Азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі мемлекеттік басқару жүйесіндегі ішкі істер органдары

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі құқықтық ұйымдастырушылық амалдарының ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1.Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі құқықтық ұйымдастырушылық амалдарының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
2.Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі басқа да құқық қорғау және мемлекеттік органдармен арақатынасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
2.1. Азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде ішкі істер органдарының заңдылықтың кепілі болуының мәселелері ... ... ... ... ... ... 46

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..55
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
Диплом тақырыбының өзектілігі азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі мемлекеттік басқару жүйесіндегі ішкі істер органдарының қызметінен тәжірибеден мысалдар келтіре отырып жан-жақты талдауында.
Қазақстан Республикасының тәуелсіздікке қол жеткізуі мемлекет алдында маңызды келелі міндеттерді алға тартуда. Бұл саладағы атқаруылуы тиіс шаралардың ауыр жүгі заң ғылымын, оның конституциялық құқықтағы адамзаттың құндылығын анықтайды. Осындай мазмұнды тарихи контекстен тыс, құқықтық мемлекет тұжырымыдамасының мәні мен мақсатының ерекше тұстарын түсіну, санаға сіңіру мүмкін емес. Аталған тарихи тәжірибені ескеру арқылы ғана ресми жарияланған құндылықтарды жүзеге асырудың ақиқат мәні мен шарттарын ұғынуға, Қазақстан Республикасындағы нақты жағдайларды және еліміздің құқықтық мемлекетке шын мәнінде жету мүмкіншіліктерін парасатты бағалауға болады. Тұлғалардың бостандығы мен құқықтары барлық мемлекеттердің Конституциясына, Декларациясына енгізіліп, ең негізгі ресми саясатқа айналды. Қазақстан Республикасының 1993-1995 жж. Конституциялары адамның бостандығы мен құқықтарына арнаулы бөлім беріліп, бұл мәселені жан-жақты дамыту, жақсарту өзінің мемлекеттік міндеті деп жариялады.
Адам құқығы — азаматтың басты игілігі. Қазіргі заманда өркениеттің басты жетістігі адам құқығы мен бостандығын нақты қалыптастыру болып табылса, барлық мемлекет оны қорғап, оған кепіл болуы тиіс. Осындай ізгілікті үрдістен тәуелсіз Қазақстан да шет қалып отырған жоқ.
Заң ғылымында адам құкығы, азамат құқығы, жеке тұлға құқығы деген ұғымдар бар. Оларға қысқаша түсінік берейік.
Адам кұқығы - табиғи құқық, табиғи бостандықтар субъектілері оған мемлекеттің ешқандай қатысы жоқ. Егерде ол табиғи құқықтарды мемлекет бекітсе онда ол адам сол мемлекеттің адамы болады.
Азамат құқығы — табиғи кұкықтар жинақталып, жүйеге келтіріліп мемлекеттің заңдарында, нормативтік актілерде көрсетіліп, мемлекеттің қорғауында болып адамдар сол қоғамның азаматы болу.
Тұлғаның құқығы - жеке адамның құзыреті, іс-әрекет жасау мүмкіншілігі. Оның шеңбері жеке тұлғаның саяси-қоғамдық, әлеуметтік, экономикалық мәртебесінің шеңберіне байланысты.
Адам құқықтарын бекiтуге, оларға кепiлдiк беру, қамтамасыз ету, қорғау және iске асыруға ұмтылыстың артуы құқықтық мемлекеттiң (қалыптасқан немесе ендi ғана қалыптасып келе жатқан) сипаты мен тегiне, оған тән басқару, реттеу және ықпал жасаудың құқықтық құралдарының басымдылықтарына, онда байқалып отырған гуманистiк бастаулардың, демократияландырудың күшеюiне, мемлекеттiк құрылымдардың халық бұқарасы үшiн ашықтығына байланысты. Құқықтық (немесе оны құруды аяқтап келе жатқан) мемлекет мәжбүрлеу және күш қолдану шараларын шектен тыс қолдана алмайды, өйткенi оның нәтижесi қолданылған тәсiлдерге барабар болып шығады.
Жақын болашақтағы міндет - жаңа ғасырдың мыңжылдық басындағы кезеңде басымдықтарды дамытудың жаңа перспективаларын есепке алып жүзеге асыру болып табылмақ.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы 1995ж.
2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Қодексі, 30.01.2001 ж.
3. «Ішкі істер органдары туралы» ҚР заңы, 21.12.1995 жыл.
4. ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заңы, 23.06.1999 ж.
5. Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы ҚР Заңы, 02.07.1998 ж.
6. ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы ҚР заңы, 23.01.2001 ж.
7. ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы ҚР Заңы, 24.03.1998 ж.
8. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау туралы ҚР Заңы, 30.10.2002 ж.
9. «Әскери жағдай туралы» ҚР Заңы 05.03.2003 ж.
10. «Төтенше жағдайлар туралы» ҚР Заңы 08.02.2003 ж.
11. «Кәмелетке толмағандардың арасындағы құқықбұзушылықтың алдын алу және жас балалардың қаңғыбастығын болдырмау туралы» ҚР Заңы 09.07.2004 ж.
12. «Алкоголизммен, наркоманиямен және токсикоманиямен ауыратын адамдарды мәжбүрлеп емдеу туралы» ҚР Заңы 07.04.1995 ж.
13. «Азаматтардың шағымдарын, ұсыныстарын және арыздарын қарастыру тәртібі туралы» ҚР Президентінің заң күші бар Жарлығы 9.06.1995 ж.
14. «Әділет органдары туралы» ҚР Заңы 18.03.2002 ж.
15. ҚР мемлекеттік қызметкерлердің ар-ождан Кодексі туралы ҚР Президентінің Жарлығы, 03.05.2005 ж.
16. «Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге азаматтардың қатысуы туралы» ҚР 2004 жылғы 9 шілде айындағы Заңы
17. Указ Президента Республики Казахстан от 23 апреля 2005 года № 1559 «Об утверждении Присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Казахстан».
18. Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2005 г.).
19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 1996 года № 1644 «Об утверждении Положения о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.11.2005 г.).
20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2003 года № 925 «Об утверждении Правил воинского учета военнообязанных и призывников в Республике Казахстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 08.12.03 г. № 1242; от 06.09.04 г. № 936; от 30.06.05 г. № 662; от 21.07.05 г. № 761).
21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2002 года N 97 «Об утверждении Правил выплаты единовременной компенсации в случае гибели (смерти) или увечья сотрудника органов внутренних дел Республики Казахстан в период исполнения им служебных обязанностей или служебного долга».
22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25.12.1996 года «О денежном содержании (заработной плате) военнослужащих Министерства обороны, органов национальной безопасности, сотрудников ОВД и работников финансовой полиции, отдельных категории лиц, не имеющих воинских и специальных званий» (с изменениями и дополнениями от 09.02.2005 года).
23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 74 «Об утверждении размеров базового должностного оклада и поправочного коэффициента» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.04.05 г. № 409).
24. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил о порядке выплаты денежной компенсации военнослужащим (за исключением военнослужащих срочной службы и курсантов военных (специальных) учебных заведении) для оплаты расходов на коммунальные услуги, за исключением центрального отопления в закрытых и обособленных военных городских, на пограничных заставах и в комендатурах» от 29.05.2002 года.
25. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 января 2001 года № 1 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Казахстан» (с изменениями по состоянию на 30.07.2005 г.).
26. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года N 459 «Об утверждении Правил отбора кандидатов на учебу в высшие учебные заведения и колледжи МВД Республики Казахстан» (с изменениями, внесенными приказом Министра внутренних дел РК от 01.12.04 г. N 650).
27. Приказ МВД РК № 548 от 09.07.2001 года «Об утверждении Правил приема в ВУЗ МВД РК» (с изменениями и дополнениями от 08.05.2004 года).
28. Приказ МВД РК № 63 от 01.02.2005 года «Об утверждении Правил приема в адъюнктуру ВУЗ МВД РК».
29. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 июня 2001 года № 473 «Об утверждении Правил приема в средние профессиональные учебные заведения МВД Республики Казахстан» (с изменениями, внесенными приказом Министра внутренних дел РК от 02.06.04 г. № 309; приказом и.о. Министра внутренних дел РК от 25.05.05 г. № 308).
30. Приказ МВД РК № 692 от 12.12.2000 года «Об утверждении Инструкции о персональном распределении выпускников учебных заведений МВД РК и об организации работы с молодыми специалистами».
31. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 03.04.2000 года «О ведении бухгалтерского учета в государственных учреждениях системы МВД РК, содержащихся за счет республиканского и местного бюджетов».
32. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 08.06.2001 года «Об оплате труда специалистов и служащих ОВД, не имеющих специальных званий рядового и начальствующего состава».
33. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года N 223 «О правилах исчисления стажа работы по специальности работников системы органов внутренних дел, не являющихся государственными служащими и установления рабочим процентной надбавки за работу в системе органов внутренних делң.
34. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2001 года № 17-п «Об утверждении Инструкции о порядке организации назначения и выплаты пенсионных выплат, государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий и государственных специальных пособий из Центра» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.06.2005 г.).
35. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 декабря 1998 г. N 470 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД Республики Казахстан и Правил медицинского освидетельствования в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД Республики Казахстан (на мирное и военное время)ң (с изменениями, внесенными приказами Министра внутренних дел РК от 10.02.04 г. N 99; от 11.06.04 г. N 334).
36. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 августа 2002 года N 536 «Об организации медицинской, санаторно-курортной помощи в МВД Республики Казахстанң.
37. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Общая часть. Алматы. Жеті жаргы. 1996 г.
        
        ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫ
Әкімшілік-құқықтық пәндер кафедрасы
ӘҚП кафедрасының бастығы, з.ғ.к.,
полиция полковнигі Әмитов Ш.Е
қорғауға _____________________
(жіберіледі, жіберілмейді)
«Азаматтардың ... мен ... ... ... ... басқару жүйесіндегі ішкі істер органдары» тақырыбына
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
050303 «Құқыққорғау қызметі» бакалавриат мамандығы бойынша
Орындаған: Құсайынов Мади Зейнелұлы
Әкімшілік-құқықтық ... топ ... ... құқықтық
пәндер кафедрасының доценті
Ақымбеков О.Қ.
Алматы 2011 ж.
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.....................................................3
1. Қазақстан Республикасы ішкі ... ... ... мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі құқықтық
ұйымдастырушылық ... ... ішкі ... ... ... мен ... ... қамтамасыз етудегі құқықтық
ұйымдастырушылық ... ... Ішкі ... ... ... ... ... тәртіпті қамтамасыз етудегі басқа да құқық қорғау ... ... ... ... мен ... тәртіпті қамтамасыз етуде ішкі
істер ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі мен қоғамдық
тәртіпті қамтамасыз ... ... ... ... ішкі ... қызметінен тәжірибеден мысалдар келтіре отырып жан-жақты
талдауында.
Қазақстан Республикасының тәуелсіздікке қол жеткізуі ... ... ... ... алға ... Бұл ... атқаруылуы тиіс
шаралардың ауыр жүгі заң ғылымын, оның конституциялық құқықтағы ... ... ... ... ... ... тыс, құқықтық
мемлекет тұжырымыдамасының мәні мен мақсатының ерекше тұстарын түсіну,
санаға ... ... ... Аталған тарихи тәжірибені ескеру арқылы ғана
ресми жарияланған құндылықтарды жүзеге асырудың ... мәні мен ... ... ... ... ... және еліміздің
құқықтық мемлекетке шын мәнінде жету мүмкіншіліктерін парасатты бағалауға
болады. ... ... мен ... ... ... ... енгізіліп, ең негізгі ресми ... ... ... ... жж. Конституциялары адамның
бостандығы мен ... ... ... беріліп, бұл мәселені жан-жақты
дамыту, жақсарту өзінің ... ... деп ... ... — азаматтың басты игілігі. Қазіргі заманда өркениеттің
басты жетістігі адам ... мен ... ... қалыптастыру болып
табылса, барлық мемлекет оны қорғап, оған кепіл ... ... ... ... ... ... да шет қалып отырған жоқ.
Заң ғылымында адам құкығы, азамат құқығы, жеке тұлға құқығы ... бар. ... ... ... ... ... - табиғи құқық, табиғи бостандықтар субъектілері оған
мемлекеттің ... ... жоқ. ... ол ... ... ... онда ол адам сол ... адамы болады.
Азамат құқығы — табиғи кұкықтар жинақталып, жүйеге келтіріліп
мемлекеттің заңдарында, ... ... ... ... ... ... сол ... азаматы болу.
Тұлғаның құқығы - жеке адамның құзыреті, іс-әрекет жасау мүмкіншілігі.
Оның шеңбері жеке тұлғаның саяси-қоғамдық, ... ... ... ... ... ... ... кепiлдiк беру, қамтамасыз ету, қорғау
және iске асыруға ұмтылыстың артуы құқықтық мемлекеттiң (қалыптасқан немесе
ендi ғана қалыптасып келе ... ... мен ... оған тән ... және ... ... ... құралдарының басымдылықтарына, онда
байқалып отырған гуманистiк бастаулардың, ... ... ... ... бұқарасы үшiн ашықтығына байланысты.
Құқықтық (немесе оны құруды аяқтап келе жатқан) ... ... және ... ... ... тыс ... ... өйткенi оның нәтижесi
қолданылған тәсiлдерге барабар ... ... ... міндет - жаңа ғасырдың мыңжылдық басындағы кезеңде
басымдықтарды дамытудың жаңа перспективаларын ... алып ... ... ... ... адам құқықтарын қорғауға байланысты маңызды
халықаралық құжаттарды мақұлдағаны жөн, өйткені бұл үкіметке ықпал жасау
үшін халықаралық ... ... ... мен ... ... ... ұлттық заңмен қорғалмаған адамдарға тиімді көмектесуге
мүмкіндік береді.
Азаматтардың құқықтары мен ... ... ... ... бөлген меншiктi, құқықтық тәртiптi, заңдылықты не
т.б. қорғау қызметiнен ажыратқан және оларды басқа қызметтiң негiзiне алып,
оның ... ... ... ... ... ... адам
құқықтары саласындағы қызметiн тек оларды ... ... ... адам ... ... ... ету және ... кепiлдiк
беру, оларды iске асыруға жәрдемдесу жөнiндегi iс ... ... ... ... кем ... Оның ... ... мемлекет қызметiнiң
барлық аталған түрлерi бiр-бiрлерiне өте ... ... ... ... ... ... ... ажыратуға, бөлек және дара қарастыруға
болмайды. ... ... ... олар ... бiр бiрлiк пен тұтастықты
құрайды.
Тұлғаның құқықтары мен ... ... ... асыру барысында
халықаралық және ұлттық институттардың түрлерін, мәнін және ... білу ... оның адам ... мен ... ... ... және түрлеріне шолу жасай отырып, аталған институттардың ... ... ... қажет. Жаңа дамып келе жатқан мемлекет үшін бұл
институттарды дәйекті зерттеу және ... ... ... ... ... ... ... мәселесі тәуелсіз еліміздің алдына
қойған мақсат мүдделері ... ... ... зерттеу қажеттілігі
туындауда.
Дипломдық зерттеудің пәні – адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау
аясындағы қатынастардың мазмұны мен ... ... ... ... ... құқықтық ұйымдастыу мәселелерінің ерекшеліктері.
 Дипломдық зерттеудін объектісі – тұлғаның құқықтары мен бостандықтары
мазмұнын ашу ... ... ... қатынастар.
Дипломдық жұмыстың мақсаты. Зерттеу барысында қойылған негізгі міндет
аталмыш тақырыптың мәні мен негізгі белгілерін ... мен ... ... және ... проблемалардың мағынасын аша білу. Тұлға
институтының құқықтық ... ... ... ... ... ... ... және нормативтік-құқықтық базасын ... ... ... арқылы тұлғаның құқықтық жағдайын қарастыру
болып табылады.
Дипломдық зерттеудің негізгі ... - ... ... ... құқықтары мен бостандықтарының пайда болуы, түсінігі және
маңыздылығын ашып ... ... ... ... мен ... және ... айырмашылықтары мен ерекшеліктерін нақтылау;
халықаралық стандарттар жүйесіндегі адам құқықтары мен бостандықтары
институтын талдау;
Халықаралық ұйымдардың  тұлғаның  құқықтарын ... ... ... адам ... ... ... ететін, кепіл ететін
негізгі институты - мемлекеттің және мемлекеттік органдардың, оның ... ... ... ... зерттеу, әрі жетілдіру туралы мәселелерді
қарастыру;
Дипломдық зерттеудің алдына қойған міндеттері оның ... ... ... ... түседі. Зерттеу тұжырымдары мен
ұсыныстарын адам құқықтарын қорғау мен ... ... ... және ғылыми қызметтерде қолдануға болады. Жұмыста көрсетілген
тұжырымдарын Қазақстан Республикасының ... ... ... ... адам ... ... сақтау, кепіл беру және
қамтамасыз ету қызметін жетілдіруде қолдануға болады.
Дипломдық зерттеу жұмысының әдістемелік негізі. Зерттеудің мақсаттарына
 тиімді қол ... үшін ... ... ... ... және ... талдау қолданылып, ұлттық және халықаралық институттардың
тұлғаның ... мен ... ... ... ... Бұл ... қатар, талдау, бақылау, салыстыру әдістері
қолданылды.
Жұмыстың құрылымы. Диплом жұмысы ... ... екі ... және ... ... көздерінен тұрады.
1. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының азаматтардың қауіпсіздігі
мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ең ... адам мен
азамттың құқықтары мен ... ... деп атап ... Ал
құқықтар мен бостандықтарын қылмыстық қол сұғушылықтан, әкімшілік құқық
бұзушылықтардан қорғайтын бірден-бір орган ол ішкі ... ... ... ... ... жүйесін Қазақстан Республикасының
Ішкі істер ... оның ... ... ... мен өзге ... ... ... Республикалық маңызы бар қала мен
Республика ... ... оған ... ішкі ... ... ... қаладағы аудандық, поселкелік, желілік
ішкі істер органдары, ішкі әскерлер, оқу орындары, мекемелер және өзге де
ұйымдар ... ... ішкі ... ... Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес ... ... ала ... мен ... ... ... қоғамдық тәртіпті сақтау мен қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам мен ... ... мен ... мен ... ... қылмыстық және өзге де заңға қарсы қол
сұғушылықтардың ... және ... кесу ... ... және өкім
етушілік функцияларын жүзеге ... ... ... ... ... ... белгіленген өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін ішкі ... ... ... ... ... ... ... жүктелген.
Ішкі істер органдары алдарына қойылған міндеттерге сәйкес және
өздерінің ... ... ... және ... ... мен ... ... қайшы қол
сұғудан қорғау;
2. қоғамдық тәртіпті қорғауға, ... ... ... етуге,
соның ішінде мемлекеттік органдар мен ... ... ... мен ... ... қатысуымен қорғауға және
қамтамасыз етуге;
3. қылмыстың алдын алуға, анықтауға, жолын кесуге және анықтауға;
4. әкімшілік ... ... ... алуға, анықтауға және жолын
кесуге;
5. ... ... ... мен өзге де ... ... ... қадір – қасиетін және мүлкін қорғауі жөнінде
заңдарда ... ... ... ... ... ... ... тергеуден және соттан бой тасалған,
қылмыстық немесе әкімшілік жазаларын өтеуден жалтарған, хабар-ошарсыз
жоғалып кеткен адамдарды іздестіруді ... ... және ... өзге де ... сондай-ақ ұрланған мүлікті іздеуді
жүзеге асыруға;
7. заңдарда ... ... ... іздестіру және тосқауыл қою
шараларын, қылмыс жасаған адамдарды ұстау жөніндегі операцияларды
жүргізуді ... ... ... өзге де құқық қорғау органдарымен
арнаулы мемлекеттік ... ... ... және ... ... көрсетуге;
8. халықты құқықтық тәрбиелеуге қатысуға, құқық тәртібінің жай-күйі мен
ішкі істер органдары ... ... ... ... ... ... ... зерделеуге;
9. авария, өрт, дұлей апат және басқа төтенше жағдайлар зардаптарын жою
кезінде ... ... пен ... ... ... ... ... қол сүғудан, жазатайым және оқыс оқиғалардан ... ... ... мен ... үшін ... ... ... де күйдегі азаматтарға көмек көрсетуге;
11. заңдарға сәйкес төтенше немесе әскери жағдай ... ... ... соғыс уақытында Қазақстан Республикасының аумақтық қорғаныс
жүйесінде жекелеген міндеттерді орындауға;
12. ішкі істер органдарының қорғаныстық-жұмылдыру даярлығын, ... ... ... ... ... төтенше ахуалдар туындаған кезде олардың
жумысының тұрақгылығын арттыру, Ішкі істер министрлігі ... ... және дер ... ... тұрақты әзірлігін
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеп, жүзеге асыруға;
13. мемлекеттік өрттен қорғау қызметі ... ... ... объектілерде өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... шет ... тиісті органдарымен, халықаралық ұйымдармен
Қазақстан Республикасының тиісті халықаралық ... ... ... азаматтық материалдарын ресімдеуді қамтамасыз етуге;
16. заңды тұлғалардың шетелдік жұмыс күшін тарту, шетелдіктердің елде
болуына рұқсат беру ... ... ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес азаматтардың шетелге шығуын
және шетелдіктерді тұрғылықты тұруға қалдыруды шектеу туралы ... кез ... ... немесе әзірленіп жатқан, соның ішінде ... ... ... ... қастық жасау туралы арыздар мен
хабарламаларды қарауға оларды тіркеуге, олардың жолын ... ... ... адамдарды ұстау, қоғамдық қауіпті зардаптарға жол
бермеу жөнінде уактылы шаралар қолдануға; қылмыс ... ... ... ... ... ... оларға қатысты бұлтартпау шарасы
ретінде әкімшілік қамауға алу таңдап алынған адамдарды оқшаулау
жағдайында ұстау үшін ... ... ... ... болуға;
18. есірткі қүралдары, психотроптық заттар және ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
зандарына сәйкес бақылауға және жүзеге асыруға;
19. есірткі қуралдары, психотроптық заттар және ... ... ... ... ... мен ... теріс пайдалануға қарсы іс-әрекет
жасау саласына келіп түсетін техникалық көмек пен ... ... өз ... ... ... ... органдармен бірлесе ... ... ... ... прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз
айналымы мен оларды ... ... ... ... ... мемлекеттік саясат пен стратегияны әзірлеуге және ... ... ... ... ... ахуалының жай-күйі мен даму
үрдісін талдауға, нашақорлыққа және ... ... ... ... ... мен ... бағдарламалардың іске асырылу
барысы туралы ақпараттық-талдау материалдарын дайындауға;
22. есірткі ... ... ... ... ... ... ... айналымы мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс-әрекет
жасау саласындағы халықаралық ынтымактастықты жүзеге асыруға;
23. есірткі құралдары. психотроптық ... ... ... ... ... айналымы мен оларды теріс пайдалануға қарсы ... ... ... ... ... талдап, қорытуға
және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуге және енгізуге;
24. құзыретті мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, есірткі құралдары,
психотроптық ... ... ... және ... заңсыз
айналымы мен оларды теріс ... ... ... жасау
саласындағы ғылыми зерттеулерді үйлестіруге міндетті.
Қызметкерлер азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзған жағдайда
ішкі істер ... бұл ... ... ... келтірілген залалды
өтеуге, кінәлі адамдарды жауапқа тартуды қамтамасыз етуге міндетті.
Ішкі істер органдарының ... ... ... Республикасының
Ішкі істер министрлігі, оның құрамына кіретін комитеттер мен өзге ... ... ... ... ... бар қала ... астанасының, көліктегі оған бағынатын ішкі ... ... ... ... ... ... ... істер органдары, ішкі әскерлер, оқу орындары, мекемелер және өзге ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік
полиция және де полицияның өзге де ... ... Ішкі ... әскери құрылымдар мәртебесі бар әскери-тергеу органдары мен
әскери полициясы ... ... ... міндеттері қылмыстарды анықтау, оның
алдын алу, жолын кесу, оны ашу және ... ішкі ... ... жататын қылмыстар туралы істер бойынша анықтама ісін жүргізу,
тергеуден, анықтамадан және соттан ... ... ... өтеуден
жалтарған, хабарсыз кеткен және Қазақстан ... ... өзге де ... ... ... ... және
жүзеге асыру болып табылады.
Криминалдық полицияны жедел іздестіру, тергеу, ғылыми-техникалық ... ... Ішкі ... министрлігіне тікелей бағынатын, оның
алдында тұрған міндеттерді шешу үшін қажетті өзге де бөлімшелер ... ... ... міндеттері қоғамдық тәртіпті сақтау,
қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстар мен ... ... ... оның ... алу және ... кесу, Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген құзыретінің шегінде анықтама мен
әкімшілік іс ... ... ... ұсталған және қамауға алынған адамдар,
оның ішінде белгілі бір тұратын жері жоқ адамдар ... ... ... ... ету, ... ... ... кәмелетке
қадағалаусыздық пен құқық бұзушылықтарды анықтау және ... ... ... ... ... ... ... қадағалау және
бақылау жасау, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ішкі ... ... ... мен рұқсат ету қызметін жүзеге асыру
болып табылады.
Әкімшілік полицияны полицияның учаскелік ... мен ... ісі ... ... ... қызметтері, сақшылық
қызмет, лицензиялық және рұқсат ету жүйесі, табиғат қорғау және ... ... жол ... ... ішкі ... органдарының
арнаулы мекемелері және әкімшілік полицияның ... ... ... үшін ... өзге де ... ...... органдарының негізгі міндеттері әскери қылмыстарды
және әскери қызметшілер жасаған, ішкі істер органдары ... ... ... олардың алдын алу, жолын кесу, ашу және тергеу болып
табылады.
Сонымен бұл сұрақты ... ... ... ... ... ... етуде ішкі істер органдарының аталған органдары
өз өкілетіктері шегінде қызмет атқарады.
1.1. Қазақстан Республикасы ішкі ... ... ... мен ... ... қамтамасыз етудегі ... ... ... ... заңы тәуелсіз Қазақстанның ... ... ... ... ... ... Ел ... басты міндеті тұрақтылықты нығайту, халықтың әл-
ауқатын көтеру және демократияны дамыту ... ... Ол ... ... ... жерінде ортақ тарихи тағдырымен байланысқан
әртүрлі ... ... ... ... ... ... бастап
демократиялық мемлекет құруға бағыт ... Ел ... Н.Ә. ... ... ... мен демократияландыру бағдарламасы ... ... құру ... ... басымды бағыттарының бірі болып
табылады.
Демократияландыру бағдарламасын және саяси реформаларды жүзеге ... ... ... ... оның ... шын ... ... болуы мен үкіметтік емес ұйымдардың атқарар рөлінің
күшеюін атап өту қажет.
Мемлекетіміздегі азаматтық қоғамның негізін қалаушы ... ... ... ... мен оны ... ... білдіру құқығын бекіту,
идеологиялық және саяси әралуандылықты тану, ... ... ... құруға тиым салу болды.
Осы жағдайда еліміздің экономикасы сәтті, тез, сенімді, серпінді дамып
келеді, осының ... ... ... ... ұдайы жоғарлап келеді,
адамның және азаматтың бостандықтары мен ... ... ... ... бәрі ... ... мемлекет пен қоғамдық
тұрақтылық үшін материалдық және әлеуметтік жағдай жасайды.
       Конституцияның 1-бабына сәйкес Қазақстан ... өзін ең ...... оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылатын
мемлекет ретінде орнықтырады. Осы ... ... ... адам және ... мен ... ... бүкіл 2-тараудың мазмұнын және
құрылымын айқындайды. [1].
«Адам құқығы» және ... ... ... ... ... ... және мазмұны бойынша сәйкес келмейді, өйткені бірінші ұғым ... ... тән ... пен қадір-қасиетті басшылыққа ала отырып,
жеке тұлғаны құқығынан айырмайтынын атап көрсетеді. ... – жеке ... ... ... ретінде сипаттайды, осындай тұлға ретінде оның
құқықтары мен бостандықтарын айқындайды.     
       Адамның ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ оған осы мемлекет жүктейтін міндет
көлемі осы ... ... ... немесе болмауына тікелей
тәуелділікте болады. Азаматтық – бұл ... ... ... ... ... өзара құқықтары мен міндеттемелерін орнықтыратын адамның өз
мемлекетімен арадағы орнықты құқықтық ... ... ... ... және ... ол ... жүрсе де, одан
міндеттемелерін орындауды талап ете ... ... өз ... өз ... қорғауы және олар одан тысқары жерлерде жүргенде
оларға қамқорлық жасауы тиіс. 
Қазақстан Республикасының Конституциясында айтылатын адам құқықтары мен
бостандықтары оның ... ... ... ... ... ... мен ... абсолютті деп  тану, оның Республика
азаматтығына жату-жатпауына ... ... ... ... ... ... таралатынын білдіреді. Құқықтар мен бостандықтардың
бөлінбейтіні, конституцияда және соның ... ... ... ... ... Конституция бекіткен адам құқықтары ... ... ... ... ... те ... алмайтынын
білдіреді. Негізгі құқықтар мен бостандықтардың абсолюттілігі және ... ... ... ... ... ... шектейді.
Конституцияда жарияланған адам мен азамат құқықтарының біреуін де мемлекет
жоя алмайды, мемлекеттік ... ... ... мен бостандықтар есебінен
алынған өкілеттіктерге ие бола алмайды. 
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын ... ... ... мен ... ... актілерді қабылдау қажеттілігі жоқ,
оларды іске асыру үшін ... ... ... ... талап
етілмейді. Сонымен бірге олардың кепілдіктерінің неғұрлым толық және ... ... ... ... мен бостандықтарды тиісті дәрежеде іске
асыру үшін ... ... ... реттеу талап етіледі.
Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды мемлекеттiң
қорғаушылық ... ... ... құқықтық тәртiптi, заңдылықты не
т.б. қорғау қызметiнен ажыратқан және ... ... ... негiзiне алып,
оның мазмұнын кеңейткен абзал. ... ... ... ... саласындағы қызметiн тек оларды қорғаумен шектеуге ... адам ... ... қамтамасыз ету және оларға кепiлдiк
беру, оларды iске асыруға ... ...... ... ... ... кем емес. Оның бергi жағында мемлекет ... ... ... бiр-бiрлерiне өте жақын, бағдарлары бойынша бiр-
бірiне ұқсас, оларды бiр-бiрiнен ажыратуға, бөлек және дара ... ... ... ... олар ... бiр бiрлiк пен тұтастықты
құрайды.
Азаматты сыйлау, оның ... ... және ... тану ... сәтті дамуының басты алғышарты болып табылады.
Осындай қағидат адамның ... ... ... ... ... ... тәртіптің үйлесуін, тиімді де ұтымды демократиялық мемлекеттің
өмір сүруін қамтамасыз етеді. Еркін адам ... емес ... ... ... көп үлесін қосатыны туралы баршаға мәлім емес пе.
Конституцияның барлық бөлімдері мен тараулары, оның ... ... ... еркіндік беруге және осы жолда тұратын кедергілерді жоюға
бағытталған. Қазіргі уақытта адамзаттың жоғары құндылықтарына ... ... үшін ... бас ... ... ... біртұтас бөлігіне айналды.  
Адамның негізгі құқақтары мен бостандықтарын сақтау – ... және ... ... барлық құқықтық тәртіптің
ең басты міндеті екендігін атап айтқан дұрыс. Адам өзінің ... ... және де ... шешімдері үшін тек қана өзі ... ... ... ... ... ... мемлекетте пайдалана ... ... ... ... сондай-ақ оған осы ... ... ... осы мемлекеттің азаматтығында болуына немесе болмауына тікелей
тәуелділікте болады. Азаматтық – бұл ... ... ... ... мемлекеттің өзара құқықтары мен міндеттемелерін орнықтыратын адамның өз
мемлекетімен арадағы орнықты құқықтық байланысы. ... ... ... және ... ол шетелде жүрсе де, ... ... ... ете ... ... өз ... өз аумағында қорғауы және олар одан тысқары жерлерде жүргенде
оларға қамқорлық жасауы тиіс. 
Ол заң шеңберінде өз ... ... өмір ... және ... ... ... ... жоқ.  
Қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге нақты
қатысатын ... ... ... ... қорғау, қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қылмыстылықпен, сонымен де басқа да құқық
бұзушылықтармен күрес жүргізудегі ... рөл, ... ... ... жасақшылары және сарбаздары; полицияның учаскелік пункті; ішкі істер
органдарының қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтары, және
т.б. ... ... ... ... ... ... ету және
қылмыстылықпен, сонымен бірге басқа да ... ... ... ішкі ... ... жұмыс тиімділігінің маңыздысы ... ... ... ... ... ішкі ... органдарына қоғамдық тәртіпті қорғау, қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қылмыстылықпен, сонымен ... ... ... ... ... ... нақты функциялар жүктелгендіктен,
құқықтық тәртіпті қорғауға қатысатын қоғамдық бірлестіктер мен өзара ... ... рөлі ... ... ... өзара қимыл жасау
мемлекетті басқарудың ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық бірлестіктер мен құқықтық тәртіпті қорғаудағы
өзара қимыл жасау қағидалары мен ... ... ... ... актілерінде және басқа да актілерде бекітілген. [3].
Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті ... ... ... ... ... ... ... кең тараған
нысандары:
1. Қоғамдық тәртіп және қоғамдық қауіпсіздік ... ... ... Бұл ... құқық бұзушылықты ескерту және
алдын алудың көкейкесті міндеттерін ... ... оның ... ... және ... нәтижелерді
(қорытындыларды) бағалау үшін қажет. Ішкі істер органдарының
қоғамдық бірлестіктерді ақпарат пен қамтамасыздандырудың
көлемі мен ... ішкі ... ... бастығы
анықтайды.
2. Қоғамдық тәртіпті қорғау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету, сонымен бірге, құқық бұзушылықтармен күреске ... ... мен ... Ішкі ... ... ... бірлестіктерге құқықтық
тәртіп саласында жүктелген міндеттерді орындауға көмектесу
және қолдау жасау.
4. Ішкі ... ... ... ... ... ... бұзушылық пен күрестің
әдістері мен нысандарына оқыту; олармен құқықтық ... ... ... ... мен ... алуға
әдістемелік және басқа да көмек көрсету;
5. Азаматтардың ішкі істер органдарымен ... ... ... ... ... мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі ішкі
істер органдарынң ... ... ... рөлі ... атап ... ... ... бұзушылықтар жөніндегі істер бойынша іс жүргізуді жүзеге
асыруға;
2. іздестіру, тергеу және өзге де заңмен ... іс ... ... ... ... ұйымдарын, судьялардың қаулыларын,
прокурордың, тергеушінің және анықтамашының жазбаша ... ... ... ... ... қамауға алынғандардың
еңбекпен қамтылуын қамтамасыз етуге;
4. прокурордың азаматтар мен лауазымды адамдарды мәжбүрлеп ... ... ... ... ... ... ... өз
құзыреті шегінде шығарған өзге де жазбаша тапсырмалары мен талаптарын
орындауға;
5. жол жүрісі ережелерінің және жол ... ... ... ... өзге де ... ... ... жүзеге асыруға;
6. мемлекеттік тіркеу және есепке алу тәртібін айқындауға, сондай-ақ
жеңіл, жүк автомобильдерін және ... ... ... ... ... қоса ... мотоциклдер мен
мотороллерлерді, ... ... ... ... ... ... және ... алуды жүргізуге, оларды
мемлекеттік техникалық байқаудан өткізуге, оларды ... ... ... ... ... адамдарды тіркеуді және есепке
алуды жүргізуге, оларды жүргізу және ... меи ... ... емтихан қабылдауға және куәлік беруге, жол ... қару мен ... ... ... ... сатып
алынуына, сақталуына, оларды тасымалдауға, алыл ... ... және ... ... бақылауды жүзеге асыруға, қару
мен оқ-дәрілерді, жарылғыш және күшті әсер ... ұлы ... ... ... заттарды, солар тақылеттестерді,
прекурсорларды, радиоактивті материалдар мен заттарды ұстаудың және
олардың жүмыс істеуінің белгіленген ережелерінің сақталуын бақылауға;
8. ... ... ... заттар, нәрселер, материалдар тұрған
үй-жайларды тексеруге;
9. қаруды есепке алуға және занда көзделген жағдайларда алыл қоюға;
10. азаматтардағы ... ... мен олар ... ... ... ... сақгалуын бақылау мақсатында тексеруге;
11. қару мен оқ-дәрілерді сақтау және пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ұйымдар мен азаматтардан
оларды алып қою туралы мәселе қоюға;
12. заңдарға сәйкес ішкі істер органдарының ... ... ... ... және ... беруді жүзеге асыруға;
13. мемлекеттік маңызы бар объектілер мен ... ... ... етуге, ұйымдарды күзетудің жай-куйін бақылауға;
14. жаппай тәртіпсіздікгерді, соның ... ... ... ... тыюға, әскери қарауылдардың күзетуінен қашқан
сотталғандарды іздестіруді жузеге асыруға қатысуға;
15. ұсталғандарды, қамауға ... мен ... ... ... ... ... ... мен лауазымды түлғалардың шетел азаматтары мен азаматтығы
жоқ адамдардың олар үшін ... ... ... болу және ... аумағы арқылы транзитті өту ... ... ... және ... тасымалдарды ұйымдастыруға;
18. карантиндік, санитарлық және экологиялық іс-шараларды, оның ішінде
төтенше жағдайлар кезінде өткізуге қатысуға;
19. денсаулық ... ... ... бойынша келуден жалтарған
алкоголизм, нашақорлық, уытқумарлық, жыныс ауруларына шалдыққан немесе
иммунитет тапшылығы ... ... ... олардың ұсыныстары
бойынша айдап алып келуді жүзеге асыруға;
20. иесіз қалған мүлік пен қазыналардың тиісті мемлекеттік ... ... ... ... ... ... сақгалуын қамтамасыз ету
жөнінде шұғыл шаралар қолдануға; табылған және ішкі істер органдарына
тапсырылған құжаттардың заттардың, ... және ... ... қамтамасыз етуге, оларды меншік иелеріне қайтару ... ... сату ... ... ... ... ... арасында қылмыскерліктің алдын-алу
мақсатында: бас бостандығынан айыру ... мен ... ... оқу ... ... ... жасаған кезінде заңға
сәйкес жасы толған соң ... ... ... ... ... ... ішімдіктерді, есірткілік құралдар мен уытты
заттарды қолданатындардың; әкімшілік жазалау ... ... өзге де ... ... жасағандардың есебін жүргізуге
және оларға ... ету ... ... құқық тәртібін қорғау жөніндегі міндеттерді шешуді, соның ішінде
әкімшілік қадағалауға ... және ... алу ... жасалуға тиіс
адамдарды, қайталап жасауы күшейтілген жауаптылыққа әкеліп соғатын
әкімшілік құқық бұзушылық ... ... ... ... қамтамасыз
ететін мамандандырылған есепке алуды, ақпарат жүйелерін ... ... ... ... ... ... бақылау мен
қадағалауды жүзеге асыруға;
23. он ... ... ... және ... ... сондай-ақ арнаулы оқу-
тәрбие мекемесіне жіберілген кәмелетке толмаған адамдарды, егер оларды
жедел оқшаулау қажет ... ... ... заң ... ... ... және ... оқшаулау, бейімдеу және
оңалту орталықтарында ұстауға;
24. кәмелетке толмаған қадағалаусыз балаларды, ... ... ... алмастырушы адамдардың қамқорлығынсыз қалған үш жастан
он сегіз жасқа дейінгі жасөспірімдерді уақытша ... ... ... орталықтарына жеткізуге және онда ұстауға, кейіннен қорғаншылық
және қамқоршылық органдарына беруге;
25. ... ... ... ... мен ... ... мас ... жүрген не айналасындағыларға немесе өзіне зиян
келтіруі мүмкін ... ал ... үйде ... ... тәртіпті
бұзған адамдарды - олармен бірге тұратын азаматтардың арыздары бойынша
арнаулы ... ... не ішкі ... ... ... ... және ... айыққанға дейін ұстауға;
26. өзге де мемлекеттік органдармен ... ... ... ... ... ... ... және олардың заңсыз
айналымы мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс-әрекет ... ... ... үшін ... сондай-ақ есірткі құралдары ... ... ... және ... бейім адамдардың
профилактикасы, оларды емдеуді, әлеуметтік ... ... ... ... және ... ... арттыруды
ұйымдастыруға және үйлестіруге.
Заңмен белгіленген ... ... ... үшін ішкі істер
органдарының қызметкелеріне мемлекет тарапынан белгілі құқықтар ... ... ... Ішкі ... ... қызметкерлерінің
құқықтық статусына жүктелген құқықтары:
1) азаматтардан қоғамдық ... және ... ... ... ... құқыққа қарсы іс-қимылдар мен ішкі істер органдарының
өкілеттігін жүзеге асыруға кедергі ... ... ... ... құқығы бар. Бұл талаптар орындалмаған жағдайларда тиісті мәжбүрлеу
шараларын қолдануға.
Мәжбүрлеу деп жеке тұлға мен мемлекет мүдделерін ... ... ... ... ... ... қайшы әрекеттірді жасаған
субъектілердің санасына және жүріс-тұрысына ... ... ... ... күш ... ... немесе мүліктік әсер ету
шараларын айтамыз.
Өзінің мәні ... ... ... келетін мемлекеттік мәжбурлеу
жүйесі, өз ... ... ... ... ... әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу;
- тәртіптік мәжбүрлеу;
- азаматтық-құқықтық мәжбүрлеу;
- қылмыстық-құқықтық мәжбүрлеу.
2) қылмыс пен әкімшілік құқық бұзушылық жасаған деп сезіктелген ... жеке ... ... ... сондай-ақ орындалуын
бақылау ішкі істер органдарына жүктелген белгіленген ережелердің ... ... ... ... ... шара азаматтың жеке басын анықтау үшін, ... ... ... ... құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтыру үшін және
құжаттық тексеру үшін қолданылады.
Құжаттарды тексеру екі ... ... ... ... бұзушылықты алдын алу;
- құқық бұзушылықтың жолын кесу.
3) кез-келген жасалған немесе ... ... ... ... қол ... ... ... қарауына жатпайтындар туралы арыздар мен хабарларды
қарауға, оларды тіркеуге, олардың жолын кесу, ашу, ... ... ... ... ... ... жол ... жөнінде нақтылы
шаралар қолдануға;
ҚР азаматтары ҚР Конституциясының 13,33 баптарына ... ... ... ... үшін уәкілетті органдарға шағымдар ... ... ... ... ... ... негіз болып азаматтардың жазған өтініштері,
шағымдары, арыздары, ұсыныстары жатады. Бұл жағдайдың құқықтық негізі ... ... ... ... ... және арыздарын
қарастыру тәртібі туралы” заң күші бар Жарлығы жатады ... ... ... ... ... ... ... олардың лауазымды
адамдарының қызметін, әрекетін сынауға, шағымдануға санымен қатар ұсыныстар
айтуға құқығы бар.
Заң бойынша азаматтар мемлекеттік ... бес ... ... ... Арыз ... шағым /жалоба/;
4. пікір /отклик/;
5. ресми сұрау салу /запрас/ жаза алады.
4) ... ... тыю, ашу және ... кезінде басқа органдарға,
ұйымдар мен лауазымды тұлғаларға атқарылуы міндетті тапсырмалар беруге;
5) азаматтарды іс жүргізудегі материалдар мен ... ... ... ... ... шақыруға, олардан түсініктемелер, құжаттар, ... ... ... ... ... ... келуден дәлелді
себепсіз жалтарған адамдарды мәжбурлеп алып келуге.
Алып келуді ІІО-ры белгіленген тәртіппен құқық бұзушылық туралы істі ... ... ... ... ... ... ... ІІО-ның және
қаржы полициясы органдарының қызметкерлері жүргізеді.
6) тексеру ... ... және ... ... ... Қазақстан
Республикасының заң актілеріне сәйкес қажетті зерттеулер жүргізуге;
7) қозғалған қылмыстық істер ... ... ... ... ... пен мәтериалдарды кедергісіз және өтеусіз алуға;
8) заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен ... іс ... және ... ... ... ... ... жүргізуге
мамандарды тартуға, дерек мәліметтерді жинау және зерттеу үшін ғылыми-
техникалық құралдарды пайдалануға ... бар. Бұл ... ... ... де ... ... құпияны құрайтын мәліметтер, сондай-ақ
адамдардың жеке өмірі, жеке басы мен ... ... ... ... ... тиіс ... қамауға алынған, қылмыс жасады деген сезікпен ... ... ... айып ... ... ... ... сондай-ақ әкімшілік
құқық бұзған деп сезіктелген адамдарды, олардың жеке басын анықтау мүмкін
болмаған ... ... ... ... ... ... кино
және бейнекөрініске түсіруге, дактилоскопия жасауға;
10) құқық бұзушылықгардың алдын алу және ... ... ... ашу ... мақсатында қоғамдық тәртіпті сақтауға және қоғамдық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге қатысуға келісім білдірген ... ... және ... ... ... ... кідіртуге болмайтын жағдайларда қызмет мақсатында, қай ... және ... ... екендігіне қарамастан халықаралық және
қалааралық сөйлесуге кеткен шығыстарды өтей отырып, байланыс құралдарын
пайдалануға;
12) өзге ... ... ... нысанына қарамастан (дипломатиялық
иммунитеті бар шет мемлекеттер өкілдіктері мен халықаралық ұйымдардан
басқа) жазатайым ... ... ... ... ... бару және ... ... мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелеріне жеткізу үшін,
сондай-ақ кідіртуге ... өзге де ... ... ... жағдайда оны өтей отырып, көлік құралдарын пайдалануға;
13) ішкі істер органдарының қызметін жария ету, ... ... оны ... ... ... үшін. Тергеуден, анықтама алудан
және соттан бой тасалап ... ... және ... ... іздестіру үшін қоғамдық тәртіпті қорғау және ... ... ету ... пайда болған өзге де жағдайларда
мемлекеттік бұқаралық ақпарат ... ... ... пайдалануға;
14) азаматтардың қауіпсіздігіне қатер төндіретін қылмыс жасаған, әкімшілік
құқық бұзған деп сезіктелген адамдардың ізіне түскен кезде не ол ... ... ... ... ... ... ... жазатайым оқиға
болды деп санау үшін жеткілікті мәліметтер болса, сондай-ақ дүлей апаттар,
күйреулер, авариялар, ... ... және ... ... азаматтардың жеке басының
қауіпсіздігі мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін азаматтардың
тұрғын және басқа жайларына, оларға тиесілі жер ... ... ... ... ... бар шет ... өкілдіктері мен
халықаралық үйымдардан басқа) кедергісіз ... және ... ... ... тиесілі тұрғын және басқа жайларға ... ... ... ... уәкілдік берілген ішкі істер органдары жиырма
төрт сағаттың ішінде прокурорды хабардар етуге;
15) азаматтардың ... ... мен ... ... ... немесе
оған тыйым салуға қоғамдық тәртіп пен ... ... ... ... сондай-ақ жедел іздестіру шаралары мен тергеу іс-әрекетін
жүргізген кезде оларды белгілі бір орынды босатуға міндеттеуге;
16) жергілікті ... ... ... ... мемлекеттік орган өкілінің
ұйғаруымен, жиналысты, митингті, демонстрацияны, шеруді, пикетті, оның
ұйымдастырушылары ... ... ... ... ... заң ... ... токтату жөнінде қажетті шаралар қолдануға;
17) қамаудан қашқан адамдарды іздестіруге байланысты ... ... ... ... пункттерін орнатуға;
18) карантиндік шаралар жүргізілген кезде, сондай-ақ құрамында есірткі бар
жабайы ... ... ... балықтың құнды туқымдарының уылдырық
шашатын жерлерінн, ... ... ... ... мен
заказниктердің аумақгарына тиісті атқарушы органдар мен ... ... ... пункттерін орнатуға;
19) қажет болған жағдайларда ... ... ... ... өрт ... ережелерін сақгауын тексеруде мемлекеттік
өрттен қорғау қызметіне ... ... ... ... ... ... өндірістік және басқа да үй-
жайларға бөгетсіз кіруге, сондай-ақ азаматтарды ... ... ... шаралар қолдануға өртке қарсы күрес және апаттан құтқару қызметінің
күштері мен құралдарын, көлік және ... да ... ... ... ... ... ... және химиялық
қорғану құралдарын тартуға, қажет болған жағдайда адамдарды, материалдық
құндылықтарды қауіпті ... ... өкім ... құтқару жұмыстарын
жүргізу және төтенше жағдайларды жою кезеңіне цехтар мен ... ... ... органдар мен меншік нысанына қарамастан ұйымдардан, соның
ішінде анықтама мен тергеуді жүзеге ... ... ... ... алдын алу және қылмыстарды ашу мақсатында кедергісіз әрі
өтеусіз және Қазақстан Республикасының заң ... ... ... және ... ... өзге де ... ... жария етуге қойылатын талаптарды
сақгай отырып ақпарат пен материалдарды алуға;
22) заңдарға сәйкес ғылыми-зерттеу, оқу, ... ... ... ... ... құқық қорғау бағытында өз бетінше іс-қимыл жасайтын қоғамдық
жасақтарының жұмысына жәрдемдесуге;
24) қоғамдық ... ... ... ... қамтамасыз етуде
және құқық бұзушылыққа қарсы күресте көзге түскен азаматтарды көтермелеуге
құқығы ... ... Ішкі ... ... ... арнайы құралдар
мен атыс қаруын өзімен алып жүру, сақгау не ... ... ... ... ... күш, ... ішінде кұрестің жауынгерлік тәсілдерін қолдануға
хақылы. Арнайы құралдарды, атыс ... мен күш ... ... ІІО ... ... ... мен ... тәртіпті қамтамасыз ету
мақсатында ішкі істер органдары қызметкерлерінің атыс ... ... және күш ... ... қаруы, ариайы құралдар және күш қоғамдық қауіпті әрекеттерге тыйым
салу, құқық бұзушылық пен нақгы ... ... ... ... ... ... және ішкі істер органдарына жеткізу мақсатында қолданылады.
   Адамның нақты ... ... ... ... ... ... сондай-ақ оған осы мемлекет ... ... осы ... ... болуына немесе болмауына тікелей
тәуелділікте болады. ... – бұл ... ... ... ... ... өзара құқықтары мен міндеттемелерін орнықтыратын адамның өз
мемлекетімен арадағы орнықты құқықтық ... ... ... ... және ... ол ... жүрсе де, одан
міндеттемелерін ... ... ете ... ... өз ... өз аумағында қорғауы және олар одан ... ... ... ... ... ... ... органдарының қызметкерлері күш пен ... ... ... күрестің жауынгерлік тәсілдерін, қол кісендерін,
резина ... ... жас ... ... ... ... жаққа аудартатын
жарық-дыбыс құрылғыларын, үй-жайларды ашуға, ... ... ... құрылғыларды, суатқыштарды, қызмет жануарларын, бронды машиналар
мен тізбесін Үкімет белгілейтін басқа да ... және ... ... ішкі ... ... қызметкерлері мен қоғамдық тәртіпті
қорғау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыэ ету және қылмысқа ... ... ... ... ... ... ... жүрген басқа адамдарға
жасалған шабуылды тойтару үшін;
кепілге ... ... ... ... тәртіпсіздіктер мен және қоғамдық
тәртіпті топтасып бузуды тыю үшін;
азаматтарға, ұйымдарға және мемлекеттік органдарға ... ... ... ... көлік құралдарына, жер учаскелеріне ... ... ... сол сияқты басып алудан босату ушін;
4) егер құқық бұзушылар ішкі ... ... ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... да адамдарға бағынбаса
немесе қарсылық көрсетсе, оларды ұстау, ішкі істер ... ... ... ... ... алынған адамдарды не олардың қашып кетуі
немесе айналадағыларға не өзіне зиян ... ... деп ... толық
негіздер болса, айдап апару және кузету үшін, сондай-ақ ішкі ... ... ... ... ... ... ... кедергі келтіретін адамдарға қатысты қолдануға құқығы бар;
Әйелдерге, ... ... анық ... жас ... қарсы, олар
айналадағылардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін шабуыл жасаған,
топтасып шабуыл жасаған не қарулы қәрсыльқ көрсеткен ... ... ... мен тәсілдерді қолдануға тыйым салынады.
Әйелдерге және кәмелетке толмағандарға қарсы, олар қарулы шабуыл жасаған,
қарулы қарсылық көрсеткен, кепілге адам ... ... ... ... әуе ... басып алған не топтасып шабуыл жасаған реттерді
қоспағанда, қару қолдануға тыйым ... ... ... ... ішкі ... ... ... азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыэ ету, зардап шеккендерге
жедел медициналық көмек ... үшін ... ... қолдануға, қару
қолданғаны жөнінде тікелей бастығына баяндауға міндетті.
Кісі қазасына ... өзге ауыр ... ... ... қару және ... қолданудың әрбір оқиғасы жөнінде прокурорга дереу хабарланады.
Ішкі істер органдарының осыған уәкілдік берілген лауазымды адамдар арқылы
жүктелген міндеттерді атқару үшін өз ... ... осы ... ... ... ... әкімшілік іс жүргізуді жүзеге
асыруға; хаттамалар жасауға, әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге, кісінің
жеке басын тексеруге, сондай-ақ эаттары мен құжаттарын тексеруге және
алып қоюға;
Жеткізу қолданылады: құқық бұзушылықтың жолын кесу ... ... ... басын анықтау үшін; әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың
жасалуы міндетті болып, оны сол ... ... ... ... ... жасау мақсатында.
Жеке адам ІІО-на және өзге де мемлекеттік органдарға мәжбүрлі түрде
жеткізіледі. Жеткізу мүмкіндігінше ... ... ... асырылуға тиіс.
Жеткізу туралы хаттама жасалады не әкімшілік құқық ... ... ... ... ... тиісті жазба жазылады.
Әкімшілік ұстау - яғни жеке адамды жеке бас ... атап ... ... ... ... тыю ... ... бір уақыт ішінде
арнаулы орында мәжбүрлеп ұстай ... ... және ... ... айыру.
Әкімшілік ұстауды ІІО-ның қызметкерлері қолданады, егер:
- ұсақ бұзақылық жасалса;
- ІІО-ның қызметкерлерінің заңды талабына бағындаса;
- Сотқа сыйламаушылық ... ... ... және ... құжаттарымен заңсыз операциялар жасаса;
- Тауарларды немесе өзге де заттарды заңсыз сатса;
- Еркін сатылуына тыйым ... ... шек ... ... заңсыз
сауда жасаса;
- Шығармалардың даналарын немесе фонограммаларды сатса, жалға ... ... де ... ... ... ... ... лицензия алмай кәсіпкерлік қызметпен айналысса;
- Қоғамдық орындарды мас күйінде ... ... ... ішімдіктерді
қоғамдық орындарда ішкен болса;
- өрт қауіпсіздік, жол ережелерін, аң аулау, балық ... ... ... ... ... пикеттер мен демонстрациялар өткізу тәртібін бұзса;
- төтенше жағдай кезінде режимді бұзса;
- нысанды киім мен айырым белгілерін заңсыз ... ... ... өз ... ... ... ... хаттама жасалады, онда жасалған күні, уақыты
және орны; хаттама жасаған адамның лауазымы, аты-жөні; ұсталған адамның ... ... ... ұсталған уақыты, орны және негізі көрсетіледі.
Әкімшілік құқық ... ... үшін ... адамның өтініші бойынша
оның қайда екендігі туралы ... ... ... оқу ... ... қорғаушысы хабарланады. Кәмелетке толмаған адамның
ұстауы туралы оның ата-анасы немесе олардың орындағы ... ... ... ... ... 3 ... ... Республикасы Мемлекеттік
шекарасынының режимін немесе Қазақстан Респубикасының кеден шекарасы арқылы
өту бекетіндегі режимді бұзғаны туралы, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... ... туралы іс қозғалған
адам – қажет болған жағдайда жеке басын ... үшін және ... ... ... үшін бұл ... ... кезден бастап 24
сағат ішінде прокурорға жазбаша ... 48 ... ... ... ... ... ... коменданттық сағат енгізілуіне
байланысты ... ... ... ... ... ... аяқталғанға
дейін ұстау жүргізеді. Қолдарында құжаттары жоқ адамдарды – ... ... ... ... бірақ 48 сағаттан аспайтын уақытқа дейін ұстай
алады. Әкімшілік ұстауға тартылған ... ... ... ... ... ... ... және оларды өз еркімен тастап кету
мүмкіндігін болдырмайтын үй-жайларда ұсталады.
Кәмелетке толмағандар, әйелдер және ... ... ... ... жеке ... ... оның ... заттарды тексеру қажет болған
жағдайларда әкімшілік құқық бұзушылық ... ... не оның ... табу ... жүргізіледі.
Адамның жеке басын тексеру және қолындағы заттарды тексеру әкімшілік
ұстауды жүргізген адаммен жасалады. Жеке басын ... ... ... адам және осы ... екі ... ... жүзеге асырылады.
Жеке адамның қолында айналасындағылардың өмірі мен денсаулығына зиян
келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін қару ... өзге де ... бар ... ... ... жағдайларда жеке басын тексеру және заттарды тексеру туралы
24 сағат ішінде ... ... ... ... ... ... ... фотоға және киноға түсіру, бейнежазба жүргізіледі. Адамның
жеке басын тексеру, оның қолыендағы заттарды ... ... ... ... жеке ... ... ... хаттаманың көшірмесі өзіне
қатысты іс жүргізіліп жатқан ... оның ... ... ... оның ... күні мен ... ... жасаған адамның лауазымы,
аты-жөні, жеке басы ... ... ... ... саны, өзге де
белгілері жазылады. Хаттамаға лауазымды адам, ... ... ... ... Қол ... бас тарткан кезде, ол туралы хаттамаға тиісті жазба
жасалады.
Көлік құралдарын, шағын көлемді кемелерді тексеру ... ... ... ... не оның ... ... табу мақсатында
жүргізіледі.
Ол сол көлік құралдарының ... ... ... ... ... ... оларға иесінің қатысуы керек емес.
Оның қортындысы бойынша хаттама толтырылады. Хаттаманың көшірмесі ... іс ... ... ... оның заңды өкілдеріне ... оның ... күні мен ... ... ... адамның лауазымы,
аты-жөні, тексерілген ... ... ... ... өзге де ... ... лауазымды адам, тексерілген адам, куәгерлер қол қояды.
Қол қоюдан бас тарткан кезде, ол туралы хаттамаға тиісті жазба жасалады.
Құқық бұзушылық ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету шараларын қолдану кезінде табылған құқық бұзушылық
құралы немесе объектілері болып табылатын құжаттар мен заттарды алып ... ... ... ... ... шараларын қолдануға уәкілетті
лауазымды адамдар екі куәгердің қатысуымен жүзеге асырады.
Ол туралы хаттама ... ... ... жеке адамға немесе
оның заңды өкіліде тапсырылады. Алып қойылған ... ... ... істі ... ... ... ... белгіленген тәртіппен
сақталады. Атыс қаруы, оқ-дәрілер – ішкі істер ... ... ... ... ... ... ... алып қойылынған
құжаттар, өзге де заттар олардың ... ... ... ... ... немесе сақталынады, немесе белгіленген тәртіппен жойылады.
Көлік құралын, шағын көлемді кемені жүргізетін жүргізуші, кеме жүргізуші,
ол мас күйінде ... ... ... ... ... құралын, шағын
көлемді кемені жүргізуден шектеп, мас күйін куәландыруға жатады.
Бұл шараларды: Жол полициясы, ҚР қарулы күштерінің және ... ... ... мемлекеттік инспекциясының қызметкерлері жүзеге асырады.
Сонымен қатар ... ... ... және ... басқа да
қызметкерлері жүзеге асырады.
Куәландыруға жіберген туралы әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаға
жазылады. Мас ... ... ... ... ... қоса ... Бұл
жағдай бойынша хаттама жазылады.
Бұл шараны жол полициясының, ... ... ... ... ... асырады. Көлік құралын ұстау, мемлекеттік тіркеу ... алып қою ... акт ... ... ... ... туралы
хаттамаға қоса тіркеледі.
• құқық бұзған әскери ... ... және ... ... ... ... ... немесе әскери
комиссарларға беруге;
• егер ... ... ... ... болса, он сегіз жасқа толмаған және
құқық ... ... ... ... ... ... толмағандарды заңда белгіленген тәртіппен ... ... ... ... және оңалту орталықтарында ұстап отыруға 3-
тен 16 жасқа ... ... ... ... немесе
оларды алмастырушы адамдардың қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмаған
балалар мен жасөспірімдерді Уақытша ... ... және ... ... және онда ... отыруға, одан әрі қорғаншылық
және қамқоршылық орындарына ... ... ... ... ... ... әкімшілік жазаға тартылған адамдар ІІО белгіленген жерлерде
ұсталады, олар ... ... ... бөле болады.
Әкімшілік қамауға алу туралы қаулы орындаларда қамауға алынатын адам
жеке тексеруден өтеді. Әкімшілік ... ... ... алу ... сол ... ... ... мерзімі қысқарады.
• заңдарда көзделген жағдайларда белгілі тұрғылықты ... ... ... ... жеке ... ... және кейіннен тиісті органдар
мен мекемелерге (көші-қон, медицина, әлеуметтік және өзге де) беру
мақсатында ... ... отыз ... ... ... және ... ... отырғызуға;
• қоғамдық орындарда адамның қадір-қасиеті мен ... ... ... ... ... не ... ... өзіне зиян
келтіруі мүмкін, ал тұрғын үйде болып қоғамдық тәртіпті ... - ... ... тұратын азаматтардың арыздары бойынша
арнаулы ... ... не ішкі ... ... кезекші
бөлімдеріне жеткізуге және оларда айыққанға дейін ... ... ... ... ... ... ... соның ішінде
әкімшілік қадағалауға алынған және ескерту арқылы ықпал жасалуға тиіс
адамдарды, әкімшілік құқық ... және ... ... жасауы
күшейтілген жауаптылыққа әкеліп соғатын адамдарды есепке ... ... ... ... ... ... ... және пайдалануға, есепте тұратын адамдардың мінез-құлқын
қадағалау мен ... ... ... әкімшілік құқық бұзу істері жөнінде алдын ала тергеу, анықтама және ... ... ... ... жүргізуге;
• адамдардың ішімдік, есірткі және психотроптық заттарды қолданғандығын
белгіленген тәртіппен куәландыруға ... оны ... үшін ... ... жіберуге не жеткізуге;
• бас бостандығынан ... ... ... ... бақылау
жөніндегі заңда көзделген шараларды қолдануға, ішкі істер органдарының
уақытша ұстау изоляторларында және олардың маңындағы ... ... ... ... ... ... Ішкі істер
министрі белгілеген тәртіппен ішкі істер органдарының уақытша ұстау
изоляторларына ерекше жағдайлар режимін енгізуге;
... ... ... ұйымдардың жол қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ұйғарымдар беруге; автомобиль жолдарын, көшелерді,
жол құрылыстарын, ... ... ... электркөлігі желілерін,
сондай-ақ автомотокөлік техникасының жаңа үлгілерін пайдалануға
қабылдау ... ... ... ... жол қозғалысы
қауіпсіздігіне, сондай-ақ көшелер мен жолдарды салуға және ... ... ... ... мен стандарттардың, көлік
құралдарының конструкциялары мен жүргізушілер даярлау жөніндегі оқу
бағдарламаларының жобаларын ... ... ... ... қауіпсіздігіне қатер төндіретін көлік ... ... ... ... ... құралдарының, оларды
пайдалануды жалғастыру жол қауіпсіздігіне қатер ... ... ... ... ... тоқтата тұруға;
• заңдарда белгіленген тәртіппен және ... ... ... және ... ... ... және ... құқық
беретін құжаттарын, жүктермен оларды тасымалдауға құқық ... ... мас ... көлік құралдарын жүргізуге немесе пайдалануға кұқық
беретін құжаттары жоқ адамдарды, ... ... ... ... да
жағдайларда, көлік құралын жүргізуден шеттетуге;
• заңдарда көзделген негіздер бойынша көлік ... ... және ... ... ... ... ... оларды жергілікті
атқарушы органдардың шешімімен жасалған арнаулы ... ... ... ... үшін ... ... көлік құралдарының
жүріс бөліктерін жауып тастауға;
• көшелер мен жолдарда көліктің және жаяу адамдардың ... ... ... ... ... барлық жұмыстарды уақытша шектеуге немесе
оларға тыйым салуға;
• заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... жарылғыш,
күшті әсер ететін ұлы заттарды сатып алуға, сақтауға, тасымалдауға,
әкелуге, әкетуге;
... және ... қару мен оның ... азаматтық
пиротехникалық заттарды және оларды пайдалану арқылы жасалған
бұйымдарды сақтауға, тасымалдауға, ... ... ... құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы
саласында объектілерді және үй-жайларды пайдалануға, атыс тирлері мен
стендтерін ашуға, ал жеке ... - ... қару мен ... сатып алуға, сақтап қоюға, сақтауға және алып жүруге,
әкелуге, әкетуге рұқсат беруге;
... ... ... және оларды пайдалану арқылы
жасалған бұйымдарды ... ... ... ... ... әкелудің, әкетудің ережелерін белгілеуге;
• қылмыс жасады деген күдік ... ... ... ... адамдарды және бұлтартпау ... ... ... ... ... оқшаулау жағдайында ұстау үшін тергеу жүргізетін
уақытша ұстайтын оқшау бөлмелер болуға;
• әуе кемелері ұшуының, ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында
авиажолаушыларды, поездардың, теңіз және өзен кемелерінің жолаушыларын
және олардың тендеме жүктерін тексеруді, оның ішінде ... ... ... ... ... ... қаруды, оқ-дәрілерді, есірткілерді және
алып жүруге тыйым салынған өзге де ... мен ... ... өзге де ... ... бірлесіл, меншік нысанына қарамастан
ұйымдардың, азаматтардың табиғат қорғау және малдәрігерлік заңдардың
талаптарын орындауын, ұйымдардың ... ... ... және ... ... ... ... бақылауға;
• ұйымдар әкімшілігі өкілдерінің қатысуымен бұл талаптардың орындалуына
тексеру ... ... ... қауіп төндіретін тәртіп бұзушылықгар, індеттер мен
эпизоотиялар пайда ... ... ... ... ... ... ... ішінара немесе толық тоқтата тұруға;
• қылмыстың және басқа да құқық бұзушылықтың ... ... ... мен ... ... бағытталған шаралар жөнінде заңды және
жеке түлғаларға орындауға міндетті ұйғарымдар, ұсынулар және ұсыныстар
беруге, сондай-ақ созылмалы маскүнемдік, есірткіқұмарлық, уытқұмарлық
ауруына ... ... ... ... шегетін және басқа
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын не қоғамдық тәртіпті бұзатын
адамдарды еріксіз емдеу үшін ... ... ... ... ... жіберуге;
• шарттар негізінде жеке адамдарды, меншік иелерінің мүлкін ... ... ... ... ... ... қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету ... пен ... ... қорғауға азаматтардың
қатысуын қамтамасыз ету маңызды орын ... Оған ... ... ... ішкі ... органдары туралы» Заңында «ішкі істер
органдары қоғамдық ... ... мен ... қауіпсіздікті қамтамасыз
ету мәселелері жөнінде халықпен өзара қимыл жасайды» деп көрсетілген. [3].
Сондықтан да азаматтардың және ... ... ... – құқық қорғау органдарының құқықбұзушылықты ескерту, алдын алу, ашу
және ... ... ... мен ... жоюдағы тиімді қызметтің
қажетті шарты.
Азаматтар құқыққорғау органдарына, оның ішінде ішкі істер органдарына
қоғамдық тәртіпті қорғау және ... ... ... етуге жеке-
еріктік негізде, контракт бойынша және ... ... ... ... ... азматтарының құқық тәртібін, қоғамдық тәртіпті
және қоғамдық қауіпсіздікті ... ... ... ... мақсатында
мемлекет Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілде айындағы «Қоғамдық
тәртіпті қамтамасыз етуге азаматтардың қатысуы туралы» Заңын, ... ... ... ... ... үшін ... Республикасы
Үкіметінің 2000 жылғы 12 тамыз айындағы «Қылмыстың алдын ... және ... ... қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды
көтермелеу Ережелері туралы» №1243 қаулысын бекітті[18].
Бірінші аталған заң ... ... ... ... ... ... өз еркімен қатысуына байланысты туындайтын
қоғамдық қатынастарды реттейді және оның күші ... ... ... ... ... заңдарымен реттелетін
құқықтық қатынастарға қолданылмайды.
Қоғамдық тәртіпті ... ... ... ... аталған заңға
және Қазақстан Республикасының өзге де ... ... ... ... ішкі ... органдарына ерікті түрде жәрдемдесуі арқылы
жүзеге асырылады.
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ... ... ... өз ... ... және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу мен
сақтау ... ... ... асырулары қажет[9].
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысуға ниет білдірген ... ... ... ... ... оған Қазақстан Республикасының азаматы жеке
куәлігінің не төлқұжатының көшірмесін қоса ... ... ... ... мен ... ... ... куәлігінің көшірмесін
қоса беруге құқылы[9].
Ішкі істер органы өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік ... ... ... ... ... және өзге де есепке
алу бойынша тексереді, одан ... ... ... маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органына тиісті ... ... оған ... ... қоса ... не ... шешімнің себептерін
көрсете отырып, өтініш берушіге жазбаша түрде бас тартылады.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті ... ... ... ... жеті ... күні ішінде қарайды, азаматты тіркеуді
жүргізеді және оны ... ... ... ... ... ... ... бұл туралы ішкі істер органына жазбаша түрде
хабардар етеді.
Кәмелетке толмаған ... және ... ... ... ... не Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен
соттылығы өтелмеген немесе ... ... ... ... ... ... не соттың шешімі бойынша
әрекетке ... ... ... ... шектеулі деп танылған
азаматтардың қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ... ... жол ... ... ... бас тартуға негіз болған себептер жойылған
жағдайда өтініш берушінің қайта ... ... ... ... ... ... ... азаматтың қатысуын тоқтатуға негіз
болатын жағдайлар мыналар:
• Азаматтың қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге одан әрі қатысуға
ниетінің ... ... ... Қылмыстық жауапқа тартылуы;
• Бірнеше рет (бір жыл ішінде екі және одан да көп рет) ... ... ... ... ... Республикасының шегінен тыс жерге тұрақты тұру үшін
кетуі;
• Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ... одан әрі ... ... туындауы (психикасының бұзылуы,
маскүнемдікпен, нашақорлықпен ... ... ... не
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге ... ... үшін ... ... ... не өлім)[18].
Заңның 5-бабының 6-тармағында аталған мән-жайлар туындаған ... ... ... ету ... ... ... кезінде,
құқық қорғау органдары қаруланатын арнаулы құралдарды пайдаланса) ... ... бар ... ... ... ... тиісті ішкі істер
органдарының ұсынымы бойынша бұл азаматты ... ... ... ... ... ... шығарады.
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтардың қызметін
шектеу негіздері. Қоғамдық тәртіпті ... ... ... азаматтарға:
• Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құқық қорғау ... да ... ... айрықша құзыретіне жатқызылған
іс жүргізу қызметі мен өзге де ... ... ... ... ... ... ... өкілеттігін иеленіп
алуға;
• Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің заңды қызметіне ... ... ... ... қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларға қатысу
кезінде куәгер болуға;
• Адам мен азаматтың ар-ожданы мен ... ... ... ... мен ... ... шектейтін іс-
әрекеттер жасауға;
• Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... аталған
құралдарды қоспағанда, құқық қорғау органдары ... ... ... ... салынады.
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтардың құқықтары
мен міндеттері.
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ... ... ... ... және ... ... байланысты емес, қоғамдық
тәртіпті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларда ішкі істер органдарына
жәрдемдесуге;
• Қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтардың ... ... және ... Құқық бұзушылықтың жолын кесу және құқық бұзушыларды ... ... ... ... өзге ... қол ... ... болмаса,
дене күшін және басқа құралдарды қолдануға құқығы бар. Бұл орайда ол
үшін қажетті шаралар шегінен шығуға жол ... ... ... белгілері айқын адамдарға, жасы белгілі немесе анық көрініп
тұрған ... ... ... олар ... не топтасып
шабуыл (зорлық-зомбылық) жасаған жағдайларды қоспағанда, дене күшін
және басқа құралдарды қолдануға тыйым салынады;
... ... ... ... ... ... ... бұзушылық
жасаған адамдарды ұстауға және құқық қорғау немесе өзге мемлекеттік
билік органдарына алып келуге құқығы бар. ... ... ... адамда қару немесе өзге де қауіпті заттар не қылмыстық ... ... ... бар деп ұйғаруға негіздер болған кезде, ұсталған
адамның киімін тексеруге және ... ... ... үшін оларды
алып қоюға;
• Құқыққа қарсы қол сұғушылықтан, жол-көлік оқиғаларынан, ... және өзге ... ... зардап шеккен азаматтарға
медициналық және өзге де көмек көрсетуге қатысуға;
• Құқық бұзушылық, маскүнемдік, нашақорлық және уытқұмарлық алдын ... ... және ... ... ... асыруға;
• Азаматтардан қоғамдық тәртіпті сақтауды талап етуге құқығы бар.
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтар:
1. азаматтардың конституциялық ... мен ... ішкі ... ... өздеріне мәлім болған дайындалып жатқан не
жасалған қылмыс фактілері туралы дереу хабардар ... ... ... жағдайларда азаматтардың талап етуі бойынша
өзінің қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... қылмыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін ... ... ... ... ... ... ... тәртіпті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларға қатысуы
алдында құқықтық дайындықтан өтуге міндетті.
Көтермелеу шаралары. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ... ... ... ... ... алғыс жариялау;
• грамотамен марапаттау;
• ақшалай сыйлық ақы беру;
• жергілікті өкілді және ... ... өз ... ... өзге де ... ... ... етуге қатысатын азаматтарды көтермелеу
мәселелерін тиісті жергілікті атқарушы органның ... ... ішкі ... ... ... бойынша қарайды.
Комиссияның құрамына жергілікті өкілді және ... ... ... ... ... ішкі істер органының өкілдері
енгізіледі. Комиссия жергілікті атқарушы ... ... да, егер олар ... ... ... ... кесуге немесе
оларды ашуға септігін тигізсе, аталған заңда ... ... ... ... келе біз ішкі ... органдарының азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын қамтамасыз етудің құқықтық және ... мен ... ... ... Ішкі ... ... азаматтардың қауіпсіздігі
мен қоғамдық тәртіпті ... ... ... да ... ... ... ... арақатынасы
Қоғамдық тәртіпті сақтау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ішкі
істер органдарына заңмен жүктелген міндеттердің бірі десек, сол ... ... ... ішкі ... ... ... құқық қорғау
органдарымен және мемлекеттік органдармен өзара қатынас жасайды.
Ішкі істер органдары ... ... мен ... ... ... басқа да құқық қорғау органдарымен, соның ішінде
анықтама мен тергеуді ... ... ... ... ... ... ... органдармен олардың лауазымды тұлғалары адамның және
азаматтардың ... мен ... ... ... ... қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде, қылмыс пен өзге де ... ... ... ... жолын кесуде, ашуда және тергеуде ішкі
істер органдарына жәрдем жасауға ... ... ... өз ... ... ... өзге құқық қорғау
органдарымен өзара әрекеті
• қылмыс жасаған, бірақ анықтамадан, тергеуден және соттан бой тасалған,
қылмыстық ... ... ... ... ... ... кеткен адамдарды іздестіруді жүзеге асыруға және заңмен көзделген
өзге де жағдайларға, сондай-ақ ұрланған мүлікті іздеуді жүзеге асыруға;
• заңдарда белгіленген ... ... ... және ... ... ... жасаған адамдарды ұстау жөніндегі ... ... ... сондай-ақ өзге де құқық қорғау ... ... ... ... ... және ... асыруда
жәрдем көрсетуге;
• іздестіру, тергеу және өзге де заңмен көзделген іс жүргізу әрекеттерін
жүргізу кезінде соттардың ... ... ... ... және ... ... тапсырмаларын орындауға;
• әкімшілік жазалауларды орындауға, әкімшілік қамауға алынғандардың
еңбекпен қамтылуын қамтамасыз ... ... ... мен ... ... ... ... (күштеп
әкелу) туралы қаулыларын орындауға, сондай-ақ прокурордың өз ... ... өзге де ... ... мен ... орындауға;
• мемлекеттік өрттен қорғау ... ... ... ... ... өрт қауіпсіздігі жай-күйіне бақылау жасауды
жұзеге асыруда жәрдем көрсетуге;
• карантиндік, санитарлық және ... ... оның ... ... ... ... ... денсаулық сақтау мекемелеріне шақыру бойынша ... ... ... ... жыныс ауруларына шалдыққан немесе
иммунитет тапшылығы вирусын жуқтырған ... ... ... ... алып ... жүзеге асыруға;
• мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, есірткі құралдары, психотроптық
заттар, ... ... және ... ... айналымы мен оларды
теріс пайдалануға қарсы іс-әрекет жасау саласындағы мемлекеттік ... ... ... және іске асыруға қатысуға;
• өзге де мемлекеттік органдармен бірлесе отырып есірткі ... ... ... айналымы және олардың заңсыз айналымы
мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс-әрекет жасау саласында жұмыс істеу
үшін мамандарды, ... ... ... мен психотроптық заттарды
пайдаланатын және пайдалануға бейім адамдардың ... ... ... ... ... ... мамандарды оқытуды
және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыруға және үйлестіруге;
• құзыретті мемлекеттік органдармен ... ... ... ... ... ... айналымы және олардың заңсыз айналымы
мен оларды теріс ... ... ... жасау саласындағы ғылыми
зерттеулерді үйлестіруге міндетті.
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі – бұл ... ... ... ... ішкі ... ... ... мен
функцияларын жүзеге асыруға бағытталған, ... ... ... ... ... ... ішкі істер органдарының көптеген аппараттары
мен қызметтері ... ... ... оның ... ... ... тәртіпті қорғау, жол қозғалысының қауіпсіздігін ... ... және ... беру ... ... қадағалауды жүзеге асыру,
полицияның учаскелік инспекторларының, кәмелетке толмағандар істері жөнінде
учаскелік ... ... ... ... және мал дәрігерлік полиция
қызметі, миграциялық қызмет, жол полициясы, ішкі істер органдарының ... ... ... пен ... ... ... ету, ... жағдайдың тыныштылығын, жеке тұлғаны қорғау, оның құқықтары ... ... ... ... ... заңды
мүдделерін қорғау, заңға қайшы әрекеттерді ескерту, табу, жолын кесу, құқық
бұзушыларға ...... ... ету және ... ... ішкі ... ... әкімшілік қызметі маңызды бір
бағытын құрайды.
Қоғамдық тәртіпті қорғауға ... ... ... ... ... ... ... із жүзіндегі міндеттерді шешу
барысында ... және ... ... құқықтық қатынастарды
құрайды.
Бірінші жағдайда, ... ... ... ... ... және
оқыту, қоғамдық тәртіпті қорғауға шешім ... және осы ... ... ... ... ... мен ішкі ... іске асыру туралы сөз қозғалып отыр.
Екінші жағдайда, қоғамдық тәртіпті қорғау кезінде болатын жағдайлар
мысалы мыналар: азаматтың қоғамдық ... ... ... ... құқық
бұзушылық жасау немесе ішкі істер органдарына кәсіпорын, мекеме және
ұйымдардың қару ... ... ... ... ... Бұл жерде осы
қатынастардың субъектісі ішкі істер органдарына қызметтік бағыныштылығы жоқ
азаматтар, органдар, кәсіпорындар, ... мен ... және ... ... болып саналады. Қарастырылып отырған қатынастар ішкі істер
саласындағы, азаматтардың лауазымды адамдардың ... ... ... ... және ... бұзушылықтарды ескертуге, жолын кесуге және
құқық бұзушылары жауапкершілікке тартуға ... ... ... ... ішкі ... ... сыртқы әкімшілік қызметіне тән.
Бұл жерде, ішкі істер органдарының ішкі ұйымдық және сыртқы ... ... ... ... ... ... мен лауазымды
адамдардың еңбек етуі, ... ... ... ... мен заңды мүдделерін жүзеге асыруға бар ... ... ... ... ... ... ... біртұтас жүйесін Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрлігі, оның ... ... ... мен өзге ... ... ... Республикалық маңызы бар қала ... ... ... оған бағынатын ішкі істер
департаменттері, қалалық, ... ... ... ... ... ... ... ішкі әскерлер, оқу орындары, мекемелер және өзге де
ұйымдар құрайды.
Қазақстан Республикасының ішкі ... ... ... ... сәйкес анықтау, алдын ала тергеу мен ... ... ... ... ... ... мен ... қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқығы мен бостандығына,
қоғм мен мемлекет мүдделеріне ... және өзге де ... ... ... ... және ... кесу ... атқарушылық және өкім
етушілік функцияларын жүзеге асыратын арнайы мемлекеттік орган ... ... ... ... ... тән ерекшеліктер:
мемлекеттік-биліктік және ұйымдық сипат, тиісті мемлекеттік атқарушы ... ... мен ... ... ... (тікелей) басқарудағы
орталықтандаралған басшылық ... ... ... ... алу ... ... ... істер органдарының әкімшілік қызметінің ... осы ... ... ... ... алдында заңмен
көрінеді. Ішкі ... ... ... ... ... ... ... міндетті нұсқаулар беруге, қажет ... ... ... қолдану құқығына ие болған басқару (өкімет
өкілі) субъектісі ... ... ... ... ... ішкі ... органдарының қызметі өкім ету болып саналады. ... ... ... тән билік етумен көрінеді.
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі – тікелей ұйымдастырылатын
қызмет. ... ... ... мәні оны ... ... ішкі істер мен қоғамдық тәртіп ... ... ... және оны ... ... ... ... Бұл мақсатта ішкі
істер мен басқару жүйесінің ... ... ішкі ... саласындағы
қоғамдық қатынастарға қатысушылардың қызметін үйлестірумен біріккен жұмыс
ұйымдастырылады, оны орындауға ... мен ... ... ... ... шешіледі.
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің тиісті мемлекеттік билік
органдарына және жергілікті мемлекеттік ... ... ... ... Бұл ... органдар құқық бұзушылықтармен күресті
ұйымдастырудың, ... ... ... ... ішкі ... ... ... олардың жұмысын бақылаудың
тиімділігін қамтамасыз етеді, түрлі ... ... ... мен ... ... ... мүмкіндік жасайды және рөлін көтереді.
Мемлекеттік билік органдары және жергілікті мемлекеттік басқару ... ... ... ... ... ... ... Олар
өздеріне бағынышты ішкі істер органдарының қызметіне белсенді түрде ... және ... ... ... ... жағдай жасауға
шаралар қолданылады[3].
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі заңға бағынышты. ... оның ... және ... ... ... ... заңның
белгілеуінде. Әкімшілік қызметтің бұл ерекшелігінің маңызы өте зор, өйткені
оның әсер ету ... ... кең. Ол ... ... ... және ... және лауазымды адамдармен
қарым-қатынаста жүзеге асырылады. Қандайда болмасын заңға қайшы әрекеттер
азаматтар, кәсіпорындар, мекемелер және ұйымдардың ... ... ... ... мүмкін.
Прокурор өз құзыреті шегінде заңдардың, ҚР Президенті ... ... ... ... актілердің дәл және бірыңғай қолданылуын, ... ... ... ... ... және ... ... заңдылығын қадағалауды, сотта мемлекет мүдделерінің өкілі
болуды, сондай ақ ... ... ... ... пен ... қылмыстық
қудалауды жүзеге асыратын лауазымды адам[10].
Прокуратура органдарының ... ... ... ... ... ... және тікелей ғылыми зерттеу немесе ... ... ... ... және ... беру мекемелерінің
аттестациядан өткен қызметкерлері.
Әскери, табиғат қорғау, ... ... ақ ... объектілердің
прокуратуралары мамандандырылған прокуратуралар болып ұғынылады.
Прокуратура органдарында қызмет өткеру тәртібі ҚР Президенті бекітетін ҚР
прокуратура ... ... ... ... ... ... іс жүргізудің заңдылығына қадағалауды прокуратура:
1. әкімшілік құқық бұзушылық жөнінде, ... ... ... ... ... ... ... үшін шараларын белгілеген кезде
заңдардың дәл әрі бірыңғай қолданылуын қамтамасыз ету;
2. әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдарды қолданған кезде ... ... ... адамдар мен ұйымдардың бұзылған құқықтары
мен заңды мүдделерін қалпына келтіру;
3. азаматтардың әкімшілік құқық бұзушылық жөнінде жүргізілген істерге
байланысты кез ... ... ... ... ... ... ... құқық бұзушылық туралы заңдарды қолданған кезде заңдарды
бұзуға кінәлі адамдарға шара ... ... ... ... іс ... ... қадағалауды жүзеге асыра отырып,
прокурор:
1. уәкілді лауазымды адамдар мен органдардан әкімшілік құқық ... ... , ... мен істерді талап етуге;
2. құзыретіне әкімшілік құқық ... ... ... ... мен ... ... ... адамдар мен органдардың іс әрекеттері мен
шешімдеріне берілген шағымдарды қарауға;
3. азаматтарды әкімшілік ұстау мен ... ... ... ақ ... ... ықпал етудің өзге де шараларының ... ... ... ... ... ... ... қатысуға, өтініштер
жасауға, істі қарау кезінде туындаған мәселелер бойынша ... ... жаза ... ... ... ... ... азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар ... ... ... ... жол ... ... ... тарту жөнінде шаралар қолдануға;
7. әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер жөнінде іс жүргізуді қозғауға;
8. заңда көзделген басқа да іс әрекеттерді ... ... ... іс ... ... ... ету ... нәтижелері бойынша прокурор:
1. сотқа, өзге өкілетті органға немесе ... ... ... бұзушылық туралы қаулыға наразылық
енгізуге;
2. уәкілді ... ... мен ... ... басқа)
іске қосымша тексеру жүргізу туралы жазбаша нұсқаулар
беруге;
3. уәкілді органдардан өздерінің ... ... ... ... жүргізуді талап етуге;
4. заңмен белгіленген жағдайларда әкімшілік құқық бұзушылық
туралы іс жүргізуді тоқтатуға;
5. әкімшілік құқық бұзушылық ... ... ... ... ... жолмен заңсыз ұсталған адамды босату туралы
қаулы шығаруға;
7. жеке тұлғалардың, ... ... және ... мен заңды мүдделері бұзылған жағдайларда өз
міндеттерін орындауға байланысты өкілетті мемлекеттік
органдардың ... ... ... ... ... шектеу сипатындағы кез келген шараларды алып
тастау туралы қаулы шығаруға немесе талап қоюға;
8. әкімшілік құқық бұзушылық ... іс ... ... ... құқылы.
Ұлттық қауіпсіздік органдары кадрларын әскери қызметшілер, жұмысшылар
мен қызметшілер құрайды[8].
Ұлттық қауіпсіздік органдарында қызмет етуге өз ... ... ... ... ... ... жасы, білімі және
денсаулық жағдайы ... ... ... орындауға қабілетті ҚР
азаматы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшісі бола ... ... ... жүйесі әскери қызметшілерінің,
жұмысшылары мен қызметшілерінің штат санының лимитін ... ... ... ... ... ҚР ... ... қауіпсіздік органдары, сондай ақ Ұлттық ... ... ... ... ... ... жұмысшылары мен қызметшілерінің штат ... ... ... жүйесі әскери қызметшілері, жұмысшылары ... штат саны ... ҚР ... ... шегінде Ұлттық
қауіпсіздік комитетінің төрағасы белгілейді.
Ұлттық ... ... ... қызметшілері ҚР әскери қызмет
атқару туралы заңдарында белгіленген тәртіппен әскери қызмет өткереді.
Ұлттық қауіпсіздік органдарында қызметке жоғары немесе ... ... бар ... ... ҚР азаматтары шақырылуы немесе
қабылдануы мүмкін.
Мемекеттік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ... ... ... ... ... әскери қызметшілері міндетті әскери
қызметте қалдырыла отырып, мемлекеттік органдарға, ұйымдарға, ... ... ... тәртіппен іссапарға жіберілуі мүмкін.
Ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери ... ... ... және өкілеттігін куәландыру үшін қызмет куәлігі беріледі.
Ұлттық қауіпсіздік органдары әскери қызметшілерінің заңды ... мен ... ... орындауы үшін міндетті. Ұлттық
қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... көрсету, қорлау, қорқыту, күш көрсету және олардың ... мен ... қол ... ... ақ ... ... ... қызметшілеріне жүктелген міндеттердің орындалуына кедергі келтіретін
басқа да іс ... ҚР ... ... ... әкеп ... ... органдарының әскери қызметшілері партияларда,
кәсіптік одақтарда болуға, қандай да бір саяси ... ... тиіс ... қызметтік міндеттерін орындамағаны ... ... және ... ... іс ... үшін ұлттық қауіпсіздік
органдарының әскери қызметшілері ҚР заңдарына ... ... ... өзге де ... ... ұлттық қауіпсіздік органдары әскери ... ... ... ... ... ... ... органдары Қазақстан
Республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... және өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде жеке адамның
және қоғамның қауіпсіздігін, елдің конституциялық ... ... ... ... ... ... техникалық қорғаныс
әуелетін қорғауды қамтамасыз ... ... ... ... ... және есеп ... арнаулы мемлекеттік органдар.
Ұлттық қауіпсіздік органдарының міндеттеріне:
1. жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
саласындағы ... ... ... мен іске ... ... ... мүддесі үшін барлау ақпаратын іздеп
табу;
3. шетел мемлекеттері мен арнайы ... мен ... ақ ... ... ... Республикасының
қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге бағытталған, барлау және өзге де
қызметін анықтау, алдын алу және тыю;
4. ... ... ... ... ... ... ... және қауіпсіздігін әлсіретуге
бағытталған терроризм және өзге де қызметті анықтау, ... ... ... ... ... ... ... органдарының жүргізуіне
жатқызылған қылмыстарды анықтау, тыю, ашу және тергеу;
6. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... басқа да әскерлері мен
әскери құрамаларын бейбіт кезде және соғыс уақытында ... ... ... ... ... мемлекеттік органдарында, ұйымдарында,
Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құрамаларында
шифрлау ... ... ... ... ... ... ... және
қорғауды қамтамасыз ету болып табылады;
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... және ықтимал қауіп қатерден қорғалуының жай күйі.
Ұлттық қауіпсіздікке төнетін ... ... ... ... ... ... жасайтын немесе оларға қауіп төндіретін жағдайлардың,
процестер мен ... ... ... ... ... ... мүдделерінің шет
мемлекеттер, шетелдік ұйымдар мен ... ... ... ... ... жай ... ... Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі мен
аумақтық тұтастығына әскери сипатта төндірілетін ... және ... ... мен қол ... ... жай күйі.
ақпараттық қауіпсіздік- мемлекеттік ақпараттық ресурстардың, сондай ақ
ақпарат саласында жеке ... ... мен ... ... ... ... қауіпсіздік- Қазақстан азаматтары мен өмірінің, денсаулығының
және игілігінің, сондай ақ ... ... ... ... ... алатын ықтимал қауіптер мен қатерлерден саяси құқықтық, ... ... ... ... жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің өмірлік
маңызды ... мен ... ... ... ... және ... әсерлер салдарынан туындайтын қауіп қатерден қорғалуының жай күйі.
экономикалық қауіпсіздік- Қазақстан Республикасы ұлттық экономикасының
оның тұрақты ... мен ... ... қатер төндіретін ішкі
және сыртқы жағдайлардан, процестер мен факторлардан қорғалуының жай күйі.
Қазақстан Республикасының ұлттық ... ... ... ... заңдылық пен құқық тәртібінің әлсіреуі, оның ішінде ұйымдасқан
нысандарын қоса алғанда қылмыстылықтың ... ... ... құрылымдармен астасуы, лауазымды адамдардың капиталдың
заңсыз айналымына сүйеуші болуы, ... ... ... ... құқықтары мен бостандықтарының қорғалу дәрежесі төмендеуіне
ықпал ететін қару мен есірткі заттардың заңсыз айналысы;
2. конституциялық құрылысты күшпен өзгертуге бағытталған іс ... ... ... Республикасының бірегей құрылысына, тұтастығына, қол
сұғылмаушылығына, аумағының бөлінбестігіне қиянат ... ... ... ... қабілетінің әлсіреуі, мемлекеттік шекараның қол
сұғылмаушылығына төнген қауіп қатер, Қазақстан Республикасына қатысты
күш қолдану, оған ... ... шет ... ... қызметтері мен ұйымдарының, сондай ақ жеке
адамдардың ... ... ... ... ... бағытталған барлаушылық, террорлық, диверсиялық және өзге де
іс әрекеттері;
5. мемлекеттік органдардың қызметіне ... ... ... ... ... ... ... басқарылу дәрежесін төмендету;
6. кез келген нысандағы саяси ... оның ... ... ұлттық, діни, тектік топтық және рулық араздықты немесе
алаусыздықты қоздыру;
7. ұлтаралық және ... ... ... ... ... жиналыстардан, митингілерден,
шерулер мен демонстрациялардан, заңсыз тосқауылдар мен ... ... ... жағдайдың шиеленісуі;
8. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген әскерилендірілген
құрамалар құру;
9. экологиялық жағдайдың күрт ... ... ... мен табиғи және
техногендік сипаттағы өзге де ... ... ... арулар мен
індеттер;
10. стратегиялық ресурстардың ел мүдделеріне ... ... ... ... ... ... ... шетелдік инвестициялардың құйылуына кедергі жасауды
қоса алғанда, мемлекеттің экономикалық ... ... ... ... ... ... ... демографиялық жағдайдың нашарлауы, соның ішінде бала туудың күрт
төмендеуі, өлім жітімнің көбеюі, ... көші қон ... ... білім және интеллектуалдық әлеуеті саласының нашарлауы;
13. елдің ұлттық мүдделерін қорғау ... ... ... жетілдірілмегендігі немесе болмауы.
ҚР Қаржы полициясы органдары
Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес ... ... ... ... ... тікелей бағынатын және есеп беретін, ... ... ету ... ... ... ақ ... ... экономикалық, қаржылық және сыбайлас жемқорлық қылмыстар
мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды ... ... ... ашу ... ... ... ... әрі өзге де арнайы атқарушы және
рұқсат ... ... ... асырушы Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органы болып табылады.
Агенттік өз қызметін Қазақстан ... ... ... қаржы полициясы органдары туралың ҚР Заңына,
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық ... және ... ... және ... жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі
(қаржы полициясы) туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады. [10]
Агенттік мемлекеттік мекеменің ... ... ... ... ... табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрі ... ... ... ... ... ақ ... заңнамасына сәйкес Қазынашылық органдарда шоттары болады.
Агенттік азаматтық құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
Агенттіктің, егер оған ҚР ... ... ... ... ... ... мемлекет атынан азаматтық құқықтық ... ... ... ... сәйкес қаржы полициясы органдарына қызметке он сегіз жасқа
толған, өзінің жеке, моральдық, іскерлік, кәсіби қасиеттері, ... ... ... ... бойынша қаржы полициясы органдарында қызмет өткеруге
жарамды ҚР азаматтары қабылданады.
Қатардағы және кіші басшы ... ... ... ... ... бар ... ... мүмкін.
Орта және аға басшы құрамның ... ... ... бар ... Агенттікке заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті
жүзеге асыру құқығы ... ... ... ... ... ... бюджет кірісіне жіберіледі.
Агенттіктің негізгі міндеттері:
1. өкілеттіктері шегінде ... ... ... ... субъектілерінің заңды құқықтары мен
мүдделерін қамтамасыз ету;
2. сыбайлас ... ... және ... ... мен
құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу,
ашу және тергеу;
3. сыбайлас жемқорлық пен ... ... ... қарсы
күрес саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске
асыруға қатысу;
4. қаржы полициясы органдарының ... ... ... ... ынтымақтастықты жүзеге асыру болып
табылады.
Агенттік Қазақстан ... ... ... ... ... саясатты қалыптастыруды қамтамасыз ... ... ... асырады;
2. қаржы полициясы органдары қызметінің басым ... ... ... ... ... және экономикалық тетіктерін
анықтайды;
ҚР Әділет органдары. ... ҚР Заңы 18.03.02 ... ... ... Республикасының Заңына сәйкес өз құзыреті шегінде
мемлекеттің ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен ... ... ... ... жасайтын, азаматтардың және ұйымдардың құқықтары
мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін атқарушы билік органдары
болып ... ... ... құқықтық негізін ҚР Конституциясы,
өзге нормативтік ... ... ... ақ ҚР халықаралықшарттары
құрайды.
Әділет органдарының міндеттері
1. жалпымемлекеттік даму стратегиясын ... мен іске ... ... ... ... ... ... талдау, жетілдіру, жүйелеу,
нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заң ... ... ... және ... ... мен ... ҚР ... Қазақстан қоғамы мен мемлекетінің
тұрақты және қарышты дамуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... мүдделерін қорғау және Республиканың
дүниежүзілік қоғамдастықтағы беделін нығайту мақсатында, ... ҚР ... ... ... мен ... ... ... аренадағы қызметін құқықтық жағынан қамтамасыз ету;
3. заңды тұлғаларды, жылжымайтын мүлікке ... және ... ... ... ... ... түрлерінің
кепілдерін, орталық мемлекеттік органдардың жергілікті өкілді ... ... ... ... актілерін, азаматтық хал
актілерін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, сондай ақ ... ... ... ... есебін жүргізуді және
оларға бақылау жасауды жүзеге асыру;
4. құқықтық көмекті және заң ... ... ... және
құқықтық насихатты қамтамасыз ету;
5. сот сараптама қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру;
6. қылмыстық жазаларды атқару, қылмыстық жаза атқару ... ... ... ... пен ... ... ету;
6-1. сотталғандарды түзетуді ұйымдастыру;
6-2. сезіктілердің, айыпталушылардың және сотталғандардың, сондай ақ
қылмыстық атқару жүйесіндегі ... ... ... мен ... ... ... ... санаткерлік меншік құқықтарын қорғау саласындағы ... ... ... ... құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы
саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге ... және ... ... айналымы
мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс әрекет жасау;
9. ... ... ... ... ... ... ... анықтауды жүзеге асыру және әкімшілік құқық бұзушылық туралы ... ... ... іс ... Қазақстан Республикасының азаматтарына жеке бас ... ... жеру және ... жүзеге асыру;
9-2. Қазақстан Республикасы Үкіметі ... ... ... және ... ... ... ... өздеріне ҚР заңдарымен жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыру
болып табылады.
Қазақстан Республикасының әділет органдарының ... ... ... ... ... ... орындауды қамтамасыз ету бойынша өкім
етушілік және атқарушылық ... ... ... ... ... ... ақ қылмыстық жазаны атқаратын мекемелер мен органдардың
қызметін қамтамасыз ететін ұйымдардың жүйесі.
Ішкі істер ... ... ... ... етудегі
тиімділігінің табысты болуы еңбек коллективтерімен, ... ... ... ... ... ... болуында. Мұндай өзара іс-
қимыл жасау «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» ... ... ... ... қамтамасыз ету мәселелері жөнінде
халықпен және бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара ... ... ... ... ... ... ... тәжірибесіне сүйенсек, ішкі істер органдары
қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті ... ... ... ... ... тұрғындарға және бұқаралық ақпарат құралдарына
сүйене отырып жергілікті шешуде көп жетістіктерге жетуде.
Ішкі істер ... ... ... ... және ... ... ... жүзеге асырады. ... жеке ... және ... ... ... ету,
меншіктік құқыққа қарсы қолсұғушылықтан қорғауға байланысты заңдар ... да ... ... ... Олар ... және ... да ... құқықтық тәртіптің, яғни нақты қызмет көрсететін ... ... ... ұжымдарымен (меншіктің нысандарына қарамастан) ... ... ... мен ... байланыс жасайды:
• әкімшілік полицияның ... ... ...... ... ... және басқа да қоғамдық орындарда
қоғамдық тәртіпті қорғау кезінде;
• жол полициясы бөлімшелері – жол қауіпсіздігінің ... ... ... ... ... ... инспекторлары - өздері қызмет ететін аумақтағы
кәсіпорын, мекеме ұжымдарымен және тұрғындармен құқық бұзушылықтардың
алдын алу шараларын жүргізу ... ... ... беру ... қызметкерлері – жеке меншік күзет
бірлестіктерінің ұжымдарымен, ... және ... ... ... ... күзет қызметтері өздері күзететін ... ... ... қызметкерлері,
• анықтамашы мен тергеушілер – ... ... ... ... қылмысты ескерту, алдын алу, жолын кесу және ... ... ... кезде өзара әрекеттесе қызмет атқарады.
Кәсіпорын, мекеме ұжымдары және тұрғындармен осындай қарым-қатынасты
ішкі ... ... ... да ... де ... асырады.
Қарастырылып отырған өзара әрекеттестікті ұйымдастырудағы маңызды
мәселе ішкі ... ... ... ... ... мекеме
ұжымдары және тұрғындарымен байланысты нығайту болып табылады. ... ... ... ... алу ... ... ... Тұрғындарды қоғамдық ... ... ... мен жолы ... ... ... ... істер органдарының басшылары, полицияның учаскелік инспекторлары
және басқа қызметкерлері өздері қызмет ететін ... ішкі ... ... ... ... мекеме ұжымдары және тұрғындардың
алдында есеп береді.
Ішкі ... ... қала ... ... ... немесе
жекелеген азаматтарға жазбаша және ауызша (радио, ... ... ... ... ... қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық
бұзушылықтармен күрес жүргізуге байланысты ... ... ... аудан аумақтарында тәртіпті қамтамасыз етуге ... ішкі ... ... ... ... және т.б. ... ... мен бостандықтарына, мүліктеріне және басқа да ... ... ... ... ... туралы ақпараттарды күні бұрын
хабарлау үшін ішкі ... ... ... ... ... ... органдарының әкімшілік қызметі – тікелей ұйымдастырылатын
қызмет. Әкімшілік қызметтің ұйымдық мәні оны ... ... ішкі ... мен ... ... ... ... міндеттерді
шешуге және оны жүзеге асырудың мақсаттылығымен көрінеді. Бұл мақсатта ішкі
істер мен ... ... ... істеуімен, ішкі істер саласындағы
қоғамдық ... ... ... ... ... ... оны орындауға бақылау мен қадағалау жүзеге асыруға
байланысты мәселелер шешіледі.
Ішкі ... ... ... ... тиісті мемлекеттік билік
органдарына және жергілікті мемлекеттік басқару ... ... ... Бұл ... ... ... ... күресті
ұйымдастырудың, өздеріне жүктелген міндеттерін ... ішкі ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді, түрлі құқық қорғау ... мен ... ... үйлестіруге мүмкіндік жасайды және рөлін көтереді.
Мемлекеттік билік органдары және жергілікті мемлекеттік басқару органдары
өздерінің саласындағы ... ... ... ... ... ... ... ішкі істер органдарының қызметіне белсенді түрде ықпал
жасайды және ... ... ... ... ... ... қолданылады. [3].
Ішкі істер органдарының әкімшілік ... ... ... ... оның ... және ... ... негізгі құралдарын заңның
белгілеуінде. Әкімшілік қызметтің бұл ерекшелігінің маңызы өте зор, өйткені
оның әсер ету ... ... кең. Ол ... ... ... және ... және ... адамдармен
қарым-қатынаста жүзеге асырылады. Қандайда болмасын ... ... ... ... ... және ұйымдардың заңды мүдделеріне елеулі
зардап келтіруі мүмкін.
Ішкі істер органдары қылмыстарды ... ... ... ... ... ... кім екендігін анықтау, ... ... ... ... де ... да ... күреске қарсы
қолдануға қажетті ақпараттар алу үшін тұрғындардың көмектесуіне шақырады.
Сонымен ішкі істер ... ... ... пен ... қамтамасыз етудегі міндеттерін шешуде еңбек ұжымдарына және
тұрғындарға сүйене отырып өзінің қызметтік ... ... ... ... істер органдарына жүктелген міндеттер мен функцияларды табысты
орындау үшін ... ... ... ... болу қажетті
жағдайлардың бірі болып табылады.
Осы мақсатта ішкі істер органдары реси ... яғни ... ... ... одан әрі тарату ... ... ішкі ... ... туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 11-
бабының, 22-тармағына сәйкес, «Ішкі істер органдарының қызметін жария ... ... және ... бой ... ... ... және ... адамдарды іздестіру үшін, қоғамдық тәртіпті қорғау кезінде қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету ... ... ... өзге де ... ... ... ... мүмкіндігін тегін пайдалануға»
құқығы бар.
ҚР Ішкі істер органдарының жүйесінде Ішкі істер ... ... ... ... ... және ... ... құралдарының басқа да өкілдерімен
байланыс жасау кезінде ... ... алу мен ... ішкі ... ... ... ... Республикасының «Бұқаралық ақпарат
құралдары туралы» Заңында журналистің құқықтары мен ... ... ... ... ... ... мен материалдарда
адам мен азаматтың құқықтарына, бостандықтары мен заңды ... ... пен ... ... ... Қазақстан
Республикасының конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығына, қоғам мен
мемлекеттің заңмен қорғалатын ... ... қол ... ... ... ... агенттігі құқыққорғау органдарына
хабарлауға ... және ол ... ... ... іс ... ... ... қылмыстық іс қозғауға себеп пен негіз болады.
Ішкі істер органдары қызметінің аса маңызды және ... ... ... ... ... ішкі ... ... қызмет және бөлім басшылары мен ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлері журналистер және бұқаралық
ақпарат құралдарының басқа да өкілдерінің алдында, радиода, теледидарда сөз
сөйлейді, ... ... ... ... және ... бағдарламалары
бойынша редакцияларға ақыл-кеңес береді.
Ішкі істер органдары мен ... ... ... діни
бірлестіктер арасындағы қарым-қатынастың құқықтық тәртіпті ... ... оң ... ... үшін ... зор.
Аталған бірлестіктер өкілдері және басшыларымен байланыстың кең
тараған нысандары ... ... ... ... жершілдер, діни бірлестіктердің өкілдері және басшыларымен
күнделікті ... ... ... ... ... ... күш жұмылдыру, сондай-ақ жаппай ... ... да ... пайдалану;
• ішкі істер органдары өкілдерінің қоғамдық бірлестіктер өткізетін съезд,
конференциялар, демонстрациялар және басқа да шараларына ... ... ... ... діни ... ... алмасу;
• патриялар, қозғалыстар, діни бірлестіктердің ... ... ішкі ... органдарының қоғамдық тәртіп және қоғамдық
қауіпсіздікті ... ... ішкі ... ... (полицияның)
жұмысы туралы қоғамдық пікірді анықтау мақсатында әңгіме-сұхбат
жүргізу.
азаматтар
Елімізде қоғамдық ... ... және ... ... ету ... пен ... ... қорғауға азаматтардың
қатысуын қамтамасыз ету маңызды орын ... Оған ... ... ... ішкі ... ... ... Заңында «ішкі істер
органдары қоғамдық тәртіпті қорғау мен қоғамдық қауіпсіздікті ... ... ... ... ... қимыл жасайды» деп көрсетілген.
Сондықтан да азаматтардың және қоғамдық бірлестіктердің қолдауына
сүйену – құқық қорғау органдарының ... ... ... алу, ... ... тудыратын себептер мен салдарды жоюдағы тиімді қызметтің
қажетті шарты.
Азаматтар құқыққорғау органдарына, оның ... ішкі ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз етуге жеке-
еріктік негізде, контракт бойынша және қоғамдық бірлестіктер арқылы ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық қауіпсіздікті қорғауға қатысуға белсенді тарту мақсатында
мемлекет Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 ... ... ... ... ... ... қатысуы туралы» Заңын, сондай-ақ осы
саладағы қоғамдық қатынастарды жетілдіру үшін ... ... 2000 ... 12 ... ... ... ... алуға және жолын
кесуге жәрдемдескен, қоғамдық тәртіпті ... ... ... ... туралы» №1243 қаулысын бекітті. [16]
Бірінші аталған заң ... ... ... етуге Қазақстан
Республикасы азаматтарының өз еркімен қатысуына ... ... ... реттейді және оның күші жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... қатынастарға қолданылмайды.
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге азаматтардың қатысуы аталған заңға
және Қазақстан Республикасының өзге де ... ... ... ... ішкі ... ... ерікті түрде жәрдемдесуі арқылы
жүзеге асырылады.
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге ... ... өз ... ... және ... ... мен ... құрметтеу мен
сақтау қағидалары негізінде жүзеге асырулары қажет.
Жергілікті өкілді және атқарушы ... ... ... ... ... қатысу мәселелері жөніндегі құзыреті
1. Жергілікті өкілді органдар:
• Тиісті әкімдіктер қоғамдық тіртіпті қамтамасыз етуде ішкі ... ... ... көтермелеуге қаражат
бөлуге қатысты ... ... ... қарайды және
бекітеді;
• Тиісті әкімдіктердің қоғамдық ... ... ... ... ... ... комиссияларының
қызметін бақылайды.
2. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдары:
• Қоғамдық ... ... ... ... ... және ... ... есебін жүргізеді;
• Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын ... ... ... ... ... бар
қалалардағы қалалық) комиссияларды құрады;
... ... ... ... қатысатын азаматтарды
көтермелеудің түрлері мен тәртібін, сондай-ақ оларға ақшалай
сыйақының мөлшерін айқындайды.
3. Облыстың, республикалық маңызы бар ... ... ... органдары.
• Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтардың
өңірлік есебін жүргізеді;
• Облыстың, республикалық ... бар ... ... қоғамдық
тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды көтермелеу
жөніндегі комиссияларын құрады;
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ... ... ... ... мен ... ... ... ақшалай сыйақының мөлшерін
айқындайды.
2.1. Азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде ... ... ... ... болуының мәселелері
Ішкі істер органдарының ... ... етуі ... мен ... ... ... етудің кепілдігі
Заңдылық- ішкі істер органдары қызметінің маңызды ... Бұл ... ... органдарының құқық қорғаушы қызметінде жәнс заңдар заңнан
туындайтын нормативтік құқықтық актілерді ... және ... ... жүзеге асырылады.
Заңдылық — заңдардың құқықтық ұйғарымдарын ... ... және ... заңдылық актілерді барлық құқық субъектілерін жүзеге асыруы.
Біріншіден, заңдылық нақты, заң нормалары құқықтық күші бар ... ... ... ... Ешкім мемлекет белгілеген талаптарды
орындаудан бас тарта алмайды, осы негізде мемлекет жеке тұлғаның құқықтарын
қорғау және ... ... бас ... алмайды. Қазақстан Республикасы
Конституциясының 1-бабының 1-тармағында «Қазақстан Республикасы ... ... ... және ... ... ... оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары
мен бостандықтары» деп ... ... ... ... заңдылықтың қажетті белігісі
ретінде, бірқалыпты түрде мемлекеттік және оның ... ... ... өзінің мемлекеттік органдары мен лауазымды
адамдары арқылы Республика азаматтары ... ... ал ... ... ... ... алдында жауапты.
Құқықтық ұйғарымдарды сақтаудың жалпылығын қамтамасыз ету мемлекеттің
және оның органдарының ... ... ... және сақталуын
қамтамасыз ету үшін, мемлекет өзінің ... ... тек күші ... ... және ... ... асыруы қажет. Ол өзінің
органдары мен лауазымды адамдардың және ... ... ... ... ... салуы керек.
Екіншіден, заңдылық құқықпен (заңдылық нормалармен) үзіліссіз ... ... ... ... мемлекет заңдары қандай шамада
қоғамдык жетілдірудің объективтік қажеттілігін бейнелейтіндігінің негізінде
ғана ... ... Егер ... ... ... ... ... топтардың немесе жеке ұлт өкілдерінің мүдделерін еске ... ... және ... ... ... жоқ ... сөз.
Сонымен, заңдылық — бұл заңдылыққа қатынасты байланыстығымен және оларды
өмірге ... ... ... ... жиынтығы; заңдар
бағытталғанына байланысты бұлжытпай орындалуы тиіс.
Ішкі істер органдары, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, қоғамдык
тәртіпті қорғау және ... ... ... ету, ... ... адамдардың қоғамдық тәртіпті және қоғамдык қауіпсіздік ережелерін
сақтауларына қадағалауды жүзеге асыру, құқық ... ... алу ... ... заңға қайшы әрекеттерді жасағандары жауапкершілікке тартады
және араларындағы заңдылық пен құқықтық тәртіпті ... ... ... ... әкімшілік құқық бұзушылық пен қыл-мыстың
жолын кесуде, заңдар мен заңнан туындайтын нормативтік акті-лерге сәйкес.
өздерін ... ... және ... ... ... күрес
жүргізуі тиіс.
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі – тікелей ұйымдастырылатын
қызмет. Әкімшілік ... ... мәні оны ... ... ішкі ... мен қоғамдық тәртіп қорғау саласындағы міндеттерді
шешуге және оны жүзеге асырудың мақсаттылығымен көрінеді. Бұл мақсатта ішкі
істер мен ... ... ... ... ішкі ... ... ... қатысушылардың қызметін үйлестірумен біріккен жұмыс
ұйымдастырылады, оны орындауға ... мен ... ... ... ... шешіледі.
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің тиісті мемлекеттік билік
органдарына және жергілікті мемлекеттік басқару органдарына бағынуы ... Бұл ... ... ... ... ... өздеріне жүктелген міндеттерін ... ішкі ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді, түрлі құқық қорғау органдары мен ... ... ... мүмкіндік жасайды және рөлін көтереді.
Мемлекеттік билік органдары және жергілікті мемлекеттік басқару органдары
өздерінің саласындағы құқықтық тәртіптің ... ... ... Олар
өздеріне бағынышты ішкі істер органдарының қызметіне белсенді түрде ықпал
жасайды және ... ... ... көтеруге жағдай жасауға
шаралар қолданылады. [3].
Ішкі істер органдарының ... ... ... ... Бұл
дегеніміз оның бағыттарын және мақсатқа жетудің ... ... ... ... ... бұл ... маңызы өте зор, өйткені
оның әсер ету ... ... кең. Ол ... ... ... және ... және ... адамдармен
қарым-қатынаста жүзеге асырылады. Қандайда болмасын заңға қайшы әрекеттер
азаматтар, кәсіпорындар, мекемелер және ұйымдардың заңды мүдделеріне ... ... ... ... ... ... заңдылықты сақтау өте маңызды,
өйткені оған құқық бұзушылықтың ... алу мен ... кесу ... Ішкі ... ... ... өмірі, денсаулығы, құқықтары
мен бостандықтарын, мемлекеттің және қоғамның мүдделерін қылмыстық басқа
құқыққа қайшы қол ... ... ... кең ... ... шараларын қолданады. Осыған ... ... да ... ... жол ... азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын,
тұрғын үйіне қол сұғушылық, жазысқан хаттарының, телефон ... ... ... ... ... және басқа да жолдармен алысқан
хабарларының құпиялығын сақтамау, конституциялық принциптерді бұзуы ... ... ішкі ... ... ... ... әрекеттерді
жасауы олардың мәртебесіп түсіреді, және де ... ... ... ... ішкі ... ... қызметіне дұрыс баға
бермеуі мүмкін.
Адамның қадір-қасиетін қорлайтындай азаптауға, оған зорлык-зомбылық
жасауға, басқадай қатыгездік немесе жәбір қөрсетуге не жазалауға ... ... ... ... мен ... ... ... заңда козделген реттерде ғана жүргізіледі. Мысалы, ... ... ... ішкі істер органдары ... ... ... ... істер органдары қызметкерлерінің
азаматтардың құқықтарын уақытша шектейтін іс-әрекетері «Заң атымен» ... айта ... және осы ... ... ... ... маңызды мәселелері, оның ішінде қоғамдық тәртіпті және
азаматтардың құқтары мен бостандықтарына құқыққа ... қол ... ... ету, ... реттеледі.
Құқықтық мемлекетте ең жоғары заңдық күші бар құжат Конституция болып
табылады. Осыған орай Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабының, 2-
тармағында Конституцияның ең ... ... күші бар және ол ... аумағында тікелей қызмет етеді, деп ... Ол ... ... ... реттеушісі болып саналады. Объективтік
жағдайдың күшіне байланысты құқықтық әсер ету ... ... ... ... Заңнан туындайтын актілер, тек заңмен қандайда болмасын
бір қатынас реттелгеп жағлайда ғана әсер ету күші бар. Бұл ... олар ... ... және ... негізінде ғана шығарылуы қажет.
Заңдылықтың ішкі істер органдарының әкімшілік қызметіндегі мәнін
түсіну үшін заңдылық принциптері мен ... ... ... манызды
орын алады.
Заңдылық қағидасы— бұл ... ... ... негізгі
идеялар, ережелер, ал талаптары — ... ... ... ... ... ... ... құқықтық нұсқауларды сақтау мен
орындау ішкі істер органдары ... ... ... ... ... ... ... жоғарылығы; заңдылықтың
бірлігі; заңдылық пен ... ... ... жол бермеу;
заңдылықтың ақиқаттылығы.
Құқықтык нормативтік актілер жүйесінде ... ... ... ... ... ... ішкі істер органдарының
қызметіндегі заң шығарушылық пен ... ... ... ... ... тек ... ... қайнар-көздері нормативтік құқықтық
актілер негізінде болуға тиіс. Сонымен бірге, құқықтық тәртіпті қамтамасыз
етуде заңдарды жағдайдың ерешеліктері мен ... ... ... ... пен мақсаттылықты қарама-қарсы қоюшылық деп, тәртіпті
қамтамасыз етуде заң шеңберіндегі ... ... ... ... айтамыз.
Мақсаттылық деп норманы жүзеге асыру кезіндегі нақты ... ... ... алу. Заңдылық пен ... ... ... ... ... дәл орындау мен құқықтық нормамен реттелетін
әкімшілік қызмет субъектілерінің шұғыл дербестігі арасындағы ... ... ... ... көзқараспен тығыз байланысты, олай
дейтініміз, нақты жеке басқарушылық істі, ... ... ... тұрғыдан іс бойынша тиімді шешім қабылдау мақсатында ... ... ... берілген бостандық.
Әкімшілік көзқарас ішкі істер органдары ... ... өз ... баға беру ... ... ... Мысалы,
әкімшілік құқық бұзушылықпен келтірілген зиян елеусіз болған жағдайда,
әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі ... ... ... ... ... ... бұзушылық жасаған адамға ауызша ескерту жасаумен
шектеліп, әкімшілік ... ... ... Бұл жердегі елеусіз
зиян қызметкердің көзқарасымен анықталады.
Әкімшілік көзқарастың тағы бір түрі ішкі ... ... ... істі шешу ... ... ... ... заңға сәйкес деген
жолдарды таңдау негізінде акті шығаруымен (шешім қабылдауымен) ... ішкі ... ... жол ... ... мен олардың
орынбасарлары ҚР Әкңмшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 461-469, 476-
баптарында көзделген құқық ... ... ... ... ... құқық бұзушылық туралы кодекстің 58-бабына сәйкес,
жолда жүру ережелерін білуін тексеруге жіберу ... ... ... яғни ... ... ету ... әкімшілік жаза
тағайындаумен қатар қолданылуы мүмкін.
Әкімшілік көзқарастың келесі түрі ішкі істер ... ... ... ... ... ... қабылдауымен көрінеді, мысалы, өзге
де мүмкіндіктер болмағанда, ішкі ... ... ... күш ... ... қолдануға шешім (әрекет жасау) қабылдау. Ішкі істер
органдарының қызметкері осы түсініктердің мағынасы мен ... ... ... ... ... ... істерді шешуге бірдей
мүмкіндік беру құқықтық нормалар ережелерін жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... да шегі бар, ... істер органдарының қызметкерлері одан асып кетпеуі тиіс.
Демек, ішкі істер органдарының қызметкерлері мүлдем еркіндікпен
әрекет жасауға тиіс ... ... ... ... ... ... ие
болып, құқықтық көзқарас болып табылады. Көзқарасты қолдану ... ... ... ... ғана қолданылуы мүмкін: ол тек заң
шеңберінде ғана жүзеге ... ... ... ... ішкі істер
органдарының әкімшілік және басқа да қызметтерін тиімді, мақсатты,
үйлесімді ... үшін ... ... ... ... акт
ішкі істер органдарының қызметкерлері өз көзқарасына байланысты
жетістіктерге жету мақсаттарын ... ... ... ... қабылданған актіде ішкі істер органдары қызметкерлерінің көзқарас
құқығын қолдану себептері көрсетілуі керек.
Ішкі істер органдарының қызметінде заңдылықты ... өте ... оған ... ... ... алу мен жолын кесу міндеттері
жүктелген. Ішкі істер органдары азаматтардың өмірі, ... ... ... ... және қоғамның мүдделерін қылмыстық басқа
құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан ... ... кең ... ... шараларын қолданады. Осыған байланысты, қандай да ... ... жол ... ... құқықтары мен бостандықтарын,
тұрғын үйіне қол сұғушылық, жазысқан хаттарының, ... ... ... ... ... ... және ... да жолдармен алысқан
хабарларының құпиялығын сақтамау, конституциялық ... ... ... ... ... ішкі ... ... заң
шеңберінде жүзеге асырылатын «еркін» көзқараспен ешқандай ... ... ... ... ... ішкі істер органдарының
қызметінде құқықтық норма нұсқауларын іс жүзінде орындалуына қол жеткізуді
және олардың ... ... ... ... ... көздейді.
Заңдылық талаптары құқықтық нормалардың мазмұнына негізделеген
бағытты ... ... ... мен ... ... ... ... ішкі істер органдарының қызмет
түрлерімен байланысты, олар азаматтардың өмірін, денсаулығы құқықтары ... ... қол ... ... ... ... ... да мәжбүрлеу шараларын қолдану және т. б. заңдылық принциперінің
талаптарымен көрінеді.
Ішкі ... ... ... ... ... ету
тәсілдері. Әкімшілік қызметте заңдылықты қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ішкі ... ... заңсыз әрекеттеріне шағымдану, ішкі істер ... ... ... органдарының әкімшілік қызметіне сыртқы жане ішкі ... ... ... ... ... және ... өзін өзі
басқару органдары мен соттар жүргізеді,
Ішкі істер органдарының қызметіне, оның ішінде әкімшілік қызметке
бақылау функциясын ... ... ... ... ... ... өкілетті және атқарушы органдары жүзеге
асырады.
Аталған атқарушы билік органдары ішкі істер органдарындағызаңды-
лықтың жағдайын сипаттайтын ... ... ... ... ... ... туралы жазбаша есеп беруді сұрату аркылы,
баспасөз материалдары ... ішкі ... ... жұмысы туралы
қоғамдық пікірді және азаматтардың, кәсіпорын, мекеме және ... мен ... ... ... ... ... мен
өтініштерді зерттеу, өздерінің қызметіндегі заңдылықтың жағдайы туралы ішкі
істер органдарының бастығын ... ... ... ... ... ... органында ішкі істер огандарының бастығын тыңдау ұжымдық
(мәжілістерде, алқа мәжілісінде т.б.) және жеке ... ... ... ... ... органдары ішкі істер органдарының
жұмысына ... ... ... ... қылмыстық процессуалдық, жедел-
іздестіру қызметше және ... ... ... істерді жүргізуіне
араласуға құқығы жоқ.
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметіне сыртқы бақылауды соттар
жүргізеді. Сот билігі сотта іс жүргізудің ... ... ... ... ... өзге де ... арқылы жүзеге асырылады және
өзіне азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңмен
мүдделерін қорғауды, Республиканың Конституциясының, ... өзге ... ... ... ... ... ... етуді
мақсат етіп қояды. Сондықтан жоғарыда аталған істерді карау кезінде соттар
істі мағынасына қарай шешіп, атқарушы ... ... ... ... заң ... қарайды. Егер сот істі қарау
органның жұмысында заңдылықтың бұзылуын анықтаса, ол ... ... ... ішкі ... ... бастығына жеке ұйғарым шығарады. Жеке
ұйғарым соттың заңдылықтың бұзылуына байланысты көңіл бөлетін ... ... ... сот ... ... жауапқа тартуға шаралар
қолданады.
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметіндс заңдылықты қамтамасыз
етуде сот аса маңызды функннясын ішкі ... ... ... ... қаулыларына азаматтар және лауазымды адамдардың шағымдарын ... ... Сот ... ... ... кейін, жаза
салу қаулысын заңсыз деп шешім қабылдайды, ... ... ... міндеітейді және оған салынған жауап-кершіліктің түрін
жояды.
Сот азаматтардың шағымдарын қарау және шешім қабылдау ... ... ... ... және ... адамдарының әкімшілік құқық
бұзушылық туралы істерді жүргізу саласында қызметкерлердің ... және ... ... ... ... ... ... сот ішкі істср органдарының әкімшілік заңдылықты қамтамасыз етеді.
Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінде заңдылықты ... ішкі ... ... бақылауды Қазақстан Республикасының ішкі
істер Министрі, жоғары органдар және олардың басшылары ... ... ... айрықша көп таралған үш нысанда жүзеге асырылады: ... ... ... ... ... ... ... органдарының әкімшілік қызметінде заңдылықтың камтамасыз етілуіне
байланысты ақпараттық материалдары; ішкі ... ... ... ... ... ... ... тыңдау.
Орындаушылардың заңдылықты қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... қызметкерлерінің қызмет
көрсетуінде, әкімшілік мәжбүрлеу шараларын қолдану кезінде, азаматтарды
ұстау және жеткізу ... және т. ... ... органдарының әкімшілік қызметінде заңдылықтың қамтамасыз
етілуіне ... ... ... ... бөлімшелер,
қызметтер мен қызметкерлердің әкімшілік қызметінде заңдылықты жағдайына
байланысты жедел және ... ... ... ... ... сипаттайтын әкімшілік құқық бұзушылық істерін оқу;
ішкі істер ... ... ... ... ... мен ... мүдделерін бұзуына байланысты өтініштері мен шағымдарын
оқу; өздері басқаратын әкімшілік полицияның және ішкі істер органдарының
бөлімшелерінің ... ... ... ... жоғары тұрған
ішкі ... ... алқа ... ... ... бақылау жасаудың әртүрлі нысандарын қарай ... ... ... мен ... бар, ... ... ескере отырып әртүрлі нысандарды дұрыс үйлестіру қажет.
Бақылаудың ведомствалық әдістері болып мыналар саналады: ... ... ... ... бойынша кешенді және бақылаулық
тексеру, сондай-ақ ішкі істер органдары ... мен ... ... ... қаралуын бақылау.
Ішкі істер органдары қызметкерлерінің әрекеттеріне байланысты
шағымдарды қарау ... ... ... органға (лауазымды алдамға)
жібермеу талаптарын сақтау ... ... ... ... күнделікті өзіне бағынышты бө-
лімшелер мен қызметтердің азаматтардың өтініштері мен ... ... ... ... ... де ішкі ... ... азаматтардың
келіп түсетін құқықтары мен заңмен қолғалатын ... ... мен ... туындайтын себептер жағдайлардын жойылуын
қамтамасыз ету қажет.
Мемлекеттік билік ... ... ... ... ... емес ұымдардың және азаматтардың қазіргі заңдардың
нормалары мен ережелерін бәрі бірдей ... ... және ... жүзеге
асыруы заңдылықтың маңызына жатады. Заңның әсері мемлекеттік биліктің
қызметінің барлық салаларына, оның ... ... ... емес ... қызметіне және қоғамымыздң барлық азаматтарының
санасы мен жүріс тұрысына таралады. ... ... мен ... ... ... ... ... айрықша маңызды. Заңдылық
қағидасының маңыздылығының негізі мынада, заңды ... ... ... ... бұзуға қақысы жоқ, себебі мемлекеттік билік
органдары мен олардың лауазымды тұлғалары тарапынан ... ... сана ... ... кері ... тигізеді. Бұл қағида өзінің
бастамасын ата ... ... ... ... ... ... органдары, лауазымды тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер және
азаматтар ҚР конституциясы мен заңдарын сақтауға міндетті. Сонымен қатар
заңдар мен ... ... ҚР ... ... ... тиіс. Өз
кезегіеде заңға тәуелді нормативтік актілер құзіретті тұлғалармен заңда
көрсетілген ... және ... ... ... керек. Заңдылықтың
мазмұны мен маңызы осындай негізгі талаптардан ... ... ... мен ... ... ... ... қатынастарды
реттеуге жеткіліксіз екені жалпыға белгілі.
Мемлекеттік тәртіп дегеніміз- ... пен оның ... ... ... ... барлық азаматтардың саналы түрде бағынуын
және мемлекетік қызметкерлердің ... ... ... ... ... жатады. Тәртіпті күшейту үшін жүргізілген
шаралар заңдылықтың қамтамасыз етілуіне көмегін тигізеді. ... ... ... пен ... ... мен нығайту міндеті жүктелген
мемлекетік органдар мен қоғамдық ұйымдардың ерекше жүйесі қызмет атқарады.
Олардың ... ... ... және құқықтық қызметінің
түрлері мен әдістері, операциялары, жұмыс нысандары жалпы ... ... ... деп ... Бұл ... ... және
шағымдану(шағымдану құқығын жүзеге асыру).
Жалпы бақылау дегеніміз обектінің қызмет ету процесінің ... ... ... ... ... ... тексеру және бақылау
жүйесі.
Атқару билігі саласындағы бақылаудың маңызы мынада өкілетті мемлекеттік
органдар (заң шығарушы, ... сот ... және ... ұйымдар,
ұйымдастырушылық-құқықтық әдіс пен құралды қолдана отырып бақылаудағы
атқару ... және ... ... ... ... ... барма жоқпа соны анықтай-ды, ал егер ондай ... ... дер ... оны ... және ... құқықтарын қалпына келтіреді,
кінәлілерді жауапкершілікке тартады, ... пен ... ... ... ... ... ... жүргізілген соңғы жылдардағы қызу
саяси процесстер мемлекеттік билік жүйесін өзгерістерге ұшырату нәтижесінде
бақылау ... ... ... ... ... ... демократия жағдайында тиімді қызмет атқара алатын жаңа бақылау
жүйесін құру мәселесі аса қажает ... ... ... ... біздің
елімізде жаңадан бақылау органы –“Мемлекетік кіріс министрлігі” 1998 жылдың
12 қазанында құрылды. Бақылау қызметінің ... ... ... ... үнемдеу, билік органдарының жүйесін ... мен ... ... ... ... ... ... саласындағы бюрократизм мен қылмыстылықпен күресу ... ... ... ... ... ... тән ... белгілер
бар:- біріншіден, бақылаушы органмен (лауазымды адаммен) бақылаудағы объект
арасында көп жағдайда бғынушылық және ... ... ... ... обьектісіне заңдылықпен қатар бақылау органдарының
қызметінің мақсатқа сәйкестігі анықталуы қажет;
-үшіншіден ... көп ... ... ... ... күшін жоюға
құқылы болады.
Бақылау сатысына қарай бақылау- алдын-ала, күнделікті ағымдағы, ... ... ... ... ... басқа органдар (заң шығарушы, сот
билігі, ... ... ... ... бақылау сырттай бақылау
деп аталады, ал атқару ... өз ... ... бақылау жүргізуін-
ішкі бақылау дейміз.
Мемлекеттік басқару саласында заңдылықты сақтау әдісі ретінде
қадағалаудың ... ... бар. ... ... арнайы
мемлекеттік органдардың өздеріне бағынышты емес органдар мен ... ... ... ... ... ... бақылауы жатады.
Қорытынды
Сонымен қорыта келе бұл диплом жұмысымда мен ішкі істер органдарының
азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық ... ... ... өзекті
мәселелерге тоқталдым.
Адам құқықтары мен бостандықтары әркiмге тумысынан жазылған, олар
абсолюттi деп танылады, олардан ешкiм ... ... ... мен өзге де
нормативтiк құқықтық актiлердiң мазмұны мен қолданылуы осыған ... ... ... ... ... орай ... ... мiндеттер атқарады. Конституцияда, заңдарда және халықаралық
шарттарда өзгеше ... ... мен ... жоқ адамдар
Республикада азаматтар үшiн белгiленген ... мен ... ... ... атқарады.
Адамның және азаматтың өз құқықтары мен ... ... ... ... ... мен ... ... құрылыс пен қоғамдық имандылыққа нұқсан келтiрмеуге тиiс.
Мемлекет пен оның органдарының қызметінде басым бағыттардың бірі
ретінде адамның және ... ... мен ... ... ... ... ... етуге, қазақстандық қоғам
мен мемлекеттің тұрақты әрі дәйекті дамуын, халықаралық аренда ... ... ... ... ... ұлттық заңдарды қалыптастыру
орын алатыны белгілі.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында «Қазақстан Республикасы
өзін демократиялық, ... ... және ... ... ... оның ең қымбат қазынасы – адам және ... ... ... ... деп ... ... Бұл мемлекеттің мемлекеттік және
өзге де органдар атынан өз қызметін ... ... ... үстемдігін
қамтамасыз ету, жеке адамның құқықтары мен заңды мүдделерін ... пен ... ... өзара заң жауапкершілігін белгілеу негізінде
жүзеге асыратынын айғақтайды.
Қарастырылып отырған өзара ... ... ... ... ... ... ... аумақтағы кәсіпорын, мекеме ұжымдары және
тұрғындарымен байланысты ... ... ... Осы ... ... алдын алу шаралары ұйымдастырылады және өткізіледі.
Тұрғындарды қоғамдық тәртіптің ... ... ... мен жолы
кесілгендігі туралы хабардар етеді.
Ішкі істер органдарының басшылары, полицияның ... ... ... ... ... ... ететін аумақтарда ішкі істер
органдарының жұмысы туралы кәсіпорын, мекеме ұжымдары және ... есеп ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, қорғау
және iске асыруға ұмтылыстың артуы құқықтық мемлекеттiң (қалыптасқан немесе
ендi ғана қалыптасып келе жатқан) ... мен ... оған тән ... және ... ... ... ... басымдылықтарына, онда
байқалып отырған гуманистiк бастаулардың, ... ... ... ... ... үшiн ... ... (немесе оны құруды аяқтап келе жатқан) мемлекет мәжбүрлеу және күш
қолдану ... ... тыс ... ... ... оның нәтижесi
қолданылған тәсiлдерге барабар болып шығады.
Жақын болашақтағы міндет - жаңа ... ... ... кезеңде
басымдықтарды дамытудың жаңа перспективаларын есепке алып ... ... ... ... адам ... ... ... маңызды
халықаралық құжаттарды мақұлдағаны жөн, өйткені бұл үкіметке ықпал жасау
үшін халықаралық ... ... ... мен ... үшін
аяққа басылып, ұлттық заңмен ... ... ... ... ... құқықтары мен бостандықтарын қорғауды ... ... ... ... құқықтық тәртiптi, заңдылықты не
т.б. қорғау қызметiнен ажыратқан және оларды басқа қызметтiң негiзiне ... ... ... ... Бiздiң пiкiрiмiзше, мемлекеттiң адам
құқықтары саласындағы ... тек ... ... ... ... адам құқықтарын бекiту, қамтамасыз ету және оларға ... ... iске ... жәрдемдесу жөнiндегi iс шараларының маңызы
бұлардан артық болмаса, кем емес. Оның бергi ... ... ... ... ... ... өте ... бағдарлары бойынша бiр-
бірiне ұқсас, оларды бiр-бiрiнен ажыратуға, бөлек және дара ... ... ... ... олар ... бiр ... пен тұтастықты
құрайды.
Адамның нақты ... ... ... құқықтары ... ... ... оған осы ... ... ... осы ... азаматтығында болуына немесе болмауына тікелей
тәуелділікте болады. Азаматтық – бұл заңда көрсетілген ... ... ... ... ... мен міндеттемелерін орнықтыратын адамның өз
мемлекетімен арадағы орнықты ... ... ... мемлекеттің
егемендігінде болады және мемлекет ол ... ... де, ... ... ... ете алады. Мемлекет өз тарапынан
азаматтарды өз аумағында қорғауы және олар одан ... ... ... қамқорлық жасауы тиіс. 
Қазақстан Республикасының Конституциясында айтылатын адам құқықтары мен
бостандықтары оның жалпы ... ... ... ... ... мен ... ... деп  тану, оның Республика
азаматтығына жату-жатпауына ... ... ... ... ... адамға таралатынын білдіреді. Құқықтар мен бостандықтардың
бөлінбейтіні, конституцияда және ... ... ... ... ... ... ... бекіткен адам құқықтары мен
бостандықтарынан ешкім, соның ішінде ... те ... ... ... ... мен бостандықтардың абсолюттілігі және олардың
бөлінбейтіні азаматпен өзара қарым-қатынаста мемлекеттік билікті ... ... адам мен ... ... ... де мемлекет
жоя алмайды, мемлекеттік билік негізгі құқықтар мен бостандықтар есебінен
алынған өкілеттіктерге ие бола ... мен ... ... ... мен бостандықтарын тану
үшін арнайы заңдар мен заңға тәуелді актілерді қабылдау қажеттілігі ... іске ... үшін ... ... ... ... талап
етілмейді. Сонымен бірге олардың кепілдіктерінің неғұрлым толық және нақты
жүйесін орнату мақсатында құқықтар мен бостандықтарды тиісті дәрежеде ... үшін ... ... ... ... ... ... сыйлау, оның қадыр-қасиетін, ойлау және ... тану ... ... дамуының басты алғышарты болып табылады.
Осындай қағидат адамның ... ... ... ... ... ... ... үйлесуін, тиімді де ұтымды демократиялық мемлекеттің
өмір сүруін қамтамасыз етеді. ... адам ... емес ... ... ... көп үлесін қосатыны туралы баршаға мәлім емес пе.
Конституцияның барлық ... мен ... оның ... ... ... ... ... және осы жолда тұратын кедергілерді жоюға
бағытталған. Қазіргі уақытта ... ... ... ... Республикасы үшін тұлғаның бас бостандығы, мемлекеттің
конституциялық тұжырымдамасының ... ... ... ... ... ... Конституциясы. Алматы 1995ж.
2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Қодексі, 30.01.2001 ж.
3. «Ішкі істер органдары туралы» ҚР заңы, 21.12.1995 жыл.
4. ҚР ... ... ... ... ... ж.
5. Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы ҚР Заңы, 02.07.1998 ж.
6. ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы ҚР заңы, 23.01.2001 ж.
7. ҚР нормативтік ... ... ... ҚР ... ... ж.
8. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды ... ... ҚР ... ... ... «Әскери жағдай туралы» ҚР Заңы 05.03.2003 ж.
10. «Төтенше жағдайлар туралы» ҚР Заңы 08.02.2003 ж.
11. «Кәмелетке толмағандардың арасындағы ... ... ... жас балалардың қаңғыбастығын болдырмау туралы» ҚР Заңы
09.07.2004 ... ... ... және токсикоманиямен ауыратын
адамдарды мәжбүрлеп емдеу туралы» ҚР Заңы 07.04.1995 ж.
13. ... ... ... және ... ... туралы» ҚР Президентінің заң күші бар Жарлығы 9.06.1995 ж.
14. «Әділет органдары туралы» ҚР Заңы ... ... ҚР ... қызметкерлердің ар-ождан Кодексі ... ... ... ... ... «Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге азаматтардың қатысуы туралы» ҚР
2004 ... 9 ... ... ... Указ ... Республики Казахстан от 23 апреля 2005 года № ... ... ... лиц рядового и ... ... ... дел Республики Казахстан».
18. Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № ... ... ... оплаты труда работников органов Республики
Казахстан, ... за счет ... ... и сметы
(бюджета) Национального Банка Республики Казахстан» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 28.12.2005 г.).
19. Постановление Правительства Республики ... от 27 ... ... № 1644 «Об ... Положения о прохождении службы лицами
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел ...... и ... по ... на 03.11.2005
г.).
20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2003
года № 925 «Об утверждении Правил воинского учета ... ... в ... ... (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства РК от 08.12.03 г. № 1242; от ... № 936; от 30.06.05 г. № 662; от 21.07.05 г. № ... ... Правительства Республики Казахстан от 24 января 2002
года N 97 «Об ... ... ... ... ... ... ... (смерти) или увечья сотрудника органов ... ... ... в ... исполнения им ... или ... ... Постановление Правительства Республики Казахстан от 25.12.1996 года
«О ... ... ... ... военнослужащих
Министерства обороны, органов национальной безопасности, сотрудников
ОВД и работников финансовой полиции, отдельных категории лиц, ... ... и ... ...... и ... 09.02.2005 года).
23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004
года № 74 «Об ... ... ... ... ... ... коэффициента» (с изменениями, внесенными постановлением
Правительства РК от 29.04.05 г. № 409).
24. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об ... о ... ... ... ... военнослужащим (за
исключением военнослужащих срочной службы и курсантов военных
(специальных) учебных ... для ... ... на ... за ... центрального отопления в закрытых и
обособленных военных городских, на ... ... и ... от ... ... ... Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 января 2001
года № 1 «Об утверждении ... о ... ... ... ... службы лицами рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Республики Казахстан» (с ... по ... ... ... ... ... внутренних дел Республики Казахстан от 22 ... года N 459 «Об ... ... ... ... на учебу в
высшие учебные заведения и колледжи МВД Республики Казахстан» ... ... ... ... ... дел РК от
01.12.04 г. N 650).
27. Приказ МВД РК № 548 от 09.07.2001 года «Об ... ... ... ВУЗ МВД РК» (с изменениями и дополнениями от ... ... ... МВД РК № 63 от ... года «Об утверждении Правил приема
в адъюнктуру ВУЗ МВД РК».
29. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 июня ... № 473 «Об ... ... ... в средние профессиональные
учебные заведения МВД Республики Казахстан» (с ... ... ... ... дел РК от 02.06.04 г. № ... и.о. Министра внутренних дел РК от 25.05.05 г. № ... ... МВД РК № 692 от ... года «Об утверждении Инструкции о
персональном распределении выпускников учебных заведений МВД РК и ... ... с ... ... ... ... ... дел Республики Казахстан от 03.04.2000
года «О ведении бухгалтерского учета в государственных учреждениях
системы МВД РК, ... за счет ... и ... ... ... ... дел ... Казахстан от 08.06.2001
года «Об оплате труда специалистов и служащих ОВД, не ... ... ... и ... ... Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2002
года N 223 «О правилах исчисления стажа ... по ... ... ... внутренних дел, не являющихся
государственными ... и ... ... процентной
надбавки за работу в системе органов внутренних делң.
34. Приказ Министра труда и ... ... ... ... от 25 ... 2001 года № 17-п «Об ... ... о
порядке организации назначения и ... ... ... ... ... выплаты, государственных
социальных пособий и государственных специальных пособий из Центра»
(с изменениями и ... по ... на ... ... ... ... ... дел Республики Казахстан от 24 ... г. N 470 «Об ... ... о ... в органах внутренних дел и ... ... ... Казахстан и Правил медицинского освидетельствования в
органах внутренних дел и внутренних войсках МВД ... ... ... и ... время)ң (с изменениями, внесенными приказами
Министра ... дел РК от 10.02.04 г. N 99; от 11.06.04 г. ... ... ... ... дел ... Казахстан от 8 августа
2002 года N 536 «Об организации ... ... в МВД ... ... ... А.А. ... ... Республики Казахстан. Общая
часть. Алматы. Жеті жаргы. 1996 г.
Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы
Адам баласы ... ... ... тән қадір-қасиетін, құқықтарының
теңдігі мен тартып алынбайтындығын тану, бостандық пен әділдіктің және
жалпыға бірдей ... ... ... ... ... аудара
отырып,
адам құқықтарына деген елемеушілік, менсінбеушілік адам баласы арының
зығырданын ... ... ... ... ... және ... ... сөз бен наным-сенім бостандықтарына ие болып, үрей мен
мұқтаждықтан ада бола алатын ортаны құру – адам ... ... ... деп ... ... ... отырып,
адам баласы зорлық-зомбылық пен қанауға қарсы көтеріліске мәжбүр болатын
жағдайды тудырмау үшін, адам ... заң ... ... ... ... ... ... арасында достық қарым-қатынастың дамуына жәрдемдесу керек екеніне
назар аудара отырып,
БіріккенҰлттар ... өз ... ... адам ... жеке ... ... мен ... және ерлер мен әйелдердің теңдігіне
сенімдерін растап, әлеуметтік прогресс пен ... ... өмір ... нақтыланған бостандықтардан тыс, кең ауқымды бостандықтарды
арттыруға жәрдемдесу керек деген шешімге келгендеріне назар аудара отырып,
мүше-мемлекеттер Біріккен Ұлттар Ұйымымен ынтықтамаса отырып, адам
құқықтары мен ... ... ... бірдей құрметтеліп сақталуына
ықпал жасауға міндеттенгендеріне назар аудара отырып,
осы міндеттемелерді толыққанды жүзеге асыру жолында осы құқықтар мен
бостандықтардың мән-мағынасы мен ... ... ... ... екендігіне назар аудара отырып,
БАС АССАМБЛЕЯ,
Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясын бүкіл халықтар мен
мемлекеттердің ұмтылыстары арқылы әр ... ... ... әр ... ... ... ... тұтып, білім беру және ағарту жұмыстары арқылы
осы ... мен ... ... ... ... ... ... шаралар арқылы Ұйымның мүше-мемлекеттерінің халықтарымен қоса,
олардың юрисдикциясына қарасты ... ... ... да,
жалпыға бірдей тиімді түрде танылып, жүзеге асырылуы үшін алға қойылған
мақсат ретінде жария етіп отыр.
1 бап
Барлық ... ... азат және ... мен ... тең ... ... Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар
бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас ... ... ... ... ... ... жынысына. тіліне, дініне, саяси немесе басқа
да наным-сенімдеріне, ұлттық, немесе әлеуметтік тегіне, мүліктік.
тектік‐топтық, ... ... да ... ... осы ... барлық құқықтар мен бостандықтарға алаланбай, бірдей тең ие
болуы тиіс.
Сонымен қатар, ешкім де өзі тұратын елінің, не болмаса ... ... ... ... ... негізі бойынша, және де ол
территория тәуелсіз, әлде біреудің ... әлде ... ... ... оның егемендігі әртүрлі нысанда шектеулі болған күннің өзінде
де, ... ... ... адам өмір ... ... ... және оның жеке басына қол
сұғылмауына құқылы.
4 бап
Ешкім де құлдықта немесе кіріптарлықта ұсталуы тиіс емес. Құлдық пен құл
саудасына, қандай ... ... да, ... ... ... де ... немесе қадір-қасиетін қорлайтындай адамшылыққа
жатпайтын қатыгездік жолмен жәбірленуге, немесе жазалануға тиіс емес.
6 бап
Әр адам қай жерде жүрсе де, құқықтық ... ... ... ... ... алдында жұрттың бәрі тең және де заң арқылы алаланбай, бірдей тең
қорғалуға құқылы. Барлық адам осы Декларацияның ... ... және ... ... ... ... тең қорғалуға
құқылы.
8 бап
Әр адам, конституциямен, немесе заңмен берілген негізгі құқықтары бұзылған
жағдайда, құқығын құзыретті ұлттық сот арқылы ... ... ... құқылы.
9 бап
Ешкім де негізсіз тұтқындалуға, қамауда ұсталуға немесе қуғынға ұшыратылуға
тиіс емес.
10 бап
Әр адам, ... ... мен ... анықтап, өзіне тағылған қылмыстық
айыптаудың негізділігін белгілеу үшін, ісі ... ... ... ... сай, ... және әділ сот ... ашық ... бар.
11 бап
1. Қылмыс жасады деп айыпталған әр адам, қорғану құқығы
қамтамасыздандырылып, заңды және ашық сот талқылауы оның кінәсін толық
анықтағанға дейін, кінәсіз деп ... ... ... ... де ... ... ... әрекетсіздігі негізінде, егер ол әрекеті
ұлттық заңдар мен халықаралық ... ... ... ... ... ... ... қатар қылмыс үшін берілген жаза, қылмыс жасалған кезде
заңмен көзделген жазадан ауыр ... ... ... адам жеке және ... өміріне өзгелердің өз бетінше араласуынан,
озбырлық жасап баспанасына, хат жазысып‐алысу құпиясына қол сұғуынан,
ар‐намысы мен ... ... ... ... ... ... ... бап
1. Әр адамның әр мемлекеттің ішінде жүріп‐тұруына және өз қалауынша тұратын
мекен‐жайды таңдауына құқығы бар.
2. Әр адам ... ... ... ... ... туған елінен, басқа елге
қоныс аударуға және өз еліне қайтып оралуға құқылы.
14 бап
1. Әр ... ... ... ... ... ... ... іздеп және
сол баспананы пайдалануға кұқығы бар.
2. Бұл құқық ... ... емес ... негізінде, немесе Біріккен
Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен қағидаларына қайшы келетін әрекеттері үшін
қуғындалғандарға жүрмейді.
15 бап
1. Әр адамның азаматтыққа құқығы бар.
2. ... де ... ... ... ... ... ... болмайды.
16 бап
1. Кәмелеттік жасқа толған ерлер мен әйелдер өздерінің нәсіліне, ұлтына,
дініне қарамастан некеге тұрып, отбасын ... ... Олар ... ... ... және ажырасқан кезде бірдей кұқықтарды пайдаланады.
2. Неке, тек екі ... ... ... және ... ... ... ғана
қиылады.
3. Отабасы қоғамның табиғи және негізгі ұясы болып табылады, және қоғам мен
мемлекет тарапынан қорғалуға ... ... Әр ... ... мүлікті жеке өзі, немесе басқалармен бірлесіп иемденуге
құқығы бар.
2. Ешкім де өз мүлкінен ... ... ... ... адам ... ар‐ождан және дін бостандығына құқығы бар; бұл құқық өз
дінін немесе ... ... ... өз ... ... жеке
өзі, немесе басқа адамдармен бірігіп тұтып, жария түрде, немесе жеке жолмен
уағыздау, құдайға құлшылық ету, діни салт‐жораларын ... ... ... ... адам ... ... және өз көзқарасын еркін білдіруіне құқығы
бар; бұл құқық өз наным‐сенімін кедергісіз ұстану еркіндігін және
мемлекеттік шекаралар тәртібіне тәуелді ... ... ... ... ... іздеп, кез‐келген құралдар арқылы тарату бостандығын да
қамтыйды.
20 бап
1. Әр адамның бейбіт жиналыстар және ... құру ... ... ... де белгілі бір ассоциацияға зорлықпен кіргізуге болмайды.
21 бап
1. Әр адамның, өз елін ... ... ... өзі, ... ... ... өкілдері арқылы қатысуға құқығы бар.
2. Әр адам өз елінде мемлекеттік қызметке тең ... қол ... ... еркі ... ... негізі болуы тиіс; бұл ерік мерзімді және
бұрмаланбаған сайлау арқылы жүзеге асырылуы тиіс . ... ... ... ... құқығы негізінде, жасырын дауыс беру жолымен, немесе осы сияқты
сайлау бостандығын қамтамасыз ететін басқа да, осы мәндес әдістер арқылы
өткізілүі тиіс.
22 ... ... ... ... ... әлеуметтік жағынан қамсыздандырылуына және
оның қадір-қасиеті қолдау табуына, жеке басы еркін кемелденуіне қажетті
экономикалық, әлеуметтік және мәдени салалар бойынша ... ... ... мен ... сай, ұлттық ыкпал және халыкаралық
ынтымақтастық арқылы жүзеге асырылуына құқыгы бар.
23 бап
1. Әр адамның еңбек етуге, ... ... ... таңдауға, әділ және қолайлы
еңбек жағдайына, жұмыссыздықтан қорғалуына құқығы бар.
2. Әр адамның құндылығы тең ... ... ... бір ... тең еңбек
ақы алуына құқығы бар.
3. Жұмыс істеп жүрген әр адам өзінің және ... ... өмір ... ... әділ және қанағаттанарлық, және, қажет болған кезде,
басқа әлеуметтік қамсыздандыру құралдары арқылы толықтырылып отыратын, сый-
сияпатқа құқылы.
4. Әр адам кәсіподақтарын құруға және өз ... ... ... ... құқылы.
24 бап
Әр адам тынығуға және мәдени демалуға, оның ішінде ... ... ... ... және ... ... ... кұқылы.
25 бап
1. Әр адам өзінің және отбасы мүшелерінің ден‐саулығын әл‐ауқатын
қамтамасыз ... ... ... ... медициналық күтімді
қамтыйтын өмір сүру деңгейіне құқылы және де жұмыссыз қалған күнде, науқас
болған кезде, мүгедек ... ... ... ... ... күнде, қартайған
шақта, немесе өзіне байланысты емес басқа да ... ... ... айырылып қалған жағдайда қамсыздандырылуына құқылы.
2. Ана және нәресте болу жағдайы айрықша қамқорлық пен көмек алуға кұқық
береді. Балалардың бәрі, некелі немесе ... ... ... ... ... бап
1. Әр адамның білім алуға кұқығы бар. Білім беру, ең болмағанда бастауыш
және жалпы білім, тегін болуы тиіс. Бастауыш білім баршаға ... ... ... және кәсіптік білім көпшіліктің қолы жетерліктей болуы
тиіс және ... ... де, ... ... ... көпшіліктің қолы
жетерліктей болуы тиіс.
2. Білім беру адамның жеке басының толық кемелденуіне және кұқықтары мен
негізгі бостандықтарына деген құрметті арттыруға ... ... ... ... ... ... және діни ... арасында түсіністік,
шыдамдылық пен достық қарым‐қатынас орнатуға ықпал жасап және Біріккен
Ұлттар Ұйымының бейбітшілікті қуаттау жолындағы жұмысына ыкпал жасап, дем
беруі тиіс.
3. Ата-аналардың ... жас ... ... беру ... ... ... бап
1. Әр адам қоғамның мәдени өміріне еркін қатысуға, өнерден рахат‐ләззат
алуға, ғылыми прогресске ат салысуға әрі оның ... ... ... Әр адам өзі ... ... ... ... еңбегінің, әдеби немесе көркем
шығармаларының нәтижесінде туындайтын рухани және материалды мүдделерін
қорғауға құқылы.
28 бап
Әр адам осы декларацияда баянды етілген кұқықтар мен ... ... ... алатын әлеуметтік және халықаралық тәртіпке құқылы.
29 бап
1. Әр адамның, адам баласының еркін және ... ... ... ... ... ... бар.
2. Өзінің құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруда әр адам тек басқа
адамдардың ... мен ... ... ... тану және ... көзделген жағдайда ғана және демократиялық қоғамдағы моральдің,
қоғамдық тәртіп пен игіліктің әділетті талаптарын қанағаттандыру мақсаты
көзделген жағдайда ғана, заңмен белгіленген шектеуге ұшырауы ... Осы ... мен ... ... асырылуы Біріккен Ұлттар Ұйымының
мақсаттары мен қағидаларына қайшы келмеуі тиіс.
30 ... ... ... ... ... ... адамдар тобына немесе
жеке адамдарға аталмыш Декларацияда баянды етілген құқықтар мен
бостандықтарды жоятын қызметпен айналысу немесе іс-әрекет жасау құқығын
береді деп пайымдалуы тиіс ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 81 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Судья кітабы387 бет
«Жеке айыптау істері бойынша іс жүргізу»61 бет
«Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (жаңа редакция)28 бет
Іс жүргізуде істерді қалыптастыру. Құжаттардың жедел сақталуы18 бет
Істерді алқалы түрде қарау принципінің сот қызметін ұйымдастыру принциптерінің арасында алатын орны мен мәні55 бет
Істерді жасақтау мен құжаттарды топтастырудың жалпы ережесі28 бет
Ішкi iстер органы7 бет
Ішкі істер органдары штабтарының жүйесі және құқықтық жағдайы71 бет
Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және құқықтық негіздері59 бет
Ішкі істер органдарының арнайы күзет қызметі туралы74 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь