Delphi 7 ортасы


Кіріспе
1. IDE Delphi 7
1.1. Delphi 7 басты терезесі
1.1.1. Құрал саймандар панелі
1.1.2. Компоненттер палитрасы
1.2. Форма құрастыру терезесі
1.2.1. Жаңа форманы ашу
1.2.2. Форманы ашу
1.2.3. Формадан текстік редакторға
көшу және керісінше
1.2.4. Программада форма құрудың әдісі
1.2.5. Форманы текст күйінде көрсету
1.2.6. Форманың қасиеттерін өзгерту
1.2.7. Формаға компоненттер орналастыру
және оның қасиеттерін өзгерту
1.2.8. Формадағы компонентті жою
және оны буферге көшіру
1.2.9. Форманы жою және жабу
1.2.10. Форма құрастырушының локальді мәзірі
1.3. Delphi қосымшасын баспаға шығару
1.3.1. Форманы баспаға шығару
1.3.2. Printer объектісіне енуге рұқсат
1.3.3. Тексті баспаға шығару
1.4. Object Inspector
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Бұл программалық сұлбада программалаушыға ең керекті ақпараттар ықшамды түрде көрсетілген.Delphi программалаушыға ең ыңғайлы программалау ортасы болып табылады. Бірақ ”программалау ортасы ” термині қазіргі уақытта қолданылмаса да, оны логикалық байланыс болу үшін, Delphi- Borland Pascal деп атайық. Windows операциялық жүйесінің(ОЖ) шығуына байланысты программалаушылардың алдында үлкен жұмыс тұрды. Ол программаның логикалық бөлімін баяндау ғана емес және операциялық жүйе мен интерфейсті біріктіру. Осыған байланысты “пограмма ” термині біртіндеп жаңа ”проект ” терминімен ауыстырылды. Ал орындалатын проект файлы ”қосымша” деп аталатын болды. Әрине, осыған байланысты, ”программалау ортасы да ” осындай өзгерушілікке ұшырады. Она превратилось в мощное средство разработки приложения- IDE(Integrated Development Environment- интегрированная среда разработки) .
IDE Delphi мен пограммалаушының арасында диалогты ұйымдастыру үшін пайдаланылады. Ол жұмысты ыңғайлы ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Интерфейсті құру, программа кодын жазу, компиляция және т.б. сол сияқты проектерді құру осы iDE ортасында жүреді. Оның түрі 1.1. суретінде көрсетілген және де ол IDE ортасында жұмыс істеушіге байланысты. Басында экранға 5 терезе шығады:
• Басты терезе;
• Кодты редактілеу терезесі;
• Формаларды құрастыру терезесі;
• Объектілер инспекторы;
• Дерево объектілері;
Delphi- дің барлық терезелерінің орнын ауыстыруға, формаларын өзгертуге, экран бетінен алып тастауға болады. Бірақ бұл операцияларды Delphi- дің бмиасты терезесімен істеуге болмайды. Өйткені, егер, бұл операциялар орныдалса, онда жұмыс істеп отырған Delphi ортасы жабылып қалады. Жоғарыда айтылған терезелерден тағы да басқа терезелер шығаруға болады. Мысалы, Project Manager( проект менеджері), Watch list және т.б.
1. Константин Суворов Александрович, Черемных Михаил Николаевич. Справочник Delphi Базовые классы. Санкт- Петербург ”БХВ-Петербург” 2004.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
МАЗМҰНЫ:

Кіріспе

1. IDE Delphi 7
1. Delphi 7 басты терезесі
1. Құрал саймандар панелі
2. Компоненттер палитрасы
2. Форма құрастыру терезесі
1. Жаңа форманы ашу
2. Форманы ашу
3. Формадан текстік редакторға
көшу және керісінше
4. Программада форма құрудың әдісі
5. Форманы текст күйінде көрсету
6. Форманың қасиеттерін өзгерту
7. Формаға компоненттер орналастыру
және оның қасиеттерін өзгерту
8. Формадағы компонентті жою
және оны буферге көшіру
9. Форманы жою және жабу
10. Форма құрастырушының локальді мәзірі
3. Delphi қосымшасын баспаға шығару
1. Форманы баспаға шығару
2. Printer объектісіне енуге рұқсат
3. Тексті баспаға шығару
4. Object Inspector
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Бұл программалық сұлбада программалаушыға ең керекті ақпараттар ықшамды
түрде көрсетілген.Delphi программалаушыға ең ыңғайлы программалау ортасы
болып табылады. Бірақ ”программалау ортасы ” термині қазіргі уақытта
қолданылмаса да, оны логикалық байланыс болу үшін, Delphi- Borland Pascal
деп атайық. Windows операциялық жүйесінің(ОЖ) шығуына байланысты
программалаушылардың алдында үлкен жұмыс тұрды. Ол программаның логикалық
бөлімін баяндау ғана емес және операциялық жүйе мен интерфейсті біріктіру.
Осыған байланысты “пограмма ” термині біртіндеп жаңа ”проект ” терминімен
ауыстырылды. Ал орындалатын проект файлы ”қосымша” деп аталатын болды.
Әрине, осыған байланысты, ”программалау ортасы да ” осындай өзгерушілікке
ұшырады. Она превратилось в мощное средство разработки приложения-
IDE(Integrated Development Environment- интегрированная среда разработки) .

Delphi- ді программалық сұлба ретінде қарастыру
1. IDE Delphi 7(Integrated Development Environment)
IDE Delphi мен пограммалаушының арасында диалогты ұйымдастыру үшін
пайдаланылады. Ол жұмысты ыңғайлы ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Интерфейсті құру, программа кодын жазу, компиляция және т.б. сол сияқты
проектерді құру осы iDE ортасында жүреді. Оның түрі 1.1. суретінде
көрсетілген және де ол IDE ортасында жұмыс істеушіге байланысты. Басында
экранға 5 терезе шығады:
• Басты терезе;
• Кодты редактілеу терезесі;
• Формаларды құрастыру терезесі;
• Объектілер инспекторы;
• Дерево объектілері;
Delphi- дің барлық терезелерінің орнын ауыстыруға, формаларын өзгертуге,
экран бетінен алып тастауға болады. Бірақ бұл операцияларды Delphi- дің
бмиасты терезесімен істеуге болмайды. Өйткені, егер, бұл операциялар
орныдалса, онда жұмыс істеп отырған Delphi ортасы жабылып қалады. Жоғарыда
айтылған терезелерден тағы да басқа терезелер шығаруға болады. Мысалы,
Project Manager( проект менеджері), Watch list және т.б.
1. Delphi 7 басты терезесі
Басты терезенің құрамына мыналар кіреді:
• Басты мәзір;
• Құрал–саймандар панелі;
• Компоненттер палитрасы;
Басты меню Delphi- дің функцияларына кіру үшін қолданылады. Басты менюдің
мазмұны мен оның элементтері не үшін қолданылатыны әлі де алдыда айтылады.

1. Құрал-саймандар панелі
Басты терезенің сол жақ бөлігінің басты менюдің астыңғы жағында құрал-
саймандар панелі орналасқан. Бұл панел жиі қолданылатын Delphi
функцияларына тез іру үшін қолданылады және сәйкесінше меню жолдарын
қайталайды.
Delphi 7 барлығы 6 құрал-саймандар панелі бар:
• Standard( стандартты);
• View( қарап шығу);
• Debug( отладка);
• Custom( қолданушы);
• Desktops( жұмыс үстелінің ортасы);
• Internet( интернет);
Бұлардың контестік меню арқылы кез келген панел атының жанына флажок
қойып, оны орнатуға және алып тастауға болады. ( сурет 1.2)
• Құрал- саймандар панелінің Standard бөлімі келесі батырмаларды қамтиды:
New Items( жаңа)- объектілер қоймасын ашады;
Open(ашу)- файлдарды ашу диалогты терезесін шақырады( үнсіз келісім бойынша
кеңейтілуі *.pas файлдарын ашады). Оң жақтағы стрелканы басқанда, соңғы
шақырылған файлдар тізімі ашылады;
Save( сақтау)- кеңейтілуі *.pas файлына программалық текст модулін
сақтайды;

Save all( бәрін сақтау)- ашылған барлық файлдарды сақтайды;

Open Project( проекті ашу)- кеңейтілуі *.pas немесе *.bpg типті файлдарды
ашу диалогты терезесін шақырады;

Add file to project( файлды проектке қосу)- ағымдағы проектке модулді қосу
үшін кеңейтілуі *.pas файлдарды ашу диалогты терезесі шақырылады;
Remove file from project( проекттен файлды өшіру)- ағымдағы проекттен
модулді өшіру үшін қолданылатын диалогты терезені шақырады;
• View( қарап шығу):
View Unit (модульді көру)-ағымдағы проекттегі модульді көру үшін арналған
диалогты терезені ашады;
View form (форманы көру)- ағымдағы проекттен форманы көру үшін арналған
диалогты терезені ашады;
Toggle Form Unit (переключить)- алдыңғы орынға ағымдағы модулдің текстін
немесе оның формасын шығарады;

New form (форма қосу)- ағымдағы проектке форма қосады;

• Debug( отладка):
Run (отладка)- ағымдағы проектті орындауға жібереді. Оң жақтағы стрелканы
басқанда, ағымдағы проектте орындалып жатқан файлдың аты және оның толық
жолы көрсетіледі;
Pause (үзіліс)- бұл батырманы басқанда, проектің орындалуын уақытша
тоқтатады және CPU процессорының регистрлерін көру үшін арналған терезе
ашылады;
Trace into (послеживать внутри)- доступна в режиме отладки. Сатылап орындау
процесінде процедураға кіру мүмкіндігін береді.
Step over (сатылап орынаду)- доступна в режиме отладки. Сатылап орындау
программасын іске қосады.
Custom (қолданушы):
Программалаушының қалауы бойынша барлық қосымша батырмаларды құрал–
саймандар панеліне орналастыру үшін арналған панель. Бастапқыда бұл панелде
бір‐ ақ батырма орналасады. Ол‐ Help contents. Delphi туралы анықтама
беретін терезені шақырады.
• Desktops (жұмыс үстелінің ортасы).
Ашылатын тізім құрамында бұрын сақталған жұмыс үстелдерінің аттары
сақталады.
Save current desktop (ағымдағы жұмыс үстелін сақтау)- ағымдағы жұмыс
үстелін сақтау үшін арналған диалогты терезені шақырады.

Set runtime desktop (орындау режимінде жұмыс үстелін орнату)- отладка
режимі үшін құрал‐ саймандарды орнатуға арналған диалогты терезені
шақырады.

• Internet (интернет).
Бұл панелдің батырмалары:
New Web Snap Data Module;
New Web Snap Page Module;
New Web Snap Application;
Delphi құралдары туралы дәлірек, құрал‐ саймандар панелі көмегімен
шақырылатын Delphi- дің басты мәзірі туралы айтқанда айтып кетеміз.

Құрал‐ саймандар панелін ұйымдастыру үшін Customize диалогты терезесі
қолданылады. Ол құрал‐ саймандар панелінің контекстік мәзірі арқылы
шақырылады.
Бұл терезе 3 бөлімнен тұрады:
• Toolbars (құрал‐ саймандар панелі) ;
• Commands (батырмалар);
• Options (настройки);
Toolbars- вкладкасы контекстік мәзірі қызметін атқарады және құрал‐
саймандар бейнелеуішімен жұмыс істеу үшін арналған.

Commands- құрал‐ саймандар панеліндегі батырмалармен құмыс істеу үшін
арналған.

Все команды отображенные в диалоге настройки разбиты на категории, которые
в основном соответствует пунктам главного меню. Құрал‐ саймандар панеліне
батырмаларды қосу үшін, керекті батырманы желкесінен ұстап, диалогты
терезеден керекті панельге орнын ауыстырса болғаны. Өшіру үшін сол
операцияны кері бағытта орындаса жеткілікті.
Options- Құрал‐ саймандар панелінің параметрлерін ұ!ымдастыру үшін арналған
және де оның құрамына 2 параметр кіреді:
Show tool tips- показывает подсказки кнопок.
Show shortcut keys on tool tips- отображает “горячие “ кнопки в подсказках.

2. .Компоненттер палитрасы.
Басты терезенің бірінші бөлігінде Component Palette (компоненттер
палитрасы) орналасқан. Ол әртүрлі компоненттер қоймасы болып табылады.
Палитраның барлық компоненттері бір топқа топтастырылған және олар әртүрлі
беттерде орналасқан. Керекті закладкада тышқанның сол жақ батырмасын
бассақ, кез келген бетті таңдауымызға болады. Кез келген компонентті
таңдау үшін, сол жақ компоненттің үстіне тышқан курсорын апарып бір рет
бассақ жеткілікті.
Бастапқыда Delphi 7 іске қосқанда, палитра компоненттерінің құрамына
мыналар кіреді:
Standard (Стандартты)- басты компоненттерді құрайды;
Additional (Толықтырма)- қатты керекті емес компоненттерді құрайды;
Win 32- 32- разрядты windows компоненттерін құрайды;
System (Системалық)- системалық функцияларға кіру үшін қолданылатын
компоненттерді құрайды;
Data Access (Деректерге қатынас құру мүмкіндігі)- деректерге қатынас құру
мүмкіндігін беретін компоненттерді құрайды;
Data controls (Деректерді басқару)- дерекреді басқару үшін қолданылатын
компонентерді құрайды;
Db Express- Db Express‐ті қолдану арқылы деректер базасына кіру үшін
қолданылатын компонентерді құрайды;
Data Snap- көп сатылы деректер базасын құру үшін қолданылатын
компонентерді құрайды;
BDE- BDE- ді қолдану арқылы деректер базасына қоылу үшін қолданылатын
компонентерді құрайды;
ADO- ADO технологиясын қолдану арқылы деректер базасына қоылу үшін
қолданылатын компонентерді құрайды (Active X Data Objects);
Inter Base- Inter Base деректер базасымен жұмыс істеу үшін қолданылатын
компонентерді құрайды;
Web Services- SOAP технологиясы арқылы тұтынушылар үшін Web- қосымшасын
құру үшін қолданылатын компонентерді құрайды( Simple Object Access
Protocol);
Internet Express- Internet Express қосымшасын құру үшін қолданылатын
компонентерді құрайды;
Internet- Inetrenet үшін Web- серверлерін құру үшін қолданылатын
компонентерді құрайды;
Web Snap- Web- серверлік қосымшаларын құру үшін қолданылатын
компоненттерді құрайды;
Decision Cube- Мәліметтерді анализдеу компоненттерін құрайды;
Dialogs ( Диалогтар)- Windows стандартты диалогтарын құрайды;
Win 3.1- Windows 3.1 интерфейстік компоненттерін құрайды;
Samples (Мысалдар)- бұл парақ өз компоненттеріңді орналастыру үшін
арналған;
Active X- бұл парақ Active X компоненттерін орналастыру үшін арналған;
Rave- отчет құру үшін арналған компоненттерді құрайды;
Indy Clients, Indy Servers, Indy Intercepts, Indu I O Handlers, Indy Misc-
танымал интернет‐ протоклдарды қолдану арқылы серверлік және тұтынушылар
қосымшаларын құру үшін қолданылатын компоненттерді құрайды(TCP, HTTP, IMAP
және т.б.);
COM+ - COM технологиясын қолдану арқылы серверілк автоматизацияны құру
үшін арналған;
Inter Base Admin- СУБД Inter Base 6 үшін қолданылатын Inter Base Services
API компоненттерін құрайды;
IW Standard, IW Data, IW Client Side, IW Control- Web- ті құру үшін
арналған компоненттерді құрайды;
Servers (серверлер)- ортақ СОМ‐ серверлерімен жұмыс істеу үшін арналған
компоненттерді құрайды;

Палитраның контекстік мәзірі келесі операцияларды орындау мүмкіндігін
береді:
Tabs (переключить)- палитра компонентерін қосып ауыстыру мүмкіндігін
береді;
Show Hints (подсказки)- компоненттер аттарының подсказкаларын қосып
сөндіреді;
Hide (жасыру)- палитра компоненттерін жасырады;
Help (көмек)- палитра туралы анықтамасы бар терезені шығарады;
Properties (қасиеттері)- палитра компоненттерін өңдеу терезесін ашады;

Палитра компоненттерін өңдеу терезесі құрамына 2 тізім кіреді: сол
жағаында вкладка аты, ал оң жағынада таңдалған компоненттер аттары
жазылады. Тізімдер астынада батырмалар қатары орналасқан. Олардың атқару
қызметі қай тізімнің диалогты терезесімен жұмыс істеп отырғанға
байланысты. Батырмалар келесі әрекеттерді орындайды:
Add (қосу, қосындылау), Delete (өшіру), Rename (атын өзгерту)- тізімдегі
керекті вкладканың атын өзгерту;
Move UP (үстіге орнын ауыстыру), Move Down (астыға орнын ауыстыру)-
керекті вкладканың орнын ауыстыру;

Компоненттермен жұмыс істегенде келесі әрекеттерді қолдануға болады:
Hide (жасыру)- таңдалған компонентті жасыру;
Move UP (үстіге орнын ауыстыру), Move Down (астыға орнын ауыстыру)- тізім
бойынша таңдалған компоненттің орнын ауыстыру.

2. Форма құрастыру терезесі
Форма құрастыру проектіленіп отырған қосымшаның сыртқы түрін құрастыру
үшін арналған. Оның сырт түрі құрастырылатын қосымшаныкіндей болады. Форма
құрастыру терезесінде программалау тапсырмасы бұл терезенің керекті
параметрлер ішінде болады. Керекті компонентті формаға орналастыру үшін,
палитра компоненттері ауданына тышқанды апарып, оны бір рет шерту керек.
Содан кейін керекті форма орнына ораластыру керек. Бірақ оның сол жақ
жоғарғы бұрышы тышқанның курсоры орналасқан жерге барып орналасады.
Формада керекті компоненттің екі немесе одан да көп көшірмесін орналастыру
керек болса, онда палитра компонентінде орналасқан суретті таңдау
барысында Shift батырмасын қоса басу керек. Формалар қасиеттерін басқару
және оған компоненттерді орналастыру Object Inspector‐ді (Объектілер
инспекторын) қолдану арқылы жүзеге асады. Кейбір компоненттердің
қасиеттерін басқару үшін контекстік мәзірді қолдануға болады.

Edit (түзету)- аралық мәлімет жинақтауыш арқылы стандартты функциялармен
жұмыс істеу мүмкіндігін береді:
Select all (формадағы барлық компонентті ерекшелеу), Cut
(қиып алу), Copy (көшірмесін алу), Paste
(ығыстырып енгізу), Delete (өшіру), Undo (әрекетті аластау).
Control (басқару)- Bring to Front (бірінші орынға), Send to back (соңғы
орынға).
Position (Позициясы)- ерекшеленген объектілердің орналасуын қадағалайды.
Align to Grid (Тор бойынша түзету)- форманың тор сызықтары арқылы жақын
орналасқан компоненттердің орналасуын түзетеді.
Align (Түзету)- өзі аттас диалогты терезені шақырады. Бұл диалогты терезе
арқылы екі координат бойынша ерешеленген компоненттерді түзету
жүргізіледі: Horizontal (тігінен) және Vertical (көлденеңінен).
Компоненттер тігінен Right Sides (оң жақ) және Left Sides (сол жақ) арқылы
түзетілуі мүмкін. Және бағаны бойынша Tops (үстіңгі жиегі бойынша) және
Bottoms (астыңғы жиегі бойныша) түзетілуі мүмкін. Екеуіне ортақ түзету
енгізуге болады: Centers (компоненттер дәл ортасы бойынша), space equally
(екеуінің ортасына ортақ бірдей интервал беру), Center in window (терезе
ортасына). Егер бір‐ ақ координатты өзгерту керек болса, онда No Change
екпінді ету керек.

Size (мөлшері)- аттас терезені шақырады. Бұл диалогты терезе арқылы
ерекшеленген компоненттердің мөлшерін, көлемін және т.б. өзгертуге болады.
Width (жалпақтығы бойынша), height (биіктігі бойынша), Shrink to Smallest
(бүкіл компоненттердің өлшемін ерекшеленген ең кішкентайдіікіндей ету),
Grow to largest (бүкіл компоненттердің өлшемін ерекшеленген ең
үлкендікіндей ету), Width Height (екі өлешм бойынша). Егер біреуінің ғана
мөлшерін өзгерту керек болса, онда No Change екпінді ету керек.

Seale(масштабы)- бұл диалогты терезе форманың барлық компоненттерінің
масштабтарымен жұмыс істеу істеу үшін арналған. Оған 25...400% аралығындағы
масштабты беруге болады.

Tab Order(табуляция тәртібі)- табуляция тәртібін басқаратын диалогты
терезені шақырады.(сурет 1.18)
Табуляция тәртібі. Бұл тәртіп бойынша, егер TAB немесе SHIFT+TAB
батырмаларын басқанда өсім бойынша немесе керісінше активтендіреді.
Табуляция тәртібі тек терезе типті компоненттер үшін ғана орнатылады.
Бастапқыда бұл тәртіп комопнентте формалардың орналасу тәртібіне
байланысты орнатылады. Оны табуляция тәртібін басқаратын диалогты терезені
пайдалану арқылы ғана өзгертуге болады. Бұл диалогты терезенің құрамында
формада орналасқан терезе типті барлық компоненттердің тізімі болады.
Терезе типті емес компоненттер бейнеленбейді. Табуляйия тәртібін өзгерту
үшін, тізімнен керекті компонентті таңдаймыз да, тышқанның көмегімен
қажетті орынға апарып орналастырамыз.

Форма жобаның қосымша бөлігі, сондықтан ол модульде орналасады. Форма
мінездемелері (құрамы, өлшемі, түсі) ресурс файлдарында орналасады.
Файлдың аты форма модульдің атымен сәйкес, бірақ кеңейтілуі *.dsm. Файл
ішіндегі мәліметтерін форма құрастырушының локальді мәзірінің View as text
командасын пайдаланып көруге болады.
Жобаның құрамында бірнеше форма болуы мүмкін, сондықтан форма құрастырушы
әрбір ашылған формаға байланысты жеке- жеке терезе ашады.
Форма құрастырушы формақұрастырғанда келесі операцияларды жасай алады:
• Форманың қасиеттеріне бастапқы мәндерін береді;
• Формаға жаңадан компоненттерді қосады және алады;
• Форманың компоненттерінің қасиеттеріне, олардың өзара орналасуынан және
өлшемдерінен басқа, бастапқы мәндерін береді;

Creation Order (көрінбейтін компоненттер құру тәртібі)- құру тәртібі
бойынша визуалды емес компоненттерді құруды басқаратын диалогты терезені
шақырады. Визуалды емес компоненттер деп- қосымшаның орындалу барысында
формада бейнеленетін компоненттерді айтамыз (timer, table және т.б.).
Creation Order басқару бойынша Edit Tab Order диалогына ұқсас.

Add to Repository (объектілер архивіне қосу)- объектілер архивіне
формаларды қосу дилогты терезені шақырады. (сурет 1.19)
Forms(формалар) тізімінде барлық ашылған формалардың аттары бейнеленеді.
Ал объектілер архивіне ерекшеленген форма ғана қосылады. Енгізу алаңында
мыналар беріледі: Title(аты), Description( баяндалуы), Autor(авторы),
Page(форма орналасатын объектілер қоймасының беті). Форманың суретін
өзгерту үшін, Browse батырмасын қолдануға болады.

View as Text (текст түрінде)- форманы текстік баянаду түрінде көруге
болады.

Text DFM (DFM тексті)- форманың баяндалуы кеңейтілуі *.dfm ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Delphi ортасы
Delphi ортасы жайында
Delphi программалау ортасы туралы
Delphi программалау ортасы жайлы
Delphi ортасы туралы
Delphi ортасы туралы мағлұмат
Delphi программалау ортасы
Мәліметтер қоры. Delphi ортасы
Delphi ортасы туралы түсінік
Delphi бағдарламалау ортасы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь