Ms-dos операциялық жүйесі туралы ақпарат


І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 MS.DOS операциялық жүйе
2.2 MS.DOS операциялық жүйесінің командалары:
FORMAT, DISCK COPY, MODE, TREE, ATTRIB, ASSIGN
2.3 Компьютер конфигурациясын баптау
ІІІ Қорытынды
ІV Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
MS-DOS 1.2 операциялық жүйесі программаның сыртқы құрылғымен және бірімен-бірінің арасындағы өзара іс-әрекетін, жедел жадының үлестірілуін (таралуын), жұмыс процесі кезінде пайда болатын әртүрлі оқиғаларды айқындау және оларға сәйкес өзінің реакциясын қамтамасыз етеді. Пайдаланушы тіл директивасы жәрдемімен дербес ЭЕМ-на жалпы басшылық жасайды. Бұл жағдайда мынандай амалдар жасалуы мүмкін: дискілерді белгілеу, файлдардың көшірмесін алу, каталогты қарап шығу, көру, программаларды жіберу, дисплей, принтер жұмыстарының режимін орнату. MS-DOS ұсынатын әдістер (тәсілдері) бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу үшін ыңғайлы операциялық жағдай жасайды және қолданбалы пакеттерді, бағдарламаны соңғы пайдаланатындарға автомат-талындырылған жұмыс орнын әзірлеу үшін жаңа тәсілдермен ену негіздерін құрады.
MS-DOS операциялық жүйесі мынадай компоненттерден тұрады: енгізу-шығарудың базалық жүйесі (BIOS), бастапқы жұмысқа жүктеу блогі (BOOT RECORD), енгізу-шығару база-лық жүйесінің кеңес модулі, үзілікті өңдеу модулі, командалық процессор, утилиттер.
1. Балапанов Е.Қ., Бөрiбаев Б.Б., Дәулетқұлов А.Қ - Алматы 2001. Шартарап.
2. Балапанов Е.Қ., Бөрiбаев Б.Б. - Информатикадан 30 сабақ. Алматы 2003.
3. “100 000 рефератов” CD.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 MS-DOS операциялық жүйе
2.2 MS-DOS операциялық жүйесінің командалары:
FORMAT, DISCK COPY, MODE, TREE, ATTRIB, ASSIGN
2.3 Компьютер конфигурациясын баптау
ІІІ Қорытынды
ІV Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
MS-DOS туралы жалпы мәліметтер
MS-DOS 1.2 операциялық жүйесі программаның сыртқы құрылғымен және
бірімен-бірінің арасындағы өзара іс-әрекетін, жедел жадының үлестірілуін
(таралуын), жұмыс процесі кезінде пайда болатын әртүрлі оқиғаларды айқындау
және оларға сәйкес өзінің реакциясын қамтамасыз етеді. Пайдаланушы тіл
директивасы жәрдемімен дербес ЭЕМ-на жалпы басшылық жасайды. Бұл жағдайда
мынандай амалдар жасалуы мүмкін: дискілерді белгілеу, файлдардың көшірмесін
алу, каталогты қарап шығу, көру, программаларды жіберу, дисплей, принтер
жұмыстарының режимін орнату. MS-DOS ұсынатын әдістер (тәсілдері)
бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу үшін ыңғайлы операциялық жағдай
жасайды және қолданбалы пакеттерді, бағдарламаны соңғы пайдаланатындарға
автомат-талындырылған жұмыс орнын әзірлеу үшін жаңа тәсілдермен ену
негіздерін құрады.
MS-DOS операциялық жүйесі мынадай компоненттерден тұрады: енгізу-
шығарудың базалық жүйесі (BIOS), бастапқы жұмысқа жүктеу блогі (BOOT
RECORD), енгізу-шығару база-лық жүйесінің кеңес модулі, үзілікті өңдеу
модулі, командалық процессор, утилиттер.

2.1 MS-DOS операциялық жүйе

MS-DOS операциялық жүйесі дискеттің түпкі каталогында немесе С:
дискісінде файлдар түрінде сақталады да, мынадай бөліктерден (модульдерден)
тұрады:
— BIOS модулі — компьютердің тұрақты жадында жазылған мәліметтерді
енгізу-шығарудың негізгі жүйесі. Бұл модуль комьпьютер шыққан заводта
жазылып өшірілмей тұрақты сақталады. Ол ЭЕМ іске қосылған сәтте құрғылардың
жұмыс істеу қабілеттілігін тексеріп, мәліметті енгізу-шығаруға байланысты
ОС-тің қарапайым және әмбебап қызметтерін орындайды;
— Операциялық жүйенің жүктеуіші — бұл өте қысқа программа,
компьютердің жедел жадында тұрақты сақталып қалатын DOS операциялық жүйе
модульдерін комьпютер жадына (IO.SYS,MSDOS.SYS) оқуды іске асырады;
— IO.SYS сыртқы құрылғылармен (пернелік тақта, дис-плей, принтер,
байланыс адаптері және динамик) информация алмасудың барлық операцияларын
атқарады;
— MSDOS.SYS файлдар даярлауға мүмкіндік береді және ЭЕМ жедел жадын
басқарады, оған әрқашанда жедел жадта қанша бос орын бар екенін белгілі;
— COMMAND.COM — пайдаланушы жұмысы үшін тағайындалған командалық
процессор. Ол ЭЕМ іске қосылған кезден пайдаланушынын талабы бойынша
процессор орындайтын барлық резидентті немесе ішкі командаларды қамтамасыз
етеді. Ал транзитті сыртқы командаларды орындау үшін ол дискіден соларға
сәйкес программалық файлды іздеп, егер табылса, оны жедел жадқа жүктеп,
оған басқаруды береді. Программа жұмысы аяқталған соң коммандалық процессор
оны жадтан жойып, экранға әрі қарай жұмысқа даяр екндігін білдіретін шақыру
мәліметін (DOS шақыруы) шығарады.
— DOS-тың сыртқы немесе кірме (транзитті) коман-далары — операциялық
жүйемен бірге бөлек-бөлек модульдер түрінде берілетін программалар, кейде
утилиттер деп те айтыла береді. Олар кірме командалар ретінде әртүрлі
қызметтер атқарады, мысалы, дискетті форматтау, дискілерді тексеру және т.
с. с.
— Құрылғылар драйвері — DOS жүйесін толықтырып, жаңадан қосылған
шеткері құрылғыларды басқару ісін орындайтын арнайы программалар.
Драйверлер компьютердің жедел жадына операциялық жүйемен бірге жүктеледі
де, олардың аттары CONFIG.SYS деген арнаулы файлда жазылады. Операциялық
жүйе жедел жадқа жүктелгеннен кейін дискіден конфигурациялық (құрамдық)
файл CONFIG.SYS оқылып құрылғылар драйверлері де жедел жадқа орналасады.
Мұнан кейін командалық COMMAND.COM файылы оқылады, ол басқару ісін
атқарады. Бұл командалық процессор тағы бір командалық AUTOEXEC.BAT файылын
іске қосып, оның ішіндегі командалық программаларды біртіндеп орындай
бастайды.
Егер ай-күнін енгізу керек болса, көбінесе европалық стандарт
қолданылады: күн, ай, жыл (америкалық стандарт: ай, күн, жыл), ДД-ММ-УУ
немесе ДД\ММ\УУ форматында ДД-күн, ММ-ай, УУ-жыл. Уақытты мынадай форматпен
беруге болады: HU:MM:SS немесе HU:MM, мұнда HU-сағаттар, MM-минуттар, SS-
секундтар.
ДК дискісі өте қатаң (винчестер)-құрылғылары С;Д;Е;F:2 дискет үшін
қоры-құрылғылары А:В: қажет болғанда конверттегі дискет қор саңылауына
кіргізіледі (орналастырылады) пердесі жабылады және қор жұмес істеуге
дайын. Жұмыс бастауға шақыру: С:\.
КАТАЛОГ (директорий) – дискідегі арнаулы орын: ішкі каталогтың аттары,
файлдың аттары, файлдың өлшемі туралы мәліметтер, олардың жаңартылуын
көрсететін уақыттар және т.б. Әр дискіде түпкі (негізгі) каталог болады.
Барлық каталогтар ағаш бұтақтары тәрізді құрылымды құрады.
Мысал: D дискісіндегі STUD2KK каталогіндегі EM 96 ішкі каталогының аты
D:\STUD2KK\EM 96k.
ФАЙЛ – дайын программаларды, олардың текстерін, берілгендерді және
басқаларды сақтайтын дискідегі аты аталған облыс. Файлдың құрама аттары да
болуы мүмкін:
Файлдың – аты [түрі],
мұндағы [ ] квадрат жақша ішіндегі параметрдің міндетті емес екенін
білдіреді, яғни болмауы да мүмкін. Аты әруақытта әріппен басталады және
әріптер мен цифрлар (8 символ) жиынынан тұрады. Кеңеюі 3 цифрға дейін
болады, файлдың мақсатын нұсқайды:
.com,.exe – дайын программалар,
.bak – файлдың ескі хабары,
.dos – құжат,
.bat – команда беруші файл (әмірші файл),
.pas,.for,.c.asm,.bas – Паскальдағы, фортрандағы, Cu-дегі,
Ассемблердегі және Бейсиктегі программалар.
Файлдардың аттарына мысалдар: ааа, asber.pas, kutt ll.com, a2ww,
asber.bak.
ЖОЛ - бұл каталогтар аты немесе символдар тізбегі: ..-кезектегі
каталогтан немесе \-негізгі каталогтан. Мысалдар:
\Y\AST,\STUD2k\EK96,..\EK96.
Файлдың толық атының түрі:
[Дисковод] [жол\] файлдың аты
Мысалдар: а:ter,c:\Y\AST\aaa.bak, d:\Stud2k\EK96\Sabit.
Әрбір ДК 3 арнайы файл бар:
1) CONFIGSYS - конфигурация файлы, мұнда берілген параметрлер VS-
DOS-тың файлмен, жадымен, қолданбалы программамен және
аппараттық құрылғыларымен қалай жұмыс істейтінін анықтайды.
2) AUTOEXEC.BAT-MS-DOS-ті іске қосқаннан кейін бұл файл жазылған
нұсқауларды іздейді және орындайды, әрі бұл әмірлер күйге
келтіру параметрлерін анықтайды, мысалы, орыс драйверін іске
қосу, жолды орнату және т.б.
3) COMMAND.COM- бұл әмірлік процессор. Мұнда құрамында MS-DOS
әмірі бар, ол арқылы әмірді өңдеу орындалады.

MS-DOS – Microsoft фирмасы шығарған компьютерді қосқанда жүктелетін
дискідегі операциялық жүйе болып табылады.
Оның IBMPC компьютерлеріне арналған алғашқы нұсқасы 1981 жылы
Microsoft фирмасында жасалған. Ал MS-DOS -3.3 нұсқасы 1987 жылы жасалды да,
келесі 3-4 жылға стандарт болып саналды. Қазыргі кезде ең қуатты
компьютерлерде оның 4.0, 6.2, 7.0 нұсқасы қолданылады.
DOS көмегімен мыналар іске асады:
• Компьютер мен оны пайдаланушы адам арасындағы сұхбат;
• Компьютерді басқару;
• Қолданбалы бағдарламаларды іске қосу;
DOS операцялық жүйесі келесі бөлімдерден тұрады:
1. Енгізу-шығару (BIOS) базалық жүйесі, ол барлық кезде компьютердің
жанында тұрады да енгізу-шығаруға байланысты операциядық жүйені ең
қарапайым және әмбебап қызметтерін атқарады;
2. Операциялық жүйені жүктеуіші – DOS-ты іске қосатын бағдарлама;
3. IQ SYS және MS-DOS.SYS дискілік файлдары (атаулары) DOS нұсқасына
байланысты өзгереді;
4. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
MS DOS операциялық жүйесі
MS-DOS операциялық жүйесі
MS DOS операциялық жүйесі туралы
Ms-Dos операциялық жүйесі туралы
MS DOS операциялық жүйесі туралы мағлұмат
Операциялық жүйе. MS DOS
Ms dos операциялық жүйесi. Графикалық редактор
Novell DOS операциялық жүйесі
Ms dos операциялық жүйесінің құрылымы
MS DOS операциялық жүйесінің құрылымы жайлы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь