Жолдық типтер. Жолдар


Кіріспе:

1.2.Жолдық типтер. Жолдар.

Негізгі бөлім:

2.1. String және Short String типтері.

2.2.Символдық информациялармен жұмыс істеу.

2.3.Паскаль тілінде текстік информацияларды өңдеу.

2.4.Жолдық өрнектер.

2.5.Жолдық стандартты функциялар мен процедуралар.

Қорытынды бөлім:

3.1.Жолдық процедуралар.

Қолданылған әдебиеттер:
Ішкі орналасуындағы айырмашылыққа қарамастан қысқа Short String және ұзын String жолдарының қасиеттер программист үшін бірдей. Жолдың ағымдағы ұзындығын Length функциясының көмегімен алуға болады. Мысалы, келесі оператор барлық соңғы бос орындарды алып тастайды:
While (Length (STS) < >0) and (STS [Length (STS)] =’’) do
Set Length (STS, Length (STS)-1);
Бұл мысалды стандартты Set Ltngth процедурасы жолдың жаңа ұзындығын тағайындайды. Жолдарға жалғастыру операциясын қолдануға болады. Мысалы,
STS: =’a’ + ’b’; // S T S ” a b”
STS: = STS +’c’; // S T S ”a b c”
Егер жалғанған жолдың ұзындығы жолдың көрсетілген N ұзындығынан артып кететін болса,онда артық символдар түсіп қалады. Мысалы келесі программа “ 1 ” символын береді.
Procedure TfmExample.bbRunClick(Sender:TObjects);
VAR
SSS: String [1];
Begin
SSS: =’123’;
LB Output. Caption: =SSS;
End;
Қатынас операциялары =, < >, > ,< , > = ,< = , символдардың ішкі кодталуын ескере отырып, символмен тексерілетін екі жол үшін орындалады. Мысалы, төмендегі қатынастар True мәнін береді:
‘A’>’1’
‘Object’< ‘Object Pascal’
Жолдар мен символдарға қолданылатын қалған операциялар арнайы стандартты прцедуралар мен функциялар арқылы жүзеге асырылады.
Ал,Combo Box компоненті List Box тізімі мен Edit редакторының комбинациясын береді, сондықтан осы компоненттердің барлық қасиеттері біріктірілген деуге болады. Жөндеу терезесімен жұмыс істеу үшін Edit компонентіндегідей Text қасиеті пайдаланылады, ал List Box компонентінде тізімнен таңдау үшін Items қасиеті пайдаланылады. Stile қасиетімен анықталатын компоненттің түрі бар. Cs Simple түрінде тізім барлық уақытта ашық болады, ал қалған жағдайларда редактордың оң жағындағы ашу батырмасын басқаннан кейін ашылады.List Box және Combo Box компоненттері Standard бетінде орналасқан.
Ал, BitBtn компоненті Additional бетінде орналасқан және стандартты Button батырмасының бірнеше түрін беретіні 4-тарауда айтылған болатын. Бұл жағдайда BkClose батырмасы негізгі терезені жауып, программа жұмысын аяқтайды.
Қосымшаны шақырғаннан кейін интерфейс панелі экранда пайда болған кезде ComboBox компонентінің өрісінде курсордың тұрғаны ыңғайлы болады. Ол үшін ComboBox компонентінің өрісіне курсорды келтіретін форманы екпінді жасағанда пайда болатын OnActivate оқиғасын пайдалануға болады. Бұл оқиға өңдеушіні құру үшін Объектілер инспекторы терезесінен Form1 компонентін таңдап, Events бетінен OnActivate оқиғасын тауып, оның оң жақ бөлігін тышқанмен жылдам екі рет белгілейміз. Курсор оқиға өңдеуші процедурасының мәтінінде орналасып тұрады. Процедура денесіне Combo Box компонентіне енгізу фокусын беретін оператор жазылады.
Есеп шартына сәйкес, Enter клавишын басқанда символдар ComboBox компонентіндегі таңдалынатын тізімге енгізілуі үшін орындалатын оқиға өңдеуші процедураны қарастырайық.
1.Халықова К.З. «Паскаль тілінде
программалау». Алматы 2002.

2.Тұрғанбаева А.Р. Бостанов Б.Ғ. «Программалау тілдерін оқыту». Алматы 2005.

3.Дәулетқұлов А.Б. «Олимпиады по информатике». Алматы 2004.

4.Культин Н.Б. «TURBO PASCAL в задачах и примерах». Петербург 2005.

5.Федеренко Ю. «Алгоритмы и программы на TURBO PASCAL» Питер 2001.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар:
Кіріспе:

1.2.Жолдық типтер. Жолдар.

Негізгі бөлім:

2.1. String және Short String типтері.

2.2.Символдық информациялармен жұмыс істеу.

2.3.Паскаль тілінде текстік информацияларды өңдеу.

2.4.Жолдық өрнектер.

2.5.Жолдық стандартты функциялар мен процедуралар.

Қорытынды бөлім:

3.1.Жолдық процедуралар.

Қолданылған әдебиеттер:

II. Hегізгі бөлім.
2.1.String және Short String типтері.
Ішкі орналасуындағы айырмашылыққа қарамастан қысқа Short String және ұзын
String жолдарының қасиеттер программист үшін бірдей. Жолдың ағымдағы
ұзындығын Length функциясының көмегімен алуға болады. Мысалы, келесі
оператор барлық соңғы бос орындарды алып тастайды:
While (Length (STS) 0) and (STS [Length (STS)] =’’) do
Set Length (STS, Length (STS)-1);
Бұл мысалды стандартты Set Ltngth процедурасы жолдың жаңа ұзындығын
тағайындайды. Жолдарға жалғастыру операциясын қолдануға болады. Мысалы,
STS: =’a’ + ’b’; S T S ” a b”
STS: = STS +’c’; S T S ”a b c”
Егер жалғанған жолдың ұзындығы жолдың көрсетілген N ұзындығынан артып
кететін болса,онда артық символдар түсіп қалады. Мысалы келесі программа “
1 ” символын береді.
Procedure TfmExample.bbRunClick(Sender:TObjec ts);
VAR
SSS: String [1];
Begin
SSS: =’123’;
LB Output. Caption: =SSS;
End;
Қатынас операциялары =, , , , = , = , символдардың ішкі кодталуын
ескере отырып, символмен тексерілетін екі жол үшін орындалады. Мысалы,
төмендегі қатынастар True мәнін береді:
‘A’’1’
‘Object’ ‘Object Pascal’
Жолдар мен символдарға қолданылатын қалған операциялар арнайы стандартты
прцедуралар мен функциялар арқылы жүзеге асырылады.
Ал,Combo Box компоненті List Box тізімі мен Edit редакторының
комбинациясын береді, сондықтан осы компоненттердің барлық қасиеттері
біріктірілген деуге болады. Жөндеу терезесімен жұмыс істеу үшін Edit
компонентіндегідей Text қасиеті пайдаланылады, ал List Box компонентінде
тізімнен таңдау үшін Items қасиеті пайдаланылады. Stile қасиетімен
анықталатын компоненттің түрі бар. Cs Simple түрінде тізім барлық уақытта
ашық болады, ал қалған жағдайларда редактордың оң жағындағы ашу батырмасын
басқаннан кейін ашылады.List Box және Combo Box компоненттері Standard
бетінде орналасқан.
Ал, BitBtn компоненті Additional бетінде орналасқан және стандартты
Button батырмасының бірнеше түрін беретіні 4-тарауда айтылған болатын. Бұл
жағдайда BkClose батырмасы негізгі терезені жауып, программа жұмысын
аяқтайды.
Қосымшаны шақырғаннан кейін интерфейс панелі экранда пайда болған кезде
ComboBox компонентінің өрісінде курсордың тұрғаны ыңғайлы болады. Ол үшін
ComboBox компонентінің өрісіне курсорды келтіретін форманы екпінді
жасағанда пайда болатын OnActivate оқиғасын пайдалануға болады. Бұл оқиға
өңдеушіні құру үшін Объектілер инспекторы терезесінен Form1 компонентін
таңдап, Events бетінен OnActivate оқиғасын тауып, оның оң жақ бөлігін
тышқанмен жылдам екі рет белгілейміз. Курсор оқиға өңдеуші процедурасының
мәтінінде орналасып тұрады. Процедура денесіне Combo Box компонентіне
енгізу фокусын беретін оператор жазылады.
Есеп шартына сәйкес, Enter клавишын басқанда символдар ComboBox
компонентіндегі таңдалынатын тізімге енгізілуі үшін орындалатын оқиға
өңдеуші процедураны қарастырайық. Ол үшін Объектілер Инспекторы терезесінен
ComboBox компонентін таңдап,Events бетінен OnKeyPress оқиғасын тауып, оның
оң жақ бөлігін тышқанмен жылдам екі рет белгілейміз. Нәтижесінде курсор
оқиға өңдеуші procedure ComboBox1KeyPress(Sender:TObject;va r Key:Char);
процедурасының мәтінінде тұрады. Дәл осылайша тышқанның батырмасын басқанда
тізіммен таңдауды жүзеге асыратын ComboBox1 компоненті үшін OnClick оқиға
өңдеуші procedure ComboBox1Click(Sender:TObject); процедураны алу
орындалады.
Таңдалған жолдағы символдар санын есептейтін негізгі алгоритмді
жүзеге асыратын программа мәтіні төмендегідей:
unitUnit1;
Inter face
Uses
Windows, Messages, Sys UTILS Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, STD ctrl, Buttons;
Type
TForm1=class (T Form)
ComboBox1: T Combo box
Label1: T Label;
Label2: T Label
Label3: T Label;
BitBtn1: T BITBTN;
Procedure Combobox1 Key Press (Sender: T Object; VAR Key: Char);
Procedure ComboBox1 Click (Sender: T Object);
Procedure Form Activate (Sender; T Object);
Private {Private declarations}
Public {Public declarations}
End;
VAR
Form1:TForm1;
Implementation {$R*DFM}
Procedure TForm1.Form Activate (Sender: T Object);
Begin
ComboBox1.SetFocus;
End;
Procedure TForm1.ComboBox1Key Press (Sender: T Object; VAR Key:
Char);
Begin
If key=#13 then
Begin
N: =0;
IND: =0
NST: =ComboBox1.ItemIndex;
St: = Combo Box. Items [NST];
For I : =1 to length (ST) do
Case IND of
1: if ST [I] =’then IND: =0;
End;
Label3. Caption: = INT TOSTR (n);
End;
End.
2.2. Символдық информациялармен жұмыс істеу.
Бұл тарауда символдық берілгендерді енгізу және шығару ерекшелігі жөнінде
айтылады. Осы кезге дейін қарастырылған программаларды біз тек сандық
мәндермен ғана жұмыс атқардық. Ал қазіргі кездегі ЭЕМ-дердің және оларға
жасалған программаның символдық айнымалыларды өңдеуге, ЭЕМ-нің ішкі
құрылғылары арасында информация алмастыруға толық мүмкіндігі бар.
Мұндағы көрсетілген ішкі құрылғы қатарына дисплей, дискеттен
енгізгіш, баспа құрылғысы, телетайп,перфораторлар жатады.
Біз бұл тарауда символдық информацияларды клавиатурадан енгізу және
дисплейге шығару жолын қарастырамыз.
Клавиатура және дисплей енгізу және шығарудың стандартты құрылғылары
болып табылады да, оларды пайдалану үшін сәйкес INPUT және OUTPUT қызмет
сөздерін пайдаланады. Сандық информацияларды енгізгенде және шығарғанда
сәйкес READ және WRITE операторының көмегімен стандартты процедураларды
INPUT,OUTPUT пайдаланған тәрізді символдық информацияларды да сол
операторлар және сол процедуралар пайдаланылады.
Символдық берілгендерді өңдеу, символдық типті беретін CHAR
ағылшынның CHARACTER -символ деген сөзінің қысқартылып алынған қызмет
сөзі арқылы орындалады.CHAR типтегі айнымалының мәні, сол машинада
пайдаланыла алатын кез келген жеке символдар, белгілер бола алады.
Егер программада мынадай бейнелеу болса: А,В: CHAR; онда меншіктеу
операторын: А:=’к’ B:A, B:=’5', A:=’*’ және т.с.с. түрінде жазуға болады.
Мұндағы ‘’(апостроф) символдық мән екенін білдіреді. Символдық мән
дисплейден немесе принтер арқылы алынған қағаздан көрінгенде белгісі алынып
қалады да, тек символдың өзі көрінеді.
Символдық берілгендер үшін =, (), , =,, = қатынас белгілері
пайдаланылады, себебі барлық символдар, белгілер, цифрлар реттелініп
орналасқан. Тізімде қай символ бұрын орналасса, келесі символға қарағанда
оның коды кіші деп есептеледі. әріптер алфавит бойынша орналасады. Кіші
латын әріптері бірінен соң бірі алфавит бойынша бір топ құра орналасады,
мысалы: ...а,b,...,z,..., араб цифрлары өсу тәртібі бойынша: ...012,...,9,...
орналасады. Олай болса: ‘a’’c’; ‘y’’x’;’2’’1’; ‘x’,.’z’,IF C=’c’сияқты
белгілерді жазуға болады.
әріптерді орналасуы бойынша параметрлі қайталану операторының
көмегімен мына программа арқылы экранға шығаруға болады:
program AR;
VAR c: char;
Begin
For c: =’a’ to ‘z’
Write (c)
End;
Нәтижеде дисплейден a b c d...z көрінеді. Ал алфавитті кері ретпен алу қажет
болса, онда for операторын мына түрде For c:=’z’ downto ‘a’ do жазса
болғаны. Символдық берілгендерді енгізудің төмендегідей ерекшеліктері бар.
1.Бос символ Паскаль тілінде символ орнына жүретіндіктен, символдық
айнымалылардың мәндері бос орынсыз жазылады, ол енгізу оператор READ
көмегімен енгізіледі.
2.Бір айнымалыға бір ғана символ меншіктеледі.
3.Символдық айнымалылардың басқа ерекшелігі ENTER басылса да, оны бос
орын символы ретінде қабылдайды.
4.Символдық айнымалыларды енгізгенде SHIFT,PYC,CAPS.ЛАТ -клавиштарын
басқанда оларды жеке символ ретінде қабылдайды да, мән орнына олардың
кодтары қабылданады.
5.Символдық және сандық мәндерді енгізгенде, көбінесе EOLNстандартты
функциясын пайдалану қолайлы болады. Бұл функцияның мәні жолдың соңы немесе
мәндер беріліп болды дегенді білдіретін ENTER клавишы басылғанда ғана
ақиқат TRUE болады да, қалған жағдайлардың барлығында жалған FALSE
болады. Бұл функция көбінесе операторлық циклдерде жиі пайдаланылады.
6. WHILE NOT EOLN DO oператорының алдында міндетті түрде READLN;
операторы тұруы қажет.

2.3. Паскаль тілінде текстік информацияларды өңдеу.
Басқа алгоритмдік тілдер ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Құрылымдық типтер және жолдық процедуралармен функциялар
Құрыдымдық типтер.жиындар
Массивтер. Ашық типті жолдар
Құрылымдық типтер.жазбалар
Динамикалық жады. Құрылымдық типтер
Массивтер. Символдық айнымалылар және жолдар
Қазақстандағы темір жолдар
Turbo Pascal-дағы жолдық қатарлар
Полимерлену және оның типтер
Қазақстан жеріндегі дәстүрлі шаруашылық-мәдени типтер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь