Алматы облысындағы бөлістіретін темір-жолдық мүнай базасына арналған инвестициялық жобаның анализі


Қазақстан Республикасы пайдалы қазбалар қорына, квалификацияланған мамандарға және сонымен қоса айтарлықтай өндіріс потенциалына ие.
Қазірде қазақстандық экономиканың даму кезеңінде өндірістік кәсіпорындар инфрақұрылымынжәне өнімін кеңейтуде қаражаттың жетіспеушілігінен мүмкіндігі жоқ. Сондықтан жылу-энергетика және минералды-шикізат кешені тәрізді стратегиялық маңызы бар обьектілерге инвестиция тарту қажеттілігі туып отыр. Мұнай-газ өңцейтін кәсіпорындардың өнімін кеңейту үшін кететін қаражат көлемі өте үлкен, бұл тіптен ірі инвесторлар үшін де ауырға соғады. Сондықтан кез келген инвест жобаны деталді және терең анализдеу керек.
Бұл курстық жүмыс Алматы облысындағы бөлістіретін темір-жолдық мүнай базасына арналған инвестициялық жобаның анализ! үсынылған.
іс - әрекет сұрактары қаралған.
Зерттеу мақсаты барлық критерилер бойьшша ұсынылған инвест жобаның
рентабелділігін анықтау,оның құрылыс мақсатын және техника экономикалық негіздемесін жүргізу.
Зертгеу обьектісі Алматы облысындағы бөлістіретін су темір-жол мұнай базасы.
Зерттеупәні- инвестиция - бұл кәсіпорын активтеріне ұзақ мерзімдік салымдар.
Инвестиция тек кәсіпорын болашағы үшін ғана емес, ел экономикасы үшін де манызды. Оның көмегімен өндірістік және өндірістік емес салалардың өнімін кеңейтуге болады, шаруашылық субъектілерінің материалды - техникалық базасы нығаяды. Мұның өзі кәсіпорындарға өндіріс көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді, жұмысшылардың жұмысы және тұрмысы жақсарады.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе
Қазақстан Республикасы пайдалы қазбалар қорына, квалификацияланған
мамандарға және сонымен қоса айтарлықтай өндіріс потенциалына ие.
Қазірде қазақстандық экономиканың даму кезеңінде өндірістік кәсіпорындар
инфрақұрылымынжәне өнімін кеңейтуде қаражаттың жетіспеушілігінен мүмкіндігі
жоқ. Сондықтан жылу-энергетика және минералды-шикізат кешені тәрізді
стратегиялық маңызы бар обьектілерге инвестиция тарту қажеттілігі туып
отыр. Мұнай-газ өңцейтін кәсіпорындардың өнімін кеңейту үшін кететін
қаражат көлемі өте үлкен, бұл тіптен ірі инвесторлар үшін де ауырға соғады.
Сондықтан кез келген инвест жобаны деталді және терең анализдеу керек.
Бұл курстық жүмыс Алматы облысындағы бөлістіретін темір-жолдық мүнай
базасына арналған инвестициялық жобаның анализ! үсынылған.
іс - әрекет сұрактары қаралған.
Зерттеу мақсаты барлық критерилер бойьшша ұсынылған инвест жобаның

рентабелділігін анықтау,оның құрылыс мақсатын және техника экономикалық
негіздемесін жүргізу.
Зертгеу обьектісі Алматы облысындағы бөлістіретін су темір-жол мұнай
базасы.
Зерттеупәні- инвестиция - бұл кәсіпорын активтеріне ұзақ мерзімдік
салымдар.
Инвестиция тек кәсіпорын болашағы үшін ғана емес, ел экономикасы үшін де
манызды. Оның көмегімен өндірістік және өндірістік емес салалардың өнімін
кеңейтуге болады, шаруашылық субъектілерінің материалды - техникалық базасы
нығаяды. Мұның өзі кәсіпорындарға өндіріс көлемін ұлғайтуға мүмкіндік
береді, жұмысшылардың жұмысы және тұрмысы жақсарады.

Д тапсырмасы
АЗС жөне мұнай базасының құрылысына және эксплуатациясына арналған инвест
жобаның анализі
Вертикальді интегралданған мұнай компаниясы өзінің іс-әрекет жасайтын
аумағын ұлғайтып, әртүрлі мұнай өнімдерін және шикі мұнайды сақтап, пайдаға
асыруды жоспарлайды.Бұл бағдарламаны іске асыру үшін мұнай базасын және АЗС
сәйкес обьектілер кешенінің құрылысын бастау қажет(резервуар паркі, төгу
құю эстакадасы, бензоколонка, алаңдық құрылыстар және басқа да ірі
обьектілер).
Осы мақсатпен белгілі процентпен және көрсетілген мерзім ішінде инвест
жобаны орындау үшін шетел инвестициясы тартылды.
Курстықжүмыстыңмақсаты барлық критерилер бойынша рентабелділігін анықтау,
техника экономикалық негіздеме жүргізу.
Курстық жұмыстың берілгені:
___________________________________ ___________________________________ ______
__________________________Таблица 1__________________
Резервуард ^.____________________Соның ішінде____________________
хг ыхг\ - айналым
Үлестік күрделі қаржы т-™- т- г
г-
№ ФИО НОМИН.СЫИ
көлемі,мьщ.тгУмың.м3 ^^ ҚҮРал-жабдық, Басқа да шығындар,
ЫМДЫЛЫҒЫ 3
МЫҢ. ТГ МЫҢ. ТГ
МЫҢ. ТГ
_______________________мың.
м3_________________________________ ___________________________________ ______
______
, г^ * ъ-к сп ол имл 4544
33659$тыс. м3~ 1981,0________2068,0____________495 ,0_______
4 СонабаевК.Б 5,0 и 3,0 144,0 4544
33659$тыс. мЧ 1753,0 \ 2352,0 \ 439,0 --
-------
СЗбьскт _
„ Резервуарлар Барлық күрделі Обьектінің орналасу
Пайыз мөлшері Мұнай базасының түрі
саны, дана қаржы.мың $ аймағы "^
. . % (тип)
_________;_________________________ __________________мерзімі,жыл______ ______
________________ч '_______________
.
8-бенз. 1346,4 А ,.
„ п Бөлістіретін
су-темір
4-------—:-----------------,--'---- ----- Алматы облысы
7 13 „ ,.
6 -дт
______605,9________________________ __________________________________ж олдагы
мүнаи базасы______
Ескерту:алаңдық құрылыстар, мұнай базасы, негізгі және аралық айдау
станциялары құрылысына кеткен барлық шығындар есептелген.

МБтүрі Соныңішінде
қмж,$ Құрал-жабдық, $ Басқа да шығындар, $
Бензин үшін 14674,1 15318,5 3666,6
Жанармай үшін12985,2 17422,2 3251,8
Разряд 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Тарифтік
коэффициент 2,0 2,4 2,69 3,02 3,39 3,81 4,28 4,8 5,16 5,54 5,95
6,4 6,87' 7,39 7,94 8,53 9,16 9,85 10,58 11,73 13,08

Айлық есеп көрсеткіші 2004 жылда - 925 тг.
Ең төменгі жалақы 2004 жылда - 5060 тг.
ҚР 1996 жылдагы экономиканың барлық салаларындағы жүмысшыларга ортақ
тарифтік тор
Барлық жұмыс капитал салымдарынан басталады.

хгтг- 1 2 3 4 5
6 7_І № Көрсеткішаты
Барлығы І г
жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл
1 МКнегізгНс^әрекетген

2? ^ ш^ ^ 1ВД Іад 120 593Д5 9 Капиталды
шығындар } 0 , ..
. д^
^ --І
v 1 5 * \У\^
Х^^^І ~
~ і ~
~ 1 5^'-'
(Бастапкы инвес-лар)
і ЖІлдықөндеукөлеш. 2?6
Жүк аиналымы млн.
' ; ' І 4 ҚҚСкөлемі15%
- 4,05 9,5 17,5 20,97 І 18,93 18
ҚҚС төлеуден кейінгі
I 5 табыс - 22,95 53,9 99,5
118,8 107,3 102 (7=1-6)
I
6 КаІ^%^т2ГЫ °'143 °'°78 °'°34 - -
- - Инвесторға%төлегеннен
пкеиштабыс (7=5-6)
! МОЗ-дан Бензин
386 !
8 көтерме „
_.,. \ с * жағармаи
260 І баға г
і
Баға Бензин 445 455 460 490,2 479,2
483,3 490,02 бөлікті жағармай 303,2 310
307,3 306,2 304,8 304,89 306,2 Жылдық 10
эксплуатациялық 0,5534 0,65 0,79 0,99 1,07
1,012 0,989 шығындар
1

Техника экономикалык мінездеме
Таблица 1 Техника экономикалык мінездеме

Таблица жалғасы 1

хр Іг 1 2 3
4 5 6
7 „ № КөрсеткшІ аты

Барлығы
жыл жыл жыл жыл жыл
жыл жыл
10.1 -Амортизация
0,132 10.2 - Энергошығындар
- 0,095 0,2 0,384
0,46 0,41 0,39 10.3 -ЖТК
0,26 10.4 -ЖТКалыптастау шығындары 10.5
- Ағымдағы жөндеу 0,0088 0,006 0,00312
- - -0,4814
0,574 0,676 0,86 0,9326
0,88 0,86 10.6 -Баска да (15% от 6) 0,072
0,0861 0,101 0,129 0,4
0,132 0,129 -Барлығы (6+7) 0,5534
0,06 0,77 0,989 1,07 1,012
0,989 - Үзілісті шығындар 0,0808 0,1871
0,304 0,513 0,6 0,542
0,519 2,746 - Тұракты шығындар
0,4726
3,308 и Жекелегенөзіндікқұн
_ ^ ^ ^ ^
^ ^ 2^
В том числе: _ бензин

' жағармай -
3,88 1,95 1,4 1,3
1,36 1,4 Салық салынатын табыс 12 (12 = 7-10-
МО МӨЗ -0,696 -0,59 -0,03 5,91
7,06 6,4 6,34 сатып алу бағасы)
Корпоративтік салық 13 занды тулғалардан 0,209
0,177 0,009 1,773 2,12
1,92 1,902 30%=0,3 14 Салықтьітөлегеннен _0
_0 _0
, кеишптабыс(14=12-13) ,. МБ төлейтін дивидендтер
7 (15-10%1)
" " " '
^'У 15° :

Таблица жалгасы
1__________________________________ ___________________________________ ______
___
_^I-; Іi 2
I3 I4 I5
I6I 7ГТ
№ Көрсеткіш аты •

Барлығы
______________
ЖЫЛ____ЖЫЛ__________ЖЫЛ__________ЖЫ Л___________ЖЫД___________ЖЫЛ______ _____Ж
ЫЛ_____________________
БҚ салық (дивидендтер)
16 (16= 15% 15тен), - -
- 1,75 2,085 1,89
1,8
17 ^^Т^** -0,905 -0,7667 -0,039
2,387 2,85 2,59 2,64
_____________(1=14-
10,)_______________________________ ___________________________________ ______
____________________
Жер қойнауын пайдаланушылардың
18 ақшаағымы -1,873 -1,235
-0,16667 2,519 2,982 2,72 2,77
(18=17-2+10.1)
ТазаI 13% ~ -1,65 -2,617 -2,733
-1,193 0,427 1,727 2,897
19 ағымдағы 23%________-1,5 -2,315
-2,405 -1,307 -0,247 0,536
1,184______________
ҚҰ11 33% -1,408 -2,108 -2,818
-2,018 -1,308 -0,828 -0,468
Инфляция индексіне
20 есептелмеген ішкі пайда - -
- - 19,3 26,9
30,2 ____________нормасы,
%__________________________________ ___________________________________ ______
_________________
_, Үстеме табысқа салық
10
ал 1 „,
- - -
- - 1о
Зи ____________ставкасы,
%__________________________________ ___________________________________ ______
_________________
22 Талданбаған үстеме табысқа салынған салық
соммасы -
0,47 0,792
___________(22=
17*21100)_________________________ ___________________________________ ______
_________________________
МБ таза қалдық пайдасы
23 (23=17-22) -0,905 -0,767
-0,039 2,387 2,85 2,12
1,85

Таблица жалғасы 1
хгтг- 12345 6
7 „ № КөрсеткшІ аты

Барлығы жыл
жыл жыл жыл жыл жыл
жыл
Эр данаға шаққандағы 24 бөлшекпайда -
-11,28 -0,247 8,65 8,64
7,1 6,56 19,423 (24=233) 25 Өзін
өзі ақтау мерзімі
Токрасч= 4,4 жыл = 4 жыл 3 ай КСдың экономикалық 26
тиімділігі - - -
1,29 1,53 1,4 1,42
(26=182) Әрбір дана өнімнің 27 рентабелділігі
- -116 -5,1 240,3 260
209 190 (27=2411*100) „ Сату
рентабелділігі _„ _
. . . _ (28=231*100)
" ' '
' '

Ай Бөлім Максим. Ж^н * МБ ағым МӨ Остаток НП в
резервуаре 1 58* 30% =17,4 58-17,4 = 40,6 40,6 1
2 40,6* 30% =12,18 40,6-12,18 = 28,42 28,42 3 28,42* 40% =11, 4
28,42-11,4=17,05 17,05 20 000 м3 МӨ ағымы МБ (17,05 + 20 = 37,05) 1 37,05 *
30% = 11,1 37,05 - 11,1 =25,94 25,94 2 2 25,94 * 30% = 7,8
25,94-7,8 = 18,15 18,15 3 18,15* 30% = 5,45 18,18-5,45 = 12,71
12,71 20 000 м3 МӨ ағымы МБ (12,71 + 20 = 32,71) 1 32,71* 30% = 9,81
32,71-9,81=22,9 22,9 3 2 22,9* 30% = 6,9 22,9-6,9=16
16 3 16* 30% = 4,8 16-4,8 = 11,2 11,2
2. Бір жылдағы максималды жүк айналымының есебі
Резервуардың жалпы көлемі (бензин және диз. жанармай) = 58 мың м3. Оның
ішінде:бензин: 8 резервуар, әрқайсысының сыйымдылығы 5 мын м.3 = 40 мың м3.
Жанармай: 6 резервуар, әрқайсысының сыйымдылығы 3 мың м.3 = 18 мын м3.
Осылайша 40000 + 18000 =58000.
Таблица 2.1 Максималды жүк айналымының есебі.(бөлім)
МБдан МӨ жалпы ағымы = (Жалпы ағымы + бір айға ағым + 3 айға ағым) - МӨ
резервуардағы қалдығы = = (58 000 м3 + 20 000 м3+ 20 000 м3) -11 200 м3 =
98 000 м3- 11 200 м3 = 86 800 м3 Жалпы Жайн бір жылға = 86 800 м3 * 4 = 347
124 м3

№ Жүк айналымының көлемі • Жалпы Ж^н Жайн диз.ж. -
Жайн = Жайн1 * Кэ, көлемі бензин ~ 40%
Кэ = 0,85-0,95 60% жалпыдан
жалпыдан
1 Жайн = 0 - - -
2 Жайн2=80000*0,85 68000 40800 27200
3 Жайн3= 180 000* 0,88 158400 95040 63360
4 Жай„4= 300 000* 0,92 276 000 165 600 110400
5 Жайн5= 347 124* 0,95 329 767,8197 860,7131 907,1
6 Жайн6= 320 000* 0,93 297 600 178 560 119040
7 ЖайН7= 310 000* 0,91 282 100 169 260 112840

КСб= Срез"1* Үре,б.„= 33 659.2 *5 * 8 = 1.35 млн. $ КСдж= Срез.д,6™ *
Үрез.дж.^ 33 659.2 *3 * 6 = 0,61 млн. $ КС = 1,35+ 0,61 = 1,96
Срез. - 1 000 м резервуар құрылысына кеткен КС бөлшек нормасы
С бел __ ~( бел , -ч бел , -І бел печ.
^смп ' '-'об ' ^.пп
бел І г\г\г\ . ,3 І.
І
'рез.
Таблица 2.3 МӨЗ - ға кететін ақша соммасының көлемі
№ МӨЗ-ға кететін ақша соммасы Млн. $
"~ Жайн ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Алматы облысында 2007-2011 жылдарға арналған туризм даму бағдарламасының анализі
Инвестициялық жобаның тиімділігін бағалау әдістері
Инвестициялық жобаның қаржыландыру қайнар көздері
Қызылорда облысындағы мұнай өндіріс орындары
Инвестициялық жобаның түсінігі және оны бағалау әдістері
Алматы облысындағы өсірілетін балықтың түрлері
Инвестициялық жобаның экономикалық мәні және оның мәселелері
Диспетчердің теміржолдық вокзалдардағы жолдық билеттерді шапшаң дайындауға арналған АЖ жетілдіру
Алматы облысындағы түйе сүтiнiң физико-химиялық қасиеттерi
Мұнай- газ өндіру кәсіпорындарының инвестициялық қызметі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь