Сигнал түсінігі және оның моделі


І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім

2.1. Сигнал түсінігі және оның моделі

2.2Детерминерленген сигналдардың көрсету формалары

2.3.Сигналдардың ортоганальді көрінісі

2.4.Сигнал көрсетілуінің уақытша формасы

ІІІ.Қорытынды

ІV. Пайдаланған әдебиеттер
ХХ және ХХІ ғасырлар тоғысуындағы ғылыми- техникалық прогрестік адамзат алуындағы басты жетістіктерінің бірі-ақпаратты басқару құралына , ал ақпарат ағымын қажетті қор кезінде айналдырып және оны тиімді өңдеу құралы –компьютерлік техниканы қоғамдығы барлық салаларға жаппай өндіру болып табылады.Басқару үрдісіндегі негізгі элемент болып саналатын ақпарат жүйесінің және оның қатысты жаңа технологиялардың даму қарқыны оны жобалаудағы жаңаша ыңғайларды қалыптастыруда.Ақпарат жүйесін күрделі динамикалық жүйе ретінде қарастырып,оны жүйелік ыңғаймен зерттеу қолға алынды.Жүйелер теориясын ақпарат жүйелерін зерттеуде қолдану – объектілерді басқару мен реттеу барысын үлгілеу де аса қажетті өз ара әсерлесетін еркін құрылымындағы агрегаттар жүйе ретінде қарастыратын,күрделі жүйелерді үлгілеуді ұйымастыру әдісін ұсынды.
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты алуға,өткізуге,өңдеуге және сақтауға байланысты сандық заңдылықтарды меңгеретін ғылымды айтуға болады.
К.Купмюссер ұсынысымен қалыптасқан «жүйелер теориясы» ұғымы қоршаған шынайы әлем аспектрлерін қандай да 1 идеялар мен әдістер негізінде танып білуге және сипаттауға қызмет ететін ғылымды білдіреді.
Жалпы,жүйелер теориясы фундаментальді негіз салушы ғылымға жатады,әрі ол қолданбалы ғылым саласында өзінің жүйелік ғылым ретіндегі байланыс әсерін білдіреді.
Жүйелер теориясының негізін салушы австриялық биолог Людвиг Фон «Жалпы жүйелер теориясының тарихымен статусы» еңбегінде және Г.Вунис,А.М.Уемова,А.Хопп,өз еңбектерінде жүйе,элемент,қатынас немесе байланыс,мақсат,қадағалаушы ұғымдарына анықтамалар беруге тырысып,жүйе категориясын таным теориясы категориясымен қатар қойды.Сонымен бірге,1948 ж С.Шенноның байланыстар теориясы негізінде ақпарат соның ұғымына берген ақпарат теориясы қалыптасты.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар

І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім

2.1. Сигнал түсінігі және оның моделі

2.2Детерминерленген сигналдардың көрсету формалары

2.3.Сигналдардың ортоганальді көрінісі

2.4.Сигнал көрсетілуінің уақытша формасы

ІІІ.Қорытынды

ІV. Пайдаланған әдебиеттер

Кіріспе
ХХ және ХХІ ғасырлар тоғысуындағы ғылыми- техникалық прогрестік адамзат
алуындағы басты жетістіктерінің бірі-ақпаратты басқару құралына , ал
ақпарат ағымын қажетті қор кезінде айналдырып және оны тиімді өңдеу құралы
–компьютерлік техниканы қоғамдығы барлық салаларға жаппай өндіру болып
табылады.Басқару үрдісіндегі негізгі элемент болып саналатын ақпарат
жүйесінің және оның қатысты жаңа технологиялардың даму қарқыны оны
жобалаудағы жаңаша ыңғайларды қалыптастыруда.Ақпарат жүйесін күрделі
динамикалық жүйе ретінде қарастырып,оны жүйелік ыңғаймен зерттеу қолға
алынды.Жүйелер теориясын ақпарат жүйелерін зерттеуде қолдану – объектілерді
басқару мен реттеу барысын үлгілеу де аса қажетті өз ара әсерлесетін еркін
құрылымындағы агрегаттар жүйе ретінде қарастыратын,күрделі жүйелерді
үлгілеуді ұйымастыру әдісін ұсынды.
Ақпарат жүйесінің теориясы деп ақпаратты алуға,өткізуге,өңдеуге және
сақтауға байланысты сандық заңдылықтарды меңгеретін ғылымды айтуға болады.
К.Купмюссер ұсынысымен қалыптасқан жүйелер теориясы ұғымы қоршаған
шынайы әлем аспектрлерін қандай да 1 идеялар мен әдістер негізінде танып
білуге және сипаттауға қызмет ететін ғылымды білдіреді.
Жалпы,жүйелер теориясы фундаментальді негіз салушы ғылымға жатады,әрі ол
қолданбалы ғылым саласында өзінің жүйелік ғылым ретіндегі байланыс әсерін
білдіреді.
Жүйелер теориясының негізін салушы австриялық биолог Людвиг Фон Жалпы
жүйелер теориясының тарихымен статусы еңбегінде және
Г.Вунис,А.М.Уемова,А.Хопп,өз еңбектерінде жүйе,элемент,қатынас немесе
байланыс,мақсат,қадағалаушы ұғымдарына анықтамалар беруге тырысып,жүйе
категориясын таным теориясы категориясымен қатар қойды.Сонымен бірге,1948 ж
С.Шенноның байланыстар теориясы негізінде ақпарат соның ұғымына берген
ақпарат теориясы қалыптасты.

Математикалық модельдерінің сигналдары (тақырып)
2. 1 Сигнал түсінігі әр түрлі мағынада қолданылады . Үлкен ауқымда
ақпараттың материалдық тасымалдаушысы ретінде қолданылады.Сол сияқты
сигнал қатарына табиғи сигналды және белгілі бір мақсатқа арнайы жасалған
сигналдарды жатқызамыз.
Табиғи сигналдарға мысал : жарық сәулелерінің сигналдары-бұл қоршаған
ортаны көруге мүмкіндік береді;
Белгілі бір мақсатқа арнайы жасалған сигналдарға мысал ретінде: белгілі
бір объектіде немесе үрдістерде ақпараттық үрдістерді бөліп алу.
Одан ары қарай сигнал түсінігі төр көлемде , мағынада қолданылады.Яғни
сигнал түсінігі ақпараттық жүйеге берілетін, арнайы сигнал ретінде
қарастырамыз. Сигналдың материалдық негізін қандай да болмасын объекті
немесе үрдіс құрайды ,оны біз ақпаратты (хабарламаны) тасымалдаушы деп
түсінеміз. Модуляция үрдісі барысында тасымалдаушы сигналға айналады.
Ақпараттық деп – хабарламаны тасымалдайтын уақыт бойынша өзгеретін
параметрлі тасымалдаушыны айтамыз.
W=0 қалыпты күйінде , жеке жағдайларды қосқанда ақпаратты тасымалдаушы
ретінде түрлі табиғат тербелістері үнемі біркелкі (гармональды) болады.
Техникалық ақпараттық жүйеде кең ауқымды тасымалдаушылар электрлік күш
немесе тоқ көзінде қолданылады. Сол себептен сигналдарды электрлік сигнал
ретінде қарастырамыз.
U(t)=const тасымалдаушысында тек бір ақпарат параметр-деңгейі бар .
Фаза жиілік, амплитуда-біркелкі электрлі тербелістерін қолданған да пайда
болатын параметрлер .
Тербелісті детерминерленген және кездейсоқ деп 2 топқа бөлеміз.
Детерминерленген тербеліс деп - әр мезгіл уақытында деп анықталатынын
айтамыз.
Ақпараттық кездейсоқ тербеліс деп – олардың кейбір параметрлерінің
мағынасын анықтау мүмкін емес . Кездейсоқ тербелісті ретінде көреміз,
егер бізге қажетті ақпаратты жеткізу.
Байланыс сигналдарының ортақ қасиетін қарастырсақ , сигнал және кедергіні
нақты модельмен алмастырдық.

Модель – объектіні үрдісті жазудағы таңдалған әдіс , маңызды көз-қарас
тұрғысында шешілетін есеп факторы .
Функционалды ақпараттық жүйенің жоғарғы әсер етуінің міндетті қондыратын
сандық қатынасының негізгі параметр арасындағы байланысы , ақпарат көзі
және байланыс құралдарын сипаттайды.
Сол себептен зерттеу кезінде математикалық модельді пайдаланады.
Математикалық модельдеу-әр түрлі әдістер арқылы таралуы мүмкін, себебі
бізге қажетті көрсеткіштер арқылы анықталатын.
Іргелі зерттеулер аналитикалық модельдеу әдісіне негізделген
математикалық қатынастарда алынған бірлігімен қорытындылады, жалпы
параметрлік модельдер арасындағы байланысты көрсетеді.Бұл жағдайда көптеген
модельдер қолданылады, нақты алынған объектілердің физикалық қасиетін
қарама-қарсы келеді. Мысалы , сигнал моделі функцияның шексіздік жиынтығын
көрсетеді және шексіз синусойдасы бар.Сондықтан нәтижесін аалуда кедергі
келтірмейтін маңызды жағдайда көңіл бөлу қажет.
Әр бір хабарлама негізгі ықтималдығы бар хабарлама шығаратыны мәлім ,
ендеше ақпарат параметрінің өзгерісінің мәнін алдын-ала болжау мүмкін емес
.Сондай-ақ , сигнал түсінігі кездейсоқ тербеліспен және аналитикалық
модеьдеудің тек кездейсоқ үрдісі болып келеді .Жоғарыда айтылып кеткендей
детерминерленген тербелісте , детерминерленген сигнал жайлы айтылған .
Мұндай сигнал естілген хабарламаны жариялайды және бұл хабарламаны
тасымалдаудың мәні жоқ.Бұған қатысты модель функция түрінде уақытқа
байланысты көрсетіледі.
Детерминерленген сигналдың моделін оқу, көптеген себептерге
байланысты. Аса маңыздысы болып , детерминерленген сигнал анализінің
нәтижесін қиын кездейсоқ сигналдардың зерттелуі болып
табылады.Детерминерленген сиганал көптік элементтің детерминерленген
функциясы ,яғни кездейсоқ үрдіс болып табылады.
Детерминерленген тербеліс өзімен кездейсоқ үрдістің формасын
(үлгісін)береді , яғни мәні әрқашан 1-ге тең деңгейі мәлім.

2.2Детерминерленген сигналдардың көрсетілуі
формалары .
Сигналдардың тәуелді параметрлерін қарай оны:
1.Дискретті
2.Үзіліссіз
3.Дискретті-үзіліссіз
Сигнал тәуелді параметрлеріне байланысты дискретті дейміз –егер тәуелді
параметр мәні сан жағынан шектелген немесе саналуын болса .
Егер көптеген ,(берілген мағыналары) тәуелді параметр мәні континуулы
болса, онда сигнал осы параметр бойынша үзіліссіз дейміз.
Осы үш қағидаға байланысты детерминерленген сигналдарының математикалық
модеьдері бар.:
1Үзіліссіз аргументке тәуелді , мысалы уақытқа байланысты үзіліссіз
функция

а)

2,Дискретті аргументке байланысты үзіліссіз функция

б)

3,Үсіліссіз аргументке тәуелді дискретті функция
в)

4,Дискретті аргументке тәуелді дискретті функция

г)

Қарастырып отырған уақыт функциясы түріндегі сигналдар моделі, бірінші
кезекте сигналдар анализінің формасы (үлгісі)үшін қолданылады.
Мүмкіндігінше осындай сигнал түрін табу қажет нақты сигналдарды өтуін
зерттеу мүмкіндігін жеңілдететін, көбіне күрделі формалары (үлгілері) бар ,
бізге қажетті жүйелер арқылы қарастырылады.

Элементарлы функция жиынтығын көрсететін күрделі сигналдар мақсатында
келесі сигналдар үшін ыңғайлы жиынтық.Зерттелетін жүйелердің кең көлемде
қолданылатын ол инваршентті сызықты жүйе уақыты күрделі сигналдардың өтуін
анализдеуде және (Т) уақыт осындай ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Сұраныс және ұсыныс моделі
Құқық. Оның түсінігі және қағидалары
Жұмыссыздық түсінігі және оның түрлері
Қылмыстың түсінігі және оның түрлері
Мұрагерлік түсінігі және оның түрлері
Бақылау түсінігі және оның түрлері
Этика түсінігі және оның заты
Инвестиция түсінігі және оның түрлері
Салық оның түрлері және түсінігі
Маркетинг түсінігі және оның элементтері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь