ала ... қалу ... ... ... регрессивті талап айналысынан бас тарту-форфейтинг туралы
міндеттемені ... ... ... ... ... ретінде халықаралық интергацияның
күшейтілуі, банктердің бәсеке ... ... ... ... ... ... тастаулары, сонымен бірге, экспортерлерге
тән тәуекелділіктің өсуі қызмет етеді.
Форфейтинг механизмі келісім-шарттардың екі ... ... ... ... ... ... тез арада
өткізу мақсатында;
экспорттық келісім-шарттарда-шетелдік сатып алушыға несие ... ... ... ... ... ... аспаптар ретінде қолданылатын негізгі айналымдық
құжаттар болып ... ... ... та ... ... ретінде
бағалы қағаздардың басқа түрлері де бола алады. Бұл қағаздардың “таза” (тек
абстрактті міндеттемені мазмұндайтын ) ... ... ... ... ... ... түрде әлсіз
дамыған елдерде аса кең даму алды. Алғашқыда форфейтингтеу коммерциялық
банктермен жүзеге ... ... та ... ... көлемдерінің
ұлғаю шамасы бойынша, сондай-ақ арнайы мамандандырылған институттар ... ... 150 ... 5 ... ... ао кейбір жағдайларда
7 жылға дейін.
Лизингтік операциялар кәсіпорын –жалға алушыларға машиналарды, құрал-
жабдықтарды, жылжымайтын ... және де ... ... ... ... ұзақ ... ... жал шарттарына ұсынуға бекітіледі.
Лизинг инвестициялау формасы ретінде негізгі құралдарды жылдам жаңарту
үшін дүние жүзінде қолданылады. Ол ... алу үшін ... ... және де, ... ... ... ... етпейді, өйткені
лизингтің алынатын құралы біруақытылы кепіл құралы да ... ... ... ... және ... экономикасына қосымшы
инвестициялар тартылады.
Лизингтік операциялар екі түрге бөлінеді: ... ... ... ... бар ... және ... лизинг (толық өнімділігі бар
лизинг). Коммерциялық банктер жүзега ... ... ... түрі ... ... ... ... яғни толық өтімділігі бар
лизинг. Қаржылық ... ... ... ... ... ... және оған ... пайда беруге қабілетті нақты
бекітілген төлемнің жал мерзімі ішінде төлемді алдын-ала қарастырады.
Коммерциялық банктермен лизингтік ... ... ... ... ... үшін оның ... жақтарын анықтады.
Кәсіпорын-жалға беруші үшін лизинг негізгі ... ... ... ... табылады. Лизингті жүзеге асыратын банк өз операцияларының
шеңберін кеңейтеді және де клиенттердің төлемқабілетсіздігі ... Банк ... ... ... ... ... және де ... алу үшін қаражат көзі бола ... ... ... құқылы. Өнімдері лизинг бойынша алынатын жабдықтаушы үшін оның
төлемімен байланысты мәселелер шешіледі, бұл өз ... оның ... ... ... мен ... ... қамтамасыз етеді.
Республика экономикасының қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... Сәйкесінше, Қазақстанда өндірілетін
негізгі құралдардың жаңартылуы баяулайды, бұл мемлекеттік бағдарламалардың
жүзеге асырылуы мен жалпы экономиканың ... кері әсер ... ... ... аса ... иелік етеді,бірақ та республика заңдылығы қазіргі
кезде тек оның бір түріне-қаржылық ... ... ... ... ... осыған байланысты нақты дамуын ала алмауда. Сонымен қатар
“екінші лизинг” ... ... ... ... ... және де қаржылық
лизингті анықтау түзетулерін де ... ... Бұл ... ... ... мүмкіндіктерді ашады.
Нарыққа өту шарттарында экономикалық механизмдерді жетілдіру ақша
айналыс ... ... жеке ... ... және ... ... ... аса жоғары талаптар қоюда. ... ... ... ... ... ұсталымдарының өсімі, ... ... ... мен ... ... ... ... тез өспелі қажеттіліктер мен ақша құралдарының айналымдылығын
тездетуді қамтамасыз ететін, ақша ... ... ... ... құру ... ... мәселе іс жүзіндегі ақша формаларын массалық қолдану кезінде
шешіле алмайды, өйткені өздерінің ... ... ... ... ... иелік етеді, қаржылық есептемелердің жоғары ... ... ... буынының үзіліссіздігін қамтамасыз етпейді
және де өз қозғалысына бақылау жасауды қиындатады. Оны ... ... ... ... дамыған елдердің алдыңғы ... ... ... ... ... ... елде ... халықпен нақты ақшасыз епсептесудің кешенді
автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... мен қызметтр үшін нақты ақшасыз есеп айырысу сұрақтарынан басқа,
Концепцияда кешенді түрде ... ... ... ... көрсету
мәселелері қарастырылған.
Концепция әртүрлі банктік жүйелердің техникалық біртұтастық мүмкіндігі
қарастырылады, бұл ақша айналысының біртұтас ... ... ... ... ... және де ... да болмасын банктің жоғары
рентабельділігінің (өтімділігінің) ... ... ... ... ... ... тарайды. Бір жағынан, құрылған банк ішілік және
банкаралық жүйелер, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... техникалық құралдар енгізілуде. Басқа
жағынан алғанда, клиенттерге бөлшектік автоматтандырылған қызмет ... ... ... ... ақша ... жүйелерінің
қызмет ету механизмі пластикалық карточкаларды қолдануға негізделген және
де өзіне ... ... ... ... операцияларды, саудалық
ұйымдарда тұрғылықты халықтың есеп айырысуының электронды ... ... үйде ... ... ... ... қызмет көрсету жүйелерін
кіргізеді.
Соңғы 5-6 жылда біздің ... ... ... өзінің
сұлбаттасу, кәсіпкерлік қағидаларымен және де өзінің принципиалды түрде
электронды есеп айырысулардың жаңа ... ... ... Ең ... бірі ... ... технологияларды Интернеттің қазіргі заман
талабына сай мүмкіндіктерімен үйлестіру саналады.
Интернет-банкинг-бұл банкпен көрсетілетін жаңа қызмет ... ... ... көрсетудің формасының тек өзгерісі ғана. Торда ... ... ... ... ... ... ... дәл сондай операциялар емес. Ол клиентпен өзарақатыныстардың тек
интерактивті формасымен ғана ерекшеленеді.
Бірақ та бұндай қызмет көрсету аса алға ... т. ... ... ... әзірше тек жеке тұлғаларға ғана есептелген.
Жүйенің маңызды бөлігі болып оның ... ... ... ... ... ... ... клиентерге ыңғайлы уақытта нақты
уақыт режимінде интернет торы (сеть) арқылы банктік шотты басқару ... ... ... ... валюталардың 5 түрінде
операцияларды жүргізу мүмкіндігімен мультивалюталы интернет шот ашылады:
Қазақстандық теңге;
АҚШ доллары (USD);
ресей рубльі ... ... фунт ... (GBP) ... ... жұмыс істеу шекарасында шоттардың барлық
түрлеріне бірден қол жеткізу ... бар: ... ... ... ... ... шоттар перспективасында, өз
кезегінде, өзінің ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Ақпаратты қауіпсыз беру үшін “Интернет ... ... қол (ЭСҚ) қою ... қолданылады. Бұл келесідей болады: клиентпен
банкке бағыталатын төлемдік құжат RSA олгаритімі ... ... және ... ... ... қолдануы арқылы ЭСҚ бойынша қол қойылады. Бұл
кезде белгілерді терудің материалды ... ... ... ... ... ... ... дәл осы нақты құжат ... ... ... ... ... ... Сондықтан да, егер де электронды құжат
мазмұнында бір үтірдің өзінің орны ауысып ... ... ... ... Сәйкесінше, банктік сервер электронды құжатты алу кезінде сондай-
ақ құжаттың бақылау сомасын анықтайды және де өзі иелік ететін ашық ... ... қол ... ... ашып, өзі алған соммамен оны
салыстырады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... болып саналады және де клиенттің тапсырыстарының жүзеге асырылуы
орындалады. Керісінше ... ... ... ... ... ... ал қате терілген кілтке жүедегі жол жабылады және ... ... ... ... ... Уникалды жабық кілтті сақтау
үшін кілттік иемденуші ретінде клиенттің өз таңдауы бойынша дискета немесе
смарт-карта қолданылады.
Жоғарыда ... ... ... ... класстағы жүйелердің
қорғанысы өте мықты және оны ашып алу іс ... ... емес ... айтуға болады. Қауіпсіздіктің ішкі қатеріне байланысты
айтсақ, онда ... ... ... және де ... ... ... ... әр түрлі деңгейлерін ұсынумен реттеледі.
Соңғы кезде ірі банктердің бәсекелестігі аса ұшқыр сезілетін ... ... ... ... эквайринг пайда болды. Бұл түсінік
өзіне банктермен ... және ... ... нүктелеріне, соның ішінде
дүкендерге, қонақ үйлерге, ... ... ... ... беру ... және ... ... көрсетуіді
кіргізеді.
Эквайринг мәні қандай да бір ... ... ... ... мүмкіндік беретін саудалық және сервистік
кәсіпорын-дарға қызмет көрсетеді.
Эквайрингті жүзеге асыратын банк ... ... ... өз ... ... және де дүкеннің, мейрамхананың, қонақ
үйдіңшотына ақшалы түсімдерді аударады, яғни тауарлары ... ... ... ... ... ... төлем жүргізген кәсіпорын-
дардың шотына аударады. Тек шетелдік қана емес, сонымен ... ... ... ... ... ... ... енгізу
саудалық немесе сервистік санын ұлғайтуға және ... ... ... ... ... соңғы уақытта есеп айырысу кезінде дәл осы
пластикалық карточкаларды қолдануды қалайтын адамдардың саны өсуде.
Жаңа банктік ... ... ... ... ... карта- жалпылама термин, және де ол ... ... ... ... ... ... басты ерекшелігі – техникалық
жетілдіру деңгейіне қарамастан ол оған ақша айналысы аясында нақты ақшасыз
есеп айырысуды ұйымдастырудың ... ... бірі ... ... мүмкіндік беретін ақпараттың белгілі-бір тізімі мен ... ... ... ... есеп ... ... қалыптасуы кезеңінде
құрылған ІSО (Іnternatіonal Standarts Organіsatіon) ұйымы ... ... ... ... ... ... сызықтардың
форматын, шоттарды номерлеу тәртіптерін және т.б. жасап шығарды. Қазіргі
заман талабына сай ... ... ... ... ... электронды банктік жүйелердің басты элементі ... ... ... ... магниттік сызығы бар пластикалық ... ... ... Оның ақпаратты сақтау құрылғысында ... ... ... үшін есеп ... ... ... ... нақты ақшаны алу үшін қажетті ақпарат сақталады.
Тағайындалуы бойынша карталар екі ... ... ... ... кесте - Кредиттік және дебеттік пластикалық карталардың негізгі
салыстырмалы сипаттамалары*
|Көрсеткіштер |Кредитті карталар ... ... ... ... ... |Динерз клаб, Америкэн ... | ... ... ... шот ... шот (овердрафт |
| | ... ... |
| | ... овердрафт |
| | ... ... ... |
| | ... қарыз ала алады.) |
|3.Несиелендіру |Клиенттің несие | ... ... ... | |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... қозғалысы|
| ... ... ... есеп берілгеннен кейін|
| ... бар ... ... ... ... төлем |Немесе жылдық төлем немесе |Жылдық төлем алынады |
| ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... ... үшін | |
| ... | ... ... ... ... и Кредита под. ред.Е.Ф. Жукова, Москва |
|„ЮНИТИ”, 2005 ... ... ... ... оның ... ... ... аудару міндеттемесін ғана емес, сонымен қатар онымен
бекітілген несиелендіру лилиттінің шегінде оның иемденушісінің тауарларға,
жұмастарға және көрсетілген ... ... ... ... ... ... кездегі, осындай есептесу құралы ретінде көрініс табады.
Осылайша, Кредитті карточка оның ... ... бір ... алуды
орындаған кезде банктен несиені (несиелік жалды) алу жолы ... оағн ... ... ... ... ... ... лимиті банк-
эмитентпен картаның әрбір иегеріне оның ... ... ... ... ... ... қарапайым (ағымдағы, жинақтық және т.б.) ... ... ... ... ... ... кередитті
карточкалардың белгілі-бір жетіспеушіліктері, яғни кемістіктері бар, ... ... ... 2,5-3 ... мөлшерінде банкке ай сайынға
төлемдер, банктің компьютерлі жүйесімен қолдану үшін ... ... ... төлемқабілеттілігін тексеру мен ол бойынша несиелендіру
лимитінің болуын тексеру үшін ... ... ... ... сатып
алушының нақты ақшада есеп айырысуындағы ... ... ... ... барлық артықшылықтары көрнекті болып отыр, және ... ... ... дәл осы ... алуда мүдделі болып отыр /19/.
Дебетті карталар карточкалы ... ... ... ... сома ... оны ... шотына тікелей аудару ... ... және ... ... ... ... жасау
үшін арналған. Бұл жағдайда, құралдар жетіспеген жағдайда банкпен оны
айырысу жүзеге асырылмайды, өйткені, ... ашу ... ... ... ... ол клиентті несиелендіру бойынша міндеттемелерді банк
өзіне алған жоқ.
Осылайша, дебетті карточкалар ... есеп ... ... шотынан ақша құралдарын тікелей аудару жолымен, ол ... алу ... емес ... ... ... мүмкіндіктер
көзқарасынан пластикалық карточкаларды магнитті және ... ... ... ... ... ... ... иемденушінің банктік шотының көрінісі:
оның магнитті ... ... ... мен оның банктегі шотының
номері туралы ақпаратты ғана мазмұндайды.Сондықтанда бұл картаны қолдану
есебі куінде әр ... ... ... ... қызметтерге)
төлем жүргізу үшін шоттарға қажетті ақша сомасының бар ... ... алу үшін ... ... ... ... қажет.
Бұдан басқа, магнитті картаны қолдану кезінде персонификация процесін
өту қажет- картаны оны ұсынушы иелік ... ... ... ... ... ... байланыс төлемге жатқызылатын белгілі бір ақша
сомасын аударуға бұйрық беру үшін қажет.
Магнитті карточкалардың мағыналы ... ... ... ... ... ... ... болмауы;
2. дүкенде есеп айырысу кезінде клиент шотынан ақшаны аудару процедурасы
күрделі және ұзақ;
3. ... жол ... ... тізбегінен жиі шығады.
Магнитті карталармен жұмыс істеуде екі режимдердің қолданылуы мүмкін:
- он-лайн ... ... ... ... ... ақпаратты магнитті жолдан оқиды. Арнайы құрылғы импринтер
көмегімен гектерде карточкадан шығарылған қол ... ... ... ... ... ... клиент шотынан сатылып
алынған тауарлар үшін төлем соммасын аудару үшін банкке саудагер
ұйыммен жинақталып, жіберіледі.
- ОФФ-лайн ... ... ... тауарлар туралы ақпарат сауда
терминалдарында сақталу үшін ... ... ... басып шығару үшін қолмен айналдырылатын арнайы құрылғылар
қолданылады.
Чиптік карточка ... ... ... ... үшін аса көп
мүмкіндіктерді ұсынады. Өйткені, бұндай карточка ... ... ... иемденушісінің банктік шоты туралы барлық ақпарат сақталатын чипке
иелік етеді: шоттағы ақша саны туралы, соманың ... ... ... ... ... ... туралы ақпаратты. Басқа сөзбен айтқанда,
чиптік карточка- бұл біруақытылы амиен (кошелек) есеп айырысу құралы және
банктік шот. ... ... ... және ... ... ... яғни off-lіne ... ... ... бұл ... ... шоты ... банк немесе компаниядаәрбір
қажет болған жағдайда айналысты ... ... ... ... ... қарағанда тәртібі жағынан аса жетілген төлемдік ... ... ... ... ... ... оны білмейінше шотқа ... ... ... ... жеке ... болуы арқасында, чиптік карта тек
оның жалған жасалған түрлерінен қорғалған ғана ... ... ... ... аса кең жинағын болжамдайды. Чиптік карталарды
қолдану кезінде пайда болатын ыңғайсыздықтарға (неудобства), ... ... ... біртұтас унификатцияланған жүйесінің
болмауын жатқызуға ... ... ... әр ... ... чиптік
карталарын “оқу”үшін индивидиялды терминал ... ... ... ... ... ... ... жатқызуға болады.
Сонымен бірге банктік карталар жеке (“еңбек ақылық”) және ... ... ... карточка заңды тұлғалар мен ашылады және де
заңды тұлғаланың шоттан басқару үшін арналған. Бір ... ... ... ... ... ... жоқ.
Халықаралық банктік карталар ішінде VІSA (GOLD VІSA,VІSA CLASSІC, VІSA
BUSІNES,VІSA ... ... ... ... және де әрине,
қымбат. Кішкене атақты ... ... Euro ... Card ... Card ... Euro Card\ Master Card Gold. ... ... оны төлемге дүние жүйесінде Vіsa карталары сияқты
қабылдайды. Amerіcan Express карталары ... ... ... тек ... ... ғана ерекшеленеді.Өйткені Vіsa және Euro Card \Master
Card –карточкаларына қарағанда, Amerіcan Express, банктерге өз ... ... ... ... ... және ... да әлемде Amerіcan
Express карталарын қандайда бір банктің логотипімен кездестіру өте қиын.
Оның ... тек ... Express ... ... ғана
эксклюзивті құқыққа иелік ... ... осы ... ... он ... ... ... бар. Бірақ та бұл карталардың
спецификалық сипаттамасы, және де ... ... ... ... ... Amerіcan Express карталарын өздерінің тек беделді және
тексерілген клиенттеріне ғана беруді қалайтынын шарттайды. Amerіcan Express
карталары сондай-ақ, әртүрлі ... ... ... Amerіcan Company,
Amerіcan Express Cold және жуық арада ... ... Optіma Express ... ақылық карточкалар-Vіsa Electron жәнеCіrrus Maestro.
Қазақстанда олардың шығарылуын жүзеге асыратын банктердің үлесі жалпы
портфельдің 50-ден 90 пайыға дейін ауытқиды. Бұл ең ... және ... ... банкоматтар мен банк офистерінде нақты ақша ... ... ... есеп ... немесе депозитті қамтамасыз ету астына
несиелік лимит алуға болады, не ... 30-90 ... ай ... ... ... ... алуға да болады. Бірақта олар қонақ үй номерін алу
немесе ... ... алу ... ... ... көрсетуге
қабылданбайды /26/.
Vіsa Classіc және MasterCard Mаss орташа жетістігі бар адамның
күнделікті ... үшін ... және ... ... ... ... қолдану кезінде шегі болмайды және де халқаралық жүйемен
өте жақсы сәйкеседі. ... ... құны ... карточкалық
операцияларды қамтамазсыз ету бойынша талаптарына сәйкес 40- тан 100 АҚШ
доллар аралығында ауытқиды. Одан басқа, ... ... ... шетелдегі күтпеген аурулардан сақтандыру ұсынылады /26/.
Vіsa Gold және Master Card Gold - өз ақшаларын басқаруда қызығушылық
танытатын талап ... ... ... ... ... ... жиі шығып отыратын қамтамассыз етілген адамдар. Олардың шетелге
шығуларында өкілдік және басқада ... ... ақша ... іс- ... да ... бұндай клиенттер осындай мақсатқа
арнайы арналған VІSA BUSІNES ... Master Card BUSІNES ... ... ... ... ... ... болып әрбір
иемденушісінде персоналды менеджердің болуы саналады. ... ... 150-300 АҚШ ... тең, бұл ... ... ету ... де
қарастырылады /26/.
Mastercard Platіnum (2007 жыл басында Казкомерцбанк шығарды)- аталған
қызметтерге қосымша бұл ... ... ... VІP ... ... ... ең керемет қонақ үйлерінде, ... ... ... және ... және ... да ... ... алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Ұсынушыларға жеңілдіктік шарттарында ... ... ... ... кезде нақты ақша алу бойынша операциялардың құны транзакция
сомасынан 0,7 пайызға ... ... ... та, егер де ... ... ... көрсету алса, комисия мөлшері транцакция сомасынан 1
пайызға дейін ұлғаяды /20/.
3. АҚШ доллары карточкаларды ... ... ... ... жасауға
банктер орташа шамамен алғанда операция сомасынан 0,5 пайызға дейінгі
мөлшерде коммиссия алады.
Пластикалық карточкалар базасында өзіндік ... ... ... жұмысын қамтамасыз ететін құрылғылар болып банкоматтармен
саудалық ... ... ... ... байланысты
банкоматтар ең қарапайым және толық функционалды болып бөлінеді. Құрылу
орнына байланысты далалық және ішкі ... ... ... мүмкін.
Қарапайым банктік операцияларды орындау үшін банкоматтардың қолданылуы
банктік қызметкерлерді босатады, ... ... аса ... ... және де ұзақ мерзімді перспективада тұрғылықты халыққа
қызмет ұсыну шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді.
Банкомат жұмысының негізгі үш режимі бар:
... ... ... ... Банк ... орталығы арасындағы
ақпарат айырбасы әрдайым орындалады, шот ... ... ... ... ... ... ... режим (офф-лайн). Айырбас магнитті иемденушісінде ақпаратты
өткізу жолымен жалғасымды үзілістермен орындалады. ... ... ... ... және де ... ... тіркеледі.
Оларды процессингтік орталыққа өткізгеннен кейін ғана белгілі-бір кезең
ішінде клиенттің карточкалық шотының ... ... ... ... ... ... көмегімен кесте бойынша
процессингтік орталықпен байланысады.
1.3. Қазақстан нарығында жаңа банктік өнімдер мен қызметтерді енгізу
тәжірибесі
Форфейтинг ... ... ... ... кейін пайда болды.
Халықаралық ... ... бай және де кең ... ... еткен
Цюрихтің бірнеше банктері бұны АҚШ-та Батыс елдермен астықты ... ... үшін ... ... Сол ... ... ... мен
жабдықтаушылар арасындағы бәсекелестіктің өскені соншалықты, сатып алушылар
ұсынылатын кешеннің міршімінің әдеттегі 90 күннен 180 ... ... ... ... Одан ... өндірістің қатысты үлкен мерзімімен
қымбат ... ... ... ... ... ... ... Осылайша, халықаралық экономикалық айырбас дамуында ... өсті және де ... өз ... ... ... іздестіруге мәжбүр болды /22/.
Қазіргі кезде форфейтингтің негізгі орталықтарының бірі ... ... ... ... ... елдерінің экспорты баяғыдан бері, ... ... ... ... да ... ... Форфейтингтік кәсіпкерліктің мағыналы бөлігі, сондай-ақ,
Германия мен ... я ... ... ... ... нарық үшін бұндай жаңа қызметтің дамуы
басталуда. Форфейтингтің барлық орындары ... ... оның ... ... ... ... бұл оны қаржыландырудың
тартымды әдісі етеді.
Бұл форамынң негізгі ... ... ... ... ... ... ... өз мойнына алатындығы
табылады. Одан басқа, оның тартымдылығы кейбір елдерде тіркелген пайыздық
ставкалардан бас ... ... ... елдерде импорттық тауарларға
төлем жүргізу үшін валюталардың әрдайым ... ... ... және ... да ... ... ... қаржыландырудың артықшылықтары мен жетіспеушіліктері.
Жоғарыда аталғандарға байланысты келесідей тұжырым жасауға ... ... ... жеткілікті түрдегі икемді құралы болып
табылады. Бірақ та оған ... ... ... ... ... ... мерзімін 6 айдан 10 жылға дейін және одан ... ... ... ... ... ... өтелуін сериялармен қабылдауға келісуі тиіс;
- егер де ... ... ... ... ... ... ... қарыздың қайтарылуы форфейтер үшін икемді банкпен немесе
мемлкеттік институтпен кепілдендірілуі тиіс.
Жалпы алғанда ... ... оны ... ... үшін
артықшылықтар сияқты жетіспеушіліктерде иелік етеді.
Экспортер үшін ... ... ... ... ... ... ... Экспортерге регресс құқығынсыз форфейтер есебінен қаржыландыру;
3. Өнімді жабдықтау немесе қызметті көрсетуден кейін нақты ақшаны
бірден алу ... бұл ... ... ... көрініс
табады, банктік қарыздар көлемін төмендетеді, құралдарды қайта
инвестициялау мүмкіндігін береді;
4. Қарызды басқаруға немесе оны өтеуді ... ... пен ... ... ... ... валюталық тәуекелділіктер,
пайыздық ставкалардың өзгеру тәуекелділіктері, сонымен қатар кепіл
берушінің банкрот болу ... ... ... ... қарапайымдылығы мен вексельдік қарыздық құралдардың тез
рәсімделу мүмкіндігі;
7. Берілген операциялардың құпиялылық сипаты;
8. ... ... ... дайын екеніне көз
жеткізу және де ... ... ... ... мүмкіндігі;
9. Форфейттерден тіркелген ставка бойынша келісімді қаржыландыруға
опционды ... ала алу, бұл ... өз ... ... және де ... –шарттық бағаға оларды қосуға, басқа да
қорытынды сандарды есептеуге мүмкіндік береді.
Экспортер үшін жетіспеушіліктер:
1. Кепіл беруші ... ... ... экспортердің өзіне регресс
болмайтындай етіп ... ... ... сонымен бірге
вексельдер, кепілдемелер және авальдар формасын анықтайтын импортер
елінің заңдылығын білу қажеттілігі;
2. Импортердің ... ... емес ... ... ... ... ... болуы мүмкіндігі;
3. Әдеттегі коммерциялық несиелендіру кезіндегіден аса жоғары форфейтер
маржасы;
Импортер үшін артықшылықтар:
1. Құжаттардың рәсімдеудің ... ... ... ... ставка бойынша ұзартылған несиені алу
мүмкіндігі;
3. ... ... ... қолдану мүмкіндігі.
Импортер үшін жетіспеушіліктер:
1. Банктік кепілді қолдану кезінде ... ... ... ... ... үшін ... төлеу қажеттілігі;
3. Форфейтердің аса жоғары маржасы;
4. Кондиционды емес тауарларды ... ... ... қандай да бір шарттарын орындамау кезінде
абстрактты ... ... ... ... ... ... болуы мүмкіндігі.
Форфейтер үшін артықшылықтар:
1. Құжаттарды рәсімдеудің қарапайымдылығы мен тездігі;
2. Екінші нарықта сатып ... ... оңай ... ... ... ... қарағанда аса жоғары маржа.
Форфейтер үшін жетіспеушіліктер:
1. Қарызды төлемеу жағдайында регресс құқығының болмауы;
2. ... ... ... ... білу ... Кепіл берушінің несие қабілеттілігін тексеру жауапкершілігі;
4. Вексель мерзімі ... ... ... ... ... ... ... бұрын төлем жасау мүмкіндігінің болмауы. 2 және 3
пунктілерде ... ... тек ... үшін ғана ... ... Бұл жерде олар форфейтер сүйене алатын ... ... ол үшін ... ... ... саясаттық және басқа да тәуекелділіктерге (трансферт
тәуекелділіктері, валютаның ауытқуы тәуекелділігі) иелік есте сақтаған
жөн. Олар ... үшін ... ... көрсетілмеген, өйткені
олар халықаралық несиелердің әрбір формасына тән.
Кепіл беруші үшін артықшылықтар:
1. Келісім-шартты ... ... Өз ... үшін ... алынуы.
Кепіл беруші үшін жетіспеушілік біреу ғана, ... та өте ... ... ... ... ... ... өз
мойнына алады.
Интернет –банкинг қызметін құру идеясы АҚШ-та пайда болды. Себептердің
біріне банктердің басқа ... ... ... ... іс ... ... бұған байланысты клиенттің орын ауыстыруы (ал
американдықтарда ... ... ... өте ... екі жақ үшін ... әсерлі нәтижелерге әкелді: банк клиенттерін жоғалтып, ал ... ... ... ... артықшылықтарын жоғалтып және де өзінің ... ... ... тиіс еді. Банктер басқа штатта немесе
елдегі клиентке қызмет ... ... ... ... болды.
Осылайша, 1995 жылдың 18 октябрьінде Интернетте ең алғашқы толығымен
онлайндық банк ... Fіrst Network Bank ... Ең ... бір ... өмір ... банк ... орташа өсімі айына 20 пайыз құрды,
активтер 40 млн долларға дейін өсті, 10 мың ... ... ... ... Сондай-ақ, британдық Egg интернет-банк мысалы да өте көрнекті ... ... ... Egg 1999 ж ... 600 мың ... шот ... кезде оның үлесінде Ұлыбританияның банктік жүйесінің 223 ... ... 1998 ... май айында интернет-банкинг қызметі
алғашқыда бұрынғы Кеңес ... ... ... ... ... ... 2004 жылы ... болды. 2004 жылдың 1 июнінде ... өз ... ... ... ... /16/.
Қазақстандық банктердің телекоммуникациялық ... ... ену ... екі ... ... ... ... беделді орнын
қолдануға ықпал ететін имедждік және банктің клиенттерінің саны мен ақша
айналысын ... ... ... ... ену ... мағыналы түрдегі “паблисити” береді.
Шетелдік серіктестіктермен тығыз байланыса отырып, Қазақстандық
банкирлер ірі ... ... ... ... ... ... баяғыда “беделді” емес болып қалғанын
түсінеді.
Басқалардан бұрын ... ... өз ... бастап, банк
ақпараттық технологияларда мағыналы тәжірбиеге иемденеді, және де болашақта
басқа электронды нарықтарда ... және ... әрі ... ... /16/.
2. Интернетке ену банкке, клиентке өз ... ... ... ұсына отырып, ... ... ... ... ... ... ... береді.
Қажетті ақпаратты алу үшін немесе сол не басқа операцияны ... ... ... ... ... басу ... Жаңа ... түрде төмен болып қалып отырған Қазақстандық
шарттарда электрондық бөлшектік ... ... ... мен ... қол жеткізу қазіргі кезде қиындау.
Бірақ та бұл Қазақстандық электрондық банктік ... ... ... ... ... Есеп айырысулардың электронды
жүйелері болашақта банктерге жақсы “дивиденттер” ... ... ... ... болу ... ... негізін қалаушы С.Морземен байланысты. Вестерн Юнион штаб-
пәтері АҚШ-та (Нью-Джерси штаты, ... ... ... Қазіргі
кезде бұл жүйеге дүние жүзінің 130 см ... ... ... ... ... ... 40,0 млн ... шамасында /12/.
Нақты ақшасыз есеп айырысудың негізгі құралдарының бірі ... ... ... ... ... ... ” маңызды тапсырмасы болып табылады.
4. Ең алғашқы несиелік карточкалардың ... ... ... ... ... ... Беломимен ұсынылған еді (1887 ж). Іс жүзінде
бірінші картондық несиелік карточкалары біздің жүз жылдықтың 20-
шы ... ... ... АҚШ-та қолданыла
бастады. Тек қана 60-шы жылдардың басында АҚШ-та магнитті жолы
бар пластикалық ... ... ... ... ... ... ... бойынша алғашқы қадамдар 1988 жылдың
наурыз айында жасалды, ол кезде Лондонда кеңестік саяхат бюросы
ВАО “Интурист” пен Vіsa ... ... ... Еуропа, Орта Шығыс және Африка елдері үшін ... қол ... Ірі ... ... ... ... электронды Vіsa іnternatіonal өз қатарына
ресейлік банктерді қабылдай ... ... 1990 ... ... карталардың барлық артықшылықтарын бағалау мүмкіндігі
Ресейде де пайда болды. ... ... ... ... ... ... пластикалық ақшылардың ыңғайлылығын
көз жеткізу мүмкіндігін берді. Бірақ та, олардың ... ... ... қарамастан нақты ақшасыз есеп
айрысудың бұл құрамын қолданумен ... ... ... ... ... ... және қажетті көңіл
бөлмей отырғанын мойындау керек. ... ... ... ... ... байланысты қиындықтар, сонымен
бірге Ресейде қағазсыз ... ... ... ... ... ... ... нарығын
дамытуды талап етеді. Бүгін гі күннің өзінде ... 300 ... ... иегерлері саналады. Эксперттік
бағаланулар бойынша оларға 3,3 млн ресейліктер қосылғысы ... ... ... Қазақстандық банктер Vіsa төлемдік жүйесімен
жұмыс істей бастады. 2006 жылға дейін 1 ... ... ... ... еді. 2006 ... бірінші тоқсанында ғана
ол бойынша айналым бойынша 903млн АҚШ ... ... Бұл ... ... ... ... мен оған тұрғындар жағынан
сенімділіктің өскенін куәландырылады. ҚР ҰБ ... ... ... ... ... ... 19 ... береді, олардың ішінде төлемдік карточкалардың
шығырылуын 14 банк ... ... ... ... локальді жүйелердің төлемдік ... ... ... “Қазақстанның Темірбанкі ”, Smart Alem Card –АҚ
“Банк Тұран Алем”, АҚ ... ... ” және же АҚ ... ... ... қатар-Europay Іnternatіonal6 Vіsa Іnternatіonal,
Amerіcan Express, Dіners Club ... ... ... ... ... 1 ... Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан
банктерімен шығарылған карточкалардың саны 1,2 млн ... ... ... ... ... ... млн.
Қатысты көрсеткіштерде бұл әрбір мың ... 82,2 ... ... ... ... және ... ... үлесі 81 пайыз және сәйкесінше 19 пайызы болды. 2004 жыл
соңына берілген қатынас 54 ... және 46 ... ... ... ... үлесінің үлесі төлемдік карточкаларды ұстаушылардың
локальді жүйеден халықаралық ... ... ... ... ... негізгі үлестік салмаққа “еңбекақылық” жобалар
иелік етеді, олардың үлесі 2006 жылдың 1-ші ... ... ... жалпы санының 55 пайызын құрды. Бүгінгі таңда Қазақстанда үш
банкпен шығарылатын. 1,2 млн Vіsa ... (70 ... ... ... ... ... және ... Алем
Банкімен. Euro Card/Master Card карталары азырақ атақтылыққа иелік етеді:
үлесте ҚР-сы бойынша 10 ... ... ... жалпы саны 2 млн
түйірді құрайды /28/.
ҚР ... ... ... ... ... ... арқылы жүргізілетін операциялардың жалпы көлемі 2005 ... ... ... ... 14,5 млн ... құрады. Олардың ішінде нақты
ақшасыз ... ... 3 ... ал ... ақша беру ... операциялар
97 пайызды құрды. Халықаралық жүйелердің төлемдік ... ... ... ... ... ... 2005 ... олар
бойынша жүргізілетін операциялардың көлемі 11,6 млрд.. ... ... ... транзакцияны құрды, олардың ішінде саны бойынша нақты ақшасыз төлемдер
47 пайызды, сомасы бойынша – 34 ... ... ... төлемдік
карточкаларды ұстаушылар Қазақстанда бұрынғысынша оларды негізінен нақты
ақша алу үшін қолданады және де ... ... мен ... ... есеп ... ... ... аз қолданады /27/.
Тұрғылықты халықтың пластикалық карточкалар арқылы тауарлар мен
көрсетілген қызметтерге төлем жүргізуі мен ... ... ... ... ... ... экономикадан бөлшектік тауар айналымының
шығарылуына ықпал етеді, өз кезегінде, экономикада дамуын ... ... ... үшін ... ... ... Бірақ та
кассалық терминалдардың аз саны ... ... ... ... да берілген уақытқа негізгі транзакциялар келесі сызба бойынша өтеді:
карта-банкомат-нақты ақша. Сондай-ақ, он-лайн – сатып алуларын ... ... ... тез ... ... ... карточкалар дебетті
болып табылады, бірақ та барлық клиенттер ... ... ... де ... ... ... қалыптасатын Несиелік бюроның құрылуымен
Қазақстанда Кредитті карталар нарығының дамуы күтілуде.
Нақты ақша айналымын ... мен ... ... төлемдерді ұлғайту
мақсатында ҚР ҰБ-мен төлемдік карточкалардың Ұлттық банкаралық жүйесін құру
бойынша жұмыс жалғастырылды. 2005 жылы ЖАҚ “Процессингтік ... ... ... ... бойынша транзакцияларды ... ... ... Vіsa, Europay ... ... ... жүргізілді, 2007 жылдың ... ... ... пластикалық карточкалар бойынша транзакцияларды
жүзеге асыруды бастады. Соңғы уақытқа дейін ... ... ... ... ... ... ... жүйелерін дамытты және өздерінің
қызмет көрсетулеріне пластикалық карточкаларды шығаратын ... ... та ... ... ... ... ол ... просецингті
ұйымдастыру ірі әрі күрделі ... ... ... бұл жағдай
ерекше даму алмады.
Одан басқа, ҚР ҰБ-мен ҚР-ның қаржы Министірлігімен және де ҚР ... ... ... ... отырып, ҚР-да миҚРопроцерлік
карточкалар негізінде төлемдік карточкалардың Ұлттық банкаралық жүйесінің
даму Бағдарламасының жобасы, ... ... оны ... ... ... ... Бағдарламасының жобасы жасалып шығарылады. Берілген
бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі мақсаттары болып мемлекеттік ... ... ... жаңа ... ... енгізілуі,
ақша айналысына бақылау жасаудың күшейтілуі, нақты ақшаның көлеңкелі
айналымының азайтылуы ... ... ... өз қызметтерін клиенттерге
жақындатуға талпынатындығын көрсетеді. ... үшін ... ... банктік операцияларды жүзеге асыра алатын уақытша және кеңістіктік
шектерді кеңейтетіндікте болады, ... ... ақша алу ... немесе
салымдық операцияларды жүзеге асыру бойынша. Ал банк үшін ... ... ... және де ... ... ... ... сонымен қатар тұтынушылық ... ... ... ... күресте артықшылықтар алуға ... ... ... ... ... ... тез дамуы сенбі және жексенбі күндері
банктердің жабық банктік мекемелерге альтернатива құруға ... ... ... ... ... көз қарасынан,
олардың қолданылуы тиімді болыа саналады, өйткені бұл шарттарда ғимараттар
мен қызмет ... ... ... ... ... ... көз қарасынан, банкоматты ... ... ... ... ... ... ... етеді. Ең алдымен, бұл
клиент үшін тездік пен ... күн мен ... ... да ... ... ... операцияларды жүзеге асыру мүмкіндігі. Сонда да
соңғы жылдары банктердің клиенттері банктердің ... ... ... жиі қолданады. Банк клиенттерінің жартысынан астамы
банкоматтардың қызметін әрдайым қолданады.
2 АҚ ”ТЕМІРБАНК ... ЖАҢА ... ... МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ
ТАЛДАУ
2.1 Темірбанкі АҚ қызмет түрлерін талдау
«Темірбанк» Акционерлік қоғамы 1992 жылдың 26 ... ... ... ... қаласында орналасқан. Еншілес ұйымдарына келетін
болсақ, Қазақстанның барлық облыс орталықтары мен 50000-нан астам
тұрғындары бар ... ... 21 ... ... мен 120 ... бар.
2008 жылдың сату жоспары несие мен депозиттік салымдарды сапасы
және саны жағынан ... ... ... ... ... SMS-
банкинг және карточкалардың жаңартылуын, инновациялық технологияның дамуын
қамтамасыз етілген.
Темірбанк Қазақстан Республикасының әртүрлі әлеуметтік топтар мен
категориялардағы тұрғындардың, халықтардың сұранысын ... ... ... банк ... ұсынады.
АҚ қызмет етуі жоғары сапасына дара жақын келудің арқасында " ... өз ... ең ... ... ... кеңейтті базаны - ... саны ... ірі ... , ... энергетика, мұнай және
тау-кен қазушы өнеркәсіптер, сауданың және ... ... ... Екі 2003 банкіге ашты жаңалардың Жезказган қалаларында бөлімнің
және Қарағанды және бір есеп айыратын - ... ... - ... 2005 ... . Т . ... 25 ... ... және 19 есеп айыратын - ... ... және ... ... қызмет ету құқығымен.
Орналасқандардың барлықтардың Қазақстан аймақтарында. ... 2008 ... ... өз ... ашты , арқылы қайсыны ресей базарда жағдай
мониторингісін ... . Жаңа ... ... ... және ... -1138 адам 01 ... ... қызметкерлерінің санын бар болу серіктермен
ынтымақтастықтар кеңею , бас офисі 327 қызметкер және банкі бөлімдерінің
811 ... ... ... ... ... ... несиелік қабілеттікті талдаудың өзіндік ерекше тәртібі
мен әдісі бар. Сол әдістемеге тоқтала ... банк үшін ... ... ... талдауда
маңызды шарттарының бірі болып табылатын мәселе- ... ... ... ... ... ... көз жеткізу.
Темір банкісінің Несиелік Комитетінің бекіткен ... ... ... ... үшін ... ... | Құжаттың атауы |Кім ... ... |
|1 ... ... беру ... ... бас бух | 1 |
| ... ... | |
|2 ... алушы кәсіпорынның ... | 2 |
| ... ... бар ... | | |
|3 ... ... құжаттары |Салық инспекция | |
| ... арыз ... ... 3 жыл |сы, ... бас |3 |
| ... есептер (ОКУД бойынша |бухгалтер | |
| ... ... | | |
|4 ... және ... ... бас | 3 |
| ... ... құжаттар |бухгалтер | |
|5 ... ... жоқ ... ... | |
| ... ... ... | |
|6 ... және ... емес ... ... | 3 |
| ... алдында қарыздарының |сы, міндетті | |
| |жоқ ... ... ... ... | |
| ... ... қоры, | |
| | ... қоры | |
|7 ... беру ... есеп ... ... ... | 3 |
| ... ... ... ... | |
| ... анықтама-қағаздар | | |
|8 ... ... ... |басшы, бас | 2 |
| ... ... ... |бухгалтер | |
|9 ... ... ... бас | 2 |
| | ... | ... ... ... ... | 2 |
| | ... | ... ... ... ... бас- | |
| ... және |шысы |2 |
| ... | | ... ... және ... ... ... ... | |
| | | |1 ... ... ... ... ... ... үшін
қажет.Қарыз алушы осы құжаттардың толықтылығы мен дәйектілігіне жауап
береді. Жобаны зерттеу 10 ... ... ... жүзеге асырылады. Жоба бойынша
сұрақтар туған кезде қосымша ... ... ... ... ... бола алады:
Жобаға жақсы баға беріледі, яғни жоба арнайы талаптарға ... ... ол ... ... ... Комитетке ұсынылады.
Жобаны қаржыландырудан бас тарту, яғни жобаны ... ... ... байқалып, олардың арнайы талаптарға сәйкес
келмейтіндігі дәлелденгенде.
Жоба ... ... ... ... яғни алдында жоба бойынша
берілген ақпараттар жеткіліксіз. Жоба мен несиелік талдаушылардың жасаған
қорытындысы қарыз алушыға ... ... ... ... ... ... дәрежесін анықтау үшін келесідей құжаттар талап етіледі:
1. Жарғы;
2. Заңды тұлғаның тіркелуі туралы куәлік;
3. Статистикалық карта;
4. Салық төлеушінің ... ... алу ... және қандай мүлікті кепіл ретінде беретіндігі жайлы
шешім ... ... ... ... мерзімі,мақсатты
пайдалануы);
6. Бірінші басшының тағайындалуы туралы бұйрық;
Басқару мүшелерін тағайындау ... ... ... орындаушы мүшелер, бағдарлау кеңесі). ”ТұранӘлем”
банкісінің кәсіпорындардың ... ... ... ... ... қабілеттіліктің талдануын белгілі-бір кәсіпорынды мысалға ала
отырып жүзеге асырайық.
Ең біріншіден, кәсіпорын бойынша жалпы мәліметтер ... ... ниет ... ... ... және ... атауы:
”Арман”.
Қарыз алушының серіктестері (автокөлітерді жеткізушілер):
“Lіne”(Германия), (оптовый) сатып ... ... ... ... ... мөлшері: 1 200 000 доллар;
Жобаның мақсаты мен мәні: импорттық ... ... ... алу
және сату ;
Құқықтық ұйымдастырылу формасы - Жауапкершілігі шектеулі ... ... мен оның ... бағыты: автокөліктерді сату және
компания аккумулятор шығарумен айналысады.
Компания ... ... оның ... ... ... ... директоры:
Компания бойынша барлық жоғарыда көрсетілген құжаттар жиналады. Және
толығымен қаржы-шаруашылық талдау жүргізіледі.
Міндетті түрде кәсіпорынның ... ... ... ... қажет. Ол үшін ... ... ... ... келісім-шарттар, контракттар, ... ... ... сату ... ... таңда ең тиімді бизнес бағыттарының бірі
болып табылады. Осы компанияның өзіне тоқталатын болсақ, ... ... ... ... ... талдау қажет және баланстың горизонталды
және вертикалды талдауы келесідей:
Консолидациялық баланс (мың
доллар)
| ... | |%-к үлес ... | | |USD ... ... |
| | | | | |8 |08 ... ... |6512 |5762 |768 | |82 |
| | | | | |13 | ... да ұзақ ... |3005 |65 |-2940 |-98 | |0,81 ... | | | | |53 | ... |3755 |6577 |2822 |75 | |83 ... ... | | | | |66 | ... |732 |31 |-701 |-96 | |0 |
| | | | | |13 | ... |805 |826 |21 |2,6 | |10 |
| | | | | |14 | ... да ағымдағы | | | | | | ... | | | | | | ... ... |1932 |1366 |-566 |-29 | |17 ... | | | | |34 | ... | | | | | | ... жылдағы |1369 |2663 |1294 |95 | |36 ... ... | | | | |24 | ... беру ... |1756 |2658 |902 |51 | |33 ... ... | | | | |31 | ... |1987 |1987 | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... |5412 |7608 |2196 |40,6 | 95 |96 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |275 |335 |60 |22 | 5|4 ... |5687 |7943 |2256 |39,6 | 100|100 ... ... ... ... бойынша баланстың валютасы 2256 мың
долл. немесе, 39,6%-ке өсті.Бұл өсіңкілік негізінен балнстың “негізгі ... атты ... ... ... ... ... Ол 5762 мың ... Содан кейін барып кәсіпорынның балансының өтімділігін талдаймыз.
Баланс өтімділігінің талдауы оның өтімділік ... ... ... мен ... ... бойынша топталған пассиві бойынша көрсетілген
міндеттемелерімен салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Өтімділік ... яғни оның ... ... ... ... ... келесі
топтарға бөледі:
А1-ең өтімді активтер - дүниежүзілік тәжірибеде оған кәсіпорынның барлық
ақша - қаражаттары және ... ... ... (талданып отырған
кәсіпорында ол 826 мың ... және ... ... (қысқа мерзімді қарлық
инвестициялар) айналым қаражаттарының ең ... ... ... ... тез өткізілетін активтер-оған қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар мен
басқа да активтерді ... Есеп ... ... ... ... ... ... мерзім аралығында түсуі мүмкін және олар
міндеттемелер бойынша төлемдерге де бағытталады.Оның баланс ... ... мың ... ... ... баланс активінің екінші бөлі- міндегі
баптар жатады,яғни «Тауарлы- материалды запастарң және ... ... ... ал ... ... ... бұл ... жатпайды.
Бұл топ активтерін ақшаға айналдыру қиынырақ: яғни, ... ... ... ... ... өндіріске келгенде. Баланста оның ... мың ... қиын ... – оған баланс активінің 1-ші бөлімінің баптары
жатады. Баланста оның сомасы- 6577 мың доллар.
Баланс активтерін олардың өтімділігі бойынша ... ... ... ... ... ... ... ағымдық шоттардағы
ақша-қаражаттары алады.Одан кейін құнды қағаздарға салынған қысқа мерзімді
қаржылық инвестициялар және дебиторлармен есеп ... ... ... ... төлену мерзіміне байланысты топтастырылады.
П1 – Жақын арада төленуге тиісті міндеттемелер-Оған кредиторлық ... ... ... және ... да ... ... ... (335 мың доллар)
П2-Қысқа мерзімді міндеттемелер-қысқа мерзімді несиелер ... ... ... (335 мың ... ... ... мерзімді несиелер мен қарыздар(0)
П4-тұрақты міндеттемелер –Пассивтің 1-ші бөлімінің «Өзіндік капиталының
бабы (7608 мың ... ... ... үшін ... және ... ... берілген
топтардың қорытындысын салыстыру қажет.
Егер келесі қатынастар (теңсіздік) орындалмаса, баланс ... ... 826000 ( ... 31000 < ... 509000 ( 0
А4(П4 6577000( ... ... ... егер бұл теңсіздік орындалмаса,баланс өтімсіз
болады. Талданып отырған ...... 2-ші ... ... көп бөлігі төленіп болғаннан туып отыр. Аяққы теңсіздіктің
орындалуы кәсіпорында өзіндік ... ... бар ... ... ... ... отырған кісіпорынның балансы өтімді болып келеді, яғни оның
өтімді қаражаттары жеткілікті. Бұл қамтамасыз етілу ... ... ... ... азюы ... дебиторлық қарыздың азаюына
байланысты болып отыр.
2007 -2008 жылдағы алынған табыстың ... ... ... сомасы
2196 мың АҚШ долларына өсіп отыр.
Содан кейін ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар осы балансқа түсініктеме беретін қосымша қаржылық
есептер талап етіледі. Онда (расшифровка) баланстың ... ... ... көрсетіледі. Оларды есептеу кезінде кәсіпорынның
балансымен қатар “Шығындар мен кірістер есебі” ... мен ... ... ... |Кірістер ... |
| ... ... ... |27300 | ... ... | | |
| ... ... ... құны | |23600 ... ... |3700 | ... ... ... ... | |985 ... ... | | |
| ... ... | |196 |
| ... ... ... шығындар | |789 |
| ... ... ... | | ... ... ... табыс |2715 | ... | | ... емес ... ... табыс | | ... | | ... ... тиісті қызметтен түскен табыс | |
| ... ... ... ... | | ... ... | | ... ... ... табыс | | ... | | ... ... (шығын) |2528 | ... ... ... ... |
| ... ... ... өтімділік |7 |4 |1-2, ... | | | ... ... |3 |2,5 ... ... ... | | | ... ... ... |3 |2,5 |0.5-1, ... |
|Төлем қабілеттілігінің бағаланылуы ... ... |0.21 |0.10 | ... ... капитал |1657 |1031 | өсуі ... ... ... | |0.05 | өсуі ... | | | ... | | | ... ... | |1,85 | өсуі ... ... | | | ... капиталдың | |0,33 | өсуі ... | | | ... | | | ... ... есептетеу нәтижесінде кәсіпорынның қаржы- лық
жағдайының арнайы талаптарға жауап ... ... енді ... ... мен осы ... ... ... мәліметтер бойынша ------ облысы бойынша орта есеппен ... ... 10000 ... ... ... Осы ... мысалға
алынып отырған компанияның алатын үлесі 16% екен. Ал ... ... ... сұрнысы өзінің айналымын кеңейту үшін туып отыр. Себебі,
Қазақстан Республикасының экономикасының өсуіне ... ... ... ... ... орта таптың санының өсуі байқалды. ... осы ... ... автокөліктеріне деген сұранысты жоғарылатып, өткен
кезеңдерге қарағанда қымбатырақ болып ... ... ... ... Осы ... ... қосылатын маржаның көп болуы негізінде,
жеткізуге кететін шығындардың бір ... ... ... отырып,
компания банктен қосымша қаражат ... ... деп ... ... ... ... ... компания несиені және ... ... ... ... таза ... ... ... салыстырғанда жоғарылатады. Қазіргі кездің өзінде компанияға
тұтынушылар тарапынан қымбат ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалармен қатар автокөлікті сатумен
айналысатын автосалондар да бар.
Келесі ... ... ... және ... мен ... ... құжаттармен жұмыс болып табылады. Біріншіден, “Шығын мен
кірістер есебі бойынша” талдау жүргізіледі.
Басқару аппарытының басқарушылық және ... ... ... ... ... ... ... |апрель |май |июнь |июль |август
|сентяб. |октябрь |ноябрь |декабрь |Барлығы; | |Жалақы |4 |5 |5 |5 |8 |8 ... |8 |9 |9 |10 |87 | ... ... |4 |3 |4 |2 |4 |2 |2 |1 |1 ... |2 |28 | |Шаруашылық қажеттіліктер |1 |2 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |1 |1 ... | |Іс ... |1 |1 |1 |2 |1 |1 |2 |1 |1 |2 |2 |1 |16 | ... |1 ... |1 |0 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |12 | ... ... |2 |1 |1 |1 |2 |2 ... |3 |3 |3 |5 |27 | |Басқада шығындар |3 |1 |2 |3 |3 |1 |1 |1 |1 |1 |1 ... | ... |16 |14 |16 |14 |18 |15 |16 |14 |16 |18 |19 |20 |196 | ... ... ... |янв |фев |мар |апр |май |июн |июл |авг ... |ноя |дек ... | |зейнетақы қорына төленетін төлемдер |1 |0 |0 |1
|0 |0 |1 |0 |0 |1 |0 |0 |4 | ... ... ... |0 |0 |0 |1 |0 |1 ... |0 |1 |0 |0 |3 | |әлеуметтік салық |0 |0 |1 |0 |0 |2 |0 |1 |0 |3 |0 ... | ... ... |38 |0 |0 |40 |0 |0 |42 |0 |0 |51 |0 |0 |171 | |Барлығы:
|39 |0 |1 |42 |0 |3 |43 |1 |0 |56 |0 |2 |187 | ... ... |янв |фев |мар |апр |май |июн |июл |авг |сен |окт |ноя |дек ... |Аккумулятор шығару |645 |685 |745 |985 |1002 |1325 |889 |985 |1042 ... |1023 |11670 | ... |785 |796 |875 |845 |956 |948 |1042 ... |1042 |1456 |1138 |11930 | ... |1430 |1481 |1620 |1830 ... |1931 |1987 |2087 |2298 |2544 |2161 |23600 | ... кезекте кәсіпорынның несиелік қабілеттілігі анықталады. Ол үшін
ең бастысы кәсіпорынның басқа банкттерден ... ... ... туралы мәлімет болып табылады. Ол келесідей сызбанұсқа арқылы
көрсетіледі:
Бұл сызбанұсқа толтырылғандағы ... құны мен ... ... ... ... құны мүліктің нақты сол мезгілдегі сұраныс
пен ұсыныс нәтижесінде ... ... құны ... ... ал
залогтік құны сол нарықтық бағаның төмендету ... ... ... ... ... төмендету коэффициенті 30%, ал
айналымдағы тауарлар мен ... – 50%. ... ... ... (төмендету коэффициентін ескергенде) несиенің толық сомасын
жабуы қажет және одан артық болуы да керек.
Содан кейін барып ... ... де ... ... ... ... алушы компанияның қаржылық-экономикалық, нарықтық,
басқарушылық позицияларын ... ... ... ... ... ... 5 ... бөлінеді:
• басқару;
• өндірістік потенциал;
• несиелік тарихы;
• қамтамасыз ету сапасы;
• қаржылық талдау.
Есептеу негізіне балдық жүйе мен үлестік көрсеткіштер алынады.
Осы көрсетілген 5 ... ... ... ... ... және олар ... мінездеуге мүмкіндік береді. Әр бір көрсеткіш 100 балдық шкала
бойынша бағаланып, жалпы ... өз үлес ... ... Ол үшін ... ... ... Әр талданатын кәсіпорынның көрсеткіші
бойынша нақты шешім алу үшін ... ... ... ... ... одан да көп ... ... Осы жауаптың біреуін таңдап алған
кезде, бағдарлама автоматты түрде рейтингін бекітіп ... ... ... ... ... ... балдары келесі тәсілмен
есептеледі:
а) жеке көрсеткіш бойынша жиналған балдар саны оның топта ... ... ... ... ... есептелген балдар қосылады;
Келесі кезекте Банк топ ... ... ... ... ... 1-7 ... ... баға береді. Мұндағы, 1- ең ... ... ... ... ... да осы ... маңыздылығын
анықтайтын салмағы бар. Осы есептелген өткінші ... ... ... рйтингтің әріптік мәнін белгілейді.
Берілген әдістеме бойынша клиентке берілетін рейтингтік мәннің 7 түрі
бар: ... Бұл ... ... ... ... өте ... дәрежеде. Меншік иелеріне, мүлікке
деген иелікке, ұйымдастыру тәртібіне қатысты заң жағынан түсінбеушіліктер
жоқ. Нарықтық бағыты ... ... ... пен ... ... және ... өніміне/қызметіне деген сұраныс тұрақты,алдын-ала
төлеу негізіндегі жүргізілетін операциялар саны көп, дүние-жүзілікэкономика
конъюктурасына және инфляцияға деген тәуелділік деңгейі ... ... ... ... ... ... ... серіктестерімен
қарым-қатынастарда қиындықтар- дың жоқ болуы, бизнестің көлемін үлкейтуге
алғы шарттардың бар ... ... ... ... тұрақты және оның
балансының валютасындағы ... ... бен ... ... үлес
салмағы аз. Негізгі құрал-жабдықтардың сапасы және ... ... ... ... ... осы ... ... нормаларға
сәйкес келеді. Көп жағдайда мұндай компаниялардың өз өндірісінің орташа
көлемін ұстап тұру үшін ... ... ... ... жоқ, ... да олар тек ... ... ғана алынады.
“A-”- менеджменттің сапасы жоғары. ... ... мен ... ... рейтигтікіне ұқсас, бірақ кейбір позициялары бойынша
қиындықтары бар. Қаржылық жағдайы ... ... ... негізі болып
өзіндік капитал табылады.қызметінің пайдалылығы ... ... мәні ... ... жақын, уақыты өтіп кеткен
дебиторлық қарыздар мен ... ... жоқ ... ... ... ... Сырттан тартылған қаражатқа деген қажеттілік тек өндірістік базасын
кеңейтуге немесе ірі ... ... ... ... ... кассалық айырмашылықтарды жабу және өндірістік, саудалық-
өткізу қызметінде компанияның ... ... ... ... ... ... ... Компанияның менеджменті жақсы, тек соңғы жылдары басқару мүшелерінің
құрамы өзгерген. Нарықтағы позициясы тұрақты: ... ... ... ... ... арнайы орны бар,тұрақты тұтынушылары бар.
Компанияның қызметі үздіксіз жүріп ... және ... ... ... ... қиыншылықтары бар, өндіріс ... ... ... ... ... ... ... немесе, 100% сомасын алдын-ала төлеу арқылы жүзеге ... ... ... айтарлықтай тұрақты, кредиторлық және дебиторлық қарыздың
үлес салмағы 30-35%, айналым ... 30%- тен кем ... ... ... Қарызға алынған қаражат тек маусымдық түсімдерді ... үшін және ... ... ... ... ... ... несиелердің сомасы 1-3 жылдан аспауы тиіс. ... ... ... ... ... ... көп бөлігі өзіндік қаражаттарды толықтыруға
жұмсалады (капитализация). Несиеге деген қажеттілік тек ... ... ... ірі ... ... ... ғана туады.
“B”-компанияның менеджменті орташа дәрежеде, соңғы жылдары басқару
мүшелер құрамы өзгермеген. ... ... ... ... ... ... қиындықтар туған, жоғары бәсекелестік орта немесе басқа да
мәнді факторлар туған. ... ... ... ... ... үшін 50-100% алдын-ала төлеу. ... ... ... ... ... бірақ мерзімі өтіп кеткен дебиторлық қарыз бен
кредиторлық қарыздары бар олардың үлес ... ... ... ... ... капитал құрайды., өндірісі рентабельді, салық және жалақы бойынша
қарыздар тек ағымды (1-3 ай ... ... ... ... кәсіпорынның
өндірісі ұзақ циклді, негізгі қаржылық қиындықтар форс-мажор есебінен болып
отыр.
Тәуекелділіктер туғызатын топтар:
“C”- ... ... ... ... соңғы жылдары басқарушылық
мүшелер құрамы өзгерген. ... ... ... айтылған
рейтингтерден төмен. Жақын арада ғана жіберілген өндіріс немесе, қаржының
жеткіліксіздігі, тұтынушылардың төлем қабілеттілігінің ... ... ... мен ... ... ... ескі ірі кәсіпорын.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы ауыр, айналым ... ... ... ... ... ... үлесі көп. Қоймалардағы өнімнің
өтімділігі төмен, қайтарылуы ... ... ... ... ... ... кредиторлық қарыздың болуы, олар бойынша ... ... ... ... ... ... өтімділік
коэффициенттері нормативтерден алыс.
“D”- компанияның менеджменті өте төмен немесе, басқару мүшелерінің
арасында елеулі келіспеушіліктер ... және ... ... секілді, бірақ қиындықтарының дейгейі оған қарағанда жоғары. Қаржылық
жағдайы өте төмен, қоймалары өткізіле алмаған ... толы ... ... ... емес. Салық бойынша, жұмысшылар алдындағы
қарыздары өте ... ... ... ... ... ... банкрот болуға жақын, немесе, оның алғашқы сатысында.
Қарастырылып отырған кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... құралған. Банк ішіндегі несиелік
қабілеттілікті анықтайтын жүйе де ... және ... ... ... ... ондағы сұрақтар тізімі көбінесе кәсіпорынның
несиелік қабілеттілігін, банк ... ... ... ... ... несиелеу шешіміне, несиелік портфельді бөлу шешіміне елеулі әсер
ететін 14 ірі ... ... ... ... көрсеткіштер
1-5 аралығындағы сандық бағалармен айқын- далады:
1- өткен шақта банктермен ... ... жоқ ... Банк үшін ... ... орта айлық айналымы-350
мың АҚШ доллары, несиелік тарихы ұзақ және жақсы, несиені ... ... ... ... ... ... міндеттемелер
толығымен қамтамасыз етілген, қаржылық жағдайы тұрақты;
2- клиеттің резиденттігіне қатысты анықталған мөлшердегі тәуекелділік бар,
клиентті ... ... ... көптеген сұрақтар
туған,компанияның орташа айлық айналымы ... емес ... ... ... толығымен жаппайды, несиелік тарихы жоқ,
немесе,несиені ... ... ... банк алдындағы ағымды
міндеттемелері өзіндік қаражаттардан артық, бірақ ... ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайы
тұрақтыға жақын немесе, қанағаттандырарлықтан жақсы.
3- резидетттігімен байланысты тәуекелділіктер бар, банк үшін ... ... ... ... акционері болуы мүмкін, орташа айлық айналымы
банк алдындағы міндемелердің тек 30%-н ғана ... ... ... қарызды жабуда қиыншылықтар туған,залогті банк тарапынан сатуға
талап етулер болған,несиелері активтердің ө-тен 2/3 ке ... ... ету ... және ... жағдайы қанағат тандырарлық.
4- Басқарушылық тәуекелділік бар (клиент- ҚР-ның резиденті ... ... үшін ... ... ... ерекше қатынасы болуы мүмкін,
міндеттемелердің сомасының көп болуына қарамастан, ... ... ... мың доллардан артпайды, несиелік тарихы қанағатсыздандырарлық,
ағымды міндеттеме ле рінің көп болуы, залогтің сапасының төмен ... ... ... ... ... ... компания жаңадан құрылған соған байланысты
айналымының көлемі төмен немесе, ол басқа ... ... ... ... ... ... және жеткіліксіздік, немесе, ол
мүлдем жоқ, қаржылық жағдайы өте ... ... ... ... емес.
Жоғарыда көрсетілген анықтамалар ережелер болып табылмайды, бірақ олар
қарастырылып отырған клиенттің рейтингтік шкала бойынша жағдайын ... ... ... ... рейтингі тәуекел менеджерімен белгіленеді.
Ол үшін олардыа арнайы рейтингті ... ... ... ... ... ... ... несиелік
талдаушының эксперт- тік ... мен ... ... ... ... ... береді. Сол бағдарламадағы ... ... ол ... ... мен №2 ... ... ... автоматты түрде кәсіпорынның рейтингін белгілейді.
2.2 АҚ “ Темірбанкінде” қызметтердің қаржылық көрсеткіштерін талдау
ТемірБанкі аңбекақылық карточкалардың ... ... ... ... ... Altyn, Altyn-Vіsa-Electron/Phіs, Cіrrus /Maestro
- Кредитті карточкалар- Vіsa Classіc, Eurocard/Master Card-Mass.Кредитті
- картчокалар- Vіsa Gold, ... ... ... ... ... карточкалар Cіrrus /Maestro
2 Конвертациялық Cіrrus /Maestro карточкалары ... ... АҚШ ... ... алудың нарықтық курсына қарағанда аса төменірек болатын
арнайы курс бойынша карточкалық шоттағы ақша құралдарын конвертациялауға;
- АҚШ ... ақша ... ... және де ... ... есептелетін екі пайыз есебінен олардың санын ұлғайтуға;
- әлемнің ... ... ... ... ... бойы ... карточкаларды алу үшін ТемірБанкінің қандай да болмасын
бөлімшесіне барудың өзі де ... ... екі ... ... жеке куәлік
көшірмесі мен РНН көшірмесі, карточканы ... ... ... және ... ... ... берілгеннен кейін ұстаушыға Пин-код терілген, ... ... ... ... алу үшін ... жағдайларда «несиелік тарихң
қажет – белгілі-бір уақыт аралығында алынған және ... ... ... ... Конвертациялық карточканы рәсімдеу үшін ұзақ
мерзімді тапсырысты толтыру қажет, ол ... ... ... мен ... ... ... ... көрсетіледі.
Клиенттің жазбаша өтініші бойынша банк жақындары немесе ... ... ... шығарады. Әрқайсысы өзінің жеке ПИН-кодына иелік
ететін әрбір ... ... ... ... ... ... (шегін)
бекітуге болады.
Төлемдік пластикалық карталарды қолдану саласында бенкпен ұсынылатын
қызметтер кешені, ... ... ... ... беру мен оған жылдық
қызмет көрсетуден басқа, ТемірБанкі тауарларға (жұмыстарға, ... ... ... мен ... ... нақты ақшаларды (тегін) ... ... да ... ... ... көрсетеді.
Банк көрсетілетін қызметтер үшін сәйкес комисиондық сыйақыларды ала
алады, ал ... ... ... ету үшін ... ... ... қалдықтарының, минималды алғашқы
салымның (төмендетілмейтін қалдығынсыз) мөлшерлерін, карточка бойынша нақты
ақшаны күндіз беру шектерін, ... ... ... ... ... ... шоттағы қолдыққажылдық ... ... ... есептесулер кезінде конвертация үшін
пайыздарды және ... ... ... ... ... ... және АҚШ долларларында, басқа кездерден карточкалық шотқа есептеуге
жатықыратын соммадан 1 пайыз – ... ... және ... ... төлемдер
жүзеге асыруға болады. Карточка қызмет ету мерзіміне иелік етеді ... айы мен жылы ... ). ... онда ... ... ... ... қызмет етеді. Егерде картаның қызмет көрсетумерзімі аяқталса,
банк клиеннттің жазбаша ... ... оны ... ... ... өткен барлық карточкалар блокталады ... ... ... ... айыр ... ... ... өткеннің орнына жаңасын шығару
карточка ұстаушның жазбаша өтінішінің негізінде орындалады. Карточка, оның
қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, оған зақым келтірілген ... ... ... ... ұстаушы ПИН-кодты ұмытып қалған кезде, сонымен
бірге карточка ұстаушының тілегі бойынша ... ... ... немесе жоғалтып алу кезінде карточканы блоктау туралы банкке жазбаша
немесе ауызша өтінішпен хабарласу ... ол ... ... ... туралы
барлық ақпарат, кодтың сөз, карточканың нөмері мен ... ету ... ... ... себебі көрсетіледі. Блоктағаннан кейін банк карт-шот
бойынша жаңа нөмері мен ПИН-коды бар жаңа ... ... ... ... үшін банк ... ... Card) ... карточкалары бойынша қысқа мерзімді қарызды ұсынады.
Карточкаларды ұстаушыларға жылдық 25 пайыз астына (айына 2,08 ... ... ... ... 70 ... ... ... лимит беріледі, бұл
кезде пайыздар нақты ... ... ... мен ... қолданылған сомаға
есептелінеді. Бұл үшін құжаттардың минималды пакетін ұсыну қажет: жеке
куәлік ... РНН ... ... ақы ... ... ... ... анықтама қағазды, несиелік лимитті бекіту туралы толтырылған
өтініш, банктік ... қол ... ... Егер де ... несиені
өтеу мерзімінің өтіп кетуіне жол берсе, банк уақыты өтіп ... ... 30 ... есебінен пайыздарды есептейді. Егер де клиент овердрафтқа
жол берсе, банк овердрафт сомасынан жылдық 30 ... ... ... ... бірге банкпен жеке тұлғаның кепілдемесі астына ... ... ... ... ... 500 (бір жеке
тұлғаның кепілдемесінің астына) және 1000 (екі жеке ... ... АҚШ ... мөлшерінде 18 ай мерзімге ұсынылады. Бұл ... ... ... ... ... болу ... және де ... пакетін ұсыну керек: жеке куәлік пен РНН көшірмесі, еңбек ... ... ... 3 формадағы анықтама қағазды.
Интернет –банкингтің көмегімен келесілерді жүзеге асыруға ... ... ... шоттарда құралдардың қозғалысын тәулік бойы
қарастыруға;
2. депозиттерді ашуға немесе жабуға (4-тен 12 ... ... ... ... және 360 ... Қазақстан және USD-дегі
Интернет-салымдар);
3. Интернет-шоттан карточкаға ақшаларды аударуға (операция құны 16
теңге, еңбек ақылыққа-тегін);
4. ... ... ... дәл сол ... ... ... ... асыруға (сомаға тәуелсіз құны 16 теңге);
5. Банк ішінде және ... ... ... ... ... 0,5 пайыздан 0,9 пайызға дейін);
6. Зейнетақылық шот бойынша жазылымдар алуға (құны 31 теңге);
7. Валюталық конвертациясы мен конверсиясын ... ... ... ... курс бойынша);
8. К-mobіle қызметтеріне төлем жүргізуге (құны 16 теңге);
9. 9 аймақтан 27 коммуналды және ... ... ... (құны 16 теңге) /15/.
Жуық арада қосымша ... іске ... ... ... төлемдік карточкадан Интернет-шотқа құралдарды есепту, ... ... ... ... ... ... қалдықтардың
өзгерісі туралы мобильді телефонға немесе е-мейлға хабарлау және т.б. Заңды
тұлғаларға қызмет ... ... ... ... жасалуды.
Өзіне Интернет-шотты әрбір жеке тұлға аша алады. Ашу процедурасы екі
сатыдан тұрады:
1. ... ... ... ... ... ... уақытша түрде тек Интернет-кассалары
аумағында ғана мүмкін)
2. ... ... және ... ... ... ... күнде банкомат тек нақты ақшаны алу үшін ғана емес, сонымен
бірге басқа да операцияларды жүзеге асыру үшін қолданылады: ... ... ... ... ... ... алу ... 30 теңге) және кейбір
төлемдерді жүзеге асыру мүмкіндігін береді. Бұл қызметтерді ұсынуда банк
Қазақстан-ды барлығының ... ... және де ... ... ... ... бері ТемірБанкі өз клиенттеріне VІP –сервиз Орталықтарындағы
қызмет көрсетуді ұсынды, оның ерекшелігіне ... ... ... ... жеке ... ... персоналды банкинг. Бұндай
орталықтардың жаңалығы аса ... және ... ... ... Бұл ... ... ... соңғы мақсаты-тұрғылықты
Темірсияқты осындай көп ... ... үшін ... ... ... ... жұмыс істеу әрбір банктің дамуының анық жолы ... ... жеке ... ... ... ... иелік етеді.
ТемірБанкінің қызметінің жаңа түрі банктік ... ... ... ...... ісін ... мұқият түрде бақылау
жасау, өте ірі сомалармен жұмыс істеу, бірінші ... ... ірі ... дәл сол ... ... ... ... консалтинг жүргізу, басқа
да дәстүрлі емес және жаңа қызметтерді ұсыну.
VІP – сервиз ... ... ... ... ... бөлмеде жүзеге асырылады, бұл басқа тұлғалардың болуына жол ... ... ... ... ... өкілі және “жеке банкирі”
болып табылады. “Жеке ... ... беру ... ... ең ... ... жүзеге асырылады. Орталықтар үшін персонал
айырықша аса ... ... ... ... өзінің құралдарын
депозиттерге орналастыру бойынша, өзінің банктік ... ... ... ... ... ... асыру немесе
құндылықтарды персоналды,жеке сейфтерде, жол ... ... ... ал
қажет болғанда қаржылық нарықтағы ағымдағы жағдай туралы, ... ... ... ... кеңес ала алады.
VІP – сервиз Орталығынң мәліметтерінің ақпараттық ... ... де, ... да ... ... ... Банк беделі алғашқы
деңгейлі рольді атқарады-максималды құпиялылық міндетті болып табылады.
Mass, ... ... және Gold ... ... карталарын
рәсімдеу кезінде әрбір ұстаушыға бақытсыз жағдайлардан, шетелдік сапарларда
күтпеген аурулардан “AІG Kasakhstan” халықаралық ... ... ... VІP ... ... ... ... болашақта бұндай
орталықтар Астана, Қарағанды, Өскемен және Атырау ... ... Western Unіon ... ... Money Gramm ... ... ЖАҢА БАНКТІК ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЕҢГІЗУІ МЕН ... ... ... жаңа ... ... мен ... ... банктердің нарыққа өту шартарындағы қызметті есепті ... ... ... мен ... сұрақтары бойынша және де ең
алдымен тұрғылықты халықтың нақты ақшасыз есептесуді ұйымдастыру ... ... ... ... Соңғы жылдарда тауарлар мен көрсетілген
қызметтерге нақты ақшасыз есеп айырысуды ... аясы ... ... ... ... ... заттар кәсіпорын-дарымен ұсынылатын
операцияларға төлем жүргізу ... ... ... ... ... үшін сатып алу кезінде, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорын –дары ұсынатын
операцияларға төлем жасау ... ... ... елде банктер тұрғындарға қызмет көрсету бойынша ... ... ... орындайды. Бұл жұмысты ұйымдастырудағы
үлкен ... ... ... етеді. ТемірБанкі жазылу бойынша
тұрғындар арасында (1948-1956 жж) және колхозшылар арасында (1948 ж) ... ... ішкі ... еркін айналыстағы облигацияларымен
орналастырылған мемлекеттік қарыз облигацияларымен операцияларды жүргізді.
Тұрғылықты халыққа ... ... ... ... ... ... ... механизмнің жетілдірілуі ақша айналысы
жүйесінің қызмет етуіне, жеке ... ... және ... ... ... аса жоғары талаптар қояды. Төлемдік айналымның
өсімі мен онымен шартталған айналыс ... ... ... ... ... қысқарту кезінде төлемдердегі тез өспелі қажеттіліктер
мен ақша құралдарының айналымдылығын ... ... ... ... принципиалды түрдегі жаңа ... құру ... ... ... ... сәйкес формаларын массалық қолдану ... ... ... ... физикалық табиғат күшіне олар ... ... ... қаржылық есептемелердің жоғары ... ... ... ... ... ... етпейді және де өз
қозғалысына бақылау жасауды қиындатады. Оны шешудің негізгі жолы ... ... ... ... қолдану мен оларды автоматты өңдеу үшін
мамандандырылған техникалық құрылғыларды құру ... ... ... ... ... ... ... қатарлы тәжірибесінің негізінде
аталмыш “қағазсыз” технологияларды қолдану.
Біздің елде тұрғындарға нақты ақшасыз есеп ... ... ... ... ... жалпы шығарылған еді. Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтерге нақты ақшасыз есеп ... ... ... ... ... ... халыққа банктік қызмет көрсету
мәселелері қарастырылған. Консепция әртүрлі банктік жүйелердің идеологиялық
және техникалық біртұтастығы мүмкіндігін қарастырады, бұл ақша ... ... ... жүйесін құрудың міндетті шарты және де қандай да
болмасын банктің жоғары тиімділігінің кепілдемесі ... ... ... несие –қаржы аясында ... ... Бір ... қарағанда, несиелік институттармен қалыптасқан
банкішінаралық және банкаралық жүйелер, ... ... ... ... қызмет көрсететін электронды техникалық ... ... ... ... ... да, жеке де ... амортизациялық қызмет көрсету жүйелері енгізілуде.
Несиелік карточкалардың эмитент-компаниялары тауарлар мен ... ... ... үшін ... ... қабылдайтын саудагерлік
ұйымдардан табыс алады. Бұл ұйымдар несиелік ... ... ... ... ... ... ... компанияға аударады.
Жеңілдіктердің мөлшері ауытқиды және де ... ... ... 2-3 ... Өз ... ... ... тауар айналымының өсуіне, сатып
алушылардың үлкен санын тартуға және т.б. ... жаңа ... ... несиелік және басқа да пластикалық ... ... ... ... Одан ... ірі саудагерлік фирмалар әлемнің әртүрлі
елдерінде қазіргі кезде меншіктік несиелік карточкаларды шығаруда /22/.
Осылайша, көптеген несиелік ... ішкі және ... мен ... операцияларда кеңінен қолданыла алатынан атап
айтқан жөн.
Карточкаларды ... ... ... қарастыра отырып, екі
мәселеге көз тастауға ... ... ... ... ... ... төмендемейді, ал екіншіден, карточкаларды заңсыз қолданудың
жоғарғы деңгейі.
Қоғамдық құжаттардың көлемі орындалатын ... ... ... соңғы жылдары мағыналы түрде өсті. Бұл мәселенің шешімі сату
орындарында ... ... ... ... ... ... несиелік карточкалар Қазақстан азаматтарына, сонымен
бірге біздің елде тұратын шетелдіктерге ... ... бұл ... ... ... ... дамуына әкелді. Бұндай түрдегі
клиенттер ретінде электронды есеп ... ... ... ... үшін ... және кейбір Қазақстан азаматтары болып табылады.
Шетелде ... бері ... ... аөмегімен сатып алынған
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге есеп ... ... ақша ... де ... да ... орындауға бейімделіп ... ... ... елге келе ... ... ... бұл жерде де
бас тартқысы келмес еді. Көптеген Қазақстандақ ... ... ... ел ... есеп ... ... ... өзімен бірге нақты
ақшаға толы гемоданды емес, ал кішкене ғана ... ... ... ... Солайша, халықаралық немесе ішкі пластикалық карточкаға
қызмет көрсетуге банк дәл осы бай клиенттерді тартуға тырысады.
Екіншіден, клиентураның ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру және шетелдік банктері
арқылы есеп айырысуларды жүзеге ... ... ... ... клиенттерге қызмет көрсетуге шетелдік банктің серіктесі болу үшін,
біздің банкке өз дамуының ... ... қол ... ... ... ... ... аясында.
Қазақстанның банктің секторына 1996 жылдан бастап мемлекет тарапынан
аса көп ... ... ... елде ... түрдегі тұрақты банктік
жүйе қалыптасты. Енді, айналасында жалпы ... ... ... ... ... ядро ... Қазақстандық банктердің қолданылу уақыты
да келді. Бірақ та, сенімді және тұрақты ... ... тек ... ... де ғана ... ... ... уақытша бос ақшаларды мобилизациялай отырып, пайда
әкелетін қызмет ... ... ... Осылайша, елдің нақты байлығын
ұлғайтады. Сондықтан да, ... ... ... ... ... ... өмір сүру ... жоғарлатудың шешуші факторы.
Банктік капитал дамытудың ұзақ және күрделі жолын ... ... ... ... ... ... талабына сай отандық банктік
капитал қалыптасу сатысында тұр. ... ... ... мен тұрақсыздығы
1996 жылы ерекше көрінді. Ол кезде банкаралық ... ... ... тек кіші және ... ... ғана ... сонымен
қатар аса ірілері де күрделі қаржылық ... ... ... ... ... мен мемлекеттік ресурстармен
бірден төмендетілуі есебінен өлшемді шектерге дейін информацияны ... ... ... әсер ... ... ... ... бірден күшеюінің төлемсіздік көлемдерінің өсуінің, дебитарлық
және Кредиторлық қарыздардың көбеюінің кесірінен өтімділік ... Бұл, өз ... ... ... өз ... ... және ешбір үзіліссіз орындай алмау себебінен ... ... ... ... ... әлсіретуімен байланысты банктік ... ... ... ... ... ... ... экономикалық өсім саясатына өтудің қажеттілігін анықтайды.
Бүгінгі таңда, қаржылық тұрақтылықтың ... ... ... ... ... мен ... табылады. Бұл шарттарда банктік
капитал барлық күшімен өндіріс тиімділігінің өсуіне ықпал жасауы тиіс. ... ... ... мақсатында банктер сапалы түрде өзгеріп, ... ... және ... жұмыс істеуі керек. Олар ... ... ... жоғары тиімді нақты экономиканың
ұйымдастырудың тікелей ... ... ... Бұл ... жекеше
түрде алғанда, қаржылы-өнеркәсіптік топтардың ... ... ... ... ... ... құрылуы куәландырып отыр. Қаржылық
капитал-бұл органикалық түрде өнеркәсіптік ... ... ... дамуы мүмкіндіктері оның құралдар мен табыстар көздерін өсіру
қабілеттілігімен ... ... ... жеке және заңды
тұлғалардың салымдары, бюджеттік ... ... ... ... тару ... кәсіпкерлікті ұйымдастыру шарттарын
қарастырып өтейік.
Жеке тұлғалардың салымдарын тарту басқа банктермен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... тартымды бюджеттік қаржыландыру органы мен
банктің несиелендіретін ... ... ... делдалдық
қызметте нарықтық төменгі шекті тапқан кезде ... ... ... ... ... олардың сапасы мен санын ұлғайтуға
байланысты. Нақты түрде алғанда барлық банктер осыған талпынады. Бұл ... ... ... ... рационалдандырудың келесідей қағидаларына
сәйкес процесті ұйымдастыруда:
▪ қызмет көрсетудің персоналдандыруы;
▪ қызмет көретудің кешенділігі;
▪ серіктестік;
▪ жеке мүдделерді есепке ... ... ... рационалдығы;
▪ қызмет көрсетудің ыңғайлылығы.
Осылайша, банктің дамуы оның корпоративті клиентура базасын сақтау
мен дамытуға ... ... да ... ... ... ... стратегиясы – корпоративті клиенттермен серіктестік
байланыстарын ұйымдастырудың бәсеке қабілетті формаларын кездестіру болуы
керек. ... даму ... ... ... ... ... бағыттарын концентуалды анықтайды. ... ... ... ... ... ... жаңа тапсырмаларды шешуге
дайындығының мүмкін болатын бір ... ... ... ... құрылымдануы, сіздің көзқараста, келесі сатыларды қамтуы
керек:
▪ банктің қызметі мен клиенттік база жағдайының талдануы;
▪ банктің топ ... ... даму ... болжамдау;
▪ корпорациялық әртүрлі құрылымдық буындарының қаржылық менеджерлерінің
жұмысын ... ... ... ... ... ... мен ... кезінде банктер кездесетін
бірқатар мәселелер бар:
▪ Психологиялық мәселелер;
▪ Кадрлық ... ... ... ... ... ... қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктерін
талдай отырып, карточкалардың қызмет етуі процесінде экономикаға кері ... ... ... бар екенін ескеру қажет. Карточка бойынша айлық
минималды міндетті ... және ... да ... анықтау ақша массасына
бақылау жасауына мүмкіндік береді.
2. Жаңа банктік өнімдер мен ... ... ... кешенді қызмет көрсету тәжірибесі клиенттердің аса күрделі
қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып жаңа қызметтерді (трастық, ... т.б.) ... ... ... ... ... банктермен бірте-
бірте енгізілуде. Қазақстанның қызіргі заман талабына сай экономикалық
шарттарында ... ... ... ... ... диапазонына
тұрақты түрде кеңейтіп, олардың өзіндік құнын төмендетеалатын банк қана
төзе ... ... ... несиелік ресурстар көлемі бірден қысқарады, оның
құрылымы, сәйкесінше, баланс ... ... ... банк ... зиян ... бәсеке қабілетсіз болып
қалуы мүмкін.
Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... дәстүрлі қызметті ұсынудың ежелгі формасын тек
алмастыратын ғана процесс ... ... ... ... ... 2004 жылы ... ... бірақ өтімділік туралы айту әлі ерте.
Кәсіпкерлік құрылымдар өте баяу және ... ... ... ... ... ... банктер өз күшінің өлшемінде сыртан кірудің
қорғаныс жүйелерінен ... ... ... ... ... ... ... әдістері қолданылады.
Пластикалық карточкалармен жұмыс істеу бағыттарын өңдей банктер үшін
қазіргі кезде аса перспективті ... ... ... бұл ... ҚР-ның
екінші деңгейлі банктері белсенді түрде айналысуда. Шектерінді “карточкалық
кәсіпкерліктің” сапалы дамуы мүмкін болатын ұлттық төлемдік ... ... ... ... ... тиісті:
- Бұл жүйенің қызметтері мен өнімдері ҚР-ның территориясында халықаралық
жүйелердің өнімдері мен қызметтеріне қарағанда аса арзан болуы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстандық банк болуы керек;
- жүйе халықаралық стандартқа сәйкес болатын стандартқа ... ... ... ... ... ... ... құрал – жабдықтар
өндіру, бағдарламалық қамтамассыз ету мүмкіндігі үшін үлкен капиталды
салымдар қажет. ... ... ... қарастырғын кезде бірқатар
тұжарамдар жасауға болады:
- Банктік қызметтер нарығы күрделі өзгерістерді басынан кешіруде және ... ... ... динамикалы дамушы сипатын алуда;
- Қазақстандық пластикалық карталар нарғының маңызды ерекшелігі – ... ... ... болып банктік карталар табылады;
- Пластикалық карталар ... ... ... дамуы банктік
пластикалық карталарды ... ... ... қалуда;
- Көптеген банктер өз қызметтерінің ... ... ... ... ... ... мүшелік және
меншіктік индивидуалды карточкаларды шығару жолы бойынша жүруде;
- Қазақстандық банктер – пластикалық ... ... көп ... елдегі экономикалық жағдайдың ерекшелігіне байланысты дебетті
карточкаларды шығаруда;
- Қазақстанда эмитенттелетін карточкалардың көпшілігі ... ... ... ... қатысты шамадағы төменгі өзіндік құнының нәтижесінде
магнитті болып табылады.
Болашақта клиенттерге үйде банктік қызмет ... ... ... негізгі формасына айналады. Ол банкоматтарды, ... ... ... ... ... ... банк ... қызметтерді үйде банктік видео-қызметтің біртұтас жүйесіне
біріктіруді қамтамасыз ... ... мен ... дамуы миллиондаған қызметкерлерге үйде ... ... ... Үй ... үшін ... ... ... Жаңалық енгізу
нәтижесінде еңбек өнімділігі ... ... ... ... ... ... мен ... бірден өседі.
Болашақта іс жүзіндегі банкоматтардың санын көбейту, ... ... ... тор ... ... ... асыру
болжамдалуда.
Ағымдағы жылда Қазақстанның Ұлттық Банкінің ақшалы-несиелі ... ... ... ... тұрақтылығын қамтамасыз ету;
- ұлттық валютаның тұрақтылығын сақтау;
- қаржылық нарықтардың болашақтағы дамуы;
- банктік жүйені қатайту;
- төлемдік баланстың қатысты тұрақтылығы.
ҚР-ның ... ... ... Жолдауына “ҚАЗАҚСТАН-2030”
сәйкес, 1999-2004 жылдарға ҚР-ның Үкіметінің іс-әрекет Бағдарламасы және де
1999-2004 жылдарға ҚР-ның банктік жүйесінің дамуының ... ... ... ... Банкімен шетелдегі дағдарыстық ... ... ... ... ... ... ҚР ҰБ-нің
қызметінің негізгі бағыттары Бағдарламасы жасалып бекітілді. Бағдарлама
шегінде ақша-несиелік және ... ... ... ... ... асыру бойынша нормативті құжаттардың жобасы дайындалған.
ҚР-ның Үкіметі және Қазақстанның Ұлттық Банкі қабылдаған ... ... ... ... ... ... ақша-несиелік реттеу
бойынша операциялары сыртқы шоктардың әсерлерінен пайда ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
берді.
Қазақстанның Ұлттық Банкі теңгенің реттелетін ауытқымалы айырбас
курсының ... ... және де ... ... ... жж ... банк ... талдаудың негізгі бағыттары
келесіде негізделеді:
- динамикалы зерттеу, соның ішінде Банк ... ... ... ... ... мен оың ... орташа номиналды пайыздық ставкадан зерттеу;
- рисрустар мен олардың түрлерінің нақты құнынесептеу. Мұның
нәтижиесінде ... ... ... ... ... де
2004 жылдың тартылған ресрустардың орташа құны жылдың
12,1пайыз, орнастырылған 40,2 ... ды ... онда ... сәйкесінше –10,2 және 25 пайызды құрады, бұл ... ... ... ... ... ... қызметі тәуекелділікті басқару ... ... ... ... үш ... ... жоспарлауда :
- айырбас курсының өзгеру тәуекелділігі;
- конвертатциялау тәуекелділігі;
- ашық валюталық позиция иәуекелділігі.
Талдау, ... және ... ... ... ... күн
сайын инфмециялық процестерге бақылау жасауды жоспарлауда, осылайша,
болжамдалатын инфляция қарқындарын есепке ала ... ... және ... тиімді диверсификациялау жолымен инфляциялық тәуекелділікті
төмендету мүмкіндігі пайда болды.
Қазақстанның банктік жүйесінің даму ... көп ... ... маҚРоэкономикалық тұрақтылықты сақтаумен байланысты.
Өндірістің ... мен ... ... ... ... ... банктік
секторына әртүрлі банктік қызметтерге өспелі сұранысты ... ... ... ... қатар, әлемдік қаржылық нарықтарда жағдайдың
күрделенуіне байланысты ... ... ... ... ... ... ұлғайды. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... кезінде банктердің қызметтердің талап
етілетін көлемін қанағаттандыруға қабілеттілігі ашық нарықтық ... ... және ... ... құру ... ... Банкінің қызметі жуық арадағы болашақта ... ... ... ... олар ... ... шеңберінің
кеңейтілуіне бағытталатын болады.
Қазақстанда тұрақты банктік жүйені қалыптастыру ... бірі ... ... ... қуаты органының болуы табылады. Коммерциялық
банктерге бақылау жасауға коммерциялық банк энергетика, ... ... ... іске ... ... заңдылығында банктік және банктік емес ... ... ... ... жоқ. Бұл ... ... жасаудың заңдылығы туралы әртүрлі пікір-таластарды туындатады.
Өз кезегінде, Қазақстанда анонимді банктік ... ... ... ... ... көп ... ... қамтамасыз ету жоспарында банктерге де, құқық қорғаушы мекемелерге
де ... ... ... дағдарыстар мен құбылыстар кезеңінде мемлекет өз мойнына
қарапайым уақытпен салыстырғанда реттеуші қызметтердің көп ... ... ... ... Өз ... табыстарын жоғарылату мен
олардың меншігін қорғауға сүйенетін қоғам мен экономиканың қалыптасуына
бағытталған саясатты ... ... ... ... ... ... бойынша ТМД елдерінің несие-қаржылық жүйелерінің
интеграциясының ... ... ... әлем ... ... ... ... тапсырмаларының призмасы ... ... да ... ТМД ... ... ... өзара
әрекеттесу аясындағы родикалды интеграциялық шараларды жүргізу ... ... ... ... ... қаржылық нарықтарын интеграциялау жылдамдығын
баяулату себептері өте көп. ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін ұжымдық
шараларды қабылдау мен жүргізудің қатаң қажеттілігінің алдында ... ... ... ... ... ... аса күрделі
қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып жаңа қызметтерді (трастық, лизингтік
және т.б.) жүзеге асыра ... ... ... ... ... ... ... қазіргі заман талабына сай экономикалық
шарттарында бәсекелестік ... ... ... ... ... ... ... олардың өзіндік құнын төмендете алатын банк қана
төзе алады. ... ... ... ... көлемі бірден қысқарады,
оның құрылымы сәйкесінше баланс өтімділігі нашарлайды. Нәтижесінде, ... ... зиян ... ... ... болып қалуы мүмкін.
Нарыққа өту шарттарында банктердің жұмысы ақша нарығы принциптерінің
негізінде ... ... ... бірі ... ... ... ресурстар
шегіндегі банктердің жұмысы саналады.
Комерциялық банк пассивтерінің мәнді бөлігі (орташа шамамен алғанда ... ... ... ... ... ... есебінен
қалыптасады. Несиелік ресурстардың тапшылығы мәселесін шешу жолдарының бірі-
бұл коммерциялық ... ... ... ақша ... салымдарға
аса кеңірек тартылуы. Жеке тұлғалардың салымдарына келетін болсақ, онда
олардың әрбір коммерциялық банктегі мөлшері, ... ... ... тиіс, яғни банктің 5-8 пайызы. Қарыздың капитал нарығының
болашақтағы ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігіне байланысты қуатты әлсіретуге
мүмкіндік береді /29/.
ҚОРЫТЫНДЫ.
ҚР-ның коммерциялық банктерінің қызметтерін ... мен ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ететін қызметтері бола алады,
▪ клиенттерге есепті-кассалық қызмет көрсетудің жақсартылуы, ... да, ... ... да ... ... ... ақшалы құралдар
мен басқа да төлемдік құралдардың ... ... ... Банк пен ... ... ... ... операция жүргізуі;
▪ Инвестициялық және жекешелендіру бағдарламаларын жүзеге асыру;
▪ Азаматтарға шоттарды ... және ... ... ... көрсетуді енгізу;
▪ Форфейтингтік, трасттық, лизингтік және т.б. ... ... ... ... ... ... табыс несиелік немесе валюталық
операциялардан келетін табыстармен салыстырғанда аса мағынасыз, бірақ та
банктің бұл ... ... ... оның жеке ... ... ... жоғарылатады.
Шетелдік эксперт-мамандардың ойы бойынша, Қазақстан-ның банктік
ортасындағы бәсекелестік әлсіз көрініс ... ... та оның ... ... ... үшін қиын ... мен ең алдымен негізгі сүйеніш болып
жұмысшылардың ... ... ... деп ... Ал ... ең бастысы-қандай да болмасын жағдайдан әрқашанда жол табуға
болатындығын ұмытпау ... ... ... ғана керек.
Қазіргі заман талабына сай банктер өте көп ... ... та бір ... ... ... өз ... ... көмек алмауы
таңқаларлық жағдай емес.
Банктер-еркін нарықтық ... ... ... бірі.
Жетілдірілген нарық пен бәсекелестік ... ... ... өз ... ... істей отырып, қоғамға да пайдасын тигізеді.
Жұмысты қорытындылай ... ... ... ... ... ... теоретикалық заңдылықтарына сүйенетін сұрақтарға тереңінен
тоқталуға болады.
Бұл сұрақтардың ... ... ... жұмыс шегінде қарастырылады.
Бүгінгі таңда Қазақстан экономикасы несие-ақша саясаты мен ... ... ... ... ... ... ... инфляцияның
қатаң шарттарында несие-ақша саясаты қайта қалыптасуда.
Қаржылық нарықтардағы бәсекелестіктің өсімі 1990-шы жылдардың соңында
бірнеше негізгі факторлармен ... ... ... қаржылық нарықты глобализация прцесімен
тікелей байланысты.
Глобализация ұлттық ... ... ... ... ... ... ... түрде экономикалық ең реттелетін сомасы
болып қалуда. Бірақ та ... ... ... аймақ бойынша банктік аяға
мемлекеттік бақылау жасау әлсіретілуде. Коммерциялық және ... ... ... ... банктер, сақтандыру
компаниялары, брокерлік фирмалар, капиталды басқару бойынша компаниялар бір-
бірінің ... ету ... аса көп әрі тез ... ... қандай да болмасын қаржылық қызмет нарығында
бәсекелестер саны ... ... ... ... өсуі көбінесе электронды
қаржылық қызметтер мен жаңа қаржылық технологиялардың тез ... ... ... ... мен өндірістік қаржылық
құралдардың кеңінен таратылуы дүние жүзі ... ... ... ... және теңестіруге ықпал етеді.
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктер олардың алдында тұрған
тапсырмалардың күрделілігін түсінеді.
Олардың әрқайсысы бәсекелестіктің күшеюі шарттарында өмір сүру ... өз ... ... ... ... ... Әртүрлі барлық
айырмашылықтарға қарамастан “Қазақстан Республикасында “үлкен бестіктің””
барлық банктерінің стратегиялары келесі жағдайларды ... ... ... технологиялардың да мұнымен бірге
қымбат тұратын филиалды торды рационализациялау мен ... ... ... ... аса ... ... пайдасына қайта бөлу;
Үшіншіден, бөлек шетелдік нарықтардағы эксансия;
Төртінщіден, акционерлер табысының максимизацилау саясаты.
Бізбен орындалған, ұсынылған зерттеу жұмастары бүгінгі күнге Қазақстан
өтпелі ... ... ... ... Оның барысында төлемдер ... ... есеп алу ... ... ... ... ... мен төлемдік жүйесінің қалыптасу бағдарламалары
жүзеге асырылады.
Бүгінгі таңда банктер клиенттерде өз қызметтеріне ... ... ... ... ... ... нарықта сапалы өзгерістерді
сенімділікпен болжамдауға болады: банктік қызмет спектірі кеңейтіледі,
банктік ... ... әрі ... ... жаңға банктік өнімдер пайда
болады.
Нәтижесінде банктік қызметтердің көп бөлігі тұтынылатын болады.
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... ... 27 ... 1994 жыл (жалпы бөлімі);
2. ҚР-ның Азаматтық кодексі 1 шілде 1999 жыл (Ерекше бөлімі);
3. 1998 ... 29 ... ... «ҚР-ның Ұлттық Банк туралың заңы
4. 1998 жылдық 29 ... ... ... мен ... ... ... ҚР ... 31 тамыз 1995 жылғы «ҚР-дағы банктер мен банктік
қызмет туралың Заң күшіне ие ... ... ... ... ... ... кейбір заңдық актілеріне
өзгерістер мен ... ... ... ... ҚР-ның «Валюталық реттеу туралың Заңы 1993 ж 14 сәуір
8. ҚР-ның ... ... ... Заңы 1994 жыл 27 ... Президенттің “ҚР ҰБ туралы ” Қаулысы № 2155 1996 ж 30 ... ... ... Заң ... ие ... ... 1996 7 сәуір
11. «Банкроттық туралың Заң күшіне ие Президент қаулысы 1996 7 сәуір
12. Деятельность ... ... опыт США. М.: S Bank, 1992 г. ... Э. Дж., ... ... Дж. ... ... дело и денежно-
кредитная политика 7 - Л., 1991 ... ... ... за ... лет ... ... ... ред. Н.К.Абдулиной, алматы 2006
14. Банковский менеджмент. Пер.с ... со 2-го изд. – М: ... ... ... ... ... Б. Казахстанские банки на пути перемен. 11 Банки Казахстана,
1999, -№ 87 - С. 16-18.
16. ... Е. ... ... ... ... и будущим. Алматы, 1996
г.
17. 2004-2004 жылғы «Қазақстан ТемірБанкің банктік мәліметтері
18. Анализ результатов отчета по практики в ОАО ... банк ... ... и ... операции/ Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова и др. М.: Банки
и биржи, ЮНИТИ, 1997 ... ... ... ... и ... под ред. ... Москва Юнити, 2004
21. Бакновкое дело Л.Б. Айманова Алматы 2004
22. Банки Казахстана на ... ... ... Е.М. ... ... и др. - ... 1996 ... Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика,
1999 г.
24. Банковское дело. Под ред. Г.С. ... - ... ... ... ... Деньги, кредит, банки: Учебник/Лаврушина О.И., Ямпольский М.М.,
Савинский Ю.П., и др. -СПб, 1998г.
26. ... и ... ... Учебник для вузов/Жуков Е.Ф., Максимова
Л.М., ... О.М. – М.: ... и ... ... Под ред. д.э.н., Г.С.Сейткасимова «Банковское делоң Алматы ... ... ... ... Под ред. Г.С. ... – Алматы, Экономика,
1996 г.
29. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. - М.: ЮНИТИ, 1997г.
30. Калиева Г.Г. Кредитное дело. - ... ... 1997 ... ... Г.Г. Коммерческие банки в Казахстане: проблемы устойчивости. -
Алматы: Экономика, 1997 г.
32. Мадиярова Д.М., ... В.С. ... ... ... дела. -
Алматы, 1997 г.
33. Русско-казахский словарь. І, ІІ тома. Қазақ Совет энциклопедиясының бас
редакциясы, Алматы-1981 ж.
34. ... ... ... ... ... ... Казмем
ҒАҒЗИ, 2005, 400 б.
35. Экономикалық сөздік анықтамалық, Қарағанды, «Болашақ-Баспаң, 1999 ж.
240 б. Тоқсейтов Р.Қ.
36. ... ... ... делового человека, Алма-Ата.
Научно исслед. центр, ... МЧП, ... МГП ... 1992-220 с.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Асқорытудың маңызы және оның дамуы3 бет
"аңшаруашылығы өнімі және оның мағынасы"26 бет
2 сыныпта қазақ тілі оқулығындағы синоним сөздердің мән – мағынасын оқушыларға түсіндіру4 бет
20-30 жылдар прозасындағы астарлы мағына және құпия сырлар165 бет
«Жеті жарғы» атауының мәні мен мағынасы19 бет
«Мәдениет» ұғымының тарихи қалыптасуы және философиялық мағынысы22 бет
Абай өлеңдеріндегі кірме сөздердің қолданылу ерекшеліктері мен мағыналары8 бет
Аудиттің мәні мен мағынасы44 бет
Бастауыш сыныптарды ағылшын тілін оқытуда рөлдік ойындарды оқушыларды, коммуникативті құзыреттілігін қолдану жүйесiндегi тiл дамытудың бiрден-бiр маңызды түрi болып табылатын оқудың мағынасы ретінде, мазмұнын және рөлiн анықтау31 бет
Бата, тілек, алғысқа байланысты айтылатын фраземалар және олардың мағыналық – тұлғалық ерекшеліктері10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь