Адам өлтірудің қылмыстық-құқықтық сипаттамасы

Кіріспе
1. Тарау Адам өлтірудің қылмыстық.құқықтық сипаттамасы
1.1. Адам өлтірудің ұғымы
1.2. Адам өлтірудің объективтік белгілері
1.3. Адам өлтірудің субъективтік белгілері
2 тарау Адам өлтіруді топтастыру
2.1. Жеңілдететін және ауырлататын мән.жайларсыз адам өлтіру
2.2. Ауырлататын мән.жайларда адам өлтіру
2.3. Жеңілдететін мән жайларда адам өлтіру
Қорытынды
Библиография
Ата заңымызға сәйкес әркімнің өмір сүруге құқығы бар. Ешкімнің де адамды өмірінен айыруға құқығы жоқ.
Адамға қарсы жасалынатын қылмыстардың ең қауіптісі - адам өлтіру.
Кез келген мемлекет адамның өмірін, денсаулығын және олардың құқықтары, бостандықтары және заңды мүдделерін қорғауды өзінің басым міндеттері ретінде қояды.
Осы функция әртүрлі құқықтық нормалармен, соның ішінде қылмыстық нормалармен де жүзеге асырылады.
Жеке адамға қарсы қылмыстар Қазақ Республикасы Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлімін ашып бастайды, осы бөлімнің бірінші тарауы болып танылады, жәнеде алғашқы баптар адам өлтіруден басталады.
Барлық елдердің заңдарында адам өлтіру аса ауыр қылмыс болып саналады. Адам өлтіру құқықтық саралауды және жаза тағайындауды қарау барысында елеулі қиындықтар тудыратын қылмыстарға жатады.
Бұл қиындықтар осындай қылмыстарды жасау барысындағы әртүрлі ситуациялардың көп болуымен, өзінің ізін жасырудан қылмысқа тыңғылықты дайындалумен, бұл қылмыстардың нақты белгілерін теріс түсінуге алып келеді.
Өмірге қарсы қылмыстарды саралау мәселесімен және қылмыстық-құқықтық нормаларды қолданумен мынадай қөрнекті ғалымдар: Шаргородский М.Д., Шестаков Д.А., Жижиленко А.А., Загородников Н.И., Бородин С.В. айналысты және айналысуда, олар қылмыстық құқық теориясының дамуына елеулі еңбек сіңірді.
Жұмыста адам өлтіру жауаптылығының әртүрлі аспектілері, осы қылмыстарды саралау, адам өлтіру түрінің әртүрлі құрамының белгілерін ескере отыра қылмыстық заңдарды дұрыс қолдану шарты қарастырылады және олардың сараланған белгілері, тәжірибеден материалдар келтіріледі.
Нормативтік құқықтық актілер
1. Қазақстан Республикасы Конституциясы. «Бөркітң 1998ж.
2. Қазақстан Республикасындағы қылмыстылықпен күресу мәселелеріне байланысты заң актілеріне өзгерістер және толықтырулар жөніндегі 5 мамыр 2000 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Алматы «Баспаң 1997ж.
4. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының қаулысы

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
I. Большой юридический словарь. Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина. М., Инфра-м, 1997
II. Уголовное право. Учебник. Общая часть. Под ред Б.В. Здравомыслова М., 1994
III. Комментарий к Уголовному Кодексу РК 2030, под ред. И.И. Рогова. А., 199
IV. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлімі. А.Н. Ағибаев Жеті жарғы, Алматы 1998
V. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі Жеті жарғы, Алматы 1997
VI. Учение о соучастии по Советскому уголовному праву. Бурчак

Арнайы әдебиеті
1. Андреева Л.А. Квалификация умышленных убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. Ленинград, 1989
2. Аниянц М.К.Ответственность за преступления против жизни. мОсква, 1964
3. Беляев В.Г., Свидлов Н.М. Вопросы квалификации убийств. Москва. 1984
4. Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по Российскому уголовному праву. Москва.1996
5. Бородин С.В. Преступления против жизни. Москва.1999
6. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982
7. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона и ее установление. Воронеж 1974
8. Жижиленко А.А. Преступления против личности. Москва-Ленинград 1927
9. Загородников Н.И. Преступления против жизни по Советскому уголовному праву. Москва. 1961.
10. Кириченко В.Ф. Основные вопросы учения о необходимой обороне. Москва.1961
11. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / Под ред. И.И. Рогова, С.М. Рахметова. Алматы.1999.
12. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления.Москва.1960
13. Курс Советского уголовного права. Т.2.Москва.1970
14. Курс Советского уголовного права.т.5. Москва.1971
15. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. Москва. 1991.
16. Мамутов А. Преступления, составляющие пережитки патриархально-родового быта.Алма-Ата 1963
17. Наумов А.В. Мотивы убийства. Волгоград 1973
18. Никифоров Б.С. Объект преступления по Советскому уголовному праву. Москва 1960
19. Нергалиев Б.Н. Организованная преступная деятельность: уголовно-правовые, процессуальные и криминологические аспекты. Караганда 1997
20. Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Воронеж 1965
21. Российское уголовное право. Оосбенная часть. Москва 1998
22. Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение. Казань 1978
23. Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. Москва 1979
24. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. Москва 1960
25. Уголовное право. Особенная часть. Москва 1998
26. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. /Под ред. И.Ш.Борчашвили, С.М. Рахметов. Алматы 1999
27. Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. Москва 1948
28. Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против личности. Москва 1953
29. Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. Санкт-Петербург 1992

Диссертациялық зерттеу
30. Плаксина Т.А. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: Ответственность за убийство из мести по Российскому уголовному праву. Москва. МГУ.1995

Тәжірбиелік материалдар
31. Алматы облыстық сотының архиві
32. Алматы қалалық Бостандық аудандық сотының архиві
33. Аламаты қалалық Жетісу аудандық сотының архиві
34. Қарағанды сотының архиві
35. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бюлетені № 3, 1995
36. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бюлетені № 4, 5, 1998
37. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бюлетені № 7, 1998
38. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бюлетені № 1, 1999
39. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бюлетені № 1, 1993
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Тарау Адам өлтірудің қылмыстық-құқықтық сипаттамасы
1. Адам өлтірудің ұғымы
2. Адам ... ... ... Адам ... ... белгілері
2 тарау Адам өлтіруді топтастыру
2.1. ... және ... ... адам ... Ауырлататын мән-жайларда адам өлтіру
2.3. Жеңілдететін мән жайларда адам өлтіру
Қорытынды
Библиография
Кіріспе
Ата заңымызға сәйкес ... өмір ... ... бар. ... ... ... ... құқығы жоқ.
Адамға қарсы жасалынатын қылмыстардың ең қауіптісі - адам өлтіру.
Кез келген мемлекет ... ... ... және ... ... және ... мүдделерін қорғауды өзінің басым
міндеттері ретінде қояды.
Осы функция әртүрлі ... ... ... ... ... де ... асырылады.
Жеке адамға қарсы қылмыстар Қазақ Республикасы Қылмыстық кодексінің
Ерекше бөлімін ашып ... осы ... ... ... ... танылады,
жәнеде алғашқы баптар адам өлтіруден басталады.
Барлық елдердің заңдарында адам өлтіру аса ауыр қылмыс ... ... ... ... ... және жаза ... ... барысында
елеулі қиындықтар тудыратын қылмыстарға жатады.
Бұл қиындықтар осындай ... ... ... әртүрлі
ситуациялардың көп болуымен, ... ізін ... ... ... бұл ... нақты белгілерін теріс түсінуге алып келеді.
Өмірге қарсы қылмыстарды саралау мәселесімен және қылмыстық-құқықтық
нормаларды қолданумен ... ... ... Шаргородский М.Д.,
Шестаков Д.А., Жижиленко А.А., Загородников Н.И., Бородин С.В. ... ... олар ... құқық теориясының дамуына елеулі еңбек
сіңірді.
Жұмыста адам ... ... ... ... ... ... адам ... түрінің әртүрлі құрамының белгілерін
ескере отыра қылмыстық заңдарды дұрыс қолдану ... ... ... ... белгілері, тәжірибеден материалдар келтіріледі.
1 тарау. Адам өлтірудің қылмыстық-құқықтық сипаттамасы
1. Адам өлтірудің ұғымы
Адам өлтіруді қарастыруды бастамас бұрын адам өмірінің бастапқы ... ... ... қажет.
Адамның өмірі биологиялық көзқарас жағынан, заттар, тағам және
бөлінудің тікелей алмасуынан тұрады. Осы ... ... ... ... да ... Адам өмірі осы сөздің биологиялық ұғымы адамның
өмірінің шегін анықтау үшін маңызы зор. Өмірдің пайда болуы туу ... ... ... ... ... және ... ... ағзаның қартаюының салдарынан адамның физиологиялық өлуі танылады.
Адам өлуі туындауының мәселесі медициналық әдебиеттерде даулы мәселе
болып саналады. Авторлардың бір бөлігі ... өлуі ... және ... ... сәтінен туындайды дейді. Басқалары жүректің соғуын ... емес ... деп ... бас ... және ... нерв жүйесіндегі органикалық
өзгерістердің әсерімен өлімнің туындауы талассыз екендігі мойындалған. ... ... ... дейінгі адам өлу кезенін клиникалық деп
атайды.
Мынадай жағдай кездесуі мүмкін, клиникалық өлім туындаған кезден ... алу және ... ... ... ... ... адамның өмірін қалпына
келтіруге болады. Әсіресе ... ... ... ... ... ... ... жетістіктер. Бір сәттік ... ... ... ... өлімінің туындауы жөнінде тек биологиялық өлім ғана куаландырады,
яғни ағзаның біртұтастық ретіндегі қалпына келмейтін өлу ... ... ... ірі ... ... ... тыныс алудың тоқтауы,
орталық нерв жүйесі функциясының жойылуын айтамыз.
Өмірден ... сай ... ... ... және өзін-өзі
өлтіруге қарағанда, адам өлтіру Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі
Ерекше ... ... ... ... іс-әрекет ретінде қарастырылады.
Кінәнің болмауына байланысты құқыққа сай адам ... ... және ... ... адам ... ... үшін С.В. ... былай деп
санайды: адам өлтіруді анықтау барысында өмірдің кінәлі айыруына баса көңіл
аудару қажет деп ... ... ... ... үшін ... ... айыру жөнінде сөз болуы керек.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 1 бөлігінде адам өлтіру ... ... онда осы бап ... адам ... деп ... қайшы
қасақана басқа адамға қаза келтіруді айтады және ... ... ... Осы үғымнан мынаны анықтауға болады, адам өлтіру деп ... ... қаза ... ... Яғни адам өлтіру тек қасақаналықпен
жасалынады, ал абайсыздықта адамға өлім ... ... ... ... Шаргородский өзінің «Денсаулыққа және өмірге қарсы ... ... адам ... ... ... тек ... ... қаза
келтіруді жатқызады, абайсызда адам өлтіруді ол осы ұғымның шегінен тыс
қалдырады.1
Бұл жерде ... ... адам ... ... ... емес ... ... С.В. былай деп жазады: «Адам өлтірудің заң анықтамасында,
біздің қөзқарасымызда іс-әрекеттің құқыққа ... және ... ... деп ... Адам ... ... белгілері
Адам өлтірудің объектісі
Қылмыстық құқық теориясында қылмыстық объектісі болып қылмыстық заңмен
қорғалынатын қоғамдық қатынастар делінеді.3
Адам өлтірудің объектісі болып адамның өмірі ... ... ... ... бастап қаза болғанша қорғайды. Өмірдің басталуы ... ... ... ... аяқталуы деп орталық нерв жүйесі қызметінің толық тоқтатылуын
айтамыз, ағзада қайталанбайтын процестер ... және ... ... келтіру мүмкін болмайды.
Адамның өмірі ұғымын тек биологиялық процестерге әкеп тіреу дурыс емес
болар еді. Адамның ... ... ... ие, оны қорғау қоғамдағы билік
етуші қатынастармен анықталады, Б.С. Никифоров ... ... ... ... емес және ... ... ... адамды шығуды
дұрыс санайдың4 Адамның өмірі қоғамдық қатынастардын ... ... ... ... қылмыстық қол сұғушылықтық объектісі ... ... ... ... ... өмірі және қоғамдық қатынастар
танылады.
Адамның өлуіне байланысты оның ... ... ... ... ... және ... ең ... және игілік болады,
оны қорғау Қазақстан Республикасы ... ... ... 15 бабы былай дейді:
«ªркҢмнің өмір құқығы бар. Ешкім де адамның өмірінен ... ... ... ... жағы
Қылмыстың объективтік жағы заңмен қорғалатын мүдделерге қоғамға -
қауіпті және құқыққа қайшы қолсұғушылық процесін ... және ... даму ... ... ... ... әрекетінен
(әрекетсіздігінен) басталады және қылмыстық ... ... ... ... жағы ... ... өмірін айырудан тұрады.
Адам өлтіру әрекет немесе әрекетсіздік арқылы да жасалады. Ең алдымен ... ... ... ... ... ... функциясын немесе
анатомиялық біртұтастығын бұзуға бағытталған ... ... ... ... ... жағының белгісі ретіндегі іс-әрекетінің
тәсілін анықтау оны ... үшін ... ... бар. ... адам ... ... адам ... тәсілі сараланған мән-жай болып танылады.
Адам өлтірудің объективтік жағын талдау барысында әрекет немесе
әрекетсіздік ... тек ... ... болып танылатындығын ескеру
қажет.
Бұл ең алдымен оның қоғмға қауіптілігі ең соңында ... ... ... зияннан көрінеді. Оның туындауы қылмыстық іс-
әрекеттің зардабы ретінде адам өлтірудің объективті жағының ... ... ... ... ... ... мұндай зардаптың
туындамауы қылмысты аяқталған деп мойындауын және адам өлтіруге дайындалу
немесе ... ... ... ... ... 24 бабын қолданып
саралауға әкеледі.
Адам өлтіру барысында объективтік жақтың тағы бір ... ... ... ... ... ... байланыс және
жәбірленушеге қаза келтірудің туындауы танылады. ... және ... ... ... ... мәселесін шешу барысында оның
объективті түрде өмір сүретіндігін ескеру қажет.
Іс-әрекет және ... ... ... ... ... ... немесе өмірінен айыруға ... ... ... ... ... ... басқа да саралауға әкеледі.
Объективтік жақтың сипаттамасына адам өлтіруді жасаудың нақты жағдайы
да жатады. Ол себепті байланыстың болуы немесе болмауы мәселесін шешу ... ғана ие ... осы ... қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін немесе
осы қылмысты саралау үшін белгілі бір жағдайларда маңызды.
Адам өлтіру ... ... ... ... ... ... толған есі-дұрыс
адам болады.
Қылмыстық кодекстің 96 бабындағы адам өлтірудің ... ... ... ... ... жасау уақытында 14 жасқа ... ... адам ... ... ... ... ... 16 жас таңылады.
Бірақта жас және есі-дұрыстық қылмыс құрамының белгілеріне жатпайды,
тек қылмыстық жауаптылық туындататын шарты болып танылады. А.Н. Трайнин ... ... тек ... ... ... субъективті шарттары
болып танылады, қылмыстық заң қылмыскерді белгілі бір жасқа толғаны ... ... үшін ... ... бір ... ... және есі ... қылмысты жасағандығы үшін жазалайды деп дұрыс атап корсетті.6
Жасты және есі дұрыстықты ... ... ... және есі-дұрыс
емес адаммен жасалған басқа адамның өмірін айырудағы кез келген ... ... ... ... ... тек ... жауаптылықты
азайтады.
Адам өлтірудің субъектісіне қатысты заң жоғарыда келтірілгендерден
басқа ешқандай шарттарды ұсынбайды. Заңда тек осы ... ... ... адам ... субъектісінің жекелеген белгілері ғана аталады. Бұрын
адам өлтіруді жасаған адамның қайталап адам өлтіруі Қылмыстық кодекстің ... 2 ... «иң ... ... ... ... өйткені субъектінің
бұл белгісі заңда ауырлататын адам өлтіру ретінде тікелей көрсетілген.
Адам өлтірудің субъективтік ... ... ... ... ... жағын субъектінің
өзінің қоғамға қауіпті іс-әрекетіне және оның қасақаналық және ... ... ... ... деп атап ... ... ... жағынан тек ... ... ... ... ... ... қол ... сезінеді
жәбірленушіге өлім келетіндігі нақты мүмкіндігін көре біледі ... ... ... (тікелей қасақаналық) немесе саналы түрде жол
береді (жанама қасақаналық).
Адам өлтіруге оқталу тек тікелей қасақаналықпен ... ... ... ... мазмұнының мәселесіне шешу
барысында қылмыстардың барлық мән-жайларының ... ... ... ... ... және ... ... алғышарт
болатын, олардың өзара қатынасын, қылмыстың іс-әрекетін ... ... ... ... ... жарақаттың сипаты және көлемі,
мысалы өмірлік маңызды органдарға, сондай-ақ кінәлінің одан кейінгі ... ... ... ... ... ... ... зардаптар үшін қосымша саралау талап етілмейді.
Адам өлтірудің ... ... ... ... сондай-ақ
ниет. Мақсат, эмоция да кіреді.
Олар құрамның міндетті белгілері ретінде болуы мүмкін (мысалы, басқа
қылмысты жасыру мақсаты адам ... ... ... болып танылады,
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «кң тармақшасы ... ... ... - ... ... 98 бабының міндетті белгісі)
немесе ... және ... ... ... ... даралауда
ескеріледі.
2 тарау. Адам өлтіруді топтастыру
Қазақстан ... ... ... тек ... ... ғана ... ... адамға өлім келтіруді жұмыс ... ... ... адам ... ... адам ... ... үш түрге бөледі:
1) Ауырлататын және жеңілдететін ... адам ... ... 96 бабы 1 ... ... мән-жайларда адам өлтіру (Қылмыстық кодекстің 96 бабы ... ... ... адам ... ... кодекстің 97-100
баптары)
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 1 бөлігінде көздеген адам өлтіру немесе
«жайң адам ... осы ... ... негізгі құрамы деп аталады.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... ... адам ... ... ... ... құрамы деп танылады. Баптың осы бөлігі
ауырлататын он үш мән-жай ... ... ... осы ... түрлерінің (басымдық) құрамына
жатады. Қылмыстың осы түріне Қылмыстық кодекстің 97, 98, 99, 100 ... адам ... ... адам өлтіруді қарау осы ретпен жүргізіледі.
2.1. Ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларсыз адам ... ... 96 бабы 1 ... ... адам ... немесе
«жайң адам өлтіру қылмыстың осы түрінің негізгі құрамы боп ... адам ... ... барысында туындайтын мәселелерді қарауды
осыдан бастаған жөн.
Жай адам өлтірудің кең тараған түрлері ретінде төмендегілерге ... ... ... адам ... адам ... ... ретінде қызғаныш әдебиеттерде әртүрлі
бағалауға ие болды. Э.Ф. Побегайло қызғаныш ... өзі ... ... ... деп ... М.К. Аниянц «қызғаныш - ... ... ... ... ол ... жағымсыз қалдығы, осындай
ниетте адам өлтіру қатаң жазалануы тиіс деген пікірдең.
Адам өлтірудің ниеті ретінде қызғаныш осы ... ... ... ие ... Бірақ та бұл жеке қарауды жоққа шығармайды,
қызғаныштан адам ... ... ... ... кез ... ... қылмыстың нақты мән-жайларымен байланысты анықталуы
тиіс. Сондықтан қызғаныштың пайда болу себебін назардан тыс ... ... ... адам өлтіруді жасау барысында немесе жасау
алдында ... ролі және ... ... қателікке жол
берілетін еді. Қызғаныштың пайда болу себебі тек кінәлінің жаза шарасына
ғана емес, оның ... ... да әсер ... және ... ... ... адам ... көбінесе
эротикалық қызғаныш нәтижесінде жасалады. Ол сүйікті адамының нақты немесе
сезіктену барысында уайымдану кешенінен тұрады және ... ... ... әсер ету және ... ... ... ... ашу және т.б.), қиналу арқылы күмәндану, интеллектуалды және
еріктілік салаларындағы ... ... ... ... адам ... ... ... қауіптілікті түрінде
сипатталады.
Бірақ эротикалық қызғаныш әділетті атап ... ... ... ... түрткі болуы мүмкін.9
Психиатрлар қалыпты қызғаныш, он бағалы (сверхценный) қызғаныш осы
және сандырақ (бред) қызғанышы деп ... Адам ... ... ... ... ... ... қызғаныштың сипатын анықтау қажет. Соңғы екі
жағдайларда адам өлтіру есі-дұрыс еместік жағдайында ... ... ... тудыратын жағдайды шектеу ... емес ... ... жасалған қызғаныш ниетіндегі бірқатар адам өлтірулер бізге
белгілі, ... ... ... ... ... немесе басқа да
туысқандар осы қылмысты жасаған адамға қарағанда ... ... ... адам ... түрткі болып көбінесе жалған немесе нақты
көзіне шөп салу танылады.
Мынадай фактілер де ... ... ... ... ... ... үйленуіне бас тартқан жағдайда адам өлтіру қызғаныш
арқылы жасалды деп ... адам ... ... да ... ... жәбірленушінің бірге
тұрудан бас тартуы болуы мүмкін.
Бірге тұрудан бас тартқандығы үшін адам өлтіруді сот тәжірибесінде
қызғаныштан адам ... ... ... ... ... саналады. Кейбір
жағдайларда мұндай адам өлтірулерді соттар кек алу арқылы адам өлтіру деп
таниды.
Біздің пікірімізше мұндай адам ... ... ... адам ... ... мәселені шешу күрделілігі мынадан көрінеді, адам өлтіру кезіндегі
қызғаныш әрқашанда кеті ... ... ... ... ... ... адам ... өте көп жағдайларда кек алу арқылы адам өлтіру
боп танылады, кек алуға түрткі болып опасыздық немесе ... ... ... 96 бабындағы адам өлтіруді саралау үшін жеке бас
қатынастарына түрткі болған кек алу және ... ... ... ... ... өйткені кез-келген жағдайда осы бап қолданылады. Бірақ та осы
жағдайда кінәлік жаза тағайындауда ... ете ... ол ... ... ... ... және ... анықтауға және жоюға байланысты адам
өлтірудің ниетін анықтау қажеттілігін жоққа шығаруға ... ... ... ... үшін ... болуы
немесе болмауына байланысты емес адам өлтірудің жеңілдететін мән-жайы боп
табылмайтын. Пайдакүнемді ... ... ... ... ... ... мінез-құлқының ниеті ретінде көптеген басқа да ... ... ... ... үшін ... ... кейде ол қиялдың және негізсіз
сезіктенудің жемісі. Бірақ кез келген жағдайда адам ... ... ... деп ... үшін ... ниеті өзіне-өзі жеткіліксіз боп
табылады.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 1 бөлігін қолдану үшін осы ... ... ... ... болуы қажет.
Кей жағдайларда қызғаныштан адам өлтіру басқа адамның тарапында
әдепсіз ... ... ... ... жан ... ... ... Мысалы, кінәлінің адам өлтіруге қатысуымен жасалған
тұлғаның опасыздығы.
Әдебиетте ... ... ... бар, ... адам ... ... жан-күйзелісі жағдайында
жасалады деген. Бірақ та тәжірибені зерттеу ... ... ... ... жан күйзелісі жағдайында жасалған деп танылады ... ... ... ... ... көбінесе кезең-кезеңімен дамиды
және ... ... ... ... ... ... кодекстің 98 бабын қолдану үшін
қажетті ... ... болу ... Шестаков жұбайлық адам өлтіру мәселесін криминологиялық аспектіде
зерттей ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі бекіту реніші, қамқорлықтан қашу және т.б.10 Барлық
осы ниеттер ... ... ... ... олар ... ... ... заңды қолдану үшін дербес маңызға ие болмайды, бірақ та
адам өлтіруді ... ... ... оның ... анықтау үшін
бағыттаушы маңызға ие.
Егер ауырлататын немесе жеңілдететін мән-жайлар болмаса, онда аталған
ниеттердің әрқайсысы ҚК 96 бабы 1 ... ... ... ... ... (формулировку) негізіне жатқызылуы мүмкін.
Ұрыс немесе төбелес кезінде адам өлтіру
Тәжірибені зерттеу көрсеткеніндей ұрыс немесе ... ... ... ... ... бөлігі Қылмыстық кодекстің 96 бабы 1 бөлігі бойынша
сараланады. Төбелес немесе ұрыс кезінде адам ... ... ... мән-жайлар болмаған кезде 96 баптың 1 ... ... ... ... үкімімен Кунеев Т.Н. Қазақстан Республикасы
Қылмыстық кодексінің 96 бабы 2 бөлігі «дң ... ... ... ... өзінің ауылдасын аса қатігездікпен адам өлтіру кінәлі деп ... ... ... ... ... ... жөніндегі сот
алқасы сот үкімін мынадай негіздер бойынша өзгертті, қылмыстық ... ... ... және 1998 ... 13-ші ... ... қаратан түні Арам Тоба поселкесінде маскүнемдік жағдайларында поселкенің
Мәдениет Үйінің қасында түнгі сағат екілердің ... ... ... және ... ... Төбелес барысында Кунеев Д-ны ұрды ... ... ... ... ... ... ... алынған ауыр
дене жарақатынан Д. қайтыс болды. Таңертең ... оны ... ... сатылы сот сотталушы Кунеевтің әрекетінде аса ... бар деп ... ... ... ... ешқандай да аса
азаптау ... ... ... әрекетінде ешқандай аса қатігездіктің ... ... ... ... аса ... деп ... ... жасауына
әкелмейді, ол тек адам өлтіруге қасақаналықты білдіреді.
Мұнадай жағдайларда, яғни аса қатігездік ... ... ... ... ... Сот алқасы сотталушының әрекеті
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 1 бөлігі бойынша ауырлатпайтын мән-жай ... ... деп ... ... ... ... кезінде адам өлтірудің өзі мұндай ... ... ... ... жан толғанысы жағдайында немесе қажетті
қорғаныс шетінен шығу әлде абайсыздықпен ... өлім ... деп ... ... жоққа шығармайды. Осы белгілердің болуы жағдайында
төбелес ... ... ... адам ... ... ... 98,
99, 100 баптарымен саралануы тиіс. ... ... ... ... ... ... оның ... шықпай қажетті қорғану жағдайында
жасалса, оның қылмыс құрамының мазмұны болмайды.
Ұрыс немесе төбелес жағдайында адам ... ... ... ... ең ... ... ... керек, адам өлтірудің ниеттері
қандай, ұрыс немесе төбелес адам өлтіруді ауырлататын ... ... ... ниеттердің болуын жоқаа шығармайды. ... ... ... ... ... одан ... адам өлтіруге себеп
болады.
Көбінесе төбелес немесе ұрыс жағдайында адам өлтіру істерін қарау
барысында ... ... ... ... адам ... ... ... қылмыстарды ажырату көбінесе төбелес немесе ... кім ... ... алға ... Кейбір судьялар
егер төбелес немесе ұрыстың (ұйымдастырушысы) жәбірленуші болса, онда ... ... ... 96 бабы 1 ... бойынша саралануы тиіс дейді.
Адам өлтіруді (зачинщик) жасаған ... ол ... ... жасалған
деп саналады.
Кейбір істер бойынша соттар қолданылу негіздеріне Қылмыстық кодекстің
96 бабы 1 ... ... ... ... адам ... ол ... келісімі)
болды деп сілтеме жасайды, яғни ... және ... ... ... ... ... көзқарасы бірнеше рет В.В. Харазишвили айтты, қасақана
адам өлтіру, егер ол (өзара келісім арқылы) ... ... ... ... кодекстің 96 бабы 1 бөлігі бойынша саралануы тиіс.
Нақтылығында бұл мән-жай негізгі ... ие ... ... адам ... ... да, жан ... немесе қажетті қорғаныс жағдайында
жасалуы мүмкін.
Революцияға дейінгі әдебиетте ... ... ұрыс ... жасалған
адам өлтіру деп, өлтірілген адам төбелес немесе ұрыс-керістің қатысушысы
болған ... ғана ... ... бірге төбелес немесе ұрыс
жағдайында адам ... ... ... ... ... баса ... өйткені мұндай мән-жайларда абайсыздықпен адамға өлім ... ... ... ... ... және «төбелесң арасында, екінші
жағынан ниетпен - екеуіне де тең ұғым ... Бұл қате ... ... және
«төбелесң тек белгілі бір ниетпен жасалған талассыз адам ... ... ... ... ұрыс ... адам ... ниеттерін талдау
көрсеткеніндей, олар әртүрлі болып келеді. Өйткені бұлар бұзақылық ... ... көре ... қызғаныш, кек алу, пайдакүнемдік, қорқақтық,
маскүнем күйеуінен құтылуды тілеу, некеге тұруды жеңілдету және т.б.
Төбелес және ұрыс ... адам ... ... үшін ... ... адам өлтіру ісі бойынша ең ... ... ... ... ... ұрыстың болуын (механикалық констатировать) етпеу
маңызы, жасалған қылмыстың ниеті және нақты жағдайларын анықтау ... ... ... ... немесе ұрыс нақты істің мән-жайларын ескермейінше
қылмыстарды саралау үшін ... ... ... ... ... ... және ... адам өлтіруді саралау үшін ықпар ететін жағдайларға
жатқызбайды.
«Жайң адам өлтірудің басқа да түрлері Қылмыстық кодекстің 96 бабы ... ... адам ... тергеу және сот тәжірибесінде сирек
кездесетін адам өлтірудің басқа да түрлері жатады. Олардың ... ... ... әсер ете ... жауаптылықты ауырлататын және жеңілдететін
мән-жайлардың болмауы танылады.
Жәбірленушінің құқыққа сай емес ... ... ... адам өлтіруіне Қылмыстық кодекстің 96 бабының 2 бөлігін, 98, ... ... ... шығарады, Қылмыстық кодекстің 96 ... ... ... ... адам ... ... билік өкілінің
немесе мемлекеттік, қоғамдық және басқа да ... ... ... ... сай емес ... ... жәбірленушінің
олардың заңды талаптарын орындамауы жатады.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 1 ... ... ... ... жасалған адам өлтіруді саралауды да ... ... ... жасау болмайды, тиісінше, мұндай адам өлтіру ... ... және оның ... шығу ... ... ... ... қателесіп кінәліні шабуыл жасаған қылмыскер
деп адам ... онда бұл ... ... кодексінің 96 бабы 1 ... ... ... ... 96 бабы 1 ... бойынша ғылым экспериментті
жүргізу немесе өнертапқыштық сынақтар барысында ... адам ... ... ... ... үшін оның ... ... талдау
маңызды. Бұл жерде тек жанама ... ... ... адам өлтіруге
кінәлі адам ғылыми эксперименттің нәтижесінде немесе өнертапқыштықты ... ... ... ... ... қарайды. Осындай жағдайда
адам өлтіруден тікелей қасақаналықты анықтау Қылмыстық кодекстің 96 бабы ... ... ... ... ... ... тыс адам өлтірулер деп аталатын жағдайлар
кездеседі. Мұндай адам өлтірулерді кейде бұзақылық ниетпен жасалған ... ... ... ... ... таниды.
Барлық жағдайларда адам өлтірудің ниеті анықталмай қалса және осы
ақтаңдақты толтыруға мүмкіндік болмаса, ... ... 96 бабы ... ... ... ... ауырлататын мән-жайлар болмаса
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 1 бөлігі диспозициясына сәйкес осы бап ... ... 96 бабы 1 ... ... ... ... келісімі арқылы адам өлтіру де жатады, ... ... ... ... жоқ және ... ... ... Мұндай адам өлтіруге «келісім-шартң бойынша адам ... ... екі адам ... ... ... келіп келіссе, одан кейін оның
біреуісі осыны жасаудан бас тартады.
Сот ... жай адам ... ... ... ... өзін ... сұрануы да жатады.
Жай адам өлтірудің мұндай қарауын Қылмыстық ... 96 бабы 1 ... адам ... 50% ... сараланады.
2.2. Ауырлататын жағдайда адам өлтіру (Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2
бөлігі)
Жұмыс істеп тұрған Қылмыстық кодекстегі адам ... ... ... ... дұрыс саралау, одан кейін кінәліге әділетті
жаза тағайындау үшін маңызды.
Қазіргі кезде қылмыстық заңда ... ... екі ... ... Біріншісі қылмысты жасайтын адамға жазаны анықтау үшін (Қылмыстық
кодекстің 54 бабы), екіншісі ... ... ... ... әсер ... ретінде ерекше маңызға ие. Қылмыстық кодекстің 54 бабында аталған
жазаны ауырлататын мән-жайлар, жекелеген қылмыстарды саралауға әсер ... ... ... ... ... бағытын
анықтайтын құқықтық база болып танылады. Басқаша айтқанда ... ... ... айтылған ауырлататын мән-жайлар жекелеген
қылмыстардың құрамын нақтылайды.
Сонымен бір саралауға әсер ететін мән-жайлар ... ... ... ... ... ... аталған мән-жайларға бағынышты маңызға
ие деп санау дұрыс емес.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігінде он үш ... ... ... ... ... ... ... істелінген іс-әрекетті тек бір ауырлататын белгі бойынша
саралауға жол берілмейді, егер қылмыстарда ... ... ... ... ... «Азаматтардың өмірі және денсаулығына ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1994 жылғы 23 желтоқсандағы Қаулысының
33 ... баса ... ... ... 96 бабы 2 бөлігінде көзделген ауырлататын мән-
жайлар барысында адам өлтіру басқа адам ... ... ... ... ... Адам ... ауырлататын мән-жай барысында
жасалған деп тану үшін кінәлінің әрекеті Қылмыстық ... 96 бабы ... ... бір ... ... ... ... келеді.
Адам өлтірудің ауырлататын мән-жайларын адам өлтірудегі жәбірленушіні
сипаттайтын келесідей белгілері бойынша және осы қылмыс құрамының элементі
бойынша ... ... ... ... ... ... - екі ... одан да көп
адамдарды өлтіру («гң ... осы ... ... ... ... не кәсіби немесе қоғамдық борышының орындауына байланысты адамды
немесе оның жақындарын («бң тармағы); ... ... ... белгілі адамды, сол сияқты адамды ұрлаумен не адамды кепілге
алумен ұштасқан («вң тармағы); жүкті екендігі ... ... ... ... ... ... ... байланысты - аса қатігездікпен жасалған
адам өлтіру («дң тармағы):
3) көптеген ... ... ... ... ... («ең
тармағы);
4) қылмыстың субъективтік жағына байланысты - пайда табу мақсатымен, сол
сияқты жалданып не қарақшылықпен, қорқытып ... не ... адам ... («зң ... ... ... («иң тармағы);
басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңілдету мақсатымен жасалған,
сол сияқты зорлауға ... ... ... ... күш ... ұштасқан («кң тармағы); әлеуметтік, ұлттық, діни өшпенділік
немесе араздық не қанды кек ... ... («лң ... ... немесе тінін пайдалану мақсатымен жасалған адам ... ... ... субъектісі бойынша адамдар тобы, алдын ала сөз байласу ... тобы ... ... топ ... ... адам ... («жң
тармағы).
Қылмыстық кодекстің 97-100 баптарында көзделген әрекеттерді
қоспағанда, бұрын адам ... адам ... адам ... ... бұлай бөлінуі негізінен теориялық сипатқа ие
көрсетілген тармақтардың біреуінің болуы қылмыстық кодекстің 96 бабы ... ... үшін ... шарт ... ... ... кодекстің 96 бабы 2 бөлігінің екі немесе одан да ... ... ... ... ... адам жасалынса,
онда істелінген іс-әрекетті барлық тармақтар бойынша саралануы тиіс, ... ... жаза әр ... ... ... тағайындалмайды.
Кейбір авторлар жұмыс істеп тұрған Қылмыстық кодекс ... ... адам ... екі ... бөлуді ұсынады: 1)
қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігінің «аң, «вң, «гң, «дң, «ең, ... ... ... осы ... адам ... ... ... қаситтері сипатталады); 2) ... ... 2 ... «бң, «жң, «зң, «иң, «кң, «лң, «нң ... ... ... ауырлататын жағдайларындағы субъективті қасиеттері
сипатталады).12
Одан кейін осы топтастыру адам өлтірудің ауырлататын мән-жайларын ... ... үшін ... өлтірудің объективтік қасиетін сипаттайтын
ауырлататын мән-жайлар
Екі немесе одан да көп адамдарды өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «аң ... ... және ... ... ... ... заңдарды соттардың қолдануы жөніндегі Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Пленумының Қаулысында (Қылмыстық ... ... 88 ... 1 ... «3ң тармағында былай деп көрсетілген:
екі немесе одан да көп ... ... ... айыру осы баппен
саралануы тиіс, іс-әрекет қысқа аралығында бір ... ... ... және ... бірнеше адамға өлім келтіруі тікелей немесе
жанама қасақаналықпен жасалынады.13
Екі ... одан да көп ... ... ... - ... ... ... білдіретін міндетті белгі. Қылмыстық пиғылдың бірлігімен
біріктірілген екі немесе одан да көп ... ... адам ... бұл жерде тек тікелей қасақаналық анықталуы тиіс, ал бір мезетте
адам өлтіруді тек тікелей қасақаналық ... ... ... ... ... екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... тыс адам ... ... Бұл, мысалы екі
адамды бір оқпен атып өлтіру ... ... ... ... ... ... қасақаналық бағыты барысындағы екі немесе одан да көп ... және ... ... ... ... ретінде қарастырылмайды - екі
немесе одан да көп ... ... - бұл ... ... ... нәтижесі - қылмыстың субъектісінің еркіне байланысты емес мән-
жайлардан туындайды.
Мұндай жағдайларда кінәлінің әрекетін Қылмыстық кодекстің 24 ... ... ... 96 бабы 2 ... «аң
тармағымен және Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... ... ... да ... ... ... байланысты сараланады. Осы
жерде кінәлінің бір ... ... ... реті және адам ... ... ... үшін маңызы жоқ.
Егер, бірнеше орындаушылар өзара рольдерді ... ... ... ... өлтіруге қасақаналық ниеті болса, бұл жерде әр кінәлі
басқа орындаушыға көмектеспей қылмысты ... тек бір ... ... ... ... ... ... әрекетін Қылмыстық кодекстің 96
бабы 2 бөлігі «аң ... ... ... ... ... осы ... ... саралау барысында сот қателіктері кездеседі. Шығыс-
Қазақстан облыстық сотының 1994 жылғы 12 тамыздағы ... ... ... Харуш-щев А.В. Қылмыстық кодекстің (баптары ескі редакцияда берілген)
17, 88 баптарының 1 ... «зң ... ... ... үкімімен Васильевка селосының ... ... ... ... ... деп ... 1993 жылы 18 қазанда мас ... ... ... ауылдастары Б және Г – мен бас араздығы ... ол ... ала сөз ... өздерінң пиғыларын жүзеге асыру ... ... ... үйіне келді, мас Б-ны Нестеренко балғамен және ... ұрып ... ... ... ол ... басы ... деп ... Харущевке берді және олар Б-ның үйіне келді, онда мас күйінде Г
ұйықтап жатты, үйге кіре ... ... ... алып ... фонармен Г-ны
жарықтандырды, ал Харущев оған балтамен басынан және мойнынан ... ... ... ... ... жөніндегі сот Алқасының анықтамасымен
1994 ... 7 ... ... ... ... үкім ... ... 17 және 88 бап 1 бөлігі 3 тармағы алынып тасталынды.
Жоғарғы Соттың Төрағасының бірінші орынбасарымен 1994 жылы 7 ... ... ... осы іс ... ... сот ... өзгерту
жөнінде наразылық жарияланды.
Істің материалдарын зерттеу көрсеткеніндей әр кінәлінің ниет нақты бір
жәбірленуші өлтіруге бағытталған. Олар екі ... ... ... бөлісуге байланысты алдын-ала сөз байласпаған, тек бір-біріне
өзінің ренжітушісінің өмірін айыруға байланысты пиғылын білдірген.
Г-ны өлтірген ... ... ... кодекстің 88 бабы бойынша.
Ал Нестеренконың әрекеті Қылмыстық кодекстің 17, 88 баптарының 1 бөлігі «иң
тармағымен саралануға жатады.
Жоғарғы Соттың Төралқасы наразылықты ... ... ... ... 17, 88 ... ... ... Қылмыстық кодекстің 17,88 баптары 1 бөлігі «иң тармағына, ал
Харущевтің әрекетін ... ... 88 бабы 1 ... «зң ... ... 88 бабы 2 ... (баптар ескі редакцияда берілген) қайта сараланған.14
Екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... ... ... қамтылмаса, істелінген іс-әрекет
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «нң ... ... ... ... ... деп ... мезетте бір адам өлтіруді және басқа адамға абайсызда ... ... ... ... қарастырылып жатқан құрамайды және
қылмыстардың жиынтығы: адам ... және ... ... өлім ... ... тиіс.
Егер екі немесе одан да көп адамды өлтіру, ... ... ... ... жасалса, онда істелінген іс-әрекет Қылмыстық кодекстің 96
бабы 2 бөлігі «аң және «ең тармақтарымен ... ... Бұл ... ... одан да көп ... ... ... көптеген адамдардың өміріне
қауіптілігін білдіреді.
Қылмыс ҚК-ң 96 бабы 2 ... «аң және «ең ... ... ... ... екі немесе одан да көп адамдарды қасақаналық сипатына
байланысты емес көптеген ... ... ... тәсілмен жасалануы
тиіс. Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «аң ... ... ... егер бір адам ... ... кодекстің 97-100 баптарында
көзделген ... ... ... жасалса.
Дәрменсіз жағдайда екендігі айыпкерге белгілі адамды, сол ... ... не ... ... ... ... (Қылмыстық кодекстің 96
бабы 2 ... «вң ... ... ... да ... ... ... деп
тану, өте дұрыс. Өйткені, бұл жағдайда адам ... ... өзін ... ... ... ... ... қарсылық көрсете
алмауының барысында жасалады
Сондай-ақ адам ұрлаудың және кепілге алудың өсу жағдайлары, ... ... қол сұғу ... ... бағаламауы, адам өлтірудің
жаңа сараланған белгілеріне ... үшін ... ... баптың «вң тармағы бойынша үш сараланған мән-жайлар көзделген:
a) жәбірленушінің дәрменсіз жағдайы;
b) адамды ұрлау
в) ... ... көп ... ... ... ... ... жағдай дегеніміз, жәбірленуші белгілі бір физиологиялық
немесе басқа да ... ... ... ... ... ... физиологиялық жетіспеушілігі, зағип, саңырау болуы,
аяғының және басқаларының болмауы) ... ... ... ... ... Адам ... осы түріне талма ауыруы, мас немесе ұйқы
жағдайында, олар ... ... ... ... жатқызамыз.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «вң ... осы ... ... тиіс ... ... кек ғана ... сондай-ақ
пайдакүнемдік, бұзақылық ниет, қызғаныш және басқалар жатады. ... егер ниет ... ... ... ... ... пайдакүнемдік ниеті болса Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі
«вң және «зң ... ... Бұл ... әр жағдайда кінәлі адам
өлтіруді жасау барысында жәбірленушінің дәрменсіз екендігін сезінуі ... ... 96 бабы 2 ... «вң ... ... ... жағдайдағы адам өлтіруге тоқталсақ: адамды ұрлаумен немесе
кепілге алумен ... адам ... ... ... мән-жайлар
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «вң ... ... ... ... ... ... кепілге алынған адам да дәрменсіз жағдайда болады.
Мұндай адам өлтіруде жәбірленуші ... тек ... ... ... адам ғана ... ... да адамдар, мысалы қылмыскерлер кепілге алған
адамдарды ... ... ... ... органдарының қызметкерлері де
болуы мүмкін.
Адамды ұрлаумен немесе кепілге алумен ұштасқан адам өлтірудің ... ... ... ... ... 96 бабы 2 ... «вң
тармағымен және 125 немесе 234 баптардың жиынтығына сәйкес саралануы тиіс.
Жүкті екендігі айыпкерге белгілі әйелді өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «гң ... адам ... ... ... ... ... қылмыстарға
жатады, өйткені кінәлі жүкті әйелге өлім келтіре отыра, нақты алғанда екі
өмірге - жәбірленушінің ... және ... ... ... қол ... ... ... отыра, заң жүкті әйелдің өмірін қорғауға алады.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... ... адам ... ... ер жынысты және әйел жынысты адамдармен жасалуы ... ... ... аса ... байланысты қылмыстың субъектісі неғұрлым
жағымсыз сипатталады.
Жүкті әйелді өлтіруге байланысты жоғары жауаптылықты белгілей отыра,
заң міндеті шарт ... ... ... ... ... 2 бөлігі «гң
тармағы бойынша саралау үшін, оны жәбірленушінің жүктілігі жөнінде көрінеу
білгендігін ... ... ... ... ... ... ... қол сұғады. Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Соты Пленумның 1994 жылғы 23 желтоқсандағы ... атап ... ... ... ... ... ... білу фактісін анықтау жеткілікті, бұл жерже оның жүктілік
мерзімі, ... ... ... ... ... байланысты
тиісті емдеу мекемесінде есепте тұруы маңызы шамалы. 15
Егер ... адам ... ... ... жәбірленуші жүктілік жағдайында
екен деп қате ойласа, ал мәйіті тексергенде жәбірленуші жүкті болмаса
Қылмыстық ... 96 бабы 2 ... «гң ... ... ... ... ... болады, бірақ бұл жерде мынаны ескеру
қажет.16 Адам өлтірудің ... ... бұл ... ... жол ... ол адам ... ... мән-жайлардың болуы
барысындағы болжамдардан тұрады. Кінәлі жәбірленушінің тұлғасы оған адам
өлтірудегі ... ... ... ... белгілерді ескермей
қателеседі. А.А. ... ... ... ауырлататын
сараланған белгілердің болуы барысында қателікпен ... ... ... қылмыстарды жасауға оқталғандық ретінде қарастыру қажет.
Кінәлінің осы іс-әрекетін ауырлататын жағдайда адам өлтіруге оқталу
деп ... ... 24 бабы және 96 ... 2 ... «гң ... ... Бірақ мұндай жағдайда осындай ұсынумен келісуге болмайды,
өйткені жәбірленушіге өлім келтіріледі және аяқталған қылмыс деп саналады.
В.Ф. Кириченко, ... ... ... ... ... ... ... қылмыс ретінде немесе осындай қылмыстағы ауырлататын
мән-жайлардағы қылмысқа ... деп ... ... ... ... тікелей жауаптылыққа тартылған нақты анықтайды. Өзінің ұсынысын ол
«сараланған қылмыс үшін ... ... ... ол жай адам ... деп ... сатыға жетпеуі мүмкін. Бірқатар ... ... ... және ... ... ... 96 бабы 2 ... «гң тармағы бойынша саралануы
тиіс адам ... ... ... ұғым ... болмауы мүмкін.
Мұндай адам өлтіруге оқталу әрқашанда ... ... ... ... ... деп танылады, ол ешқандай сатысында Қылмыстық кодекстің 96
бабы 1 бөлігі ... ... ... ... ... ... 96
бабы 2 бөлігі «гң тармағы, 24 бабы және ... ... 96 бабы ... ... ... кінәлі екі қылмыс жасады деп ойлаға ... ... ол бір ... ... Мұндай жағдайда біздіңше көрсетілген
жағдайларда адам өлтіруді аяқталған деп тану және Қылмыстық ... ... 2 ... «гң ... қолдану аздаған нақты емес түсіндірулерге
әкеледі.17
Фактілі ... ... ... адам өлтіретін осы жағдайдың
болмауын болжайды, ол Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «гң ... ... ... ... өйткені жәбірленушінің жүктілігі
жөнінде көрінеу білгендігі жоқ.
Адам өлтіру тек тікелей ... ... ... ... ... ... пайдакүнемдік, қызғаныш, ұрыс-керіс, ... Егер осы ... ... өзі адам ... ... мән-жай боп
танылса, онда кінәлі тек «гң тармағымен ғана емес Қылмыстық кодекстің ... 2 ... ... ... ... ... ... адам өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 96 бабы
2 бөлігі «дң тармағы)
Жәбірленуші аса қатігездікпен, садизммен немесе ... ... кез ... ... ... ... ... танылады (Қылмыстық
кодекстің 54 бабы 1 бөлігі «иң ... ... 96 бабы 2 ... «дң ... адам ... ... жалпы ереженің нақты көрінісі болып танылады,адам өлтірудің осы
түрі ... үшін аса ... ол ... әрекетінің тәсілінде,
жәбірленушінің және ... да ... ... бей-жайсыз қараудан
көрініс беруі мүмкін. Адам өлтірудің осы түрінің субъектісі де неғұрлым
жағымсыз болып сипатталады.
Қылмыстық ... 96 бабы «дң ... ... ... адам ... барысында «аса қатігездікң ұғымын дұрыс түсінуге ... ... ... Жоғарғы Соты Пленумунуң қаулысынң 8 тармағына
сәйкес, аса қатігездік объективті әрекеттерден, ... ... ... ... қатынасынан көрінеді. Қылмыстық заң, ... адам ... үшін ... ауырлататын мән-жай
ретінде тани отырып, критерийлерге бөлмей, осының негіздеріне өмірді айыру
аса қатігездікпен жасалады деп ... ... және ... осы ... сот-медициналық
экспертінің қорытындысынан жауап алғысы келеді.
Аса қатігездік - құқықтық ұғым. Оны ... ... және ... ... ... олар осы жерде өркениетті қоғамда
қабылданған мораль, құлықтылық нормаларын ... ... ... бойынша сот медициналық ... ролі ... ... ... жарақаттың саны және көлемі, ерекше
жарақаттардың болуы, оларды келтіру сипаты және ... егер сөз ... ... ... ... ... сот ... басқа
дәлелдемелермен бірге бағалайды.
Жекеленген авторлар Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «дң тармағын
қолдануды ұсынады, онда орыс ... ... ... ... «аса қатігездікң ұғымынан ажыратпай көрсетедің.19
Тәжірибеде мұндай ұсынулар Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... ... ... ... ... ... алып келеді.
Осы тармақ бойынша саралау үшін құрбанға берілген соққылардың санын
ғана ... ... ... ... адам ... ... аса ... жасалған деп санамауыз қажет, егер кінәлі ерекше
қайғыларды қолдану фактісін сезінбесе (кінәлі ... ... ... өлім ... ... ... жәбірленуші біраз уақыттан
кейін ауыр азаптанып қайтыс болас).
Аса қатігездікпен жасалған адам ... ... ... адам ... ... ... қателіктің негізгі себебі
болып, соттар қылымыс құрамының субъективтік жағының призмасы арқылы емес,
өзінше аса ... ... ... ... ... ... бағалау бір жағынан әрқашан да ескерілмейді, ең алдымен бұл жерде
сөз адам өлтіру қасақана ... және ... ... ... мән-жай жоққа шығарылады, басқа ... - ... ... ... ... ... түрлері және оның
ерекше қатігездікке деген қатынас ... ... ... қатізегдікке қатысты қасақаналық түрінің мәліметтерін анықтамаса
адам өлтірудің мән-жайын жеткілікті толықтай анықталады деп ... Л.А ... ... ... субъективтік жағын нақтылап
талдап, адам өлтірушінің жәбірленушінің өлу ... ... ... ... ... ғана ... адам ... тікелей байланысты
келтірілген зардаптарын және аса қатігездік сипатын анықтау қажет дейді.1
Аса қатігездікпен жасалған адам өлтіруді ... аса ... ... ... ... ... бірқатар жағдайларда шіге көптеген шешімдер
немесе ... ... ... да ... ... дәлел бола
алады.
Адам өлтіру барысындағы аса қатігездіктің болуы ... ... ... шешу ... үшін аса ... ие, ... Қылмыстық
кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «дң тармағын қолдануда адам ... ... ... негізделді.
Мұндай жағдайларда жарақаттардың немесе дене жарақаттарының болуы аса
қатігездіктің дауыссыз ... боп ... ... ... әрқашанда адам өлтіруді қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «дң
тармағы бойынша тануға ... ... ... Дуйсенов Ш. Қылмыстық
кодекстің 88 бабы 1 ... «гң ... ... ... ... 2 бөлігі
«аң сотталынды. Ол өзінің әйелі Дуйсенов ... ... ... ... ... ... 1997 жылы 26 ... Дуйсенов
әйелімен және баласымен ұрсып үйден кетіп қалған. Сағат 23.00. де қайтып
оралған ол пәтеріне кіре алмаған, ... ... оған есік ... Ол ... ... пәтердің балконынан үйіне енген, жататын бөлмеде өзінің
жартылай жалаңаш ... ... ... ... оның ... әр ... бірнеше соққы беріп, оқиға болған жерден кетіп қалған.
Қазақстан Республикасы ... Соты ... ... сай ... және ... ... өзгертуі және Дуйсенов Ш.
әрекетін қайта саралау жөнінде ... ... ... осы ... және сотталушының шағымын келейдей ... Сот ... аса ... ... адам ... деп ... көптеген 13 пышақ жарақатын ескере отыра саралады.
Бірақ та ... ... ... барлық жағдайларда қылмысты аса
қатігездікпен жасау негізі боп танылады. ... ... сай ... адам ... ... деп тану үшін кінәлі аса ... ... ... ... ... ... және жәбірленушіге
ерекше азаптау және жан-толғанысын көрінеу ... және ... ... ... ... ... жоқ. Жәбірленушінің өлімі туындаған
барлық кесілген жарақаттар мойын жағынан басқасы жеңіл, (жоғарғы) ... және олар ... ... ... ... ... бірге
ісітің материалдарынан көрінгендей, қылмысты жасау түні бүкіл кварталда
электр жарығы болмаған, яғни ... ... ... Осы ... ... ... ... сай емес келтірген. Бұндай жағдайларда
Дуйсеновпен істелінген іс-әрекетті ауырлататын мән-жайсыз жасалған қасақана
адам өлтіру деп ... ... ... 96 бабы 2 ... «дң тармағына сай
жәбірленуші жақын адамдардың көзінше қасақана адам ... ... ... және ... ... және ... ... және
белгілі бір себептерге байланысты ... ... ... ... алмайтын
адамдардың көзінше балаларын өлтіру); ... өзі ... ... ... ... ... жағдайын пайдаланып адам ... ол оның ... ... ... ... жасы ... басқа
да себептерге байланысты оған қарсылық көрсете алмады, өзара ... ... ... ... ... ... ... өлтіргеннен кейін мәйітті қалпын келтіргісіз ету немесе оны
қорлау соны жасырған ... ... ... ... ... аса ... жөнінде білдіреді және Қылмыстық кодекстің 96
бабы 2 бөлігі «гң тармағын саралау үшін негіз ... ... ... ... қауіпті тәсілмен адам өлтіру (Қылмыстық
кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «ең тармағы)
Адам өлтірудің ... ... ... ... ... ... ... қарайлы, ол өзінің әрекеттерімен айналасына қауіп
келтіреді.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты ... 1994 ... ... ... азаматтардың өмірі және ... ... ... реттейтін заңдарды қолдануы
жөніндегі” Қаулысында былай атап көрсетеді: ... ... ... ... ... адам өлтіруді саралау үшін, мынаны анықтау
қажет, белгілі бір адам ... ... ... ... ... ... да адамдардың өміріне және денсаулығына нақты қауіп тудыратын
тәсілді қолданадың.22
Тиісінше, адам ... ... ... - ... ... яғни ... адам ... мұндай тәсілді қолдану (өрт, қою, жарылыс жасау,
автомат ... ... ... оқ жаудыру, бірнеше адам бар атомобиль
апатын жасау) көптеген ... ... үшін ... ... танылады. Адам
өлтірудің осы түріне әртүрлі автоматтық (маман ... ... ... ... болады, ол осындай приспособлениялармен жанасуға келуі
мүмкін. Ең алымен бұл өмірге қол сұғу ... тек ... ... ... бір ... ... қарулар және құралдар қолданылады.
Осы адам өлтіру барысындағы тәсілдің қауіптілігі абстрактілі ... ... ... Жарылыс құрылғыларын қолдану ... тек ... ... адам жоқ ... транспорт құралымен басып кетуді
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «ең ... ... Осы ... саралау барысында жәбірленушінің адам ... ... ... ... адам ... тәсілінің таңдап алынған
нәтижесінде нақты зиян ... саны ... ие ... Тек бір ... ... Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «е.ң тармағын қолдануды
жоққа шығарады, егер адам ... ... ... ... ... ... да ... өлім келтіру қауіптілігі жалған емес нақты болуы қажет,
болжалданған емес шындығында өмір сүруі ... ... адам ... осы ... ... бір ... тікелей қасақаналықпен жасалынады.
Кінәлінің өлім келтіруге немесе басқа адамдарға зиян келтіру қатынасы
жанама қасақаналық нысанында көрініс береді.
Егер ... ... ... үшін ... ... адам ... ... өмірін қиюға алып келсе, ... ... ... 96 бабы 2 ... «аң, «ең ... бойынша саралануы тиіс. Егер
көрсетілген әрекеттер бір ... ... ... және ... адамға зиян
келтірілсе саралау Қылмыстық кодекстің баптарының жиынтығы ... ... 96 бабы 2 ... «ең тармағы және денсаулыққа зиян
келтіргендігі үшін жауаптылық көздейтін ... ... ... ... ... ... ... тінін пайдалану мақсатымен адам өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «мң тармағы)
Қылмыстық кодекстің адам өлтіру үшін жауаптылықты ауырлататын ... ... ... ... ... ... ... заңсыз алу
фактілерменкүресті жүргізуде қылмыстық-құқықтық құралдардың қажеттілігімен
байланысты. Трансплантация бойынша медицинаның ... ... ... ... ... ... ... тудырады. Осыған
байланысты осындай мақсатпен адам өлтіру аса қауіпті болып ... ... 96 бабы 2 ... «мң ... ... ... ... қызметкерді қосқандағы кез-келген адаммен жасалуы
мүмкін, көрсетіп өткеніндей ... ... ... сире ... да
медициналық танымда ие адамдардың қатысуынсыз, органдар ... ... және ... ... ... ... ... игілікті
соттаулармен соның ішінде жәбірленушінің мүддесінде медициналық операция
жүргізу сылтауымен, ол үшін ... ... ... тек ... қасақаналықпен жасалынады.
Қылмыстық ниеті пайдакүнемдік әлде ... ... ... ... өмірін айыру есебінен жақын адамының өмірін
құтқаруға ұмтылудан көрінеді.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «мң ... ... ... ... ... және ... ... Бір мезетте осы баппен
(«аң, «вң, «дң, «жң, «азң, «иң) ... ... ... 96 бабы 2
бөлігі «мң ... осы ... ... да ... ... құқықтық
сипаттамасы бойынша саралауды үйлестіру мүмкін емес.23
Адам өлтірудің және кінәлінің тұлғасының субъективтік
қасиеттерін сипаттайтын ауырлататын мән-жайлар
Осы адамның қызметтік іс-әрекетін жүзеге ... ие ... ... борышын орындауына байланысты адамды немесе оның жақындарын өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «бң ... ... осы түрі ... ... ... өзінің
кәсіби немесе қоғамдық парызын жүзеге асыруға ... ... «Бң ... ... үшін адам ... ... ... -
жәбірленушінің міндеттерін орындау кезі немесе осындай кейін бірнеше
уақыттан кейін ... ... ие ... адам ... жәбірленушісі болып тек осындай міндеттерді
жүзеге асырушы адам ғана емес, оның жақындары да болуы ... ... қан ... ... ... адамдар ғана емес, қалыптасқан
өзара қатынастарға ... ... ... ... ... ... Жоғарғы Соты Пленумының 1994 ... ... ... ... және ... ... ... заңдарды саралау борышында соттардың ... атап ... ... ... қызметін және
қоғамдық парызын
орындауға ... ... ... әрекетінде өзінің меншіктік
немесе қызметтік ... ... ... ... қарсы шығады
деп заң ... ең ... ол оның ... қол ... ... қандай құқыққа сай қызметін және ... ... ... ... ... ... ... анықтауға қажет
дейді.
Қызметтік ісәрекетін немесе кәсіби парызын ... деп кез ... (тек ... ... ... ... ... міндеттерінің
шеңберіне кіретін іс-әрекетін айтамыз. ... ... ... - ... ... арнайы қабылданған қоғамдық міндеттерді, ... ... ... ... ... басқа да іс-
әрекеттерді жасау (құқықбұзушылықты бұлтартпау, дайындалып жатқан ... ... және ... ... хабарлау).
Барлық жағдайларда жәбірленушінің қызметтік, кәсіби немесе қоғамдық
қызметі құқыққа сай сипатта болуы тиіс. Сондықтан адам өлтіру «бң ... ... ... егер ... ... сай емес әрекеттер
жасаса, мысалы, қызметтік ... ... ... ... ... ... ... адамның,
қорғаушының, эксперттің, сот приставаның, соған тең ... ... ... ... ... сондай-ақ сотталы адам ала тергеу
өндірісіндегі материалдарды қарау немесе ... ... ... сот ... ... ... ... 340 бабы - арнйы нормасы
бойынша жауаптылыққа тартылған, құқық қорғау ... ... ... ... өзін кінәлінің алдында осылай таныстырған және ... ... ... ... ... ... ... 96
бабы 2 бөлігі «бң тармағы бойынша ... ... бұл ... тек ... ... жасалынуы
мүмкін. Кінәлі қызметтік міндеттерді (кәсіби немесе қоғамдық ... ... ... ... ... осы қызметтің айыруға
кедергі келтіреді және атқарылған парызды (міндетті) ... ... ... ... біледі. Осы мақсат Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... ... ... ... ... жәбірленушінің тұлғасына
қателесу барысында, немесе адам өлтіру ниеті осы жағдайда толықтай жүзеге
асырылады.
Топ ... ... ала сөз ... топ ... ... ... ... адам өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «жң тармағы)
Осы тармаққа «Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... заң актілеріне
өзгерістер және ... ... ... 5 ... 2000 ...... ... Республикасының Заңына сәйкес өзгеріс еңгізілген, онда
мынадай белгілермен «топ ... ... ала сөз ... топ ... Осы тармақтың толық атауы жоғарыда келтірелген.
Қылмыстық кодекстің 54 бабы 1 бөлігі «вң тармағында ... ... ... топ болып, алдын-ала сөз байласу арқылы топ болып, ұйымдасқан
немесе қылмыстық ... ... ... ... деп
көрсетіледі, Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «жң ... ... ... ... ұғым ... онда тек қылмыстық
қауымдастық деген ұғым жоқ.
Топ болып ... ... ... ... ... сөз
байласудан емес, мұндай адам ... ... ... ... ... ... ... қолайсыз жағдайға қояды,
ал кейде қарсылық көрсету ... ... ... ... топ болып
адам өлтіруді жасау ... ... ... үшін және ... ... жету үшін ... кеңейтеді, егер олар оны жасау
барысында құдаланса.
Адам өлтірудің ... ... топ ... алдын ала сөз байласу арқылы
жасалынады және осы белгінің Қылмыстық ... 96 бабы 2 ... ... ... қосу ... деп ... ала сөз ... деп кез келген уақыт аралығындағы, адам
өлтіруді жасаудың басталуына дейін, ... ... оны ... ... ... ... қол ... қылмыстардың келісуін
айтамыз. Алдын ала сөз байласу осы адамның қылмыс ... ... ... ... ... ... ... Басқа адамның адам өлтіру
процесінде қосылуы Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «жң ... ... ... ... ... ала сөз байласу барысында
орындаушылармен ... ... да ... мүмкін: адам өлтірудің
ұйымдастырушылары, ... ... ... де ... алады,
қылмысты жасау барысында олардың ... ... ... 96 бабы ... «жң ... және 28 ... ... бөлігімен саралануы тиіс.
Топ болып адам өлтіруді жасау мәселесі кімді қоса орындаушы деп ... ... ... тек ... ... ... немесе
құрбандыққа өлім келтіруге байланысты жүгінеді.
Топ болып адамның өмірінен айыру дегеніміз адам ... ... ... топ болып бір адамға қылмысты ... ... ... Егер одан өлтіру тікелей екі немесе одан да көп адамдармен
жасалса Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «жң ... ... мәселесі күмән тудырмайды.
Топтық қылмыстардың қауіптілігін ескере отыра, ... ... топ боп ... адам ... ... ... ... қажет деп тапты.
Қылмыстық кодекстің 31 бабы 5 бөлігіне сәйкес ұйымдасқан топ ... ... ... «бір ... ... қылмыстарды жасау үшін алдын
ала біріккен тұрақты топтың түсінеміз.
Адам өлтірудің осы түрі қоғм үшін аса ... ... ... ... ... ... адам ... тыңғылықты
дайындалады, ролдері нақты бөлу орын алады. Адам өлтірудің осы түрін ашу ... ... ... ... осы ... бойынша саралау үшін қатысушының
қасақаналығы, адам ... ... ... ... емес
жәбірленушіге бірігіп өлім келтіруге бағытталуы ... Кез ... ... қолсұғуды жеңілдететін қосымша әрекет адам өлтіруге ... ... ... ... ... ... 38 бабына
сілтемені талап етпейді.
Қылмыстық қауымдастықпен (қылмыстық қоғамдастықпен) жасалған адам
өлтіруді де Қылмыстық ... 96 бабы 2 ... «жң ... тиіс деп атап ... ... ... ... нысаны ұйымдасқан топқа қарағанда қауіпті.
Екіншіден қылмыстық қауымдастық ... ... ... оған тән ... ... алып тастаса, бірмезетте
ұйымдасқан топтың ... бір ... ... қылмыстарды жасау
үшін - топтың мүшелерінің тұрақтылық және мақсаты үшін ... ... ... ... ... қорғау органдары көбінесе
жақсы қаруланған, ... ... ... ... ... және күш ... ... бар қылмыстық
құрылымдармен ... оған ... ... ... ... аса ... ... жасаған, соның ішінде үш адамды
өлтірген Можаевтың бандысын ... ... ... ... ... алушылықпен немесе
бандитизммен ұштасқан адам өлтіру (Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «зң
тармағы)
Қазақстан Республикасының қылмыстылықпен күресу ... ... ... 2000 ... № 47-113 ... заң актілеріне өзгерістер
толықтырулар ... ... ... ... 96 бап 2 ... ... ... қорқытып алушылықпен немесе ... ... осы ... ... ... ... келтірілген.
Пайдакүнемдік - бірқатар қылмыстардың сараланған ... ... адам ... қылмысы да. Пайдакүнемдік ниетімен адам өлтіруді
дұрыс ... ... ... мазмұнын ашу маңызды.
Пайдакүнемдік ниет кең ... ... ... ... ... мүлікті және ақшаны ... ... ... ... ... ... ... мүлікті және ақшаны ... ... Адам ... пайдакүнемдік - бұл кінәлі адам ... ие ... ... пайданы иелену ғана емес, ... ... ... ... және ... ... ... негіздерде айырылғысы келген материалды ... ... ... Соты ... 1994 жылғы 23
желтоқсандағы қаулысында ... деп ... ... адам ... деп ... адам ... ... тиіс.
Кез келген материалды пайданы ... өзі және ... ... ... ... ... үйге ... құқық, үшінші
адамдарға сыйақты) әлде материалды ... ... ( ... ... ... ... ... алимент ... ... ... ... орындау).26
Пайдакүнемдікпен адам өлтіру деп ... ... ... : ... ... ( ... да құндышықты )
немесе оның ... ... әлде оған ... ... ... ... байланысты белгілі бір мүліктік ... ... ... жәбірленуші адамды, сондай-ақ материалды пайданы кім
алатындығы ... ... ... өзі әлде оның ... мысалы
отбасы мүшелері, оның тағдырына мүдделі адамдар.
Пайдакүнемдік ниетіндегі адам ... ... ... жөніндегі мәселені шешу үшін осы адам өлтіру пайдакүнемдік
адам ... ... ... келе ме ... ол бір ... ... қылмыстармен бірге жасалғандығын анықтау қажет. Бір қылмыс -
пайдакүнемдік адам ... ... ... ... ... ... ... да құндылықтар және ... ... ... ... ... ... жасау барысында жасалған пайдакүнемдікпен адам
өлтіру ... ... ... ... Біз А.В. ... ... ,
өйткені мұндай адам өлтіру тек тікелей емес, жанама қасақаналықпен де
жасалады. Кейбір жағдайларда ... ... ... иеленіп, оған
өлім келтіреді және нәтижеге бей-жай ... ... ... ... және ... ... 79 бабы
және 96 бабы 2 бөлігі «зң тармағының қолдану үшін, кінәлінің адам өлтіруге
дейін мүлікті иелену ... ... ... ... адам ... ... ... болмаса, онда
жәбірленушіні өлтіргеннен кейін мүлікті алумен байланысты ... ... ... қылмыстар үшін жауаптылықты көздейтін Қылмыстық
кодекстің баптарымен және ... да ... ... ... Қылмыстық кодекстің 96 бабының тиісті бөлігімен саралануы тиіс,
берешекті ... ... ұрыс ... ... ... өлтіру және берешектің есебін жабу үшін мүлікті иеленумен байланысты
болса. Осы жағдайда бұл жай адам өлтіру.
Адам ... ... ... ... ... ... жасалуы мүмкін. Мұндай жағдайда
істелінген іс-әрекет қалай саралануы тиіс . ... ... ... байланысты адамның өмірінен айыру қарақшылықтың құрамымен
қамтылмайды, өйткені қарақшылық Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... ... ... ... ... барысында жасалған адам
өлтіру, қылмыстардың жиынтығы бойынша ... ... яғни ... 96 бабы 2 ... «зң ... және 179 ... ... тиіс.
Меншікті қорғауға байланысты жасалған адам өлтіру әлде меншікке қарсы
қылмыстарды жасағаннан кейін ... ... ... кек алу ... ... ретінде қарастылады (Қылмыстық кодекстің 96 бабы 1 бөлігі).
Пайдакүнемдік ниеттер ... да ... ... ... ... жасаған уақыттан кейін кек алу ... адам ... ... ... ... 96 бабы 1 бөлігі).
Пайдакүнемдік ниеттен басқа да мақсаттармен бірге банданы құру және
адам ... ... ... ... болуы мүмкін. Қарақшылықпен
ұштасқан адам өлтіру алдын-ала сөз байласуда тұрмаған бір ... ... ... ұштасқан адам өлтіру әрқашанда бандамен жасалынады,
егер тікелей орындаушысы бір адам ... ... ... орындау
үшін бандының басқа да қатысушылары, банда адам өлтіруді қосқандағы кез-
келген ... ... ... ... адам ... Қылмыстық
кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «зң тармағы және 237 баппен ... ... ... ... ... адам өлтіруді және бандитизмді
және қарақшылық ... ... адам ... ... ... міндетті үш белгілердің жиынтығының болуы ... ... адам ... ... ... ... арқылы, екіншіден
материалдық құндылықтарды иелену мақсатымен, үшіншіден мүлікті иелену адам
өлтіруді жасау кезінде жүзеге ... ... ... адам ... қарақшылық немесе бандитизмнің жиынтығы ... ... ... ... С.В. Ответственность за убийство: квалификация инаказание по
Российскому праву М. 1994 ... Л.А. ... ... ... и ... // ... 1972 № 7 ... алумен ұштасқан адам өлтіру көбінесе қылмыстық топтардың
кәсіпкерлік қызметпен айналысатын ... және ... ... ... ... байланысты. Адам өлтіруді осы ... ... ... ... жәбірленушіден алғаны немесе алмағаны маңызғаие
емес, қорқытып алушылықпен ұштасқан адам ... ... ... ... 2 ... «зң ... және 181 ... саралайды.
Қарақшылықпен үштасқан пайдакүнемдікпен адам өлтіруді ... ... ... ... адам өлтіруден (Қылмыстық кодекстің 96
бабы 2 бөлігі «зң және «кң тармағы) ... ... ... ... мүлікті иеленгеннен кейін осы мүлікті устау ниетімен қарақшылық
шабуыл жасағаннан кейін ... адам ... және ... қарақшылықты
жасыру мақсатымен. Мұндай саралау ... ... ... ... ... ... Мұнда Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «зң және
«кң тармақтарының көрсетілген жиықтығы қолданылады.
Егер адам өлтіру қарақшылық ... ... ... ... немесе
ақшаларды жәбірленушіге қайтарғысы келмейтін ойсыз қарақшылық шабуылдан
кейін жасалса, онда осындай адам өлтіруді қарақшылық ... ... ... жасалған адам өлтіру деп санап және осы қылмысты ... 96 бабы 2 ... «кң ... және 179 ... ... адам ... ... тапсырыспен адам өлтіру
пайдакүнемдік ниетпен адам өлтірудің бір түрі ретінде қарастырылады. ... ... ... ... ... ... көрінеді. Ол
ережеге сай белгілі бір жағдайлармен жабылмаған жас адам өлтіруге жетекші
стимул ретінде қарастырады.
Тапсырыс ... және ... ... ... ... ... ... қажет. Сый ақы үшін қасақана жасаған адамның
әрекетін ... ... 96 бабы 2 ... «зң ... ... тиіс
және осы адам өлтіруді ұйымдастырған (тапсырыс беруші) адамның әрекеті
немесе сый ақы үшін адам ... ... ... яғни ... 96 бабы 2 ... «зң ... және 28 бабы жалдамалық ... ... адам ... ... ... ... бәсекелестікті жою,
саяси ниеттері және басқалары бойынша нақты ... ... ... ... ... болып: кәсіпкерлер және коммерсанттар - 46 ... ... ... - 38 ... ... ... 1993 ... рэкетирді өлтіру және ... ... ... 1995 жылы ... «заңдағм ұрының өлтіру). 1
Қазақстан Республикасындағы тапсырыспен адам ... 1992 ... ... ... комбинатының бас директоры ... осы жылы ... бас ... Т. ... ... атып ... адам ... ерекшеленген нысаны және міндетті
белгісі болып ... ... ... ... ... беруші
қылмыстық азғырушысы немесе ұйымдастырушысы ретінде, сыйақы үшін қылмыстық
ниеті атқаратындар орындаушы болып тынылады. ... адам ... ... ... пайдакүнемдікпен адам өлтіруге
қатысқандығы үшін, оның пайдакүнемдік иетінің болмауына қарамастан ... ... ... ... ... ... ... адам өлтірудің
тек орындаушысы үшін міндетті.
Бұзақылық ниетпен адам өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «иң ... ... – бұл ... және ... ... ... құлықтылық нормаларын сыйламау.
Бұзақылық ниетпен адам өлтіру қоғамды ... ... ... ... ... және ережелерін құметтемеу, ережеге сай,
кінәлі қылмысты белгілі бір ... ... адам ... үшін ... ... ... ... Бұзақылық ниеттер адамдық қасиетіне құрметпен
қарамауына байланысты (разнузданного) ... ... ... ... ... қатынастардан, мораль нормаларын қадірлемеуден туындайды.
Б. мас күйінде өзінің жұбайы А. және азамат М-ны ... ... ... бастаған, одан кейін адам өлтіру мақсатымен А-ның кеуде
тұсына (колото-резанное) жарақат
1 Нургалиев Б.М. Организованная ... ... ... и ... ... ... 1997 ... осыдан жәбірленуші қайтыс болған.1
Бұл жерде адам өлтірудің орны (мысалы, қоғамдық ... ... 96 бабы 2 ... «иң ... қолдану үшін дербес маңызға ие
болмайтындығын, айта кетуіміз керек.
Адам ... ... ... маңызды және тікелей себеп
болып ... жат ... ... ... ... ... ниет ... субъективтік жағының қосымша
белгісі ... ... ... ниетпен адам өлтіру істерінде ол
міндетті болып танылады, сондықтан бұзақылық ... адам ... ... ... ... кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «иң тармағын
дұрыс қолдау үшін қажетті шарт ... ... ... Адам ... ... жоғарыда айтылғандай оны бұзақылық ниетпен
жасалынған деп тану үшін ... ... ... ... адам ... бұзақылық әрекеттердің жалған
боп табылады. Бұзақылық ниетпен жасалған адам ... ... ... ... ... ... ... саралануға жол
беріледі, егер адам өлтіруге келтірілген ... адам ... ... ... ... ... ... көрінетін,
қоғамдық тәртіпті өрескел бұзатын белгілердің мазмұнына ... ... ... ... ... ... 96 бабы
2 бөлігі «иң ... және ... ... 257 бабымен
сараланады.
Бұзақылық ниеттер адам өлтіру жасағау ... ... ... ... ... олар ... кек алумен, көре
алмаушылықпен және ... ... ... ... ... саралау ... осы ... ... ... ... туындайды. Көбінесе бұл ... і ... ... туындайды. Осы ниеттердің ... ... ... ... В. Г. , ... А.М. ... ... убийств
М., 1984 с.22
Егер бұзақылық ниеттер өзінің ... ... ... ... кінәлінің жәбірленушіге деген (циничный) қатынасымен сипатталады,
онда қызғаныш және кек ниет ... ... ... ... ... қатынса жеке сипатқа ие.
Бұзақылық ниетпен адам өлтіру барысында ажырататын ... ... ... барысында туындайтын кек танылады. Бұл ... ... ... қасақаналық немесе абайсыздық әрекетімен
кінәлі қандай болмасын ... ... ... ... қатынастарына пайда болған кекті адам өлтіру барысындағы
бұзақылық ниеттерден ... ... ... әрекеті мұқият
анықталуы тиіс, кінәлі осы ... ... үшін ... деп ... ... бойынша, адам өлтіру бұзақылық ниетпен жасалған деп
танылуы тиіс ... ... егер ... әрекет
маңызы шамалы деп ... ал ... оны адам ... үшін ... ... ... ниетпен адам өлтіруді ұрыс немесе төбелес кезінде кек
алу ... жеке бас ... ... адам ... ... із. Қылмыстың нұсқауын ажырата отыра кінәлі және жәбірленушінің
өзара қатынасын, ұрыс ... ... ... және ... даудың
бастамашысы кім болғандығын, екі жақтың әрекетінің белсенділігі және
сипаты, «иң ... ... ... ... егер ... даудың немесе төбелестің бастамашысы және ... ... ... ... ұрыс және төбелес жәбірленушімен басталса және егер ... оның ... ... ... ... онда оның ... да ... бірге кінәлінің әрекет «жайң адам ... ... ... ... мұнадай адам ... ... ... сол ... ... да мән-жайдағы кінәлі және ... ... бір ... тудырады.
Адам өлтіруді тану үшін С.В. Бородин былай деп ... ... ... адам ... ... қылмыста
«бастамашысың немесе «белсенді тарапың болғандығына ... ... ... ... ... анықтау қажет. Бұның қиындылығы
мынада, ... ... адам ... ... ұрыс ... ... жасалады. Оның нәтижесінде адам ... ... жол ... ... ... ... ұрыс нәтижесінде
жасалған адам өлтірудің ниетіне назар аударылмайды.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «иң ... ... ... тек ... ... емес, жанама қасақаналықпен де
жасалынады, жанама қасақаналықпен ... адам ... ... ... ... ... адам өлтіру мақсатын қалайды, ... ... ... ... жоққа шығармайды, жәбірленушінің
өлуі туындауы мүмкін. Бұл кінәлінің бұзақылық ... адам ... ... ... ... ... ... болып
танылады. Мақсаты әрекеттің өзін жәбірленушінің өзіне қарсы ... ... ... ... ... ... қылмысты жасыру немесе жеңілдету мақсатымен
жасалған адам өлтіру, ол жыныстық сипаттан
немесе зорлық әрекеттерімен ұштасқан адам өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «кң ... ... бұл ... қауіптілігі ... ... екі ... жасайды, осыған байланысты басқа қылмысты жеңілдету
немесе ... үшін ... ... ... арқылы төменгі мақматты
көздейді. Бірінші жағдайда, ... ... ... ... ... ... қылмысы ашылады деп қорқа ... ... ... ... Егер адам ... ... ... ізін қосу
немесе кінәлі әрекеті оған дайындалғаны немесе жасағаны үшін ... ... ... ... ... 96 бабы 2 ... «бң ... жағдайда адам өлтіру басқа да қылмыстық ойды ... ... үшін ... Ол қылмыс басталғанша әлде осы процесте ... ... ... ... іс-әрекеттің аяқталған құрамы
үшін, кінәлі адам ... ... ... жету талап
етілмейді. Егер кінәлімен басқа да ... ... ... ... жасалса, онда мұндай ... ... ... ... Бородин С.В. Преступление против жизни М. 1999 с.149
Бұл жерде ол аса ауыр ... ... ... ... ... емес кез ... ... да қылмысты жасыру
мақсатымен немесе қылмыстарды жасауды ... үшін ... ... ... айтылуда.
Адам өлтірудің осы түрін саралау ... ол тек ... ... ескеру қажет, ол тек тікелей
қасақаналықпен ... ... (заң да ... ... ... ... ... Жоғарғы Соты Пленумының 1994 жылғы 23
желтоқсандағы Қаулысына сәйкес: ... да ... ... ... адм ... осы қылмыс жөнінде тиісті органдарға
хабарланбаған ... ... ... осы ... ... ... түспесе, бірақ ... осы ... ... ... бірақ
тиісті органдарға қылмыс жөнінде хабар келіп ... және ... ... ... адам ... ... және кінәлі осы
жөнінде білсең.1
Қылмысты жеңілдету немесе жасыру мақсатымен адам ... ... да ... ... алдын-ала сөз байласу арқылы бір адммен
сондай-ақ әртүрлі адамдармен ... және әр ... ... ... ... ... ... қызметтік парызын атқаруға
байланысты жәбірленушіні қасақана ... ... ... ... да ... ... ... оны жасыру мақсатында істесе
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «вң және «кң ... ... Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1994 ... ... ... ... ұштасқан адам өлтіру деп зорлау
процесінде немесе оған оқталу ... ... адам ... кінәлі жәбірленушінің қарсылығы ... ... ... ... сезіне отыра, оның қоғамға қауіптілігін және
туындауын көре ... ... ... ... 96 бабы 2 ... «кң
тармағымен және 120 баппен саралануы тиіс.
Зорлық ... ... ... әрекеттерімен адам
өлтіру жағдайы да Қылмыстық кодекстің 96 бабы «кң ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Осындай адам өлтірудің ... ... оған ... зорлау
немесе жыңыстық сипаттағы зорлық әрекеттері жасалған ... ... да ... ғана емес, сондай-ақ зорлауды жасауын қиындататын
немесе ... ... ... ... 1, сондай-ақ осы
қылмыстардың күәгерлері де жатады.
Егер ... ... ... ... ... ізін кесуге шаралар
қолдануды қабылдаса немесе ... ... ... онда мұндай
әрекеттер белсенді сипатқа ие ... ... ... ... кодекстің 96 бабы 2 ... «бң ... ... ... күәгерді өлтіру зорлауды немесе жыныстық сипаттағы зорлық
әрекеттерін жасыру мақсатымен ... онда ол ... ... бабы 2 ... «кң ... сәйкес келеді.
Зорлаумен ... адам ... ... де ... де ... ... Зорлауға ұштасқан адам
өлтіру ... ... ... кінәлі зорлаудан кейін
жәбірленушінің өмірін ... ... ала ... жағдайларда сонымен бірге топтық зорлау әрекеттерінен
кейін, ... аса ... және «кң ... сай ... 96 бабы 2 ... «аң ... қолдануға әкеледі
Зорлаумен ... адам ... ... қасақаналықпен
жасалынады, кінәлі жәбірленушіні немесе оның ... ... ... ... кейін өлтіруді, осыған байланысты арыз ... ... ... ... ... ... органына берумен
байланысты, сондай-ақ әр түрлі жыныстық ... үшін ... ... ... ... ... ... мұндағы адам өлтіру
құрбанды және ... ... ... ... ... ... ... Верховного Суда Республики Каазахстан
(19611977) Л. 1997
2 Там же с. ... ... Л.А. ... ... убийств, совершенных при
отягчающих обстоятельствах 1989 с.37
Осында адам ... адам ... ... ... С-ның
1974ж. қаңтардың 1980 ... ... ісін еске ... ол осы ... ... ... 8 әйелді айуандықпен
өлтіруін, және тоғызыншы өзінің (сослуживцы) ... ... адам ... ... үшін абайсыздықпен адам өлтіру
деп жасыру ... ... ... ... ... өлім ... ... 120 бабы 3 ... «аң ... ... ... ... ... барысында жасалған зорлаумен
ұштасқан адам ... ... ... ... ... адам ... ... қасақаналықпен
жасалынады, кінәлі жәбірленушіні тұншықтырады ... ... ... ... ... діни ... ... әлде қанды кек бойынша адам өлтіру (Қылмыстық
кодекстің 96 бабы 2 ... «лң ... ... ... 14 бабы ... дейді: «
Ешкімде әлеуметтік, ... және ... ... ... ... ... тіліне, дінге деген ... ... ... ... ... да ... байланысты
белгілі бір шектеуге ... ... ... ... кепілі ретінде
ұлттық, нәсілдік, діни (ненависть) және өшпенділік ниеті ... ... үшін ... жауаптылықты күшейту боп
танылады.
Адам өлтірудің осы ... ... ... жәбірленушінің белгілі
бір ұлтқа, нәсілге сол немесе басқа да ... ... ... ... ... ... ... Архив Алматинского областного суда 1981
1 Бородин С.В. Преступления против жизни. М. 1999 ... ... ... ... мүмкін, ұлтаралық
қатынастардың ... ... бір ... ұстауына байланысты кек
алу. кІнәлі белгілі бір ұлтқа, нәсілге ... діни ... ... ... өлім ... іс ... зерттелініп жатқан адам өлтіру ниетін
анықтау ... ... 96 бабы 2 ... «лң ... үшін ... ... ... Біздің пікірімізше
Қылмыстық ... 96 бабы 2 ... «зң және «кң ... «лң тармағымен ... ... ... адам өлтіру
барысында пайдакүнемдік ниеттер анықталса ... ... ... ... ... ... ... жасалса немесе
басқа да қылмысты жасырумен анықталса.1
Бірақ та ... ... діни ... ... ... ... ... жетекші ниет ... ... ... 96 бабы 2 ... «лң тармағына енетін
адам өлтіру, ережеге сай ... ... ... ниет осы жағдайда қылмысты жасаудың ... ... адам ... ... ... де ... асырылуы
мүмкін, бірақ осы ниет басқа қылмысқа ... ... ... осы ниет ... ... ... үйін адамдар бар кезде өртеу
және ... ... ... біле тұра олардың тағдырына бей-
жай қарайды.
Қанды кек жеке бас ... ... ... ... ... ... Адам ... барысында ол ескінің сарқыншағы
дәстүр ретінде, өлтірілген ... ... ... ... деп ... ренжітушінің өмірінен ... ... ... ... кек ... ... зұлымдық үшін
әділетті жаза боп саналады.2 ... кек ... ... ... Осы ... ... ... кек дәстүрі сақталған ... кек үшін ... ... тек қана адам ... ... ... ... қорлау боп танылатын. Басқа да
2 См. ... В.В. ... ... ... М. 1991 ... қайшы әрекет немесе әрекетсіздік жатады.
Осынысымен осы ... ... ... адам ... ... ... еңгізілген.
Қанды кек негізінде адам өлтіруді сралау ерекшеліктері ... ... ... қылмыстардың субъектісі болып қанды
кек ... ... бар ... және ... саналады.
Жәбірленуші болып ренжуші адам ... оның ... ... ... кекті адам өлтірудің ниеті ретінде жеке бас ... ... ... кек алу ... ... ... ажырату қажет.
Субъективтік ... ... ... ... ниеттен
басқа Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «лң ... ... ... ... ... ... ... Қанды кек
негізінде адам өлтіру ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты осындай адам
өлтіруді ... ... ... мақсаттық арақатынасын ... ... ... ... деп ... «осы қылмыстың субъективтік жағы
тек қана ниетті - ... ... ... кек алу ... ... ... С.В. ... пікірінше даулы. Реніш сезімі
жөнінде айтуға ... еді, егер ... ... қанды кек
дәстүрі бойынша анықталмаса. Ең алдымен ... кек ... ... ... ... болып танылатын себепті ретінде жұмыс істейді
және ... оны ... ... ... ... ... ... ниеті деп танымаймыз.
А. Мамутовтың ... кек ... адам ... мақсатына
қатысты пікірі дұрыс емес, адам өлтірудің мақсаты болып кек ... ... ... ... бұл оның ... қылмыс жасауға
деген ... ... ... ... А. ... ... пережитки патриархально-родового
быта. А-А- 1965 с.299
2 Бородин С.В. Преступления против жизни М. 1999 ... ... ... қажетті мәліметтердің болуы барысында қанды
кек негізінде жасалған деп ... ... ... ... кек ... ... және қолданылса жергілікті жерден тыс
жасалса онда ... кек ... ... адам ... ... ... жерінде оның ... ... ... ... ықпал етпейді.
Қылмыстық кодекстің 97-100 баптарында көзделген
әрекеттерден басқа адам өлтіруді ... ... ... адам
өлтіруі (Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «нң тармағы)
Әлденше рет адам ... ... үшін ... ... ... ... адам ... жасаған тұлғаның адам ... үшін ... ... аса ... ... өлтірудің осы түрінің ерекшелігі ... ... ... ... ... осы адам ... белгілер емес, субъектіні ... ... ... ... ... ... Басқа авторлар мұндай
көзқараспен ... ... ... 96 бабы 2 ... «нң ... ... бұрын жасалған адам өлтірудің ... ... ... ... кінәлі (ұйымдастырушы, ... ... ... ... де байланысты. Егер бұрын жасаған ... үшін ... ... ... ... ... ... Егер адам сотталмаған болса, ... ... үшін ... ... ... ... ескірмеуі
тиіс.
Осылай Лияскин В.П. ... ... ... ... ... үшін ... ... 96 бабы 2 бөлігі «дң, «иң
тармақтары және «иң ... ... ... ... 88 бабы 2 бөлігі (ескі редацияда) бойынша қасақана ... үшін ... ... ... ... аудандық сотымен
7 жыл бас бостандығынан айыруға ... «аң ... ... адам ... ... мынасымен
ерекшеленеді, ол біріншісімен белгілі ... ... ... ... ... ... ... байланысты емес. Екі
қылмыс та ... ... ... ... ... ... ... және оған оқталу, сол немесе басқа да ... ... ... осы ... ... жатқан ауырлататын мән-жай ... ... ... өміріне қолсұғу барысында (Қылмыстық кодекстің
167 бабы) немесе сот ... ... ... ала ... ... ... ... қол сұққан (Қылмыстық кодекстің 340 бабы)
болатын ... орын ... ... 97-100 ... көзделген қылмыстардың
біреуі, яғни жеңілдететін жағдайлар ... ... адам ... ... адам ... «иң ... сәйкес келмейді.
Қылмыстық кодекстің 96 бабы 2 ... «иң ... ... адам ... кез келген жағдайларда жөн кез-келген ниет
бойынша жасалуы ... ... 96 бабы 1 ... ... егер ... адам ... ... оған оқталғандығы үшін, сол ... ... ол ... ... ... тиіс. Ол соңғы
адам өлтіру қылмыстық ... 96 бабы 2 ... “и” ... ... ... оның аяқталғандығы ... ... ... Егер ... уақытта жасалған
адам өлтіру ауырлататын жағдайлар барысында жасалған адам ... оған ... ... ... толықтай алғана ... ... ... кодекстің 96 бабы 2 бөлігі «иң ... ... ... 24 ... ... ... ... Бородиннің пікірінше, егер жеңілдететін мән-жайларсыз ... ... тыс ... адам өлтіруді жасаған тұлға шет
елдік мемлекеттің сотымен ... адам ... ... ... ... онда ол ... адам өлтіргендігі үшін жеңілдететін
мән-жайларсыз ... ... ... бұрынғы ... ... ... ... ... бойынша
жауаптылыққа тартылуы тиіс.
1 Архив Бостандыкского суда г. ... ... ... ... ... да ... деп ойлаймыз. Бірақ та осы ... ... ... ... Соты ... 1994 23 ... өмірі және денсаулығына қолсұғушылықтық ... ... ... жөніндегің қаулысында ешқандай
түсіндірмелер жоқ.
Қорытындысында айта кетуіміз ... ... ... ... ... ... ... дұрыстығына назар аудару қажет,
өйткені жаңа ... үшін ... ... 96 бабы 2 ... тармағы әрекетін саралауға байланысты.
Жеңілдететін ... адам ... ... ... анасының өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 97 бабы)
Бұрынғы жұмыс істеп тұрған Қылмыстық ... осы адам ... адам ... ... Жұмыс істептұрған Қылмыстық кодекс
оны тек ... ... ... ... ... ... ... ол жеңілдететін жағдайларда адам өлтіруге жатқызады.
Осы қылмыстық ... ... ... ... ретінде тек
қана әрекетті (әрекетсіздікті) ғана емес, қылмыстық зардапты, қылмыс
жасау ... ... ... ... ... өлтіру әрекет (тұншықтыру), жарақаттар
келтіру және т.б.) ... ... ... жасалады (мысалы
тамақтандырусыз, көмексіз және ... ... ... осы ... ... ... орындаудың ... ... Адам ... ... және ... ... ... Психожарақатты ситуация;
3) Есу дұрыстықты жоққа шығармайтын психикалық ... ... ... С.В. ... ... ... ... М., с.171
Бірінші жағдайда қылмыс шектелген ... ... ... ол әр ... ... ... ... тиіс, өйткені ... ... ... ... қандай болуы тиістігі анықталмаған.
Бірақта жеңілдететін мән-жай болып ... ... ... ... ... ... одан ... өмірлік
ситуациямен байланысты (баладан әкесінің бас ... ... ... тыс ... ... және т.б.) мұндай үзіліс
ұзақ ... ... ... бұл жерде, анасы сәбиді ... онда туу ... ... ... ... ... аяқталды деп
саналады. Мұндай жағдайда алдын белгілі бір ... ... ... ай, жаңа ... сәби деп ... ... ... соғады.1
Екінші жағдайдапсихожарақат ситуациясы туғанға дейін немесе одан
кейін туындауы мүмкін. ... ... - бұл ... оның болуы ... ... жеке ... ... психикалық жағдайына; туу туындаған кезеңдер, осы әйелдің
отбасының болуы, ... ... өмір сүру ... және т.б.
Жаңа туған сәбиді өлтіруді дұрыс саралау үшін оның ... ... ... кезекте маңызды. Егер Қылмыстық кодекстің
97 бабы мәтініне үңілсек, онда ... сөз жаңа ... ... ... ... айтылады. Бірақта бұл маңызды ... ... ... жаңа ... ... өлтіру туу кезінде, сондай туудан ... ... ... ... ... ... ... сұрақ
туындайды, осы адам ... ... ... айыруда жатқызуға
бола ма, оның тыныс ... ... ... және ... ... байланысты әдебиетте әртүрлі көзқарастар айтылған ... ... ... ... уақытын демалудың ... ... ... ... ... уақытта ол егер сәбидің өмірін ... ... оның ... ... оны адам ... ... ... тиіс, егер
сәбидің бір бөлігі анасының ... ... ... және ... ... А.А. Жиленко және А.А.
Пионтковский ұстаиды. Біріншісінің ... әлі туу ... ... емес ұрықтың өлуі болуы мүмкін, туу ... ... ... бір ... ... ... онда баланың туғаны
жөнінде, оны өлтіру жазалануы ... ... жаңа ... сәбиді өлтіру ... ... ... және ... ... өмірінің
басталуын ғана емес, сондай-ақ туу ... ... ... ... туып ... сәби әлі де дербес ... ... ... кезеңді (мысалы басына өлімге келтіретін
жарақатты ... ол әлі ... ... ... ... осымен келісуге болатын сияқты, осындай ұқсас
мазмұндағы норманы ... ... ... доктринасындағы ұзаққа
созылған дауды тиятын еді және туып ... адам ... ... ... әсер ... еді.
Жаңа туған сәбиді анасының өлтіруін қылмыстық ... ... ... ... заң бойынша осы мәселені ... ... ... ... ... ... және жаза
шарасын ... ... үшін ... ... бап ... ... сараланбайды, егер анасы сәбидің
өмірін сақтауға ... ... ... одан ... адам
өлтіруді жасаса.
Қылмыстың субъективтік жағы кінәнің ... ... ... ... ... барысында өлімнің келуін
көре біледі және оны ... ... ... - оның ... көре ... және ... түрде жол береді.
Қылмыстың субъектісі болып 16 ... ... тек әйел ... ... ... ... ... бұзылудың болуы есі-дұрыстықты жоққа шығармауы тиіс,
қарама-қайшылық ... ... ... ... ... да ... егер олар ... адам ... ... ... ... ... 96 бабы ... ... С.В. Преступление против жизни. М., 1999, с.176
1 М.Д. Шаргородский. Преступление против жизни и здоровья М. 1999, с.50
2 Курс ... ... ... ... т.5, ... ... кодекс Индии М. 1958, с.131
тартылады, өйткені мұндай жағдайларда, ... ... ... ... және ... таралмайды.
Жаңа туған екі немесе одан да көп ... ... ... ... 96 бабы бойынша жауаптылыққа тартылады.
Жан күйзелісі жағдайында адам өлтіру
(Қылмыстық кодекстің 98 ... ... осы түрі ... ... ... адам
өлтіруге жатқызылған, бұл ... ... ... ... ... ... байланысты, бұл сот ... ... ... деп ... кодекстің 98 бабынды ... жан ... адам ... екі ... ... ... ... әрекеті нақтылынады, олар жан күйзелісі жағдайын
тудыруы ... Оған ... ... ... ... және қорлау, ауыр балағаттау немесе ... да ... ... ... ... ... ұзақ ... ситуациясын
өзінің құқыққа қайшы ... ... ... ... баптың 2 бөлігінде жан күйзелісі жағдайында екі ... да көп ... ... үшін ... ... ... физиологиялық деп атайды, ол ... ... ... ... әсер ... ... ... уақыттық эмоцияны1 білдіреді. Физиологиялық ... ... ... білу ... ол ... ... түрі ... танылады, есі-дұрыстықты жоққа ... ... ... және ... ... ... аффект керісінше есі ... ... ... ең ... ... жалында «адам өзін өзі
ұстайң алады.2
1 Практикум по ... М. 1972, ... ... П.И. ... М. 1959, ... адамдарда санасының терең түсуі байқалмайды, ... ... ... бір ... сәйкес әрекет ... ... адам ... ... ... сипаттай отыра жан
күйделігі Қылмыстық ... 98 бабы 1 ... ... ... - ... қара ... көмегімен денесіне әсер ... ... дене ... ... ... ... немесе
процестің көмегімен жүзеге асырылады. Ол ... ... ... ... да ... береді.
Қорлау және ауыр балағаттау - бұл ... ... және ... ... және ... ... ... бұл өзінің
нысаны ... ... ... және (циничный) болады. Осы ... ... ... ... ие болуы мүмкін.
Ауыр балағаттаудан туындаған адам ... ... ... ... ... ... ... үшін, қорлауды келтірудің
дәрежесі ... ие, ең ... кез ... қорлауды ауыр дәрежеде
жасалған деп санаймыз, өйткені ол аффекті ... ... ... ... ... Ауыр балағаттау шектеулі цинизммен, адамның
қадір және ... ... ... ... ... барысында адам өлтіруді жасаған
кінәлінің жекелеген ... ... ... ... ... ... әйелдің жүктілігі, ... ... ... ... байқалады.
Қылмыстық кодекстің 98 бабы 1 ... ... жан ... ... ... ... ... (әрекетсіздікпен) шақырылуы
мүмкін. ... ... және ауыр ... ... ... ... ... жоққа шығармайды, көбінесе
заңға қайшы және ... ... ... және ауыр
балағаттаумен сиысады.
Жоғарғы ... ... 1994 ... 23 ... 25 ... ... ... қайшы әрекет деп ... оның ... ... және ... ... өрескел
бұзумен ұштасқа жәбірленушінің әрекеттерін түсінуге тиіссіз (өзін-өзі
өлтіруге дейін ... ... ... ... пайдалану,
(самоуправство). Бейморалды әрекеттер жеке бас және оның ... ... ... қорқытудан, этикалық нормаларды ... ... ... ... ... ... жан
күйзелісі жағдайында адам өлтіру барысында ... ... ... ... бұзу немесе бүлдіру, берешекті қайтару жөніндегі
бас ... ... ... ... шарт ... ... ... босатудан бас тартужатуы мүмкін.
Жан күйзелісі ... ... адам ... ... 98 ... мына ... саралауға болады, қатты жан
күйзелісі ... ... ... ... ... ... адам ... өкілден және басқа да азаматтардың ... ... ... толғанысы жағдайға келсе, онда
жан толғанысы қандай жоғары ... осы ... ... ... ... жағымсыз эмоциялардың жиналу процесі
ретінде анықтаймыз2, ол ... ... адам ... ... ... ... ... 98 бабы бойынша адам өлтіруді ... жан ... ... ... болғандығы, қылмысты жасауға
деген ниет жәбірленушінің ... сай емес ... ... ... туындауы тиіс.
Кенеттен пайда болғандық әдебиетте ... жан ... ... ... танылады.3 Ол ниетін пайда ... ... Адам ... ... ... жан ... пайда болу
ниеті және кенеттен болуы ... ... ... бір мезетте
пайда болатын паралелді ... ... ... ... ... суда ... Казахстан
(19611997) Алматы 1997, с.278
1 Акинянц М.К. ... за ... ... ... М. ... ... С.В. Преступления против жизни. М., 1999, с.188
3 Сидоров Б.В. Аффект, его ... и ... ... ... жағдайда қатты жан толғанысының пайда ... ... және ... ... 98 бабын саралануға
жағатын адам өлтірудің ниетін
айта кету ... Адам ... үшін ... ... пайда тек пайда
болудың кенеттен еместігі ғана ... ... ... ... ... ... ... келтіруге де жатады.
Қылмыстық кодекстің 98 бабын адам ... ... ... ... үшін ... жақты талдау ерекше ... ... тек ... ниетпен, осы қылмысқа ерекшеленген белгі
беретін ... ғана ... ... ... ... болып эмоционалды жағдайды
жою немесе әлсіреті танылады. Осы ... ... ... ... ... ... Кінәлі үшін ... ... ... ... ... ... ... жағынан
кінә тікелей жанама қасақаналықпен ... ... 98 бабы 2 ... осы ... құрамын - жан күйзеліс ... екі ... одан ... ... өлтіру жатады. Кінәлі бір ... ... ... ... жан ... пайда болуына ... ... ... ... Жан-күзелісі жағдайында адам ... ... ... ... ... оқталу Қылмыстық кодекстің
24 бабы және 98 бабы 1 ... ... ... ... ... ... тұлғаның жасауы өзінің
қызметтік міндеттерін орындауы барысында адамды ... ... 98 ... ... тиіс. Қылмыстық кодекстің 308
бабы бойынша қосымша саралау ... ... ... осы ... ... жан-күйзелісі жағдайында жасалмауы тиіс.
Осы қылмысты қажетті ... ... шығу ... адам ... ажырату қажет. ... ... ... ... жан ... жағдайында адам
өлтіруде, қаубітілік болмауы ... ... ... ... ... ... болған туындаған құқыққа ... ... ... шығу ... адам ... ... ... кодекстің 99 бабы).
Қылмыстық құқықтағы ... ... ... ... ... қауіпсіздігін, азаматтардың ... ... ... ... ... ... ... маңызды
кепілінің бірі болып танылады.
Шабуылды ... ... ... өлім ... ... ... егер ... қорғанысы шегінен аспаса, ... ... ... ... оны ... қорғаныс шегінен шығып адам ... ... ... қауіптілігін сипаты және ... ... ... ... ... ... ... жағдаймен
келтірілген нақты тура зиян ... ... ... ... 3 ... бұл ... өзінің ... және ... ... ... ... ... мүддесіне, басқа да
адамдардың ... ... ... ... ... отыра
шабуылдаушының өмірін қажеттіліктерсіз ... ... ... ... ... ... емес ... басқаға атылатын
қарумен өлім келтіру және басқалар). Заңшығарушының ... ... және ... органдарының шешімін қажетті қорғаныс шегінен
шығудың болуы ... ... ... әр ... ... ... Сонымен бірге тәжірбие мынаны көрсетеді, бұл ... ... ... ... ... И. ... ... қорғану мақсатында, өзінің ... М. және ... ... ... ... қолданған. Алынған жарақаттан екі
шабуылдаушы да ... ... ... ... ... ... соты И-ны ... қорғаныс шегінен шығу
барысында екі адамды ... деп оны үш ... бас ... ... Республикасы Жоғарғы Сотының қылмыстық ... Сот ... И-ға ... ... ... ал ... сотталушының әрекетінде қылмыстық құрамының болмауына байланысты
келесі негіздер бойынша ... ... ... ... кезде сотталушы 65 жасқа толған, ал оған екі дені ... ... ... оның ... 43 жаста, ал екіншісі 40 жаста
болған, шабуыл жасаушылар сотталушыға ... дене күші ... ... ... ... ол көгерген және
қанталаған соққы алған. Шабуыл ... ... ... ... алып ... ... тоқтатпаған.1 Келтірілген ... ... бұл ... қажетті қорғаныс шегінен ... ... ... шығу ... анықтау әр іс бойынша
мән-жайлардың барлық ... ... ... ... ... шегінен шығудың белгілерін ... ... ... ... ... қорғаныс шабуылдың құралының
сәйкес келуі ... ... ... ... ... қолсұғушты
тойтарудың қауіптілігінің сипатын да ... ... ... ... ... ... дамуы, жасы, қарудың болуы,
уақыты және қолсұғу орны ... ... ... ... 1994 ... 23 желтоқсандағы қаулысының 22 тармағында)
былай атап ... ... ... 32 бабы 3 ... ... ... ... шығу ... және
шабуыл жасаудың сәйкес ... ... ... ... ... және ... құнылығы, дер
кезінде жасалмаған қорғанудың нәтижесінде1 (алдын ала ... ... ... фактісін және оның туындалудың
қауіптілігінің болуын сезінуі тиіс.
Әдебиетте осы ... ... ... ... жоқ. ... жоғарында келтірілген пікірді ұстанады.2
В.И. КириЧенко, И.И. ... және ... ... ... ... ... шығу барысында тек ... ... ... еместігі және тиімді ... ... ... ... ... ... ... байланысты
еместігімен байланысты, осы ... ... ... ... ... қарастырады, немесе ... ... ... ... ... ... қажетті
1 Қарағанды ... ... ... С.В. Преступление против жизни М. ... ... М.Д. ... ... ... и ... М. ... шекарасын бұзу барысына сілтеме жасай ... ... ... болмайды және оның ... шығу ... сөз ... қорғаныс шегінен шығу оның дер кезі емес ... ... егер ... ... ... жұмыс істесе,
сондықтан жәбірленуші ... ... ... ... болса,
қылмыскер шабуыл ... ... ... ... ... ... нәтиже толықтай жүзеге асырылған деп ... ... ... бір ... ... ... шығу жөнінде айтуға боладың.1
А.А. ... ... ... қоғамға қауіпті қолсұғуға
ұшыраған ... ... ... ... ... зиян үшін
жауаптылық алуы тиіс. ... ... адам ... ... ... ... ... үшін дұрыс пікір ... ... ... шығу ... жасалған адам өлтіруді
дұрыс саралау үшін ... ... ... ... бірінші
маңызға ие. Осы мәселе ... ... ... ... ... ... ... қорғаныс шегінен шығу ... ... ... де, ... де ... ... басқаша көзқарасты келтіреді, онда ол қажетті
қорғаныс шегінен шығу ... адам ... ... ... ғана жол бермейді, сондай-ақ осы ... ... ... ... кінәнің мүмкіндігін бірлігін санайды.
Неғұрлым пікірлі сенімді позиция анықталған, ... ... ... ... шығу ... адм өлтіру - ... ... адам ... деп3 саналады, қасақаналық тікелей
және жанама да болуы мүмкін.
3 Кириченко В.Ф. ... ... ... о ... ... в Советском
Уголовном праве. М. 1998, с.86-87
1 Курс Советского права М. 1970, т.2, ... ... В.Ф. ... ... ... о ... обороне М. 1998
3 Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву М. 1979, с.25-32
Қолсұғушылықты ... ... ... ... ... үшін ... жауаптылыққа әкелінеді.
Сот тәжірбиесін зерттеу көрсеткеніндей, қажетті ... шығу ... ... және ... құрамының сәйкес
келмеуінің нәтижесінде, тараптар және ... ... ... ... ... бағалауды қосқанда, қорғанудың сәйкес
келмеуінен нәтижесінде қажетті қорғанудың ... шығу ... Д-ны ... ... қылмыстық іс Қылмыстық
кодекстің 88 бабы 2 ... ... ... ... ... аудандық соты Қылмыстық кодекстің 84 бабына қайта ... ескі ... ... ... мән-жайы мынадай: К ... ... ... ... ... осыларға келіп және Д
айыпталушыға тиіскен. Анайы ... ... ... ... Д пышақты алып оның ішіне ... ... ... ... сотталушыға келтірілген зиян және
қорғану құрамын қолдану ... ... деп ... және шабуыл
жасаудың сипатына және тиімділігіне ... ... ... Д-ның әрекеті қайта сараланған. Жәбірленуші ... ... ... ... сот ... өзінің қаулысымен үкімді
өзгертусіз қалдырады.1
Қылмысты ... ... ... үшін қажетті шаралардың шетінен
шығу барысында адам өлтіру
(Қылмыстық ... 100 ... ... жаңа ... ... ... ... қылмыс жасаған адамды ұстау барысында келтірілген
зияндылық кажетті ... ... ... ... қорғаныс
және қылмыскерді ұстаудың ... ... ... болуына
қарамастан белгілі бір елеулі ... ... ... ... суда ... ... 33 ... қылмыстық іс-әрекетін жоққа
шығаратын мән-жайды ... ... ... 33 ... қылмыскерді ұстаудың құқыққа сай
шарты және осындай адамға зиян ... ... ... көрсетіледі, қылмыс жасаған ... зиян ... ... ... оны ... барысында мемлекеттік органдарға және
жаңа қолсұғышылықты ... ... ізін ... егер оны ұстау
басқа мүмкіндікпен болмаса және осы ... осы ... ... ... жол ... осы ... ... байланысты оның
әрекеті қоғамға қауіптіліктің ... және ... ... Осындай шегінен шығу тек ... зиян ... ғана ... жауаптылыққа әкеледі.
Қажетті қорғаныстан ерекшеленетін ұстаудық ерекшелігі ... олар ... сай ... емес, оны ұстауға ... ... ... етеді.
Қылмыскерді ұстау барысында зиян келтіру, қылмыскер ұстап
алушының ... ... ... ... ... келеді,
қарсылық көрсетеді.
Осындай жағдайларда ұстау денсаулыққа және ... ... ... ... асырылады.
Қылмыскерді ұстауға бағытталғын барлық әрекеттер ... ... ... ... ... бұл ... ... осындай құралдарды ... олар ... ... ... ... ... басқа жол жоқ екендігін ... ... ... ... ... қажеттілікті
субъективті пікірі болуы тиіс, ... ... ... ... ... ... және жағдайымен
келісуі тиіс.
Осы шарттарды сақтау міндетті С.В. ... ... ... ... ұстау барысында жасырынуға ұмтылуы, бұл ... ол жаңа ... аса ... деп ... адам өлтіруді,
бандитизмді, қарақшылықты зорлауды немесе басқа да ауыр ... ... ... адаммен жасалса. Осы ... ... ... ... ... ... да пікір бар
ұсталынған адамның ... ... ... ... С.В. ... против жизни М. 1999, с.223
байланысты дәрежесі маңызды ролді ... ... ... өлтіруді ұстау үшін қажетті
шаралардың ... шығу ... ... ... алдында белгілі бір
негіздерді көрсетуі тиіс, ал өлтірілген адам ... ... ... Қылмыстық кодекстің 100 ... ... ... объективтік жағы әрекетттерді ... ... ... ұсталынған адамға зиян ... ... ... ... ... тыс зиян келтіріледі. ... ... ... ... қылмыскердің тұлғасына, оның іс-әрекетіне,
ұстау жағдайына байланысты, өйткені ... ... ... ... ... ... ... Қылмыскерді ұстау барысындағы
өлім келтіру Қылмыстық ... 33 бабы 2 ... ... ... жол беріледі.
Қылмыстың субъективтік жағы тікелей және ... ... ... ... ... түрде жол берілетін ұстау
шараларының ... ... ... ... өлім келуінің
мүмкіншілігін немесе қашып құтылмайтындығын көре ... және ... ... тілейді немесе жол береді.
Қылмыстың субъектісі - кәсіби қызметіне және ... ... 16 ... ... ақыл есі ... ... яғни ... қорлау
органдарының қызметкерлері, сондай-ақ басқа да ... ... ... ... Республикасы Қылмыстық-істер жүргізу
кодексінің 133 бабы).
Егер қылмыскерді ұстау ... ... ... ... ... ... ... қажетті шаралардың шегінен
шықса, жауаптылық қосымша саралаусыз Қылмыстық ... 100 ... ... ... лауазымды ... ... үшін ... ... ... ... болып кінәліні билік ... ... кек алу және ... онда ... зиян ... үшін ... негіздерде туындайды.
Егер адам өлтіру қылмыскерді ұстау үшін ... ... шығу ... ... кодекстің 96 бабы 2 бөлігінде
көзделген ... ... ... ... ... ... Қылмыстық кодекстің 100 бабымен ... ... 96 ... қосымша саралаусыз)
Қорытынды
Осы тақырыпты ... ... ... және тәжірбиелік
аспектіде, біз ... ... ... осы ... ... ... ... қолдану барысында жол берілген
қателіктерді жан-жақты талдауды мақсат етіп ... ... ... ... саралау және қарау ... қашу ... ... міндет қылмыстық заңды тәжірбиде
дұрыс қолдану жолынан көрінеді.
Осындай жолдардың бірі ... ... ... барысындағы
жинақталған адамзат тәжірбиесін қолдану.
Зерттеу көрсеткеніндей бірқатар елдерде, АҚШ және ... ... ЭЕМ ... ... ... ... ... Осындай экспертті жүйелерді кіндігін теориялық білім ... ... ... ... ... жағдайларда шешу үшін
концентрлендірінген адам ... түрі ... ... ... экспертті жүйелерді ... ... ... үшін ... ... ... нақтырақ айтқанда
қылмыстық-құқықтық нормаларды жүзеге ... және құру ... ... құру үшін ... жақын біздің пікірімізше өмірге және
денсаулыққа қарсы қылмыстар, соның ... ... ... ... ... ... ... кезекте ЭЕМ барларының ... ... ... және автоматтандырылған жүйесін құрау қажет.
Сондай-ақ ... ... ... 96 бабы 2
бөлігінде көзделген ... ... ... ... ... заң ... ... және толықтырулар
еңгізу жөніндегі 5 ... 2000 ... ... ... ... ... «жң ... адам өлтіруді жасау барысында
ауырлататын мән-жайларды еңгізілген, оған ... «топ ... ала сөз ... ... топ болыпң , ... ... ... ... ... адам ... ... «зң
тармағы.
Біздің көзқарасымызша бұл елеулі толықтыру, «жң ... ... ... ... ... 12 бабы 2 ... және 257 бабы ... бар, ал осындай адам ... аса ауыр ... ... ... ... саралау және жазаны тағайындаудық қосымша құрамының ... ... ... ... Республикасы Жоғарғы Соты
Пленумының қаулысы танылады.
Біздің ... ... ... Жоғарғы Соты
Пленумының 1994 ... 23 ... ... ... ... ... ... реттейтін соттардың қолдануы
жөніндегі Қаулысың, материалды және моральды ... ... ... ... ... ... Конституциясы. «Бөркітң 1998ж.
2. Қазақстан Республикасындағы қылмыстылықпен күресу ... заң ... ... және ... ... ... 2000 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы
3. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... 1997ж.
4. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының қаулысы
Пайдаланған ... ... ... ... ... Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина.
М., Инфра-м, 1997
II. Уголовное право. Учебник. Общая часть. ... Б.В. ... М., ... ... к ... ... РК 2030, ... И.И. Рогова. А., 199
IV. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлімі. А.Н. Ағибаев Жеті ... ... ... ... Қылмыстық Кодексі Жеті ... ... ... о ... по ... уголовному праву. Бурчак
Арнайы әдебиеті
1. Андреева Л.А. Квалификация умышленных убийств, ... ... ... ... ... ... М.К.Ответственность за преступления против жизни. мОсква,
1964
3. Беляев В.Г., Свидлов Н.М. Вопросы ... ... ... ... С.В. ... за ... ... и наказание
по Российскому уголовному праву. Москва.1996
5. Бородин С.В. Преступления против жизни. Москва.1999
6. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982
7. Дагель П.С., ... Д.П. ... ... и ее ... 1974
8. Жижиленко А.А. Преступления против личности. Москва-Ленинград 1927
9. Загородников Н.И. ... ... ... по ... ... ... 1961.
10. Кириченко В.Ф. Основные вопросы ... о ... ... ... к ... ... Республики Казахстан / Под ред.
И.И. Рогова, С.М. Рахметова. Алматы.1999.
12. Кудрявцев В.Н. Объективная ... ... Курс ... ... ... ... Курс ... уголовного права.т.5. Москва.1971
15. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. Москва. 1991.
16. Мамутов А. Преступления, ... ... ... ... ... ... А.В. Мотивы убийства. Волгоград 1973
18. Никифоров Б.С. Объект преступления по Советскому уголовному праву.
Москва 1960
19. ... Б.Н. ... ... ... уголовно-
правовые, процессуальные и криминологические аспекты. Караганда
1997
20. ... Э.Ф. ... ... и ... с ... Воронеж 1965
21. Российское уголовное право. Оосбенная часть. Москва 1998
22. Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и ... ... ... ... В.И. ... ... по уголовному праву. Москва 1979
24. Трайнин А.Н. Общее ... о ... ... ... 1960
25. Уголовное право. Особенная часть. Москва 1998
26. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. /Под ... С.М. ... ... 1999
27. Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. Москва 1948
28. Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против ... ... ... Д.А. ... ... как общественная проблема. Санкт-
Петербург 1992
Диссертациялық зерттеу
30. Плаксина Т.А. Диссертация на соискание ученой ... ... наук на ... Ответственность за убийство из мести по
Российскому уголовному праву. Москва. МГУ.1995
Тәжірбиелік материалдар
31. Алматы облыстық сотының архиві
32. ... ... ... аудандық сотының архиві
33. Аламаты қалалық Жетісу аудандық сотының архиві
34. Қарағанды сотының архиві
35. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бюлетені № 3, ... ... ... ... Сотының бюлетені № 4, 5, 1998
37. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бюлетені № 7, ... ... ... ... Сотының бюлетені № 1, 1999
39. ... ... ... ... бюлетені № 1, 1993
1Øàðãîðîäñêèé Ì.Ä. Ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ æèçíè è çäîðîâüÿ. Ì,1948 ... ... Ñ.Â. ... ... ... Ì., 1998, ñòð.13
3Êîðæàíñêèé Í.È. Îáúåêò è ïðåäìåò óãîëîâíî-ïðàâîâîé îõðàíû. Ì, 1980 ... Â.Ñ. ... ... ïî ... óã. Ïðàâó Ì. 1960, ñòð.93
5Êóäðÿâöåâ Â.Í. Îáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà ïðåñòóïëåíèÿ Ì., 1960, ñòð. 9
6Òðàéíèí À.È. Îáùåå çíà÷åíèå î ñîñòàâå ïðåñòóïëåíèÿ Ì., 1957, ... Ï.Ñ. ... Ä.Ï. ... ... è åå ... ... Ñ.Â. ... ïðîòèâ æèçíè Ì. 1989
9 Øåñòàêîâ Ä.À. ... ... êàê ... ... ÑÏ 1992 ñ32-45
10 Øåñòàêîâ Ä.À. Ñóïðóæåñêèå ... êàê ... ... ÑÏ 1992 ... ... ... Жоғарғы Сотының Бюллетенi №1 1999 12-13 беттер
12 Ñáîðíèê Ïîñòàíîâëåíèé ... ... Ñóäà ... ... À. 1997 ... ... Ñ.Â. ... ïðîòèâ æèçíè Ì., 1999 ñ.94
14 Áþëëåòåíü Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè ... I3 ... ... ... ... ... Суда РК ... т.1
с.281
16 Бородин Преступление против жизни М. ... ... В.Ф. ... ошибки по Советскому уголовному праву М.
1952 с.58
18 Уголовное право (особая часть), кол-в автв М. 1998 с.56
19 1 см. Пар.: ... М.К. Указ сог. ... ... л.а. Квалификация умышленных убийств, совершенных отягчающих
обстоятельствах. Л. 1989. С.74
21 ... ... Суда ... ... № 67, 1998 ãîä
22 Сборник Постановлений Пленума Верховоного Суда РК (1961-1997)
А.1997 ... ... С.В. ... ... ... М. 1999, с. ... ... право Республики Казахстан Особенная ÷àñòü / Ïîä ðåäàêöèåé
È.Ø. Áîðãàøâèëè è Ñ.Ì. Ðîõëÿåâ ... 1999 ... ... ... против жизни М. 1999 с. 133
26 Бородин Преступления против жизни М. 1999 с. ... ... А.В. ... убийства Волгоград 1973 с.48
28

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жалдамалы кісі өлтірудің қылмыстық-құқықтық сипаттамасы78 бет
Жеке адамға қарсы қылмыстар97 бет
Қылмыстық құқықтық заңдылықты және оны қолдану тәжірибесін жетілдіру61 бет
"Адам өлтіруді және жеке адамға қарсы қылмыстарды тергеу" пәнінен СИЛЛАБУС71 бет
«Жан күйзелісі жағдайында жасалған кісі өлтіру»61 бет
Абайсызда кісі өлтіру57 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану31 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану туралы ақпарат59 бет
Адам өлтіру қылмысының криминалистикалық сипаттамасы6 бет
Адам өлтірудің ауырлатылған құрамдарын саралау62 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь