Атқару өндірісінің мәні мен маңызы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ӨНДІРІСІНІҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Атқару өндірісінің түсінігі,мақсаты, міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Атқару өндірісінің қатысушылары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14

2 АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІҢ ЖАЛПЫ ТӘРТІБІ
2.1 Атқарудың негіздері және атқару құжаттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
2.2 Атқарушылық әрекеттер жүргізудің тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
2.3 Мәжбүрлеп атқару шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37

3 КЕЙБІР АЗАМАТТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША ШЫҒАРЫЛҒАН ШЕШІМДЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
3.1 Борышкер заңды тұлға және жеке кәсіпкер болғанда мүлкінен өндіріп алу жүргізу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47
3.2 Нақты затты беру туралы және нақты бір әрекетті жасау туралы шешімдерді орындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
3.3 Борышкердің жалақысынан және өзге де табыс түрлерінен өндіріп алу ... ..52

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Еліміздің Ата заңында аталғандай Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, кұқықтық, әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырғаны белгілі. Ал құқықтық мемлекеттің басты сипаты болып табылатын заңдардың биліктілігін, үстемділігін қамтамасыз ету өз кезегінде тиісінше жан-жақтылық пен табандылықты, ерекше жігерлікті талап етеді. Осыған сәйкес Қазақстанда сот құқықтық реформа сот және судьяның тәуелсіздігін, судьяның әділдігі мен алалықсыздығын қамтамасыз етуге, судьяның қабылданған заңдардың қоғамда әрекет етуінің кепілі ретінде болуына бағытталған. Сонымен бірге, мүдделі тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іс жүзінде қорғауды қамтамасыз ету мақсатында сот актілерін орындау бойынша тиімді іске асатын жүйе құруға бағытталған атқарушылық іс жүргізу органдарын қайта құру жүргізілуде.
Қазіргі кезде құқықтың – олардың кепілі, қорғау, іс жүзінде іске асуы, орындалу проблемасы көп мәнге ие болуда. Бүгінгі күнде сот төрелігі жүйесінде ең нашары сот актілерін атқару болып табылады. Сот органдарының бұл ортада жұмысы халықтың ашу кернеуін туғызу бекер емес. Сотқа өзінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін шағымданған адамдарға сот процесі емес, олардың бұзылған заңды құқықтары мен мүдделерін іс жүзінде қалпына келуі маңызды. Шешімдер, егер олар ешкіммен орындалмайтын болса кімге керек?
Құқықты іс жүзінде жүзеге асыруды қамтамасыз етудің жалпы мақсаттарының ішінде азаматтық істер бойынша сот төрелігін атқару барысында азаматтық іс жүргізу тәртібімен сотпен шығарылған шешімді орындаумен байланысты мәселелер көңіл бөлуді керек етеді. Көп жағдайда құқықты қорғау шешім шығарумен аяқталмайды. Сотқа шағымданған тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделері толық қорғалу үшін, әдетте, сот шешімінің негізінде белгілі бір әрекеттер жасалуы тиіс. Тек қана зиянды өтеу алимент өндіру және т.с.с. туралы шешім шығару емес, сонымен қатар іс жүзінде залалдың өтелуі, алимент өндірілуі керек.
Азаматтық процесс азаматтардың, заңды тұлғалардың және азаматтық құқықтық қатынастардың басқа да субьектілерінің бұзылған құқықтары мен бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғаудың, заң және сот алдында теңдігі сақталған жағдайда, тиімді құралы болып табылады.
Сот және басқа органдардың актілерін орындау барысында пайда болған қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары және де атқарушылық іс жүргізу құқығына тән теориялық көзқарастар осы дипломдық жүмыста зерттеудің пәні болып келеді. Зерттеу барысында осы жұмыста атқарушылық іс жүргізуге қатысты азаматтық іс жүргізу заңнамасындағы және осы құқықтық саладағы қоғамдық қатынастарды реттейтін заңдардағы кемшіліктерге көңіл бөлінеді.
Зерттеу жұмысының тәжірибелік маңызы. Заңдылықты, қоғамдық тәртiптi қорғауды, азаматтар мен ұйымдардың саяси, еңбек, тұрғын және басқа да құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды, қатал сақтауды қамтамасыз етуде маңызды рольдi соттар атқарады. Азаматтық процестегi соттың мiндетi азаматтық iстердi дұрыс және тез қарау, шешу және iс бойынша заңды, негiздi шешiм шығару. Соттың қызметiн ұйымдастыру, iстердi қараудың тәртiбi, судьялардың жұмысының жоғарғы мәдени деңгейi заңның барлық талаптарын қатал сақтауға негiзделген жағдайда ғана сот төрелiгiнiң басты мақсаттарына қол жеткiзуге болады.
1. Авдюков М.Г. Исполнение судебных решений. - Москва. Госюриздат. 1960.
2. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. Т2. – А.: КазГЮА 2001.
3. Белоусов Л.В. Исполнительное производство: первые итоги //Законадательство. 1998. №11.
4. Гражданский процесс. Под ред. Шакарян М.С: - Москва. 1996.
5. Гражданский процесс. Под ред. Треушникова М.К. - Москва. ООО «Городец-Издат» 2000.
6. Гражданский процесс. Под ред. Мусина В.А., Чечиной И.А. - Москва. «Проспект». 1998.
7. Гринько Ю.И. Исполнение судебных решений. - Казань. Издательство Казанского Университета. 1969.
8. Дүйсекеев Г. Встукпившие в законную силу решение суда не должна остаться неисполненным //Правовая реформа в Казахстане. 1999. № 1.
9. Жумабаев Б. Долги тяжкие на не безнадежние //Юридическая газета. 2001. №34.
10. Заваротько Г.П. Процессуальные гарантий исполнения судебного решения. - Москва. Юридическая литература. 1982.
12. Изаксон Б.М. Исполнения судебных решений. - Москва. Госюриздат. 1962.
13. Исполнителное производство. //Закон. 1999. №1.
14. Казангапов С., Жапаров Е. Исполнения судебных постанавлений – один из путей стабилизации экономики //Фемида. 1999. №3.
15. Қайдаров А. Қарызды өндіру оңай емес //Заң газеті. 2005. №7
16. Лесницкая Л.Ф. Исполнительное производство. - Москва. Юридическая литература. 1983.
17. Морозова И.Б., Треушников М.К. Исполнение судебных решений. - Москва. 2000.
18. Новоселова Л.А. Взыскание денежных средств по решению суда. // Юридическая газета. 2005.
19. Нұрлыбай О. Сот орындаушыларының жауапкершілігі мол. //Заң газеті. 2006. №8.
20. Теория государства и права. Под ред. Матуза Н.И. и Малько А.В. - Москва. Юристъ. 1999.
21. Сергун А.К. Принудительное исполнение судебных решений //Советская юстиция. 1985. №23.
22. Шерстюк В.М. Практика исполнителного производства //Законадательство. 1999. №1.
23. Ширшиков А.М. Исполнение судебных решений. - Москва. 1986.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ
ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ІСТЕР ... ... ... ... ... ... өндірісі
Орындаған 3 курс студенті_________________________ Н.С. Фазылов
Ғылыми жетекші,
аға оқытушы ... ... ... ... ... Ж.Т. ... ... ... ... ... __________________________ Т.М. Абайдельдинов
Алматы, 2010
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1 АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ӨНДІРІСІНІҢ МӘНІ МЕН ... ... ... түсінігі,мақсаты,
міндеттері................................................6
1.2 ... ... ... ІС ... ... ... Атқарудың негіздері және атқару
құжаттары...................................................17
2.2 Атқарушылық әрекеттер жүргізудің
тәртібі.....................................................28
2.3 Мәжбүрлеп атқару
шаралары....................................................................
.........37
3 КЕЙБІР АЗАМАТТЫҚ ... ... ... ... ... ... ... тұлға және жеке кәсіпкер болғанда мүлкінен өндіріп алу
жүргізу
ерекшеліктері...............................................................
................................47
3.2 Нақты затты беру ... және ... бір ... ... ... ... Борышкердің жалақысынан және өзге де табыс ... ... ... тақырыбының өзектілігі. Еліміздің Ата заңында аталғандай
Қазақстан ... өзін ... ... ... ... ретінде орнықтырғаны белгілі. Ал құқықтық мемлекеттің басты сипаты
болып табылатын заңдардың биліктілігін, ... ... ету ... ... ... пен ... ерекше жігерлікті талап
етеді. Осыған сәйкес Қазақстанда сот құқықтық реформа сот және судьяның
тәуелсіздігін, ... ... мен ... ... ... ... заңдардың қоғамда әрекет етуінің кепілі ретінде
болуына бағытталған. Сонымен бірге, мүдделі тұлғалардың ... мен ... іс ... ... ... ету ... сот актілерін
орындау бойынша тиімді іске асатын жүйе құруға бағытталған атқарушылық іс
жүргізу органдарын қайта құру жүргізілуде.
Қазіргі ... ...... кепілі, қорғау, іс жүзінде іске асуы,
орындалу проблемасы көп мәнге ие болуда. Бүгінгі ... сот ... ең ... сот ... ... болып табылады. Сот органдарының
бұл ортада жұмысы ... ашу ... ... ... ... Сотқа өзінің
заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін шағымданған ... ... ... ... ... ... ... мен мүдделерін іс жүзінде
қалпына келуі маңызды. Шешімдер, егер олар ешкіммен ... ... ... іс ... ... асыруды қамтамасыз етудің жалпы мақсаттарының
ішінде азаматтық істер бойынша сот төрелігін атқару барысында азаматтық іс
жүргізу тәртібімен сотпен ... ... ... ... ... ... керек етеді. Көп жағдайда құқықты ... ... ... ... шағымданған тұлғалардың құқықтары мен заңды
мүдделері толық ... ... ... сот шешімінің негізінде белгілі бір
әрекеттер жасалуы тиіс. Тек қана зиянды өтеу алимент өндіру және ... ... ... ... сонымен қатар іс жүзінде залалдың өтелуі, алимент
өндірілуі керек.
Азаматтық процесс азаматтардың, заңды тұлғалардың және ... ... ... да субьектілерінің бұзылған құқықтары ... және ... ... қорғаудың, заң және сот алдында
теңдігі ... ... ... ... ... ... және басқа органдардың актілерін орындау барысында пайда болған
қоғамдық қатынастарды реттейтін ... ... және де ... ... құқығына тән теориялық көзқарастар осы дипломдық жүмыста зерттеудің
пәні болып келеді. Зерттеу барысында осы жұмыста атқарушылық іс ... ... іс ... заңнамасындағы және осы құқықтық саладағы
қоғамдық қатынастарды реттейтін заңдардағы кемшіліктерге көңіл бөлінеді.
Зерттеу ... ... ... ... қоғамдық тәртiптi
қорғауды, азаматтар мен ұйымдардың саяси, еңбек, ... және ... ... мен ... мүдделерiн қорғауды, қатал сақтауды ... ... ... ... ... Азаматтық процестегi соттың мiндетi
азаматтық iстердi дұрыс және тез қарау, шешу және iс ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру, iстердi қараудың ... ... ... ... ... заңның барлық талаптарын қатал
сақтауға негiзделген жағдайда ғана сот төрелiгiнiң басты ... ... ... ... ... мiндеттердi заңмен белгiленген процессуалдық
нысанды сақтаған жағдайда ... ... ... Бұл ... ...
бойынша объективтiк шындықты шынайы анықтауға және ... ... ... ... ықпал етедi. Сот iсiн жүргiзудiң әрекет етушi ... ... емес ... ... азаматтар мен заңды тұлғалардың,
мемлекеттiң ... мен ... ... ... әкеледi, сондай-ақ,
сот төрелiгiн жүзеге асыру зиян келтiредi.
Азаматтық процестегi атқару ... ... ... проблемасымен
мынадай мәселелер байланысты: атқарудың түсiнiгi, мәнi және олардың
жiктелуi; ... сот ... мен ... ... сот
орындаушыларының әрекетіне шағымдану және олардың заңды күшi. ... ... ... жеткiлiктi көңiл бөлiнбеген және
заңнамада тиiстi түрде реттелмеген. 1999 жылғы ... ... ... ...... ... (әрi қарай –
АIЖК) қаншама жылдар бойы ғалым процессуалистер ... ... ... ... ... соңғы сатыдағы сот шешімдерін
орындау мәселесi толық реттелген деу қиын. Ал ... ... ... және ... ... және ... шешiлмеген
мәселелердiң түйiнiн табуға деген ... ... ... ... ... ... еттi.
Диплом жұмысының мақсаты мен міндеттері –атқарушылық іс жүргізудің
қағидалары мен қатысушылары, ... іс ... ... ... ... ... заңнамамен реттелуінің өзіндік
кемшіліктерін көрсетіп, атқарушылық іс жүргізуді іске ... ... ... ... ... – сот ... ... өндірісі
болып табылады.
Зерттеудің пәнін Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу Кодексінің
сот шешімін орындауды реттеуге арналған 236-237 ... ...... және сот ... ... ... ... ережелері және осы заң нормаларының мазмұны мен ... ... ... ... осы ... ... азаматтық іс жүргізу
заңдардың негізінде құқық ... ... ... ... ... іс ... заңнамасын қолдану тәжірибесі құрайды.
Жұмыстың құрылымы. Дипломдық жұмыс үш тараудан тұрады. Бірінші тарауда
атқарушылық іс ... ... іс ... ... ... ... және осы ... атқарушылық іс жүргізудің қағидалары мен
қатысушылары қамтылған. Екінші тарауға атқарушылық іс ... ... ... ... атқарушылық әрекеттер жүргізудің ... ... ... ... және ... ... мәжбүрлеп
атқарудың шаралары және атқарушылық әрекеттер жасау бойынша шығыстар ... ... ақша ... ... Ал, ... ... кейбір азаматтық
істер бойынша щығарылған шешімдерді орындаудың ерекшеліктері қарастырылған.
1 АТҚАРУ ӨНДІРІСІНІҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Атқару өндірісінің түсінігі, ... ... сот ісін ... ... ... ... іс ... кодексінің (әрі қарай мәтін бойынша ҚР АІЖК) 5 бабында
бекітілген.
Азаматтық сот ісін жүргізу ... ... ... ... ... ... заңдарды бұлжытпай орындауға тәрбиелеуге ... ... ... ... ... ... керек.
Осы мақсаттар сотпен шешіледі. Сот әділетті ... ... ... ... ... ... шеше ... даулы субьективті құқықты қорғайды
және бұзылған құқықты орнына келтіреді.
Соттың шешішімін атқару сатысында азаматтық дауларды қарау мен ... оның ... ... ... істі мәні ... ... мен
шешудің нәтижесінің негізінде сот өз пікірін ерекше процессуалдық актіде -
сот шешімінде ... ... ... ... ... дауды шешу барысында атқарған
көлемді және ауыр ... ... Сот ... тек қана соттың ғана
емес, сонымен қатар тараптардың, үшінші тұлғалардың, сот ... ... ... ... көрініс табады.
Көптеген сот шешімдері соттың беделіне байланысты тараптардың өз
еріктерімен ... ... сот ... ... ... ... немесе белгілі қызметтерден бас тартуға міндеттелгенде соттың
шешімін орындаудан ... ... жиі ... Егер, жауапкер сот
шешімін ерікті түрде ... ол ... іс ... тәртібімен
мәжбүрлі түрде атқарылады.
Кез-келген соттың шешімін әртүрлі ... ... ... ... алушының өндіруден бас тартқан және бітімгершілік
келісімге келген жағдайлардан ... ... және ... іс ... да ... ... ... пайдасыз болып қалатынын
айтпағанда, сот төрелігі актісінің мәнін ... және ... ... шешімі атқарылғанда, әрі атқарылуы заңға сәйкес және ... ... ... ... ... ғана ... іс жүргізудің
мақсаты орындалады. Тек қана осы жағдайда тараптардың субьективті құқықтары
іс жүзінде орнына келтіріліп ... іс ... ... сатысы
атқарушылық іс жүргізу сатысында іс жүргізу аяқталады.[1]
Азаматтық іс жүргізуде сот ... ... - ... ... ... тараптардың және іс бойынша басқада қатысушы
түлғалардың соттың ... ... ... ... ... ... бағытталған, азаматтық іс жүргізуде сот төрелігін
жүзеге ... ... ... және осы ... ... іс ... болып табылады.
Осымен қатар, ғалымдарда басқа да пікірлер қалыптасқан. Атқарушылық іс
жүргізу азаматтық іс жүргізу құқығының аяқтаушы сатысы. Атқарушылық іс
жүргізу құқығының нормалары ... іс ... ... ... ... және оның бір құқықтық институты.[2]
Атқарушылық іс жүргізу дербес іс жүргізу болып табылады және ... ... ... ... ... саласын құрайды. Біртұтас
атқарушылық заңнамада, ... ... ... ... және ... ... атқарушылық іс жүргізудің нормаларын біріктіруге мүмкін
болады.[3]
Атқарушылық іс жүргізу алдыңғы ... ... және ... ... іс ... аяқтаушы сатысы болып келеді.
Іс жүргізудің басқа сатыларымен салыстырғанда атқарушылық іс жүргізудің
ерекшеліктері бар. Ол сотта ... істі ... ... ... іс ... ... мүмкіндігінен көрінеді, мысалы, әкімшілік
құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті ... ... ... ... Осы ... негізінде атқарушылық іс
жүргізу азаматтық іс жүргізудің алдынғы сатыларынсыз қозғалады.[4]
Егер атқарушылық іс жүргізуді іс жүргізуден тыс саты деп ... және ... ... ... алып ... ... іс жүргізушілік
кепілдермен қамтамасыз етпесек, онда мұндай мәселелер құру азаматтық ... сот ... ... асыратын мақсаттар мен міндеттерге ... ... бұл ... ... ... өйткені сот
шешімдерін атқару ... ... ... іс ... жоқ ... бұзылған субьективті құқықтарын орнына келтіру және
керекті қорғаныс жасауға кедергі болады.
Сот және атқару ... іс ... ... ... ... ... мәжбүрлеп бағыттауы заңды күшіне енген шешімнің
міндеттілігін және азаматтық, ... ... ... ... және ... ... ... яғни сот
төрелігін жүзеге асыруда өз мақсаттарын орындайды.
Сот шешімдерін атқару атқарушылық іс ... ... ... ... әрекеттер ғана емес, сонымен ... ... да ... ... ... байланысты әрекеттер деп жиі айтылады. Көптеген сот
шешімдерінің негізінде әртүрлі мемлекеттік органдарда тіркеулер жүргізіледі
- тұрғын үйге меншік құқығын тіркеу; АХАЖ ... ... ... ... ... ... ... шешімді атқару бойынша кең
мағынадағы әрекеттер, өйткені шешім негізінде және ... ... ... үшін
жасалады. Бірақ, бұл әрекеттерді азаматтық іс жүргізу сатысы деп атқарумен
ауыстыруға болмайды, себебі іс жүргізудің шегінен ... ... және ... ... жасалмайды.
Сонымен атқару сатысы азаматтық іс жүргізудің соңғы, ... ... ... Біріншіден, азаматтық істі қараудың және шешудің нәтижесі
болып табылады; екіншіден, бұл сатыда азаматтық субьективті ... ... ... ... ... ... ... табады; үшіншіден, бұл саты
басқа азаматтық сот өндірісінің сатыларына өтпейді.
Қорыта келе, атқарушылық іс ... ... ... ... ... қалпына келтіру бойынша азаматтық іс жүргізу ... ... ... ... ... ... асыру.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 76-бабының 3-тармағына,
Қазақстан ... ... іс ... ... (әрі қарай -
ҚІЖК) 131, 449-баптарына, Қазақстан Республикасының Азаматтық іс ... (әрі ... - ... ... ... ... мен судьялардың
заңды күшіне енген үкімдері, шешімдері, қаулылары, ұйғарымдары, бұйрықтары,
сондай-ақ ... ... ... тапсырмалары, шақырулары мен сот
актілерін орындауға байланысты басқа да ... ... ... лауазымды адамдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары,
қоғамдық бірлестіктер, басқа да заңды тұлғалар мен ... үшін ... ... және ... ... бүкіл аумағында мүлтіксіз
орындауға жатады. ... ... ... ... және өзге де ... әдейі орындамау, сондай-ақ олардың орындалуына кедергі жасау
қылмыстық жауапқа тартуға әкеп ... сот ... оның ... бір бөлігінде орындауға
мүмкіндігінің болмауы не толық ... ... ... әдейі орындамау деп
қарастырылмайды. Қылмыстық процесті жүргізуші органдар азаматтық талапты
қамтамасыз ету жөнінде ... ... ... ... 170, ... және АІЖК-нің 158, 159-баптарының талаптарын ... ... ... ... ... ... сот ... жүргізу барысында, сондай-ақ сот талқылауы, үкім шығару, азаматтық
талапты қанағаттандыру жөнінде шешім немесе өзге де сот ... ... ... ... ... ақшалай немесе өзгедей өндіру туралы сот актісі
заңды күшіне енгеннен кейін заңмен ... ... ... ... жазып, талапты қанағаттандыру үшін тыйым салынған ... қоса ... ... ... мен ... көрсетіп,
мөрмен куәландырылған сот актісінің көшірмесін не оның ... мен ... ... ... жерлер бойынша сот әкімшілерінің
облыстардағы аумақтық органдарына жіберуге тиіс. Сот ... ... ... ... сот ... ... ... етуге
бағытталған заңмен көзделген шараларды уақытында қабылдаулары қажет.
Банк шоттарын, олардағы ақша ... ... және ... ... ... ... тексеру, сондай-ақ борышкердің
банкте тұрған осы және ... ... ... салу ... ... ... ... әрекеттерді санкциялау туралы дереу мәселе қою қажет.
Борышкердің тұратын жері белгісіз ... ... сот ... ... ... ... ... шешу үшін сотқа ұсыным жасап, жүгінуге
міндетті. Осы орайда сот ... ... ... ... іс ... ... ... көшірмесін, борышкердің атқару
құжатында көрсетілген мекен-жайда тұрмайтындығы туралы актіні, мекен-жай
бюросының анықтамасын сотқа ұсынуға ... ... ... ... ... іс жүргізу және сот
орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының ... ... ... ... шығарған кезде іздестіру жөніндегі
шығындарды борышкерден жергілікті бюджеттің есебіне ... алу ... ... ... ... ... ... мөлшерін
шығарғанда іздеуді жүзеге асыратын органдар анықтаған шығыстарды ... ... сот ... ... орындалуына кедергі ... (сот ... ... ... ... орны мен ... өзгергені туралы хабарламау, сот орындаушысының талаптарын
орындамау, сот орындаушысының ... ... ... ... және ... жағдайда атқарушылық іс жүргізу органдары кінәлі адамдарды
әкімшілік ... ... ... ... ... мәселені талқылауға
тиіс.
Борышкер сот актілерін орындаудан бас тартқан жағдайда, ... ... ... ... ... адамдарды әкімшілік және қылмыстық жауапқа
тарту жөнінде мәселе қоюға ... ... ... ... жауапқа тарту
туралы хабарламада сот орындаушысы борышкердің немесе өзге де адамдардың
сот актісін ... ... сот ... талаптарына қандай қарсы
шаралар қолданғандары туралы көрсетуге тиіс. Хабарламаға:
- атқару парағының ... ... іс ... ... қаулы;
- сот актісін әдейі орындамауды не орындауға кедергі жасауды растайтын
құжаттар қоса тіркелуі қажет. ... ізге түсу ... ... ... ... ... да ... құжаттарды сұрата алады.
Қылмыстық істер бойынша барлық іс жүргізу әрекеттерін ... ... ... ... ... ... ... қудалау органы, ал
жеке айыптау істері бойынша - соттар жалпы негіздерде ... ... ... ... қайтарып жіберуге, сот
орындаушысына, сот әкімшісіне, олардың құрылымдық бөлімшелеріне іс ... ... ... ... мәселені шешу үшін қажетті дәлелдемелерді
жинау жөнінде оларға тән емес функцияларды жүктеуге жол ... ... ізге түсу ... ... ... ... ... хабарламасын немесе өндіріп алушының арызын қарап, қылмыстық
іс қозғау немесе қылмыстық іс ... бас ... ... ... ... ... (арызды) тиісті органға беруге міндетті.
Өздерінің қызметтік мүдделеріне қайшы келіп, ... ... ... сот ... орындаудан жалтаруына көмектескен сот орындаушылары
заңмен белгіленген тәртіппен жауапқа тартылуы мүмкін.
Сот ... ... ... тарту туралы өздеріне белгілі
болған фактілер туралы, олардың уақытында қаралмағаны және олар ... ... ... ізге түсу ... жол берген басқа да заң
бұзушылықтар туралы тиісті прокурорлардың назарына дер кезінде жеткізіп
отырулары ... ... ... ... үшін ... ... тартудың ескіру
мерзімінің басын заңды күшіне енген сот үкімін, шешімін немесе өзге де ... ... ... ... ... ... ... айғақтайтын іс-әрекеттердің нақтылы жасалған сәтінен ... жөн. Осы ... сот ... шығарылған және күшіне енген уақыты
есепке алынбайды. Егер өндіріп алушы атқару құжатын орындауға ... ... ... мерзімді өткізіп алса және осы мерзім ұзартылмаса, тұлға
сот актісінің әдейі орындалмағаны үшін ... ... тиіс ... іс ... бойынша борышкерлер ғана емес, сонымен бірге құқыққа
қарсы әрекет жасаған өзге де тұлғалар сот ... ... ... ... ... субъектісі бола алады. Үкімге,
шешімге немесе өзге де сот ... ... ... іс ... белгілі бір әрекеттерді жасауға міндетті тұлғалар ғана ... ... ... ... олардың орындалуына кедергі
келтіргені үшін қылмыстық жауапқа ... ... Сот ... ... ... ... жасаған өзге тұлғаларға қатысты
сот орындаушысының өміріне қол сұғылғаны, ... ... ... ... ... деп қорқытқаны, зиян келтіргені және басқа да
әрекеттер жасағаны үшін ... ... ... ... ... (әрі ... - ҚК) ... баптары бойынша қылмыстық
қудалау жүзеге асырылуы мүмкін.
Заңды күшіне енген сот актілерін әдейі орындамау, сондай-ақ ... ... ... ... ... ғана ҚК-нің 362-бабы бойынша
жауаптылықтың туындайтынына назар ... ... ... орындамау әрекет жасау немесе әрекетсіздік түрінде
байқалуы мүмкін. Борышкердің сот актісін ... ... шара ... ... ... ... мен ... да мүлкін жасырып қалуын, жұмыс
орны туралы, заңды ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелерді орындаудан жалтару мақсатында
мүлікті иеліктен шығару жөнінде мәмілелер жасауын, ... ... мен ... ... ... ... байланысты өзге де
әрекеттерін сот актісін әдейі орындамау деп ... жөн. ... ... ... мүмкіндігі бола тұра, сот актісін
орындаудан ... ... ... ... ... ... ... деп қарастыру керек.
Сот орындаушыларының заңды талаптарын орындамау мақсатында ... ... ... сот ... ... ... ... түсіну қажет.
Сот орындаушысының борышкердің мүлкі тұрған тұрғын үйлер мен басқа да
үй-жайларға, қоймаларға ... ... және сот ... ... ... ... ... жасайтын басқа да белсенді
әрекеттер ... ... ... ... ... Егер ... адамға
жасаған әрекеті үшін бір мезгілде ... ... ... ... онда ол ... 19-бабының 3-бөлігіне сәйкес әкімшілік жауапқа
тартылады. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі
туралы" ... ... ... 78-бабына сәйкес қылмыстық жауапқа
тарту борышкерді атқару құжатында көрсетілген ... ... ... ... 136, ... ... ... қылмыстық
істер тараптардың татуласуына байланысты қысқартылған жағдайда борыштың
өтелген, сондай-ақ ... ... ... ... сот актілерін әдейі орындамағаны үшін үкім шығарған кезде сот
актілерін әдейі орындамаудың ... ... ... ... ... ... анықтап, ҚІЖК-нің 162-бабына сәйкес мәлімделген
азаматтық ... ... ... ... ... қажет. Азаматтық
талапкерлердің кінәлі адам сот актісін орындаудан жалтару мақсатында
мүлікті иеліктен ... ... ... ... ... деп ... арыздары қылмыстық істі қарау кезінде азаматтық сот ісін жүргізу
тәртібімен қаралады.
Заңды күшіне ... сот ... ... ... ... ... кедергі жасау туралы істерді қарау ... ... ... сондай-ақ қылмыстық ізге түсу органдарының жұмысындағы
кемшіліктер мен ... ... ... ... ... болған жағдайда
жеке қаулылар шығарады.
Кез-келген құқық саласының ... оның ... ... ... іс ... сот төрелігінің мақсаттарын қамтамасыз етуде
іс жүргізушілік қағидалары маңызды орын алады. ... іс ... осы ... ... ... және ... көрсететін негізгі
ережелер.
Оларды бұлжытпай орындау заңдылықты бекітуге ... ... іс ... ... ... ... ... Ата
Заңында – Қазақстан Республикасы Конституциясында (әрі қарай мәтін бойынша
Конституция) бекітілуі кездейсоқ емес және АІЖК-де көрініс тапқан.
Біз ... іс ... ... ... олар толығымен іс
жүргізуде көрінетіндігін түсінеміз. Барық қағидалар азаматтық іс жүргізудің
бөлек сатыларында өз көрінісін табу ... ... ... іс ... - бұл іс жүргізудің бір ғана бөлімі болып ... іс ... ... іс жүргізудің органикалық сатысы болып
табылатындықтан, азаматтық іс жүргізудің негізінде жатқан қағидалардан
құралған. ... ... ... бұл ... ... іс жүргізуге
белгілі барлық қағидалар атқарушылық іс жүргізу сатысында ... ... деп ... Бұл ... емес ... атқарушылық іс жүргізу
сатысы - азаматтық іс ... ... ... іс ... барлық
қағидалары көрініс тапқан жалғыз бөлім - ... істі ... ... яғни
бірінші инстанциядағы сотта қарау.
Атқарушылық іс жүргізу сатысының жағдайы бөлек, себебі ол азаматтық іс
жүргізуді аяқтайды.
Қандай ... ... іс ... және ... ... ... ... шектері қандай сынды мәселелерді зерттеу атқарушылық іс
жүргізу субьектілерінің жағдайы, олардың іс ... ... ... ... ... ... айтуға, сонымен бірге атқаруға байланысты
басқа да мәселелер шешуге мүмкіндік береді.
«Соттар сот ... іске ... ... ... және ... ... ... деген Конституцияның 77 бабында бекітілген заң қағидасы
атқарушылық іс жүргізуде де ... ... іс ... ... ... ... қандай? Азаматтық
іс жүргізудің басты субьектісі атқарушылық іс жүргізуде - сот. ... ... ... ... іс ... қатысушы барлық тұлғалар
үшін міндетті. ... іс ... ... ... ... сот ... шешімдерін атқаруда керекті қаулыларды қабылдағанда сот тек қана заңды
басшылыққа алуы тиіс. Сот орындаушысы ... ... және сот ... оның ... ... Тек қана сот, ... ... ала отырып
атқару органына (сот орындаушысына) сот ... ... ... ... ... нұсқаулар беруге құқылы. Заңдылық қағидасының көрініс табатын
бір жағдайы ретінде прокурордың сот орындаушыға кез келген нұсқаулар ... ... ... ... Егер прокурор атқару органының әрекетімен
келіспеген жағдайда, ол сот алдында сол әрекеттерге шағым беруге құқылы.
Атқарушылық іс ... ... іс ... ... ... ... ... әрекеттілігі және тәрбиелік мәні сот атқаруында жариялық
қағидасын жүзеге ... ... ... мен борышкер атқару әрекеттерінде жеке өздері немесе
өкілдері арқылы қатысуға, атқарушылық іс ... ... ... ... ... ... және сот орындаушысының барлық әрекеттері
бойынша түсініктеме алу құқығына иелігі жариялық қағидасының көрінісі болып
табылады.
Атқарушылық іс ... ... ... ... ақпарат құралдар
органдарының қатысу құқығы жариялық қағидасының тағы бір көрінісі.
Атқарушылық іс жүргізу сатысында Конституциясының 7 ... ... тіл ... орын ... ... ... ... қазақ тілі болып табылады. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті ... ... ... орыс тілі ... түрде қазақ тілімен тең
қолданылады. Іс ... тіл ... ... сот ... ... ... да, ... істер бойынша да толығымен тән. Әрине,
аудармашының қатысуы тек сот ... ғана ... ... ... ... атқару сатысында да қамтамасыз етілуі тиіс.
Конституциясының 14 бабына негізделген іс ... ... ... атқарушылық іс жүргізуде толық көлемде көрінеді. Азаматтық
іс жүргізудің атқарушылық іс ... ... ... ... ... іс жүргізудегі тараптардың бірдей мүмкіншіліктері бар ... ... ... мен заңды мүдделерін қорғау үшін бірдей процессуалық
кепілдіктер берілгендігін білдіреді. Бір ... ... ... ... заң ... ... да дәл сондай құқықтармен қамтамасыз
етеді. Яғни, бір тарап басқа тарап алдында қандай да бір ... іс ... ... қағидасы – бұл тараптардың өз
көзқарасын ұстануға және өз позициясының дұрыстығын дәлелдеуге құқығы.
Атқарушылық іс ... ... ... ... өзін ... шешімін атқару сәтіне дейін бәсекелестік ... іс ... ... анықтауға қызмет етеді. Ал атқарушылық іс жүргізу
сатысында ... ... ... басқа мақсат қояды. Себебі,
обьективті ақиқат анықталды, сот ... ... және ... күшіне енді.
Енді сот алдына шешімді дәл соның мазмұнымен және заңмен сәйкестендіріп
атқару ... тұр, ал ... ... осы функцияны орындауды
бастайды.
Сот шешімін атқару барысында оны орындауды тежейтін ... ... ... ... атқару сатысында тараптар атқару органымен олардың
құқықтары мен заңды мүдделері бұзылды деп санауы мүмкін. Осы ... ... ... атқару әрекетіне шағымдану құқығы көрсетілген. ... ... ... ... ... ... ... болады және өз
позициясы дұрыстығын дәлелдеу үшін, соттан тараптар өз талаптарының ... ... ... ... қол ... мақсатында берген
дәлелдемелері бойынша өздерінің ... ... және ... мен ... ... сот ... ... сатысына соттан қорғаныс
алу құқығын жүзеге асырады.
Сонымен, бәсекелестік қағидасы ... іс ... ... ... іс жүргізу сатысында өз мағынасын толық мәнде сақтап қалады,
бірақ жоғарыда аталған ... ... ... ... шешімін атқаруда атқарушылық іс жүргізуге жылдамдық қағидасы тән
деген ... ... ... ... ... сот шешімі қашан
және қандай уақыт аралығында атқаруға жіберілуі бәрібір емес. Сот ... ... ... ... ... ... орны
толтырылмайтын зиян кетірілуі мүмкін.
Келесі қағида ретінде сот шешімін ерікті түрде орындау ... ... ... іс жүргізу заңына сәйкес борышкерге әр уақытта шешімді
ерікті орындауға құқық беріледі.
Талаптарды ... және ... ... ... атқарушылық іс
жүргізу қағидаларының қатарына жатқызуға болады. Юрисдикциялы органның кез-
келген шешімі орындалуға жатады. Бұл жағдайда осы ... ... ... егер атқарушылық іс жүргізу тараптар өзара бітімгершілік келісімге
келсе.
Мінеки, атқарушылық іс жүргізуге осы негізгі қағидалар тән.
Сонымен, ... іс ... ... ... іс ... ... ... істі дұрыс шешудің және орындаудың кепілі болып
табылады.
1.2 Атқарушылық өндірісінің қатысушылары
Атқарушылық іс жүргізудің ... ... ... ... және атқару құжаттарын орындау кезіндегі роліне байланысты
келесі ... ... ... сот ... ... және ... сот, прокурор және атқарушылық іс жүргізудегі өзге де органдар.
«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі ... әрі ... заң) 30 ... 1998 ... ... 81 бабы 1 бөліміне
сәйкес, сот орындаушысы - мемлекеттік қызметте тұратын және ... ... да ... ... ... бойынша өзіне заңмен жүктелген
міндеттерді орындайтын лауазымды адам.
Соттар мен басқа да органдардың ... ... ... ... ... талаптары меншік нысанына қарамастан барлық
органдарға, ұйымдарға, ... ... және ... ... 81 ... 2 ... жасқа толған, сотталмаған, әдетте жоғары немесе арнаулы орта заң
білімі бар, сотталмаған, сондай-ақ өз іскерлік және жеке ... ... ... ... ... ҚР ... сот орындаушысы бола
алады (Заңның 83 бабы).
Күші бар заңдарда сот орындаушыларын атқарушылық іс ... ... және ... шет ... ... ... мән-жайлар көрсетілген.
КСРО атқарушылық іс жүргізу заңдарында бұл институт қарастырылмаған. ҚР-ның
атқарушылық іс жүргізу заңнамасына ... ... ... ... ... сот ... ... іс жүргізудің
нәтижесіне жеке өзі тікелей немесе ... ... ... ... ... ... мән-жайлар, тараптармен, олардың өкілдерімен әділ қарайтынына күмән
туғызатын туыстық қатынаста ... ... ... іс ... болмайды және олар шет қалдырылуға тиіс.
Атқарушылық іс жүргізу барысында сот орындаушысы тараптардың құқықтары
мен заңды мүдделерін ... ... 82 ... 4 ... ... сот ... ... құрамы
соттардың сандық құрамына сәйкес келуі тиіс. Бұл республика бойынша қиын
жағдайда тұр. 2006 жылдың ... ... ... Қостанай облысында сот
орындаушысының өндірісінде 51817 ... ... ... оның ... 24845, яғни ... бір бөлігінен сәл көбірек болып тұр. ... ... ... ... ... бір себебі сот
орындаушыларының жұмыс бастылығының біркелкі ... ... бір ... күніне орташа есеппен төрт атқару ... ал ... алты ... ... бір сот ... ... іс ... келесі қатысушылары болып - тараптар
танылады. Атқарушылық іс жүргізуде тараптар: өндіріп алушы және ... ... ... өз ... ... ... ... құжаты
берілген жеке немесе заңды тұлғалар бола ... ал ... ... ... орындауға міндетті жеке немесе заңды ... бола ... ... ... ... іс ... ... болады, ал жауапкер - борышкер. Бірақ, кейбір жағдайларда өндіріп
алушы жауапкер болуы мүмкін, ... сот ... ... ... және жауапкердің ... ... ... жауапкер мүддесіне сот шығындарын өндіріп алғанда.
Атқарушылық іс жүргізуге бірнеше ... ... ... борышкер қатыса
алады. Басқа тараптарға қатысты әрқайсысы атқарушылық іс ... ... іс ... ... іс ... ... ... мен міндеттерге ие.
Тараптардың құқықтары мен міндеттерінің мазмұнына ... ... ... ... шешімімен борышты деп танылған, ал екінші ... ... ... ... ... жағдайы әсер етеді.
Сот орындаушысының атқару құжаттарын атқару ... ... ... ... ... ... бере ... атқару мерзімін кейінге қалдыру мен ұзарту ... ... салу ... алып ... ... өтініш жасауға құқылы.
Борышкер орындау бойынша шығындарды өтеуге, сақтау ... ... ... және т.с.с. әрекеттер жасауға ... ... іс ... ... және ... жүзеге асыратын
тұлғалар болғандықтан, оларға мына белгілер тән: оларда карама-қарсы
материалдық ... және ... ... ... бар; ... ... күші ... тарайды; шығындарды өтейді.
Атқарушылық іс жүргізуде тараптар жеке өздері ... ... ... ... ... іс ... қатысушы тұлғалар болып тараптар
және олардың өкілдері танылады. Бірақ, АІЖК-нің 44 ... өкіл ... ... құрамына кіргізілмеген. АІЖК-нің ... ... ... ... ... ... ... нормаларын
қолдануымыз керек.
Өкіл атқарушылық іс жүргізуде тараптардың ... ... ... ие
және оның құзыреті заңда көрсетілген тәртіпке сәйкес рәсімделуі тиіс.
Атқарушылық іс жүргізуде келесі қатысушы сот болып келеді. ... ... ... ... ... ... Біздің ойымызша, оларды
мақсаттылығы бойынша бес топқа бөлуге болады:
1. атқару құжаттарын жазумен ... ... ... ... және
оның түпнұсқасын беру); 2. шешімді орындау барысында өзінің ... ... ... ... ... (шешімді түсіндіру,
атқару тәртібі мен әдісін өзгерту, жазулар және ... ... 3. Сот ... ... ... ... құзыреті (сот
орындаушысының әрекетіне түскен шағымды қарау); 4. Соттың ... ету ... ... ... ... ... мүлкіне тыйым
салу және т.с.с. әрекеттер); 5. Сот шешімін кері ... ... іс ... прокурор төмендегі заңмен берілген
құзыреттерін жүзеге асыру ... ... ... ... туралы»
Қазақстан Республикасының 21 желтоқсан 1995 жылғы заңының 44 бабына сәйкес
прокурор өз құзыретінің ... ... және ... шарттардың дәлме-дәл, біркелкі
орындалуын талап етуге;
Азаматтардың және мемлекеттің құқықтарын қорғау істерімен ... ... ... ... бойынша атқарушылық іс жүргізуді талап
етуге және тексеруге;
Борышкердің банктік немесе жекелеген банктік операциялардың жүзеге асыратын
ұйымдардағы жатқан ақша және ... ... ... салу ... ... ... ... актілерін заңға көзделген жағдайда санкциялауға
құқылы.
Жоғарыда көрсетіліп кеткен қатысушылардан басқа ... ... өзге де ... ... ... ... мен басқа органдардың
ақшалай сомаларды өндіріп алу жөніндегі ... ... ... органдары, банктер, өзге банктік емес қаржы ... ... ... ... ... төлемдері мен өзге де міндетті
төлемдердің, айыппұл төлеуді кешіктіргені үшін ... ... ... төлемдері мен өзге де міндетті төлемдер туралы заңдарды бұзғаны үшін
өзге санкцияларды өндіріп алу жөніндегі атқарушылық іс ... осы ... ... және ... не кеден заңдарына сәйкес жүргізіледі.
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық
кодексі)» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы ҚР кодексінің 614 ... ... ... ... өндіріп алу мынадай тәртіппен:
банк шоттарындағы ақшасының есебінен;
қолма-қол ақшаның есебінен;
дебиторларының шоттарынан;
билік ету шектелген мүлікін өткізу есебінен;
- жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару арқылы ... ... ... ... айыппұл сомаларын төлемеген кезде осы
бапта көрсетілген мәжбүрлеп ... алу ... ... ... ... алу ... сот қаулысының негізінде хабарландырусыз
қолданылады.
2003 жылғы 5 сәуірдегі «Қазақстан Республикасының Кеден кодексінің» 348
бабында берешекті және ... ... ... жалпы ережелері
қарастырылған. Төленбеген кеден төлемдерін ҚР кеден ... ... ... ... мен өсімдері бойынша пайда болған берешек
негізінде өндіріп алады. Жеке кәсіпкер мен ... ... ... ... ... алу ... ... жүргізіледі. Жеке тұлғадан берешекті
және өсімпұлды өндіріп алу сот тәртібімен жүргізіледі.
Өзге органдар, ұйымдар мен лауазымды ... ... ... ол ... ... ... ... не сот атқарушысының талабы
бойынша жүзеге асырырылады.
2 АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІҢ ЖАЛПЫ ТӘРТІБІ
2.1 Атқарудың негіздері және атқару ... ...... іс ... ... ... ... соттардың немесе басқа органдардың актілері жатады.
Атқарылуға жататын акт негізінде құзыретті ... ... ... ... ... құжатын береді.
Заңда тікелей көрсетілгендей, юрисдикциялық актілер атқарудың негіздері
(мәжбүрлеп атқару құқығының пайда болуы) болып табылады. Атқару негіздеріне
тән белгілер бар, ... ... ... іс жүргізудің пайда болуына негіз ... ... ... ... іс ... ... болуына негіз болатын нормативтік
актілер атқарудың негіздері болып ... ... іс ... ... да құқықтық қатынастар секілді, заңды фактілер жиынтығының
бір-бірімен байланысуының нәтижесінен ... ... ... ... атқарушылық іс жүргізу бір ғана заңды фактінің негізінде пайда
болуы мүмкін. Егер, атқарушылық іс жүргізуді ... үшін ... ... ... ... ... ... атқарудың негіздерін қоспаса
(атқаруға жататын ... ... онда ... іс ... ... алмайды. Сонымен, өндіріп алушыға мәжбүрлі орындау құқығын беретін
заңды фактілерді атқарудың негіздері деп ... ... ... ... ... ғана ... өндіріп алушы бола алады.
атқарудың негізі юрисдикциялы органдардың актілері. Мемлекеттік билік және
басқару органдарының барлық актілері атқарудың ... бола ... ... үшін ... ... ... етпейтін актілер атқару негізі
ретінде қарастырылмайды. Мысалы, тану туралы талап арыз бойынша шешімдер.
тек қана тікелей заңда көрсетіген ... ... ... ... бола ... ... істер бойынша шығарылған қаулылар, ұйғарымдар, шешімдер;
әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдар
(лауазымды тұлғалар);
халықаралық және ... ... мен ... ... ... ... өзге де ... қаулылары.
4. тараптардың субьективті құқықтары мен ... ... ... ... ... анықтайтын юрисдикциялы органдардың
құжаттары атқару негізі бола алады. Демек, акт мәжбүрлі атқаруға жатады
және ... ... бола ... тек қана оны ... ... ... ... немесе даулы материалдық құқықтық қатынас шешілетін болса.
Сот істі қарау барысында әр мәселе ... ... ... ... олар ... және басқа да қатысушы тұлғалардың материалдық
құқықтарын қозғамай, күнделікті іс ... ... ... ... ... тоқтату туралы ұйғарым, іс жүргізушілік мерзімдерді
ұзарту туралы ұйғарым).
Атқарушылық іс жүргізу ... болу үшін ... ... атқару
құжаттардың болуы маңызды. Атап айтанда, атқару құжаты сәйкес сот актісінің
немесе өзге де ... ... ... ... құжат. Ол сот немесе
басқа да органдардың шешімін және сот ... ... ... ... ... ... атқарушылық мәжбүрлі сипаттағы тәсілдерге
жүгіну құқығын куәлендіреді. Атқару негіздері болмаған жағдайда да ... ... іс ... қозғалмайды.
Атқару құжаттары атқару негізінен кейін екінші заңды факт болып ... факт ... ... ... қарамастан, атқару құжаты атқару
негізінен туындайды, себебі атқару негізінсіз ... ... ... атқарушылық іс жүргізудің ережелері бойынша орындалуға жататын
соттардың немесе басқа органдардың ... ... ... ... ... ... ең көп тарағаны атқару парақтары. Шешім,
дереу орындалатын жағдайлардан ... ол ... ... ... кейін,
заңмен белгіленген тәртіп бойынша орындалады. Сот шешiмi заңды күшiне
енгеннен кейiн атқару ... ... ол ... ... берiледi не оның
жазбаша өтiнiшi бойынша сот оны аумағы бойынша атқарушылық iс жүргiзудiң
тиiстi органына орындау үшiн ... ... ... ... ... ... қылмыспен келтiрiлген залал өндiрiп алынған, ... ... ... немесе денсаулыққа өзге де зақым келуден,
асыраушысынан айрылуынан келтiрiлген залалдың орны ... ... өз ... ... ... аумағы бойынша тиiстi атқарушылық iс
жүргiзу органына орындауға жiбередi. Соттың дереу орындалуға ... ... ... парағы жазылып, шешім шығарылғаннан кейін ... ... ... ... ... ... сот шешiм заңды күшiне енген
немесе iс жоғары тұрған соттан қайтқан күннен ... үш ... ... және ол ... ... мыналар көрсетілуі тиіс:
атқару құжатын берген соттың атауы,
істің нөмірі мен шешімнің шығарылған күні;
шешімнің ... ... ... ... ... күшіне ену уақыты;
атқару құжатының берілген күні;
өндіріп алушының тегі, аты және ... аты ... ол жеке ... ... көрсетілген болса), оның тұрғылықты жері ... ... оның ... жері ... ... ... мәліметтер мен
салық төлеушінің тіркеу нөмірі, немесе, егер өндіріп алушы заңды ... ... оның ... ... ... жері не бірыңғай Мемлекеттік
тіркелімнен мәліметтер, банк реквизиттері мен салық ... ... ... аты және ... аты (eгep ол жеке ... ... көрсетілген болса), оның тұрғылықты жері немесе тұрған ... ... жері ... ... ... ... оның жұмыс орны мен
жұмыс ... банк ... ... ... (eгep ... бар ... оның банк реквизиттері мен ... ... ... (eгep ... ... бар болса) немесе, егер борышкер
заңды тұлға болып табылса, оның ... ... ... жері не ... ... ... (егер істің материалдарында бар болса),
банк реквизиттері мен ... ... ... ... көрсетілуге тиіс.
Атқару парағының нысанын атқару құжаттарының ... ... ... ... ... бекітеді.
Сондай-ақ атқару парақтарын сот парақтарын ҚР ... ... ... ... ... ... болса шетел соты мен аралық
соттардың шешімдерінің негізінде бере алады.
Аралық соттардың шешімінің негізінде ... ... ... ... соттың шешiмi онда белгіленген мерзiмде ерiктi түрде орындалмаған
жағдайда, ... ... ... өз ... ... ... (өндiрiп
алушы) осы бапта көзделген ережелер бойынша аралық соттың шешiмiн мәжбүрлеп
орындату туралы арызбен аралық сот дауды ... ... ... ... ... ... беру ... арызға мыналар қоса тiркеледi:
1) аралық сот шешiмiнiң түпнұсқасы немесе көшiрмесi. Тұрақты ... ... сот ... ... осы ... ... төрағасы
растайды, нақты дауды шешу үшiн аралық сот ... ... ... ... ... ... тәртiппен жасалған аралық келiсiмнiң түпнұсқасы
немесе нотариат растаған көшiрмесi.
Атқару парағын беру туралы арыз ... ... ... ерiктi түрде
орындауға арналған мерзiм аяқталған күннен бастап үш жылдан кешiктiрiлмей
берiлуi мүмкiн. Белгiленген мерзiмiн өткiзіп ... не оған ... ... ... берiлген атқару парағын беру туралы арызды сот ... ... бұл ... ... ... оған ... ... шағым
жасалуы мүмкiн. Егер сот аталған мерзiмдi өткiзiп алу ... ... ... атқару парағын беру туралы ... беру ... ... ... ... ... ... беру туралы арызды сотқа арыз түскен
күннен бастап он бес күн iшiнде жеке-дара қарайды. Өндiрiп алушының ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ оны соттың
отырысында қарау орны мен уақыты туралы сот ... ... ... ... қарау орны мен уақыты туралы өндiрiп алушы да ... ... ... сот ... ... ... ... дәлелдi себептерi
көрсетiлiп, арызды қарауды ... ... ... ... ... немесе өндiрiп алушының сот отырысына келмей қалуы ... ... ... Сот ... ... ... ... орындатуға
арналған атқару парағын беру туралы арызды қараған кезде аралық ... мәнi ... ... ... құқылы емес. Сот арызды қарау нәтижелерi
бойынша атқару парағын беру туралы не оны ... бас ... ... ... ... ... беру ... соттың ұйғарымы дереу орындалуға тиiс.
Сот аралық соттың шешiмiн мәжбүрлеп орындатуға арналған атқару парағын
беру туралы ұйғарым шығарған ... ... ... ... ... ... берiледi.
Әдетте, әрбір шешімге бір атқару парағы беріледі. Егер, атқару әртүрлі
орындарда жүргізілетін болса немесе шешім бірнеше ... ... ... бірнеше жауапкерге қарсы шығарылатын болса, сот өндіріп алушылардың
өтініші бойынша атқару орнын дәл көрсетіп, не осы ... ... ... тиіс ... сол ... ... ... бірнеше атқару құжатын
жазуы мүмкін (АІЖК-нің 236 бабы).
Соттармен берілген атқару құжаттары ҚР бүкіл аумағында заңды күші бар.
Атқару парақтарында ... ... ... ... ... отырылуы
керек.
Заңның 5 бабына сәйкес, атқару парағынан басқа, атқару құжаттарына
мыналар жатады:
1) сот ... ... ... атқару парақтары;
2) Қазақстан Республикасының азаматтық iс жүргiзу заңдарына сәйкес
берiлетiн сот бұйрықтары;
3) Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... соттардың шешiмдерiн мәжбүрлеп орындату туралы сот актiлерiнiң
негiзiнде берiлетiн атқару парақтары;
3-1) аралық ... ... ... ... туралы соттың
ұйғарымы негiзiнде берiлетiн атқару парақтары;
4) Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнде
көзделген ... ... ... ... ... ... ... сот қаулылары;
5) Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы ... ... ... ... ... ... ... қарауға
уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) қаулысын мәжбүрлеп орындату туралы
соттардың қаулылары;
6) талаптарын мәжбүрлеп орындату ... ... ... ... ... заңдарында көзделген жағдайларда өзге де
органдардың қаулылары.
Атқару құжаты жоғалған жағдайда ... ... ... орган Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен ... оның ... алу үшiн ... ... ... ... бүзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдар
(лауазымды тұлғалар) шығарған қаулыларына мыналарды жатқызуға болады:
егер айыппұл салынған жеке адам ... ... ... ... ... айыппұлды жалақысынан немесе өзге де табыстарынан өніріп алу ... ... салу ... ... оны ... сот ... ... мәжбүрлеп орындау үшін сот орындаушысына жібереді (ҚР ... ... ... ... (әрі ... мәтін бойынша ӘҚБК) 708
бабының 4 бөлігі);
заңды тұлға шоттарында ақша ... ... ақша ... ... алу туралы қаулы заңға сәйкес жазаны заңды тұлға ... ... ... үшін сот ... жіберіледі (ӘІЖК-нің 709-бабының 4
бөлігі);
- заңды ... ... ... ... ... ... жеке кәсіпкердің қызметін тоқтата тұру не оған тыйым
салу ... сот ... ... жаза өз ... ... ... ... органдардың атқару іс жүргізу тәртібімен орындалады
(ӘҚБК-нің 723-бабының 3 бөлігі);
- соттың салынып жатқан немесе салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы
қаулысын өзі ... осы ... жаза ... адам ... Өз
еркімен орындалмаған жағдайда қаулыны өкілетті орган ... іс ... ... (ӘҚБК 725-бабы).
Заңдарда көзделген жағдайларда өзге де органдардың қаулылары атқару
құжаттары болып табылады:
- алимент төлеу ... ... Осы ... ... ... ... ... нотариус куәлендіруге тиіс. Куәландірілген келісім атқару парағының
күшіне ие ... ... және ... ... ҚР ... 1998 жыл 17 ... және 144 баптары);
- заңның 73 бабына сәйкес сот орындаушыларының борышкерге ... ... ... ... ... атқару бойынша шығыстарды
өндіріп алу туралы қаулылары.
Атқару құжаты жоғалған жағдайда, ... ... ... ... ... ... оның көшірмесі (дубликаты) өндіріп алудың негізі болып
табылады. Атқару ісі жоғалған ... ... ... ісін ... келтіру туралы арыз шешім орындалатын жеріндегі ... ... ... туралы іске қатысты адамдардың не прокурордың арызы бойынша
қозғалады. Арызға, сақталып ... және іске ... бар, ... ... ... ... мен олардың ... ... істі ... ... іс ... ... ... іс жүргізу
жоғалғанға дейін істен азаматтар мен ұйымдарға берілген құжаттарды, бұл
құжаттардың көшірмелерін, іске ... бар ... ... пайдаланады,
қажет болған жағдайда қатысқан адамдардан жоғалған іс бойынша істі қараған
сот ... ... ... ... сот шешімін орындаған адамдардан
соттың куә ретінде жауап алуына болады (АІЖК-нің 411 бабы).
Атқару құжаты жоғалған ... ... ... ... заңда көзделген
тәртіппен беретін оның көшірмесі өндіріп алу үшін негіз болып табылады.
Атқару парағы мен бұйрықта міндетті түрде ... ... ... құжатын берген соттың атауы,
-істің нөмірі және шешім шығарылған күн,
-шешімнің қарар бөлігі (сөзбе-сөз)
-шешімнің күшіне ... ... ... ... ... ... мен ... атауы, олардың мекен жайы ... ... ... ... ... ... атқару парағы оны берген судьяның қолы
қойылып, соттың елтаңбаланған мөрімен куәландырылады.
Сот бұйрығы мен ... ... ... екі ... келісімін куәландырып
отырған нотариустың атқару жазбалары ҚР Азаматтық іс ... ... ... Неке және ... кодексімен анықталып, реттеледі. Бұл құжатттарды оны
шығарып және куәландырып отырған тұлғалардың қолы ... ... ... ... ... бір атқару парағы беріледі. Егер атқару
әртүрлі орындарда жүргізілетін болса не егер ... ... ... қоюшының
пайдасына немесе бірнеше жауапкерге қарсы шығарылған болса, сот ... ... ... ... ... дәл ... не осы ... құжаты
бойынша атқарылуға тиіс шешімнің сол бөлігін көрсете отырып, бірнеше атқару
құжатын жазады.[8] Заңның 5-бабы 1 ... 6 ... ... ... ... санкциясын өндiрiп алу туралы қаулысы атқару құжаты
болып ... ... ... ... үшін ... ... құжатын орындамағаны үшін әкімшілік не ... ... ... жауапқа тартылған борышкер бірақ атқару
әрекеттерін жасаудан босатылмайды. Атқару құжаты нақты орындалған ... ... ... яғни ... құнының он проценті мөлшерінде немесе
жеке тұлғалардан он айлық есептік ... ... емес ... құжаттары бойынша меншік нысанына қарамастан, ұйымдардан жиырма
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде атқарушылық санкция өндірілініп ... ... ... 1 ... осы ... ... ... беру
мерзiмi қарастырылмаған. Атқару санкциясын өндiрiп алу көрсетiлген, яғни
бiздiң оймызша, санкцияны өндiрiп алу туралы қаулыда ... беру ... тиiс. ... мерзiм олар берiлгеннен күннен бастап есептеледi
және сот орындаушысының қаулысы ерекше болып саналмайды.
Бiрақ, осы таңға дейiн сот ... ... ... ... ... беру ... реттелмеген. Бiрақ көңiл бөлетiн жайт,
заңның 11-бабының 1 бөлiгiне сәйкес атқару құжаты ... ... ... ... ... ... негiз болып табылады және осындай
атқару құжаты бойынша мәжбүрлi орындау жүргiзуге болмайды.
Шешімді мәжбүрлеп атқарудың ... ... бір ... ... атқарудың ескіру мерзімі институтын енгізу мына ... Ұзақ ... ... өндіріп алушымен борышкердің қарым-
қатынасын анықсыз жағдайда қалдыра беру ... ... ... ... себептерсіз, шешім заңды күшіне енгеннен кейін, заңда көрсетілген
уақыт аралығында оны өндіруге ықылас білдірмесе, онда мемлекет ... өз ... ... ... ... ... ... ұстауға
мүдделі емес (3аңның 7 бабы).
Сондықтан атқарушылық іс жүргізудің 7 бабына ... ... ... мерзімдерде:
1) сот актiлерi негiзiнде берiлетiн сот бұйрықтары мен атқару парақтары
- үш жыл iшiнде;
1-1) аралық соттардың немесе төрелiктiң ... ... ... соттың ұйғарымы негiзiнде берiлетiн атқару парақтары - үш жыл
iшiнде;
2) әкiмшiлiк құқық ... ... ic ... шығарылған сот қаулылары
- егер заңмен өзге мерзiмдер белгiленбесе, бiр жыл iшiнде;
3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар ... ... ... уәкiлеттi
органның (лауазымды адамның) ... ... ... ... сот
қаулылары - бiр жыл iшiнде;
4) прокурордың қаулылары - үш ай iшiнде берiлуi мүмкiн.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді ... ... ... ... ... орындатуға беру мерзімі ҚР ӘҚБК-де
көрсетілген, яғни егер ... жаза ... ... ... ... күшіне
енген күннен бастап бір жыл ... ... ол ... ... ... 1 ... Атқару құжаттарын мәжбүрлеп орындатуға
беру мерзімі бойынша екі нормативтік-құқықтық ... ... ... ... құқықтық актілер туралы» ҚР заңының 4 -бабы 2 бөлігінің
2-1 тармақшасында және 6 бабының 1 ... әр ... ... ... нормаларында қайшылық болған жағдайда жоғары деңгейдегі
актінің ... ... ... ... Сондықтан, біздің ойымызша,
ӘҚБК-те бекітілген нормаларды қолдану дұрыс болады.
Заңның 5-бабы 1 тармағының 6) тармақшасына сәйкес сот ... ... ... алу ... қаулысы атқару құжаты болып табылады.
Ал, заңның 7-бабының 1-ші тармағында осы ... ... ... ... ... Атқару санкциясын өндіріп алу туралы ... ... ... ... көрсетілген, яғни, біздің
ойымызша, санкцияны өндіріп алу туралы ... ... беру ... ... Себебі, мерзім олар берілген күннен бастап есептеледі және
сот орындаушысының қаулысы ерекше болып ... осы ... ... сот орындаушысының атқару санкциясы туралы
қаулысын орындауға беру мерзімі реттелмеген. Бір көңіл бөлетін жайт, заңның
11-бабының 1-ші ... ... ... ... ... тәртіптерге
сәйкес болмаса атқару құжатын қайтаруға негіз болып табылады және ... ... ... мәжбүрлі орындау жүргізуге болмайды.
Ескіру мерзімдері шешімнің заңды күшіне енген күннен бастап ... ... ... ... алу бөлігінде соттардың шешімдері мен үкімдері
негізінде берілген атқару парақтарын орындау кезінде - үкімнің не шешімнің
заңды ... ... ... ... ... кейінге қалдыру немесе мерзімін
ұзарту кезінде белгіленген мерзім аяқталған ... ... ... ... ... ... тиіс болған жағдайларда - оны ... ... ... өзге соттар шешімдерінің негізінде берілген атару парақтарын
орындау кезінде - осы соттар ... ... ... ... ... келесі күннен бастап;
әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер жөніндегі қаулыларды орындау ... ... ... ... ... ... ... барлығы бойынша - олар ... ... ... ... ... 7-бабы).
Мерзімді төлемдер өндіріп алу туралы шешімдер (алимент ... ... ... немесе денсаулығына өзгедей зақымдаумен келтірілген
зиянды өтеу туралы және ... ... ... ... ... ... жасауға
берілген барлық уақытта күшін сақтайды. Мұндай жағдайларда мерзім әрбір
төлем үшін жеке есептеледі (Заңның 7 ... 3 ... ... өтуі атқару құжаттарын атқаруға берумен, ... ... ... құжаттарын жарым-жарты орындаумен тоқтатылады.
Үзілістен кейін мерзімнің өтуі қайтадан басталады, бірақ үзіліске ... ... жаңа ... ... құжаттарын өндіріп алушыға беру ескіру мерзімін өтуін ... ... ... ... ... ... соң сот және ... атқару құжаттарын бермейді, ал сот орындаушысы бұрын ... іс ... ... (Заңның 10 бабы).
Өндіріп алушы, атқару парағын орындауға беру мерзімін өткізіп алғанда,
шешім шығарған сотқа өткізіп алған мерзімді ... ... ... ... құқылы. Сот атқару парағын орындауға беру мерзімін өткізіп алу
себебін негізді деп ... ... ... қалпына келтіруі мүмкін.
Қалған ... ... ... ... ... ... ... жатпайды (Заңның 9 бабы).
Заңмен атқару парағын ұсынудың мерзімін белгілеу шешімнің ... ... ... іс ... ... ... қарау кезінде осы мәселе
бойынша заңнаманың Қазақтан Республикасының Конституциясына, ... ... ... ... ... ... "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының ... ... ... ... ... әрі - Заң), ... ... да ... ... ... ... ... қажет.
Заңның 6-бабына сәйкес, мәжбүрлеп орындату шараларын қолдану үшін сот
орындаушысы Заңмен белгіленген тәртіпте өндіріске қабылдаған атқару құжаты
негіз ... ... ... тізбесі Заңның 5-бабында ... ... ... ... ... шағымды қарау кезінде
сот атқарушылық іс қозғаудың негізділігін де тексеруге міндетті.
Сот орындаушысының атқару құжатын ... ... ... немесе
сондай әрекеттерді жасаудан бас тартуына байланысты борышкер немесе өндіріп
алушы шағым жасауы ... ... ... ... ... сәйкес,
шағым сот орындаушысы әрекет жасаған күннен бастап он күннің ішінде немесе
әрекет жасау уақыты мен орны ... ... ... осы ... ол ... белгілі болған күннен бастап сот орындаушысы қызмет
көрсететін учаскенің аудандық сотына беріледі.
Шағым басқа тұлғалармен ... ... ... іс ... ... әрі - ... ... бөлігінің негізінде АІЖК-
нің 280-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде берілуі мүмкін.
Егер шешімнің орындалуы үшінші жақтардың мүліктік ... ... онда ... ... ... ... ... келтіру туралы
өндіріп алушы мен борышкерге талап қойып, сотқа жүгіне алады. Сот ... ... қою ... ... және сот ... өз ... ... талап қоймайтын үшінші жақ ретінде, егер талапкер оны үшінші жақ
ретінде ... ... ... ... ... ... іске ... және заңды тұлғалар сот орындаушыларының әрекеттеріне шағым ... ... және ... ... ... да ... төлемдер туралы
(Салық кодексі) Қазақтан Республикасы ... ... әрі - ... ... 14) ... сәйкес мемлекеттік баж төлеуден
босатылады.
Өздеріне қатысты атқарушылық әрекеттер жүргізілген, мүлікке ... ... ... ... ... ... ... кодексінің 496-бабы 1-тармағының
1) тармақшасымен көзделген тәртіпте мемлекеттік баж төленуге жатады.
Сот нақтылы атқару құжатын орындауға ... сот ... ... ... ... ... ... сот
отырысының орны мен уақыты туралы сот орындаушысына ... ... ... ... ... (сот ... жұмыстан босатылған, еңбек
демалысында болған, ұзақ ... бойы ... ... болған (10 күннен
артық) немесе іссапарда ... ... сот ... осы ... ... сот ... ... мүмкін. Сот орындаушыларының
заңсыз әрекеттерінің (әрекетсіздіктерінің) нәтижесінде ... ... ... ... бойынша не сот шығындарын ... ... ... ... Сот ... ... ретінде қатыстырылуы мүмкін.
Сот орындаушыларының ... ... ... ... құжаттарының орындалу процесінде үшінші жақтың мүліктік
мүдделерін қорғау туралы талаптарды қарай ... ... егер ... ... ... ... ... атқару құжаттары
бойынша өндіріп алу бірінші кезекте борышкердің ақшасына, оның ішінде ... ... ... ... ақшасына аударылатынын;
- борышты өтеу үшін борышкердің ақшасы болмаған ... ... ... тиесілі басқа мүлікке аударылатынын назарда ұстауы қажет.
Сот орындаушысының өндіріп алуды борышкерге тиесілі ... ... ... ... ... заңсыз екендігі туралы шағым жасалған
кезде сот ... ... іс ... ... ... ... ... осы әрекеттердің Заңның 46-бабының
талаптарына сәйкестігін, атап ... ... ... ... оның ... құнын және оған ... ... ... сот ... тиіс. Мүліктің борышкерге тиесілі екендігін
анықтау кезінде сот орындаушысы мүлікті тізімдемеге ... және ... ... ... ... немесе оның бір бөлігіне тыйым салуға тиіс.
Аталған әрекеттерді сот орындаушысы сот ... ... ... ... ... ... сотқа өтініш жасамай жүзеге асырады.
Төлеттіріп алу жалпы ортақ меншік болып табылатын мүлікке (мысалы,
жұбайлардың меншігі, жекешелендірілген үйге ... ... ... ... қожалығы меншігі) аударылған жағдайда сот орындаушысы немесе
атқару ісіндегі тарап борышкердің жалпы ортақ меншіктегі үлесін ... ... ... ... ... ... жүгінуге міндетті. Сот
мәселені қараудың ... ... ... ... онда ... алу
борышкердің мүлігіне аударылатын болса, оның осы мүліктегі ... ... ... ... ... ... ... мүлікті және сатудың
өзгеше тәртібі ... ... ... сатуды (Заңның 50 және 51-
баптары) тыйым салудың негіздемелері мен мүліктің түрлеріне қарамастан ... ... ... және өзге де ... ... ... шарты бойынша не сауда-саттықтарда жүргізеді. Борышкердің жалпы
ортақ меншіктегі мүліктен бөлініп ... ... сату ... ... кодексінің (бұдан әрі - АК) 222-бабында көзделген
тәртіпте жүргізіледі.
Сот орындаушысының тыйым ... ... ... ... ... сауда-
саттықтарда комиссиялық негізде сатпай беру жөніндегі әрекеті атқарушылық
іс ... ... ... деп ... ... Егер ... ... енгізілмесе және оған тыйым салынбаса, онда мұндай мүлік
өндіріп алушы мен борышкердің келісімі ... ... ... осы
мүліктің бағалануына екеуара келіскен кезде және мүліктің құны ... ... ... ... ... ... ... бойынша орындау
есебіне өндірушіге берілуі мүмкін.
Борышкердің ... ... оған ... ... талаптарды толық
қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда сот орындаушысы:
- кепіл ұстаушының ... ... ... ... өз талабын
артықшылықпен қанағаттандыру құқығын сақтай ... ... ... ... міндеттемесін қамтамасыз ететін жылжымайтын мүлікті қоспағанда,
оның үшінші жақта кепілде ... ... ... ... ... ... ... алу туралы жазбаша хабардар ете отырып,
уәкілетті органның шешімінің негізінде пайдалануға ... ... ... ... ... Өндіріп алу аударылған, кепілге
қойылған және иелік етуіне шектеу белгіленген ... сату ... ... жасау жолымен жүргізіледі.
Сот орындаушыларының мүлікті заттай беруге байланысты іс-әрекеттеріне
шағымдарды қарау кезінде өндірушіге мүлікті ... ... ... болатындығын соттың ескергені жөн:
- атқару құжатында көрсетілген белгілі бір заттардың өндіріп ... ... ... ... ... мүлікті сауда-саттық хабарланған сәтте ... ... екі ай ... ... ... арқылы сату мүмкін
болмағанда;
- алғашқы бағалаудан жиырма пайызға төмендетілген баға бойынша ... ... деп ... ... ... құнының кем дегенде елу пайызы болуға тиісті соңғы
жарияланған баға ... ... ... ... ... өндіріп алушы мен борышкердің арасындағы мүліктің заттай ... ... ... ... құны ... ... орындау барысында айқындалған ... ... ... уәж ... сот орындаушысының іс-әрекеттеріне шағым
келтірілген жағдайда сот оның ... ... ... ... ... мүлікті бағалауына дау айтылатын болса, онда ол іс талап қою
тәртібімен ... ... ... ... сот ... ... ... іске қатыстырылады. Сот ... ... ... туралы" Қазақтан Республикасы Заңы талаптарының сақталуын
тексереді, ... ... ... ... ... ... құқығын
тоқтату кезінде мүліктің нарықтық бағасы негізге алына ... ... ... ескере отырып бағалайды.
Мүліктің нарықтық құны деп бәсекелестік жағдайларда иеліктен шығарылуы
мүмкін ... ... ... ... ... үшін осы ... туралы барлық
қолжетімді мәліметтер ұсынылған ... ... ... баға ... ... ... ... құжаты толық мәжбүрлеп орындалғаннан кейін сот
орындаушысының өндіріп алынған соманың немесе мүлік құнының он ... ... ... ... емес ... ... ... он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жеке тұлғалардан және жиырма
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ... ... ... санкциясын
өндіріп алу туралы ұсынысы бойынша сот өндіруі көзделген.
Атқару санкциясы атқару ... өз ... ... ... ... ... түрі болып табылады. Толық мәжбүрлеп
орындату деп атқару құжаты сот орындаушысының ... ... ... ... тәртібі бойынша өз еркімен орындау үшін сот орындаушысы
борышкерге белгілеген мерзімді қоспағанда, атқару құжатының ... ... ... деп ... жөн. ... ... ала отырып, сот
орындаушысының Заңның 34-бабында аталған ... ... ... ету ... шараларды қабылдау туралы әрекеті, сондай-ақ
хатталған және тыйым ... ... сату ... ... ... еңбекақысы мен басқа да табыстарынан, басқа ... ... ... алу ... ... алу ... ретінде
бағалануға тиіс.
Сот орындаушысының ұсынымы АІЖК-нің 240-бабында көзделген тәртіппен,
соттың атқару құжатының орындалатын орны ... ... ... ... мен орны ... ... түрде хабардар ете отырып,
аудандық сотта қаралады. Алайда, сот отырысының өткізілетін орны мен ... ... ... хабарланған борышкердің келмеуі ... ... ... ... Сот ... ... атқару құжатының толық
және мәжбүрлеп орындалуын растайтын дәлелдемелер сот отырысында зерделенуге
жатады.
Атқару санкциясын өндіру туралы сот ... ... ... ... ол Заңмен белгіленген тәртіпте орындалады. Заңның 77-
бабының тәртібімен сот ұйғарымы ... ... ақша ... ... ... жол ... Атқарушылық әрекеттер жүргізудің тәртібі
Заңмен белгіленген атқарушылық іс жүргізудің жалпы ... және ... ... ... ... алу жүргізілгенде,
заттық және заттық емес даулар бойынша атқару құжаттарды орындауда күші
бар.
Заң атқарушылық іс ... ... ... ... ... ... құжаттары түскен күннен бастап сот орындаушысымен екі ай
мерзім ішінде жүргізілуі тиіс. Атқару құжаттарының ... ... ... осы ... ... болып келеді. Заңда бекітілген атқару
әрекеттерінің мерзімдері ... ... ... екі ай мерзім ішінде жүргізілуі тиістігі
ережесін әр уақытта сақтау мүмкін емес. Заңның 10-бабының 2 ... ... ... ... ... ... көрсетілген талаптарды ерікті
орындауға мерзім белгілейді. Бұл мерзім бес ... ... ... Ал, ... 3-ші ... ... ... алушының талаптарын қанағаттандыру үшін
екі ай ... ... ... ... ... Осы ... кәдімгі арифметикалық қосу арқылы екі ай ... ... іс ... салыстырмалы аяқтауға мүмкін еместігі көрініп тұр.
Юрисдикциялық актілер борышкердің тұрғылықты жері бойынша ... ... ... не оның ... ... жері ... сот орындаушысымен
атқарылады.
Бұл жағдайда сот орындаушысы өзінің функциялары ... ... ... ... ... ... ... аумақта да атқарушылық
әрекеттер жүргізе алады.
Егер атқару құжатын орындау ... ... ... ... кетіп қалса
және борышкердің бұрынғы тұрған жерінде өндіріп алынатын мүлік қалмаса, сот
орындаушысы бұл жөнінде дереу акт жасайды және ... ... ... ... жері ... сот ... үш ... кешіктірмей жіберіп,
бұл жөнінде өндіріп алушыға хабарлайды (Заңның 24 ... ... ... ... ... 6.00 - ден 22.00 ... Атқарушылық әрекеттердің нақты уақыты сот орындаушысымен
анықталады. Демалыс және мейрам ... ... ... ... ... әрекеттерге соттың рұқсатымен және тек қана кейінге ... ... ... борышкердің кінәсімен басқа күндері оларды
жүргізуге болмаған жағдайда жол беріледі ... 25 ... ... ... ... ... әрекеттердің түсінігін
ашпайды, бірақ борышкер түнгі уақытты пайдаланып, мүлікті тығып қою немесе
басқа да әдіспен ... ... бас ... үшін қолданылуы мүмкін деген
негіз болатын ... ... ... ... әрекеттер
жүргізіледі. Практикада заңмен көрсетілген мәжбүрлеп атқару бойынша ... үшін ... ал тек ... ... ... салу үшін ... Сот орындаушылары демалыс күндері сауда саттық жүргізбейді,
бірақ та біздің ойымызша, осы ... ... көп ... ... ... алу, ... немесе денсаулығына өзге де зақымдау
арқылы ... ... ... асыраушысының қайтыс болуы жөніндегі істер
бойынша, сондай-ақ борышкердің жүрген жері ... ... өзге ... сот ... сотқа ішкі істер органдары арқылы іздеу салу
туралы ұсыныс жасайды. Осы көрсетілген істер бойынша, ... ... орай ... болған жері белгісіз болған ... ... ішкі ... ... ... ... ... арқылы іздестіру
жариялауға міндетті (АІЖК-нің 135 бабы).
Іздеу атқару құжаты ... орны ... ... ... белгілі
тұрғылықты жері бойынша немесе мүлкінің орналасқан жері бойынша, ... ... ... ... жері ... ... ... іздеу
жөніндегі шығыстар атқарушылық әрекеттер жасау жөніндегі шығыстарға жатады
және сот арқылы борышкерден ... ... ... ... ... 18 бабы).
Атқару құжаттарының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында өндіріп алушы
атқарушылы ... ... ... ... ... тиісті
шығыстарды жасау үшін жеткілікті мөлшерде депозиттік шотқа аванс жарнасын
төлеуге құқылы (Заңның 76 бабы).
Борышкердің және ... ... ... ... ... ... ... жүргізу уақытына қатысты нақты тыйымдар мен шектеулер
белгіленген. Мысалы, демалыс және ... ... ... ... атқарушылық әрекеттерге сот рұқсатымен және кейінге қалдыруға
болмайтын немесе оларды борышкердің ... ... ... және осы ... ... ... мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.
Атқарушылық іс жүргізу қозғау, атқарушылық әрекеттерді жүргізу ... ... ... ... атқару құжаты келіп түскеннен кейін қаулы шығарып
атқарушылық іс ... ... ... ... үш тәуліктен кешіктірілмей,
дереу орындауға тиісті атқару құжаттарын қоспағанда бес күн ... ... ... ... ... өз ... ... туралы ұсыныс жасайды
(Заңның 10 бабы).
Атқару құжаттарын орындаумен байланысты мәжбүрлеу шараларын қолдану өз
еркімен орындаудың ... ... соң ... ... Заңның 10 бабына
сәйкес оған дейін сот орындаушысы заңның талаптарын сақтай ... ... ... прокурордың санкциясымен борышкердің мүлкіне тыйым салып,
мүлкін хаттайды.
Атқарушылық іс қозғау жөніндегі қаулыда ... ... ... ... 14 ... көрсетілген жағдайларда, яғни атқарушылык әрекеттер
жасауға кедергі келтіретін жағдаяттар болған ... сот ... ... ... ... ... ... атқарушылық әрекеттерді
кейінге қалдыруы мүмкін. Ол ... аға сот ... ... ... органының басшысымен бекітілген тиісті қаулы шығарады. ... ... іс ... ... түлғаларға хабарлануы тиіс. Заң
кейінге қалдырудың ... ... ... ... ойымызша, тізімге
тоқтата тұрудың міндетті және факультативті негіздерінде ... ... ... Кейінге қалдыру мерзімі атқарушылық әрекеттер
жүргізу мерзімінен аспауы керек.
Атқарушылық іс ... ... ... ... іс ... ... ... жағдайларда міндетті, ал кейбір ... ... ... ... ие. ... іс жүргізу міндетті түрде
тоқтатыла тұрады:
егер сот ... ... ... ... мирасқорлыққа жол берсе,
борышкер қайтыс болған, ол қайтыс болды деп хабарланған ... ... ... деп танылған;
борышкер болып танылатын заңды тұлға қайта құрылған немесе оның таралуы
туралы ... ... ... ... қабылданған немесе дәрменсіздігі
(банкроттық) туралы іс қозғалған;
борышкердің немесе өндіріп алушы әрекетке ... ... ... ... деп ... ... ... сот тәртібімен даулаған;
әкімшілік жаза қолданған ... ... ... ... ... ... немесе атқару құжатын бергенде негізге алынған ... ... тұру ... заңмен берілген лауазымды тұлға қаулы шығарған;
сотқа атқару құжаты бойынша өндіріп алатын мүлікті хатталудан шығару туралы
(пайдалануға тыйым салудан босату) талап ... ... ... алушы борышкер мүлкін бағалау нәтижелерін дау
шығарған жағдайларда (Заңның 15 бабы).
Атқарушылық іс жүргізуді сот ... ... тұру ... ... ... сәйкес мына жағдайларда жүргізіледі:
сот орындаушысының атқаруға жататын қаулыны шығарған органға түсіндіру
туралы үндеу жібергенде;
борышкердің ұзақ ... ... ... ... ... болған;
сот орындаушысының әрекетіне шағым берілген;
борышкерге іздеу салынған;
өндіріп алушы өтініш берген;
өндіріп алушының немесе борышкердің елді мекеннен тыс болған жағдайларда;
Заңның 15 және 16 ... ... ... іс жүргізудің
тоқтата тұру тізімі толық және кең талқылауға жатпайды.
Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұрудың мерзімі осы ... ... ... ... ... ... ... созылады (мысалы,
борышкердің мирасқорлығы анықталғанға дейін) және біздің ... ... іс ... бойынша ешқандай атқарушылық әрекеттер
жүзеге ... ... ... ... мән-жайлар жойылғаннан кейін атқарушылық іс
жүргізу өндіріп алушының өтініші бойынша не сот ... ... ... ... 19 ... ... аталған атқарушылық іс жүргізудің сот орындаушысының
тоқтата тұру ... ... ... ... ... ... жағдайда
қолдануда ерекшеліктері бар. Істің мәні келесіде. Мысалы, өндіріп алушы —
кәсіпорын қызметкері, сот пен оның ... ... және ... ... ... ... өндірілген. Сот орындаушысы, акционерлік
қоғамның директоры бір жыл мерзімге іс ... ... ... ... 16 ... басшылыққа ала отырып, борышкердің мүлкіне өндіріп ... ... ... ... ... ... жасай отырып яғни, атқарушылық іс жүргізу
тоқтатыла тұруы мүмкін, егер, борышкер ұзақ іс сапарға кеткен жағдайда және
оның ... ... ... ... тұрған атқарушылық іс бойынша ешқандай
атқарушылық әрекеттер жүргізілуге болмайтындығы ... ... ... ... бірақ бұл жағдайда қолдануға келмейді,
себебі борышкер жеке тұлға болуы керек, ал біздің мәселе бойынша - заңды
тұлға , яғни ол іс ... ... ... Қорыта келе, борышкер - кәсіпорын
қызметкерінің ... оның ... ұзақ іс ... ... ... ... ... атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұрудың негіздері бола
алмайды.[9]
Атқарушылық іс жүргізу тоқтата түруға әкелген мән-жайлар жойылғаннан
кейін, өндіріп алушының ... ... сот ... ... ... оның тиісінше қаулы шығарумен жүзеге асырылады.
Алимент өндіріп алу туралы қызметтерге жалақы, бірақ үш айдан аспайтын
уақытта алып беру ... ... ... ... туралы, мертігуден
немесе денсаулығына ... ... ... ... ... зиянды, бірақ үш айдан аспайтын уақытта өтеу ... ... ... жатады (АІЖК 37 бабы). Осыған байланысты бұндай шешімдерді
орындалуын тоқтатуға, кейінге қалдыруға немесе бөліп орындауға болмайды.
Атқарушылық іс жүргізуді тоқтату. Атқарушылық іс ... ... ... жүзінде атқару құжатының орындалуынсыз ... ... ... бір ... болып келеді сонымен қоса өндіріп алушы осы ... ... беру ... ... ... 20 бабына сәйкес
атқарушылық іс жүргізу, егер:
өндіріп алушы өндіріп ... бас ... ... мен борышкер бітісу келісімін жасаса және оны сот бекітсе;
шешіммен белгіленген тараптар ... ... ... алушы немесе борышкер
болып табылатын азамат қайтыс болғаннан кейін адамның құқықтық мұрагеріне
көше алмаса;
атқару ... ... беру ... ... органның атқару құжатын бергенде ... ... ... ... ... заңды күшіне енген, жартылай немесе толық орындалған, шешімнің
күші ... ... және ... ... ... ... немесе ішінара бас
тарту туралы жаңа шешім шығарғанда не іс ... іс ... ... ... ... ... ... туралы ұйғарым шығарғанда талапкерден
күші жойылған шешім бойынша онымен барлық алынғандар өндіріп алынады (АІЖК
240-1 бабы ... кері ... ... ... ... ... үйғарым шығарылады.
Күші жойылған шешімді орындау орын алған, іс ... жаңа ... ... ... ... ... ... шешімді кері орындау туралы мәселені
қарайды және бұл мәселені жаңа шешім шешеді.
Атқарушылық іс жүргізуді ... ... ... ... және ... ... іс жүргізу тоқтатылған жағдайларда атқару құжаты ... ... ... ... ... берген басқа органға жіберіледі. Сонымен
бір мезетте орындауды қамтамасыз ету шараларының күші жойылады. Тоқтатылған
атқарушылық іс жүргізу қайтадан ... ... ... атқару қүжаттарын қайтару- өндіріп алушы атқару
қүжаттарын қайтадан орындауға беру ... ... ... ... ... бір ... Өндіріп алу жүргізілмеген немесе толық
көлемде жүргізілмеген атқару құжаты сот орындаушысының қаулысы бойынша ... ... ... ... ... ... алынуы мүмкін мүлкі, ақша сомасы, бағалы қағаздары
немесе табыстары жоқ болса;
егер өндіріп алушы ... ... ... ... ... ... ... соттың шешімінде аталған белгілі бір затты борышкерден ... ... ... ... алушы көрсеткен мекен-жайда тұрмайтын немесе жұмыс
істемейтін болса не сол ... оның ... жоқ ... сот ... бойынша
борышкерге іздеу салу жағдайларын қоспағанда өндіріп алушыға қайтарылады.
Сот орындаушысының атқару құжатын ... ... ... ... жасаудан бас тарту жөніндегі әрекеттеріне өндіріп алушы немесе
борышкер әрекет жасаған күннен немесе әрекет жасау ... мен орны ... ... ... ... ол ... ... болған күннен
бастап он күн ішінде шағым беруі мүмкін.
Атқару құжатын өндіріп алушыға қайтару ... іс ... ... ... ... алушыға қайтару заңда белгіленген
атқарудың ескіру мерзімінің шегінде осы ... ... ... ... ... ... ... өндіруге берген сәттен бастап атқарудың
ескіру мерзімі үзіліп қайтадан өте бастайтындығын айта ... ... іс ... ... ... ... ... іс жүргізуді
аяқтаудың негіздері бекітілмеген, біздің ойымызша, негіздері ретінде келесі
мән-жайларды қарастыруға болады:
атқару ... іс ... ... ... ... ... басқа органның талабы бойынша атқару құжатын
орындаусыз қайтару;
заңда көрсетілген негіздер бойынша ... ... ... ... ... ... мерзімді шегерімдер үшін атқару
құжатын органға беру;
атқарушылық іс жүргізуді тоқтату.
Осы көрсетілген барлық жағдайларда атқарушылық әрекеттердің ... ... ... ... іс жүргізудің негізінде борышкердің қүқықтық қорғалуы
туралы постулат орын ... ... ... Күші бар заңнамада
борышкерге жеке сипаттағы: ... алу ... ... ... ... жөне
басқа да оның бостандығын ар-намысын шектеу шараларын ... ... ... ... ұсыныстар кіргізілген.
Сот орындаушысының атқару құжатын орындау жөніндегі әрекетіне ... ... ... бас ... байланысты борышкер немесе өндіріп
алушы шағым жасауы ... ... ... ... сот ... ... ... күннен бастап он күннің ішінде немесе
әрекет жасау уақыты мен орны ... ... ... осы ... ол ... белгілі болған күннен бастап сот орындаушысы қызмет
көрсететін учаскенің ... ... ... ... ... ... Республикасы Азаматтық іс жүргізу
кодексінің (бұдан әрі - ... ... ... ... ... ... ... берілуі мүмкін.
Егер шешімнің орындалуы үшінші жақтардың мүліктік мүдделеріне қатысты
болса, онда ... ... ... ... ... ... ... алушы мен борышкерге талап қойып, сотқа ... ... Сот ... ... қою ... қарайды және сот орындаушысын өз алдына бөлек
дербес талап қоймайтын үшінші жақ ретінде, егер талапкер оны ... ... ... ... ... ретінде тануды сұрамаса, іске қатыстыруға
міндетті.
Жеке және заңды тұлғалар сот орындаушыларының әрекеттеріне шағым берген
кезде ... және ... ... басқа да міндетті төлемдер туралы
(Салық кодексі) Қазақтан Республикасы кодексінің ... әрі - ... ... ... ... баж ... ... атқарушылық әрекеттер жүргізілген, мүлікке құқығы бар
үшінші жақтар талап қойған жағдайда, Салық кодексінің 496-бабы 1-тармағының
1) тармақшасымен ... ... ... баж ... ... Сот
нақтылы атқару құжатын орындауға байланысты сот орындаушысының әрекетіне
(әрекетсіздігіне) жасалған шағымдарды ... ... сот ... орны ... туралы сот орындаушысына хабар беруге міндетті. Сот ... (сот ... ... ... ... ... болған,
ұзақ уақыт бойы еңбекке жарамсыз болған (10 ... ... ... іссапарда
жүрген) жағдайда сот отырысына осы аумақтық учаскеден ... сот ... ... Сот орындаушыларының заңсыз әрекеттерінің
(әрекетсіздіктерінің) ... ... ... өтеу туралы талаптар
бойынша не сот ... ... ... талаптар қойылған кезде Сот
әкімшілері жауапкерлер ретінде қатыстырылуы мүмкін.
Сот ... ... ... ... ... ... орындалу процесінде үшінші жақтың мүліктік
мүдделерін қорғау туралы талаптарды қарай отырып соттар:
- егер атқару құжатында ... ... ... ... ... ... алу ... кезекте борышкердің ақшасына, оның ішінде банк
мекемелерінде жатқан, ... ... ... ... ... өтеу үшін ... ... болмаған жағдайда төлеттіріп алу
борышкерге тиесілі басқа мүлікке аударылатынын назарда ұстауы қажет.
. Сот орындаушысының өндіріп алуды борышкерге тиесілі ... ... ... аудару әрекетінің заңсыз екендігі туралы шағым жасалған
кезде сот орындаушысының атқарушылық іс ... ... ... ... ... осы ... ... сәйкестігін, атап айтқанда мүліктің борышкерге тиесілі
екендігін, оның нақтылы құнын және оған ... ... ... сот ... ... ... борышкерге тиесілі екендігін
анықтау кезінде сот орындаушысы мүлікті тізімдемеге ... және ... ... ... ... ... оның бір бөлігіне тыйым салуға тиіс.
Аталған әрекеттерді сот орындаушысы сот ... ... ... мен
тәсілін өзгерту туралы сотқа өтініш жасамай жүзеге асырады.
Төлеттіріп алу ... ... ... болып табылатын мүлікке (мысалы,
жұбайлардың меншігі, жекешелендірілген үйге ортақ ... ... ... қожалығы меншігі) аударылған жағдайда сот орындаушысы немесе
атқару ісіндегі тарап борышкердің жалпы ортақ ... ... ... тиісті ұсыныспен немесе өтінішпен сотқа жүгінуге ... ... ... ... бойынша ұйғарым шығарып, онда өндіріп ... ... ... болса, оның осы мүліктегі ... ... ... айналымнан алынған тыйым салынған мүлікті және сатудың
өзгеше тәртібі ... ... ... ... ... ... ... салудың негіздемелері мен мүліктің түрлеріне қарамастан сот
орындаушысы сауда ұйымдары және өзге де ... ... ... ... ... не ... ... Борышкердің жалпы
ортақ меншіктегі мүліктен бөлініп шығарылған ... сату ... ... ... ... әрі - АК) 222-бабында көзделген
тәртіпте жүргізіледі.
Сот орындаушысының тыйым салынған ... ... ... ... ... ... негізде сатпай беру жөніндегі әрекеті атқарушылық
іс жүргізу шеңберінде заңсыз деп танылуға тиіс.
Егер борышкердің ... ... ... және оған ... онда ... мүлік өндіріп алушы мен борышкердің келісімі
(бітімгершілік келісім) бойынша осы мүліктің бағалануына ... ... және ... құны ... алуға жататын сомадан аспаған жағдайда
атқару құжаты ... ... ... ... ... ... басқа мүлкі оған қойылған барлық талаптарды толық
қанағаттандыру үшін жеткіліксіз ... ... сот ... ... ... ... қойылған мүліктің құнынан өз талабын
артықшылықпен қанағаттандыру құқығын сақтай ... ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлікті қоспағанда,
оның үшінші жақта кепілде тұрған мүлкінен өндіріп алуға;
- уәкілетті органды өндіріп алу ... ... ... ете ... ... ... негізінде Салық кодексінің 48-
бабының тәртібімен пайдалануға шектеу қойылған борышкердің мүлкіне ... алу ... ... ... және ... ... шектеу
белгіленген мүлікті сату жария сауда-саттық жасау жолымен жүргізіледі.
Сот орындаушыларының мүлікті заттай беруге байланысты ... ... ... өндірушіге мүлікті төмендегі жағдайларда заттай
беруге болатындығын соттың ескергені жөн:
- атқару ... ... ... бір заттардың өндіріп алушыға
берілгені туралы шешілгенде;
- ... ... ... ... ... сәтте белгіленген
бағасы бойынша екі ай ішінде сауда-саттық ... ... сату ... ... ... ... ... төмендетілген баға бойынша сауда-
саттық өткізілмеді деп ... ... ... ... кем ... елу ... болуға тиісті соңғы
жарияланған баға бойынша қайталама сауда-саттықтар ... ... ... ... мен ... ... мүліктің заттай берілуін
көздейтін бітімгершілік ... ... құны ... ... ... ... айқындалған бағасына
сәйкес келмеді деген уәж бойынша сот орындаушысының іс-әрекеттеріне шағым
келтірілген жағдайда сот оның ... ... ... ... ... бағалауына дау айтылатын болса, онда ол іс
талап қою тәртібімен жүргізіліп, қажет болған ... сот ... ... ... іске ... Сот "Қазақcтан
Республикасындағы ... ... ... ... ... ... ... бағалау кезінде
анықталған мән-жайларды меншік құқығын тоқтату кезінде мүліктің нарықтық
бағасы негізге ... ... ... көздейтін АК-нің 257-
бабының ережелерін ескере отырып бағалайды. Мүліктің нарықтық құны ... ... ... ... ... мүлік бойынша ықтимал
сатып алушылар үшін осы мүлік туралы барлық қолжетімді мәліметтер ұсынылған
кезде ... ... баға ... ... ... 77-бабында атқару құжаты толық мәжбүрлеп орындалғаннан кейін сот
орындаушысының өндіріп ... ... ... ... ... он пайызы
мөлшерінде борышкерден немесе мүліктік емес ... ... ... он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жеке тұлғалардан және жиырма
айлық есептік ... ... ... тұлғалардан атқару санкциясын
өндіріп алу туралы ұсынысы бойынша сот өндіруі көзделген. Атқару санкциясы
атқару ... өз ... ... ... ... дербес түрі болып табылады.
Толық мәжбүрлеп орындату деп ... ... сот ... ... ... ... бойынша өз еркімен
орындау үшін сот орындаушысы борышкерге ... ... ... ... толық көлемде мәжбүрлеп орындалуы деп түсінген жөн. Осыны
негізге ала отырып, сот ... ... ... орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдау туралы
әрекеті, сондай-ақ хатталған және тыйым салынған мүліктерді сату ... ... ... ... мен ... да табыстарынан,
басқа тұлғалардың қолындағы мүлкінен өндіріп алу ... ... ... ... ... тиіс.
Сот орындаушысының ұсынымы АІЖК-нің 240-бабында көзделген тәртіппен,
соттың атқару ... ... орны ... ... ... ... мен орны ... міндетті түрде хабардар ете отырып,
аудандық сотта ... ... сот ... өткізілетін орны мен уақыты
туралы тиісті ... ... ... ... ... қарауға
кедергі болып табылмайды.
Сот орындаушысы ұсынған атқару құжатының ... және ... ... ... сот ... ... ... санкциясын өндіру туралы сот ұйғарымының негізінде атқару парағы
жазылады, ол Заңмен белгіленген тәртіпте ... ... сот ... ... ... ақша сомасынан атқару
санкциясын өндіруге жол берілмейді.
2.3 Мәжбүрлеп атқарудың ... ... ... ... анықтау. Сот орындаушысына атқарушылық
құжаттарды ұсынғанда, ол атқаруға ... ... ... ... ... ... ... Борышкермен белгілі бір әрекет жасаумен
және мертіктірумен немесе денсаулығына өзгедей ... ... ... ... салдарынан келтірілген залалды өтеумен
байланысты істер бойынша ... ... ... орындаудың шараларын
анықтауда қиыншылық туады.
Шешімді мәжбүрлеп ... ... және көп ... ... ақша ... өндіріп алу болып саналады. Жалпы ... ... ... ... өндіріп алу бірінші кезекте борышкердің
ақша қаражатына жүргізіледі, егерде ... ... ... Ақша қаражаты, сонымен қоса банк шоттарында орналасқан, ... ... түрі ... табылады, сондықтан мәжбүрлі өндіріп алу барысында
осы мүлік бірінші кезекте алынып қойылатына таң қалуға болмайды.
Бірақ, кейбір ... ... ... ... алу біріншіден,
борышкердің жалақысына немесе басқа табыстарынан (алимент өндіру ... ... ... ... зиянды өтеу төлемдері) өндіріледі.
Көрсетілген жағдайларда өндіріп алу мүлкіне жүргізіледі, ... тек ... ... ... ... ... жалақысы болмаған ретте.
Шешімді мәжбүрлеп атқарудың екінші шарасы борышкер мүлкінен өндіріп
алу. Бүл шара жүзеге ... ... егер ... берешекті өтеу үшін
жеткілікті ақша сомасы болмаған ретте оған тиесілі ... ... ... шара ... ... ... адамдардағы ақша сомалары мен басқа
мүлкінен өндіріп алу саналады. Әдетте, басқа мәжбүрлеп атқару ... ... ... ... ... ... ... ішінде: борышкердің белгілі бір әрекеттер
жасауға міндеттеген шешімдерді орындау және ... ... ... ... ... ... орын алады.
Мәжбүрлеп атқару шаралары борышкерге, егер оларды ... ... ... қолданылады. Мәжбүрлеп атқару шараларды қолданудың негізіне келесі
мән-жайлардың ... ... ... ... ... органның қаулысын ерікті
түрде орындамауы; сәйкесінше рәсімделген, заңда көрсетілген тәртіпте атқару
құжатының болуы; біздің ойымызша, сот ... ... ... ... ... ... ... шараларын анықтауда сот орындаушысы мына екі ... ... ... ... ... тек қана заң ... осы ... атқаруда
қодануға болатын шаралардың ішінен таңдауы керек;
мәжбүрлеп атқару шараларын таңдауда мақсаттылықты ескеру. Мысалы, шешімді
мәжбүрлеп атқару ... ... ... жоқ, егер ... ... ... ... өндіріліп алынатын сомадан асып ... ... ... ... ... ... шектеуге болмайды.
Басқаша айтқанда, шешімді мәжбүрлеп атқару шарасын таңдау -шекарасы
заңмен шектелген шығармашылық процесс.
Мәжбүрлеп атқару шарасы ... ... ... іс ... ... ... барлық сот
шешімдерін орындау үшін, егер олар ерікті түрде орындалмағанда, мәжбүрлеп
атқару шараларын ... ... ... ... ... етумен қатар,
сот төрелігі актілеріне тиісті қарым-қатынасты тәрбиелеу, ... ... ... тәртіптілікті нығайтуға және құқықтық сана ... ... ... ... ... өндіріп алу жүргізудің тәртібі. Сот шешімін ... ... және кең ... әдісі болып келеді.
ҚР Азаматтық кодексінің (әрі қарай АК) 115-бабының 2 тармағында сәйкес
мүліктік игіліктермен құқықтарға (мүлікке): заттар, ... оның ... ... ... қағаздар, жұмыс, қызмет, шығармашылық ... ... ... ... ... атаулар, тауарлық
белгілер және бұйымды дараландырудың өзге де ... ... ... да мүлік жатады.
Атқару құжаттары бойынша өндіріп алу, егер ... ... ... ... ... ... ... ақша қаражатына, соның
ішінде банк мекемелерінде тұрған ақша қаражатына да қолданылады.
Борышкердің бухгалтерлік (кассалық) құжаттары бойынша көрсетілген қолма-
қол ақша ... ... алу ... ... қарамастан олардың
сақталу орнына тәуелсіз түрде олар ұсынылғаннан немесе табылған соң ... ... ... ақша ... ... заң ... ... негізінде осы өндіріп алудың негізділігін ... және ... да ... ... не олардың көшірмелерін
қоса тіркей отырып инкассалық өкім табыс етеді.
Инкассалық ... ... ... ... және ақша ... ақшаны алып қою құқығын ... заң ... ... ... ақша ... алу ... ... Банктің сәйкес бөлімшесіне
сот қарауының орны бойынша беріледі. Егер сотта шешім шығару сәтінде ақша
өндіріп алу ... банк есеп ... ... барлығы туралы мәлімет
болса, онда сот шешімі орындау үшін Ұлттық Банк ... емес ... ... ... банк ... инкассалық өкім негізінде ақша
қаражатын өндіріп алу кезінде берешекті өтеудің сәті ... ... Осы ... ... ... және ... емес ... бойынша міндетін орындау сәтін анықтау барысында кездескен.
Сот шешімімен расталған ақша қаражатын төлеу бойынша қаражатты шоттан
шегеріліп тастаған ... ... ... деген көзқарас бұл жағдайда
қолайсыз.
Сондықтан борышкер шотында орналасқан қаражатқа өндіріп алу ... ... ... ... ақша қаражатын өндіріп алушы не сот
орындаушысымен көрсетілген шотқа ... ... ... алу ... деп санауға болады.
Банк шоттарындағы қаражаттан басқа ... ... ... ... ... ... «Төлемдер мен ақша аударымы туралы» 29
маусым 1998 ... ... ... 5 ... сәйкес, осы қаражатқа тыйым
салу негізі ғана көрсетілген, яғни, егер алушы банк ҚР заң ... ... ... ... ... адам оның банк ... ... салу, оған билік етуді шектеу, ақша жөнелтушінің немесе алушы ... ... ... ... шешімі, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік
органның ... ... ... ақша ... ... алып қою ... заң ... сәйкес акцептелінген нұсқаудан бұрын орындауға тиісті
шешімі ұсынылса акцептелген нұсқауды орындау тоқтата тұру тиіс.
Қазіргі ... ... ... ақша ... ... ... тәртібі заңдармен және банк ережелерімен реттелмеген.
Өндіріп алу бойынша құжат төлеушінің есеп ... ... ... ... банк ... ... керек және банк бірден аударымды қайтар
туралы бұйрық жіберуі тиіс. ... ... банк ... ... ... кезектілікті сақтай отырып беру үшін ... ... ... ... ақша ... мен ... мүлкінен өндіріп алудың ақырғы
кезегін сот орындаушысымен ... ... өтеу үшін ... ... жоқ ... борышкерге тиесілі басқа мүлкіне өндіріп
алынады.
Сот орындаушысы өндіріп алушының келісімімен мүлікті, ... ала ... ... ... ... Ал, егерде атқару құжатында қарастырылған
белгілі бір заттарды өндіріп алушы беру көзделсе, онда сот ... ... ... алып ... да, ... алушыға оларды беру актісін
жасай отырып береді.
Борышкер мүлкінен атқару құжатын орындау үшін ... ... ... ... жөніндегі ескеріле отырып алынатын айта кеткен жөн.
Азаматтарға қатысты атқару құжаттарын орындау кезінде заңдарда өндіріп
алуға тыйым ... ... ... алуға болмайды. Өндіріп алуға
болмайтын ақша сомалары мен өзге де ... ... ... ... ... 39 бабы).
Азаматтық іс жүргізу және атқарушылық іс ... ... ... өндіріп алуға жатпайтын мүліктердің ... ... ... ... ... ... заңнаманың
толық еместігіне байланысты нақты істі шешуден бас тарта алмайды. Осындай
жағдай болмас үшін, құқықта өмірлік ... және ... ... ... ... институты орын алған.
Заң анологиясы егер қарстырылып жатқан нақты өмірлік жағдайды реттейтін
басқа норма болғанда сол ... ... ... ... бекіткен.
Бұл кемшіліктің орнын тотыру ... заң ... ... 13
желтоқсан 1997 жылғы ҚР Қылмыстық атқару кодексінің Сот ... ... ... мүліктер тізбесін қолданамыз. Сотталушы мен ... ... үшін ... оған жеке меншік құқығында тиесілі
немесе оның ортақ меншіктегі үлесі болып ... ... ... мен
нәрселер жатпайды:
Егер сотталушы мен оның отбасы тұрақты тұрып жатса тұрғын үй ... ... ... ... жатпайтын үй мен шарауашылық құрылыстары орналасқан жер
учаскелері, ... жеке ... ... ... ... жер
учаскелері;
Негізгі кәсібі ауылшаруашылық болып табылатын адамдарда шаруашылық
құрылыстары мен саны оның ... ... ... ... ... ... ... арналған жемшөп;
Кезекті ауылшаруашылық дақылдарын егуге қажетті тұқым;
Үй жабдығы заттары,керек жарақтары киімдер:
а) киіліп жүрген киім, аяқ ... ... ... ... төсек,
ас-үй және асхана заттары. Мех және басқа қымбат киім ... ... ... ... ... ... көркемдік жағынан құнды
нәрселер тәркіленуі мүмкін;
б) сотталушы мен оның отбасы мүшелері үшін қажетті ... ... ... ... керек жарақтары;
Сотталушы мен оның отбасы мүшелері үшін, егер ... ... ... ... жаңа өнімге дейін қажетті мөлшердегі азық-түлік, ал
қалған жағдайда - ... ... мен ... ҚР ... белгілеген
мөлшердегі ақша;
Ас дайындауға және отбасының жайын жылытуға арналған отын;
мүгедектер жүріп тұруына арнайы арналған көлік құралдары;
9. ... ... ... ... және өзге де
сыйлықтар.
Атқару құжаты бойынша ... ... ... ... бір ... беруге
міндетелсе, өндіріп алуға тыйым салынған ... ... ... зат ... ... ... ... жатады және өндіріп алушыға
беріледі. Беруді сот ... беру ... құру ... ... ... 35 ... ... өндіріп алу тыйым салудан (хаттау), алып қоюдан және
мүлікті сатудан тұрады.
Борышкердің ... ... салу ... және осы ... ... ... ... сондай-ақ банк және өзге де мекемелеріндегі борышкердің ақша
сомаларын пайдалануға жөне оларға билік етуге тыйым ... ... ... түрлері, көлемі мен мерзімдері мүліктің касиеттерін,
меншік иесіне және қожайынына маңыздылығын, шаруашылық, күнделікті немесе
басқа да ... және ... ... ... ... өр ... жағдайға
байланысты сот орындаушысымен анықталады.
Заңның 33 бабына сәйкес, егер борышкер ... ... ... ысырап қаю
мүмкіндігі бар деп есептеуге негіз беретін ... ... ... салу ... Борышкерге банктердің және басқа да ... ... ... ... ... ақша ... жөне басқа-
да құнды заттар барлығы туралы мәліметтер болғанда, тек қана ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер жоқ
болса, сот орындаушысы осы ... ... ... ... салу ... ... ... хаттау және тыйым салу кезінде оның жеке құқықтары,
сол сияқты оның отбасы мүшелерінің құқықтары керекті шектен асып ... ... ... сот ... ... алушыға берілетін соманы
және орындау ... ... өтеу үшін ... мөлшерде борышкер
мүлкін хаттайды. Бұдан басқа, борышкер мүлкін хаттау айғақ адамдардың
қатысуымен ... 41 ... ... ... кепілдіктер бекітілген:
«Мүлікті хаттау кезінде борышкер сот орындаушысына қандай ... ... ... ... тиіс ... ... хақылы. Егер ондай
мәлімдеме орындауға ... ... сот ... ... Бұл ... өтініші өндіріп алушының мүдделеріне
қайшы келмейді, оларды шектемейді. Яғни, ... ... ... ... сот ... ... ... қанағаттандыруға құқылы.
Хаттау жасау барысында борышкердің және өндіріп алушының мүдделеріне
кепілдік беретін мақсатқа ие ... ... ... ... ... ... ... қаулысында, тек заттардың атауы ғана
көрсетілмейді, сонымен қатар оны ... ... ... Сот
орындаушысы хатталған заттарға сүлгі салуы мүмкін.
Борышкердің мүлкін хаттау жүргізуде сот ... осы ... ... ... ... ... ... шығады, сонымен
қоса, шынай құнын және ондағы ауыртпалығын анықтайды. Егер, мүлікке тыйым
салу барысында ... ... ... ... ... ... жатады, бірақ оснымен қосадаулыда үшінші ... ... және ... ... ... ... және алып ... босату
туралы сотқа жүгіну құқығы түсіндіріледі. Бірак, тез бұзылуға жататын
заттар және басқа да ... ... ... ... және ... ... ... барлық уақытта тыйым салумен байланысты ... ... ... ... бөлу ... талаптары бойынша істерді қаруда,
мегер талапты қамтамасыз ету туралы ұйғарым шығарылмаса, хаттау тыйым салу
кезінде ... ... үшін ... ... жататын барлық мүлікті анықтау
мақсатында қажет.
Мүлікті тыйым салу қаулысына сот ... жөне ... ... қол ... ... ... ... жіберіледі.
Борышкерде табылған қолма-қол ақша қаражатын алып қоюдың міндеттілігін
көрсетіп, заң оларды сақтау жөне өткізудің жалпы ... ... ... ... сомаларды және атқару жөніндегі шығыстарды ... ... ... алынған ақша сомаларын сот орындаушысы аумақтық
әділет органының ... ... ... Депозиттік шоттағы ақша
сомасын есепке алу, ... және оны беру ... ... белгіленеді.
Ал, борышкерден алынған құнды қағаздарды, валюта құндылықтарын, бағалы
металлдардан, асыл тастардан және інжуден жасалған ... және ... ... ... ... ... сот ... банк
мекемелеріне сақтауға өткізеді, бұл шарт негізінде жүзеге асырылады (Заңның
47 ... ... ... өзі ... үшінші тұлға болуы ... ... ... ... зиян келуі мүмкін болмағанда немесе ол бас
тартқан не т.с.с. жағдайларда сақтаушы үшінші ... ... ... іс ... заңында сақтаушы ретінде болатын тұлғаға қандай ... ... ... қарастырылмаған. Сондықтан сот орындаушысының
талабы бойынша кез келген тұлға сақтаушы болуы мүмкін - жеке ... ... ... ... ... ... ... көсіпкерлік қызмеипен
айналысатын кәсіпқой сақтаушы. Сақтаушы оған берген ... ... егер ... ... ... мүлік жойылуына немесе құндылығы
төмендеуіне әкеліп соқпаса. Борышкер және оның отбасы мүшелерін қоспағанда,
сақтаушы өзінің көрсеткен ... үшін ... ... ... және ... жіберілген шығьтндарьт қайтарылады. Бұнымен қоса, заң сақтаушының
көрсеткен қызметіне көтермелеу шараларымен қоса оның ... ... ... иеліктен айыру, жасырып қойған және сақтауға
берілген мүлікті заңсыз бергені жағдайларда ... ... үшін ... қоса қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
Тыйым салынған мүлік сатылуға жатады. Осыған байланысты сатуға ... ... ... ... ... тұр. Бұл ... ... алушы мен
борышкер арасында бағалау туралы қол жеткізілген келісім ескерілуі мүмкін.
Егер жекелеген заттарды бағалау қиын ... не ... ... ... ... ... жасаған бағалауына қарсы болса, сот ... ... ... үшін маман тағайындайды. ... ... ... мен асыл ... ... зергерлік және басқа да тұрмыстық
заттар, кескіндеме және мүсін ... ... ... ... ... ... (Заңның 43 бабы).
Тыйым салынған мүлікті сатуды, заң бойынша ... алып ... ... ... салу негіздері мен мүлік түрлеріне қарамастан,
сот орындаушысы сауда жөне өзге де мамандандырылған ... ... ... және аукциондарда ҚР заңдарында көзделген төртіппен жүргізіледі.
Мүлікті сату нысанын таңдауды сот ... ... ... және ... мен ... пікірлерін ескере отырып белгілейді. ... ... сату мен ... сатуды қоспағанда, борышкердің
тыйым салынған мүлкңн сату тұрған жердегі сауда ұйымдары арқылы ... ... ... ... ... екі ай мерзім белгіленген. Егер мүлік екі
айдың ... ... ... алушыға бұл мүлікті бағалаған сомасында
өзінде қалдыру құқығы беріледі. Өндіріп алушы мүліктен бас ... ... ... ... ал ... ... егер борышкерден өндіріп алуға
болатын басқа мүлкі немесе кірістері ... ... ... қайтарылады.
Борышкердің мүлкі сауда-саттықта сатылатын жағдайда сот орындаушысы
алдағы сауда-саттық туралы республикалық немесе облыстық ... ... ... өткізілгенге дейін он күннен ... ... ... ... ... ... қатысқысы келетін адамдар өздерінің оған қатысуға кедергі
жоқ екендігі туралы қолхат ... және сот ... ... ... ... ... кепілдеме беруге міндетті. Сауда-саттықта ... адам ... сома сату ... ... ... ... ... салған кепілдемесі сауда-саттық аяқталған соң ... ... салу ... ... көрсетілген мүліктің ... ... ... ең ... баға ... адамға сатылады.
Сатып алушы сауда-саттық аяқталғаннан кейін ... ... ... ... ... ... өзінен алынуға тиіс барлық соманы белгілеген мерзімде
енбеген жағдайда, сауда-саттық ... ... ... ақша ... және ... ... ... Мүлікті сатып алушы одан
алынатын барлық соманы төленгеннен ... сот ... оған ... ... ... актінің көшірмесін береді.
3. Сот ... іс ... ... шешім шығарған сот
орындаушылары мен судьялардың, сондай-ақ олардың отбасы ... мен ... ... ... ... 55 бабына сәйкес, мына жағдайларда сот орындаушысы сауда-саттық
өткізілмеген деп жариялайды:
егер сауда-саттыққа екіден кем адам ... ... ... ... бастапқы бағасына үстеме жасамаса;
Егер сатып алушы өзінің мүлікті сатып алған сомасын бес күн ... ... ... өткізілмеген деп жарияланған жағдайда өндіріп алушыға
мүлікті бастапқы ... ... ... ... ... ... Егер
мұндай өтініш түспесе, сот орындаушысы мүліктің алғашқы бағасын бастапқы
бағасын 20 процентке ... және ... ... өткізілмеген деп
хабарланғаннан кейін он күн өткен соң қайтадан ... ... ... қайталама сауда-аттық үшін белгіленген баға қатысушылардың біреуі
мүлікті жариялаған бағамен сатып алуға келіскен ... ... ... ... ... ... рет ... деп жарияланып, өндіріп алушы мүлікті
өзіне қалдырудан бас тартқан жағдайдабұл ... ... ... ... кепілге салған мүліктен өндіріп алуды бөлек реттейді. Міндеттемеге
сәйкес несие берушінің (кепіл ұстаушының) борышқор кепілмен ... ... ... ... ... ... мүлік құнына ҚР АК-
те белгіленген алып тастандыларды қоспай, осы мүлік тиесілі адамның (кепіл
берушінің) басқа ... ... ... ... ... бар міндеттемені атқаруының осындай әдісі кепіл деп танылады.
Борышкерге қойылған ... ... ... ... талаптарды
толық қанағаттандыру үшін оның қалған мүлкі жеткіліксіз болған ... алу ... ... азаматтық заңдарда белгіленген құқықтары
сақтала отырып, кепілге салған мүліктен жүргізілуі мүмкін.
Кепіл ұстаушы өз талабы ... ... бар ... ... ... ... ... осы мүлік құнынан аспайтын мөлшерде
қанағаттандыруға міндетті.
Атқарушылық әрекеттерді ұйымдастыру мен ... ... ... ... мен атқарушылық іс ... ... ... ... ... жасау жөніндегі шығыстар болып табылады.
Атқарушылық әрекеттер жасау жөніндегі шығыстарға, заңның 74 ... ... ... ... мүлкін анықтауға, қарауға, бағалауға;
борышкердің мүлкін хаттау мен оны пайдалануға тыйым салуды ұйымдастыру мен
өткізуге;
тыйым салуға ... ... ... және ... ... ... ... тартылған басқа адамдарға ақы төлеуге;
өндіріп алынған сомаларды почта арқылы өндіріп алушыға аударуға;
борышкерді іздестіруге;
өндіріп ... ... ... ... ... ... ... да қажетті әрекеттерге жұмсалған
қаражаттарды.
Атқарушылық әрекеттер ... ... ... ... ... ... іздестіру бойынша кеткен шығындар ішкі істер
органдарының ... ... ... ... бойынша сот бұйрығын бөлу
арқылы өндіріп ... ... ... негізге алынған қаулының күші жойылуына
байланысты атқарушылық іс жүргізу тоқтатылған ... ... ... ... жасалған шығыстар республикалық бюджет есебіне
жатқызылады.
Борышкерден алынған ... ... ... беру ... ... ... ... алушының олардан негізсіз бас тартуы және егер ол
әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен ... ... ... ... ... алушыға қайтару үшін атқару ісін ... ... ... ... ... ... ... өндіріп алушыдан
алынады.
Заңның 69-бабына сәйкес өндіріп ... ақша ... болу ... сот орындаушысы борышкерден өндіріп алған соманы ең ... ... ... ... ... ... айыппұлдар өтеледі,
содан кейін орындау жөніндегі шығыстар ... ... сома ... ... ... беріледі. Барлық талаптарды
қанағаттандырғаннан кейін қалған сома ... ... ... ... ... ... орындалған кезде өндіріп алынған соманың (мүлкі
құнының) он проценті мөлшерінде немесе жеке тұлғалардан - он айлық ... және ... емес ... ... құжаты бойынша, меншік
нысанына қарамастан, ұйымдардан жиырма айлық есептік көрсеткіш ... ... ... ... (Заңның 77 бабы).
Заңда атқарушылық санкцияға түсінік берілмеген. Біздің ойымызша,
санкцияға ... ... ... ... тән: ол ... ... ие, мәжбүрлеп өндіріледі, лауазымды тұлғаның қаулысымен
рәсімделеді, құқық бұзушылық жасағаны үшін ... және ... ... ... ... өндіріп алынған соманы бөлу ... және ... деп ... ... ... алынған соманы бөлу
тәртібі өндіріп алушының талаптарын орындамауға мүмкіншілік ... ... ... және жеке ... ... ... ... азаматтардың конституциялық құқықтарьт ... ... ... ету ... ... ... жеке меншік
құқығын бұрмалайды.
Енді, борышкер сот шешімін ... ... ... ... Сот ... ... ... ішінен борышкердің
меншігінде тек қана қозғалмайтын ... ... ... табылған. Заң
талаптарына сәйкес сот орындаушысы сол мүлікке тыйым салады және арнайы
ұйымдарға сауда-саттық ... ... ... ... ... құны ... ... берешекті өтеуге және атқарушылық санкцияны ... ... ... деп ... жағдайда сот
орындаушысы заңның 49 бабының 3 бөлігіне сәйкес өндіріп ... ... ... ... ... Оның ... алып осы құрылысты өндіріп
алушыға береді. Мұндай жағдайда заң атқарушылық ... ... ... ал сот ... ... ... ... туралы қаулысы атқару құжаты ретінде ... ... ... ... ... ... егер борышкердің өндіріп алынуы мүмкін мүлкі,
ақша сомасы, бағалы қағаздары ... ... жоқ ... өндіріп алу мүмкін
емес туралы актісімен бірге қайтарылады.
Борышкерден өндіріп алынған және ... ... ... ... сот орындаушысы депозиттік шотқа қосады, содан кейін белгіленген
тәртіппен береді және аударады.
Мемлекет кірісіне аударуға жататын сомаларды сот ... ... банк ... ... ... ... барлық талаптарды қанағаттандыру үшін
борышкерден ... ... сома ... болған дағдайда бұл сома
өндіріп алушылар арасында мына ... ... ... ... - алименттерді өндіріп алу талаптары, мертігу немесе
денсаулыққа өзге де зақым жасау арқылы ... ... ... ... ... ... өтеу жөніндегі талаптары, Еңбектік
құқықтық қатынастардан ... ... ... ... – патенттер берілген туындыны, өнер табысты, пайдалы
модельді, өнеркәсіптік үлгіні пайдаланылған үшін ... ... ... ... ... ... қылмыс әкімшілік құкық бұзушылық арқылы
келтірілген зиянды өтеу жөніндегі талаптар қанағаттандырылады;
үшінші кезекте - несие берушілердің кепілмен ... ... ... ... қамтамасыз ету сомаларының шегінде қанағаттандырады;
төртінші кезекте - ... және ... тыс ... ... төлемдер
жөніндегі талаптар; қылмыс жасау немесе әкімшілік құқық ... ... ... өтеу ... заңды тұлғалардың талаптары
қанағаттандырады;
қалған тараптардың барлығы ... ... ... ... ... кезектің талаптары толық
өтелгеннен кейін қанағаттандырылады. ... ... сома бір ... талаптарын толық қанағаттандыруға жеткіліксіз болған жағдайда бұл
талаптар әрбір өндіріп алушыға тиесілі сомаға ... ... ... ... ... ... ШЫҒАРЫЛҒАН ШЕШІМДЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫНЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
3.1 Борышкер заңды тұлға және жеке кәсіпкер болғанда мүлкінен ... ... ... ... ... ... барысында заңның 36 бабына бекітілген
қосымшалар мен аланып тасталғандарды ескеріп, атқарушылық іс жүргізудің
жалпы ережелері қолданылады.
Меншік, ... ... ... жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкі
бар және сол мүлікпен сол мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап беретін,
өз атынан мүліктік және ... емес жеке ... мен ... ... оларды жүзеге асыра алатын ұйым заңды тұлға деп танылады.
Кәсіпорындардың мүлкіне қатысты өндіріп алу ... ... ... ҚР ... және ... ... ҚР АК-не сәйкес барлық
заңды тұлғалар коммерциялық ұйым және коммерциялық емес ұйым болып ... 34 ... ... ұйым ... ... ... ... мемлекеттік
кәсіпорын, шаруашылық серіктестік, акционерлік қоғам, өндірістік кооператив
нысандарында ғана құрылуы мүмкін. Ал, ... емес ... ... бірлестік, акционерлік қоғам, тұтыну кооперативі, қоғамдық қор,
діни бірлестік және заң құжаттарында көзделген өзге нысанда ... ... ... ... ... құрылтайшы қаржыландыратын мекемелерден,
мемлекеттік мекемелерден және қазыналық ... ... ... өз ... ... ... ... барлық мұлікпен жауап
береді.
Мекеме міндеттемелер бойынша өз билігіндегі ақшамен жауап ... ... ... жағдайда мекеменің міндеттемелері бойынша оның
құрылтайшысы жауапты ... ... және ... ... ақша ... болған
жағдайда, біріншісінің міндеттемелері бойынша ҚР Үкіметі немесе тиісті
жергілікті ... ... ал ... ... ... ҚР Үкіметі
немесе тиісті әкімшілік-аумақтық мбірлік субсидиарлық жауаптылықта болады
(АК-нің 44 бабы).
Азаматтық ... ... ... жөне оның ... жауапкершілігін бөледі. Жалпы ереже бойынша заңды тұлғаның
құрылтайшысы (қатысушысы) ... оның ... ... иесі оның
міндеттемелері бойынша жауап бермейді, бұған ҚР ... өзге заң ... ... ... құрылтай құжаттарында көзделген жағдайлар қосылмайды. АК-
ге сәйкес құрылтайшысының ... ... ... ... ... ... оның ұйымдық-құқықтық нысанына тәуелді. Мәселен, толық
серіктестіктің қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері ... ... ... ... ... ... ... (АК-нің 62 бабы). Қосымша
жауапкершілігі бар серіктестік қатысушылары серіктестік ... ... ... ... ... жауап береді, ал бұл
сомалар жеткіліксіз болған жағдайда, өздеріне тиесілі мүлікпен оған ... ... ... ... ... ... береді (АК-нің 84 бабы).
Жауапкершілігі шектеулі ... ... оның ... және ... ... акционерлері заң актілерінде көзделген
басқа жағдайларда қоғамның міндеттемелері бойынша ... ... ... 85 ... өндірістік кооперативтің мүшелері кооператив туралы заңда
көзделген мөлшер мен ... ... ... ... ... жауапты болады
(АК-нің 96 бабы). Тұтыну кооперативінің ... оның ... ... мүшелерінің қосымша төлемеген бөлігі шегінде жәрдем беру
жөнінен ортақ жауапты болады ... 108 ... Діни ... оның ... бойынша қауымдастык құрылтай құжаттарында
көзделген мөлшер мен тәртіп бойынша жәрдем жөнінен ... ... ... ... ... ... ... берешекті кепілге салынған
бағалы қағаздан жәнес акциялардың мәжбүрлі ... ... ... ... ... ... ... заңның 39 бабына сәйкес қоғамның бағалы
қағаздарын кепілге салу құқығын ... ... ... ... ... болмайды. Кепіл ұстаушы басқа несие ... ... ... ... ... ... 49-бабында көзделген, яғни банк шотындағы ақша
есебінен; қолма-қол ақша ... ... ... ... ету ... ... ... салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу ... ... ... ... ... ... салық берешегі
сомаларын өтемеген жағдайда сот органдары ҚР заңдарында ... ... ... ... ... ... ... арызбен
жүгінуге құқылы.
Қарастырылған ережелерден басқа АК құрылтайшылардың (қатысушылардың)
заңды тұлға міндеттемелері бойынша басқа келесі жауапкершілігін ... егер ... ... ... оның ... ... оның ... иесінің іс әрекетінің туындаған
болса, заңды тұлғаның қаражаттары жеткіліксіз болған жағдайда құрылтайшысы
(қатысушысы) немесе оның ... ... иесі ... берушілер алдында
субсидиарлық жауапкершілікте болады (АК-ның 44 бабы).
Еншілес ұйым ... ... ұйым ... қатынастарды белгілі бір
жауапкершілік көзделген. АК-нің 94 бабына сәйкес еншілес ... ... ... (не ... ... оған ... ... беруге құқылы
негізгі ұйым онымен осындай нұсқауларды орындау үшін ... ... ... ұйыммен бірге субсидиарлық жауапты болады.
Негізгі ұйым кінәсінен еншілес ұйым банкрот болған жағдайда негізгі
ұйым оның борыштары ... ... ... ... ... ... өндіріп алушы бірінші кезекте оның ақша
қаражатына жүргізіледі. Борышкерде ... өтеу үшін ... ... болмаған ретте (борышкердің есеп айырысу (ағымдағы) шотына қызмет
көрсетуді жүзеге асыратын банктің тиісті ... бар ... егер ... ... шектеулер белгіленбесе және заңды тұлға құрылтайшыларының
мүліктік жаупкершілігі ... оған ... кез ... ... ... алып тасталған не айналымнан шектелген мүлікті қоспағанда),
сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыларының ... ... ... ... ... қайта құру және тарату процедуралары арқылы өзінің
қызметін ... ... ... ... құру ... ... құжаттары
бойынша өндіріп алу ҚР ... ... ... ... ... жүктелген сол заңды тұлғаның (өткізу актісі және бөлу
балансын ескеріп) ақша қаражаттарынан немесе басқа ... ... ... орындау кезінде заңды тұлға қайта құрылған жағдайда сот
орындаушысы борышкердің құқықтық мирасқорымен ... ... ... ... ... ... ... тарату - бұл заңды тұлғалардың құқық қаблеттілігінің және
әрекет қаблеттілігінің мемлекеттік тіркеуден алып ... ... ... ... заңды тұлғаны қайта құрудағыдай құқықтық мирасқорлық
жұргізілмейді.
Борышкерді тарату жағдайында сот ... ... ... ... атқаруға беріледі жөне сот орындаушысы өндіріп алушыға
бұл турулы хабарлауға міндетті.
Ұйымды тарату кезінде өндіріп алу жүргізу ҚР АК-мен ... ... ... ... заңды тұлғаларды тіркеуді жүзеге асыратын орган
тарату комиссиясын құрады және ... ... мен ... ... ... ... ... берушілеріне ақша төлеу тарату
комиссиясы несие берушілердің талаптарын ... ... ... ... балансы бекітілген күннен бастап, соған сәйкес жүргізіледі.
Таратылатын заңды тұлға мүлкінің жеткіліксіз болуына байланысты несие
берушілердің қанағаттандырылмаған, сондай-ақ ... ... ... ... ... өтелген деп есептеледі.
Заңды тұлға таратылған кезде оның несие берушілірінің талаптары ... ... ... ... - ... ... ... өміріне немесе денсаулығына зиян
келтіргені үшін жауапты болған ... ... ... ... ... ... ... қанағаттандырылады;
екінші кезекте - несие берушілердің қамтамасыз ету сома шегінде таратылатын
банкроттың мүлкін кепілге салып ... ... ... ... қанағаттандырылады;
Үшінші кезекте - еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдардың еңбегіне ақы
төлеу жөне ... ... ... ... төлеу жөніндегі есеп айырысу
жүргізіледі;
Төртінші кезекте - бюджетке және бюджеттен тыс қорларға ... ... ... өтеледі;
Бесінші кезекте - заң құжаттарына сәйкес басқа да ... ... ... ... ... ... барысында мына қағида
басшылыққа алынады: келесі кезектегі талап алдағы ... ... ... ... ... ... несие берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін
қалған мүлкі, егер заңдарда немесе заңды тұлғаның ... ... ... оның бұл ... заттық құқықтары бар немесе заңда тұлға
міндеттемелік құқықтары бар ... ... ... ... ... ... 51 бабы).
Ұйымдармен сот шешімдерін орындамау әр уақытта нақты ... ... ... ... ... ... ... жүктеу мәселесі маңызды. Сот кейбір тұлғалардың сот ... ... ... ұйым-борышкерге айыппұл салумен қатар,
тұлғаға, оның ... ... ... ... ... ... арыз беру ... туралы ұйғарым шығаруы орынды.
Белгіленген тәртіппен дәрменсіз (банкрот) деп танылған борышкердің
мүлкінен өндіріп алу ... ... ... асырылады.
3.2 Нақты затты беру туралы және нақты бір әрекетті жасау туралы
шешімдерді орындау
1. ... бір ... беру ... ... ... Сот ... талапкерге белгілі бір зат беру міндеті расталуы мүмкін. Бұндай
шешімдер прокат, жалдау, сақтау ... ... ... ... ... ... туралы талап арыздар, ортақ меншікті бөлу туралы
талап арыздар, ... ... ... ... шығарылады.
Мәжбүрлеп атқару бұл істер бойынша ұйғарылған ... ... ... ... басталады. Осы мақсатпен ... ... оның ... ... барлық қоймаларға кіруге және қарауға
құқылы. Қарау мүлікті хаттауда ... ... ... ... ... ... ... сот орындаушысына беруге жатады, алып
қою айғақ адамдардың қатысуымен жүргізіледі және өндіріп алушыға ... ... алып қою және ... ... беру ... ... ... заттар салмағы, көлемі және басқа да алып қоюға болмайтын
қасиеттеріне байланысты беру керек болса, оларға тыйым салынуы мүмкін.
Барлық жағдайда, егер ... бір зат беру ... ... ... яғни ... ұйғарылған мүліктің құны өндіріп алынады.
Беру жататын заттар табылмаған жағдайда, сот орындаушысы бұл туралы ... және ... ... ... үшін ... береді. Өндіріп алушы
ұйғарылған зат бүлінген, құнсызданған немесе нашарымен ауыстырылған деп
сілтеме жасау арқылы ... бас ... ... да осындай шаралар
қолданылады.
Белгілі бір заттарды талап ету істері бойынша қара ниетті ... ... ... істермен салыстырғанда, шешімді орындауға
кедергі келтіру оңай. Себебі, ол үшін ... ... ... ... ... қою ... Сондықтан, талап арызды қамтамасыз ету немесе сот
шешімін атқарылуын қамтамасыз ету ... ... және ... ... ... салу өте ... байланысты белгілі бір затты беру туралы ... ... ... ... ... жүргізілгенде жасалатын кейбір атқару
әрекеттеріне ұқсас болып келеді. Қарау, тыйым салу, алып қою, ... ... ... ... алу ... ... ... мөжбүрлеп атқару
өдісімен араластырып жібереді. Бұндай араластыруға тыйым ... ... ... ... ... ... және жүзеге асыру барысында
әртүрлі ... ... ... ... алу жүргізу ақша өндіріп ... ... ... үшін қолданылса, ал заттарды беру жүргізіледі,
егер борышкер сот шешімімен белгілі заттарды беруге ... ... ақша алу ... ... мүліктер оларды алудың тәсілі болып
келеді. Сауда арқылы ақша ... ... ... ... ... маңызды. Сондықтан мүліктен тыйым салуды алып тастап, басқа
мүліктерге ... ... ... ... мүліктің өзі маңызды, нақты бір
заттар. Ақша ... ... жол ... тек қана егер мүлікті беру туралы
шешімді орындау мүмкін болмаса. Бірақ, бұл ... ... ... ауыстыру
өндіріп алушының барлық мүдделерін толтырмайды.
2. Белгілі бір әрекеттерді ... ... ... ... ... ... ақша ... басқа да мүлік берумен байланысты емес
белгілі бір ... ... ... ... ... ... үйді қайта
жоспарлау, заңсыз тұрғызылған құрылысты бұзу және т.с.с. әрекеттер. Бұндай
шешімдердің төртібі АІЖК-нің 227 бабына ... ... іс ... бұл ... ... басқа да істер сияқты,
борышкерге атқару туралы шақыру қағазы және шешімді ерікті түрде орындауға
мерзім ... ... Егер ... мерзім ішінде шешім орындалмаса,
сот орындаушысы шешім ерікті түрде орындалмаған туралы акт құрастырып ... ... ... ... ... ... әрекеттің сипатына байланысты олар
тек борышкердің өзімен ғана ... ... оның ... ... ... тек ... өзі ғана емес, сонымен қатар өндіріп алушы және
ақы үшін ... ... ... мүмкіншілігі бар шешім орындалмаса (мысалы,
гараждың орнын ауыстыру ... ... ), онда ... ... сот ұйғарымы
бойынша осы әрекеттерді борышкер есебінен одан жұмсалған ... ... ... ... ... ... ... шешімде көрсетілген әрекеттерді
жасауға қаражаты болмаған, шешімді орындамасқа дейін қажетті қаражатты сот
борышкерден өндіріп алуға ... ... ... тек қана ... ... ... болса
(мысалы, онымен таратылған теріс мәліметтерді жоққа шығару ... ... сот ... ... тиіс ... белгілейді.
Борышкер шешімді орындамаған үшін айыппұл салынады. Айыппұлды төлеу
борышкердің сот шешімімен көзделген әрекетті жасау міндетінен ... ... ұйым ... ... ... шешімді орындамаған үшін
айыппұл соған салынады. Кейін бұл сома регрес тәртібімен ұйымның пайдасына
кінәлі лауазымды тұлғадан ... ... ... ... ... және өзге де ... түрлерінен өндіріп алу
Жалақының әлеуметтік-экономикалық функциясының ерекшелігіне байланысты
оған тек қана заңда көрсетілген жағдайларда және ... ... алу ... Мерзімді төлемдерді өндіріп алу туралы шешімдерді
орындау кезінде ҚР ... ... ... көрсеткіштердің екі еселенген
аспайтын соманы өндіріп алу ... ... ... ... толық өтеу
үшін борышкердің мүлкі болмаған немесе мүлкі болмаған жағдайда борышкердің
жалақысы мен өзге ... ... ... ... белгіленген жалақысынан өндіріп алу тәртібі оларға теңестірілген
төлемдерге де ... ... ... ... ... авторға өзінің авторлық құқығын қолданғаны үшін ... ... мен өзге ... ... ... алынған кезде
сот орындаушысы осы заңның талаптарын ескере отырып қаулы шығарады, ... сома ... ... ... ... ай ... қандай мөлшерде ақша
ұсталуға тиіс екендігі көрсетіледі.
Бірнеше атқару құжаттары ... ... ... ... өзге-де түрлерінен өндіріп алынған жағдайда борышкер жалақысының
немесе өзге-де ... ... елу ... ... ... ... қатар,
түзеу жұмыстарын өтеп жүрген адамдардан атқару ... ... ... ... үкімі немесе қаулысы бойынша жүргізілген ұстап қалу сомасы
есепке алынбай, ... ... ... ... тиіс.
Ұсталып қалу мөлшері борышкердің алуына ... ... ... яғни ... ұсталғаннан кейін қалған сомадан жүргізіледі.
Борышкердің кейбір табыстары заңмен өндіріп алудан босатылған. Бұның
себебі - ... ... ... ... ... ... өндіріп алу жүргізу мүмкін емес. Заңның 62 бабына сәйкес
мыналардан:
1) ... ... ... ... зақымдаумен, сондай-ақ
асыраушысының қайтыс болуы салдарынан келтірілген залады өтеу үшін борышкер
алған сомалардан;
2) ... ... ... ... ... ... ... контузия алған) кезде оларға төленетін ... қаза ... ... ... ... ... ... сақтандыру сомаларын мен бір жолғы жәрдемақыдан;
3) бала тууға ... көп ... және ... басты аналарға,
кәмелетке толмаған балалардың ата-анасын іздеу ... ... ... мен 1-топтағы ... ... ... ... ... ... ... емдеу
мен протездеуге және мертіктірумен не ... ... ... келтірген жағдайларда оларды күтіп-бағу жөніндегі шығыстарға
төленетін сомалар;
5) ... ... ... жағдайлардағы жұмысқа төленетін
өтемақылардан, сондай-ақ табиғи және техногендік ... ... ... жою ... ... ... ... радиациялық
өсерден зардап шеккен азаматтарға төленетін ақша сомасынан;
6) төлем көзіне қарамастан, бір ... ... ... ... ... ... шығардағы немесе отставкаға кетердегі
жәрдемақысынан;
8) пайдаланылмаған демалыс үшін (бірнеше ... ... ... ... жерлеуге берілген жәрдемақыдан;
10) заңда көзделген өзге ... емес ... ... ... болмайды.
Әлеуметтік сақтандыру жөніндегі жәрдемақыдан өндіріп алу тәртібі заңда
бөлек реттелген. Еңбекке уақытша жарамсыздығы ... - ... ... жөніндегі жәрдемақыдан, баланы күтуге байланысты
ішінара ақы ... ... ... ... ... жәрдемақыдан,
сондай-ақ оқушылардың стипендияларына мен жұмыссыздық ... ... алу ... ... ... ... және ... денсаулығына өзгедей зақымдаумен, сондай-ақ асыраушысының қайтыс
болуынан келтірілген зиянды өтеу туралы шешім ... ғана ... өтеп ... ... ... өндіріп алу жалақының толық
сомасынан жүргізілуге тиіс. Ұстап қалу жалақы төлеу ... ... ... ай үшін ... ... бойынша, соттың үкімі немесе ... ... ... қалу ... ... ... негізгі жұмыс орны
бойынша жалақынан барлық түрінен жүргізіледі.
Ұстап қалу жүргізілген ... оның ... және ... ... қалу әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік ... ... ... бір ... сипаттағы төлемдерден
жүргізілмейді.
Қылмыстық атқару инспекциясының сотталғандардың жалақысынан дұрыс ... ... ... ... мемлекет кірісіне аударылуын бақылауды
жүзеге асырады.
Зейнетақыдан ұстап қалу тәртібі ҚР 20 шілде 1997 ... «ҚР ... ... ... 21 ... сәйкес жүргізіледі. Зейнетақыдан
ұстап қалу төленуге тиіс сомадан жасалады. Зейнетақыдан ... ... 50 ... ... ... ... ... ұстап қалу тәртібі 16 шілде 1997 ... «ҚР ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
әлеуметтік жәрдемақылар туралы» ҚР заңының 7 бабына сәйкес жүргізіледі.
Жәрдемақыдан ұстап қалу ... тиіс ... ... және 25 ... ... ... болмайды.
Сот орындаушысы борышкердің жалақысы мен басқа табыстарынан ұстап қалу
мен ... ... ... ... ... ... мен уақытылы
жүргізілуін ұдайы бақылап отыруды жүзеге асыруға міндетті (заңның 57 ... ... ... азаматтардың және заңды тұлғалардың құқықтары
мен заңды мүдделерін ... ... ... ... азаматтық іс жүргізу
тек қана азаматтық істер дұрыс қарау мен ... ... ... ... атқарушылық іс жүргізу азаматтық сот өндірісінің соңғы және
маңызды сатысы болып келеді, өйткені, ол ... істі ... ... ... болып табылады, бұл ... ... ... және заңды мүдделерді қорғау нақты өзінің көрінісін табады және
бұл саты басқа азаматтық сот өндірісінің сатыларына ... іс ... ... ... ... 18 ... және
юрисдикциялы органдардың шешімдерін орындау тәртібі туралы басқа ... ... ... ... негізде барлық атқарушылық
іс жүргізудің мәселелері шешіледі. ... ... ... ... ... ... тиісінше толық еместігі туралы ғана айтуға
болады. Бірақ, жалпы ережелердің жеткілікті толық ... ... ... ... ... және даму процесінде тұрғанын көрсетеді.
Заңдылықты, қоғамдық тәртiптi қорғауды, ... мен ... ... тұрғын және басқа да құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды, қатал
сақтауды қамтамасыз ... ... ... ... ... Азаматтық
процестегi соттың мiндетi азаматтық iстердi дұрыс және тез қарау, шешу ... ... ... ... ... шығару. Соттың қызметiн ұйымдастыру,
iстердi қараудың тәртiбi, судьялардың жұмысының жоғарғы ... ... ... талаптарын қатал сақтауға негiзделген жағдайда ғана ... ... ... қол ... болады.
Сот өзiне жүктелген мiндеттердi заңмен белгiленген процессуалдық нысанды
сақтаған жағдайда сәттi жүзеге асырады. Бұл ... ...... ... ... анықтауға және заңды, негiздi сот шешiмiн
шығаруға ықпал етедi. Сот iсiн ... ... ... ... ... емес шешiмдердi шығаруға, азаматтар мен ... ... ... мен ... ... ... әкеледi, сондай-ақ,
сот төрелiгiн жүзеге асыру зиян келтiредi.
Қазақстан Республикасының қазiргi азаматтық iс ... ... ... ... ... iс бойынша iс жүргiзудi қозғаудан бастап,
процестiң барлық сатыларында процестiң жеке мәселелерiн және негiзгi ... iстi мәнi ... ... байланысты мәселелердi шешу бойынша
процессуалдық iс-әрекеттердi жасайды. Сот ... ... ... отырып,
әр кезде сәйкес ұйғарым шығаруы керек.
Сот процестiң жеке мәселелерiн неғұрлым дұрыс ... және ... ... соғұрлым ол шығарылған шешiмдер заңды және негiздi болады.
Азаматтық процестегi атқару сатыдағы соттың ... ... ... ... ... ... мәнi және ... олардың сот шешiмдерi мен ... ... ... ... шағымдану және олардың заңды күшi. ... ... ... ... көңiл бөлiнбеген және
заңнамада ... ... ... 1999 ... 13-шiлдеде қабылданған
Қазақстан Республикасының Азаматтық iс ... ... (әрi ... ... ... ... бойы ғалым процессуалистер көтерген проблемалар,
зерттеген ой-пiкiрлер ескерiлген. ... ... ... сот ... ... ... реттелген деу қиын. Ал мемлекеттiк тiлдегi АIЖК-де
терминологияға және ... ... және ... шешiлмеген
мәселелердiң түйiнiн табуға деген қызығушылық аталған тақырыпта диплом
жұмысын жазуыма ықпал ... ... ... ... келе, біздің ойымызша келесі мән-
жайлар жүзеге асырылуы тиіс. Бірінші кезекте, ... ... ... іс ... ... өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі
керек.
Екінші кезекте сот орындаушыларын ... ... ... ... Сот ... мәртебесін заңды түрде көтеруге олардың заңды
талаптарының азаматтардың, мекемелер мен ... ... ... ... жеткеніміз дұрыс болар еді. Борышкерді және оның ... үшін сот ... ... ... түрде кеңейтілуі
керек деп ... ... сот ... ... мемлекеттік
органдар мен ұйымдардан, лауазымды тұлғалардан ... ... ... ... мен ... туралы тегін кез-келген ақпарат алу
құқығы, борышкердің банктегі және басқа несие беруші мекемелердегі шоттары
бойынша ... ... ... болуы, сондай-ақ ... ... ... ... ... үшін банк ... салық
туралы заңдарға өзгеріс енгізген жөн.
Кадрмен қамтамасыз ету қазіргі сот орындаушыларының атқарып жүрген ауыр
жүктемесін ... және ... ... ... ... орташа санына
лайықтап штатты ұлғайтуға бағытталуы дұрыс болар еді.
Сот орындаушыларының қызметіне көмек ретінде шынайы, ... ... ... ... ... ... өзі ... қызметін нәтижелі
болуына негіз қалайды.
Енді көптеген экономикалық үрдістер ... ... ... ... жүйесіне қоғамдағы жаңа жағдайларға сәйкес келетін жаңа
ұстындарды қолдануымыз керек. Өзге елдердегі таңдаулы тәжірибені алу ... ... ... іс ... осы ... ... ... асыру сот шешімдерінің, тек
қана шығарып қана қоймай, сонымен қатар олардың ... ... ... ... көтереді деп ойлаймыз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Авдюков М.Г. Исполнение судебных решений. - ... ... ... З.Х. ... ... ... Республики Казахстан. Т2.
– А.: КазГЮА 2001.
Белоусов Л.В. Исполнительное производство: первые итоги //Законадательство.
1998. ... ... Под ред. ... М.С: - ... 1996.
Гражданский процесс. Под ред. Треушникова М.К. - ... ООО ... ... ... Под ред. Мусина В.А., Чечиной И.А. - ... ... Ю.И. ... судебных решений. - Казань. Издательство Казанского
Университета. 1969.
Дүйсекеев Г. Встукпившие в законную силу ... суда не ... ... ... ... в ... 1999. № 1.
Жумабаев Б. Долги тяжкие на не безнадежние //Юридическая газета. 2001. №34.
10. ... Г.П. ... ... ... ... - ... ... литература. 1982.
Изаксон Б.М. Исполнения судебных решений. - Москва. Госюриздат. 1962.
Исполнителное производство. //Закон. 1999. №1.
Казангапов С., Жапаров Е. ... ... ... – один из ... экономики //Фемида. 1999. №3.
Қайдаров А. Қарызды өндіру оңай емес //Заң ... 2005. ... Л.Ф. ... ... - ... ... ... И.Б., Треушников М.К. Исполнение судебных решений. - Москва. 2000.
Новоселова Л.А. Взыскание денежных средств по решению суда. // Юридическая
газета. ... О. Сот ... ... мол. //Заң ... 2006.
№8.
Теория государства и права. Под ред. Матуза Н.И. и Малько А.В. - Москва.
Юристъ. 1999.
Сергун А.К. ... ... ... решений //Советская юстиция.
1985. №23.
Шерстюк В.М. Практика исполнителного производства //Законадательство. ... А.М. ... ... ... - ... 1986.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық іс жүргізу құқығының жалпы сипаттамасы70 бет
Азаматтық іс жүргізудегі диспозитивтік қағида: түсінігі және мәні5 бет
Азаматтық қорғаныс10 бет
Жоғары мектепте оқытудың ұстанымдары11 бет
Тергеу іс-әрекеттері24 бет
Уран өндірісін автоматтандыру73 бет
Қазіргі жерге орналастырудың мақсаты, міндеттері жөне мазмүны4 бет
Қазақстанда тұрғын үй нарығының даму мәселелері4 бет
Қазақстандағы сот жүйесі10 бет
Ұлыбританияның екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жағдайы8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь