Турбо Паскальдағы Graph модулі


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1.1 Graph модулі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.5

1.2 Процедуралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5.8

1.3 Функциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8.9

1.4 GRAPH кітапханасын қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ..9

1.5 Graph модуліне мысалдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.11

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12


Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... 13
Graph модулі IBM – типтес дербес компьютерлердің графикалық адаптерлерімен жұмыс істеуіне есептелінген, графикалық процедуралар мен функциялардың, тұрақтылардың, айнымалылар мен типтердің қуатты кітапханасы болып табылады.TurboPascal-7.0 ортасын қолданатын Паскаль тілінде программалау Graph модулінің 132 тұрақтысы, 7 қосымша типі, 2 айнымалысы, 57 процедурасы және 22 функциясы пайдаланылады.
TurboPascal – да графикалық драйверлер деп аталатын арнайы программалар (BGI- файлдар) видеоадаптерлерінің қалыпты жұмысын басқарады.
Көптеген видеоадаптерлер монитордың көрсету мүмкіндіктерін өзгерте алатын бірнеше графикалық режимде жұмыс жасай алады.Мәтіндік режимде экранда 40(80)×25 символ бейнелеуге болатын болса,графикалық режимде онда бейнеленетін ең кіші объект – графикалық нүкте – пиксел деп аталады.
Мысалы: көп қолданылатын VGA адаптерінің қалыпты режимінде экранда 640×480 пиксел көрінеді және олардың 16 түсін айыруға болады.
Uses Graph операторын программа басына орналастырғанда ғана Graph модулінің қызметін толық пайдалануға мүкіндік береді.
1. А.Б.Дәулетқұлов, С.С.Алғазы “Паскаль ” тілінде программалау негіздері. Алматы – 2005.
2. Культин Н.Б. “Turbo Pascal в задачах и примерах” . Петербург – 2005.
3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.;Мир,1982.
4. Бондарев В.М.,Рублинейкий В.И.,Качко Е.Г. Основы программирования. Харьков.Фолио.1997.
5. Дал У.,Дейкстра Э., Хоор К. Структурное программирование.М.;Мир.1975.
6. Даулеткулов А.Б. Олимпиады по информатике.Алматы.ИНТ.2004.
7. Марченко А.И.,Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal. М.;Бином Универсал, 1997.
8. Федеренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. М.; Питер.2001.
9. В.В.Фаронов.Программирование на персональных ЭВМ в среде Турбо- Паскаль. М.: Издательство МГТУ.1990 г.
10. Н.И.Шкиль,М.И.Жалдак,Н.В.Морзе, Ю.С.Рамский. Изучение языков программирования в школе.Киев.Радяньска школа,1988.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Мазмұны

Кіріспе ___________________________________ ______________3

1.1 Graph модулі ___________________________________ _____________4-5

1.2 Процедуралар ___________________________________ ____________5-8

1.3 Функциялар ___________________________________ ______________8-9

1.4 GRAPH кітапханасын қолдану __________________________________9

1.5 Graph модуліне мысалдар ___________________________________ _10-11

Қорытынды__________________________ __________________12

Қолданылған әдебиеттер_________________________ _______13

Кіріспе

Graph модулі IBM – типтес дербес компьютерлердің графикалық
адаптерлерімен жұмыс істеуіне есептелінген, графикалық процедуралар мен
функциялардың, тұрақтылардың, айнымалылар мен типтердің қуатты кітапханасы
болып табылады.TurboPascal-7.0 ортасын қолданатын Паскаль тілінде
программалау Graph модулінің 132 тұрақтысы, 7 қосымша типі, 2 айнымалысы,
57 процедурасы және 22 функциясы пайдаланылады.
TurboPascal – да графикалық драйверлер деп аталатын арнайы
программалар (BGI- файлдар) видеоадаптерлерінің қалыпты жұмысын басқарады.

Драйверлер Видеоадаптерлер
CGA.BGI CGA,MCGA
EGAVGA.BGI EGA,VGA
HERC.BGI Hercules (монохромды)
ATT.BGI AT&T 6300 (400 жол)
PC3270.BGI 3270 PC
IBM 8514.BGI IBM - 8514

Көптеген видеоадаптерлер монитордың көрсету мүмкіндіктерін өзгерте
алатын бірнеше графикалық режимде жұмыс жасай алады.Мәтіндік режимде
экранда 40(80)×25 символ бейнелеуге болатын болса,графикалық режимде онда
бейнеленетін ең кіші объект – графикалық нүкте – пиксел деп аталады.
Мысалы: көп қолданылатын VGA адаптерінің қалыпты режимінде экранда 640×480
пиксел көрінеді және олардың 16 түсін айыруға болады.
Uses Graph операторын программа басына орналастырғанда ғана Graph
модулінің қызметін толық пайдалануға мүкіндік береді.

1.1 Graph модулі

Турбо Паскальда Graph модулі 50-ге жуық әртүрлі процедуралар мен
функцияларды графикалық экранда қолдануға мүмкіндік ашады.Сондай-ақ осы
модульде графикалық программаларға пайдаланылатын тұрақтылар мен
айнымалылар баяндалған. Graph модулін пайдалану үшін программаның басында
мына операторды міндетті түрде қолдану керек:
Uses Graph;
- Graph модулінің процедура мен функцияларын топтарға бөліп қарастыру
керек.

➢ Графикалық режимдерді басқару және оны анализдеу.
Процедура InitGraph – Адаптердің графикалық режимде жұмыс жасауын іске
қосады:
Procedure InitGraph (var Driver,Mode:integer;Path:string);
Мұндағы Driver – графикалық драйвердің типін анықтайды.
Mode – графикалық адаптердің жұмыс режимін береді.
Path – драйвер файлының аты немесе іздеу маршруты көрсетіледі.
Сондай-ақ бұл топқа CloseGraph, DetectGraph жатады.
Procedure CloseGraph- графикалық режимді жабады.
Procedure DetectGraph (var Driver,Mode:integer) – қондырылған драйвердің
және ағымдағы режимнің типін қайтарады.

➢ Графикалық фигуралардың және примитифтердің кескінделуі.
Модульдің негізгі бөлігін базалық графикалық элементтердің (нүкте,
түзу сызық қиындылары, доға, шеңбер және тағы басқа) шығаруға арналған
процедуралар құрайды.Ондай элементтерді графикалық примитивалар деп
атайды.

➢ Ағымдағы көрсеткішті басқару:
Procedure Move To (x,y: integer); - ағымдағы көрсеткішті (х,у)- ке әкеледі.
Procedure Move Rel (Dx,Dy: integer); - көрсеткішті үлкейтілген нүктеге
апарады.
Procedure Get Max x:Integer; - Графикалық экрандағы горизонталь максималды
координатаны табады.
Procedure Get Max y: integer; - вертикаль максимал координатаны табу.
Procedure Get x, Get y: Integer; - курсор ағымдағы х пен у-тің мәнін
қайтарды.

➢ Өзіндік сурет салу:
Procedure Line (x1,y1,x2,y2:integer); - x1,y1 нүктесінен х2,у2 нүктесіне
дейін сызық жүргізеді.
Procedure Circle (x,y: integer;R:word) – xy – ті координат центрі ретінде
пайдаланып,радиус арқылы шеңбер сызғызады.
Procedure Ellipse (x,y:integer; StAngle, EndAngle, XR, YR:Word); - StAngle
бұрышынан соңғы EndAngle бұрышына қосатын доға салады, ху – координат
центрі, XR, YR – горизонталь немесе вертикаль радиус бойынша сурет салу.
❖ Шаблондар және түстердің боялуын басқару (SetColor, GetColor,
GetPalette);

❖ Биттік операциялар (PutPixel, GetPixel, ImageSize,GetImage,
PutImage);

❖ Видеопарақтарды басқару (SetActivePage, SetVisualPage);

❖ Графикалық терезелерді басқаруға арналған операциялар
(SetViuoPort, GetViewSetting, ClearViuoPort);

❖ Тексті шығаруды басқару (OutText, OutTextXY, SetTextStyle және
тағы басқа)

1.2 Процедуралар:
1. Procedure Arc (x,y:integer;
StAngle, EndAngle,Radius:Word);
Х,У – ті центр координаты ретінде пайдаланып, (StAngle) бас бұрыштан
соңына (EndAngle) дейін Radius – пен доға сызады.
2. Procedure Bar (x1,y1,x2,y2:integer); - ағымдағы түс пен стильді
пайдаланып жолақ сызады.
3. Procedure Bar3D (x1,y1,x2,y2:integer;
Derth:Word;
Top:Boolean); - ағымдағы түс пен
стильді пайдаланып, кеңістіктегі жолақты сызады (трехмерный).
4. Procedure ClearDevice; - экранды тазартады.
5. Procedure ClearViewPort; - терезені тазартады.
6. Procedure CloseGraph – графикалық режимді жабады.
7. Procedure DrowPoly (NumPoints:word;
Var PolyPoints) – ағымдағы түс
пен сызықтың типін пайдаланып PolyPoints – та берілген координаттар
арқылы NumPoints – та көрсетілген бұрыштың санына сәйкес көпбұрыш салады.

8. Procedure Fill Ellipse (x,y:integer;
XR,YR: Word) – х,у – ті
центр ретінде және XR,YR – ді гаризонтальді, вертикальді радиус ретінде
пайдаланып штрихталған эллипс салады.

9. Procedure Fill Poly (NumPoints:Word;
Var:Poly Points) – PolyPoints – та
көрсетілген координаттарды және Npoints – тағы төбелерді пайдаланып
көпбұрыш салады және штрихтайды.

10. Procedure Fload Fill (x,y:integer;
Border:Word) – Border түсімен
шектелген және ішкі нүктелері х,у координаттары болатын жабық ауданды
штрихтайды (ағымдағы режимде).
11. Procedure GetArcCoords (Var ArcCoo: ArcCoordstype)- доғаның бастапқы
және соңғы бұрыштарын, центрінің координаттарын қайтарады.
12. Procedure Get AspectRatio (Var xAsp, yAsp: Word) – графикалық экран
шеттерінің қатынасын бағалауға болатын 2 сан қайтарады.
13. Procedure GetDefaultPalette (Var Palette: PaletteType)- PaletteType
жазбасындағы ағымдағы палитраны қайтарады.
14. Get Fill Pattern (Var:FillPatt: FillPatternType) – ағымдағы штрихтың
үлгісін қайтарады.
15. Get Fill Settings (Var:FillInfo: FillSettingsType) – ағымдағы штрихтың
үлгісін және түсін қайтарады
16. Get Image (x1,y1,x2,y2: integer;
Var BitMap) – экранның көрсетілген бөлігінің
биттік нұсқасын BitMap айнымалысына сақтайды.

17. GetLineSettings (Var LineInfo: LineSettings Type) – ағымдағы стильді,
шаблонды және сызықтың жуандығын қайтарады.
18. GetModeRange (Graph Driver: integer;
Var LoMode, HiLode: integer) - Graph
Driver графикалық драйвері үшін жұмыс жасауға мүмкін болатын режим
диапазонын қайтарады.
19. GetPalette (var Palette: PaletteType) – ағымдағы палитраны және оның
размерін қайтарады.
20. GetTextSettings (var TextInfo: TextSettingsType) – SetTextStyle және
SetTextJustify процедураларымен орнатылған ағымдағы шрифті,бағытты,
өлшемін және мәтіннің көлемін түзетуді қайтарады.
21. GetViewSettings (var ViewPort: NiewPortType) – ағымдағы терезенің
координаттарын қайтарады.
22. GraphDefaults – графикалық режимнің стандартты параметрлерін орнатады.
23. LineRel (DX,DY: integer) – ағымдағы көрсеткіштен координаттардың өсу
бойынша берілген нүктеге сызық салады.
24. LineTo (x,y: integer) – ағымдағы көрсеткіштен х, у нүктесіне сызық
салады.
25. OutText (TextString: string) – тексттік жолды экранға шығарады.

26. OutTextXY (x,y: integer;
TextString: string) – тексттік жолды экранның
көрсетілген бөлігіне шығарады.
27. PieSlice (x,y : integer;
StAnge, EndAngle, Radius: Word) – шар секторын
салады және штрихтайды.

28.PutImage (x,y: integer;
Var BitMap;
BitBet: Word) – экранға биттік нұсқаны
шығарады.
29. PutPixel (x,y : integer;
Color:Word) – x,y координаттары бойынша Color
түсті нүктені экранға шығарады.
30. Rectangle (x1,y1,x2,y2 : integer) – ағымдағы түс пен сызықтың типін
пайдаланып тіктөртбұрыш сызады.
31. Restore CRT Mode – экранның текстік режим жұмысын орнатады.
32. Sector (x,y : integer;
StAngle,EndAngle,XR,YR : WORD) – эллипс- секторын
салады және штрихтайды.
33. SetActivPage (Page : Word) – графикалық нәтиже үшін активті парақты
орнатады.
34. SetAllPalette (var Palette) – палитраның барлық түсін өзгертеді.
35. SetAspectRafio (xAsp,yAsp : Word) – графикалық экранның шеттерінің
қатынасының масштабтық коэффициентін өзгертеді.
36. SetBkColor (Color : Word) – фонның түсін орнатады.
37. SetColor (Color : Word) – Сурет салуды іске асыратын негізгі түсті
орнатады.
38. Set Fill Pattern (Pattern : Fill Pattern Type;
Color : Word) ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Турбо паскальдағы графикалық процедура
Турбо Паскальдағы графикалық обьектілер
Турбо-паскальдағы графикамен жұмыс
Турбо Паскальдағы функция
Graph модулін қолдану
Турбо паскаль графикалық режимі
Graph кітапханасын қолдану
Турбо паскальда графиканы құру
Turbo pascal
Турбо паскаль программалау тілінде графикалық объекттерді құру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь