Бастапқы құжаттар. құжаттарды бухгалтерлік өңдеу

Кіріспе
1.тарау. Бастапқы құжаттар

1.1. Бастапқы құжаттар және бұлардың мазмұны
1.2. Бастапқы құжаттарды классификациялау
1.3 Құжаттарды стандарттау мен үйлестіру

2.тарау. Құжаттарды бухгалтерлік өңдеу

2.1. Шаруашылық фактілерін құжаттау және құжатайналысы
2.2. Есеп регистрлары

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер
Бухгалтерлік есеп әр түрлі сенімділік дәрежесіндегі көптеген мәліметтер қалыптастырады. Барлық шашыранды мәліметтер жүйеленуі және топтастырылуы керек. Толықтылық принципіне сай барлық шаруашылық фактілері толығымен бастапқы құжатттар негізінде бухгалтерлік есеп счеттарына үздіксіз жазылады. Бастапқы құжаттар есептік жазуларды негіздеудің құралы ретінде міндет атқарады. Өз мәнінде рәсімделген құжаттардағы мәліметтер шаруашылық фактілерінің заңдылығы мен сенімділігін көрсетеді.
Бастапқы құжаттар шаруашылық қызметіне жетекшілік ету мен басқару үшінде қажет. Бұлар аркылы басқарушылардың берген тапсырмалары орындаушыларға жеткізіледі. Мысалға, цехтардың қойған талабы қоймадан босатылған материалдар есебіне, кассалық шығыс ордер кассадан төленген нақты ақшаның есебіне, қоюшылардың жөнелткен тауарлары жөніндегі счет-фактурасы есеп айырысу шотынан ақша қаражатының аударылуы есебіне негіз болып, мұндағы құжаттар өздерінің орындаушыльщ міндетін атқарады.
Бухгалтерлік бастапқы құжаттар негізінде орын алған шаруашылық фактілерінің дұрыстығы тексеріледі. Сонымен қатар шаруашылық қызметінің ағымдағы барысы талданып, жіберілген қагелер мен есеп жүргізу тәртібін бұзушылықтьщ себеп-салдары анықталады. Яғни бухгалтерлік құжаттар тексеру мен талдау қызметі функцияларын орындайды.
Бухгалтерлік есеп құжаттары экономикалық және заңды ақпараттар қалыптастырудан тұрады.Құжаттардың экономикалық тұрғыда танылуы - байқалған шаруашылық фактілері мазмүнын ең әуелі бастапқы құжаттарға жазып, мұндағы цифрларды тиісті бухгалтерлік есеп регистрларына тіркеу арқылы қалыптасады.
Орындалған шаруашылық фактілері материалдык объекті түрінде дәлелді мәліметтер алуды қамтамасыз етеді және құжаттар мазмұны заңды тұрғыда танылады.
Сонымен шаруашылық жүргізу фактісінің алғы шарты құжаттау болып табылады. Бухгалтерлік есеп счеттарын жүргізу үшін арнайы модельденген үлгідегі бастапқы құжаттарға шаруашылық операцияларының көрсеткіштері міндетті түрде жазылады. Құжаттарға жазылған мәліметтер мен ақпараттар логикалық іс-әрекетке жауап беретіндей тіркеліп, тек ақиқат операцияларды көрсетуі керек.
Ұйымдар қызметі өрісінде нақтылы орындалған іс-әрекеттер мен экономикалық қатынастарды құжаттарға түсіріп жазу бухгалтерлік есеп жүйесінің негізін құрайды. Яғни бухгалтерлік есеп жүргізу құжаттардан қана туындайды. Құжаттарға түспеген жазулар - жоқ жазулар. Қүжаттау процесіне сүйене отырып, ұйымдар мен жеке түлғалар арасындағы заңды қатынастарды ажыратуға болады.
1. “Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы” 2002- жылдың 24-ші маусымындағы Қазақстан Республикасының Заңы,
2. “Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы”
1998- жылғы 20- қараша Заң күші бар №20 жарлығы (2001 ж. 15-қарашадағы өзгертулер мен толықтырулармен)
3. Қазақстан Республикасы “Акционерлік қоғамдар туралы” заңы 1998- жылғы 10- шілде №2811
4. Бухгалтерлік есеп стандарттары және әдістемелік ұсынымдар Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі Ұлттық комиссиясы бекіткен 13.11.1996 №3 (өзгерістер мен толықтырулармен)
5. Қазақстан Республикасының “Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы” Салық Кодексі 12.06.2001 жыл №209-11 (1- қаңтар 2005 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен),
6. “Аудит”, под редакцией доктора экономических наук , профессора М. Юнити, В.И.Подольского 2000г-560с,
7. Андреев В.Д. Практически аудит, М. Экономика 1994г-500с.
8. З.Н.Ажибаев , Аудит.Учебник, Алматы, Экономика, 2005.
9. Әбдіқалықов Т.Ә, Сәтмурзаев А.А Шағын кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, А.,ҚазМБА. 1996ж
10. Байдәулетов М, Байдәулетов С.М. Аудит, А., Қазақ университеті.2005
11. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами, А., Экономика. 2000ж-320 бет.
12. Дюсембаев К.Ш ,Егембердиев С.К, Дюсембаев З.К, Аудит и анализ финансовой Отчетности, А, Каржы – каражат. 1998ж.
13.Дюсембаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау, А., Экономика. 2001ж-378 бет.
14. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаев З.Н., Құдайбергенов Н.А. Жантаева А.А.
Қаржылық есеп, А., Экономика. 2001ж-400 бет.
15. Ержанов М.С., Аудит-1.(Базовый учебник). Алматы, Бастау. 2005г.
16.Коволев В.В, Волкова О.Н, Анализ хозяиственной деятельности предпрятия, М., Сервис. 2000г-450с.
17. Козлова Г.Н, Бухгалтерский учет в организациях,М., Дело.1999г-520 с.
18. Кондраков Н. П, Краснова Л.П, Принципы бухгалтерского учета,ФБК-
Пресс.1997г-450 с.
19. Кутер М.П, Краснова Л.П, Принципы бухгалтерского учета , М., Финансы и статистика. 2000г-543 с.
20.Назарова В.Л, Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп. Оқулық. Алматы. Экономика 2005ж.
21.Радостовец В.К, Ғабдулин Т.Ғ, Родостовец В.В, Шмидт О.И, Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп, Қазақстан- орталық аудиті тәуелсіз аудиторлық компаниясы А., 2004ж-410 б.
22. Родостовец В.К, Шмидт О.Н, Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета А., Центр аудит Казахстан. 2000г-310 с.
23. Сатмурзаев А.А, Укашев Б.Е, Аудиттің теориясы, А., Ұлағат университеті. 1998ж
24. Төлегенов Э.Т, Бухгалтерлік ақпарат жүйелері, А., Экономика. 2001ж-200 б.
25. Тасмағамбетов Т.А, Омаров А.Ш, Әлібеков Б.А, Рабатов О. Ж, Байболтаев Н.Ә, Радостовец В. К, Қаржы есебі, А., Дәуір 1998ж-390 б.
26. Укашев Б.Е, Әжібаев З.Н, Бухгалтерлік есеп теориясы А., Ұлағат университеті 1999ж-220 б.
27. Хорнгрен Ч.Т, Фостер Дж.Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. Под. Ред. Я.В. Соколова, М.,Финансы и статистика. 2000г-416 с.
28.Бюллетень бухгалтера.№18(196), 2005г7
29. Библиотека бухгалтера и предпринимаетеля № 14 (139), январь 2005г.
30.Бухгалтер бюллетені, №10,12,15, қаңтар, 2005ж БИКО.
31.Экономика и жизнь №12,14,15- 2005г.
        
        Жоспар
Кіріспе
1-тарау. Бастапқы құжаттар
1. Бастапқы құжаттар және бұлардың мазмұны
2. ... ... ... ... ... мен ... ... бухгалтерлік өңдеу
1. Шаруашылық фактілерін құжаттау және құжатайналысы
2. Есеп регистрлары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Бухгалтерлік есеп әр ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер жүйеленуі және топтастырылуы
керек. Толықтылық принципіне сай барлық шаруашылық фактілері ... ... ... ... есеп ... ... ... құжаттар есептік жазуларды негіздеудің құралы ретінде
міндет атқарады. Өз мәнінде рәсімделген құжаттардағы ... ... ... мен сенімділігін көрсетеді.
Бастапқы құжаттар шаруашылық қызметіне жетекшілік ету мен ... ... ... ... ... ... ... жеткізіледі. Мысалға, цехтардың қойған талабы ... ... ... ... шығыс ордер кассадан төленген
нақты ақшаның есебіне, қоюшылардың жөнелткен тауарлары ... ... есеп ... ... ақша ... аударылуы есебіне негіз
болып, мұндағы құжаттар өздерінің орындаушыльщ міндетін атқарады.
Бухгалтерлік бастапқы құжаттар негізінде орын ... ... ... ... ... ... ... қызметінің
ағымдағы барысы талданып, жіберілген қагелер мен есеп ... ... ... ... Яғни ... құжаттар тексеру
мен талдау қызметі функцияларын орындайды.
Бухгалтерлік есеп құжаттары экономикалық және ... ... ... экономикалық тұрғыда танылуы - байқалған
шаруашылық фактілері мазмүнын ең әуелі ... ... ... ... ... ... есеп ... тіркеу арқылы қалыптасады.
Орындалған шаруашылық фактілері материалдык объекті ... ... ... қамтамасыз етеді және құжаттар ... ... ... шаруашылық жүргізу фактісінің алғы шарты құжаттау болып
табылады. Бухгалтерлік есеп счеттарын ... үшін ... ... ... ... шаруашылық операцияларының көрсеткіштері
міндетті түрде жазылады. Құжаттарға ... ... мен ... ... ... ... ... тек ақиқат операцияларды
көрсетуі керек.
Ұйымдар ... ... ... орындалған іс-әрекеттер ... ... ... түсіріп жазу бухгалтерлік есеп
жүйесінің ... ... Яғни ... есеп ... ... қана
туындайды. Құжаттарға түспеген жазулар - жоқ жазулар. ... ... ... ... мен жеке ... арасындағы заңды қатынастарды
ажыратуға болады.
1-тарау. Бастапқы құжаттар
1. Бастапқы құжаттар және бұлардың мазмұны
Бастапқы құжаттар деп — ... ... бар ... ... ... үлгідегі қағаздарға рәсімдеп жазу мен куәландыруды айтамыз.
Орындаушы бухгалтерлер: «құжат жоқ болса, жазу да ... - ... есте ... ... ... құжаттарды сапалы рәсімделуінің
негізінде бухгалтерлік есеп ... ... да ... ... ... ... ... құжаттарға аса жоғары санадағы
ұқыптылықпен, толық және дәлме-дәл ... ... дер ... мен анықтығы, сондай-ақ арнайы үлгідегі бастапқы ... ... ... іске асырылуы керек.
Қандай да болмасын құжаттардың өзіне тән заң актілерімен және арнайы
ережелермен белгіленген ... ... ... ... ... Бұл сөз ... ... ұғым береді. Реквизиттер барлық құжаттарға
түсірілуі керек. Құжаттардың деректері мен мәліметтері арнайы мақсаттарға
қарай толтырылады. ... ... ... ... ... ... заң алдында, осы ұйымның қабылдаған өз ережесін және ... ... үшін ... болады. Құжаттардың деректеріне (реквизит)
мыналар жатады:
- құжаттардың аталуы және құжат үлгісінің коды;
- құжатарды рәсімдеген күн;
- шаруашылық фактісінің ... ... ... ... және ... бақалаудағы өлшеу бірлігі;
- орындалған фактіге жауап берушілердің аты-жөні, бұлардың қойған қолы,
ұйымның аталуы.
Құжаттардың аталуы (мысалға, акт, материалдар алудың талабы, ... ... т.б.) ... шаруашылық фактісінің сипатын көрсетіп,
құжаттаудың дәлелділік қасиетін көрсетеді.
Құжаттардың рәсімделген күні - ... ... ... ... ... ... күннің тексерушілік ... ... ... Құжаттарға, бұлардың рәсімделген күнін қою
арқылы бір құжаттың екінші рет ... тағы да ... ... және сапалық өлшеу арқылы шаруашылык ... ... да ... ... ... әрбір факті өз нышанына ... ... ... ... бастапқы құжаттарға дұрыс және
толық жазылып рәсімделеді және мұндағы мәліметтердің дәлдігі осы фактінің
орындалуына жауапты адамдардың ... ... ... Қол ... бар ... адамдар тізімін осы ұйымның бас бухгалтерінің қатысуымен
ұйым жетекшісі бекітеді. Бастапқы ... ... ... ... ... жазу ... және ЭЕМ ... арқылы жазылады.
Қандай да болмасын бастапқы құжаттарға жазылған жазулар таза, түзу және
мұқият ... ... ... деректер (реквизиттер) толығымен
толтырылуы керек. Құжат деректері толық ... ... ... ... ... мұндай құжаттардың заңдылық күші
болмайды. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... есеп счетттарын жүргізу үрдісінде басқа да ақпараттар
ағынын тасымалдаушы құралдар ... ... ... ... ... ... және машиналық тасымалдау жүйесіне ... ... ... ... ... есеп ... кеңінен
қолданылуына байланысты магнитттік дискілер, ... ... есеп ... ресми құжаттар қатарында қолданылатын болды.
Бухгалтерлік есеп тәжірибесінде аса жоғары бағаланатын құжаттар бір
ғана дана болып жасалынады. Мысалға, ұйым ... ... ... ... ... «кіріс-ордерін» бірнеше рет қайталап жазып ақшаны,
қайталап кіріске алуға болмайды. Егер әр құжат тиісті ... ғана ... ... ... ... ... ... дана құжат өз
қызметі мен атқаратын міндетіне қарай ... ... ... ... ... ... түбіртекті құжат болып есептелінеді. ... ... екі дана ... ... ... ... данасы
жөнелтілген тауарлармен бірге сатып алушыға жіберіледі, ал екінші данасы
тауар сатушы ұйымда қалады. Егер ... ... ... ... ... тек қана бір дана ... жазулар болып танылса,
экономикалық жағынан қарағанда құжаттар бірнеше дана болып ... ... ... ... ... құжаттарға жазылатын жазулар шындық пен
дұрысгықты ғана көрсетуі керек.
Бастапқы құжаттарды ... ... ... ... ... ... арқылы түзетіледі:
1) Қолмен жазылған құжаттарда ... қате ... ... ... басқа құжаттардағы қателер) жазу бір сызықпен сызылып,
қате жазудың жоғары ... ... ... ... ... ... текст
жазылады. Бастапқы құжаттағы түзетілген қате «Түзетілді» сөзін жазу арқылы,
осы құжатты рәсімдеуші жауапты адамның қойған қолымен ... ... ... ... ... ... ... болмайды.
Шаруашылық фактілері маңызын толық және сенімді орындап бастапқы ... үшін ... ... ... есеп және қаржылық
қорытынды жөніндегі» Заңның 3 тармағының 6-1 бабына ... ҚР ... 19 ... 2004 ... № 128-ші бұйрығымен бастапқы
құжаттардың типтік үлгісі бекітілді.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... типтік
үлгісін кеңінен қолданып келеді. Бухгалтерлік есеп жүйесінде қолданылатын
бастапқы құжаттар ... ... ... мен ... ... ... және бұларға жазылған мәліметтерді зерделеп ... ... ... ... ... байланысты.
Шаруашылық фактілерін қүжаттау үйымдардың бухгалтериясында ішкі және
сыртқы аудит қызметін жүргізуге, қаржы-шаруашылық қызметін талдауға, сондай-
ақ ... ... ... ... ... ... ... айырысу тәртібі қозғалыстарына негіз болады.
2. Бастапқы құжаттарды классификациялау
Ұйымдарда ... ... мен үлгі ... қарай көптеген
бастапқы құжаттар қолданылады. Бухгалтерлік есеп жүйесінде қолданылатын
бастапқы құжаттардың ... ... ... ... жолдарын,
құжаттарды өңдеу әдістерін білуіміз ... ... есеп ... ... ... ... сыртқы пішім үлгісіне, атқаратын
міндеті мен мазмұнына және шаруашылық фактілерін тіркеу ... ... ... ... топтарға топтастырылады. Топтастыру деп -
бастапқы құжаттарды біртектес нышандарына қарай классификациялауды айтамыз.
Бастапқы ... ... ... ... қарай
классификацияланады:
- атқаратын міндетіне;
- жинақтау дәрежесіне;
- шаруашылық фактілерін тіркеу әдісіне;
- ... ... ... ... сипатына.
Атқаратын міндетіне қарай құжаттар ұйымдастыру мен әміршілік, растаушы,
бухгалтерлік рәсімдеуші және қиыстырушы ... ... мен ... ... ... қызметін жалпы басқару
жұмыстарын іске асыруға арналған. Мұндай құжаттарға белгілі бір ... ... ... берілген бұйрық, сондай-ақ материалды
құндылықтар алуға берілген сенім хат, ... ақша ... ... ... ... ... мен ... құжаттарын негізінен ұйымның барлық
құрылымдық бөлімшелеріндегі жауапты адамдар жасайды. Есеп пен ... ... ... құжаттар реквизиттерін бухгалтерлік қызмет
атқарушылар ... ... ... ... Қаржылық және есептесу
операцияларына арналған құжаттарды қаржы бөлімі мен ... ... ... мен ... (сату) жөніндегі құжаттарды
негізінен ұйымдағы коммерциялық қызмет атқарушылар, ... ... ... ... ... ... жасайды.
Растаушы құжаттарды шаруашылық ... ... ... жауапты адамдар жасап, қолдарын қояды. ... ... ... ... ... Бұлар материалды
құндылықтардың алынғандығы мен өз орнымен дұрыс жұмсалғандығына әрқашанда
жауапты болады. ... ... ... ... ... ... алу ... кассалық ордерлер т.с.с. жатады.
Растаушы ... ... ... есеп ... жазулары
орындалады.
Бухгалтерлік рәсімдеуші құжаттар есеп жазуларын жүйелеу мен счеттар
корреспонденциясын ... үшін ... мен ... және растаушы
құжаттар негізінде ... ... ... ... етуші және
растаушы құжаттардың қосымшасы түрінде танылып, мұндай құжаттардың жеке
мағынасы болмайды. Егер ... ... ... ... ... ... сай, ... негізгі құралдарға амотизация есептеу,
әлеуметтік сақтандыру жөнінде анықтамалар мен ... ... ... ... ... жеке ... ... құжаттар әртүрлі құжаттар нышанынан құралады. ... ... және ... ... ақы ... ... ведомостысынан),
растаушы және бухгалтерлік рәсімдеуші (аванстық есеп), әміршілік, растаушы
және бухгалтерлік ... ... ... ... 2) кассаның шығыс
ордерінде ақшаның төленуі жөніндегі әмірлік (әмірлік етушінің қойған қолы),
ақшаның төленгендігі женіндегі кассирдің және ... ... ... ... ... сондай-ақ осы операцияның мазмұнын тиісті
счеттарға жазу ... ... ... ... есеп ... ... ... құжаттар негізінен
құжаттарды өңдеу ... ... және ... саны мен ... ... ... бағыталған.
Жинақтау дәрежесіне (жасау тәртібіне) қарай құжаттар бастапқыдағы
бірінші кезеңдегі рәсімдеу және екінші ... ... ... ... ... ... шаруашылық фактілерінің орындалған
сәтінде (қабылдау актілері, счет-фактуралар, тауар тасымалдау накладнойлар,
шығыс накладнойлар, ... ... т.б.) ... ... ... ... құжаттардағы мәліметтер жинастырылады.
Мысалы, кіріс және шығыс құжаттарының негізінде қойма ... ... ... (отчеты); жол жүру белеті, қонақ үйге төлеген
ақшаның түбіртегі т.б. ... ... ... ... ... ... екінші жинастырушы құжаттарға жатады.
Шаруашылық фактілерін тіркеу әдісіне қарай құжаттар бір ... ... ... ... ... реткі құжаттар шаруашылық фактісінің бір-ақ рет орындалғандығына
(кіріс және шығыс ордерлер, материалдардың берілуіне қойылған ... ... ... құжаттар біртектес бірнеше операциялар мен әр кезеңде
(аптада, ... ай ... ... рет ... ... қайталанып
отыратын шаруашылық фактілерін (мысалға жұмыс наряды, шектеп алу картасы
т.с.с.) жинақтауға арналған.
Жинақтаушы құжаттардың ... ... ... ... ... да болады. Бухгалтериядағы тіркеу жорналына біртектес
көптеген операциялардық мазмұны сабақтастық жолмен ... ... ... ... ... ... ... жорналындағы мәліметттер
жинағы бухгалтерлік есеп счеттарына ауыстырылып ... ... ... құжаттар ішкі және сыртқы болып бөлінеді.
Ішкі құжаттар ұйымның өзінде рәсімделіп, осы ұйымның ішінде ... ... ... ... заңды және жеке тұлғаларда жасалынады. ... ... ... ... ... және ... ... синонимдер
түрінде қарамай, бірінші термин бір мағынадағы кұжаттарды жинастыруға
арналса, екінші ... әр ... ... ... ... ... ... басқа жақтарда қызмет атқарушы сыртқы уәкілдері де ... ... ... ... ... құжаты осы ұйым құжатының
құрамында болмаса да, ... ... ... ... ... ... ... Ішкі құжаттарға: жол қағаздары, кіріс және шығыс ... ... ақы ... ... және ... жатады. Сыртқы
құжаттарға: тауар тасымалдау ... ... ... ... ... ... жатады.
Шаруашылық фактілерініц сипатына қарай құжаттар кассалық, банктік,
материалдық, есеп айырысу ... ... ... қатар, құжаттар
авторлық, кызметтік, жеке, стандарттық және стандарттық емес, түп нұсқалық,
көшірме қүжаттар болып та сипатталады.
Құжаттар бір жолға ... ... бір ... ... ... көп ... ... атаулардан тұратын (счеттар, тауар тасымалдау
накладнойы) болып та ... ... ... мен ... ... осы күнгі бухгалтерлік есеп пен қорытынды
есеп ... ... ... және ... ... түсініктілігін сақтау мақсатында бастапқы құжаттарды
стандарттау мен ... ... күн ... ... ... ... Стандарттау өрісінде құжаттардың атқаратын міндеті
мүның ішкі және сыртқы оңтайлы үлгі пішімі және бұларды ... ... ... ... ... түрлі ұйымдарда іске асырылатын операцияларға тән ... ... мен ... ... ... мәліметтердің
қарапайымдылығы мен түсініктілігін қамтамасыз ету, біртектес ... ... бір ұғым мен үлгі ... салу ... ... ... - жасауды үйлестіру деп атаймыз. Осы
шараларды орындау нәтижесшде ұйымдардың барлық ... ... ... ... банктік т.с.с.) туындайды. Типтік құжатттарды
қатаң ... ... бір үлгі мен ... ... салуды (келтіруді) -
стандарттау деп атаймыз. Қажет деп ... ... ... құжаттар үлгісіне қосымша ... мен ... ... және ... ... ... ... болады. Мұндай жағдайда құжаттар үлгісіндегі бастапқыда қойылған
реквизиттер өзгеріссіз қалуы керек. Құжаттарды, пішім ... ... ... ішкі ... әмірлік құжаттармен рәсімделуі керек.
2-тарау. Құжаттарды бухгалтерлік өңдеу
1. Шаруашылық фактілерін құжаттау және ... ... ... ... ... ... ... расталады. Ұйымдар өрісінде орын алған операциялар мазмұнын
тиісті құжаттарда рәсімдеп көрсетуді ... ... ... деп атаймыз. Сенімді мәліметтер көрсетілген бастапқы ... ... ... ... болып табылады.
Құжаттар қозғалысының қолайлы (оптималды) жүйесін қалыптастырмай тұрып,
ұйымдарға тән ... ... ... жақсы және тиімді бағытын
ұйымдастыру мүмкін емес.
Құжаттардың пайда болуынан ... ... ... ... ... көрсеткеннен кейін мұрағатқа (архивке) тапсыруды құжатайналысы
дейміз.
Бухгалтерлік есеп тәжрибесінде құжаттар үш түрлі ағыннан:
басқада ұйымдардан түскен кіріс құжаттарынан;
басқа да ... ... ... ... ... ... ішкі қызметге пайдаланылатын ішкі құжаттардан тұрады.
Құжаттар айналысын ... және ... ... ... ... мен
жекелеген тұлғалардың қалыпты жағдайда жақсы жұмыстар ... ... ... дер ... ... ... ... етеді.
Құжатайналысы процесінің графигін ұйымның бас бухгалтері ... ... ... ... ... ... ұйымдағы тиімді
құжатайналысын көрсететін әрбір жекелеген бастапқы құжаттарды жасаушы
бөлімшелер мен жауапты ... ... ... ... ... көрсетуден тұрады. Мұндай график ұйымдардағы есеп ... ... ... ... ... жоғарылатуға
әсер етеді.
Құжатайналысының графигі сызба немесе тізім түрінде тиісті бөлімшелер
мен ... ... ... құжаттарды өңдеу, тексеру ... ... ... ... ... үшін ... көшірмесі әрбір бастапқы ... ... Есеп ... ... ... ... ... өздері
атқаратын жұмыстарына тән жасалған құжаттарды құжат айналысы графигіне ... ... ... ... ... сақталуына,
мүның дер кезділігіне, құжаттардың сапалы жасалынуына және ... ... ... тапсырылуына бастапқы ... ... ... ... ... ... процесінің сақталуын ұйымның
бас бухгалтері қадағалап отырады.
Құжатайналысы графигін жасаудың жобасы 7.1. кестеде берілді.
Ұйымның құжатайналысы графигі
|Рет|Тапсырылатын ... ... ... түрі ... |ан ... ... |шы |п |
|ы |немесе | ... ... ... | |і | |мі ... |
| ... | | | | ... |
| | | | | | |і ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... ... ... салдарынан және мұны дұрыс
ұйымдастырып, тәжірибеде кеңінен ... ... есеп ... жеке адамдар қызмет бабын өз гіайдасына шешіп ... де ... ... ... ... ... жақсы сақталуына тікелей жауапты
болады. ... 5 ... кем емес ... ... ... ... ал
еңбек ақы себінің бет есебі құжаты 75 жыл сақталынуы керек. ... ... ... ... ... ... құзырдағы
органдардың міндетті түрде жазбаша берген қаттамасынын негізінде ғана
орындалады.
Нарықтық қатынастар ... ... ... ... ... ... ... пайдаланып кетпеуі үшін оны құпия
сақтау керек. Маңызы ... аса ... ... ... ... үшін ... ... айрықшы айналымын жасап, құжат жасаушы
міндетті адамдарды арнайы нұсқаудан ... ... ... ... ... ... жен. ... жасауға байланысты адамдар
ақпараттардың ұрланып ... ... ... ... етуге міндетті.
Ұйым бухгалтерлері мен басшылары арасында жасалған ... ... ... ... ... жөнінде бухгалтерлерден жазба түрде
міндеттеме ... ... ... ... ... ... ... іске асырылып отыруы керек.
Ұйымдардағы бухгалтерлік есепті компьютерлік технологиямен жүргізілуіне
байланысты ақпараттар құпиясын сақтау ... ... ... керек. Компьютерлік ақпараттарға бөлек адамдардың ... ... ... ... ... дауысы ерекшелігі, саусағьшың
таңбасы) қолданылуы керек. Ақпаратттар құпиясын сақтау барысында шаруашылық
операцияларын компьютерге ... ... ... ... ... ... ... шифрларды жою керек.
Сонымен ұйымдарда жасалынатын құжаттардың коммерциялық құпиясын сақтау
үшін компьютерлік арнайы бағдарлама ... ... ... ұйым
экономикасының қауыпсіздігін қамтамасыз етеді. Коммерциялық құпияның
сақталуын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... категория мен уәкілдік етуші топтарға бөлу
керек. Ұйым басшысы мен бас бухгалтері ақпараттар жүйесіне кірушілер мен
уәкілдік ... ... ... қажет болған жағдайда шектеу
шараларын белгілейді.
Мысалға, қызметке қабылданған міндетті адамдар жөніндегі ... ... ... ақы ... ... мәліметтер кадр бөлімі мен еңбек ақы
есептеу бөлімінің құзырында ... ... ақы ... ақшалай есептесу тек
қана еңбек ақы есептеу бөлімінің құзырында болады. Ұйым ... ... ... бас ... ... жасауына толығымен рұқсат
етіледі.
Ұйымдардың экономикалық келешегі ... ... ... ... болуына қарай мына төмендегі құпиялар сақталынуы
керек:
- клиенттердің, қоюшылар мен сатып алушылар тізімі;
- екіжақты жасалған немесе жасалынатын ... ... ... ... мен ... сату ... бизнес-жоспар;
- маркетингтік қызмет жөніндегі іс-шаралар;
- бәсекелестік пен өтімділік және өтеушілікті талдау;
- еңбеккерлердің еңбек ақысын төлеу;
- басқарушылық есеп ... ... Есеп ... ... 6-шы ... ... бухгалтерлік есеп объектісінің
негізі бастапқы құжаттарға жазылған шаруашылық фактілерінен қалыптасады. Ең
әуелі бухгалтерлік есеп әрекеті мәліметтерді өңдеу, шаруашылык ... ... ... ... ... кезеңдерге және счеттар
номенклатурасына қарай топтастырудан басталатындығын есте сақтау керек.
Шаруашылық ... ... ... құжаттар заңдылығы,
мазмұны, тиімділігі, ... ... ... ... ... белгіленгеннен соң есеп құжаттарының мазмұны бухгалтерлік есеп
регистрларына жүйелендіріліп және жинақталынып жазылады. Белгілі бір ... орын ... ... фактілерінің нәтижесі жинақталған ... ... ... ... есепке ауыстырылады. Шаруашылық
фактілері нәтижесін есеп
жүйесіне жазу төмендегідей ... ... ... ... ... ... фактілері, есеп
регистрларында синтетикалық және аналитикалық счеттарда ... ... ал ... ... есепте белгілі бір уақытқа ақшалай
өлшеммен жинақталып көрсетілген ұйымдардың активтері, ... ... ... ... ... көрсетіледі.
Мәселе есеп регистрлары өрісінде болғандықтан, төменде бухгалтерлік
есеп жуйесіне тән есеп регистрлары жөнінде ... ... ... ... есеп ... деп - ... активтері, меншікті капитал
және міндеттемелерінің экономикалық жағынан топтастырылуына сәйкес құрылған
арнайы үлгідегі ақпараттар ... ... ... ... сыртқы түрі мен материалдық негізі әр түрлі
үлгілерден (есеп ... ... ... бос ... ... таспалар, магниттік дискілер т.б.) тұрады. Есеп
тарихын зерттеушілердің айтуына қарағанда бухгалтерлік есеп тарихы ең әуелі
есеп регистрларының ... ... ... Ерте заманда есеп
регистрлары жалғастырып жазушы ... және ... ... ... ... ... кейін кітаптар-негізгі синтетикалык және
көмекші аналитикалық кітаптарға бөлінген. Есеп регистрлары ... ... ... ал оң жағы ... жазулар жазуға арналған.
Есеп регистрларының материалдық негізінің, құрылымы мен үлгі пішімінің
ары қарай жетілдірілуі өндірістік процестің ұлғаюына, ... ... ... және есепке алынган шаруашылық фактілері санының
көбеюіне, ... және ... ... ... ... ... еңбегінің бөлінуіне, бүлардың мамандануына, қолданылатын
есептеу техникасының (өңдейтін, жинақтайтын және ... ... ... ... ... ... ... фактілері мазмұнын есеп регистрларына жазу -есеп жұмысының
екінші кезеңі болып танылады.
Регистрлар классификациясы негізгі нышанына қарай:
сыртқы ... ... есеп ... ... бойынша классификацияланады.
Төмендегі 7.1. сүлбеде есеп регистрлары классификациясы берілген.
1. сүлбе
- бос ... - ... - ... ... - ... - ... ... - кешенді - қиыстырушы
Сыртқы үлгісіне қарай есеп регистрлары бос ... ... ... ... ... қағаздарға белгілі мақсатқа арналып сызылған, баспаханаларда
дайындалған жеке парақ қағаздар жатады. Бұлардың міндетті ... ... ... ведомостор және т.с.с.), қандай кезеңдерге
арналғандығы (айға, тоқсанға) көрсетіледі. Бос ... ... ... ... және ... ... ... уақытта жұмыс істеу
мүмкіндігін тудыру үшін жасалынады. Бос парақ регистрлары арнайы мұқабалық
кітапшаларға, ... ... ... дайындау жеңіл және қолдануға
тиімді.
Карточкалар қалыңдау қағазда, кішілеу үлгіде ... бос ... ... ... ... ... ... негізгі құралдардың, әр түрлі есептесулер жасаудың және
өндірістік шығындардың аналитикалық жіктеуші ... ... ... ... ... ұйымның аталуы, синтетикалық
жинақтаушы счеттардың аталуы мен кодтары, аналитикалық жіктеуші счеттардың
аталуы мен ... ... ... ... ... ... Бос парақ
регистрларына қарағанда карточкалар тек қана есеп объектілерінің арнайы
учаскелерінде немесе ... ... ... ... ... счеттар мәліметтерін (мысалы, тауарлы-материалды
құндылықтардың қоймадағы ... ... ... әр түрлі үлгісі болады:
- контокорренттік карточкалар ақшалай өлшеммен алашақтар мен ... ... ... ... есеп ... есебін жүргізуге арналған;
- сандық-сомалық карточкалар тауарлы-материалды құндылықтар есебін
жүргізу үшін қолданылады.
Әрбір карточка белгілі сандағы жазуларды жазуға ... Бір ... ... соң басқа жаңа карточка ашылып, бүған кезекті фактінің
нөмірлері мен ... бет ... ... ... ... ... ... жеңіл қолдану мен жинақтап сақтау үшін ... ... ... ... ... кодттар
немесе шифрлар бойынша орналастырылады.
Кітаптар есеп регистрлары түрінде басқа бос ... ... ... ... ... ... тігіліп, мұның соңғы бетіне кітаптың
қанша беттен тұратындығы расталып, ... мөрі ... ... ... жекелеген бөлімдері мен кітап беттері өзгермейді. Кітаптың қажетті
беттерін тез тауып алу үшін ... ... ... ... мазмұны
алфавиттік атаулармен жазылады.
Кітаптардың міндеттті реквизиттеріне: ұйымның аталуы, уақыт кезеңі,
шаруашылық ... ... ... ... бағаналар болады.
Қазіргі кезеңде компьютерлік технологияның бухгалтерлік есеп жүйесіне
кеңінен қолданыла бастауына карай бухгалтерлік есеп ... ... ... ... мен тек бір бухгалтер ғана жұмыс ... ... ... ... ... ... көлемі жағынан үлкендігі бухгалтерлік есеп кітаптарына тән
кемшіліктер мен ыңғайсыздыктар болып табылады.
Есеп регистрлары мазмұнына қарай синтетикалық ... ... және ... болып бөлінеді.
Синтетикалыц жіктеуші счеттар регистрі синтетикалық счеттар өрісіндегі
операцияларды жазуға арналған. Бұл ... ... ... ... есеп ... көрсетуге болады (7.2. кесте).
2. кесте
Шахматтық үлгідегі есеп кестесі
| ... ... ... ... ... |т.с.с|
|Дебет | ... |мен ... |мен есеп |. |
| | ... | ... | ... |X |50000 | | | ... ... шоты |30000 |X | | | ... мен есеп | |15000 |X | | ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... цифрларды шахматттық үлгідегі есеп
кестесіне салу нәтижесінде ... есеп ... ... ... ... кассаға түскен ақшаның банктегі есеп айырысу шотына салынғандығын,
есеп айырысу ... ... ... ақшаның аударылғандығын жәвг
қандай счеттың дебетттеліп, қандай счеттың ... ... ... көлденең сызылған жолдарға, ал кредиттелетін
счеттар ... ... ... ... ... ... әрбір
шаруашылық операциялары мазмұны бір счеттың ... ... ... ... есте ... керек. Көрсетілген шахматтык үлгідегі
кестеде мүмкін ... ... ... ... ... ... жазылған. Шаруашылық операцияларының сомасы дебеттелетін және
кредиттелетін счеттар қиылысына жазылады. Яғни бір сома бір рет ... ... ... ... қызметі өрісінде бірдей ... ... ... ... жиі ... ... бір тор сызығына жазылады. Сондықтан шахматттық ... ... тор ... бөлінген.
Мысалға, шахматтық үлгідегі кестені тігінен қарап оқығанда жекелеген
кредиттік счеттар ... ... ... ... ... ... мен есеп айырысу т.с.с.) болады. Егер осы кестенің үлгі түрін
айналдырып қараған ... онда ... ... (сызықтық бағыт
әдісімен жазу) көруге болады.
Сондықтан жорнал-ордерлерге дебеттік счеттарға бөлініп таратылатын
операциялар ... ... ... кредиті бойынша
корреспонденцияланып жазылады. ... ... ... ... ... ... жинағын есептеп шығарған кезде анықталып
отырады.
Төмендегі 7.3. кестеде ... ... тән ... ... ... ... ж. маусым айындағы «Касса» счетының кредиті бойынша айналымы
|Айы, |«Касса» счетының кредитінен дебеттелетін счеттарға ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... | | |
| | ... |Т.с.с.|Тауарл|Отынд| |
| | ... | |ар |ар | |
| | ... | | | | ... ... |45 000 |20 000 | | | |25 000 ... ... - жинақтаушы ведомост деп те атайды. Синтетикалық
және аналитикалық есеп регистрларынан құралатын ... ... деп ... жоғарыда айттық. Мұның ... ... есеп ... счетына арналған жорнал-ордер жатады.
Есеп мәлшеттерін жазу үрдісінің түрлеріне қарай бухгалтерлік есеп
регистрлары жалғастырып жазушы (хронологиялық), ... және ... ... ... ... ұйым бухгалтериясына келіп ... мен орын ... ... ... ... ... ... арналған. Жалғастырып жазушы ... ... ... ... ... ... мен ... тексеріледі
(кассалық кітап, шаруашылық операцияларын жалғастырып жазушы регистрлар).
Жүйелеп жазушы регистрларда жекелеген шаруашылық ... ... ... қарай топтастырылады (кассалық кітап, айналым
ведомостысы).
Қиыстырушы ... ... және ... ... ... ... ... Қиыстырушы регистрлардың мысалына
төмендегі 5. ... ... «Бас ... ... ... бойынша бас кітап парағының үлгісі
|Айлар ... ... ... ... |
| ... ... ... ... | |
| | ... ... | ... |66 |67 |
|
|
| |Қалдык 1 01 | | | | | |80000 | |Қаңтар | |19600 |2400 ... |60000 | ... | | | | | | | ... | | | | | | | |т с с | |
| | | | | ... ... синтетикалык счеттар бойынша жалғастырылып
жазылатын жорнал-ордерлерде жатады.
Есеп регистрларын жүргізудің сабақтастық тәртібі
Есеп регистрларына жазылатын ... ... ... ... ... де ... мен дер кезділігі ... ... ... құжаттылық, дер кезділік, дәлдік, толықтылық ... ... ... Осы ... сай бухгалтерлік есеп
тәжірибесінде регистрлар жүргізу үшін әр түрлі сабақтастық ... ... Есеп ... ... ... ... тексерілген
және арнайы белгі қойылған қүжаттар негізінде жазылады;
2. ... ... ... ... ... тиісті регистрларға міндетті түрде жазылуы керек;
3. Есеп регистрларына жазылатын жазулар төмендегі тәртіппен жазылуы
керек:
- ары қарай ... ... ... ... ... ... бірден жорнал-ордерлерге жазылады;
- шаруашылық операцияларын мазмұнын көптеп сипаттайтын құжаттар жорнал-
ордерлерге жазылғанға дейін ... ... ... ... соң ... ... ... Есепті жыл аяқталған кезде
арнайы құрылған ведомостылардағы жинақтар жорнал-ордерлерге ... ... ... жазу ... ... соң ... ... қолданылып
кетпеуі үшін әрбір құжатқа арнайы белгі соғылып, есеп ... ... ... ... ... ... түрде дер кезінде, өз уақытында
орындалуы керек;
Бухгалтерлік есеп тәжірибесінде біртектес ... ... ... операциялар жинағын айдың аяғында тиісті регистрларға
жинақтап жазу әдісі қолданылады.
7. Есеп ... ... ... ... есеп ... ... ... және мақсатына қарай анықталады. Алайда есеп
регистрларына төмендегідей ... ... ... ... ... ... есеп ... жазылған ай-күні;
- құжаттар немірі мен бұлардың рәсімделген ай-күні;
- жазудық мазмұндық негізі (жазудың ... ... ... аталуы
т.с.с.)
- счеттар нөмірі және аналитикалық счеттардың шифры;
- айналымдағы және жинақталған сомалар. Сонымеқ барлық есеп жазуларының
бастайқы көзі ... ... ... ... ... ... ... регистрларын жүргізуге негіз болады. Құжаттардағы барлық ... есеп ... ... негіздеп, ой мен санаға салып таратып
жазудың мағызы өте зор. ... өзі есеп ... ... ... қойылуын және
міндет атқарушы бухгалтерлер еңбегінің тиімділігін артттырып ... ... ... аяғында есеп регистрлары бойынша ай ішіндегі айналым
жинақтары шығарылып, ... ... ... ... сома ... жазуларының дұрыстығын анықтау үшін синтетикалық және аналитикалық
счеттардағы сомаларды өзара салыстырып, тексеру, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... қажет. Барлық есеп жазулары мүқият тексеріліп, жорнал-ордерлер
мен ведомостар жинағы толығымен жинақталып ... соң ... ... қорытынды жинағы жорнал-ордерлерден «Бас кітапқа»
ауыстырылады. Бас кітап, жорнал-ордерлер, ведомостар мен ... ... ... ... ... ... кезеңдік
жұмыс-бухгалтерлік қорытынды есеп жасау болып табылады.
Түгендеу принципі
Бухгалтерлік есеп жүйесінде барлық материалды құндылықтарды түгендеу
(инвентаризация) принципі ... ... ... іске ... ... ... жазып отыруға арналған құжат бастапқы құжаттар
құрамына жатады.
Түгендеу принципін қолдану ... орын ... ... ... сандық және сомалық салыстыруға, ... бар ... ... ... отыруға, натуралды қалдықтар шығарып,
нақтылы фактілер дәрежесін анықтауға болады. Яғни ұйым ... ... ... ... ... ... тексеру тәсілін -
түгендеу принципі деп атаймыз. ... ... ... құжаттарда
құқықтық маңыз бен құжаттық маңыз болады.
Белгілі бір есеп объектілеріндегі құндылықтарды түгендеп отыру үшін,
осы ... ... ... ... ... бөлімшенің,
жөндеухананың т.б.) білген жөн. Түгендеудің негізі принципі төмендегі ... ... ... ... ... ... мен мүліктердің нақтылы қолда барын анықтау;
- бухгалтерлік есеп ... мен ... және ... мен ... ... ... ... арқылы тексеру;
- іске қосылмаған және пайдаланылмай түрған мүліктердің саны ... ... ... мен қүндылықтарды сақтау ережелерінің дұрыстығын тексеру;
- баланста тұрған мүліктерді бағалаудың дұрыстығы мен ... ... ... ... есеп ... карай ұйымдардың өздері
есепті кезендегі түгендеу жүргізудің ... ... ... ... жұмысы міндетті түрде мына төмендегі жағдайларда жүргізіледі:
- ұйым мүліктерін жалға беруге, сатуға, ... ... ... ... қоғамға айналдырып қайта қүру ... ... ... есеп ... ... материалды жауапты адамдардың ауысы кезінде (іс қағаздарын қабылдау
мен беруді ... ... ;
- ... қымқырылған фактілерді анықтауда, сондай-ақ құндылықтар мен
мүліктердің жарамсызға айналып бүлінуі кезінде;
- төтенше, өрт т.б ... ... кем ... ... ... ... ... мен қүндылықтарды қайта бағалауда;
- ұйымдар банкротқа үшырап, қайта құрылған және ... ... ... ... мен ... ... ... мен дәлдігін кенеттен түгендеу жүмыстарын ... мен ... ... қамтамасыз етеді.Ұйымдардың бас бухгалтерлері түгендеу
жұмысындағы ... ... ... ... ... тексеріп
отырады.
Түгендеу процесін төрт кезеңге бөліп қарауға болады:
дайындық жұмыстарын әзірлеу;
материалды ... ... ... ... ... ... ... құжаттармен рәсімдеу;
түгендеудің нәтижесі бойынша ұйым басшысының шешім қабылдауы.
Түгендеуге - орналасқан орындарына қарамастан ұйымдар балансында есепте
тұрған ... ... ... ... құндылықтар және ... ... ... ... адамдардың жауапкершілігшдегі сақтауда
тұрған, жалға берілген мүліктер мен құндылықтар жатады ... ... ... ... 1-не ... жүргілледі.
Басталған түгендеу жұмысы өндірістік немесе басқа себептермен
тоқтатылмай үздіксіз аяқталуы керек. ... ... ... ... ... күндылықтарды қабылдау мен ... ... ... түруы керек.
Түгендеу жұмысының сапалы өткізуілуі дайындық кезеңіндегі қабылданған
шараларға байланысты болады. Ірі корпорациялар мен ... ... ... үшін түрақты түрдегі арнайы комиссия құрылады. Мұндай
комиссияның құрамына ұйымның бірінші ... ... оның ... бас
бухгалтер, заңгер және жекелеген бөлімшелердің жетекшілері енгізіледі.
Тұрақты құрылган комиссияның ... ... ... ... ... мен әдістемелік бағытты анықтау, басқа да ұйымдық
жұмыстарды орындау тапсырылады.
Қажет деп табылған есеп объектілеріндегі ... ... үшін ... ... ... тобы ... ... Мұндай жұмыс тобы
комиссиясының құрамына ... ... ... және ... ережелерін
жақсы қолдана алатын мамандар, материалды-жауапты адамдар, ... ... және ... ... ... жөн. Түгендеу
комиссиясының төрағасына бір ... ... рет ... ... ... өткізудің және түгендеудің басталуы мен аяқталуының
негізіне осы ұйым басшысының шығарған бүйрығы негізге ... да ... ... ... ... үш дана ... жүргізу арқылы рәсімделеді. Қаттау тізімі есептеу ... ... ... ... жазу ... ... анық, өшірілмей, көшірілмей
жасалынуы қажет.
Материалды құндылықтардың аталуы, бұлардың саны есеп ... ... ... бірлігімен көрсетіледі. Қаттау тізімінің
әрбір беттері нөмірленіп, мұндағы цифрлар ... ... ... ... қаттау тізімінің барлық даналарында корректуралық
түзету әдісімен түзетіліп, мұның бәріне барлық ... ... ... ... өз қолдарын қояды. Түгендеудің нәтижесі түгендеу
жұмысы аяқталған күні шығарылып, мұның материалдары ұйым ... ... ... ... ең ... нәтижесі бухгалтерлік акті немесе
салыстыру ведомостысын жасау арқылы рәсімжді.
Жасалған бухгалтерлік актіге әрбір құндылықтардың жекелеген ... ... ... ақша ... қолдағы есепті немесе нақтылы
бағамен жазылып, табиғат әсерінен кем шыққан ... ... ... ... ... ... нәтиже жөніндегі қорытынды жазылады.
Ыдыстар мен сыйымдылықтар есебі ... және ... ... және ... ... ... байланысты бұларды
түгендеудің нәтижесі әрбір жекелеген ыдыстар бойынша салыстыру ведомосын
жасау арқылы рәсімделеді. Түгендеу ... кем ... ... ... ... ... ... жазбаша түсінік беруі
керек.
Бухгалтерлік есеп әдісіне тән нормативтік актілер мен ұйымдардағы есеп
саясатының талабына қарай құндылықтардың ... ... және ... бары ... айырмасын реттеу үшін төмендегідей тәртіп қолданылады:
- Түгендеуде артық шыққан құндылықтар нарықтық ... ... ... ... ... сомасы қаржылық нәтижесі сомасына қосылады.
Бұдан соң ... ... кем ... ... нәтижесі материалды-жауапты
адамдардан талап етшеді;
- Табиғат әсерінш кем шыққан ... ... ... норма
деңгейіндегі соманы шығару арқылы ұйым басшысының оұирығьшен ... ... ... ... ... ... және ... дәрежеден жоғары дәрежеде кем
шыққан құндылықтар сомасы материалды-жауапты адамдар есебіне жатқызылады.
Жауапты адамдар табылмаған ... ... кем ... ... ... ... құрамына немесе қаржы нәтижесі құрамына қосылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. “Бухгалтерлік есеп және ... есеп беру ... 2002- ... ... ... Республикасының Заңы,
2. “Қазақстан Республикасындағы аудиторлық ... ... ... 20- ... Заң күші бар №20 ... (2001 ж. ... өзгертулер мен толықтырулармен)
3. Қазақстан Республикасы “Акционерлік қоғамдар туралы” заңы ... 10- ... ... ... есеп ... және ... ... Республикасының бухгалтерлік есеп ... ... ... ... №3 ... мен ... Қазақстан Республикасының “Салық және бюджетке төленетін басқа
да ... ... ... ... ... ... жыл №209-11
(1- қаңтар 2005 жылғы өзгерістер мен ... ... под ... ... экономических наук , профессора М.
Юнити, В.И.Подольского 2000г-560с,
7. ... В.Д. ... ... М. ... 1994г-500с.
8. З.Н.Ажибаев , Аудит.Учебник, Алматы, Экономика, 2005.
9. Әбдіқалықов Т.Ә, Сәтмурзаев А.А ... ... ... ... ... ... Байдәулетов М, Байдәулетов С.М. Аудит, А., Қазақ ... ... К.Ш. ... и ... в системе ... А., ... ... ... ... К.Ш ... С.К, ... З.К, Аудит и анализ
финансовой Отчетности, А, Каржы – каражат. 1998ж.
13.Дюсембаев К.Ш., ... Э.Т., ... Ж.Г. ... ... ... А., ... 2001ж-378 бет.
14. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаев З.Н., Құдайбергенов Н.А. Жантаева А.А.
Қаржылық есеп, А., Экономика. 2001ж-400 бет.
15. ... М.С., ... ... ... ... 2005г.
16.Коволев В.В, Волкова О.Н, ... ... ... М., ... 2000г-450с.
17. Козлова Г.Н, Бухгалтерский учет в организациях,М., Дело.1999г-520 с.
18. Кондраков Н. П, ... Л.П, ... ... учета,ФБК-
Пресс.1997г-450 с.
19. Кутер М.П, Краснова Л.П, ... ... ... , ... и ... ... с.
20.Назарова В.Л, Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп.
Оқулық. Алматы. Экономика 2005ж.
21.Радостовец В.К, ... Т.Ғ, ... В.В, ... ... ... ... Қазақстан- орталық аудиті тәуелсіз
аудиторлық компаниясы А., 2004ж-410 б.
22. Родостовец В.К, ... О.Н, ... и ... ... ... А., ... ... Казахстан. 2000г-310 с.
23. Сатмурзаев А.А, Укашев Б.Е, Аудиттің ... А., ... ... ... Э.Т, ... ақпарат жүйелері, А., Экономика. 2001ж-
200 ... ... Т.А, ... А.Ш, ... Б.А, Рабатов О. Ж, Байболтаев
Н.Ә, Радостовец В. К, Қаржы есебі, А., Дәуір 1998ж-390 ... ... Б.Е, ... З.Н, ... есеп ... А., ... 1999ж-220 б.
27. Хорнгрен Ч.Т, Фостер Дж.Бухгалтерский ... ... ... с ... Под. Ред. Я.В. ... ... и ... 2000г-416
с.
28.Бюллетень бухгалтера.№18(196), 2005г7
29. Библиотека бухгалтера и предпринимаетеля № 14 (139), январь 2005г.
30.Бухгалтер бюллетені, ... ... 2005ж ... и ... ... 2005г.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар8 бет
"Ақпарат түсінігі мен түрлері"13 бет
1998-2006 жылдардағы мұрағат ісін дамыту проблемалары47 бет
Microsoft Word мәтіндік процессорының көмегімен мәтіндік құжаттарды даярлау5 бет
«Ата-ана қамқорынсыз қалған балалар, жетімдерді әлеуметтік қамтамасыз етуге құжаттар ресімдеу» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті6 бет
«Каспиймұнайқұрылыс» АҚ – ның қысқаша тарихы22 бет
«Мәдени Мұра» және «Асыл Мұра» бағдарламалары: аудиовизуалды құжаттар мәселелері37 бет
«Су ресурстары қызметі» ЖШС-ң құжат айналымын автоматтандыру45 бет
«Қазақстан Республикасы салық төлеушілерін тіркеу» мемлекеттік қызмет көрсетудің стандарты6 бет
«Үш биік» ЖШС-ң менеджерінің АЖО жасау92 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь