Тамыры терең бәйтерек


Еліміздің егемендік алғанына он шақты жылдан асты. Тәуелсіздік мерекесін мемлекет көлемінде егеменді еліміз болып атап өттік. Ендігі бізді ойландыратын, толгандыратын мәселелер — болашағымыз қандай болады, елдігімізді, егемендігімізді нығайта түсу үшін қай бағытта қалай жүмыс жүргізуіміз керек екенін анықтап алу. Бұл - шындығында қазіргі тандағы ең негізгі мәселелер. Осы түйіткілдер төңірегінде Елбасымыз Нүрсүлтан Әбішүлы Назарбаев ұлан-ғайыр жұмыстар жасап жатыр.
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында Президент басқарудың барлық деңгей-сатыларына білікті мамандар даярлау үшін жағдай туғызу қажеттігін айта келіп: «Әлемнің үздік университеттерінде оқыту, елімізде санаты биік уни-верситеттер қүру, сондай-ақ отандық Мемлекеттік қызмет академиясын нығайту — бүгінгі күннің міндеттері, міне, осындай», — деп атап көрсетеді. Бүл айтылған мәселе қазіргі қалыптасып келе жатқан демократиялық құрылыстың маңызды да басты тетігі болып табылады. Сондай-ақ ол бізге шәкірт оқыту, оны баулу-баптау ісінде зор жауапкершілік пен үлкен міндеттер жүктеп, сандық реттен сапалық реңге ауысуға басымдылық беруді мең-зейді.
Греспублика жоғары оқу орындарының қай-қайсысын алсақ та ғылым мен білім беру саласында өз орны, өз деңгейі бар деуге болады. Жүртшылық арасында «КазГУ» деген атпен мәшһүр болып, даңқы алысқа кеткен біздің
оқу орнының кешегісі мен бүгінін салыстырып айтсақ, ең алдымен тарихтың көз сүйсінерлік көш керуені көз алды-мызга елестеп, еліміздің қасиетті қара шаңырағына айналған білім ордасының келешегіне деген сенім одан әрі ұлғая түседі.
Біздің университет 1934 жылы қүрылғаннан бергі уақыт бедерінде классикалық үлгіде қалыптасып, дамығанын оның даңқты тарихнамасы айғақтақды. Алғаш физика-математика жөне биология факультеттерінің бар-жоғы елу шақты студенттері университет табалдырығын аттап, дәріс тыңдай бастады. Уақыт өте келе Қазақ университетінің іргесі нығая түсті. Жаңа кафедралар мен факультеттер ашы-лып, орта мектептің жоғары сынып оқушыларына, техникумдар мен жоғары оқу орындарына дәріс беретін үстаз мамандар, ғылыми қызметкерлер әзірлеу қолға алынды. Бүгінде университет егемен мемлекетіміздегі ғылым мен жоғары білімнің флагманы. Үжымның жылдар бойғы ізденістері қомақты, өркениет талабына сай.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі №648 Жарлығы бойынша университетке ұлттық жоғары оқу орны деген ерекше мәртебе берілді. Универ-ситет жоғары кәсіптік білім саласында қызмет ету қүқын беретін №0000001 мемлекеттік лицензияға ие. ҚазҮУ Халықаралық университеттер ассоциациясына Қазақстан бойынша бірінші болып қабылданды, әрі Еуразиялық университеттер ассоциациясы қүрылтайшыларының бірі. Университет — Еуразия аймағындағы ірі ғылыми-ағарту орталығының бірі.

Пән: Әдебиет
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жұртшылық арасында КазГУ
деген атпен мәшкүр болып,
даңқы алысқа кеткен біздің оқу
орнының кешегісі мен бүгінін
салыстырып айтсақ, ең алдымен
тарихтың көз сүйсінерлік
көш керуені көз алдымызға елестеп,
еліміздің қасиетті қара-
шаңырағына айналған білім
ордасының келешегіне деген сенім
одан әрі ұлғая түседі.

Т.Ә. Қожамқұлов.

Әл-Фараби атындагы ҚазҰУ-дың ректоры, Қазақстан Республикасы
еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, профессор Қожамқұлов
Т.Ә.

ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ БӘЙТЕРЕК

Еліміздің егемендік алғанына он шақты жылдан асты. Тәуелсіздік мерекесін
мемлекет көлемінде егеменді еліміз болып атап өттік. Ендігі бізді
ойландыратын, толгандыратын мәселелер — болашағымыз қандай болады,
елдігімізді, егемендігімізді нығайта түсу үшін қай бағытта қалай жүмыс
жүргізуіміз керек екенін анықтап алу. Бұл - шындығында қазіргі тандағы ең
негізгі мәселелер. Осы түйіткілдер төңірегінде Елбасымыз Нүрсүлтан Әбішүлы
Назарбаев ұлан-ғайыр жұмыстар жасап жатыр.
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында Президент басқарудың барлық деңгей-
сатыларына білікті мамандар даярлау үшін жағдай туғызу қажеттігін айта
келіп: Әлемнің үздік университеттерінде оқыту, елімізде санаты биік уни-
верситеттер қүру, сондай-ақ отандық Мемлекеттік қызмет академиясын нығайту
— бүгінгі күннің міндеттері, міне, осындай, — деп атап көрсетеді. Бүл
айтылған мәселе қазіргі қалыптасып келе жатқан демократиялық құрылыстың
маңызды да басты тетігі болып табылады. Сондай-ақ ол бізге шәкірт оқыту,
оны баулу-баптау ісінде зор жауапкершілік пен үлкен міндеттер жүктеп,
сандық реттен сапалық реңге ауысуға басымдылық беруді мең-зейді.
Греспублика жоғары оқу орындарының қай-қайсысын алсақ та ғылым мен білім
беру саласында өз орны, өз деңгейі бар деуге болады. Жүртшылық арасында
КазГУ деген атпен мәшһүр болып, даңқы алысқа кеткен біздің
оқу орнының кешегісі мен бүгінін салыстырып айтсақ, ең алдымен тарихтың көз
сүйсінерлік көш керуені көз алды-мызга елестеп, еліміздің қасиетті қара
шаңырағына айналған білім ордасының келешегіне деген сенім одан әрі ұлғая
түседі.
Біздің университет 1934 жылы қүрылғаннан бергі уақыт бедерінде
классикалық үлгіде қалыптасып, дамығанын оның даңқты тарихнамасы
айғақтақды. Алғаш физика-математика жөне биология факультеттерінің бар-жоғы
елу шақты студенттері университет табалдырығын аттап, дәріс тыңдай бастады.
Уақыт өте келе Қазақ университетінің іргесі нығая түсті. Жаңа кафедралар
мен факультеттер ашы-лып, орта мектептің жоғары сынып оқушыларына,
техникумдар мен жоғары оқу орындарына дәріс беретін үстаз мамандар, ғылыми
қызметкерлер әзірлеу қолға алынды. Бүгінде университет егемен
мемлекетіміздегі ғылым мен жоғары білімнің флагманы. Үжымның жылдар бойғы
ізденістері қомақты, өркениет талабына сай.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі №648 Жарлығы
бойынша университетке ұлттық жоғары оқу орны деген ерекше мәртебе берілді.
Универ-ситет жоғары кәсіптік білім саласында қызмет ету қүқын беретін
№0000001 мемлекеттік лицензияға ие. ҚазҮУ Халықаралық университеттер
ассоциациясына Қазақстан бойынша бірінші болып қабылданды, әрі Еуразиялық
университеттер ассоциациясы қүрылтайшыларының бірі. Университет — Еуразия
аймағындағы ірі ғылыми-ағарту орталығының бірі.
Университеттің кеп жылдық ізгі дәстүрі, негізі берік ғылыми мектептері
бар. Мүмкіншіліктері де мол. Университеттің қүрылым-жүйесінде 104 кафедра,
14 факультет, 7 ғылыми-зерттеу институты бар. Оқу процесі көп саты-лы жүйе
арқылы жүзеге асырылып, 120 мамандық бо-йынша бакалавр, магистр дипломдарын
иеленген мамандар дайындалады. 70-ке тарта мамандық бойынша докторлық және
кандидаттық ғылыми дәреже беретін отызға жуық диссертациялық кеңес жұмыс
істейді. Қасиетті қара шаңырақта маман даярлау ісіне ҰҒА академиктері,
Халықаралық жоғары мектеп академиясының академиктері, 300-ге тарта ғылым
докторы мен профессорлар, 800-ден астам ғылым кандидаты, доценттер
жүмылдырылған. Бүл жай ғана арифметикалық жиынтық емес. Олар -
университеттің өз ішінен түлеп үшқан ғалымдарының бірнеше буындары
қалыптастырған ірі де іргелі үлттық ғылыми мектептердің жетекші мамандары,
Қазақстан ғылымы мен жоғары мектебінің таңдаулы қайраткерлерінің тамаша
легі.
Үлттық университетте профессор-оқытушылардың, ғалым-ұстаздардың жеке
түлғасының да, қызметінің де орны ерекше. ҚР Президенті Нүрсүлтан Әбішұлы
Назарбаев Әл-Фараби атындағы Қазақ үлттық университетінің Құрметті
профессоры. Кез келген саланың, кез келген ортаның мерейін үстем етіп
тұратын тұлғалар болады. Елге үлгі боларлық, әрбір жүріс-түрысынан, іс-
әрекетінің өзінен өнеге алатын зиялы азаматтар қара шаңырағымыздың әр
факультетінен табылады. Айталық, филология факультеті үшін академик
З.Қабдолов, математиктер үшін академик А.Лукьянов, экономика факультеті
үшін академик Ж.Әубәкіров мақтаныш боларлық түлғалар. Бұл тұлғалардың ғалым
ретінде ғана емес, елге беделді қоғам қайраткері ретінде де танымал
болуының өзі біздің ұжым үшін үлкен мақтаныш.
Мен мұның бәрін мақтанышпен атай отырып, біздің университет атқарып
жатқан көптеген жүмыстарды айтқым келеді. Олар: бакалавриат-магистратура-
аспирантура-докторантура жүйесі бойынша оқыту; қазақ, орыс, ағылшын және
өзге тілдерде дәріс беру; кітап қоры өте мол ғылыми кітапхана; заман
талабына сай компьютерлендіру; интернет залы; қашықтықтан оқыту;
технологиялық парк... Барлығын санамай-ақ қояйын, өзге жоғары оқу
орындарымен салыстырғандағы тағы бір өте маңыз-ды жетістігіміз — ҚазҰУ-дың
дипломы шет мемлекеттерде де жарамды, қолданысқа ие.
ҚазҰУ-де оқу - студент үшін үлкен абырой ғана емес, зор жауапкершілік.
Бұл - белгілі академиктердің, профессорлардың, доценттердің, соның ішінде
шет елдерден арнайы шақырылған маман-оқытушылардың дәрістерін тыңдау,
семинарларға қатысу, сүйікті пәнің бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарымен
айналысу, студенттердің ғылыми конференцияларына қатысу, өлемдік Интернет
жүйесімен байланысуға мүмқіндік алу, электронды пош-таны, электронды
кітапханарсаталогын пайдалану, Студенттер сарайында өтетін түрлі мәдени іс-
шараларға қатысу, студенттік шақты әсем де сөулетті ҚазҰУ қалашығьш-да
өткізу. Ал үздік оқығандар Қазақстан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тамыры терең тарих
Терең сораптық штангалық қондырғы
Адамзат тарихының күре тамыры – мәдениет
Тарихы терең - Таразым!
Түркі халықатырының түп тамыры
Неміс классикалық философиясының тарихи тамыры
Жүрек-қан тамыры жүйесінің қызметі
“Бәйтерек” фото салонының Web сайтын құру
Ойлау мен сөйлеудің генетикалық түп тамыры
Жүрегімнің түбіне терең бойла..
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь