Ақтөбе қаласындағы демалыс пен туризмнің дамуы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 АҚТӨБЕ қаласындағы демалыс пен туризмнің дамуының алғышарттары

1.1 Табиғи компонентердің және жеке обьектілердің сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ..5

1.2 Табиғи ландшафттардың туристтік атрактивтілігі бойынша аудан территориясын аймақтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11

2. 2006.2008 жж. арналған Ақтөбе облысында туристік саланы дамытудың өңірлік бағдарламасы

2.1 Қаланың туристік инфрақұрылымын және туристік саланың қазіргі жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2.2.1 Бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі бағыттары мен тетіктері ... ... ... ...

2.2.2 Бағдарламаны жүзеге асырудан күтілетін нәтижелер ... ... ... ... ... ... ... ... .


3 Ақтөбе қаласындағы іскерлік туризмнің қазіргі жағдайы және оның болашағы

3.1 Дамытуға қолайлы іскерлік туризмнің түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3.2 Ақтөбе қаласындағы іскерлік туризмнің болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Қолданылған әдебитетер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Тақырыптың өзектілігі.Туризм – экономиканың, мемлекет пен қоғам дамуының маңызды факторы болып табылады.Туризмді дұрыс жолға қоябілу қыруар пайда табуға жол ашады. Қазақстанның туризмін экономиканың басымдылыққа ие саласы ретінде қарастыруға болады. Республикада туризм мен спортты дамытудың мемлеккеттік бағадарламалары қабылдануда. Шетел тәжірибесінен белгілі болғандай егер мемлекет тарапынан дұрыс және тиімді саясат жүргізілетін болса туризм өзін өзі қамтамасыз ететін және де бұл нарықтың белгілі бір дәрежеде дамуына әкелетін жүйеге айналады. Бүкіл дүниежүзілік туристік ұйымының маркетингтік қызыметтері зерттеулерінің мәліметтері бойынша Ақтөбе облысында туризмді дамытудың мүмкіндіктері мол. Менің курс жұмысымның тақырыбы Ақтөбе облысының туризмінің қазіргі жағдайы мен болашағын ашып көрсету. Ақтөбе облысының туризм жағдайы даму үстінде.. Облыстың туризмі Ақтөбе обылысының әкімшілік тарапынан қолдау табуда. Облыста туризмнің дамуына көптеген мүмкіншіліктер бар. Олар табиғи рекреациялық ресурстар, тарихи-мәдени ескерткіштер. Бүгінгі күні туризмнің инфрақұрылымы, сервис деңгейі нашар дамыған, екінші буындағы білікті туристік кадрлар жетіспейді, автомобиль жолдарының, көптеген мәдениет және тарих ескерткіштерінің қанағаттанғысыз жағдайы, батыстық туристің біздің өлке туралы хабарының аздығы, туризмнің негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесінің жетілмегендігі, облыстың кейбір аудандарындағы экологиялық жағдайдың қолайсыздығы.
Шыны керек, туризм индустриясын дамыту сан-салалы жұмыстарды жолға қоюдан басталады. Ең бірінші біз өз өңірімізді шетелдіктерге барлық жағаынан таныстыруымыз керек. Олардың қызығушылығын тудырып, туризмды дамыту туралы жаңа бағыттар ашу керек. Сондықтан біз облыстағы инфроқұрлымды дамытуымыз керек және туристік объектілерді тарихи және мәдени ескерткіштерді, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануымыз қажет. Қазіргі таңда Ақтөбе облысында туризімнің қарқынды дамуына бағытталған, тиімді бағдарламалар жасалынып, әрі біртіндеп атқарылуда. Осы курс жұмысымда мен Ақтөбе облыстық түризімнің қазіргі жағдайы және болашағы, оның дамуының ерекшеліктері, мәселелері мен оларды шешу жолдарын қарстырдық. . Ал Ақтөбе облысы болса қазіргі туристердің барлық сұраныстарын қанағаттандыра алатын, ерекше туристік мүмкіншілігі бар орталық болып дамып, жетіле алады. Өйткені облыстың басқа аймақтармен салыстырғанда төмендегідей өзіндік ерекшелігі бар, олар: Экономика салаларының дамуы; тарихи-мәдени ескертіштердің ерекшеліктері; Мұражайлардың, мәдени-көңіл көтеру орындардың, этнографиялық жүйелердің болуы. Сонымен Ақтөбе облысы қазіргі кезде мықты туризм инфраструктурасын дамытуға арналған барлық ресурстар мен факторларға ие. Осылардың барлығы облыста туризм саласының қарқынды дамуына өте үлкен ықпал етеді.
1. Сағындықов Е.Н. , Тәжібаев М. Қ., Нұрғалымова Қ.С. Ақтөбе облысының тарихы.Ақтөбе,2002.
2. Энциклопедия – Ақтөбе. «Отандастар –Полиграфия» ЖШС, 2001
3. Флоренский П.В. Метеоритный кратер Жаманшин (Северное Приаралье) и его тектиты и импактиты ССР. Сер. Гегр. - 1975
4. Природные ресурсы Заподного Казахстана и перспективы их использованя в бальниологий и народном хозяйстве. – Актюбинск, 1977 г.
5. Ақтөбе облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы 2005 жылдың қаңтар-тамызы
6. Природные лечебные факторы на службу оздоровления населения Актюбинской области //Матер.межрег.конф.-Актюбинск,1991
7. Ресурсы поверхностных вод СССР // под редакцией Протасьева М.С..Гидрометеоиздат,1966,Нижнее Поволжье и Западный Казахстан.Вып.3.Актюбинская область.
8. Кубесова Г.Т.Природные предпосылки развития отдыха и туризма Актюбинской области //Актуальные вопросы теории и практики туризма:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция матариалдары.-Алматы:Қазақ Университеті,1999ж.
9. Алиева Ж.Н. Экологический туризм: учебное пособие. – А.: Қазақ Университеті. 2002 – 6-21 б.
10. Ердавлетов С.Р. Экономическая и социальная география Казахстана. – А. 1997 – 328 б.
11. Қазақ Ұлттық энциклопедиясы I-том. 2001 – 98 б.
12. Қазақ Ұлттық энциклопедиясы III-том. 2001 – 154 б.
13. Атлас Казахстана. – А.: 2003 – 36 б.
14. Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика. Алматы, Атамұра, 2000.-336 б.
15. Ескерткіш-ел тарихы //Аджиғалиев С.И.-Актөбе,1992ж.-46-48б.
16. Сенин В.С. Организация международного туризма: Оқулық.М.: Финансы и статистика, 1999.
17. Экономика современного туризма // Г. А. Карпова редакциясымен. М., С-П.: Герда, 1998.
18. Программа развития туристской отрасли на 2003-2005гг./Қазақстан Республикасының туризм мен спорт агенттігі.-Астана,2003.
19. Саипов А.А. Теория и практика туризма Казахстана. А., 1999.
20. Ақтөбе облысының статистикалық мәліметтері.-2005-2006.-Ақтөбе,2005.21-30б.
21. Биржаков М.Б. Введение в туризм. М., 1999.
22. Пиронник И.И. Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания. М., 1992.
23. Forecast for 2020 (Прогноз на 2020г.) Дүниежүзілік Туристік Ұйым. 1998.
24. Дуйсен Г.М., Надыров Ш.М. /Туристская деятельность и инфраструктура туризма в Казахстане. Вестник КазГНУ им. Аль-Фараби Алматы,2000 – 49-55б.
25. Мазбаев О. Б. /Некоторые актуальные вопросы развития туризма в Казахстане. // Актуальные вопросы теории и практики туризма: сборный материал Республиканской научно – практической конференции. - Алматы, 1999 - 85-87б.
26. О туризме в Республике Казахстан в 2000 году Статистический справочник. Статистика агенттігі. Алматы, 2001 – 74 б.
27. Ердавлетов С. Р. Казахстан туристский. Алма-Ата: Кайнар, 1989 – 236 б. 48. Мариковский П. И Заповеди поющего бархана. Алматы: "Ғылым", 1996 – 251б.
28. Чигаркин А.В. Памятники природы Казахстана. Алма-Ата, 1980 - 143б.
29. Актуальные вопросы теории и практики туризма: Сборник материалов Республиканской научно- теоретической конференции / С. Р. Ердавлетов редакциясымен. - Алматы, Казак университетi, 1999. - 188б.
30. Сотников А.В. Вода-жизнь-Актюбинск: Полиграфия. 1992.50-51б.
31. Сегедин Р.А. Рассказ о геологии Актюбинской области и богатствах ее недр. Ақтөбе.2002. 24-38б.
        
        ЖОСПАР
Кіріспе.....................................................................
.........................................................................3
1 АҚТӨБЕ қаласындағы демалыс пен туризмнің дамуының алғышарттары
1.1 Табиғи компонентердің және жеке обьектілердің
сипаттамалары..............................5
1.2 Табиғи ландшафттардың туристтік атрактивтілігі бойынша аудан
территориясын
аймақтандыру................................................................
...............................................................11
2. 2006-2008 жж. ... ... ... ... саланы дамытудың
өңірлік бағдарламасы
2.1 Қаланың туристік инфрақұрылымын және туристік саланың қазіргі жағдайын
талдау......................................................................
..................................
2.2 Бағдарламаның мақсаттары мен
міндеттері.....................................................
2.2.1 Бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі ... ... ... ... ... ... ... қаласындағы іскерлік туризмнің қазіргі жағдайы және оның
болашағы
3.1 Дамытуға қолайлы іскерлік туризмнің
түрлері.............................................................
3.2 Ақтөбе қаласындағы іскерлік туризмнің
болашағы..................................................
Қорытынды...................................................................
...............................................................
Қолданылған әдебитетер
тізімі......................................................................
...........................
КІРІСПЕ
Тақырыптың ...... ... пен ... ... ... болып табылады.Туризмді дұрыс жолға қоябілу қыруар
пайда табуға жол ашады. Қазақстанның туризмін экономиканың басымдылыққа ие
саласы ... ... ... ... ... мен спортты
дамытудың ... ... ... ... тәжірибесінен
белгілі болғандай егер мемлекет тарапынан дұрыс және ... ... ... туризм өзін өзі қамтамасыз ететін және де бұл нарықтың
белгілі бір ... ... ... ... ... Бүкіл дүниежүзілік
туристік ұйымының маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктері мол. Менің курс
жұмысымның тақырыбы Ақтөбе облысының ... ... ... ... ашып ... ... облысының туризм жағдайы даму ... ... ... ... ... тарапынан қолдау табуда.
Облыста ... ... ... ... бар. Олар ... ... тарихи-мәдени ескерткіштер. Бүгінгі күні туризмнің
инфрақұрылымы, сервис деңгейі нашар дамыған, ... ... ... ... ... ... ... көптеген мәдениет және
тарих ескерткіштерінің қанағаттанғысыз жағдайы, батыстық туристің біздің
өлке туралы ... ... ... негізгі көрсеткіштерін есептеу
әдістемесінің жетілмегендігі, облыстың кейбір аудандарындағы экологиялық
жағдайдың ... ... ... ... дамыту сан-салалы жұмыстарды жолға қоюдан
басталады. Ең бірінші біз өз өңірімізді шетелдіктерге ... ... ... ... ... ... туризмды дамыту туралы
жаңа бағыттар ашу керек. Сондықтан біз облыстағы ... ... және ... ... ... және ... ... табиғи
ресурстарды тиімді пайдалануымыз қажет. ... ... ... ... ... дамуына бағытталған, тиімді бағдарламалар жасалынып,
әрі біртіндеп атқарылуда. Осы курс жұмысымда мен Ақтөбе облыстық ... ... және ... оның дамуының ерекшеліктері, мәселелері мен
оларды шешу ... ... . Ал ... ... ... ... барлық сұраныстарын қанағаттандыра алатын, ... ... бар ... ... дамып, жетіле алады. Өйткені облыстың басқа
аймақтармен ... ... ... ... бар, ... ... дамуы; тарихи-мәдени ескертіштердің ерекшеліктері;
Мұражайлардың, ... ... ... ... ... ... Ақтөбе облысы қазіргі кезде мықты туризм инфраструктурасын
дамытуға арналған барлық ресурстар мен факторларға ие. ... ... ... ... ... ... өте ... ықпал етеді.
Мен осы тақырып бойынша курс жұмысымда алға қойған мақсатым мен ... ... ... ... мәселелерін зерттеп туристік
индустриясының дамуына аз да болса үлесімді қосу. Тақырып ... ... ... ... ... жинақтап оларға талдау жүргізіп,
тақырыпты өздеңгейімде ашып жаздым деп ... Осы курс ... ... ... бірінші бөлімде Ақтөбе облысының туристік географиясы ... ... ... ... ... ... ... облыстың әлеументтік-экономикалық жағдайына талдау жасадым, үшінші
бөлім ең маңызды ... ... ... ... мұнда облыстың туристік
инфрақұрлымына және дамуға қолайлы туризм түрлері мен оны ... ... ... ... ұсынылған. Ақтөбе облысы болашақта ел іші -
сыртындағы туристерді баурайтын ... ... ... үшін
инфрақұрылымды, қызмет көрсету деңгейін жоғарлату қажет. Мысалы, туризм
саласында инвеситициялық ... ... ... туризм
инфрақұрылымының нашар дамығанын және қаржының шектеулілігін ескере отырып
инвеситициялар және жеке капитал ... ... ... қарыжыландыру
мәселесін шешу керек және де облыс ішінде кәсіптік маман даярлау қажет.
Бітіру ... ... ... ... іскерлік туризм даму
мысалында Қазақстан туризмінің перспективаларын анықтау.
Аталған мақсаттарға жету үшін автор алдына келесі міндеттерді қойды:
• Ақтөбе ... ... пен ... ... алғышарттарын
қарастыру;
• 2006-2008 жж. арналған Ақтөбе облысында туристік саланы дамытудың
өңірлік бағдарламасының ... ... ... қаласындағы іскерлік туризмнің қазіргі жағдайы және оның
болашағын ... ... ... ... ... ... ... шетелдік,
ресейлік және посткеңестік, отандық зерттеушілердің ... ... ... ... ... әдебиет ретінде
талқыламалық-анықтамалық ... ... ... ... ... ... деңгейі мен тақырыптық
негізі бойынша үш топқа ... ... ... тобын Қазақстан Республикасының заңнамалық құжаттары
кұрайды:
Деректердің екінші тобын статистикалық мағлұматтар құрайды:
Деректердің үшінші тобын интернет құжаттары құрайды.
Бітіру жұмысының әдістемелік негізін ... ... ... ... дедуктивті әдістер құрайды.
Бітіру жұмысының құрылымы кіріспе, үш тараудан, қорытынды, қолданылған
деректер тізімі және қосымшадан ... ... ... ... және туризмді дамытудың алғышарттарына
мінездеме беру.
2.1 Демалысты және туризмді ... ... ... облысының территориясы кейбір физикалық-географиялық
ерекшеліктеріне қарамастан (шұғыл континентті климаты, судың ... ... ... болуы, жердің жазықтығы), үзілістік іс-
әрекеттердің әр-алуан түрлері мен формаларының дамуына үлкен мүмкіндік
береді.
Ақтөбе облысы Қазақстанның солтүстік-батысында, 45о 10/-51о ... ... және 53о 35/- 64о 15/ ... ... ... Оның ... ... солтүстікке қарай 700км,
шығыстан батысқа қарай 800км жерді алып жатыр. Ақтөбе болысының жалпы
көлемі 300,6 мың км2 ... ... ... 11%-ын алып ... ... Ресейдің Орынбор облысымен, шығысында – Қостанай және
Қарағанды облыстарымен, оңтүстік-шығысында- Қызылорда облысымен,
оңтүстігінде үлкен Арал теңізімен шайылып,Өзбекстанмен, батысында-
Манғыстау, Атырау және ... ... ... ... ... ... ... Шығыс бөлігін снауға ламай, солтүстігі мен оңтүстігінде ТМД
елдерімен, тағы республиканың саяси-экономикалық аудандарымен тығыз
байланысты, ... ... ... ... ... ең ... ... Ақтөбе облысы жердің екі
бөлігінде шоғырланған- Еуропада және Азияда. Қазақстан аумағында тағы осы
жер бөліктерінің шекарасы Орал ... Ембі ... және ... солтүстік бөлігінен өтетіні бізге мәлім. Оның орналасқан ... ... ... және басқа да ерекшеліктерін
алдын ала белгіледі.
Негізінен Ақтөбе облысынында туризмнің және демалыстың қарқынды
дамуына, оның көлемі, географиялық орны және солтүстігі мен ... ... ... ... әсер ... Жеке ... мен ... компоненттерінің мінездемесі.
Ақтөбе облысының қазіргі жер бедері үстірт зоналарының, таулы
жерлердің, қара топырақты алқаптардың және ... ... ... ... ... ... жазықтықтарын алып жатыр.
Облыстың солтүстік және орталық аймақтары неғұрлым жоғары орналасқан (300-
600м), ал батыс және ... ... ... төмен (100-200м)
болып келеді. Облыстың территориясының орташа биіктігі- теңіз деңгейінен
250-300м бола тұрып, жер ... әр ... және ... ... 2-5км/км2 және вертикаль бойымен 20-50м [67]. Биік тауы
Мұғалжардағы Үлкен Боқтыбай (657м), аласа тауының биіктігі -Үстірттің етегі
(18м).[65]
Мұғалжар тауынан Орал тауының ... ... және ... ... ... ... ... заманындағы метаморфтық тау жыныстары
мен палеозой кезеңіндегі магмалық , кембри мен перм кезеңдерін қоса
алғандағы тау жыныстары алып жатыр.
Мұғалжар тау ... ... ... Ор ... с.е 48о дейін созылып
жатқан аласа тау жоталарын қамтыған. Таудың ... ... ... ... Екі Бауыры(634м), Бершоғыр(638м), және бүкіл Батыс
Қазақстандағы ең биік шыңы ... ... ... жер ... ... Ембі өзенінің жоғарғы ағысына дейін,
Ор өзені мен ... да ... ... ... ... Ақтөбе облысының
жоғарғы аймақтары Батыс Қазақстанның , палеозойдың соңғы кезеңінен бастап
бір де бір рет су ... ... ... аймақ. Осы да басқа да көптеген
факторлар бұл жердің ерекше әр-түрлі геологиялық-геоморфологиялық
объектілердің қалыптауына ықпал еткегдігі бізге ... ... ... ... ... жырасы т.б.
Организмдердің қалдықтары белгілі бір мерзімдегі, белгілі бір аумақтағы
тіршіліктің өркендеп дамуына үлкен ықпалын тигізетінін білеміз. Мысалы:
Мұғалжардың ... ... ... ... кесірткелердің алуан
түрлерін байқауға болады. Тағы бір мысал Раманкөл және Ор өзенінің
жағалауында көптеген субтропиктік зоналардың өсімдіктері табылған: лавр,
фикус, грек жаңғағы, ... ... Бұл ... шөлді жердің
кішігірім оазистарында өсіп жетілді жеуге болады.
Ор-Ілек жотасы, Ілек және Ор өзендерінің ортасында орналасқан. Жотаның
орталық жағы биік үстіртті, ... ... ... арғы ... ... ... ... алып жатыр. Орал өзенінің сол жақ саласы мен
Тереклі өзенінің оң жақ саласында Тереклі Тауы орналасқан. Жақсы-Қарғалы
өзенінің жоғарғы ағыстарының ауданы ... ... деп ... ... ... ... үш пейзажқұрушы фактор әсер ете алады:
үстірттің бөлшектілігі, ... бос және ... ... ... мен ... да аймақтары тізбектік үстірттер мен және ландшафттармен
сипатталады. ... ... ... ... ... ... ... болады (Жақсы Қарғалы өзенінің оң жақ жағалауы), шұңғырдың түбінен
беткейіне дейін кристалдық гипспен қапталған. И.А Костанье 1916ж өз
зерттеулерінде бұл ... ... ... ... сирек туындылары- рифтер, әктасты балдырлар Ақтасты
өзенінің аймақтарында кездеседі (Жақсы Қарғалының сол жақ жағалауы) және
Жақсы Қарғалы өзенінің оң жақ ... да. ... Р.А ... ... да
геологиялық объектілерді анықтап сипаттаған [70].
Әр-түрлі табиға және жасанды тастар ... ... ... ... ... Б.Е ... [71] ... бойынша, Ақтөбе облысының
яшмаларының ерекше сапасы Ордың және Оралдың белгілі ... кем ... ... ... ... туған жеріндегі яшмалардың түрлі-
түстілігі неғұрлым танымал болып келеді. Соңғы жылдары тастарды
құрметтеушілер арасында үлкен ... ие ... ... ... ... олар ... ... жоталарында және Мұғалжардың оңтүстік-
батысында бар. Оралдың маңындағы жон Ақтөбе облысының батыс аймақтарын ... оның үсті ... ... ... ... және
сайлармен бөлшектелген. Сондықтан беткейдің орташа қалыңдығы 2-5 км/км2.
Орташа көлемінің вертикалды бөлшектенуі 20-50м-ге дейін тебіренеді.
Абсолюттік биіктігі ... ... ... мен ... ... ... жетеді.Жонның ерекшелігі ландшафттың құрылысы
мен үстірттің сипаттамасы бойынша анықталады.
Жонның бірінші ерекшелігі- турткулдардың(жазық шыңдардың қалдықтары)
бар болуы.[67]. Турткулалар мұз басу кезінде ... ... Жылы ... ... Орал ... ... бет бұрғанда, жерді шайып және
бөлшектеп жіберген болатын. Жердің неғұрлым ... және ... ... ... ... ұшырап әлсіреп, өзіне тән ерекше формаларына ие
болды. Сарықобда және Қарақобда өзендерінің арасында Ұйташ атты үшкір шыңды
турткулалардың көпшілігі ... ... және ... тауларының
турткулалары да қызықтырады.
Жонның екінші ерекшелігі- бор құрамдас таулардың, жоталардың,
үстірттектес жоталардың болуы. Академик Чибилев Орал маңы ... ... ... деп ... ... ... бір-де бір жерінде
осындай бор құрамдас аумақтар жоқ. Орал маңы жерлерінде Үлкен Қобды
жағалауындағы Шаңғырау, Үіл,Ақтолағай өзендерінің, ембінің оң жақ
саласында көптеген ... бор ... ... ... ... ... облыстың ең таңғалдырарлық жерлерінің бірі. Геолог Р.А
Сегединнің ... ... ... ... ... ... жонды бөлшектетіп
тастайды және оның орнында биік күн көзіне шағылысып тұратын ақ қалдықтары
қалған, олар Үндістанның экзотикалық ... еске ... ... ... ... ... жүз м ... 1-2км орналасқан күшті
тұздардың арқасында, тұзды тектоникалардың ландшафттарының құрылуы мен
дамуына әсер етеді. Тұзды структуралардың морфоструктуралары
ландшафттардағы өздеріне тән ... ... жер ... ... ... ... Орал тауында ьабиға қорлардың көптеген ескерткіштері
тұзды тектоникамен байланысты екендігін көрсетеді.
Жонның төртіншң ... ... ... ұзын және ... келуі. Каспийдің трансгрессиялық замандарында теңіз өзендерінің
ағысы бойымен терең жерлеге дейін ... ... ... және ... ... Орал маңы ... ... ескерткіштердің
мұражайы деп атауға болады.
Ақтөбе облысының оңтүстік-батысындағы Үстірт жоны өзінің биік жарлы-
шыңдарымен шектеледі. ... ... ... ... 5-10 ... ... тереңдігі- 2-10 м-ге дейін барады.
Жонның беті жазық, түзу, эррозиядан сақталған. Үстірттің кейбір
аймақтарында красттық формадағы рельефттер ... ... ... ... ... құм ... ... шұңғымалар (Асмантай) кездеседі.
[74] Шыңдардың үстірттері оның геологиялық ... ... ... ... бойынша, шыңдардың құрамында балшықтың, құмның, әр-
түрлі механикалық құрылғыдағы бор құрамдас заттардың болуы, қоршаған
ортаның ... ... әсер ... ең ... ... ... маңы ... үстірттік анықтама
бойынша абсолюттік биіктігі-100м-ден төмен мінсіз жазықтардан тұрады.
Горизонталь бойымен бөлшектенудің орташа тығыздығы- 20-5км/км2,
вертикальдық бөлшектену тығыздығы- 20м-ге дейін ... Бұл ... ... ... түбі болған, нәтижесінде Орал маңы жонынан ағып
келетін аллювилі өзендермен толтырылған.
Тұзды торғай жоны Мұғалжар тауының шығысында орналасқан. Жонның
Ақтөбелік бөлігі Ұлықаяқ өзенінің ... ... ... 100-350м
абсолют биіктікте тербеледі. Горизонтальдың орташа бөлшектенуі- 2-5км/км2,
кейбір ... ... ... ... ... ... қатты
тілімделіп, тұзды қалдықтардың шыңдарына айналған. Жонның вертикаль
бөлшектенуі- 5-10м.
Торғай жонымен Үстірт жонының ... ... ... морфологиялық
көрсеткіштері орналасқан: Горизонталь бойымен тығыздығы- 2-5км/км2,
вертикаль бойымен- 10-20м.
М.В. Новоточинның байқауынша, [76] Үлкен және кіші құмдар мен ... да ... ... ... ... ... арттырып отыр.
1913ж Шалқартеңіз көлінің солтүстігінде геологтар ірі сүтқоректілердің
сүйегін, сонымен бірге мүйізі жоқ мүйзтұмсұқтың, биіктігі -7м
индрикотерияның да қалдықтары ... ... ... бұл жануарлардың
қалдықтары бірінші болып табылған жер саналады. Шалқартеңіз көлінің
шығысында 5000 жыл бұрын ... ... ... құлап жарылғандығы туралы
дерке бар. Қазіргі кезде метеорит құлаған орны диаметрі- 6,5-7км үлкен
шұңғыр түрінде танылады. Кратердің ерекше құрылымы тұқымдардың ... әсер ... ... ... ... ... мен ... тығыз және бытыраңқы болады. [77]
Сонымен, Ақтөбе облысы территориясындағы ... мен ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
туғызады. Бұл мақсатта, тереңдігі мен тығыздығының бөлшектенуінің ішінде ең
қолайлыларын анықтап алу керек. Соның өзінде Жаманшын кратері
Ақтолағай,Ақшатау,Бершоғыр таулары ... ... ... ... ... туғызып отыр.
Ақтөбе облысының климатының сібір,арктикалық, континетті және тропиктік
ауа массалары, ауа райының жиі ауысуына ... ... ... ... оның ... ... қатысты: қысы суық,ызғарлы, жазы
ыстық, көктемгі мерзімі қысқа, атмосфералық жауын-шашын аз түседі.
Қаңтардың орташа температурасы солтүстігінде- ... ... ... ... температурасы солтүстігінде- +22 оС, оңтүстігінде-
+25,8 оС. Ауа тмпературасы абсолюттік минимумы- -47 оС дейін жетеді
(Мұғалжарда), ал басолют максимумы- +45 оС (Ырғыз ... ... ... ... ... ... ... оңтүстікке
330-дан 130мм ауысады. Желдің орташа жылдық жылдамдығы- 3,5м/с-нан 6м/с-на
дейін.
Туризммен демалыс орындарының аймақтық дамуынаң негізгі қозғаушы
ресурсы- климат болып табылды. Климаттың теориялық және ... ... ... ... және ... ... ... дамуындағы ауа райының типтерін анықтау үшін,
Н.А.Данилованың методикасы ... ... ... ... дәрежесі жайлы күндер санымен анықталады. Оған: комфортты, салқын
субкомфотты, ыстық субкомфортты күндерді жатқызамыз.
Ауа райының ең жайлы типі- ол рғзаның термоқадағалағыш кернеудің
минималды ... ... ... ... ... ... ауа райында: ыстық, салқын кездерде, жазғы туризм мен ... ... ... ауа райында ең жақсы жылу сезімділігі өзен
жағалауларында, ... су ... ... Ал ... ауа ... ... жақсарту үшін рекреациялық жаттығулары, мысалы:
велосипед тағы да басқа туризм түрлері. Рекреациялық мақсаттарда ... ... кез ... ауа райын бағалау қажет. Белгілі бір айлар ... ... ... ... әр ... мінездеме беру қажет.[78] Жылы
ауа райының ұзақ мерзімге созылу кезінде, демалыс орындары мен туризм қажет
ететіні, орташа күнделіктік температура- 10 оС-22 оС [44] және ... ... ... адам ... зиян ... метеорологиялық
элементтер мен атмосфералық құбылыстар ауа райының сәттілігін ... ... ... ... ұзақ және ... жауын-шашын,тұман тағы да
басқалары.[79,80] Зерттеу жұмыстары кезінде, ондаған жайлы күндердің
ішіндегі бір-екі жайсыз күндер туристтердің назарына түспейтіндіктен,
санауға алынбай ... ауа ... ... ... болатын. Ал ұзақ
дискомфортты ауа райының арасында бір-екі жайлы ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде екі
көрсеткішке ие болған: 1-жайлы күндер саны; 2-сәтті ауа райының ұзақтығы.
(1-кесте). Ақтөбе облысының туризммен жазғы демалыс үшін :
1-кесте: Жылдық жайлы ... саны мен ... ауа ... ұзақтығы.
|Пункт ... ... ... ауа ... ... ... |
|(метеорологиялық ... саны ... | ... | | | ... |114 |151 ... ... |105 |151 ... |
|Ақтөбе |105 |157 ... |
| | | ... ... ... |107 |153 | ... | | | ... |109 |151 ... |
| | | ... ... |102 |159 ... |
| | | ... ... ... |105 |155 | ... | | | ... |112 |118 ... |
| | | ... ... |113 |149 ... |
| | | ... ... ... |112 |133 | ... | | | ... ... Л.Н ... айтуы бойынша, зерттеулер
көбінесе жайлы ауа райының ұзақтығын анық көрсетеді.[81] Орта есеппен
алғанда, туризм мен демалыс орындарының жазғы уақытындағы жайлы ауа ... ... ... әдістемесіне сәйкес, облыстың жеке пункттарының
графигі жасалған. Мұндай графиктер арқасында жазғы уақытта туризм мен
демалыс орындарын қай жерге орналастыруы керек ... ... ... ... ... ең қолайлы жолы- 2-кестені жалғастыру. ... ... ... ... ... пен ... ... ауа райының
сәттілігіне байланысты күндер санының анықталуы.
|Пункт ... ауа ... ... саны |
| | ... | ... | |
| ... ... |Салқын ... ... |
| |ты ... |субкомфорт-ты | | ... |70 |27 |17 |114 |251 ... |76 |18 |11 |105 |260 ... |68 |13 |21 |102 |263 ... |66 |29 |14 |109 |256 ... |60 |19 |23 |102 |263 ... |59 |21 |32 |112 |253 ... |63 |19 |31 |113 |252 ... ... ... ... ... ... демалыс орындарының ең қолайлы жазғы уақыты Ақтөбе облысының
солтүстігінде (Мартұк селосы, Ақтөбе және Комсомольское) және
орталығында (Мұғалжар, Ырғыз)орта есеппен 153,155 күн ; ... ... ... (Шалқар қаласы,Аяққұм селосы)- орта есеппен 133 күн.
2. Туристтік жазғы маусымының ең ерте ашылуы оңтүстік бөлігінде
(Мұғалжар,Ырғыз); ең ... ... ... ... мүмкін.
3. Облыстың барлық қарастырылып отырған аймақтарында, маусымның
соңында,шілде,тамыз айларында өте ыстық дискомфорт байқалады,
сондықтан ... ... екі ... ... солтүстіктің кейбір
аймақтары (Мартұк,Комсомольское) бұл кезеңге кірмейді.
4. Қарастырылған аймақтарда жайлы ауа райының құрылымы
әркелкі.Комсомольское ауданында ... ... 76 ақ, ... ... ... қаласы)- 59 күн.
Туризмнің қысқы түрлерін дамыту үшін 20 ... кем қар ... -1,5 ... -20 ... дейін, желдің жылдамдығы-5м/с
болатын аймақтар қажет.
Ақтөбе облысының қысқы туризм мен демалыс ... ... ... ... ... неғұрлым жайлы кез, ол орта есеппен алғанда ... ... ... ... ... ... демалушылар мен спротсмендердің Ақтөбе
қаласының маңындағы аймақтарға қызығушылығы артып отыр, мұнда Қарғалы
өзені маңында «Геолог» атты медициналық мекемесі ... ... ... ... ... және ... ... Ландшафттың
ерекшеліктеріне байланысты, бұл аймақта шаңғы тебудің және таза ауада
сырғанаудың дамуына ықпалын ... Бұл ... ... құбылыстарды дамытуға үлкен бөгет жасайтын негізінен,
облыстың солтүстік бөлігіндегі күшті желдерді (Қара бұтақ селосы;
30м/с), борандарды және температураның тым төмендеуін жатқызуға
болады.
• Облыстың ... ... ... селосы,Ырғыз) қысқы туризмнің
сәттілігіне қарасақ, мұнда шығыс және оңтүстік бөлігінде қар жамылғысы
тұрақты емес жиі ... ... да, ... ... суық ... мен ... жағдайларына қарамастын,
Мұғалжар бұл қызметтерге ең қолайлы жерлердің бірі болып келеді. Бұған
дәлел ... ХХ ғ ... ... ... Бершоғыр климат-
емханасы алынады.
• Аймақтың оңтүстік бөлігі (Шалғар, ... ... ... ... сәтсіз болып келеді.
Ауа райының анализі бойынша, жылдың кейбір уақыттарында, денсаулықты
жақсартуға қолайлы жағдайлар тағыда басқа ... ... бұл ... және ... аралық, қысқы және жазғы дискомфортты кездер. Бірақ ,
медициналық зерттеулер нәтижесінде ауа райының факторларының климат-емдік
мейрамдардың [82,83] өткізілуіне ... ... ... ... ... ... мекемелері, биоклиматтық
негізінде туризммен демалыс орындарының қысқы және жазғы дамуына ... ... ... ... ... беріп, қолайлы микроклимат жасайды,
дем алып жатқандарға рекреациялық қызметтермен айналысуға ... ... ... ... ... су ағындары (Тұрақты мен уақытша), ағынсыз
көлдер және жасанды су айдынынан тұрады. Ерекше мән беретін аймақ, ... ... ... ... ... ... ірі өзендерінен бастау алады. Мұғалжар тауының жонына қарай
көптеген кіші өзендердің ... ... мол ... ... ... 580-ге жуық ... км-ден астам
өзендер шоғырланған, олардың жалпы көлемі-15100км. Онда Орал өзенінің сол
жақ салалары Орал-Ембі аралығы мен Ембі өзенінің алқаптарын алып ... және Уіл ... ... кішкене көлшіктер пайда
болған. Облыстың негізгі өзендері: Ілек,Ор,Уіл,Ембі,Сағыз,Ырғыз,Ұлаяқ болып
саналады. Ақтөбе облысының солтүстік жағында 70км қашықтықта көптеген
құнарлы ағыстар (Қолымбай,Шошқа) өзендері сияқты құйып ... ... ... ... қар ... молығады, сондықтан судың
(90%) бөлігі көктемгі кезеңге шап келеді. А.Б. Стесин, С.Н Мальцевтің
айтуынша[85], көктемгі 40-55 күнге созылатын су ... ... ... ... т.б) су ... сапар шегуге болады.
Бұл уақыттың: су көлемі-100-200км;уақыты-10-25 күн; Маусымдары- сәуір;
мамыр.
Уіл өзені облыстың 522км-рін алып жатыр. Өзен ағысы тұрақсыз,
қисық, ені 50-60метр кей ... ... ... ... ... ... ... ескерткіштердің көптеген түрлері шоғырланған
және үлкен қызығушылық білдіретін табиғи объектілер бар. Мысалы: Ембідегі
көк жидек және құмжарған құм ... ... ... ... ... ... ( суға түсу ... балық аулау) секілді жерлері: Үлкен Қобды, Ор. Бірақ, көптеген
кіші өзендер мұндй құбылысқа, өздерінің құрғап, ластануынан жарамайды.
Өзендерден басқа, рекреациялық ... ... де ... ... 1000-дей жалпы көлемі- 1300км2 көл бар. Ол бүкіл облыстың
0,5% алып жатыр.
Туризм ... ең ... ... бірі: Қажетті іспен
айналысу жүйесімен қамтамасыздандыруға қабілетті туризм мен демалу
ресурстарын анықтау және территорияны рекреациялау үшін мақстқа ... ... ... ... баға беру ТРС ... жүйе бөліктерінің
байланысуының арасындағы күрделі құрылыс болып келеді. Әсіресе табиғи жүйе
және ... ... ... жүйелі бөліктері.
Кез келген рекреациялық шұғылдану және әр демалушылар тобы табиғи
ауқым мен қызмет көрсету саласына өз талаптарын қояды. ... ... ... кезінде алғашқы баға берудің объектісі мен әдетте
субъектісін анықтау ... Баға беру ... ... белгілі бір
дәрежедегі табиғи кешен, ал субъектісі ретінде- демалушылар танылады.
Рекреациялық географияның теориялық негіздеріне сәйкес баға беру
кезіндегі ... ... ... және баға беру ... ... бағалау кезеңін құрайды.
Бізге белгілі, туристік-рекреациондық аудандастыруды ең басты ... орта ... ... ... ... ... ... пен
туризмнің дамуына апатты қолайсыз табиғи кешендер негізінде құрылуы мүмкін.
Мысалы, Ақтөбе облысының кейбір аудандары секілді. (Солтүстік,солтүстік-
шығыс)
Баға беру ... ... ... ... ... құрайды.
Халықаралық деңгейдегі, Невада шөлінде орналасқан туристік орталық Лас-
Вегас.
Ақтөбе облысының табиғи копоненттерінің мінездемесі демалыс орындары
мен туризмді дамытуда үлкен бедел алады. Бұл ... ... ... байланысты облыстың табиғи кешендерін бағалау, демалыс
орындарын ұйымдастыру үшін Қазақ ССР-нің манифесттік картасының негізінде
құрылған. Ол жергілікті ландшафт құрушы ... ... ... ... ... құрылған. Қажетті рекреациялық белгілерінің баршылығынан
қорытынды шығарып 1 балл қойылған.
Сонымен, жоғарыда айтылған объектілердің Мұғалжар ... ... ... ... ... ... ... масштабты ғылыми-зерттеу жұмыстарының жүргізілуіне көмектеседі.
Өткізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде «Ақтөбе облысының
территориясының туристік қызығушылық жағынан табиғи ... ... ... ... ... Ақтөбе облысының
әкімшілік аудандарының табиғи ландшафттары ең көркемдерінің бірі екендігі
анықталады.
Туристік аудандандырудың ең негізгі әкімшілік- территориялық мақсаты,
аудандарды қолайлы, ұқыпты ... С.Р ... ... ... ... ... қызығушылықты арттыру мақсатында келесі категориялар
қабылданды:
1. Өте жайлы- 3 балл.
2. Жайлы- 2 балл.
3. Онша ... ... 1 ... Жайсыз- 0 балл.
Анализ бойынша, 1-категориялық ландшафттар өздеріне тән орфографиялық
айырмашылықтары, әр-алуан өсімдіктермен және жануар әлемімен ерекшеленеді.
Осындай аудандарда туризм мен демалыс орындарының ... да, ... ... ... өте ... ауа райы ... күндер саны- 112-109күн)
болуы қажет. Мұнда табиғи ескерткіштердің алтауынан үшеуі ... ... әр ... ... ... ... ... бөлімінде келесі ландшафттар кіреді.
1. Құммен құрылған, әр-түрлі өсімді жайлаулары (Орал,Қарғалы өзендері)
ірі өзен ... Биік ... ... жауын-шашынды және кристаллды аймақтар.
3. Қырлы-жоталы, эолды жазықтар.
Сонымен, Қарғалы және Мұғалжар аудандарында 13, 12 баллдық ... ... ... ... жайлы ландшафттар- Мартұқ облысы-
10 балл; онша жайла емес- Ырғыз, Шалқар,Уіл, Қобды, Хромтау, Әйтекеби
аудандарында- 8 ... ...... ... ... ... 6,5
балл.
Туристік қызығушылығының дамуына классификациялық ландшафт түрлерінің
анализі:
1. Ақтөбе облысы ... ... ... белгілі, ол аяғына дейін
зерттеліп, туристік рекреациялық қатынаста қолданылмайды.
2. Туристік қызығушылықты дамытатын көбінесе таулы, жазықтықты және
шалғай ... ... ... аудандарында ең жайлы және әдемі табиғи
рекреациялық ресурстары бар. Бұл ресурстардың негізін Мұғалжар тауы,
Орал өзені, Жақсы-Қарғалы ұсаққұмды жазықтар (450-500м) ... ... ... ... мен ... аймағымен жайлы бола тұра, оның
Ресеймен көршілес орналасуы халықаралық туризмнің қарқынды дамуына
жол ашады. Әсіресе геологиялық, экологиялық туризмнің дамуын
қорғайды.
4. Жайлы табиғи ... ... ... ... тән ... бөлшектеніп, өсімдіктер мен жануарларды қорғайтын су
қоймаларының пайда болуы, ... ... ... ұйымдасуына
жолын ашады.
5. Онша жайлы емес табиғи рекреациялық ресурстар ауданына, Ырғыз,
Шалқар, Уіл, Қобды, Хромтау, Әйтекеби ... ... ... ... денсаулыққа пайдалы балшық пен арренді климаттың
шоғырлануы , бұл аудандарда денсаулық мекемелерінің ашылуына ықпалын
тигізеді. Торғай ... ... ... ... ... таулары және тағы да басқа объектілер мұнда денсаулықты
дамытатын спорттық туризмнің дамуына әкеп соқты. Адам аз ... ... ... ... табиғи рекриациялық ресурстар Байғанын, Алғын, Темір
аудандарында шоғырланған. Сонымен ... осы ... ... ... ... ... Мұнда ғылыми, оқу туризмі әр-алуан
демалыс түрлері қарқынды дамиды.
Ақтөбе облысының территориясын аудандандырумен қоса, туристік
қызығушылық дәрежесіне сәйкес, табиғи ландшафттардағы тағы да ... ... ... ... ... ... етіп дамыту іске кірісті.
Территорияның неғұрлым дәлірек туристік рекреациялық кәсіпкершілігін
анықтау үшін оның әр-алуандылығына, көп құрылымдығына және басқа да
ерекшеліктеріне ... ... ... ... 3 ... Біріншісіне- денсаулық және спортты туризм негізін құрайтын
табиғи ландшафттар, ... ... ... ... ... ... бөліміне- қалған жеке
объектілер мен ресурстар жатады.
Сонымен, Ақтөбе облысының-(113 объект, 51%) табиғи рекреациялық
ресурстарының басым ... ... ... ... (Шалқар,
Ырғыз, Мұғалжар және тағы да басқа аудандары); ресурстардың негізгі
бөлігі (93 объект, 40%)- дамыту туризіміне (Мұғалжар, Ырғыз, Байғанын
т.б); ... ... ... 9%)- ... ... ... үшін
(Қарғалы, Мұғалжар,Мартұқ т.б аудандары).
Туризмнің табиғи дамуын зерттеуі нәтижесінде туризм мен демалыс ... ... ... ... ... ... Мысалы: улы
жануарлар, өсімдіктер, ауру ошақтары.
Бұл анализ нәтижесінде ауданның географиялық зерттеуі жүргізілді.
Бұл аудандарда өте сирек улы ... бар, ... ... ... ... ... ештеңе қауіпті болмауы
тиіс.
Алынған нәтижеге сүйенсек, мынадай қорытындыға келуге болады. Ақтөбе
облысының ... ... мен ... ... ... ... және табиғи рекреациялық ресурстарына байланысты, өте жайлы
болып келеді.
2. 2006-2008 жж. арналған ... ... ... саланы дамытудың
өңірлік бағдарламасы
2.1 Қаланың туристік инфрақұрылымын және туристік саланың қазіргі жағдайын
талдау
Қазіргі заманғы туризм индустриясына ... ... ... ... ... тамақтану кәсіпорындарын, демалыс және көңіл
көтеру объектілерін, ... ... ... ... ... ... және ... материалдар шығаратын кәсіпорындарды,
жол, байланыс және басқа қызметтерді қосады.
Облыстық санақ ... ... ... ... ... 15, ... ... – «Альбион» және «Дан+», 3-жұлдызды – ... ... ... ... 4 ... ... объектісі,
жылдың басқа уақытында олар туристер мен демалушылар үшін ... ... 4 ...... ... «Қарғалы», «Нұр-М» жұмыс
істейді. Аталған объектілер жеке меншікте. ... ... ... объектілері бар.
Облыстағы 686,9 мың адам үшін жыл бойы жұмыс ... ... орны ... ... анық ... Тұрғындар тұрмыс жағдайының оң
өзгерістері мереке, демалыс күндері және демалыс мерзімінде толық демалыс
пен туризмді ... ... ... ... ... су ... ... жағажай, демалыс орындары
жабдықталды, ведомстволық қонақ үйлер салынды. Қарғалы су қоймасы жағасынан
демалыс ... ... ... ... ... басталды.
Облыстың барлық аудандарында клубтар, 8 аудандық тарих және мәдениет
мұражайлары, Ақтөбе қаласында – 3 мұражай мен 4 ... үйі, ... ... ... ... ... ... және басқа да мәдени және
көңіл көтеру орталықтары бар.
Тарихи және табиғи туристік объектілер шоғырланған ауылдық ... ... – бір ... мұражай, қонақ үй, ... ... ... және ... ... орналастыру тәжірибесі бар.
Осындай ауылдық орталықта туристерге қысқа мерзімге демалысқа тоқтау ... ... ... қолайлы. Облыс аудандарында демалыс
және туризм объектілерін – қонақ ... ... ... ... жоспары әзірленді, дегенмен, ... ... ... сауатты маркетингтердің және менеджменттердің жоқтығы бар
әлеуетті ... ... тұр. ... аудандарындағы туризм жай
қарқынмен дамуда және ұйымдастырылмаған сипатта, бұл ... ... ... ... ... елдерден іскерлік сапармен келген туристерді қабылдайтын
ведомстволар ... ... ... ... ... және ... жасайтынын талдау көрсетіп отыр. Мұндай
туристердің ... ... ... кешенін алуға мүмкіндігі жоқ.
Іскерлік келу туризмінің турмаршруттарын жасау кезінде қатысушылардың
өзара әрекеттестігі ғана бизнес-турларға сапалы ... ... ... және ... ... ... нығайтады.
Қызмет көрсету бағдарламасын жасау кезінде Орталық Азия елдерін тану
мақсатында ... ... ... үшін ... ... ... ... біздің өңірде қысқа мерзімге келетінін ескеру керек.
Туристердің негізгі ағыны – бұл жергілікті ... және ... ... ... ... ... жасалынатын инфрақұрылымы
осыны ескере отырып құрылуы және оқушылар, жастар мен ... ... қол ... ... тиіс.
Көрші облыстарға қарағанда Ақтөбе облысының климаттық жағдайы жыл
уақыттарын анық ... тек ... ғана ... ... бірге көрші
өңірлер тұрғындары да демала алатындай жыл ... ... ... ... ... Қазақстанның көлік тораптары шоғырланған облыстың географиялық
жағынан қолайлы орналасуы облысты өңірлік ... ... ... ... ... ... 15 туристік фирманың туристік қызмет жүргізуге
лицензиясы бар, қазіргі ... ... 14-і: 2 ... және 12
турагенттік фирмалар жұмыс істейді. Бірқатар фирмалардың туристік ... ... ... бар, 3 ... 2005 жылы ... ... ... алды. Турфирмалар туризмнің түрлеріне, ... ... ... ... ... еліне бару
маршруттарын, бұл жыл сайын орташа 25 елді құрайды, ... ... ... маршруттарын, чартерлік рейстер, шоп-турлар,
Қазақстан бойынша ішкі маршруттар, жергілікті ... ... ... ... 3-5 ... бар шағын кәсіпорындар болып табылады.
Әуе көлігі саласында туризмнің әлемдік статистикасы бойынша ... 84,8%-ы және ... 70%-ы әуе ... ... санайды.
Статистика бойынша біздің облыс туристерінің 70%-ы баратын маршруттарда ... 10%-ы – ... жол ... 20%-ы қала ... ... ... қайта жарақтандырғаннан кейін облыста ұшу салмағы және
қарқындылығы ... ... ... ... ... ... стандарттардың барлық талаптарына жауап ... ... ... ... әуежайы туризм үшін аса маңызды Қазақстан
әуежайларының қатарына кіреді. Әуе бекеті ... ... ... ... ... ... жэне Азиядан Еуропаға ұша алады.
Ақтөбе әуежайы арқылы Астанадан Стамбулға, БАӘ-не чартерлік ... ... ... ... ... және т.б. туристік
чартерлік рейстер ұйымдастыруды ... ... ... ... ... елдерінен, Қазақстан мен Ресей қалаларынан чартерлік рейстер
ұйымдастыру кезінде аралық ... ... ... ... ... ... ірі ... бекеттері бар, ұзындығы 1000 км-
ден астам облыс теміржолы Орталық Азия мен Европаның, Орал мен Маңғыстаудың
маңызды бағыттарын, ... ... ... барлық өңірлерімен жалғастырады.
Егер бару маршруттарында теміржол көлігін туристердің 10%-ы қолданса, ішкі
маршруттарда - 90%-ға жуығы қолданады. ... ... үшін ... ... ... ... болып табылады. ... ...... ... жеке ... ... Алматыға, Астанаға және Қазақстанның басқа да демалыс
аудандарына теміржолмен ... ... ... ағынның көбеюіне
кедергі келтіретін факторлардың бірі аса сұранысқа ие маршруттар бойынша
туристік ... ... ... орын ... шектеулілігі, вагон
паркінің айтарлықтай тозғандығы және ... ... ... сервистік қызмет деңгейінің төмендігі.
Автокөлік саласында туристік мақсаттар үшін бару маршруттарында
автокөлікті белсенді - 20% ... ағын ... ішкі ... жайлы
автокөлікті қолдануға облыстағы ішкі жолдар ... мен ... ... бағасы кедергі жасайды. Облыс аумағынан Шымкент-
Қызылорда, ... ... ... ... ... ... бойында жол маңы инфрақұрылымының 56
объектісі, оның ішінде 1 – техникалық ... ... ... 25 – ... май ... 1 – шағын қонақ үй, 24 – сауда және тамақтану орындары
орналасқан.
Облыста бірнеше автокөлік ... ... ... ... ... ... ... топтарын жалға алынған
жайлы автобустармен Сочиге, Санкт-Петербургке, Астанаға, Павлодарға,
Орынборға, ... және т.б. ... Жеке ... ... ТМД
және Европа елдеріне саяхатқа шығады.
Жаңа автожолдар ... ... ... ... жол ... ... мен ... одан әрі дамыту туризм саласына
облыстың жаңа аудандарын тартады және ішкі және ... ... ... көбейтуге мүмкіндік береді.
2007 жылғы міндеттер:
➢ Автокөлік жолдарын, көпірлер желілерін дамыту және сақтау;
➢ Сазды өзені арқылы көпір құру. ... ... ... ... аяқтау.
➢ “Шұбарқұдық Ойыл-Қобда-Соль-Илецк” автокөлік жолының ... ... Елек ... ... көпірлі жолы бар жобасын іске асыруды ... ... ... ... ... ... жол станциясына келу” жол құрлысын бастау;
➢ 12 ... ... ... ету (бұл ... бюджеттен 625
миллион тенге шамасында қаржы бөлу);
➢ “Ақтөбе-Мәртөк” газ жүретін магистральының құрлысын жалғастыру;
➢ Ембі ... ... ... ... ... газ
жіберу құрлысын бастау;
Құрылыс қызметі 1869 жылы негізі қаланған Ақтөбе алғашқыда ... еді. 1878 жылы ... 28 ... ... келіп, келесі жылы
адам саны 488 ... 1884 жылы екі ... ... ... сол ... біроқу орны 1907 жылдан бастап ашылған 4 ... ... еді. ... ... ... салада темір жол училищесі, екі жылдық педагогикалық
курстар, қыздар гимназиясы, ep мұғалімдер ... ... ... бой ... 1937 жылы қалада екі қатарлы үйлер салына бастады.
1940 жылы ферроқорытпа зауытының ... ... ... химия
зауытының бірінші кезегі іске ... ... ... ... көлемі 35198 шаршы метр тұрғын үй және тұрғын алаңы 41678 ... 1947 жеке ... ... ... бесжылдықта "Большевик" зауыты, ет
комбинаты, нан комбинаты, сыра ... ... ... үлес ... 1945 жылы ... ... тұрғын үй
басқармасының иелігінде 165 көп ... үй, 214 жекe ... ... ... ... силикат кірпіш зауыты өнім бере бастады. Ақтөбеде "Спутник"
магазині, «Тұрмыстық қызмет» көрсету орны, 960 ... ... 140 ... ... салынды. 1971-1978 жылдары селолық құрылыс қарқын ... мен ... 2500 ... 2 мың қой қора ... ... ... 25 ... шеберхана, 12500 орындық мектеп, мектеп ... ... үшін ... объектілері салынды. Экономиканы құрылыс ... ... емес ... белгілі. Тоқсаныншы жылдардың басында 17 ipi
құрылыс ұйымдары құрылды. Оған 14 мыңнан ... ... бар 5 ... ipi ... орындарынбіріктіретін базаныңжобалау күші 537 мың текше
м темірбетон бұйымдары мен конструкциясың 1 млн. 275 мың ... ... 160 млн. дана ... кірпішінөндіруге жетті. Соңғы
жылдарыоның құрамы керамикалықплита, пластикалық ... ... ... Индустриялық құрылыстыңжедел өркендеу
тұсы 1946 жылы 15 наурызда "Ақтөбеқұрылыс"тресінің құрылуымен байланысты
болды. Мақсат - ... ... ... ... ... ... ... құрамына 30-жылдарда С.М.Киров атындағы Алға жөндеу зауыты
құрылысын жүргізген ағылшын құры-лысшылары және 1955 жылы Дөң кен ... ... ... ... құрылысқа қиыршық тастың
қажеттілігіне байланысты Мұғалжар қиыршық тас ... ... ... ... ... зауыттары, құрылыс ма-териалдар комбинаты
іске қосылды. "Ақтөбеқұрылыс" тресі 60 ipi ... ... ... жүнді алғаш еңдеу фабрикасы, тоқыма фабрикасы, кондитер және аяқ
киім фабрикалары, қалалық сүт ... және ... да ... ... Елу ... ... ... ішінде ұжымның күшімен 2007 жылдың қаңтарында
құрылыс жұмыстарының ... ... ... ақыны қоса есептегенде
1482,0 млн.теңге құрады, бұл 2006 жылдың ... ... 147,2% ... ... ең ... үлес ... жеке ... ұйымдар орындаған
құрылыс жұмыстары алады – 43,4%. Шетел ... ... ... жалпы облыстық санынан 55,5%, мемлекеттік ұйымдар – 1,1%
орындады. 2007 жылдың қаңтарында ... ... ... ... іске
қосылды: жалпы алаңы 16692 шаршы метрлік 13 үймерет, оның ішінде тұрғын
үйлерге ... – 11719 ... ... 10 ... ... 10 Меншік нысандары бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі
| |2007ж. |
| |млн. ... ... ... % ... |1482,0 |100,0 ... ... ... | ... | | ... ... | | ... |15,8 |1,1 ... |643,0 |43,4 ... |823,2 |55,5 ... ж.ж. елді ... ... ... ... да әсер етіп,
индустрияландыру процесін тежеп тастады. 1928 ж. ... ... ... ... мал, ... ... шаруаларға таратылып берілді,
бірақ ол уезд экономикасын көтеруге бәлендей әсер етпеді. Осы ... ... және ... ... ... ... ... қолөнер ici қайта жанданды, ауыл шаруашылығында мал басы
көбейді, егін шьнымдылығы да арта ... 1980 ж. ... ... 19
өнеркәсіп орындары жалпы өнім шығару жөніндегі бес жылдық жоспарын бір ... одан да көп ... ... ... ... өнеркәсібінің негізгі
өндірістік қорлары 44,4 пайызға өсті. Өнеркәсіп өнімдерін өндіру ... ... ... жоспардан тыс 24 млн. сомның азық-түлік тауарлары ... ... де ... осы ... ... мен ... ... нығайды. 1971-1974 ж.-да құрылысшылар 806
млн. сомның күрделі қаржысын ... 27 ... - ... ... ... ... және ... өнеркәсібі нысандарын пайдалануға
берді. Ауыл шаруашыльнында 277 сиыр және ... 1328 қой ... ... ... Жалпы 1971-1981 ж. Аралығында облыста eгic көлемі 3 млн. га.
жетіп, оның 2267 мың га. ... ... ... ... ... дақылдардың
жалпы түсімі 2268 мың тоннаға жетті, бұл - шамамен екі жарым ... ... ... ... айту керек, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттыру
негізінен экстенсивті тәсілмен - егіс көлемін ... мал ... ... оның ... көбейту есебінен қамтамасыз етілді. Бұл - тек
ресми деректер ғана. Осы ... ... шын ... сыр ... ... дағдарыс 70-80 ж. тұсына келеді. Оның бірқатары 80
ж.-дың ортасы мен 90 ... ... ... ... ... ... ... Бұл кезеңде сұраныс пен ұсыныс арасындағы алшақтық
ұлғайды. 80 ж. ортасындағы кәсіпорындарды өзін-өзі қаржыландыру, өзін-өзі
басқару ... ... ... ... тапсырманы орындамаған
кәсіпорындар саны көбейе түсті. Осы кезеңдерде жүргізілген реформаның ... - ол ... ... ... меншік қатынасын қозғамады,
мемлекеттік меншік үстемдігі ... ... ... Кеңестік
Социалистік Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1990 ж. 25 ... ... ... ... ... ... туралы
Декларация жариялады. Сейтіп, Қазақстан өз ... ... ... ... ... бәрі ... ... қатынасты таңдады. Ол
Қазақстанда шынайы нарықтық қатынастарды орнықтыру, бұрын бірыңғай ... ... ... түрлі мекемелер мен ұйымдарды мемлекет меншігінен
алып, жекешелендіру ісімен тікелей байланысты. ... үш ... ... ... Біріншісі - мемлекеттік меншіктегі
кәсіпорындарды акционерлеу. Екінші формасы - жеке ... ... бұл түрі ... ... ... aca ipi ... ... халықаралық конкурс - тендерарқылы шетелдік инвесторларға
беру арқылы жүзеге асатын ... ... ... ол ... ... ... йнвестициялық купондар
берумен жүзеге aca бастады. Шындығын айту ... ... ... ... ... ... да ауыр ... республикалардың бір-бірі мен
байланысы үзілгендіктен ... ... ... ... ... ... ... түрлері жетіспеді. Тауарға тауар алмаacy
/бартер/ ұлғайды, кәсіпорындардың ... ... 90 ж. ... ... облыс экономикасында да ... ... ... ... ... ... Инфляция өршіп, тұтыну
тауарларының, әсіресе азық-түліктің жетіспеушілігі қатты сезілді. 199З ... ... сом ... шықты, көп ұзамай баға ырықтандырылды...
1996 ж. облыста шығынмен жұмыс істейтін кәсіпорындар мен ... ... ... 34 ... ... олар 558,8 млн. ... ... 6 кәсіпорын толық, 50 кәсіпорын жартылай тоқтап, жұмыссыздар қатары
көбейді. ... қоса ... ... ... алды. тоқсаныншы жылдар
басы бурынғы Одақтас республикалардың егемендікке қол жеткізіп, тәуелсіздік
алуымен ... ... ... ... ... Кәсіпорындарды
жекешелендіру, баға саясатын ырықтандыру, ең ... ... ... көшіру жүргізілі. Өнеркәсіп құрылымы түбірімен өзгерді,
олардың дені ... ipi ... ... ... ... хром қосындылары, Дөң тау-кен ... ... ... т.б. акционерлік қоғамдары шетел и н в e c т o p л a p ы н ... ... ... ... істеп тұрған немесе тоқтап тұрған
мәшина құрылысы, жеңіл және тамақ ... ... ... ... ... ... ... шағын кәсіпорындар мен
кооперативтер пайда болды. Нарықтық қатынастардың тереңдей түсуі облыс
экономикасына ықпалын ... ... ... 1996 ж. 28 ... 2000 ж. 91 ... ... ... шығарылды. Соңғы бес жыл
энергетикалық саясаттың дұрыс жүргізілгендігін көрсетті, облыс бірте-бірте
шетел энергетикасына тәуелділіктен шыға отырып, ... ... ... ... ... бет ... ... уақытта облыс электрқуатың газдың 50
пайыздан астамын өзі өндіреді. Облыстың негізгі өнеркәсіп орындарына ... ... ... ... беру жүзеге асырылып, табиғи газ импорты
едәуір ... Бұл ... ... ... 261,7 км. ... ... ... газ құбырын облыс орталығына жеткізу нәтижесінде мүмкін болды.
Өнеркәсіп Ақтөбе – Батыс Қазақстан аймағындағы өнеркәсібі дамыған ... ... ... ауыр индустрияның негізі химия комбинатының /1934
ж./, Дең тау-кен байыту комбинатының /1936/, соғыс ... ... ... /1943/ ... және ... мәшина құрылысы к
ә c i п o p ы н д a p ы н ы ң ... ... Бұл ... хром
кені, минералды тыңайтқыш, ферроқорытпа және рентген аппараттары мен ... ... ... Қазан төңкерісіне дейін Ақтөбеде шағын
шеберханалар мен киім тігу ательелері жұмыс істеді. Олар ... ... ... ... ... ... ... қатарында бұрын "Химия"
артелі болған "Актюбхимпласт" кәсіпорны, "Әдемі", "Қиял", "Ақтебежабағы",
"Ақтөбе" акционерлік қоғамдары бар. ... 1931 ... ... алған мұнай-газ өндіру кәсіпорны ... ... ... болып қайта құрылды. Оны 1997 ж. Бері
Қытай ... ... ... ... алған. Тамақ өнеркәсібі
саласында "Арай", "Кристалл", "Ақтөбенан", "Ақ бидай", ... ... ... ... ... ... жүргізіп, бүгінде
тағам өнімдерін шығаруды жүйеге түсірді. 2001 ж. ... ... ... түрі ... ... 6085 ... ... 2000ж. қаңтар- желтоқсанда
облыстың өнеркәсіп орындары /үй шаруашылығы секторын қосқанда/ ... 94990 млн. ... ... ... бұл 1999 ж. ... салыстырғанда 17,4 пайыз артық. Облыс ... ... /2000/ ... ... /58 %/, ... өнеркәсібі /30%/ жетекші
сала болып саналады.
Металлурния саласында екі ipi - Дөң тау-кен байыту ... және ... ... зауыты жұмыс істейді. 1936 ж. Новоресей ауд. ... ... ... ... хром рудасы табылды, оны игеру 1937 жылы басталып,
екі ... ... Дөң ... ... Хромтау поселкасы тұрғызылды. 1938
ж. Дөң руда басқармасы ашылып, бағалы шикізат жоспарлы ... ... ... темір жолы желісі ... ... ... ... және алыс шетелдерге шығарыла бастады. Ұлы Отан соғысы
жылдарында Дөң руда ... ... ... қорғаныс өнеркәсібінің
қажетін толық қамтамасыз етті. Елуінші жылдары "Қазақ КСР-нің 20 ... ipi ... кен орны ... ... оның ... ... ... 1967 ж. дейін № 2, №6 ... ... ... ... жылдары "Комсомольский", "Миллионный",
№ 3 "Геофизикалық" карьерлерінде руда ... ... ... ... KCP-нің 40 жылдығы" атындағы кенішін ... ... ... 1998 ж. пайдалануға берілді. 80ж. "Молодежный" шахтасының,
"Мирный", "Поисковый", "Александровский" карьерлері іске ... ... ... ... ... ... ... жақын және алыс
шетелдерге - ... ... ... ... ... ... ... Комбинаттың құрамында 5 негізгі, 10 қосалқы цехтар бар. 1995 ... ... "Дөң ... байыту комбинаты" акционерлік қоғамы
"Қазақхром" трансұлттық компаниясының басқаруына ... Ең көп ... ... 1990 ж. ... - 3660,1 мың ... хром рудасы. 1939 ж.
KCPO Қара металлургия халық комиссариатының ... ... ... ... құрылысын салу жобасын бекітті. 1940 ж. ... ... ... ... ... мен ... Ақтөбе ферроқорытпа зауытының жылу-электр орталығы өндірістік
ток берді, 20 қаңтарда № 1 ... цехы ... ... ... 1944ж.
сәуір-мамырда екінші қорыту цехы қосылды. 1995 ж. мамырда "Феррохром" АҚ
"Қазақхром" ... ... ... ... ... қоғам феррохромның бар-лык ... ... ... 3 ... 16 ... ... ... істейді. Өнім
өндірудің ең жоғарғы деңгейі 1990 ж. ... - 331,3 мың ... ... ... ... дамуының тұңғышы С.М.Киров
атындағы Еңбек Қызыл Ty орденді химия ... ... ... KCPO ... ... ... 1929 ж. 8 ... Ақтөбе қаласының
оңтүстігінде 4C шақырым жерде зауыт салу туралы ... ... ... 1930 ж. ... 19ЗЗ ж. ... ... ... пайдалануға
берілді, 1934 ж. күкірт қышқыл цехы іске қосылды. 1936 ж. бастап комбинат
толық технологиялық қуатында жұмыс істей ... 1935 ж. 5 ... ... ... комиссиясы комбинатқа С.М.Киров атын ... ... ... жеті ... ... мерзімінен бұрын орындағаны,
жаңа техника мен технологияны ... ... ... ... үшін 1966 ж. 4 ... ... ... Ақтөбе химия
комбинаты Еңбек Қызыл Ту ... ... ... ... ... Ресейдің ауыл шаруашылығы кәсіпорындары пайдаланды. 90
ж. орта тұсында шаруашылық байланысының үзілуіне байланысты ... күрт ... ... ... ... ... ... Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993ж. алған ... ... 1997 ж. ... ... ... ... ... сатып
алып, Алға химия ... ... ... ... ... ... Акционерлік қоғам бор қышқылы ендірісін сақтап қалды. Ақтөбе хром
қосындылар зауыты - облыс химия өнеркәсібі сапасының ... ... ... ... ... ... ... натрий бихроматы,
металдық хром қышқылы, кристалдық натрий сульфаты, хром ... ... ... натрий, т.б. Зауыт құрылысы KCPO ... 1949 ж. 30 ... ... ... басталды. Зауыттың бірінші
кезегі 1957 ж. іске қосылып, 1960 ж. Аяғында жобаланған ... ... ... ... зауыттың екінші кезегі - № 2 цехты іске қосу
туралы ... қол ... ... ... ... ... ... өндіру технологиясын игерді, бұл - ... ... ... ... қабілетгі, физикалық-химиялық жақсы қасиеті бар өнім.
1992 ж. Зауыт тауарлы хром тұзының сапасын жақсарту ... ... ... ... жаңа ... игеруге кірісті. 1997 ж.
тауарлы натрий монохроматын өндіретін №1 цех консервациядан алынды, ... хром ... ... 30 пайыз өсіруге мүмкіндікберді, жылына 4 ... ... ... ... ... ... ... игерілді. Хром
тұзының ең кѳп ѳндірілгені 1976 ж., бұл жылы 110,3 мың ... ... 5 ... 12 ... ... жұмыс істейді.
Мұнай газ өнеркасібі Облыста 1931 ж. Шұбарқұдық, 1933 ж. Жақсымай
өңірлерінде ... ... ... 1932-33 ж. осы кеніштер пайдаланыла
бастады. 1966 ж. облыс мұнай өнеркәсібінің дамуының екінші кезеңі басталды,
ең ipi ... ... ... ... ... Үшінші кезең - Жаңажол
мұнай-газ конденсатын іске ... ... 1981 ж. ... ... ... ... ол 1993 ж.
"Ақтөбемұнайгаз" акционерлік қоғамы болып қайта құрылды. ... ... елді ... солтүстігінде және осы кен орнының шығысында
болашағы өте жоғары алаңда ... ... ... ... ж. ... тендерде Қытай ұлттық мұнай компаниясы "Ақтөбе-мұнайгаз"
акционерлік қоғамының 60,3 ... ... ие ... ... ... ... ... газын пайдалану арқылы 48 МВт газ турбиналық ... ... ... жүргізілуде, оның 24 МВт бірінші кезегі
1998 ж. ... іске ... ... станса қуатының 18-20 МВт
"Ақтөбемұнайгаз" ... ... ... ... ... сол ... ... елді мекендерді энергиямен қамтамасыз етуге ... ... ең көп ... 1997 ж. ... -2658 мың тонна. Облыс
аумағының үстімен Бұхара-Орад Орта Азия -Орталық, Кеңқияқ - Орск ... ... 1998 ж. ... газ ... пайдалануға 6epлді.
Жеңіл өнеркәсіп облыстың жеңіл ... ... ... "Қиял"
акционерлік қоғамдары, жүнді алғаш өңдеу "Ақтөбежабағы" және "Юность"
акционерлік қоғамдары жұмыс ... ... ... "Ақтөбе" акционерлік
қоғамы, қазіргі кездегі "Қиял"АҚ - Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... 6jpj Ол 1928ж. ... артелі негізінде құрылып, түбіт орамал шығарабастады. 1937ж.
шұлық бұйымдарын шығаратын қол машинкалары енгізілді. Көп ... ... ... цех ... берілді. Ұлы Отан соғысы жылдарында
цех майданға арналған бұйымдар шығарды. ШЭ91 ж. ... ... ... ... ... 1993 ж. ... ... "Ақтөбе"
акционерлік қоғамы болып тіркелді. Қалыптасқан қаржы қиыншылығынабайланысты
1997ж. қыркүйекте ... ... ... ... қоғамы
құрылтайшыларының жалпы жиналысы кәсіпорынды құрылтайшылар арасында бөлу
туралы шешім қабылдады.
Энергетика ... ... 1995 ж. ... ... ... Ақтөбе жылу-
электр орталығында өндіріліп ... оның - 58 МВт ... ... ... 350 млн. квт. ... Ол ... қажеттілігінің 14% өтеді,
қалғаны - Ресейден жеткізілді. Осыған байланысты игерілген мол кѳмірсутегі
кѳздерін ... ... ... ... ... ... тәуелділігін
азайту мақсатында арнайы бағдарлама жасалып, жүзеге асырыла бастады. 1996
ж. қаңтарында "Актурбо" АҚ-ында қуаты 100 МВт газ ... іске ... ж. ... ... АҚ-ында өндіріс қалдықтарын пайдаланып,
сағатына 160 ... бу ... ... ... газ ... 48 МВт
электр қуатын өндіретін Жаңажол газэлектр стансасының ... ... Бұл ... ... ж. электр қуатын өндіру көлемін 3 ece
көбейтуге мүмкіндік берді, оны ... 50 ... ... ... облыс алдағы үш жылда энергетикалық тәуелділіктен ... ... ... толық қамтамасыз етеді. Бұл мақсатта алдағы
жылдарда ... 37 және 36 МВт ... екі ... ... Жаңажол газ өңдеу зауыты қайта жарақтанады, мұның өзі
облысты ... ... ... ету ... толық шшуге мүмкіндік
береді. Сонымен бірге ол энерго қуаттарын қаже ... ... ... ... ... ... төлеу тарифтерін елеулі түрде
кемітеді, Ақтөбеліктер шығарған өнімдердің бәсекелестік қабілетін арттырды.
Негізгі капиталға инвестиция. Облыста негізгі ... ... ... ... ... 1996 ж. ... экономикасына 10 млрд. теңге
инвестиция таратылса, 1996-2000 ж. аралығында ол 75,4 ... ... ... ... 37,9 ... ... ... 50,2 пайызы шетелдік инвесторлар
үлесіне тиеді. 2000 ж. қаңтар-желтоқсанында ... ... ... ... инвестициялары азайып /33,4%/, барған сайын жергілікті
инвесторлардың үлесі /65,9/ өсіп келе жатқаны ... Бұл ... 104, 1999ж. -199, 2000 ж. - 205 жаңа ... салынып пайдалануға
берілді. Қазір олар облыс экономикасына жұмыс істеуде.
Сыртқы сауда. ... ... ... ... ... Бірақ олардың негізн шикізат материалдары құрайды. Облыстық
статистика және талдау ... 1991ж. ... ... сол ... ... ... 103958 мың сомның /ішкі бағамен/ өнімдерін
шығарса, соның 102338 мың сомының ... ... мен ... ... ... . Ал машиналар мен жабдықтар 1264 мың ... ... 27 елге ... ... ... Соңғы жылдарда
облыстың сыртқы саудасында ... ... ... ... ... келе
жатқандығы байқалады. Кеден ... ... ... ... ... 2000 ж. ... сыртқы сауда
айналымы 848,3 млн. АҚШ долларын құрады, бұл 1999 ж. деңгейіне ... ... оның ... экспорт - 501,3 млн. доллар /187,3 пайыз/, ... млн ... /203,9 ... ... ... ... /облыстық
статистика басқармасы, қаңтар -желтоқсан 2000 ж./ экспорттық тауарлар
құрамын ... ... ... мерзімде сауда балансында 154,3 млн. доллар
көлемінде оң сальдо қалыптасты. ... ... ... ТМД ... 47 ... /1999 ж. - 49 ... болды. Алыс шетелдерден Нидерланды мен
Қытайдың, ТМД елдері ішінде Ресей Федерациясының үлесі ... ... ... ... ТМД елдері /74 пайыз/ болып ... ауыр ... ... ... алыс ... ... ... түрлері бойынша химия өнімдері /81%/, құнсыз металдар мен олардан
дайындалған бұйымдардың 97 пайызы өткізіледі. Дегенмен ... ... ... ... ... өнімінің ішінде мұнай ... ... ... оның 61 % ... 28% - Қытайға, 5 пайызы - ... ... ... ... әлеуметтік экономикалық дамуының қысқаша
қортындысы.Экономиканың қазырғы ... 2005 ... ... ... 2006 жылы ... ... ... өнімінің көлемі
545296.3 миллион тенгені құрайды. Бұл 2,7% көп қайта ... ... ... ... ... ... желтоқсан айларымен салыстырғанда 18,3%
өсті, таукен өндірісі былтырғы жылдың ... ... газ, су ... ... ... және өндіру 7,1%-ға төмендеді. Ауылшаруашылығының
валдық көлемі 2006 жылдың қаңтар, желтоқсанында қазіргі санақпен 28365,7
миллион ... ... және ... ... ... ... ... 2006 жылдың қаңтар – желтоқсанында 199528,9 миллион тенге болды, ол
2005 жылдың қаңтар – ... ... ... Ал 2007 жылдың 1
қаңтарындағы жағдай бойынша облыста 10323 шаруашылық субьектілері тіркелді.
Олардың ішінде жұмыс істейтіні – 7839, ... ... ... ... ... ... ... 2005 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда
2006 жылдың желтоқсанында 10,7 % ... ... ... құны 6,5 ... ... ... көрсету - 803% өсті. 2005 ... ... ... ... ... ұйым өндірісінің бағасы 9,5% өсті. Жұмыс ... ... ... ... саны 2006 ... ... ... құрады, тіркелген жұмыссыздар ...... ... 1 % ... Орта ... ... 2005 қарашада жұмысшыларға
40955 тенге болса 2006 жылдың қазан айымен салыстырған 3,7% ... ... ақы – 4,4% ... қызымет
2007 жылғы міндеттер:
• Мемлекеттік және аймақтық бағдарлама шеңберінде инвестициялық жобаларды
іске асыруға бөлінген бюджет құралдарын толық көлемде игеру;
... ... ... және ... ... жоспарланғанын
көлемінің енуін қамтамасыз ету. Негізгі капиталға инвестициялар
2007 жылдың қаңтарында облыс бойынша негізгі ... ... ... ... бұл ... 2006 ... қаңтар айына 109,0% құрап
отыр. 34,1 млн. теңгеге негізгі құралдардың ... ... ... ... ең ... құнын өсіреді, соның ішінде үймереттер мен ... ... млн. ... 1021,0 ... жаңа ... ... (мәшинелер,
жабдықтар, құрал-саймандар мен құрал-жабдықтар) сатылып ... ... ... ... ... көлемі (күрделі жөндеуге
шығынсыз) 2007 жылдың қаңтарында 2319,4 млн ... ... – бұл 2006 ... кезеңіне 153,6%. Негізгі капиталға инвестициялардың жалпы көлемінде
олардың үлесі 48,1% құрады.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың геологиялық барлау ... ... ... бұл ... ... көлемінде 25,8% құрайды. Жұмыс
түрлеріне байланысты және ... ... ... және әрі қарай
жетілдіруге қажет шығындар бойынша ... ... ... ... ... күрделі жұмыстар мен шығындар
Үйлер мен ғимараттар құрлысы және күрделі жөндеу ... ... ... ... 4 Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың технологиялық
құрылымы
2007 жылдың қаңтарында шаруашылық жүргізуші ... ... (90,6%), ... ... (5,2%) ... ... қаражат
салудың негізгі көздері болып табылады. Бюджеттік қаражат (4,2%) құрады.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың ... ... жеке ... ... мен ұйымдар (88,5%), сонымен қатар облыс аймағында
қызмет ететін басқа мемлекеттердің шаруашылық субъектілері (7%) ... ... ... (4,5%) ... ... ... мұнай мен табиғи газды өндіру болып
табылады-негізгі капиталға салынған ... ... ... 53,8%,
өңдеу өнеркәсібінде- 12,9%.
Кесте 6. Облыстың негізгі капиталға инвестицияларының құрылымы қаржыландыру
көзі бойынша
| |2007ж. ... ... ... капиталға инвестициялар |4822,5 ... ... | ... ... |2319,4 ... 7. ... ... | 2007ж. |
| |млн. ... |
| ... ... ... |4822,5 |100,0 ... ... ... | ... | | ... ... |203,1 |4,2 ... | | |
|- ... |51,6 |1,1 |
|- ... |151,5 |3,1 ... мен |3956,1 |82,0 ... тұрғындардың| | ... | | ... ... |410,9 |8,6 ... ... ... |252,4 |5,2 ... 8. ... ... ... ... |2007 ж. |
| |Млн. ... ... көлеміндегі |
| | ... ... %-бен |
| |4722,5 |100,0 ... ... | | ... | | ... қ. |3728,8 |79,2 ... |3,9 | ... би | | ... |1,8 | ... |0,5 | ... |40,1 |0,8 ... | | ... |4,4 |0,1 ... |379,4 |8,0 ... |5,3 |0,1 ... | | ... |555,3 |11,8 ... |3,0 |- ... ... ... ... ... (қосымша бағалауды
есептегенде) 4822,5 млн. теңге құрады, бұл ... ... ... кезеңінен
109,0% құрап отыр.
Негізгі капиталға инвестициялар облыстың Ақтөбе қаласында, Алға,
Байғанин, ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген.Өсімнің ең жоғарғы қарқыны Мұғалжар (33 есе),
Хромтау (3 есе), ... (1,5 есе) ... ... ... ... қарқыны Шалқар( 56,4%) ауданында және ... ... жыл ... ... ... оң өзгерістер болып, туризм саласын
дамыту үшін алғышарттар жасалды.
Туризм өмірге ... ... ... болып табылмайды. Ол нақты
тұтынушы, сол сияқты тұтастай қоғам ... ... бір ... қажеттілік қызметі болып қалыптасады.
Қазіргі уақытта облыс тұрғындарында туризм мен демалыс қызметтеріне
тұрақты сұраныс пайда ... ... ... ... ... бос уақыт
пен өмір салтын ұйымдастыруға мүдделі. Облыс орталығында туризмнің базалық
инфрақұрылымы бар. Туризм индустриясын ... ... ... ... саны өсіп ... ... ... имиджі,
бірегей туризм объектілерінің болуы, тиімді географиялық жағдайы, көлік
коммуникацияларымен қамтамасыз ... және ... ... ... ... ... ... бірге, облыста туризмді дамытуға кедергі келтіретін ... да ... ... ... ... ... зерттеу деңгейінің нашарлығы;
- дамымаған туризм инфрақұрылымы;
- туризмді дамытуға ... ... ... ... мен
ведомстволарының өзара әрекеттестігінің жеткіліксіз деңгейі;
- туризм саласындағы инвестициялық жобаларды жеткіліксіз қаржыландыру;
- туризмді ұйымдастырудағы ... ... ... көрсетудің барлық
тармағында кәсіптік кадрлардың болмауы.
Ақтөбе облысы – ... ... ірі ... және іскерлік
орталығы. Облысқа шетелдіктердің едәуір бөлігі әртүрлі мақсаттармен келеді.
Ірі халықаралық іскерлік оқиғалық және спорттық іс-шаралар ... ... есеп беру ... ... ... ... кеңдігін, ТМД елдері туристерінің үлесінің көбейгенін көрсетеді.
2005 жылы Ақтөбе ... ... ... ... елінен туристер болды.
Сапар мақсаттары бойынша таныстары мен туысқандарының шақыруы бойынша ... ... және ... және кәсіптік мақсаттармен келген іскерлік
туризмі басым.
Ұйымдастырылмаған ... ... ... ... ... ... көрсетіледі. 2005 жылы тек туристік визалармен
облысқа 2000-нан астам адам ... ... ... ... және ... ... ... стихиялы сипатта
болады.
Іс жүзінде кез-келген турфирма туристердің кіруін ұйымдастыра алады,
дегенмен, ... ... ... ... мен ... көрсетулер әзірше
мүмкін болмай тұр. Туристік қызметтер рыногына қатысушылар арасында өзара
байланыстың толық болмауы ұйымдасқан кіру ... ... ... отыр.
Ақтөбе облысы арқылы Қазақстанға келетін ... ... ... ... ... ... желісі бойынша қатысушылардың
тез өзара әрекетін қамтамасыз ... келу және ... ... ... ... турөнімдерді әзірлеу қажет.
2005 жылы ішкі туризм туристерінің саны 2004 жылмен салыстырғанда 2,5
есе көбейді. ... 2005: ... ... спорт» туристік
жәрмеңкесіне ... ... ... ... Қазақстанда
демалғысы және емделгісі, белсенді демалысты облыста өткізгісі келетінін
көрсетті. Барлық турфирмалар оқушылар мен ... жеке ... ... Алматыға, Астанаға, Түркістанға, Бурабай демалыс
аймағына және ... ... ... облыстың 686,9 мың адамдық
тұрғындары үшін облыста туризмнің инфрақұрылымы ... Ол үшін ... ... орманы, таза су, емдік балшықтар, туризмнің танымдық ... ... ... бар. ... ... аудандарында демалыс
және туризм үшін жыл бойына әлеует бар.
Ішкі туризмнің ... ... ...... пен ... ... ... рынок талабына сай болу.
Шығу туризмі де облыс үшін маңызды. Тек оны қайта ... ... ... ... көзқарасын кеңейтуге және мәдени деңгейін
арттыруға ықпал ететін танымдық, ... ... және ... ... ... ... қажет.
Облыстың көптеген турфирмаларының шетелдік туроператорлармен тікелей
келіссөздері бар, бұл бару туризмі ... ... ... қол ... ... ... ... шетелдерге шыққан
ақтөбеліктер саны 2002 жылдан 2005 жыл аралығында 2 ... ... ... ... жыл ішінде өсім 145% құрады. Ақтөбеден БАӘ, Түркияға чартерлік рейстер
осы елдерге баратын туристер санын 2005 жыл ішінде 2 есе ... ... ... Европа, Азия елдеріне ... ... ... ... ... мақсаттармен барады. Шетелдерде болу күні
орташа алғанда 3-4 ... ... ... ... ... барлық мемлекеттер келу туризмі
мемлекет қазынасына валюталық түсімдерді қамтамасыз ететіндіктен, ... ... ... ... және ... ... жаңа ... орындарының ашылуына ықпал ететіндіктен келу және ішкі
туризмді дамытуға мүдделілік білдіреді.
2003-2005 жылдар ішіндегі туристік қызметтерден облыс кірісіне түскен
салықтық ... ... бару ... ... ... 2002 ... 0,75 млн. ... 2005 жылы 4,43 млн. теңге, ал Бағдарламаны жүзеге
асырудың үш жылында 8,15 млн.теңге ... ... ... ... ... ... да (орналастыру, көңіл көтеру,
көлік және ... да ... ... ... тек қана 2005 ... ... ... жуық адамға қызмет көрсетуден түскен салық 1 млрд.- тан ... ... ... ... бойынша келетін туристердің 84,8%-ы
және баратындардың 70%-ы әуе көлігін ... ... ... бойынша
біздің облыс туристерінің 70%-ы баратын маршруттарда әуе ... 10%-ы ... ... 20%-ы ... автобустарды пайдаланады.
Ұшу-қону алаңын қайта жарақтандырғаннан кейін облыста ұшу салмағы және
қарқындылығы шектеусіз кез-келген самолет типтерін ... ... ... ... ... жауап беретін ... ... ... ... ... үшін аса ... ... қатарына кіреді. Әуе бекеті кешенін қайта жарақтандырғаннан
кейін туристер Еуропадан Азияға жэне Азиядан Еуропаға ұша ... ... ... Астанадан Стамбулға, БАӘ-не чартерлік рейстер
жасалады. Ақтөбе ... ... ... және т.б. ... ... ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ақтөбе ... ... ... Қазақстан мен Ресей қалаларынан чартерлік рейстер
ұйымдастыру кезінде ... ... ... ... ... тораптық бекеттері бар, ұзындығы 1000 км-ден астам облыс теміржолы
Орталық Азия мен Европаның, Орал мен Маңғыстаудың маңызды бағыттарын, ... ... ... ... ... Егер бару ... ... туристердің 10%-ы қолданса, ішкі маршруттарда - ... ... ... туристер үшін Қазақстан бойынша қозғалыстың
негізгі құралы болып табылады. ... ... ... ... ... жеке ... ... Шымкентке, Алматыға,
Астанаға және Қазақстанның басқа да демалыс аудандарына теміржолмен барады.
Ұйымдастырылған туристік ... ... ... келтіретін факторлардың
бірі аса сұранысқа ие маршруттар бойынша ... ... ... орын санының шектеулілігі, вагон паркінің ... және ... ... ... ... ... ... төмендігі.
Туристік мақсаттар үшін бару маршруттарында автокөлікті белсенді - 20%
туристік ағын қолданады, ішкі ... ... ... ... ішкі ... ... мен автокөлік қызметінің жоғары бағасы
кедергі ... ... ... ... Ақтөбе-Орал-Самара
халықаралық автомагистральдары өтеді. Республикалық маңыздағы автожолдар
бойында жол маңы инфрақұрылымының 56 ... оның ... 1 – ... көрсету станциясы, 25 – жанар-жағар май станциясы, 1 – ... ... 24 – ... және ... ... ... ... автокөлік ұйымдары халықаралық автобустар қызметін
көрсетеді. Турфирмалар туристердің ұйымдастырылған топтарын жалға алынған
жайлы ... ... ... ... ... ... және т.б. жібереді. Жеке туристер автобустармен ТМД
және ... ... ... шығады.
Жаңа автожолдар салу, ескілерін қайта жарақтандыру, жол маңы
инфрақұрылымы объектілері мен ... одан әрі ... ... ... жаңа ... ... және ішкі және ... туризмнің
автосаяхаттары санын көбейтуге мүмкіндік береді.
2.2 БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ... ... ...... ... ... индустрияны
дамыту және оны экономиканың ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Бағдарлама тартымды туристік өңір ретінде Ақтөбе облысының ... ... ... ... үшін ... ... ахуал
жасауға; тартымды турөнім жасауға және оның сапасын әлемдік стандарттарға
сәйкес қамтамасыз етуге бағытталған.
Қойылған мақсаттарға сәйкес алғашқы ... ... ... жүйесін, атқарушы органдар мен туризм саласында
жұмыс істейтін ұйымдар арасында өзара әрекеттестікті қамтамасыз ... ... ... туризмнің материалдық базасын
жетілдіруге жәрдемдесу, жаңа объектілер құрылысын ... ... ... ... және ... ... саласындағы тұрғындар жұмысын ынталандыру,
шағын кәсіпкерлікті дамытуды қамтамасыз ету;
туристік индустрия субъектілеріне несие беру және инвестициялау үшін
жағдайлар жасау, сондай-ақ ... ... ... да ... ... ... ... қамтамасыз ету
жөнінде шаралар алу болып табылады.
2.2.1 БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН ТЕТІКТЕРІ
Бұл ... ... ... жүзеге асыру:
мүдделілік танытқан орталық атқарушы және басқа мемлекеттік ... ... және жеке ... ... туризм саласындағы
қызметті барынша үйлестіру деңгейін қамтамасыз ету;
ішкі және келу туризмі ... ... ету үшін ... ... ... ... индустрияны инвестициялау үшін қолайлы жағдайлар жасау;
ішкі және келу ... ... ... ... ... ... туристік ресурстарын есепке алу және қорғау жөнінде шаралар
әзірлеу, оларды туристік мақсаттарда ұтымды пайдалану;
облыс аумағында келу және ішкі ... ... ... ... және ... шараларын әзірлеу;
өңірдегі туризм және туристер қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... маршруттар ашу мақсатында Қазақстанның басқа
өңірлерімен ынтымақтастықты дамыту;
туристерге қызмет көрсету ... ... ... мақсатында
туристік және қонақ үй қызметтерінің ... ... ... ... ... ... және ... арттыру жүйесін
қамтамасыз ету және кадрлар біліктілігінің заңнамалық және ... ... ... ... ... пен ... жылжытуды қамтамасыз ету үшін әлемге белгілі
халықаралық туристік көрмелерге белсенді ... ... ... ... ... ... іс-шараларды жүзеге асыру:
Облыстық ұлттық турөнім ... ... ... ... даму ... ескере отырып, туризм саласындағы халықаралық
ынтымақтастықты дамыту;
Облысты танымал ету және ... ... ... ... ... мен ... ұйымдар өкілдерін оның қонақжайлылығымен
таныстыру;
Облыстағы туризмнің мамандандырылған түрлерін ... ... ... ауылдық және көркемпаздық туризмді дамыту ... ... ... ... танымдық және көңіл көтеру ...... ... ... ... ... ... саябақтар ашу;
туристік қызметтердің ішкі және сыртқы рыногтарында ... ... ... ... ... ... ғылыми-танымдық мақсаттары анық көрінетін бос
уақыттың мамандандырылған түрі ретінде ... және оған ... және ... ... ... ортаға және мәдени мұраға аз әсер ете
отырып, оларды қорғауға көмек көрсету болып табылатын туристердің ... ... ... ... ... ... Ландшафтардың көп
түрлілігі, бай мәдени мұра – өз кезегінде аудандар тұрғындарының тұрмысы
мен ... ... ... олар ... ... ... бар аудандар экономикасына үлкен үлес қосуға ... ... ... ... ... Экотуризмнің пайдасы –
жергілікті тұрғындар үшін жұмыс ... ашу, ... өмір ... ... ... ... үшін қаржы тарту, жергілікті өнімдерді
өткізу, табиғи жағдайды сақтау және жақсарту, ұлттық ... ... ... ... ... әлсіз әсер ететіндігімен ерекшеленеді
және кең дамыған инфрақұрылымды қажет етпейді, бірақ рекрециялық-туристік
инфрақұрылымның ... ... ... салу және ... ... ... ... бағытталған шаралар:
экотуризмді дамыту жөнінде өңірлік және жергілікті саясатты әзірлеу;
биологиялық әртүрлілікті ... ... және ... ... ... ... сәйкес табиғи ортаға кері әсерді
болдырмау тетіктерін қарастыру;
табиғатты, ... ... ... ұлттық дәстүрлер мен
генетикалық ... ... ... беру үшін ... органның
жергілікті тұрғындармен, жеке секторлармен, ҮЕҰ және экотуризмде жұмыс
істейтін ... ... ... жасау;
экологиялық туризм объектілері бойынша инвестициялық жобаларды жүзеге
асыруға ... жеке ... мен ... ... үшін ... ... туризмді ұйымдастыратын шағын және орта бизнес өкілдері үшін
техникалық, қаржылай, адам ресурстарын дамытуды қолдауды қамтамасыз ету.
Осы ... ... және ... ... ... ... ерекше қажеттіліктерін қамтамасыз ету, тұрғындардың
тұрмыстық мәдениетімен және дәстүрлерімен ... ... ... мен
өсімдіктердің сирек түрлерін сақтау, сондай-ақ турлар географиясын үнемі
кеңейту туризмнің осы бағытын ... ... ... ... ... шақтан бастап туризмнің әр түрлерімен айналысу азаматтық,
патриотизм сезіміне тәрбиелейді, ұлттық ... пен ... ... етеді. Туған өлкені іс жүзінде тану, қоршаған ортамен, ... ... ... ... ... ... мәдениетке тәрбиелейді.
Балалар-жасөспірімдер туризмі туризмнің белсенді түрі бола отырып, өскіншек
ұрпақты салауатты өмір салтына араласуға ықпал етеді, ... пен ... ... алудың баламасы болып табылады. Балалар-жасөспірімдер
туризмі ересек спорттық, экстремальдық туризмнің ... ... база ... табылады. Туризм нұсқаушыларының мұндай кадрлары облыста
ішкі және келу туризмін дамыту үшін керек.
Балалар-жасөспірімдер туризмінің дәстүрлері ... ... ... ... ... ... ... туристік клубында, қалалық
жас туристер станциясында, кейбір аудандық орталықтарда энтузиастер күшімен
туристік үйірмелер деңгейінде сақталынды.
Бағдарлама іс-шаралары Жоспары ... ... ... 7-ден ... ... ... «Алтын күз» облыстық туристік ... ... ... ... жеңімпаздары «Қазақстан турисі» белгісімен
марапатталды. Жазғы каникулдарда қалалық оқушылар Сарайы мен жас ... ... ... ... лагерлерін және туған өлке бойынша
саяхат пен экспедициялар ұйымдастырады. Облыстың жастар командасы 2004 ... рет ... ... ... ... ХVІ республикалық жарыстарға
қатысты. Бұрындары облыс командалары ... ... ... ... ... ... мен ... туристік жарыстарға қызығушылығы орасан
зор. Дегенмен, команданы ... ... ... ... ... ... ... команданың туристік құралдармен
нашар жабдықталуы және ... ... ... және әдістемелік
мәселелер балалар-жасөспірімдер туризмінің ... ... ... ... ... ... әсер ... туризмін дамыту үшін:
туристік техника және жергілікті жер және карта бойынша бағдарлау
жөнінде ... ... ... ... ... оқу
бағдарламаларының тақырыптық жоспарларына қосу жолымен туристік сабақтардың
жалпы білім деңгейін ... ... ... ... ... ... және мектептен тыс
балалар-жасөспірімдер туристік ... ... ... ... ... ... ... клубтарды, секцияларды, балалар
турбазаларын кеңейту;
балалар-жасөспірімдер туризмін ұйымдастыруға көмекші ... ... және ... ... ... іс-шараларды тұрақты өткізу және өңірлік
және республикалық жарыстарға қатысу;
туризм нұсқаушылары кадрларын ... ... ету ... заманғы туризм индустриясы өз жұмысына экономиканың 32-ден астам
салаларын енгізеді. Бірін-бірі толықтыратын және ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен олардың ілеспелі
ұйымдары арасындағы өзара байланысты және жақын ... ... ... ... ... саласын тұрақты дамыту үшін жағдайлар
туғызады.
Ол үшін:
туризм саласындағы ... ... ... ... іскерлік, сауықтыру бағыттарын ... ... ... ... пайдалану;
облыстық туристік кластер әдісін әзірлеу;
туристік кластерге қатысушылардың өзара әрекеттестігін ұйымдастыру;
туризм инфрақұрылымы объектілерін ... ... ... ... ... ... үшін қолайлы жағдайлар жасау қажет.
Облыстағы туризм ... ... ... ... қаржының
шектеулігін ескере отырып, инвестициялар және жеке капитал тарту есебінен
саланы қаржыландыру мәселесін шешу ... ... ... ... ... ... көрсету мақсатында
қызметтің басым түрлері Тізбесіне қосу;
инвестиция қажет инфрақұрылым басымдықтарын анықтау;
инфрақұрылым ... ... ... ... ... ... ... экономикасының туристік саласындағы инвестиция жүргізетін
отандық инвесторлар үшін жеңілдіктер ... ... ... үшін ұзақ ... ... ... ынтымақтастық
негізінде шетелдік инвесторлар іздеу және олармен байланыс орнату;
туризм инфрақұрылымын дамыту жөніндегі мемлекеттік, жеке және ... ... ... ... ... және келу ... ... тежеуіш факторларының бірі сала
кадрлары проблемасы болып табылады. Облыстың ... оқу ... ... ... ... ... ... лицензия алғысы келетіндер
мамандардың: туризм менеджерлерінің, туризм нұсқаушыларының, экскурсия
жүргізушілердің, гид-аудармашылардың ... ... ... ... ... үй кадрларымен жағдай біршама тәуір. Кадр-практиктер
біліктілігін көтеру ... ... ... ... кадрлармен қамтамасыз ету үшін туристік кадрлар даярлау
жөнінде шаралар әзірлеу және ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейі турист маршрут пен елді
таңдау кезіндегі ... ... бірі ... ... Бұл ... осы
заманғы жағдайларды ерекше ... ... ... ... стандарттарын негізге ала отырып, Бағдарлама облыс аумағындағы
туризм қауіпсіздігі деңгейін ... ... ... ... ... ... ... өткізу және туристерге қызмет
көрсету кезінде туристік фирмалар қызметіндегі ... ... ... ... ... бақылау;
туристік ортаны қорғау мен күзету шараларын әзірлеу және жүзеге асыру;
туризмдегі сақтандыру нарығын ... және ... ... ... ... мен ... ... ету;
ұйымдасқан қылмыстың, терроризмнің туризмді пайдалануына қарсы күрес;
туристер ретінде экстремистердің Қазақстанға келуі, оның ... үшін келу ... ... үшін туристік және өзге де көші-қон
ағындарын бақылау;
облыстық орталықта туристерге көмектің телефондық ақпарат қызметін
құру.
Жаңа ... ... ... ... ... ... одан әрі
дамыту мақсатында:
облыстың туристік ұйымдарының Қазақстанның туристік саласының біртұтас
ақпараттық кеңістігіне қатысуын қамтамасыз ету;
аралас салалар мен тұрғындар үшін ... ... ... бере ... сала ... тетігін әзірлеу және енгізу.
Бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі техникалық-экономикалық шарттары:
Қазақстанның туристік саласының біртұтас ақпараттық ... ... ... ... ... сатысын қамтитын мониторинг
және маркетинг жүйесін әзірлеу және құру;
жүйе құрайтын турөнімдерді және ... ... ... ... ... ететін туробъектілерді әзірлеу және жүзеге асыру;
жергілікті тұрғындарды туризм индустриясына және ... ... ... ... және ... ... бойынша
инвестициялардың оңтайлы көлемін бағалау;
жүйе құрайтын туристік объектілердің сервистік инфрақұрылымын құру
және жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... туристік ағын жолында екенін ескере
отырып, осы бағытта:
Халықаралық туристік көрмелерге, жәрмеңкелерге белсенді қатысу;
Туристік ұйымдардың облыстың оқиғалық ... ... ... ... ... және ... ... ынтымақтастық
шегінде бірлескен туристік маршруттарды ұйымдастыру ... ... ... ... маршруттарды дамыту жөнінде Орталық Азия
мемлекеттерімен ынтымақтастықты дамыту қажет.
Бағдарламаны жүзеге асыру ... ... ... ... ... бюджетінде көзделген және Қазақстан Республикасы
заңнамасымен тыйым салынбаған басқа көздер ... ... және ... ... ... жүзеге асыруды басқаруды ұйымдастыруды және ... ... ... ... ... ... актілеріне, әдістемелік құжаттарға сәйкес мүдделілік білдірген
барлық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдармен, аудандар және ... ... ... ... кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті
іске асырады.
2.2.2 БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР
Бағдарламаны жүзеге ... ... ... ... ... ... туристік өнім құру; саланы кадрлармен ... ... ... ... ... ... ... құру,
туризмдегі шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы болжалынады.
Ішкі және келу туризмі бойынша туристердің ... ... ... ... ... 10% құрайды. Қызмет көлемі жыл сайын қол
жеткізілгендегіден 20%-ға ... ... ... ... ... ... әрі ... дамуына
ықпал етеді және ішкі де, келу маршруттарында да туристер ағының көбеюіне
әкеледі. Қорытындысында бұл туристік ... ... және ... және ... ... ... ... интеграциясын
айтарлықтай арттыруға әкеледі. Кәсіпкерлік және іскерлік ... ... ... ... да одан әрі ... туризм саласының
облыс экономикасының ... ... ... ... ... ететін
болады.
3. Ақтөбе қаласындағы туризмнің қазіргі ... мен ... ... ... ... түрлері
Туризімнің белсенді түрлері облыс территориясында Ырғыз, Елек, Орал,
Қарғалы, Сазды, Ембі, Темір, Хобда өзендері ағып ... ... ... ... өсімдіктер мен жануарларды суарады, ормандар мен шабындықтарды
суарады. Тек Орал ... ... ... ... ... ... танымдағы жасанды су қоймаларына көптеген кішкентай минералды
және органикалық тұздары бар өзендер толықтырады. ... ... ... ... ... байдаркалармен саяхаттайды, дала жолдары мен
мотоциклдарда жүреді, асқпай велосипедпен жүруге болады, жаяу жүріп саяхат
жасайды сонымен бірге үңгірлерге түсуге ... ... ... ... ... ... ... уаққытта,
көптеген іскер адамдарға белгілі Менделеев таблициясының барлығын жер
қойнауынан табуға болады. Қазақстанның ірі ... және ... оның ... ... жақын және алыс шетелдерге белгілі, облыстың
пайдалы ... ... ... ... ... ... жер ... қандай нүктесінен болмасын операторлық хабарды
жеткізетін телекоммуникациялық мүмкіндіктері зор. ... ... ... 1869 жылы құрылды, демалыс орындары мен ... ... ... ... ... бар ... іскер қала. Көнеден бастап келе
жатқан *** орналасқан Ақ - төбе. Іс – ... мен ... ... ... ... ... ... толық жағыдайына таң қалады.
Барлық жағыдайларын жасау үшін ... ... ... мен ... залдары, бизинис орталықтары, денешынықтыру залдары бар. Ақтөбенің
туристік ұйымдары сұраныс ... ... ... Қала
қонақтары серуендеуге Ақтөбедегі «менің қалам» - ма ... ... ... ... мен ... ... мүмкіндік бар. Аймақтану мұражайлары.
Егер қонақ қалада көп уақыт болса, ... ... соң ... ... ала алады. Мұражай 1926 жылы құралған, онда ғылми зерттеу, мәдени
ағартушылық ... ... ... ... ... ... ... жерінің 40 мың нұсқаулары зерттеледі және ... ... 2,5 мың ... ... мен ... ... тас ... Көрме залы мен галлерея «Соло» сіздерді қолданбалы өнердің
шеберлері мен ... ... мен ... ... және ... ... келгеніңізде әр түрлі естелік бұйымдар ... ... ... ... ... «Алақай» куыршақ театры,
сатиралық театр немесе ... ... кино ... ... ... бағдарламалар, мерекелік шаралар және спорт ойындары
тек қана жақсы уақыт өткізу үшін ғана емес, сонымен ... ... ... елес ... ... облысы 12 ауданнан тұрады әр бір ауданның өзінше ерекше тарихи
жағыдайлар мен ... ... ... бар. ... ... Ырғыз даласында Торғай, Ырғыз, Ұлқайақ, Телқара және Сарөзек
өзендері қосылуынан құралған ... ... ... 30 ... және ... тұрады. Миллиондаған құстар Сібірге ұшатын және ... ... ... осы ... ... ... апта ... көпшілік қалып
кейде ұяда салады. Бұл кездері ... ... ... және ... ... ... толығады. Құстардың 49 түрі ... ... ... ... 348 мың ... көлемінде Торғай
мемлекеттік табиғи – зоологиялық қорығы құрылды. Сулы аймақтағы жалпы
аймақтың 22%-ын ... 40мың ... ... ... табиғатты қорғаудың
халқаралық ұйымының тізіміне қосылған. Жасанды стратотип айдарлыаша. ... ... дала ... жағасында геолог – палеон толог 350 ... бар ... ... ... көп ... ... тапты. Бұл ғалымның
қазақстан даласында бұрын ... ... ... ойды ... ... ... ... айдарлыаша жерінің атымен аталды. Әлемдік мамандардың
зерттеуі бойынша ерекше деп атап ... Бұл ... ... пен ... осы ... ... ауысқан түрлері көрінді. Бұл жерде осыдан
миллиондаған жылдар бойы ... ... мен ... ... ... ... Облыстың табиғи жан-жақтылығының көлемі өте күшті:
солтүстігінде бұлағы бар орманды алқаптарынан бастап, ... ... өлі ... ... ... барханды құмдармен дала аймақтары
бар. Ақтөбе жерінің мөлшеріде көп, 300 мың кв. км. Туристер үшін ... жер. ... ... ... ... ... шықса адам
табиғаттың керемет күшін сезіп және тыңдай алады. ... ... ... ғана ... кете ... ол ... мекендерде қала береді. Даланың
жалпы түрі былтырғы жылдың шөбімен қызғылт сары болып тұрады. Даланы әр күн
сайын күнің көзі ... ... дала ... ... ... ... тұрады.
Сәуірдің соңында дала ашық жасыл түспен сарғылт ... ... ... ұйқы ... ... ақ ... ... болыды.
Мамырда дала ашық түсті бола бастайды. Мамырдың соңында маусымның басында
дәнді ... ... Бұл ... дала түрлі-түсті болады. Әр түрлі
гүлдеп жатқан гүлді өсімдіктердің үстінде жәндіктердің шуы ... ... ... боз ... ... тұнып тұрады. Маусым мен тамызда күй
бастайды. Бұнда әліде гүлдеп ... ... ... айқын көрінеді.
Тамыздың аяғында дала сарғайады, кейбір жерлерінде жаздық белгісі ... ... жылы ... болады. Бұл даланың ... ... ... ... ... барлық аумағындағы орман көлемі 1 %-ды ... ... ... ... ХVII ... аяғымен ХVIIІ ғасырдың
басында облыстың кейбір аудандарында отырғызылды. Қазыр сол ... үш ... ... болды. Бұл жерде керемет отанның батырлары туған.
Тұған жерін қорғағандар халық ... олар ... ... сақталған әлі күнгедейін бір ұрпақтан келесі ... ... ... ... ... ... ... болады. Дала
бойынша ағатын көлдер көлшіктер бастауын Мұғалжар тауларынан алады. Арал,
Кәспи далаларының сол түстігі ... ... ... ауыз үй сияқты
болады. Экологиялық туризмді дамытуға қолайлы орындар болып ... ... ... ... қорғалатын табиғи орындар.
Торғай табиғи қорығы.Бірнеше көлдердің қосылуынан пайдаболған өзен
балыққа және ... ... өте бай. Бұл ... ... ... Торғай қорығындағы өзенді әдемі құстардың жолына табиғат
жаратты. Бұл ... ... ... көретін нәрсенің тек бір бөлшегі. Бұл
аймақтың көзтартарлық жері, әдемілігі туристерді бұл жерге ... ... ... кратері 39-53 милл. жыл бұрын вертикалды ... ... ... ... тек қана мамандар біледі. Адамдар бұл туралы
ешнәрсе білмеген. Ал жуықтап алғанда 1 милл. жыл ... ... ... ... ... аталды. 1989 жылығы Ресейдің, Канаданың, АҚШ-
тың, Германияның және Қазақстанның қосылған экспедициясының ... ... ... өз ... ... геохимиялық жағдайды өзгертті және
қөп уақыт бойы жабық жер болды. ... ... ... 700 метр ... 5,15км шұңқыр пайда болды. Ақтөбе жерінің орта ғасырлық және көне
тарихы тұралы Қазақстандық және шетелдік ғалымдардың ... көп. ... ... ... қасиеттерінің әліде ашылмаған қырлары қөп. ... ... ... бар және ... біздің заманымызға
дейін Х-ХХІ ғасырға дейін жатқызады.
a. Ақтөбе облысының туризм дамытуының жаңа ... ... ... байланысты мынадай бағдарлама жасалған. Ол
бағдарламада келесі мәселелерге тоқталған:
1. Экологиялық туризм – ... даму ... ... ... ... Келу туризм
4. Ішкі туризм
5. Шығу туризм
6. Туристік ұйымдар қызметінен түсетін жалпы табыс
7. Туристік қызметті қолдау және ... ... ... ... Маркетинг және қазақстандық туристік өнімді жылжыту
9. Экологиялық ...... даму ... ... ... дамыту
11. Туризм қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Бағдарлама 2006-2008 жылдарға арналған Ақтөбе ... ... ... ... бағдарламасы (әрі қарай - Бағдарлама) ҚР Үкіметінің 2003
жылғы 5 қыркүйектегі №903 қаулысымен ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар Жоспарының
6.6.12 тармағына ... ... ... ... ... ... өнімді әлемдік нарыққа жылжыту мақсатында «Қазақстан
Республикасындағы туристік қызмет туралы», «Туропреатордың және ... ... ... ... туралы» Қазақстан
Республикасы Заңдары қабылданды. Қазақстан Республикасы ... ... 6 ... №333 ... ... ... дамыту
Тұжырымдамасы, сондай-ақ туристік қызметті реттейтін бірқатар басқа да
нормативтік-құқықтық ... ... ... экономиканың басым
салаларының бірі ретінде ... ... Н.Ә. ... ... ... үшін, бәсекеге қабілетті экономика, бәсекеге қабілетті
ұлт үшін» ... ... ... ... ... байланысты
қазіргі уақытта туризмді дамытуға ерекше маңыз беріледі. Ақтөбе облысының
Қазақстан туризмінің ерекше қорғалынатын ... ... ... ... бар, ... ... тиімді орналасқан,
айтарлықтай ... ... ие. ...... ... ... аша ... геологиялық қимасы, Торғай зоологиялық ... ... ... ... ... ... бағдарламасына енгізілген 14-15
ғасырлар ескерткіші Абат ... ... ... ... ... ... ... сауатты пайдалануға және демалыс пен
туризм инфрақұрылымы объектілерін құруға ерекше көңіл бөлінетін ... ... ... ... ... инфрақұрылымы,
сервис, құрылыс, сақтандыру және ... және ... ... ... ... облысы туристік өнімін
кешенді іске ... ... ... және ... ... ... өсімін
қамтамасыз етеді. Бағдарлама экономиканың басым секторы ретінде саланы
тұрақты ... ... ... ... ... ... ... арналған Ақтөбе облысында туристік саланы дамытудың өңірлік
бағдарлама аясында туристік ... ... ... ... ... ... ... мен қолдауды қамтамасыз ету қарастырылған.
Бағдарламаның басты мақсаты – бәсекеге ... ... ... және оны ... ... ... секторына айналдыру үшін
жағдайлармен қамтамасыз ету. Бағдарлама тартымды туристік өңір ... ... ... ... ... индустриясын дамыту үшін
қолайлы инвестициялық ахуал жасауға; тартымды турөнім жасауға және ... ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған. Қойылған
мақсаттарға сәйкес алғашқы кезектегі міндеттер:мемлекеттік реттеу жүйесін,
атқарушы органдар мен туризм ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
туризм инфрақұрылымын дамыту, туризмнің материалдық базасын жетілдіруге
жәрдемдесу, жаңа объектілер құрылысын жандандыру ... ... ... және ... көрсету саласындағы тұрғындар жұмысын ынталандыру,
шағын кәсіпкерлікті ... ... ... ... субъектілеріне несие беру және инвестициялау ... ... ... ... ... басқа да түрлері;
саланы кадр, ғылыми-әдістемелік, жарнамалық-ақпараттық қамтамасыз ету
жөнінде шаралар алу ... ... ... 2006-2008 жылдарға арналған
Ақтөбе облысында туристік ... ... ... ... (әрі қарай
- Бағдарлама) ҚР Үкіметінің 2003 жылғы 5 қыркүйектегі №903 қаулысымен
бекітілген ... ... ... ҚР ... ... жүзеге
асыру жөніндегі іс-шаралар Жоспарының 6.6.12 ... ... ... дамыту және қазақстандық туристік өнімді
әлемдік нарыққа жылжыту мақсатында ... ... ... ... ... және ... азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы ... ... ... Үкіметінің 2001 жылғы 6 наурыздағы №333
Қаулысымен Қазақстандағы туризмді дамыту Тұжырымдамасы, сондай-ақ туристік
қызметті реттейтін ... ... да ... ... ... ... ... салаларының бірі ретінде белгіленген
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, ... ... ... ... ұлт ... ... ... қойылған міндеттерге байланысты қазіргі ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан туризмінің
ерекше қорғалынатын объектілерінің Тізбесіне енген бірегей объектілері бар,
географиялық жағынан тиімді орналасқан, айтарлықтай туристік әлеуетке ...... ... ... Айдарлы аша бірегей геологиялық қимасы,
Торғай зоологиялық ... ... және ... ... ... бағдарламасына енгізілген 14-15 ғасырлар ескерткіші Абат
Байтақ ... ... ... ... тарихи-мәдени, табиғи
ескерткіштерді сауатты пайдалануға және демалыс пен ... ... ... ... ... бөлінетін болады. Туризммен ... ... ... инфрақұрылымы, сервис, құрылыс,
сақтандыру және басқалары) және ... ... ... ... ... туристік өнімін кешенді іске асыру жұмыспен
қамтуды және ... ... ... өсімін қамтамасыз етеді.
Бағдарлама экономиканың басым секторы ретінде саланы ... ... ... ... ... қамтиды. 2006-2008 жылдарға арналған
Ақтөбе облысында туристік саланы дамытудың өңірлік ... ... ... ... ... ... ... мақсатында мемлекеттік
басқару мен қолдауды қамтамасыз ету қарастырылған. ... ...... ... ... индустрияны дамыту және оны
экономиканың ... ... ... ... үшін жағдайлармен
қамтамасыз ету. Бағдарлама тартымды туристік өңір ретінде Ақтөбе ... ... ... ... ... үшін қолайлы
инвестициялық ахуал ... ... ... ... және оның сапасын
әлемдік стандарттарға ... ... ... ... ... ... ... кезектегі міндеттер:мемлекеттік реттеу жүйесін,
атқарушы органдар мен ... ... ... ... ... арасында
өзара әрекеттестікті қамтамасыз ету;
туризм инфрақұрылымын дамыту, туризмнің материалдық базасын жетілдіруге
жәрдемдесу, жаңа объектілер құрылысын жандандыру ... ... ... және қызмет көрсету саласындағы тұрғындар жұмысын ынталандыру,
шағын кәсіпкерлікті дамытуды ... ... ... ... ... беру және ... үшін
жағдайлар жасау, сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың басқа да ... ... ... ... ... ... шаралар алу болып табылады.
Туристік саланың қазіргі жағдайын талдау. Туризм қазіргі әлемде құқығы
жағынан жүз жылдықтың ... ... ... ... және ... ... дамуына ықпал етеді. Осы заманғы әлемдік
экономикада туристік сала – аса ... және ... ... ... ... ... ... алғашқы тарауы ... ... ІЖӨ ... ... ... үлесі 1,5% құрайды.
Бүкіләлемдік туристік ұйымның болжамы бойынша Қазақстан Республикасы
тұрақты туризмді ... үшін ... бар ... сапында. Барлық туристік
нарықта Қазақстанның табиғатына, ландшафтарына және ұлттық ... ... ... ... да ... туристік сала елдің
экономикалық дамуындағы басым сала ретінде белгіленді.
Өңірдегі туризмнің дамуын талдау көрсеткендей, Қазақстанда ... ... ... облысының белгілі бір туристік имиджі қалыптасты, ол туралы
туроператорлар – ... және ... ... ... көрмелерге
қатысушылардың облыстың туристік әлеуетіне танытқан қызығушылықтары, сондай-
ақ жыл сайын ... ... ... ... ... тартып отырған
дәстүрге айналған облыстық туристік ... куә ... ... мен ... ... ... ... мен шетел туроператорларының тұрақты қызығушылығы байқалады. Үш
жыл ішінде ұйымдастырылған туристер саны 2 ... ... ішкі ... – 3,5 есе, туристік фирмалар қызметінен ... ... 3 есе ... ... ... демалысқа, емделуге, іскерлік сапарға, шоп-
турға кеткен туристер саны басымдық алып отыр. Қазақстанның ішінде ... ... үшін ... ... ... бар ... ... Сонымен бірге, облысқа ТМД ... ... ... ... ... толық кешені көрсетілмейді.
Нашар дамыған инфрақұрылым, облыстағы туробъектілердің ... ... ... ... ... ... ... арасында тығыз өзара байланыстың болмауы, халықаралық деңгейде
имидждік компанияның жеткіліксіз жүргізілуі – бұның бәрі ... ... ... ... болады.
Туризмді одан әрі дамытуды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... табылады. 2003-2005 жылдары Бағдарламаны жүзеге асыруға
жергілікті бюджеттен 6,1 млн. теңге ... сала ... ... ... бұл анық ... ... ... «WTM» Бүкіләлемдік
туристік биржасы (Лондон), «FITUR» ... ... ... «ITB» ... ... ... ... – саяхат және туризм» Москва халықаралық биржасы сияқты белгілі
халықаралық ... ... ... тек 2003 ... бастап қана
Алматыдағы «КІТF» халықаралық туристік жәрмеңкесіне және 2004 жылдан бастап
Астанадағы халықаралық туристік жәрмеңкеге ұсынылды.
Туристік жәрмеңкелер мен ... ... – бұл тек ... ... ... ... ... әлеуетті клиенттер сауалын зерттеу, нақты
тұтынушыға бағдарланған туристік өнім жасау, туристік ... ... ... ... мүмкіндігі, келешегі бар байланыстарды жолға қою.
Облыстың туристік ... Үш жыл ... ... ... оң
өзгерістер болып, туризм саласын дамыту үшін алғышарттар жасалды.
Туризм өмірге қажетті алғашқы тауар болып ... Ол ... сол ... тұтастай қоғам кірісінің белгілі бір деңгейінде
толыққанды қажеттілік қызметі болып қалыптасады.
Қазіргі уақытта ... ... ... мен демалыс қызметтеріне
тұрақты сұраныс пайда болды. Тұрғындар, әсіресе, жастар салауатты бос ... өмір ... ... ... ... орталығында туризмнің базалық
инфрақұрылымы бар. Туризм индустриясын құруға қатысуға ... ... саны өсіп ... ... инвестициялық-тартымды имиджі,
бірегей туризм объектілерінің болуы, тиімді ... ... ... қамтамасыз етілуі және т.с.с. ... ... ... ... ... ... ... туризмді дамытуға кедергі келтіретін бірқатар
факторлар да бар:
➢ облыстың туристік ... ... ... ... дамымаған туризм инфрақұрылымы;
➢ туризмді дамытуға мүдделілік білдірген ... ... ... ... ... жеткіліксіз деңгейі;
➢ туризм саласындағы ... ... ... ... ... ... менеджмент, қызмет көрсетудің барлық
тармағында кәсіптік кадрлардың болмауы.
Келу туризмі. Ақтөбе облысы – Батыс Қазақстанның ірі ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі
мақсаттармен келеді. Ірі халықаралық іскерлік оқиғалық және спорттық іс-
шаралар ұйымдастырылады.
Туристік фирмалардың есеп беру ... ... ... ... ... ТМД елдері туристерінің үлесінің көбейгенін көрсетеді.
2005 жылы Ақтөбе облысында әлемнің ... ... ... ... ... ... ... таныстары мен туысқандарының шақыруы бойынша қонақ
болу ... және ... және ... ... ... ... ... туристерге, негізінен, оларды қонақ ... ... ... 2005 жылы тек ... ... ... ... адам кірді. ... ... ... және ... ... ... ... сипатта
болады.
Іс жүзінде кез-келген турфирма туристердің кіруін ұйымдастыра алады,
дегенмен, толық кешенді ... ... мен ... ... әзірше
мүмкін болмай тұр. Туристік қызметтер рыногына қатысушылар арасында өзара
байланыстың толық ... ... кіру ... ... ... ... ... арқылы Қазақстанға келетін туристердің транзиттік сипатын
ескерсек, қызмет көрсетудің барлық желісі бойынша қатысушылардың тез өзара
әрекетін ... ... келу және ... ... ... ... турөнімдерді әзірлеу қажет.
Ішкі туризм 2005 жылы ішкі туризм ... саны 2004 ... 2,5 есе ... ... 2005: ... ... ... жәрмеңкесіне келушілерге ... ... ... ... және емделгісі, белсенді демалысты облыста өткізгісі
келетінін көрсетті. ... ... ... мен ... ... ұйымдастырылған топтарын Алматыға, Астанаға, Түркістанға,
Бурабай демалыс аймағына және т.с.с. жібереді. Дегенмен, облыстың 686,9 ... ... үшін ... ... ... қажет. Ол үшін
айтарлықтай әлеует: қарағай орманы, таза су, ... ... ... және ... түрлерінің объектілері бар. Облыстың кейбір
аудандарында демалыс және ... үшін жыл ... ... ... ... ... басты міндеті – сұраныс пен ұсыныстың
нарықтық санаттарына, туризм рынок талабына сай болу.
Шығу туризм. Шығу ... де ... үшін ... Тек оны ... үшін ... жасау, тұрғындар көзқарасын кеңейтуге және
мәдени деңгейін арттыруға ықпал ететін ... ... ... ... ... байланысты баруды дамыту қажет.
Облыстың көптеген турфирмаларының шетелдік туроператорлармен тікелей
келіссөздері бар, бұл бару ... ... ... ... қол ... ... ... жолдамалармен шетелдерге шыққан
ақтөбеліктер саны 2002 жылдан 2005 жыл аралығында 2 еседен ... ... ... жыл ішінде өсім 145% құрады. Ақтөбеден БАӘ, Түркияға чартерлік рейстер
осы елдерге баратын туристер санын 2005 жыл ... 2 есе ... ... ... Европа, Азия елдеріне демалысқа, іскерлік сапарға,
емделуге, шоп-турға, танымдық мақсаттармен ... ... болу ... ... 3-4 ... ... ... қызметінен түсетін жалпы табыс. Әлемдік туризмді дамыту
тәжірибесі барлық мемлекеттер келу туризмі мемлекет ... ... ... ... ... мемлекет ішіндегі қаржыны
жинақтайтындықтан және туризм инфрақұрылымының дамуына, жаңа ... ... ... ... келу және ішкі ... дамытуға
мүдделілік білдіреді.
2003-2005 жылдар ішіндегі туристік қызметтерден облыс кірісіне түскен
салықтық түсімдер, ... бару ... ... ... 2002 ... 0,75 млн. теңге, 2005 жылы 4,43 млн. теңге, ал Бағдарламаны жүзеге
асырудың үш ... 8,15 ... ... ... ... ... көрсететін ұйымдардан да (орналастыру, көңіл көтеру,
көлік және басқа да ... ... ... тек қана 2005 жылда келген
40 мыңға жуық адамға қызмет ... ... ... 1 млрд.- тан астам
тенге құрады.
Туристік қызметті қолдау және мемлекеттік реттеу жүйесін дамыту.
Бұл бағытта ... ... ... асыру:
➢ мүдделілік танытқан орталық атқарушы және ... ... ... ... және жеке ... арасында туризм
саласындағы қызметті барынша үйлестіру деңгейін қамтамасыз ету;
➢ ішкі және келу ... ... ... ету үшін туристік
қызметтің тиімді жүйесін жасау;
➢ туристік индустрияны инвестициялау үшін қолайлы жағдайлар жасау;
➢ ішкі және келу ... ... ... ... ... ... облыстың туристік ресурстарын есепке алу және ... ... ... ... туристік мақсаттарда ұтымды пайдалану;
➢ облыс аумағында келу және ішкі туризммен айналысатын туристік
ұйымдарды ... және ... ... ... ... ... және туристер қауіпсіздігін қамтамасыз етудің
пәрменді шаралары жүйесін әзірлеу;
➢ ішкі рынокта туристік ... ашу ... ... ... ынтымақтастықты дамыту;
➢ туристерге қызмет көрсету сапасының денгейін арттыру мақсатында
туристік және қонақ үй қызметтерінің ... ... ... ... ... ... дайындау және біліктілігін арттыру
жүйесін қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... ... ... бақылау қажет.
➢ Маркетинг және қазақстандық туристік өнімді жылжыту
➢ Маркетинг пен турөнімді ... ... ету үшін ... ... ... ... белсенді қатысу, облыстың
туристік оң ... ... ... іс-шараларды жүзеге
асыру:
➢ Облыстық ұлттық турөнім экспорты стратегиясын әзірлеу, ... даму ... ... ... туризм саласындағы
халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
➢ Облысты танымал ету және облыс ... ... ... ... мен ... ... өкілдерін оның
қонақжайлылығымен таныстыру;
... ... ... ... ... жоспарын
әзірлеу;
➢ Аудандарда ауылдық және ... ... ... жөнінде
шаралармен қамтамасыз ету;
➢ әртүрлі туристік танымдық және көңіл көтеру объектілерін – ... ... ... негізінде этнографиялық орталықтар,
тақырыптық саябақтар ашу;
➢ туристік қызметтердің ішкі және сыртқы ... ... ... ... ... ... ... – тұрақты даму факторы
Экологиялық туризм ғылыми-танымдық мақсаттары анық ... ... ... түрі ... анықталады және оған табиғатты
бақылау және онымен араласу, қоршаған ортаға және ... ... аз әсер ... ... ... көмек көрсету болып табылатын туристердің басты
дәлелі ... ... ... ... ... Ландшафтардың көп
түрлілігі, бай мәдени мұра – өз кезегінде аудандар ... ... ... арттыруға жәрдемдесетін, олар арқылы ... ... бар ... ... үлкен үлес қосуға болатын облыс
экотуризмінің фундаментін қалыптастыратын факторлар. Экотуризмнің пайдасы –
жергілікті ... үшін ... ... ашу, дәстүрлі өмір салтын жүргізу
мүмкіндігі, инфрақұрылымды жақсарту үшін қаржы тарту, жергілікті ... ... ... сақтау және жақсарту, ұлттық мәдениетті насихаттау.
Экологиялық ... ... ... ... әсер ... ... кең ... инфрақұрылымды қажет етпейді, бірақ рекрециялық-туристік
инфрақұрылымның қалыптасу ... ... салу және ... ... ... ... бағытталған шаралар:
➢ экотуризмді дамыту ... ... және ... ... ... ... ... табиғи және мәдени мұраны
қорғаудағы халықаралық конвенцияға сәйкес табиғи ... кері ... ... ... ... жергілікті мәдениетті қорғауға, ұлттық дәстүрлер мен
генетикалық ресурстарды ... ... беру үшін ... ... ... жеке ... ҮЕҰ және
экотуризмде жұмыс істейтін барлық субъектілермен ынтымақтастық
жасау;
... ... ... ... ... ... асыруға арналған жеке капитал мен инвестициялар тарту үшін
жағдайлар жасау; ... ... ... ... және ... ... үшін ... қаржылай, адам ресурстарын дамытуды
қолдауды қамтамасыз ету.
Осы ұсыныстарды орындау және ... ... ... ... ерекше қажеттіліктерін қамтамасыз ету, тұрғындардың
тұрмыстық мәдениетімен және дәстүрлерімен үндестік тапқан ... ... ... ... ... ... турлар географиясын үнемі
кеңейту туризмнің осы бағытын табысты дамытуды сеніммен болжауға мүмкіндік
береді.
Балалар ... – ішкі ... мен ... ... ... ... ... шақтан бастап туризмнің әр түрлерімен
айналысу азаматтық, патриотизм сезіміне тәрбиелейді, ... ... ... ... ... етеді. Туған өлкені іс ... ... ... ... және ... ... ... арқылы туристік
мәдениетке тәрбиелейді. Балалар-жасөспірімдер туризмі ... ... бола ... өскіншек ұрпақты салауатты өмір салтына араласуға ықпал
етеді, нашақорлық пен ... ... ... алудың баламасы болып
табылады. Балалар-жасөспірімдер туризмі ересек спорттық, экстремальдық
туризмнің ... ... үшін база ... ... ... мұндай кадрлары облыста ішкі және келу туризмін дамыту үшін
керек.
Балалар-жасөспірімдер туризмінің ... ... ... ... оқушылар Сарайы жанындағы «Гермес» туристік клубында, қалалық
жас туристер станциясында, кейбір аудандық орталықтарда энтузиастер күшімен
туристік үйірмелер деңгейінде сақталынды.
Бағдарлама іс-шаралары ... ... ... аудандарынан 7-ден 10
командаға дейін қатысқан «Алтын күз» ... ... ... ... ... Жарыс жеңімпаздары «Қазақстан турисі» ... ... ... қалалық оқушылар Сарайы мен жас туристер
станциясы, шатырлық туристік демалыс лагерлерін және туған өлке ... пен ... ... ... жастар командасы 2004 жылы
алғаш рет Павлодардағы спорттық туризм бойынша ХVІ республикалық жарыстарға
қатысты. Бұрындары ... ... ... ... жүлделі орындар
алып жүрді. Оқушылар мен жастардың туристік жарыстарға ... ... ... ... ... ... ... туризмнің білікті
нұсқаушылары кадрларының жетіспеушілігі, команданың ... ... ... және ... ... ... және ... балалар-жасөспірімдер туризмінің дамуын тежеп отыр, облыстың
спорттық туризмі жағдайына әсер ... ... ... ... ... ... және жергілікті жер және карта бойынша бағдарлау
жөнінде тәжірибелік әдеттерге дайындау жөніндегі сабақтарды ... ... ... қосу ... ... ... ... деңгейін жетілдіру;
➢ жас туристер облыстық станциясын қалпына келтіру және мектептен тыс
балалар-жасөспірімдер туристік мекемелері желісін: ... ... ... ... ... ... турбазаларын кеңейту;
➢ балалар-жасөспірімдер туризмін ұйымдастыруға көмекші әдістемелік
әзірлемелер дайындау және ... ... ... ... ... ... өткізу және
өңірлік және республикалық жарыстарға қатысу;
туризм нұсқаушылары кадрларын ... ... ету ... ... ... Осы ... ... индустриясы өз жұмысына
экономиканың 32-ден ... ... ... Бірін-бірі толықтыратын және
бірігетін, облыстың туристік саласында ... ... ... ... ... ... арасындағы өзара байланысты және жақын орналасқан
кластерлік өзара әрекеттестік ... ... ... ... ... ... ... үшін:
➢ туризм саласындағы ... ... ... ... ... ... ... дамыту
үшін облыстың бірегей әлеуетін пайдалану;
➢ облыстық туристік ... ... ... ... ... қатысушылардың өзара әрекеттестігін ұйымдастыру;
➢ туризм инфрақұрылымы объектілерін құру;
... ... ... ... ... ... ... үшін қолайлы жағдайлар жасау қажет.
Туризм саласында инвестициялық саясат қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ескере
отырып, инвестициялар және жеке капитал тарту есебінен саланы қаржыландыру
мәселесін шешу керек.
Ол үшін:
➢ туризм саласын ... ... ... көрсету мақсатында
қызметтің басым түрлері Тізбесіне қосу;
➢ инвестиция қажет инфрақұрылым басымдықтарын анықтау;
➢ инфрақұрылым объектілері желісінің ... ... ... ... ... ... экономикасының туристік саласындағы инвестиция ... ... үшін ... ... ірі жобаларға қатысу үшін ұзақ мерзімді өзара тиімді ынтымақтастық
негізінде шетелдік инвесторлар іздеу және олармен байланыс ... ... ... ... ... жеке ... ... ұйымдардың күш-жігерін жұмылдыру қажет.
Кадрлар дайындау және кадрлар біліктілігін ... ... және келу ... ... ... ... бірі ... проблемасы болып табылады. Облыстың жоғары оқу орындарында туризм
бойынша ... ... ... ... лицензия алғысы келетіндер
мамандардың: туризм менеджерлерінің, туризм нұсқаушыларының, экскурсия
жүргізушілердің, гид-аудармашылардың ... ... ... ... Қонақ үй кадрларымен жағдай біршама тәуір. Кадр-практиктер
біліктілігін көтеру жүйесі жолға қойылмаған.
Саланы кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету үшін ... ... ... шаралар әзірлеу және туризм қызметкерлері біліктілігін көтеру
жүйесін ұйымдастыру ... ... ... ету. ... ... қамтамасыз ету
деңгейі турист маршрут пен елді таңдау кезіндегі негізгі ... ... ... Бұл ... осы ... ... ... өткір қойылады.
Туризм қауіпсіздігінің халықаралық стандарттарын негізге ала отырып,
Бағдарлама облыс ... ... ... ... ... ... ... туристік кадрларды арнайы даярлықтан өткізу және туристерге қызмет
көрсету кезінде туристік фирмалар қызметіндегі техника ... ... ... ... ... ... ... қорғау мен күзету шараларын әзірлеу және жүзеге
асыру;
➢ туризмдегі ... ... ... қорғау және қауіпсіздік мәселелері бойынша тұрғындар мен ... ... ... ... ... терроризмнің туризмді пайдалануына қарсы
күрес;
➢ туристер ретінде экстремистердің Қазақстанға келуі, оның ... үшін келу ... ... үшін ... және өзге ... ағындарын бақылау;
➢ облыстық орталықта туристерге көмектің телефондық ақпарат қызметін
құру.
Туристік саланы ақпараттық қамтамасыз ету.
➢ Жаңа технологияларды енгізуді ескере отырып, ... ... ... ... ... облыстың туристік ұйымдарының Қазақстанның туристік ... ... ... ... ... ... аралас салалар мен тұрғындар үшін ... ... ... ... ... сала ... ... әзірлеу және енгізу.
Бағдарламаны жүзеге асыру үшін негізгі техникалық-экономикалық шарттар
Бағдарламаны ... ... ... ... ... ... ... саласының біртұтас ақпараттық кеңістігіне
қатысуы;
➢ турөнімнің тұтынушыға ... ... ... сатысын қамтитын
мониторинг және маркетинг жүйесін әзірлеу және ... жүйе ... ... және ... ... саласын тұрақты
дамытуды қамтамасыз ететін туробъектілерді әзірлеу және жүзеге
асыру;
➢ жергілікті ... ... ... және ... ... ... туристік әәлеуетін және облыс ... ... ... ... бағалау;
➢ жүйе құрайтын туристік объектілердің сервистік инфрақұрылымын құру
және жүзеге асыру болып ... ... ... ... Облыс батыс елдерінен Орталық
Азияға туристік ағын ... ... ... отырып, осы бағытта:
Халықаралық туристік көрмелерге, жәрмеңкелерге белсенді қатысу;
Туристік ... ... ... ... қатысуын қамтамасыз
ету;
Іргелес жатқан елдермен және өңірлермен шекаралық ынтымақтастық шегінде
бірлескен туристік маршруттарды ұйымдастыру ... ... ... туристік маршруттарды дамыту жөнінде Орталық ... ... ... қажет.
Қажетті ресурстар және оны қаржыландыру көздері
Бағдарламаны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар 2006-2008 ... ... ... ... және ... Республикасы
заңнамасымен тыйым салынбаған басқа көздер қаржы шегінде және есебінен іске
асырылатын болады.
Бағдарламаны ... ... ... ... және бақылауды
қамтамасыз ету
Бағдарламаны жүзеге асыруды басқаруды ... және ... ... ... ... ... ... актілеріне, әдістемелік құжаттарға сәйкес мүдделілік білдірген
барлық ... және ... да ... ... ... және Ақтөбе
қаласы әкімдерімен бірге облыстық кәсіпкерлік және ... ... ... жүзеге асырудан күтілетін нәтижелер
Бағдарламаны жүзеге ... ... ... ... ... сапалы туристік өнім құру; саланы кадрлармен қамтамасыз
ету; туристік рынокқа қатысушылардың ... ... ... ... шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы болжалынады.
Ішкі және келу туризмі ... ... ... ... ... ... есеппен 10% құрайды. Қызмет көлемі жыл сайын қол ... ... ... ... ... туристік саланың әрі қарай дамуына ықпал
етеді және ішкі де, келу ... да ... ... ... Қорытындысында бұл туристік өнімнің тартымдылығын және облыстың
қазақстандық және ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпкерлік және іскерлік ынтымақтастық
салалары сияқты туристік индустрияны да одан әрі дамыту ... ... ... ... ... ретінде қалыптасуына ықпал ететін
болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Осы курс жұмысты ... ... ... ... ... туристік - рекреациялық ресурстарына бай, туризм
инфрақұрлымын ... ... әрі ... ... ... белгілі
түзетулер енгізуді талап етеді. ... ... бұл ... дамытудың
өңірлік бағдарламасы жасалып, бекітілген.
Облыстың әкімшілік жағынан туризмді дамыту үшін зерттеулері мен талдау
жасап, облыстың қазіргі ... ... ... ... ... ... ... экологиялық, спорттық және емдік, танымдық туризмтүрлерін дамыту
(сафари, велотреккинг, рафтинг, орнитологиялық, альпинизм, ... ... ... ... болашақта ел іші - сыртындағы ... ... ... ... үшін ... қызмет көрсету деңгейін
жоғарлату қажет. ... ... ... ... ... облыстағы туризм инфрақұрылымының нашар дамығанын ... ... ... ... ... және жеке ... ... саланы қарыжыландыру мәселесін шешу керек және де облыс ішінде
кәсіптік маман даярлау қажет.
Ақтөбе ... ... ... ... ... ... біз
облыста ішкі туризмге қарағанда сыртқы туризм жақсы дамығанын байқайдық.
Осы мәселені шешу үшін бізге ... ... ... ... қажет.
Облыста туризм дамытуының түрі бойынша болып:
• танымдық мақсатында,
• іскерлік туризм
• белсенді туризм
• экстремалды туризм
... ... ... туризм
Сондықтан осы жұмысты жазуда біз алдымызға мынадай ... ... ... арналған ресурстардың жағдайын,туристік кәсіпорындардың
жұмысын,жүзеге ... ... ... ... дамуының
позитивті және негативті факторларын,туризм саласының проблемалары мен
оларды шешу жолдарын және тек қана ... ... ... ... және ... да облыстардан туристерді тартуға арналған туризмді
дамыту ... ... ... күні ... ... ... ... дамыған, екінші буындағы білікті туристік кадрлар жетіспейді,
автомобиль жолдарының, ... ... және ... ... ... батыстық туристің біздің өлке ... ... ... негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесінің
жетілмегендігі, облыстың кейбір ... ... ... ... одан әрі ... ... туризм саласындағы
атқарушы органдардың алдында тұрған шешілмеген міндеттерді ... ... және ... ... ... мемлекеттік және
жеке деңгейлерде үйлестіру, мемлекеттік басқару нысандарын қамтамасыз ... ... ... ... ... үшін Туристік саланың дамуының 2006-
2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасы әзірленді және орындалуда.
Бағдарламаның мақсаты – Ақтөбе ... ... ... үшін ... ... және оны ... табысты салаларының біріне
айналдыру. Туризм саласында туристік ... ... ... ... ... ... қызметтер әзірлеп енгізу,
сондай-ақ бәсекелестік ортаны құру үшін туристік қызметтерді сертификаттау
және стандарттау жөніндегі шараларды іске ... ... ... қаласындағы іскерлік туризмнің болашағы
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... Е.Н. , ... М. Қ., ... Қ.С. Ақтөбе облысының
тарихы.Ақтөбе,2002.
2. Энциклопедия – Ақтөбе. «Отандастар –Полиграфия» ЖШС, 2001
3. Флоренский П.В. Метеоритный кратер ... ... ... ... ... и ... ССР. Сер. ... - 1975
4. Природные ресурсы Заподного Казахстана и перспективы их
использованя в бальниологий и народном хозяйстве. – Актюбинск,
1977 ... ... ... әлеуметтік-экономикалық дамуы 2005 жылдың қаңтар-
тамызы
6. Природные лечебные факторы на службу оздоровления населения
Актюбинской области //Матер.межрег.конф.-Актюбинск,1991
7. ... ... вод СССР // под ... ... ... и ... область.
8. Кубесова Г.Т.Природные предпосылки развития отдыха и туризма
Актюбинской области //Актуальные вопросы теории и практики
туризма:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция матариалдары.-
Алматы:Қазақ ... ... Ж.Н. ... туризм: учебное пособие. – А.: Қазақ
Университеті. 2002 – 6-21 б.
10. Ердавлетов С.Р. Экономическая и социальная география Казахстана. –
А. 1997 – 328 ... ... ... энциклопедиясы I-том. 2001 – 98 б.
12. Қазақ Ұлттық энциклопедиясы III-том. 2001 – 154 ... ... ... – А.: 2003 – 36 ... ... С.Р. ... ... история, теория, методы,
практика. Алматы, Атамұра, 2000.-336 б.
15. Ескерткіш-ел тарихы //Аджиғалиев С.И.-Актөбе,1992ж.-46-48б.
16. Сенин В.С. Организация международного туризма: Оқулық.М.: Финансы ... ... ... ... туризма // Г. А. Карпова редакциясымен. М.,
С-П.: Герда, 1998.
18. Программа развития туристской отрасли на 2003-2005гг./Қазақстан
Республикасының туризм мен ... ... ... А.А. ... и практика туризма Казахстана. А., 1999.
20. Ақтөбе ... ... ... ... М.Б. ... в ... М., 1999.
22. Пиронник И.И. Основы географии туризма и экскурсионного
обслуживания. М., 1992.
23. Forecast for 2020 ... на 2020г.) ... ... ... ... Г.М., ... Ш.М. ... деятельность и инфраструктура
туризма в Казахстане. Вестник КазГНУ им. Аль-Фараби Алматы,2000 –
49-55б.
25. Мазбаев О. Б. /Некоторые актуальные вопросы развития ... ... // ... ... ... и практики туризма: сборный
материал Республиканской научно – практической конференции. -
Алматы, 1999 - 85-87б.
26. О ... в ... ... в 2000 году ... Статистика агенттігі. Алматы, 2001 – 74 б.
27. Ердавлетов С. Р. Казахстан туристский. Алма-Ата: Кайнар, 1989 – 236
б. 48. ... П. И ... ... ... Алматы: "Ғылым",
1996 – 251б.
28. Чигаркин А.В. Памятники природы Казахстана. Алма-Ата, 1980 - 143б.
29. Актуальные вопросы теории и практики туризма: ... ... ... ... ... / С. Р. Ердавлетов
редакциясымен. - Алматы, Казак университетi, 1999. - 188б.
30. Сотников А.В. ... ... ... ... Р.А. ... о геологии Актюбинской области и богатствах ее
недр. Ақтөбе.2002. 24-38б.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақтөбе қалалық қаржы бөлімі22 бет
Алматының табиғи-климаттық жағдайларының сипаттамасы7 бет
Ақшалай қаражаттардың кәсіпорынның жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз етуіндегі маңызын анықтау және оларды басқару стратегиясын жетілдіру67 бет
Банктік несиенің қайтарылуын қамтамасыз етудің формаларына талдау және олардың несиелік тәуекелдерді азайтудағы маңызы66 бет
Бес арыс2 бет
Кәсіпорын қызметінің тиімділігі жайындағы жалпы түсінік38 бет
Кәсіпорынның ақшалай қаражаттарын басқару34 бет
Мақтанышым – мемлекеттік рәміздер6 бет
Мұхамеджан Тынышпаев4 бет
Смог9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь