Адамның құқықтары мен бостандықтары


Халықаралық төл құжаттары мен Қазақстандық заңдар мынадай 2 ұғымды қолданады: «Адам құқығы» және «Адам бостандығы».
Адам бостандығы – бұл мемлекет киліге алмайтын адмның іс-әрекет жөніндегі сферасы. Мемлекет құқықтық нормалар арқылы адамның өзі қалауын сай іс-әрекеттерінің шегін, құқықтық ортасын ғана айқындайды. Сондықтан мемлекет нақты адамның бостандығына килігуінен бас тартуымен бірге, осы бостандықтың шегін басқа адамдардың килігуінен, араласуынан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Мемлекет адамның дұрыс мінез-құлқын заңды негізде қорғаумен қатар, ол өзге адамның бостандығын қорғау үшін оған кінәлі адамның бостандығын шектейді.
Адам құқығы - жазылған заң сферасында көрсетіліп адм іс-әрекеттерінің мемлекеттің тағайындаоған және кепілденген мүмкнішілігі, өкідеттілігі. Дам бостандығының ұғымынан өзгеше «адам құқығына» жеке адамның қызметіне бағытлаған нақтылы сфера бектіледі. Мемлекет белгілі заң сферасында адамның құқыққа сай іс-әрекетін қамтмасыз етуге және қоғауға міндеттенеді.
Адам құқығы мен бостандығы- бұл жеке тұлғаның құқықтық мәртебелгіні тағайындайтын, оның жағдйын, адамдардың өзара қарым-қатынастарының, тұлға мен мемлекеттің қатынастарының ережелерін бекітетін халықаралық және ұлттық құқықтық нормалардың жүйесі.
Тоталитаризмнің демократияға ауысуының екі аспектісі бар: біріншісі- адам құқықығы, яғни адмның қадір- қасиеті, бостандығы, заң алдындағы теңдігі, бостандығы пайдалана білуі, басқа адамның абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеу. Екіншісі -заң жоғарлылығы, шын мәнінде, бұл мемлекетті басқару жүйесі және тиісті заңдарды тағайындау мен қолдану жолдарымен қоғамдағы өзара қарым-қатынасты реттеу.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Адамның құқықтары мен бостандықтары.
Халықаралық төл құжаттары мен Қазақстандық заңдар мынадай 2
ұғымды қолданады: Адам құқығы және Адам бостандығы.
Адам бостандығы – бұл мемлекет киліге алмайтын адмның іс-әрекет
жөніндегі сферасы. Мемлекет құқықтық нормалар арқылы адамның өзі
қалауын сай іс-әрекеттерінің шегін, құқықтық ортасын ғана
айқындайды. Сондықтан мемлекет нақты адамның бостандығына килігуінен
бас тартуымен бірге, осы бостандықтың шегін басқа адамдардың
килігуінен, араласуынан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Мемлекет
адамның дұрыс мінез-құлқын заңды негізде қорғаумен қатар, ол өзге
адамның бостандығын қорғау үшін оған кінәлі адамның бостандығын
шектейді.
Адам құқығы - жазылған заң сферасында көрсетіліп адм іс-
әрекеттерінің мемлекеттің тағайындаоған және кепілденген мүмкнішілігі,
өкідеттілігі. Дам бостандығының ұғымынан өзгеше адам құқығына
жеке адамның қызметіне бағытлаған нақтылы сфера бектіледі. Мемлекет
белгілі заң сферасында адамның құқыққа сай іс-әрекетін қамтмасыз
етуге және қоғауға міндеттенеді.
Адам құқығы мен бостандығы- бұл жеке тұлғаның құқықтық
мәртебелгіні тағайындайтын, оның жағдйын, адамдардың өзара қарым-
қатынастарының, тұлға мен мемлекеттің қатынастарының ережелерін
бекітетін халықаралық және ұлттық құқықтық нормалардың жүйесі.
Тоталитаризмнің демократияға ауысуының екі аспектісі бар:
біріншісі- адам құқықығы, яғни адмның қадір- қасиеті, бостандығы, заң
алдындағы теңдігі, бостандығы пайдалана білуі, басқа адамның абыройы
мен қадір-қасиетін құрметтеу. Екіншісі -заң жоғарлылығы, шын
мәнінде, бұл мемлекетті басқару жүйесі және тиісті заңдарды
тағайындау мен қолдану жолдарымен қоғамдағы өзара қарым-қатынасты
реттеу.
Өкілдік және сенімхат.
Басқа адамның (өкілдік берушінің) атынан бір адамның (өкілдің)
сенімхатқа, заңдарға, сот шешіміне, не әкімшілік құжатқа негізделген
өкілеттілігі күшімен жасалған мәмілесі өкілдік берушінің азаматтық
құқықтары мен міндеттерін тікелей туғызады, өзгертеді және тоқтатады.
Өкілеттік өкілдің (бөлшек сауда жүйесіндегі сатушы, кассир және т. б.)
әрекет жағдайынан да көрінуі мүмкін.
Өкілдіктің түрлері: әрекет қабілеттілігі жоқ адамдар үшін өкілдік;
өкілеттілігі жоқ өкілдік; коммерциялық өкілдік.
Сенімхат - бір адамның (сенім берушінің) өз атынан өкілдік жасау үшін
басқа адамға (сенім алушыға) беретін жазбаша өкілдігі.
Сенімхат сенім алушының өкілеттілігінің мөлшерін анықтайтын бір жақты
келісім, ол тікелей сол сенімхатты беруге белгіленген қүқықтар мен
міндеттерді тудырады.
Берілетін өкілеттілігіне қарай сенімхат: бір сәттілік немесе бір ғана
әрекет жасауға (мысалы, жалақы алуға); арнаулы немесе бір тектес көптеген
әрекеттерді жасауға (мысалы, ұйым заңгері сотта қаралатын істерге қатысып
отыруға); жалпы немесе сенушінің мүлкін түрақты пайдаланып отыру үшін
беріледі.
Сенімхат үш жылдан аспайтын мерзімге беріледі. Егер сенімхатта одан
ұзақ мерзім көрсетілсе, ол үш жылға дейін, ал егер күшінде болатын мерзімі
көрсетілмесе, берген күннен бастап бір жылға дейін заңды болып табылады.
Талаптың ескіруі - бүзылған қүқықты қорғау мақсатында зан корғау
органдары үшін (соттар) заңмен белгіленген мерзімдер. Талаптың ескіру
мерзімі үш жыл. Заңда жалпы мерзімнің кысқартылған немесе үзақ арнаулы
мерзімдер белгіленуі мүмкін. Талап мерзімі өтсе, сот аркылы іс жөніндегі
іздену, арызды қарамай тастай алалы.
Егер талап мерзімі дәлелді себептерге байланысты өтсе. сот мерзімді
өтпеді деп тауып, істі қарай береді, Егер борышкор талап мерзімін өтіп
кеткенін білмей, алған карызын екінші жаққа қайтарып қойса, кейін ол мүны
білмей қалыппын деп оны қарсы жақтан кері ала алмайды. Талап мерзімін және
оны есептеу тәртібін екі жақ өзара келісіп қалай болса солай өзгерте
алмайды.
Талап қою:
материалдық емес игіліктерге және мүліктік емес өзіндік қүқықтарды қорғау
туралы талаптарға;
банкке салған салымдарға;
азаматтың өміріне немесе денсаулығына кел-тірілген зиянның орнын толтыру
туралы талаптарға. Алайда, талап қою мерзімі өтіп кеткеннен кейін қойылған
талаптар талап қойыла бастаған соң үш жылдан асырмай қанағаттандырылады;
егер меншік иесінің немесе өзге заң иеленушінің өз құқығының бұзылуы
иеліктен айыруға байланысты болмаса.

Мұрагерлік құқық негіздері.
Мұрагерлік құқық азаматтық құқықтың бір бөлігі болып табылады.
Мұрагерлік құқық - қайтыс болған адамның мүлкінің мұрагеріне көшу тәртібін
белгілейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Мұра азаматтың қайтыс болуы
немесе оны кайтыс болды деп жариялау салдарынан ашылады.
Мұра екі түрде қалдырылады: заң және өсиет бойынша.
Мұра қалдырушы қайтыс болар алдында мүлкі жайлы ешкімге өсиет етпесе
немесе өсиет еткеннен кейін де мүлік иесіз қалса, мұрагерлер заң бойынша
мұраға ие болуға шақырылады.
Мұрага ие болудың кезектері:
1. Бірінші кезекте, мұраға тең үлеспен мұра
қалдырушының балалары, соның ішінде қайтыс болғаннан кейін
тірі туған балалары, сондай-ақ мұра қалдырушының жүбайы мен ата-анасы ие
болады.
2. Заң бойынша мұрагер болу құқығын, екінші кезекте
тең үлеспен мұра қалдырушының ата-анасы бір,
ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), сондай-ақ
оның әкесі жағынан да, анасы жағынан да атасы мен әжесі алады.
3. Үшінші кезекте, тең үлеспен мұра қалдырушының туған немере ағалары мен
апалары алады. Туыстық дәрежесінің жақындығы ортақ ата-бабасының туу саны
негізінде анықталады. Әрбір дүниеге келу бір ата (бір туыстық) дәрежесі деп
аталады. Жалпы АК 1064-1068 баптары бойынша мұраға ие болу кезегі жетіге
дейін болуы мүмкін. Мұрагерлік кезінде, бір жағынан, асырап алынған және
оның үрпақтары және екінші жағынан, асырап алушы мен оның туыстары қандас
туыстарға теңеледі және т. с. с, Жақын туыстар деп ата-аналар, балалар,
асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек емес
ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер, аға-қарындастар, ата, әже немерелерді
айтуға болады.
Әр азамат тірісінде өз дүние-мүлкін кімге болса да мүра етіп қалдыра
алады. Өсиет бойынша мұрагерлік дегеніміз - заңда көрсетілген ретпен
жасалған азаматтың өз дүние мүлкін кімге қалдыру жөніндегі тірі кезінде
жасалған ерікті тапсырмасы. Өсиет жазбаша түрде жасалады. Оны нотариалдық
кеңсе немесе жергілікті әкімшілік растайды. Өсиет қағазына мұра қалдырушы
қол қояды. Егер халінің нашар болуына ншесе басқа себептермен өсиетке қол
қоя алмайтын болса, ол үшін басқа адам қол қояды, бірақ бүл кезде оның
жанында нотариус немесе басқа лауазымды адам болуға тиіс. Әрекет
қабілеттілігі жоқ адам, болмаса өз әрекетінің мәнін түсінбейтін адам өсиет
қағазына қол қоя алмайды. Мұра қалдырушы өз өсиетін өзгертуге де, жоюға да
ерікті және кейінгі жасаған өсиет қағазы алдыңғыларын жоққа шығаралады.
Өсиет бойынша мұрагерлер мыналар болуы мүмкін: 1) заңға сай мұрагерлер; 2)
заң бойынша мүрагерлікке кірмейтін бөтен адамдар; 3) мемлекет пен жеке
ұйымдар.
Мұра ашылғаннан кейін заңда көрсетілген мерзім ішінде (6 ай, Азаматтық
Кодекс 1063-бап) мұрагер ол мұраны қабылдай алады.
Баяндама
Араб-ағылшын бөлімі.
Мұрагерлік құқық азаматтық құқықтың бір бөлігі болып табылады.
Мұрагерлік құқық - қайтыс болған адамның мүлкінің мүрагеріне көшу тәртібін
белгілейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Мұра азаматтың қайтыс болуы
немесе оны қайтыс болды деп жариялау салдарынан ашылады.
Мұра екі түрде қалдырылады: заң және өсиет бойынша.
Мұра қалдырушы қайтыс болар алдында мүлкі жайлы ешкімге өсиет етпесе
немесе өсиет еткеннен кейін де мүлік иесіз қалса, мұрагерлер заң бойынша
мұраға ие болуға шақырылады.
Мұраға ие болудың кезектері:
1. Бірінші кезекте, мұраға тең үлеспен мұра
қалдырушының балалары, соның ішінде қайтыс
болғаннан кейін тірі туған балалары, сондай-ақ мұра
қалдырушының жүбайы мен ата-анасы ие болады.
2. Заң бойынша мұрагер болу құқығын, екінші кезекте
тең үлеснен мұра қалдырушының ата-анасы бір,
ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарын-
дастары), сондай-ақ оның әкесі жағынан да, анасы
жағынан да атасы мен әжесі алады.
3. Үшінші кезекте, тең үлеспен мұра қалдырушының туған немере ағалары мен
апалары алады. Туыстық дәрежесінің жақындығы ортақ ата-бабасының туу саны
негізінде анықталады.
Әр азамат тірісінде өз дүние-мүлкің кімге болса да мұра етіп қалдыра
алады. Өсиет бойынша мұрагерлік дегеніміз - заңда көрсетілген ретпен
жасалған азаматтың өз дүние мүлкін кімге қалдыру жөніндегі тірі кезінде
жасалған ерікті тапсырмасы. Өсиет жазбаша түрде жасалады. Оны нотариалдық
кеңсе немесе жергілікті әкімшілік растайды. Осиет қағазына мүра қалдырушы
қол қояды.
Осиет бойынша мүрагерлер мыналар болуы мүмкін: 1) заңға сай мұрагерлер; 2)
заң бойынша мүрагерлікке кірмейтін бөтен адамдар; 3) мемлекет пен жеке
ұйымдар.
Мұра ашылғаннан кейін заңда көрсетілғен мерзім ішінде (6 ай, Азаматтық
Кодекс 1063-бап) мұрагер ол мураны қабылдай алады.
Мұрагерлікті қабылдау. Мұрагерлікті қабылдау -бұл мүрагер жасайтын
біржақты мәміле. Азаматтық заңдар мұраны қабылдаудың екі тәсілін
қарастырады: 1) мұрагерлік мүлікке нақты түрде билік етуге кірісу; 2)
мұрагерлік ашылған жердегі нотариалдық органға мұрагерлікті қабылдағаны
жөнінде арыз беру арқылы.
Осы аталған іс-қимылдар да мұрагерлік алынған күннен бастап 6 ай
мерзімде жасалуы тиіс. Аталған уақытта өткізіп алу мұрагерліктен айырылуға
апарып соқтырады. Бірақ, мұра алушының себептері дәлелді болса, онда сот
бұл уақытты ұзарта алады.
Орындаған: Шымырбаева Ғазиза
Әкімшілік жазалар.
Жаза дегеніміз- соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік
мәжбүрлеу шарасы.
Әкімшілік жаза дегеніміз- Қазақстан Республикасының әкімшілік
құқық бұзушылық туралы кодексімен өкілеттілік берілген, судья басқа
да арнайы мемлекеттік органдар (лауазымда адамдар) әкімшілік құқық
бұзушылыққа қолданылатын мәжбүрлеу шарасы.
Әкімшілік жазаның түрлері:
1. Ескерту- ұсақ әкімшілік құқық бұзушылыққа жазбаша қаулы қбылдау
түрінде ескерту щарасы қолданылады.
2. Айыппұл салу- бұл мүліктік көріністегі шара. Келтірілген құқық
бұзушылықтың мөлшеріне қарай айлық табысын еске ала отырып
белгілі мөлшерде төлетіледі.
3. Тәртіпсіздік әрекеті үшін бұйымды иесінен алу жазасы- мұның
мәнісі құқық бұзушы істеген құралды мәжбүр ету жолымен алу.
4. Тәркілеу жазасы- тәркілеуге құқық бұзушының тікелей объектісі
болған құрал-сайман жатады.
5. Арнайы құқығына айыру –бұл шара арнайы құқығы бар құқық
бұзушыларға қолданылады. Мысалы: аң аулау құқығы, көлік жүргізу
құқығы т.б. жатады.
6. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан біліктілік аттестатын айыру- ие
белгілі бір қызмет түріне оның қолданылуын тоқтата тұру.
7. Жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін тоқтата тұру
немесе оған тыйым салу- әкімшілік құқық бұзушылық туралы
істерді қарағуға уәкілеті органның, лауазымды адамның өтініші
бойынша өтініші бойынша тек сот тәртібімен жүргізіледі.
8. Қазақстан Республикасының негізінен әкімшілік жолымен кетіру-
әкімшілік құқық бұзушылық жасаған шетелдік және азматтығы жоқ
адамдарға қатысты әкімшілік жазалау шарасы ретінде қолданылады.
Әкімшілік жолымен кетіруді судья тағайындайды.
9. Әкімшілік тұрғыда тұтқындау- бұл соттың қаулылы бойынша
қолданылады. Бұл жаза кәмілетке жасы жетпегендерге
қолданылмайды. Заң әкімшілік құқық бұзушының жауапкершілігін
жеңілдететін жайларды қарастырады.
Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі.
Қазақстан Республикасының әділет министрлігінің құқықтық мәртебесі
Қазақстан Республикасының Үкіметі 1999 ж. 2 тамызда қабылдаған осы
министрлік туралы Ережеде бекітілген. Бір жағынан Әділет министрлігі Үкімет
қүрамына кіретін орталық атқарушы орган, ол ез қызметін Қазақстан
Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасы бекіткен
халықаралық келісімдерге, заңдарға, Қазақстан Республикасы Президентінің,
Үкіметінің нормативтік актілеріне және Әділет министрінің бұйрыктарына
сөйкес жүзеге асырады.Екінші жағынан, өз құрылымын вертикалды
ұйымдастыратын атқарушы биліктің құрылымдық бөлімшесі бола тұра Әділет
министрлігі аумақтық өділет органдарына бас шылық етеді, республиканың
барлық аумағында біртұтас құқыктық саясатты жүзеге асырады, зандарды
реформалау жағдайында министрлігіне дамудың жалпы ұлттық мемлекеттік даму
стратегиясын жасауға және жүзеге асыруға қатысумен қатар, мынадай негізгі
міндеттер жүктеледі:
заң жобалау жұмысын, заңдарды сараптауды, жетілдіруді,
жүйелеуді жүргізу;
нормативтік актілерге құқықтық сараптама;
құқықтық көмек ұйымдастыру және заңгерлік қызмет көрсе-
ту;
құқықтык насихатты және құқықтық жаппай оқуды ұйымдық-әдістемелік жағынан
қамтамасыз ету.
Әділет министрлігін орталық аппараты департаменттерден,
басқармалардан және негізгі міндеттерді қмтамасыз ететін өзге де
құрылымдардан тұрады.
республикамыздың зандарын жетілдіру жөніндегі барлық ұсыныстарды
тоғыстырады, оларды жүйелейді және Қазақстан Республикасының Президентіне,
Парламентке және Қазақстан республикасының Үкіметіне ұсыныстар дайындайды;
Министрлікті Премьер-министрдің ұсынысы бойынша республика
президенті тағайындайтын және қызметінен босататын министр.
Әділет министрлігіне, сондай-ақ жергілікті жерлерде заңды тұлға
болып табылатын аумақтық басқармалары болады.
Баяндама.
Ортақ меншік құқығы.
Мүлік тек бір дамға ғана емес, екі немесе одан да көп
адамдарға да тиесілі бола алады. Мұндай жағдайда бір материалдық
объектге қатысты бірнеше субъектінің ортақ меншік құқығы туындауы
мүмкін. Азаматтық кодекстің 209- бабының мазмұнынан көрініп
тұрғандай, ортақ меншік құқығындағы мүлік екі немесе бірнеше
ұйымдарға тиесілі болуы да мүмкін. Мысалы: брлесіп саоынғн ғимарат,
мемлекетте және бір не бірнеше өндірістік кооперативтер мен қоғамдық
ұйымдарға тиесілі объект, екі азаматтың меншігінде бір тұрғын
үйдің болуы және т.с.с.
Ортақ меншік субъектілері азаматтар да, ұйымдар да болады.
Ортақ меншіктің пайда болуының жекелеген түрлеріде қарастырылған.
Мысалы мүлікті сыйға тартқан, мұраға қалдырған, мемлекетте өситен
қалдырған және т.б. жағдайларда.
Ортақ меншіктің екі түрі бар: үлестік және бірлескен. Ортақ
үлестік меншік- меншік иесінің әрқайсысының үлесін анықаумен
сипатталады. Ортақ үлестік меншік қатысушыларының қызықтарымен
міндетері, ортақ меншікті бөлудің және бөліп шығарудың тәртібі,
сондай-ақ осы институтқа қатысты басқа да мәселелер АҚ-тің 210-
218 баптарында баянды етілген.
Ортақ бірлескен меншікке қатысушылардың үлестері
белгіленбеудіктен олардың үлестері мүмкін теңдеп есетеледі.
АҚ-тің 219-бабына сәйкес ортақ бірлескен меншік:
Ерлі-зайыптардыңортақ;
Шаруа қожалығының ортақ меншілігі;
Жекешелендірілген тұрғын үйге ортақ меншік түрінде болады. Заң
құжаттарында ортақ бірлескен меншіктің бұл көрсетілгендерден басқа
түрлеріде көзделуі мүмкін.
Бірлескен меншікке қатысушылар, егер олардың арасындағы
келісімде өзгеше көзделмесе, ортақ мүлікті бірлесіп иеленеді және
пайдаланады.
Ортақ бірлескен меншікте қатысушылардың үлестері белгілегендіктен
қатысчуышалр арасында оларды бөлу. Сондай-ақ біреуінің үлесін бөліп
шығару, қатысушылардың әрқайсысыларын ортақ мүлікке құқығындағы
үлесі алдын ала анықталған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
Ортақ мүлікті бөлу және одан үлесті бөліп шығару кезңінде, егер
заңда немесе қатысушылардың келісімінде өзгеше көзделмесе, олардың
үлестері тең деп таниды. Заң құжаттарында бірлескен меншіктің
жекелеген түрлері үшін бөлу және одан үлесті бөліп шығру ережелері-
аныұқталғандықтан, ол АҚ-тің 218-ші бабында көрсетілген тәртіп арқылы
жүзеге асырылуы мүмкін.

Орындаған: Кайназарова Салтанат
Тексерген: Еспенбетов Н.
Педпрактикасының сабақ беретін кестесі
Уақыты Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі жұма сенбі
830-915 Гүлдана 9б Салтанат
сынып 9г сынып қазақ
тілі
Гүлдана
9а сынып қзақ
тілі
Асель
8а сынып қазақ
тілі
Дина 8г сынып
920-1005 Айнұр 8а Гүлдана 9бАйнұр 9б
қазақ тілі әдебиет Дина 10а
Асель 8а Қамшат 9б әдебиет
қазақ тілі қазақ
Дина 9а тілі
әдебиет Жанат 10б
әдебиет
1010-1055 Салтанат 8г Асель 8а Айнұр 8а Гүлшат 10а Қазақ Салтанат 8б
қазақ тілі әдебиет әдебиет тілі әдебиет
Гүлдана 9а Дина 10ақазақ Жанат
әдебиет тілі 10бәдебиет
Асель 9г
қазақ тілі
Жанат 9г
қазақ тілі
1105-1150 Айнұр Гүлдана 9аАйнұр 9а Салтанат 8б қазақАсель 8а
11бқазақ тіліқазақ тіліәдебиет тілі әдебиет
Асель 8б Гүлшат 8в Гүлшат 10бГүлдана9б әдебиетДина 8г
қазақ тілі әдебиет қазақ тілі әдебиет
Дина 9а Жанат 10б Асель 8б қазақ
қазақ тіліқазақ тілітілі
1155-1240 Дина 8г қазақАйнұр 9в Дина 8г Айнұр 9в әдебиет
тілі қазақ тіліәдебиет
Асель 9в
қазақ тілі
Жанат 9г
қазақ тілі
1245-1330 Айнұр 9в Гүлшат 10аГүлшат 8в
әдебиет қазақ тіліәдебиет
Дина 10а Жанат 9г
қазақ тіліәдебиет
Түстен кейінгі ауысым
1400-1445 Жадыра 5б
қазақ тілі
1450-1535 Жадыра 6б5б әдебиет 7в әдебиет 5б қазақ тілі 7в қазақ
қазақ тілі
тілі
1540-1625 6б әдебиет 6б қазақ 6б қазақ тілі
тілі

Ашық сабақ тақырыптары:
1.Абдеева Салтанат Сөйлемнің біріңғай мүшелері 11.11.07 8б сынып 1155-
1240
Әдебиет: Абай Құнанбаевтың Адамның кейбір кездері 10.11.07 8б сынып
1155-1240
2.Алдиева Жадыра Топтық және бөлшектік сан есімдер10.11.07 6б 1450-1535
Әдебиет: М.Жұмабаевтың Сүйемін 12.11.07 6б 1450-1535
3. Тусипова Асель Оқшау сөздері, қарапта сөздері, қыстарма сөздер
11.11.07 8а классы сағат 920-1005
Әдебиет: Абайдың 17 қара сөзі 08.11.07 8а классы 1010-1055
4. Сатбекова Гүлшат Одағай сөз 07.11.07 8в 1010-1055
Әдебиет: Ш.Құдайбердиевтің Қалақаман мамыр поэмасы 12.11.07 8в 1005-
1150
5. Тұтқышбаева Гүлдана Оқшау сөздер, қаратпа сөздер, қыстырма сөздер
14.11.07 8а 830-925
Әдебиет: Шалкиіз Жырау, Аңтанберді Жырау 06.11.07 9а 1105-1050
Абай атындағы ҚазҰПУ-ң филология пәнінің пед практика әдіскерлері

Қазақ тілі: Ноғайбаева Жібек

Қазақ әдебиеті: Сатимирова Дариға

Педагогика: Абаев В.Е.

Психология: Жумажанова

№146 қазақ орта мектебінің әдіскерлері

8б сыныбының жетекшісі Махина Ақмарал

11а сынып жетекшісі: Байзақова О.К.

9г сынып жетекшісі:
Еділбаева М.С.
Ата-аналар балалардың құқықтары және міндеттері.
Балалардың тууы олар мен ата-аналардың арасында әртүрлі
құқықтар мен міндеттердің туындауына алып келеді.
Бұл құқықтар мен міндеттердің мынадай жағдайларда қолданылады:
А) баланың атын, тегін, әкесінің атын және, сондай-ақ оның ұлты
мен азаматтығын анықтау кезінде;
Б) балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау кезінде ата-аналарының
олардың атынан өкілеттілік алуды жүзеге асырғанында;
В) ата-аналар балаларын тәрбиелеу міндетін жүзеге асырғанда.
Жаңа Заң баланың, мәселен, мын сияқты құқықтарын реттейді:
баланың отбасында өмір сүру және тәрбиелеу құқығын, баланың
отбасында өмір сүру және тәрбиелеу құқығын қатынас жасау құқығын,
баланың өз пікірін білдіру құқығын.
Балаға ат ата-анасының келісімі бойынша не ұлттық дәстүрлер
ескеріле отырып беріледі. Некенге отырмаған шешеден туған баланың
аты-жөні, егер ата-аналарының бірлескен арызы немесе әкелікті
белгілеу жөніндегі сот ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жеке адамның (азаматтың) құқықтары мен бостаңдықтары
Адам құқықтары мен бостандықтары
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтары
Қазақстан Республикасы азаматтарының негізгі құқықтары мен бостандықтары.
Адам және азаматтың жеке құқықтары мен бостандықтары
Адам және азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтары
Азаматтардың азаматтық (жеке) құқықтары мен бостандықтары
Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау
Адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттерінің конституциялық құқықтық қырлары
Жеке тұлғалардың экономикалық және әлеуметтік құқықтары мен бостандықтары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь