Word редакторын графикамен байланыстыру (суреттер, схемалар салу) туралы


Кесте құру сияқты құралдар панелінің жұмысы
Windows NT.дағы идентификация, аутентификация және авторизация қолданушылары
Windows NT.дағы аутентификация ішкі жүйесінің архитектурасы
Windows NT.дағы аутентификацияның параметрлері
WORD басқа программалардан графиктерді кірістіруге, сондай-ақ өзінің көріністерін даярлауға мүмкіндік береді. Құжат ішінде сыртта даярланған графикті орналастыру үшін кірістіруÞсүрет (вставкаÞрисунок) командасын орындап, ішінде сол сүрет орналасқан файлдың атын көрсету керек.
WORD сырттан алынған графикті мәтін элемент ретінде орналасады, яғни оны басқа шамадағы мәтіндік символ ретінде қарастырады.
Графикті мәтін жолдарына ыңғайлы түрде орналастыру үшін, оны кадр ішіне ауыстыру керек. Ол үшін алдымен графикті ерекшелейміз де кірістіруÞкадр (вставкаÞкадр) командасын орындаймыз. Құжатта орналастырған графикті жаңарту мүмкіндіктеріне қол жеткізу үшін кескінді мәтінде ендіру кезінде Байланыстар(Связи) опциясын тағайындау қажет.
Графикті түпнұсқасына баласты жаңартып отыру үшін, алдымен оны ерекшелеп, сосын ТүзетуÞБайланыстар (ПравкаÞСвязи) командасын орындау керек. Сол кезде пайда болатын терезеде түпнұсқамен байланысты анықтайтын жол ерекшеленеді. Осы кезде Қазір Жаңарту(Обновить сейчас) командасын орындау арқылы байланыс орнатылады.
Баспаға шығару алдында құжаттың өзгерістері мен байланыстарын автоматты түрде жаңарту ісі баспа опцияларында тағайындалады. Сондықтан мәтін принтерге басылған сайын график те жаңарып отырады. Кейде мәтін ішіне сүрет көшірмесін орналастырмаса да болады(тек сыртқы нұсқамен байланыс орнатылады), осының есебінен мәтіндік файлдың мөлшерін кішірейтуге болады, бірақ бұл режим мәтінді оқу кезінде сүретті сырттан қажеттілігіне байланысты қарап шығу жылдамдығын өте баяулатып жібереді.
Графиктік элементтерді редактордың өз мүмкіндіктермен де дайындауға болады. WORD-та сызықтарды, туйық аймақтарды (толтырылған немесе іші бос), ішіне мәтін орналасқан төрт-бұрыштарды (рамка) т.б. салуға болады.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Word редакторын графикамен байланыстыру
(суреттер, схемалар салу).

WORD басқа программалардан графиктерді кірістіруге, сондай-ақ өзінің
көріністерін даярлауға мүмкіндік береді. Құжат ішінде сыртта даярланған
графикті орналастыру үшін кірістіру(сүрет (вставка(рисунок) командасын
орындап, ішінде сол сүрет орналасқан файлдың атын көрсету керек.
WORD сырттан алынған графикті мәтін элемент ретінде орналасады, яғни
оны басқа шамадағы мәтіндік символ ретінде қарастырады.
Графикті мәтін жолдарына ыңғайлы түрде орналастыру үшін, оны кадр
ішіне ауыстыру керек. Ол үшін алдымен графикті ерекшелейміз де
кірістіру(кадр (вставка(кадр) командасын орындаймыз. Құжатта орналастырған
графикті жаңарту мүмкіндіктеріне қол жеткізу үшін кескінді мәтінде ендіру
кезінде Байланыстар(Связи) опциясын тағайындау қажет.
Графикті түпнұсқасына баласты жаңартып отыру үшін, алдымен оны
ерекшелеп, сосын Түзету(Байланыстар (Правка(Связи) командасын орындау
керек. Сол кезде пайда болатын терезеде түпнұсқамен байланысты анықтайтын
жол ерекшеленеді. Осы кезде Қазір Жаңарту(Обновить сейчас) командасын
орындау арқылы байланыс орнатылады.
Баспаға шығару алдында құжаттың өзгерістері мен байланыстарын
автоматты түрде жаңарту ісі баспа опцияларында тағайындалады. Сондықтан
мәтін принтерге басылған сайын график те жаңарып отырады. Кейде мәтін ішіне
сүрет көшірмесін орналастырмаса да болады(тек сыртқы нұсқамен байланыс
орнатылады), осының есебінен мәтіндік файлдың мөлшерін кішірейтуге болады,
бірақ бұл режим мәтінді оқу кезінде сүретті сырттан қажеттілігіне
байланысты қарап шығу жылдамдығын өте баяулатып жібереді.
Графиктік элементтерді редактордың өз мүмкіндіктермен де дайындауға
болады. WORD-та сызықтарды, туйық аймақтарды (толтырылған немесе іші бос),
ішіне мәтін орналасқан төрт-бұрыштарды (рамка) т.б. салуға болады.

Кесте құру сияқты құралдар панелінің жұмысы.

Мәтіндік редакторлармен жұмыс істеу барысында реттелген информацияны жиі
пайдаланамыз. Осындай реттелген, ықшам информацияны сақтаудың ең бір
қолайлы тәсілі кестелер (таблица) болып табылады (1.15 сурет). Бірақ
кестелер әртүрлі тізімдер мен қаржы ақпараттарын көрсетуде және басқа да
көптеген түлерінде жиі қолданылады. Кестелер, оның ішіндегі мәліметтерді
жақсы қабылдау үшін, графиктік иллюстрациялардан да тұруы мүмкін.
Кестелермен жұмыс істеуге арналған командалар кестені жасау мен оны өңдеуді
жеңілдетуге, сондай-ақ ондағы сақталған мәліметтерді реттеу мен форматтауға
мүмкіндік береді.
Кесте құжаттық текстің кез келген жеріне қойыла береді. Кестені алғаш
рет құру үшін Кесте(Кестені енгізу (Таблица(Вставить таблицу) командасын
немесе стардартты саймандар панелінің Кестені енгізу батырмасын пайдалану
қажет. Кесте құрылған соң, жасалып қойған олардың стандарты ықшам
форматтары жиынынан қажетті форматты таңдап алуға болады, ол үшін
Кесте(Кестені автоформаттау командасын орындаған жөн.

1.15 – сурет. Жұмысшылар жайлы кітабы.

Кесте құрудың ең бір қарапайым жолы – Кестені енгізу батырмасын қолдану.
Сонымен, алғаш рет кесте құру үшін мынадай әрекеттер орындалады:
- құралатын кестенің сол жақ жоғарғы шетіне (бастапқы нүктесі) курсорды
алып бару;
- тышқан тетігімен саймандар панеліндегі Кестені енгізу батырмасын басып,
экранға шыққан кішкене кесте көрінісіндегі керекті торлар ұяларын
тышқанмен белгілей отырып, оның батырмасын жібермей ұстап тұру керек. Осы
кесте қөрінісінің көлденеңіне бағаналар саны, төменгі тік бөлігіне
қатарлар саны бейнелене бастайды (мысалы, 1.16-суреттегідей 3х5 өлшемді
кесте қажет болсын);
- тышқан курсорын кестенің қажетті мөлшеріне дәл келетін оң жақ төменгі
торына жылжытып апарыңыз. Егер курсорды оңға немесе жылжытатын болсаңыз,
онда торлар саны да (сызықтар арқылы) соған байланысты өсіп отырады;
- керекті торлар санын бейнелеп алып, тышқан батырмасын жіберіңіз.
Текстің курсормен көрсетілген жерінде қажетті өлшемдегі кесте пайда болады.
Кестені енгізу батырмасының көмегімен кестені құру барысында бағаналар ені
мен бағаналар саны негізінде автоматты түрде анықталады. Ал егер кесте құру
процесінде бағаналар енін өзіңіз санмен аныктағыңыз келсе, онда
Кесте(Кестені енгізу командасын пайдаланғаныңыз жөн. Бұл команданың
орындалыу нәтижесінде 1.17-суретте көрсетілгендей “Кестені енгізу” деген
сұхбат терезесі ашылады, онда сіздер кестенің қажетті параметрлерін қолмен
енгізе аласыздар.

1.16- сурет. Кестені енгізу батырмасы кесте өлшемдерін қарапайым түрде
белгілеп көрсетуге мүмкіндік берді.
1.17- сурет. “Кестені енгізу” сұхбаты терезесі.

Жүмыс туралы қорытынды информацияны Файл ( Қасиеттері (Файл ( Свойства)
сұқбаттасу терезесі көмегімен алуға болады. Бұл терезенің жолына әрбір файл
туралы тұрақты күйде информация енгізіп отыратын болсақ кейінен файлдарына
көбейіп, оның аты, бумасы ұмытылып кетсе де, оларды іздеу табу қиынға
соқпайды.
Сондай сәттерде бұрын енгізілген “Қасиеттер” терезедегі мәліметтердің
қарыпын түсінуге болады. Енді осы терезені толығырақ қарастырайық.
Терезедегі “Жалпы” және “Статистика” парақтары адамдардың қатысусыз –
ақ өздері автоматты түрде толтырылады.
Сонымен “Қасиеттер” сұқбат терезесінін толтыру үшін төмендегі
әрекеттерді орындалады:
1. Файл ( Қасиеттер командасын тандаймыз. “ Қасиеттер ” сұқбатасу терезесі
пайда болады.
2. “Құжат” парағына өтіп, ондағы жолдарға тиісті мәліметтер енгізу қажет.
“Құжат” (Документ) парағына Тақырып, Автор, Мекеме, Топ, Өзекті сөздер,
Ескертпе сияқты жалпы мағлұматтарды жинайды. Бұл мағлұматтарды әркім
жұмыс барысында өзі енгізіп, онда 255 таңбаға дейінгі әртүрлі
мағлұматтардан тұратын сөз тіркестерін толтыруға мүмкіндік бар.
3. “Статистика” парағы мынадай мәліметтер береді:
- Құжаттың дайындалған, өзгерітілген, ашылған даталары;
- Кім дайындайды, қанша уақытқа түзетілді, кім сақтады;

- “ Статистика ” бөлімінде құжаттың қанша беттен, абзацтан, жолдан, сөзден,
символдан, байттан тұратыны туралы жазылған мәлімет болады.
“ Қасиеттер ” терезесін толтыру қажет те емес сияқты болуы мүмкін,
бірақ мәлімет іздеп оны табу процессінде оны дер кезінде толтырудың қандай
маңызы бар екенін толық тусіндіруге болады.
Құжаттың атын өзгерткен сайын дискіде жаңа файл пайда болады. Әрине
құжат көшірмесі де керек шығар, дегенмен оның көптеген вариантарының
көбінесе қажетте болмас. Файлды толықтырып жөндеу кезінде оны әрқашанда бір
аттпен дискіде сақтасаңыз, оның барлық варианттары да осы бір файлда
толықтырып сақталып отырады.
Бір ат арқылы ғана файлды сақтау – оның алдыңғы вариантын толық
өшіріп, соңғы вариантын толық сақтау деген сөз. Ол үшін Файл ( Сақтау (Файл
( Сохранить) командасын орындап немесе Shіft +F12 пернесін қатар басу
жеткілікті, әйтпесе дискеттің суреті бар батырманы баса салса да болады.
WORD құжаттарды белгілі бір уақыт өткен сайын автоматты түрде дискіге
жазып сақтап отыра алады. Автоматты түрде сақтау кезінде құжат уақытша ТЕМР
каталогында орналасқан басқа файлда жазылады. Егер ток кенеттен өшіп қалса,
құжат тексті сол каталог арқылы өз орнына, өз атымен қайта қалпына келеді.
Төтенше ешбір әрекет болмаса да, жұмыс соңында файлды кәдімгідей Файл (
Сақтау не Файл ( Басқаша сақтау командаларымен дискіге жазып қою қажет.
Сонымен автоматты түрде құжатты сақтау оны жұмыс барысында немесе соңында
дискіге бәрі бір жазып коюды талап етеді, ол тек кенеттен болатын тосын
жағдайларға байланысты терілген мәліметіңізді жоғалтпау мүмкіндігін береді.
Автоматты түрде сақтау тәртібін енгізу үшін:
1. Сервис ( Параметрлер командасын орындау керек немесе Файл ( Басқаша
сақтау командасындағы Параметрлер батыр-масын басу қажет.
2. Параметрлер терезесіндегі Сақтау парағына көшу керек.
3. Сақтау парағындағы Автоматты Сақтау әрбір деген жалаушыны іске қосып
қажетті уақыт аралығын енгізіп осы мерзімнен кейін қайталап сақтау керек
екендігін тағайын-дайсыз.

WORD редакторымен жұмыс істеу және онымен жұмыс істеуді аяқтау,
құжаттарды даярлау кезінде қолданушыға әрі тиімді, әрі қолайлы жағдайлары
өте көп.
Мысалы айтсақ, мәтіннің бірнеше қөшірмесін баспаға шы-ғарғанда
келісім бойынша құжаттың барлық беттерін бір данадан ғана басып шығаруға
мүмкіндігіміз бар.
WORD редакторының ерекшелігі өрістерді жаңарту кезіндегі құжаттарды
даярлағанда экранға шығатын сұқбат терезелерінің командалық жол өрістерінің
кең көлемін пайдаланады. Кейбір өрістер, мысалы, ағымдағы күн–ай мерзімі,
беттер нөмірлері өрістері т.с. жұмыс кезінде автоматты түрде жаңартады.
WORD редакторынан маған бір ұнаған жайт ол, мысалға, құжатпен жұмыс
істеуді аяқтаған соң оны баспаға жіберу керек, яғни мұндайда WORD
терезесіндегі ағымдағы құжатты шығару жүзеге асырамыз. Егер құжаттық толық
жөндегеніне сенімді болсам, онда терезесін ашпай-ақ тіпті WORD-ты іске
қоспай-ақ басып шығаруға болады.
Айта берсек, WORD редакторының мүмкіншіліктері өте көп. Ендеше оның
біздің өмірімізге қажеттілігі көп.

Windows NT-дағы идентификация, аутентификация және авторизация
қолданушылары

Windows NT-дағы аутентификация ішкі жүйесінің архитектурасы

1. Жалпы мағлұмат. Windows NT-дағы идентификация, аутентификация және
авторизация қолданушыларының міндеті әдетте әдебиетте (Security
Subsystem) қорғаудың ішкі жүйесі деген аты бар, арнайы ішкі жүйемен
шешіледі (бұл ішкі жүйеге мысалға, қорғау ішкі жүйесінің аса маңызды
бөлігі болып табылатын сілтеме мониторы кірмейді), біз аутентификация
ішкі жүйесі терминін қолданатын боламыз.
Аутентификация ішкі жүйесі біршама бір-бірімен байланысқан
программалық модульдерден тұрады (5.1-сурет). 5.1-суреттегі горизанталдық
пунктирлі сызықтар, аутентификация ішкі жүйесінің үш деңгейге бөлінгенін
кқрсетеді. Ортаңғы деңгейдегі қызметін қолданады және жоғарғы деңгейге өз
қызметін көрсетеді.
Төменде біз осы деңгейлердің әр қайсысының фунцияларын
қарастырамыз. Егер керісінше айтылмаса, онда пайдаланушы локалдық консалдан
жүйеге кіргенде, әңгіме тек локалдық аутентификация жөнінде болады.

2. Жоғарғы деңгей. Windows NT-дағы аутентификация ішкі жүйесі жоғарғы
деңгейі өзінің құрамына WinLogon.ехе аутентификация процесін және
провайдерлі-кітапханалар аталынды немесе кітапхананың ауысымды,
аутентификация процесінің жоғарғы деңгейлі функциясының көп бөлігін
айқындайтын-жай провайдерлерді қосады.
WinLogon аутентификация процесі System псевдоқолданушының атымен
орындайтын Win32 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Word редакторын графикамен байланыстыру (суреттер, схемалар салу)
Word редакторын тағайындау
Word редакторы туралы
WORD редакторын тағайындау, іске қосу және онымен жұмыс істеуді аяқтау
Турбо-паскальдағы графикамен жұмыс
MS Word туралы жалпы мағлұмат
MS Word
Paint графикалық редакторын оқыту әдістемесі
Paint графикалық редакторын іске қосу
Мs word редакторы туралы негізгі мағлұматтар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь