Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп пен есептілік жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктері

Кіріспе

1 БЮДЖЕТТІК ҰЙЫМДАРДАҒЫ ЕСЕПТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ.ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ» ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ

1.1 Бюджеттік ұйымдардағы есепті ұйымдастыру тәртіптері

1.2 «Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаментінің» сипаттамасы мен технико.экономикалық көрсеткіштері

1.3 « Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаментінің» есеп саясаты

2 БЮДЖЕТТІК ҰЙЫМДАРДАҒЫ ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

2.1 Бюджеттік ұйымдардағы активтер есебі

2.2 Бюджеттік ұйымдардағы міндеттемелер есебі

2.3 Бюджеттік мекемелердегі кірістер мен шығыстарды есепке алу тәртібі


3 БЮДЖЕТТІК МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

3.1 Бюджеттік мекемелердегі есептілікті дайындау және ұсыну

3.2 Бюджеттік мекмемелердегі есептілікті Қаржылық есептіліктің Халықаралық стандарттарына сәйкес құру

3.3 «Алматы қаласы бойынша Қазынашылық Департаментінің» Қаржылық есептілік құру методикасы және ерекшеліктері

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
бухгалтериялар мiндеттемелер және төлемдер бойынша жеке жоспарларының, тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтi) сатудан түсетiн ақшаның түсiмдер мен шығыстардың жоспарларын, мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтi) сатуынан түсетiн ақшаны есепке алуға және олардың есебiнен (бұдан әрi Ақылы қызметтер - ҚБШ) шығыстарды жүргiзуге, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес бюджеттік ұйымдарға арналған демеушiлiк, қайырымдылық көмектен түсетiн ақшаны есепке алуға және олардың есебiнен жұмсауға (бұдан әрi - демеушiлiк, қайырымдылық көмек - ҚБШ), Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес мемлекеттiк мекемеге жеке және (немесе) заңды тұлғалар олардың қайтарымдылығы не белгiлi бiр талаптар басталған кезде тиiстi бюджетке немесе үшiншi тұлғаларға (бұдан әрi - ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ) аудару шартымен беретiн ақшаны есепке алуға, шетел валютасымен операциялар жүргiзуi үшiн шетел валютасындағы шотқа (бұдан әрi - шетел валютасындағы шот) және бюджеттiк инвестициялық жобаның арнайы шоты (бұдан әрi - сыртқы қарыздың және байланысты гранттың бюджеттiк инвестициялық жобаның арнайы шоты) республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтiң) құны түрiнде түсетiн түсiмдерге және олардың жұмсалуына байланысты Нұсқаулыққа сәйкес операцияларды есепке алудың орындалуын жүзеге асырады.
Бюджеттік ұйымдардағы есеп бүгінгі таңда бюджеттік классификациялардың шоттар жоспарымен интеграциялануы мен бюджет орындауының қазынашылық жүйеге өтуіне байланысты қайта өрлеу жағдайында. Сонымен бірге, мемлекеттік сектордағы салалық есеп стандарттарының болмауы бюджеттік есептің қайта құрылуына бөгет келтіріп отыр.
Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары есепке алынатын объектілерді есепке алу және бағалаудың балама әдістерінің барлығының егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтиды, олардың ішінен бюджеттердің барлық деңгейлерінің барлық мемлекеттік мекемелері үшін бірыңғай болып табылатын, тәжірибелік қолдануға міндеттілерін есеп саясаты анықтайды. Есеп саясатына өзгерiстер мен толықтыруларды бюджеттiң атқарылуы жөніндегі орталық уәкiлеттi орган енгiзедi.
Бюджеттік ұйымдардағы шығындар сметасының орындалуы туралы ақпарат, істелінген жұмыстарға байланысты арнайы шығындардың нәтижелілігін айқындау мақсатында тек бюджеттік классификация баптары бойынша ғана емес, сонымен бірге әрбір бөлімшенің шығындарын қамти отырып, құрылуы тиіс.
Міне, осы айтылғандардың барлығы бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп пен есептілік жүйесін жетілдіру қажеттілігін туындатады. Қазақстан Республикасының Алматы қаласы бойынша Қазынашылық Департаментінің бухгалтерлік есеп және есептілік жүйелерінде қалыптасатын ақпараттардың шұғыл және нақтылық деңгейі оның саясатын жетілдіру бағытын айқындауда аса үлкен теориялық және тәжірибелік мәнге ие.
Міне осы жағдайлар, зерттеу тақырыбының өзектілігі мен оның тәжірибелік мәнін анықтайды.
Диплом жұмысының мақсаты мен міндеттері. Диплом жұмысының мақсаты бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп пен есептілік жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктерін қарастыру болып табылады.
1. Дербисов Е.Ж. Диалоги о бюджете переходного периода. – Алматы, қаржы-Қаражат, 1994 г. (220 бет)
2. Нефедов В.П. Практическое пособие по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях. – М: АО «ЦИПТ», 1993 г. (310 бет)
3. Радостовец В.К. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы, 1998 г. (158 бет)
4. Родионова В.М. Государственный бюджет СССР и его роль в сбалансированном развитии экономики. – М: Финансы и статистика, 1985 г. (195)
5. Справочник контролера – ревизора: Сборник нормативных документов по контроль-ревизионной работе. – М.: Финансы и статистика, 1991 г. (188 бет)
6. Просветкин Е.Д. Комплексная ревизия финансово – хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Учебное пособие. – М.: изд. ВЗФЭИ, 1982 (211 бет).
7. Просветкин Е.Д., Чекин В.Д. Комплексная ревизия финансово- хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. Учебное пособие. – М.: изд. ВЗФЭИ, 1986. (186 бет)
8. Просветкин Е.Д., Чекин В.Д., Васильева М.В. Ревизия и контроль. Учебное пособие. – М.: ВЗФЭИ, 1989. (120 бет)
9. Соловьев Г.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. М.: Финансы и статистика, 1983. (149 бет)
10. Черноморд П.В. Организация и проведение ревизий. М.: Финансы и статистика, 1985. (424 бет)
11. Фленов С.И. Организация и методика ревизий финансово-хозяйственной деятельности объединений (предприятий). – М.: Финансы и статистика, 1987. (199 бет)
12. «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің № 2732 Заң күші бар Жарлығы, 26 желтоқсан 1995 жыл. (366 бет)
13. Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексі. 24 сәуір 2004 жыл №548. (257 бет)
14. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексі, 1 қаңтар 2009 жыл. (90 бет)
15. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасының Кодексі, 30 қаңтар 2001 жыл № 155. (25 бет)
16. Азаматтық кодекс. (200 бет)
17. Бухгалтерлік есеп стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп бойынша Ұлттық комиссиясының Қаулысы, 13 қараша 1996 жыл № 3. (12 бет)
18. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының Заңы, 26 желтоқсан 1995 жыл № 2732. (150 бет)
19. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі қазынашылық Комитетінің сұрақтары, ҚР Үкіметінің Қаулысы 24 мамыр 1999 жыл № 626. (216 бет)
20. «2009 жылғы республикалық бюджет туралы» Қазақстан Ресубликасының Заңы, желтоқсан 2008 жыл (63 бет)
21. Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің қаржы ұйымдарындағы жергілікті бюджеттің орындалуының бухгалтерлік есебі бойынша 1998 жылғы 4 маусымдағы № 288 Ережесі. (136 бет)
22. Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен қаржыландырылатын ұйымдардағы бухгалтерлік есеп бойынша 1998 жылғы 27 қаңтардағы Ережесі (өзгертулер мен толықтырулармен). (189 бет)
        
        бухгалтериялар мiндеттемелер және төлемдер бойынша жеке жоспарларының,
тауарларды (жұмыстарды, ... ... ... ... ... мен ... ... мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
(жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтi) сатуынан түсетiн ақшаны есепке алуға
және ... ... ... әрi ... ... - ҚБШ) ... Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес бюджеттік
ұйымдарға ... ... ... көмектен түсетiн ақшаны есепке
алуға және олардың есебiнен жұмсауға (бұдан әрi - ... ... - ҚБШ), ... ... ... ... ... мекемеге жеке және ... ... ... ... не ... бiр ... ... кезде тиiстi бюджетке
немесе үшiншi тұлғаларға (бұдан әрi - ақшаны уақытша ... ... ... ... ... ... ... шетел валютасымен операциялар
жүргiзуi үшiн шетел ... ... ... әрi - ... ... және ... ... жобаның арнайы шоты (бұдан әрi - сыртқы
қарыздың және байланысты гранттың бюджеттiк инвестициялық ... ... ... ... ... ... көрсетiлетiн
қызметтiң) құны түрiнде түсетiн түсiмдерге және олардың ... ... ... ... ... ... орындалуын жүзеге
асырады.
Бюджеттік ұйымдардағы есеп бүгінгі таңда бюджеттік классификациялардың
шоттар жоспарымен ... мен ... ... ... жүйеге
өтуіне байланысты қайта өрлеу жағдайында. Сонымен бірге, мемлекеттік
сектордағы салалық есеп ... ... ... есептің қайта
құрылуына бөгет келтіріп отыр.
Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары есепке
алынатын ... ... алу және ... ... ... ... ... қамтиды, олардың ішінен бюджеттердің
барлық деңгейлерінің барлық мемлекеттік мекемелері үшін бірыңғай болып
табылатын, тәжірибелік ... ... есеп ... ... ... ... мен ... бюджеттiң атқарылуы жөніндегі
орталық уәкiлеттi орган ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарға байланысты арнайы шығындардың нәтижелілігін айқындау
мақсатында тек бюджеттік классификация баптары бойынша ғана емес, сонымен
бірге әрбір ... ... ... ... ... ... осы ... барлығы бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік
есеп пен есептілік жүйесін жетілдіру қажеттілігін туындатады. ... ... ... ... ... ... есеп және есептілік жүйелерінде қалыптасатын ... және ... ... оның саясатын жетілдіру бағытын айқындауда аса
үлкен теориялық және тәжірибелік мәнге ие.
Міне осы жағдайлар, ... ... ... мен ... ... анықтайды.
Диплом жұмысының мақсаты мен міндеттері. Диплом жұмысының мақсаты
бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп пен есептілік ... ... ... ... ... ... сәйкес диплом жұмысын жазу барысында ... ... ... ... есеп және ... ... теориялық-
әдістемелік негіздерін зерттеу;
- «Қазынашылық Департаментінің» технико-экономикалық көрсеткіштерін
талдау;
- «Қазынашылық Департаментінің» есеп саясатымен танысу;
- Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есептің ... ... ... ... ... ... ... объектілерін анықтау;
- Бюджеттік ұйымдардағы есептілікті дайындау және ұсыну ерекшеліктерін
қарастыру.
Зерттеу объектісі Алматы қаласының «Қазынашылық Департаменті» болып
табылады.
Зерттеу пәні ... ... ... ... есеп ... ... болып табылады.
Диплом жұмысының теориялық және әдістемелік негізі отандық және шет
елдік ... ... есеп пен ... ... ... қатысты еңбектері, заңдылық және нормативтік ... есеп пен ... ... ... ... табылады.
Жұмыстың көлемі мен құрылымы. Диплом жұмысы кіріспе, үш бөлімнен,
қорытынды, пайдаланылған ... ... ... ... ... ҰЙЫМДАРДАҒЫ ЕСЕПТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ
«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ» ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Бюджеттік ұйымдардағы есепті ұйымдастыру тәртіптері
Бюджеттік ... ... ... ұйымдастыру республикалық және
жергiлiктi бюджеттердiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер, ... ... ... ... ... ... және төлемдер бойынша жеке жоспарларының, тауарларды
(жұмыстарды, көрсетiлетiн ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды,
көрсетiлетiн қызметтi) сатуынан түсетiн ақшаны ... ... және ... ... ... Қазақстан Республикасының заңнамалық
актiлерiне сәйкес мемлекеттiк мекемелерге арналған демеушiлiк, қайырымдылық
көмектен ... ... ... ... және ... ... ... Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес мемлекеттiк мекемеге
жеке және заңды тұлғалар олардың қайтарымдылығы не ... бiр ... ... ... ... ... үшiншi тұлғаларға аудару шартымен
беретiн ақшаны есепке алуға, ... ... ... ... ... ... ... және бюджеттiк инвестициялық жобаның арнайы шоты
республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтiң)
құны түрiнде ... ... және ... ... ... есепке алудың орындалуын жүзеге асырады.
Бюджеттік мекемелердің бухгалтерлік есебінде операциялар мен оқиғалар
мемлекеттік мекемелердің ... есеп ... ... ... мекеменің басшысы бухгалтерлік есепті дұрыс жүргізу үшін
жағдайлар жасайды, есепке қатысы бар ... ... ... және ... құжаттар мен мәліметтерді есепке алу
үшін рәсімдеу мен ұсынудың тәртібіне ... ... ... ... ... ... ... есепті оның дербес
құрылымдық бөлімшесі болып табылатын ... ... ... ... бас бухгалтер басқаратын орталықтандырылған бухгалтериясы
жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... ... органмен келісім бойынша өз ... ... ... қызметінің ерекшелігін ескере отырып және
мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізуді және есеп саясатын
сақтай отырып, ... есеп ... ... ... ... ... ... беруі мүмкін.
Бухгалтерлік қызметтердің басшылары өз ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік
есеп пен қаржылық есептілік жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді ... есеп пен ... ... ... ... ... ... басшылыққа алады.
Бюджеттік мекеменің бас бухгалтері лауазымына басшы тағайындайды және
босатады және ... ... ... ... ... ... бас ... барлық жүзеге асырылатын шаруашылық
операцияларының бухгалтерлік есеп шотында көрінуі мен бақылануын, шұғыл
операцияның ұсынылуын, ... ... ... ... ... ... [2].
Бас бухгалтер мемлекеттік мекеме басшысымен бірлесіп банк құжаттарына
және материалдық құндылықтарды және ақша қаражатын ... мен ... ... ... ... қаржы міндеттемелері мен ... алу ... ... қол ... бухгалтер атқаратын лауазымынан босатылған (жұмыстан шығарылған,
басқа жұмысқа ... ... ... Қазақстан Республикасы
еңбек заңнамасына сәйкес ... ... бас ... ... ... ... ... мекеме басшысының бұйрығымен
тағайындалған қызметкерге істерді тапсыру жүргізіледі.
Істерді ... бас ... және ... ... ... ... және ... мемлекеттік мекеме басшысының
бұйрығы негізінде жүргізіледі. Бұйрықта бухгалтерлік ... ... ... ... екі ... ... тиіс; тапсырушы мен
қабылдаушының еңбекақы төлеу ... ... ... ... ... кезеңінде қол қою құқығы кімге берілетіні
көрсетіледі, бұл ретте қабылдаушы ... қол қою ... ... ... ... ... ... тапсырушы қол қоятыны
келісілуі тиіс.
Істерді тапсыру процесінде осы ... ... ... жағдайы және есеп мәліметтерінің дұрыстығы анықталады, бұл ретте
істерді қабылдаушы мен ... ... ... ... ... жасалады.
Бухгалтерлік қызмет істерін тапсыру соңғы ... ... ... ... ... актісінде істерді беруді жүзеге
асыру күні көрсетілуі тиіс.
Істерді қабылдау және тапсырудың басында ... ... ... ... бар ақша ... сақталуына тиісті жағдайлар
қамтамасыз етілген бе, кассада сақталатын басқа құндылықтар бойынша жағдай
және ... ... ... ... чек кітапшаларының,
қолданылмаған ... ... ... жағдайы тексеріледі.
Кассадағы қолма-қол ақшаның қалдығын тексеру ... ... ... ақша ... ... ... ... шығыс және кіріс ордерлерінің
нөмірлері мен күні көрсетіледі) бухгалтерлік қызмет істерін ... ... ... ... ... не ... операцияның жүргізілуіне
жауап беретін тұлға қол қояды. Істерді қабылдау және тапсыру ... ... ... ... ... жағдайы, есептеу баптары
балансының жағдайы (дебиторлық және кредиторлық берешектің ... ... ... ... ... ... ... берешектің
болуы, өзара есептесудің салыстыру актісінің ... ... ... сомалардың болуы), сондай-ақ мемлекеттік мекеменің ... ... ... ... ... ... есептің сапасы)
тексеріледі.
Бұдан басқа қабылдап алу-беру актісінде:
- бухгалтерлік қызметте есепті ұйымдастырудың жағдайы (штат, оның
жинақталуы, ... ... ... ... бухгалтерлік
есеп пен есептілік бойынша нұсқаулық материалдардың болуы, бухгалтерлік
кітаптармен, есеп пен ... ... ... ... ... қалыптасуы;
- есептің, бухгалтерлік есептіліктің алғашқы құжаттамасының жағдайы;
- есеп пен ... ... ... үшін ... ... ... ресімделуінің және сақталуының дұрыстығы, мұрағаттың
жағдайы көрсетіледі.
Бюджеттік ... ... ... ... ... есеп пен ... ... саласындағы
Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын, қаржыландыру жоспарының
орындалу барысын, ұйымдармен, мемлекеттік ... және ... ... ... ақша ... мен ... құндылықтардың
сақталуын бақылау үшін толық және нақты ақпаратпен мемлекеттік мекемелерді
қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... және қаржылық
есептілікті жасау үшін нұсқаулық құжаттармен қамтамасыз етуді ... ... ... ... ... ... есептің мемориалды-ордерлік нысаны
бойынша бухгалтерлік есепті жүзеге асырады [1].
Операция мен оқиғаларды жасау фактісін белгілейтін, дұрыс ... ... ... ... ... ... көрсетуге
негіз болып табылады. Алғашқы құжаттар операцияны ... ... ... ... ... егер бұл ... болмаса операция мен оқиғалар
аяқталғаннан кейін тікелей жасалуы тиіс. Алғашқы құжаттардағы жазбалар ұзақ
уақыт бойы ... ... ... ... ... арқылы ғана
жүргізіледі. Алғашқы ... ... ... ... ... құжаттың атауы (нысандар); жасау күні; ұйым атауы немесе құжат кімнің
атынан жасалса, соның тегі мен аты-жөні; операция ... ... ... мен ... ... бірлігі (сандық және құндық шамада);операцияның
жасалуына ... ... және оның ... ... ... ... ... тектері, аты-жөндері және қолдары.
Алғашқы құжаттың электрондық нысаны қағаз жүзінде ... ... ... ... ... қолдарды қолданушы электрондық
қолтаңбаларды пайдалану және қол ... ... ... ... ... және ... ... тиіс.
Мемлекеттік мекемелер электрондық тасымалдағыштарда алғашқы құжаттарды
және бухгалтерлік есептілік тіркелімдерін жасау кезінде ... ... үшін ... ... ... қағаз тасығыштарда
дайындауы тиіс. Алғашқы құжатта мынадай қосымша ... ... ... ... ... ... ... құжатпен тіркелген
операция жасау үшін негіздеме, құжатталатын операциялардың сипатымен
анықталатын басқа ... ... ... ... ... арналған құжаттарда осы
құндылықтарды алғаны жөніндегі ... ... ... ... ... ... үшін құжаттарда – тиісті тұлғалардың жұмыстарды
қабылдау растамасы ... ... ... ... бөлімде де, сандық мәліметтерде де
келісілмеген түзетулер мен тазартуларге жол берілмейді.
Алғашқы құжаттарда қателер ... емес ... ... ... сызып
тастау жолымен түзетіледі және сызып тасталғанның үстінен дұрыс ... ... жазу ... түзетіледі. Сызып тастау бұрынғы жазылғанды
оқитындай етіп, жіңішке сызықпен жүргізіледі. Алғашқы құжатта қатені ... ... ... ... және құжатқа қол қойған тұлғалардың
қолымен, түзету енгізу мерзімін көрсету арқылы расталуы тиіс. Кассалық ... ... ... ... ... жол ... алу тіркелімдерінде жазбалар үшін негіз ... ... ... бас ... ... және мемлекеттік мекеменің басшысы
бекіткен мерзімде бухгалтерлік қызметке беріледі.
Материалдық жауапты тұлғалар алғашқы құжаттарды екі ... ... ... Қаржы министрлігі Қазынашылық департаментінің 1998
жылғы 1 желтоқсандағы № 548 бұйрығымен ... ... ... бухгалтерлік құжаттама нысандары альбомының 442-нысанына ... ... ... алу ... (кіріс және шығыс құжаттары бойынша
жеке толтырылады) екі данада тауар-материалдық құндылықтардың кірісі және
шығысы бойынша ... ... ... ... жауапты тұлғаның
қатысуында ұсынылған алғашқы құжаттардың ... ... ... ... бір ... бас ... қолымен
материалдық жауапты тұлғаға қайтарылады, ... дана ... ... ... Ақша қаражатының және ... ... ... тұлғалармен Нысандар альбомының 321-нысаны бойынша толық
материалдық жауапкершілік туралы жазбаша шарт жасалады.
Бухгалтерлік қызметке түскен алғашқы ... ... ... ... ... ... толықтығы мен дұрыстығы, деректемелердің
толтырылуы), мазмұны ... да ... ... ... ... қисынды үйлесімі) тексеруге жатады.
Тексерілген және есепке алынған құжаттар операцияларды жасау күні
бойынша жүйеленеді және ... ...... альбомының
нысандары бойынша жинақтау ведомостерімен ресімделеді, ... ... ... ... ордер – Нысандар альбомының 381 нысанды ... ... ... ... ордер – Нысандар альбомының 381 нысанды мемлекеттік
мекемелердің кодтарындағы қаражаттың қозғалысы жөнінде ... ... ...... ... 381 ... ақылы
қызметтердің қолма-қол ақшаны бақылау шоты (бұдан әрі - ҚБШ), ... ... ҚБШ, ақша ... ... орналастыру ҚБШ, шетел
валютасындағы шоттағы және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша ... ... ... шоттарындағы ақша қаражатын есепке алу
жөніндегі жинақтау ведомосі;
5-мемориалды ордер – Нысандар ... 405 ... ... ... ... ... ведомостерінің жиынтығы;
6-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 408 нысанды ұйымдармен есеп
айырысу бойынша жинақтау ... ...... ... 408 ... аванстық төлемдер
тәртібіндегі есеп айырысу бойынша жинақтау ведомосі;
8-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 386 ... есеп ... ... есеп ... ... ... ведомосі;
9-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 438 нысанды ұзақ мерзімді
активтердің шығып қалуы мен орын ауысуы бойынша жинақтау ... ...... ... 438 нысанды арнайы киім-
кешекті және жеке пайдаланудағы басқа да заттардың шығып ... мен ... ... ... ... ордер – Нысандар альбомының 398 нысанды тамақ
өнімдерінің ... ... ... ... ... ордер – Нысандар ... 411 ... ... ... бойынша жинақтау ведомостерінің жиынтығы;
13-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 396 ... ... ... ... ведомосі;
14-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 406 ... ... үшін ... есеп ... ... ... ... ордер- Нысандар альбомының 409 нысанды айырбасталмайтын
операциялардан кірістерді есептеудің жинақтау ведомосі;
16-мемориалды ...... ... 409-а ... ... көрсетілетін қызметтерді) сатудан ... ... ... ... – Нысандар альбомының 409-б ... ... ... ... ... жинақтау ведомосі;
18-мемориалды ордер - Нысандар ... 409-в ... ... ... ... есептеудің жинақтау ведомосі;
19-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458 нысанды ... ... ... ... ... – Нысандар альбомының 458-а нысанды ... ... ... ... ... ... ордер – Нысандар альбомының 458-б нысанды активтерді
басқару бойынша шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі;
22-мемориалды ...... ... 458-в ... өзге
операциялар бойынша шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі.
Қалған операциялар және «Сторно» ... ... ... 274 ... жеке ... ордерлер жасалады, олар әр ай үшін
23-тен бастап жеке нөмірленеді.
Жеке мемориалды ордерлер операцияны жасау шамасына ... ... ... ... (алғашқы құжатты алғаннан кейін), жеке ... де, ... ... ... негізінде де жасалады. Мемориалды
ордерде қосалқы шоттарды ... бір ... ... ... ... ... ... шоттың кредиті бойынша немесе бір қосалқы шоттың дебеті
бойынша және бірнеше қосалқы шоттардың кредиті бойынша немесе керісінше ... ... ... ... ... ... қосалқы шоттардың дебеті
бойынша операция сипатына қарай жазылады[7].
Мемориалды ордерлерге бас бухгалтер мен оның орынбасары және орындаушы
қол ... ... ... ... альбомының 308 нысанды «Басты-
журнал» кітабында тіркеледі. «Баст-журнал» кітабындағы есеп әдетте ... ... ... ... ... ... қорытынды балансына сәйкес жыл
басындағы сома қалдықтарының жазбаларымен ... Онда ... ... ... ... ... жүргізіледі, ал жинақтау ведомостерінің
мемориалды ордерлерін жасау ... ... бір рет ... ... сомасы алдымен «Ордер бойынша сома» бағанына, ... ... ... ... ... мен ... ... Бір айда
айналымдардың сомасы дебет бойынша да, кредит бойынша да, ... ... ... ... бойынша сома» бағанының қорытындысына тең болу керек.
Бір ... ... ... ... жолда әрбір қосалқы шот бойынша келесі
айдың басындағы қалдық шығарылады.
Талдамалы есеп ... алу ... ... ... ... және ... ... алу тіркелімдерінде) жүргізіледі.
Бухгалтерлік кітаптарда жазбаға дейін барлық беттер ... ... ... ... бас ... қолымен: «Осы кітапта
барлығы ___ бет (парақ) нөмірленді» деген жазу ... ... КО-4 ... және 440 нысанды кассалық кітап, Нысандар
альбомының 449 нысанды еңбек кітапшаларының бланкілерін ... ... ... ... да бау ... және ... ... мастикалық мөрмен басылуы
тиіс, КО-4 және Нысандар ... 440 ... ... ... ... ... және бас бухгалтердің ... ... ... ... 449 ... мемлекеттік мекеме басшысы қол қоюы
тиіс.
Әр кітапта мемлекеттік мекеме, орталықтандырылған бухгалтерияның атауы
және кітап ашылған жыл жазылады. ... онда ... ... шоттардың
мазмұны болуы тиіс. Жазбаларды кітаптың басқа бетіне көшіргенде, осы
қосалқы шот ... ... жаңа ... ... отырып жазуларды көшіру
туралы белгі жасалады.
Бухгалтерлік есеп кітаптары жыл өткенен кейін бос беттер болған ... ... ... жазу үшін ... ... Бұл ... екі жылда бір рет мұрағатқа тапсырылады.
Карточкалар (активтер бойынша карточкалардан басқа) әр шот бойынша
жеке жүргізілетін Нысандар ... 279 ... ... ... ... ... алу карточкалары Нысандар альбомының ОС-10
нысанды ... ... алу ... ... ... ... ... сақталады, олар онда қосалқы шоттар бойынша
іштей материалды жауапты ... ... ... ... ... ал
орталықтандырылған бухгалтерияларда қызмет көрсететін мемлекеттік мекемелер
бойынша да орналасады.
Материалдарды есепке алу ... ... ... ... тіркелімдерімен және басқа бухгалтерлік құжаттармен бірге ... ... екі ... бір рет мұрағатқа тапсырылады. Жыл бойы шығып қалған
активтерді есепке алу ... ... ... ... альбомының ОС-10 нысанды активтерді есепке алу бойынша
түгендеу карточкаларының тізімдемесі ... ... ОС-6, 8, 9 ... түгендеу карточкасы бойынша мүкәммалды есептен шығару ... ... ... ... ... ... ... тапсыру кезінде олар жеке ... ... онда ... және есептен шығарылған ... ... ... ал
орталықтандырылған бухгалтерияларда одан басқа қызмет көрсетілетін
мемлекеттік мекеменің атауы да ... есеп ... ... ... ... алғаннан кейін келесі күннен ... ... ай ... ... ... есеп ... айналымдар
қорытындысы саналады және қосалқы шоттар бойынша қалдықтар шығарылады.
Өткен жыл үшін бухгалтерлік есеп жазбаларында ... ... ... ... ... осы ... ордердің мәліметтерін өзгертуді талап ... ... ... сәтке дейін осы есепті кезеңде анықталған
қате сызылып ... оқу ... ... емес мәтінді немесе соманы жіңішке
сызықпен сызу жолымен түзетіледі және сызып тастағанның ... ... мен сома ... Бір уақытта бас бухгалтердің қолтаңбасымен
жолақта тиісті ... ... ... ... ... жасалады;
2) мемориалды ордердегі қатеден туындаған бухгалтерлік балансты ұсыну
сәтіне дейін анықталған қате сипатына қарай қосымша ... ... ... ... ... ... түзетіледі; баланс ұсынылған есеп
кезеңіндегі бухгалтерлік есеп жазбаларында анықталған ... ... дәл ... ... ... түзету бойынша қосымша
бухгалтерлік жазбалар, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... оларда қалыпты
деректемелерден басқа осы мемориалды ордермен түзетілетін нөмірлерге және
мемориалды ордердің ... ... ... [5].
Синтетикалық және талдамалы есеп ... ... ... ... ... үшін ... синтетикалық шотпен
біріктірілетін сараптама шоттарының әр тобы ... ... ... ... 285, ... 326-НА, 326-ИН және 326-БА ... ... ... Айналымдардың қорытындысы және әрбір талдамалы шот
бойынша айналым ведомостерінің ... ... ... Нысандар альбомының 308 нысанды «Басты-журнал» кітабының осы қосалқы
шоттарының қалдықтарымен салыстырылады.
Айналым, оның ішінде ... ... ... ай сайын жасалады.
Нысандар альбомының 326-ОС, 326-НА, 326-ИН, 326-БА нысандарындағы айналым
ведомостеріндегі жазбалар бірнеше жыл бойы ... ... ... ... ... ... тіркелімдерінде
синтетикалық және талдамалы шоттар ... ... ... ... ... және ... жылдағы есеп тіркеліміне
толық сәйкестікте жыл ... ... ... ... бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі қаржылық есептілікті қабылдау
кезінде қорытынды баланста түзетулер жасаса, онда тиісті жазбаша өкімнің
негізінде бұл ... ... ... ... бухгалтерлік есебінің
тіркелімдеріне де ... ... ... ... ... ... ... тіркелімдеріне де (кіріс қалдықтарын өзгерту жолымен)
енгізіледі.
Әрбір есептік ай өткенен ... ... ... ... ...... ... оларға қатысты құжаттармен бірге
хронологиялық тәртіппен іріктелуі және түптелуі тиіс. ... саны ... ... ... үш айда бір ... ... болады. Мұқабада:
мемлекеттік мекеменің немесе ... ... ... ... ... мен ... ... есепті кезең жыл мен ай;
мемориалды ... ... және ... ... ... ... саны
жазылады.
Мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры
және мұрағаттар туралы заңнамасында ... ... ... ... ... ... тіркелімдерін қағаз және электрондық
тасығыштарда, қаржылық есептілікті, есеп деректерінің электрондық ... ... ... ... ... есеп ... ... сақталуын, олардың рәсімделуін және мұрағатқа тапсырылуын
мемлекеттік мекеменің бас ... ... ... құжаттар, бухгалтерлік есеп тіркелімдері, қаржылық есептілік
мұрағатқа тапсырғанға дейін бухгалтерияда арнайы ... ... ... бас ... ... ... сақталуы тиіс.
Мемлекеттік мекеменің бухгалтерлік ... ... ... ... ... ішінде сақталады. Сақтау ... ... ... ... ... ... тапсырылады. Мұрағатқа
істердің тапсырылуын растайтын құжаттар үнемі ... ... ... ... ... немесе жойылған жағдайда мемлекеттік мекеме
басшысы тергеу органдарының, күзеттің және мемлекеттік өрт ... ... ... ... ... ... жойылу себебін қызметтік
тергеу бойынша комиссия тағайындайды.
Комиссия жұмысының нәтижелері актімен (еркін нысандағы) ... ... ... қол қояды және мемлекттік мекеме басшысы бекітеді.
1.2 «Алматы ... ... ... ... ... ... ... Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің
Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаменті ... әрі – ... ... ... және ... бюджеттердің атқарылуына
қызмет көрсету, республикалық және ... ... ... ... ... алу, ... ету ... және мемлекеттік
мекемелердің қолма-қол ақшаның тиісті ... ... мен ... ... ... операцияларды өткізу саласында функцияларды
жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... әрі – ... аумақтық бөлімшесі болып табылады.
Департамент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын
және заңдарын, ... ... ... мен ... Қазақстан Республикасы Қаржы ... және ... ... ... (өкімдерін), өзге де ... ... осы ... ... ... мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды
тұлға болып табылады, өз атауы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ заңнамаға сәйкес
республикалық және жергілікті бюджеттердің есебінен ұсталатын мемлекеттік
мекемелерді ... ... ... ... ... ақшамен қамтамасыз
ету үшін ұлттық және шетел валютасында шоттары болады.
Департаменттің мемлекеттік мекеменің нысанындағы заңды тұлғалар болып
табылатын, Қазақстан ... ... ... және ... ... ... бөлімшелері – қаладағы аудандық қазынашылық
басқармалары бар, олардың өз атауы мемлекеттік тілде жазылған мөрлері ... ... ... ... сондай-ақ Қазақстан
Республикасы заңнамасына сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттердің
есебінен ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
шоттары болады [6].
Жұмысты тиімді ұйымдастыру мақсатында ... ... ... және ... ... ... ... көрсету
саласында аумақтық бөлімшелерді бюджеттік ... ... ... ... тексеруді жүргізеді, сондай-ақ аумақтық бөлімшелерінің
оларға белгіленген тәртіппен жүктелген функцияларды тиісінше ... ... ... ... өз ... түседі.
Департамент өз қызметінде мемлекеттік ... ... ... оларды
жергілікті бюджеттер бойынша үйлестіру, жергілікті бюджеттердің шоттарын,
республикалық және жергілікті бюджеттердің есебінен ұсталатын ... ... ... ... ... және олардың есепке
алуын жүргізу мәселелері бойынша жергілікті атқарушы және ... ... ... ... өз құзіретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген
тәртіппен, Департамент бастығының немесе оның ... ... ... ресімделетін жеке қолданыстағы құқықтық актілерді ... ... ... және оның штат ... ... ... ... Қазынашылық комитетінің төрағасы бекітеді. Департаменттің
құрылымын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Жауапты хатшысы
бекітетін ... ... ... ... ... министрлігінің
Қазынашылық комитетінің төрағасы бекітеді. Департаменттің штат саны ҚР ҚМ
бекіткен штат саны ... ... ҚР ҚМ ҚК ... бекітеді.
Департаменттің заңды мекен-жайы: индекс 050000, Алматы қаласы, Желтоқсан
көшесі, №83 ... ... ... – “Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қазынашылық комитетінің Алматы қаласы бойынша ... ... ... Осы ... ... құрылтай құжаты болып
табылады. Департаменттің қызметін қаржыландыру ... ... ... асырылады. Департаментке кәсіпкерлік субьектілерімен
Департаменттің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау ... ... ... ... ... ... ... міндеттері республикалық бюджеттің атқарылуына
бақылау жүргізуді және жергілікті бюджеттердің атқарылуына қызмет көрсетуді
ұйымдастыруын жақсартуды жүзеге асыру. ... ... ... ... ... атқару бойынша операцияларды
есепке алуды қамтамасыз ету. Жергілікті ... және ... ... ... ... бюджет түсімдерін қайта бөлу ... ... ... ... және ... нормативтік құқықтық
базамен қамтамасыз етілген барлық деңгейдегі бюджеттердің ... ... ... мен дербестігін қамтамасыз
ету.
Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына қызмет көрсету
мәселелері бойынша алдын-ала және ағымдағы бақылауды қамтамасыз ету. ... ... ... және ... және қазынашылық органдары
жүйесіндегі ішкі бақылауды дамытуға және жетілдіруге қатысу. Ақпараттық
қауіпсіздік саласындағы ... ... ... ... сақталуын
қамтамасыз ету, ұйымдастыру және бақылау болып табылады.
Департамент заңнамада белгілеген тәртіппен ҚР ҚМ ҚК ... және ... ... ... және жергілікті
бюджеттердің қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік ... ... ... ... үшін ... ... пен
мәліметтер алуға көмектеседі. Сонымен қатар, бюджеттердің ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелер
жөніндегі бекітілген жоспарларға сәйкес ... ... ... ... ... ... жүжеге асыруға. Бюджеттердің
қаражаты ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп туралы заңнамасының сақталуына ағымдағы
бақылауды жүзеге асыруға;
Қазынашылық ... ... ... ... ... және ... ... міндеттері мен функцияларын
орындау атқарылуын ұйымдастыру жөнінде функцияларын орындау ... ... ... ... ... ... ... құралдарында жолсыздықтар анықталған жағдайда ... ... ... ... және ... ... қатысты және оның
есебінен (олардың ... ... ... беру құқығынсыз) ұлттық және
шетелдік валютада банктік операцияларды, сонымен ... ... ... ... ... түсімдер бойынша операцияларды
және мемлекеттік мекеме жеке немесе ... ... ... қайтарып алу
шартында беретін ақша бойынша мынадай ... ... ... шоттарын ашу, жабу және жүргізу;
2. есеп операциялары – төлеуге берілетін шоттардың ... ... ... ... Республикасының Бюджеттік кодексінің және қабылдануы ҚР
Бюджеттік кодексінде қарастырылған бюджеттің атқарылу ... ... да ... ... ... талаптарының бұзылу кезінде бюджеттік
бағдарламалар әкімшісін ... ... ... Өз ... ... қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің
қаржылық тәртіпті сақтауын бақылауды жүзеге асыру керек. Біріңғай ... өзге ... ... асыруға құқығы бар.
Департамент мүлкі. Департаменттің жедел басқару құқығындағы мүлкі
болады. Департаментке бекітіп берілген мүлік ... ... ... ... және ... ... ... оған мемлекет
тапсырған мүліктің есебінен, сондай-ақ құны Департаменттің теңгерімінде
көрсетілетін өзге де ... ... ... ... ... ... өз бетінше иеліктен
шығаруға немесе оған өзге тәсілмен билік жүргізуге құқығы жоқ. ... ... ... жағдайларда және шекте Департаментке мүлікке билік
ету құқығы ... ... ... ... ... ҚР заңнамасына сәйкес
ҚР ҚМ ҚК төрағасының ... ... ҚР ... ... ... және қызметтен босататын бастық басқарады. Бастықтың ҚР
заңнамасына сәйкес Департамент бастығының ... ... ҚР ҚМ ҚК ... ... және ... ... орынбасарлары болады.
Департаменттің бастығы Департаменттің құрылымдық және ... ... ... және ... ... қатар,
Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуына және олардың ... ... ... жеке ... ... ... өз ... департаменттің құрылымдық және аумақтық
бөлімшелері басшыларының ... мен ... ... ... Департаменттің құрылымдық және аумақтық
бөлімшелердің қызметкерлерін қызметке тағайындайды және ... ... ... ... жаза қолданады. Қазынашылық
комитетінің төрағасы бекітетін ... ... және ... ... ... ... туралы ереженің және Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Жауапты тұлғасы ... ... және штат ... ... ... етеді және оларды ҚР ҚМ
ҚК төрағасына ... ... ... ... ... ережені, сондай-ақ Департаменттің аудандық, қалалық және қаладағы
аудандық қазынашылық басқармалары туралы ... және ҚР ҚМ ... ... құрылымның негізінде Алматы қаласындағы ... ... ... ... ... ... және штат
кестесін бекітеді. Заңнамада белгіленген тәртіппен ... ... ... ... демалыс беру, материалдық көмек
көрсету, оларды даярлау (қайта даярлау), олардың ... ... ... үстемақы төлеу және сыйлық беру мәселелерін шешеді [9].
Департаменттің бұйрықтарына қол қояды заңнамаға ... ... ... және өзге де ... білдіреді. Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құзіреттерді іске асырады.
Бастық болмаған уақытта оның ... ҚР ... ... ... бірі ... ... ... орган болып табылатын алқасы болады. Алқаның сандық және дербес
құрамын ... ... ... және ... ... ... ҚР ҚМ ҚК ... келісімі бойынша Департамент
бастығы бекітеді.
Департамент алқасы өз ... ... ... ... ... ... кассалық атқарылуын бақылау, қабылданған ... ... ... ... ... және ... ... жұмысы туралы есептерді, сондай-ақ алқалық қарауды
талап ететін басқа мәселелер туралы шешімдерді тыңдайды. ... ... ... ... ... ... Алқа
мүшелерінің арасында дайытар тең болған жағдайда Алқа төрағасы ... ... құру және ... ісі бойынша әрекеттер Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Төлемдерді бекіту басқармасы. Басқарманың негізгі міндеті мемлекеттік
бюджеттің орындалуына ... ... ... ... ету ... Және ол келесі функцияларды орындайды:
• республикалық бюджет бойынша төлеуге берілетін шоттар деректеріне
бағдарламалық бақылауды жүзеге асыру;
• жергілікті ... ... ... ... шоттар деректеріне
бағдарламалық бақылау жасау;
• мемлекеттік мекемелердің шоттары бойынша төлеуге берілетін шоттар
деректеріне бағдарламалық ... ... ... ... бюджет бойынша берілетін шоттарды қайта енгізуді
жүзеге асыру;
• Жергілікті ... ... ... берілетін шоттарды қайта
енгізуді жүзеге асыру;
• Мемлекеттік мекемелер шоттары бойынша төлеуге берілетін ... ... ... ... ... ... ... берілетін шоттарды бекіту;
• Жергілікті бюджет бойынша төлеуге берілетін шоттарды бекіту;
• Мемлекеттік мекемелердің төлеуге берілетін шоттарды бекіту;
• 902 шоты ... ... ... төлемдерін бекіту;
• Бекітілген төлеуге берілетін шоттарды бақылау тобына тапсыру;
• Қаржы ... 902 ... ... ... есебін және
жүргізілген төлем тапсырмаларын тапсыру.
Қазынашылық комитетінен ҚБАЖ мен жұмыс істеуде қажетті ақпараттар мен
мәліметтер алу, ... және ... ... ... ... ... бекітуге қабылданған төлем
құжаттарына бақылауда жүзеге асыру және т.б. сол ... ... ... ... ... ... ие болады. Басқарма Қазынашылық
ұйымдардың қызметін ... ... ... ... ... және оның ... мен функцияларын орындауды
ұйымдастыру, ҚР заңдылықтарында көрсетілген өзге де ... ... ... ... ... ... ... бойынша уәкілетті
органнан, салық қызметі органынан, түсімдер бойынша уәкілетті ... ... ... ... қызмету органынан, республикалық және
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерден Басқарманың
қызметін орындау ... ... ... ақпарат, мәлімет, құжаттарға
сұрау салу және ... алу, ... ... де сапалы толтырылуын талап
ету және ... ... ... ... келетін құжаттарды орындауға
қабылдамау, нормативті-құқықтық актілер, қазынашылық әрекеті мен ... ... ... ұсыныстар жасау және сол де көптеген
басқа да ... ... ... ... ... ... Басқарма
құзіретіне жататын мәселелер бойынша бюджетті орындау бойынша уәкілетті
органмен, қаржылық және ... ... ... қатар ҚР ҚМ Қазынашылық
комитетімен қызметтік ... ... ... ... мен ... тәртіппен мұрағатқа ... ... ету мен ... ... ... да ... іске асыру жатады.
Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңдары мен нормативтік-құқықтық
актілерін қатаң сақтау, заңнамалық тәртіппен мемлекеттік ... ... ... ... қажет.
Бақылау және талдау басқармасы. Басқарма өзінің негізгі міндеттерін
іске асыру және функциясын атқару үшін ... ... ... ... ... ... мен ... басқармаларынан заңда
бекітілген тәртіппен жұмысқа ... ... мен ... ... ... ... ... жетілдіру және
міндеттерді орындауды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізуге құқықты.
Мониторинг және талдау бөлімі Алматы ... ... ... бақылау және талдау басқармасының құрылымдық бөлімшесі
болып табылады.
Мониторинг және талдау бөлімі өз қызметінде Қазақстан ... ... ... ... ... ... актілерін және Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... және басқа да нормативтік-құқықтық актілерді, ... ... ... ... ... ... ... да Төлемдерді
бақылау бөлімі басшылыққа алады. Бөлім өз ... ... ... ... комитетімен, Алматы қаласы бойынша ... ... ... және құрылымдық бөлімшелерімен
өзара қарым-қатынас жасайды [8].
Мемлекеттік ... ... ... Қазақстан Республикасының
заңнамаларына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ие ... Оның ішінде бюджетті
атқару бойынша уәкілетті органнан, республикалық және жергілікті бюджеттік
бағдарламалар ... ... ... ... ... ... ... мәлімет, құжаттарға сұрау салу және оларды алу,
құжаттарды негізгі де сапалы ... ... ету және ... актілерге қайшы келетін құжаттарды орындауға қабылдамау
жұмыстары жүргізіледі. ... олар ... ... ... мен оның ... ... ұйымдастыруда ұсыныстар жасау
құқығынсыз жүзеге аспайды. Басқарма құзіретіне ... ... ... ... уәкілетті органмен, басқа да қаржылық органдармен және
республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен ... ... ... Олар ... сақтайды, оларды тәртіппен мұрағатқа
өткізуді қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес,
әрекеттегі ... мен ... ... ... ... құпияны құрайтын мәліметтерді таратпайды және құпия сақтайды.
Әрекетті ұйымдастыру. ... ... ... ... ... бастығы қызметке тағайындап, босататын Басқарма бастығы
басқарады. Басқарма ... ... ... іске ... ... ... мен ... орындалуын, қызметкерлердің
қызметтік және еңбек тәртібін ... ... өз ... ... ... ... ... міндеттері мен қызметтерін жүзеге ... ... ... белгіленген құқытары. Басқарманың жергілікті атқару
бойынша ... ... ... ... органдарынан, республикалық және
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мекемелерден, әкімшілік етілмейтін
салық қызметі ... ... ... ... ... ... ... мәлімет құжаттарға сұрау салу және оларды алу, құжаттардың
негізгі де сапалы толтырылуын талап ету және әркеттегі нормативті ... ... ... ... ... ... қазынашылық әрекеті мен оның міндеттерін орындауды ... ... және тағы ... да көптеген құқытарға ие болады. Олар бөлім
құзіретіне жататын мәселелер ... ... ... ... ... ... және тағы ... мекемелермен, сонымен қатар Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетімен қызметтік ... ... ... оларды белгіленген тәртіппен ... ... ... ... ... ... ... басқа да құқықтарды іске асырады. әрекеттегі заңдары
мен нормативті құқықты актілерін ... ... ... ... мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерді ... ... ... жоқ ... ... ету ... Қаржылық қамтамасыз ету бөлімінің
негізгі міндеті ... ... ... ... мен төлемдер
бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын құру, мемлекеттік мекемелерді
міндеттемелер мен ... ... ... бекітілген жеке
жоспарларын орындау мен республикалық бюджет қаражаттарының жұмсалуына
алдын-ала, ... және ... ... ... ... болып табылады.
Қалалық аппараттарда және қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелерде
бухгалтерлік есеп ... ... мен ... ... жеке ... орындаумен байланысты бухгалтерлік,
статистикалық есеп беру мен басқа да ақпараттарды ... ... және ... ... ... ... оның негізгі функциясы –
Қазақстан Республикасының бюджеттік заңның және мемлекеттік сатып алулар
туралы ... ... ... болып табылады.
Қалалық аппарат пен қызмет ... ... ... үшін ... қаржылық және материалды-техникалық базалар ... ... ... жұмсалуы бойынша заңдылығын қадағалауды
қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік есеп пен ... үшін ... ... ... және ... ... ... мекемелер
басшыларының ұсыну кестесін бекітеді. Мемлекеттік ... ... ... ... соның ішінде: еңбекке жарамсыздық парағымен
қоса, жұмыс уақытының есеп табельдері, іссапар куәліктері, сәйкес бұйрықтар
(қызметкерлерді ... және ... ... міндеттерін жүктеу,
беліоген өтелім демалыстары, еңбек демалыстары, қызметкерлердің іссапарлары
және т,б, ... ... ... өтілін есептеу бойынша ... ... ... мен ... ... ... ... жалақысын, бюджетке, зейнетақы қорларына және тағы ... ... ... ... уақтылы есептеу мен аударуды жүргізеді.
1.3 « Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаментінің» есеп саясаты
«Қазынашылық департаментінің» есеп саясаты Қазақстан ... ... ... ... ... ... мекемелерде қаржы есептілігін құрастырғанда
және ... ... ... ... мекемелерге бірыңғай болып
табылатын принциптерді, ... ... ... мен практиканы
қамтиды.
«Қазынашылық департаментіндегі» бухгалтерлік есепті жүргізудің тәртібі
Бухгалтерлік есеп ережесімен және ... ... ... ... жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджетті атқару ... ... ... ... бойынша өз жүйесінің ... ... ... ... ... ... және мемлекеттік
мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізуді және есеп саясатын ... ... есеп ... жалпы ережелерді қолдану тәртібі ... ... ... ... ... ... Бухгалтерлік есеп
ережесіне сәйкес бухгалтерлік есептің мемориалдық-ордерлік нысаны бойынша
жүзеге асырады.
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары. ... ... ... ... ... ... ... бойынша жүзеге асырылады.
Ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанының аяғына дейінгі ... ... ... ... ... ... жойылады.
«Қазынашылық департаментіндегі» тура әдісті қолдана отырып, қаржыландыру
көздері бойынша бюджеттік ... ... ... туралы есепте
операциялық қызметтен ақшалай қаражаттарының қозғалысы туралы деректерді
ұсынады.
Дебиторлық ... ... ... ... ... ... ... мақсатты қолдануы бойынша есептерді
ұсынғанға дейін ... ... ... ... ... ... бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілерінің есебінде танылады.
Субсидиялар бойынша дебиторлық ... жеке және ... ... ... ... заңнамасына сәйкес қаражатты алған сәттен
бастап төлегенге ... ... ... ... көрсетіледі.
Зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақыны төлеуге бағытталған ... ... ... Мемлекеттік Орталыққа аударған сәттен бастап жеке
тұлғаларға зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақыны төлеу ... ... ... ... ... халықты әлеуметтік қорғау саласында
реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органда көрсетіледі [12].
Бюджеттік ... ... ... ... ... есеп ... соңында сатушылар мен тапсырыс берушілердің шарттары
бойынша күмәнді берешектерді өндіріп алу жөніндегі жұмыс нәтижелерін ескере
отырып, түгендеу ... ... ... қабылданған мемлекеттік
мекеме басшысының шешімі негізінде:
1) күмәнді берешектер бойынша төлем немесе тауарлар (жұмыстар және
көрсетілетін ... ... ... ... ... ... құрады:
- 180 күннен 1 жылға дейін - берешек сомасынан 50% көлемінде;
- 1 жылдан асқанда - берешек сомасынан 100% көлемінде.
Кейіннен ... ... ... ... ... ... онда күмәнді дебиторлық берешек бойынша резервтерді құру
жөніндегі ... ... ... қалпына келтіру керек;
2) мынадай:
- өндіріп алудан сот бас тартқан, оның ішінде талап арыздың мерзімі
өтіп кету ... ... оның ... ... ... ... жойғанда, сондай-ақ
таратушы балансты ... ... ... қанағаттандырылмаған;
- борышкердің қайтыс болуына байланысты міндеттеме тоқтаған жағдайда,
егер орындау борышкердің жеке ... ... ... ... өзге ... борышкердің тұлғасымен байланысты болса өндіріп
алуға үмітсіз дебиторлық берешекті есептен шығарады.
Қорлар. Қорлар бастапқы ... ... ... жазылуы
жоспарланған өзіндік құн бойынша жүзеге асырылатын, олардың нағыз орны ... ... ... үшін ... ... алуға, қайта өндіруге және
өзге де шығындарды қамтитын олардың нақты өзіндік құны бойынша көрсетіледі.
Басқа мемлекеттік ... ... ... ... ... ... баланстық құны бойынша танылады. Мемлекеттік мекемелермен
өтеусіз негізде ... ... ... ... ... құны болып
оларды алған күнгі қорлардың әділ өзіндік құны танылады.
Есеп жылының соңында қорлардың ... құны олар ... ... ... ... ... ... олардың сату бағасы
төмендегенде, ... ... құны ... жағдайлардағы оқиғалар мен ... ... ... мекеменің басшысымен ... ... ... ... ... ... ... тарату үшін немесе нақтылы құны бойынша тарату үшін
тауарларды өндіру процесінде тегін ... ... ... құны ... ... қорлар құнның ең аз ... мен ... ... құны ... ... Қалған қорлар екi шаманың ең кiшiсi
бойынша: өзiндiк құн және таза iске ... құн ... ... ... ... қалпына келтіру құнына немесе сатудың
таза құнына дейін қорлар ... ... ... ... Ағымдағы
қалпына келтіру құнына немесе сатудың таза құнына дейінгі ... ... ... резерв мемлекеттік мекеме басшысының ... ... ... қор ... ... үшін ... бір біріне
байланысты топтары бойынша жасалады.
Баланстан қорларды есептен ... ... ... ... ... табылатын қорлар үшін, сонымен
қатар ... ... үшін ... не ... бұл ол ... ма әлде өндірілді ме айырмасыз - шығындарды арнайы ... ... ... үшін - ... ... құны ... ... отырып
жүзеге асырылады.
Негізгі құралдар. Негізгі құралдардың объектісі бастапқы танылғанда
өзіндік құны бойынша, яғни нақты шығындары бойынша ... ... ... мемлекеттік мекемеден алынған ... ... құны ... ... құралдардың тапсырылатын баланстық
құнын таниды. Үшінші тараптан қайтарусыз негізде мемлекеттік мекемемен
алынған негізгі құралдардың ... құны ... ... ... түсу
күніндегі әділ құны танылады.
Негізгі құралдардың келесі есебін мемлекеттік мекеме нақты шығындар
бойынша есептеу моделін ... ... ... ... актив ретінде
бастапқы танылғаннан кейін негізгі құралдар объектісін есепке алу оның ... ... ... ... нәтижесінде кез келген
жинақталған шығындарды алып ... оның ... құны ... ... ... алғашқы құнының өзгеруі Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шешіміне сәйкес жүргізілетін активтерді бағалау жағдайларында
рұқсат етіледі.
Негізгі ... ... ... ... шығындар жөндеуге
және негізгі құралдардың объектілерін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... көрсетіледі.
Өндіру нормалары активті тану талаптарына сәйкес келгенде өндірудің
алғаш ... ... ... жағдайын жақсартатын құрылысқа
шығындар және негізгі құралдарды қайта жөндеуге ... ... ... және ... құрылыс есебіне жатқызылады.
Аяқталмаған құрылыс нақты ... ... ... ... ... ... пайдалануға тапсырылмаған ... ... ... ... ... ... ... балансына
ауысады. Пайдалануға тапсырылған және аяқталған құрылыстың объектілері
қабылдау ... ... ... жүргізілген шығындардың толық
көлемінде ұзақ мерзімді активтерді есепке алу ... ... ... ... ... ... қолдана
отырып, біркелкі есептеу әдісі бойынша негізгі құралдардың амортизациясын
ай ... ... ... ... ... ... ... мынадай:
1) монтаж жүргізу талап етілмесе, сатып алулар;
2) егер монтаж өткізу керек ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Шығып қалған негізгі құралдардың амортизациясын есептеу негізгі
құралдар объектісінің ... ... ... ... 1-нен ... ... негізгі құралдарының таратушы құны нөлге тең.
Негізгі құралдың ... 100% ... ... ... Әрі ... ... жарамды, негізгі құралдар
объектілерінің құны 100% ... ... ... ... тозу ... ... ... негіз бола алмайды.
Негізгі құралдың объектісі тұрып қалса ... ... ... ... қалу үшін ... ... ... амортизацияланғанға дейін
тоқтатылмайды.
Есеп жылының соңында өткізілген ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мекеме
басшысы бұйрығына сәйкес ... ... ... ... негізінде,
егер орны толтырылатын құн осы активтің ... ... ... ... ... құралдар объектісінің құнсыздану фактісі жазылады. ... ... ... ... ... түгендеу мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік
есебі мен қаржылық есептілігі ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Инвестициялық жылжымайтын мүлік. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк
бастапқы ... ... құн ... яғни нақты шығындар бойынша
көрсетіледі.
Егер объектінің ... жал ақы алу үшін ... ... ... ... ал ... – әкімшілік мақсаттарға, онда объектінің мұндай
бөліктері бір-біріне қатыссыз іске ... ... ... ... ... көрсетілген бөліктерін бөлек-бөлек ескереді. Егер де
объект бөліктерін жеке-жеке іске ... ... ... онда ... ... ... ... тек оның анағұрлым бөлігі әкімшілік
мақсаттарға ғана арналады [15].
Инвестициялық жылжымайтын мүлікті ... ... ... ... ... ... ... модельді қолдана отырып
жүзеге асырады: актив ретінде танылғаннан кейін ... ... ... ... алу кез ... ... ... және
шығындардың құнсыздануы нәтижесінде жинақталған кез келген оның ... ... ... ... ай сайын инвестициялық жылжымайтын ... тең ... ... ... ... үшін ... нормаларын қолдана отырып есептейді.
Инвестициялық жылжымайтын мүліктің таратушы құны нөлге тең.
Инвестициялық ... ... ... 100% ... ... ... ... мүліктің объектісі тұрып қалғанда немесе
белсенді қолданылмаса және шығып қалу үшін ... ... ... ... тоқтатылмайды.
Есеп жылының ... ... ... ... ... ... әкімшілерімен ... ... ... бұйрығына сәйкес құрылған ... ... ... егер орны ... құн осы ... ... ... болса, есепте инвестициялық жылжымайтын мүлік
объектісінің құнсыздану ... ... ... ... ... ... ... емес активтер. Материалдық емес активтер бастапқыда нақты
баға бойынша, яғни ... ... ... танылады.
Мемлекеттік мекеме материалдық емес активтердің құны ретінде
басқамемлекеттік ... ... ... емес ... ... ... ... Үшінші тараптан өтеусіз негізде
мемлекеттік мекемемен алынған материалдық емес ... ... ... ... емес ... алу күніндегі әділ құны танылады.
Мемлекеттік мекемемен материалдық емес актив құрылғанда:
1) зерттеу ... ... ... бойынша шығындар үнемі
шығындар болып танылады;
2) ғылыми әзірлемелер (ғылыми-зерттеу және тәжірибе – конструкторлық
жұмыстар, ғылыми зерттеулер, ...... ... және ... ... ... әзірлену кезіндегі шығындар активтерді тану
өлшемдеріне ... ... ... ... салымдар есебінің
шотына жатқызылады.
Күрделі салымдар ... ... ... өлшенеді. Аяқталмаған
және аяқталған, ... ... ... ... ... ... ... келесі жылдың балансына
ауысады.
Ғылыми жұмыстардың аяқталған және ... ... ... негізінде тану критерийлерін сақтағанда материалдық емес
есептің шотына жатады. Материалдық емес активтер тану критерийлеріне сәйкес
болмаған ... ... ... ... ... емес ... кейіннен есепке алу нақты шығындар жөніндегі
есептеу моделі бойынша: жинақталған ... және ... ... алып ... ... құн ... ... мекеме ай сайын амортизацияның жылдық нормасын қолдана
отырып, біркелкі ... ... ... емес ... ... емес ... жойылу бағасы нөлге тең.
Материалдық емес активтің құнынан 100% асқанда ... ... ... ... ... ... қорытындылары
бойынша, бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... ... ... түгендеу
комиссиясының актісі негізінде, егер орны толтырылатын құн осы активтің
баланстық ... ... ... ... ... емес активтің құнсыздану
фактісі жазылады. Түгендеу актісінде құнсыздану себептері көрсетіледі.
Қаржылық міндеттемелер. Қаржылық міндеттемелер бастапқы танылған кезде
мәміле ... ... ... әділ құны ... ... нәтижесіне тану ... әділ құны ... ... ... ... тануда, оларды
сатып алуға немесе шығаруға ... ... ... ... ... әділ құны ... ... мекемемен бастапқы танылғаннан кейін қаржылық
міндеттемелер пайыз ставкасының ... ... ... қолдана отырып, әділ
құны бойынша қаржылық нәтижеге ... ... ... ... құны ... ... ... қаржылық міндеттемені (немесе ... ... ол ... ... яғни ... көрсетілген
міндеттеме орындалғанда, жойылғанда немесе қызмет ету мерзімі өтіп кеткенде
есептен шығарып ... ... ... ... ... мен ... да төлемдер
сомаларын есептеуді Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес
жүзеге асырады.
Мемлекеттік мекеменің ... Есеп ... ... актісі
дебиторлармен және кредиторлармен Есеп айырудың актісіне анықтама сондай-ақ
Түгендеу комиссиясының ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалардың әкімшісіне ол туралы он
күннің мерзімінде хабарлай отырып шешім қабылдайды.
Түгендеу комиссиясының ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мекеме есеп
жылының соңында өндіріп ... емес ... ... есептен шығарады:
1) кредитор жойылған жағдайда;
2) егер қарыздан ... ... ... кредитор мүлігінің иесімен немесе
соған уәкілетті тұлғамен қабылданған жағдайда кредитормен ... ... есеп ... ... мекеме есеп жылының соңында
қызметкерлермен қолданылмаған демалыстар бойынша резервті таниды. ... ... ... 31 ... ... ... ... күндері үшін демалыс ақысы сомаларын қайта есептеу жолымен
анықталады.
Өзге активтер мен өзге де міндеттемелер. ... ... ... ... ... болашақ кезеңдердің шығыстары мен өзге де
активтер кіреді.
Мемлекеттік мекеменің өзге міндеттемелеріне алынған аванстар, ... ... мен өзге де ... ... ... өзгеруінің ықпалы. Шетел валютасында берілген
және ақшалай ... ... ... ... ... ... кезеңнің соңында
өтелмеген дебиторлық немесе кредиторлық берешек сомалары есепті кезеңнің
соңғы күнінде ... ... ... ... ... ... және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... есеп ... «Валюталық бағамдардың өзгеруінің ықпалы»
бөлімінің ережелеріне сәйкес ұлттық валютамен көрсетіледі [11].
Жалдық операциялар. Қаржылық жалға ... ... ... ... ... ... өз балансында:
1) активтердің объектілері ретінде – қаржылық жал ... ... ... ... ... қатысты міндеттемелер ретінде таниды.
Активтер мен міндеттемелер жал ... ... ... әділ ... тең ... танылады.
Қаржылық жалға алынған актив өзіндік амортизациялау активтері үшін
қабылданған амортизациялық ... ... ... ... ... ... ... тапсыру операциялық жал ретінде
ескеріледі. Операциялық жалға берілген активтер жалға ... ... ... ... ... ... ... кірісі болып
табылады.
Жалға алушылар жалдық төлемдерді жал ... бойы тура ... ... ... ... ... ... активтер жалға берушімен берілген түгендеу
нөмірлерімен ... 01 ... ... ... ... мен шығыстар. Мемлекеттік мекеме айырбасталмайтын және
айырбасталатын операциялардан, активтерді басқарудан және өзге ... ... ... ... кірістерді, бюджеттік төлемдер бойынша,
активтерді басқару бойынша шығыстар мен өзге де ... ... ... ... түгендеу барысында анықталған
жетіспеушіліктерді өтеу мен келтірілген залалдардан түскен, ... ... ... ... ... ... (жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді) сатудан ... ... ... мен ... жоспарымен
қарастырылған сомалардан тыс түскен қаражаттар бюджет ... ... ... ... оның ішінде инвестиция объектісінің
таза кірісі бөлігінің, акцияның ... ... ... мен ... ... ... үлесіне кірістер, ... ... ... кірістер Қазақстан Республикасы бюджетінің кірістері
болып табылады.
Есеп кезеңі аяқталған соң мемлекеттік ... есеп ... ... ... мен шығыстар шоттарының жабылуын жүргізеді.
2 БЮДЖЕТТІК ҰЙЫМДАРДАҒЫ ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Бюджеттік ұйымдардағы активтер есебі
Активтерге ... ... ... ... ... ... ... олардан болашақта экономикалық пайда
немесе сервистік әлеует күтіледі.
«Қазынашылық Департаментінің» активтеріне ақша қаражаттары, қорлар,
негізгі құралдар, ... емес ... және өзге де ... ... ... ... ... ақша қаражатын есепке алу
тәртібіне тоқталайық.
Бюджет шоттарынан шығыс операцияларын жүзеге ... ... ... ... төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары шегіндегі шығыстардың
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... ақша сол күні Нысандар альбомының № КО-1
нысаны бойынша кіріс ... ... ... ... ... ... ретінде тіркеледі. Кіріс және шығыс кассалық ордерлерін
кассаға ... ... ... ... № КО-3а ... ... ... және шығыс кассалық ордерлерін тіркеу журналында ... ... ... ... ... бас ... ол ... берген тұлға қол қойған кіріс кассалық ордерлері
бойынша, ... мен ... қолы ... кассир мөрімен
(мөртабанымен) расталған түбіртек беру ... ... ... ақшаны беру Нысандар альбомының ... ... ... ... ... КО-2 ... ... мақсатына сай
жүргізіледі.
Кассирді жұмысқа тағайындау туралы бұйрық шыққаннан кейін Департамент
басшысы кассирге қол қойдыра ... ... ... ... кассаларындағы және карт-шотындағы қолма-қол ақша қалдығының
лимитiн анықтау ... ... ... ... ... кассирмен
немесе оны алмастыратын ... ... ... ... шарт ... ... ордер бойынша ақшаны алғаннан не бергеннен кейін,
кассир дереу касса кітабына жазбалар ... Күн ... ... күнінің
аяғында кассир бір күндегі операциялардың қорытындысын санайды, келесі
күнге қалған кассадағы ақшаның ... ... және ... ... ретінде екінші жыртпалы бетті (бір күндегі касса ... ... ... және ... ... ... касса
кітабындағы қолхат арқылы тапсырады. Кассир бір ... ... ... ақшаның қалдығын кассада нақты бар ақшамен салыстырады.
Кассалық кітаптың және Нысандар альбомының 453 нысаны бойынша бюджет
қаражаты ... жеке және ... ... ... ... ... ... қаражат бойынша жеке ... сай ... ... ... 454 ... ... жеке немесе заңды
тұлғалардың ... ... ... ... ... дұрыс жүргізілуін бақылау бас бухгалтерге немесе ... есеп ... ... ... бөлімшені басқаратын тұлғаға
жүктеледі.
Жоспарлы тағайындаулардың және төленген міндеттемелердің талдамалы
есебі жоспарлы тағайындауларды және төленген ... ... бөле ... ... ... кіші ... бойынша Нысандар
альбомының 294-а нысаны бойынша талдамалы есеп карточкаларында жүргізіледі.
Карточкаларда бір айдағы және жыл басынан қорытындылар саналады.
Актив - ... ... ... ... ... ... Актив
мекеменің бюджет қаражаттарының құрамын, орналасуын және ... Онда ... ... ақылы қызметтер ҚБШ, демеушілік,
қайырымдылық көмек ҚБШ, ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ және сыртқы қарыздар
мен ... ... ... ... ... ... ... қаражаты, бюджетпен есеп айырысу және басқа да есеп ... ... ... ... ... департаментке бүкіл тиесілі
бюджеттік қаражаттар, тауарларды ... ... ... ... түскен ақша, шетел валютасындағы шоттар және сыртқы
қарыздар мен ... ... ... ... жобаның арнаулы
шоттары есебінен сатып алынған активтер, оның ... ... құны ... ... яғни ... ... ... іс жүзіндегі шығын ... ... ... ... бастапқы құнының өзгеруі
қосымша күрделі салымдарды ... ... ... ... ... ... шешімдеріне сәйкес жүргізілген активтерді бағалауды
жүзеге асырылған жағдайда ғана ... ... жолы ... баланста жеке жолда көрсетілетін 014
«Материалдық емес активтер» қосалқы шотын ... ... 019-ды ... ... ... ... ... барлық активтерінің
құны көрсетіледі.
Жалға берілген активтер бұл ... ... және 01 ... ... ... ... шотына ескеріледі
011 «Материалдық емес активтер» (014) жолы ... ... ... ... және ... да ... ресурстарды, ғимараттарды,
құрылыстарды, жабдықтарды ... ... ... ... ... ... беру құқығына лицензиялардың, сондай-ақ өзге ... ... ... ... ... ... ету, ұйымдастыру шығыстарының, маркетинг және ... ... құны ... ... емес активтер есепте оларды сатып
алуға және дайын жағдайға келтіруге ... іс ... ... ... [19].
Баланс активінің «Материалдық қорлар» бөлімінде департаментке тиесілі
құрылыс материалдары, қондырғы жабдықтар, материалдар, тамақ өнімдері, отын
және жанар май, ... және ... ... ... ... ... мен бұйымдары, оқу, ғылыми және басқа мақсаттарға
арналған материалдар, сондай-ақ ұзақ қолданылатын және зертханалық сынаққа
арналған материалдар ... ... ... ... және тез ... ... бөлімінде
департаментке тиесілі оларды сатып алу құны ... ... ... ... ... және тез ... барлық заттар (бұдан әрі - ... ... ... және тез ... заттар» жолы бойынша АТЗ-ның, оның
ішінде 070-073 қосалқы ... ... ... ... ... активінің «Өндіріске және басқа да мақсаттарға арналған
шығындар» ... ... (оқу) ... ... ауыл
шаруашылығы мен оқу-тәжірибелік шаруашылықтардың ... мен ... ... баспа өнімдерін шығару және ... ... ... ... материалдарды дайындау және ұқсату жөніндегі
шығындар көрсетіледі. Бірақ бұл бөлім ... ... ... ... 090-130 ... бойынша 08 «Өндіріске және басқа ... ... ... шотында ескерілетін шығындар көрсетіледі.
Баланс активтінің «Ақша ... ... ... ... ... ақылы қызметтер ҚБШ, демеушілік, ақшаны
уақытша орналастыру ҚБШ ... ... ... және сыртқы қарыздар
мен гранттар бойынша бюджеттік ... ... ... ... ... ақша, сондай-ақ өзге де ақшалай құжаттар көрсетіледі [1,5].
140 «Міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарында көзделген
департаментке міндеттемелерін ... ... ... ... жолы ... ... ... есебінен ұсталатын міндеттемелер
бойынша жеке ... ... ... ... мекеменің
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы ... ... ... ... ... ... ... қабылдауға арналған
жоспарлы тағайындаулар» (093) жолы бойынша күрделі ... ... ... арналған жоспарлы тағайындаулар сомасының қалдығы
көрсетіледі.
152 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған ... (095) жолы ... ... ... ... ... ... дамуға арналған нысаналы ... ... ... ... ... ... ... тағайындаулар сомасының қалдығы көрсетіледі.
160 «Басқа да бюджеттердің есебінен  міндеттемелер қабылдауға арналған
жоспарлы тағайындаулар» (096) жолы ... ... да ... ... ... қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
сомасының қалдығы көрсетіледі.
161 «Республикалық бюджетке ... ... ... ... ... ... және ... жұмсалуына байланысты
операциялар бойынша ... ... ... ... (098) жолы ... - ... шығыстарына және
республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде
түсетін түсімдердің ... ... да ... ... ... ... ... тағайындаулардың сомасы көрсетiледi.
162 «Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен жобалар
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған ... ... ... ... ... ... басынан бастап Сыртқы қарыздардың және
байланысты гранттардың есебінен ... ... ... ... ... тағайындаулардың сомасы көрсетiледi.
170 «Міндеттемелер бойынша жеке ... ... ... ... ... ... арналған жоспарлы
тағайындаулар» (100) жолы ... ... ... жеке ... ... ... міндеттемелерін қабылдауға арналған
жоспарлы тағайындаулары сомасының қалдығы ... ... ... ... ... ... арналған
жоспарлы тағайындаулар» (103) жолы бойынша жергілікті бюджеттерден бөлінген
күрделі салымдар ... ... ... ... жоспарлы
тағайындаулардың қалдығы көрсетіледі.
172 «Жергілiктi бюджетке түсетін түсімдердің ... ... ... құны ... ... ... және олардың
жұмсалуына байланысты операциялар бойынша ... ... ... тағайындаулар» (108) жолы бойынша - мекеменің шығыстарына және
басқа да ... ... ... ... ... ... қызметтің) құны түрінде түсетін міндеттемелер
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар ... ... ... ҚБШ» (111) жолы ... ... иелігінде
қалған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) сатуынан ... ... мен ... ... орындауға байланысты операциялар
бойынша ақша қалдығы көрсетіледі.
210 «Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ» (112) жолы ... ... ... ... ақшаның қалдығы көрсетіледі.
211 «Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы
шоты» (113) жолы ... ... ... ... арнайы шоттағы
қаражаттардың қалдығы көрсетіледі.
212 «Мемлекеттік мекеменің карт-шоты» (114) жолы ... ... ... ... ... «Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның ... ... жолы ... ... бойынша арнаулы шоттағы қаражаттардың қалдығы
көрсетіледі.
215 «Шетел валютасындағы шот» (118) жолы ... ... ... ... ... ... Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен анықталған валюта айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша ... ... ... жолымен алынған валюталық қаражат қалдығы Қазақстан
Республикасының валютасымен көрсетіледі.
220 ... (120) жолы ... ... ... ақша ... «Аккредитивтер» (130) жолы бойынша ... ... ... ... ақы төлеу бойынша берушiлер алдында
туындаған ұйымның мiндеттемелерiне ... ... ... ... «Ақшалай құжаттар» (132) жолы бойынша әртүрлі ақша құжаттардың:
бензин мен ... ... ... ... ... ... турбазаларға төленген жолдамалар, ... ... ... ... ... мен мемлекеттік баж маркалары, қарыз
облигациялары (сақтауға және т.б. тапсырылған), ... ... мен ... ... және т.б. ... ... «Қаржылық салымдар» (134) жолы бойынша банктер депозиттеріне
департаменттің салымдарының (инвестицияларының) ... ... ... ... және ... қарыздардың проценттік облигациялары
көрсетіледі.
42. Баланс ... ... ... бөлімінде баланста есеп
айырысуды көрсететін ... есеп ... ... қалдықтар ашық күйде
көрсетіледі: баланс активінде дебеттік сальдосы бар (дебиторлық берешек),
пассивте - кредиторлық сальдосы бар ... ... ... ... (551 ... «Сыртқы қарыздар есебінен міндеттемелер ... ... (151) жолы ... сыртқы қарыздар есебінен сатылатын
жобалар бойынша ... ... ... ... үшін
тапсырысшыларға (берушілерге (мердігерлерге)) берешек сома көрсетіледі.
240 (552 пассивте) «Ғылыми әзірлемелер бойынша есеп ... ... ... ... және ... ғылыми-зерттеу мен тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстар, ғылыми зерттеулер, ғылыми-техникалық жұмыстар және
басқалар жөніндегі ... ... ... ... ... (553 ... ... жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін
тапсырысшылармен есеп айырысулар» (153) жолы бойынша кәсіптік-техникалық
мектептерде тапсырысшылардың ... олар үшін ... ... ... мен сатылған дайын бұйымдар үшін берешек,
сондай-ақ оқушылардың өндірістік оқу ... ... ... ... ... ... көрсетіледі.
250 (560 пассивте) «Гранттар есебінен міндеттемелер бойынша есеп
айырысулар» (155) жолы ... ... мен ... жоба бойынша
орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) үшін ... ... ... мен қызмет көрсету үшін тапсырысшылардың аванстары
бойынша есеп айырысулар» (157) жолы ... шарт ... ... мен
қызмет көрсетулерді орындау үшін аванс ретінде ұйымнан ... ... 571 жолы ... ... осы шот бойынша баланста - ... ... ... мен қызметтер үшін берешек сома көрсетіледі.
262 «Әлеуметтік салық жарнасы бойынша есеп айырысулар» (159) ... ... ... ... ... ... ... сомасы, 580
жол бойынша пассивте - мемлекеттiк мекемелердiң бюджетке әлеуметтiк салықты
төлеу бойынша ... ... ... ... беруші тұлғалармен есеп айырысулар» (160) жолы ... ... ... ... қол ... есеп ... жолымен
жүргізілуі мүмкін шығыстарды төлеуге ... ... ... ... ... ... берешек сома көрсетіледі. 160 қосалқы шот бойынша
кредит қалдықтары 581 жол бойынша баланс пассивінде көрсетіледі.
280 «Жетіспеушіліктер бойынша есеп ... (170) жолы ... ... ... және ақша ... мен ... ... берешек сома, кінәлі тұлғалардың есебіне
жатқызылған материалдық құндылықтардың бүлінуінен шеккен зиян ... ... ... ... ... ... да ... көрсетіледі.
290 «Уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы
бойынша есеп айырысулар» (171) жолы ... ... ... ... ... ... ... жәрдемақы берешектерінің сомасы
көрсетіледі, 582-жол бойынша пассивте уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша
жәрдемақы ... ... ... (590 пассивте) «Төлемдердің арнайы түрлері ... ... (172) жолы ... жеті ... ... мектептеріндегі балаларды
оќытуєа; мектеп-интернатта тәрбиеленушілерді ұстауға; жұмысшылар мен
қызметшілердің ... ... ... ... ... тамақтандыруға арналған берешек сома көрсетіледі.
301 «Бюджетке төленетін төлемдер бойынша есеп айырысулар» (173) жолы
бойынша артық ... ... ... ... бюджетке
қайтаруға жататын берешек сома, 600 ... жолы ... - ... ... ... бірақ есепті жылдың аяғында қандай да бір себеп
бойынша аударылмаған салықтар бойынша берешек ... ... ... ... ... да ... ... (640 пассивте) «Бекітілген қаржыландыру жоспарының шегінде өзге де
дебиторлармен есеп айырысулар» (178) жолы бойынша осы бөлімде ... ... ... ... ... ... ұйымның берешек
сомасы көрсетіледі.
320 «Аванстық төлемдер тәртібінде есеп айырысулар» (179) жолы бойынша
есеп айырысулар әрбір ... ... ... ... ... және қызмет
көрсетулер) жеке-жеке емес, ал тараптармен алдын ала ... ... ... ... дүркін-дүркін аудару жолымен жүзеге асырылатын
берушілерге берешек сома көрсетіледі.
321 «Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына ... ... (188) жолы ... ... бiр ... ... дөңгелектеудiң
арифметикалық әдiсiн қолдану нәтижесiнде артық төленген тиындардың қалдық
сомасы көрсетiледi, ... ... ... ... стипендияның
төленбеген қалдық сомасының қалдығы, атқару парақтары ... ... ... ... бiр ... дейiн дөңгелектеудiң
арифметикалық әдiсiн қолдану нәтижесiнде тиындармен есепті тұлға алдындағы
берешек сомалардың қалдықтары ... ... мен ... ... ... есеп ... жолы ... зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегі берешек
сома, активте - Қазақстан Республикасы Еңбек және ... ... ... ... ... жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа
төленбеген зейнетақылар мен әлеуметтiк жәрдемақылар бойынша берешек ... (681 жол) ... ... ... ... орталыққа
төленген зейнетақылар мен әлеуметтiк жәрдемақылар бойынша нақты шығыстар
көрсетiледi.
323 «Міндетті әлеуметтік қамсыздандыруға арналған трансферттер ... ... (192) жолы ... - ... әлеуметтiк қамсыздандыру
бойынша жұмыс берушiлердiң шоттарына аударылған сомалар көрсетiледi.
327 «Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... есеп ... (195) жолы бойынша Мемлекеттік
әлеуметтік сақтандыру қорына ұй ымның артық аударған ... ... ... ... 684-жол бойынша - Мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік ... ... ... ... сомасы көрсетіледі.
43. Баланс активінің «Шығыстар» бөлімінде қаржыландыру жоспары ... ... ... ... бойынша департамент жүргізетін іс
жүзіндегі ... ... ... есепте іс жүзінде жүргізілген
шығыстардың сомасы, жылдықта - жабылмаған іс жүзіндегі ... ... ... ... ... арналған шығыстар» (201) жолы ... ... ... ... мен ... ... ғылыми зерттеулер, ғылыми-техникалық жұмыстар және
басқалар), сондай-ақ аяқталған, бірақ қабылданбаған ғылыми әзірлемелер
бойынша ... ... ... ... да ... ... ... (202) жолы бойынша осы
ұйымның қаржыландыру ... ... ... ... үшін ... ... ... мемлекеттік мекеменің міндеттемелерін қабылдауға
арналған жоспарлы ... ... ... ... ... «Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша
шығыстар» (204) жолы бойынша сыртқы қарыздар есебінен ... іске ... іс ... ... ... ... ... «Бекітілген қаржыландыру жоспарынан тыс ұйымды ұстауға және басқа
шараларға арналған шығыстар» (208) жолы ... - ... ... ... ... қызметтердi) берушiге қайтару
мүмкiндiгi болмаған жағдайда, ұйымның бекiтiлген ... ...... ... ... ... ... есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша шығыстар»
(209) жолы бойынша ... ... ... іске асыру барысында ... ... ... сомасы көрсетіледі.
344 «Трансферттер бойынша шығыстар» (205) жолы бойынша мемлекеттік
мекеменің ... ... ... ... шығыстар сомасы
көрсетіледі.
350 «Бөлуге арналған шығыстар» (210) жолы ... ... ... ... ... ... бір түріне немесе белгілі ... өнім ... ... ... ... жатқызылмайтын шығындардың
сомасы көрсетіледі.
360 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) ... ... ... ... (211) жолы ... ұйымның иелігінде қалған
тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуден ... ... іс ... ... ... ... «Демеушілік пен қайырымдылық көмектен ақша және өзге ... ... (213) жолы ...... ... ... ақша және өзге де ... есебiнен іс жүзіндегі шығыстардың
сомасы көрсетiледi [17].
372 ... да ... ... шығыстар» (215) жолы бойынша белгіленген
тәртіппен құрылған министрліктердің және басқа да атқарушы органдардың өзге
де қорлары есебінен ... іс ... ... ... ... ... ... өзге де қорлар есебінен шығыстар»
(216) жолы бойынша ... ... ... министрліктердің және басқа
да өкілдік және атқарушы органдардың өзге де қорлары есебінен іс ... ... ... көрсетіледі.
375 «Шетел валютасындағы қаражаттар есебінен шығыстар» (220) жолы
бойынша шетел ... ... ... іс ... шығыстар
сомасы көрсетіледі.
Баланс пассивінің «Қорлар мен ... ... ... ... мекемеде бар қорлар, активтер мен материалдық емес
активтердің ... ... 520 ... көтермелеу қоры» (240), «Өндірістік және
әлеуметтік даму қоры» (246) ... ... ... ... ... ... қордың қаражат қалдықтары көрсетіледі.
515 «Гранттар» жолы бойынша (245) ... ... ... ... ... қор» жолы бойынша (250) мемлекеттік ... ... бар ... ... (тозуын ескере отырып) салым сомалары
көрсетіледі.
533 «Өзге де қорлар» жолы бойынша (272) белгіленген тәртіппен құрылған
министрліктер, мемлекеттік комитеттер және өзге де ... пен ... ... ... қалдығы көрсетіледі.
534 «Шетел валютасындағы қаражаттың қоры» (273) жолы бойынша шетел
валютасындағы қор қаражатының қалдығы көрсетіледі.
535 «Бағалы ... қор» жолы ... (274) ... ... ... ... ... және жекешелендіру
комитетінің атынан мемлекетке ... ... ... ... көрсетіледі.
540 «Активтердің тозуы» жолы бойынша (020) мемлекеттік мекеменің
балансында есептелетін активтердің тозуының жалпы сомасы көрсетіледі.
541 ... емес ... ... жолы ... ... ... жататын материалдық емес активтердің тозуының ... ... ... ... және тез ... ... қор» жолы ... (260)
мемлекеттік мекеменің тікелей билігіндегі арзан бағалы және тез ... ... тең ... ... ... ... ... айырысулар» бөлімінде кредит сальдосы
(кредиторлық берешек) бар есеп айырысуларды көрсететін бухгалтерлік есептің
шоттары бойынша қалдықтар келтіріледі.
554 ... ... ... тыс ... ... есеп
айырысулар» жолы бойынша (154) - мемлекеттік ... ... ... тыс ... ... тауарларға (жұмыстарға,
көрсетілетін ... ... ... ... [15].
572 «Тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтің) құны ... ... ... және оларды жұмсалуына байланысты операциялар
бойынша есеп ... жолы ... (158) - ... активтер, арзан
бағалы және тез тозғыш заттар үшін, кадрларды оқыту, жабдықты жөндеу және
мемлекеттік ... ... ... көрсетілетін қызметтің) құны
ретінде бюджетке түсетін түсімдермен және ... ... ... бойынша көрсетілген жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің
басқа да түрлері үшін берешектің сомасы.
610 «Ақшаны уақытша орналастыру бойынша есеп ... (174) ... ... ... ... шарттарында берген ақшаның
сомасы ... ... ... ... ... ... ақша ... айырысулар» жолы бойынша (176) демеушілік, қайырымдылық көмек түрінде
түскен және қатаң түрде мақсатты тағайындау бойынша пайдаланылатын ... ... ... ... есеп ... жолы ... (177) жалақының және
стипендияның, өтемақының, материалдық көмектің және белгіленген ... ... да ... ... ... көрсетіледі.
650 «Жұмысшылармен және қызметшілермен есеп айырысулар» жолы бойынша
(180) ... және ... ... жарамсыздығы бойынша басқа да ... ... ... ... сомасы көрсетіледі.
660 «Степендиаттармен есеп айырысуларлар» жолы бойынша (181) жоғары
оқу орындары студенттері мен ... және ... және ... да ... ... бойынша берешек
сомасы көрсетіледі.
670 «Жұмысшылармен және қызметшілермен қолма-қол ақшасыз аударымдар
бойынша есеп айырысулар» жолы бойынша (182-187) ... ... ... ... ... ... ... аударылған жалақы бойынша,
қолма-қол ақшасыз есеп ... ... ... ... бойынша, мүшелік кәсіподақ жарналарын ұстап қалу бойынша, ... ... мен ... ... ... үшін, жалақыдан,
стипендиядан алынатын ұстап қалулар бойынша, атқарушы парақтар мен басқа да
құжаттар бойынша берешек сомасы көрсетіледі.
680 «Орындалған ... үшін ... да есеп ... жолы бойынша
(189) жұмыстар үшін төленетін қаламақылар және ... ... ... ... ... ... ... «Зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу бойынша есеп айырысулар»
жолы бойынша (191) - ... мен ... ... ... берешектің
сомасы көрсетіледі.
682 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша есеп айырысулар»
жолы бойынша (193) - әлеуметтік төлемдер және ... ... ... және қызметшілерге келтірілген жарақаттың залалын өтеу немесе
заңнамаға сәйкес олардың еңбек міндеттерін орындауына ... өзге ... ... бойынша, репатрианттарға (оралмандарға) берілетін
өтемақылар ... ... бала ... ... қайтыс
болғандардың қамқоршыларына, қайтыс болған әскери қызметшілерге ... ... ... ... ... үй мен ... қызметтерді ұстау
бойынша шығыстарды төлеуге әскери қызметшілерге ... ... ... жеке ... берілетін басқа да трансферттер бойынша берешектің
сомасы көрсетіледі.
683 «Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... есеп ... жолы ... (198) - ... кірісінен
ұсталған және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылмаған ... ... ... ... ... 02 ... Бұл ... бюджеттік ұйымдардың
балансында саналатын активтер тозуының қозғалысы ... ... мен ... ... құрылғылар, машиналар мен жабдықтар,
жұмыстық мал, көліктік құрал, өндірістік (тиесілігін ... және ... ... жасына жеткен көпжылдық өскіндер бойынша анықталады
және есептеледі.
Тозу мынадай активтер бойынша анықталмайды: сәулет пен ... ... ... ... ... мен ... жұмыс істейтін
және жұмыс істемейтін жабдықтар, экспонаттар, ... ... ... ... ... және оқулық және ғылыми мақсаттар үшін
пайдаланылатын ... және ... да ... құралдар; өнімдік мал,
буйволдар, өгіздер, бұғылар, жануарлар әлемі ... ... және ... ... ... ... жасына жетпеген
көпжылдық өскіндер; кітапханалық қорлар, фильм қорлары, ... ... және ... ... арттехқару-жарақ. Тозу
сондай-ақ шекарадан тыс орналасқан бюджеттік ұйымдардың активтері бойынша
да және 010-1 "Жер" ... ... ... ... ... ... Активтердің тозуы, олардың есепті айдың қай ... ... және ... ... ... ... ... күнтізбелік жыл үшін анықталады [6].
Активтердің есептеудің нн. ОС-6, ОС-8 мүліктік карточкаларында тозудың
жылдық сомасы - теңгемен, жылдық тозу ... ... және тозу ... ... жыл жазылады.
Нормативтік активтер бойынша тозудың есебі 021 қосалқы ... ... ... ... анықтау мүмкін емес материалдық емес
активтер бойынша тозудың нормасы он жылға, ... ұйым ... ... емес уақытқа белгіленеді.
Тозудың есептелуі активтер құнының 100 %-інен артық жүргізілуі мүмкін
емес. Жыл сайын ... ... ... ... жазылады.
Желтоқсанның соңғы күні тозудың жалпы ... ... ... - 250 ... және ... ... - 020, 021 ... шоттарын көрсете отырып,
мемориалдық ордер жасалады. Мемориалдық ордер бойынша тозудың сомасы ... ... ... жазылады.
Әрі қарай пайдалануға жарамды объектілерге (заттарға) құнының 100 ... ... тозу ... ... тозу ... ... ... негіз бола алмайды. Объектілердің жойылуына немесе тиісті карточка
бойынша қайтарусыз тапсырып берілуіне байланысты оларды (заттарды) шығарған
кезде зат ... ... ... уақыттағы тозудың жалпы сомасы
анықталады және тозу 020 қосалқы шоты бойынша осы сомаға кемітіледі.
Объектiнi пайдаланудың ... ... үшiн тозу ... беру ... объектiнiң баланстық құны, оның мемлекеттiк мекемеде болған
уақыты (күнтiзбелiк жыл саны бойынша) ... ... ... ... ... ... Іс жүзінде қолдағы барын бухгалтерлік есептің ... ... іс ... ... бар ... ... запастарды,
ақшаларды, қатаң есептегі іспарақтарын анықтау, сондай-ақ олардың
сақталуына ... ... ... ... ... құндылықтар мен ақшаларды сақтаудың ... ... ... ... ... құндылықтарды, бюджеттік
шоттардағы, тауарларды, сатуынан ... ... және олар ... ... ... ұйымға арналған демеушілік және қайырымдылық
көмектен ... ... және ... ... жүргізілген төлемдер
бойынша, бірінші талап ету бойынша немесе қандайда бір ... ... ... ... ... ала ... ... немесе онсыз,
тікелей жеке немесе заңды тұлға не ... ... ... жергілікті
бюджеттерге берілуі тиістілігіне қарамай атаулы мәнде ... ... ... ... жеке немесе заңды тұлға беретін ақша бойынша
операцияларды есепке ... ... ... ... ... ... ... операцияларды жүргізуге арналған шетел валютасындағы
шоттардағы және бюджеттік инвестициялық ... ... ... ... ... дебиторлық және кредиторлық берешекті және басқа да
баланс баптарын есепке алудың дұрыстығын ... ... ... ... ... ... ... объектілерінің іске
қосылуын және ... ... ... пайдалануға берілуін
есепке алу үшін және олар ауыстырылған кезде үнемі тұрақты жұмыс ... әр жеке ... ... объекті құрауышына екі данада Нысандар
альбомының ОС-1 нысанды актісін жасайды.
Материалдық жауапты тұлға бухгалтерлік қызметке бас бухгалтердің ... және ұйым ... ... оған ... ... ... ... қоса берілген техникалық құжаттамасы бар ресімделген актіні береді.
Негізгі құралдарды есепке алу түгендеу объектілері бөлінісінде олардың
сақталу орындары мен ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және сақталуын бақылауды
қамтамасыз ету үшін кітапханалық ... ... әр ... ... нөмірі беріледі. Талдамалы есеп негізгі ... ... ... ... түгел жабдықтауға, қайта жөндеуге, ... ... мен ... ... ... құжаттардың негізінде
толытырылатын түгендеу карточкасында жүргізіледі.
Түгендеу ... ... ... ... олардың түсу
шамасына қарай реттік-сериялық жүйе бойынша беріледі. Түгендеу нөмірі он
белгіден тұрады: бірінші төрт ... - ... ... ...... соңғы бес белгі – заттың топтағы реттік нөмірін білдіреді. Топтар
белгіленбеген шоттар/қосалқы ... ... ... ... нөлмен
белгіленеді.
Түгендеу нөмірлерінің тізбесін ұйым басшысы ... ... ... ... ... яғни ... бір бүтінді құрайтын сол не
өзге реттелген элементтерді қосқанда, әр ... ... ... ... ... сол ... ... белгіленуі тиіс.
Түгендеу нөмірі объектіге бекітілетін жетонда немесе бояумен немесе ... ... ... ... ... түгендеу нөмірі осы
мемлекеттік мекемеде болған кезең бойы онда ... ... ... ... түгендеу объектілерінің нөмірлері басқа ... ... ... негізгі құралдар ұйым басшысының бұйрығымен ... ... ... ... ... тиіс. Негізгі құралдар
объектілерінің сақталуына ... ... ... альбомының ОС-13 нысаны
бойынша объект бойынша негізгі ... және ... ... ... ... ... ... тұлғалар негізгі құралдардың
сақталуын қадағалайды және барлық өзгерістердің есебін ... ... ... ... оның ... негізгі құралдарды түгендеу
жүргізіледі, ол туралы Нысандар альбомының ОС-1 ... ... ... ... ... бойынша негізгі құралдарды
қабылдау-тапсыру ... ... оны ... ... басшысы бекітеді.
Негізгі құралдар ретінде ұйым үшін ... ... ... ... ... бірақ басқа объектілерді (қоршаған ортаның қауіпсіздігі
мен қорғауын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... пайда алу үшін қажет объектілер танылады. Резервтік жабдықтаудың
бір кезеңнен астам уақыт ішінде қолданылатыны күтілетін қосалқы бөлшектері,
сондай-ақ тек ... ... ... ... ... ... ... мен көмекші жабдықтаулар негізгі құралдар ретінде
танылады және ... ... ... ... ... ... ... болған кезде негізгі құралдардың
объектілері ретінде танылады:
• жүйенің немесе желінің бөлігі болып табылады;
• арнайы сипаты бар және ... ... ... ... ... ... сатуға белгіленген шектеулер болады;
Жолдардың желілері, кәріздеу жүйелері, су және ... және ... ... ... ... болып
табылады. Экономикалық пайданы тура ... ... ... ... құралдардың басқа объектілерінен алу үшін қажет қоршаған ... мен ... ... ету үшін ... ... ... ретінде танылады. Осы бөлімнің ережелері ... ... ... ... ... ... инвестициялық жылжымайтын
мүлiкті есепке алу үшін қолданылады. Құрылыс жұмыстары немесе қайта жаңарту
аяқталған сәтте жылжымайтын мүлiк ... ... ... ... ... ... осы Ереженің «Инвестициялық жылжымайтын мүлiкті
есепке алу тәртібі» бөлімінің ережелерін ... ... ... ... ... ... ... және мемлекеттік мекеме ішінде
олардың ауысуының түсімі мен шығуын есепке алу тіркелімдерінде ... ... ... ... ... жиынтықтың) сақталуы мен
дұрыс қолданылуын бақылауды қамтамасыз етуі тиіс.
Материалдық емес активтерді ... алу ... ... материалдық
емес актив анықтамасына жауап беру үшін ол материалдық емес активті тану
өлшемдеріне, яғни ... ... ... және ... ... ... жауап беруі тиіс. Материалдық емес актив
егер: оны ұйымнан бөлу мүмкін болса, яғни егер ұйым оны жеке не ... ... ... ... ... ... міндеттемемен бірге сатуға, жалға
беруге немесе айырбастауға құқылы болса; немесе ол заңды құқықтардан туады,
олардың берілетіндіктері немесе ... ... ... ... ... ... мен ... туады.
Бақылау мынаны бiлдiредi: материалдық емес активті пайдаланудан
болашақта экономикалық ... және ... ... алу ... ... ... құқық - патент, лицензия); материалдық емес активті
пайдаланудан түсетін ... ... ... шек ... Материалдық емес активтердің ... ... ... ... және ұйым ... ... ауысу түсімдері мен шығып
қалуын есепке алу ... ... ... ... ... емес ... ... және дұрыс қолданылуын қамтамасыз
етуі тиіс [10].
Материалдық емес ... ... осы ... ... ... болашақ экономикалық табыстар
және қызметтер әлеуетінің ұйымға келетіні ықтималдылығы болса,
және
• активтің құны сенімді бағаланған болса ... ... ... міндеттемелер есебі
Қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу тәртібі. Қызметкерлермен
есеп айырысу бойынша ұйымның дебиторлық және ... ... мен ... ... ... ... кезде актив
немес міндеттеме ретінде танылады.
Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша операцияларды ... алу ... ... арналған:
- 1260 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»;
- 3240 «Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек».
1261 «Есеп ... ... ... ... ... мерзімді
дебиторлық берешегі» қосалқы шотында қолма-қол ақшасыз есеп айырысу және
корпоративтік төлем ... ... ... бюджеттік ақша қаражаты
есебінен есеп айырысу жолымен жүргізілмейтін шығыстарды төлеуге ... ... ... ... аванстар бойынша есеп беретін
тұлғалармен есеп айырысу ескеріледі.
Есеп беруге аванс осы мемлекеттiк мекемеде жұмыс iстейтін ... ... ... ... ... ... сома берген кезде,
бухгалтерлiк қызметтiң ... ... ... ... есеп ... тұлғаның берешегінің жоқ екендігі туралы белгi жасалады.
Есептілікке берiлген ақша оларды беру кезінде көзделген ... ... ... ... ... ... ... шығыстарды
растайтын құжаттарды қосу арқылы аванстық ... ... ... есеп
ұсынады. Аванстық есепке қоса ... ... ... ... ... есеп беретін тұлға нөмірлейді.
Қызметкер іссапардан оралғаннан кейін бес жұмыс күн ішінде, аванстық
есеп ... ... ... ... ... есеп беретін тұлға
аванстық есепті тапсырғаннан кейін, үш жұмыс күннен кешіктірмей қайтаруы
тиіс. Есеп ... ... жаңа ... беру ... ... ... кезде ғана жүргізіле алады.
Корпоративтік төлем карточкасы бойынша ... ... ақша ... ... есеп ... ... ... төлем карточкасын
қолдана отырып жүргізілген төлемдердің растауы болып табылатын құжаттарды
қоса бере отырып аванстық есепті ... ... ... ... арифметикалық түрде
тексеріледi, сондай-ақ құжаттарды ресімдеудің дұрыстығы мен ... сай ... ... ... ... есептерді
мемлекеттік мекеменің басшысымен бекітеді.
Есеп беретін тұлғаларға берiлген сомаға:
Дт 1261 «Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа ... ... ... жоспарының «Ақша қаражаты мен ... ... ... ... ... қосалқы шоттары [20];
Аванстың жұмсалған сомасына және есепке берілген соманың қайтарылған
қалдықтарына;
Дт 1010 ... ақша ... 7070 ... ... 7140 ... операциялық шығыстар», 1310 «Материалдар».
Кт 1261 «Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді
дебиторлық берешегі».
Есеп ... ... ... ... ... ... ... ақшамен жүзеге асырылады, есеп беретін жауапты тұлғаның тиынмен
қайтарылмаған сома қалдығы соманы кейіннен есепке беру кезінде ескеріледі.
Есепке ... ... ... туралы аванстық есептерді
белгіленген мерзімде ұсынбаған немесе пайдаланылмаған аванс ... ... ... ... ... ... қолданыстағы
еңбек заңнамасында белгіленген талаптарды сақтай ... ... ... ... осы ... ... жүргізуге құқығы бар.
Еңбекақыны есептеу айына бір рет жүргізіледі және айдың соңғы күні
есепте ... ... ... ... ... ... 2009 ... 26 ақпандағы № 220 қаулысымен бекітілген Бюджеттің
атқарылуы және оған ... ... ... ... ... ... ... жартысына қызметкерлерге еңбекақысының 50%-ы мөлшерінде
аванс берілуі мүмкін, бұл ... ... ... салық
заңнамасында белгіленген тәртіппен ұстауға жататын салықтар сомасы ... ... ... ... және ... ... ... ету туралы заңнаманың талаптарына
сәйкес мемлекеттік мекеме қызметкерлер мен ... ... ... мен ... ... жүргізеді [19].
1. жеке табыс салығы - есептеу ... ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімді
кредиторлық берешек»
Кт 3121 «Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек»
2. міндетті ... ... 3241 ... ... ... ... қысқа мерзімді
кредиторлық берешек»
Кт 3142 «Жинақтау зейнетақы ... ... ... ... ... кредиторлық берешек».
Ұйым қызметкердің жазбаша өтініші негізінде, кейіннен ... ... ... ... мен ... жалақысынан мынадай ұстап
қалуларды жүзеге асырады:
- мүшелік кәсіподақ жарналарын төлеуге:
Дт 3241 «Еңбекақы төлеу ... ... ... ... ... 3245 ... ... жарна сомаларын қолма-қол емес
аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
- банктерге ... ... ... 3241 ... төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа ... ... 3247 ... ... ... ... ... қолма- қол
ақшасыз ... ... ... ... ... ... ... шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін төлеуге:
Дт 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге ... ... ... 3248 ... өзге ... ... кредиторлық берешек»;
- Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында белгіленген тәртіппен
банктен алынған ... ... 3241 ... ... бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді
кредиторлық берешек»
Кт 3248 «Қызметкерлерге өзге ... ... ... ... ... ... аудару 3121 «Жеке табыс салығы бойынша қысқа
мерзімді кредиторлық ... 3142 ... ... ... зейнетақы
жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», 3245 «Кәсіподақтық
мүшелік жарна сомаларын қолма-қол емес аударымдар ... ... ... ... 3247 ... салымдар бойынша шоттарға аударылған
қолма-қол ақшасыз аударымдар бойынша ... ... ... ... шотының тиісті қосалқы шотының кредиті бойынша
көрсетіледі [18].
Атқару парақтары мен ... ... ... ... ... ... 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге ... ... ... 3242 ... ... ... ... қысқа мерзімді
кредиторлық берешек»
Ұйым есеп кезеңінің ... ... ... ... резервті таниды.
Резерв мөлшері ағымдағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша
демалыстың пайдаланылмаған күндері үшін ... ... ... ... ... ... резервті есептеудің сомасына:
Дт 7010 «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар».
Кт 3246 «Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді
кредиторлық ... ... ... 3246 ... демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді
кредиторлық берешек»
Кт 1010 «Кассадағы ақша қаражаты».
Пайдаланылмаған демалыстар бойынша құрылған резерв сомасы ... ... ... 7010 ... төлеуге арналған шығыстар»
Кт 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге ... ... ... мекеме түгендеу қорытындысы бойынша есепті кезеңнің
аяғында резервті жете есептеуді ... ... ... ... ... ... есептен шығаруды жүзеге асырады, жете есептеу:
Дт 7010 «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар»
Кт 3246 «Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа ... ... ... ... есеп ... талдамалы есебі Нысандар
альбомының 386 нысанды (8-мемориалды ордер) есеп ... ... есеп ... бойынша жинақтаушы ведомосінде жүргізіледі. Әр жол
бойынша есеп беретін жауапты тұлғаның тегі, берілген аванстың ... ... ... сомасы, сондай-ақ қолданылмаған аванстың түскен
сомасы жазылады. Ай аяқталғаннан кейін «1261 (3248) қосалқы шотының ... ... ... ... бекітілді» бағаны және «Қосалқы шоттар
дебеті» мен ... ... ... ... ... «Басты-журнал»
кітабына жазылады [14].
Корпоративтік төлем карточкасын қолдана отырып бюджеттік ақшаны
нысаналы пайдаланудың ... ... ... ... 453 ... кітапта жүргізіледі.
Мыналар жалақыны есептеу үшін негізгі құжаттар болып саналады:
... ... ... штат ... ... ... сәйкес қызметкерлерді қабылдау, жұмыстан
шығару және ауыстыру туралы бұйрықтары,
• Нысандар альбомының 421 «Пайдаланылған жұмыс уақытын есепке ... ... ... ... ... ... ... 423
«Жұмыс нормаларын есептеу картасы» нысаны, Нысандар ... ... ... бойынша пайдаланылған жұмыс уақытын есепке
алу табельдері, Нысандар альбомының 449 ... ... ... ... кіріс-шығы кітабы» нысаны бойынша және
басқа құжаттар.
Жұмыс уақытын пайдалануды есепке алу табельдерін (Нысандар альбомының
421 «Жұмыс ... ... ... алу және ... ... ... ай сайын ұйым бойынша бұйрықпен тағайындалған ... ... ... ... Ай ... ... бойынша жұмыс істеген күндердің
жалпы саны, сондай-ақ артық жұмыс сағаттары анықталады. Толтырылған табель
мен ... ... ... бекітілген құжаттар белгіленген мерзімде
жалақыны есептеу үшін ... ... ... ай үшін ... ... және айдың екінші жартысы үшін төлеу әдетте
Нысандар альбомының 49 нысанды есеп ... ... ... Есеп айырысу-төлем ведомосінде ... ... ... есептелген жалақы және жәрдемақы, берілген аванс
сомасы, ұсталған салық және басқа сома жазылады.
Жұмысшылар және қызметкерлер ... ... ... есеп ... ... 425 нысанды демалыс беру туралы есебінде жүргізіледі.
Бұл есеп айырысулар бойынша есептелген сома ағымдағы айға ... ... ... ... ... не ... ... жалақы
бойынша біржолғы есеп айырысулар жалпы есеп айырысумен ... ... ... ... ... ... ... альбомының 389 нысанды төлем
ведомостары не кассалық ... ... ... жүргізіледі. Бұл есеп
айырысулар бойынша есептелген және төленген сома ... ... ... ведомосына жазылады. Бұл ретте «Беруге сома» бағанында тиісті
аты-жөннің қасына сызық қойылады.
Есеп айырысу-төлем және төлем ведомостарына осы ведомостарды ... ... ... қол ... ... ... ... рұқсатқа
мемлекеттік мекеменің басшысы және бас бухгалтер қол қояды.
Төлеу уақыты аяқталғаннан кейін кассир есеп айырысу-төлем және төлем
ведомостарында ... ... ... ... ... ... не ... «Депонатталды» деп жазуға және ... ... ... ... Ведомостың соңында кассир нақты төленген ... мен ... ... ... туралы жазба жасап, оларды төлем және
есеп айырысу-төлем ведомостары бойынша жалпы ... ... ... өз ... ... тиіс. Егер ақшаны кассир емес, басқа тұлға берсе,
ведомоста қосымша «Ақшаны ведомоспен берген - лауазымы, қолы, қолды ... ... ... жасалынады. Кассирдің төлем және есеп айырысу-төлем
ведомостарында жасаған жазбалары мұқият тексерілген және ... ... сома ... соң ... ... ... белгіленген
тәртіппен ресімделген кассалық шығыс ... ... ол ... ... және ... кіріс және шығыс ордерлері тіркелетін
журналда тіркеледі. Төлем және есеп айырысу-төлем ... ... ... есептен шығару жүргізілген кассалық шығыс ордерінің ... ... ... ... депонантталған соманың есебі Нысандар альбомының 441
нысанды депонантталған ... мен ... ... ... кітабында
жүргізіледі. Кітаптағы жазу әр депонент бойынша жүргізіледі [8].
Ай соңында Нысандар альбомының 441 нысанды кітабында «Кредит» ... ... ... ... ... және ... ... басына
кредиттік қалдық шығарылады.
Қызметкердің өткен кезеңдердегі жалақысы туралы мәліметтер алу үшін
Нысандар альбомының 417 ... ... ... шот) ... ... туралы жалпы мәліметтерден басқа ай сайын есептелген ... ... ... көрсетіледі.
Ауру парақтары (еңбекке жарамсыздық ... жеке ... және жыл ... ... ... ... нөмірленіп
отырады. Әр парақта олар есептеу үшін ... есеп ... ... ... есеп ... ... ... Нысандар альбомының 292-а
нысанды карточкаларында (Нысандар альбомының 292 нысанды ... ... ... ... ...... ... бойынша;
- әрбір кәсіподақ ұйымдары бойынша - ... ... ... ... берген банктің әр мекемесі үшін жеке шоттар бойынша – банк
несиелері бойынша;
- орындау парақтары және ... ... ... - ... алушы бойынша
аты-жөні немесе мемлекеттік мекеме аты, орындау парағының не басқа
құжаттың нөмірі, күні және орындалу ... ... ... ... ... әрбір өтемақы алушы бойынша – әскери қызметшілерге тұрғын үйді
күтіп-үстау мен коммуналдық қызметтер бойынша ... ... ... ... мен төлеу.
Ұйымға келіп түсетін алимент өндіріп алу туралы орындау парақтарын
және ... ... ... және ... алу, сондай-ақ ұсталынатын
мөлшерді есепке алу үшін ... ... 437 ... ... ... ... ... парақтарын есепке алу кітабы жүргізіледі.
Уақытша еңбекке жарамсыздық ... ... ... ... ... жөніндегі есеп айырысуларды есепке алуды мемлекеттік мекеме
Нысандар альбомының 283 нысанды көп бағанды карточкаларында ... ... ... ... ... зейнетақы жарналары
туралы толық мәлімет алу үшін мемлекеттік мекеме ... ... ... ... ... ... ... алу Нысандар
альбомының 451 нысанды карточкасын толтырады, оның көшірмесін жылына бір
рет жеке ... ... ... және дебиторлық берешегі туралы есепті жасау және ... ... және ... ... есептерде өткен жылдардың
берешегi және ағымдағы жылдың берешегi болып бөлiнедi.
Өткен жылдардың берешегi - ұйымның ағымдағы ... ... ... ... ... ... ағымдағы жылдың басындағы өткен жылдардың
кредиторлық берешегiнiң және оның бiр ... ... жылы ... осы ... есептi күнгi қалдығының жай-күйi тiркеледi [5].
Дебиторлық берешек туралы есептерде ағымдағы жылдың басындағы өткен
жылдардың ... ... және оның бір ... ... ... өндіріп алған жағдайда, есепті күнгі осы берешек қалдығының мән-
жайы көрсетіледі.
Ағымдағы ... ...... жылы ... ... және ... ... мемлекеттік мекемеге берешек.
Кредиторлық және дебиторлық берешек ... ... ... ... ... ... ... деректеріне негізделеді.
Есептер кіші бағдарлама, бағдарлама, мемлекеттік мекеме, бюджеттік
бағдарламалардың әкімшісі бойынша және тұтастай ... ... ... ... қамтуы тиіс.
Есепте барлық құндық көрсеткіштер мың теңгемен ... ... ... көрсеткіштері бір ондық белгіге дейін дәлдікпен
көрсетіледі және ол ... ... ... ... ... ... дебиторлық берешек туралы есеп ... ... жай ... ... ... толтырылады:
«Бюджеттің түрі» деректемесі – бюджеттің түрі көрсетіледі, одан
бюджеттік ... ... ... ... ... жүзеге
асырылады;
«Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі» деректемесі – ... ... ... сыныптамасы шығыстарының функционалдық
сыныптамасына сәйкес бюджеттік ... ... ... және ... ... ... ... – бюджеттен қаржыландырылатын
Мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік мекеменің атауы
және коды көрсетіледі;
«Кезеңділік» деректемесі – ... ... ... ... тоқсандық,
жылдық) көрсетіледі.
Осы Ережемен кредиторлық берешек туралы есеп берудiң мынадай нысандары
белгiленедi:
КБ-Б (осы Ережеге 25-қосымша) ол бойынша бюджет ... ... ... ... мекеме және бюджеттік бағдарлама ... ... ... есеп ... (осы ... ... ... да қаражаттар есебінен ол бойынша
мемлекеттік ... және ... ... ... ... ... туралы есеп жасалады.
79. КБ-Б-нысан бойынша кредиторлық берешек ... есеп ... ... бюджет шығыстарының функционалдық және экономикалық
сыныптамасының кодтары – функционалдық топ, бағдарлама, кіші бағдарлама,
ерекшелік толтырылады;
5-бағанда ... ... ... келетін Қазақстан
Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес ... ... ... көрсетіледі;
6-бағанда ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспары көрсетіледі;
7-бағанда ағымдағы қаржы жылының 1 ... ... ... ... жылдардың кредиторлық берешегі көрсетіледі. Бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... қаржыландыру жоспарының орындалуы
туралы жылдық ... ... ... ... ... көрсетілген
кредиторлық берешектің сомасы ағымдағы қаржы жылының ішінде өзгермеуі тиіс;
8-бағанда ағымдағы қаржы жылы берешек бөлігін өтегеннен ... ... ... ... ... ... ... қаржы жылы пайда болған кредиторлық берешектің
сомасы көрсетіледі;
10-бағанда есепті күнге қалыптасқан ... ... ... (8 және ... сомасы);
11-бағанда төлеу мерзiмi басталмаған ... ... ... тәртіппен тіркелген мiндеттемелер бойынша
берешектің сомасы көрсетiледi;
12-бағанда қуыну мерзiмi аяқталған ... ... ... ... берешек активтерге, материалдық қорларға, ақшаға,
есептемелерге және мемлекеттiк мекеме балансының басқа да ... ... және ... ... жөніндегі орталық уәкілетті
органы белгiлеген тәртiппен түгендеу ... ... ... ... 11 және ... көрсетiлетiн кредиторлық берешектiң
сомасы 7-10-бағандарда көрсетiлетiн кредиторлық берешектiң ... ... ... кредиторлық берешек туралы есеп келесі түрде
толтырылады:
Тиісінше 1-4-бағандарында ... ... ... ... ... және ... қызметтер сыныптауышына сәйкес тек
өткізуден түсетін ақшасы ... ... ... ... ... (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) пайда болған
берешек бойынша шығыстардың ... ... де ... ... ... ... кредиторлық берешек бойынша
(демеушілік пен қайырымдылық көмектен және басқа да) КБ-Б ... ... ... ... ... ... [11].
Кейінгі бағандарды толтыру КБ-Б нысаны бойынша есептерді толтыру үшін
осы Ереженің 79-тармағымен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
Дебиторлық берешек туралы ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мекеме мен
бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің дебиторлық ... ... ... ДБ-Б (осы ... ... де ... ... (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді)
өткізуден түскен ақша, ... ... ... ... ... түскен ақша, қызметкерлер алған несиелер бойынша берешек
және басқалар) есебінен ... ... ... мен бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің дебиторлық берешегі туралы есеп жасалатын ДБ-БП
(осы Ережеге 28-қосымша).
ДБ-Б ... ... ... ... ... есеп ... ... шығыстарының фукнционалдық және экономикалық
сыныптамасының кодтары – ... ... ... ... ... толтырылады;
5-бағанда Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына
сәйкес бюджеттің шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі;
6-бағанда ... ... ... ... ... ... ... жоспары көрсетіледі;
7-бағанда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтардағы жағдайы бойынша өткен
жылдардың ... ... ... ... көрсетілетін
дебиторлық берешектің сомасы бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) ... ... ... ... ... ... ... әкімшісі
тапсырған сәттен бастап ағымдағы қаржы жылының ішінде өзгермеуі тиіс;
8-бағанда Қазақстан Республикасының ... ... ... кірісіне ағымдағы қаржы жылында есептелген дебиторлық берешектің
сомасы көрсетіледі;
9-бағанда басқа да негіздер бойынша ... ... ... жылы ... (жұмыстардан, көрсетілетін қызметтерден), соттың
шешімдері бойынша есептен шығарылған және басқа да ... ... ... ... ... оның бір ... ... алғаннан
кейін өткен жылдардың дебиторлық берешегінің қалдығы көрсетіледі;
11-бағанда ағымдағы қаржы ... ... ... ... берешек
сомасы көрсетіледі;
12-бағанда есепті күнге қалыптасқан жалпы дебиторлық берешек (10 және
11-бағандардың сомасы) көрсетіледі;
13-бағанда белгіленген тәртіппен аумақтық қазынашылық ... ... ... ... ... мен жұмыстарды көрсетілетін
(қызметтерді) сатып алуға берушілер мен мердігерлер жасасқан ... ... ... ... (алдын ала төлемнің) сомасы
көрсетіледі;
14-бағанда қуыну мерзімі ... ... ... ... Мемлекеттік мекеменің активтеріне, материалдық қорларына,
ақшасына, есептемелері мен ... ... ... ... және ... ... ... орталық уәкілетті орган
белгілеген тәртіппен түгендеу актісін жасалғаннан ... ... ... ... ... ... ... берешектің сомасы 7,
10, 11, 12 және ... ... ... ... берешектің
сомасына енгізіледі.
ДБ-Б нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп ... ... ... ... бойынша есептерде бюджет
шығыстарының сыныптамасына және Ақылы қызметтер сыныптауышына сәйкес ... ... ... ... иелігінде қалатын мемлекеттік мекемелер
тауарларының (жұмыстарының, ... ... ... ... ... ... ... көрсетіледі [4].
ДБ-Б нысаны бойынша есепті толтыруға өзге де қаражаттар есебінен пайда
болған дебиторлық берешек бойынша тиісінше 4-бағанынан ... ... ... КБ-Б ... ... ... толтыру үшін
осы Ереженің 82-тармағымен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
Кредиторлық және дебиторлық ай сайынға есепке осы Ереженің ... ... әр бір ... (кіші бағдарлама) бойынша олардың
пайда болу себебінің түсіндірмесімен Берешектің ... болу ... ... қосымша беріледі.
Кредиторлық және дебиторлық берешек туралы жедел есепті ай сайын:
1) мемлекеттік ...... ... ... ... ... ... бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi – бюджетті
атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға қағаз ... және ... қоры ... ... ... ... ... кешiктiрмей;
3) жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері – ... ... ... бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органға;
Ұйым жаңа қаржы жылының 1 ... 1 ... және ... ... ... ... ... туралы
нақтыланған есептерді ... ... ... ... ... береді.
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 1 шілдедегі, 1 қазандағы ... ... ... ... ... ... жаңа
қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша (өткен қаржы жылы ... ... ... айдың 10 күнінен кешіктірмей – ... ... ... ... ... 25 ... бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органға береді.
Ұйым және ... ... ... ... ... немесе мемлекеттік мекеменің бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері немесе ... ... ... ... ... қол қойған және елтаңба мөрімен бедерленген КБ-Б, ДБ-Б, КБ-Б
және ДБ-Б нысандары бойынша есептерді ұсынады.
Кредиторлық және дебиторлық берешек ... ... ... туралы
мәлiметтер көрсетiле отырып, ресми бланкiге жазылған, ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылған (қосылған және
біріктірілген) кезде ... бар ... ... ... ... бөлу ... ... құқықтық мирасқорының кредиторлық
және дебиторлық берешегі туралы есепте көрсетіледі.
Бюджетті ... ... ... ... ... ... ... Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы ... ... ... сыныптамасының кодтары өзгерген жағдайда,
есепте кредиторлық және дебиторлық берешек Қазақстан Республикасы Бірыңғай
бюджеттік сыныптамасының шығыстары ... өту ... ... жаңа ... ... көрсетіледі.
Бірыңғай бюджеттік сыныптамадан жекелеген бюджеттік бағдарламаларды
алып тастаған жағдайда, олар ... ... ... ... тастаған жылы қолданылған бюджеттік бағдарламалардың кодтары бойынша
кредиторлық/дебиторлық берешек туралы есептерде ескеріледі [9].
Есеп беру 4 БЕС ... ... ... ... ... инвестициялық және қаржы жөніндегі қызметін жүзеге асыру
нәтижесінде алынған ақшалай қаражат ағыны ... ... ... қаржы
қызметінде пайдаланатын таза ақшалай қаражаты, ақшалай ... ... ... таза ... ... ... және аяғындағы
ақшалай қаражат пен оның ... ... БЕС ... сай ... ... ... қаражатының
қозғалысы туралы есеп беру» заңды тұлғаның қаржылық жағдайындағы өзгерісті
бағалауға мүмкіндік береді, бұл оларды есептік кезең ішіндегі ... және ... ... ... ... алғанда қаражаттардың
түсуі мен жұмсалуы ... ... ... ... ... ... ... есеп субъекттің есепті жылдың ішіндегі
қаржылық есебінің құрамында беріледі.
Ақша ... ... ... қаржылық, инвестициялық
қызметі тұрғысынан алған мағлұматтардың мазмұнын ашу үшін ... ... ... ... ... ... және қызмет түрлерін ықпалын ... ... ... түсетін ақша қаражаттырының қозғалысын ашып
көрсеткен кезде тура әдіс пайдаланылуы мүмкін, бұл әдіс ... ... ... мен ... ... ... ашып көрсетіледі, не
жанама әдіс пайдаланылуы ... бұл әдіс ... ... ... активтер мен міндеттемелерді ... алу ... ... ... ... шығындар жатады: маусымды ... ... ... ... жаңа ... ... және ... игеру бойынша (іске қосу шығыстары),
жерлерді қалпына келтіру ... ... ... немесе
кеңейткенде жұмысшыларды жаппай біржолғы жинау бойынша; ғылыми әдебиетке,
газеттерге, журналдарға жылдық жазылу сомасы;
Келесі есеп кезеңі үшін ... ... ... ... ... ... сақтандыру төлемдерінің сомасы және басқа шығыстар.
Есептеу қағидатына сәйкес ... ... алу ... және ... ... ... ақша ... немесе өзге
активтердің түсу шамасына қарамай, олар ... сол ... ... өзге активтер мен міндеттемелерді есепке алуы үшін мынадай
шоттар арналған:
1410 «Берілген қысқа мерзiмдi ... ... ... ... ... ... мерзiмдi активтер»;
2810 «Өзге ұзақ мерзiмдi активтер»;
3410 «Алынған қысқа мерзiмдi аванстар»;
3420 ... ... ... міндеттемелері»;
4310 «Алдағы кезеңдердің кірістері»;
4320 «Өзге ұзақ мерзiмдi міндеттемелері».
Аванстық төлем ретінде өнім ... және ... ... және ... ... есеп айырысуларды есепке алу жеке
әрбір ... ... емес ... ... ... ... қызметтер
көрсету), тараптармен келісілген мерзімде және мөлшерде мерзімді ... ... ... Осы ... ... ... ... үшін
орындаушыларға екінші деңгейдегі банктердегі және Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің Қазынашылық ... ... ... берушінің бюджеттік шотынан қаражаттарды аудару жолымен жүзеге
асырылатын аванстар ескеріледі. Өнім беруші мен ... ... ... ... беруші ай сайынғы ... іс ... ... ... жұмыстардың немесе көрсетілген қызметтердің негізінде ... ... ... және ... немесе келісімде келісілген
тәртіппен қайта есептеу мен тиісті төлемді жүргізеді. ... ... бір ... ... ... беруші мен жүк алушы
арасында туындайтын ... ... ... ... алу ... Активтер үшін өнім берушімен есеп айырысуларды тапсырыс
беруші мемлекеттік мекемелерді орталықтандырылған жабдықтау ретінде 3210
«Жеткізушілерге және ... ... ... ... ... ... Өнім ... шотын төлегенде тапсырыс беруші ... және ... ... ... ... ... ... және 1080 ... ... ... ... ... жеке
қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы
тағайындаулары», 1090 ... ... ... ... ... ... жеке ... жоспарына сәйкес
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы ... ... ... ... ... құндылықтарға өнім берушіден
алынған, ұсынылған құжаттар ... ... және ... ... ... ... осы ... сомасына 7140 «Өзге
операциялық шығыстар» ... ... және 3210 ... ... қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының кредиті бойынша
жазба жүргізеді. Осымен бір ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерияға хабарлама хат жібереді.
Хабарлама хатқа жүкті алушының ... ... ... жеткізуші шотының көшірмесі ұсынылады. Жүкті алушының
бухгалтериясы өнім ... ... ... ... ... ... ... алғаннан кейін жүкті алушының мекен-жайына ... ... ұзақ ... ... ... ... ... немесе басқа заттардың сомасына Шоттар жоспарының ұзақ ... ... ... шотын/шотын дебеттейді және 5011 «Күрделі
салымдарды бюджет есебінен ... ... ... ... түскен
материалдардың немес қайтарылатын бос ыдыстар, сондай-ақ киім-кешек, ... киім мен ... ... 1310 ... ... ... ... дебеттейді және 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан
алынатын кірістер» шотын ... өнім ... ... ... ... ... сәтке дейін түспеген құндылықтардың ... 1350 ... ... ... және 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан
алынатын кірістер» шотын кредиттейді. Бұл құндылықтарды алғаннан ... ... ... ... қосалқы шоты ... және ... шоты ... ... ... ... алушы қабылдаған
кезде анықталған жетіспеушілік пен құндылықтардың ... ... ... ... ... ... ... алушыдан келіп түскен дұрыс
ресімделген актілер негізінде 3210 «Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа
мерзімді кредиторлық ... ... ... ... ... ... ... дебеті және 7140 «Өзге операциялық шығыстар»
шотының кредиті бойынша жазба жүргізеді. Өнім берушіге ... ... ... жүк ... бухгалтерлік қызметі тапсырыс берушіге
жеткізушімен есеп айырысу үшін санын, бағасын және ... ... ... ... ... барлық құжаттарды салып ... ... ... ... алушы 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан
алынатын кірістер» шотының ... және ... ыдыс ... 1319
«Өзге материалдар» қосалқы шотының кредиті бойынша жазбалар жүргізеді.
Тапсырыс беруші бұл ... ... ... жазбаларды жүргізеді: жүкті
алушыдан жіберілген қайтарылатын ыдысқа құжаттарды алғанда және ол үшін
өнім ... ... ... (бос ... сатып алу бағасы бойынша)
ұсынылған шот ... 3210 ... және ... ... кредиторлық берешек» шотын дебеттейді және 7140 «Өзге операциялық
шығыстар» шоты кредиттейді, бос ыдысты сатып алу ... мен өнім ... ... баға ... сома ... 7140 «Өзге операциялық
шығыстар» шотын дебеттейді және 3210 «Жеткізушілерге және мердігерлерге
қысқа мерзімді кредиторлық ... ... ... ... ыдыс
үшін ақша алғанда 1080 «Республикалық ... ... ... ... ... жеке қаржыландыру жоспарына
сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 1090
«Жергілікті ... ... ... ... ... жеке ... ... сәйкес міндеттемелер
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шотын дебеттейді және 3210
«Жеткізушілерге және ... ... ... ... ... ... Егер қайтарылатын ыдыс былтыр сатылып алынса, тапсырыс
беруші бұл ... ол ... ... ... ... [17].
Дисконттау қағидаттары. Дисконтталған құн 12 айлық өтеу ... ... мен ... ... ... ... ... үшін
қолданылады. Қысқа мерзімді кезеңде ақша құнының өзгеруі маңызды ... ... ... ... ... ... ... жағдай
туралы есептің мынадай баптары үшін қолданылады:
• қаржы инвестициялары (мысалы, облигациялар)
• жалға алынған негізгі ... ... ... ... ... борыштық бағалы қағаздарды эмиссиялау жолымен алған ... егер шарт ... ... соманы қайтара отырып, пайыздарды төлеу
көзделген ұзақ мерзімді қарыздар және ұзақ ... ... ... ... бойынша есептелген пайыздар.
Осы активтер мен міндеттемелердің өтеу кезіндегі (алдын ала анықтауға
болатын) атаулы құны ... ... ... ... нақты құнынан
ерекше болады. Пайда болатын айырма осы активтер мен ... және ... өтеу ... ... ... бойы ... өтелгенше
кіріске (шығысқа) енгізілуі тиіс. Осы рәсім ... ... ... ... ... ... толық сәйкес келеді.
Пайыздың тиімді ставкасынажоспарланған ақша ағындарын ... ... тең ... ... дисконттау ставкасы жатқызылады.
Ақша ағындарын дисконттаудың негізгі формуласы жекелеген ... ... ... ... ... ... = FV / (1++ i) n, [1]
PV – ағымдағы құн – ... ... ... ... яғни ... бар
немесе ағымдағы күнге инвестицияланған қаржы ... ... ... ... ... ... – n жылдардан кейін инвестицияның болашақ құны - ... ... ... немесе бүгінгі қаржы қаражатының болашақ шамасы.
i – дисконт ставкасы - ... және ... ... ... ... ... ... Дисконттау ставкасы салымдардың тиімділігін
бағалау үшін қолданылады. Экономикалық тұрғыдан ... ... – бұл ... ... ... ... ... табыстылық
нормасы.
n – уақыт кезеңі – қаржы құралдарының ағымдағы және болашақ құнын
есептеу кезеңдерінің саны.
1 ш.б. ... ... және ... пайыздық ставкалар бойынша
ағымдағы құнын анықтау үшін осы Ереженің 3-қосымшасына ... ... ... ... ... ... болашақ құны мына формуламен есептеледі:
FV = PV(1+i) n. [2]
1 ш.б. n ... ... ... ... анықтау үшін осы Ереженің ... ... ... ... С-3 ... ... [14].
3. Бюджеттік мекемелердегі кірістер мен шығыстарды есепке алу тәртібі
Шаруашылық операциялардың нәтижесінде қалыптасқан ұйымның ... ... және жеке ... ... ... ... тиесілі сома
ретінде анықталады.
Дебиторлық берешекті есепке алу үшін мынадай ... ... ... ... ... ... мерзімді дебиторлық берешек»;
1220 «Бюджетпен есеп айырысу ... ... ... ... ... ... мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді
дебиторлық берешегі»;
1240 «Ведомстволық есеп ... ... ... ... дебиторлық
берешек»;
1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар»;
1260 «Қызметкерлердің ... ... ... ... «Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек»;
1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер»;
1290 «Күмәнді дебиторлық ... ... ... ... ... мен тапсырыс берушілердің ұзақ ... ... «Жал ... ұзақ ... ... берешек»;
2230 «Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер».
Шаруашылық операциялардың нәтижесінде қалыптасқан мемлекеттік
мекеменің кредиторлық ... ... ... ... жеке ... ... қоса ... мемлекеттік мекеме басқа тұлғаларға төлеуі
тиіс сома ретінде анықталады.
117. Кредиторлық берешекпен жасалатын операцияларды ... ... ... ... ... төленетін ... ... ... берешек»;
3120 «Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық
берешек»;
3130 «Бюджетпен есеп ... ... ... мерзімді кредиторлық
берешек»;
3140 «Басқа да міндетті және ерікті ... ... ... мерзімді
кредиторлық берешек»;
3210 «Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық
берешек»;
3220 «Ведомстволық есеп ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
3240 «Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
3250 «Төленуге тиісті қысқа ... ... «Жал ... қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
3270 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
4110 «Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді ... «Жал ... ұзақ ... ... ... ... ұзақ ... кредиторлық берешектер».
Ұйымның кредиторлық және дебиторлық ... ... ... тану ... ... ... актив немесе міндеттеме
ретінде танылады.
1210 «Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді ... ... ... шоттарында заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік)
қожалықтарына трансферттер мен ... және жеке ... ... бойынша есеп айырысулар, сондай-ақ зейнетақылар мен
жәрдемақыларды төлеу бойынша есеп айырысулар көрсетіледі.
Бюджет шығыстары экономикалық ... 332 ... ... ... бойынша көзделген жеке тұлғаларға жоғарыда
көрсетілген трансферттерді мемлекеттiк мекемелер Қазақстан ... ... ... тәртіппен жүзеге асырады [13].
«Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық
берешек» қосалқы ... жеке ... ... ... мен әлеуметтік көмек бойынша;
• жұмысшылар мен қызметшілерге мертігумен ... ... ... ... ... ... міндеттерін орындауға
байланысты өзге зақымданумен келтірілген зиянды өтеу бойынша;
• қаза болған, қайтыс ... ... ... ... ... қамқоршыларына біржолғы төлемдер бойынша;
• демалысқа шыққан кезде мерзімді ... ... ... (арнайы) оқу орындарының курсанттарына төленетін азық-
түлік паекінің ... ... ... ... жеке ... ... ... бойынша есеп айырысу
көрсетіледі.
Кірістерді есепке алу тәртібі. ... ... ... ... ... пайда немесе сервистік әлеует алу мүмкіндігі болса,
кіріс танылады.
Ұйымның кірісті есептеу әдісімен таниды.
Мемлекеттік мекеменің ... ... алу үшін ... ... ... ... ... алынатын кірістер»;
6020 «Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер»;
6030 «Трансферттер бойынша кірістер»;
6040 «Субсидиялар төлемдері ... ... ... ... ... және ... көмектен алынатын кірістер»;
6060 «Гранттар бойынша кірістер»;
6070 «Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер»;
6080 «Айырбас емес ... ... өзге ... ... ... қайтару»;
6110 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін ... ... ... «Сыйақылар бойынша кірістер»;
6220 «Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер»;
6310 «Әділ құнның ... ... ... ... ... ... ... алынатын кірістер»;
6330 «Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер»;
6340 «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер»;
6350 «Шеккен зиянды өтеуден ... ... ... ... ... ... ... кезінде мекеме ресурстар
алады және қандай да бір нысандағы өтемақыны айырбастауға бермейді.
Айырбасталмайтын операциялардан түсетін кірістер белгілі ... ... ... тең құнды тікелей ұсынусыз активтердің артуын
білдіретін мемлекеттік мекеменің алуына жататын ... ... ... немесе сервистік ... ... ... ... ... ... ағымдағы қызметті қаржыландыру;
• трансферттер мен субсидиялар алу;
• демеушілік және ... ... ... ... ... өзге ... операциялар сияқты айырбасталмайтын
операциялардан қалыптастырылады.
Айырбасталмайтын операциялардан кірістердің ... ... ... бір ... ... ... айырбастау кезінде бағасы бірдей құнды
қамтамасыз етусіз аударылады және ... ... ... ... ... ... алынған активті ресурстар
үстінен бақылау алғанда ... ... мен ... ол ... және тану өлшемдерімен келісіледі.
Мемлекеттік мекеме айырбасталмайтын операция нәтижесінде активті
таныса, сондай-ақ міндеттемені тану ... ... ... ... ... сатып алу мерзіміндегі нақты құн бойынша ... ... ... [15].
Жоспарлы қаржыландырудың бөлінуі 1081 «Жеке қаржыландыру жоспары
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы ... ... ... ... ... міндеттемелер қабылдауға арналған
жоспарлы ... 1083 ... да ... ... ... ... жоспарлы тағайындаулар», 1086
«Республикалық бюджетке таурлардың ... ... ... түсетін түсімдерге және олардың жұмсалуына
байланысты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға ... ... 1095 ... бюджетке тауарлардың (жұмыстардың,
қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге және ... ... ... ... ... ... арналған жоспарлы
тағайындаулар» қосалқы ... ... және 6010 ... ... ... ... шотының кредиті бойынша көрсетіледі.
Ұзақ мерзімді активтің амортизациясын есептеумен бір мезгілде ... ... ... ... ... ... қаржыландыру осы актив
жататын топтың ... ... ... сомада
күрделі
салымдарды қаржыландыруды тұтынудан кіріске есептен шығарылады және мынадай
тізбекпен көрсетіледі: 5010 ... ... ... шоты ... ... және 6020 ... ... қаржыландырудан алынатын
кірістер» шотының кредиті.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің төмен ... ... ... ... қаржыландыру алуы 6030 «Трансферттер бойынша кірістер»
шотының ... ... ... бұл ... ... ... ... қабылдауға арналған жоспарлы
тағайындаулар», 1093 «Трансферттер ... ... ... ... ... қосалқы шоты дебеттеледі [17].
Субсидиялар бойынша кірістер ретінде жеке және заңды тұлғаларға, оның
ішінде шаруашылық қожалықтарға немесе ... ... ... ... қаржыландырудың сомасы ескеріледі.
Субсидиялар бойынша бюджеттен жоспарлы ... алу ... ... ... ... ... жоспарлы
тағайындаулар», 1094 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған
жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының ... және 6040 ... ... ... ... кірістер» шотының кредиті бойынша
көрсетіледі.
Демеушілік және қайырымдылық ... ... ... ... немесе сөзсіз сипаттағы ақшалай түрде түскен қайырмалдық жәрдем
ету түсімдері ескеріледі.
Гранттар бойынша кірістер ... ... ... ... ... ... көмектің) сомасы ескеріледі.
Ақша қаражаты түрінде гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның
арнайы шотына ... ... 1061 ... ... ... ... арнайы шоты» қосалқы шотының дебеті және ... ... ... шотының кредиті бойынша көрсетіледі және кіріс
ретінде мойындалады.
Бюджеттік ... ... ... ... ... бойынша кірісті тану 1087 «Сыртқы қарыздардың және байланысты
гранттардың есебінен жобалар ... ... ... ... ... қосалқы шотының дебеті және 6060 «Гранттар бойынша
кірістер» шотының кредиті бойынша ... ... ... күрделі салымдарға қаржыландырудың түсуі 1087
«Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен ... ... ... ... жоспарлы
тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті және 5012 ... ... ... ... ... ... ... кредиті бойынша көрсетіледі
[11].
Ұзақ мерзімді активтің амортизациясын есептеу кезінде бір мезгілде
сыртқы ... ... ... ... ... ... ... мойындауға жазба жүзеге асырылады: 5012 «Күрделі салымдарды
сыртқы қарыздар есебінен қаржыландыру» ... ... және 6070 ... ... ... ... түскен кірістер»
шотының кредиті.
Айырбасталмайтын операциялардан түсетін өзге кірістер ретінде
мемлекеттік мекемелер бюджетке қайтарусыз түсімдерден алынған ... ... және 6080 ... емес операциялардан алынатын өзге кірістер»
шотында танылады.
Сондай-ақ айырбасталмайтын операциялардың тобы бар, онда ... ... ... ... ... ... алынған
ресурстарға айырбастауға өтемақы жүргізе ... ... ... ... ... және ... операциялардың
үйлесімін анықтауы тиіс, олардың әр құрауышы жеке танылады.
Қаржыландырудың пайдаланылмаған сомасын ... 6090 ... ... шотының дебеті және Шоттар жоспарының 1080 «Республикалық
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша
жеке ... ... ... ... қабылдауға арналған
жоспарлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті ... ... ... ... ... жеке қаржыландыру жоспарына
сәйкес міндеттемелер ... ... ... ... шоты ... ... шотының кредиті.
Айырбасталатын операция бір тарап активтерді немесе қызметтерді
алады немесе міндеттемелерді өтейтін және тікелей ... ... ... ... ... (негізінен тауарлар, қызметтер немесе активтерді
қолданудың ... ... ... ... «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден
алынатын ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мекеменің иелігінде ... және ... ... ... ... қатар (сақталуға) белгілі мақсаттарға
жұмсала ... ... ... ... қызметтерді) сатудан
алатын кірістер ескеріледі [18].
Тауарларды ... ... ... ... түсетін
кірістер қолма-қол ақшасыз есеп айырысу ... түсе ... ... ... ... ... ... қызметтер ҚБШ-на кейіннен
аудару үшін ... ... ... ... алады.
Айырбасталатын операциялардан түсетін жалпы (таза) кіріс алынған және
алуға жататын соманың әділ құны ... ... ... ақша ... ... ... баламалары түрінде
жүргізіледі, жалпы кірістің сомасы – алынған немесе алуға ... ... ... мен ... ... ... мерзімді сипаттағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді көрсету
операцияларымен байланысты ... ... ... ... ... есеп ... операцияның аяқталу дәрежесін есепке ала
отырып, яғни мынадай шарттар ... ... ... кірістің шамасы сенімді бағалана алады;
• операцияға байланысты ... ... ... ... ... түседі деген ықтималдық болғанда;
• есепті күндегі жағдай бойынша операцияның аяқталу дәрежесі
сенімді бағалана алады; операцияға ... ... ... оны аяқтау шін қажет шығындар сенімді бағалана алады.
Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша жалпы кіріс мынадай сәттер
бойынша тапқан ... ... ... ... ... – шарт ... ... талаптарына сәйкес:
не қызметті көрсетудің басталу сәтінде, не аяқтау кезінде, не
қызметті көрсеткеннен кейін, не ... ... ... ... көрсету кезеңі) ішінде барабар;
• қызметті көрсету дәрежесін (аяқталу дәрежесін) ескере отырып –
барабар орындау;
• қызметтер ... ... ...... ... ... дайындық» әдісі.
Жалпы кіріс қызметтер көрсетілген және жұмыстар орындалған есеп
кезеңдерінде ғана танылады.
6110 ... ... ... ... ... кірістер» шотының кредитінде тауарларды (жұмыстарды,
қызметтерді), оның ішінде ... ... және ... өнімдерін, қосалқы ... ... ... ... ... ... ... және бұл ретте
1231 «Сатып алушылар мен ... ... ... ... ... ... шоты ... [16].
Мемлекеттік мекемелерге тиесілі асханалар ұсынатын тамақ ... және ... ... ... ... ... лагерьлерде балалардың болғаны үшін есептелген төлемнің ... ... ... көрсетілетін қызметтер) бойынша сатудан ақша
олардың өкімінде қалатын мемлекеттік мекемелердің басқа есеп айырысуларына
1231 ... ... мен ... ... ... ... ... 1232 «Төлемдердің арнайы төлем түрлері
бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотының дебетіне ... ... ... көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алынатын
кірістер» шотының кредитіне ... ... ... ... ... ... алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді ... 1232 ... ... ... ... бойынша
қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шоты кредиттеледі және 1042
«Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы ... 1010 ... ақша ... ... «Активтерді басқарудан алынатын кірістер» ... ... ... ... таза ... бір ... акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтерден түсетін
кірістер және ... ... ... ... ... мүлікті
жалдаудан түсетін кірістер, берілген қарыздар бойынша сыйақылар көрсетіледі
[3].
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі дивидендтер мен ... ... ... ... 1250 ... ... қысқа мерзімді
сыйақылар» шотының дебеті және 6220 «Активтерді басқарудан ... өзге ... ... ... бір ... 7120 «Бюджетке төленетін төлем
бойынша шығыстар» дебеті және 3133 ... ... ... ... ... мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті.
Инвестиция объектісінің пайда (шығындар) үлесінде ... ... ... ... ... ... ... немесе мемлекеттік басқару
органының шешімі бойынша жүзеге асырылады: 2120 ... ... ... ... ... және 6220 ... ... алынатын
өзге де кірістер» шотының кредиті.
Жалдау бойынша сыйақыны есептеу 1250 «Алунуға тиісті қысқа ... ... ... және 6210 ... ... ... шотының
кредиті, 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша
шығыстар» дебеті және 3133 «Өзге ... ... ... ... қысқа
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі.
Шоттар жоспарының «Өзге кірістер» бөлімінің ... ұзақ ... әділ ... ... ұзақ ... ... шығып
қалуынан, заңды және жеке тұлғалардан активтерді ... ... ... ... және өзге ... ескеріледі.
Ұзақ мерзімді активтердің әділ құнының өзгеруінен түсетін кірісті тану
мынадай жазбамен көрсетіледі: ұзақ мерзімді активтің ... ... ... 6310 ... ... ... түсетін кірістер» шотының кредиті.
Ұзақ мерзімді активтердің шығып ... ... ... мынадай
жазбамен көрсетіледі: 1231 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердін қысқа
мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы ... ... және 6320 ... ... шығуынан алынатын кірістер» шотының дебеті.
Активтерді қайтарусыз алудан түсетін кірістер Шоттар жоспарының тиісті
қосалқы шоттың/шотының дебеті және 6330 «Өтеусіз түрде ... ... ... ... ... бойынша көрсетіледі [11,15].
Бағамдық айырмадан ... ... ... есебінде
көрсетіледі:
• бағам артқан ... ... ... ... ... ... және 6340 ... айырмадан түсетін
кірістер» шотының кредиті;
• бағам төмендеген кезде: Шоттар ... ... ... дебеті және 6340 «Бағамдық айырмадан түсетін
кірістер» шотының кредиті.
Үшінші тараптардың активтердің құнсыздануынан ... ... тану ұзақ ... активтің құнсыздануына резервтің тиісті
шотының дебеті және 6350 «Шеккен ... ... ... ... ... ... ... «Өзге кірістер» шотында мыналардың нәтижесінде туындаған
мемлекеттік мекеменің кірістері көрсетіледі:
• мемлекеттік мекеменің ... ақша ... ... ... ... ақша ... ... дебеті және 6360 «Өзге
кірістер» шотының кредиті, бір мезгілде: 7120 «Бюджетке ... ... ... ... ... және 3133 ... операциялар
бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы
шотының кредиті;
• кінәлі тұлғалар есебіне жатқызылған материалдар мен ... ... мен ... есептен шығару: 1262 «Қызметкерлердің
өзге есеп айырысу түрлері ... ... ... ... ... шотының дебеті және 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті және
бір мезгілде:
• 7120 ... ... ... бойынша шығыстар» шотының дебеті және
3133 ... ... ... бюджет алдындағы қысқа мерзімді
кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;
• бұрын есептен ... ... ... ... ... ... шотының дебеті және 6360 «Өзге ... ... 1010 ... ақша ... ... дебеті және
дебиторлық берешектің тиісті шотының кредиті; 7120 ... ... ... шығыстар» шотының дебеті және 3133 «Өзге операциялар
бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы
шотының ... 3133 ... ... бойынша бюджет
алдындағы қысқа мерзімді
... ... ... ... ... және 1010 ... ақша
қаражаты» шотының кредиті;
• үмітсіз кредиторлық берешекті есептен шығару (бұған объективті шарттар
болған кезде): кредиторлық берешектің тиісті қосалқы шоттарының ... 6360 ... ... ... ... ... құралдарды жоюдан алынған материалдар құнын кіріске жазу: 1319
«Өзге материалдар» қосалқы ... ... және 6360 ... ... ... биологиялық активті биоөзгерту процесінде төлдеу, өсім немесе салмақ
қосуды алу: 2610 «Жануарлар» қосалқы шотының дебеті және 6360 ... ... ... ... активтерден өнім алу: 1330 «Дайын өнім» қосалқы шотының
дебеті және 6360 ... ... ... ... ... кейін мемлекеттік мекеме есеп жылының қаржы жылына
кірістер шоттарының жабылуын жүргізеді, бұл ретте кірістердің ... ... және 5210 ... жылдың қаржылық нәтижесі» шоты кредиттеледі.
Кірістерді құжаттамалық ресімдеу алғашқы есеп құжаттарының негізінде
жүзеге асады [19].
Тексерілген және ... ... ... ... ... ... жүйелендіріледі (хронологиялық тәртіппен) және 14- мемориалды
ордерде Нысандар альбомының 406 нысанды балаларды күтіп-ұстағаны үшін ата-
аналарымен есеп ... ... ... ... ресімделеді;
15-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409 нысанды айырбасталмайтын
операциялардан түсетін кірістерді есептеудің жиынтық ведомосі;
16-мемориалды ордер – Нысандар ... 409-а ... ... ... қызметтерді) іске асырудан түсетін кірістерді
есептеудің жиынтық ведомосі;
17-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409-б нысанды активтерді
басқарудан түсетін кірістерді есептеудің ... ... ...... ... 409-в ... ... бойынша кірістерді есептеудің жиынтық ведомосі.
Кірістердің өзге түрлерін есепке алу Нысандар альбомының 283-нысанды
көп бағанды карточкаларында жүзеге асырылады.
Шығыстарды есепке алу ... ... ... азаюымен немесе
міндеттемелердің ұлғаюымен байланысты, ... ... ... ... ... ... ... төмендеуі туындағанда танылады.
Мемлекеттік мекеме шығындарды есептеу әдісі ... ... ... ... қаржыландыру жоспарларында көзделген мөлшерге
және нысаналы мақсатына қатаң сәйкестікте ... ... ... ... ... ... алу Шоттар жоспарының ... ... ... мен ... ... кіші ... ... шығыстарды қоспағанда, мекеме, бағдарлама, кіші бағдарлама
бойынша және ... ... ... ... ... мекеменің шығындарын есепке алу үшін ... ... ... ... арналған шығыстар»;
7020 «Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар»;
7030 «Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар»;
7040 «Әлеуметтік салыққа ... ... ... ... арналған шығыстар»;
7060 «Қорлар бойынша шығыстар»;
7070 «Іссапарларға арналған шығыстар»;
7080 «Коммуналдық төлемдер мен өзге ... ... ... ... ... ... шығыстар»;
7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар»;
7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар»;
7130 «Жал бойынша шығыстар»;
7140 «Өзге операциялық ... ... ... ... «Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар»;
7230 «Субсидиялар бойынша шығыстар»;
7240 ... ... ... ... «Сыйақылар бойынша шығыстар»;
7320 «Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар»;
7410 «Әділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар»;
7420 «Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар»;
7430 ... ... ... шығыстар»;
7440 «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар»;
7450 «Резервтерді құру бойынша шығыстар»;
7460 «Өзге шығыстар».
Мемлекеттік мекеменің операциялық шығыстары Шоттар жоспарының ... ... ... ... ... қосалқы шотында танылады және
еңбекақы төлеуге, стипендия төлеу ... ... ... ... ... салыққа, міндетті сақтандыруға, қорлар бойынша,
іссапарларға, коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша, ... және ұзақ ... ... амортизациялау бойынша шығыстар
кіреді. Бюджетпен есеп айырысу бойынша, жалдау ... және ... ... ... ... ... мынадай
корреспонденциялармен көрсетеді:
• еңбекақы төлеу бойынша: 7010 «Еңбекақы төлеуге ... ... ... және 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;
• мемлекеттік оқу ... ... ... бойынша: 7020 «Стипендиялар
төлеу бойынша шығыстар» шотының ... және 3230 ... ... ... ... ... ... кредиті;
• қосымша белгіленген зейнетақы жарналары бойынша: 7030 «Қосымша
белгіленген зейнетақы жарналарына арналған ... ... ... 3142 ... ... қорларына зейнетақы жарналары бойынша
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;
... ... ... 7040 ... ... арналған шығыстар»
шотының дебеті және 3122 «Әлеуметтік салық ... ... ... ... қосалқы шотының кредиті;
• көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті
әлеуметтік сақтандыруға, Қазақстан ... ... ... ... ... ... қызметкерлерін
мемлекеттік міндетті жеке сақтандыруға міндетті төлемдер бойынша: 7050
«Міндетті ... ... ... ... ... дебеті және
3143 «Өзге де міндетті және ... ... ... өзге ... кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;
• қорларды есептен шығару бойынша: 7060 ... ... ... ... және ... жоспарының «Қорлар» бөлімі шотының тиісті
• қосалқы шотының ... ... есеп ... сома ... 7070 «Іссапарларға арналған
шығыстар» шотының дебеті және 1261 «Есеп беретін сомалар ... ... ... дебиторлық берешегі» ... ... ... ... мен өзге қызметтер бойынша: 7080 ... мен өзге ... ... ... ... ... және ... және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек»
қосалқы шотының кредиті;
• ағымдағы жөндеуге: 7090 «Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар» шотының
дебеті және 3210 «Жеткізушілерге және ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді активтерді амортизациялау бойынша: 7110 «Ұзақ мерзімді
активтердің амортизациясы бойынша ... ... ... және ... ... ... жиналған амортизациясы бойынша тиісті қосалқы
шоттың кредиті;
• бюджетпен есеп айырысу бойынша: 7120 ... ... ... шығыстар» шотының дебеті және 3133 «Өзге операциялар бойынша
бюджет алдындағы қысқа ... ... ... ... ... ... бойынша: 7130 «Жал бойынша шығыстар» шотының дебеті және 3260
«Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының ... ... ... төлемдер бойынша шығыстар» кіші бөлімінің шоттарында
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... төлеу бойынша шығыстары ескеріледі.
Алынған трансферттердің қаражаты ... ... ... ... ... ... ... бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
есептері негізінде мынадай жазбамен жүзеге ... 7210 ... ... ... ... және 1210 ... төлемдер бойынша
қысқа мерзімді дебиторлық берешек» ... ... ... ... ... мен мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар төлеу бойынша іс
жүзінде жүргізілген шығыстар 7220 «Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша
шығыстар» ... ... және 1216 ... мен ... ... бойынша қысқа мерзімді дебиторлық
берешек» қосалқы шотының кредиті бойынша ескеріледі.
Жеке және заңды тұлғаларға төленген субсидиялар ... ... ... мынадай жазбамен ... ... ... ... ... ... дебеті және 1214 «Жеке
тұлғаларға ... ... ... ... ... ... ... тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек»
қосалқы ... ... ... ... ... ... есептеуді көрсетеді:
• алынған қарыздар бойынша: 7310 «Сыйақылар бойынша шығыстар»
шотының ... және 3250 ... ... ... ... шотының кредиті;
• жалдау бойынша: 7310 «Сыйақылар бойынша шығыстар» шотының дебеті
және 3250 «Төленуге тиісті ... ... ... ... ... шығындарының үлесінде мемлекеттік мекеменің
қатысуын ... ... ... ... ... басқару органының жалпы
жиналысының шешімі бойынша 7320 ... ... ... өзге ... ... және 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» шотының
кредиті ... ... ... ... ... ... бөлімінің шоттарында ұзақ
мерзімді активтердің әділ құнының өзгеруінен, ұзақ мерзімді активтердің
шығып қалуынан, ... ... ... құру ... және өзге
шығыстар ескеріледі.
Ұзақ мерзімді активтердің әділ құнының өзгеруінен шығысты тану ... ... 7410 ... ... ... ... ... шотының
дебеті және ұзақ мерзімді активтің тиісті шотының кредиті.
Мемлекеттік мекеме бағамдық айырмадан шығыстарды мынадай ... ... ... 7430 ... айырма бойынша шығыстар» шотының
дебеті, ... ... ... ... ... шотының/шотының
кредиті;
• бағам артқанда: 7430 «Бағамдық айырма бойынша шығыстар» шотының
• дебеті және ... ... ... ... ... кредиті.
Активтердің құнсыздануынан шығыстар 7440 ... ... ... ... ... және активтердің
құнсыздануына резервтерді есепке алу бойынша тиісті шоттың кредиті.
Мемлекеттік мекеме резервтер құру ... ... ... ... 7450 ... құру бойынша шығыстар»
шотының дебеті және 1290 «Күмәнді дебиторлық ... ... ... ... шығыстар мемлекеттік мекеменің есебінде мынадай тізбектермен
көрсетіледі: 7460 «Өзге шығыстар» ... ... және ... ... кіші бөлімі шотының тиісті қосалқы шотының (бұзылудан қорларды
жоғалтқанда), 2610 «Жануарлар» шотының, 2620 ... ... ... ... аяқталғанда мемлекеттік мекеме есепті жылдың қаржы нәтижесіне
шығыстардың шоттарын жабуды жүргізеді, бұл ... 5210 ... ... ... шоты ... және ... ... шоты
кредиттеледі.
Негізгі құралдардың ... және ... ... ... ... есепке алу негізгі құралдарды,
жылжымайтын мүлікті, жануарларды ... мал), ... ... емес өсімдіктерді Нысандар альбомының ОС-6, ОС-8 ... ... ... онде ... ... ... тозу есептелетін ай және жыл жазылады. Ай ... ... ... ... 459 ... Ұзақ ... активтердің
амортизация сомасын есептеудің әзірленген кестесінде өсу қорытындысымен
көрсетіледі.
Материалдық емес ... ... ... шығыстарды есепке
алу Нысандар альбомының НОС-6 нысанды активтерді
есепке алудың түгендеу ... ... онда ... ... және ... сомасы, соңғы рет тозу есептелетін ай және
жыл жазылады.
Іссапарларға шығыстарды есепке алу ... ... 386 ... ... ... есеп ... бойынша жинақтау
ведомосінде (8-мемориалды ордерде) жүргізіледі.
Есеп беретін тұлғаларының саны көп емес мемлекеттік мекемелерде есеп
айырысулардың ... ... ... ... 292-а ... (Нысандар альбомының 292 нысанды кітабында) есептілікке
жауапты әр ... ... ... ... алу ... ... - Нысандар альбомының 458
нысанды операциялық шығыстарды есептеудің жиынтық ведомостінде жүргізіледі;
20-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458-а нысанды бюджеттік
төлемдер ... ... ... ... ... ордер - Нысандар альбомының 458-б нысанды активтерді
басқару жөніндегі шығыстарды есептеудің ... ... ... - ... ... 458-в нысанды өзге
операциялар бойынша шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі.
Шығыстардың қалған түрлерді есепке алу Нысандар альбомының 283 нысанды
көп бағанды карточкаларында ... ... ... 292-а ... ... ... 292 ... кітабында) жүргізіледі.
Резервтер бойынша шығындарды есепке алу ... ... ... көп ... карточкасымен ресімделеді [11].
3 БЮДЖЕТТІК МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
3.1 Бюджеттік мекемелердегі есептілікті ... және ... ... ... ...... элементтер
бухгалтерлің есеп пен қаржылық есептілікте танылатын және тіркелетін ақша
сомаларын анықтау. ... ... ... мен ... ... және ... бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік ... ... ... ... ... элементтерін есепке алу әдістері және тану тәртібі
халықаралық ... және ... ... есеп пен ... ... ... ... сәйкес белгіленеді.
Қаржылық есептілік дара кәсіпкердің немесе ұйымның қаржылық жағдайы,
қызметінің нәтижелері мен қаржылық жағдайындағы ... ... ... ... ... ... қоспағанда қаржылық
есептілік мыналарды қамтиды:
1) Бухгалтерлік баланс
2) Пайда мен зияндар туралы есеп
3) Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп
4) Капиталдағы ... ... ... ... ... есептілікті жасау тәртібі мен оған қойылатын қосымша талаптар
халықаралық стандарттарға және ... ... есеп пен ... ... заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленеді.
Егер ҚР-ның заңнамалық ... ... ... ... қаржылық есептілік көлемін, оны жасау нысандары мен тәртібін
уәкілетті орган белгілейді.
Қаржылық ... ... ... бас ... және жеке
кәсіпкер қол қояды.
Қаржылық есептілік және шоғырландырылған қаржылық ... ... ... ... ... ... ... теңгерім (1-
нысан), қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп (2-нысан), ... ... ... ... шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп
(3-нысан), таза ... ... ... есеп ... есептіліктің түсіндірме жазбасы (5-нысан).
Қаржылық есептіліктерін мемлекеттік мекемелер Қаржылық есептілікті
жасау қағидаларының талаптарына ... ... ... есептілікті бюджеттік бағдарламалардың
әкімшілері Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ... ... ... ... қаржылық есептілік жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 1
қаңтардан бастап 31 ... ... ... ... үшін ... ... ... қаржы жылының 1 ... және ... ... ... ... ... ... (1-нысан). Бухгалтерлік теңгерімде: «Қысқа
мерзімді активтер», «Ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... міндеттемелер» деген бөлімдер ... ... мен ... ... қайта жіктелуімен және «Таза
активтер/капитал» ... ... ... тыс ... ... ... ... құнымен көрсетіледі.
Негізгі құралдардың (114-жол), инвестициялық жылжымайтын мүлік (116-жол),
материалдық емес активтердің ... ... құны ... құннан
жинақталған амортизацияны алып тастағанда, одан ... ... алып ... құн ... ... қорлардың теңгерімдік құны
(020-жол) қорлардың құнсыздануына арналған резервті алып ... ... т.б. Ұзақ ... ... ... ... залал, қорлардың
құнсыздануына арналған резерв тек ... ... ... айқындалған жағдайларда және рәсімдерді сақтай отырып,
көрсетіледі, ... ... ... ... болмаған кезде
активтердің теңгерімдік құнын есептеуде ... ... ... ... тең ... ... теңгерім баптары бойынша
ақпаратты ашу қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ұсынылған.
Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп ... ... ... ... есеп ... ... кіріс түрлері бойынша (айырбас емес
және айырбас операциялардан, активтерді ... ... ... ... да ... ... түрлері бойынша (мемлекеттік мекеменің шығыстары,
бюджеттік төлемдер бойынша шығыстары, активтерді басқару бойынша шығыстары
мен ... да ... және ... ... ... ... ... көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша
қозғалысы туралы есеп ... ... ... ... ... ... ақша қозғалысы туралы есеп мынадай: операциялық,
қаржылық, инвестициялық ... ... ... ... ... ... туралы
ақпаратты білдіреді.
Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша
қозғалысы туралы есепте 920 «Кезеңнің басындағы ақшалай қаражат», 930
«Кезеңнің аяғындағы ақшалай қаражат» ... ... ... ... ... ... ... қосалқы шот бойынша сальдоны қамтымайды.
3-нысанның «Өткен кезең» деген 4-бағаны 2014 жылдың 1 қаңтарынан
бастап өткен жылдың ... ... үшін ... ... өзгерістері туралы есеп (4-нысан). Есеп,
тікелей таза активтерде/капиталда, активтерді қайта бағалау бойынша
резервте және т.б.танылатын жинақталған қаржылық нәтиже ... ... ... ... ... ... қоса ... теңгерімнің «Таза активтер/капитал» бөлімінің өзгерістері
туралы егжей-тегжейлі ақпаратты қамтиды.
4-нысанның 070-тен бастап 120-жолын қоса алғанда 2014 жылдың 1
қаңтарынан бастап ... ... ... кезеңі үшін толтырылады.
Түсіндірме жазба (5-нысан). Қаржылық есептіліктің ... ... ... ... және ... және бюджеттік
есептіліктердің деректерін ... ... ... Мәселен, есептеу
әдісін қолдану кезінде ұзақ мерзімді активтер бухгалтерлік ... ... ... ... Түсіндірме жазбада ұзақ мерзімді
активтердің қозғалысы бойынша ... 5-б ... ... активтер
активтердің қозғалысы туралы есеп» ... ... ... ... ... деректерімен салыстыру жүргізіледі.
Түсіндірме жазбаның «Негізгі құралдар» деген 5-кестесінің ... 040 ... ... ... ... ... ... деген
жолындағы деректер бухгалтерлік теңгерімнің 3 «Есепті кезеңнің басындағы»
деген бағанының 114 «Негізгі құралдар» деген ... ... тең. ... ... ... «Негізгі құралдар» деген 5-кестесінің 11-
бағанының 041 ... ... ... сальдо теңгерімдік құнымен»
жолындағы деректер бухгалтерлік теңгерімнің 4 «Есепті кезеңнің ... ... 114 ... ... ... жолындағы сомаға тең.
Кезеңнің басындағы және аяғындағы сальдо ... ... ... ... ... ... түсімдер мен шығындар 5 «Негізгі
құралдар» кестесі бойынша бастапқы құнымен ... ... ... ... ... активтердің қозғалысы туралы есеп» нысанының
деректерімен салыстырылады.
Түсіндірме ... ... ... ... ... де ... осылай салыстырылады.
Бюджеттік есептілік Бюджеттік есептілікті жасау қағидаларына сәйкес
қалыптастырылады. Бюджеттік есептілікті бюджеттi ... ... ... ... ... және ... ... есептілік көрсеткіштері
Қаржылық және бюджеттік ... ... ... ... бойынша бюджеттік есептілік көрсеткіштерімен (Бюджеттік есептілікті
жасау қағидаларына ... ... ... ... 5-б ... ... ... қозғалысы» нысаны
мен 6 ... ... ... бойынша ұзақ мерзімді активтер мен
қорлардың қозғалысы қаржылық есептілікке ... ... 3 ... 5 ... ... ... 6 ... жылжымайтын
мүлік» кестесінің, 7 «Биологиялық активтер» кестесінің және 8 ... ... ... 010, 011, 012 және ... ... ... ұсыну мерзімі мен ... ... ... ... үшін ... ... ұсыну мерзімін бюджеттi атқару ... ... ... ... жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін -
бюджеттi атқару ... ... ... орган белгілейді.
Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері шоғырландырылған
қаржылық есептілікті бюджеттi атқару жөнiндегi тиісті жергілікті ... ... ... ... ... ... ... қаржылық ... ... ... ... бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қаржылық
есептілікті нысандардың толық көлемімен, үш данада бюджеттiк бағдарламалар
әкiмшiсi белгілеген ... ... ... қазынашылық органдарына
ұсынады. Есептіліктің бұрыштамалары мен ... бар екі ... ... ... оның ... ... ... жіберіледі.
Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері шоғырландырылған
қаржылық есептілікті Қазынашылық ... ... ... ... үшін жауапкершілік республикалық және
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне, сондай-ақ бюджеттi
атқару жөнiндегi тиісті ... ... ... жүктеледі. Есепті
күннен кейінгі оқиғалар. Қаржылық есептілік жататын есептік кезеңнің соңғы
күні есепті күн деп ... ... ... ... оқиғалар қаржылық
есептілікке түсіндірме жазбада тиісті ақпаратты ашу жолымен көрсетіледі.
Ескертулерде ашылатын ақпарат ... ... ... ... ... ... біра ... сипаттамасын және олардың салдарын ... ... ... ... ... өзгерістерінің әсер етуі.
Қазақстан Республикасында қолданыстағы валюта және қаржылық есептілікті
ұсынудың ... ... ... ... ... ... шоттар бойынша
операцияларды жасау мен ... ... ... реттеу туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады [21].
3.2 ... ... ... Қаржылық есептіліктің
Халықаралық стандарттарына сәйкес құру
Қаржылық есептiлiк дара кәсiпкердiң немесе ұйымның ... ... ... және ... жағдайындағы өзгерiстер туралы
ақпаратты бiлдiредi.
Мемлекеттiк мекемелердiң қаржылық есептiлiгiн қоспағанда, қаржылық
есептiлiк мыналарды ... ... ... ... мен зияндар туралы есеп;
3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
4) капиталдағы өзгерiстер туралы ... ... ... есептілікті жасау тәртібі және оған ... ... ... стандарттарға, шағын және орта бизнес ұйымдарына
арналған халықаралық ... және ... ... ... пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес
белгіленеді.
Қаржылық есептілікке ұйымның басшысы және бас ... қол ... ... ... ... ... үшiн ... кезең 1 қаңтардан
бастап 31 желтоқсанды қоса күнтiзбелiк жыл болып табылады.
Бухгалтерлік есебін бухгалтерлік ұйым ... ... ... ... ... ... оның ... сондай-ақ
бухгалтерлік ұйымның басшысы немесе кәсіби бухгалтер қол қояды.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасының
Бюджет кодексіне ... ... ... ... ... ... ... шаралар ... ... ... ... 2008 ... 29 ... № 292-ө ... және Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 6 маусымдағы № 544 ... ... ... ... ... ... ... жоспарына сәйкес
мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік қызметтері 2013 жылғы 1 қаңтардан
бастап Қоғамдық сектор үшін ... ... ... ... әрі – ҚСХҚЕС) және есептеу әдісіне сәйкес бухгалтерлік есеп ... ... жаңа ... көшуі бойынша тиісті іс-шаралар
жүзеге асырылды.
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бюджеттi атқару ... ... ... ... бойынша қажет болған жағдайларда олардың қызмет
ерекшелiгiн, Есеп саясатын ... ... және ... ... есепке алуды жүргiзудiң белгiленген тәртiбiн сақтай отырып, өз
жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінде бухгалтерлiк есепке алу ... ... ... ... туралы нұсқаулар шығара алады.
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Ұйымның басшысы есептеу әдісіне көшу
кезінде бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуы мен есеп ... ... ... ... ... етеді [5].
Ұйымның бас бухгалтері мыналарды:
• есептеу әдісіне көшу бойынша кіріс бухгалтерлік теңгерімнің
дайындалуын және ... ... ... ... ... ... шоттарда
есептеу әдісі бойынша бухгалтерлік есептің жаңа әдіснамасына
сәйкес ... ... ... еңбекақының есептелуі мен төленуінің белгіленген
мерзімде, уақтылы болуын;
• түгендеудің уақтылы жүргізілуі;
• қаржылық және бюджеттік ... ... және ... ... ... ... есеп пен қаржылық есептіліктің есептеу әдісі
бойынша бухгалтерлік есептің жаңа ... ... ... ... республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың
әкімшілеріне жүктеледі.
Бухгалтерлік есепті жүргізу ... және Есеп ... ... ... ... ... есепке алынатын
объектілерді есепке алу және бағалаудың балама әдістерінің барлығының егжей-
тегжейлі сипаттамасын ... ... ... бюджеттердің барлық
деңгейлерінің бүкіл ұйым үшін бірыңғай болып табылатын, ... ... Есеп ... анықтайды. Есеп саясатына өзгерiстер
мен толықтыруларды бюджеттiң атқарылуы жөніндегі орталық ... ... ... ... ... ... ... құралдарды
есепке алу бойынша кейіннен негізгі құралдарды есепке алу үшін екі ... ... құны ... есепке алу моделі және ... ... ... ... алу моделі. Бекітілген Есеп саясатына сәйкес өзіндік
құны бойынша ... ... ... алу ... ... ... негізгі
құралдарды есепке алу тәртібі пайдаланылуы тиіс.
Активтердің қайта жіктелуі. Есептеу ... көшу ... олар ... алу ... жаңа ... ... ... құралдардың,
инвестициялық жылжымайтын мүліктің, биологиялық активтердің жеке есептерін
бөле отырып, активтерді қайта жіктеу жүргізіледі (№ БА-1 ... ... ... ... ... актісі» нысаны, № БА-1А
«Биологиялық активтерді (өсімдіктерді) қабылдап алу-беру (өткізу) актісі»
нысаны, № БА-2 «Биологиялық активтерді есептен шығару ... ...... ... ... ... есепке алудың түгендеу карточкасы»
нысаны, № 326-ИН «Инвестициялық жылжымайтын мүлік бойынша айналым ведомості
» нысаны, № 326-БА ... ... ... айналым ведомості» нысаны
және тағы басқалар) [3].
Бұдан бұрын «Құндылығы аз тез тозатын заттар» деген бап ... ... ... ... ... ... ... есепке алу баптары
мен ұзақ мерзімді активтерді (басқа негізгі құралдарды) есепке алу ... ... ... ... және ... ... ... алу. Айтарлықтай
өзгерістер оларға бұдан бұрын актив-пассив шоттар қолданылған ... ... ... ... алу тәртібіне қатысты болды (178
«Бекiтiлген сметаның ... ... ... және ... ... ... 160 ... беретiн адамдармен есеп айырысулар»
шоты, 150 «Жеткiзушiлермен және мердiгерлермен есеп ... шоты ... ... ... және ... ... ... алу үшін
есептеу әдісіне көшуге байланысты жекелеген шоттар көзделген.
Дебиторлық берешектерді ... алу ... ... тек ... ... тең сальдосы болуы мүмкін, ал кредиторлық ... ... ... ... – тек ... ... нөлге тең сальдосы болуы
мүмкін.
Міндеттемелерді есепке алу шоттарында ... ... ... ... ... ... алу ... тиісті шоттарға көшіру жүзеге
асырылады және керісінше, кредиттік сальдосы болған кезде ... ... алу ... ... ... ... ... асырылады.
Бұдан бұрын есепке алудың кассалық әдісі бойынша теңгерімде
көрсетілмеген ... мен ... тану ... әдісіне көшу
кезінде мемлекеттік мекемелер Есеп ... және ... ... ... сәйкес өткен жылдардың қаржылық нәтижесіне ... ... ... ... шоты) жатқыза отырып, активтерді немесе
міндеттемелерді есепке алудың тиісті шоттарының дебеті ... ... ... ... ... келе ... ... есепке алудың
кассалық әдісі бойынша теңгерімде көрсетілмеген ... ... ... ... ... ... ... сектор
субъектілерінің жарғылық капиталдарын құру және ... ... ... ... ... ... активтер құрамында танылуға жатады. ... ... ... ... ... алынған қарыздар бойынша кредиторлық
берешек, қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары бойынша резерв жатады.
Мемлекеттік мекемелер Есеп саясатына және Бухгалтерлік ... ... ... 2013 ... ... қаржылық есептілікте бұдан бұрын
есепке алудың кассалық әдісі ... ... ... ... ... таниды [9].
Кірістер мен шығыстарды есепке алу. Кірістерді есепке алу үшін: ... емес ... ... ... 6100 ... ... ... 6200 «Активтерді басқарудан түсетін
кірістер», 6300 «Басқа кірістер» деген кіші ... ... ... ... түсетін кірістер, оның ішінде инвестиция
объектісінің таза табысының бір ... ... ... ... түсімдері мен заңды ... ... ... ... ... ... кірістер бюджет кірістері
болып табылады.
Кірістерді міндетті түрде бюджетке аударумен байланысты операцияларды
(тауарларды, жұмыстар мен ... ... ... ... ... ... ... кірістер және тағы басқалар) мемлекеттік мекеме
бюджет алдындағы міндеттемесі ретінде таниды.
Шығыстарды есепке алу үшін: 7010 «Еңбекақы төлеуге шығыстар», ... ... ... 7080 «Коммуналдық төлемдер мен басқа да
қызметтер бойынша шығыстар», 7090 «Ағымдағы жөндеуге шығыстар», 7110 «Ұзақ
мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар», 7130 ... ... және тағы ... жекелеген шоттары көзделген.
Есептеу әдісін қолдану жағдайларында негізгі құралдардың құны
бекітілген Нысандар альбомының ... ... ... ... бойынша
амортизация сомасын есептеп шығару кестесін» жасай отырып, ұзақ ... ... ... ... ... ... ... отырып, ай
сайын амортизация есептеу жолымен шығыстар құрамында тануға жатады.
Есепті кезеңге жататын ... ... тану ... ... бойынша, сатып алушылармен және тапсырыс
берушілермен жасалған ... ... ... ... ... ... берешектің теңгерімдік құнын ... ... ... ... ... ... және ... берушілермен есеп
айырысуларды түгендеу нәтижелері ... (1230 ... ... және
тапсырыс берушілермен қысқа мерзімді ... ... шоты ... есепті жүргізу қағидаларында анықталған тәртіпте тек ... және ... ... есеп ... ... күмәнді
борыштар бойынша резервтер құрылады [8].
Пайдаланылмаған демалыстар бойынша ... ... ... шығыстарына жатқыза отырып, резервтер құрылады.
Резерв мөлшері ... ... 31 ... ... ... ... ... үшін демалыс ақысының сомасын есептеу
жолымен анықталады.
Пайдаланылмаған демалыстар бойынша резервті есептеу үшін ... ... ... ... ... ... кезеңнің қаржылық нәтижесіне кірістер
мен шығыстардың шоттарын жабу жүргізіледі.
Есепке алу ... ... ... ... есепті мемориалдық-ордерлік нысанда, бекітілген Нысандар
альбомының ... алу ... ... ... ... ... ... 22 мемориалдық ордері көзделген, оның ішінде 8
мемориалдық ордер ... ... ... мен ... ... үшін ... ... мемориалдық ордер 15 – айырбас емес операциялардан ... ... ... ведомості;
• мемориалдық ордер 16 – тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді)
өткізуден ... ... ... ... ... ... ... 17 – активтерді басқарудан түскен кірістерді
есептеу жинақ ведомості;
• мемориалдық ордер 18 – ... ... ... ... ... ... ведомості;
• мемориалдық ордер 19 – операциялық ... ... ... мемориалдық ордер 20 – бюджеттік төлемдер бойынша шығыстарды
есептеу ... ... ... ... 21 – ... басқару бойынша шығыстарды
есептеу жинақ ведомості;
• мемориалдық ордер 22 – басқа операциялар бойынша ... ... ... ... және ... ... ... Қаржылық
есептілік және шоғырландырылған қаржылық есептілік өзіне есептіліктің
мынадай мынадай нысандарын ... ... ... (1-нысан),
қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп (2-нысан), қаржыландыру көздері
бойынша мемлекеттік мекеме шоттарындағы ақша ... ... есеп ... таза активтер/капитал өзгерістері туралы есеп (4-нысан), қаржылық
есептіліктің түсіндірме ... ... ... ... ... ... есептілікті
жасау қағидаларының талаптарына сәйкес жасайды [5].
Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ... ... ... ... есептілікті жасау қағидаларының
талаптарына сәйкес жасайды.
Жылдық қаржылық есептілік жылдың 1 қаңтарындағы ... ... ... ... 31 ... арасындағы күнтізбелік кезең үшін жасалады.
Тоқсандық есептілік ... ... ... 1 ... және ... ... бойынша жасалады.
Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша
қозғалысы туралы есеп. Қаржыландыру көздері ... ... ... ақша ... ... есеп ... ... қаржылық,
инвестициялық қызмет түрлері бойынша ақшалай қаражат ағыны туралы ... ... ... ... ... шоттарындағы ақша
қозғалысы туралы есепте 920 «Кезеңнің басындағы ақшалай қаражат», 930
«Кезеңнің аяғындағы ақшалай қаражат» деген жолдар бойынша сомалар ... ... ... ... шот бойынша сальдоны қамтымайды.
3-нысанның «Өткен кезең» деген 4-бағаны 2014 жылдың 1 қаңтарынан
бастап өткен ... ... ... үшін толтырылады.
Таза активтер/капиталдың өзгерістері туралы есеп. Есеп, тікелей таза
активтерде/капиталда, активтерді қайта бағалау бойынша резервте және
т.б.танылатын ... ... ... ... ... ... сомасы туралы көрсеткіштерді қоса алғанда, бухгалтерлік
теңгерімнің «Таза активтер/капитал» бөлімінің өзгерістері туралы егжей-
тегжейлі ақпаратты қамтиды [9].
4-нысанның ... ... ... қоса ... 2014 жылдың 1
қаңтарынан бастап өткен жылдың осындай кезеңі үшін толтырылады.
Түсіндірме жазба. Қаржылық ... ... ... ... қамтылады және қаржылық және бюджеттік есептіліктердің
деректерін салыстыруға мүмкіндік береді. Мәселен, ... ... ... ұзақ ... активтер бухгалтерлік теңгерімде теңгерімдік
құнымен көрсетілуі тиіс. Түсіндірме ... ұзақ ... ... ... ... 5-б ... мерзімді активтер активтердің
қозғалысы туралы есеп» нысаны бойынша бастапқы құнымен ... ... ... ... ... ... ... деген 5-кестесінің ... 040 ... ... басындағы сальдо теңгерімдік құнымен» деген
жолындағы деректер бухгалтерлік теңгерімнің 3 «Есепті кезеңнің басындағы»
деген бағанының 114 ... ... ... ... ... тең. ... ... жазбаның «Негізгі құралдар» деген 5-кестесінің 11-
бағанының 041 «Есепті кезеңнің ... ... ... құнымен»
жолындағы деректер бухгалтерлік теңгерімнің 4 ... ... ... ... 114 ... ... деген жолындағы сомаға тең.
Кезеңнің басындағы және аяғындағы ... ... ... ... активтердің сыныптары бойынша түсімдер мен шығындар 5 ... ... ... ... ... ... есептіліктің 5-б
«Ұзақ мерзімді активтер ... ... ... ... нысанының
деректерімен салыстырылады.
Түсіндірме жазбадағы басқа активтер бойынша деректер де бухгалтерлік
теңгерімде осылай салыстырылады.
Қаржылық есептілікті ... ... мен ... ... бағдарламалардың әкімшілері үшін шоғырландырылған ... ... ... ... атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi
орган белгілейді, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін -
бюджеттi атқару ... ... ... орган белгілейді.
Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері шоғырландырылған
қаржылық есептілікті бюджеттi атқару жөнiндегi тиісті жергілікті ... ... ... атқару жөнiндегi ... ... ... ... ... ... ... ұсынады.
Республикалық бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қаржылық
есептілікті нысандардың толық көлемімен, үш данада бюджеттiк ... ... ... ... ... қазынашылық органдарына
ұсынады. Есептіліктің бұрыштамалары мен мөртабаны бар екі ... ... ... оның ... ... бағдарламалар
әкiмшiсiне жіберіледі.
Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері шоғырландырылған
қаржылық есептілікті Қазынашылық ... ... ... ... үшін ... республикалық және
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне, ... ... ... тиісті жергілікті уәкiлеттi органдарға жүктеледі.
Есептеу әдісіне көшу кезінде, ... ... ... сәйкес «пилоттық» бағдарламаның мемлекеттік мекемелерін қоса
алғанда, ... ... ... 2013 ... 1 ... ... және № 5-б «Ұзақ мерзімді активтердің қозғалысы туралы ... №6 ... ... ... ... жасайды. Бюджеттiк
бағдарламалардың әкiмшiлерi аталған есептерді 2013 жылдың 10 ақпанына ... ... ... ... ... теңгерімі Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік
есеп шоттары жоспарына Көшу схемасына сәйкес 2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай
бойынша ... ... ... ... ... теңгерімінің
баптарының сальдосын бухгалтерлік кіріс теңгерімінің тиісті ... ... ... (1-нысан).
Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттары ... ... ... жоспарына 2-қосымшада келтірілген.
Мемлекеттік мекемелерді бухгалтерлік есепті есептеу әдісіне көшіру
Есеп саясатының 25 «Көшпелі ережелер» ... ... ... ... мекеменің бухгалтерлік кіріс теңгеріміне жаңа шоттар
жоспарына көшу схемасы мен ... ... ... ... ... бар ... қоса беріледі.
Сальдоны кіріс теңгеріміне көшіру бухгалтерлік теңгерімнің 3 ... ... ... ... ... мекеменің жүргізілген
түгендеуін ескере отырып, 2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ... ... ... ... ... жылжымайтын
мүліктің, материалдық емес активтердің теңгерімдік құны көшу күніндегі
бастапқы құн мен жинақталған тозу ... ... ... ... ... ... мен ... есепке алу баптары бойынша
кезеңнің басындағы ... ... ... ... ... ... тек қана 5-б ... басына» нысанының 3-бағаны бойынша
және 6 «Есепті кезеңнің басындағы қалдық» ... ... ... толтырылған 5-б «Ұзақ мерзімді активтердің қозғалысы туралы есеп»
нысаны мен 6 «Қорлар қозғалысы туралы есеп» нысаны кіріс ... ... ... ... ... 5220 «Алдыңғы жылдардағы қаржы нәтижесі»
шотының дебетіне ауыстырылады. 201 ... ... ... 212 ... қаражат есебінен күрделі салымдарға арналған
шығыстар», 216 «Күрделі салымдарға арналған өзге қорлар ... ... ... ... ... мойындау критерийлері сақталған кезде
2410 «Аяқталмаған құрылыс және күрделі ... ... ... ... 5220 ... жылдардағы қаржы нәтижесі» шотының дебетіне
ауыстырылады.
Есептеу әдісі бойынша бухгалтерлік есеп шеңберінде 2013 жылғы қаржылық
есептілікте мемлекеттік мекемелер ... ... ... ... кассалық әдісі
бойынша теңгерімде көрсетілмеген активтер мен міндеттемелерді таниды [19].
Бюджеттік ... ... ... ... ... ... әдісі бойынша Қаржы ... ... ... ол ... ... бастап, алынған қарыздар бойынша өтелмеген
кредиторлық берешектің қалпына келтірілген ... 2013 ... ... ... үшін 3010 ... ... ... қарыздар», 4010
«Алынған ұзақ мерзімді қарыздар» шоттары бойынша 2013 жылы ... 5220 ... ... ... ... ... ... 3010 «Алынған қысқа мерзімді қарыздар», 4010 «Алынған ұзақ мерзімді
қарыздар» ... ... ... ... жылдың 1 қаңтарындағы бухгалтерлік теңгерімде ... ... ... ... ... 3010 ... қысқа мерзімді қарыздар»,
4010 «Алынған ұзақ мерзімді қарыздар» шоттары бойынша және ... ... ... Есеп ... және ... ... сәйкес
2013 жылғы алынған қарыздар бойынша кредиторлық берешек қозғалысы бойынша
барлық ... ... ... ... ескере отырып
көрсетіледі.
2013 жылғы қаржылық есептілікте өткен кезеңдердегі пайдаланылмаған
демалыстар бойынша көшу ... (2013 ... 1 ... ... ... ... жылдардың қаржылық нәтижесіне (5220-шот)
жатқыза отырып, резерв ... 2013 ... ... ... ... сомасына есепті кезеңнің қаржылық нәтижесіне (5210-
шот) жатқыза отырып, резерв құрылады.
Квазимемлекеттік сектор ... ... ... қалпына келтіру мынадай екі тәсілді: негізгі және баламалы
тәсілдерін қолдана ... ... ... ... 2013 жыл ... ... түсіндірме жазбасында негізделуге жатады.
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ... ... ... ... ... ... әдісі бойынша
дайындалған 2013 жылғы қаржылық есептілікте квазимемлекеттік ... ... ... ... ... ... қалыптастыру
және толықтыруға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешімдеріне ... ... ... ... ... ... капиталдарын
қалыптастыру және толықтыруға салынған инвестициялар Есеп саясатына сәйкес
өзіндік (нақты жүргізілген ... ... ... ... ... активтер құрамында танылуға жатады [18].
Инвестициялардың сомасы квазимемлекеттік сектор ... ... ... ... ... субъектілеріне салынған
инвестициялардың сомасын растау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес ... ... ... ... қаржылық есептілік деректері
аудиттелген қаржылық есептілік деректерімен салыстырылады.
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ... ... ... ... қалпына келтірілген сомасын 2013
жылғы қаржылық есептілікте көрсету үшін 2013 жылы 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы
инвестициялары» шоты ... ... ... 2120 ... ... ... ... дебеті мен 5220 «Өткен жылдардың
қаржылық нәтижесі» ... ... ... ... 1 ... бухгалтерлік теңгерімде квазимемлекеттік
сектор субъектілеріне салынған инвестициялардың сомасы 2120 ... ... ... шоты ... квазимемлекеттік сектор субъектілеріне
салынған инвестициялардың және Бухгалтерлік ... ... ... ... және ... ... сәйкес 2013 жылғы инвестициялардың
қозғалысы бойынша барлық операциялардың қалпына келтірілген сомасын ескере
отырып ... ... ... ... ... ... ... сомасын қалпына келтіруді
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ... ... ... ... ... уәкілетті органның бұйрықтарының, жергілікті ... ... ... ... және ... ... ... беру, жарғылық капиталды қалыптастыру және
толықтыруға ақшалай ... ... ... және басқа құжаттармен)
растайды.
Квазимемлекеттік сектор субъектісінің құрылған сәтінен ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру іс жүзінде
мүмкін болған кезде инвестициялардың бастапқы ... ... ... 2012 жылғы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің
басшысы мен бас ... қол ... ... ... ... ... негізінде қалпына келтірілуі мүмкін. Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес қаржылық есептіліктері міндетті түрде аудиттеуге жататын
Квазимемлекеттік сектор ... ... ... ... үшін олар ... қаржылық есептілік деректерімен салыстырылады.
Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп пен ... ... ... және ... –ке ... ... ... Бюджет
кодексінің 245-бабында белгіленген мерзім - 2013 жылғы 1 ... ... ... көшуі бойынша іс-шаралар жоспарын іске асырылды.
Бухгалтерлік есепті ҚСХҚЕС –ке сәйкес есептеу әдісіне ауыстыру бойынша
көшпелі кезеңде (2013 ... ... ... ... ... үшін қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінде, сондай-ақ ... ... ... ... ... мен Астана және Алматы
қалаларының ... ... ... ... тарта отырып,
жұмыс топтары құрылған.
Қаржылық есептiлiк элементтерi. Активтер, мiндеттемелер және ... ... ... ... ... есептiлiк элементтерi болып
табылады [20].
Қаржылық ... ... ... - аталған элементтер
бухгалтерлiк есеп пен ... ... ... және ... ақша
сомаларын анықтау. Бағалауды қолдану әдiстерi мен ... ... ... және орта бизнеске арналған халықаралық ... ... ... ... есеп пен ... ... ... талаптарына сәйкес белгiленедi.
3.3 «Алматы қаласы бойынша Қазынашылық Департаментінің» Қаржылық
есептілік құру методикасы және ерекшеліктері
Акт ... ... ... ... үшiн қабылданады.
Активтердi қабылдау-беру (орын алмастыру) әрбiр жеке объект (зат, ... ... Бiр ... және құны ... ... аппаратураларды,
приборларды, шаруашылық құралдары және жабдықтар үшiн бiрнеше объектiлердi
(заттарды) қабылдауға арналған жалпы акт жасауға рұқсат етiледi.
Актив объектiлерiн ... ... үшiн ... мекеменің
жетекшiсiнің өкiмiмен (бұйрығымен) комиссия құрылады. Мемлекеттік мекеме
жетекшiсiнің актiсiмен бекiтiледi. Акт ... ... ... ... Актiге осы объектiге (заттарға) қатысты техникалық
құжаттар қоса ... Осы ... ... ... ... ... нөмiрiн бередi және есеп тiркелiмiнде тиiстi жазба
жасалады.
Тiкелей бастапқы ... ... ... және т.б.) ... заттарды қабылдауды ресiмдеуге рұқсат етiледi.
Материалдық жауапты адам бастапқы құжаттарда объектiлердi (заттарды)
жауапты ... ... ... ... ... ... ... түгендеу тiзiмiне (олардың орналасу, пайдалану жерлерi бойынша)
түгендеу нөмiрi көрсетiле отырып жазғандығы туралы белгi жасауы ... ... ... ... ... ... акт N ... бюджеттік нысан.
Акт мемлекеттік мекемелердегі активтердің жекелеген объектiлерiн
есептен шығаруды ресiмдеу үшiн қолданылады.
Есептен ... ... ... ... ... сипаттайтын
мынадай деректер көрсетiледi: объектiнің жасалу немесе құрылысы салынған
(құрылысы аяқталған) ... оның ... ... ... ... енгізiлу уақыты, объектiнің бастапқы құны, бухгалтерлiк есеп
бойынша есептелген тозу ... ... ... ... ... ... шығу себептерi тиянақты көрсетiледi, негiзгi
бөлiктердің, ... ... ... ... ... ... ... есептен шығаруға арналған
актiлердi комиссия әзiрлейдi және мемлекеттік ... ... ... ... ... ... есепте активтердi есептен
шығару үшiн берiледi, екiншi данасы материалдық-жауапты адамда ... ... ... ... алынған жарамды желiлер мен ... ... және т.б. ... үшiн ... болады.
Активтердi бөлшектеу және бұзу есептен шығару актiлерiн бекiткенге
дейiн рұқсат етiлмейдi. "Келісілді" белгісі ... ... ... шығаруға арналған актілер мемлекеттік ... ... ... ... ... ... шығаруға арналған акт N OC-4 нысан.
Бұл нысан автокөлiк құралдарын шығаруда ресiмдеу үшiн ... ... ... актiлерде активтердiң актiлерiн сипаттайтын
мынадай деректер көрсетiледi: автокөлiк құралдарының ... ... ... ... күнi, ... ... уақыты, объектiнiң
бастапқы құны, осы бухгалтерлiк есеп бойынша есептелген тозу сомасы,
жүргiзiлген ... ... ... ... ... ... ... себептерi тиянақты ... ... ... ... конструктивтiк элементтердің
техникалық ... ... ... құралдарын есептен шығаруға
арналған актіні ... ... және ... ... басшысы
бекiтедi. Активтердi есептен шығаруға арналған актiлердi комиссия әзiрлейдi
және мемлекеттік ... ... ... ... ... ... есепте активтердi есептен шығару үшiн ... ... ... ... ... және қоймаға активтердi
жоюдан алынған жарамды желiлер мен тетiктердi, сынықтарды, қалдықтарды ... ... үшiн ... ... ... ... және бұзу ... шығару актiлерiн бекiткенге
дейiн рұқсат етiлмейдi.
"Келісілді" белгісі мемлекеттік мекемелер ... ... ... ... мемлекеттік басқару органдарымен келісілген жағдайда
толтырылады.
Мемлекеттік мекемелердегі активтердi есепке алудың түгендеу карточкасы
N ... ... ... ... және беру ... және жабдықтарға, өндiрiстiк (жабдықтарды қоса) және шаруашылық
құралдарының, көлiк ... және т.б. ... ... ... ... құжаттар: пайдалануға енгiзу туралы
қабылдау актiлерi, әзiрлеушi заводтардың ... ... және ... негiзiнде жүргiзiледi. Карточкада ... ... тән ... ... ... түрi, ... заводтық
нөмiрi, шығарылу (жасалу) күнi, активтердi ... ... ... және ... ... ... жылдық тозу сомасы теңгемен, жылдық тозу шифрi
және тозу соңғы рет ... жылы ... ... ... ... бөлiмiнде негiзгi объектiнiң сондай-ақ оған жататын маңызды
құрылыстардың, қондырғылардың және жабдықтардың тек ... ... ... ... ғана жазылады. Егер жабдықтардың, құралдардың, есептеу
техникаларының және т.б. ... ... ... металдар бар болса, онда
құрамында қымбат бағалы металдар бар тетiктердiң тiзбесi, тетiктердiң атауы
және техникалық құжатта ... ... ... ... ... ... сапалық және сандық көрсеткiштерi қайта құру, қосымша
құрылыс салу және қосымша жабдықтау нәтижесiнде айтарлықтай ... ... ... ... ... ... түгендеу карточкасын ... ... ... құрылған объектiлердi тұтастай ... ... ... ... ... қиын ... ... ауыстыруға рұқсат етiледi. Бұрынғы түгендеу ... ... ... ... ... ... ... түрде белгi
соға отырып) сақталады.
Мемлекеттік мекемелердегі активтердi ... ... ... ... және көп ... ... үшін)
N ОС-8-нысан
Түгендеу карточкасы жұмысшының, өнiмдi және асыл тұқымды малдың жеке
есебi үшiн, сондай-ақ жердi (құрылыс салынбаған) жақсарту бойынша көп ... ... ... үшiн ... ... карточкасы жануарлардың
топтық есебi үшiн де қолданылуы ... ... ... ... олардың толық сипаттамасы тиiстi зоотехникалық құжаттамада
толық көрсетiлгендiктен, карточкада көрсетiлген негiзгi ... ... ... ... ... ... ... тұқымы, егiлген түптердiң
саны және алаңы көрсетiлiп ескерiледi. Жерлердi жақсарту бойынша күрделi
шығындардың ... ... ... кескiнiнде жүргiзiледi: жер учаскелерiн
жоспарлау, егiн егiлетiн алаңдарды өңдеу арам ... ... ... ... ... отырып су қоймаларын тазалау және әр шаралар
бойынша орындалған жұмыстардың құны.
Түгендеу карточкасында жылдық тозу сомасы ... ... тозу ... тозу ... рет есептелген жылы жазылады. Бұл ретте өнiмдi мал, ... ... ... ... (хайуанаттар паркiнде және басқа
ұқсас мекемелерде) бойынша, сондай-ақ пайдалану жасына жетпеген көп жылдық
екпелер бойынша тозу ... ... алу ... ... ... ... ... карточкасы
N ОС-9-нысан
Түгендеу карточкасы бiрдей өндiрiстiк-шаруашылық мақсаттары, техникалық
сипаттамалары және құны бар және бiр ... ... ... бiр ... ... ... есептемесi үшiн
қолданылады. Активтердiң топтық есебi карточкаларында бiр үлгiдегi
құралдар, ... ... және ... ... ас үй ... жабдықтары, кiтапхана қоры, сахналық-қойылымдық құралдары және т.б.
Бұл карточкалардағы жазбалар әр зат ... ... ... нөмiрi,
сомасы көрсетiлiп жүргiзiледi. Көпшiлiк ... ... ... және т.б.) саны және ... нөмiрi көрсетiлiп, жалпы сомамен
жазуға болады.
Сахналық-қойылымдық құралдар үшiн бiр ... ... ... мен ... ... жақын, бiр атаудағы заттарды, номенклатуралық
нөмiрiн көрсете ... ... ... ... ... ... үшiн бiр ... ашылады, ондағы есеп тек жалпы сомадағы
ақша түрiнде жүргiзiледi.
Активтердiң есебi бойынша түгендеу карточкаларының тiзiмi
N ОС-10-нысан
Тiзiм ... ... ... ... ... ... ... үшiн қолданылады. Тiзiм бiр данада түгендеу
карточкаларының сақталуына бақылау ... ... ... қызмет
жасайды. Жазбалар активтер топтарының кескiнiнде, карточкалардың ашылу жылы
көрсетiле отырып жүргiзiледi. ... әр топ ... ... ... Орталықтанған бухгалтерияларда тiзiм әрбiр қызмет көрсетiлетiн
бюджеттегi тәртiппен жүргiзiледi. ... ... және ... кезiнде тiзiмнiң "Ескерту" бағанында мемориалдық ... ... айы, ... және нөмiрi көрсетiледi [6].
Активтердiң түгендеу тiзімi
N ОС-13-нысан
Түгендеу тiзiмi активтер объектілерiнiң (заттардың) ... ... әр ... есеп үшiн әрбiр материалдық-жауапты
адам ... ... ... ... ... ... ... әр объектiлiк деректерi ... ... ... ... ... ... жазбалармен сәйкес болуы
тиiс.
N 01 "Активтер" шоты бойынша ... ... ... ... ... сайын, ал механикаландырылған есеп
жағдайында ай сайын жасалады, айналымдық ... ... ... ... ... ... ... түрде салыстырылуы тиiс.
Активтердiң шығарылуы және орын алмастырылуы ... ... 9 ... ... ... ... ... объектiлерiнiң (заттардың) шығарылатын
және орын алмастыратын басқа материалдық-жауапты ... ... ... Жазбалар әр құжат (N ОС-4-н., 434, 443, 444 және т.б.) ... ... ... ... ... тозудың есептелген
сомасы N 02 қосалқы шот дебетiне жазылады. Ай аяқталғанда ... ... ... ... қорытындылары есептеледi, бұл орайда
"Жиыны" бағанына қосалқы шот ... ... ... ... ... және орын алмастырылған активтердiң ... ... ... және бас бухгалтер немесе өкiлеттi адам қол
қояды, деректер одан кейiн "Бас ... ... ... Бiр ... ... ... жазба жасалады, ол картотекадан алынып,
анықтама құжат ретiнде сақталады.
Төсенiшті, төсек-орын жабдықтарын, киiмдер мен аяқ ... ... және ... ... ... есептен
шығаруға арналған акт N 443-нысан
Акт екi данада жасалады. Бiрiншi данасы бухгалтерлiк қызметке беріледi,
екiншiсi материалдық жауапты адамда қалады. N 443 ... ... ... ... ... сапасы және бағасы жағынан жақын заттардың
әрбiр атауы бойынша топтық түгендеу нөмiрi ... ... ... ... ... ... шығаруды ресiмдеу үшiн
қолданылады. Тозған және жарамсыз төсенішті, ... ... мен аяқ ... ... шығару бюджеттік бағдарламалар әкімшілері
мемлекеттік мекеменің басшысы бекіткен есептен шығаруға арналған акт N ... ... ... жүйелері үшін бекіткен қызмет мерзімдерін есепке
ала отырып жүргізіледі.
"Келісілді" белгісі мемлекеттік ... ... ... ... ... мемлекеттік басқару органдарымен келісілген жағдайда
толтырылады.
Мемлекеттік мекемелерде кiтапханадан шығарылған әдебиеттердi есептен
шығаруға арналған акт N ... ... қоры ... ... екi ... ... Тiзiм ... қорын
және ескiрген басылымдарды ашу және кiтапханалар мен кітап ... ... ... кітаптардың жиынтық тізімі бойынша кезекті қарау
кезінде жасалады [1].
Жекелеген тізім тозуға ұшыраған ... ... ... ... емес ... ... және т.б.) әдебиеттер ... жеке ... ... бірінші данасы тізімге қоса ... ... ал ... ... адамда қалады.
Әдебиеттерді баланстан шығару бюджеттік мемлекеттік ... ... акт ... ... және ... ... мемлекеттік мекемелер мүлкін есептен шығаруға
арналған ... ... ... ... ... жағдайда
толтырылады.
Материалдық емес активтерді ... ... N ... емес ... ... ... ... үшін
қолданылады. Актіде материалдық емес активтер түрлерінің дәл ... ... ... беру ... ... ... ... құны, тозу нормасы және басқа қажетті деректері көрсетілуі тиіс.
Материалдық емес ... ... ... кезінде материалдық емес
активтердің әрбір объектісі үшін бір данада акт жасалады. Бір үлгідегі
бірнеше ... емес ... ... ... ... акт ... ... Ұсынылған материалдық емес активтер ... ... ... ... оның ... ... немесе осы объектіге
қатысты мемлекеттік мекемелердің басқа мемлекеттік мекемелік құрылымдарының
құқықтарын немесе басқа құқықтарын растайтын құжаттар ... ... ... ... бас ... ... ... берген адам
қол қояды және бюджеттік мемлекеттік мекеменің басшысы қол ... емес ... ... ... ... беру (сату,
қайтарымсыз ... ... ... емес ... ... және
қабылдайтын мемлекеттік мекемелер үшін екі данада жасалады.
Материалдық емес активтердің түгендеу есеп карточкасы N НОС-6-нысан:
Ұйымға түскен ... емес ... ... ... ... үшін
қабылданады. Түгендеу карточкасын бухгалтерлік қызмет материалдық емес
активтердің ... жеке ... үшін ... карточкасы ашылады. Нысан
мемлекеттік мекемелердің материалдық емес ... ... ... ... ... ... емес активтерді қабылдау-беру
актісі", техникалық және ... ... ... бір ... ... ... ... беру кезінде материалдық емес активтердің
шыққаны туралы белгі үшін ... емес ... ... ... ... ... ... аяғынан нық тұрған Алматы ... ... ... өзін жақсы дамып келе жатқан  қаржы институты ... ... Ол ... қаржыны жедел басқарудың,  барлық деңгейдегі бюджеттің
атқарылу процесіне қатаң бақылау жасаудың ақпараттық негізі болып табылады.
Бұл әрине, білімді, өз істерін ... ... ... қызметкерлерінің
және мемлекеттік бюджетті атқаруды ... ... ... ... ... асып отыр. Басқаша айтсақ, қазынашылық жүйеге мемлекеттік
мекемелердің қаржылық операциялары мен оларға қатаң бақылау ... ... ... ... 2005 ... ... ... Hewlett –Packard
компаниясының ТМД елдері бойынша өкілдігі Әлемдік компьютерлер ... ... ... ... ... ... ... үшін медаль мен The ComputersworldHonors «Жаңа
жеңімпаздарды іздеу» ... және ... емес ... ... ... ... ... Қазіргі
кезде Қазынашылық комитетінің алдында қазынашылықты әлі де ... ... ету, ... ... құқықтық нормативті актілерді
дамыту, «Электронды қаржы министрлігі» және «Электронды ... ... ... ат ... ... ... қазыналық жүйесін одан әрі
жетілдіру міндеттері тұр.
Бюджеттік ұйымның есебі мен есептілігін ұйымдастыру – ... ... ... күмәнсіз сенімді және уақтылы ақпарат алу ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыру
мақсатымен есеп процесін құрудың шарттары және ... ... ... ... ұйымның есебі мен есептілігінің ... ... ... ... ... заңдылықтарымен танысу
қарастырылды. Сондай-ақ ұйымның техникалық-экономикалық жұмысына сипаттама
беріліп, «Алматы қаласы ... ... ... ... есеп ... қолданылып, оған талдау жасалды.
«Алматы қаласы бойынша ... ... есеп ... ... ... есеп және ... ... заңына, ХҚЕС жөніндегі басқарма жариялаған ... ... ... және ХҚЕС – ты түсіндірмелеу жөніндегі тұрақты
комитетімен жарияланған ХҚЕС ... ... ... ... ұйым есебін ұйымдастыру мен есептілігін жүргізуді одан ... ... ... есеп және ... ... ... ... және салыстырмалылығын арттыру мақсатында мына ұсынылған
негізгі бағыттар бойынша жүзеге асыру қажет:
– бухгалтерлік ... ... ... ... және ... ... ... ұйым субъектілері үшін есеп алу мен есептілікті
жүргізу тәртібін оңайлату;
– халықаралық тәжірибенің негізінде ... алу мен ... ... ... ... бухгалтерлік есепті жүргізу мен ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есепті жүргізу ... есеп беру ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есепті жүгізудің, қаржылық есеп берудің ... ... ... үшін ... пайдаланушыларды экономикалық
ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.
Ұйымды дамыту үрдісінде бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық ... ... ... ... ... өзектілікке айналады, өйткені
бухгалтерлік есепті жүгізудің, қаржылық есеп берудің және аудиттің мақсаты
басқару ... ... үшін ... ... ... ... ету болып табылады.
Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілік ... ... ... ... Республикасының экономикасында
бухгалтерлік есепті жүргізу, қаржылық есеп беру және ... ... тән ... одан әрі дәйекті түрде және ойдағыдай ... ... ... мен ... ... ету болып табылады.
Тұжырымдаманы іске асырудан күтілетін нәтиже – Қазақстанның әлемдік
экономикаға кірігуін жеделдету мақсатында бухгалтерлік есепті ... ... ... ... ... негізгі бағыттарын, оларды ... ... ... ... жасау, халықаралық аренада қазақстандық
бюджеттік ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін және ... ... ... ... табылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Дербисов Е.Ж. Диалоги о бюджете ... ... ... ... 1994 г. (220 бет)
2. Нефедов В.П. Практическое пособие по бухгалтерскому учету в
бюджетных организациях. – М: АО «ЦИПТ», 1993 г. (310 ... ... В.К. ... учет на ... ... г. (158 ... Родионова В.М. Государственный бюджет СССР и его роль в
сбалансированном развитии экономики. – М: ... ... 1985 г. ... ... контролера – ревизора: Сборник ... по ... ... – М.: Финансы и
статистика, 1991 г. (188 бет)
6. Просветкин Е.Д. Комплексная ... ... ... ... ... ... пособие. – М.: изд. ВЗФЭИ, 1982 (211 бет).
7. Просветкин Е.Д., Чекин В.Д. Комплексная ревизия финансово-
хозяйственной ... ... ... ... – М.: изд. ... 1986. (186 ... Просветкин Е.Д., Чекин В.Д., Васильева М.В. Ревизия и
контроль. Учебное пособие. – М.: ВЗФЭИ, 1989. (120 ... ... Г.А. ... и ... ... деятельности
бюджетных учреждений. М.: Финансы и статистика, 1983. (149
бет)
10. Черноморд П.В. ... и ... ... М.:
Финансы и статистика, 1985. (424 бет)
11. Фленов С.И. Организация и методика ревизий ... ... ... ...... и ... 1987. (199 ... «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің № 2732 Заң күші
бар Жарлығы, 26 желтоқсан 1995 жыл. (366 бет)
13. Қазақстан Республикасының ... ... 24 ... ... №548. (257 ... ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексі, 1
қаңтар 2009 жыл. (90 ... ... ... бұзушылықтар туралы Қазақстан
Республикасының Кодексі, 30 қаңтар 2001 жыл № 155. (25 ... ... ... (200 ... ... есеп ... бекіту туралы Қазақстан
Республикасының ... есеп ... ... ... 13 ... 1996 жыл № 3. (12 ... Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан
Республикасының Заңы, 26 ... 1995 жыл № 2732. ... ... ... Қаржы министрлігі қазынашылық
Комитетінің сұрақтары, ҚР Үкіметінің Қаулысы 24 мамыр ... № 626. (216 ... «2009 ... ... бюджет туралы» Қазақстан
Ресубликасының Заңы, желтоқсан 2008 жыл (63 бет)
21. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... есебі бойынша 1998 жылғы 4 маусымдағы № 288
Ережесі. (136 бет)
22. Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің ... ... ... ... ... ... есеп бойынша 1998 жылғы 27
қаңтардағы Ережесі (өзгертулер мен ... ...

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 91 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есепті жүргізу жолдарын зерттеу, есептің ұйымға тигізетін әсерін анықтау және оның есебін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау65 бет
21 ХҚЕС «валюталық бағам өзгерісінің әсері»23 бет
Автокөлік салалары бойынша қаржылық есеп және оны талдаудың теориялық негіздері50 бет
Аралық қаржылық есептілік22 бет
Аудиторлық есеп беру түсінігі21 бет
Аудиторлық қызмет ұғымының мәнi19 бет
Аудиттің мәні27 бет
Инфляция жағдайындағы бухгалтерлік есеп және есептілікті ұйымдастыру35 бет
Корпоративтiк табыс салығының бухгалтерлiк есебi мен салықтық есебiн ұйымдастыру ерекшелiктерi73 бет
Корпорацияның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары және қаржылық жағдайын бағалау15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь