Жолдық типтер. Жолдар

Кіріспе:

1.2.Жолдық типтер. Жолдар.

Негізгі бөлім:

2.1. String және Short String типтері.

2.2.Символдық информациялармен жұмыс істеу.

2.3.Паскаль тілінде текстік информацияларды өңдеу.

2.4.Жолдық өрнектер.

2.5.Жолдық стандартты функциялар мен процедуралар.

Қорытынды бөлім:

3.1.Жолдық процедуралар.

Қолданылған әдебиеттер:
Ішкі орналасуындағы айырмашылыққа қарамастан қысқа Short String және ұзын String жолдарының қасиеттер программист үшін бірдей. Жолдың ағымдағы ұзындығын Length функциясының көмегімен алуға болады. Мысалы, келесі оператор барлық соңғы бос орындарды алып тастайды:
While (Length (STS) < >0) and (STS [Length (STS)] =’’) do
Set Length (STS, Length (STS)-1);
Бұл мысалды стандартты Set Ltngth процедурасы жолдың жаңа ұзындығын тағайындайды. Жолдарға жалғастыру операциясын қолдануға болады. Мысалы,
STS: =’a’ + ’b’; // S T S ” a b”
STS: = STS +’c’; // S T S ”a b c”
Егер жалғанған жолдың ұзындығы жолдың көрсетілген N ұзындығынан артып кететін болса,онда артық символдар түсіп қалады. Мысалы келесі программа “ 1 ” символын береді.
Procedure TfmExample.bbRunClick(Sender:TObjects);
VAR
SSS: String [1];
Begin
SSS: =’123’;
LB Output. Caption: =SSS;
End;
Қатынас операциялары =, < >, > ,< , > = ,< = , символдардың ішкі кодталуын ескере отырып, символмен тексерілетін екі жол үшін орындалады. Мысалы, төмендегі қатынастар True мәнін береді:
‘A’>’1’
‘Object’< ‘Object Pascal’
Жолдар мен символдарға қолданылатын қалған операциялар арнайы стандартты прцедуралар мен функциялар арқылы жүзеге асырылады.
Ал,Combo Box компоненті List Box тізімі мен Edit редакторының комбинациясын береді, сондықтан осы компоненттердің барлық қасиеттері біріктірілген деуге болады. Жөндеу терезесімен жұмыс істеу үшін Edit компонентіндегідей Text қасиеті пайдаланылады, ал List Box компонентінде тізімнен таңдау үшін Items қасиеті пайдаланылады. Stile қасиетімен анықталатын компоненттің түрі бар. Cs Simple түрінде тізім барлық уақытта ашық болады, ал қалған жағдайларда редактордың оң жағындағы ашу батырмасын басқаннан кейін ашылады.List Box және Combo Box компоненттері Standard бетінде орналасқан.
Ал, BitBtn компоненті Additional бетінде орналасқан және стандартты Button батырмасының бірнеше түрін беретіні 4-тарауда айтылған болатын. Бұл жағдайда BkClose батырмасы негізгі терезені жауып, программа жұмысын аяқтайды.
Қосымшаны шақырғаннан кейін интерфейс панелі экранда пайда болған кезде ComboBox компонентінің өрісінде курсордың тұрғаны ыңғайлы болады. Ол үшін ComboBox компонентінің өрісіне курсорды келтіретін форманы екпінді жасағанда пайда болатын OnActivate оқиғасын пайдалануға болады. Бұл оқиға өңдеушіні құру үшін Объектілер инспекторы терезесінен Form1 компонентін таңдап, Events бетінен OnActivate оқиғасын тауып, оның оң жақ бөлігін тышқанмен жылдам екі рет белгілейміз. Курсор оқиға өңдеуші процедурасының мәтінінде орналасып тұрады. Процедура денесіне Combo Box компонентіне енгізу фокусын беретін оператор жазылады.
Есеп шартына сәйкес, Enter клавишын басқанда символдар ComboBox компонентіндегі таңдалынатын тізімге енгізілуі үшін орындалатын оқиға өңдеуші процедураны қарастырайық.
1.Халықова К.З. «Паскаль тілінде
программалау». Алматы 2002.

2.Тұрғанбаева А.Р. Бостанов Б.Ғ. «Программалау тілдерін оқыту». Алматы 2005.

3.Дәулетқұлов А.Б. «Олимпиады по информатике». Алматы 2004.

4.Культин Н.Б. «TURBO PASCAL в задачах и примерах». Петербург 2005.

5.Федеренко Ю. «Алгоритмы и программы на TURBO PASCAL» Питер 2001.
        
        Жоспар:
Кіріспе:
1.2.Жолдық типтер. Жолдар.
Негізгі бөлім:
2.1. String және Short String типтері.
2.2.Символдық информациялармен жұмыс істеу.
2.3.Паскаль тілінде текстік информацияларды өңдеу.
2.4.Жолдық өрнектер.
2.5.Жолдық стандартты ... мен ... ... ... әдебиеттер:
II. Hегізгі бөлім.
2.1.String және Short String типтері.
Ішкі орналасуындағы айырмашылыққа қарамастан қысқа Short String және ... ... ... программист үшін бірдей. Жолдың ағымдағы
ұзындығын Length функциясының көмегімен алуға болады. Мысалы, келесі
оператор барлық соңғы бос орындарды алып ... (Length (STS) < >0) and (STS [Length (STS)] =’’) ... Length (STS, Length ... ... ... Set Ltngth ... жолдың жаңа ұзындығын
тағайындайды. Жолдарға жалғастыру операциясын қолдануға болады. ... =’a’ + ’b’; // S T S ” a ... = STS ... // S T S ”a b ... ... ... ұзындығы жолдың көрсетілген N ұзындығынан артып
кететін болса,онда артық символдар түсіп қалады. Мысалы келесі ... ...... береді.
Procedure TfmExample.bbRunClick(Sender:TObjects);
VAR
SSS: String [1];
Begin
SSS: =’123’;
LB Output. Caption: =SSS;
End;
Қатынас операциялары =, < >, > ,< , > = ,< = , ... ішкі ... ... символмен тексерілетін екі жол үшін орындалады. Мысалы,
төмендегі қатынастар True мәнін береді:
‘A’>’1’
‘Object’< ‘Object Pascal’
Жолдар мен символдарға қолданылатын ... ... ... ... мен ... ... жүзеге асырылады.
Ал,Combo Box компоненті List Box тізімі мен Edit редакторының
комбинациясын береді, сондықтан осы компоненттердің барлық ... ... ... ... ... жұмыс істеу үшін Edit
компонентіндегідей Text қасиеті пайдаланылады, ал List Box компонентінде
тізімнен таңдау үшін Items қасиеті пайдаланылады. Stile қасиетімен
анықталатын компоненттің түрі бар. Cs Simple ... ... ... ... ... ал ... ... редактордың оң жағындағы ашу батырмасын
басқаннан кейін ашылады.List Box және Combo Box компоненттері Standard
бетінде ... BitBtn ... ... ... ... және ... ... бірнеше түрін беретіні 4-тарауда айтылған болатын. Бұл
жағдайда BkClose батырмасы ... ... ... программа жұмысын
аяқтайды.
Қосымшаны шақырғаннан кейін интерфейс панелі экранда пайда болған кезде
ComboBox компонентінің өрісінде курсордың тұрғаны ... ... Ол ... ... ... ... ... форманы екпінді
жасағанда пайда болатын OnActivate оқиғасын пайдалануға болады. Бұл оқиға
өңдеушіні құру үшін Объектілер инспекторы терезесінен Form1 компонентін
таңдап, Events бетінен ... ... ... оның оң жақ ... ... екі рет ... ... оқиға өңдеуші процедурасының
мәтінінде орналасып тұрады. Процедура денесіне Combo Box компонентіне
енгізу фокусын беретін оператор жазылады.
Есеп шартына сәйкес, Enter ... ... ... ... ... тізімге енгізілуі үшін орындалатын оқиға
өңдеуші процедураны қарастырайық. Ол үшін Объектілер Инспекторы терезесінен
ComboBox компонентін таңдап,Events бетінен OnKeyPress ... ... ... жақ ... ... ... екі рет белгілейміз. Нәтижесінде курсор
оқиға өңдеуші procedure ... ... ... ... Дәл ... ... ... басқанда
тізіммен таңдауды жүзеге асыратын ComboBox1 компоненті үшін OnClick оқиға
өңдеуші procedure ComboBox1Click(Sender:TObject); ... ... ... ... ... есептейтін негізгі алгоритмді
жүзеге асыратын программа мәтіні төмендегідей:
unitUnit1;
Inter face
Uses
Windows, Messages, Sys UTILS Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, STD ctrl, Buttons;
Type
TForm1=class (T Form)
ComboBox1: T Combo ... T ... T ... T Label;
BitBtn1: T BITBTN;
Procedure Combobox1 Key Press (Sender: T Object; VAR Key: Char);
Procedure ComboBox1 Click (Sender: T Object);
Procedure Form Activate (Sender; T ... {Private ... {Public ... ... ... Activate (Sender: T Object);
Begin
ComboBox1.SetFocus;
End;
Procedure TForm1.ComboBox1Key Press (Sender: T Object; VAR Key:
Char);
Begin
If key=#13 then
Begin
N: =0;
IND: =0
NST: ... = Combo Box. Items ... I : =1 to length (ST) ... IND ... if ST [I] =’then IND: =0;
End;
Label3. Caption: = INT TOSTR (n);
End;
End.
2.2. Символдық ... ... ... тарауда символдық берілгендерді енгізу және шығару ерекшелігі жөнінде
айтылады. Осы кезге дейін қарастырылған программаларды біз тек ... ғана ... ... Ал ... ... ЭЕМ-дердің және оларға
жасалған программаның символдық айнымалыларды өңдеуге, ЭЕМ-нің ... ... ... ... ... ... бар.
Мұндағы көрсетілген ішкі құрылғы қатарына дисплей, дискеттен
енгізгіш, баспа құрылғысы, телетайп,перфораторлар жатады.
Біз бұл тарауда символдық информацияларды клавиатурадан ... ... ... ... ... және ... ... және шығарудың стандартты құрылғылары
болып табылады да, оларды пайдалану үшін сәйкес INPUT және OUTPUT қызмет
сөздерін пайдаланады. Сандық информацияларды енгізгенде және ... READ және WRITE ... ... ... процедураларды
/INPUT,OUTPUT/ пайдаланған тәрізді символдық информацияларды да сол
операторлар және сол процедуралар пайдаланылады.
Символдық берілгендерді өңдеу, символдық типті беретін CHAR ... ... ... ... сөзінің қысқартылып алынған / қызмет
сөзі арқылы орындалады.CHAR типтегі айнымалының мәні, сол ... ... кез ... жеке ... белгілер бола алады.
Егер программада мынадай бейнелеу болса: А,В: CHAR; онда ... ... B:A, ... ... және ... ... жазуға болады.
Мұндағы ‘’(апостроф) символдық мән екенін білдіреді. Символдық мән
дисплейден немесе принтер арқылы алынған қағаздан ... ... ... да, тек ... өзі көрінеді.
Символдық берілгендер үшін =, (), >, >=,275 сондықтан мұнда компьютер «қате» деп хабар береді. ЭЕМ-нің
жадысынан жолдың алатын көлемін байт ... ... ... ... ол үшін
жолдың максимум ұзындығына 1 қосу жеткілікті. Мысалы, алдағы мысалдағы АТ-
тың өлшемі 41 байт. Қосымша байт жолдың ... ... да, онда ... ұзындығы сақталады.
Сонымен, жолдың жадыға орналасу схемасын былай көрсетуге болады:
У-те жолдың ағымдағы ұзындығы А сақталады;
У+1- де жолдың 1символы,
У+2-де ... ... ... ... соңғы символы,
У+А+1-бос ұяшық
Мұндағы У –жады ұяшығын, А-ағымдағы жолдың ұзындығын, М жол үшін
алынған максимум ұзындықты белгілейді.
2.4. Жолдық өрнектер
Жолдық өрнектер ... ... ... ... ... ... ... деп амал белгілері, жолдық тұрақтылар, айнымалылар және
функция атауларынан ... ... 256 ... ... ... Жолға төмендегі амалдар пайдаланылады.
Жалғастыру амалы, ол қарапайым «+» белгісімен белгіленеді. Бұл амал бірнеше
жолдан және символдан бір жол құру үшін ... ... ... ... ауыл ... ... ... + ... ... ... 1992 ... Салыстыру амалдары, олар:=,< >, > , >=, 0 then n: =n+1;
WRITELN (‘DAUYSTY DYBYSTAR SANY: ‘, n);
WRITELN
End.
7.UPCASE(CH)–латынның кіші әріптерін оған ... ... ... ... ... =’A’, UPCASE ... ... ... =’B’, UPCASE ... ... ... ... ... деп атау ... ... амалдарды орындайтын, өзінше тәуелсіз
программаны айтады. Прoцедура тақырыбына және оның денесінен тұрады.
Прoцедураны оның атау ... ... ... ... ... M–ші орнынан бастап N символды алып
тастап нәтижені S-ке жазады.
2. INSERT(S1,S2,N)-S2–нің N позициясынан бастап S1 жолын S2 жолының
арасына орналастырады да, ... ... ... ... ... ... айналдырады да, S-айнымалысына
орналастырады.
4. VAL(S,I,cod)–сандық S жолын бүтін немесе нақты санға аударады ... I–ге ... ... типті сан. Егер cod=0, онда
аударылғаны дұрыс,cod=0 қате, оның мәні I–ші қате кеткен орынды
көрсететін санға.
Қорыта ... жол деп ... ... тіліндегі символдардан
тұратын өрнекті айтамыз. Әрбір жолдың ұзындығы 255 символдан аспвуы тиіс.
Жолдың типін ... үшін сөзі ... ... ... ... ... жатқандықтан мәліметтер файлы түрінде беруге болады және
оларды әр түрлі программаларда пайдаланылатын тасымалдағыштарда сақтауға
болады. Сондықтан мүнда құрама типтің құрылымы ... ... ... ... ... ... К.З. ... тілінде
программалау». Алматы 2002.
2.Тұрғанбаева А.Р. Бостанов Б.Ғ. «Программалау тілдерін оқыту». Алматы
2005.
3.Дәулетқұлов А.Б. «Олимпиады по информатике». Алматы 2004.
4.Культин Н.Б. «TURBO PASCAL в ... и ... ... ... Ю. ... и программы на TURBO PASCAL» Питер 2001.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Құрылымдық типтер және жолдық процедуралармен функциялар22 бет
Delphi-де бағдарламалау52 бет
Turbo Pascal 7.0. программалау тілі10 бет
Информатика пәнінен әдістемелік нұсқау (программалық тілдер)59 бет
Паскаль тілінің алфавиті48 бет
Autocad графикалық редакторы, оның ерекшеліктері мен артықшылықтары. графикалық редактордың сипаттамасы, меню типтері6 бет
S-12 типті электронды АТС жобалау8 бет
String типті айнымалыға қолданылатын стандартты функциялар мен процедуралар9 бет
Turbo Pascal тіліндегі мәліметтердің күрделі типтері50 бет
Win32 API-да деректер типтері5 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь