Әлеуметтік экологиялық мәселелер


Экологиялық мәселелердi шешу болашағы мамандардың осы сала бойынша берiлетiн бiлiмдi игеру деңгейiне тәуелдi және қоршаған ортаны қорғауға деген адамгершiлiктi қатынасты көздейтiн iс-әрекетке негiзделген. Соған байланысты жоғары оқу орындары студенттерiнiң экологиялық бiлiмiн қалыптастырып дамыту мақсатында меңгертiлетiн пәндердiң барлығының мүмкiндiктерiн барынша тиiмдi пайдалану қажеттiлiгi туындайды. Ғалымдар адамның табиғатқа деген ықпалының арта түсуiне байланысты экологиялық үйлесiмдiлiктiң бұзылуына орай, биосфераның бұзылуына жол бермеу қажеттiгiне мән бере бастады. Сондықтан адамзатты айналадағы экологиялық ортаға ұқыптылықпен, қамқорлықпен қарауға баулуда, оқу-тәрбие жұмысы барысында баса назар аударып, экологиялық бiлiм мен тәрбие берудiң өз ерекшелiгi бар. Тiрi және өлi табиғаттың өзара байланысын ғылыми тұрғыда аша отырып, экологиялық факторлардың жан-жақты әсерiн түсiндiрде аналитикалық химия пәнiнiң әлеуетiн тиiмдi пайдалану маңызды мәселелердiң бiрi болып табылады. Себебi, қоршаған ортаға деген адамның қарым-қатынасы оның бiлiмiне, адмгершiлiктiк қатынасына, өз iс-әрекетiнiң салдарын бiлуiне тiкелей байланысты. Сонымен бiрге, қай жердiң болмасын экологиялық зардаптарын түсiндiруге, сондай-ақ, экологияға зиянды ықпалдарды түзетуге белсене кiрiсу бүгiнгi күнгi негiзгi мақсат болуы тиiс.
Осы мәселелердi ескере отырып болашақ мұғалiм - бүгiнгi студенттiң кәсiби компетенттiлiгiн аналитикалық химия материалдары арқылы экологиялық бiлiм бере отырып қалыптастыру мүмкiндiктерiн қарастырайық.
1. Химия-экология-образование (от редколлегии) ЖВХО им. Д.И.Менделеева, 1990, т.35, с.393.
2. Сарыбеков М.Н. Теория и практика экологической подготовки будущего учителя начальных классов. –Алматы: Ғылым, 1997. –С.35.
3. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. –Алма-Ата: Ана тiлi, 1991, -С.73.
4. Сармурзина А.Г. Еримбетова С.К., Чуйкова Н.А. и др. Основные этапы научного исследования в педагогике. Учебное пособие для магистров и аспирантов пед. специальностей. –Алматы: Каз ГУ, 1997. –С.62.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Әлеуметтік экологиялық мәселелер

Экологиялық мәселелердi шешу болашағы мамандардың осы сала бойынша
берiлетiн бiлiмдi игеру деңгейiне тәуелдi және қоршаған ортаны қорғауға
деген адамгершiлiктi қатынасты көздейтiн iс-әрекетке негiзделген. Соған
байланысты жоғары оқу орындары студенттерiнiң экологиялық бiлiмiн
қалыптастырып дамыту мақсатында меңгертiлетiн пәндердiң барлығының
мүмкiндiктерiн барынша тиiмдi пайдалану қажеттiлiгi туындайды. Ғалымдар
адамның табиғатқа деген ықпалының арта түсуiне байланысты экологиялық
үйлесiмдiлiктiң бұзылуына орай, биосфераның бұзылуына жол бермеу
қажеттiгiне мән бере бастады. Сондықтан адамзатты айналадағы экологиялық
ортаға ұқыптылықпен, қамқорлықпен қарауға баулуда, оқу-тәрбие жұмысы
барысында баса назар аударып, экологиялық бiлiм мен тәрбие берудiң өз
ерекшелiгi бар. Тiрi және өлi табиғаттың өзара байланысын ғылыми тұрғыда
аша отырып, экологиялық факторлардың жан-жақты әсерiн түсiндiрде
аналитикалық химия пәнiнiң әлеуетiн тиiмдi пайдалану маңызды мәселелердiң
бiрi болып табылады. Себебi, қоршаған ортаға деген адамның қарым-қатынасы
оның бiлiмiне, адмгершiлiктiк қатынасына, өз iс-әрекетiнiң салдарын бiлуiне
тiкелей байланысты. Сонымен бiрге, қай жердiң болмасын экологиялық
зардаптарын түсiндiруге, сондай-ақ, экологияға зиянды ықпалдарды түзетуге
белсене кiрiсу бүгiнгi күнгi негiзгi мақсат болуы тиiс.
Осы мәселелердi ескере отырып болашақ мұғалiм - бүгiнгi студенттiң
кәсiби компетенттiлiгiн аналитикалық химия материалдары арқылы экологиялық
бiлiм бере отырып қалыптастыру мүмкiндiктерiн қарастырайық.
Қоғам мен табиғаттың қарым-қатынасындағы қиыншылықтың алдын алу тек
ғылыми дәлелмен ғана iске асады. Адамның табиғатқа деген қарым-қатынасын
түбiрiмен өзгерту үшiн экологиялық бiлiм қажет. Табиғатқа деген қарым-
қатынастың ерекшелiгi – адам ағзасын табиғи дене, табиғаттың бөлшегi деп
түсiнуде. Табиғатты адам тiршiлiгiне пайдаланғанда оның тұрақты заңын,
үйлесiмдiлiк ерекшелiгiн бұзбауға тырысып, табиғаттың ғасырлар бойы
құралған мазмұнын қастерлей бiлуiмiз қажет. Ал оны қорғау негiзiне
алынатын экологиялық проблемаларды шешу үшiн, адамның құндылықты бағдарын
өзгерту қажет. Ол үшiн әртүрлi оқу пәндерiнен берiлетiн бiлiм мазмұнын ой
елегiнен өткiзген жөн. Осы бағытта бiрталай жұмыстар жүргiзiлуде. Бiрақ
олар әлi де болса әдiстемелiк тұрғыда жүйелеудi қажет етедi.
Экологиялық тәрбие мен бiлiм беру - табиғаты пайдаланудың ғылыми
негiздерi жөнiндегi бiлiмдi, қажеттi сенiм мен практикалық дағдыларды,
табиғатты қорғау, оны тиiмдi пайдалану және табиғи ресурстарды ұдайы өндiру
бойынша белгiлi бiр бағдарды және белсендi әлеуметтiк позицияны,
қалыптастыру мақсатында адамға ықпал етудi көздейтiн психолгиялық-
педагогикалық процесс. Оның негiзгi принциптерi: жалпыға бiрдейлiлiк және
үздiксiздiк, икемдiлiк, көпнұсқалылық, кәсiби бiлiм мен экологиялық бiлiм
мен тәрбиенiң бiрлiгi, практикалық қажеттiлiктермен байланысы, ұлттық
мүдделердiң ескеру, iзгiлендiру, экологиялық сана, ойлау және мәдениеттi
дамытуға бағдарлану. Осы принциптердi пәндердi оқытуда жүзеге толық
асырылылуын қамтамасыз ететiндей етiп жүйелеу қажет сияқты. Соның
нәтижесiнде олардың саны толықтырылуы да мүмкiн.
Химиялық бiлiм мен технология қоршаған орта бойынша қазiргi және
кейiннен туындайтын проблемаларды шешуде негiзгi рөл атқарады. Соған
байланысты қазiргi экологиялық проблемаларды зерделеу мен шешудiң басты
бағыттары:
- проблемалардың қойылымына, жинақталған мәлiметтерге мониторинг жасау;
- химиялық заттардың канцерогендi және мутагендi қауiптерiн ескере
отырып, улы заттардың қасиеттерiн зерттеу;
- аз қалдықты және қалдықсыз өндiрiстердi, энергия мен ресурстарды
сақтайтын технологияларды құру;
- ағынды суларды, газ қалдықтарын тазарту;
- химиялық қару-жарақтарды конверсиялау;
- қауiп-қатерлерге, химиялық апаттарға талдау жасау, оны болдырмау
жолдарын iздестiру және химиялық қауiпсiздiк;
- экологиялық жүйедегi, геосферадағы табиғи және антропогендiк химиялық
заттардың сипаты мен жайылуы;
- элементтердiң жаһандық биохимиялық циклдары мен биосфераның химиялық
орнықтылығы;
- химиялық-экологиялық сараптаулар, болжамдар жасау;
- әлеуметтiк және психологиялық мәселелер;
- экологиялық-химиялық, химиялық-экологиялық бiлiм мен тәрбие беру
1.
Сонымен қоса бұл жерде студенттердiң компетенттiлiгiн қалыптастыруда
олардың оқу процесiндегi өзiндiк iс-әрекеттерiне басымдық берiлуi - басты
шарт. Себебi, компетенттiлiк дегенiмiз – оқудың және өздiгiнен бiлiм
алудың нәтижесiнде қалыптасатын және адамның әлеуметтiк-мәдени мобильдiгiн
анықтайтын, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Демография және экологиялық мәселелер
Қазақстан Республикасындағы экологиялық мәселелер
Саясаттанудағы әлеуметтік мәселелер
Қазақ киносындағы әлеуметтік мәселелер
Экономикалық өсу және экологиялық мәселелер
Экофилді және экофобты діндердегі экологиялық мәселелер
Дүние жүзіндегі және Қазақстандағы қазіргі экологиялық мәселелер
Экономикалық өсу және экологиялық мәселелер туралы
Қазақстан Республикасының урбандалған аумақтарындағы әлеуметтік - демографиялық мәселелер
Тұрғындардың физикалық дамуымен байланысты медициналық-әлеуметтік мәселелер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь