Windows операциялық жүйе


Кіріспе: Операциялық жүйелер
Негізгі бөлім:
а)Windows 95 операциялық жүйесінің негізгі объектілері
б)Тышқанды қолдану
в)Пернелер қолдану
г)Windows.та жұмыс істеу
д)Бумалар, таңбашалар құру
Қорытынды: Windows 95 операциялық жүйесінің маңызы
Операциялық жүйелер компьютердің барлық компоненттерін, программалық қамтамасыздандыруды басқару үшін қажет Ол адам мен компьютер арсындағы тығыз байланысты қамтамасыз етеді, яғни операциялық жүйе – бұл компьютер қосылған кезде жүктелетін және оның барлық жұмысын және құрылғыларын басқаратын арнайы программа. Операциялық жүйе адамның компьютердің электрондық компоненттерімен, программалармен арнайы байланыстырғыш. Ол арқылы адам программаларды қосып, олардан және оларға ақпарат алады, программалардың жұмысын басқара алады, компьютердің және оған қосылған құрылғылардың параметрлерін өзгерте алады. Дербес компьютермен жұмыс істеу операциялық жүйемен жұмыс істеумен тең. Қазіргі кезде адамдар негізінен Microsoft компаниясы шығаратын Windows операциялық жүйелермен жұмыс істейді. Олар: Windows95, Windows98, Windows2000, Windows xp Professional, Windows xp home edition және т.б
1. Балапанов Е., Бөрібаев Б., Windows операциялық жүйесі - Алматы, 2001.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Тақырыбы: Windows операциялық жүйе

Жоспар:

Кіріспе: Операциялық жүйелер
Негізгі бөлім:
а)Windows 95 операциялық жүйесінің
негізгі объектілері
б)Тышқанды қолдану
в)Пернелер қолдану
г)Windows-та жұмыс істеу
д)Бумалар, таңбашалар құру
Қорытынды: Windows 95 операциялық жүйесінің маңызы

Кіріспе

Операциялық жүйелер компьютердің барлық компоненттерін, программалық
қамтамасыздандыруды басқару үшін қажет Ол адам мен компьютер арсындағы
тығыз байланысты қамтамасыз етеді, яғни операциялық жүйе – бұл компьютер
қосылған кезде жүктелетін және оның барлық жұмысын және құрылғыларын
басқаратын арнайы программа. Операциялық жүйе адамның компьютердің
электрондық компоненттерімен, программалармен арнайы байланыстырғыш. Ол
арқылы адам программаларды қосып, олардан және оларға ақпарат алады,
программалардың жұмысын басқара алады, компьютердің және оған қосылған
құрылғылардың параметрлерін өзгерте алады. Дербес компьютермен жұмыс істеу
операциялық жүйемен жұмыс істеумен тең. Қазіргі кезде адамдар негізінен
Microsoft компаниясы шығаратын Windows операциялық жүйелермен жұмыс
істейді. Олар: Windows95, Windows98, Windows2000, Windows xp Professional,
Windows xp home edition және т.б

Windows 95 операциялық жүйесінің негізгі объектілері жұмыс үстелі және
терезе ұғымы болып табылады.
Іске қосу Windows 95 операциялық жүйесі компьютермен бірге автоматты
түрде іске қосылады.
Шығу Пуск батырмасын басып, экранға бас меню тізімі шығады. Жұмыс
аяқтау (завершение работы) деген соңғы бөлімін таңдап, тышқанның сол жақ
батырмасын шертеміз. Компьтерді өшіру (выключить компьтер) деген терезе
ашылады. Иә (да) батырмасыншертіп, біраздан соң компьютерді өшіруге болады
деген жазу шығады.
Windows 95 операциялық жүйесінің объектілері
1) Суретшелер
2) Бумалар
3) Фаилдар
4) Менің компьютерім
5) Есептер тақтасы
6) Қоржын
7) Бас батырма (Пуск) Жібер
• Суретшелер компьютерде қолданылатын объектілер белгісі. Физикалық
құрылғылар да (диск), логикалық құрылғылар да (фаил), құжаттар
да, қолданбалы программалар да және т.б да объектілер болып
саналады.
• Бумалар объектілерді топтастыру үшін қолданылады, топтастыру
құжаттарды реттеуге керек. Мысалы: ойындарда, іс-қағаздарды,
хаттарды бөлек бумаларға сақтасақ, іздеу оңай болады.
• Есептер тақтасы экранның төмен жағында орналасқан жатық жол, ол
арқылы керектіні тез табуға болады.
• Менің компьютерім – компьютердің барлық жарақтарын көруге болады,
бумаға орналаспай жеке тұрады.

• Пуск батырмасы программаны шақыру үшін және компьютерді өшіру
үшін қолданылады.

• Фаилдар. компьютерде өңделетін кез-келген информация жазылатын
дискідегі атауы бар орынды фаил дейді. Таңба немесе символ
түрінде берілген кез-келген ақпарат информация деп аталады, яғни
компьютерде кез-келген программа, құжат (мәтін, сурет, музыка,
клипы, кино және т.б) фаил түрінде жазылады. Бума сақталмаған
фаилдар жұмыс үстелінде жеке таңбашамен көрсетіледі.

• Бас меню. Пуск батырмасын шертсек, бас меню тізімі ашылады, ол
арқылы компьтердегі барлық программаларды шақыруға жол ашылады.
Бас меню келесі жолдардан тұрады
➢ Программалар (программы) бөлімінді қабаттасқан менюлер
орналасқан. Мысалы Windows 95-пен бірге тағайындалатын қолданбалы
программалар стандартты (Accessories) деген жеке менюде
жинақталған. Бұл бөлім арқылы компьютерде барлық қолданбалы
программаларды шақыруға болады.
➢ Құжаттар (Документы) Бұл тізімде біз жұмыс істеген соңғы 15
құжат тізімі көрсетіледі, шертсек, құжат өңдейтін программа қоса
шақырылады. Windows-та мәтін, сурет, музыка немесе кино және т.б
барлық фаилдар құжат деп аталады.
➢ Баптау (настройка) Компьтердегі құрылғыларды және
программаларды тағайындауға қолданылады.
➢ Іздеу (поиск) Керек фаилды іздеу үшін қолданылатын команда фаил
аттары ағылшын әріптермен берілуі керек
➢ Анықтама (справка) Windows 95-тің анықтама жүйесін шақырады.
➢ Орындау (выполнить) Windows 95 операциялық жүйесінде
тағайыедалмаған программаларды орындау үшін керек. Жаңа
программаларды қондырғанда осы жол таңдалады.
➢ Жұмыс аяқтау (завершение работы) Компьютерді осы команда арқылы
өшіру қажет, сонда операциялық жүйе барлық құжаттар мен
программаларды жауып, жұмысын дұрыс аяқтайды. Басқа жағдайда
операциялық жүйенің жұмысы қиындайды, тіпті істен щығуы да
мүмкін.
➢ Терезелер (окна) терезе ұғымы өте ыңғайлы, әр құжат өз
терезесінде ашылады, сол сбепті бір мезгілде бірнеше құжатпен
жұмыс істеуге болады, керек құжатқа өту үшін терезесін шертеміз,
терезе тақырыбы көк түске боялып, басқа терезелердің бетіне
шығады. Терезе (окно) менюнің командалары арқылы экранда
терезелер орналасуын реттуге болады.
Windows 95 операциялық жүйесінде терезе түсінігі өте маңызды қызмет
атқарады.
Терезе элементтері:
1) тақырып жолы
2) Жиек
3)Айналым жолақтары
4)Терезе батырмалары
5)Жүйелік меню батырмалары
6)меню жолы
7)саймандар тақтасы
8)жағдай жолы
9)жұмыс алаңы
10) екі жақты сілтемелі бағыттауыш батырмалары мазмұн бойынша экрандап
қозғалады.

1) Тақырып жолында жүйелік батырма, терезе аты, терезе батырмалары
орналасады. Терезе аты ретінде қолданбалы программаның, құжаттың,
буманың, каталогнемесе фаилдың аты көрсетіледі.
Біз жұмыс істеп жатқан терезенің тақырыбы көк түске боялады, ол
екпінді немесе ағымдық деп аталады, екпінді емес терезелер
тақырыбы сұр түсті болады; терезені басқа жерге жылжыту үшін,
курсорды тақырып жолына қойып, сүйретеді.

2) Жиек. Терезе жиектері (жақтаулары) терезе шекарасын құрайды, ол
қозғалмалы. Курсорды терезе жиегінің сызығына немесе бұрышына қойса,
курсор екіжақты сілтемеге айналады, сол кезде тышқан пернесін басып
тұрып, өз керегінізше тартып, терезе мөлшерін өзгертуге болады.
Терезе бұрыштары терезенің ені мен биіктігін қатар өзгерту үшін
қолданылады.

3) Айналым жолақтары Егер мазмұн терезеге сыймаса, терезе жиегінде екі
түрлі айналым жолақтары пайда болады: тік және жатық

1) Көру бағыттауышы терезеге сыймаған
информацияны көруге арналады
2) Жүгіргіш, информацияны жоғары және төмен
жылжытады
3) Көрудің тік сызғышы терезеге сыймаса
информацияны тік бағыт бойынша қозғалтады
4) Көрудің жатық сызғышы, терезеге сыймаса информацияны жатық бағыт бойынша
қозғалтады.
5) Екі жақты сілтемелі бағыттауыш батырмалары, мазмұн бойынша экрандап
қозғалтады.
Жүгіргіш терезе мазмұны бойымен тез қозғалу үшін керек. Екі жақты
сілтемелі бағыттауыш батырмаларын экрандап қозғалу, көру бағыттауыш
батырмаларын жай қозғалу, жолақтың бос жерін шерту парақтап қоғалу үшін
қолданылады.Бір қалыпты қозғалу үшін жүгіргішті сүйрету керек.

4)Терезе батырмалары тақырып жолының оң жағында орналасады. Батырмалар
төрт түлі болады, шерту арқылы келесі амалдар орындалады:
Жабу – терезе жабылады
Ашу – терезе экранға толық ашылады
Жинақтау – терезе мөлшері жинақталады
Жинау – терезені жаппай, уақытша жинайды, терезе таңбашаға айналады.

5)Жүйелік меню Терезе тақырыбының сол жағында орналасады. Шертсек,
жүйелік меню пайда болады. Бұл менюдің әр бөлімі бізге таныс:
Программа терезесінде Жабу командасының тұсында Alt+F4 пернелер
комбинациясы көрсетілген. Alt пернесін жібермей басып тұрып, F4 пернесін
қоса басу керек. Сонда бұл пернелеркомбинациясы барлық програмаларды
жабады.
6) Меню жолы Меню жолы терезе мазмұнына байланысты болады.
Негізгі менюлер:
Фаил, түзету, Түр және ? (көмек) командалары, басқа менюлер
программа қызметіне байланысты өзгеріп отырады.
Фаил менюі фаилмен жүргізілетін ашу, жабу, сақтау, құру, амалдарын
орындауға арналады.
Түзету менюінде құжат фаилдарын редакциялау жүргізіледі.
Түр менюі режимдер тағайындауға, терезені реттеуге арналған.
? менюі анықтама жүйесін шақырады.
7) Саймандар тақтасы Меню жолындағы анағұрлым маңызы командала қолдануға
ыңғайлы болу үшін батырмалар ретінде Саймандар тақтасында орналасады.
Егер экранда саймандар тақтасы көрінбесе, Түр менюінде Саймандар тақтасы
деген жолды шерту керек.
8) Жағдай жолы терезенің ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Операциялық жүйе
Windows операциялық жүйелері
Windows операциялық жүйесі жайлы
WINDOWS’98 операциялық жүйесI
Windows операциялық жүйесі туралы
Желілік операциялық жүйе
Операциялық жүйе туралы
WINDOWS операциялық жүйесi
Wіndows 98 операциялық жүйесі
Операциялық жүйе туралы ақпараттар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь