Автоматтың (пулеметтің) бөліктері мен механизмдерінің жүмысы бөліктер мен механизмдердің оқтауға дейінгі жағдайы

Газ поршені және бекітпесі бар бекітпе жақтауы қайтармалы механизм әсерінен алдьщгы жағдайда болады, газ поршені—газ каморасьшьщ келте түтиівде орналасады, ұнғыарнасы бекітпемен жабылады. Бекітпе бойлык ось бойымен оңга карай бұрылып, оның ұрыстык шыгыңқы-лары ұнғы қорабы ойықтарында болады — бекітпе жабылады. Қайтармалы сершпеде ең төменгі қысьш болады.
Автоағытқыш тұтқасы бекітпе жақтауы шығыңқы-сының әсерінен алға және төменге бұрылады.
Шүріппе босатылып, бекітпеге тіреледь Соқкыш шүрігаіе күшімен алға бекітіледі. Ұрыстың серіппе ең төмен қысында болып, өз ілмегімен шүріппені бекітпеге қысады, ал бершген ұштарымен ағытқыш ілмектің тікбұрышты шығыңқыларын ұңғы қорабының түбінеқысады. Бұл кезде ағытқыш ілмек қүйрықшасы алдыңғы жағдайда болады.
Шүріппе баяулатқышы өз серіппесінің алдыңғы шығыңқысы әсерінен ұнғы қорабының түбіне қысылады.
Ауыстырғыш ең биік жағдайда болып, ұшы корабының қақпағындағы сатылы ойықты жабады. Ауыстырғыш тежегішке қойылады; ауыстырғыш секторы жекелей ату дөңесінің ойығына кіріп, ағыткыш ілмектің оң жақтағы тікбұрышты шығыңқысының үстінде болады (ағытқыш ілмекті жабады).
Оқтау кезіндегі бөліктер мен механизмдердің жүмысы
Автоматты (пулеметті) оқтау үшін оған жарақталған оқжатарды қосып, ауыстырғыштыавтоматты атуға (AB) немесе жекелей атуға (ОД) келтіріп, бекітпе жақтауынкері шегіне дейін тартып, кайта жіберу керек, сонда автомат (пулемет) оқталады. Eгep дереу оқ ату міндеті туса, ауыстырғышты сақтандырғышка қою керек.
Оқжатарды қосқан кезде жоғарғы патрон астынан бекітпе жақтауына тіреледі. Ауыетырғышты автоматты атыска қойған кезде ұнғы қорабының қақпағындағы бекітпе жақтауының түтқасына арналған басқышты ойық босайды, ауыстырғыш секторы жекелей атыс дөңесінің ойығында қалады, бірақ ағытқыш ілмектің бұрылуына кедергі жасамайды.
        
        Автоматтың (пулеметтің) бөліктері мен механизмдерінің жүмысы
Бөліктер мен механизмдердің оқтауға дейінгі ... ... және ... бар ... жақтауы қайтармалы механизм
әсерінен алдьщгы ... ... газ ... ... ... ... ұнғыарнасы бекітпемен жабылады. Бекітпе бойлык ось
бойымен оңга ... ... оның ... ... ұнғы ... ...... жабылады. Қайтармалы сершпеде ең төменгі қысьш
болады.
Автоағытқыш тұтқасы бекітпе ... ... ... алға ... ... босатылып, бекітпеге тіреледь Соқкыш шүрігаіе ... ... ... ... ең төмен қысында болып, өз ілмегімен шүріппені
бекітпеге қысады, ал бершген ұштарымен ағытқыш ... ... ұңғы ... ... Бұл ... ... ілмек
қүйрықшасы алдыңғы жағдайда болады.
Шүріппе баяулатқышы өз серіппесінің алдыңғы шығыңқысы ... ... ... қысылады.
Ауыстырғыш ең биік жағдайда болып, ұшы корабының ... ... ... Ауыстырғыш тежегішке қойылады; ауыстырғыш секторы жекелей ату
дөңесінің ойығына кіріп, ... ... оң ... ... ... ... ... ілмекті жабады).
Оқтау кезіндегі бөліктер мен механизмдердің жүмысы
Автоматты (пулеметті) оқтау үшін оған ... ... ... ... (AB) ... жекелей атуға (ОД) келтіріп,
бекітпе жақтауынкері шегіне дейін тартып, ... ... ... ... автомат
(пулемет) оқталады. Eгep дереу оқ ату ... ... ... қою ... ... ... жоғарғы патрон астынан бекітпе жақтауына тіреледі.
Ауыетырғышты автоматты атыска қойған кезде ұнғы ... ... ... ... арналған басқышты ойық босайды, ... ... атыс ... ... ... ... ... ілмектің
бұрылуына кедергі жасамайды.
Бекітпе жақтауын еркін жүрістің ұзындығына кейін ... ... ... ... ... бекітпенін жетекші шығыңқысьша әсер
етіп, бекітпені солға бұрады, ... ... ... ұнғы ... да, ... ... ... асады; бекітпе жақтауының
шығыңқысы автоатқыш иінтірегін ... да, ... ... ... шүріппенің алдьщғы жазьжтығынақысылады.
Бекітпе жақтауын одан арышегерген кезде бекітпе онымен бірге кейін кетіп,
ұнғы ... ... ... серіппе қысылады; шүріппе бекітпе жактауы
өсерінен өз осінде бұрылады, ұрыстЪщ серіппе бұралады; ... ... ... ... фигуралык шығыңқысының сыртынашығып, шүріппе
баяулат-қышының астына келеді де,шүріппе автоағытқыштың дөңесіне тұрады;
автоағытқыш шнтірегі Бұл ... ... ... ... жақтауының
шығыңқысы жүретін жолға тұрады.
Бекітпежақтауының төменгіжазығы оқжатарға арналған ... ... ... ... ... ... жоғарғы патронмен бірге
оқжатар қабырғасының иілмесіне тірелгенше жоғары кәтеріледі.
Бекітпе жақтауын ... ... ол ... ... ... ... ілгері жылжиды; бекітпе оқжатардан жоғар-ғы патронды алып шыгып
оқтыққа ... де, ұнғы ... ... ... ... оқталатын ойы-
ғына келгенде лақтырғыш ілмегі оқсауыттьщ шығьгр-шық кертпесіне кіреді;
бекітпе жақтауының фи-гуралы ойығының ... ... осін ... ... бекітпенің ұрыстық
шығыңқысы ұнғы қорабының ұрыстық тірегіне кіріп, бекітпені жабады.
Бекітпе жақтауы алға қарай қозғалысын жалғастырып, өз ... ... алға жөне ... ... ... ... автоағытқыш қайырмасынан шығарады; шүріппе ұрыстық серіппе өсерімен
бұралады да, баяулатқыш ілмегінен шығып, ұрыстық қайьфмаға тұрады (сурет).
Патрондар оқжатарда ... ... ... ... ... ... жоғары кәтеріледі.
Ауыстырғышты сақтандырғыпща қойғанда, ол ұнғы қорабы қақпағының сатылы
ойығын жабады да, бекітпе жактауьшың түтқасын артқа жылжыту ... ... ... алға ... ... ілмектің оң жағындағы тік бұрыш
шығыңқысының үстіне барып тұрады (ағытқыш ілмекті жауып ... ... ... мен ... ату кезіндегі жүмысы.
Бөліктер мен механизмдердің автоматты ату ... ... атыс ... үшін ... ... ... қойып, ағытқыш
ілмекті басу керек, егер ол ... ... ... ... де ... ... атуға қойғанда — ауыстырғыш секторы ... тік ... ... ... да ... ату ... ілмек өз осінің айналасында бұрылуға мүмкіндік алады, жекелей ату
дөңесі ағытқыш ілмек пен бірге ауыстырғыш ... ... ... ... ... ... кезде оның фигуралы ... ... ... ... ... Шүріппе ұрыстық серіппе
өсерінен өз осінде ... ... ... ... ... ... ... капсюлін киратады. Патронның капсюМ түтанады, дөрітгі зарядьга
жандырады да, атыс ... ... ... ... ... ұнғы ... бойымен қозғалады, ол газ
бөлетін тесіктен өтісімен, газдыңбір бөлігі осы тесік арқылы газ каморасьша
өтеді, газ поршенінеқында ... ... ... кері ... ... кері кете ... оны ... ұстап, кері
шегергендегідей фигуралы ойьщтың ... ... ... ось бойымен
айналдырады да, ұнғы қорабының ұрыстық ... оны ... ... — бекітпе ашылады, ұнғы арнасы ашылып, ол серіппенің өсерінен баяу
жоғары ... ал ... ... ... алдыңғы қуысыға
тақайды. Осы ... ұнғы ... оқ ұшып ... ұнғы ... ... ... ... ұнғылык тежеуіш
компенсатордың артқы каморасына түседі, кеңейеді де, ... ... ... күш ... ол ... ұнғы бөлігін
саңылауорналасуына карсы жаққа (солға төмен) бұрады. Дөрілік газдардың бір
бөлігі ... жөне ... ... ... ... соғыла отырып, кері
соғуды азайтады. Артқы камора саңылауынан шыққан газдардың ... ... ... ... ... ... ... дыбысьш
бәсеңдетедІ
Бекітпесі бар бекітпе жақтауы екпінмен бірге артқа қарай ... ... ... ... ... оқсауыт ұнғы қорабыньщ
шағылыстырғыш шығыңқысына түйісіп, патрон сыртқа ... өрі ... мен ... ... ... мен ... ... нақ оқтау кезін-дегідейболады.
Шүріппе автоағытқыш дөңесінің жоғарғы бөлігіне қойылады да, ... бар ... ... ... ... ... ... үсталады.
Бекітпе оқжатардан жоғарғы патронды патрон салғыпща жібергеннен кейін ... ... жөне ... ал ... ... алға қарай жылжи отырып,
автоағыткыш дөңесін шүріппе ... ... ... ... ... өсерінен айналады да, шүріппені баяулатқыш саңылауына
соғады; баяулатқыш алдыңғы ... ... ... калдыра отьгрып,
артқа айналады; Бұл соққылардан соң шүріппенің алға ... сәл ... ... ... бар ... ... соң оның ... жагдайға келуіне мүмкіндік бөреді және осы аркылы ұрыс ... ... ... ... соғьшған соң, шүрішіе
соққышқасоккы береді. Ату басталады. Автомат ... ... ... ... ... ... ілмек басылып, оқжатарда ... атыс ... ... үшін ағытқыш ілмекті босату керек. Бұл ретте ағытқыш ілмек
ұрыстык серіппенің өсерінен бұзылады да, оның ... ... ... қайырмасының жолына тұрады, Шүріппе ... ... Атыс ... бірақ автомат (пулемет) одан өрі автоматты атыс
жүргізуге дайын болып оқталған күйде тұрады.
Бөліктер мен механизмдердің жекелеп ату ... атыс ... ... ... атысқа (OB) қойып, ағытқыш
іпоУЕекті басу керек.
Ауыстырғышты "сақтандырғыштағы'* ... ... ... ... кезде — ауыстырғыш секторы ... ... тік ... ... ... ... ... ол жекелей атыс септ^гішінің
ойығынан толык шығады да, атыс кезінде соқкУш-ағытқыш ... ... ... ... ... кезде оның фигуралы шығыңқысы шүріппенщ
ұрыстық қайьфмасьшен іліністен шығады. Шүріппе ... ... ... ... ... соққышка қатты соғылады. Атыс болады. Бірінші атыстан
кейін бөліктер мен ... сол ... атыс ... ... ... ... атыс болмайды, өйткені ағыткыш ілмекпен ... ... ... алға ... оның ... ұрыстық қайыр-масының қозғалыс жолына тұрады. Қосымша шүріппенің
ұрыстық қайьфмасы жекелеп ату дөңесінен асып түседі, ал ... ... ... ... ... ... үшін ... ілмекті түсіріп, оны қайта басу керек.
Агытқыш ілмек түскен кезде ұрыстык серіппеніңөсерінен жеке ату ... ... ... ату ... ... ұрыстық қайыр-масымен бірге
ілгіштен шығып, шүріппені босатады. Ұрыстық шүріппенің ... ... ... ... ілгешегіне, содан соң оның ортаңғы шыгыңқысына
соғылады да, ұрыстық қайырмага тұрады. Ағытқыш ілмекті басу ... ... ... ... ... ... бірге ілгіштен шығып,
бөліктер мен механизмдер жүмысы қайталанады. Кезекті атыс болады.
Химиялық зақым ошағы мен ... эсер ... улы ... ошақтарындағы
санитарлық дружина (пост) жұмысы
Химиялық қару—ұрыстық қолданылуы күралдарымен бірліктегі улағыш заттар
(УЗ). УЗ — ... ... ... мен ... ... ... қару ретінде, адамдарды, өсімдіктер мен ... ... ... ... уға ... химиялық қүрамалардың
арнайы тобы.
Оларды жеткізу құралдары — снарядтар, бомбалар, ракеталар.
1954 жылы химиялық қаруды ... ... ... Бірақ АҚШ оны
Вьетнамда қолдануды жалғастыра берді. Мысалы, қызғылтсары газ ... бар, бұл газ ... жою ... яғни ... ... ойлап
шығарылады. Бірақ кейін оның адам ағзасында ... ... ... ... ... соғысқа қатысқан АҚШ-тың 200 мың солдатьшың
14%-ныңбалаларынешетүрлі ... пен ... ал ... халқында шаш, тырнак, тістіңтым ерте түсуі, қартаю байқалды.
Қатерлі ісік, ... қан ... ... ... саны ... ... АҚШ химиялык қаруға тактикалық қару ретінде караса, ал ... қару ... ... ... қару ... ... ... етеді, ал материалдық қүндылықтар cay қалады, оның көмегімен адамдарды
кырып-жоюға ... ... ... ... болады.
Қарудың бұл түрі басқаларға қарағанда арзан ... ... ... ... өлім-қатерін туғызатындар:
зарин, заман, В-газдар, иприт; қатардан уақытша шығаратын: ипка-постанттар
(дене ... әсер ... ... ... анафилактикалықшок;
тітіркендіргіштік өрекеттік: аданет, хлориникрит болып бөлінеді.
Химиялық қаруды қолдану ... ... ... тірі ... ... ... тоқтату үшін пайдалану.
1. Жүйке жансыздандыратын
2. Тері-іріңдік немесе peзорбтивтік өрекетті
Түншықтырғыш өрекетті
Жалпы улағыш өрекетті
Уақытша ... ... ... және ... ... ... өрекетті
Химиялық ошақ дегеніміз — улағыш заттар өсеріне үншраған өр түрлі
қүрылыстар, ... ... cy ... ... ... ... ... халқы бар аумақ, оның өсерінен адамдардың,
жануарлар мен өсімдіктерөлемішңзақьвущануы туындауымүмкін.
Химиялық ... ... бір ... жөне ... зақымдануымен;
2) жоғары уыттылығымен;
3) химиялық ошақтың тұрақтылығымен;
4) жедел көмек көрсету жөне ошақтан жедел орын ... ... ... құралдарымен, жүмыс істеу қажеттшігімен сипатталады.
БДҮ (B03) мәліметтері бойынша, химияльщ ошақтағы шығын бірнеше пайыздан
90%-ға ... ... Бұл УЗ ... ... мен ... хальщтың орналасу
тығыздығы, химиялық оқ-дөрі тыңыздығы, aya ... ... ... ... құралдарымен қамтамасыз етілуіне және оны қолдану білігі,
шабуылдың кенеттен басталу факторынаа байланысты. ... ... ... кіші және т. б. болуы мүмкін.
Химиялық ошақ құрылымы:
Тамшы-сүйық фаза аймағы.
Бу түріндегі фаза аймағы.
Бірінші аймақ УЗ-мен тікелей жанасу нөтижесінде түзіледі.
Екіннгі аймақ ... УЗ ... ... нөтижесінде түзіледі, Бұл жерде
олардың концентрациясы бірінші зонаға қарағандаЗ,5 ece және одан да ... таза ... ... ... ... және ... қалдық
заттарьшен бірге қолданьшуы мүмкін. УЗ-дың агрегаттық күйі — сүйык,
аэрозольді, бу ... газ ... ... ... қалдық түрінде болуы
мүмкін.
УЗ адам ағзасына: 1) тыныс алу органдары арқылы аэрозоль, бу, газ ... ... 2) тері мен ... ... ...... бу, газ ... — аппликациялық форма); 3) көздің шырышты қабығы
арқылы — ... ... (көз ... ... ... ... — тамшылы-сұйық күйде
(переоральды форма); 5) жара беті арқылы — аэрозоль,
тамшылы - сүйық күйде ... ... әсер ... улы заттардан (КӨУЗ) түзілген ошақтар сипаттамасы
Бірқатар шаруашылық объектілерінде күнггі өсер ... улы ... ... ... және тасу ... ... ... мүнай өңдеу
мекемелері жөне соларға еншілес ... да ... ... тоңазытқыш
қондырғылары (хлодоагент аммиак), cy қүбырлары жөне тазарту күрылыстары
бар, хлор жөне т.б. ... ... ... ... ... ... немесе
қарапайьшсоққыларынөтижесіндежөне табиғат ... ... ... ... күшті өсер ететін улы заттардың төгілуі жөне ... ... — бұл ... әсер ... ұлы ... яғни белгілі бір мөлшерде
адамдарға жануарлар мен өсімдік әлеміне закымдағыштың әсер ете ... ... 6 ... астам өр түрлі химиялық қүрамалар белгілі,
оның ішінен бірнеше жүздеген КӨУЗ ... ... түр. Бұл ... ... пен фабрикалардағы тазартқыш қондырғылар, үй тазарту
қүрылыстарында, ұлы ... ... ... апаттар, өрттер кезінде
түзілетін өнімдер.
КӘУЗ уыттығы жағынан төмендегіше жіктеледі:
класты — өте қауіпті;
класты — жоғары кауіпті;
класты — орташа ... — аз ... ... ... жөне өсер ... бойынша бөлшеді. КӨУЗ-
ға тітіркендіргіш, ... ... ... ... ... ... ... деп бөледІ Осылайша КӨУЗ-ға аммиак, хлор, күкірт, ... ... ... ... ... кышқыл, күкіртті ангидрид, тиофос,
моркаптофос, күкірт ... жөне т.б. ... ... ... ... ... ошақ" деп аталатын ошақ пайда болады.
КӨУЗ ошақтарын ... ... ... КӨУЗ ... мен ... өсерінің басталуы
жатады:
тез өсер ететін тұрақсыз;
жай өсер ететін тұрақсыз;
тез әсер ... ... әсер ... ... ... үзақ ... ошағы биосфераны: топырақты, өсімдікті, суды,
планктонды жане т.б. тұтас апта мен айлап зақымдауға қабілетті.
Апат ... жою ... ... ... қызметкерлер жене к.үрьшьшньщ жеке қүрамы мен халықты КӨУЗ-дің
зақымдау қаупі туралы ... ... ... жою ... ... ... ... апатты қалпьша келтіру
жүмыстарын жүргізу.
Барлаудан кейін ошак шекарасын белгілеу, жауапты жерлер мен ... ... ... ... ... қою ... қоршау.
Зақымданған Бұлт бағытына үздіксіз мотобақылау жүргізу және ол ... ... АМЖЖ ... ... ... жөніндегі негізгі іс-шаралар
Химияльщ қаруға қарсы корғаныш іс-шараларын жүргізу.
Мейлінше тығыз уақытта алғанщы жөрдем көрсету.
Ошақ сыртына көшіру.
Тұрақты ... ... ... ... ... дәрігерлік көмекті жақьшдату және арнайы медициналық көмек
үйымдастыру.
Алғашқы жәрдемді жеке қүрам осы объектішң ... ... ... ... ... көрсетеді.
КӨУЗ ошағын медицинальж барлауды жеке қорғаныш құралдарымен жабдықталған
жедел медициналық жәрдем бригадалары жүзеге асырады. Көшіру ... ... ... Көліктен желге тік бағытта немесе қарама-қарсы шьиру
керек. ... қол ... ... жүгіруге, тамақ ішуге, темекі
шегуге, қорғаныш құрал-дарын шешуге болмайды.
Химиялық ... ... ... екі ... ережесібар:
1) газтүмылдырық киіп, жүмысты тоқтатып, барльщ
паналарға тығылуы керек;
2) өндірістік процесті ... ... кию ... ... ... ... белгілейді.
Зақым ошағьгаа санитарлық дружина енгізуді үйымдастыру жөне зақымданушыны
іздеу, оларды сүрыптау жөне ... ... ... ... ... қолданылған УЗ типін ... ... ... жөне
жүргізіледі, Бұл кезде темендегі ережелер ... ... ... ошағында жүмыс тыныс алу органдары мен ... ... ... жеке ... ... тиіс ... ... УЗ-дың одан ары өсер етуінен қорғау керек, ... ... ... ... қосалқыларын кию;
ең алдымен, көмек балаларға, аяғы ауыр ... ... ... аралас зақымданғандарға көрсетілёді;
УЗ-бен зақымданғандарда жарақат болған кезде алғашкы медициналык жөрдем, ең
алдымен, УЗ өсеріне карсы жүргізілуі тиіс, тек содан кейін, ... ... соң, ... ... ... жөрдем көрсетіледа
химиялык зақым ... СД ... ... зақым ... ... ... СД жеке ... ... ... командир:
сандружинаны зақым ошағындағы жағдаймен таныстыруға;
қарсыластың қандай УЗ қолданғаны туралы жеке қүрамға хабарлауға;
СД жеке қүрамының барлығының тиісті сақтандыру (профилактикалык) ... ... ... ошағы шекараларын көрсетуге;
—алғанщы медициналык жөрдемнің болжамды көлемш хабарлауға;
АҚ басқа қызмет құралдарымен өзара қимылдың тәртібін көрсетуге;
... ... ... мен жүмыс істеп тұрған ОПМ, сондай-ақ зақым
ошағы сыртындағы емдік-сақтан-дыру мекемелердің орналасқан жерін көрсетуге;
... ... ... СД ену ... мен орнын аныктауға міндетті.
Медициналық жәрдем, ең ... ашьщ ... ... ... ... ... әуе шабуылы туралы хабарлаған кезде ... ... ... ... мен ... ... ... зақымданған учаскелерден газтүмыл-дырығы жоқ немесе бар болса
да, паналарда тасаланбаған адамдар шығарылады, ал ең ... ... ... ... ... кейбір КӨУЗ-бен
зақымданғандарды келіктік құрал көмегімен эңакуациялануға мүқтаж адамдар
ретінде қарастыру керек.
Ошақтан ... ... ... ішінде эвакуациялау үшін қауіпсіз
қозғалыс бағытын көрсете отырып, көмектің барлық түрін пайдалану қажет.
Химиялық зақым ошағы ауданында корғаныш күрал-дарьш ... ac-cy ... ... ... ... ... ... жерге отьгруға
немесе жатуға тыйым салынады.
ХЗО-да жүмыстарды бітіргеннен кейін санитарлык пост жөне ... ... УЗ ... байланысты ішнаранемесе толық
санитарлық өңдеудең өткізіледі.
Жұқпалы аурулардың негізгі топтары мен ... ... ... ... және обсервация туралы түсінік
Жұқпалы (инфекциялык) аурулар ерте заманда-ақ олардың жаппай таралуы мен
ауыр түрде ... ... өр ... ... белгілі болды (індет,
жаппай aypy, өлемдік аурулар). Бұл аурулар ... ...... ... байланыстырылады. Жұқпалы аурулар туралы ғылымның ... ... ... ... ... ... рөл атқарды. "Infecio" ... сөзі ... ... ... ... аурулар адам ағзасына
қоздырғыштың енуінен кейін пайда болады. Қоздырғыш-микробтар aypy ... ... ... ... Белгілі бір жағдайларда aypy жаппай таралады
(індет).
Aypy тугызатын ... ... ... ... ... ... туғызатын микробтар, әдетте, сыртқы ортада тез өледі. Олардың өмір
сүріп, көбейетін жері — адам немесе мал ... ... адам ... ... ... ... көпшілігі табиғи-ошақтық аурулар туғызады,
яғни белгілі бір климаттық ... ... ... Бұл ... ... ... ... аңдар мен қоздырғыштардың ерекше
тасьшалдаушылары — жөндіктер мен кенелер өмір сүреді.
Жұқпалы аурулардың қоздырғыштары жеке қожайыны есебінен ... ... ... бір ... дейін қажетті нөрсеменқамтамасыз етіледі, осы
уакыт біткеннен ... ... ... ... туады. Бұл берілудің
тиісті механизмі ... ... ... Бұл ... ... болып
отьфатьш және өзара байланысты жұқпалы (инфекциялы) жағдайдың ... ол ... ... немесе жасырын формада көрініп отьфады, Бұл
эпидемиялықпроцесс деп аталады. Эпидемия-льщошақ дегеніміз—инфекция ... ... ... ... нақты жағдайда жұқпалы бастауды беруге қабілетті
орны.
Эпидемиялық процестің пайда болуы және үздіксіз өтуі үшін үш фактордың
өзара қимылы ... ... ... ... ... ... ... қабылдағыш ағза. Жоғарыда айтқандай, aypy адам немесе ... ... ... көзі ... тағы бір ... көзі — ... — "таратушы")- Кейбір аурулар кезінде (тьфысқақ, іш сүзегі) aypy
адамның айығуы ағзаның қоздьфғыштан ... ... ... ... ... cay адам ... бөлуі мүмкін, Бұл "тасушы" ... ... cay ... өтуі ... ... өтеді. Бұл жұқпа қоздьфғыштарының берілу механизмі деп аталады.
Агзада қоздьфгыпггың ... мен ... ... ... ... жұқпалы аурулар 4 топқа бөлінеді: ішек жұқпасы, тыныс алу жолдарының
жұқпасы, қан жұқпасы және сьфтқы қабат жұқпасы.
Опек ... ... ... ... мен ... сәйкес олардың
сьфткы ортаға, негізінен, нөжіспен ... төн. Бұл ... cay ... ауыз ... азық-түлікпен, ауыз сумен немесе
лас қолдармен ... ... ... жұғады. Оларға — дифтерия, іш сүзек,
тырысқақ, ішек ... ... ... алу ... жүкпасына тыныс алу жолдарының шырышты кабықшаларда
өсіп-өнетін жөне сыртқы ... ... ... ... ... шулы ... ... шырыштьщ үсақ бөліктерімен, кақырьщпен бөлінетін
қоздырғыштары бар ... ... Cay ... сондай-ак шырыштың жұқпаға
үшыраған бөлігінің жоғары тыныс алу жолдарына түсуі ... ... ...... табиғи шешек, дифтерия жатады.
Қан жұқпа тобына қоздырғыштары кан ағысына ... ... ... ... кезінде түсетін, сөйтіп негізінен қанда ... бар ... ... Бұл ... — бөртпе сүзек, безгек, оба
жатады.
Сыртқы қабат (жамылғыш) жұқпалары ау ... ... ... ... aypy ... ... ... нәтижесінде жұғады.
Қоздырғыштардьщ берілу факторлары төсек жайма заттары, ... ... ... ... ... қабықпенластану. Жара жұқпа ... ... ... қабат тұтастығының бұзылуы төн. Сыртқы жамылғыш қабат
жүқйасына — ... ... ... ... ... ауыр өтетін, өлім жағдайы көп кездесетін және ... ... яғни ... арасында тез тарау қабілеттілігімен (жоғары
контагиозды) сипатталатын aypy aca қауіпті жұқпа деп ... ... ... ... ... микроағзаларды зақымдау күралы ретінде ... ... ... үнемі көп адам өмірін ... ... ... ... ... орасан шығынға ұшыратып, кейде шайқас немесе
тұтас компанияның қорытындысьша ықпал жасауынөтижесінде туды.
Соғыс уақытында терең ... ... ... ... тарауының
өндіріс, көлік жөне тұтастай мемлекеттік аппараттың ыдырауына әкеп ... ... ... ... дүниежүзілік соғыста шетел мемлекеттерінің
биологиялық қару қолдануы бүкіл әлемде наразылық толқыньш туғызды, сөйтіп
Женевада 1921 жылы ... ... улы және ... да осы ... мен ... ... ... тыйым салу туралы
хаттамаға қол қойылды.
Бактериологиялық қару ...... ауыл ... ... ... ... ... арналған және ... ... ... ... ... ... aypy ... жөне олар бөлетш уыттар.
Бактериологияльщзақым ошағыбиологияльщ күрал-дардьщтікелейөсеріне тап
болған ... ... cy ... ... қүрылыстары мен басқа
да объектілері бар аумақ болып ... Erep ... ... онда ... ... мен ... арқылы aypy одан
тыс аймаққа да тарап кетеді.
Улағыш ... ... ... ... ... ... ... халықтың ... ... ... жөне ... ... ... таралуы салдарынан
УЗ-дың жайылу жолдары күрт өзгеруі және жаңа аумақтарды басып алуы ... ... ... ... ... ... жыл ... метеорологиялық факторларға
байланысты болып келеді. Ошақ ... ... ... ... мен ... ... жылдамдығы, алдын алу, емдеу, дезинфекцияны
уақтылы дер кезінде жүргізуге байланысты.
Жұқпа таратпау және жою үшін карантин жөне ... деп ... ... ... кешені жүргізіледі. Ошақ ітттінде, сонымен
бірге оның шектерінде жұқпа ... ... ... жөне ... ... зақым
ошағын жоюға бағытталған індетке қарсы, санитарлық-гигиеналық, емдеу жене
өкшиилік-шаруаншлықтық іс-шаралар ... ... деп ... ... ... ... ... болған
кезде дереу карантин жасааады да, ... ... (aca ... ... ... онда ... жалғаса
береді.
Карантин төмендегідей режімдік іс-шаралардың жүргізілуін талап етеді:
зақым ... ... ... ... ала ... ... мүлікті тасуға,
адамдарды кіргізіп-шығаруға тыйым ... ... ... ... және ... ... көрсетудің үсақ мекемелері уақытша
жүмысын тоқтатады. ... ... ... кәсіпорындар мен
мекемелерде аУРУларды дер кезінде анықтап, ... ... ... ... ... санитарияльщ өңдеу, шүғыл (профилактика)
сақтандыру және т.б. ... ... ... ... АҚЖ ... колдан-бағаны дөлелденсе, онда сыртқы
ортаны дезинфек-циялағаннан кейін, карантин ... ... ... зонасына іргелес жатқай аудан-дарда, ... ... ... мүқтаж адамдарға бақылау жасау мақсатында
үйымдастырылады. Обсервация кезіндережімдік іс-шаралар ... ... ... және ... тамақтану мекемелерінен басқа барлық
кәсіпорындар дезинфекция мен санитариялық өңдеуден ... ... ... бір ... тән ... ... біткеннен кейін ғана карантин немесе
обсервация токтатылады, ол соңғы ауруды оқшалау және ... ... ... ... бастап есептеледі.
Ошаққа кірер алдында командир ... ... ... пост
мүшелерінде жеке қорғаныш құрал-дары, табельдік ... ... ... ... ... ... — биологиялық барлауға қатысу жөне халықка
эпидемиялық ... ... Жеке ... нақты бір үйлерге, цехтарға
бекітіледі жөне объектінің , санитариялық жағдайына тұрақты ... ... СП ... ... мен пәтерлерге тексеру жасау арқылы ауруларды
аныктап, ол туралы медицина қызметкерлеріне хабарлайды. Жергілікті халықтьщ
шүғыл ... ... ... ... препараттар) жөне арнайы
сақтандыру жүргізуін бақылау ... cy, ... ... санитариялық өңдеу жүргізу бойынша нүсқаулар береді, сақтандыру байкау
жөне егу жүмыстарын жүргізуге көмектеседі. СП ... ... ... болатын қорғаныштық киім (жеке корғаныштың табельдік
құрал-дары немесе обаға қарсы костюм) болуы керек. {
СП мүшелері ... ... ... дезинфекция бригадасы
қүрамында, көшіру тобында көмекші қызметші ... ... ... олар
обаға қарсы немесе химияға қарсы костюмдер киюі тиіс. Ауруды көшіру ... ... ... ... ... алып ... алдьгада ауруда
жөтел белгілері болса, оған мақта дөке таңғышын кигізеді, ... жөне ... ... аяқ ... ... 5 пайыздық
ерітіндісімен сүртеді. Бір машинада диагноз-дары бірдей ауруларды тасуға
рүқсат ... ... ... ... мен ... ... ... тасиды. Ауруды алып шьщқаннан соң СП даүшелері аяқ киім мен ... ... ... бұркеме мен халаттарьш ауыстырады жөне
ауысым аяқталғаннан кейш i толық санитариялық ... ... ... жүргізунгі қатыспайды, ол есік-терезелері жабылған кабинада
отырады, ауруды жеткізіп тастағаннан кейін автомобиль ... ... ... ... стационарлардағы жүмыс кезінде кіпгі медициналық
персонал ретінде пайдаланылады. Қабылдау-сүрыптау бөлімінде олар ауруларды
тіркейді, шепгіндіреді, ішінара санитариялық өңдеу ... ... ... СП ... ... санитариялық ағарту
жүмыстарын жүргізеді (жүкпа < ... ... ... жеке ... ... насихаттау).
Санитарлық дружиналар (постар) жүкпа ауруларын анықтауға, шүғыл жөне арнайы
алдын алу жүмыстарын жүргізуге, ауруларды ауруханаға жатқызуға жөне ... ... ... ... ... ... ... дер кезінде анықтау және оқшаулау,
сондай-ақ барлык жергілдікті халықты ... ... ... ... ... ... жұқпаның таралуын шектейді. Осы мақсатта ошақта
түратын жөне өндірісте жүмыс істемейтін ... ... ... СД ... ... үшін ... ... табелъдпс мүлкі
қүрамында: термометр — 5 дана; макта-дөке тащыштары, шүғыл ... ... жөне есеп ...... ... ... сәйкес;
бір тәулікке; мақта дөке тампоны — 10 дана; aypy туралы хабарлама 20 ... ... ... өлшенетін хлоралин — 30 г-нан, лизол —
50 г-нан, қағаз, кнопкалар, ... бор, ... ... ... ... әр буын ... подъезд бойынша тексереді. Буын
командирі пөтерлерді бөліп береді де, өзі ... ... ... ... 5%-дық лизол ерітіндісі бар канистра, гидропульт немесе автомакс,
70%-дық спирті бар ыдыс, қорғаньпп бұркемелері үшін ... қабы ... ... ... жөне қайта тексеруі учаскідегі негізгі кірер ... ... ... соң ... ... ... ... не обаға қарсы костюм киеді.
Тексеру кезінде СД мүшелері ... ... ... қүрамын
аньщтайды, ата-анасыз қалған балалардың барлығын біледі, температураны
өлшеу мен ... ... ... ауруларды анықтайды, тұрғындарды шүғыл
сақтандыру есеп карточкасын, температура қағазын толтыруға, ... жөне aypy ... ... күту ... aypy ... ... жөне көшеде, үйде өзін үстау режіміне үйретеді.
Қайта тексеру белгіленген шаралардың ... ... және ... ... жүргізі-лёді. Ауырғандығы анықталған жағдайда СД жұқпа
ауруларыньщ ... ... ...... ... бас ... ысу, әлсіздік, көрудің бұзылуы, іш өту, қүсу, сондай-ақ тексеру
кезінде байқалған бет ... ... ... ... ... ... ... өңездер және т. б. сүйенеді.
СД анықталған ауруды пөтер мүмкіншілігімен пайда-лана отырып, уақытша
оқшаулау үшін шаралар жүргізеді (бөлек ... ... ... немесе жаймамен
оқшауланған бұрыш). Aypyra жеке төсек, сүлгі, ыдыс-аяк беріп, оларды жиі-
жиі залалсыздандырып отырады.
Аурулармен қатынаста ... ... ауыз ... ... екі ... сода
ерітіндісімен 1 пайыз сутегі асқын тотығымен немесе калий перманганатының
өлсізерітіндісіменемдейді.Бөлмедегі шыбьшдар мен ... да ... ... бөлінісін (қақырығын) аузы тығыз жабылатын ыдыска жинайды,
үстіне хлораминнщЗпайыз ерітшдісі ... ... ... қүяды. Дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, бөлме ішіне
ылғалды ... ... ... Аурумен карьш-қатынасқа түскен бір
пөтерде түрушы адамдарға жүмысқа шығуға, басқа пөтерлерге ... ... ... ... ... жұқпалы aypy!" деп
жазылады.
Тексеру кезіндеСД жүмысыньщ індетке қарсы режімін қатаң сақтауы ... ... aypy ... ... ... ... туса, онда сандружина
мүшесі арнайы киімді ауыстырып немесе оны ... ... ... ... Сандружина мүшесінің баяндауы бойынша, буын командирі aypy
туралы хабарламаны толтырады, ал оны ... ... ... жөне
диспетчер пунктіне, ал аурудың пөтеріне учаскелік бригада ... ... ... ... ... орындауын бақылауды
KCK белгіленген санитариялық өкілеттіадамдар жүзегеасырады, қайталап
тексеруді СД төулігіне 2 рет ... ... ... ... ... ... болған барлық
адамды дереу толық санитария-лык ... ... ... ... олар ... немесе арнайы оқшаулауда болады, оларды бақылау медбикеге
немесе СД мүшесіне жүктеледі. ... ... ... тұрғындардың
аты-жөні, тегі жазылған температура парақтары Ілінеді, оған күніне 2 ... ... ... ... ... ... ... < СП жеке қүрамы жүмысшылар
мен қызметкерлердің денсаулығы туралы ауызша сүрау жөне ... ... басы мен ... 3 рет дене ... ... жолымен және
нашар көңіл-күйге шағымдану болған ... ... ... ... ... ... жүргізілетін бірінші кезектегі іс-шаралар
қатарына дезинфекция, дератизация жүмыстарын үйымдастыру жатады.
Дезинфекция дегеніміз — сыртқы ортаның әр түрлі ... мен өр ... ... aypy ... жоюқұралдары ментөсілдері."Дезин-
фекция'* түсінігі үш бөлімді біріктіреді; дезинфекция — заласыздандыру,
дезинсекция — жүкпалы ауруларды тасушы, ... ... ... ... ... ... ... кеміргіштерді жою.
Залалсыздандыру мақсатына байланысты алдын алу, ағымдағы, қорытынды
(ағымдағы жөне қорытынды дезинфекция ... ... ... ... алу дезинфекциясы қоғамдық орындарда: асхана, монша, кір
жуу, ... ... жөне т.б ... ... түрде залалсыздандыру
жолымен жергілікті жерлерді сауықтыру жөне ... ... ... ... ... ... бар-жоқтығына қарамай, алдын алу мақсатында
жүргізіледі.
Бүған бөлмені желдету, ылғалды тазалау, cy тартқыш ... ... суын ... және ... сүтті пастеризациялау жөне
кайнату,дөрет-ханаларды залалсыздандыру, жеке гигиена ережелерін ... ... жөне т.б. ... ... ... ... онда
ошақтық дезинфекция жасалады. Қай ... ... ... ол:
ағымдағы жөне қорытынды болып бөлінеді. Ағымдағы дезинфекцияны ... ... ... ... үйде aypy ... ... бөлінгеннен кейін дереу жою үшін жүргізіледі, ол үшін ... ... ... ... заттарын залал-
сыздандырады, еден, қабырға, кереует, ... ... ... ерітіндімен жуады. Ағымдағы дезинфекцияның мақсаты —
жұқпаның таралуы-ның ... алу. ... ... ... ... ... ... көшірген, ауруханаға орналастырған соң,
айыққаннан ... ... ... ... Оның ...... төсек, бөлме заттарындағы жұқпалы aypy ... ... ... механикалық, физика-лык және химиялық болып
бөлінеді. Механикалық құрал-дар — Бұл бөлмені ылғалды тазалау, ... ... іш ... жуу, қолды, денені жуу. Ол тек ... ... ... ... ... ... aypy ... ішнара ғана жойылады және
толық залалсыздандыру камтамасыз ... ... ... от, ыстық aya, қайнаған cy,
сумен қанықтырғыш бу, ультра-күлгін ... ... ... ... әр ... ... мен қоршаған орта
заттарьшьщ беткі қабаты мен ішіндегі, сондай-ақ өр түрлі ... ... ... жөне т.б.) қоздырғыштарды жойып жіберетін (катерлі) өр түрлі
химиялық заттарды ... ... ... ... ... ... өр ... сілтілер мен кышкылдар, құрамынд оттек бар препараттар,
сутек ... ... (0,5—6 ... ерітінді түріндегі); пластмасса ... ... ... стерилизациялау үшін 0,05—0,1 пайызғадезоксон
1 ерітіндісіқолданылады.
Дератизация және ... ... алу ... мен жою ... ... ошақтарды залалсыздандыру үшін залал-сыздандыратын зат түріне
байланыстыөр түрлі төсілдер қолданылады. Тұрғын ... 0,2 ... ... ... ... дезинфекцияланады, өңдеуді пөтердің
кірер есігінен ... ... ... ... өсіресе aypy жатқан
бөлмені ерекше өңдейді. Өңдеуүпгін 0,2—1,3%-дык хлорамин ерітіндісін
қолдануға ... Aypy ... ... ... ... ... ... қолданады (бөлініс көлеміне карай пре-параттьщ ... ... ... ... кезде еркін оттегі мен хлорды бөліл
шығарады, Бұл микробты клетканы ... ... іш ... ... ерітіндісіне салады, сондай-ақ сутек тотығы, лизол, сода жөне ... ... ... қоқысты шелекке жинап, оған дезинфекциялаушы
ерітінді күяды.
Жүмыста колданылатын препараттар мен ... ... ... берікчйЙ (кейбіреулеріне карсы дезинфекция ... ... ... беттің ластануы дөрежесі мен сипаттамасы
ескеріледі. Оның тікелей ... ... ... жуу ... ... ... 1 м2 залалданған ауданға дұрыс жүмсаудың
маңызызор. Өңделген беттегі ... ... ... белгілі бір уақыт
өткенсоңөледі.
Ылғалды дезинфекциялау ... ... ... жөне ... ... ... ... дезинфекциялаушы ерітінді
қүйылатын резервуардан, aya сорғыштан жөне үшьшда екі ... ... ... ... бар ... ... 1 сағ ... онымен
150—200 м2 ауданды өңдеуге болады. Автомакс сыйымдылығы — 8 литр, резервуар
ішіндегі ерітінді 5—7 ... ... ... — иық баулары көмегімен
жүмысшы ... ... ... ... ... ... бөліктерден тұрады: металл корпус, түтқасы бар ... ... ... жең ... ... бар), ... клапан, тірек
аяқтары. Аппарат шелектен дезинфекциялаушы ерітіндіні сорып ... ... ... тірек аяқтарына қойылады. Осы қалыпта ... ... ... ... ... ... ... ауамен желдетеді жөне
сүртеді, кұрғақ жерде сақтайды.
Ылғалды ... ... ... ... нүсқаушы жүмыс киім-
кешегін немесе комбинезоң, оның ... ... ... ... халат сыртына брезент немесе
резина алжапқыш ... ... ... ... көзілдіріктері немесе
медициналык қалпақ киеді. Бірқатар жағдайларда газтүмылдырықтар қолданылады
(дезинфекциялаушы ... ... ... болса). Дезинфекция
жүмысын жүргізген кезде ac-cy ішуге және ... ... ... ... ... ... жұқпа ерекшелігіне байланысты дезинфекциялаушы
күралдардың қажетті мөлшері анықталады. ДезерітіндІЕіі төбе, кабырға, еден
және ауаға ... ал ... ... ... ... ... ... Заттарды
дезинфекциялау алдында дезинфекциялаушы ерітіндімен залалсыздануы (лизолдың
5 пайыз ... ... ... ... ... ... ... жеткізу үшін арнайы авто мобиль бөлінеді. ... алып ... ... төбе жөне еден ... ... дезинфекция үшін заттарды, пәтерлік ошаққа кірмеген СД мүшесі
қабылдайды. Оның ... ... ... ... аппаратураларды
беру, ошақтағы жүмыс аяқталғаннан кейін жеке қүрамның қорғаныш киімдерін 2
пайыз хлорамин ерітіндісімен гидропульт ... ... ... ... ... ... ... капты басқа капқа ауыстырады, содан кейін
оны пломбылайды, таңба салады да, машинаға ... ... ... ... залалдану қаупінің болуы жөне жеке
қауіпсіздік шараларың үздіксіз сақтаумен қабаттаса ... Жеке ... ... ... ... орындау: колды үнемі залал-
сыздандыру, теріні күту, киімдерді, жеке қорғаныш құралдарын таза ... ... ... ... ... жүмысы кезінде обага қарсы костюм киіледі, оны кию мен шешуде ... ... ... іш ... ... етік, медициналық халат,
қалпақша не үшкіл орамалды, ... ... ... обаға қарсы халатты
киеді, бұркеменің сыртынан — мақта-дәкеден жасалған таңғыш пен ... ... ... оң ... сүлгі қыстырылады.
Обаға қарсы костюмді төмендегі төртіппен ... ... алу, ... ... ... ... ... малынған тампонмен
(әрбір етік жеке тампонмен) сүртіледі, екі колмен алға, ... ... ... көзілдірік, мақта-дөке таңғыш (бетті сыртқы ... ... ... ... белбеудің, халат жөне жеңнің баулары
(қолғаптың жоғары шеттері түсіріліп) сьфтқы жағы ішке ... ... ... ... капюшон немесе орамал (барлық үштары ... ... ... ... ... ... ерітіндіде
тексеріле отырып) шешіледі, тағы да етіктер ерітіндісі бар бакта жуылады
да, қол тшізбей лактырылады. Шешінудің ... ... ... жөне содан
кейін қолғап киілген қол дезин-фекциялаушы ерітіндіде жуылады, ал шешілген
заттар ерітіндіге салынады (лизолдың 3 ... ... 1:1000 ... көзілдірік үшін — 70 пайыз спирт). Костюмдерді шешкеннен кейін
СД ... ... ... ... шыққанннан кейін СД мүшесінің
қорғаныш киімі дезинфекциялаушы ерітіндімен өңделеді, ошақтағы жүмыстан
кейін СД ... өзі ... ... ... өтуі ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кентау экскаватор зауытының модернизациядан өткен механикалық цехті электр энергиясымен жабдықтау36 бет
Автоматтар теориясы5 бет
Екінші классты баспақты статикалық динамикалық жобалау8 бет
Жылжымалы үтірлі сандарды бөлу операциясын орындайтын басқарушы автомат жобалау6 бет
Оқушылардың оқуға қабілеттілігі мен есте сақтау процесінің психологиялық негіздері62 бет
Тамақ өнімдерін құйып жабатын және буып-түйетін машиналар мен автоматтар6 бет
Шөлмектерге қоймалжың-сұйық өнiмдердi құйып жабатын автоматтар4 бет
Құрылыс машиналары мен механизмдерінің және көмекші өндіріс жұмыстарының есебі.11 бет
"Дәннің құрылымы мен оның анатомиялық бөліктерінің микроқұрылымының технологиялық маңызы"9 бет
Автоматтың бөліктері мен механизмдерінің оқтау және ату кезіндегі жұмысы3 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь