Жануартану пәнін компьютермен оқытуда тестік жүйені пайдалану әдістемесі


Анықтау (таңдау) әдістемесі
Сәйкестік анықтау және сұрыптау әдістемелері.
Дұрыс тізбек құру әдістемесі.
Толықтыру әдістемесі.
Жалпы, жоғары оқу орынындағы танымдық процесс барысында, пайдаланылатын әдіс ауқымын анықтайтын, біріншіден, құбылыстың белгілерін, қасиеттерін, байланыстары мен ара-қатынастарын айқындау, танып білу болса екіншіден, осы анықталған сипаттамаларды өзіне тән тілде сипаттап түсіндіру мәселелері пайда болып отырады.
Бірінші мәселе – бақылау, байқап көру, салыстыру түріндегі эмперикалық және теориялық объектілер үшін-логикалық, математикалық және аксиоматикалық тәсілдер көмегімен шешілетіні белгілі. Ал екіншісі- құбылыстың құрамдас бөліктерінің өз ара байланыстары мен ара қатынасы және оның бар болуының қажетті шарттарын, себеп-салдардық байланыстарын ашу негізінде шешіледі.
Еліміздегі және әлемдік педагогика тәжірибесі, өзіндік жұмыс әдістерін пайдалану, танып білудің қисынына бағынатынын, өзіне сай рет пен операциялар тізбегін анықтайтынын көрсетіп отыр. Мәселен, компьютерлік оқыту жағдайындағы танып-білу қисыны. Оқыту процесін компьютерлендіруге арналған кейбір мақалаларда сипатталған “Сипаттау процедурасы”, “Түсіндіру процедурасы”, және “Түрлендіру процедурасы” ұғымдарына алып келеді. Өйткені, “ процедура” ұғымы көлемімен анықталған дараландырылған өзіндік жұмыс әдісі, әрбір студент үшін іс-әрекеттің жоспарланған нәтижеге жетуді қамтамасыз ететін және өзінің тұлғалық ерекшелігіне сай жолдарын таңдап алу мүмкіндігін жасайды.
Ұсынып отырған мақала мақсаты - жоғары оқу орнында жануартану пәнін компьютермен оқыту барысында аталған жолдардың ерекшелігін, ұйымдастыру әдістемесін көрсету.
Шындығында, жоғары мектептегі оқу тиімділігін арттыру мәселелеріне қатысты әдебиеттерді, көптеген жоғары оқу орындарындағы компьютерлік - тест жүйесі бойынша емтихан қабылдау және сабақтар жүргізу тәжірибесін талдау- білімді интеграциялау проблемасые шешетін, студенттердің интеллектуальдық қабілеттерінің деңгейін жоғарылату арқылы оқу сапасын жақсартатын педагогикалық технологияәдісі- дидактикалық бірліктерді ірілендіру (ДБІ), ал құралы –көп нұсқалы әрі көп деңгейлі тапсырма (КНӘКДТ) екендігін көрсетті.
Соңғы жылдардағы іс-тәжірибелерге сүйене отырып, дидактикалық материалдар кешенінде пән мазмұнын толық қамту үшін, мазмұнның ұғымдық деңгейдегі құрылымдық моделі құрылып, мұндағы ұғым аралық байланыстарға негізделген және модельдегі әр ұғымға, әр тақырыпқа байланысты іс-әрекетке, операцияларға негізделген алгоритмдік деңгейдегі көп нұсқалы тапсырмалар құрастырылады.
1. Әмірбекұлы А., Абуова Б. “Жануар” терминінің құрылымдық моделі – жануартану пәні мазмұнын компьютермен оқыту тұрғысынан айқындау негізі. “Ізденіс” журналы № 3, 2003 ж., 131- бет.
2. Әмірбеков А. Оқу процесін оптималды- “әдістемелік басқару негіздері. –Шымкент, Республикалық Оңтүстік Қазақстан “Полиграфия” өндірістік бірлестігі, 1999, 140-б.
3. Әмірбеков А. Компьютерді оқу процесін басқаруңа пайдалану. ИФМ, № 4, 1997

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жануартану пәнін компьютермен оқытуда тестік жүйені пайдалану әдістемесі

Абуова Б.Ж.

Жалпы, жоғары оқу орынындағы танымдық процесс барысында,
пайдаланылатын әдіс ауқымын анықтайтын, біріншіден, құбылыстың белгілерін,
қасиеттерін, байланыстары мен ара-қатынастарын айқындау, танып білу болса
екіншіден, осы анықталған сипаттамаларды өзіне тән тілде сипаттап түсіндіру
мәселелері пайда болып отырады.
Бірінші мәселе – бақылау, байқап көру, салыстыру түріндегі
эмперикалық және теориялық объектілер үшін-логикалық, математикалық және
аксиоматикалық тәсілдер көмегімен шешілетіні белгілі. Ал екіншісі-
құбылыстың құрамдас бөліктерінің өз ара байланыстары мен ара қатынасы және
оның бар болуының қажетті шарттарын, себеп-салдардық байланыстарын ашу
негізінде шешіледі.
Еліміздегі және әлемдік педагогика тәжірибесі, өзіндік жұмыс
әдістерін пайдалану, танып білудің қисынына бағынатынын, өзіне сай рет пен
операциялар тізбегін анықтайтынын көрсетіп отыр. Мәселен, компьютерлік
оқыту жағдайындағы танып-білу қисыны. Оқыту процесін компьютерлендіруге
арналған кейбір мақалаларда сипатталған “Сипаттау процедурасы”, “Түсіндіру
процедурасы”, және “Түрлендіру процедурасы” ұғымдарына алып келеді.
Өйткені, “ процедура” ұғымы көлемімен анықталған дараландырылған өзіндік
жұмыс әдісі, әрбір студент үшін іс-әрекеттің жоспарланған нәтижеге жетуді
қамтамасыз ететін және өзінің тұлғалық ерекшелігіне сай жолдарын таңдап алу
мүмкіндігін жасайды.
Ұсынып отырған мақала мақсаты - жоғары оқу орнында жануартану пәнін
компьютермен оқыту барысында аталған жолдардың ерекшелігін, ұйымдастыру
әдістемесін көрсету.
Шындығында, жоғары мектептегі оқу тиімділігін арттыру мәселелеріне
қатысты әдебиеттерді, көптеген жоғары оқу орындарындағы компьютерлік -
тест жүйесі бойынша емтихан қабылдау және сабақтар жүргізу тәжірибесін
талдау- білімді интеграциялау проблемасые шешетін, студенттердің
интеллектуальдық қабілеттерінің деңгейін жоғарылату арқылы оқу сапасын
жақсартатын педагогикалық технологияәдісі- дидактикалық бірліктерді
ірілендіру (ДБІ), ал құралы –көп нұсқалы әрі көп деңгейлі тапсырма (КНӘКДТ)
екендігін көрсетті.
Соңғы жылдардағы іс-тәжірибелерге сүйене отырып, дидактикалық
материалдар кешенінде пән мазмұнын толық қамту үшін, мазмұнның ұғымдық
деңгейдегі құрылымдық моделі құрылып, мұндағы ұғым аралық байланыстарға
негізделген және модельдегі әр ұғымға, әр тақырыпқа байланысты іс-
әрекетке, операцияларға негізделген алгоритмдік деңгейдегі көп нұсқалы
тапсырмалар құрастырылады. Дидактикалық бірліктерді ірілендірілген көп
нұсқалы әрі көп деңгейлі тапсырма құрастыру барысында, инновациялық
оқытудың кешенді және нақты әдістемелерді пайдалану нәтижелерін, жалпылаушы
сипаттарын ескере отырып, анықтау (таңдау) сәйкестендіру, сұрыптау,
толықтыру және дұрыс тізбек құру әдістемелері пайдаланылады. Бұл
әдістемелерге ортақ қасиет- олардың есте сақтауды, ойлау ригидтілігін
тапсырма орындаудың түрлі бағдарларының студент үшін мәнділігінің эмоциялық
көрінісін және т.б. талдауға пайдаланумен бірге психикалық іс-әрекеттердің
“нақтылық-жалпылық” қасиеттерін танып-білуге бағытталғандығы. Тапсырма
құрастыру әдістемелері төменде келтіріліп отыр.
Анықтау (таңдау) әдістемесі. Әдістеме мәні – жалпы ұғым мен оның
мазмұн элементі арасындағы байланыстарды ашу. Студент тапсырманы орындау
үшін келтірілген жауаптардан сұрақ түріндегі тұжырымның негізгі белгілеріне
сай біреуін немесе тұжырымдар белгілерін құрайтын жауапты ғана таңдауы
қажет. Осылайша, студенттің нақтыдан жалпыға немесе жалпыдан нақтыға көшу
мүмкіндігі талданады. Оның негізгі түйіні- ұғымның жалпы мәнінен соған
ұқсас, алайда жалпылану дәрежесі төмен деңгейдепгі ұғымды, онан жоғары
деңгейде алмастырушы жалпы мәнге өту. Осы арқылы, ұғымдар мәндері
арасындағы пәндік мазмұн, олардың қиылысуы немесе қамтылуы байланыстыра
қалыптастырылады. Тапсырмада осы әдістемемен құрылған тестің таңдау түрінде
берілген компонентінде сұраққа 5 жауап келтіріледі. Бұл компонент дұрыс
жауап номерін көрсету аралығында орындалады.
Мысалы:
1. Төмендегі бір жасушалы жануар атауларынан споралы класының өкілін
көрсет.

а) кірпікшелі кебісше в) кокцидия д) жасыл эвглена
б) амега г) вольвокс
жауабы: в

2. Төмендегі омыртқалы жануар атауларынан бауырымен жорғалаушы класының
өкілін көрсет:

а) кесіртке в) пингвиндер д) тышқан
б) көлбақа г) минога
жауабы: а
Сәйкестік анықтау және сұрыптау әдістемелері. Бұл әдістемелерде
таңдау әдістемесі барысында анықталған байланыстар әрмен қарай жалпылана
түседі. Әдістеме бойынша студентке екі баған түрінде берілгендер жиыны
ұсынылды. Студенттен бірінші бағанадағы берілгенге (“сұрақ”) сәйкес екінші
бағаннан бір элементті (“жауап”) немесе керісінше екінші бағандағы әрбір
элементке сәйкес бірінші баған элементтері жиынынан анықтау талап етіледі.
Яғни, тапсырма орындау нәтижесін талдау, жалпылаудың басын типін
анықтауға, баған элементтерін топтастыруға негіз болатын белгілерді бөліп
алған негізінің жалпылық немесе нақтылық дәрежесі туралы тұжырым жасауға
болады. Әдістеменің мәнін- тапсырма орындаудың қай кезеңде, қандай қателік
жіберілгені, топтастыру принципін студенттің негіздей алғанын немесе
алмағанын, топтастыру барысында оқытушы көмегі қажет болғанын немесе
болмағанын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Математика пәнін оқытуда СТО технологиясын пайдалану»
Биология пәнін оқыту әдістемесі
Биология пәнін оқытуда жергілікті жер материалдарын пайдалану
Мектепте информатика пәнін оқыту әдістемесі
Математиканы оқытуда жаңа технологияларды пайдалану
9 сыныпта бейорганикалық химияны оқытуда халықтық педагогика элементерін пайдалану әдістемесі
Информатика пәнін оқытуда оқушылардың жобалық жұмыстарын ұйымдастыру
Кәсіптік оқытуда жаңа оқыту технологияларын пайдалану ерекшеліктері
Ойын технологиясын химия пәнін оқытуда қолдану
Ана тілі пәнін оқыту әдістемесі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь