Жер үстінде орналасқан констркуцияларды қорғау үшін гидрофобты қоспаларды ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын жоғарлату

МАЗМҰНЫ
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ
АНЫҚТАМАЛАР
НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
КІРІСПЕ
БЕТОН ӨНІМІН СЫНАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
Тақырыпқа байланысты теориялық мәселелер
Бетонның аязға төзімділгі және оны жоғарлату жолдары
Жер үсті конструкцияларын қорғау тәсілін таңдау
БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ ҰЗАҚ ТҰРАҚТЛЫҒЫН ЖОҒАРЛАТУ
Гидрофобты қоспаладың енгізудің маңыздылығы
Гидрофобтаушы қоспалардың құрамына жалпы сипаттама
Сұйық гидроизоляциялық материалдар және олардаларың түрлері
Лактардың негізгі компаненттері
Жасанды қабыршықтандырушылар
Лак,бояулардың агрессивті факторлар әсеріне тұрақтылығы
Бояулар, олардың негізгі құрамдары мен қасиеттері
ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ
Соңғы жылдары құрылыста бетондарға гидрофобты қоспаларды ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын жоғарлату әдістері көптеп қолдануда.
Жалпы материалдың гидрофобтылығы дегеніміз –материалдың суды тебу қабілеті. Яғни материал қаншалықты өзіне суды жұққызбайтын болса, соншалықты біз конструкциялық материалдың көп жылдығына әсер ететін факторлардан яғни су сіңіргіштік, гигроскопиялық және т.б. факторлардан келетін қауіптен арылуымыз мүмкін. Мұндай су жұқтырмайтын немесе нашар су жұқтыратын материалдың беткі қабатында суоқшаулағыш қабат түзетін материал алу оңай емес. Су жұқтыру қабілеті материалдың беттік қабатына тән екені белгілі. Себебі материалдың беттік қабаты бос энергиямен сипатталады және ол материалмен әрекетке түсетін заттың полярлығына байланысты. Қаншалықты олардың арасында ұқсастық жоғары болатын болса, материалдың беткі қабатындағы бос энергия мен оған жұғатын сұйықтық арасындағы байланыс қарқынды жүреді. Фазалар шекарасындағы беттік кернеулік төмендеп,соның есебінен материалдың ерігіштік қабілеті артады. Бұның салдарынан бетон құрамында коррозия процесі жүреді. Ол бетонның түбегейлі қирауына әкеп соқтырады. Сонымен қатар бетон, темірбетон конструкциялары салыстырмалы алғанда коррозиялық бұзылулар әсерінен тез істен шығатын жайлар да болады. Коррозияны қоршаған ортада (ауада, суда) болатын және цемент тасы үшін зиянды болып табылатын түрлі заттар туғызады. Қазіргі кезде барлық өнеркәсіптік құрылыстың 50%-ке жуығы бетон үшін агрессивті ортаның әрекетіне азды-көпті мөлшерде ұшырауда деп саналады. Мұндай құрылыстар саны химиялық және оған туыстас өндірістің дамуына байланысты үздіксіз өсуде. Бірақ, бетон коррозиясы өндірістік құрылыс конструкцияларында ғана пайда болып қана қоймайды. Бетон үшін көп жағдайда өзен, теңіз, жер асты, құбырлық және тағы басқа да бірқатар сулар, сондай-ақ ауадағы қышқыл газдар да агрессивті болады.
Ал егер біз гидрофобты қоспаларды қолданатын болсақ, сонда ғана өте ұзаққа шыдас беретін және үйлер мен құрылыстарда ондаған жылдар, тіпті ғасырлар бойы қызмет ететін бетон алумызға мүмкіндік бар.
Сол себептен бұл жоғарда көрсетілген құбылыстарды болдырмас үшін бетонның құрамына гидрофобты қоспаларды ендіреміз.
Сондай-ақ бетон құрамына гидрофобты қоспаларды ендіру экономикалық жағынан да өте тиімді болып келеді.
Бұл курстық жұмыстың мақсаты гидрофобты қоспаларды ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын жоғарлату жолдары. Осы технологияны одан әрі дамыту. Болашақта осы әдіс бойынша сапалы бетондарды алуға жұмылдырылып отыр.
Портландцементті тас коррозиясы негізінен бетон коррозиясына қатысты қаралады. Бетон мен темірбетон оларды дұрыс дайындап, осы конструкциядағы қызмет жағдайына сай қолданғанда ғана өте ұзаққа шыдас береді және үйлер мен құрылыстарда ондаған жылдар, тіпті ғасырлар
бойы қызмет етеді. Бірақ бетон, темірбетон конструкциялары салыстырмалы алғанда коррозиялық бұзылулар әсерінен тез істен шығатын жайлар да болады. Коррозияны қоршаған ортада (ауада, суда) болатын және цемент тасы үшін зиянды болып табылатын түрлі заттар туғызады. Қазіргі кезде барлық өнеркәсіптік құрылыстың 50%-ке жуығы бетон үшін агрессивті ортаның әрекетіне азды-көпті мөлшерде ұшырауда деп саналады. Мұндай құрылыстар саны химиялы және оған көршілес өндірістің дамуына байла-
нысты үздіксіз өсуде. Бірақ, бетон коррозиясы өндірістік құрылыс конструкцияларында ғана пайда болып қана қоймайды. Бетон үшін көп жағдайда өзен, теңіз, жер асты, құбырлық және тағы басқа да бірқатар сулар, сондай-ақ ауадағы қышқыл газдар да агрессивті болады.
1. А.М. Әбдіров, Ғ.Қ.сейфуллина Қауіпсіздік техникасы – Астана.: Фолиант, 2007
2. А.Кулибаев, У.Бишімбаев, Е.Қасымов, Қ.Бисенов Сәулеттік материалтану – А.: ИздатМаркет,2006
3. Наназашвили.И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкций.Справочник. М.Высшая школа, 2004
4. Волкова.Ф.Н. Общая технология керамических изделий. М. Стройиздат. 1989
5. Кошляк.Л.Л, Калиновский.В.В. Производство изделий строительной керпмики. М. Высшая школа. 1985
6. К.В. Чаус, Ю.Д. Чистов, Ю.В. Лабзина Технология производства строительных материалов, изделий и конструкций – М.: Стройиздат, 1988
7. Г.С. Бурлаков Основы технологии керамики и искусственных пористых заполнителей – М.: Высшая школа, 1972
        
        НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
ГОСТ 12.1.004-91 ЕЗСЖ. Өрт қауiпсiздiгi. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.014-88 ЕЗСЖ. Жұмыс ... ... ... ... ... ... ... Зиянды заттар. Қауiпсiздiк топтары және жалпы талаптар.
ГОСТ 22524-77 Шыны пикнометрлер. Техникалық жағдайлары.
ГОСТ 2373279 ... мен ... ... су. ... ... - ... ... сыртқы факторлар әсерінен бетонның деформациялық беріктігінің нашарлауы.
Бетонның көп жылдылығы - ... ... ... ... әрекеттесе отырып, өзінің көп жылдылығын сақтау қабілеті.
Бетонның беріктігі дегеніміз 15х15х15 бетон үлгісінің қалыпты ... (28 ... ... ... ... ... ... тығыздық - абсолюттік тығыз жағдайындағы бірлік көлемінің
салмағы.
Орташа тығыздық - ... ... ... ... ... - материалдың көлемінде бос қуыстарын мөлшерін көрсететін
өлшем.
Су сіңгіштік - ... өз ... су ... ... ... ... - ... өз қасиеттерін суда сақтау.
Ылғалдылық - ... ... ... ... МЕН ... - ... Стандарт талаптары
m - материалдың салмағы
v - материалдың көлемі
Q - жылудың мөлшері
C- су сіңіргіштік ... су ... ... - ... қысу ... - бұзушы күш, салмақ (кг)
F - үлгінің ауданы (см2)
см - сантиметр
мм - миллиметр
МПа - Мега ... - ... - ... - ... ... ... мен қысқартулар
Кіріспе
1
Бетон өнімін сынау және бақылау
1. 1
Тақырыпқа байланысты теориялық мәселелер
1.2
Бетонның ... ... және оны ... жолдары
1.3
Жер үсті конструкцияларын ... ... ... ... ... ұзақ тұрақтлығын жоғарлату
2.1
Гидрофобты қоспаладың енгізудің маңыздылығы
2.2
Гидрофобтаушы қоспалардың құрамына жалпы сипаттама
2.3
Сұйық гидроизоляциялық материалдар және олардаларың түрлері
2.3.1 ... ... ... қабыршықтандырушылар
2.3.3
Лак,бояулардың агрессивті факторлар әсеріне ... ... ... ... ... мен ... ... қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау
Қорытынды
Пайдаланылған дереккөздер тізімі
КІРІСПЕ
Соңғы жылдары құрылыста бетондарға гидрофобты қоспаларды ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын ... ... ... ... ... ... дегеніміз - материалдың суды тебу қабілеті. Яғни материал қаншалықты өзіне суды жұққызбайтын болса, соншалықты біз конструкциялық материалдың көп ... әсер ... ... яғни су сіңіргіштік, гигроскопиялық және т.б. факторлардан келетін қауіптен арылуымыз мүмкін. Мұндай су жұқтырмайтын немесе ... су ... ... ... ... ... ... түзетін материал алу оңай емес. Су жұқтыру қабілеті материалдың ... ... тән ... ... Себебі материалдың беттік қабаты бос ... ... және ол ... ... ... заттың полярлығына байланысты. Қаншалықты олардың арасында ұқсастық жоғары болатын болса, материалдың ... ... бос ... мен оған ... ... арасындағы байланыс қарқынды жүреді. Фазалар шекарасындағы беттік кернеулік төмендеп,соның есебінен материалдың ерігіштік қабілеті артады. Бұның ... ... ... ... ... жүреді. Ол бетонның түбегейлі қирауына әкеп соқтырады. Сонымен қатар ... ... ... ... ... коррозиялық бұзылулар әсерінен тез істен шығатын жайлар да ... ... ... ... ... ... болатын және цемент тасы үшін зиянды болып табылатын түрлі заттар туғызады. Қазіргі кезде барлық өнеркәсіптік құрылыстың 50%-ке ... ... үшін ... ортаның әрекетіне азды-көпті мөлшерде ұшырауда деп саналады. Мұндай құрылыстар саны химиялық және оған ... ... ... ... үздіксіз өсуде. Бірақ, бетон коррозиясы өндірістік құрылыс конструкцияларында ғана пайда болып қана қоймайды. Бетон үшін көп жағдайда ... ... жер ... құбырлық және тағы басқа да бірқатар сулар, сондай-ақ ауадағы қышқыл газдар да агрессивті болады.
Ал егер біз ... ... ... болсақ, сонда ғана өте ұзаққа шыдас беретін және үйлер мен құрылыстарда ондаған ... ... ... бойы ... ... бетон алумызға мүмкіндік бар.
Сол себептен бұл жоғарда ... ... ... үшін ... ... ... қоспаларды ендіреміз.
Сондай-ақ бетон құрамына гидрофобты қоспаларды ендіру экономикалық жағынан да өте тиімді болып келеді.
Бұл курстық жұмыстың мақсаты гидрофобты қоспаларды ендіру ... ... ұзақ ... ... ... Осы ... одан әрі дамыту. Болашақта осы әдіс бойынша сапалы бетондарды алуға жұмылдырылып отыр.
Портландцементті тас коррозиясы негізінен бетон коррозиясына ... ... ... мен ... ... дұрыс дайындап, осы конструкциядағы қызмет жағдайына сай қолданғанда ғана өте ұзаққа ... ... және ... мен құрылыстарда ондаған жылдар, тіпті ғасырлар
бойы қызмет етеді. Бірақ ... ... ... салыстырмалы алғанда коррозиялық бұзылулар әсерінен тез істен шығатын жайлар да болады. Коррозияны қоршаған ортада (ауада, ... ... және ... тасы үшін ... болып табылатын түрлі заттар туғызады. Қазіргі кезде барлық өнеркәсіптік ... 50%-ке ... ... үшін ... ... ... ... мөлшерде ұшырауда деп саналады. Мұндай құрылыстар саны химиялы және оған көршілес өндірістің ... ... ... ... Бірақ, бетон коррозиясы өндірістік құрылыс конструкцияларында ғана пайда болып қана қоймайды. ... үшін көп ... ... ... жер ... құбырлық және тағы басқа да бірқатар сулар, сондай-ақ ауадағы қышқыл ... да ... ... ... өте ... ... олар ... ортадағы агрессивті агенттердің химиялық табиғатында ғана емес, цемент тасының физика-химиялық ерекшеліктеріне де тәуелді. Бұл процестер заттардың өздері ... ... ... ... ... ... арқылы жалғасады. Егер конструкцияда, шөгінді, температуралық, механикалық ... ... ... ... ... ... бетонда ірі ашық бос қуыстар, тесіктермен қуыстар бар болса коррозиялық кұбылыс қашанда өседі. Мұндайда агрессивті заттардың ... ... енуі ... олар мен ... ... ... масса ауысымы күшейеді, жиі-жиі суланып, құрғауы, алма-кезек мұздап еруі, егер бұл процестер бетонда агрессивті заттар бар болғанда жүрсе, олар да ... ... ... ... ... ... қарамастан цемент тасы коррозиясының негізгі себептерін келесі үш топ ... ... ... ... ... ... бойынша):
1. Цемент тасының құрамдас бөлігінің таза сумен, яғни іс ... ... ... ... емес және ... ... жоқ ... ыдырауы. Бұл әдетте жауын-шашынның, кей жағдайда өзен, көл, жер асты ... Бұл ... ... ... ... және ... бар ... тотығы гидратының еруі және шайылуы (сілтіленуі) жүреді (коррозияның бірінші түрі).
2. Цемент тасы мен қоршаған ортадағы бірқатар ... ... ... ... ... тез ... ... түзілуі және бұл тұздардың шайылуы (шығару), (коррозияның екінші түрі).
Цемент тасының оған енетін ... ... ... ... ... қарағанда аумағы үлкен қосындылардың түзілуіне, олар бетонның ішкі қысымының ... ... оның ішкі ... ... және ... әр ... ... пайда болуына соқтырады (коррозияның үшінші түрі).
Келтірілген жүйелер шартты түрде ғана, өйткені кейде ара жігін, мәселен коррозияның бірінші және ... ... ... ерекшелік құбылыстары, дәл ажырату өте қиын. Іс жүзінде цементті материалдар бір емес, бірнеше түрдегі коррозия ... ... ... Оның ... ... жеке тұлға болып табылмайтын цемент тасының өзі әр түрлі құрамға, түрлі құрылымға ие болуы мүмкін. ... ... ... ... ... процесінде түзілген кристалды қосындылармен ұлпа түріндегі массамен қатар, әдетте оның гидратталмаған түйіршіктерінің ... ... ... ... ірі бөлшектері бетінен бастап терең қайнауына дейін баяу жүретіндіктен, іс жүзінде, кейде бірнеше немесе ондаған жылдардан кейін де аяқталмауы мүмкін ... ... ... ... ... ... болуы да мүмкін, өйткені цемент тасында жарықшақ пайда болғанда (ол көбінесе қоршаған ортаның агрессивті әсеріне себепші болады) ... ... су әлі де ... ... ... гидролизі мен гидратталуын туғызады. Осының нәтижесінде жарықшақтың "тартылуы" (өздігінен емделуі) жүреді де бетонның беріктігінің артуына игі ықпал етеді.
1 Бетон өнімін ... және ... ... ... ... мәселелер
Бетон, (французша: bton, лат. bіtumen -- тау шайыры), құйматас -- ... тас ... ... ... ... гипс, алебастр,әктас, т.б.), су (кейде сусыз) және толтырғыш материалдар (құм, малтатас, қиыршықтас, т.б.), кейде ... ... ... ... ... ... алынады; маңызды құрылыс материалы. Қоспа қалыпқа құйылғанға дейін бетон қоспасы деп аталады [1].
Бетон құрамындағы байластырғыш түріне қарай: органикалық емес ... ... ... ... бетон, гипсбетон, силикатты бетон, т.б. арнайы бетондар) және ... ... ... ... бетон (асфальтбетон, полимербетон) болып жіктеледі. Орташа тығыздығына (көлемі бойынша) байланысты аса ауыр (2500 ... ... ауыр (1800 -- 2500 ... ... (1800 -- 500 ... өте ... (500 кг/м3-ден төмен) болып бөлінеді.
Қолдану түріне қарай құралымдық, құралымдық-жылу оқшаулағыш, жылу оқшаулағыш және ... ... ... ... ... төзімді, жолға төсеуге арналған, т.б.) болып ажыратылады.
Бетонның ең басты қасиеті оның беріктілігінде. ... ... ... ... түрі мен ... ... ... тығыздығына байланысты. Сондай-ақ, ол бетон бұйымдарының маркасымен (сығымға беріктілік шегімен, осьтік созылуымен немесе иілу ... ... ... - ... ... ... ... тастың цемент немесе басқадай тұткыр материал ертіндісімен араластырып ... тез ... ... ... ... ... бұйымдарды қорғау бағыты бойынша бірнеше топтарға бөлінеді. Жер үстінде орналасқан конструкцияларды, жер ... ... ... ... ... және т.б. ... ... Курстық жұмыста жер үстінде орналасқан констркуцияларды қорғау үшін гидрофобты қоспаларды ендіру арқылы бетонның ұзақ ... ... ... ... Сол ... тақырыпқа тереңірек тоқталу үшін жер үсті конструкцияларының коррозиясы және одан ... ... ... ... ... ... қарастыралық.
Коррозияның бірінші түрі. Бұл әдетте портландцементті тас құрамында азды-көпті мөлшерде болатын еркін кальций гидрототығының еруінен басталатын ... ... ... ... суда ерігіштігі температураға (ол көтерілген сайын азаяды), бірақта ... ... ... ... ... ... болуы өзге де иондар сияқты кальций тотығы гидратының ерігіштігін әлсіретеді, ал әртекті иондардың болуын күшейтеді. Мәселен, натрий сульфатын қосу ... ... ... ... ... мәселен елеулі қаттылығымен ерекшеленетін, кальций мен магний иондарына бай тұщы су ... ... ... ... Сондықтан бұл затпен цемент тасы жанасқанда, олардың әрекеттесуі жұмсақ тұшы судың ... ... аз ... ... екінші түрі. Бұл түрлі процестердің ішінен айрықша практикалық маңызы бар, магнезиалдық коррозияны атап ... ... оны ... ... ... бір ... жер асты ... құрамындағы тұздар тудырады. Олардың цемент тасының кальций гидратына әсері ... ... ... жүреді:
Түзілген магний тотығының гидраты аз ериді және борпылдақ түзілім (пленка) түрінде су өтетін шөгінді болып тұнады. Бетонға магнезиалдық тұздар одан әрі ... ... олар ... ... жұқа ... ... ... цемент тасының одан әрі бұзылуын туғыза отырып, енді кальций ... ... ... ... ... ... ... әсері кезінде магний гидрототығымен қатар кальций сульфаты және хлориді түзілетінін көруге болады. Кальций сульфатының цемент тасына зияндылығы коррозияның үшінші түрін ... ... ... болады. Ал хлорлы кальций болса, бетонға агрессивті әрекеті жағдайында, кальций гидрототығының ерігіштігін арттырады, яғни бірінші түрдің коррозиялық ... ... ... ... Коррозияның бұл түрінің негізгі белгісі ретінде, бетонның бос қуыстары мен ... ... ... ... ... ... ұлғаюмен түзілген, құрамалардың шоғырлануы қызмет етеді. Бұл процестердің ішінде сульфаттық ... ... ... теңіздің және көптеген өзендердің суында, тұзды аудандардың жер асты суларында салыстырмалы алғанда үлкен шоғырлы болады. Сульфаттар табиғи жағдайда емес, ... ... да жиі ... ... ... ... ... құрамында, мәселен, магний, натрий немесе алюминий сульфаты бар, су біртіндеп ... ... ... ... CaSO4 * 2H20аумағы біршама ұлғайып кристалданады, ал ол цемент тасында ішкі қысым туғызып, оның ... ... ... ... ... ... мүнан әрі үшкальцийлі алюминаттың гидратталуы кезінде де, төрткальцийлі алюмофериттің гидролиттік ыдырауы ... де ... ... ... ... ... ... назар аударған болатынбыз) түзілген кальций гидроалюминатымен байланысқа түсе ... ... ... ... ... ... түзіледі.
Эттрингит көп мөлшердегі сумен кристалданатындықтан оның түзілуі аумағының елеулі ұлғаюымен бірге жүреді, қатты фаза ... 2,6 есе ... Бұл ... ... ... ... ішкі қысым пайда болатыны тү-сінікті. Алдымен бетонда бұзылудың алғашқы белгілері пайда болады: уатыла бастауы, шағын жарықшақтардың кездесуі, ал ... әрі ... ... ... ... ... тасы басы бірікпейтін ақ массаға айналуы мүмкін. Бұл гидросульфоалюминаттық коррозияның ең соңғы сатысы.
Кальций гидросульфоалюминатының кристалдары ... ... ... ине, ... жұлдызша түрінде (друздар) біріктірілген ине тектес пішінде болады. Микроскоп астындағы бірқатар бактериялармен сырттай ұқсастығына және цемент тасына зиянды әсеріне байланысты ... ... ... деп атаған. Үдемелі коррозия кезінде жоғарыда айтылғандай басы ... ақ ... ... ал бетон конструкциясы апатты жағдайға кететіндіктен (қирайды) ... ... ... бейнелі аты пайда болған . Біз бұл ғылыми термин болмаса да, өте бейнелі атауларды, бетонның сульфаттық коррозиясының айрықша ... атап ... үшін ... ... коррозиядан қорғау. Үйлер мен құрылыстарды тұрғызғанда бетон коррозиясы мүмкіндігін ескеріп, одан ... ... ... ... ... ... бетонды және темірбетонды конструкцияларды жасау және пайдаланудың тиісті ... ... ... ... ... мақсатымен, арнайы зерттеу жұмыстарын жүргізуге тура келеді. ... ... ... және өте шартты түрде бұл тәсілдерді келесі топтарға жүйелеуге ... I) ... ... ... алу; 2) ... ... гидрофобтандырғыш түрдегі қоспа енгізу; 3) өте тығыз бетон жасау; 4)арнайы сіңірілетін заттар мен ... ... ... ... және ... ... ... мерзімін ұзарта отырып, бетонның коррозиясына жол бермейтін немесе елеулі түрде коррозияны әлсірететін шаралар, құрылысқа ... ... ... ... ... ... етеді, сондықтан да бұл мәселенің халық шаруашылық мәні өте зор.
1.2. Бетонның аязға төзімділігі және оны ... ... ... ұзақ ... әсер ... ... ... тоқталып кететін болсақ, ол бетонның - аязға төзімділігі. Аязға төзімділік - бетонның мәңгілігін сипаттайтын фактор болып саналады.
Аязға төзімділік - суға ... ... ... алма - ... аязға қатырып, тек қайта еріту кезінде өзінің қасиетін сақтап қалу қасиетін айтады. Аязға төзімділікті сипаттау ... ... суға ... ... 170С ... ... ... ішіндегі су аязға айналады, сонда су қатқаннан кейін өз ... 9%-ға ... ... ... ... ... мұз ... қабырғаларымен 2500 кг/см2 күшпен қысады. Кейін материалды ерітеді, сөйтіп материалды бұзылуы бастайды. Материалды қандыру мен еріту - бір цикл деп ... ... ... циклдан беріктігін 15-25%-ке төмендетсе, сонымен қатар өз ... ... 5% ... ... сол ... саны материалдың аязға төзімділік маркасы деп есептеледі. Бетонның аязға тұрақтылығын 28 тәулік ... ... ... ... ... дүркін-дүркін температура -15°С мұздату және температура +15+20°С еріту циклының ең көп санына түзеуімен ... ... ... еріту мен мұздатуға, сыналатын бұйымның өлшемі, мұзату мен ... ... ... ... оны ... ... материалдың суға қанығу шарттары, бетонның аязға төзімділік көрсеткіштеріне әсер етеді.Бетонды мұздату температурасын төмендетумен, әсіресе мұздату су немесе тұз ... ... ... ... ... өте тез ... ... төзімділігінің басты критериясы, оның мұзату мен еріту циклдарының саны болып келеді. Сынау барысында үлгі өз ... 5% ... ... ал оның беріктігі 25% - ға төмендейді. Бұдан шығатын қорытынды, егер бетонды кезекті мұздату мен ... ... ... 25% - ға ... ... болса, оның өмір сүру уақыты өте қысқа болғаны яғни ... ұзақ ... ... кері әсер ... ... бұл ... аязға төзімділігі болғаны. Сондықтан да бетон өндірісінде оның ... ... ... ... ... ... ... бойынша мынандай маркаларға жіктеледі: F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500; F600; F800 және ... ... ... ... жобалық маркасын конструкцияны пайдалану жағдайын ескере тағайындайды. Нығыздалына салынған ... ... ... ең ... оған ... ... сапасына және оның капиллярлық-кеуектік структура ерекшелігіне тікелей байланысты. Сондықтан, аязға ... ... үшін ... ... ... қолдануға, мүмкіндігінше суцемент қатынаеын және су шығынын төмендетуге (С/Ц 0,5-тен, ал су шығыны 160 л/м3 асырмауға), цементтің көбірек гидратациялануына ... ... ... ... ... ауа ... ... қоспаларын қосу бетонның аязға тұрақтылығын жоғарылатудың ең тиімді жолы. Олар суцемент ... ... ... ... ... құрылуына себепкер болады. Осы майда шар тэрізді кеуектерге капиллярлардағы мұздаушы су ... да, ... онша ... ... күш ... болмайды. Ілестірілген ауаның оптималдық көлемі әдетте 4-6% ... және ... су, ірі ... ... ... ... ірілігі төмендеген сайын және цемент шығыны жоғарылауымен, майда ауалық кебіктер көлемі ... ... ... құрамында ЗСаО'А1гОз(СзА) 5+8 % аспайтын портландцементті қолдану арқылы, бетонның ... ... ... көтеруге болады.
Бетонның жылылық-физикалық қасиеті. Жылу өткізгіштігі -үйдің қоршалау конструкцияларыңда қолданатын ... ең ... ... ... ... ... жылу өткізгіштігі кең аралықта өзгереді. Ауалық құрғақ күйіндегі кәдімгі ауыр бетон үшін жылу ... 1,3-4,7 ... ... ... үшін - 0,2+0,7 ... Жеңіл бетондардың жылу өткізгіштігінің төмендігі олардың құрьшысының кеуектігімен түсіндіріледі: кеуектеріндегі ауаның жылуөткізгіштігі 0,023 ... Осы ... ... ... басым көпшілігінде үйдің қоршалаушы конструкцияларына пайдаланады. Ауыр бетондардан сыртқы қабырға панельдерін іш жағынан жылуқоршағыш жылытқыш қабат орнатып жасайды.
Температуральщ ... ... ... ... ... ... ... күйіндегі ауыр бетонның температуралық ұлгаюының сызықтық коэффициенті (10 :: 12) :: 10 К , ал болатта - 12 :: 10 К , ... мен ... ... ... ... қосыла тұтасталуына кедергі болмайды. Бірақ, ұзындығы үлкен ғимараттардың қызғанда, жайылып кетпеуі үшін температуралық-шөгерлік жіктермен бөлектейді. Бетондағы толтырғыш пен ерітіндінің ... ... ... ... ... ... ... үлкен болғанда бетон ішінен жарықтанып кетуі мүмкін. Мұндай қолайсыз жағдай болып қалады-ау деген қауіптікте бетонның құрамына температуралық ұлғаю ... ... ... ... және ... конструкцияларын пайдалану ерекшеліктеріне байланысты аяздың төмендегідей әсер етуі болады:
-Кеуектіктердің және қуыстардың сумен толық толмауы, аяз тұрақты;
-Кеуектер мен қуыстар ... ... ... ... ... әсер етуі;
-Кеуектер мен қуыстар сумен толық толтырылмаған, аяз мезгіл - мезгіл әсер етеді;
-Кеуектер мен қуыстар сумен ... ... ... кезекті циклімен әсер етеді;
Бетоның аязға төзімлігін анықтайтын ең басты фактор бетонның тығыздығы. ... ... яғни ... ... ... әсер ... ... қату жағдайы
-Температуралы және шөгу деформациялары;
-Бетонның жайғасымдылығы;
-Ауажинақтағыш қоспалар;
-Пластификаторлық қоспалар;
-Су - цемент қатынасы;
-Толтырғыштың ерекшеліктері;
-Әртүрлі агрессиялық факторлар.
Бетон ... қату мен еру ... ... ... ... ... жүреді. Бірінші бетонның беткі шекарасы, одна кейін беткі қабаттары бұзыла бастайды. Бұзылу бұдан кейін бетонның ішкі бөліктеріне дейін ... ... ... ... әкеп соқтырады.
Жалпы бетонның аязға төзімділігі оның құрылысына, әсіресе оның ... ... ... ... ... бетон кеуекті болған сайын ол өз бойына су және ылғал сіңіргіштігі артады, сәйкесінше ол бетонның тез қирауына алып келеді.
Бетонның микрокеуектерінде 10-5см ... ... су ... олар ең төменгі температурада да мұзға айналмайды (-700С-қа дейін), сол үшін микропоралар бетонның аязға төзімділігіне кері ... ... ... ... ... ... және олардың орналасу ретіне тәуелді болып келеді.
Бетонның аязға төзімділігін төмендетудің екі жолы бар: 1) ... ... ... ... ... ... оның ... материалдың су өткізгіштігін төмендету; 2) ауажинақтағыш қоспалардың көмегімен бетон көлемінде ауалы кеуектерді ... ... ... қатқан судан 20% көбірек). Бұл қоспаның көмегімен әдеттегі суға қанықтыру кезінде суды өз ... ... ... ... қату ... суды өз ... қысыммен өткізуне қолайлы жағдай жасай аламыз.
Жүргізілген эксперимент барысында бетонның аязға төзімділігінің су - цемент ... ... 1 - ... ... ... төзімді бетон алу үшін, оның су - цемент қатынасы 0,5 - тен ... ... ... ... ... ... жақсартудың бірден - бір оңай және салыстырмалы түрде қарапайым жолы ауажинақтағыш қоспаларды қолдану. Ауа жинақтағыш ... ... ... өте ... кеуетер алуға мүмкіндік береді. Бұл арқылы аязға төзімді, берік бетон алудың бірден - бір ... ... ... бетон көлемінде ауаның жинақталуы 4-6% - ке тең болды және ол цементтің, судың және ірі ... ... ... ... ... 1. ... ... барысында бетонның аязға төзімділігінің су - цемент қатынасының тәуелділігі
1.3 Жер үсті конструкцияларын қорғау ... ... ... ... ... бетон түріне, оның беріктігіне оған қолданылатын байланыстырғыштың, толтырғыштың түріне және конструкцияны ... ... ... ... жөн. ... үсті темірбетондарына антикоррозиялық қорғау шараларын жүргізу үшін олардың сыртқы қабатын оқшаулау:
лак - бояғыштар (сызатқа төзімді және ... ... Бұл ... ... барысында, ең алдымен бетонның жоғарғы қабатына мән берген жөн;
полимерлі материалдар негізінде өндірілетін штукатуралар;
орама түрінде өндірілетін ... және ... ... ... ... ... сұйық агрессиялық факторлардың әсерінен оқшаулау үшін химиялық тұрақты изоляцияларды және едендерді әртүрлі оқшаулағыштармен оқшаулау.
Газды агрессиялық ортада қолдануға арналған ... ... ... ... СНиП 2.03.11 ... ... тиіс.
Бетон конструкцияларын гидрофобтау барысында, бетон бойында бірде - бір ашық жер ... ... жөн. ... егер бір иненін ұшындай ашық жер қалатын болса, бетонның қирау процесі өте қарқынды жүреді.
Гидрофобтау ... ... ... ... ... ... ... қоспалар қатарына битумды жатқызуға болады. Битумның басты көрсеткіші оның молекулаларының өзара тез уақыт аралығындағы ... оның ... ... ... ... ретінде битумдарды оларды бетоннның құрамына эмульсия секілді қосады яғни қосқандай қосады және кремнилі-органикалық сұйықтықтар, ең ... ... ... және ... ... ... қатар бұларда бетон құрамына эмульсия түрінде енгізіледі және эмульсия ретінде бетон құрамына ендірілетін метил және ... ... ... ... ... және ... шайырлар және т.б. химиялық өңдеуден өткен қоспалар.
2 Бетон конструкцияларының ұзақ тұрақтылығын
жоғарлату
2.1 Гидрофобты ... ... ... ... материалдың құрамына енгізу, өте маңызды практикалық жағдайларда оң көрстекіштер көрсеткен. Гидрофобты беттік белсенді заттардың (ББЗ) негізгі көрсеткіші болып, ... ... ... ... ... дефильдік көрсеткішіне бірден кері әсерін тигізетінін байқауға болады.
Гидрофобты беттік белсенді заттардың бетонға әсер ету кезінде жүретін физикалық адсорбция ... бұл әсер ... ... ... ... ... Бұдан кейін бетон көлемінде негізгі процестер хемосорбция немесе ... ... ... байқалады. Бұл бетон денесінде жүретін негізгі процесс деп қарастырумызға болады. Яғни бұл кезде гидрофобтаушы полярсыз ... ... ... ... беткі қабатында берік гидрофобты қабат түзеді.
Қазіргі кезде жоғарыда айтылған гидрофобты қоспаларды ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын жоғарлату мүмкіншіліктерін пайдалануда. ... ... ... ... ... - жоғары молекулалық көмірсутектер мен олардың бейметалдық туындыларынан тұратын күрделі органикалық қоспа. Битумдар табиғи және жасанды болып ... ... ... ... және ... факторлардың әсерінен мұнайдың тотығуы және полимерленуі нәтижесінде пайда болады. Ал жасанды битумдар негізінен мұнайдан және мұнай ... ... ... ... ... ерекшелігі, оның - полярлығы. Полярлық - битумның қорғаушы бетке адгезиясын әртүрлі ... ... ... (смола). Тұйық және гетератұйық көмірсутектерден тұратын тығыздығы 1г/см3 күрделі органикалық қоспалар. Құрамында ... ... ... ... көп ... оны ... қосу арқылы битумның беттік кернеулігін жоғаралатып, оның табиғи тас маетриалдарға ... ... ... ... және суға ... қасиет береді. Шайырлар - бензинде, бензолда және хлорофолда жақсы ериді. Мөлшері 20-40%.
2.2 Гидрофобтаушы ... ... ... ... ... ... құрамына енгізу, өте маңызды практикалық жағдайларда оң көрстекіштер көрсеткен. Гидрофобты беттік белсенді заттардың (ББЗ) негізгі көрсеткіші болып, олардың ... ... ... ... дефильдік көрсеткішіне бірден кері әсерін тигізетінін байқауға болады.
Гидрофобты беттік белсенді заттардың бетонға әсер ету кезінде ... ... ... ... бұл әсер ... бірінші сатысы болып табылады. Бұдан кейін бетон ... ... ... хемосорбция немесе тіпті химиялық реакциялар байқалады. Бұл бетон денесінде жүретін негізгі процесс деп қарастырумызға ... Яғни бұл ... ... ... ... молекулалары қатты фазаның беткі қабатында берік гидрофобты қабат түзеді.
Практикалық жағдайларда маңызды көрсеткіш көрсеткен гидрофобты қоспалар қатарына ... ... ... ... ... көрсеткіші оның молекулаларының өзара тез уақыт аралығындағы ... оның ... ... ерекшеленеді.
Гидрофобтаушы қоспалар ретінде битумдарды оларды бетоннның құрамына эмульсия секілді қосады яғни ... ... және ... ... ең ... ... саналатын және олардың модификациялары, сонымен қатар бұларда бетон құрамына эмульсия түрінде енгізіледі және эмульсия ретінде бетон құрамына ендірілетін ... және ... ... ... ... ... және ... шайырлар және т.б. химиялық өңдеуден өткен қоспалар.
Қазіргі кезде жоғарыда айтылған гидрофобты қоспаларды ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын жоғарлату ... ... ... жеке-жеке сипаттама беретін болсақ.
Битум - жоғары молекулалық көмірсутектер мен олардың бейметалдық туындыларынан ... ... ... ... ... табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді.
Табиғи битум геологиялық және климатологиялық ... ... ... тотығуы және полимерленуі нәтижесінде пайда болады. Ал жасанды битумдар ... ... және ... өнімдерінен алынады.
Битумның басқа гидрофобтаушы қоспалардан ерекшелігі, оның - полярлығы. Полярлық - ... ... ... адгезиясын әртүрлі еріткіштердегі еріткіштігін сипаттайды.
Шайырлар (смола). Тұйық және гетератұйық көмірсутектерден тұратын тығыздығы 1г/см3 күрделі органикалық ... ... ... ... ... топтар көп болғандықтан, оны битумға қосу арқылы битумның беттік кернеулігін ... оның ... тас ... ... ... битумға серпімділі және суға төзімділік қасиет береді. ... - ... ... және ... жақсы ериді. Мөлшері 20-40%.
Жалпы бетонның ұзақ тұрақтылығына әсер ... ... ... кететін болсақ, ол бетонның - аязға төзімділігі.
Гироизоляциялық материалар деп басқа барлық талаптарды қанағаттандыра отырып, суы өткізбеу ... бар ... ... ... ... ... ... анықтайтын қасиеттер келесі топтарға жіктеледі:
а) бу тәріздес және тамшылы-сұйық су әсеріне қатынасы (гигроскоптылық, су ... су ... жібу ... ... ... ... (температуралық кеңею, жылу сыйымдылық, жылу өткізгіштік, аязға төзімділік, отқа төзімділік, отқа беріктік т.б.);
в) өзге ... (бу және газ ... ... ... және т.б.).
Қасиеттердің көпшілігін жалпы мәндерден шығатын сандық сипаттамамен беру тиімді, оның қорытындысы төменде келтіріледі.
Материалдарда су ... ... жылу ... электр қуатының әсерімен жүретін кез-келген физикалық процестің жылдамдығы екі фактор арасындағы қатынаспен анықталады: процестің (мәселен, жылу өту ... ... ... мен ... ... ... қарсылығы. Тиісінше, физикалық процестің жылдамдығы ... V - ... ... ;
R - қарсыласу (кедергі).
Мұнда процестің () дегеніміз мәселен, гигроскоптық ылғалдану процесін алғанда су буы ... әр ... (), ... жылу ... ... айтқанда температураның әр түрлілігі (), электр тогы ... ... ... ... ... ... ұзындығы мен көлденең кесіндісіне , сондай-ақ осы материалға тән тиісті коэффициент мәніне ... жылу ... ... ... бу ... ... болады. Сонымен
Ендеше,
Процесс жылдамдығы , мұнда A - сыйымдылық факторы, ... ... су буы, ... ... ал Z- ... ... уақыт. Сонымен осылайша теңдік алынады.
Теңдік барынша жалпы сипаттама. Оның физикалық диффузиясы теңдігімен, Ом заңы мәнімен сыртқы ... көз ... қиын ... Бұл теңдікті пайдалана отырып, құрылыс материалтануындағы бірқатар практикалық міндеттерді шешуге және жекелеген ... ... ... ... ... ... ... цемент ірі ұсатылғанына қарағанда неліктен ылғалды көп соратын болады, ылғалды тез сіңіреді, ... ... ... көміртегі қос тотығын да тез сіңіреді де бұзылады. Өйткені F ұлғайып, L ... A ... яғни ... ... мен көміртегінің қос тотығы өскен кезде.
Теңдіктен (1.1) табамыз:
Осы бейнелеуді пайдалана отырып ... ... ... ... ... сіңіру, су өткізгіштік (фильтрлеу), жылу өткізгіштік - өлшемділігін анықтауға болады.
Егер A орнына Q (жылу мөлшері, ккал), () орнына () ... ... ... L-ды ... F-ті ... Z-ны сағатпен бейнелесек жылу өткізгіштік коэффициентінің өлшемділігі төмендегідей ... ... ... жөн, осы ... және ... кейін осы параграфта өлшемдік жүйелері (СИ) физикалық көрсеткіш бірліктерімен қатар құрылыс ... ... ... ... және ... ... орнығып қалған, бұрындары қабылданған бірқатар өлшемділіктер де ... Бұл ... ... ... оқулықпен қатар пайдалануын жеңілдету үшін ... ... ... (сондай-ақ тасымалдау және сақтау процесінде) материалдар әдетте бу немесе сұйық ... ... ... ұшырайды.
2.3 Сұйық гидроизолияциялық материалдар және
олардың түрлері
Жер үсті ... ... ... ... ... ... ... және олардың түрлеріне тоқталып кетелік:
Лакты бояулы материалдар деп, әдетте әрленетін ... ... ... ... жұқа ... ... ... байланыс күштерімен ағашқа, металға, сылаққа, бетонға мықты жабысып қатты қабыршық пайда ... ... ... ... ... ... ... немесе сырланған жабылым деп атайды.
Құрылыста лакбояулы материалдарды, ғимараттар мен үй іштеріне, сондай-ақ ... ... ... ... әсерлерінен сақтау үшін, мысалға болатты тотығудан қорғау және оларға ұнамды әсем көрініс беру үшін кеңінен қолданады.
Кейбір лакбояулы ... ... ... ... ... ағаш үшін оттан қорғайтын және антисептикалық бояулар, электрдоғарылайтын және қызуға төзгіш ... май мен ... ... ... ... пен ... келесі материалдар жатады:
1. Беттерді ... ... ... үшін ... ... алғашқы бояу қабаттары, тығындау (олар ... ... ... пен тегістік беру үшін керек).
2. ... ... мен ... түсті ұнтақтар (пигменттер); осы заттарды араластыра отырып бояуды дайындайды.
3. Бояулар (немесе, дәлірек ... ... - ... ... ... ... ... дайын тұтқырлы сұйық масса.
4. Қабыршық пайда болатын лактар, әдетте, тегістігі мен жылтырауы ... ... ... - дақ пен ... ... ... ... кеткен десе болады.
6. Әтүрлі еріткіштер, бояу мен лактық сұйылтқыштар.
Құрылысшылар лакбояулы материалдардың ... ... ... ... мекемелерінен алады. Бұл материалдардың санына енетін негізгі продукталармен қатар, бастапқы майлауға керекті қосымша (мысалға сылау, ... ... ... саны өте үлкен. Олардың саны жүздеп саналады. Әрбір материалдарға өздерінің ГОСТ-ы мен ... ... ... ... ... ... белгілі бір жағдайға таңдалып пайдалану жеңілденеді. ГОСТ пен техникалық шарттарда ... аты, ... ... ... ... сапасын бақылау, қабылдау ережелері, сондай-ақ материалдардың буып-түйіп оралуы, тасымалдау мен ... ... ... ... ... бояуларды, үлкен құрылыс мекемесінің жүйесіне енетін заводтарда да өндіреді.
Табиғи ... ... ... ... Осы ... ... лак, бояу және эмалдардың және қымбат қабыршық түзейтін негізгі шикізаттың түрі болып табиғи шайырлар мен өсімдік майлары болды.
Табиғи ... Азия мен ... ... ... ... ... Осы шайырлар алыстан тасылатында лактарды дайындау мен пайдалану қымбатқа түсетін. Ұзақ уақыт бойына олиф пен ... ... ... түзейтін ең басты және таптырмайтын шикізат түрі болып ... мен сора және ... ... ... болып табылатын өсімдік майлары болып келді. Соңғы бір он жылдың ішінде лак пен бояу өнеркәсібінің ... қоры кілт ... көп ... ... ... қолдана бастады.
Жасанды шайыр материалдарды пайдалану арқасында табиғи шайырды
сырттан ... бас ... және ... өнеркәсібінде пайдалануға көп мөлшерде өсімдік майы ... ... ... тиімді, ұзақ пайдаланатын лакты бояулы материалдардың, ... ... жаңа ... көптеп өндіруге мүмкіндік туды. Осындай жағдайға қарамастан лакты бояу өндірісінде табиғи ... ... ... ... ... Оларды жасанды продукталармен алмастыру жүріп жатыр.
2.3.1 Лактардың негізгі компоненттері
Лак дегеніміз ұшатын еріткіштерде ерітілген шайырлар (көбінше жасанды) мен ... ... ... ... ... шайыр мен майдың араласы. Лактың жұқа қабатын қандай бір бетке жаққан кезде ... ... ұшып ... де ... ... ... ... Сонымен лактың компоненты болып қабыршықтанатын зат, басқаша айтқанда лактың негізі мен еріткіші ... ... ... ... ... ... ... ерітіндіге айналдырып, лакқа жұқа біртегіс қабатпен жағылу қаблетін ... ... өз ... қабыршақтанатын заттың түріне сай келеді. Мысалға перхлорвинилды, меламинді, полиуретанды, эпоксидті, кремнийорганикалы, канифолды, битумды және басқалар.
Қабыршықтанатын заттар. Байланыстырғыш (қабыршықтанатын) заттың ... лак пен ... ... ... ... қатаю жылдамдығы, әрленетін қырларға жабысуы, пайда болған қабыршық беріктігі мен ұзақ тұруы көптен байланысты. Яғни айтып ... да, ... ... ... мен ... лайларындағы маңыздылығындай белгілі ұқсастық бар. Бетон мен ... ... ... ... ... қатаю жылдамдығына, беріктігі мен алынған материалдардың тұрақтылығына, көп ... ... ... ... ... ... Дәл осындай байланыстырғыш (қабыршықтанатын) заттың түріне технологиялық және пайдалану ... ... ... ... ... материалдарда байланыстырғыш болып негізінен табиғи материалдар, ... ... ... ... - ... және жасанды материалдар шайырлар, каучуктар, целлюлозаның туындылары және басқа полимерлі материалдар табылады. Полимерлер ... мен ... үшін ... ... ... ... отыр.
Қабыршақтанатын материалдардың арасында бәрінен бұрын олифты қарастырайық.
Олифтер дегеніміз өсімдік ... мен ... ... ... арқылы алынатын, жұқа қабатта және жұқа қабыршық құруға қабілетті сұйық зат. ... оның ... ... ... ... ... ... шартты сөз. Олиф қабыршығының кебуі (қатаюы), оның ауа оттегісімен ... ... ... және ... да процесстердің салдарынан болады.
Олифтерді заводта дайындау кезеңінде, ... ... ... үшін ... деп аталатын (латынның сикко-кептіру, құрғау деген ... ... ... ... ... ... бойында осындай пайдалы химиялық өзгеру ... ... ... ... болып кобальттық, марганецтық және кейбір майлы ... және ... ... ... іске ... Егер ... құрамына органикалық ерітінділер кіретін жағдайда, олар өз кезегінде құрамнан үшуына ... ... ... ... ... болады.
Лак пен бояу заводтарында олифты қою езгілеген және пайдалануға дайын алкидты және майлы ... ... ал ... ... ... оларды сырлау жағдайына келтіру үшін ... ... ... ... ... Оларды дайындау үшін сора мен зығыр және басқа өсімдік майларын пайдаланады. Қазіргі уақытта ... ... өте аз ... ... ... Бұл ... бірнеше түрі (маркасы) бар. Оларды дайындау үшін ... ... ... ... жарамсыз майсана мен бұршақтан өндірілген және басқа майларды пайдаланады.
Арнайы өңдеу арқылы майды қою тұтқырлы затқа ... қол ... ... ... массаға, өзінің салмағына тең еріткішті (уайт-спирит) қосып олифтің аталған түрін алады. Бұл ... ... ... 50%-ке ... ... ... ... көптеген түрлері бар, осыған қарамай оларға сиккатив қосылған әртүрлі ... ... ... ... ... табылады.
Глифталды олифтер. Дайындау үшін өсімдік майы, глицерин және фталды ангидрид, сиккатив және органикалық ерітінділер (50%) керек. ... мен ... ... ... ... ... ... Глифталды олифтің, атмосфера әсеріне тұрақтылығы, құрамында ... ... екі есе аз ... ... ... ... ... қалыспайды.
Пентафталды олифтерді, сиккатив пен ерітінді ретінде уайт-спирит қосылған және өсімдік майымен түрленген, пентафталды шайырдан алады. Қасиеттері ... ... ... ... ... ... болып мыналар қабылданған: түсті, мөлдірлігі, қабыршықтың жұмсақ майысқақтығы мен ұзақ уақыт бұзылмай пайдалануы.
2.3.2 Жасанды ... ... ... өсімдік майы жоқ. Бұлардың түрлері сан алуан және жылдан жылға ... ... ... ... ... орай тек ... бояулар және эмалдар ғана емес, сондай-ақ алғашқы бояу ... және ... іске асып ... ... ... алкидты немесе полиэфирлі
шайырлардың ... ... ... ... ... ... спирттерді көпнегізді қышқылдармен поликонденсациялау арқылы алынған ... ... ... ... майлы қышқылдарда енеді.
2. Алкидті - стиролды материалдар. Оларға ішінде алкидты шайырдың стиролмен ... ... ... енеді. Лакты бояулы материалдарға әртүрлі ... ... ... енуі мүмкін, бірақта көбінше оларды ортада эпихлоргидрин мен ... ... ... ... аталатын шайырларды полиспирттер мен полиизоцианаттан алады.
4. Кремнийорганикалық (силиконды). Бұларға сай ... ... ... ... мен ... ... ... ауысып келіп тұрады.
5. Акрилды. Мұндай атты шайырларды ... ... ... мен ... ... ... арқылы алады. Кейбір полимерлерді тек бояуда, ... ... ... зат ... ғана ... ... ... басқа да мақсатқа жұмсалады. Олардың арасындағы ең қызықтысы силикондар. Оларды дымқылсыздандыратын ... ... ... ... ... жұқа ... бетонның, гипстің, мәрмәрдің және басқа кейбір материалдардың бетіне ... ... ... ... ... орналасады - заңды бағытталған, яғни молекуланың жағы өңделген қатты ... ... да, ал ... ... сыртқа қарай бұрылған болады. Өңделген соң материалдың үсті майда, керек десеңіз микроскоппенде көрінбейтін органикалық тармақтармен ... ... ... Шуғаның, бархыттың, фанельдің және басқа да ... ... ... ... ... ... құрылысы туралы біраз түсінік береді. Силикондар молекуласының органикалық ... ... ... -ке су жұқпайтын, керек десеңіз үстіне тамған суды ... ... ... бар. ... ... жабылымның, қалыңдығының бар болғаны бірнеше ғана ... бола ... жұқа ... ... ... бар.
Қаптамалы және басқа материалдарды кремний органикалық қосындылармен өңдегенде, олардың атмосфералық әсерлерге тұрақтылығы анау ... ... ... ... ... желді жаңбырдың әсерінен (қисық жаңбыр), осы әдіспен қорғайды, атмосфералық ... ... ... жұқа ... ... ... үй ішіндегі микроклиматты нашарлатады. Кремнийорганикалық қосындылармен өңделген беттің түсі мен реңі ... ... ... 6-10 жыл бойына, қорғау әсерін сақтайды, айтқан уақыт өткен соң, өңдеуді қайталау керек. Құрылыс бұйымдары мен дайын ... ... ... ... өңдеуде қолданылатын кремнийорганикалық қосындыларды, химия өнеркәсібінің мекемелері ГКЖ (су жұқпайтын кремнийорганикалық сұйық) деген ... ... - ... майдадисперслі түсті ұнтақтар. Олардан тек түсті ғана ... ... ... ... ... ... жабылымның ұзақ қызмет істеуіне байланысты, себебі пигменттер, толтырғыштардың бетон мен құрылыс лайларындағы ... ... ... қату мен ... орта ... ... кезіндегі байқалатын көлемдік деформацияны азайтады. Сонымен қатар пигменттер, бетон мен лайлардағыға ... ... ... ... ... әсер ... пен бояу заводтарының шығаратын продукталарында, сондай-ақ құрылысшылардың ... ... ... ... құрамдарында, бәрінен көбі анорганикалық пигменттерді қолданады. Кейде кебу бояу деп ... осы ... ... ... пен сәнді бетондарды дайындауда қолданады, сондықтан кейбір жеке пигменттердің қасиеттерін сипаттау ... ... ... ... пигменттер негізінен тұздар мен метал тотықтарынан тұрады, ал кейде түгелдей дерлік толығымен тұздар мен ... ... ... ... ақ ... деп ... бор-кальцийдің көмір қышқылды тұзы болып табылады. Басқа ақ пигмент - мырышты ақ сыр - бұл ... ... ... және ... ... алынатын белгілі пигменттер бар, мысалға темір жосасы, охра, мумия - табиғи пигментке, ал ақшыл ... көк пен ... ... ... ... ... ... анорганикалық пигменттерге қарағанда әлдеқайда аз. Мысал ретінде органикалық пигменттерге бояулық күйе мен , , деп ... ... ... ... ... ... болады.
Ақ пигменттер. Желімдейтін құрамдарда ғимараттардың ішін бояу үшін борды жиі қолданады. Майлы бояуларда ... ... ... ... ... Олар ... қос тотығымен тұндырылған күкіртті мырыш пен күкірт қышқылды барииден тұратын литопонды ақ ... ... мырш пен ... ... пигментке алюминий ұнтағында жатқызады. Оларды бейтарапты байланыстырғыштарда дайындалған бояулар мен ... ... ... суда өте төзімді және ұзақ бұзылмай тұратын бояу қабыршығы пайда болады. Аталған пайдалы қасиеттерді алюминий ... ... ... ... өткізбеуінен және оның қатпарлы тілік құрылымды болуының арқасында, тығыз қабықты бояу қабатын түзейтіндігімен түсіндіруге ... ... ... коррозиядан сақтау мақсатымен, оларды алдын ала мырштың қос тотығы және ... ... ... соң ғана ... ... ... Алюминий ұнтағының коррозияға қарсы қасиеттерін ... ... ... ... айтылатын болады.
Сары пигменттер. Охра әртүсті бояуы мүмкін - ашық сарыдан ... ... Ол ... табиғи жағдайда темір тотығымен боялған ұнтақталған балшық. Мырш кроны (мыршты сары) құрамы жөнінен хромқышқылды мырш ... ... ... ... ... Ең ... қолданатын жері металды коррозиядан қорғау үшін пайдаланатын құрамдардың ішіне енеді.
Қоңыр ... ... ... ... келеді - ашық көкшіл қоңырдан қаныққан қара қоңырға дейін. Умбраның өзі табиғи жағдайда, ... ... ... тотығы және сулы тотығымен боялған, майда ұнтақталған балшық. Марганецті қоңыр деп ... ... ... ... ... ... алады.
Қызыл пигменттер. Темір жосасының түсі кірпішқызыл болады да негізінен темір тотығы массасынан ... ... ... ... табиғи жағдайда темір тотығымен боялып ластанған, әртүрлі қызыл ... ... ... ... ... ... көптеген түсті, күкірт қышқылды кальций мен теміртотығынан тұрады. Қорғасын жосасы қызыл, қызылсары ... ... ... ... ... көк ... ... суы мен мыс қосындысынан тұратын тұз-жасанды минералды ұнтақ немесе кристалл күйіндегі әртүрлі көк және көк ... ... ... ... ... мыстың тұзы. Ішіне аталған пигмент кіретін арнаулы майлы бояулар жарық пен атмосфера әсерлеріне - өте ... ... ... Осы бояумен боялған болат қаңылтырлы шатырлар 15-20 жыл бойына жөндеусіз тұра алады.
Хром тотығы - ... ... көк ... ... мен ... ... ... жоғары температура әсерінеде тұрақты.
Көк пигменттер. Ультрамарин негізінен натрийдің алюминді силикаты, әктің әсеріне тұрақсыз, себебі ... ... ... ... сулы ... әрекеттесуге қаблетті. Темір лазурь (көкшіл сүр) атмосфера әсеріне тұрақты, бірақта сілті әсеріне ... ... ... ... ... ... ... өте аз мөлшерде аммоний буының болуы бояудың түсін өзгертеді.
Қара пигмент. Бұл топтан, тек таза дерлік, көміртегтен тұратын қара, ... ... ... ... ... ... ... кейбір пигменттерді көрсетейік. Жеке пигменттер мен түсті лакты бояулы материалдарды ... ... ... ... ескеру керек.
Пигменттердің кейбір жалпы қасиеттері. Әртүрлі ... ... ... ... ... ішінде енетін пигменттердің пайдалану мүмкіндігін, келесі жалпы қасиеттері алдын ала ... ... ... ... ультракүлгін сәулелерінің әсерінен түсін өзгертпеу қаблеті. Мысалға, кейбір пигменттер, охра, темір жосасы және ... ... ... ... өте төзімді. Литопонды ақ пигменттер жарық әсерінен сарғаяды, ал қорғасын кроны және ... ... ... ... ... жеке бір органикалық пигменттер кейде өте аз уақытта түсін жойып оңып кетеді.
2.3.3 Лак-бояулардың агрессиялық факторлар әсеріне тұрақтылығы
Көптеген пигменттер әк, ... ... ... яғни сілтілі тотықтардың барлығынан, өзінің түсін ... ... ... лазуры сілтілі ортада оңып кетеді, қорғасынның сары кроны - қызарады, ал қорғасын көгі (лазурь мен крон ... ... ... сулы ... ... ... ақ пигментіде тұрақсыз. Пигменттің сілтіге ... ... жаңа ... ... пен ... жағылған бояудың бұзылуына, тағыда сілтіге шыдамсыз пигменттерді әк және ... ... ... ... әкеп ... ... пигменттердің көбісі (охра, мумия, темір жосасы, умбра, марганецты қара), тағы да көптеген жасанды пигменттер (титанның ақ ... хром ... ... қызыл-сары, алқызыл) сілтіге шыдамды.
Хромның тотығы және титанның ақ ұнтағы сияқты пигменттер қышқылға төзімді ... ... ... ... ... ... жарайды.
Пигменттердің судағы жеткіліксіз тұрақтылығы олардан алынған ... ... бояу ... дақ оңып ... ... ... болуына себепкер болады. Пигменттерде суда ... ... ... ... ... қабаттың атмосфера әсеріне қарсылығын азайтады, ал осы заттардың ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз қирамай және түсін өзгертпей көп рет ауыспалы ылғалдану мен кебінуді, мұздану мен еруді, сондай-ақ ... мен ... ... ... атмосфераның төменгі қабаттарын ыластайтын, егер бөлінген газдарды ... ... ... ... газдардың, мысалға күкірттің әсеріне берілмеу қаблеттілігі.
Аталған қасиеттер өте маңызды, әсіресе конструкцияның сыртқы бояуға пайдаланатын пигменттері үшін.
Коррозияға қарсы (енжарлау) қасиеттері пигменттердің ... ... ... ... ... ... сай келетін байланыстырғыштармен бірге жабылым беру ... ... ... Кейбір пигменттер болат конструкцияларды өңдеуге жұмсалатын бояуларға жарамайды. Құрамында бос ... бар ... ... ... ... ... жұп ... бұл ретте сол электродты потенциалы көбірек темір, электрохимиялық коррозия салдарынан қирауға дұшар ... ... ... ... ... бар жеке пигменттер, темірмен химиялық әрекеттесіп, оны істен шығаруы мүмкін (мысалға литопонды ақ ұнтақ пен ... ... ... ... конструкцияларды бояғанда коррозияға қарсы тұратын пигменттерді пайдаланған жөн. ... ... ... ... ... мырштың ақ ұнтағы, мырштың және қорғасынның кроны, темір мен қорғасынның жосасы. Металдардың кернеу қатарында алюминий ... ... тұр. ... жұп ... ... ... анод болады да ионды жағдайға ауысуға ұмтылады, ал темір болса катод болады да ... ... ... ... ... сулы ... болат конструкциясының бетін ... ... ... ... ... ... жосасы, олифтың майымен араласып майлы қышқылдардың ерімейтін, тағыда металды коррозиядан сақтайтын тұздарын береді.
Тағыда пигменттерге келесідей ... ... ... ... ұнтақтылығы, яғни бөлшектің майдалығы, 1м2 (граммен) ... ... ... пигментпен қосқанда, араласқан пигментке өз түсін бере ... ... ... ... ... шыдамдылығы, уландырмайтындығы. Құрамдарында қорғасын немесе мыстың ... бар ... ... ... еңбек қорғаудың шараларын ерекше сақтау керек.
Еріткіштер мен сұйылтқыштар. Еріткіштерді лак пен ... ... ... ... ... ... жеке лакты бояулы материалдардың тұтқырлығын кеңіту үшін, яғни оларға ... ... беру үшін ... ... болып қабыршықтың қалыптасуы кезінде, жеңіл бөлініп ұшатын органикалық сұйықтар саналады. Қабыршықтанатын заттарды ерітпейтін, тек олардың ... ... ... ... деп ... ... - ... көбінше көмірсутекті продукталар, мысалға скипидар, уайт-спирит, сольвент, бензол, толуол, дихлорэтан және басқалар. Кейбір еріткіштердің ... адам ... ... әсер ... Оның ... мұндай лакты бояулы материалдармен жұмыс істегенде, еңбек қорғау мен өрттің техникалық қауіпсіздігі шараларында, соңғы аталған қасиеттерді ескеру ... ... ... ... ... ... түрі мен ... байланысты, әртүрлі пайдаланады. Мысалға, мочевиноформальдегидты және ... ... ... және ... ... ... ағаштың қатты түрлерінен жасалған ағаш бұйымдарын өңдеуге болады. Перхлорвинилды лактар, кейбір ... ... ... ... ... ... ағаш пен ... металдарды лактауға жұмсалады. Майлы-шайырлы лактар - өсімдік майларымен ... ... ... ... ... Осы ... ... тек ағаш едендер мен жиһаздарды лактауға, ал басқалары сыртқы әрлеу жұмыстарына қолданады.
Канифолды лактарды көбінше алдын ала боялған ... мен ағаш ... ... әрлеуге пайдаланады.
Целлюлоза туындыларының негізіндегі лактармен, әдетте метал мен ағаш беттерін бүркемелейді. Битумды лактар дегеніміз ... (май мен ... ... қосып немесе оларсызда) органикалық еріткіштердегі коллоидты ерітінділері. Лактар қара түсті суға ... ... ... ... ... ... шегелі бұйымдарды, каналды және газды құбырларды үй ішінде орналасқан сондай-ақ жер мен су астында ... ... ... болат пен шойын бөлшектерін коррозиядан ... ... ... ... ... күн жарығы әсерімен тез қартаяды, күннің ультракүлгін сәулелері түскенде, ... ... ... ... ... ... ... майлар мен шайырлар қосылатын болса,олар металды қоршауларды, торларды, үй басқыштарының сүйенішін бояуға және басқа да сыртқы жұмыстарға жұмсалады.
Эмалдар тағыда ... ... деп ... ... лак пен пигменттен тұрады. әдетте эмалдың тез ... ... ... ... және ... ... жартылай жылтырауық, ақпа белгісі жоқ, әжімсіз, дақсыз қабыршық пайда болады. кейбір майлы бояулардан эмалдар осы қасиеттерімен бөлекшелінеді. Бірақта пайда болған ... ... ... және реңі ... ... ... осы ... эмалдар бояулардан ерекшелінеді. Айтылған ерекшеліктері бар эмалдарды тек май қосылған қабыршақтанғыш пен пайдаланған жағдайда ғана ... ... ... болып, әсіресе полимерлі материалдар- грифталды, хлорвинилді және басқа шайырлар және целлюлозаның ... іске ... ... ... бояу ... ... бояу шашыратқышпен бояуға, дайын күйінде шығарады. Егер ... ... ... ... ... болса онда органикалық еріткіш қосады, мысалға уайт-спирит.
Алкилстиролды және грифталды шайырлардың дайындалған ... ... көп ... Бұл ... үй ... ... пен ... бояйтын ішкі жұмыстарға және қатты ағаш талшықты плиталар мен асбестцементті бұйымдарды, заводтың жағдайында әрлеуге тағайындалған. ... ... ... соң су мен ... ... ... бірақта ұзақ уақыт жағымсыз иіс сақтайды, сондықтан мұндай эмалдарды тұрғын үй ішін әрлеуге ... ... ... ... ... қосылғанда, мысалға жоғары сапалы нитроглифталды эмалдарды алады. Сондай-ақ ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстарына қолданылатын пентафталды э ... бар. ... ... перхлорвинилді, мочевиноформальдегидты полимерлердің және басқа негізінде эмалдар белгілі. Эмалды бояудан алынған жабылымдар, әдетте судың ... ... ... беттерді оқтын- оқтын жууға болады.
2.3.4 Бояулар, олардың ... ... мен ... Мұндай атпен майлы бояулар, органды және су дисперсиялы полимерлі ... ... ... ... ... мен ... ... құрамдағы бояулар бірігіп топталады.
Майлы бояулар. Майлы бояуларды завод жағдайында арнайлы бояу езетін машиналарда олиф пен ... ... ... езу ... ... пен пигментті езген кезде, пигменттің немесе толтырғыштың әрбір бөлшегінің үстіне адсорбцияланып, байланыстырғышпен бүркемеленіп тұратын біртекті суспензия ... ... ... ... бар ... металдардың тұздары мен тотықтары, жоғарыда көрсетілгендей, олифтің майлы қышқылдарымен әрекеттесіп, металдық сабын ... ... ... ... суда ... және ... беріктік пен су әсеріне төзімділік беретін қорғасын сабынын түзеді. Мұндай ... ... ... ... қарсы қасиеттерін өсіреді.
Қою және сұйық езілген ... ... ... ... Қою ... ... ... - олар пасталар. Жұмысшы тұтқырлығы бар, яғни майлау жұмысына керекті қоюлықтағы (консистенция), жұмыс орнында олиф ... ... ... езілген бояулар дегеніміз сұйылту үшін олиф қосуды керек ... яғни ... ... құрамдағы сұйық масса. Мұндай бояуларға, мысалға құрамында 40-50% олифты бар, мырштың ақ ұнтағы, 50% олифы бар ... ақ ... ... ... түсі мен ... бар майлы бояулардың мол ассортиментін шығарады. Майлы бояуларды таңдау мен пайдалану кездерінде бояудың ... ... ... түсі және ... ... (ол ... жоғарыда айтылды) бояудың келесі қасиеттерінің маңызы бар: ... ... алу үшін ... ... (қою езілген бояулар үшін); бүркемелеуі, қабыршықтың кебу мерзімі. Осы ... ... ... ... ... бояудың әртүріне анықталған және өздеріне сай ГОСТ пен техникалық шарттарда көрсетілген.
Берілген бояудың тұтқырлығына орай, бояуды жұмыс консистенциясына ... үшін ... ... олифтің мөлшері 17-40% көлеміндегі шекте. Мысалға мырштың ақ ұнтағын сұйылту үшін жұмсалған олифтің мөлшері, сатылатын қою ... ... ... 17-28% ... Қою ... ... сұйылтуға 35-40%, ал темір жосасына 50-70% олиф қосу керек.
Бүркемелігі, төменгі жатқан қабаттың жарық болып ... ... 1м2 ... ... керекті, пайдалануға дайын бояудың өте аз мөлшерімен білінетін шама. Сонымен пайдалануға дайын охраның ... 180 г/м2, ал ... ... бар ... - 35г/м2. Демек темір жосасының бүркемелі қасиеті жоғары; боялатын беттің бір ... ... охра ... ... аз. Мырш пен ... ақ ... ... шамамен 150-200г/м2 шегінде (бояудың түріне байланысты). Пайдалану жағдайларын анықтау үшін берілген майлы ... ... ... ... ... ... ... тұру қасиеттерін бағалау, олиф пен пигмент және басқада бояудың, құрамына енетін заттардың түрлерін еске ала отырып іске ... ... ... ... ... коррозиядан сақтау, терезе жақтауларын және басқа ағаштан жасалған элементтерді ылғалданудан сақтау, сонымен қатар сумен жиі ... және ... жиі тап ... ... бояу үшін ... ... ғимараттардағы коридор қабырғасының төменгі жағы) ... ... ... ... ... ... күңгірт жүзділерден төмен тұруына орай, арнаулы талап қойылатын ... бояу үшін ... ... ... ... ... аз берілетін қабыршық) арзан және жақсы ... әсер ... сулы ... және ... ... бояуларды қолданады.
Органикалық және сулы-дисперсиялық полимерлі бояулар. Бұлар ең бастысы жасанды шайырлардан (немесе целлюлозаның туындылары мен ... ... және ... органикалық еріткіштерден тұрады. Бояу қабыршығының ... ... ... ... ... ... (эмульсионды) бояулардың құрамына, өте жеңіл табылатын, арзан және зиянсыз сұйылтатын сұйық - су ... ... ... ... ... эмульсия түзетін полимерлер негізінде дайындайды. ... ... ... үшін су мен полимерден басқа эмульгатор, пигмент, тағыда бояудың қасиеттерін жақсартатын кейбір заттар енеді. Бұлардың арасында ең көп ... ... ... және ... ... эмульсиялық бояулар.
Поливинилацетатты бояулар тегіс, күңгірт, үлкен механикалық беріктігі мен жарыққа, суға ... ... ... 1-2 ... тез ... ... бояуларда тегіс күңгірт, жоғарғы механикалық беріктігі мен суға ... бар ... ... Бұл ... ... ішіндегі ағаш пен сылақ беттерін жоғарғы сапалы бояу жұмыстарымен өңдеуге ұсынылады. Акрилатты бояуларда ... ... ... ... ... төзімді бояу қабатын береді. Бірнеше минут ішінде өте тез кебеді. Әсіресе ғимараттардың қасбетін және үй ... ... ... бар ... осы ... өңдеу өте орынды.
Сулыдисперсиялы бояуларды жұмыс орнында керекті қоюлыққа дейін ... ... ... ... ... езілген сұйық паста күйінде шығарады. Сулыдисперсиялы ... ... тек ... ... ... ... беттерін ғана емес, сондай-ақ қуысты табандарға, мысалға, гипсті және ағаш-талшықты плиталарды бояп өңдеуге ... ... бояу ... ... ... материалдың табанымен сорылады, ал біршамасы буланып кетеді. Бұл ретте эмульсия бөлінеді, біраз ... ... ... ... мен суға ... бар ... құрайды.
Пайда болған қабыршықтың жүйе құрылысы қуысты болуына орай ол ауа мен буды ... ... ... ... ... кеппеген беттерді бояуға пайдалана береді. Табандағы сулар бояу арқылы буланады, бояу қабыршығы мен ... ... ... ... нашарланбайды.
3 Техника қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау
Қазіргі іс жүзіндегі ережелер бойынша қауіпсіздік техникасы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға ... ету және ... ... жүктеледі
Қауіпсіздік техникасына жауапты адам өндірістік учаскелердің жетекшілері және кәсіподақ ұйымдарымен бірлесе ... ... ... ... өндірістік жарақат алу және кәсіби ауруға шалдығу себептерін ... алу ... ... және ... ... іске асырумен шұғылданады, жұмысшылар мен инженер-техникалық жұмысшылардың еңбек қорғау және қауіпсіздік ... ... ... ... ... өндірістік жарақат алу мен кәсіби ауруға шалдығуды есепке алады, әрі ... ... ... ... ... нұсқау береді, және т.б.
Ережелер бойынша жұмысшылар жұмыс істеу ережесін белгілейтін еңбек қорғау жөніндегі насқауларды, сонымен ... ... мен және ... жұмыс істеудің белгіленген жеке қорғану ... ... ... ... міндетті. ... ... ... ... сондай-ақ ерекше температура жағдайында немесе лас жұмыстарда істейтін жұмысшылар мен қызметкерлерге белгіленген норма бойынша ... ... ... ... аяқ киім және ... жеке ... ... беріледі.
Жұмысшылар өздерінің еңбек міндетін атқаруына байланысты мертіккенде немесе денсаулығына басқадай залал келгенде Ережелер бойынша ... ... мен ... ... ... ... бұйымдары мен материалдарын өндіретін бірлестік ұйымдарында техникалық қауіпсіздік ережелірінің орындалуы және құрылыс материалдарын өндіру жұмыстарындағы санитарлық өндірістікті қарап, ... ету ... ... ... ... ... адамның өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіретін жағдай туындағанда құрылыстық-өндірістік жұмысты тоқтатып, арнайы жұмыс өндіру журналына сәйкес жазбаны ... қоюы ... ... шу ... ... ... ... өлшенеді. Ол вибростаноктан 1 метр ара қашықтықта және еденнен 1,5 метр биіктікте орналасады. Мұны өлшейтін құрал АШ - 2М ... ... ... ... ... ... Ал 0,05 - 1,5 мм 15 - 200 Гц ... ... ... ... ... ... ВИП - 4 виброметрі болып табылады.
Жұмыс орындарының дыбыс деңгейі ... ... ... ... ... егер ол ... асып кетсе өндіріс орындарында, жұмыс орындарында және станоктарға оқшаулағыш қондырғылар орнатылу қажет. Жұмысшылар ... ... ... резинадан жасалған аяқ - киім , дыбыс оқшаулағыш антифондар, пенопластты жабынды ... кию ... - ... мөлшері жұмыс аумағындағы ауадағы кремнезем мөлшеріне байланысты. ... ... әк т.б. ... ... ауа ... көңіл бөліну керек. Шикізат қоймаларында және қоспа ретінде қолданылатын цехтарда ... ... ... шаң ... және ФР - 30, ФР - 90 ... ... Олар ауаны 97 - 99 % тазартады.
Жұмысшылардың жеке басын шаң - ... ... ... ... Ф - 45 немесе ПРБ - 1 ... және ауа ... ... мен ... киім кию ... ... қорғау көптеген ғылымдардың күш жігерін талап ететін жүйелі проблемалардың бірі. Қоршаған ортаның ластануы экологиялық мәселелер - ... ... ... ... ... ... экономикалық мәселелер кіреді. Олар жұмыс жағдайын жақсарту, адам өмірі мен оның денсаулығын сақтау. Тиімділік түсінігі ол тек қана ... ... ... ол осы ... және ... мемлекет бойынша халық шаруашылық масштабындағы экологиялық салдар.
Жаңа өнеркәсіптерді жобалағанда атмосфералық тазалықты қамтамасыз ету үшін атмосфераны атмосфераны ластайтын көздердің әрбірінің орнатылған ... ... ... шығару және қоршаған ортаға экономикалық шығынның үлкен маңызы бар.
Қоршаған ортаны ластау көзі болып технологиялық процестер жүргізілетін өнеркәсіптер мен жеке ... ... ... ... ... ... шығаратын зауыттар санитарлы - гигиеналық талаптарды және қауіпсіздік ережелерін сақтауды талап ... ... ... қатарына жатады. Өйткені бұл еңбек өнімділігін арттырумен қатар әр жұмысшының денсаулығын сақтауды қамтамасыз етеді.
Санитарлы - ... ... ... ... ... ... ... зауыттарының проектісі жасалғанда ескеріледі және зауыт қызмет ете бастағаннан бастап қатаң орындалады.
Техникалық жағдайға сай қақпалардың ашық болу уақыты ұзақ болатын ... ... ... ... немесе температура 20оС - ден төмен аудандарда ауалық аспалар болу керек. ... ... ... ... ... ... ... жасанды желднту системаларын қарастыру керек.
Зиян қоспалар бөлінетін цехтарда ауаны ластаудан сақтау үшін:
а) құрылғылар, приборлар және өзге де жылу бөлетін ... ... ... ... кезінде ылғал бөлетін құрал жабдықтар арнайы жабынмен жабылу немесе оқшаулану керек
б) шаң - ... болу ... ... ... ... ... қатысуынсыз өтетіндей болып оқшаулану керек, ал техникалық процестерден бөлінетін тозаң, бу, зиянды ... ... ... ... ... ... ережелерде толық зауытқа қойылатын талаптар ғана емес, сонымен қатар әр цехқа, ... ... ... ... ... құралдарға, цехтарды табиғи және жасанды жарықтандаыру құралдарына, жылыту және желдету ... ... ... ... ... сай қақпалардың ашық болу уақыты ұзақ болатын (қырық минуттан ... ... ... ... 20оС - ден ... аудандарда ауалық аспалар болу керек. Қалған өндірістік немесе көмекші ғимараттарда табиғи немесе жасанды желдету системаларын ... ... ... ... ... қоспалар ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын арттыруға болатындығы ... ... ұзақ ... әсер ... ... ... - бетонның аязға төзімділігі. Аязға төзімділік - бетонның мәңгілігін сипаттайтын фактор. Сол ... ... ... оны ... ... ... Бетонның аязға төзімлігін арттыру үшін оған ауажинақтағыш қоспаларды қолданудың маңыздылығы жоғары екенін эксперименттік бөлім нәтижелері дәлелдеді. Сонымен ... жер үсті ... ... ... үшін ... ... бір - бірінен ерекшелігіне, олардың құрамына толық сипаттама берілді.
Бетонды ... рет ... ... ... арка ... ... ... пайдаланған. Рим империясының күйреуімен бетонды пайдалану тоқтап, тек 18 ғасырда Батыс Еуропа елдерінде қайта қолданылды. 20 ғасырдың ... ... ... дамуына байланысты Қазақстанда бетон кеңінен пайдаланыла басталды. Қазіргі уақытта Теміртау мен ... ... ... ... ... ... Атбасарқалаларында керамзит бетон, ал Теміртау қаласында отқа төзімді бетон өндіріледі.
Бетон технологиясы бойынша зерттеулер 20 ғасырдың 50-жылдары ... ... ... және ... ... ... (1965 ... Алматы құрылыс материалдары ғылыми-зерттеулер және жобалау институты) басталды. Бетон алу жұмыстарында бетон құрамына өндіріс қалдықтарын ... күл, т.б.) қосу ... ... ... арттыруға болатындығы анықталды (Ө.А. Аяпов, т.б.). Қазір ... ... ... ... және оның ... мен ... ... жөнінен көптеген ғылыми зерттеулер (Алматы, Қарағанды, Өскемен, Шымкент, т.б.) жүргізілуде
Пайдаланылған дереккөздер тізімі
1. А.М. Әбдіров, Ғ.Қ.сейфуллина Қауіпсіздік техникасы - ... ... ... ... ... ... ... Сәулеттік материалтану - А.: ИздатМаркет,2006
3. Наназашвили.И.Х. Строительные материалы, ... и ... ... ... ... ... Общая технология керамических изделий. М. Стройиздат. 1989
5. Кошляк.Л.Л, Калиновский.В.В. Производство ... ... ... М. ... школа. 1985
6. К.В. Чаус, Ю.Д. Чистов, Ю.В. Лабзина Технология производства строительных ... ... и ... - М.: ... ... Г.С. Бурлаков Основы технологии керамики и искусственных пористых заполнителей - М.: ... ... 1972

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аралмен солтүстік Қазақстан аман алып қалуды қалайды21 бет
Microsoft Power Point–та графикалық файлдарды ендіру4 бет
Visual Basic жүйесінде бағдарламалау22 бет
А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы педагогикалық идеялардың сабақтастығы және оны оқу-тәрбие үрдісіне ендіру 21 бет
Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау5 бет
Мақта кешенінің бәсекелестікке қабілеттігін арттыру проблемалары50 бет
Микропроцессор – компьютердің басты құрылғысы13 бет
Өнім сапасын басқару жөніндегі Жапонияның тәжірибесі жайлы5 бет
Spirulina platensis клеткасының тіршілік ету қабілетіне сақтау ұзақтылығының әсері35 бет
«БҚО, Бөрлі ауданындағы Қарағанды селолық округінде орналасқан «Тулеугалиев Б.Е.» шаруа қожалығының территориясын ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасы»78 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь