Акционерлік қоғам қызметі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1. Акционерлік қоғамның түсінігі мен нысаны 6
1.1 Акционерлік қоғамның даму тарихы 6
1.2 Акционерлік қоғамның түсінігі 1 1
1.3 Акционерлік қоғамның нысаны 14
2. Акционерлік қоғамды құрудың тәртібі мен ережелері 17
2.1 Акционерлік қоғамды құрудың тәртібі 17
2.2 Акционерлік қоғамның құрылтай құжаттары 19
2.3. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы 23
2.4. Акционерлік қоғамның акциялары 25
3. Акционерлік қоғамды басқару 31
3.1 Акционерлік қоғамның жоғарғы органы 31
3.2 Акционерлік қоғамның басқару органы 37
3.3 Акционерлік қоғамның атқарушы органы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
3.4 Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері 43
4. Акционерлік қоғамды қайта ұйымдастыру және қайта құру 47

Қорытынды 51
Қолданылған әдебиеттер тізімі 53
Акционерлік қоғамның қызметін құқықтық реттеу Қазақстан Рспубликасының акционерлік заңдарымен байланысты. Қазақстан Республикасының акционерлік заңы Азаматтық кодекстің ережелерінен және 2003 ж 16 мамырда қолданысқа енгізілген Акционерлік қоғамдар туралы 2003 ж 13 мамырындағы заңдарынан тұрады. Акционерлік қоғамдар туралы заңды қабылдау кезек күттірмейтін қажеттілік болды. Бұған дейін қолданылып келген Акционерлік қоғамдар туралы 1998 ж 10 шілдедегі заң өте сәттіз болып шықты.
Ол акционерлік қоғамның көптеген ережелері мен дәстүрлеріне қайшы келіп, ашық түрде Ұлтық Банктің өзіне қолайлы түрде жаппай бақылау жүргізу мүддесін білдірді. Кезінде 1998 ж 10 шілдедегі Акционерлік қоғамдар туралы заңының қабылдануына байланысты Азаматтық кодекске енгізілген өзгерістер оның мазмұнын нашарлатқан еді. Оны күні бүгінге дейін басқа нормаларымен үйлестірудің сәті келмей отыр. Бүгінде күшін жойған 1998 ж 10 шілдедегі Акционерлік қоғамдар туралы заң Ұлттық Банктің техникалық нормаларын асқақтатып, заң техникасының талаптарына сай келмеді. Бірқатар елеулі қайшылықтары болды және корпорациялық сәл түзетілген ағылшын американдық моделін дәстүрлі континентік кодификациялау жүйесіне түсті енгізу әрекеті болып шықты. Норма шығармашылығындағы мұндай көз қарас жарамсыз болып, акционерлік қоғамдар туралы бір қатар нормалардың молтығуына әкеп соқтырды. Қазақстандық заңдар жүйесімен қайшылыққа түсіп, практикамен құқықтық ой-пікірдің қабылдамай тастауына мәжбүр болды.
Акционерлік қоғамдар туралы 1998 ж заңның шалажансарлығын дәлелдеген жаңа редакциядағы Акционерлік қоғамдар туралы заң 2003 жылы қабылданды.
Онда Қазақстанның объективті экономикалық және құқықтық шындықтары айтарлықай ескеріліп, акционарлік заңдардың қазақстандық азаматтық құқықтардың белгілі дәстүрлеріне оралуына мүмкіндік туғызды. Алайда қазіргі кезде де «оларда капиталдың теріс мөлшері бар болған жағдайда банктер мен сақтандыру ұйымдарының акциаларын мәжбүрлеп сатып алу кұқығы» (Азаматтық кодекстің 86 бабының 6 тармағы), «қоғамның жариялаған 4
акцияларын мәжбүрлеп шығару» (Акционерлік қоғам. туралы заңының бабының 32 1 тармағы) секілді кейбір құқықтық нысандардын акционерлік заңдардан орына алуы орынсыз болып көрінеді.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл. (өзгертулер мен толықтырулар 7 қазан 1998 жыл) Алматы - 1995ж.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Жалпы бөлім.
27 желтоқсан 1994 жыл. (өзгертулер мен толықтырулар 12.01.2007 жыл)
Алматы-2007 ж.
3. Акционерлік қоғам туралы Қазақстан Республикасының заңы.
10 шілде 1998ж. (өзгертулер мен толықтырулар 13 мамыр 2003жыл)
4. Инвестиция туралы Қазақстан Республикасының заңы. 2003 жыл 8 қаңтар.
5. Шетел инвестициясы туралы Қазақстан Республикасының заңы.
27 желтоқсан 1994жыл. (өзгертулер мен толықтырулар 8 қаңтар 2003жыл).
6. Банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңы. 21 қаңтар 1997ж.
(өзгертулер мен толықтырулар 3 маусым 2003жыл).
7. Бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңы.
5 наурыз 1997жыл (өзгертулер мен толықтырулар 2 шілде 2003жыл).
8. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы Қазақстан Республикасы
Президентінің заңды күші бар жарлығы. 17 сәуір 1995жыл. (өзгертулер мен
толықтырулар 7 шілде 2003жыл.).

52
Арнайы әдебиеттер тізімі
1. Азаматтық құқық. 1 том / Жауапты ред. М.К. Сүлейменов, Ю.Г. Басин (орысшадан аударылған) Алматы 2003ж.
2. "Акционерное право" В.В.Лаптев. Москва: ИНФРА*М 1999г.
3. "Акционерное право" Учебник / Отв. ред. А.Ю. Кабалкий Москва: Юрид. литература 1997г.
4. Актуальные проблемы гражданского права. / Под. ред. М. И.
Брагинского. Москва: Статут 1999г.
5. Актуальные проблемы гражданского право: вопросы теории и практики. (сборник) Алматы: 2003г. 9-22 стр.
6. Басин Ю.Г. "Юридические лица по гражданскому законодательству Республики Казахстан" Учебное пособие Алматы: ВШП "Әділет" 2000г.
7. Берзон Н.И. , Ковалев А.И. "Акционерное общество: капитал, правовая база, управление." Москва: Фистат информ - 1995г.

8. "Выкуп обществом выпущенных акций" А.С. Батталова // Предриниматель и право 1999г. № 16.
9. Гражданское право Республики Казахстан. Учебное пособие. (часть общая) Алматы: Институт международного права и международного бизнеса "Данекр" 1999г. 145-155стр.
10 .Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть). Комментарий
(постатейный) в 2 х книгах. Книга 1. Алматы: Жеті Жарғы. 2003ж.
11 .Гражданское право. Том 1. Учебник / Под. ред. А.П. Сергеева,
Ю.К. Толстого. Москва: Проспект 1999г. 144-146стр.
12.Жанайдаров И.У. , Гавриленко А.П. "Поблемы правового регулирования
увелечения уставного капитала акционерного общества." //
Предприниматель и право. 1998г. №-4. 10,11 стр.
13.Ковалев А.И. , Копылов В.А. "Акционерное общество в свете нового
законодательства" Часть 2. Москва: Центр экономики и маркетинга. 1996г.

53
14.Предринимательство и право: Сб. нормат. Правовых акгов / Сост. А. Худяков, Л. Давыдова. Алмвты: Жеті Жаргы 1999г.
15. "Правовое регулирование деятельности акционерного общества" Под. ред. Е.П. Губина Москва: Зерцало- 1998г.
16. "Планирование деятельности акционерного общества" В.П: Ляценко. Москва: Новый век. 2001г.

17. "Проблемы правового регулирования акционерных обществ"
Л.А. Сахипова. вып. 8, Алматы: ВШП "Әділет" 1999г.
18. "Органы юридического лица" С. Климкин. // Предприниматель и право. 2000г. № 3.
        
        Мазмұны
Кіріспе ……………………………………….... 3
1. Акционерлік қоғамның түсінігі мен нысаны ... ... ... даму ... ... ... ... түсінігі 1 1
1.3 Акционерлік қоғамның нысаны ... ... ... құрудың тәртібі мен ережелері 17
2.1 Акционерлік қоғамды ... ... ... ... ... ... құжаттары ... ... ... ... ... ... ... қоғамның акциялары 25
3. Акционерлік қоғамды ... ... ... ... ... ... 31
2. Акционерлік қоғамның басқару органы ... ... ... атқарушы
органы............................................... 40
4. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... және ... құру ... 51
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... заңдарымен байланысты. Қазақстан Республикасының акционерлік
заңы ... ... ... және 2003 ж 16 ... ... Акционерлік қоғамдар туралы 2003 ж 13 мамырындағы заңдарынан
тұрады. ... ... ... заңды қабылдау кезек күттірмейтін
қажеттілік болды. Бұған дейін қолданылып келген Акционерлік қоғамдар ... ж 10 ... заң өте ... болып шықты.
Ол акционерлік қоғамның көптеген ережелері мен дәстүрлеріне қайшы келіп,
ашық ... ... ... ... қолайлы түрде жаппай бақылау жүргізу
мүддесін білдірді. Кезінде 1998 ж 10 ... ... ... туралы
заңының қабылдануына байланысты Азаматтық кодекске енгізілген өзгерістер
оның мазмұнын нашарлатқан еді. Оны күні ... ... ... нормаларымен
үйлестірудің сәті келмей отыр. Бүгінде күшін жойған 1998 ж 10 шілдедегі
Акционерлік қоғамдар ... заң ... ... ... нормаларын
асқақтатып, заң техникасының ... сай ... ... ... ... және ... сәл түзетілген ағылшын американдық
моделін ... ... ... ... ... ... әрекеті
болып шықты. Норма шығармашылығындағы мұндай көз ... ... ... ... ... бір ... ... молтығуына әкеп соқтырды.
Қазақстандық заңдар жүйесімен қайшылыққа түсіп, ... ... ... ... тастауына мәжбүр болды.
Акционерлік қоғамдар туралы 1998 ж заңның шалажансарлығын дәлелдеген
жаңа редакциядағы Акционерлік қоғамдар туралы заң 2003 жылы ... ... ... экономикалық және құқықтық шындықтары
айтарлықай ескеріліп, ... ... ... ... ... дәстүрлеріне оралуына мүмкіндік туғызды. Алайда қазіргі
кезде де «оларда капиталдың теріс мөлшері бар ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеп сатып алу кұқығы» (Азаматтық
кодекстің 86 бабының 6 ... ... ... ... ... ... қоғам. туралы заңының бабының 32
1 тармағы) секілді кейбір құқықтық нысандардын акционерлік заңдардан орына
алуы орынсыз болып көрінеді.
Аталмыш дипломдық жұмыс ... ... ... ... ... арналған. Акционерлік қоғамның құқық жүйесінде алатын орнына
тоқталатын болсақ, ол қазіргі нарықтық ... ... ... түр. Себебі елімізде азаматтық заңдар бойынша құрылып жатқан заңды
тұлғалар көбнесе, ... ... ... құрылуда. Сондықтанда
акционерлік қоғамның ... ... мен ... ерекшеліктерін анықтау
маңызды мәселе болып табылады. Соңғы жылдары азаматтық құқық саласын
реттейтін ... ... ... ... мен ... Бұл дипломдық жұмыс осы өзгертулер мен толықтыруларды ескере
отырып жазылған. Сонымен қатар дипломдық жұмыста ... ... ... осы ... ... ... ресей авторларының да
еңбектері пайдаланылған.
Дипломдық жұмыс бес таруадан, ... ... және ... ... ... ... ең ... акционерлік қоғамның даму
тарихы жайында жазылған. Онда сонау алғашқы акционерлік ... ... ... ... ... ... дейін жазылған. Сонымен қатар бірінші
тарауда акционерлік қоғмның ... ... ... ... айырмашылығы көрсетілген.
Екінші тарауда сол акционерлік қоғамды құрудың тәртіптері ... ... ... ... акционерлік қоғамың құрылтай
шарттары мен ... ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамды басқару тәртібі жазылған. ... ... ... ... ... ... ... органының,
басқару органының және атқарушы ... ... ... ... ... ... қоғам акционерлерінің құқықтары ... ... да ... ... ... акционерлік қоғамдарды қайта кұру мен ... ... ... ... ... ... қайта
құрылуы заңды тұлғалардың қайта құрылуы мен қайта ұйымдастырылу ережелершен
салыстрыла, теңестіріле отырп жазылған.
Дипломдық жұмыс қорытынды ... мен ... ... ... және арнайы әдебиеттер тізімімен аяқталған.
6
1. Акционерлік қоғамның түсінігі мен нысаны
1.1 Акционерлік қоғамның даму тарихы
Акционерлік қоғамның алғашқы бастаулары орта ... ... ... бола ... ... ... ... ғ.ғ. Германияда тау өңдеу серіктестігі, ал Франция да үлестік
серіктестіктер ... ... XIV ғ.ғ. ... ... ... біріктірген үлестік
банктер құрылды. Мысалы: Әулие Геогия Генуәз банкі мен Әулие Аиворосия
Милиан банкі. ... ... ... ... ... ... кемелерін
жабдықтау мен шикі ... ... ету ... ... ... дамуына алып келді.
Мұндай мақсаттарда Италияда, кеме иелері мен саудагерлер бірлескен
сауда операциясын жузеге асыруға кемелерді жасап ... ... ... Италияда осындай қатынастарды реттейтін ... ... ... ... - XVII ғ.ғ. ... ... және Францияда ең алғашқы
акционерлік компаниялар пайда бола бастады. Бұл ұлы ... ... ... мен бөлу ... болды. Англия мен Голландияда, кейін Францияда
мемлекеттің меншігіндегі Ост-Индекс, Вест-Индекс және т.б. компаниялар
құрылды. ... ... ... ... ... мемлекет ие болып,
ал қалған акционерлердің тек мүліктік құқықтары ғана болды.
Мемлекеттік акционерлік қоғамдармен қатар жеке акционерлік ... ... ... Алғашқы кезеңде оның дамуына аляқтық оқиғалар кедергі болып
отырды. Осындай ... ... ... 1720 ж ... ... тыйым салатын заң қабылданды және аталмыш заң 100 жылдан
астам уақытқа шейін өз күшін жоймады.
Ал Францияда 1793 ... яғни ұлы ... ... ... ... тек ғана мемлекеттің рұқсатымен құрылытын заң
қабылданып, кейін оған толығымен ... ... XIX ғ.ғ. ғана ... қоғамдарға қатысты көз қарастар өзгерді.
1807ж Францияның Сауда кодексінде акционерлік қоғамдардың және акция
негізінде кұрылған ... ... кұру ... ... ғ.ғ. ... ... ... пайда болды, кейін Германияда
копитализмнің даму жолына түсті. Алғашында Германия феодалдыққа ... ... да ... ... Германияның кейбір жерлерінде ғана
қолданысқа ... ... ... территориясы біріктірілгеннен кейін, сауда
құқығы саласында заңдар қабылдана бастады. 1861 ж. Германияның алғашқы
Сауда кодексінде акционерлік ... ... ... орын ... ғ.ғ. ... ... ... қалыптасып және нормаландыру кезеңі
болып табылады.
Уақыт өте батыста акционерлік қоғамдар кәсіпорынның ең негізгі нысанына
айналды. Сәйкесінше ... ... ... мен ... ... ... кең ... қабылданды. Сонымен қатар алғашында
акционерлік қоғамдардың нормалары сауда кодекстерінде көзделсе, енді олар
жеке заң ретінде бекітілді ... ... ... ... яғни
акционерлік қоғамдарды арнайы заңдастыру АҚШ пен Англияда да орын алды.
Германияда 1937 ж. Акционерлік ... ... заң ... Ол ... ... өз ... ... заңның соғысқа дейін де, соғыстан кейін де
заңды күші болды. Тек 1965 ж. ... жаңа ... ... ... ... ол өз күшін қазіргі уақытқа дейін жоймай отыр.
Ал Францияда 1966 ж. ... ... ... заң ... Мұнда тек
әр түрлі шаруашылық серіктестіктерің құқықтық жағдайлары ғана ... ... ... да ... ... қоғамның құқықтық жағдайы 1985 ж. ... ... ... ... ... компания кең мағынада
қолданылады. Акционерлік қоғам компаниясы, ... ... ... бір түрі ... табылады.
1 В.В. Лаптев "Акционерное право Москва: "Инфра" І999г. 25-27 ... ... ... ... ... болып келеді Акционерлік қоғамға
акция шығаратын кәсіпкерлік корпорация ... ... ... ... әр ... ... анықталады. Солардың ішінде кең тарағаны:
1963 ж. Нью - Иорк штаты заңы мен 1967 ж. ... ... ... Делавер штаты
заңына АҚШ -тың 30% астам кәсіпкерлік корпорациялары ... ... ... ... мен ... ақыларының төмендігін көрсетеді.
Қазіргі таңда батыс ... ... ... қоғам бірнеше
тұлғалардың бірлескен ұйымы түсінігін алшақтауда. Тек Францияның ... ... ... 7 ... кем емес ... кұра алады.
Эканомикалық қатынастардың дамуы ... ... ... жаңа ... қалыптасты.
АҚШ пен Англияда екі жұлдызды құрлым колданлды, яғни ... ... және ... кеңесі.
Герменияда үш жұлдызды құрлым қолданылды, яғни - ... ... ... ... және ... - құрылтаушылардың келісімі бойынша аралас
жүйелі құрлым қолданылды.
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... органы болып, акционерлердің жалпы жиналысы табылады. Жалпы
жиналыс қоғамның ең маңызды мәселелерін шешеді. ... ... ... мен ... ... ... ... несие берушілердің мүддесі негізінде акционерлік
заңдарда жарғылық капиталдардың ең төменгі мөлшері ... ... 100 мың ... ... 1,5 ... ... құрайды. Барлық елдерде
қоғамды тіркеу кезінде жарғылық капиталдың белгілі бір ... ... ... ... Яғни ол 25 % құрайды.
В.В. Лаптев "Акционерное право Москва: ... І999г. 37-33 ... ... қазіргі батыс елдерінде біріккен акционерлік қоғамның
кең тараған түрлері: холдинг компаниялары, ... ... ... ... ... ... ... даму ерекшеліктеріне тән белгі
бар. Ол акционерлік заңның ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамның жарғыларында: бақылау кеңесінің
3/1 бөлігін ... ... ... тиіс екені көзделген.
Ресейде 1807 ж. патша жарлығымен акционерлік қоғамның кұрылуына ... ... ... ... туралы Монифест қабылданды. Ал 1836 ж.
туралы ереже заңды түрде бекітіліп, осы саладағы ең ... да ... ... акт ... ... ... ... 1917 жылға дейін заңды күшін
жоймады. 1917 ж. октябрь ревалюциясынан кейін, яғни коммунизм ... ... ... ... ... Тек 1927 ж. 17 ... ... туралы ереже қайта қабылданды. Дегенмен сол ... ... ... ... ... ... болып табылды.
1965 ж. Ресейде кәсіпорын саласын ... ... ... ... Соның нәтижесінде 1965ж. 4 қазанда ... ... ... ... кәсіпорындар туралы ереже
қабылданды. Сондықтан 1927 ж. акционерлік қоғам туралы ереже ... ... ... ... ... ... ... транспорт (көлік) ауыл
шаруашылығы саласын қамтыды.
1990 жылдың басында, яғни жоспарлы эканомикадан нарықтық эканомикаға өту
кезеңінде акционерлік қоғамдарға аса зор ... ... ... ... СССР-
дің Министрлер Кеңесінің 1990 ж. 19 маусымындағы қаулысымен бекітілген
Акционерлік ... ... және ... ... ... туралы
ережесін айтуға болады.1
Гражданское право. Том I. Учебник / Под. ред. А.П. Сергеева, ... ... ... І949г. ... ... қоғамдағы қатысушылар саны екіден кем емее болуы тиіс.
Қоғамның өзінің оқшау ... ... ... ... ең ... ... Акционерлік қоғамар үшін 500 мың ... ал ... ... ... үшін 50 мың ... ... ... меншікте болып, ал ұйымдар тек паудалану құқығына ғана ие болды.
Акционерлік қоғамдарды басқарудың үш құрлымды ... ... ... ... кеңес, басқарма. Акциялардың ең төменгі құны ... ... ... ... ... ... капиталдың 15% -нен кем
емес мөлшерінде резервті қор құрылуы тиіс.
11
1.2 Акіционерлік қоғамның түсінігі
Акционерлік қоғам болып ... ... ... ... үшін ... тарту
мақсатында акциялар шығарытын заңды тұлғалар акционерлік қоғам болып
табылады. Акционерлік қоғамның ... оның ... ... ... және ... ... ... құнының шегінде қоғамның
қызметтеріне байланысты шығындар тәуекелдік көтееді. Акционерлік қоғамдар
коммерциялық ұйымның бір түрі. Себебі олардың ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың
ішіндегі ең негізгі түрі болып табылады. Өйткені республикадағы ең ... ... ... нысанында құрылады. Бұл ең алдымен
мемлекетіміздегі ... ... ... ... ... ... қатар мемлекттік кәсіпорындарға жекешелендірудің де
әсері бар.
Акционерлік ... ... ... ... ... білу қажет.
Мемлекеттік кәсіпорыннан акционерлік қоғамнан айырмашылығы ... өз ... ... ... Ал ... кәсіпорынның мүлкі тек
шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару нысанында ғана ... ... ... иесі болып мемлекет табылады.
Шаруашылық серіктестіктердің акционерлік қоғамнан айырмашылығы
-шаруашылық ... ... ... ... ... ... Ал ... қоғамда мұндай ортақ жауапкершілік
жоқ. ... ... ... ... ... ... ал
акционерлік қоғам капиталдардың жұмылдыруы болып табылады.
Акционерлік қоғам мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер бір-бірімен
ұқсас болып келеді.Олардың құқықтық ... ... ... ... ... ... ... заңның кейбір ережелері,
Акционерлік ... ... ... ... ... ... де, ... қоғамның да ... ... ... Ал ... ... ... акционерлік
қоғамның жарғылық капиталы акцияларға бөлінеді, ал жауапкершілігі ... - ... ... ... ... ... шектеулі серіктестіктер мен акционерлік
қоғамдардың басқару құрлымы бойынша да ... бар. ... ... ... болып - акционерлердің жиналысы, басқару органы ... ... ... ... ... ревизиялық комиссия немесе ревизор.
Ал жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің басқару құрлымы екі құрлымдық
жүйеден тұрады. Яғни қатысушылардың жалпы жиналысы және ... ... ... ... серіктестік туралы заңға сәйкес жалпы
жиналыстың шешімімен директорлар кеңесі (қадагалау кеңесі) құрылуы мүмкін.
Акционерлік ... ... ... ... ... ... ... ие ... ... ... ... шешімімен қосымша құқықтар мен міндеттер белгіленуі мүмкін.
Акционерлік қоғамның өндірістік кооперативтерден ... ... ... ... бұл - ... ... ... емес капиталдардың бірлестігі болып табылады. Ал ... ... ... ... ... ... түрде
тікелей қатысуы тиіс.
Өндірістік кооператив жарғы капиталы мен заңдарда көзделген реттерде
субсидарлы жауапкершілікте ... ... ... құқық субьектісі
болып, заңды тұлға құқықтарын қолдана отырып, арнайы құқық қабілегтілігі
болады. Ол ... ... мен ... ие болуга, сондай-ақ кез-
келген қызмет түрімен айналысуға мүмкіндік береді.
Акционерлік қоғамның ... ... ... және ... ... ... болады. Сонымен қатар қоғамның толық атауымен бірге,
қысқартылған түрде ... ... ... ... ... ... ... жері оның мөрінде көрсетілуі тиіс.
13
Фирмалық атау қоғамның меншігінде болады Яғни ... өз ... ... ... ие ... ... ... қоғамның интеллектуалдық
меншік сияқты құқықтары да бар. Мысалы патент құқығы, ... ... ... Аталмыш екі құқықтың айырмашылыгы мынада: қоғамның интеллектуалдық
меншік сияқты құқықтары болуы да мүмкін, болмауы да ... Ал ... ... ... ... болып табылады. Фирмалық атау лицензиялық
шарт (франчайзнг) арқылы берілуі мүмкін. Мұндай құқықтық ... ... ... ... ... Бұл ... фирмалық атау
атынанан шығатын тауарлардың сапалығын жоғарлатуға бағытталған.
Акционерлік қоғамның тұрақты жұмыс істейтін ... ... жері ... жері ... ... ... тұрған жері оның құрылтай құжаттарында
почталық толық мекен-жайы жазылып көрсетіледі.
Кез-келген кәсіпорын секілді, акционерлік қоғамның да ... ... Олар ... бөлінеді:
1. ішкі кұрлым (цехтар, өндіріс, шаруашылық) - ол тек акционерлік ... ішкі ... ... ғана ... ... ... кұрылым (филиалдар мен өкілдіктер) - ол қоғамның тек ... ... қана ... ... ... тыс ... ... басқа кәсіпорындармен қатынасқа қатыса алады.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Жалпы бөлім. 27 желтоксан 1994
жыл. (езгертулер мен ... 16 ... 2003 жыл) ... ж ... ... ... ... қоғам - коммерциялық ұйымның уақыт және ... ... ... барынша дамыған нысаны, Алайда заңдарда қоғамның
ұйымдық - құқықтық нысанында ... тек ... ... ... ... емес ұйымдардың да құрылуы көзделуі мүмкін.
Мысалы: дүние жүзілік тәжірибеде кейде коммерциялық емес акционерлік қоғам
түріндегі ... ... және ... ... ... ... кеңестер құру дәстүрлері бар.
Акционерлік қоғам туралы 2003 жылы заң қабылданғанға дейін Қазақстан
заңдары ашық ... ... ... ... ... акционерлік
қоғамдардың өмір сүруі көзделді. Акционерлері өздеріне тиесілі акцияларды
басқа акционерлердің келісімінсіз бөліп бере алатын ... ... ... ... ... ... Акциялары құрылтайшыларымен алдынала
белгіленген адамдар ... ... ... ... ... ... қоғам болып есептеледі. Жабық акционерлік қоғамдар мемлекеттік
монополияладан сақтану үшін немесе үшінші тұлғалардың енуін ... ... еді. Бұл ... ... ... ... ... қоғамның
негізгі мақсаты болудан қалды да, тұлғаның жағдайы алдынғы ... ... ... ... ... өзінің жаратылысы ... ... ... ... ... ... ... аламыз. Онда тұлғаның элементтер жария элементтермен бәсекелесіп, көп
ретте басым түсіп отырды.
2003 жылы 16 ... заң ... ... ... ... қоғамдар туралы 86-бабы алынып тасталды. Акционерлік қоғамдар
туралы 2003 жылғы заңда да ... ... ... өмір сүруі
мүмкіндігі туралы айтылмайды. Бұдан заң шығарушылар заңды тұлғаның мұндай
ұйымдық құқықтық нысанынан ... бел ... ... қорытынды шығарды.
Сондықтан 2003 жылы 16 мамырдан кейін құрылған құрылған жабық акционерлік
қоғамдар ... деп ... ал өмір ... ... ... ... басқа ұйымдық - құқықтық нысанға өзгертілуі немесе 2005
15
жьпдың мамыр айынын 16 ... ... ... ... Бұл мәселе
Акционерлік қоғам туралы заңның 90 бап 2 тармағында көрсетілген.
Ашық акционерлік қоғамдар - акционерлік қоғамның барынша ... ... ... нысаны. Азаматтық құқықтың кез-келген субъектілері дерлік
акционерлік қоғамның құрылтайшылары бола ... ... ... ... ... ... қойылмаған. Егер
заң құжаттарында өзгеше көзделмесе қоғамның барлық акцияларын бір акционер
сатып алған жағдайда акционерлік қоғам бір ... ... ... ... ... мүмкін. Жалпы ереже бойынша мемлекеттік мекемелер қоғамның
акционерлері ретінде әрекет ете ... ... ... ... бола ... Үкімет, жергілікті атқарушы орган, Ұлттық Банк
бұларға жатпайды.
Мемлекеттік кәсіпорын осы ... ... ... иесі ... ... органының атқаратын ... ... ... ... келісімімен ғана қоғамның құрылтайшысы болуға және
акцияларын сатып ... ... ... ... ... 1998 ... ... қоғамның жаңа
нысаны - халықтық акционер қоғам көзделген. ... ... ... ... ... кемінде 1000000 еселенген мөлшеріндей болатын
және акционерлерінің саны бес жүз және ... көп ... ... ... деп ... ... өтініші негізінде немесе қоғамның өз
капиталының мөлшері және акционерлерінің саны ... ... ... ... негізінде уәкілетті орган жүргізеді. Уәкілетті орган болып Ұлттық
Банк табылады. ұлттық Банк ... ... ... ... ... ... ... ол таратылған немесе қайта ұйымдастырылғанда (қоғамға
басқа
қосылған және одан бір ... бір неше жаңа ... ... жағдайларды қоспағанда )
Азаматтық кұкык. 1 том / Жауыпты ред. М.К. Сүлейменов, Ю.Г. ... ... ... 2003ж. 166 бет.
16
2. өз капиталының мөлшері он екі айдан астам ... ... ... 1000000 ... ... төмен соммаға дейін
азайғанда;
3. акционерлердің саны 6 ай ... ... ... ... ... ... ... қоғам мәртебесінен айрылады.
Акционерлік заңдар көлемінде ұлттық компаниялар ... ... ... барлық акция пакеттері мемлекеттің қолында ... ... ... ... бір ... ерекшеліктері бар. Олардың
көпшілік бөлігі жабық акционерлік қоғамдар түрінде құрылған, өздерінің
контрагенттерімен ... ... ... ... ... ... қоғамдар туралы заңмен қатар ... бір ... және ... реттеліп отырады.
Акционерлік қауызға оранған ұлттық компания шын ... ... жаңа түрі ... ... деп ... Ю.Г. ... Мүмкін уақыт
өте келе заң шығарушылар заңды тұлғаның жаңа нысаны - ұлттық ... ... Ал ... ... акционерлік қоғамның таратылуына
байланысты мемлекеттік ұлттық компаниялардың қандай ... ... ... ... ... ... ... право: вопросы теории и практики.
(сборник) Алматы: 2003г. 9-22 ... ... ... ... тәртібі мен ережелері
2.1 Акционерлік қоғамды құрудың тәртібі
Кез-келген кәсіпорын, сонымен қатар акционерлік қоғамдарды құру бұл
-заңды акт ... ... ... ... акт ... ... субъектісі
ретіндегі кәсіпорын пайда болды.
Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғам туралы заңына ... оны құру ... және ... ... ... құру арқылы
құрылады." Қоғамды құру шешім қабылданған жеке және (немесе) заңды тұлғалар
оның ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік
органдары және мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасының Үкіметін,
жергілікті ... ... ... ... ... ... қоспағанда, қоғамның құрылтайшылары немесе акционерлері бола
алмайды. Мемлекеттік кәсіпорындар қоғамның құрылтайшысы ... және ... және ... ... ... осы кәсіпорынға қатысты
өкілеттілігін жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... алуды құқылы.
Қоғамның құрылтайшысы жалғыз тұлға болуы мүмкін. Акционерлік ... ... ... және ол ... тіркеуден өткенге дейін
туындаған шығындарды төлеу жөнінде бірге жауап береді. Кейінен ... ... ... ... ... ... ... жағдайда ғана өз құрылтайшыларына мұндай шығыстарды өтейді.
Жоғарыда айтып кеткендей акциоенрлік ... бір ... ... ... ... Акционерлік қоғамдарды бірнеше тұлғалар құрған
жағдайда құрылтайшылар жиналысы ... ... ... өз ... ... жиналысының) шешімі бойынша құрылады. Ал егер ... ... ... ... ... құру туралы шешімді осы тұлға жеке
дара қабылдайды.
Алғашқы құрылтай жиналысында:
18
1. қоғамды құру ... ... ... және ... құру ... қызмет тәртібін белгілейді;
1. құрылтай шартын жасайды;
2. құрылтайшылар төлейтін жарғылық капиталының мөлшерін белгілейді;
2. жарияланған акциялардың, ... ... ... ... ... белгілейді;
3. шығаруға жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу туралы шешім
қабылдайды;
3. қоғамның тіркеушісін таңдайды;
4. мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін ... ... ... қол ... адамдарды сайлайды;
4. қоғамның жарғысын бекітеді.
Акцияларды орналастырғанға дейін құрылтайшылардың бірнеше жиналысын
өткізуге рұқсат етіледі. Мұндай алғашқы ... ... ... ... мен ... енгізу құрылтай шартының барлық
тараптары қатысқан жағдайда ғана рұқсат етіледі.
Қоғамның алғашқы жиналысында құрылтайшылардың әрқайсысының бір ... Егер ... ... ... ... екінші және одан
кейінгі жиналыстарында құрылтайшылардың әр қайсысының бір дауысы болады.
Қоғам акционерлерінің бірінше ... ... ... ... ... ... ... қоғамды тарту туралы шешім қабылдауға
құқылы. Кұрылтайшысының (жалғыз құрылтайшының) шешімдері қоғамның барлық
құрылтайшылары (жалғыз құрылтайшысы) қол ... ... ... ... ... ... ... құру тәртібі
Қазақстан Республикасының заң актілерімен ... ... ... ... акционерлік қоғамдарды құру тәртібі және мемлекеттік
тіркеу органына табыс ... ... ... ... ... инвестициясы туралы "заңында айқындалып көрсетілген. ... ... ... ... ... банкісінен оның төлем қабілеттілігін
растайтын анықтама қажет.
2.2 Акционерлік қоғамның құрылтай ... ... ... ... ... ... ... мен жаргы
табылады.
Акционерлік қоғамның құрылтай шартында:
1. ... ... ... ... мәліметтер
болады, оған қоса:
* заңды тұлғага қатысты оның атауы, мекен-жайы, мемлекеттік ... ... жеке ... ... аты, азаматтыгы, тұратын жері және жеке басын
куәландыратын құжаттағы деректер:
2. қоғамның құрылғаны туралы жазба, ... ... және ... сондай-ақ оны құру тәртібі;
3. құрылтайшылар (құрылтайшы) төлейтін жарғылық капиталдың мөлшері,
сондай-ақ оны ... ... мен ... ... ... ... тіркеуден өткізгеннен кейін қоғамның
кұрылтайшылары арасында орналастырылатын (кұрылтайшы сатып алатын)
жарияланған ... ... ... және орналастыру бағасы;
5. оның кұралтайшыларының құқықтары мен міндеттері және қоғамды құруға
байланысты шығыстарды бөлу, ... ... ... құру
жөніндегі қызметін жүзеге асырудың өзгеде талаптары;
6. қоғамды құру және мемлекеттік тіркеу процессінде оның ... ... ... ... ... инвестициясы туралы Қазакстан Республикасының заңы. 27 желтоксан
І994жыл. (озгертулер мен толықтырулар 8 каңтар 2003жыл).
20
7. қоғам құрылтайшыларының екінші жөне одан кейінгі жиналыстарын ... ... ... ... әр бір ... құрылтайшыларының екінші
және одан кейінгі құрылтай жиналыстарындағы дауыс саны;
7. қоғамның жарғысын бекіту туралы жазба;
8. басқ заңнамалық келісімдерге ... ... ... ... ... өзге де ... және т.б. енгізілуі мүмкін.
Сонымен қатар құрылтай шартының қолданылу ... ... ... ... туралы заңның 6 бап 3 тармағыиа сәйкес
өзгертулер мен ... ... ... ... ... егер шарттың өзінеде өзгеше көзделмесе коммерциялық құпия болып
табылады. Қоғамның құрылтай шарты мемлекеттік ... ... ... қоғамның шешеімі бойынша немесе Қазақстан Республикасы заң
актілерінде белгіленген жағдайларда ғана берілуі ... ... ... ... ... ... болсақ, қоғамның құрылтай шарты әр бір
құрылтайшы немесе оның уәкілетті өкілі шартқа қол қою ... ... ... ... ... ... жазбаша рәсімделіп құрылтайшы
немесе оның уәкілетті өкіл қол қояды. ... ... ... ... ... жеке ... құрылтайшының қойған қолының
тұпнұсқасын да нотариат куәландырады.
Заңды тұлға құрылтайшы өкілінің қолы ... ... ... ... өкілдерінің заңға сәйкес ресімделген,
құрылтайшылардың жиналысына қатысу және құрылтай шартына қол кою ... ... ... құру ... ... ... өкілеттіліктері болуы
керек.
Акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарының бірі қоғамның ... ... ... қоғамның заңды тұлға ретіндегі құқықтық
мәртебесін анықтайтын ... ... ... және ... ... ... ... құжаты ретінде қарастырылады.
Жарғыға
21
құрылтайшылар ... ... ... ... қол ... және ... ... қоғамның жарғысында мынадай ережелер болуға тиіс:
1. қоғамның толық және қысқартылған аты;
2. қоғамның мекен - жайы;
3. ... ... ... ... ... және ... туралы мәліметтер, оған қоса қоғамның ... ... мен ... ... көлемі және олар бойынша
дивидендтердің кепілдік берген мөлшері;
4. құрылтайшылар төлейтін жарғылық капиталдың ... ... ... ... ... кейін қоғамның ... ... ... акцияларының саны, түрлері және
орналстыру бағасы;
5. қоғамның органдарын құру тәртібі және ... ... ... ... ... қоса ... ... акционерлерінің жалпы жиналысын және алқалы органдарының
мәжілісін шақыру, ... және ... ... ... органдарының шешімдер қабылдау тәртібі,оның ішінде ... ... ... ... ... ... тізбегі;
7. қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібі;
8. егер қоғам коммерциялық ұйым болып саналса:
- ... ... ұйым емес ... ... ... беру
рәсімі, дивиденттер төлемеу туралы ережелер мен осы заңда және
коммерциялық емес ұйым туралы заңнамалық келісімдерде белгіленген
басқа да ... ... ... тоқтатылу шарттары және т.б. өзге де ережелер.
Барлық мүдделі тұлғалар қоғамның жарғысымен танысуға ... ... ... етуі ... оған ... ... ... бірге оның
кейінгі өзгерістерімен толықтырулармен танысуға ... ... ... 3 ... күннің ішінде жарғының көшірмесін беру туралы
акционердің талабын ... ... ... ... ... бергені үшін көшірме даярлауға, ал ... ... ... ... ... аспайтын ақы алуға құқылы.
23
2.3. Акционерлік қоғамның жарғылық ... ... ... ... заң ... ... ... (төленген) жарғылық капитал" ұғымдарынан бас тартты "Жарғылық
капитал", " өз капиталы" терминдері ғана пайдаланылады Халықтық қоғамдағы
секілді, мұнда да заң ... ... ... үшін ... ... ... ... белгіленген. Қоғамның жарғылы кпиталының ең ... - ... ... ... 50000 ... ... ... Бұл
Акционерлік қоғамдар туралы 1998 жылғы заңдағы ... он есе ... ... ... ең ... ... ... жоғарыда аталған
тараптар өзінің қызметін инвестициялық жекешелендіру қоры ретінде ... ... ... ... ... ... ... құрылтайшысының)
акцияларды олардың нақтылы құны бойынша төлеуі және акцияларды инвесторлаға
(инвесторға) заңның ... ... ... ... бағасы
бойынша сату арқылы қалыптастырылады Құрылтайшылар төлейтін жарғылық
капиталдың ең төменгі мөлшерінен кем ... және ... оны ... тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап, отыз күн ішінде
толық ... ... ... ... капиталын ұлғайтуға акционерлердің
жалпы жиналысының немесе соттың шешімімен жол беріледі.
Акционерлік ... өз ... ... - бұл қоғамның активтері мен
пассивтері арасындағы айырмашылық ... ... ... мүлік.
Акционерлік қоғамдарда өз капиталының дивиденттер төлеу мүмкіншіліктерін
анықтауда және өзге де кейбір жағдайларда ... ... үшін ... ... ... ... мүмкін. Қоғамның
орналастырылатын акциялары үшін ... ... ... ... ... ... меншік объектілеріне кұқықтар) талап ету құқығы және
өзге де енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа, өзге мүлікпен ... ... ... ететін бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырады.
Егер қоғамның орналастырылатын акцияларының төлеміне мүлікті пайдалану
24
құқығы енгізілетін ... ... ... ... ... оның бүкіл
пайдалану мерзімі үшін төлейтін мөлшеріне ... ... ... ... ... ... ... жиналысының келісімінің
мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 89-бабының ... ... ... ... ... ... үшін ... эмиссия жасау
арқылы жарғылық капиталды арттыруға жол берілмейді" деген норма алынып
тасталды. ... ... ... ... ... несие берушілер оларды
сатып алуы ... ... ... ... ... үшін ... ... алу
мемлекеттік акциялар пакетіне әсер етпеуі тиіс, өйткен өзгеше істеу
мемлекеттік меншікті ... алу ... ... ... ... ... ... И.У , Гавлиленко А.П Проблемы правового регулирования увеличения
уставного капитала акционерного общества. // Предпринимагель и ... № - 4. 10.11 ... ... ... ... ... ... дәлелденеді. Акция - бұл бағалы
қағаз. Өз ұстаушысының (акционерлердің) акционерлік қоғам таза табысының
бір бөлігін дивидендтер ... ... ... қоғамның істерін
басқаруға қатысуға және ол таратылғаннан кейін қалған ... бір ... ... ... қагаз акция деп аталады.
Акционерлік қоғамның тек атаулы акциялар шығаруға құқығы бар. Атаулы
бағалы қағаз дегеніміз - бұл өзі ... ... онда ... тиесілігін растайтын бағалы қағаз. Акционерлік қоғамның ұйымдық-
құқықтық нысанында жұмыс істейтін коммерциялық емес ... ... ... ... құқығы жоқ.
Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға
тиесілі ... ... бәрі бір ... деп танылады және өзінің ... ... ... ... ... пайдаланады.
Акцияның бір түрі оған не болатын әрбір акционерге осындай акция
түрлерінің басқа иелерімен ... ... ... ... көзделген
жағдайларда:
1. қоғамның акциялармен мәмілелер жасауға;
1. қоғамның жарғада көзделуге тиісті акцияларының бір ... ... ... санына және қоғамның бір акционеріне берілетін акциялар бойынша ең аз
дауыс санына шектеулер ... ... ... - жай ... ... жай және ... шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. ... ... ... - бұл ... ... ... жазбалардың
жиынтығы түрінде) шығарылған бағалы қағаздар. Жай ... ... ... ... ... ... шешкен кезде дауыс беру ... ... ... ... ... және ... таза табыс
болған жағдайда дивидендтер алу құқығын береді.
1 Қазакстан Республикасының Азаматтық кодексі. Жалпы бөлім. 27 ... жыл. ... мсн ... 16 ... 2003 жыл) ... бет. 129 бап.
26
Акционерлер - артықшылық берілген ... ... ... ... күні бұрын
айқындалған кепілдік мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таралылғаннан
кейін ... ... ... ... ... бір ... алуға жар
акцияларды иеленуші ... ... ... ... бар. ... ... ... саны оның жарияланған акцияларының ... 25 ... ... тиіс. Артықшылықты акциялардың меншік иелері
- акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп ... ... ... мөлшерде дивидентер алуға және ... ... ... ... ... заңда белгіленген тәртіппен
мүліктің бір бөлігіне ... ... бар. ... ... ... басқаруға қатысу құқығын бермейді. Бұл ережеден бірнеше өзгешелік
бар. ... ... ... ... ... ... бойынша артықшылықты
акцияларды иеленуші акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені
қараса. Шектеу қою үшін артықшылықты акциялардың ... ... ... екі ... жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай
мәселе бойынша шешім қабылданады деп ... ... ... жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не
тарату туралы мәселені қараса;
3. артықшылықты ... ... ... оны төлеу үшін белгіленген
мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде ... ... ... ... басқаруға қатысу құқығын
береді.
Кұрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшының ... ... ... ... ... ... ... және
дивидендтер алуға қатыспайтын "алтын акция" енгізілуі мүмкін. "Алтын акция"
иесінің акционерлердің жалпы жиналысының, ... ... мен ... ... ... ... белгіленген мәселелер
2
7
бойынша вето қою кұқығы болады. "Алтын акиця1" куәландырылған вето кок:
құқығын ... ... ... ... акцияларды мемлекеттік тіркеу үшін
оның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап бір ай ішінде
құжаттар ... ... Егер ... жарғысында осы ... ... ... құзіретіне жатқызылмаса, қоғамның
акцияларын оның жариялаған ... саны ... ... ... қоғамның директорлары кеңесі ... ... ... ... ... орган белгілейді.
Қоғам акциялардың шығарылуын мемлееттік тіркегеннен кейін ... ... ... ... ... ... жазылым
және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленгеннен басқа да
тәсілдер ... ... ... ... ... ... өзінің
акцияларын жазылым арқылы таратуға құқылы емес. ... ... ... ... ... ... ... белгіленген
орналастыруға бағасы бойынша сатылады, осыған орай ... ... осы ... шегінде акцияларды сатып алушы адамдар үшін бірыңғай
болуы тиіс.
Акционерлік заңдар акциялармен мәмілелер жасау туралы ережелерді
тұжырымдауда және басқа да бір ... ... әр ... тұлғалардың өзара
байланыстылығын білдіретін терминді пайдаланады. Қоғамның аффилиирленген
(қосылма) тұлғасы - шешімді тікелей және (немесе) ... ... ... ... ... ... шешімге, оның ішіеде ауызша шартты
қоса алғанда, шартқа немесе өзге де мәмілеге орай ... ... ... ... ... қызметін берілген өкілеттіктер шеңберінде реттеуді жүзеге
асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) ... ... ... ... ... ... бар ... тұлға.
Жеке өзі немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірге бағалы
қағаздардың қайталама ... ... ... беретін акцияларыыың
28
отыз және оданда көп пайызын сатып алу ниеті бар адам бұл жөні қоғамды және
бағалы ... ... ... мен қадағалау жүргізетін мемлекетін органға
хабарлауға міндетті.
Әлде бір тулғаның ... ... ... ... ... қоғам
акцияларының отыз және одан да көп пайызын сатып алуы белгілі бір дәрежеде
қалған акционерлерідің мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін. Сондықтан ... ... заң ... ... өз ... отыз ... да көп ... сатып алушыларға сату және тиісінше сатып алушының
онымен бірге бизнес ... ... ... ... сатыа лауға құқығын көзден. Бағалы қағаз қайталамау рыногынан
қоғамның ... ... ... отыз және одан да көп ... сатып
алған тұлға онысатып алудан кейінегі отыз күн ішінде қалған ... ... сату ... ұсынысты баспасөз басылымында
жариялауға міндетті. Акционер ... ... ... оларды сату
жөніндегі ұсынысты ол жариялаған кезден бастап отыз күн ... ... ... акциялар бойынша төленетін дивидендтерді
қоспағанда, дивидендтер төлеу жөніндегі шешім акционерлердің жиналысында
қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен қабылданған болса
онда қоғамның акциялары бойынша ... ... ... ... ... ... ... акциялары бойынша бағалы
қағаздармен төлеуге мынадай жағдайларда ғана жол беріледі. ... ... ... ... және шығарған облигациялрымен, онын
үстіне акционердің жазбаша келісімімен ... ... ... ... ... мерзімділігін қоғамның жарғысы және (немесе)
акция шығару проспектісі айқындайды. Мынадай ... ... жай ... акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:
29
1. өз капиталы ... ... ... ... егер ... акциялары
бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде өз капиталының мөлшері теріс
шамаға ... егер ... ... ... ... ... не онда өзінің
акциялары бойынша ... ... ... көрсетілген белгіліер
пайда болса;
3. егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы арқылы қоғамды ... ... ... ... ... ... қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер
төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Егер
бұл жагдай ... ... ... ... ... шартты жылдық
қорытындысына қарай қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу
мәселесе директорлар кеңесінің ... ... Жай ... бойынша
дивидендтер төлеу туралы шешім ол қабылдағаннан кейінгі бес жұмыс күн
ішінде баспасөзде жариялануға тиіс.
Акционерлелдің ... ... және ... кеңесі шешім
қабылданған күннен кейінгі он күн ішінде баспасөз басылымында ... ... ... жай ... ... дивидендтер төлеу
жөнінде шешім қабылдауға құқылы. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша
дивидендтер ... ... ... ... ... ... ... жағдайлардан басқа реттерде, қоғам органының шешім
шығаруын талап ... Жеке өзі ... ... аффилиирленген тұлғаларымен
бірге бағалы қағаздардың қайталама рыногынан қоғамның дауыс ... отыз және ... көп ... ... алу ... бар адам ... қоғамды және бағала қағаздар рыногына реттеу мен ... ... ... ... міндетті.
Дивидендтер төлеу мерзімділігін және бір артықшылықты ... ... ... ... ... белгілйді. Артықшылықты
акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшері осы кезеңде жай акциялар
30
бойынша есептелетін дивидендтер ... кем ... ... Қоғамның
артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленіп болмайынша ... ... ... дивидендтер төлеу жүргізілмейді.
31
3. Акционерлік қоғамды басқару
3.1 Акционерлік қоғамның жоғарғы органы
Акционерлік қоғамның қызметі оның органдары аркылы жүзеге асырылады.
Акционерлік қоғам туралы ... 34 бабы ... ... ... ... ... ... орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін
акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда - сол ... ... ... - директорлар кеңесі;
3. атқарушы орган - алқалы ... ... ... ... жарғысында
белгіленетін атқарушы орган қызметін жеке - дара жүзеге асыратын тұлға.
Халықтық акционерлік қоғамда атқарушы орган тек алқалы болуға тиіс;
4. ... және ... ... ... ... ... ... құрылуы
мүмкін.
Акционерлік қоғамның жоғарғы органы акционерлердің ... ... ... ... ... ... ... - директорлар кеңесі немесе
атқарушы орган шақырады. ... ... ... ... ... ... ал неғұрлым маңызды мәселелер бойынша - білікті көпшілік
арқылы қабылданады. Акционерлеік қоғам туралы заңның 37 бабының 5 ... ... ... ол ... ... ... жылдық жалпы жиналысын шақырудың белгіленген тәртібін ... ... ... ... ... ... тұлғаның талап
арызы бойынша қабылданған сот шешімі ... ... және ... Егер ... ... ... ... тыс жалпы
жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерлерінің талабын ... ірі ... ... тыс ... ... оның ... қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы мүмкін. Сот жиналысты
өткізу уақыты мен орнын, оның күн ... ... ... ... ... жалпы жиналысының мақсатына жетуге
қажетті негізгі жағдайларда анықтау мүмкін.
32
Акционерлердің жалпы жиналысының ... ... ... ... ... ... өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа
редакциясында бекіту;
2. заңдарда ... ... ... қоғамды ерікті түрде қайта
ұйымдастыру немесе тарату;
3. акциялар ... ... ... ... ... және қоғамның
жарияланған акцияларының санын өзгерту;
4. қоғамның есептеу комиссиясының сандық құрамын және ... ... оның ... ... және ... ... ... бұрын тоқтату;
5. қоғамның директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін
белгілеу оның мөлшерін сайлау және ... ... ... ... ... ... ... мөлшеріне сыйакы мөлшері мен
төлеу талаптарын анықтау;
қоғамның аудитін жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... есепті қаржылық жылдағы крғамның таза кірісін бөлу ... ... жай ... ... дивидентер төлеу туралы шешім қабылдау
және жыл қорытындысы бойынша қоғамның бір жай акциясы ... ... ... ... ... ... ... жиынтық соммамен жиырма бес (халықтық
акционерлік қоғамда - он) және одан да көп ... ... ... ... ... ... беру арқылы қоғамның басқа заңды тұлғаларды
құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім ... . ... ірі ... және ... ... қоғамның мүдделігі бар
мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
11.қоғам міндеттемелерін оның меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес және
одан да көп ... ... ... ... ... шешім қабылдау;
33
12.қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге
хабарлау нысанын белгілеу және ... ... ... ... қабылдау;
13.қоғам акцияларды бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес ... ... ... ... ... күн тіртібін бекіту;
15.мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбеген жағдайда ғана баспасөз
басылымын ... қоса ... ... ... туралы
акционерлердің
ақпарат беру тәртібін белгілейді;
16.шешім қабылдау Акционерлік қоғам туралы заңымен және ... ... ... ... ... құзіретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
Акционерлік қоғам туралы ... 36 ... 1 ... ... ... ... ... акционерлердің жалпы жиналысының
шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының ... ... ... ... ал ... ... ... қайта құру нәтижесінде
құрылған қоғамда – қоғамның жиналыста ... ... ... ... ... ... ... қабылданады.
Акционерлік қоғам туралы заңда немесе қоғамның жарғысында өзгеше
белгіленбесе, ... ... өзге ... ... шешімдері дауыс
беретін акцияларының жалпы снының жай көпшілік дауысымен қабылданады. ... ... ... ... ... ... акционерлердің жалпы
жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың,
лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзіретіне ... ... Егер ... ... ... ... жалпы жиналысы
қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзғе де ... ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысындағы өкілдік заңмен
рұқсат етілген. Яғни акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және
қаралатын ... ... жеке ... ... ... ... ... Қоғамның лауазымды тұлғаларының жалпы ... ... ... сөз ... құқығы жоқ. Акционерлердін
өкілі Қазақстан ... ... ... ... сенімхат
негізінде әрекет етеді. Жеке тұлғалардың өкілдеріне жалпы жиналысқа қатысу
және дауыс беру ... ... ... нотариат куәландыруын талап
етеді. ... ... ... ... шартқа сәйкес қоға
акционерлерінің атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасауға немесе оның ... ... бар ... үшін ... ... жалпы
жиналысынақатысуга және қаралатын мәселелер ... ... ... ... ... ... жиналысын өткізу тәртібі Акционерлік қоғам туралы
заңға, қоғамның ішкі қызметін реттейтін ... ... және ... не ... жиналыстың тікелей шешіміне сәйкес белгіленеді.
Келген акионерлер (олардың өкілдері) жалпы ... ... ... ... өкілі акционердің жалпы жиналысына қатысуға және
дауыс беруге өкілеттілігін растайтын сенімхаты болуга тиіс.Тікеулен өтпеген
акционер (акционерлердің өкілі) акоруды айқындау ... ... ... ... ... қатысуға құқығы жоқ. Қоғамның артықшылық ... иесі ... ... ... ... ... арқылы
өткізілетін жиналысына қатысуға және олар қарайтын мәселелерді талқылауға
қатысуға құқықлы. Егер ... ... және ... ... ... өткізілетін жалпы жиналысынын шешімінде өзгеше
көзделмесе, оған шақырусыз-ақ басқа ... ... ... ... жиналысында мұндай тұлғалардың сөз сөйлеуге құқығы қоғамның
жарғысында немесе акционерлердің ... ... ... ... ... жалпы жиналысында дауыс беру мынадай жағдайларды
қоспағанда "бір акция бір - дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады:
35
1. ... ... ... да ... бір ... ... бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;
2. қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау үшін дауыс ... ... ... ... ... ... әрбір тұлғаға
акционерлердің жалпы жиналысн өткізудің рәсімдік мәселелер бойынша бір
дауыстан беру.
Акциялар бойынша кумулятивтік дауыс беру ... ... ... ... ... бір кандидат үшін крғамның акционерлеріне ... ... ... ... ... ... ... арасында да болуы мүмкін. Дауыс ең көп берілген кадитадтар
директорлар кеңесіне сайланған ... ... Егер ... ... ... ... ... дауыс беру жасырын әдіспен
жүргізілген жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер ... ... ... ... ... ... бойынша жасалуы тиіс, орайда
қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар болуы тиіс:
1. мәселенің түжырымдамасы және ... күн ... оның ... ... ... "иә" , ... , ... қалдық" деген сөздермен
білдірген дауыс беру ... және ... әр бір ... ... беру
нұсқалары;
1. акционерге тиесілі дауыстар саны.
Егер акционер бюллетеньге өзі қол ... оның ... ... ... ... ... туралы заңга сәйкес сатып алу туралы ... қою ... ... ... ... ... ... жасырын
дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.
Есеп ... ... беру ... ... ... ... ... хаттама жасайды және оған қол кояды. Акционерлердің
дауысқа ... ... ... ... ... болса қоғамның есеп
комиссиясы хаттамаға тиісті жазба жасауға міндетті. ... ... ... ... беру ... ... жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырпай
дауыс беру үшін ... ... ... ... ... (оның
ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) жасалады, ... ... және ... архивіне беріледі.
37
3.2 Акционерлік қоғамның басқару органы
Акционерлік қоғамда міндетті түрде директорлар кеңесі ... ... ... ... ... құзіретіне жатқызылған мәселелерді
шешуді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы бір ... ғана ... ... оны ... ... ... басқару мүмкіндіғі
көзделуі мүмкін. Қоғамның директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне мынадай
мәселелер жатады:
1. қоғам ... ... ... ... ... ... және ... тыс жалпы жиналысын шақыру туралы
шешім қобылдау;
3. қоғамның акцияларын орналастыру және ... ... ... ... орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;
4. қоғамның орналастырлған акциялады немесе басқа да бағалы қағаздары
сатып алуы туралы шешім ... ... ... ... ... алдын-ала бекіту;
6. жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есептік ... жылы ... ... ... бір жай ... ... мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
7. қоғамның облигацияларын және туынды ... ... ... ... ... ... сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау,оның
басшысын және мүшелерін (атқарушы органның қызметін жеке дара ... ... ... ... ... өкілеттіліктерін
мерзімінен бұрын тоқтату;
9. атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның қызметін
жеке дара ... ... ... лауазымдық жалақыларының мөлшерін
және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
10. 38
10.қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің ... ... ... жатпайтын өзге де мәселелер.
Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне ... ... ... ... ... ... ... мәселелер бойынша
директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ ... ... ... ... ... шешімдер қабыдауға құқыгы жоқ
Директорлар кеңесі қабылданған шешімдер вето құқығы белгіленген мәселелер
бойынша "алтын ... " ... ... ... ... ... ... болып табылмайтын кез-келген азамат
директорлар кеңесіне мүше бола алады. Директорлар кеңесінің ... ... ... ... ... ... сандық құрамы кем
дегенде үш (халықтық акционерлік қоғамда кем дегенде бес) адам болуга тиіс.
Қоғамның директорлар кеңесінің ... ... ... беру ... ... ... ... тиесілі акциялар бойынша бір кандидат үшін немесе
оларды қоғамның директорлар кеңесі мүшелігіне бірнеше ... ... ... ... ... ... ... болып табылмайтын және
заңды тұлғаға - ... ... ... ... ... сайлануға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) жеке тұлға директорлар
кеңесінің мүшесі болып сайлана алады.
Директорлар кеңесінің төрағасы ... ... ... ... ... ... жасрын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан
сайланады. Егер ... ... ... ... ... шешімдері
директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай ... ... саны тең ... ... ... ... төрағасының
немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам дауысының
шешуші дауыс болуы ... ... ... ... директорлар кеңесінің төрағаны кез-келген уақытта, егер қоғам
жарғысында өзгеше ... ... ... ... ... ... төрағасы қоғамның директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырып,
39
оның мәжілісін жүргведі. Қоғамның директорлар кеңесінің
төрағасы болмаған жағдайда оның ... ... ... кеңесі
шешімі бойынша қоғамнын директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге
асырады. ... ... ... ... ... ... кез-келген мүшелерінің өкілеттілігі кез-келген негіз
бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
40
3.3 Акционерлік қоғамның атқарушы органы
Акционерлік қоғамның күнделікті ... ... ... ... асырады. Атқарушы орган алқалы немесе жеке дара ... ... ... ... ... ... ... заң актілерімен және
қоғамның лауазымды адамдарының құзіретіне жатқызылмаған кез-келген
қызмет мәселерері бойынша шешімдер қабылдауға ... ... ... ... ... және ... ... орындауға міндетті. Атқарушы қоғамның мүшесі осы қоғамының
акционерлері болуға міндетті емес. Атқарушы органның ... ... ... ғана басқа ұйымдарда жұмыс істей алады. Атқарушы
органның мүшесесінің қызметі, ... мен ... ... ... заң, ... жарғысы, сондай-ақ осы адамның қоғаммен жасасатын жеке
еңбек шарты арқылы айқындалады.
Егер артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтерді қоспағанда,
дивидендтер төлеу жөніндегі ... ... ... ... ... ... жай көпшілігімен қабылданған болса, онда ... ... ... ... немесе қоғамның бағалы қағаздарымен
төленеді. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы ... ... ... ғана жол ... ... ... ... акцияларымен және шығарған облигациялармен, оның ... ... ... ... ... ... ... төлеудің мерзімділігін қоғамның
жарғысы және ... ... ... ... ... ... қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер
төлеуге жол ... өз ... ... ... жеткенде немесе егер қоғамның акциялары
бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде өз капиталының мөлшері теріс ... егер ... ... ... ... байқалса не онда өзінің
акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде көрсетілген белгілер
пайда болса;
3. егер сот ... ... ... жиналысы арқылы қоғамды тарату
туралы шешім қабылданған болса.
Жылдың қоытындысына қарай қоғамның жай акциялары бойынша ... ... ... ... ... ... ... қабылдайды.
Егер бұл жағдай қоғамның жарғысында көзделсе, тоқсанның немесе жарты жылдың
қортындысына қарай қоғамның жай ... ... ... төлеу
мәселесі директорлар кеңесінің шешімімен жүргізіледі. Жай акциялар ... ... ... шешім ол қабылданғаннан кейін бес жұмыс күн ... ... ... ... ... жалпы жиналысы және
директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен кейінгі он күн ішінде ... ... ... ... ... жай акциялары бойынша
дивидендтер төлемеу жөніндегі шешім қабылдауға міндетті.
Қоғамның атқарушы органының басшысының ... ... ... ... туралы заңның 60 бабына сәйкес қоғамның ... ... ... ... жалпы жиналысының және директорлар ... ... ... ... ... үшінші тұлғалар мен қарым-қатынас жасағанда сенімхатсыз
іс-әрекет етеді;
3. ... ... ... ... ... ... ... қоғам қызметкерлерін қабылдайды, орындарын ауыстырады және жұмыстан
босатады, оларға ... ... және ... ... ... шарттық кестесіне сәкес қоғам қызметкерлерінің
лауазымдық жалақысы мен дербес үстемақысы ... ... ... мен ішкі аудит қызметінң
5. 42
құрамына ... ... ... ... ... мөлшерін белгілейді;
5. өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін аткаруды ... ... ... ... ... атқарушы органы мүшелерінің арасында ... ... ... және ... бекітеді;
7. қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің ... ... ... кеңесінің шешімдерінде белгіленген, осы ... ... ... ... да ... ... ... 43
3.4 Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері
Қоғам акционерлерінің мынадай құқықтары бар:
1. ... ... ... ... ... ... салынғаннан кейін отыз күн ішінде қоғамның қызметі ... ... ... ... ... ... сот ... даулауға;
5. қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
6. қоғамның жарғысы мен заңдарда көзделген өзге де құқықтары ... ... ... ірі ... ... көрсетеді. Басқа
акционермен салыстырғанада, ірі акционердің құқықтары көп ... ... ... - бұл акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының
он және одан да көп ... ... ... - бес және одан да көп ... ... ұстайтын және өзара жасалаған келісімдердің негізінде
әрекет ететін ... ... ... ... ... акционерлердің
жоғарыда аталған құқықтарыннан басқа ірі акционерлердің т.б. мынадай
қосымша құқықтары бар:
1. ... ... тыс ... ... талап етуге немесе
директорлар кеңесі ... ... ... ... ... ... оны ... туралы талап - арызбен сотқа жүгінуге;
2. директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн ... ... ... ұсынуға;
3. директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
4. өз еңбегінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін ... ... ... ... ... әрбір қоғамның өз жаргысында акционерлердің өзге де
құқықтары көзделуі ... ... ... туралы Қазакстан Республикасының заңы. 10 шілде І998ж.
(өзгертулер мен толықтырулар 13 мамыр ... ... ... ... 15 ... ... қоғам
акционерлерінің міндеттері көрсетілген. Қоғам акционерлерінің міндеттеріне
мыналар жатады:
1. акцияларды төлеу;
2. осы ... ... ... ... мен ... ... ... ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті
мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлау;
3. қоғамның не оның қызметті ... ... ... ... ... өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария
етпеу;
4. заң актілеріне сәйкес өзге де ... ... ... ... ... ... ... үшін оның
заңды тұлға ретінде ... ... ... ... ... ... ... акциялар саны көбейту туралы шешім қабылдаған
күннен бастап бір ай ішінде құжаттарды табыс етуге міндетті.
Егер қоғамның жарғысында бұл ... ... ... ... ... ... акцияларын оның жарияланған акциялары
саны шегінде орналастыру туралы ... ... ... ... Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуын мемлекеттік тіркеуден
кейін орналастыруға құқылы. ... ... ... ... жүзеге асырылады. Халықтық акционерлік қоғамның өз акцияларын
жазылым арқылы орналастыру ... жоқ. ... ... ... ... ... ... белгіленген орналастыру
бағасы бойынша сатуға тиіс, бұл ... ... ... ... ... шегінде акцияларды сатып алушы барлық тұлғалар үшін ... ... ... ... ... басымдықпен сатып алу құқығы
бар. Жарияланған акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын
басқа да ... ... ... сондай-ақ бұрын
45
сатып алынған осы бағалы қағаздарды орналастыру ... бар ... ... ... отыз күн ішінде ... ... ... ... ... ... арқылы өз акционерлеріне тең жағдайлармен, өздерінде
бар ... ... ... қағаздарды орналастыру туралы ... ... ... ... баға ... ... ... сатып
алуды ұсынуға міндетті. Бұл ... ... жай ... ... жай ... немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын
басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығы бар, ал ... ... ... ... ... ... басымдылықпен сатып алу құқығы бар.
1 Акционерлік қоғам туралы Қазакстан Республикасының заңы. 10 шілде І998ж.
(өзгертулер мен толықтырулар 13 мамыр ... ... ... ... ... және қайта
құру.
Акционерлік қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініғі
шығуы, қайта құру) Акционерлік қоғам туралы заңда ... ... ... ... ... ... кодексіне сәкес жүзеге
асырылады.
Қоғамның бөліну немесе бөлініп шығу шығу арқылы қайта ... ... ... ... ... осы қоғам борышкер болып
табылатын міндеттеменің мерзімінее тоқтатылуын және ... ... ... ... Егер ... қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз
қызыметін тоқтатса, оның ішінде орналастырылған акцияларын қоса ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген тәртіппен күші жойылады.
Акционерлік қоғамның бірігуі. Екі ... ... ... ... тоқтатып, өткізу актісіне сәйкес оған барлық мүлкін, кұкықтырын
және міндеттерін беру арқылы жаңа ... ... ... ... ... ... ... қатысатын әрбір қоғамның директорларкеңесі ... ... ... ... ... ... мен бірігу туралы шартты
бекіту туралы мәселені акционерлердің жалпы ... ... ... бірігуі туралы шатта бірігуге қатысатын қоғамдардың әрқайсысының
атауы, мекен-жайы, олардың ... ... ... ... болуы, сондай-ақ бірігу тәртіптері мен ... ... ... ... ... акцияларын құрылатын қоғамның
акцияларына айырбастау тәртібін көздеуі ... ... ... олар ... ... ... ... қоғамның акционерлерніне ұсынуға
қажетті ақпарат тізбесін анықтауы мүмкін. Бірігуге қатысатын әрбір қоғамның
акционерлерінің жалпы жиналысы ... ... ... ... ... мен ... туралы шартты бекіту туралы шешім қабылдайды,
сондай-ақ ... ... ... Республики Казахстан (общая часть). Комментарий
(постатейный) в 2 ч ... ... I. ... Жеті Жаргы, 2003ж. 306 бет.
47
шартқа және өткізу акгісіне кол қоюға өкілетті тұлғаларды айқындайды. Жаңа
қоғамның жарғысын бекітуді және ... ... ... туралы шартта
анықталған мерзімде өткізілетін жаңа пайда болған қоғам акционерлерінің
жалпы жиналысы жүзеге ... Жаңа ... ... ... ... ... ... және өткізу тәртібіне байланысты ерекшеліктері бірігу
туралы ... ... ... бірігуіне қатысушылардың әрқайсысы
қоғам барлық кредиторларына бірігу туралы жазбаша хабарлама жібереді және
баспасөз ... ... ... ... қоғамның қосылуы. Қосылу туралы шарттың ... ... ... сәйкес қосылатын қоғамның барлық мүлкін, құқықтары ... ... ... ... ... оз қызметін тоқтатуы қоғамның
басқа қоғамға қосылуы деп танылады. ... ... ... ... жалпы жиналысының қарауына қосылу нысанында қайта
ұйымдастыру, өткізу ... мен ... ... ... бекіту жоніндегі
мәселені ұсынады. Қоғамдардың қосылу туралы шартта қоғамдардың қосылуына
қатысқадардың әрқайсысының атауы, ... ... ... ... ... ... сондай-ак қосылу тәртіптері мен
талаптарын, атап ... ... ... ... акцияларын құрылатын
қоғамның акцияларына айырбастау тәртібін көздеуі тиіс.
Уәкілетті орган олар қосылуға қатысқан жағдайда халықтық акционерлік
қоғамның акционерлеріне ... ... ... ... ... Қосылу
жүзеге асырылатын қоғамның директорлар кеңесі акционерлердің жалпы
жиналысының шешуіне өткізу ... ... ... ... ұсынылады. Қосылу
жүзеге асырылатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оған ... ... ... қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдайды. Өткізу актісі
мен қосылу туралы шартты Акционерлік ... ... ... ... ... ... ... туралы шарт пен өткізу актісіне қол
қоюға уәкілетті тұлғаларды айқындайды. Қосылатын қоғамның
48
жарғысына өзгерістер мен ... ... ... ... қажет болған
жағдайда, оның қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акционерлері мен ... ... ... ... ... ... ... бөлінуі. Қоғамның жаңадан пайда болатын қоғамдарға
өзінің барлық мүлкін, кұқықтары мен ... ... өз ... ... ... деп ... Мұндайда бөлінетін қоғамның құқықтары мен
міндеттері бөлініс балансына сәйкес жаңадан пайда болатын ... ... ... ұйымдастырылатын қоғамның директорлар кеңесі
акционерлердің жалпы ... ... ... ... нысанында қайта
ұйымдасуы, жаңа қоғамдарды құру, қайта ұйымдастырылатын қоғамнын акциясын
құрылатын қоғамдардың акцияларына ... ... және болу ... туралы мәселе ұсынады. Қайта ұйымдасып жатқан қоғамның кез келген
акционеріне ұсынылатын ... оған ... ... жаңадан құрылып жатқан
адамдардың акциясына айырбастау нәтижесінде қайта құрылатын қоғамның
жаргысымен оған ... ... ... ... ... ... акционерлердің жалпы жиналысы боліну ... ... ... ... екі ... ... езінің барлық кредиторларына
бөліну туралы жазбашы хабарлама жіберуге және баспамөз басылымында тиісті
хабарландыру ... ... ... бөлу ... сондай-ақ жаңа
құрылатын қоғамның әрқайсысының атауы, мекен-жайы туралы мәліметтер қоса
жіберіледі. Қоғамның белінуі нәтижесінде ... ... ... қайта
құрылған қоғамның міндеттемелері бойынша Қазақстан ... ... ... ... ... бөлініп шығуы. Бір немесе бірнеше қоғамның ... ... мен ... бір бөлігін қайта ұйымдастырылатын
қоғамға өз қызметін тоқтатпай-ақ беруі қоғамның бөлініп шығуы деп ... ... ... директорлар кеңесі акционерлердің жалпы
жиналысының қаруына ... ... ... ... ... ... шығу ... мен талаптары, бөлу балансы және жаңа
49
қоғамды кұру ... ... ... ... ... ... ... жиналысы бөлініп шығу нысанында қайта ... ... кұру және ... ... ... ... ... құрылатын қоғамның акцияларына айырбастау тәртібі ... ... ... ... ... ... акционерлердің жалпы жиналысы бөліп шығу ... ... ... ... екі ... ... өзінің барлыұ кредиторларына
бөлініп шығу туралы жазбашы хабарламаны жіберуге және баспасөз ... ... ... ... ... бөлу ... сондай-
ақ жаңа құрылатын қоғамның әрқайсысының атауы, мекен-жайы туралы мәліметтер
қоса ... ... ... ... ... кезде қайта
ұйымдастырылатын қоғамның құқықтары мен міндеттері бөлу ... ... ... ... ... қайта құру. Қоғам қайта құрылатын қоғамның өткізу
актісіне сәйкес барлық ... мен ... ... ... ... ... ... болып қайта кұрылуга құқылы.
Қайта құрылатын ... ... ... ... ... жиналысын
қарауына қоғамның қайта құрылуы, қайта құруды жүзеге асырудың тәртібі ... ... ... шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың
салымдарына немесе өндірістік кооператив мүшелерінің пайларына айырбастау
тәртібін ... ... ... ... ... ... ... қоғамның қайта құрылуы, қайта құруды жүзеге асырудың тәртібі
мен талаптары, қоғамның акцияларын шаруашылық серіктестігіне ... ... ... ... ... пайларына айырбастау
тәртібі туралы шешім қабылдайды. Қайта кұру барысында құрылатын жаңа ... ... ... ... ... ... сәйкес оның
құрылтай құжаттарын бекіту және органдарын ... ... ... ... ... құру ... ... шаруашылық серіктестігінің төленген
жарғылық капиталындағы үлесі (өндірістік коопиративтегі ... ... ... ... ... ... пайьпдық аракатынасының негізінде
айқындалады.
1Акционерлік қоғам туралы Қазакстан Республикасыныкзаңы. 10 ... ... мен ... 13 ... ... әдебиеттер тізімі
Нормативтік құқықтық актілер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл. (өзгертулер
мен толықтырулар 7 қазан 1998 жыл) ... - ... ... ... ... ... ... бөлім.
27 желтоқсан 1994 жыл. (өзгертулер мен ... ... ... Акционерлік қоғам туралы Қазақстан ... ... ... 1998ж. (өзгертулер мен толықтырулар 13 мамыр 2003жыл)
4. Инвестиция туралы Қазақстан ... ... 2003 жыл 8 ... ... ... ... Республикасының заңы.
27 желтоқсан 1994жыл. (өзгертулер мен толықтырулар 8 қаңтар 2003жыл).
6. ... ... ... Республикасының заңы. 21 қаңтар 1997ж.
(өзгертулер мен толықтырулар 3 ... ... ... ... рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңы.
5 наурыз 1997жыл (өзгертулер мен толықтырулар 2 шілде ... ... ... ... тіркеу туралы Қазақстан Республикасы
Президентінің заңды күші бар жарлығы. 17 сәуір 1995жыл. ... ... 7 ... ... ... ... ... құқық. 1 том / Жауапты ред. М.К. Сүлейменов, Ю.Г. Басин
(орысшадан аударылған) ... ... ... ... ... ... ... "Акционерное право" Учебник / Отв. ред. А.Ю. ... ... ... ... ... ... гражданского права. / Под. ред. М. ... ... ... ... Актуальные проблемы гражданского право: вопросы теории и практики.
(сборник) Алматы: 2003г. 9-22 стр.
6. Басин Ю.Г. ... лица по ... ... ... Учебное пособие Алматы: ВШП "Әділет" 2000г.
7. Берзон Н.И. , Ковалев А.И. ... ... ... ... ... Москва: Фистат информ - 1995г.
8. "Выкуп обществом выпущенных акций" А.С. ... // ... ... 1999г. № ... ... ... ... Казахстан. Учебное пособие. (часть общая)
Алматы: Институт ... ... и ... ... ... ... .Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая ... ... в 2 х ... ... 1. ... Жеті ... 2003ж.
11 .Гражданское право. Том 1. Учебник / Под. ред. А.П. ... ... ... Проспект 1999г. 144-146стр.
12.Жанайдаров И.У. , Гавриленко А.П. "Поблемы правового ... ... ... ... ... и ... 1998г. №-4. 10,11 ... А.И. , Копылов В.А. "Акционерное общество в ... ... 2. ... ... ... и маркетинга. 1996г.
53
14.Предринимательство и право: Сб. ... ... ... ... А. ... Л. ... Алмвты: Жеті Жаргы 1999г.
15. "Правовое регулирование деятельности акционерного общества" Под. ред.
Е.П. Губина Москва: Зерцало- ... ... ... ... общества" В.П:
Ляценко. Москва: Новый век. 2001г.
17. "Проблемы правового регулирования ... ... ... вып. 8, ... ВШП ... ... ... юридического лица" С. Климкин. // Предприниматель и право.
2000г. № 3.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Астана-финанс" акционерлiк қоғамы12 бет
"мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры" акционерлiк қоғамын құру туралы5 бет
"Қазақстан Халық Банкі" Ашық Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдау53 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
«Delta Bank» акционерлік қоғамының тәжірибесі негізінде тұтыну несиеcін ұйымдастыруды72 бет
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет
«The best» акционерлік қоғамның шаруашылық қызметін талдау28 бет
«АТФ Банк» акционерлік қоғамы - коммерциялық банк26 бет
«АТФ банк» акционерлік қоғамының қызмет нәтижелерін талдау35 бет
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь