Pascal және Си тілінде бағдарламалау

1. 1. Екі өлшемді массивтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2. Программаның блок.схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7. Енгізілетін мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.8. Шығарылатын мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. 2. Функциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2. Программаның блок.схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7. Енгізілген.шығарылған мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3. 3. Жолдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2. Программаның блок.схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.5. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.6. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.7. Енгізілген.шығарылған мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4. 4. Жазбалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2. Программаның блок.схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.5. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.6. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.7. Енгізілген.шығарылған мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5. 5. Файлдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.4. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.5. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.6. Енгізілген.шығарылған мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6. 6. Графика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6.2. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6.4. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6.5. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.6. Енгізілген.шығарылған мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
Массив дегеніміз бірдей типті мәліметтердің жиыны. Басқаша айтқанда, массивтер бір атауға біріктірілген айнымалылардың реттелген тізбегі. Массивті сипаттағанда оның элементтерінің жалпы санын және элементтерінің типін көрсету қажет. Элементтерінің индексі арқылы массивтің әрбір элементін бөлек қарастыруға болады. Массив типін келесі түрде анықтауға болады:
TYPE <типтің аты>=ARRAY[<индекстік типтердің тізбегі>] OF <типі>
< типтің аты > - дұрыс идентификатор;
< индекстік типтердің тізбегі > - бір немесе бірнеше индекстік типтердің тізбегі (үтір арқылы жазылады);
<тип> - массив элементтерінің типі.
Turbo Pascal тіліндегі индекстік типтер ретінде кез келген реттік типтерді пайдалануға болады. Содан кейін массив программасының VAR бөлігінде келесі түрде сипатталады:
VAR <типтің аты>=ARRAY[<индекстік типтердің тізбегі>] OF <типі>
Әдетте индекстік типі ретінде диапазон типі пайдаланылады. Диапазон типінде индекстің өзгеру шекаралары анықталады.
const n=5;
m=6;
var a: array[1..n,1..m] of real;
b:array [1..n] of real;
i,j: integer;

Қолданылған шартты операторлар:
begin
b[i]:=1;
for j:=1 to m do
if(a[i,j]>1) and(a[i,j]<1.5) then b[i]:=b[i]*sqr(a[i,j]);end;
Қолданылған циклдік операторлар:
begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
readln(a[i,j]);

Си тіліндегі екі өлшемді массивтер.

Массив бірдей типтегі айнымалылардың тізбегін бір бүтін етіп сақтай алады. Массивті хабарлау деп оның атауы мен элементтерінің типін анықтауды айтады. Ол сондай-ақ массивтегі элементтер санын да береді. Массив типіндегі айнымалы өрнектерде берілген спецификациядағы тип мәніне тұрақты ретінде қолданылуы мүмкін. Егер де сипатталатын массив типі көрсетілмесе, онда int типін қолдану ұсынылады.
Екі өлшемді массивті сипаттау синтаксисі келесі түрде болады:
[<сипатталатын массив типі>] <айнымалы-идентификатор>
[<тұрақты өрнек>] [<тұрақты өрнек>]
<айнымалы-идентификатордың> соңындағы квадратты жақшалар массив типінің белгісі болып саналады. Квадратты жақшалардағы әр тұрақты өрнек берілген өлшеудегі массивтің элементтерінің санын анықтайды. Массивтің элементтерін индекстеу нөлден басталады. Сонымен массивтің соңғы элементінің индексі массивтегі элементтер санына 1-ге кем болады. Массивке оның элементтерін орналастыратын жады бөлінеді. Массивтің біріншісі элементінен соңғы элементіне дейін барлығы адрестерінің өсу реті бойынша тізбектелген жады ұяшықтарында орналасады. Жадыда массив элементтері арасында бос орындар жоқ. Көп өлшемді массивтердің элементтері қатар бойынша сақталынады.
1. Попов В.Б. Turbo Pascal: для школьников. -М.: Финансы и статистика, 1999. -
528б.
2. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала программирования на языке Паскаль.- М.: Наука, 1987. – 112б.
3. Перминов О.Н. Язык программирования Паскаль. –М.: Радио и связь, 1994.-336б.
4. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы: Пер. С англ.- М.: Мир, 1985. – 406б.
5. Грогоно П. Программирование на языке Паскаль: Пер. с англ.- М.: Мир, 1982.- 382б.
    
    | |                     ...          |  |
| | | ... Екі ... ... |3 |
| |1.1. ... қойылымы…………………………………...……….. |4 |
| |1.2. ... ... |5 |
| |1.3. ... қолдануы………………...…………………... |6 |
| |1.4. ... ... ... |6 |
| |1.4.1. Pascal |6 |
| ... |
| ... | |
| |1.4.2. Си |6 |
| ... |
| ... | |
| |1.5. ... ... |6 |
| ... | |
| |1.6. ... және |6 |
| ... | |
| |1.7. ... |7 |
| ... |
| |.... | |
| |1.8. ... |7 |
| ... | ... |7 |
| ... |
| ... | |
| |2.1. ... қойылымы…………………………………………..... |9 |
| |2.2. ... ... |10 |
| |2.3. ... ... |11 |
| |2.4. ... ... ... |11 |
| |2.4.1. Pascal |11 |
| ... |
| ... | |
| |2.4.2. Си |11 |
| ... |
| |................... | |
| |2.5. ... ... |12 |
| ... | |
| |2.6. ... және |12 |
| ... | |
| |2.7. ... |12 |
| ... | ... |13 |
| ... |
| ... | |
| |3.1. ... ... |13 |
| |3.2. ... блок-схемасы………………………………... |14 |
| |3.3. ... ... |14 |
| |3.4. ... ... баяндалуы……………………….... |14 |
| |3.4.1. Pascal |15 |
| ... |
| ... | |
| |3.4.2. Си |15 |
| ... |
| ... | |
| |3.5. ... ... |15 |
| ... | |
| |3.6. ... және |15 |
| ... | |
| |3.7. ... |15 |
| ... | ... |16 |
| ... |
| ... | |
| |4.1. ... ... |17 |
| |4.2. ... блок-схемасы………………………………... |18 |
| |4.3. ... ... |18 |
| |4.4. ... ... ... |18 |
| |4.4.1. Pascal |18 |
| ... |
| |............. | |
| |4.4.2. Си |19 |
| ... |
| ... | |
| |4.5. ... техникалық |19 |
| ... | |
| |4.6. ... және |19 |
| ... | |
| |4.7. ... |19 |
| ... | ... |19 |
| ... |
| |............................... | |
| |5.1. ... ... |21 |
| |5.2. ... ... |21 |
| |5.3. ... ... ... |21 |
| |5.3.1. Pascal |21 |
| ... |
| |............. | |
| |5.3.2. Си |22 |
| ... |
| ... | |
| |5.4. ... ... |23 |
| ... | |
| |5.5. ... және |23 |
| ... | |
| |5.6. ... |23 |
| ... | ... |23 |
| ... |
| ... | |
| |6.1. ... |25 |
| ... |
| ... | |
| |6.2. ... қолдануы…………………………………….. |26 |
| |6.3. ... ... ... |26 |
| |6.3.1. Pascal |26 |
| ... |
| ... | |
| |6.3.2. Си |26 |
| ... |
| |................... | |
| |6.4. ... ... |27 |
| ... | |
| |6.5. ... және |27 |
| ... | |
| |6.6. ... |27 |
| ... | |
| | | |
| | | |
| ... |
| ... | |
| |28 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
1. Екі ... ... Pascal тіліндегі екі өлшемді массивтер.
Массив дегеніміз бірдей типті мәліметтердің жиыны. Басқаша айтқанда,
массивтер бір атауға ... ... ... ... ... оның ... жалпы санын және элементтерінің
типін ... ... ... индексі арқылы массивтің әрбір
элементін ... ... ... ... ... ... ... анықтауға
болады:
TYPE =ARRAY[] OF
< типтің аты > - ... ... ... типтердің тізбегі > - бір немесе ... ... ... ... арқылы жазылады);
- массив элементтерінің типі.
Turbo Pascal тіліндегі индекстік ... ... кез ... ... ... ... ... кейін массив программасының VAR
бөлігінде ... ... ... =ARRAY[] OF ... ... типі ретінде диапазон типі пайдаланылады. Диапазон
типінде ... ... ... ... ... a: array[1..n,1..m] of real;
b:array [1..n] of real;
i,j: integer;
Қолданылған шартты операторлар:
begin
b[i]:=1;
for j:=1 to m do
if(a[i,j]>1) and(a[i,j]

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Delphi бағдарламалық ортасында «Pascal бағдарламалау тілінде файлдармен жұмыс істеу» электрондық оқу құралынжасап шығару19 бет
Delphi ортасында бағдарламалау ( әдістемелік құрал )112 бет
Turbo Pascal бағдарламалау тілі8 бет
Turbo pascal бағдарламамалау ортасы. спрайттар28 бет
Turbo Pascal бағдарламасындағы графикалық режим9 бет
Delphi программалау ортасының негізі34 бет
Turbo pascal тілінің негізгі элементтері туралы83 бет
Dеlрhi ортасында ақпараттық жүйе құру35 бет
Turbo Pascal жүйесінде массивтерді ұйымдастыру технологиясы39 бет
Турбо Паскаль жүйесінде қосалқы программаларды ұйымдастыру технологиясы туралы18 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь