Дәрілер жаздырып алу және сақтау. дәрі-дәрмекпен емдеу тәсілдері


ДӘРІ.ДӘРМЕК ЖАЗДЫРЫП АЛУ
ДӘРІЛЕРДІ САҚТАУ
ДӘРІ.ДӘРМЕҚ ЗАТТАРДЫ ЕНГІЗУ ТӘСІЛДЕРІ
Дәрі.дәрмек заттарды парентеральды жіберу
Медициналық заттарды зарарсыздау алдындағы тазарту кезеңдері
Терапевтік маңызды шаралардың бірі — дәрі-дәр-мекпен емдеу. Мейіркеш сол бөлімшенің жұмысы үшін қажетті дәрі-дәрмектерді дұрыс жаздырып алып, олар-ды сақтауды дәрілерді дер кезінде сырқатқа үлестіруі және олармен емдеу әдістерін білуі тиіс. Дәріні тек ме-йіркеш таратады және сырқат адамдар тек мейіркеш кө-зінше ішуі тиіс. Бұл жұмысты кіші медициналық қызмет-керлерге немесе сырқаттың өзіне сеніп тапсыруға үзілді* кесілді тиым салынады.

ДӘРІ-ДӘРМЕК ЖАЗДЫРЫП АЛУ
.Дәріханадан дәрілерді жаздырып алып, оларды бел-меде сақтау тым маңызды да жауапты іс. Рецепті жазу кезіндегі зейін қоймаушылық әсіресе қатты әсер ететін және улы заттарды жазып беруде қате жіберу, сырқатқа орны толмасзиян келтіруі мүмкін. Мейіркеш дәрі-дәрмек заттарын дүрыс ұстап тұтынудың ережелерін барынша игеруі тиіс.
Дәрілерді күнделікті жазып алдыру қажет. Дәрігер-лік аралап шығу кезінде қатысқан мейіркеш дәрігердің барлық белгілеулерін мұқият жазып алуы тиіс. Аралап шыққаннан кейін мейіркеш ауру тарихынан барлық бел-гіленген дәрі-дәрмектерді арнайы қағазға және рецеп-туралық дәптерге жазып алады, ол дәптер немесе қағаз екіге белінген: оның біреуін дәріханаға дәрі-дәрмек да-ярлауға жібереді, ал екіншісін белімшеде бақылау үшін алып қалады. Қатты әсер ететін және улы дәрі-дәрмек-тер белек дәптерге жазылады, онда сырқаттың аты-жө-ні, ауру тарихының нөмірі, күні, ампула саны жазылып, мейіркеш қолын қояды. Бөлімшенің барлық рецептурасы аға мейіркешке келіп туседі. Ол өз кезегінде рецептің дұрыс жазылғандығын тексереді де, оны белім меңгеру-шісіне апарып тексертеді, қол койғызады, міне, содан кейін барып дәріхана оны даярлауға кіріседі. Ірі ауру-ханаларда дәрі-дәрмекті белімшелсрге апаратын арна-йы көлік бөлінген.
Мейіркеш дәріханадан дәрі-дормск қабылдау кезінде дәріхана тізіміндегі жазуларды рецептуралық дәптерде-гі жазылғандармен салыстырып, дәрі-дәрмектін, мөлше-рін, сыртқы түрін текссреді де содан соң барлық дәрі-лерді арнайы шкафқа жабады. Мөлшерінде қандай да бір ауытқу немесе дәріпі даярлауда кемшілік кездессе, мейіркеш бұл жөніиде бөлімше бастығына жедел хабар-лап, ол препаратты дәріханаға қайтарады.
Дәріханадан дәрі-дәрмек заттары қолдануға дайын күйінде келіп түседі. Дәрінің сыртқы орауын ауыстыру-ға, сұйық дәріні бір шыпыдан екіншісіне құюға, ұнтақ дәрілерді немесе түймедақты бір пакетке қосуға, ұнтақ дәріден ерітінді жасауға мейіркештің құхы жоқ, сыртын-да жазуы жоқ дәріні сақтауға рүқсат етілмейді. Дәрі-дәрмекпен шұғылданғанда мейіряеш аса үқыпты және абай болуы тиіс. Сырқатты дәрімен емдемес бұрын, дәрі оралған сыртқы қағазын мұқият оқып шығуы тиіс.

ДӘРІЛЕРДІ САҚТАУ
Дәрі-дәрмек сақтау үшін арнайы шкафтар болады, олар мейіркештің қызмет орнында сақталады. Олар жақ-сы жабылуы және сол жердегі мейіркеш оларды бақы-лап тұруы тиіс.
Шкафқа дәрілер тобы бойынша (стерильді, ішетін, жағатын) бөлек сөрелерге орналастырылады. Әр сөренің езіне сай жазуы болуы тиіс. Сөредегі дәрілерді олардың түрлеріне қарай орналастырған дұрыс. Артқы жағына ірі, алдыңғы жағына кішілеу ыдыстар қойылады. Бұл кез келген этикетканы оқып, өзіне керектісін алуға мүм-кіндік береді.
Иісі үшті дәрілер (йодоформ, лизол, т. б.) және тез түтанғыш заттар (спирт, эфир) бөлек сақталуы . тиіс. Сырқат күтіміне орналған таңғыш материал, шприцтер және басқа да заттар дәрілерден бөлек сақталуы тиіс.
Дәрілердің сақталуы көп себептерге: формасына (ұн-тақ дәрілер, түймедақтар, микстуралар), бөлменің тем-пературасы мен ылғалдығына, жарықтығына, жабылу сапасына байланысты. Тұрынды мен тұнбалар тез бүзы-лады, сондықтан оларды салқын жерде әсіресе тоңазыт-қышта сақтау қажет. Мұнда сондай-ақ вакциналар, сывороткалар (сарысулар), антибиотиктер де сақтала-ды. Спирт пен эфир ерітінділері буланып кететінін, сөй-тіп соның салдарынан неғұрлым қоюланады да, мөлшері көбейіп кетіп, сырқаттың улануы мүмкін екенін есте сақ-тау қажет. Түрлі май мен жасалған дәрі-дәрмектер мен жағатын майлар да біршама тез бұзылады. Олар салқын жерде сақталуы тиіс. Жарықта бұзылатын заттар (кү-містің нитраты, йод, бром) күңгірт шыныларға қүйылып беріледі және қараңғы жерде сақталады. Бөлімшеде дә-рілерді 3—4 күн сақтауға болгды.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ДӘРІЛЕР ЖАЗДЫРЫП АЛУ ЖӘНЕ САҚТАУ. ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН ЕМДЕУ ТӘСІЛДЕРІ
Терапевтік маңызды шаралардың бірі — дәрі-дәр-мекпен емдеу. Мейіркеш
сол бөлімшенің жұмысы үшін қажетті дәрі-дәрмектерді дұрыс жаздырып алып,
олар-ды сақтауды дәрілерді дер кезінде сырқатқа үлестіруі және олармен
емдеу әдістерін білуі тиіс. Дәріні тек ме-йіркеш таратады және сырқат
адамдар тек мейіркеш кө-зінше ішуі тиіс. Бұл жұмысты кіші медициналық
қызмет-керлерге немесе сырқаттың өзіне сеніп тапсыруға үзілді* кесілді тиым
салынады.

ДӘРІ-ДӘРМЕК ЖАЗДЫРЫП АЛУ
.Дәріханадан дәрілерді жаздырып алып, оларды бел-меде сақтау тым
маңызды да жауапты іс. Рецепті жазу кезіндегі зейін қоймаушылық әсіресе
қатты әсер ететін және улы заттарды жазып беруде қате жіберу, сырқатқа орны
толмасзиян келтіруі мүмкін. Мейіркеш дәрі-дәрмек заттарын дүрыс ұстап
тұтынудың ережелерін барынша игеруі тиіс.
Дәрілерді күнделікті жазып алдыру қажет. Дәрігер-лік аралап шығу
кезінде қатысқан мейіркеш дәрігердің барлық белгілеулерін мұқият жазып алуы
тиіс. Аралап шыққаннан кейін мейіркеш ауру тарихынан барлық бел-гіленген
дәрі-дәрмектерді арнайы қағазға және рецеп-туралық дәптерге жазып алады, ол
дәптер немесе қағаз екіге белінген: оның біреуін дәріханаға дәрі-дәрмек да-
ярлауға жібереді, ал екіншісін белімшеде бақылау үшін алып қалады. Қатты
әсер ететін және улы дәрі-дәрмек-тер белек дәптерге жазылады, онда
сырқаттың аты-жө-ні, ауру тарихының нөмірі, күні, ампула саны жазылып,
мейіркеш қолын қояды. Бөлімшенің барлық рецептурасы аға мейіркешке келіп
туседі. Ол өз кезегінде рецептің дұрыс жазылғандығын тексереді де, оны
белім меңгеру-шісіне апарып тексертеді, қол койғызады, міне, содан кейін
барып дәріхана оны даярлауға кіріседі. Ірі ауру-ханаларда дәрі-дәрмекті
белімшелсрге апаратын арна-йы көлік бөлінген.
Мейіркеш дәріханадан дәрі-дормск қабылдау кезінде дәріхана тізіміндегі
жазуларды рецептуралық дәптерде-гі жазылғандармен салыстырып, дәрі-
дәрмектін, мөлше-рін, сыртқы түрін текссреді де содан соң барлық дәрі-лерді
арнайы шкафқа жабады. Мөлшерінде қандай да бір ауытқу немесе дәріпі
даярлауда кемшілік кездессе, мейіркеш бұл жөніиде бөлімше бастығына жедел
хабар-лап, ол препаратты дәріханаға қайтарады.
Дәріханадан дәрі-дәрмек заттары қолдануға дайын күйінде келіп түседі.
Дәрінің сыртқы орауын ауыстыру-ға, сұйық дәріні бір шыпыдан екіншісіне
құюға, ұнтақ дәрілерді немесе түймедақты бір пакетке қосуға, ұнтақ дәріден
ерітінді жасауға мейіркештің құхы жоқ, сыртын-да жазуы жоқ дәріні сақтауға
рүқсат етілмейді. Дәрі-дәрмекпен шұғылданғанда мейіряеш аса үқыпты және
абай болуы тиіс. Сырқатты дәрімен емдемес бұрын, дәрі оралған сыртқы
қағазын мұқият оқып шығуы тиіс.

ДӘРІЛЕРДІ САҚТАУ
Дәрі-дәрмек сақтау үшін арнайы шкафтар болады, олар мейіркештің қызмет
орнында сақталады. Олар жақ-сы жабылуы және сол жердегі мейіркеш оларды
бақы-лап тұруы тиіс.
Шкафқа дәрілер тобы бойынша (стерильді, ішетін, жағатын) бөлек
сөрелерге орналастырылады. Әр сөренің езіне сай жазуы болуы тиіс. Сөредегі
дәрілерді олардың түрлеріне қарай орналастырған дұрыс. Артқы жағына ірі,
алдыңғы жағына кішілеу ыдыстар қойылады. Бұл кез келген этикетканы оқып,
өзіне керектісін алуға мүм-кіндік береді.
Иісі үшті дәрілер (йодоформ, лизол, т. б.) және тез түтанғыш заттар
(спирт, эфир) бөлек сақталуы . тиіс. Сырқат күтіміне орналған таңғыш
материал, шприцтер және басқа да заттар дәрілерден бөлек сақталуы тиіс.
Дәрілердің сақталуы көп себептерге: формасына (ұн-тақ дәрілер,
түймедақтар, микстуралар), бөлменің тем-пературасы мен ылғалдығына,
жарықтығына, жабылу сапасына байланысты. Тұрынды мен тұнбалар тез бүзы-
лады, сондықтан оларды салқын жерде әсіресе тоңазыт-қышта сақтау қажет.
Мұнда сондай-ақ вакциналар, сывороткалар (сарысулар), антибиотиктер де
сақтала-ды. Спирт пен эфир ерітінділері буланып кететінін, сөй-тіп соның
салдарынан неғұрлым қоюланады да, мөлшері көбейіп кетіп, сырқаттың улануы
мүмкін екенін есте сақ-тау қажет. Түрлі май мен жасалған дәрі-дәрмектер мен
жағатын майлар да біршама тез бұзылады. Олар салқын жерде сақталуы тиіс.
Жарықта бұзылатын заттар (кү-містің нитраты, йод, бром) күңгірт шыныларға
қүйылып беріледі және қараңғы жерде сақталады. Бөлімшеде дә-рілерді 3—4 күн
сақтауға болгды.
Ампулаға құйылмаған зарарсызданған ерітінділер 3 күннен артық
сақталмайды, олар тіпті аузы ашылмаған болса да, төгіп тасталынады. Дәрі-
дәрмек заттардың бұзылуының белгісі — беткі түрінің бұзылуы, қабыршық-
тануы, түсі мен иісінің өзгеруі т. б.
Улы және қатты әсер ететін дәрі-дәрмек заттар ерек-ше жағдайларда
сақталады. Оларға ішкі қабырғасына сақтауға жататын дәрі-дәрмектердің
тізімі ілінген ша-ғын сейфтер арналады. А шкафында улы заттар (нарко-
тиктер, стрихин, мышьяк), ал Б шкафында қатты әсер ететін заттар (кодеин,
адрёналин, ұйқы дәрілер) бола-ды. Улы және қатты әсер ететін дәрілерді
жұмсауды есепке арналған жіп өткізілген, беттері нөмірленген екі дәптері
болады, ол емдеу мекемесінің күкірт мөрімен бекітілген. Улы және қатты әсер
ететін дәрілер, сондай-ақ олардың есебін жүргізетін дәптердің сақталуына то-
лықтай кепілдік болатын жағдай тудыруға тиіс. Улы және қатты әсер ететін
заттарды дұрыс сақтамағаны және ұрланғаны үшін медициналық қызметкерлер
қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
Дәріні әрбір бөлімшеде түрліше таратады. Бірнеше ұяларға бәлінген, онда
сырқаттың аты-жөні көрсетілген және алдын ала дәрі салынып қойған
астаушаларды пайдалануға болады. Мейіркеш осылай салынған дәріні
палаталарға таратады. Қейде жылжымалы шағын үстел-шелер пайдаланылады, оның
үстіне барлық дәрілерді, суы бар графинді, ұнтақ пен түймедақтарды ұстайтын
қысқыш (пинцет), тамызуға арналған пипеткалар мен сұйық дәріге арналған
мензуркалар қояды. Бұл шағын үстелді мейіркеш палатаға итеріп кіргізіп,
сырқат кезін-ше қажетті дәрілерін береді, сырқат оны дереу қабыл-дайды.
Дәрі берер алдында мейіркеш оны тағы да мұ-қият қарап, оның мөлшерін,
белгілеуге сәйкес екенін т. б. тексереді.
ДӘРІ-ДӘРМЕҚ ЗАТТАРДЫ ЕНГІЗУ ТӘСІЛДЕРІ
Дәрі-дәрмек заттарды енгізудің бірнеше тәсілдері бар: сыртқы тері беті,
шырышты қабық немесе тыныс жолы арқылы, ішкі (энтеральды)— ауыз немесе тік
ішек арқылы және парентеральды — қарын-ішек жолына соқ-пай қабылдау.
Дәрі-дэрмек заттарды сыртқы тәсілмен енгізу
Дәрі-дәрмек заттарын сыртқы қолдану олардың бел-гілі бір жеріне әсер
етуге негізделген. Зақымданбаған терінің сіңіру қабілеті өте төмен;
заттарды тек май без-дерінің шығару езектері, май-ерігіш және шаш филли-
кулдары арқылы сіқіреді. Д ә р і ж а ғ у таза теріге таза аспаптармен және
мұқият жуылған қолмен жүргізі-леді. Жағатын майды негізінен тері ауруларына
қолда-нады. Зарарсызданған қалақшамен жағатын майды екіге бүктелген
зарарсызданған салфеткаға жағады да, ауы-ратын жерге салады. Салфетканың
үстіне шағын түрде қабаттап мақта төсейді. Егер май компресі қажет болса,
онда мақтаның астына компрестік қағаз салады да, бинттеп тастайды. Кейде
тереңде жатқан .тканға сіңіру үшін:майды теріге жағуға тура келеді. Ол үшін
терінін, сол жерін сабындап жуып, содан соң алақанға қажетті мөлшерде май
салып, ол сіңгенше сыланады. Майды белгілі бір дене учаскесіне 30—40
минуттай мұқият жа-ғылады. Дененің түкті жерлеріне жағуға болмайды: егер
осындай қажеттілік туса, онда түгін қырып тастау керек. Уқалап сипау үшін
жылы дәрі-дәрмек заттың шағын мөлшерін алақанға құяды да, алақаны құрғап,
терісі қызарғанша ысқылайды. Қейде теріге сырқат ке-ңілін басқаға бұру
ретінде йод тұнбасын жағуды қол-данып отырады. Ол үшін ағаш немесе темір
стерженьге домалақтанған мақта орап, содан кейін оны 5% спиртке жасалған
иодқа батырып, теріге бірнеше рет жағады. Майламастан бұрын шишадағы бар
иодты бүлдірмеу үшін шамалы иодты банкіге қүйып алып домалақтан-ған мақтаны
малады. Процедурадан соң қалған иодты тегіп мақтаны лақтырып тастайды
немесе жағып жібе-реді.
Ингаляция — дәрі-дәрмек заттарды тыныс алу жолымен ішке дем тарту
арқылы енгізетін әдіс. Бұл принцип бойынша газдарды (оттегі, кемір,
қышқыл), тез үшатын заттарды (эфир, хлороформ), сондай-ақ (аэрозольдар)
бүркуге арналған арнайы аппараттар құ-рылысына арналған (сырқат дем алатын
ерітіндісін қы-сылған ауа мен оттегі ыдыратады) үсақ бүркілетін зат-тарды
жатқызуға болады.
Ингаляцияны дәрі-дәрмек ингаляторының көмегімен де жасауға болады.
Ингаляция жасарда сырқат іш киімдері кірсіз болуы үшін оның еудесіне
клеенка жабады. Сырқат бөлінген буға күймейтіндей жерге, аппарат алдына
отырғызады. Буды мұрнымен жұтып, ауыз арқылы шығару керек. Тыныс
демікпесімен ауыратын сырқаттар үшін үйде қрл-дануға арналған ингаляторлар
бар. Дәрі-дәрмек затта-ры пластмассадан жасалған түтікшеде болады, оған ре-
зеңке баллон кигізіледі. Сырқат балонды басып, ауаньщ күшімен дәріні тыныс
жолдарына итереді.
Дәрі-дәрмек заттарын ішкі (энтеральды) тәсілмен енгізу
Дәрі-дәрмек енгізудің ең көп тараған, қарапайым да ыңғайлы тәсілі
оларды ішке қабылдау, яғни ішу. Ү н т а қ д ә р і, түймедақ, п и л ю л ь,
тамшы және м и к с т у р а түріндегі дәрілерді ііііеді. Олардың бәрі дер-
лік организмге жалпы, ал қарын-ішек жолына жиі әсер етеді. Дәріні карын-
ішек жол тітіркендірмейтіндерінен (темір, мышьяк, йодтан) басқасын көбіне
тамақтану ал-дында береді, ал тітіркендіретін дәрілерді тамақтан соң
қабылдайды. Үйықтататын дәріні жарты сағат бүрын, тәбет қоздыратын дәріні
тамақтанудыд алдында береді.
Бұл тәсілдін, артықшылығы ,мұнда дәрі-дәрмек зат-тарды түрлі формада
және зарарсызданбаған түрде қол-данылады, ал кемшілігі — дәрі қарын-ішек
жолында ба-яу және түгелдей емес дерлік сіңіріледі, соған байла-нысты оның
мөлшерін дәл анықтауға болмайды. Мейір-Ікеш сьірқаттарға ауыз қуысы арқылы
дәрі беру және тік ішек арқылы енгізу тәсілдерін жақсы меңгеруі қажет.
Ұнтақ дәріні қабылдағанда қағазын ашып, ас-тауша сияқты формамен бүгіп,
ішіндегісін сырқат тіліне салады да, сумен жұтқызады. Егер дәрі қабықты
немесе капсулды болса, сырқат оны тілінің түбіне қойып, бір жұтым мол сумен
жұтады. Егер сырқат дәріні үлкен қабығымен жұта алмаса, оны аузында сулап,
келесі жұтым сумен жұтады, ол асқазанға тез ба-рып түседі. Түймедакты
тұтастай жүта алмайтын сыр-қатқа мейіркеш оны ұнтақтап ішкізеді.
Дәрінің сулы ерітіндісі (микстура мен қайнатпа) 5, 10, 15, 20 мг деген
белгісі бар градуске бө-лінгеншағын стақандармен, ал үй жағданында қасықпен
беріледі: ас қасықтың орташа сыйымдылыгы 15 мл де-серт қасық— 10 мл, шай
қасық — 5 мл. Спирт пен эфир түрындылар, сол сияқты сұйық экстраттар
тамшымен өлшенеді. Дәріні стақанға немесе рөмкеге тамызады да, үстіне су
қүяды, ейткені спирт немесе эфир тұрындылары мен зкстрактарды таза күйінде
ішуге болмайды. Әрбір дәрі үшін тамызғыш (пипетка) керек.
Дәріні тілдің астына салғанда, тез сіңірсді, тамақ қорыту
ферменттерімен бұзылмайды және бауыр-ға соқпай қанның жалпы айналысына
түседі. Нитрогли-церинді, валидолды, т. б. осылайша қабылдайды. Жұта
алмайтын, құсып ес-түссіз, сандырақтап жатқан сырқат-тарға дәрі-дәрмек
заттарын балауыз Іүрінде т і к і ш -е к к е енгізеді, өйткені ті ішек көк
тамыры (гелоррои-дальды вена) кейбір дәрі-дәрмек заттарды жақсы сіңі-реді.
Балауыздың формасы ұшы конус тәрізді цилиндр. Оны дәрі-дәрмек препараттарын
салып аарластыра оты-рып, какао майымен дайындайды. Балауызды тоназыт-қышта
немесе салқын жерде сақтау қажет. Тік ішекке кейін балауыз ериді де,
шырышты қабық-ты бүркеп тастайды. Балауызды дәрі-дәрмек заттар тек шырышты
қабыққа немесе қанға сіңіріледі де, органи-змге жалпы әсер етеді. Балауызды
енгізу алдында таза-лау клизмасын жасау керек. Балауызды тік ішекке түге-
лімен енгізу ушін сырқат екі аяғын ішіне тартып қыры-нан жатады. Мейіркеш
балауызды қабынан босатып, сол колымен сырқат құйымшағын екі жағына
ажыратып, оң қолымен балауыздың үшкіл тік ішектің сыртқы сфинкте-рінен
өткенше тығады, әйтпесе сфинктер бұлшык етінін. жиырылуы нәтижесінде
балауыз шығып қалуы мүмкін Балауызды қолға ұзақ үстап тұруға болмайды,
себебі ол тез еріп кетеді. Балауыз енгізген соң сырқат бірнеше минут
жатады, ал содан кейін мейіркеш оның бөкселері-нің арасына мақта салады.

Дәрі-дәрмек заттарды парентеральды жіберу

Бұл тәсілдің негізгі артықшылығы дәл мөлшерде әрі тез енгізіледі.
Иньекция дегеніміз дәрі-дәрмек заттарды терішіне, тері астына, бұлшық
ет ішше, сүйекке, жұлын каналына шприцпен жіберу. Бұл тәсіл асептика
ережелерін қатан, сақтауды талап етеді, себебі асептикалық бүзылған кез-де
организмге ауру микробтары еніп, кейде өлім қаупын төндіргенге дейін
асқынады. Сондықтан мейіркеш аспап-тарды зарарсыздауға дайындау ережелерін
орындап, сырқаттың терісі мен қолдарын тазалап жууды, дәрігер-лік заттарды
парентеральды енгізу техникасын, ең бас-тысы, асептика ережелерін жараны
инфекция туғызатын микроорганизмдерден сақтауды жақсы білуі тиіс.
Дәрігерлік заттарды парентеральды енгізу кезінде пайдаланатын аспаптар
зарарсызданған, ал иньекция алдында мейіркеш қолы мүқият жуылған болуы
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қарттардағы қантты диабет.Дәрі –дәрмекпен емдеу. «Диабеттік табан» синдромы, аяқты күту принциптері
Дәрі-дәрмек дайындайтын мекеме
Дәрілер технологиясының міндеттері
Аяқ ауруларын емдеу және оның алдын алу
Астықты сақтау тәсілдері
Астық-түйірді сақтау тәсілдері
Ұйықтататын дәрілер
Дәрі ішу әдістері және мөлшері
Қант қызылшасын сақтау тәсілдері
Стресс, стреске қарсы дәрілер қолдану, стресстің алдын алу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь