Нотариат туралы 1997 ж. 14 шiлдедегі № 155-1 Қазақстан Республикасының Заңы


1 Бөлiм
Нотариат қызметiнiң ұйымдық және құқықтық негiздерi
1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Қазақстан Республикасындағы нотариат
1. Қазақстан Республикасындағы нотариат - құқықтар мен фактiлердi куәландыруға, сондай-ақ Заңда көзделген өзге де мiндеттердi жүзеге асыруға бағытталған нотариаттық iс-әрекеттердi жасау арқылы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңда мүдделерiн қорғаудың заң жүзiнде бекiтiлген жүйесi.
2. Осы Заңмен белгiленген жағдайлар мен шектерде нотариаттық iс-әрекеттер жасауға мыналардың құқықтары бар:
1) мемлекеттiк нотариат кеңселерiнде жұмыс iстейтiн нотариустар (мемлекеттiк нотариустар) мен жеке практикамен айналысатын нотариустар (жекеше нотариустар);
2) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi аппараттарының нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдары;
3) Қазақстан Республикасының атынан консулдық қызмет атқаратын адамдар;
4) осы Заңмен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi өзге де адамдар.
2-бап. Нотариат туралы заңдар
Нотариат туралы заңдар Азаматтық кодекс нормаларынан, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының нотариаттық қызметтi реттейтiн өзге де заңдарынан тұрады.
3-бап. Нотариаттық қызмет және оның кепiлдiктерi
1. Нотариаттық қызмет - нотариустың және өзге де уәкiлеттi адамдардың осы Заңмен көзделген нотариаттық iс-әрекеттердi жасауы.
2. Нотариустар мен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi басқа да адамдар нотариаттық iс-әрекеттер жасағанда тәуелсiз болады және тек қана заңға бағынады. Бұл орайда олар осы Заңды және басқа нормативтiк құқықтық актiлердi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен, осындай қызметтi реттейтiн халықаралық шарттарды басшылыққа алады.
3. Жеке және заңды тұлғаларға олардың жасаған нотариаттық iс-әрекеттердiң құпиясын сақтауға кепiлдiк берiледi.
4. Нотариус ретiнде қызметiн тоқтатқан адамдар нотариаттық iс-әрекеттердiң құпиясын сақтауға мiндеттi.
5. Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер, нотариус берген құжаттардың көшiрмелерi немесе дубликаттары тапсырысы бойынша нотариаттық iс-әрекеттер жүргiзiлген заңды және жеке тұлғаларға, не олардың уәкiлеттi адамдарына ғана берiледi.

6. Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер мен құжаттар өздерi жүргiзiп жатқан iстер бойынша соттың, тергеу және анықтау органдарының, өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу істері бойынша атқарушылық іс жүргізу органдарының жазбаша талап етуi бойынша, прокуратура органдарына, сондай-ақ әдiлет органдарына және осы Заңмен нотариустар қызметiн тексерудi жүзеге асыруға уәкiлдiк берiлген нотариат палаталарына берiледi.
7. Жасалған нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтердi қасақана жария еткен адамдар заңдарға сәйкес жауап бередi.
8. Меншiк нысанына қарамастан, заңды тұлғалар және лауазымды адамдар нотариаттық iс-әрекеттер жасауға қажеттi мәлiметтер мен құжаттарды нотариус оларды талап еткен кезден бастап он күн мерзiмнен кешiктiрмей нотариусқа табыс етуге мiндеттi.
9. Өсиеттер туралы мәлiметтер, өсиеттердiң дубликаттары мен көшiрмелерi мүдделi адамдарға, егер заңдарда өзгеше белгiленбесе, өсиет берушi өлгеннен кейiн ғана берiледi.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Нотариат туралы
1997 ж. 14 шiлдедегі № 155-1
Қазақстан Республикасының Заңы
(2006.22.06. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)  1 Бөлiм Нотариат
қызметiнiң ұйымдық және құқықтық негiздерi     (1  - 33 баптар)   1-тарау.
Жалпы ережелер                                        (1  - 5 баптар) 2-
тарау. Нотариустың құқықтық жағдайы                         (6  - 25
баптар)  4-тарау. Нотариаттық қызметке ақы төлеу                       (30
бап)   5-тарау. Нотариустың қызметiн бақылау. Әдiлет органдарының    (31 -
33 баптар)           нотариатты реттеу саласындағы құзыретi2 Бөлiм
Нотариаттық iс-әрекеттер және оларды жасау ережелерi    (34 - 105 баптар)  
6-тарау. Нотариус пен уәкiлеттi лауазымды адамдар             (34 - 38
баптар)            жасайтын нотариаттық iс-әрекеттер   7-тарау. Нотариаттық
iс-әрекеттер жасаудың негiзгi ережелерi  (39 - 51 баптар)   8-тарау.
Мәмiлелердi куәландыру                                (52 - 59 баптар)   9-
тарау. Мұрагерлiк құқығы туралы куәлiк беру                 (60 - 72
баптар)  10-тарау. Ортақ бiрлескен мүлiктегi үлеске меншiк құқығы      (73
- 75 баптар)            туралы куәлiктер беру. Мүлiктi иелiктен
алуға             тыйым салу және оны алып тастау  11-тарау. Құжаттардың
көшiрмелерi мен олардан алынған         (76 - 80 баптар)            
үзiндiлердiң дұрыстығын, қойылған қолдардың            түпнұсқалығын және
аударманың дұрыстығын куәландыру   12-тарау. Фактiлердi
куәландыру                                (81 - 83 баптар)   13-тарау. Жеке
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн             (84 - 86 баптар)            
басқаға беру, ақшаны депозитке қабылдау 

14-тарау. Вексель наразылығын жасау                           (87 - 92
баптар)   15-тарау. Құжаттарды және бағалы қағаздарды сақтауға қабылдау (93
- 94 баптар)   16-тарау. Теңiз наразылықтарын
жасау                          (95 - 97 баптар)   17-тарау. Дәлелдемелердi
қамтамасыз ету                       (98 - 99 баптар)   18-тарау.
Нотариустың басқа мемлекеттердiң құқық нормаларын   (100 - 105
баптар)             қолдануы. Халықаралық шарттар

2007.12.01 № 222-III ҚР Заңымен мәтін өзгертілді (күшіне енетін мерзімін
қара) (бұр.ред.қара)

1 Бөлiм
Нотариат қызметiнiң ұйымдық және құқықтық негiздерi

1-тарау. Жалпы ережелер

ҚР 24.12.01 ж. № 276-II; 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара);
2004.20.12 № 13-III Заңымен (бұр. ред. қара) (2005.01.01. бастап қолданысқа
енгізілді) Заңдарымен 1-бап өзгертілді
1-бап. Қазақстан Республикасындағы нотариат
1. Қазақстан Республикасындағы нотариат - құқықтар мен фактiлердi
куәландыруға, сондай-ақ Заңда көзделген өзге де мiндеттердi жүзеге асыруға
бағытталған нотариаттық iс-әрекеттердi жасау арқылы жеке және заңды
тұлғалардың құқықтары мен заңда мүдделерiн қорғаудың заң жүзiнде бекiтiлген
жүйесi.
2. Осы Заңмен белгiленген жағдайлар мен шектерде нотариаттық iс-
әрекеттер жасауға мыналардың құқықтары бар:
1) мемлекеттiк нотариат кеңселерiнде жұмыс iстейтiн нотариустар
(мемлекеттiк нотариустар) мен жеке практикамен айналысатын нотариустар
(жекеше нотариустар);
2) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың),
ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi аппараттарының нотариаттық iс-
әрекеттер жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдары;
3) Қазақстан Республикасының атынан консулдық қызмет атқаратын адамдар;
4) осы Заңмен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi өзге де
адамдар.

2-бап. Нотариат туралы заңдар
Нотариат туралы заңдар Азаматтық кодекс нормаларынан, осы Заңнан және
Қазақстан Республикасының нотариаттық қызметтi реттейтiн өзге де заңдарынан
тұрады.

3-бап. Нотариаттық қызмет және оның кепiлдiктерi
1. Нотариаттық қызмет - нотариустың және өзге де уәкiлеттi адамдардың
осы Заңмен көзделген нотариаттық iс-әрекеттердi жасауы.
2. Нотариустар мен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi басқа да
адамдар нотариаттық iс-әрекеттер жасағанда тәуелсiз болады және тек қана
заңға бағынады. Бұл орайда олар осы Заңды және басқа нормативтiк құқықтық
актiлердi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен, осындай қызметтi
реттейтiн халықаралық шарттарды басшылыққа алады.
3. Жеке және заңды тұлғаларға олардың жасаған нотариаттық iс-
әрекеттердiң құпиясын сақтауға кепiлдiк берiледi.
4. Нотариус ретiнде қызметiн тоқтатқан адамдар нотариаттық iс-
әрекеттердiң құпиясын сақтауға мiндеттi.
5. Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер, нотариус берген
құжаттардың көшiрмелерi немесе дубликаттары тапсырысы бойынша нотариаттық
iс-әрекеттер жүргiзiлген заңды және жеке тұлғаларға, не олардың уәкiлеттi
адамдарына ғана берiледi.
2006.22.06. № 147-III ҚР Заңымен 6-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)
6. Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер мен құжаттар өздерi
жүргiзiп жатқан iстер бойынша соттың, тергеу және анықтау органдарының,
өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу істері бойынша атқарушылық іс
жүргізу органдарының жазбаша талап етуi бойынша, прокуратура органдарына,
сондай-ақ әдiлет органдарына және осы Заңмен нотариустар қызметiн тексерудi
жүзеге асыруға уәкiлдiк берiлген нотариат палаталарына берiледi.
7. Жасалған нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтердi қасақана жария
еткен адамдар заңдарға сәйкес жауап бередi.
8. Меншiк нысанына қарамастан, заңды тұлғалар және лауазымды адамдар
нотариаттық iс-әрекеттер жасауға қажеттi мәлiметтер мен құжаттарды нотариус
оларды талап еткен кезден бастап он күн мерзiмнен кешiктiрмей нотариусқа
табыс етуге мiндеттi.
9. Өсиеттер туралы мәлiметтер, өсиеттердiң дубликаттары мен көшiрмелерi
мүдделi адамдарға, егер заңдарда өзгеше белгiленбесе, өсиет берушi өлгеннен
кейiн ғана берiледi.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 4-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
4-бап. Нотариаттық iс жүргiзу
1. Нотариаттық iс жүргiзу Қазақстан Республикасының архивтер мен
құжаттаманы басқару жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттік органымен келiсу арқылы
Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi бекiтетiн Нотариаттық iс
жүргiзу жөнiндегi нұсқаулыққа (бұдан әрi - Нұсқаулық) сәйкес жүзеге
асырылады.
2. Нұсқаулық талаптарының сақталуына бақылау жасауды аумақтық әдiлет
органдары мен нотариат палаталары жүзеге асырады.
3. Мемлекеттік нотариустардың құжаттары Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген тәртіппен мiндеттi түрде мемлекеттік архивке
тапсырылуға тиіс.
Жекеше нотариустардың құжаттары Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген тәртіппен міндетті түрде жеке нотариаттық архивке тапсырылуға
тиiс.

5-бап. Нотариаттық iс жүргiзiлетiн тiл
1. Нотариаттық iс Қазақстан Республикасының тiл туралы заңдарына сәйкес
жүргiзiледi.
2. Егер нотариаттық iс-әрекет жасауды өтiнген адам iс жүргiзiлетiн тiлдi
бiлмесе, ресiмделген құжаттардың мәтiндерi оның өтiнiшi бойынша осы Заңның
80-бабына сәйкес ақы төлеттiрiп аударылып берiлуге тиiс.

2-тарау. Нотариустың құқықтық жағдайы

ҚР 13.11.98 ж. № 302-1; 11.07.01 ж. № 235-II; 24.12.01 ж. № 276-II;
05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара) Заңдарымен 6-бап өзгертілді
6-бап. Қазақстан Республикасындағы нотариус
1. Жоғары заң бiлiмi бар, әдiлет аттестаттау комиссиясында
аттестаттаудан, нотариуста кемiнде бiр жыл тағылымдамадан өткен және
нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алған Қазақстан
Республикасының азаматы нотариус бола алады.
Өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен соттылығы алынбаған,
белгiленген тәртіппен іс-әрекет жасауға қабiлетсіз не iс-әрекет жасауға
қабілеттілігі шектеулi деп танылған адам нотариус бола алмайды.
Өзiне қатысты ақталмайтын негiздер бойынша қылмыстық iс тоқтатылған,
лицензиясынан айырылғандықтан не нотариаттық iс-әрекет жасау кезiнде
Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылуына жол бергенi үшiн мемлекеттiк
нотариус қызметiнен босатылғандықтан нотариаттық қызметтi тоқтатқан адам да
осындай оқиға болғаннан кейiн үш жыл бойы нотариус бола алмайды.
2. Жекеше және мемлекеттiк нотариустардың нотариаттық қызметтi жүзеге
асырған кездегi құқықтары, мiндеттер тең болады. Олар ресiмдеген
құжаттардың бiрдей заң күшi болады.
3. Осы баптың 1-тармағында көзделген лицензиясы жоқ адамдардың (осы
Заңның 1-бабындағы 2-тармақтың 2),3) тармақшаларында аталған адамдарды
қоспағанда) нотариаттық iс-әрекеттер жасауы, не нотариат туралы заңдардың
өзге де талаптарын бұзып жасауы және сол iс-әрекеттерден табыс табуы
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болуға әкеп соғады.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 7-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
7-бап. Нотариустың көмекшiлерi мен сынақтан өтушiлерi
1. Нотариустың көмекшiлерi мен сынақтан өтушiлерi болуы мүмкiн.
2. Қазақстан Республикасының азаматы ғана нотариустың көмекшiсi бола
алады.
3. Нотариустың көмекшiсi жеке практикамен айналысатын нотариуста еңбек
шартының негiзiнде жұмыс iстей алады немесе мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң
құрамында бола алады.
4. Нотариустың көмекшiсi нотариустың тапсырмаларын нотариустың
нұсқауымен және жауапкершiлiгiмен орындауға құқылы.
5. Жоғары заң бiлiмi бар және аттестаттау комиссиясында аттестаттаудан
өткен Қазақстан Республикасының азаматтары нотариустың сынақтан өтушiлерi
бола алады. Сынақтан өтушiлер сынақтан өту туралы шарт негiзiнде жеке
практикамен айналысатын нотариустарда немесе мемлекеттiк нотариустарда
сынақтан өтедi.
Заң мамандығы бойынша кемiнде екi жыл жұмыс стажы бар адамдар үшiн
аумақтық әдiлет органы мен нотариаттық палатаның бiрлескен шешiмiмен
сынақтың мерзiмi қысқартылуы мүмкiн. Сынақтың ұзақтығы үш айдан кем болмауы
керек.
6. Нотариустардың сынақтан өтушiлерiнiң сынақтан өтуiнiң тәртiбi,
мерзiмi мен шарттары Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi бекiтетiн
Нотариустардың сынақтан өтушiлерi туралы ережемен белгiленедi.

ҚР 13.11.98 ж. № 302-1; 11.07.01 ж. № 235-II; 05.05.03 ж. № 408-II (бұр.
ред. қара) 2004.20.12 № 13-III (бұр. ред. қара) (2005.01.01. бастап
қолданысқа енгізілді) Заңдарымен 8-бап өзгертілді
8-бап. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия
1. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттау қорытындысы
бойынша Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi берген лицензия
(нотариус лицензиясы) нотариусқа нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлдiк
бередi.
2. Нотариус лицензиясы алуға қажеттi құжаттардың тiзбесi лицензия беру
мерзімі мен тәртібі тиісті нормативтік құқықтық актілермен белгіленеді.
3. Нотариус лицензиясы мерзiмi шектелмей берiлетiн басты лицензия болып
табылады және ол Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында қолданылады.
4. Нотариус лицензиясын беру үшiн алым алынады, оның мөлшерi мен төлену
тәртiбi салық заңдарымен белгiленедi.
5. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi нотариаттық қызметпен
айналысу құқығына лицензиялардың Мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзедi және
ведомстволық баспасөз органында нотариаттық қызметпен айналысуға лицензия
берiлген адамдар туралы мәлiметтер жариялайды, онда:
1) нотариустың тегi, аты, әкесiнiң аты;
2) лицензия берiлген күн мен оның нөмiрi көрсетiледi.
6. Қазақстан Республикасының Әділет біліктілік алқасында біліктілік
емтиханын тапсырған адамдар, тұрақты судьялар және өз міндеттерін атқару
кезінде теріс қылықтар жасағаны және заңдылықты бұзғаны үшін судьялық
қызметінен босатылған судьяларды қоспағанда, тұрақты судья болып жұмыс
істеген адамдар, сондай-ақ мемлекеттiк нотариустар аттестаттаудан өтпестен
нотариаттық қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алуға құқылы.
6-1. Нотариаттық қызметті жүзеге асыруға үміткер адамдардың
аттестаттаудан өту ережесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

9-бап. Нотариус лицензиясын беруден бас тарту
1. Нотариус лицензиясын беруден бас тарту негiздерi лицензиялау туралы
заңдармен белгiленедi.
2. Нотариус лицензиясын беруден бас тартылған жағдайда өтiнiш иесiне ол
қабылданған күннен бастап үш күн iшiнде бас тарту себептерi көрсетiле
отырып жазбаша түрде дәлелдi шешiм берiледi.
3. Бас тарту туралы шешiм жөнiнде сотқа шағымдануға болады.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 10-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
10-бап. Нотариус лицензиясының күшiн тоқтата тұру
1. Нотариус лицензиясының күшiн азаматтардың арыздары, аумақтық әдiлет
органдарының, нотариаттық палаталардың, прокуратура, тергеу, анықтау
органдарының, сондай-ақ салық қызметiнiң ұсыныстары негiзiнде Қазақстан
Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң шешiмiмен тоқтатыла тұрады.
2. Нотариус лицензиясының күшi алты айға дейiнгi мерзiмге мынадай
жағдайларда:
1) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияны одан айыру
жөнiндегi талап-арыз iсiн қозғағанда;
2) нотариус қылмыстық iс бойынша айыпталушы ретiнде тартылған жағдайда;
3) нотариус өзiнiң тегiн, атын, әкесiнiң атын өзгерткенi, сондай-ақ оның
үй-жайының орналасқан орны өзгергенi туралы мәлiметтердi аумақтық әдiлет
органына бiр ай iшiнде хабарламағанда;
4) нотариус осы Заңға сәйкес өзiне белгiленген қызмет аумағын бұзғанда;
5) нотариус нотариаттық iс-әрекеттердi жасаған кезде Қазақстан
Республикасының заңдарын бұзғанда тоқтатыла тұруы мүмкiн.
3. Нотариус лицензиясының күшi тоқтата тұру туралы шешiмде лицензияның
қолданылуын тоқтата тұру себептерi мен мерзiмi көрсетiлуге тиiс.
Лицензияның күшi мұндай шешiм нотариусқа жеткiзiлген күннен бастап
тоқтатыла тұрады. Тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылған жағдайда
лицензиар лицензияның күшiн қалпына келтiру туралы шешiм шығарады.
4. Нотариус лицензиясының күшiн тоқтата тұру тоқтатылған кезеңде
нотариаттық iс-әрекеттер жасалуына тыйым салуға және нотариустың жеке мөрiн
аумақтық әдiлет органына тапсыруына әкеп соғады.
5. Нотариус лицензиясының күшiн тоқтата тұру немесе қалпына келтiру
туралы шешiм Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң ведомстволық
баспасөз органында жарияланады.
6. Нотариус лицензиясының күшiн тоқтата тұру туралы шешiм жөнiнде сотқа
шағымдануға болады.

ҚР 11.07.01 ж. № 235-II; 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара)
Заңдарымен 11-бап өзгертілді
11-бап. Нотариус лицензиясынан айыру
Әдiлет аттестаттау комиссиясының не прокуратура органдарының, не
Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң, не Республикалық нотариаттық
палатаның талап қоюы бойынша сот шешiмiмен мынадай жағдайларда:
2) жекеше нотариус Нотариустың ар-ождан кодексiн бiрнеше рет бұзғанда;
3) нотариус нотариаттық iс-әрекеттер жасаған кезде Қазақстан
Республикасының заңдарын бiрнеше мәрте бұзғанда не мемлекеттiң, жеке және
заңды тұлғалардың мүдделерiне зиян келтiрiп, заңдарды бұзғанда;
4) лицензияның күшiн тоқтата тұру себептерi жойылмағанда;
5) лицензия беруге негiз болып табылатын құжаттарда нотариустың
дәйектемесiз немесе қасақана бұрмаланған ақпарат беру фактiсi анықталғанда;

6) лицензияның күшi үш мәрте тоқтатылғанда;
7) аттестаттаудың нәтижесi терiс болғанда нотариус лицензиясынан айыру.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 12-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
12-бап. Нотариус лицензиясының күшiн тоқтату
1. Лицензиясынан айырылған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Әдiлет министрлiгiнiң шешiмi бойынша мынадай жағдайларда:
1) нотариус өз тiлегiмен өтiнiш бергенде;
2) нотариус азаматтығын өзгерткенде немесе Қазақстан Республикасының
шегiнен тыс жерге тұрғылықты мекен-жайына кеткенде;
3) нотариус қайтыс болғанда;
4) нотариус қылмыс жасағаны үшiн сотталғанда - үкiм заңды күшiне
енгеннен кейiн;
4-1) нотариусқа қатысты ақталмайтын негiздер бойынша қылмыстық iстi
тоқтату туралы қаулы шыққанда;
5) нотариус заңдарда белгiленген тәртiппен iс-әрекет жасауға қабiлетсiз
не iс-әрекет жасауға қабiлеттiлiгi шектеулi деп танылғанда;
6) денсаулық жағдайына байланысты нотариустың өз кәсiптiк мiндеттерiн
атқаруы мүмкiн болмағанда (медициналық қорытынды негiзiнде);
7) нотариус хабар-ошарсыз кеткен деп танылғанда немесе қайтыс болған деп
жарияланғанда нотариус лицензиясының күшi тоқтатылады.
2. Нотариус лицензиясының күшiн тоқтату туралы ұсынысты тиiстi нотариат
палатасы мен аумақтық әдiлет органы енгiзедi.
3. Аумақтық әдiлет органы мен нотариаттық палата лицензиясының күшi
тоқтатылған нотариустың құжаттарын басқа нотариусқа немесе жеке нотариаттық
архивке беру жөнiнде, сондай-ақ лицензияны лицензиарға беру үшiн алып қою
және нотариустың жеке мөрiн жою жөнiнде шаралар қолдануға мiндеттi.
4. Нотариус лицензиясының күшi тоқтатылуына байланысты даулар сот
тәртiбiмен шешiледi.

2004.20.12 № 13-III ҚР Заңымен 13-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
(2005.01.01. бастап қолданысқа енгізілді)
13-бап. Мемлекеттiк нотариус
1. Мемлекеттiк нотариус осы Заңның 6-бабында аталған талаптарға сай
болуға тиiс, бұған нотариус лицензиясын алу туралы талаптар қосылмайды.
2. Мемлекеттiк нотариустың нотариаттық iс-әрекеттерi үшiн аумақтық
әдiлет органы мүлiктiк жағынан жауап бередi.

14-бап. Мемлекеттiк нотариат кеңсесi
1. Мемлекеттiк нотариат кеңсесi аумақтық әдiлет органының құрылымдық
бөлiмшесi болып табылады, оның заңды тұлға құқығы болмайды және осы орган
бекiткен Ереже негiзiнде жұмыс iстейдi.
2. Мемлекеттiк нотариат кеңселерi Қазақстан Республикасының аудандарында
(қалаларында) орналасады.

ҚР 24.12.01 ж. № 276-II; 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара)
Заңдарымен 15-бап өзгертілді
15-бап. Жеке практикамен айналысатын нотариус
1. Заңды тұлға құрмай, лицензия негiзiнде нотариаттық қызметпен
айналысатын, өзiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн нотариаттық iс-
әрекеттер жасау нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан туындайтын
мiндеттемелер бойынша сақтандырған, нотариаттық палатаға мүше болған және
аумақтық әдiлет органында есепке тұру тiркеуінен өткен азамат жеке
практикамен айналысатын нотариус деп танылады.
2. Жеке практикамен айналысатын нотариус банк мекемелерiнде есеп айырысу
шоты болуына және өзге де шоттар ашуға, еңбек заңдарына сәйкес көмекшiлер,
техникалық қызметкерлер жалдап, оларды жұмыстан босатуға, нотариаттық iс-
әрекеттер жасаудан алынған табысқа билiк етуге, соттарда өз атынан сөз
сөйлеуге және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да iс-
әрекеттер жасауға құқылы.
ҚР Конституциялық Кеңесінің 2005.31.01. № 1 қаулысымен 3-тармақтың күші
жойылды
3. Кәсiби қасиеттерiнiң деңгейiн айқындау мақсатында жеке практикамен
айналысатын нотариус бес жылда бiр рет аттестаттаудан өтедi.
Аттестаттаудан өту тәртiбiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрi
бекiтедi.
4. Жеке практикамен айналысатын нотариустың азаматтар мен заңды тұлғалар
өкiлдерiнiң еркiн кiрiп-шығуына, нотариаттық iс-әрекеттер жасаудың
құпиялылығын сақтауға және нотариаттық iс жүргiзудiң сақталуын қамтамасыз
ету үшiн жағдай жасауға жарамды үй-жайы болуға тиiс.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 16-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
16-бап. Жекеше нотариустың қызметiн сақтандыру
1. Жекеше нотариус осы Заңның 34-бабының 1-тармағында көзделген
нотариаттық әрекеттер жасау нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан туындайтын
мiндеттемелер бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру шартын
жасасуға мiндеттi және оның мұндай шарт болмағанда нотариаттық iс-әрекеттер
жасауға кiрiсуге құқығы жоқ.
2. Нотариустың нотариаттық iс-әрекеттер жасауы нәтижесiнде зиян келтiру
салдарынан туындайтын мiндеттемелер бойынша азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн сақтандырудың тәртiбi мен шарттары Қазақстан
Республикасының заң актiлерiмен белгiленедi.

ҚР 29.03.00 ж. № 42-II; 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара) Заңдарымен
17-бап өзгертілді
17-бап. Нотариустың құқықтары
Нотариус:
1) өзiне жүгiнген жеке және заңды тұлғалардың мүдделерiне сәйкес осы
Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заң актiлерiнде көзделген
нотариаттық iс-әрекеттер жасауға;
2) мәмiлелердiң, өтiнiштер мен басқа да құжаттардың жобаларын жасауға;
3) құжаттардың көшiрмелерiн және олардың үзiндiлерiн әзiрлеуге;
4) нотариаттық iс-әрекеттер жасау мәселелерi бойынша консультациялар
беруге;
5) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген коммерциялық,
банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария
етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, жеке және заңды тұлғалардан
нотариаттық iс-әрекеттер жасауға қажеттi құжаттар мен мәлiметтер талап
етуге;
6) ғылыми, педагогтiк және шығармашылық қызметпен айналысуға, соның
iшiнде жалдау шарты бойынша айналысуға;

18-бап. Нотариустың мiндеттерi
Нотариус:
1) осы Заңның және Қазақстан Республикасының нотариат қызметiн реттейтiн
басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiнiң талаптарына сәйкес нотариаттық iс-
әрекеттер жасауға;
2) азаматтарға және заңды тұлғаларға құқықтар мен мiндеттердi
түсiндiруге, олардың заңды бiлмегендiгi өздерiне зиян келтiруге
пайдаланылуы мүмкiн болмауы үшiн, жасалған нотариаттық iс-әрекеттерiнiң
салдарлары жөнiнде ескертуге;
3) кәсiптiк қызметiн жүзеге асыруға байланысты өзiне белгiлi болған
мәлiметтердi құпия ұстауға;
4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келмейтiн жағдайда
нотариаттық iс-әрекеттер жасаудан бас тартуға;
5) кәсiптiк әдептi сақтауға;
6) әдiлет органына және (немесе) нотариаттық палатаға өз iс-әрекеттерiне
түскен шағымдар бойынша өзi жасаған нотариаттық iс-әрекеттер туралы
мәлiметтер, өзге құжаттар, ал қажет болған жағдайларда жеке түсiнiктемелер,
оның iшiнде кәсiптiк әдеп талаптарын сақтамау мәселелерi жөнiнде
түсiнiктемелер беруге мiндеттi.

ҚР 24.12.01 ж. № 276-II; 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара)
Заңдарымен 19-бап өзгертілді
19-бап. Нотариустың қызметiн шектеу
1. Нотариустың:
1) кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға;
2) шарттарды жасасу, өзгерту және бұзу кезiнде делдалдық қызмет
көрсетуге;
3) өкiлдi органға депутат болып сайланған жағдайда нотариус мiндеттерiн
орындауға құқығы жоқ.
2. Жеке практикамен айналысатын нотариустың жалдама қызметкер ретiнде
еңбек қатынастарында болуға құқығы жоқ.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 20-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
20-бап. Нотариаттық округ
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аймақтық бөлiнiске сәйкес бiр
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумағы
нотариаттық округ болып танылады.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 21-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
21-бап. Нотариустың қызмет ету аумағы
1. Нотариаттық округ шегiндегi мемлекеттiк нотариустың қызмет ету
аумағын аумақтық әдiлет органы белгiлейдi.
2. Нотариаттық аумақ шегiнде жекеше нотариустың қызмет ету аумағын
нотариаттық палатамен бiрлесе отырып, аумақтық әдiлет органы белгiлейдi.
Аумақтық әдiлет органы халыққа мемлекеттiк және жекеше нотариустардың
қызмет ету аумағын үнемi хабарлап отырады.
3. Нотариустың қызмет ету аумағы осы Заңның 34-бабы 1-тармағының 3, 4, 5-
тармақшаларында, сондай-ақ 54-бапта көзделген iс-әрекеттердi жасаған
жағдайда сақталады. Басқа жағдайлардың бәрiнде жеке және заңды тұлғалардың
нотариаттық iс-әрекеттер жасату үшiн кез келген нотариусқа жүгiнуге құқығы
бар.
4. Нотариаттық iс-әрекеттер жасауға арналған үй-жай осы баптың 1 және 2-
тармақтарында көзделген тәртiп бойынша белгiленген аумақ шегiнде болуға
тиiс.
5. Нотариаттық iс-әрекеттер мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң үй-жайынан
тыс және жекеше нотариустың үй-жайынан тыс жерлерде жасалуы керек.

22-бап. Нотариустың жеке мөрi, мөртаңбалары мен бланкiлерi
Нотариустың өзiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты, сондай-ақ мемлекеттiк
кеңсесiнiң атауы (мемлекеттiк нотариустың мөрi) не нотариус лицензиясының
нөмiрi мен берiлген күнi көрсетiлген (жекеше нотариустың мөрi) жеке мөрi,
куәландыру жазбаларының мөртабандары мен жеке бланкiлерi болады.
Жекеше нотариустың мөрі туралы Қазақстан Республикасы Әділет
министрлігінің 1999 жылғы 24 ақпандағы № 16 Бұйрығың қара

2004.20.12 № 13-III ҚР Заңымен 23-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
(2005.01.01. бастап қолданысқа енгізілді)
23-бап. Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың
(селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi аппараттарының
нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдарын
аттестациялау
Осы Заңның 1-бабындағы 2-тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдар
Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi бекiтетiн Аттестация туралы
ережеге сәйкес нотариаттық iс-әрекеттер жасау құқығын алу үшiн аумақтық
әдiлет органында аттестациядан өтедi.

24-бап. Нотариустың және нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi
лауазымды адамдардың жауапкершiлiгi
1. Нотариус және осы Заңмен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi
лауазымды адамдар заңсыз әрекеттер жасаған жағдайда Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген қылмыстық, әкiмшiлiк, материалдық,
тәртiптiк және өзге де түрде жауапты болады.
2. Жеке практикамен айналысатын нотариус өзiнiң кәсiптiк мiндеттерi мен
әдеп нормаларын бұзған жағдайда оны нотариаттық палата Нотариустың ар-ождан
кодексiне сәйкес жауапқа тартуы мүмкiн.

25-бап. Нотариаттық iс-әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тарту
шағымдану
Нотариаттық iс-әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға түскен
шағымдарды азаматтық iс жүргiзу заңдарының нормаларына сәйкес соттар
қарайды.

3-тарау. Нотариаттық палата

26-бап. Нотариаттық палата
1. Нотариаттық палата жеке практикамен айналысатын нотариустардың
құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiру және қорғау үшiн, сондай-ақ
нотариаттық iс-әрекеттер жасау кезiнде нотариат туралы заңдардың
орындалуына бақылау жасау үшiн құрылатын коммерциялық емес, кәсiптiк, өзiн-
өзi қаржыландыратын ұйым болып табылады.
2. Нотариаттық палатаның қызметi осы Заңмен және жарғымен реттеледi.
Нотариаттық палата заңды тұлға болып табылады және заңда белгiленген
тәртiппен тiркелуге тиiс.
3. Қазақстан Республикасының әрбiр облысы, республикалық маңызы бар
қалалары мен астанасы аумағында бiр нотариаттық палата құрылады.
4. Аумақтық нотариаттық палаталар қауымдастық (одақ) нысанындағы
Республикалық нотариаттық палатаға бiрiгуге құқылы.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара) ;11.06.03 ж. № 437-II
Заңдарымен 27-бап өзгертілді
27-бап. Нотариаттық палатаның өкiлеттiгi
1. Нотариаттық палата:
1) жекеше нотариустерге жалпы басшылық жасап, олардың қызметiн
үйлестiрiп отырады;
2) мемлекеттiк органдарда, мемлекеттiк емес ұйымдарда өз мүшелерiнiң
құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiредi және қорғайды, нотариаттық iстi
дамытуға оларға көмек көрсетiп, жәрдем бередi;
3) жекеше нотариустар нотариаттық iс-әрекеттер жасау кезiнде нотариат
туралы заңдардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
4) жекеше нотариустың лицензиясының күшiн тоқтата тұру, одан айыру және
тоқтату туралы ұсыныс енгiзедi;
5) нотариаттық iс-әрекет жасау нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан
туындайтын мiндеттемелер бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi
сақтандыруды ұйымдастырады;
5-1) жекеше нотариустардың өздерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру шартын жасасудан жалтаруы және жекеше нотариустардың
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы Қазақстан
Республикасы заңдарының өзге де талаптарын бұзу жағдайлары туралы аумақтық
әділет органдарын хабардар етеді;";
6) жекеше нотариустарды сынақтан өткiзу мен оқытуды ұйымдастырады;
7) өз мүшелерiнiң қызметiне байланысты iстер бойынша сот белгiлеген
сараптама шығындарын өтейдi;
8) жекеше нотариусты кәсiптiк мiндеттерi мен әдептi бұзғаны үшiн
Нотариустың ар-ождан кодексiне сәйкес жауапқа тартады;
9) жекеше нотариустардың қызметтiк iс-әрекеттерiне азаматтар мен заңды
тұлғалардың шағымдары мен өтiнiштерiн қарайды.
2. Нотариаттық палата жекеше нотариустың жасаған iс-әрекеттерiнiң
заңдылығы туралы мәселенi қараған кезде нотариустан жасалған нотариаттық iс-
әрекеттер туралы мәлiметтердi, ал қажет болған жағдайларда өз
түсiнiктемелерiн, соның iшiнде кәсiптiк әдептiң сақталмауы туралы мәселелер
бойынша түсiнiктемелерiн табыс етудi талап етуге құқылы.
3. Нотариаттық палата жарты жылдың және жылдың қорытындылары бойынша
Республикалық нотариаттық палата мен аумақтық әдiлет органына өзiнiң
қызметi туралы ақпарат берiп отырады.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 28-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
28-бап. Нотариаттық палатаның жарғысы
1. Нотариаттық палатаның жарғысында мыналар көзделуге тиiс:
1) атауы, қызметiнiң мақсаттары мен негiзгi түрлерi;
2) палатаның құқықтары мен мiндеттерi;
3) мүше болу мүшелiктi тоқтата тұру және одан айрылу шарттары мен
тәртiбi;
3-1) мүшелердiң құқықтары, мiндеттерi мен жауапкершiлiгi;
4) басшы органдарды құру тәртiбi, олардың атқаратын қызметтерi мен
өкiлеттiк мерзiмi;
5) мүлiктiң қалыптасу көздерi мен мүлiк пен табысты пайдалану тәртiбi;
6) жарғыға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi;
7) палатаны қайта құру мен тарату тәртiбi, таратылған жағдайдағы
мүлiктiң тағдыры.
2. Нотариаттық палатаның жарғысында заңдарға қайшы келмейтiн өзге де
ережелер болуы мүмкiн.

29-бап. Республикалық нотариаттық палатаның өкiлеттiгi
1. Республикалық нотариаттық палатаның қызметi осы Заңмен және оның
жарғысымен белгiленедi. Республикалық нотариаттық палата заңда белгiленген
тәртiппен тiркелуге тиiс.
2. Республикалық нотариаттық палата:
1) нотариаттық палаталардың қызметiн үйлестiрiп отырады;
2) мемлекеттiк органдарда, мемлекеттiк емес ұйымдарда, оның iшiнде
шетелдiк және халықаралық ұйымдарда нотариаттық палаталар мен
нотариустардың мүдделерiн бiлдiредi;
3) Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң нотариат мәселелерi
бойынша заң жобалары жөнiндегi және сарапшылық қызметiне қатысады;
4) нотариустарды оқытуды ұйымдастырады;
5) нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеуге қатысады және нотариат
мәселелерi жөнiнде әдiстемелiк материалдар әзiрлейдi;
6) Нотариустың ар-ождан кодексiн әзiрлеп, бекiтедi;
7) заңдарға және халықаралық шарттарға қайшы келмейтiн өзге де қызметтi
жүзеге асырады.
3. Республикалық нотариаттық палата Қазақстан Республикасының Әдiлет
министрлiгiне өз қызметi туралы жыл сайын ақпарат берiп отырады.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 29-1-баппен толықтырылды
29-1-бап. Жеке нотариаттық архив
Жеке нотариаттық архив аумақтық нотариаттық палатаның филиалы болып
табылады.
Жеке нотариаттық архив ұлттық архивтық қор және архивтер туралы
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес нотариаттық құжаттарды жинақтау,
сақтау және пайдалану жөнiндегi функцияларды жүзеге асырады.

4-тарау. Нотариаттық қызметке ақы төлеу

ҚР 24.12.01 ж. № 276-II; 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара) ;
2004.20.12 № 13-III (бұр. ред. қара) (2005.01.01. бастап қолданысқа
енгізілді) Заңдарымен 30-бап өзгертілді
30-бап. Нотариаттық iс-әрекеттерге ақы төлеу
1. Мемлекеттiк нотариат кеңсесiнде жұмыс iстейтiн нотариус пен аудандық
маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтiң
әкiмi аппаратының лауазымды адамы нотариаттық iс-әрекеттер жасағаны үшiн
Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген ставкалар бойынша
мемлекеттiк баж алады.
2. Жекеше нотариус жасайтын нотариаттық iс-әрекеттерге ақы Қазақстан
Республикасының салық заңдарында белгiленген мемлекеттiк баж мөлшерiне
сәйкес келетiн ставкалар бойынша төленедi.
4. Қазақстан Республикасы консулдық мекемесiнiң лауазымды адамы
нотариаттық iс-әрекеттер жасағаны үшiн консулдық алымдардың тарифiмен
белгiленетiн алым алады.
5. Жеке және заңды тұлғалар үшiн заңда көзделген нотариаттық iс-
әрекеттерге ақы төлеу жөнiндегi жеңiлдiктер бұл адамдарға жеке практикамен
айналысатын нотариус нотариаттық iс-әрекеттер жасаған кезде де қолданылады.

6. Нотариаттық iс-әрекет жасау үшiн нотариус өзiнiң жұмыс орнынан тыс
жерге барған жағдайда мүдделi адамдар оған нақты көлiк шығыстарын өтейдi.

5-тарау. Нотариустың қызметiн бақылау.
Әдiлет органдарының нотариатты реттеу
саласындағы құзыретi

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара); 2004.20.12 № 13-III (бұр. ред.
қара) (2005.01.01. бастап қолданысқа енгізілді) Заңдарымен 31-бап
өзгертілді
31-бап. Нотариустың қызметiн бақылау
1. Жасалған нотариаттық iс-әрекеттердiң заңдылығын және мемлекеттiк
нотариустың және аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың
(селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi аппараттарының
лауазымды адамдарының iс жүргiзу ережелерiн сақтауын бақылауды аумақтық
әдiлет органы жүзеге асырады.
2. Жеке практикамен айналысатын нотариустың жасаған нотариаттық iс-
әрекеттерiнiң заңдылығын және iс жүргiзу ережелерiн сақтауын бақылауды
аумақтық әдiлет органы мен нотариат палатасы жүзеге асырады.
Бақылауды жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Әдiлет
министрлiгi Республикалық нотариаттық палатамен бiрлесiп белгiлейдi.
3. Нотариустың және аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар
(селолар), ауылдық (селолық) округтер әкiмдерi аппараттарының лауазымды
адамдарының салық заңдарын сақтауын бақылауды Қазақстан Республикасы салық
қызметiнiң органдары жүзеге асырады.
4. Әдiлет органы мен нотариаттық палатаның лауазымды адамдары нотариус
қызметiн тексеру кезiнде мәлiм болған нотариаттық iс-әрекеттер жасау
құпиясын сақтауға мiндеттi. Құпияны жария еткенi және нотариусқа келтiрген
зияны үшiн бұл адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап
бередi.
5. Нотариаттық қызметтi жүзеге асыруға кiрiскен жекеше нотариустың
жұмысын тексеру ол нотариаттық iс-әрекеттi жүзеге асыра бастағаннан кейiн
кем дегенде алты айдан кейiн және бiр жылдан кешiктiрiлмей жүргiзiледi және
одан кейiн әрi кеткенде жылына бiр рет жүргiзiледi.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара); 2004.20.12 № 13-III (бұр. ред.
қара) (2005.01.01. бастап қолданысқа енгізілді) Заңдарымен 32-бап
өзгертілді
32-бап. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң нотариатты реттеу
саласындағы құзыретi
Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi:
1) аумақтық әдiлет органдарының нотариустардың халыққа құқықтық қызмет
көрсету саласындағы заңдылықты ұйымдастыру мен қамтамасыз ету жөнiндегi
қызметiне басшылықты, оны үйлестiрудi және бақылауды жүзеге асырады;
2) нотариустардың Нотариаттық iс-әрекеттердi жасау тәртiбi туралы
нұсқаулық әзiрлейдi және бекiтедi;
3) Қазақстан Республикасының архивтер және құжаттаманы басқарушы
уәкiлеттi мемлекеттiк органымен келiсу арқылы нотариаттық iс жүргiзу
жөнiнде нұсқаулық әзiрлейдi және бекiтедi;
4) Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың),
ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi аппараттарының нотариаттық iс-
әрекеттер жасайтын лауазымды адамдарын аттестациялау туралы ереже әзiрлейдi
және бекiтедi;
5) Нотариустардың сынақтан өтушiлерi туралы ереже әзiрлейдi және
бекiтедi;
6) Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензиялардың мемлекеттiк
тiзiлiмi туралы ереженi әзiрлеп, бекiтедi;
7) Жекеше нотариустарды есеп алып тiркеу тәртiбi туралы ереже әзiрлейдi
және бекiтедi;
7-1) әрбiр нотариаттық округ бойынша нотариустардың санын бекiтедi;
8) нотариат мәселелерi бойынша әдiстемелiк, нұсқамалық және
түсiндiрмелiк материалдар әзiрлейдi;
9) нотариустардың қызметiн лицензиялайды;
10) Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензиялардың мемлекеттiк
тiзiлiмiн жүргiзедi және лицензия берiлген адамдар туралы мәлiметтердi
ведомстволық баспа басылымында жариялайды;
11) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияны тоқтата тұру және
оның күшiн тоқтату туралы шешiм қабылдайды, сондай-ақ нотариустардың
лицензияларын одан айыру туралы талаптарға бастамашылық етедi;
12) нотариаттық iс-әрекеттердi, нотариаттық куәлiктер мен қаулыларды,
мәмiлелердегi және нотариустар куәландыратын құжаттардағы куәландыру
жазбаларын тiркеу тiзiлiмдерiнiң нысанын белгiлейдi;
13) жеке практикамен айналысатын нотариустардың аттестациядан өту
тәртiбiн бекiтедi;
14) Республикалық нотариаттық палатаның келiсiмi бойынша нотариустардың
қызметiн бақылау тәртiбiн бекiтедi;
15) кадрлық резерв және нотариустың бос лауазымына орналасуға конкурс
өткiзу туралы ереженi бекiтедi;
16) осы Заңға сәйкес өз құзыретi шегiнде нотариаттық қызметтi реттеудi
жүзеге асырады.

ҚР 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ред. қара) ; 11.06.03 ж. № 437-II
2004.20.12 № 13-III (бұр. ред. қара) (2005.01.01. бастап қолданысқа
енгізілді) Заңдарымен 33-бап өзгертілді
33-бап. Аумақтық әдiлет органының нотариатты реттеу саласындағы құзыретi

1. Аумақтық әдiлет органы:
1) мемлекеттiк нотариаттық кеңселердi ашады және таратады;
2) азаматтар мен заңды тұлғалардың мемлекеттiк нотариустардың қызметтiк
iс-әрекеттерiне өтiнiштерiн қарайды;
2-1) жекеше нотариустардың осы Заңның 16-бабының талаптарын сақтауын
бақылауды ұйымдастырады және өздерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру шартын жасасудан жалтарған және жекеше нотариустардың
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы Қазақстан
Республикасы заңдарының өзге де талаптарын бұзған жекеше нотариустарға
шаралар қолданады;
3) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың),
ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi аппараттарының нотариаттық iс-
әрекеттер жасайтын лауазымды адамдарына әдiстемелiк және практикалық көмек
көрсетедi;
4) мемлекеттiк нотариустар және аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi
аппараттарының лауазымды адамдары жасаған нотариаттық iс-әрекеттердiң
заңдылығын және олардың iс жүргiзуiнiң жай-күйiн бақылауды жүзеге асырады;
5) нотариус лицензиясының күшiн тоқтата тұру, одан айыру және тоқтату
туралы ұсыныстар енгiзедi;
6) жекеше нотариусты жауапқа тарту туралы нотариаттық палатаға ұсыныс
енгiзедi;
7) жекеше нотариустардың келу сипатындағы есептiлiк тiркеуiн жүргізеді;
8) Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес нотариустардың
жеке мөрлерiн жасауға тапсырысты жүзеге асырады және оларды бередi;
9) халыққа мемлекеттiк және жекеше нотариустардың қызмет ету аумағы
туралы ұдайы хабарлап отырады;
10) нотариаттық iс-әрекет жасауға уәкiлеттi аудандық маңызы бар
қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық)
округтердiң әкiмдерi аппараттарының лауазымды адамдарын аттестациялауды
жүргiзедi;
11) осы Заңда көзделген жағдайларда мемлекеттiк нотариатты оңтайландыру
жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асырады.
2. Аумақтық әдiлет органы нотариаттық палатамен бiрлесiп:
1) нотариаттық округтегi жекеше нотариустардың қызмет аумағын
белгiлейдi;
2) Әдiлет министрлiгiне бекiтуге нотариаттық округтегi нотариустардың
саны туралы ұсыныс енгiзедi;
3) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алған адамдардың
резервiн қалыптастырады және жекеше нотариустың бос орнына орналасу үшiн
конкурстық iрiктеудi жүргiзедi; резервтi қалыптастыруға арналған құжаттар
нотариаттық палатаға ұсынылады және сонда сақталады;
4) нотариаттық округте нотариустар уақытша болмаған жағдайда нотариаттық
iс-әрекеттер жасауды ұйымдастырады;
5) нотариустарға әдiстемелiк және практикалық көмек көрсетедi;
6) нотариаттық практиканы қорытады;
7) азаматтар мен заңды тұлғалардың жекеше нотариустардың iс-әрекеттерiне
өтiнiштерiн қарайды;
8) жеке практикамен айналысатын нотариус жасайтын нотариаттық iс-
әрекеттердiң заңдылығына және оның iс жүргiзу ережелерiн сақтауына бақылау
жасауды жүзеге асырады;
9) нотариаттық қызметтi жүзеге асыратын жекеше нотариустарға аттестаттау
жүргiзедi.
10) тиiстi нотариаттық округте қызметi тоқтатылған нотариустың жеке
мөрiн жою және құжаттарын басқа нотариусқа немесе жеке нотариаттық
мұрағатқа беру жөнiндегi, сондай-ақ егер нотариус лицензиясының күшi
тоқтатылған жағдайда лицензиарға беру үшiн лицензияны алып қою жөнiнде
шаралар қабылдайды.

2 Бөлiм
Нотариаттық iс-әрекеттер және оларды
жасау ережелерi

6-тарау. Нотариус пен уәкiлеттi лауазымды адамдар
жасайтын нотариаттық iс-әрекеттер

ҚР 13.11.98 ж. № 302-1; 29.03.00 ж. № 42-II; 05.05.03 ж. № 408-II (бұр.
ред. қара) Заңдарымен 34-бап өзгертілді
34-бап. Нотариус жасайтын нотариаттық iс-әрекеттер
1. Нотариус мынадай нотариаттық iс-әрекеттер жасайды:
1) мәмiлелердi куәландырады;
2) шаруашылық серiктестiктерiнiң құрылтай құжаттарын куәландырады;
3) ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының «Білім туралы » заңы
Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы Қазақстан Республикасының Заңы
Секьюритилендіру туралы Қазақстан Республикасының заңы
Қазақстан Республикасының «білім туралы» заңы
Қазақстан Республикасының білім туралы заңы
Қазақстан Республикасының заңы мемлекеттік мүлік туралы
Қазақстан Республикасының заңы
Конституция - Қазақстан Республикасының Ата Заңы
Нотариат қызметі
Конституция - Қазақстан Республикасының негізгі заңы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь