Агломерациялық фабриканың техникалық сипаттамасы

Домна пешінің өнімділігі домналық балқытуда кокстың шығыны және балқытылатын шойынның сапасы шихталық материалдардың сапасына тәуелді, сондықтан шихталық материалдардың балқытуға дайындығы металлургия өндірісінің ең маңызды деңғейі болып келеді.
Нашар темір, шанды кең және де коксты көмір қорының қысқаруын қолдану ауқымының кеңейуіне байланысты ерекше мағынаға иеленеді. Кен мен көмірді байыту шихталық материалдардың домналық балқытуға дайындаудың маңызды деңгейінің бірі. Дымқыл кенді байытқанда одан кең емес бөліктерін және кейбір зиянды қоспаларды жояды, нәтижесінде темірдің кендегі мөлшері бір шама жоғарылайды, бұдан домналық балқытуда біршама азырақ жылу жұмсалуын тапап ететін концентрат пайда болады. Кенді байыту кен байыту фабрикаларында жүргізіледі, соның ішінде жеке ұсату, ұсақтау, іріктеу, әртүрлі байыту түрлері кіреді.
Агломерация дегеніміз құрамында темір бар шихталы материалдардың алынуының термиялық процесі, сондай-ақ оның байланысу жолы доменді қыздыруға қажетті сипаттама беруге арналған. Агломерация тәсілі үздіксіз ауа өткізу арқылы қабаттағы материалдарда сұйықтықтың жануы.
Агломерациялық шихталардың негізгі компоненттері:
• темір-рудалы концентрат,
• үлкендігі 10 мм-ден аз кіші шикізатты темір рудасы,
• колошникті шаң,
• қайтымды (сан жағынан 15-25 % шихталы масса, үлкендігі 10 мм-ден кем бұрынғы алынған өнімдердің жануы);
• ісіктер – 3 мм-ден кем извест фракциясы
• сұйықтық - 3 мм-ден кем кокс фракциясы ( сан жағынан шихта массасынан 4-6 %);
• агломерациялық шихта құрамына (шихта массасынан) 7-9 % ылғалдылық кіреді.
Шихтаны жандырар алдында оны айналмалы барабандарда араластырады және ылғалдандырады, соның нәтижесінде тозаңды материалдан 0,5-5 мм пішінді дымқыл түйіпшіктер түзіледі, соған орай шихта қабаты ғазөткіш болады, яғни жандыру процесіне тиімді әсерін тиғізеді.
Агломерациялык фабрика келесі негізгі бөлімшелерден құралады:
 қабылдағыш шанаптардың бөлімі,
 шикікұрамды материалдарының қоймасы,
 әктасты үгіту корпусы,
 отынды үгіту корпусы,
 қоспалауыштар бөлімі,
 жентектеу корпусы,
 салқындату бөлімі
 агломераттарды сұрыптау.
Бөлімшелер мен жеке фабриканың машиналары мен агрегаттарының арасында тасымалдау байланысы көбінесе таспалы конвейерлер арқылы жүзеге асырылады.
1. Жакупов А. Н. Металдарды алуға арналған механиқалық жабдықтар: оқу құралы. Павлодар: Кереку, 2015. - 81 6 . «1,2»
2. Вегман Е.Ф., Жеребин Б.Н., Похвиснев А.Н. и др. Металлургия чугуна. М.: Академкнига, 2004
3. Ефименқо Г.Г., Гиммельфарб А.А., Левченко В.Е. Металлургия чугуна. Қ.: Вища школа, 1988
4. Целиков А.И., Полухин П.И. и др. Машины и агрегаты металлургических заводов, М.: Металлургия, 1978 т.1, 415с., т.2, 328с.
5. Гребеник В.И. и др. Расчеты металлургических машин и механизмов. – Киев: Вища школа, 1988, 488с.
6. Ширенко Н.С. Механическое оборудование доменных цехов– М.: Металлургия, 1975.-478с.
7. Сапко А.И. Механическое и подъемно-транспортное оборудование электрометаллургических цехов –М.: Металлургия, 1978, 326с.
        
        РЕферат
Тақырыбы: Агломерациялық фабриканың техникалық сипаттамасы
Агломерациялық фабриканың Техникалық сипаттамасы
1.1 Агломерациялық фабриканың техника-экономикалық негізі
Домна пешінің өнімділігі домналық балқытуда кокстың шығыны және ... ... ... ... ... ... ... сондықтан шихталық материалдардың балқытуға дайындығы металлургия өндірісінің ең маңызды деңғейі ... ... ... ... кең және де ... көмір қорының қысқаруын қолдану ауқымының кеңейуіне байланысты ерекше мағынаға ... Кен мен ... ... ... ... ... ... дайындаудың маңызды деңгейінің бірі. Дымқыл кенді байытқанда одан кең емес бөліктерін және кейбір зиянды қоспаларды жояды, нәтижесінде темірдің кендегі ... бір шама ... ... ... балқытуда біршама азырақ жылу жұмсалуын тапап ететін концентрат пайда болады. Кенді байыту кен байыту фабрикаларында ... ... ... жеке ... ... ... әртүрлі байыту түрлері кіреді.
Агломерация дегеніміз құрамында темір бар шихталы материалдардың алынуының термиялық процесі, сондай-ақ оның байланысу жолы доменді ... ... ... ... арналған. Агломерация тәсілі үздіксіз ауа өткізу арқылы қабаттағы материалдарда сұйықтықтың жануы.
Агломерациялық шихталардың негізгі компоненттері:
* ... ...
* ... 10 ... аз кіші ... ... рудасы,
* колошникті шаң,
* қайтымды (сан жағынан 15-25 % шихталы масса, үлкендігі 10 мм-ден кем бұрынғы алынған ... ...
* ... - 3 ... кем ... ... ... - 3 мм-ден кем кокс фракциясы ( сан ... ... ... 4-6 %);
* ... шихта құрамына (шихта массасынан) 7-9 % ылғалдылық кіреді. ... ... ... оны ... ... ... және ылғалдандырады, соның нәтижесінде тозаңды материалдан 0,5-5 мм пішінді дымқыл ... ... ... орай шихта қабаты ғазөткіш болады, яғни жандыру процесіне тиімді ... ... ... ... ... бөлімшелерден құралады:
* қабылдағыш шанаптардың бөлімі,
* шикікұрамды материалдарының қоймасы,
* әктасты үгіту корпусы,
* отынды ... ...
* ... бөлімі,
* жентектеу корпусы,
* салқындату бөлімі
* агломераттарды сұрыптау.
Бөлімшелер мен жеке фабриканың машиналары мен агрегаттарының арасында ... ... ... таспалы конвейерлер арқылы жүзеге асырылады.
Металлургиялық өндірістерде агломерациялық фабрикасының орналасуы кезінде домналы цехының қоймасын, ал агломераты өндіру кезінде ... ... және ... өндірістерінің қалдықтарын қодануға мүмкіндік бар: колошникті шаң, агломераттардың елеуі мен жентектері, қабыршақ, ұсақ кокс. Сондай-ақ, бұл ... ... ... жандыруға қажет отын ретінде домналы және кокстық газдарын ... ... ... қатар, артық тиеу, тасымаддау және қоймалау кезінде агломерат бұзылады, аглофабрикалар мақсатты түрде домналы пештерімен қатар металлургиялық ... ... ... ... ... ... қағидалық сызбасы 1-суретте көрсетілген.
1-сурет. Агломерат өндірісінің сызбасы
1 шанабына ... ... ... сондай-ақ кокс пен әктас түседі. Коксті беріске берер алдында білікті ... ал ... -- ... ... ... ... ... шикіқұрамды материалдарын 3 таспалы конвейерінен 2 көздеріне береді. Содан соң, олар ... ... және ... ... ... қоспалауыштарға 4 немесе екінші қоспалауыштарға 5 түседі. ... ... ... ... ... 6 шанап-үлестіргішке түседі, мұнда бұршақталумен шикіқұрамнан ірі ... - ... ... ... ... ... 8 ... таспасына, алдымен ірі жіктерді, содан соң қалған шикіқұрамның бөліктерін жаяды. ... ... ... ... көріктің астында 7 шикіқұрамдағы кокс жандырады, осы үздіксіз ... ... ... ... ... 17 оның ... ... Эксгаустер машинаның жұмыс тармағынын астынан вакуумды-камераларында 8а, түтінді кұбырлар 8 арқылы атмосфераның жану өнімінің газқұрамдарынан жойылуын ... ... ... ... ... 15 ... мен ... арасында жану өнімдері газтазартқыш орнатқыштарында 16 шаңның және шикіқұрам мен агломераттың төгілуінен тазартылады.
Агломерат уатқышта 9 ұсақталуға және таселекте 10 ... ... 1 ... ... ... Ірілігі 10 мм шамасындағы агломерат домналы балқытуға жарайды деп ... ... ... ... температурасы 500 °С, ал төмеңгі бөлігі 1200 °С кұрайды. Домнаны балқытуда ыстық агломератты ... ... ... ... ... құрал-жабдығының беріктік жүйесіне кері әсерін тигізеді және домналы цехтарында жұмыс жағдайын нашарлатады. ... да, ... ... ... ... орнатылған 12 салқындатқышта, не болмаса бөлек-бөлек материал қабаты арқылы суық ауаның ... ... ... ... машиналарының құйрықты бөлімдерінде үрлеу арқылы салқындатады. Таселектен агломерат салқындатқышқа 11 көзі арқылы жіберіледі.
Салқындатылған агломерат таселекте 13 ұсақ-түйектер бөліп шығарады. Дайын ... ... ... 14 ... ... ... ... дайындалуы бойынша фабрикалардың құрылымлылығы және технологиялық үрдістері. Теміркенді жентектерін дайындау бойынша ... ... ... және ... дайындау бөлімшелерінен кұралалы. Машина мен агрегаттардың бөлімшелерінің ... ... ... таспалы конвейерлермен жүзеге асырылады. Жентектерді дайындау үшін басты компоненттері ретінде үгітілген жұқа ылғал ... ... ... Оны ... теміржол тасымалдарымен жүктеудің қиыншылықтары көп туындайды, әсіресе кыскы мерзімде, сондықтан да ... ... ... ... мүлтіксіз орналасуымен олармен берілетін концентраттарды кесектеуге бағытталуын конвейерлі көліктерімен тиелуін бағыттайды. Суық ... ... ... ие, ... ... алыс ... тасымалдануын жүзеге асырады.
Технологиялық үрдісінің қағидалы іс сызбасы 1-суретте көрсетілген. Концентрат, әктас

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Лапшаға ұқсас макарон өндірісі30 бет
Шоғырланған күйдіруді қорғасын концентраттарын зерттеу40 бет
Қорғасын агломерациясы19 бет
Қорғасын және оның қосылыстары11 бет
Шымкент қорғасын зауытында сульфитті қорғасын қоспаларын агломерациялау үрдісінің әуе-газ режимін автоматтандыру жүйесін жасау34 бет
"Ұлан" шаруа қожалығы17 бет
Convolvulaceae vent. Тұқымдасының дәрілік түрлері өкілдерінің морфо-анатомиялық ерекшеліктері36 бет
Delphi ортасында Гуманитарлық-техникалық бөлім меңгерушінің автоматтандырылған жұмыс орыны81 бет
«Ақшат 1» әктас кенорнының өнеркәсіптік маңызын айқындап, С1 және С2 категориялары бойынша қор есептеу52 бет
«БТА Банкі» АҚ-ғы ұйымды басқарудың әдістері мен тәсілдері17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь