Қазақстан Республикасының заңыБілім туралы
(2011.24.10. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
өзгерістер мен толықтыруларыменОсы Заң білім беру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, осы саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін айқындайды және Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың білім алуға конституциялық құқығын қамтамасыз етуге бағытталған.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) адъюнктура - әскери оқу орындарында жоғары білікті ғылыми-педагогтік кадрлар даярлау нысаны;Заңыменбұр.ред.қара2) академия – мамандықтардың бір-екі тобы бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орны;Заңымен2-1) академиялық оралымдылық – оқыту немесе зерттеулер жүргізу үшін белгілі бір академиялық кезеңге: семестрге немесе оқу жылына өзінің жоғары оқу орнында немесе оқуды жалғастыру үшін басқа жоғары оқу орнында кредиттер түрінде меңгерген білім беретін оқу бағдарламаларынан міндетті түрде қайта сынақ тапсыра отырып, басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелге) білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді ауыстыру;
2-2) аккредиттеу органдары – стандарттарды (регламенттерді) әзірлейтін және өздері әзірлеген стандарттар (регламенттер) негізінде білім беру ұйымдарын аккредиттеуден өткізетін заңды тұлғалар;
2-3) аккредиттеу стандарттары (регламенттері) – аккредиттеу органының аккредиттеу рәсіміне қойылатын талаптарды белгілейтін құжаттары;
3) атаулы стипендия - тиісті білім беру бағдарламаларын ойдағыдай меңгерген, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын, оқу орнының қоғамдық, мәдени және спорттық өміріне белсене қатысатын неғұрлым қабілетті білім алушыларды көтермелеу үшін жеке немесе заңды тұлғалар тағайындайтын стипендия; Заңымен3-1) әдістемелік кабинет – білім беруді басқару органдарының білім беру процесінің ұйымдастырушылық-әдістемелік қамсыздандырылуын, нәтижелілігін талдау мен бағалауды, педагог кадрлардың шығармашылық өсуіне және олардың кәсіптік тұрғыдан өзін-өзі жетілдіруіне жәрдемдесетін инновациялық педагогикалық тәжірибені жинақтау мен таратуды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі;
4) бакалавр - жоғары білім берудің тиісті білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін академиялық дәреже;

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 85 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасының
Заңы
 
Білім туралы
(2011.24.10. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
(2011.24.10. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Осы Заң білім беру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, осы
саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін айқындайды және
Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасында
тұрақты тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың білім алуға
конституциялық құқығын қамтамасыз етуге бағытталған.
 
1-тарау. Жалпы ережелер
 
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) адъюнктура - әскери оқу орындарында жоғары білікті ғылыми-педагогтік
кадрлар даярлау нысаны;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 2) тармақша жаңа
редакцияда (бұр.ред.қара)
2) академия – мамандықтардың бір-екі тобы бойынша жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу
орны;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 2-1), 2-2), 2-3) тармақшалармен
толықтырылды
2-1) академиялық оралымдылық – оқыту немесе зерттеулер жүргізу үшін
белгілі бір академиялық кезеңге: семестрге немесе оқу жылына өзінің жоғары
оқу орнында немесе оқуды жалғастыру үшін басқа жоғары оқу орнында кредиттер
түрінде меңгерген білім беретін оқу бағдарламаларынан міндетті түрде қайта
сынақ тапсыра отырып, басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелге)
білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді ауыстыру;
2-2) аккредиттеу органдары – стандарттарды (регламенттерді) әзірлейтін
және өздері әзірлеген стандарттар (регламенттер) негізінде білім беру
ұйымдарын аккредиттеуден өткізетін заңды тұлғалар;
2-3) аккредиттеу стандарттары (регламенттері) – аккредиттеу органының
аккредиттеу рәсіміне қойылатын талаптарды белгілейтін құжаттары;
3) атаулы стипендия - тиісті білім беру бағдарламаларын ойдағыдай
меңгерген, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын, оқу орнының қоғамдық,
мәдени және спорттық өміріне белсене қатысатын неғұрлым қабілетті білім
алушыларды көтермелеу үшін жеке немесе заңды тұлғалар тағайындайтын
стипендия; 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 3-1) тармақшамен толықтырылды
3-1) әдістемелік кабинет – білім беруді басқару органдарының білім беру
процесінің ұйымдастырушылық-әдістемелік қамсыздандырылуын, нәтижелілігін
талдау мен бағалауды, педагог кадрлардың шығармашылық өсуіне және олардың
кәсіптік тұрғыдан өзін-өзі жетілдіруіне жәрдемдесетін инновациялық
педагогикалық тәжірибені жинақтау мен таратуды қамтамасыз ететін құрылымдық
бөлімшесі;
4) бакалавр - жоғары білім берудің тиісті білім беру бағдарламаларын
меңгерген адамдарға берілетін академиялық дәреже;
5) бейін алды даярлық - білім алушының жеке білім беру траекториясының
негізгі орта білім беруді таңдауын мақсатты педагогикалық
қолдау;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 5-1) тармақшамен толықтырылды
5-1) бейіндік мектеп – жалпы орта білім берудің білім беретін оқу
бағдарламасын іске асыратын оқу орны;
6) бейінді оқыту - білім алушылардың мүдделерін, бейімділігі мен
қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау және даралау процесі, білім
беру процесін ұйымдастыру;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 7) тармақша жаңа
редакцияда (бұр.ред.қара)
7) Болашақ халықаралық стипендиясы – Қазақстан Республикасының
азаматтарын жетекші шетелдік жоғары оқу орындарында күндізгі оқу нысаны
бойынша оқыту немесе ғылыми, педагог, инженерлік-техникалық және медицина
қызметкерлерінің шетелдік ұйымдарда тағылымдамадан өтуі үшін Қазақстан
Республикасының Президенті тағайындайтын стипендия;2011.24.10. № 487-ІV ҚР
Заңымен 7-1), 7-2), 7-3) және 7-4) тармақшалармен толықтырылды
7-1) біліктілікті арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесі – білім беру
қызметкеріне ұйымды, оқытудың мазмұны мен мерзімдерін таңдауға мүмкіндік
беретін, мемлекет белгілеген және белгілі бір ақша сомасымен қамтамасыз
етілген, атаулы құжат (ваучер) түрінде ресімделген жан басына шаққандағы
норматив негізінде қаржыландырылатын біліктілікті арттыру нысаны;
7-2) біліктілікті арттыру институты – үздіксіз білім беру жүйесінде
кадрлардың кәсіптік біліктілігін арттырудың және оларды қайта даярлаудың
актуалды білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын, білім берудегі
әдістемелік жұмыстың тиімділігін қамтамасыз ететін инновациялық процестерді
қолдауды жүзеге асыратын білім беру ұйымы;
7-3) біліктілікті беру – нақты мамандық бойынша тиісті кәсіптік қызмет
түрінің шеңберінде жұмысты орындау үшін қажетті жеке қабілеттілік, кәсіптік
білім, шеберлік пен дағдылар жиынтығын растау рәсімі;
7-4) білім алу үшін арнайы жағдайлар – мүмкіндігі шектеулі адамдардың
онсыз жалпы білім беретін және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламаларын
меңгеруі мүмкін болмайтын, арнайы білім беретін оқу бағдарламаларын және
арнайы оқыту әдістерін, техникалық және өзге де құралдарды, өмір сүру
ортасын, сондай-ақ медициналық, әлеуметтік және өзге де қызметтер көрсетуді
қоса алғанда, білім алу үшін жағдайлар;
8) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу пәнін
оны зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің
мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;
9) білім алушыларды қорытынды аттестаттау - тиісті білім беру деңгейінің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін
олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 10) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
10) білім беру гранты - жоғары білім алуға төлеу үшін Қазақстан
Республикасының заңнамасымен белгіленген шарттармен білім алушыға берілетін
ақшаның нысаналы сомасы;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 10-1) тармақшамен
толықтырылды
10-1) білім беру кредиті – қаржылық ұйымдар мерзімділік, ақылылық және
қайтарымдылық шарттарымен оқыту ақысын төлеу үшін қарыз алушыға беретін
ақша;
11) білім беру қызметі - білім беру субъектілерінің мақсатты, педагогтік
негізделген, дәйекті өзара іс-қимылы барысында жеке адамды оқыту, дамыту
және тәрбиелеу міндеттері шешілетін процесс;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен
12) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
12) білім беру мониторингі - білім беру процестерін жүзеге асырудың жай-
күйін және нәтижелері мен шарттары өзгеруінің серпінін, білім алушылар
контингентін, білім беру ұйымдары желісін, сондай-ақ олардың қызметі
жетістіктерінің рейтингілік көрсеткіштерін жүйелі түрде байқау, талдау,
бағалау және болжау;
13) білім беру саласындағы уәкілетті орган - білім беру саласындағы
басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының орталық атқарушы органы;
14) білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі - білім беру сапасының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, жеке адамның, қоғам
мен мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкестігін белгілеудің институционалдық
құрылымдары, рәсімдері, нысандары мен әдістерінің жиынтығы;
15) білім беру туралы құжаттарды нострификациялау - басқа мемлекеттерде,
халықаралық немесе шетелдік оқу орындарында (олардың филиалдарында) білім
алған адамдарға берілген құжаттардың баламалылығын айқындау мақсатында
жүргізілетін рәсім;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 16) тармақша жаңа
редакцияда (бұр.ред.қара)
16) білім беру ұйымдарын аккредиттеу – білім беру қызметтерінің сапасы
туралы объективті ақпарат беру және оны арттырудың тиімді тетіктерінің бар
екенін растау мақсатында аккредиттеу органының белгіленген аккредиттеу
стандарттарына (талаптарына) сәйкестігін тану рәсімі;
17) білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау - білім беру ұйымдары
көрсететін білім беру қызметтерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт
талаптарына сәйкестігін бақылау мақсатымен жүргізілетін рәсім; 2011.24.10.
№ 487-ІV ҚР Заңымен 17-1) тармақшамен толықтырылды
17-1) білім беру ұйымының ерекше мәртебесі – оқуға қабылдаудың тәртібін
дербес анықтауға, өз бетінше әзірленген білім беретін оқу бағдарламаларын
іске асыруға, оқу, ғылыми және әдістемелік қызмет саласында өзінің
нормалары мен нормативтерін пайдалануға, білім туралы өз үлгісіндегі
құжаттарды беруге мүмкіндік жасайтын жұмыс істеудің ерекше
режимі;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 18) тармақша жаңа редакцияда
(бұр.ред.қара)
18) гимназия – білім алушылардың бейімділігі мен қабілетіне сәйкес
қоғамдық-гуманитарлық және өзге де бағыттар бойынша кең ауқымда және
тереңдете білім беруді қамтамасыз ететін бастауыш, негізгі орта және жалпы
орта білім берудің жалпы білім беретін және қосымша білім беретін оқу
бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 18-1), 18-2), 18-3) және 18-4)
тармақшалармен толықтырылды
18-1) ғылыми-әдістемелік жұмыс – ғылым жетістіктері мен озық
педагогикалық тәжірибеге негізделген және үздіксіз білім беру жүйесінің
жұмыс істеуін және оны дамытуды жетілдіруге бағытталған қызмет түрі;
18-2) ғылым кандидаты, ғылым докторы – ізденушілердің диссертациялар
қорғауы негізінде берілген ғылыми дәрежелер;
18-3) докторант – докторантурада білім алатын адам;
18-4) докторантура – философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор
ғылыми дәрежесі беріле отырып, ғылыми және педагог кадрларды даярлауға
бағытталған, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім
беретін оқу бағдарламасы;
19) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
20) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
21-1) жоғары техникалық мектеп – техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім берудің интеграцияланған білім беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын оқу орны;
21-2) зерттеу университеті – Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен,
бес жылға арналған даму бағдарламасын және мамандықтардың үш және одан да
көп тобы бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің өз
бетінше әзірленген білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын, жаңа
білімді жинақтау мен трансферттеу үшін іргелі және қолданбалы ғылыми
зерттеу нәтижелерін пайдаланатын жоғары оқу орны;
21-3) инклюзивті білім беру – оқытудың тиісті білім беретін оқу
бағдарламаларына білім алушылардың өзге де санаттарымен тең
қолжетімділікті, арнайы жағдайларды қамтамасыз ету арқылы дамытуға түзету-
педагогикалық және әлеуметтік қолдауды көздейтін, мүмкіндігі шектеулі
адамдарды бірлесіп оқыту және тәрбиелеу;
21) жалпы білім беретін мектеп - бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ оқушылар
мен тәрбиеленушілерге қосымша білім берудің оқу бағдарламаларын іске
асыратын оқу орны;
22) инновациялық - білім беру консорциумы - жоғары оқу орындары, ғылыми
ұйымдар мен өндіріс саласында жұмыс істейтін басқа да заңды тұлғалар
іргелі, қолданбалы ғылыми зерттеулер мен технологиялық инновациялар
негізінде жоғары білікті мамандар даярлау үшін зияткерлік, қаржылық және
өзге де ресурстарды біріктіретін, бірлескен қызмет туралы шарт негізіндегі
ерікті тең құқықты бірлестік;
23) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
24) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
25) институт – жоғары білім берудің білім беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын жоғары оқу орны;
26) институционалдық аккредиттеу - білім беру ұйымының білім беру
бағдарламаларын мәлімделген мәртебесіне сәйкес сапалы ұсынуы жөніндегі
қызметін бағалау;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 26-1) тармақшамен толықтырылды
26-1) интеграцияланған білім беретін оқу бағдарламалары – білім беретін
оқу бағдарламаларының тиісті мазмұнды аспектілерін біріктіру негізінде
әзірленген білім беретін оқу бағдарламалары;
27) интернатура - медициналық жоғары оқу орындарының білім алушыларын
базалық медициналық білім беру шеңберінде бір немесе екі жылдық даярлау
нысаны;
28) интернаттық ұйымдар - жатын орны беріле отырып, белгілі бір
санаттағы адамдардың білім алу құқығына мемлекеттік кепілдікті қамтамасыз
ететін білім беру ұйымдары;
28-1) кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтары – ата-анасын немесе
басқа да заңды өкілдерін анықтағанға дейін үш жастан он сегiз жасқа дейiнгi
қадағалаусыз және панасыз қалған балаларды, оларды уақтылы орналастыру
мүмкін болмаған жағдайда ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың
қамқорлығынсыз қалған балаларды, қорғаншылық және қамқоршылық органы
балалардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төнген кезде ата-анасынан
(олардың біреуінен) немесе қамқорлыққа алған басқа адамдардан алып қойған
балаларды, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарына жіберілген балаларды
қабылдауды және уақытша ұстауды қамтамасыз ететін, білім беру органдарының
қарамағындағы ұйым;
29) кәсіптік бағдар - білім алушының кәсіптік қызығушылықтарына, жеке
қабілеттері мен психикалық-физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес білім беру
және кәсіптік мүмкіндіктер саласында, мамандық пен оқитын орнын еркін және
саналы таңдау құқықтарын іске асыруына ақпараттар мен консультациялық көмек
беру;
29-1) кәсіптік даярлау – техникалық және қызмет көрсету еңбегі
мамандарын даярлау бойынша қысқартылған мерзіммен оқытудың кәсіптік білім
беретін оқу бағдарламаларын іске асыруды көздейтін техникалық және кәсіптік
білім беру жүйесінің бір бөлігі;
30) кәсіптік даярлықты бағалау – техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім берудің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымдары түлегінің біліктілік (қабілеті) деңгейінің тиісті кәсіптік
қызмет түрі шеңберінде жұмысты орындауға сәйкестігі дәрежесін айқындау;
31) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
32) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
33) кешенді тестілеу - ақпараттық технологиялар қолданылып, бірнеше оқу
пәндері бойынша бір мезгілде өткізілетін емтихан нысаны;
34) клиникалық база - жоғары оқу орнының немесе денсаулық сақтау
ұйымының жергілікті денсаулық сақтау ұйымдарының базасында жұмыс істейтін,
материалдық-техникалық базасының жоғары деңгейі болатын, ұйымдық-
әдістемелік, оқу, емдеу-диагностикалық және ғылыми-зерттеу жұмысының
қазіргі заманғы әдістері негізінде дәрігерлерді, ғылыми кадрларды даярлауды
және қайта даярлауды жүзеге асыратын және медициналық көмектің барлық
түрлерін көрсететін клиникасы;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 35) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
35) колледж – жалпы орта және техникалық пен кәсіптік білім берудің
немесе орта білімнен кейінгі білім берудің білім беретін оқу
бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;
35-1) кооперативтік оқыту – мемлекеттің, жұмыс берушілердің және оқу
орындарының корпоративтік жауапкершілігіне негізделген, кадрларды кәсіптік
даярлауды ұйымдастыру нысандарының бірі;
36)  кредиттік оқыту технологиясы - білім алушының және оқытушының оқу
жұмысының көлемін өлшеудің сәйкестендірілген бірлігі ретінде кредитті
пайдалана отырып, білім алушылардың пәндерді оқып зерделеу дәйектілігін
таңдауы және дербес жоспарлауы негізіндегі оқыту;
37) қабылдау квотасы - І, ІІ топтағы мүгедектер, жеңілдектер мен
кепілдектер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне
теңестірілген адамдар, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар, ауыл
(село) жастары арасынан шыққан азаматтар мен Қазақстан Республикасының
азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарды, сондай-ақ жетім балалар
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі және жоғары білім беретін білім беру ұйымдарына
кабылдау үшін бөлінетін мемлекеттік білім беру тапсырысының, оның ішінде
білім беру гранттары көлемінің шекті саны;
37-1) Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Өркен
білім беру гранты (бұдан әрі – Өркен гранты) – Назарбаев Зияткерлік
мектептері мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балалардың
оқуына ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
тағайындайтын грант;
37-2) қауымдастырылған профессор (доцент), профессор – жоғары оқу
орнының немесе ғылыми ұйымның қолдаухаты бойынша білім беру саласындағы
уәкілетті орган беретiн ғылыми атақтар;
38) қашықтықтан білім беру технологиясы - білім алушы мен педагог
қызметкердің жанама (алыстан ) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы
кезінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып
жүзеге асырылатын оқыту;
38-1) қосымша білім беретін мектептен тыс ұйым – білім алушылар мен
тәрбиеленушілерге қосымша білім берудің білім беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын оқу-тәрбие ұйымы;
39) қосымша білім беру – білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жан-жақты
қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын тәрбиелеу мен
оқыту процесі;
40) лицей – оқушылардың бейімділігі мен қабілетіне сәйкес оларға кең
ауқымда және тереңдете жаратылыстану-математикалық білім беруді қамтамасыз
ететін негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін және
қосымша білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;
41) магистр - жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу
бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін академиялық дәреже;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 41-1) тармақшамен толықтырылды
41-1) магистрант – магистратурада білім алатын адам; 2011.24.10. № 487-
ІV ҚР Заңымен 41-2) тармақшамен толықтырылды
41-2) магистратура – тиісті мамандығы бойынша магистр академиялық
дәрежесі беріле отырып, ғылыми және педагог кадрлар даярлауға бағытталған,
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім беретін оқу
бағдарламасы;
42) мамандандырылған аккредиттеу - білім беру ұйымы іске асыратын
жекелеген білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау;
43) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
44) мемлекеттік атаулы стипендия - Қазақстан Республикасының Президенті
және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын стипендия;
45) мемлекеттік білім беру тапсырысы - мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
жөнінде, экономиканың қажеттілігін қамтамасыз ету, білікті жұмыс күші мен
қоғамның зияткерлік әлеуетін молықтыру үшін білікті қызметкерлер мен
мамандарды даярлау, біліктілігін арттыру және қайта даярлау жөнінде, сондай-
ақ білім беру жүйесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету жөнінде мемлекет
қаржыландыратын қызмет көрсетулер көлемі;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 45-
1) тармақшамен толықтырылды
45-1) мемлекеттік бітіру емтиханы – білім алушылардың жалпы орта білім
беру курсын бітіргенін куәландыратын мемлекеттік үлгідегі құжатты алуы үшін
қажетті талап болып табылатын, жалпы орта білім беру ұйымдарында оларды
қорытынды аттестаттау нысандарының бірі;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 46)
тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
46) оқу бағдарламасы – әрбір оқу пәні (сабақ) бойынша меңгерілуге тиісті
білімнің, шеберліктің, дағдылар мен біліктіліктің мазмұны мен көлемін
айқындайтын бағдарлама;
47) оқу жоспары - білім берудің тиісті деңгейіндегі оқу пәндерінің
(предметтерінің) тізбесі мен көлемін, оларды зерделеу тәртібі мен бақылау
нысандарын регламенттейтін құжат;
48) оқу-клиникалық орталығы - медициналық жоғары оқу орнының қазіргі
заманғы аппаратурамен, фантомдармен және муляждармен жабдықталған және
білім алушылардың және (немесе) медицина қызметкерлерінің практикалық
(клиникалық) машықтарды меңгеруіне және оларды бақылауға арналған
құрылымдық бөлімшесі;
49) орта білім - азаматтардың Қазақстан Республикасының Конституциясымен
кепілдік берілген, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарттарына сәйкес бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің
жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеруі нәтижесінде алатын
білімі;2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 49-1) тармақшамен толықтырылды
49-1) Орта білім беретін үздік ұйым гранты – облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органдары мемлекеттік
орта білім беру ұйымдарына рейтингілік көрсеткіштері негізінде конкурс
қорытындылары бойынша жыл сайын бөлетін ақша;
50) педагог қызметкерлерді аттестаттау - педагог қызметкердің біліктілік
деңгейінің біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында
жүргізілетін рәсім;
51) резидентура - клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан
кейінгі тереңдетілген медициналық білім алу нысаны;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 51-1) тармақшамен толықтырылды
51-1) резидентура тыңдаушысы – клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу
орнынан кейінгі тереңдетілген медициналық білім берудің білім беретін оқу
бағдарламаларын меңгеретін маман;
52) рухани (діни) білім беру ұйымдары - дін қызметшілерін даярлаудың
кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орындары;
53) стипендия - білім алушыларға олардың тамағына, күнелтуіне және оқу
әдебиетін сатып алуына жұмсалатын шығындарды ішінара жабу үшін берілетін
ақша сомасы;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 53-1) тармақшамен толықтырылды
53-1) студент – техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және
жоғары білім берудің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымында оқитын адам;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 53-2) тармақшамен толықтырылды
53-2) тірек мектеп (ресурс орталығы) – шағын жинақталған мектеп
оқушыларының сапалы білім алуына қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында
қысқа мерзімді сессиялық сабақтарды және аралық әрі қорытынды аттестаттауды
өткізу үшін базасында таяу маңдағы шағын жинақталған мектептердің білім
беру ресурстары шоғырланатын жалпы орта білім беру ұйымы;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 54) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
54) университет – мамандықтардың үш және одан да көп тобы бойынша жоғары
білім берудің, магистратураның және докторантураның білім беретін оқу
бағдарламаларын іске асыратын, іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге
асыратын, ғылыми және әдістемелік орталық болып табылатын жоғары оқу орны;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 55) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
55) училище – мәдениет пен өнер саласында негізгі орта, жалпы орта,
техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім берудің білім
беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 56) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
56) тармақша бойынша орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ
тіліндегі мәтін өзгермейді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 56-1) тармақшамен толықтырылды
56-1) ұлттық жоғары оқу орны – елдің жетекші ғылыми және әдістемелік
орталығы болып табылатын, ерекше мәртебесі бар жоғары оқу орны;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 56-2) тармақшамен толықтырылды
56-2) ұлттық зерттеу университеті – ерекше мәртебесі және Қазақстан
Республикасының Үкіметі бекіткен, бес жылға арналған даму бағдарламасы бар,
мамандықтардың үш және одан да көп тобы бойынша жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім берудің өз бетінше әзірленген білім беретін оқу
бағдарламаларын іске асыратын, жаңа білімді жинақтау мен трансферттеу үшін
іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеу нәтижелерін пайдаланатын жоғары оқу
орны;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 57) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
57) философия докторы (РһD), бейіні бойынша доктор – тиісті мамандықтар
бойынша докторантураның кәсіптік білім беретін оқу бағдарламаларын
меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін ғылыми дәреже;
58) шағын жинақты мектеп - білім алушылар контингенті шағын, сынып-
жинақтары біріктірілген және оқу сабақтарын ұйымдастырудың өзіндік нысаны
бар жалпы білім беретін мектеп;
59) экстернат - білім алушы сабаққа үнемі қатыспай-ақ тиісті білім беру
бағдарламасының оқу пәндерін өз бетімен оқитын оқыту нысандарының бірі;
60) эксперименттік алаң - жаңа педагогтік технологиялар мен білім
беретін оқу бағдарламаларын мақұлдаудан өткізуге арналған эксперимент
режимінде білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы;
61) элиталық білім - дарынды адамдарға арналған мамандандырылған білім
беру ұйымдарында іске асырылатын арнайы білім беретін оқу бағдарламалары
бойынша алынатын білім.
 
2-бап. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасы Қазақстан
Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы
Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері
қолданылады.
 
3-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптері
1. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері
мыналар болып табылады:
1) баршаның сапалы білім алуға құқықтарының теңдігі;
2) білім беру жүйесін дамытудың басымдығы;
3) әрбір адамның зияткерлік дамуы, психикалық-физиологиялық және жеке
ерекшеліктері ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге
қолжетімділігі;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 4) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
4) білім берудің зайырлы, гуманистік және дамытушылық сипаты, азаматтық
және ұлттық құндылықтардың, адам өмірі мен денсаулығының, жеке адамның
еркін дамуының басымдығы;
5) адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу;
6) жеке адамның білімдарлығын ынталандыру және дарындылығын дамыту;
7) білім беру деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз ететін білім беру
процесінің үздіксіздігі;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 8) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
8) оқытудың, тәрбиенің және дамытудың бірлігі;
9) білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, білім беру жүйесі
қызметінің ашықтығы;
10) білім беру ұйымдарының меншік нысандары, оқыту мен тәрбиенің
нысандары, білім беру бағыттары бойынша алуан түрлі болуы.
2. Білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың
(бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне тыйым
салынады.
 
2-тарау. Білім беру жүйесін басқару
 
4-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің білім беру саласындағы құзыреті

Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты әзірлейді және
іске асырады;
2) білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламалары мен білім беру
жүйесін дамытудың стратегиялық жоспарларын әзірлейді және Қазақстан
Республикасы Президентінің бекітуіне ұсынады, оларды іске асыру жөніндегі
шараларды жүзеге асырады;
3) еңбек нарығының кадрларға ағымдағы және келешектегі қажеттігінің
тұрақты мониторингі жүйесін қалыптастырады;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 4) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
4) әлеуметтік әріптестердің кәсіптік білім беру проблемаларын шешуге
қатысуын қамтамасыз етеді және республикалық бюджеттен каржыландырылатын
білім беру ұйымдарында (Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери
құралымдар үшін мамандар даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын
қоспағанда) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі, сондай-ақ техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар даярлауға
мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 5) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
5) жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін
бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 5-1) тармақшамен толықтырылды
5-1) Өркен грантын беру қағидаларын және оның мөлшерін бекітеді;
2011.05.07. № 452-IV ҚР Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін үш ай
өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2011.24.10. № 487-ІV ҚР
Заңымен  (бұр.ред.қара) 6) тармақша өзгертілді
6) білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын әзірлеу
тәртібін айқындайды;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 7) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
7) Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау қағидаларын бекітеді;
8) біліктілік талаптарын және Білім беру қызметін лицензиялау ережелерін
бекітеді;
9) мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттардың түрлері мен
нысандарын және оларды беру тәртібін анықтайды;
10) халықтың тығыздығына және елді мекендердің қашықтығына қарай білім
беру ұйымдары желісінің кепілдік берілген мемлекеттік нормативін бекітеді;
11) мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгілік штаттарын,
сондай-ақ педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар
лауазымдарының тізбесін айқындайды;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 12) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
12) Қазақстан Республикасының Президентіне адам тәрбиесіне, оқуына және
кәсіптік қалыптасуына аса зор үлес қосқан жекелеген білім беру ұйымдарына
ерекше мәртебе беру туралы ұсыныс енгізеді және Білім беру ұйымдарының
ерекше мәртебесі туралы ережені бекітеді;
13) мемлекеттік басқару органының ұсынысы бойынша бюджет қаражаты
есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдарын құрады, қайта
ұйымдастырады және таратады;
14) білім беру мониторингін жүзеге асырудың тәртібін белгілейді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 15) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
15) Болашақ халықаралық стипендиясын беруге арналған Үміткерлерді
іріктеу қағидаларын бекітеді және Болашақ халықаралық стипендиясын жұмсау
бағыттарын айқындайды;
16) мемлекеттік атаулы стипендияларды бекітеді;
17) Алтын белгі белгісі туралы ережені бекітеді;
18) Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы және Үздік педагог атақтарын
беру ережелерін бекітеді;
19) тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары, оның ішінде балаларға арналған
қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары
қызметінің үлгілік ережелерін бекітеді;
20) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 21) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
21) мемлекеттік білім беру мекемелерінің мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек алуға құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс
деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан білім алушылары мен
тәрбиеленушілеріне және жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып,
отбасыларда тұратын балаларға, төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл
жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға және білім беру
ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын өзге де санаттағы білім алушылар
мен тәрбиеленушілерге жалпы білім беретін мектептерді ағымдағы ұстауға
бөлінетін бюджет қаражатының кемінде бір пайызы мөлшерінде қаржылай және
материалдық көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты
мен оларды есепке алу қағидаларын бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 22) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
22) Орта білім беретін үздік ұйым грантын беру тәртібін және оның
мөлшерін белгілей отырып, оны беруге арналған конкурсты өткізу қағидаларын
бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 21-1) тармақшамен толықтырылды
22-1) қаржы ұйымдары беретін білім беру кредиттерін кепілдендіру
тәртібін айқындайды;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 21-2) тармақшамен толықтырылды
22-2) маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру,
мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған, осы Заңның 47-
бабының 17-тармағында аталған азаматтарды жұмысын өтеу жөніндегі міндетінен
босату немесе олардың міндетін тоқтату тәртібін айқындайды;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 23) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
23) бірінші басшыларын Қазақстан Республикасының Президенті
тағайындайтын жоғары оқу орындарының тізбесін және оларды тағайындау,
аттестаттау және қызметтен босату тәртібін бекіту туралы Қазақстан
Республикасының Президентіне ұсыныс енгізеді;
2011.05.07. № 452-IV ҚР Заңымен 24), 25), 26), 27), 28), 29) және 30)
тармақшалармен толықтырылды (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін үш ай
өткен соң қолданысқа енгізілді)
24) білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандарттарын бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 24-1) тармақшамен толықтырылды
24-1) білім беру саласындағы уәкілетті органның ұсынысы бойынша
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім берудің
кәсіптік білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекітеді;
25) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін
оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі,
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың
үлгілік қағидаларын бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 25-1) тармақшамен толықтырылды
25-1) осы Заңның 8-бабы 4-тармағының екінші бөлігінде аталған
азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру
тәртібін айқындайды;
26) білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру
және қайта қабылдау қағидаларын бекітеді;
27) білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар
берудің тәртібін бекітеді;
28) жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми
қызметкерлерін лауазымдарға конкурстық тағайындау қағидаларын бекітеді;
29) қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін
ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;
30) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және
Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де
функцияларды орындайды.
 
2011.05.07. № 452-IV ҚР Заңымен 5-бап өзгертілді (алғашқы ресми
жарияланғанынан кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
5-бап. Білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыреті
Білім беру саласындағы уәкілетті орган мынадай өкілеттіктерді орындайды:

1) азаматтардың білім беру саласындағы конституциялық құқықтары мен
бостандықтарын сақтауды қамтамасыз етеді;
2) білім беру саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асырады,
салааралық үйлестіруді жүзеге асырады, білім беру және ғылым саласындағы
мақсатты және халықаралық бағдарламаларды әзірлейді және іске асырады;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 2-1) тармақшамен толықтырылды
2-1) магистратурада және докторантурада мамандықтар бойынша жоғары
білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлуді
бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 3) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
3) білім беруді дамытудың жай-күйі туралы жыл сайынғы ұлттық баяндама
әзірлеу және жариялау арқылы қоғам мен мемлекетті білім беру жүйесінің жай-
күйі және оның қызметінің тиімділігі туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз
етеді;
4) білім беруді басқару жүйесінің білім беру мониторингін және оны
ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асырады, білім берудің бірыңғай
ақпараттық жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу ережелерін бекітеді;
5) білім беру сапасын басқаруды, білім беру ұйымдары ұсынатын білім беру
қызметін әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 6) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
6) білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарттарын әзірлеуді ұйымдастырады, білім берудің барлық деңгейінің
үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын және үлгілік оқу жоспарларын
бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 6-1) тармақшамен толықтырылды
6-1) медициналық, фармацевтік және әскери білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарын келіседі;
7) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 7-1) тармақшамен толықтырылды
7-1) балалар музыка мектептерінің, балалар көркемөнер мектептерінің және
балалар өнер мектептерінің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын
әзірлеуді ұйымдастырады және бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 8) және 9) тармақшалар жаңа редакцияда
жазылады (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа
енгiзiледі)
8) білім беру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияны және (немесе)
қосымшаларды:
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу
бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларға;
білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын және республикалық
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын заңды тұлғаларға;
рухани білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларға
(діни оқу орындары);
Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын және білім
беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын халықаралық және шетелдік заңды
тұлғаларға береді;
9) меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, жоғары
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдарын (медициналық және фармацевтік білім
беруді қоспағанда), сондай-ақ республикалық бюджеттен қаржыландырылатын
білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттаудан өткізеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 9-1) тармақшамен толықтырылды
9-1) инновациялық қызметті жүзеге асыратын және ғылыми зерттеулердің
нәтижелерін өндіріске енгізетін базалық жоғары оқу орындарын айқындайды;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 10) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
10) аккредиттеу органдарына, оның ішінде шетелдік аккредиттеу
органдарына қойылатын талаптарды және оларды танудың тәртібін белгілейді
және танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру
ұйымдарының және білім беретін оқу бағдарламаларының тізілімін
қалыптастырады;
11) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін
оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі,
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың
үлгілік ережелерін әзірлейді.
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 12) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
12) Ұлттық бірыңғай тестілеуді және кешенді тестілеуді өткізу
қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 13) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
13) мүдделі министрліктермен, өзге де орталық атқарушы органдармен,
жұмыс берушілермен және басқа да әлеуметтік әріптестермен өзара іс-қимыл
жасай отырып, кәсіптік оқу бағдарламаларының түрлері бойынша кадрлар
даярлау үшін кәсіптер мен мамандықтар тізбесін айқындайды және кәсіптер мен
мамандықтардың сыныптауыштарын бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 14) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
14) меншік нысандарына және ведомостволық бағыныстылығына қарамастан,
білім беру ұйымдарында оқу жылының басталу және аяқталу мерзімін
айқындайды;
15) сырттай, кешкі нысандарда және экстернат нысанында білім алуға жол
берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін белгілейді және жоғары
білім беретін білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат
береді;
16) білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгісі бойынша ауыстырудың
және қайта қабылдаудың ережелерін әзірлейді;
17) білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар
берудің тәртібін әзірлейді;
18) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
19) білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 20) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
20) кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және техникалық және қызмет
көрсететін еңбек кәсіптері (мамандықтар) бойынша біліктілікті беру
қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
21) білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау тәртібін
белгілейді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 22) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
22) білім және (немесе) біліктілік туралы мемлекеттік үлгідегі
құжаттардың бланкілеріне тапсырыс беруді ұйымдастыру, оларды сақтау, есепке
алу және беру және олармен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын,
ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдарын қамтамасыз ету жөніндегі
қағидаларды әзірлейді және бекітеді және олардың пайдаланылуына бақылауды
жүзеге асырады;
23) білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң
есептіліктегі құжаттардың нысанын әзірлейді және бекітеді, білім туралы
құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптарды айқындайды; білім алуды
аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекітеді;
24) білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының және кәсіптік
практикадан өткізуге арналған үлгілік шарт нысандарын бекітеді.
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 25) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
25) оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысқа басшылықты жүзеге
асырады және жүргізуді үйлестіреді, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік
жұмысты ұйымдастырудың және жүзеге асырудың ережелерін, оқытудың кредиттік
технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекітеді және
қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастырудың
қағидаларын әзірлейді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 25-1) тармақшамен толықтырылды
25-1) Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының дайындық
бөлімдерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 25-2) тармақшамен толықтырылды
25-2) жоғары оқу орындарының жанынан ұқсас мамандық топтары бойынша оқу-
әдістемелік бірлестіктер құрады және олардың қызметтері туралы ережені
бекітеді;
26) республикалық орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ халықаралық
келісімдерге сәйкес шетелдік мектептерде оқитын отандастарды оқулықтармен
және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз етеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 26-1) тармақшамен толықтырылды
26-1) мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық
және кәсіптік білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру
нормаларын әзірлеуді ұйымдастырады және бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 27) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
27) оқулықтарды, оқу-әдiстемелiк кешендері мен оқу-әдiстемелiк
құралдарын әзiрлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу,
оларды басып шығару жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді әрі
бекiтедi және осы жұмысты ұйымдастырады;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 27-1) тармақшамен толықтырылды
27-1) бiлiм беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етiлген оқулықтардың,
оқу-әдiстемелiк кешендерiнің, оқу құралдарының және басқа да қосымша
әдебиеттердiң, оның iшiнде электрондық жеткiзгiштердегі тізбесін
қалыптастырады және бекітеді;
28) республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар өткізуді
ұйымдастырады;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 29) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
29) жаратылыстану-математика циклы пәндері бойынша Президенттік
олимпиаданы, жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадалар
мен ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылардың республикалық конкурстары
мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын
әзірлейді және бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 29-1) тармақшамен толықтырылды
29-1) жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық
олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың),
орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық
жарыстардың тізбесін қалыптастырады және бекітеді;
30) ведомостволық бағынысты ұйымдарды белгіленген тәртіппен бюджет
қаражаты есебінен қаржыландыруды жүзеге асырады;
31) ведомстволық бағыныстағы білім беру мекемелерінің жарғыларын
бекітеді;
32) білім беру ұйымдарында меншік нысандарына және ведомстволық
бағыныстылығына қарамастан, Қазақстан Республикасының білім беру
саласындағы заңнамасының және нормативтік құқықтық актілерінің, мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарының, сондай-ақ ведомстволық
бағыныстағы ұйымдардағы бюджеттік және қаржылық тәртіптің Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес орындалуына мемлекеттік бақылау жасауды
жүзеге асырады;
33) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
34) педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының
үлгілік біліктілік сипаттамаларын әзірлейді және бекітеді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 35) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
35) мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық
тағайындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
36) жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми
қызметкерлерін лауазымдарға конкурстық тағайындау ережелерін әзірлейді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 36-1) тармақшамен толықтырылды
36-1) жоғары оқу орнының және ғылыми ұйымдардың қолдаухаты бойынша
қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын береді;
37) педагог қызметкерлерді аттестаттау ережелерін бекітеді;
38) педагог кадрларды қайта даярлау мен олардың біліктілігін арттыруды
ұйымдастырады;
39) салалық көтермелеу жүйесін әзірлейді және бекітеді;
40) шетелдік әріптестермен келіссөздер жүргізеді және өз құзыреті
шегінде білім беру саласында, сондай-ақ ғылыми қызметте халықаралық
шарттарға (келісімдерге) және бағдарламаларға қол қояды; білім беру
ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастық ұйымдарының ережелерін
белгілейді және осы жұмысты үйлестіреді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 41) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
41) шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға
жіберу тәртібін әзірлейді, бекітеді және белгілейді;
42) 2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 43) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
43) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, техникалық және кәсiптiк, орта
бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар
мамандарды даярлауға, сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне
мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын әзірлейді және
бекітеді;
44) Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының
анықталған бұзушылықтарын нұсқамада белгіленген мерзімде жою туралы
орындалуы міндетті жазбаша нұсқамалар береді;
2011.24.10. № 487-ІV ҚР Заңымен 44-1), 44-2), 44-3), 44-4), 44-5), 44-6)
тармақшалармен толықтырылды
44-1) білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім
беретін оқу бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу
қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
44-2) білім беру жүйесін басқару органдарын ақпараттық қамтамасыз етуді
жүзеге асырады;
44-3) бірыңғай ақпараттық білім беру жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс
істеу қағидаларын әзірлеуді ұйымдастырады және бекітеді;
44-4) Болашақ халықаралық стипендиясы бойынша шығыс нормаларын, оқуға
және тағылымдамадан өтуге арналған үлгілік шарттарды бекітеді;
44-5) білім беру ұйымы түрлерінің номенклатурасын және олардың
қызметінің, оның ішінде шағын жинақталған мектептердегі қызметтің үлгілік
қағидаларын бекітеді;
44-6) мемлекеттік білім беру тапсырысына ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КЕЛІСІМДЕР
Төтенше жағдайлар (топтасуы және жалпы ұғымдар)
Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктері
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің азаматтық құқықтық реттелуі
Құқық қорғау қызметінің қағидалары
Сақтандыру пәнінен дәрістер тақырыбы
Банктердің кредиттеу операцияларын құқыктық реттеу
Қазақстан Республикасындағы банкілік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілер жүйесі
Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары және азаматтылығы жоқ тұлғаларғалардың құқықтық жағдайы
Конституциялық құқық әдістері
Пәндер