ААҚ «Гедеон Рихтер» компаниясының тарихы мен дамуы

Күнделікті тұрмыста менеджмент сөзі белгілі бір ұйымдағы барлық адамдардың қызметіне басшылық етумен шұғылданып, өз мақсатына жетуді білдіреді. Тіпті білікті басқару саласының өзінде де менеджмент ұғымы түрліше түсіндіріледі.
Сонымен, менеджменттің бастапқы ұғымы - бұл басшылық.
«Менеджмент» ұғымының анықтамасына сүйенетін болсақ, онда менеджмент дегеніміз қазіргі индустриялық қоғамда жұмыс істейтін экономикалық орган. Менеджмент қабылдаған кез келген әрекет, кез келген шешім –бұл экономикалық сипаттағы шаралар.
Сонымен, менеджменттің тиімділігін және менеджерлердің іс-әрекетін экономикалық табыстар, экономикалық нәтижелер арқылы ғана таразылауға болады.
Кәсіпорын ең сапалы, әрі бағасы бір шама арзан тауарларды шығара алуы немесе бәсекелестеріне қарағанда ең тәуір қызмет көрсете алуы тиіс.
Менеджменттің міндетіне, басшылық етуіне жаңа рыноктарды игеруіне жұртшылықтың мұқтажын қанағаттандыру жатады. Егер кәсіпорын нашар әрі тиімсіз жұмыс істесе, онда оның жаңа қожайыны жұмысшыларды емес, басшыларын ауыстырады. Сонымен, менеджмент дегеніміз ұжым (коллектив) жұмысын ұйымдастыру. Кәсіпорын жұмысын ұйымдастырғанда, қызметкерлер мұқтажын барынша толық қанағаттандыруды, олардың жұмысын жандандыруды, әрі тиімділігін арттыруды көздеу қажет.
Менеджментті жеке адамдар арасындағы психологиялық қарым-қатынасқа тәуелді етеді де, бұлар материалдық жағдайларға тәуелсіз ретінде қарастырылады, өйткені соңғы айтылғанның алуан түрлілігінде шек жоқ.
Менеджмент - нарықтық экономика жағдайында өндірісті тиімді басқарудың теориясы мен практикасы.
Менеджмент – нақты мақсатты жүзеге асыру үшін кәсіпорын жұмысын басқаруға және ұйымдастыруға байланысты адамдар қызметінің түрі.
Менеджмент - бұл өнім, технология, өндірісті ұйымдастыру, басқару еңбегі, әлеуметтік қатынас саласында жаңарту, инновациялау, жаңалық енгізу мақсатында фирмаларды, компанияларды тиімді басқару принциптерінің, тәсілдері мен формаларының жиынтығы.
Қазіргі кездегі менеджмент жоспарлау функциясы мазмұнының өзгеруімен, фактілерді жан-жақты зерттеуімен, кәсіпорындардың ойдағыдай іс-әрекетімен, басқаруды түпкі нәтижесіне қарай ұйымдастыруымен, дамыған теориясымен және маркетинг практикасымен, жаңа технологияны жасауымен, адам факторын жандандыратын шешімдер қабылдауымен сипатталады.
Менеджменттің бірнеше ұғымы бар: «Менеджмент-бұл жұмыс істеп тұрған коммерсиялық кәсіпорынның арнайы органы». Егер батыста кез келген кәсіпорын жөнінде сөз бола қалса, адамдар әуелі сол кәсіпорындағы бүкіл басшылыққа ден қояды, өйткені кәсіпорынды қоғамға танытатын да тек басшылар.
1. ҚР-сы Президентінің 2007 жылы 6 наурыздағы «Шағын кәсіпкерліктің дамуына мемлекеттік қолдау көрсетуді күшейту және белсендіру шаралар туралы» жарлығы Казахстанская правда. 2007ж.
2. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. М., моладая гвардия, 2000г. Руководитель коллектива. Наше общество сегодня и завтра. –Л., 2004 Бобрыщев Д.Н. Основные категориитеории управления. М.: 2004
3. Гвишиани Д.М. Организация и управление. М. Наука, 2002
4. Оксфордский учебный словарь английского языка (А.С. Хориби – Оксфорд: Изд-во Оксвордского ун-та, 2004-англ. яз).
5. Шағын кәсіпкерлікті басқару. О. Сәбден. А. Тоқтанова. «Білім». Алматы, 2002ж.
6. Экономика предприятия. В.П.Грузинов, В.Д.Грибов. Финансы и статистика. Москва, 2001г.
7. Қазақстан экономикасы. К. Р. Нұрғалиев. «Қазақ университеті». Алматы, 2003ж.
8. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік. «Экономика». Алматы, 2003г.
9. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. М. Қ. Баймұхашева. Оқу құралы. Атырау, 2004ж.
10. Кәсіпорын экономикасы. Г.Ө.Жолдасбаева. «Экономика». Оқу құралы. Алматы, 2002ж.
11. Кәсіпорын экономикасы. А. Қ. Мейірбеков. Қ.Ә.Әлімбетов. «Экономика». Алматы, 2003ж.
12. З.Е.Старобинский «Как управлять персоналом» – 2007г.
13. В.В.Глухов «Основы менеджмента» - М., 2000г.
14. К.Г.Ахметов «Өндіріс менеджменті» - Орал .2005г.
15. В.Е.Герчикова «Менеджмент» -М:2003г.
16. Акофф Р. Планирование будущего корпорации.— М., 2005. Браков А.Е. и др. Можно ли управлять предприятием вместе?/Под ред. И.П. Фаминского и А.И. Наумова.— М., 2008.
17. Виханский О.С., Наумов АЯ. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс.— М., 2005.
18. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»/Под ред. А.И. Наумова.— М., 2008.
19. Шекшяя С.В. Управление персоналом современной организации.— М., 2007.
20. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік. А.Әмбеталиев. Ғ.Керімбек. Алматы “Бастау” 2002
21. Кәсіпорын экономикасы . А. Қ. Мейірбеков. Ќ. Є. Әлімбеков.
” Алматы”, 2004ж
24. ҚР Азаматтыќ кодексі. – Алматы, 2004.
25. Менеджмент. А.Б.Рахымбаев. Б.О.Сабатаева. А.Қ.Белгібеав. Алматы 2006ж.
26. Агробизнесті ұйымдастыру. С.Әбділдин. Алматы, 2000ж.
27. Қалдыбеков О., Теміров. Нарықтық экономикалық анықтамалығы – Алматы: “ Бастау” 2003ж.
28. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
(салық кодексі).- Алматы: Жеті жарғы, 2001.
29. Менеджмент. К. Бердалиев. Алматы 2005ж.
30. Менеджмент негіздері. Ахметов К.Ғ.Сағындықов Е.Н.Байжомартов Ү.С. Жүнісов Б.А. Жұмаев Ж.Ж.
31. Бовыкин В. Новый менеджмент. Упровление предприятиями. – М: “экономика”
32. ҚРЗ “Инвестициялар туралы”, Егемен Қазақстан,2003, 11 қаңтар.
33. ҚРЗ “Инновациялыққызмет туралы”, Егемен Қазақстан,2002, 9 шілде.
34. ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңы, Заң газеті, 2007. 5 қараша.
35. ҚРЗ “Акционерлік қоғамдар туралы”, Егемен Ќазаќстан, 2008, 23 шілде.
36. ҚРЗ “Қазақстан Республикасыдағы еңбек туралы” заңы 2002 ж. 1 қаңтар Алматы: Юрист, 2002.
37. Грузинов В. П Экономика предприятия. – М: Банки ибиржи, ЮНИТИ-2008. 54.
38. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. - М: ИНФРА- М-2009
39. Экономика предприятия: Учебник для вузов Под ред. Проф.. О.И. Волкова, В.К . Скляренко - М: ИНФРА- М.-2000
40. Экономика предприятия: Учебник Ф. К. Беа, Э. Дихала, М. Швайтцера. – М: ИНФРА- М- 2009
41. С. Рақымжанұлы. Экономика, қаржы – несие, салық- кеден , сақтандыру, биржа жєне кәсіпкерлік атауларының орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2009.
        
        КІРІСПЕ
Күнделікті тұрмыста менеджмент сөзі белгілі бір ұйымдағы ... ... ... ... ... өз мақсатына жетуді
білдіреді. Тіпті білікті ... ... ... де ... ұғымы
түрліше түсіндіріледі.
Сонымен, менеджменттің бастапқы ұғымы - бұл басшылық.
«Менеджмент» ұғымының анықтамасына сүйенетін болсақ, онда менеджмент
дегеніміз қазіргі ... ... ... ... ... ... қабылдаған кез келген әрекет, кез келген шешім –бұл экономикалық
сипаттағы шаралар.
Сонымен, менеджменттің тиімділігін және ... ... ... ... ... ... ғана таразылауға
болады.
Кәсіпорын ең сапалы, әрі бағасы бір шама арзан тауарларды шығара ... ... ... ең ... ... ... алуы ... міндетіне, басшылық етуіне жаңа рыноктарды игеруіне
жұртшылықтың мұқтажын қанағаттандыру ... Егер ... ... әрі
тиімсіз жұмыс істесе, онда оның жаңа ... ... ... ... ... ... ... ұжым (коллектив) жұмысын
ұйымдастыру. ... ... ... ... ... ... қанағаттандыруды, олардың жұмысын жандандыруды, ... ... ... ... жеке ... ... психологиялық қарым-қатынасқа
тәуелді етеді де, бұлар ... ... ... ... өйткені соңғы айтылғанның алуан түрлілігінде шек жоқ.
Менеджмент - нарықтық экономика жағдайында ... ... ... мен практикасы.
Менеджмент – нақты мақсатты жүзеге асыру үшін кәсіпорын жұмысын
басқаруға және ұйымдастыруға ... ... ... ... - бұл ... ... өндірісті ұйымдастыру, басқару
еңбегі, әлеуметтік қатынас саласында жаңарту, инновациялау, жаңалық енгізу
мақсатында ... ... ... ... ... мен ... жиынтығы.
Қазіргі кездегі менеджмент жоспарлау ... ... ... ... ... ... ойдағыдай іс-
әрекетімен, басқаруды түпкі нәтижесіне қарай ұйымдастыруымен, дамыған
теориясымен және ... ... жаңа ... ... ... жандандыратын шешімдер қабылдауымен сипатталады.
Менеджменттің бірнеше ұғымы бар: «Менеджмент-бұл жұмыс істеп
тұрған коммерсиялық кәсіпорынның арнайы ... Егер ... кез ... ... сөз бола ... ... әуелі сол кәсіпорындағы бүкіл
басшылыққа ден қояды, өйткені кәсіпорынды қоғамға ... да ... ... ... еңбек бөлінісінің пайда болуымен
туындауымен байланысты.
Мұның өзі жалпы процестің қарым – ... ... ... ... ... ... қоғамдық еңбекке тән. ... ... ... ... ролі де ... әлеуметтік жүйелердегі басқару кең ұғымда қызмет түрі мен
мақсатына тәуелсіз кез-келген ұғымдағы басқару ... ... ... басқару нақты функциядан орындауға мүмкіндік беретін
қызмет ретінде түсіндіріледі. Нақты функцияларды ... ... ... ... менеджмент деп аталады.
Менеджер - ең көп тараған кәсіптің ... Бұл - ... ... заң және ... да мәселелерді жақсы білетін кез
келген адам. Шаруашылықтың түйінді орнында жұмыс істейтін кез ... ... ... менеджерлер үшін, олардың қызмет орнына қарамастан, ортақ
қызмет міндеті болады.
Менеджер адамдарды ... ... ... Оның бірден-бір құралы-жазбаша немесе ауызша сөзі; немесе
цифр ... ... ... есептеу операцияларына немесе ... ... ... ... оның жұмысының тиімділігі тыңдау және
оқу, айту және жазу ... ... Ол өз ойын ... ... ... білуі, сондай-ақ басқа адамдардың да пікірін айқындай ... ... ... ... бірі-келіссөз жүргізе
білуі-әріптесінің мүддесін өз мүддесіне сәйкестендіре білетін ... ... ... өзі ... ... адамдарға әкімшілік билік жүргізе
алмайтын басшылар үшін де, сондай-ақ сырттан шикізат жеткізушілермен қарым-
қатынас орнату үшін де аса ... ... ... ... ... көп ... ... фирмаға ұқсайтын болады.
2. ААҚ «ГЕДЕОН РИХТЕР» КОМПАНИЯСЫНЫҢ
ТАРИХЫ МЕН ДАМУЫ
2.1 ААҚ «Гедеон Рихтер» компаниясының жалпы сипаттамасы мен жедел
басқару жағдайының анализі
«Гедеон Рихтер» ААҚ ... ... аса ... ... iстейдi, ол бай дәстүрлі және әлемде биiк мәртебенi алады.
Серiктестiк дайын өнiмдер, ... ... ... ... және маркетингпен шұғылданады, адамға арналған фармацевтикалық
препараттардың саласында зерттеу жұмыстарын жүргізеді.
Серiктестiк венгр фармацевтi ... ... 1901 жылы ... ... Бұл тек қана фирманың құрылуымен шектелмей, сайып келгенде
барлық ... ... ... ... қаланды. Ептеген қолөнер
өндiрiсi бiздiң күндерiмiзде жұмыс iстейтiн Юллеи көшесіндегі (Бүркiт)
«Шаш» дәрiханасында болды.
Бүгiнгі күнде ... ... ААҚ ... - ... ... бар) ... ... фармацевтикалық зауыт, (Ресей, Украинада,
Румыния, Польшада, Венгрияда) 5 ... ... ... ... ... ... Еуропалық одақ елдерiндегі, Америка Құрама
Штаттарында және Жапониядағы өкiлдiк және ... ... ... ... ... ... ... саны 5900
адамнан асады.
Серiктестiктiң ғылыми потенциалы, тек меншiктi патентталған
дәрiлердi ... ғана ... ... фирмалардың лицензиялары бойынша
препараттардың шығарылымының үнемдi технологиялық үдерiстерiн ... ... ... ... ... ... ... істеуге
мүмкiндiк бередi.
Қазiргi уақытта «Гедеон Рихтердiң» ААҚ өнiмiнiң 19% меншiктi
өңдеулердiң ... 69% ... ... жасалған (генериктер) болып; ... 12% ... ... ... дәрiлерге дәл келедi. Сайып
келгенде 90% өнiм бұл ... ... ... ... 25% ... оригиналды препараттардың сатуларынан алады.
Бүгiнгi күнге «Гедеон Рихтер» ААҚ Венгриядағы дәрiлердi өндiретін
жалғыз тәуелсiз фармацевтикалық серiктестiк болып табылады. Оның ... ... ... Вена және ... әлем ... ... ашық ... қоғам. Серiктестiктiң ортақ ... ... ... құрайды.
«Гедеон Рихтер» ААҚ серiктестiгі өз негiздеушiсiнiң идеясын
творчестволық жетiлдiредi, препараттардың ... ... ... ... және құнының ықшамдауымен үнемi жұмыс iстей отырып,
серiктестiктiң өнiмiн барлық мұқтаж ... қол ... ... Рихтер» ААҚ-нің препараттарының тиiмдiлiгі, сенiмдiлiгі
және ... ... ... өте жоғары бағаланады.
Гедеон Рихтер бүкiләлемдiк белгiлi ... ... ... 1901 жылы ... есептеледi. Дарынды ғалым-фармацевт
Гедеон Рихтер оның негiздеушiсi, Будапештте Шаш дәрiханасын ашып, жанында
фармацевтикалық лабораторияны ... 1902 ... ... ... - ... ... жылы Гедеон Рихтер ... ... ... ... ... ... ... өндiрiстің масштабын оңайлату үшiн
бір жыл керек болды. 1907 жылы әр ... дәрi ... ... және
шығарылымына байланысты iздестiруі басталды. Сондықтан, шыныменге Гедеон
Рихтер ... ... ... ... ... Рихтер фармацевтикалық серiктестiгі мен ғылыми зерттеу
қызметiнің өндiрiс ... ... ... ... ... алдында 24
дәрi препараттарына патенттердiң алуы. Өткен ... ... бұл тiзiм 100-ге жуық ... ал 40-шы ... ... саныны
150ге дейiн жетті. Екiншi әлемдiк соғыстың басында зауытта 10 ... ... ... ... 80 ... дәрiлерiнiң жабдықтауларын
қамтамасыз ететiн коммерциялық уәкiлдердiң көлемдi желiсiн алды.
Екiншi әлемдiк соғыстың уақытындасы, ... ... ... ... соңғы күндерге дейiн зауыттың жұмысымен ... ... ауру ... ... ... ... ... деп санады, ал
дәрiгерлiк және фармацевтикалық ... ... деп ... ... ... дүниелiк данқтылық, ... мен ... Ол 1944 жылы ... ... ... ... дейін зауыт
оның негiздеушiсiнiң атымен аталады, Гедеон Рихтер жұмысының көп ... ... және ... ... ... ... ... алдын ала анықтаған болатын.
1949 жылы СЭВ құрылды, зауыт нарыққа өз өндiрiсiн СЭВ мүше елдер
одағына бағдарлайды. Барлық ... ... ... Медимпэкс мемлекеттiк сыртқы сауда кәсiпорыны ... iске ... жылы ... ... ААҚ ... ... ... әр түрлi елдерiндегi ... ... желi ... желiсiнiң жасалуы.
1995 жыл «Гедеон Рихтер» ААҚ серiктестiгінiң ... ТМД ... ... желi ... 1998 жылы Гедеон
Рихтер Шығыс Еуропадағы ең iрi фармаөндіріс болып қалыптасады және дүниелiк
нарықтың тиiстi қазiргi ... ... ... ... ... болып есептеледі.
«Гедеон Рихтер» ААҚ бүгiн - бұл 5 ... ... ... ... ... 5 өндiрiстiк және 14 коммерциялық
еншiлес кәсiпорындар, сирек кездесетiн нарықтық ... (5200 ... ... ... фармацевтикалық зауыт, мультиұлттық
серiктестiк болып есептеледі. «Гедеон Рихтер» ААҚ - ... ... ... ... ... ААҚ дамыту мен зерттеу ... 1-ші ... ... ... ... болып, Кавинтон,
Мидокалм, Куриозин бiртума препараттары болып табылады, әлемнің ... ... ие ... ... өндiрiлген препараттар
халықаралық патенті расталған меншiктi ... ... ... ... ... Микосист, Квамател, Стероид гормондар FDA -
сертификация алатын препараттар. 1996 жылы ... ... ... ... ... Дүниелiк ұйымының алтын медальмен марапатталады.
«Гедеон Рихтер» ААҚ жетiстiгiнiң кепiлдiгi - ... және ... ... ... ... сабақтас АҚШ-тың, Ес, ТМД
елдері болып табылады, ... GMP және ... ... ... ААҚ қайталанбаушылығы фармацевтикалық қызметтiң
толық циклiн қамтитын, оның ... ... ... және ... дейiн iздестiру және жаңа жұмыс iстейтiн заттардың зерттеуi, ұтымды
технологиялық циклданың өңдеуiнде. Таңдаулы жолдың дұрыстығын зауыттың 107-
жазғы тарихпен дәлелдеуге ... ... 1995 ... ... «Гедеон Рихтер» ААҚ
өкiлдiгі ашылды. Өкiлдiк өз қалыптасуы мен дамуында бiрнеше кезеңдерден
өттi, әрбiрi ... ... атап ... ... ... ... бiздің республиканың нарығын Венгр зауыты
«Гедеон Рихтер» ААҚ өнiмiнсiз ... ... ... ол ... ... ... ... бойынша фармацевтикада жетекшi орын
алады.
Өнiмдердің айналымдарды ... ... ... ... ААҚ
өкiлдiктерiнiң арасында, Қазақстандық өкiлдiктiң ТМД ... 3 ... ... және алыс ... ... ... 7 ... Бiрнеше адам,
өкiлдiкке ептеген серiктестiктерден, ұжым мен қуатты құрылымға өзгерді
және ... ... ... өз ... белгiледi.
Бiз елде зауыттың 100-ге жуық препараттары ... ... ... ... және ... ... жүйесi
ауруларының, дерматологиялық, урологиялық, гастроэнтерологиялық тағы басқа
ауруларға арналған ... ... ... ... дәстүр бойынша
акушерлiкте және гинекологияда ... ... ... ... ... ... өте жаңа технологиялардың негiзi және
олардың сапаларына қазiргi биiк талаптарға жауап бередi, ... 2006 ... ... одаққа Венгриясының кiруi де мiндеттейдi.
Қазақстандағы «Гедеон Рихтер» ААҚ өкiлдiгі өз ... ... және ... дәрiлердiң отандастарының қамтамасыз ету болғанын
декларация жасайды, жаңа препараттар және ... ... ... ... туралы толық және нақты мәлiметтiң әрiптес-
дәрiгерлерге және ... ... биiк ... ... ... ... емделушi мен
дәрiгер және провизордың аралығында тиiмдi ... ... ... ... ... ... кәсiпорынының аралығында
мамандардың ұжымы еңбек ... ... ... ... ... ... әдептi алға басуы және құрмет және дәрiгерлiк қоғамның өкiлдерi бар
өзара ... ... ... түзу ... ... ... 2005 ... Ан Инесса Павловна дәрiгерлiк МВА ... ... ... ... ... құпиясы - пiкiрлестік. Демек,
ұжымның жетiстiгiне бiз ... ... ... ... iске ... ... бiрлескен жұмысқа жауапкершiлiк керек екендігін түсінеміз.
Коммерциялық дирекцияның негiзгi есептерiнiң бiрiне өнiмнiң
бiржола табысты ... ... ... ... ... ... фармацевтикалық нарығындағы озып келе ... ... ... ... ие ... ... ... күнге, біздің әрiптестер мен тұрақты сатып алушылар, 40-қа
жуық серiктестiктер болып табылады. Оларға ... ... ... ... ЖАҚ, «СИА ... ЖАҚ, «РОСТА» ЖАҚ, НПК «Катрен» ЖАҚ,
«Аптека-Холдинг» ЖАҚ сияқты ең iрi ұлттық ... ... ... ... ... ... портфелi 31 дәрi препараттардың
атынан тұратын, тiзiмi жыл сайын кеңееді.
2007 жылдың жарты жылдығының қорытындысы бойынша 2006 жылдың ұқсас
мерзiмiнiң ... өсу құны 70% ... ... ... ... ... арасында сатылған өнiмнiң көлемi бойынша
ресейлiк нарықтағы озып келе ... ... ... ... ... келе серiктестiк жоспарында ең iрi ресейлiк өндiрушiлердiң
ондығына ... ең ... ... ... ... ... ... шартталған, аурулардың кең қатарын емдеуге арналған әр ... ... дәрi ... ... ... ... ... препараттардың салдары. Серiктестiктiң бағалы саясаты
және ашықтық баланс жасалған.
Сатулардың ... ... ... ... өнiмiмiздi ұсынатын
«Гедеон Рихтер» ААҚ ... ... және ... ... ... Федерациясының барлық өлкелерiнде дерлiк және бiздiң
өндiрiсiмiздiң өнiмiнiң алға басуы бойынша сауаттылық ... ... ... 2005 ... ... ... ... қосымша дәрiмен қамтамасыз етуi бойынша маңызды әлеуметтiк
мағыналы программадағы белсендi қатысуды қабылдады.
Сабақтас осы ... iске ... ... ... осы ... шеңберiндегілерiн бiз өнiмнiң қатысуын сақтауға
арналған iшкi және қаржы резервтерiн табу ғана емес, ... ... ... ... ұтымды тетiктерi, емделушiлердiң
емдеуге арналған дәрi-дәрмектердiң үзiлiссiз жабдықтауларын жүзеге ... ... ... ... ... серiктестiк дирекциясының жедел жоспарлардағы
жұмысының басым бағыттарының бiрі - бұл ... ... ... дамыту болып табылады. Бiздiң кәсiпорынымыздың осы кездегi
өнiмi негiзiнен дәрiхана желiлерiне фармацевтикалық өнiм ... ... ... ... ... ... ... нарықтағы динамикалық
дамытуының үлкен маңыздылығын есепке ала ... ... ... ... түзу ... тек Мәскеуге ғана емес, сонымен қатар аймақтық
кеңейту мақсатымен ... ... ... ... болу үшін ... ... толығырақ зерттеуге арналған.
Серiктестiктiң қызметiндегi басым бағытының бiрі болып - ТМД
елдеріндегі экспорттың дамыту саналады. Бүгінгі күні біздің ... ... ... ... бар және оны өте перспективалы деп бағалаймыз.
Серіктестік денсаулық сақтауға байланысты ... ... ... ... ... ... Бұл ... сақтау мен
Ресей экономикасын дамытуға ғана емес, сонымен қатар ресейлік дәрі-дәрмек
өндірушілердің арасында орын алуды ... ... ... ... ... ... айналадағы ортаны қорғауға үлкен
жауапкершілікпен қарайды, өйткені оның қызметімен тығыз байланысты.
Кәсіпорын өз қызметінде Ресей ... ... ... ... ... тәртіпті құрастыру мен күшейту және экологиялық
қауіпсіздікті қорғауды Ресей Федерациясының «Қоршаған ортаны қорғау» туралы
заңын толық ... ... ... барлық табиғи ортаны қорғау заңының
ережелері анықталған, оған адамның ... ... ... мен ... ... және ... ... мүдделерiндегi шаруашылық және басқа
да қызметтердің экологиялық зиянды әсерлерден сақтап қалу ... ... ... ... байланысты жақсартуды реттеу.
«Гедеон Рихтер» ААҚ айналадағы ортаны қорғаудың негiзгi қағидаларына
жауапкершілікпен ... ... ... - экологиялық заң қағидаларының мiндеттi
орындалуы ... ... осы ... ... ... жауапты тұлға
тағайындалған. Кәсiпорынның жетекшiлері мен мамандары экология, ... ... және ... ... бағдарламасы байынша үйрену және
iскерлiк сараптауларды мерзiмдi өтуде.
Экологиялық қауіпсіздікке байланысты кәсіпорында келесі жобалар бар:
1. Нөсер ... ... бар ... ... ШСШ-тың
нормативтарының жобасы.
2. Өндiрiс және тұтынудың қалдықтарының бiлiмнiң лимитiнiң жобасы.
3. Атмосфераға барынша мүмкiн ... ... ... ... ... бар су объект түсетiн ... ... ... ортаны қорғау бойынша бiраз шараны қолданылады: Атмосфераға
зиянды лақтыруларын ... ... ... ... ... ... емес фильтр орналастырылған
- тәбiлеткi жабдығында қалдықтар жинап пайдаға асыратын технологиялық
желдету орнатылған.
Зауытта суды ... ... ... арқылы жергiлiктi су
арналарына биологиялық тазартылған су ағызылады.
Дәрiлердi өндiретін жұмыс ... ... ... ... еңбек
жағдайлары бойынша жұмыс орындарының iскерлiк сараптауы карталарындағын
шағылысатын экологиялық мониторингтерден өтедi.
Барлық кәсiпорынның ... ... және ... ... сараптамалардан өтеді.
2001 жылы көне венгрлік ... ... ААҚ ... өз 100 ... мерей тойын осы күндердегі фармацевтикалық
бұйымдар өндірісінің ғасырлық тәжірибесін жинай, атап өтті.
Табысты қызметiнiң жылдаларында серіктестік бас ... ... ... ... дәрi ... ең iрi өндірушісі болды.
Дегенмен, уақыт жаңа міндеттерді құрады, серiктестiктiң ары қарай
дамытуына, жаңа сапалы ... ... жаңа ... ... ... ... ... Рихтер» ААҚ басқармасының дүниежүзілік фармацевтикалық
нарығында тенденциясының дамытуын есепке ала ... жаңа ... ... ... қазіргі күйінің толық талдауының, оның
қаржылық мүмкiндiктерi, ұжымның ... ... ... ... және ... ... негізінде құрды.
Соңғы уақытта халығаралық серіктестерінің даму тәжірибесінде қуатты
фирмалардың араласып кетуiне және алыптардың жасауына, ... ... ... ... ... ... өсуде.
Дүниежүзілік тәжiрибеде, алайда, осындай адымдар ... ... тек қана ... артықшылықтарды береді де, ал кейін,
күштiрек әрiптестiң ерiктi мақсаттарының iске асуының ... ... опат ... алып келедi.
«Гедеон Рихтер» ААҚ өзінің 100-жылдық тарихында әрдайым тәуелзіздікке
үлкен көңіл тұлдады және бұл қағидаларға сәйкес өз қызметiн ... ... ... жүзеге асырады.
«Гедеон Рихтер» ААҚ серiктестiгiнiң рейтингi бұл елдердің нарығында,
препараттарының танымалдығымен, биiк позитивтi ... ... мен ... ... де, нарықтағы позицияларын күшейту үшін жаңа дәрi ... ... ... және ... жаңа ... жасаулар
қажет. Өз кезегінде, бұл олардың ... ... ... ... мен ... есепке ала отырып ойластырады.
«Гедеон Рихтер» ААҚ фармацевтикалық препараттардың 100-ге жуық түрлерiн
өндіреді (Бромокриптин, Мидокалм, ... ... ... ... 170 ... көп ... ... алады. Серiктестiк көп терапевтиялық
облыстарға арналған өнiмдi өндiрiп ... ауыз ... ... ... ... жүйке жүйесіне, жараға қарсы, жүрек-қолқа және iшек-
қарын ауыруларына қарсы препараттарға көп көңіл бөлінген.
Бұл ... ... ... ААҚ жаңа ... оның ... ... ... бұл жерде әйгiлi болып танылған, бұл нарықтарда
перспективалы бағыт болып, ары қарай ... мен ... ... ... антибиотиктер, препараттар, транквилизаторлар, ұйықтататын
нейролептиктер) жеткізу болып табылады.
Серiктестiктiң негiздеушiсi, (1872-1944жж.) венгр фармацевтi Гедеон
Рихтердiң идеялары, шетел ... ... ... қажеттiлiк туралы дамытулар
алады және болашақта. Өкiлдiктердiң ... ... ... ... және
бiрлескен кәсiпорын болып табылмайды бiткен бiржолата. «Гедеон Рихтер» ААҚ
дүниелiк фармацевтикалық нарықтағы ... ... ... ... жаңа ... ... үшiн ... Рихтер» ААҚ биiк ғылыми және зияткерлiк потенциалы бүкiл
әлемде мойындалған. Серiктестiктiң қаржы мүмкiндiктерi ғылыми зерттеулердiң
кең спектрiнiң ... үшiн ... ... ... алып болғанын
ұлыдан сонша емес. Өңдеудің ғылыми ... ... ... ... ддың ... және генериктерi өзгерiссiз болып қалуға ... ... ... мұндай мақсаттарға тиiмдiрек және тиiмдi қолдану
қорлар есептейдi. Ғылыми ... ... ... ... ... ... ... зерттеушi орталықтары бар ... ... ... осы ... ... iске асыруының
шарттарымен.
Ұйымдық құрылымды әбден жетiлдiру мақсатқа жету жаңа ... ... ... ... ... және ұтымды өте бөлiп
бере алған Гедеон Рихтердiң қайта құру және ұйымдық ... ... ... ... ... ... ... негiзгi есептерiн 2000
жылдың басына iс жүзiнде ... ... ... ... ... ... ... өзi жаңа стратегияның қатал талаптарына ендi қазiр
сәйкес келетiн болады.
Биiк әдеп стандарттарының қолдауы.
Қарағанда да, ... ... да ... Рихтер» ААҚ өз
негiздерi моменттен емделушi биiк әдеп стандарттарын сақтады.
«Гедеон Рихтер» ААҚ ... ... оны ... ... ... өзгередi. Бұл оның нарықтық абыройының тұрақты ... ... бұл ең ... ... ... ... және өндiрушiсiнiң дiн
серiктестiк. Болудың барлық 100-жазғы тарихтары өзгерiссiз бойыда тек қана
бiр болып қалады: ... ... және ... ... ... ... мүмкiншiлiктi жаса, оның өмiрiнiң сапаны жақсартуын ... ... ... бас мақсаты.
3. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯДАҒЫ ОПЕРАТИВТІК БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
3.2 Кәсіпорында ... ... ... және оны іске ... ... ... жаспарлау, стратегиялық
басқарудың ең маңызды қызметі болу керек. Ол ... ... ... ... ... ... ресурстарды реттеу,
кәсіпорынның сыртқы ортаға бейімделуін көрсетеді. Стратегиялық жоспарлаудың
кәсіпорында жөнділігі мен ... ... ... ... фирмалар фармацевтикалық нарықта өзінің өмір сүру уақытын
арттыру бағыты. Сол үшін олар ... ... ... жеткен соң өзінің
мақсаттарын анықтап, өзгерту керек. Жоспарлаудың ... ... ...... ... ... ... болуы. Қоршаған ортада болып
жатқан өзгерістер және ... ... ... ... ... ... қарастырылған дағдыдан басқаша дамуы
мүмкін. Сол үшін ... ... ... жоспарды мезгілдеп, қайта
қарастырылып тұру керек.Бұл мағынада стратегиялық жоспарлауды сыртқы ... ... және ... шектелген уақыт пен мүмкіндіктер кезіндегі
оның элементтері мен кәсіпорынның барлық мүшелерінің келісу ... ету және ... ... ... орны мен ... ... бөлінбеген ретінде қарастыру қажет.
ЖШО «Космомед»-тің стратегиялық жоспарлаудың бастауы ұйымның
мақсаттарын, міндеттерін және ... ... ... ... Бұл ... концепциял\ар аталған серіктестік ... ... ... алаңын» айқындайды. 11-кестеде стратегиялық жоспарлаудың
негізгі деңгейлері көрсетілген, олар дәрі-дәрмек өндіретін ... ... ... ... түрде қажеті:
1 деңгей – шаруашылық ортаны талдау:
1. Қызметінің ішкі және сыртқы орталарын ... ... ... ... қызметінің күшті және әлсіз жақтарының ортасын талдау ... ...... ... бағыттамасы:
1. Мақсаты;
2. Міндеті;
3 деңгей – Стратегиялық талдау
1. Шаруашылық ортаның бағалары мен қалаулы мақсаттарды талдау;
2. Айырмашылықты ... ... ... ... ... ... ... түрін ьаңдайды.
4 деңгей – экономикалық есептеу үрдісі
1. Экономикалық есептеу және стратегиялық жоспарды негіздеу
2. Қызметті жалғастыру және ... ... ...... үрдісі
Әрекеттер бағдарламасын құрастыру және жұмыс тәртібін реттеу
6 деңгей – бюджетті құрастыру
Бюджетті құру
7 деңгей – жоспарды түзету және ... ... ... ... үшін ... ... көріністер
анықталады.
11-кесте. ЖШО «Космомед» стратегиялық жоспарлаудың деңгейлері
ЖШО «Космомед»-тің жоғары ... ... ... ... ... ... ... құрастырады, сонымен қатар, олар
іске асыратын жұмыс бүл мақсатқа қызмет етеді ма, – ... ... ... ... ... егер ... ... бұл мақсатты түзетеді және төменірек
сатыдағы менеджерлерді мақсаттау үшін бүкіл ұйымға хабардар етеді.
«Космомед» компаниясының ... төрт ... ... ... даму ... Әр компанияда өзінің мақсаттары,
саясаты және жетістіктер тарихы болуы керек.
- Нарықтық ... ... өту ... ЖШО ... ... ортаның әсерінен ескіреді, соның әсерінен жаңа мақсатты
таңдау қажеттілігі туындайды.
- Ресурстар. ЖШО ... ... ... ... Қызметкерлердің, бастықтардың мақсаты қызметкерлің қабілеттері мен
мүмкіндіктері.
ЖШО «Космомед»-тің мақсатын тұжырымдау олардың қолынан ... ... ... ЖШО «Космомед» өзінің арналуы туралы жарлық құрастырады, содан
кейін оны менеджерлерге, қызметкерлерге және клиенттерге жария етеді. Жақсы
ойластырылған мақсат ... ... ... ... саналы
түрде нақты мақсатқа ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
ЖШО «Космомед»-тің мақсаты үш негізгі белгімен айқындалады:
Біріншіден, ЖШО ... ... ... ... ... Арыз: «Біз сапасы доғары, ... ... ... ... ... кең ... ... етуін қалаймыз».
Екіншіден, арызда ЖШО «Космомед» өзінің маясат ... ... ... ... кетті. Серіктестіктің саясаты қызығушылық
танытқан топтармен, қызметкерлермен, клиенттремен, жабдықтаушылармен ... ... ... ... жауапкершілікті қажет ететін
шешімдерді жеке қабылдаудың ... ... ... ... ... ... оның қызметкерлерімен ұжымдық түрде жүргізіледі.
Үшіншіден, фирманың мақсаты ... ... ... негізгі алаңдарын анықтайды:
- Өндіріс алаңы. Серіктестік қызмет ететі ... ... ... көмпаниялар дәрі-дәрмектердің тек бір тобымен жұмыс
істейді, басқалары – ... ... ... ...
тек рецепттік дәрі-дәрмектермен жұмыс істейді, ал ЖШО «Космомед»
әртүрлі дәрі-дәрмек өндіруге талпынады.
- Өнімдер және ... ... ... Ұсыныалтын дәрі-дәрмектер және
олардың әсерлерінің бағытының шеңберлері.
- Негізгі қызмет дағдылары мен қабілеттердің алаңы. ... ... ... және ... да ... ... шеңбері.
- Нарықтық сегмент алаңы. Серіктестіктің өнімдерін тұтынатын нарықтың
және клиенттредің түрі. Кейбір серіктестіктер тек әл-ауқатты ... ... ... ... ... ... ... Бағаны қалыптастыру реттің түйіндер саны
серіктестік қатысы бар шикізатты сатып ... ... ... ... мен оны ... ... Географиялық алаң. Серіктестік жұмыс істейтін аудандардың.
Мемлекеттердің және ... ... ... ... ... ... ... белгіленген қалалар мен басқа
мемлекеттер саналады.
ЖШО «Космомед» серіктестігінің ... ... ... ... ... көз сала ... яғни, әр жыл сайын серіктестік арызын
қарастыру.
Мақсат анықталған кезде, келесі сұрақ туындайды: «Бұл ... ... ... ертеңгісімен қалай өзара әсер етуде болады?».
Көптеген әртүрлі ... ... ... орындалуына кедергі
болады.Задардың әлеуметтік құндылықстардың, технологиялардың, бәсекелестік
шарттардың өзгертілуі және ... ... ... жағдайлары ұйымының
жоспарларын құрастыру кезінде ойға ... ... ... ... ... ... соң ... іске асырмайтын болып қалу мүмкін [7,с.
153].
Ешбір өндірістік жүйе вакуумда қызмет етпейді, ол ... ... ... ішінде немесе оның қоршауында болады [26,с. 24].
Сыртқы ортаға барлық ... мен ... ... ... ... және стратегиялық қызметімен әрекет етеді. Фирмадан тыс барлық
заттар, ортаның барлық элементтері әсер етеді, - деген ұғымға кіру ... ... ... компаниясы өзінің өмір сүру ортасы мен ... ... ... ... ... ... әсер ... біледі:
ортаға бейімделудегі қате, кейіннен бизнестің қателігіне әкеліп соқтырады.
Стратегтялық жоспарлау жүйесіндегі мақсаттар ... ... ... ... ... стратегияға айналады. Бұл
мақсаттар екі топқа бөлінеді: қысқа мерзімді (ағымдағы) және стратегиялық.
Ағымдағы мақсаттар ағымдағы бағдарламалаға ... олар ... қол ... ... ... және ... ... атқарылады. Ағымдағы бағдарламала бизнес жоспар
түрінде ... ... ... ... іске ... ... ... келешек рентабельділіктің негізін қалайтын
бағыттарының стратегиялық бағдарламалары. Бұл ... ... ... және ... ... ... ЖШО «Космомед»-тің
жүелік ұйымдастырылуы – ол ұйымның мақсатына тиімді жетуін қамтамасыз ... ... ... ... қызметтік адандарының
нүктелі қисынында өзара қарым-қатынас деңгейлері. Кәсіпорынның мақсаттар
жүйесі негізгі мақсатта негізделеді, кейіннен ол ... ... ... мақсаттар анықталады.
ЖШО «Космомед»-те мақсат деп – нақты қорытынды жағдайлар немесе алға
қорйылған тәтижелер болып саналады, оларды ... ... ... ... ... ... ... құрастыру мен жария ету бұл
меріткерстікте ... ... ... ... ... боып саналады, ол
арнаулы ... ... ... және ... ... ... ... адамдардың жеке тұлға, топ ретінде және көшбасшысы ретіндегі
адамдардың тәртібі туралы сұрақтармен ... ең көп ... ... ... ... ... ЖШО «Космомед»-ті негіздеу,
сонымен қатар белгілі бір стратегияны таңдау ... ... ... ... ... құндылықтар. Бұл сонымен қатар,
серіктестік жетістіктің негізгі параметрлерін негіздеу және ... ... ... ... ... құрғанда негізгі рольді ойнайды, ол
серіктестіктің сыртқы ортасымен ... ... ... масштабтық
жоспары болып келеді [36,167б.].
«Космомед» серіктестігінің үлкен тәжірибесі бар ... ... ... ... талдайды, осының барысында алынған мәлімет
стратегиялық жоспарлау үрдісінде қорытындылымы ... ... ... қарастыру үшін, сыртқы ортада болып жатқандарды біліп алу
керек. Өндірістік ... ... ... ... ... ... көңіл аудару керек, оларға: тұтынушылар, жабдықтаушылар,
потенциалды және қазіргі бәсекелестер ... ... бұл ... таңдап алуға қажетті.
Менеджердің төрт мәлімет көзі бар:
- сыртқы жеке байланыстар;
- сыртық жеке емес байланыстар;
- ішкі тұлғалық байланыстар;
- жеке емес ұйым ... ... ... ... ... стратегиялық шешімдер қабылдағанда жеке
байланыстарды, жеке емес байланыстарды жиі ... ... ... ... ... ... арнап серіктестіктің
ресірстарын айқындап суреттейді, осының негізінде ... ... ... ұйымының бағытты ... ... ... ... мен ... ... ... басшылықтың үш кең
аймақтағы біліктілігі мен ... ... ... ... ... адал ... ... аумақ салаларын
көрсетеді.
Менеджерлер өзінің серіктестігінің бағыты саласын күшті және әлсіз
жақтарын анықтау үшін ... Ол үшін олар ... ... ... ... жауап береді. Содан соң қосымша тағы екі сұраққа
жауап береді: ... ... ... және ... ... қандай және бұл мүмкіндіктер біз қалаған қызмет
атқаруыда қандай көмегі бар?». Стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... және стратегияны таңдау. Бұл
фаза, SWOT-талдау, ЖШО «Касмомед»-тің стратегиялық жоспарлаудың «жүрегі»
болып ... ... ... ... ... ... стратегияларды іздеуді бастайды.
Басында олар фирманың қазіргі стратегиясын қарастырады және таңдамалы
талдау деп аталатын ... ... Бұл ... ... алдына
қойған мақсаттарға қазіргі стратегияның жеткенін ... ... Егер ... ... ... мақсаттарға жеткізген жағдайда оны
жетілдіру арқылы болашақта қолдану туралы ойлану қажет. Егер алға қойылған
және алынған нәтижелер арасында ... ... ... ... ... ... здеу және ... басқа стратегиялық әдістер
қолдану қажет.
Менеджерлер ... ... ... ... ... ... қолдана отырып стратегияның нұсқаларын бағалау керек:
1. Әр ... ... ... мақсаты, міндеті мен
бағалылықтарымен сәйкес келе ме? Бұл ... ... ... ... ... ... етпей ме?
2. Стратегия кәсіпорынның негізгі мүмкіндіктері мен жетістіктерінің
факторларын қолдана ма?
3. Бұл ... ... ... жақтарының жетістіктерін
қолдануға және әлсіз жақтар болып табылатын аймақтарға үлкен
үміттерді артқанын білуге мүмкіндік ... ... Ең ... бұл ... ... ма? Еге нақты болса, оның жұмыс
істемеу тәуелділігі қанша?
Бұл ... ... ... ... альтернативті
стратегияны бағалаумен айналысады, ұтымды жасау үшін ЖШО «Касмомед» ... ... болу ... екендігі және кәсіпорынның мұндай
бәсекелестік жетістіктерді құра және ала алатындығы анықталады және ... ... ... ... ... ... ... бағалаумен тығыз
байланысты. Стратегиялық жоспарлауда үлкен тәжірибесі бар менеджерлер соңғы
шешімін қабылдау мақсатынлда әрбір альтернативаның ... ... алу ... ... салыстыруды жүргізеді. Сонымен қатар, кәсіпорынның
барлық мүшелерінің ... ... бар, ... ... қабылдау, ал екіншісі наразылық білдіруі ... ... ... керек.
Әрбір стратегияның оң және теріс жақтары талқыланып, қабылданғаннан
кейін менеджерлер ұзақ ... ... ... тәуелділікті
теңестіре отырып кәсіпорынның стратегиясын таңдайды, шешімдерді қабылдау
процесі, әдетте былай жүргізіледі: ... ... ... бағалай
беріліп, содан кейін дауыс берумен аяқталынатын талқылау мен дебаттан
тұратын мерзімді уақыт беріледі. ... ... және ... ... стратегия мен оған байланысты ұзақ мерзімді мақсаттардың ... ... аса ... бөлу ... ... ... ғана ... күнделікті қызметіне енгізуге кірісе беруге болады, яғни бұл
кәсіпорын барлық мүшелерінің ... ... ... ... ... ... әрбір бөлімшесіне ескертпелеп берілген, алты ай сайын
немесе одан да аз уақытты қамтитын, қысқа мерзімді жоспарларды жетілдіру.
ЖШО ... ... ... ... ... ... ... арасындағы сәйкестікті қамтамасыз
ету үшін ... ... ... байланысты. Қысқа мерзімді
жоспарлар кәсіпорынға, оның ішінде әрбір бөлімшелерге ... Айта ... ... олар ұзақ ... ... тығыз байланыста болады.
Кәсіпорын қызметінің көрсеткіштеріне сыртқы ортадағы болып жатқан
өзгерістер әсер ... ... ... әсер ... ... мақсаты,
міндеттері және стратегия ұшырайды. Сондықтан, басшылықтың ... бірі ... ... ... ... ... ... кәсіпорын стратегиясының айналадағы қоршаған ортаға адекваттығын
қамтамасыз ету болып табылады. Стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... кездегі жағдайы туралы ақпаратты
жинау; жоспарланған жағдайдан ... ... және ... ... - сценарийді сызбалау.
Бірінші кезеңде, қоршаған ортаның жағдайын есептей отырып ... ... ... жинау, яғни, ұйымдастыру мәдениетін басқару жүйесін
техникалық-ұйымдастырушылық ... оның ... ... бағалау. Дамыған кәсіпорын сыртқы ортаның бағытын ... ... және ... ... ... ... кәсіпорынға
қоғам жағынан әсер ету және керісінше; кәсіпорынның технологиялық ... оның ... ... ... ... орта ... ... саясаты; ортамен байланыстылығының құрылымы.
Стратегиялық жағдайды талдау процесінің екінші кезеңінде орталық орын
оның күшті және ... ... ... ... ... ... қолдануға мүмкіндік беретін кәсіпорынның ерекшеліктерін
анықтайтын ортаның мүмкіндіктерін ... ... ... мен
кәсіпорынның сыртқы орта өзгерістеріне сезімталдық дәрежесін бөлуге көңіл
бөлінеді.
Үшінші ... ... ... ... мен қауіптерді есепке алу
арқылы, келешек ұйымның кейіпінің жоспарын құрастырады. Мұндай жоспар оған
мүмкіндіктерді қолдануды қамтамасыз ... және ... ... ... ... ... ұйымдастырушылық, технологоиялық ... ... ... ... ... Бұл ... орталық жағдай
болып стратегиялық ахауларды анықтау және талдау, яғни таңдалған ұйымның
даму бағыты мен жаңа өзгеріп жатқан ... даму ... ... ... ... басқарудың түрлі элементтерінің
арасында пайда болуы мүмкін: ... мен ... ... ... және ... ... ... және т.б. Олар
көбінесе көкейкөзді анықталады, жетекші мамандар мен ұйымның басшылығының
біліктілігі мен ... ... ... ... стратегиялық
негізі боады, ұйымның бағытты саласының сыртқы ... ... және ... ... ... ... Содан кейін, стратегиялық мақсаттар
анықталып, алгоритм тұйықталады [40, 165-168б.].
ҚОРЫТЫНДЫ
Кәсіпорындарда оперативті басқаруды жетілдіруді зерттеу ... ... мен ... ... Кәсіпорында оперативті басқаруды ... ... ... ... ... құрастырылу мінездемесін, бағытын
және мақсаттарын ... ... ... жоспарлануының
бірнеше заңдарының бірігіп әсер етуімен айқындалатын, ... ... ... жоспарлау ұстанымдарын
анықталуына бағыттылған әдістемелік бағыттарды кешенді талдауды өткізу
барысында олардың ... ең ... ... ... ... үздіксіздік, нақталық, мақсаттылық, маңыздылық, ... ... ... ... және ... ... жоспарлаудың негізі ақиқатта пайда болған жағдайға ғылыми
көзқарасты қолдану. Қарастырылатын басқармалық объектісіне қажетті
өзгертулер ... ... ... шешімдер жасау үшін мүмкіндік
беретін ... ... ... ... ... алу ... ... бір әдістемелік бағытқа ... ... ... шешу үшін ... ... және ... ... қарастыру
керек, бұл стратегиялық жоспарлаудың концепциялары мен ... ... ... ... Стратегиялық жоспарлаудың әртүрлі үлгілерін біріктіру және ... ... және ... ... ... ... ... шарттарында
орындалу мүмкіндігін көрсетеді. Менің ... ... ... ... даму ... ең қолайлы үлгі, бұл
стратегиялық жоспарлауды логикалық кесте ретінде қарастыратын
параллельді өңдеудің ... ... ... ... ғылыми негізделген басқармалық шешімдерді
қабылдаудың құралы ... ... Оның ... міндеті жаңартпалықтарды
және өзгерістерді сыртқы ортамен дұрыс қабылдану үшін жеткілікті
мөлшерде қамтамасыз ету. Стратегиялық ... ... ... технологиясы бар: кәсіпорынның мақсатын анықтау, оның
қызметінің мақсаттары мен ... ... ... орта мен ішкі ... ... және ... стратегиялық
баламаларын құру және талдау, стратегияны таңдау.
4. Республикамыздың фармацевтикалық саласы қиын және ... ... ... ... ... ... ... көрсету салсының дамуына кедергі болып тұрған ... ... ... ... ... ... ... дұрыс қолдануды білмеу, қазіргі заман ... ... ... ... ... ... ... және
іске асыратын 350 кәсіпорын бар, олардың барлық экспорт және ... 0,3% ... ... Бұл тауарларды тұтыну Қазақстан
Республикасының аумағында, ... ... ... – 50% 6 ... - 25%, ... - ... Қазақстан Республикасында фармацевтикалық нарықтың кеңейтілу барысы
көзделген. ... ... ... ... бір кәсіпорынға
жинала бастады, ол ... ... ... ... ... байланысты өзінің бәсекелестікке ... ... ... ... ... жоспарлау жүйесін
талдау барысында, ЖШО «Космомед» кәсіпорнында жиі ... ... ... және іске ... оның ... әсер ететін шарттардың біреуі екені анықталды.
7. Стратегиялық жоспарлаудың көп салалы құрамы оның ... ... ... ... ... ... әр түрлігіне, байланысты зерттелген объектілерде
болжамдарды, бағдарламаларды және ... ... ... ... ... ... тәсілі, әлеуметтік-экономикалық
талдау тәсілі, тікелей инженерлі-экономикалық есептеу тәсілдері,
баласнтық тәсіл, жүйелік талдау және синтез ... ... ... ... жүйелеу тәсілі қолданды, бұл олардың күшті
және әлсіз жақтарын анықтап, ол арқылы зерттелген ... ... ... ... ... ... ... бәсікелестік ұстанымды негіздеу ... ... ... рөлін күшейту керек. Кәсіпорын өзінің
дамуының ... анық ... оның ... ... іске ... ... ... байланысты стратегиялық ... ... ... ... ең ... ... ... сонымен қатар стратегияны құруға бағыттылған басқару шешімдерін
қабылдау үрдісін көрсетіп, ресурстарды бөлу және кәсіпорынның сыртқы
ортаға бейімделуі. ... ... ... ... автормен туындайтын қиындықтарды шешімдерін жабуды
қолайландыратын, оңтайлы стратегиялық шешімдер ... ... ... ... ... ... көзқарастан мәнділігі мен
тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін ... ... Бұл ... ... ... ... арналған
оперативті басқаруды жетілдіруді, стратегиялық жоспарды құрастыру ... ... ... ... стратегиялық жоспарлау үлгісі
ұсынылады. Әртүрлі факторлардың әсер етуіне дұрыс ... және ... ... ... ... шешімді табу, одан
пайда көру мақсатында ... ... ... жетілдіру
керек.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. ҚР-сы Президентінің 2007 жылы 6 наурыздағы «Шағын кәсіпкерліктің
дамуына ... ... ... күшейту және белсендіру шаралар
туралы» жарлығы Казахстанская правда. ... ... С.Ф. ... за ... М., ... гвардия, 2000г.
Руководитель коллектива. Наше общество ... и ... –Л., ... Д.Н. ... ... ... М.: ... Гвишиани Д.М. Организация и управление. М. Наука, 2002
4. Оксфордский учебный словарь английского языка (А.С. Хориби – Оксфорд:
Изд-во Оксвордского ун-та, ... ... ... ... ... О. ... А. Тоқтанова. «Білім».
Алматы, 2002ж.
6. Экономика ... ... ... ... и
статистика. Москва, 2001г.
7. Қазақстан экономикасы. К. Р. Нұрғалиев. «Қазақ университеті». Алматы,
2003ж.
8. Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... қызметті ұйымдастыру. М. Қ. Баймұхашева. Оқу ... ... ... ... ... «Экономика». Оқу құралы.
Алматы, 2002ж.
11. Кәсіпорын экономикасы. А. Қ. ... ... ... ... ... «Как ... ... – 2007г.
13. В.В.Глухов «Основы менеджмента» - М., ... ... ... ... - Орал ... В.Е.Герчикова «Менеджмент» -М:2003г.
16. Акофф Р. Планирование будущего корпорации.— М., 2005. Браков А.Е. ... ... ли ... ... ... ред. И.П. Фаминского
и А.И. Наумова.— М., 2008.
17. Виханский О.С., Наумов АЯ. ... ... ... ... М., ... Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»/Под ред.
А.И. Наумова.— М., 2008.
19. Шекшяя С.В. ... ... ... ... ... ... экономикасы және кәсіпкерлік. А.Әмбеталиев. Ғ.Керімбек.
Алматы “Бастау” 2002
21. Кәсіпорын экономикасы . А. Қ. Мейірбеков. Ќ. Є. ... ... ... ҚР ... ... – Алматы, 2004.
25. Менеджмент. А.Б.Рахымбаев. Б.О.Сабатаева. ... ... ... ... ... ... 2000ж.
27. Қалдыбеков О., Теміров. Нарықтық экономикалық анықтамалығы – Алматы:
“ Бастау” 2003ж.
28. Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... Жеті ... ... Менеджмент. К. Бердалиев. Алматы 2005ж.
30. Менеджмент негіздері. Ахметов ... ... ... Б.А. ... ... ... В. ... менеджмент. Упровление предприятиями. – М:
“экономика”
32. ҚРЗ “Инвестициялар туралы”, Егемен Қазақстан,2003, 11 қаңтар.
33. ҚРЗ “Инновациялыққызмет туралы”, ... ... 9 ... ҚР ... ... алу ... заңы, Заң газеті, 2007. 5 қараша.
35. ҚРЗ “Акционерлік қоғамдар туралы”, Егемен Ќазаќстан, 2008, 23 шілде.
36. ҚРЗ “Қазақстан Республикасыдағы ... ... заңы 2002 ж. 1 ... ... ... ... В. П ... предприятия. – М: Банки ибиржи, ЮНИТИ-2008.
54.
38. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. - М: ИНФРА- ... ... ... ... для ... Под ред. Проф.. О.И.
Волкова, В.К . ... - М: ... ... ... ... Учебник Ф. К. Беа, Э. Дихала, М. Швайтцера. –
М: ИНФРА- М- 2009
41. С. Рақымжанұлы. Экономика, ...... ... ... , сақтандыру,
биржа жєне кәсіпкерлік атауларының орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2009.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Менеджмент ғылымын қалыптастыру және дамыту туралы76 бет
"Dala Group" компаниясының қарыз капиталын тарту саясатын талдау 60 бет
"Қаражанбасмұнай СІТІС" ААҚ44 бет
1. ЖШС «lifecare ethicals» компаниясының жалпы сипаттамасы14 бет
KEGO ААҚ персоналының еңбекақысын ұйымдастыру37 бет
«Dala Group» компаниясының қарыз қаражатын қалыптастыру механизмін жетілдіру жолдары14 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
«АБДИ» компаниясының қаржысын басқаруды талдау және оның тиімділігін арттырудың кейбір жолдарын ұсыну77 бет
«алматы құс» аақ-ның несиелеуді ұйымдастыруын талдау18 бет
«АӨК Адал» ААҚ16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь