Ұн өндірісі

КІРІСПЕ
Курстық жұмыстың мақсаты
Курстық жұмыстың өзектілігі
1 ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1Крахмал
1.1.1Крахмал түрлері және олардың түзілуі және жүктелуі
1.1.2Крахмалдың құрылысы
1.1.3Крахмалды алу
1.1.4 Крахмалдың қасиеттері
1.1.5 Крахмалдың маңызы мен қолданылуы
1.2 Ұн жалпы сипаттама
1.2.1 Ұнның сортын ажырату белгілері.
1.2.2 Ұнның су сіңіру қабілетінің факторлары.
1.2.3 Ұнның шикі клейковина мөлшері ұн сапасына әсері.
1.3 Фотометрия әдісі
1.3.1 Фотоколориметрия әдісі
1.3.2 Спектрофотометрия әдісі
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Қолданылған реактивтер, материалдар, аспаптар
2.2 Ұнның құрамындағы крахмалды фотометриялық әдісі арқылы анықтау әдістемесі
2.3 Анализ нысандары
2.4 Нәтижелер және оларды талқылау
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Нан – біздің Отанымыздың байлығы ,халықтың негізгі тамақтану өнімі болып табылады.
Ал сол нанды ұннан жасайтынымыз бәріне белгілі. Ұнның сапасы егіс шаруашылығымен өте тығыз байланысты.Ал егістіктен біз астық аламыз.Алған астығымыздың сапасы неғұрлым жоғары болса,одан алған өнім сапасы да соғұрлым жоғары болады.Астық өндірілсе – ауыл шарушылығының ірі саласы.Астықтан ұнан,макарон,жарма,тәтті тағамдар сияқты адам баласына ең керекті өнімдер алынады.Астықты жер жүзінің түкпір-түкпіріне тасымалдауға қолайлы, ыстықтан да, суықтан да қорықпайды.Міне,осыдан барып барлық жер жүзіне кең тарап кеткен.Астық тамақ өнеркәсібінің шикізаты болғандықтан,ол ауыл шаруашылығынан тамақ өнеркәсібіне жақын.Астықтан алынатын ең маңызды өнімдердің бірі - ұн және ұннан алатын өнімдер.Ұн және ұннан алынатын өнімдер тұрғындардың тамақтануында негізгі орын алады.Бұл өнімдері күнделікті қолданылып отырады,сондықтан да тағамдық құндылығы жоғары болып саналады. Ұннан жасалатын нан өнімі адамға қажетті минералдық заттардың жетткізушісі.
Ұнның құндылығын тек оның химиялық құрамына қарап қоймай,сонымен қатар оның дәмі,иісі, сыртқы пішініне де қарап бағалайды .
Халқымызды жоғары сапалы тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету мәселесін шешудің басты жолы алатын шикізаттарды дер кезінде ысырапсыз,шығынсыз,ұтымды,тиімді пайдалану,ал жақсы өмір қозғалысын қамтамасыз ету үшін ортамызды үнемі қажетті энергиямен,яғни белокпен, амин қышқылдарымен, май қышқылдарымен, минералды заттармен, витаминдермен қамтамасыз етіп отыру. Бұл энергия көздері ұннан жасалатын өнімнанда көп кездеседі,және организмге күнделікті түсіп отырады.
Халықты жоғарғы сапалы тағамдармен қамтамасыз ету ең негізгі кезек күттірмейтін міндет. Сондықтан барлық тағамдар, оның ішінде астық және оны өңдегенде алынатын өнімдер барлық жағынан алға қойылған шартқа сәйкес болу керек. Ол шарт мемлекеттік стандарттарда (ГОСТ-тарда) көрсетілген стандарттар бойынша крахмалдың мөлшерін анықтау.Стандарт халық шаруашылығында маңызды орын алады. Сол арқылы халық шаруашылығының барлық салалары бірімен-бірі байланысады.Міне сондықтан мемлекет көлемінде ұның сапасы қатаң тексеріледі. Ол тексеру барлық мекемелерге бірдей құжат-стандарт арқылы жүргізіледі.
1 Аналитическая химия. Физические и физико-химическме методы анализа/ А. Ф. Жуков, И. Ф Колосова. В. В.Кузнецов// М.: Химия, 2001. – 496с.
2 Аналитическая химия. Физико- химические методы анализа/Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова// М.: Высш. шк., 1991. – 256 с.
3 Биоморфология терминдерінің түсіндірме сөздігі/ - Алматы: "Сөздік-Словарь", 2009. ISBN 9965-822-54-9.
4 Васильев, В.П. Аналитическая химия. Кн. 2: Физико-химические мето-ды анализа // Учеб. для студ. вузов, обучающихся по химико-технол. спец. –3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. - 2003.- 384 с.
5 Дергунова, Е.В. Физико-химические методы анализа: спектроскопия и хроматография / Е.В. Дергунова, А.Н. Шипуля, Е.С. Романенко, О.А. Оганесова // Учебное пособие. – Ставрополь: СтГАУ. - 2009. –105с.
6 Золотов, Ю.А. Основы аналитической химии в 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа / Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева // Учеб. для вузов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Высш.шк. - 1999. - 494 с.
7 Иванова , М.А. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа / М.В. Белоглазкина, И.В. Богомолова Е.В. Федоренко // Учебное пособие. – М.; Издательство РИОР. - 2006. – 289 с.
8 Коренман, Я.И. Практикум по аналитической химии. Анализ пищевых продуктов: В 4-х книгах. 2-е изд., перераб. и доп. – Книга 2. Оптические методы анализа // Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений. – М.: КолосС. - 2005. – 288с.
9 Можаев, Г.М.Учебный исследовательский эксперимент / Н.В.Симинихина. // - 2003.-№1.-с. 52-54.
10 Оптические методы анализа. Фотометрический анализ // Метод. указания к лабораторным работам для студентов биол.хим. фак. специальности. - Красноярск: изд. КГУ. - 2008. - 39 с.
11 Яшкарова, М.Ғ. Физико–химиялық анализ әдістері / Б.Х.Мұсабаева, К. К. Кабдулкаримова, Н.М Омарова // Әдістемелік құрал. – Семей: Шәкәрім атындағы СМУ. - 2009. – 96 б.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
Курстық жұмыстың мақсаты
Курстық жұмыстың өзектілігі
* ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Крахмал
1.1.1 Крахмал ... және ... ... және ... ... құрылысы
1.1.3 Крахмалды алу
1.1.4 Крахмалдың қасиеттері
1.1.5 Крахмалдың маңызы мен қолданылуы
1.2 Ұн жалпы сипаттама
1.2.1 Ұнның ... ... ... ... ... су ... ... факторлары.
1.2.3 Ұнның шикі клейковина мөлшері ұн сапасына әсері.
1.3 Фотометрия әдісі
1.3.1 Фотоколориметрия әдісі
1.3.2 Спектрофотометрия әдісі
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Қолданылған реактивтер, ... ... ... ... ... ... әдісі арқылы анықтау әдістемесі
2.3 Анализ нысандары
2.4 Нәтижелер және оларды талқылау
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Нан - ... ... ... ... ... ... өнімі болып табылады.
Ал сол нанды ұннан жасайтынымыз бәріне белгілі. Ұнның ... егіс ... өте ... ... Ал егістіктен біз астық аламыз. Алған астығымыздың ... ... ... ... ... өнім сапасы да соғұрлым жоғары болады. Астық өндірілсе - ауыл ... ірі ... ... ... макарон, жарма, тәтті тағамдар сияқты адам баласына ең керекті өнімдер алынады. Астықты жер жүзінің ... ... ... ... да, суықтан да қорықпайды. Міне, осыдан барып барлық жер жүзіне кең тарап ... ... ... ... ... ... ол ауыл ... тамақ өнеркәсібіне жақын. Астықтан алынатын ең маңызды өнімдердің бірі - ұн және ... ... ... Ұн және ... ... ... тұрғындардың тамақтануында негізгі орын алады. Бұл өнімдері күнделікті қолданылып ... да ... ... ... ... ... Ұннан жасалатын нан өнімі адамға қажетті минералдық заттардың жетткізушісі.
Ұнның құндылығын тек оның химиялық құрамына ... ... ... оның ... ... ... пішініне де қарап бағалайды .
Халқымызды жоғары сапалы тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету мәселесін шешудің басты жолы алатын ... дер ... ... ... ... ... пайдалану, ал жақсы өмір қозғалысын қамтамасыз ету үшін ортамызды үнемі қажетті энергиямен, яғни белокпен, амин қышқылдарымен, май қышқылдарымен, ... ... ... ... етіп ... Бұл ... ... ұннан жасалатын өнім нанда көп кездеседі, және ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету ең негізгі кезек күттірмейтін міндет. Сондықтан барлық тағамдар, оның ішінде астық және оны ... ... ... ... жағынан алға қойылған шартқа сәйкес болу керек. Ол шарт мемлекеттік стандарттарда (ГОСТ-тарда) көрсетілген стандарттар бойынша крахмалдың мөлшерін анықтау. Стандарт ... ... ... орын ... Сол ... халық шаруашылығының барлық салалары бірімен-бірі байланысады. Міне ... ... ... ұның ... ... ... Ол тексеру барлық мекемелерге бірдей құжат-стандарт арқылы жүргізіледі.
Курстық жұмыстың мақсаты: Әдіс йод ... ... мен ... әрекеттесуіне негізделген.
Курстық жұмыстың өзектілігі: Адамдар көп тұтынатын өнім ол ұн және ұннан жасалатын өнім болғандықтан, мен анализдеуге ұнның құрамындағы крахмалдың ... ... ... ... анықтадым.
1 ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Крахмал (нем. kraftmehl) - өсімдіктерде болатын полимерлік көмірсу: (С6H10O5)n.
Крахмал
Крахмал -- ... ... ... ... ... қалдықтарынан түзілетін екі полисахаридтен (амилоза менамилопектин) тұрады. Ұн ... ақ ... ... ... алынады.
1.1.1 Крахмал түрлері және олардың түзілуі және жүктелуі
Табиғатта кездесуі және түзілуі.
Крахмал - целлюлозадан ... ... ең көп ... көмірсу. Ол өсімдіктерде көп болады. Мысалға:
бидай дәнінде 70%, ... ... 80% ... ... 20%, ... маңызды тағамдық зат.
Крахмал жасыл өсімдіктердің жапырағында хлорофилл дәндерінде күн сәулесі қатысында су мен көміртек оксидінен түзіледі:
6СО2 + 6Н2О -- --> ... ][ ... + ... ... ... крахмал түзіледі:
nС6Н12О6--> (С6Н10О5)n + nН2О
глюкоза ... ... ... -- табиғи полимер. Ол екі полисахаридтен: амилоза мен аминопектиннен тұрады.
Полимерлену ... -- n-нің мәні ... әр ... ... шамамен 200-ден 2000-ға дейін болады. Крахмалдың молекулалық массасы бірнеше жүз мыңнан (амилоза) миллионға дейін ... ... ... ... ... ... тұрады. Крахмал түзілу процесінің сызбанұсқасы:
Яғни, крахмалдың қарапайым буыны, - C6H10O5 ... ... ... ... ... ... алады. Картоптан крахмал алу үшін оны ұнтақтап турап, сүзгіге салып, сумен шаяды. Сумен шайылған ... ... ... ... бөліп алып кептіреді.
1.1.4Крахмалдың қасиеттері.
Крахмал салқын суда ерімейтін ақ түсті ұнтақ зат. Ыстық суда ... ... ... -- ... ... ... химиялық қасиеттерінің бірі -- йодпен әрекеттескенде көк түстің пайда болуы. Оны картоптың немесе ақ ... ... ... клейстріне йод ерітіндісін тамызып көруге болады. Бұл реакцияны тағам өнімдерінде крахмалдың ... ... үшін ... минерал қышқылдың (H2SО4) немесе ферменттердің әсерінен гидролизденіп, глюкоза түзеді:
(С6Н10О5)n + nH2O --> C6H12O6
Реакция жағдайына байланысты әр түрлі аралық өнімдер түзіліп, ... ... ... ... --> (С6Н10О5)n m --> С6Н22О11 --> n C6H12O6
Макромолекуланың ыдырауы ... іске ... ... ірі ... ... ... содан кейін дисахарид мальтоза және гидролиздің соңғы өнімі глюкоза түзіледі.
1.1.5 Крахмалдың маңызы мен ... -- ... ... ... ... оны ағза ... ... алмайды. Тағамның құрамындағы крахмал майлар сияқты әуелі гидролизге ұшырайды. Гидролиздену процесі тамақты шайнағанда сілекеймен бөлінетін ... ... ... ... ... одан әрі асқазан мен ішекте жалғасады. Түзілген глюкоза ішектен қанға сіңіп, одан бүкіл ағзаға тарайды. Глюкозаның ... ... ... ... ... ... ... қор болып жиналады. Оның құрамы крахмал сияқты C6H10O5 бірақ құрылысы крахмалдан тармақты және ... ... да ... болады.
Организмнің гликоген жинауы шектеулі. Адам салмағының 1 килограмына 50 -- 60 г гликоген жиналған соң, одан артық мөлшері ... ... адам ... кетуі мүмкін. Гликоген қажеттілікке байланысты глюкозаға айналып, биохимиялық процестерге қатысады.
Крахмал гидролизінің аралық өнімдері декстрин мен мальтозаны ағза оңай ... ... ... ... крахмал декстринге айналады. Нан өнімдерін және картопты пісірген кезде крахмалдың аздап гидролизденуінен декстрин түзіледі.
Өнеркәсіпте крахмалды гидролиздеп, ... мен ... ... Ол үшін ... сұйылтылған күкірт қышқылын қосып қыздырады. Күкірт қышқылының артық мөлшерін бормен бейтараптап, кальций сульфатына айналдырып бөліп тастайды. Егер гидролизді соңына дейін ... ... мен ... ... сірне алынады. Сірнеден кондитер тағамдарын, кәмпиттер, мармелад, джем, тосап жасайды.
Декстрин желім ... ... ... мата ... ... ... ... әсерінен крахмал декстринге айналып, жұқа қабықша түзеді. Ол ... әр ... және тез ... ... ... өнеркәсібінде глюкоза, этил спиртін, ацетон және лимон қышқылын алады. Крахмал қағаз және картон өндірісінде қолданылады.
1.2 Ұнның жалпы сипаттамасы
Ұнның түрі өндірілетін ... ... ... бидай, қарабидай, жүгері, сұлы, соя, күріш, қарақұмық, арпа, бұршақ ұндары ... ... ұн ... ... және қарабидай болып табылады. Технологиялық ерекшелігіне және тағайындалуына байланысты типке бөлінеді: набайханалық, макарондық және қолдануға дайын деп ... ... ... 5 ... ... бөледі:қиыршық, жоғары,1-ші, 2-ші, кебекті. Қарабидай ұнының: еленген, кебекті және кебексіз сорттарын шығарады. Қиыршықты ... ... және ... бидайдан алады. Ұн біртекті сарғыш түсті қиыршық түрінде болады; шығымы -10%; күлділігі -0,6%; шикі клейковина мөлшері -30%.
Ұндардың сорттарына ... ... ... ұнды ... және жартылай шынылы бидайдан алынады, өте майда ұнтақталған ... ... ... ... ... болмайды. Ол крем реңді ақ түсті; Күлділігі 0,55% ...
* 1-ші ... ұн ... ... ақ түсті; бөлшектерінің өлшемі 40-60 мкм. Жоғары сортты ұнмен салыстырғанда бұл ұнда крахмал аз (64-67%) , белок (10,6), клетчатка(0,2) , күл ... ... және шикі ... шығымы 30-37.
* 2-ші сортты ұн сары немесе сұр реңді ақ түсті; ұн бөлшектері біртекті емес және 1-ші сортты ұн ... ... ... шикі ... ... 25%. ... 1,00-ден 1,25% аралығында ауытқиды.
* Кебекті ұнды ... бір ... ... ... ... ... - 96 %. Бұл ұнның бөлшектерінің өлшемі біртекті емес. Түсті қоңыр реңді ақ түсті; кебек бөлшектері жақсы ... ... ... 2% ... ауытқиды, ал клетчатка мөлшері - 2-ден 2,5% - ке ... шикі ... ... 20%.
1.2.1 Ұнның сортын ажырату белгілері. Ұнның шығымы және сапасына ... ... ... мен ... ... ал бұл ... ... сорттық ерекшеленеді, оның өсіп­­-өнген ортасына, топырақтың құрамы мен ауа ... ... ... ... ... ... күлділігі және тарту ірілігі бойынша анықталады.
1.2.2 Ұнның су сіңіру қабілетінің ... ... ұнға ... аз ... көп ... кері ... береді. Ол белгілі мөлшерде ғана болуы тиіс. Қазақстанның қуаңшылық аудандарында өсірілген бидайдан алынған ұн көбінесе суды көп ... ... ... оны ... суды ... ... деп атайды. Өндірісте оның орташа су сіңіру қабілеті 53%-ға тең болса, өте күшті ұнның бұл қасиеті 70%-ға дейін ... ... шикі ... мөлшері ұн сапасына әсері. Шикі желімшенің мөлшері мен сапасы нан пісіру және макарон дайындауға арналған бидай ұнының қасиетін ... ... ... және созылмалық қасиетіне байланысты, ол қамырдың ашу кезінде көмірқышқыл газын сақтап қалып пісіру кезінде формасын қалыптастырады. Ұн жармасында ішкі желімшенің ... ... кем ... ... Ал ... сортта - 28, 1 сортта - 30, 2 сортта - 25, ерекше тартылған - ... ... ... ... ... пайыздық көрсеткіші 1 - кестеде көрсетілген.
құрамы
Ұн түрі
крахмал
ақуыз
пентоза
майлар
сахароза
целюлоза
зола
Жоғары сұрып
79,0
12,0
2,0
0,8
1,8
0,1
0,55
Бірінші сұрып
77,5
14,0
2,5
1,5
2,0
0,3
0,75
Екінші сұрып
71,0
14,5
3,5
1,9
2,8
0,8
0,55
1 - кесте
1.3 Фотометрия әдісі
Фотометрия - химиялық ... ол ... бір ... ... ... сіңірген жарық мөлшерін өлшеуге негізделген. Егер бірдей қабатты зат арқылы (мысалы ерітінді) қарқыны J0 монохроматты жарық өтсе, онда ерітіндінің жарықты ... ... ... ... ... жарықтың қарқыны J1 кемиді.
Ерітіндіден өткен жарық қарқынның ... ... ... белгілі бір ұзындықтағы жарық толқының сіңіре алатын молекулалардың мөлшеріне тікелей байланысты. Сондықтан да, сіңірілген жарық энергиясының ... оның ... ... ... ... ... ... және түсетін жарық толқындарының ұзындығына тәуелді.
Кез-келген зат жарық сіңіреді немесе шағылыстырады. Егер зат ... ... ... λ = 400-760 нм, ол белгілі бір түске боялады. Кейбір ... ... ... ... λ = 200-400 нм, ал ... ... инфрақызыл жарықты сіңіреді λ = 800-900 нм. Заттың ... ... оның ... және ... ... Жарық сіңірудің негізгі заңдары:
Бугер-Ламберт-Бер заңы -- бір түсті (монохромат) ... ... орта ... өткендегі әлсіреуін анықтайтын заң. Қалыңдығы І-ге тең жұтатын қабат арқылы өткенжарық шоғының қарқындылығы І0 шамадан І шамаға ... ... Ол ... ... ... k -- жұту ... ол заттың қасиетін сипаттайды; kжұтылатын жарықтың толқын ұзындығына () тәуелді, ал қарқындылығына тәуелсіз болады.
Ерітінділер үшін:
k=СҺ
С -- ... зат ...
-- ... зат ... зат) ... толқын ұзынд.
-ға тең жарықпен өзара әсерлерін сипаттайтын коэффициент, ол С-ке тәуелсіз.
Бұл заңды тәжірибе арқылы француз ғалымы П. Бугер ... (1729), ... ... ... оны ... ... қорытқан (1760), ал тағы бір неміс ғалымы А.Бер ерітінділер үшін тұжырымдаған (1852). Бугер-Ламберт-Бер заңы ... ... ... ... ... ... ... концентрациясын анықтау әдісінің негізіне алынған. Бугер-Ламберт-Бер заңының орындалу ... кең, ... ... ... өте жоғары (мыс., импульсті лазердің фокусталған шоғы) болған ... ... ... ... ... ... да, бұл заңнан ауытқушылық байқалады.
Бугер - Ламберт - ... ... ... Егер қабат қалындығы бірдей болса, әр түрлі заттар түскен жарықтың бірдей ... ... ... J0 - ... ... ... J - ... жарық интенсивтілігі; ε - сіңірудің молярлы коэффиценті - заттың ... ... ... температураға тәуелді, ал концентрацияға тәуелсіз; С - молярлы концентрация (моль/л); l - ... ... ... l=1см ... онда Т өткізу коэффициенті деп аталады.
мұндағы: D - ... ... = ... ... ... ... ... бағынса, оптикалық тығыздық ерітінді концентрациясына тура пропорционал болады. ... заң ... ... ... ... ... орындалу шарттары: жарық монохроматты болу керек; ортаның сыну ... ... болу ... ... ... заттың құрамы өзгермеуі керек.
Оптикалық тығыздықтың аддитивтілік заңы:
Егер ерітіндіде бірнеше жарық сіңіретін зат болса, онда ерітіндінің оптикалық тығыздығы ... ... ... қосындысына тең болады.
D=D1+D2+D3... D= ε1C111 + ε2C2l2 + ε3C3l3...
Молекулалық абсорбциялық ... екі ... бар:
* 1 ... 2 ... ... зат ... бес ... анықтайды:
* Салыстыру әдісі - анықталатын заттың оптикалық тығыздығы Dх және сол ... ... ... ... ... Dст. ... ... бірдей.
Dx - Сx
Dст - Сст
* ... ... ... - ... ... ... ... тығыздығын өлшеп, калибровкалық график салу.
* Қоспа - анықталатын заттың оптикалық тығыздығын өлшеп, сосын оған ... ... ... ... ... тағы оптикалық тығыздығын өлшейді.
Dх+ст ... ... ... ... графиктік әдісі - концентрацияны Сх графикпен табады. Ал графикті Dх+ст=f(Сст) арасында ... ... ... ... - егер ε белгілі болса, онда Сх=Dх/εl ал егер ε ... ... онда ... ... ... ε ... болады.
ε=Dст/Сстl
Фотометриялық титрлеуде анықталатын затты қолайлы титрантпен титрлей отырып; оптикалық тығыздықты өлшеп отырады. Титрлеу үшін ... ... ... ... ... эквивалентті нүкте маңайында оптикалық тығыздық күрт өзгереді. Титрлеу қисығы D-Vтит координациясында салынады.
Фотометриялық титрлеу қисықтарының ... ... ... ... ... ... түсті заттар ыдырайды
* бір түсті индикатор қатысында титрлеу
* 4. екі түсті ... ... ... Фотоколориметрия әдісі
Заттың фотоколориметриялық анализі, ертіндінің оптикалық тығыздығын фильтрдер бөлінетін кең ... ... ... ... ... ... ... диафрагма мөлшерін өзгерту нәтижесінде, екі жарық ағындарын оптикалық компенсациялау принциптері негізінде жұмыс істейді. Бұл әдіспен түсті ... ... ... ... ... ... ... фильтрінің түсі
Сары
Қызыл-сары
Қызыл
Күлгін
Көк
Жасылтым көк
Көкшіл жасыл
450-480
480-490
490-500
560-575
575-590
590-625
625-640
Көк
Жасылтым көк
Көкшіл жасыл
Сарғыш ... ... ... ... ... ... фотоколориметр тексеріледі. Ол үшін пердені ашып және нейтральды жарық фильтрді қосып, 20 минут қыздырады. ... ... ... Сол жақ барабанды жарықты 95 % мөлшерінде өткізетіндей қалыпқа келтіріп, стрелканы 5 және 6 ... ... ... 0-ге әкеледі.
20 минуттан кейін пердені жауып, гальванометр стрелкасының жағдайын тексереді. Егер стрелка қозғалып кетсе, потенциометр ұстағышымен 0-ге келтіреді.
Бұдан кейін ... ... ... ... ... ... ... гальванометр стрелкасының барлық сатыдағы сезімталдық жағдайын тексереді. Cтрелканы сұр жарықшалармен байланысқан 5 және 6 ... ... 0-ге ... тығыздықты өлшеу үшін, сол жақ барабанды 0-ге қоямыз. Бұл кезде диафрагма толығымен ашық болады. 5-6 жарық шаларды ... ... ... ... 0-ге ... Сонан кейін оң жақтағы жарық ойығына зерттелетін ерітінді орнына, еріткіші бар кюветаны орналастырады. Бұл жағдайда жарықағынының ... ... ... ... ... ... барабанын (4) айналдыру арқылы қайтадан 0-ге келтіреміз. Зерттелетін ертіндінің оптикалық тығыздығының мәні сол жақ ... ... ... ... ... 1. ... КФК - 2: 1 - ...
2 - жарық бастауы; 3 - жарық ... қосу ... 4 - ... ... ... 5 - ... қосу ... - 1 - ші шкалада көрсетілген көрсеткішті ... ... ... ... ... және ... ... монохроматты сәулесін сіңіруге негізделген.
Артықшылықтары:
1 λ=210-1100 нм аралығында жарық сіңіруді жүргізуге болады, яғни түссіз ерітіндінің ... ... ... болады;
2 жарықтың монохроматану дәрежесі жоғары;
3 ерітіндінің ғана емес мөлдір қатты заттардың да оптикалық тығыздығын өлшеуге ... ... ... ... сапалық анализ жүргізуге болады.
1.3.3 Фототрбидиметрия және нефелометрия
Фототурбидиметрия жєне нефелометрия әдістерінде анықталатын элементті нашар еритін қосылысқа айналдырады және бұл ... ... ... ... дисперсиялық жүйе түзуілуі керек.
Дисперсті, гетерогенді жүйе арқылы жарық өткізсе, ... бір ... ... бір бөлігі шашырайды сондықтан интенсивтілік кемиді.
мұндағы: J0 - түскен ... ... - ... ... ... - ... жарық интенсивтілігі
J - өткен жарық интенсивтілігі
Фототурбидиметрия әдісі ... ... ... өлшеуге негізделген.
Нефелометрия шашыраған жарық интенсивтілігін өлшеуге негізделген.
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
+ Қолданылған реактивтер, материалдар, аспаптар
* Крахмалдың стандартты ертіндісі: 1 л ... ... ... 0,50 г крахмал және 20 мл дистилденген суды араластырады, оған 600 мл 500 жылы су ... ... су ... 950қа дейін қыздырады. Содан соң кран суы мен ... ... ... ... ... 1000 мл ... ... ауыстырамыз, одан кейін оған белгісіне дейін су құямыз және араластырамыз; 1 мл дайындалған ертіндіде 0,5 мг ... ... Иод ... ... ... Йод ... фарфор ыдысқа 1 г иод және 1,5 г калий ... және оған 10 мл ... су ... одан кейін иодтың біркелкі ертіндісі пайда болғанша пестик арқылы үгітеміз, дайын болған ертіндіні бұранда ... бар ... ... ... Және оған 200 мл су ... Фотоэлектрокалориметр және спектрофотометр және жарықты жұтатын қалыңдығы 1 см болатын кювета.
* Аналитикалық таразы.
* Техникалық таразы
* Центрифуга
* Су ... 1000 ... ... пен біге ... ыдыс
* Центрифугалық пробиркалар - 4.
* 250 мл сиымдылығы бар бұрандасы бар қоңыр ыдыс
* Дистилденген суда жуылған өзеннің ... және ... ... ... болуы керек
* Өлшегіш колба, өлшемі 1000 мл - 2 дана
* ... ... ... 1 л - 2 дана
* ... ... сыйымдылығы 1000 мл - 2 дана
* Бюретка, өлшемі 25 мл
* ... ... ... 50 мл - 6 ... ... ... ... 1, 10 және 20 мл - 1 ... ... ... крахмалды фотометриялық әдісі арқылы анықтау әдістемесі
* Стандартты ерітіндіні дайындау
* Крахмалдың ... ... 1 л ... ... ... 0,50 г ... және 20 мл ... суды араластырады, оған 600 мл 500 жылы су құйамыз, ертіндіні су моншасында 950қа дейін қыздырады. ... соң кран суы мен ... ... ... ... сиымдылығы 1000 мл болатын колбаға ауыстырамыз, одан кейін оған белгісіне дейін су құямыз және ... 1 мл ... ... 0,5 мг ... болады.
* Йод ертіндісі: фарфор ыдысқа 1 г иод және 1,5 г ... ... және оған 10 мл ... су ... одан кейін иодтың біркелкі ертіндісі пайда болғанша пестик арқылы үгітеміз, дайын болған ертіндіні ... ... бар ... ыдысқа құямыз. Және оған 200 мл су құямыз.
* Зерттелетін ұнның, құрамында 100 -500 мг ... бар, 20 мл суда ... ... араластырады, және 10 г мөлшердегі өзен құмын қосады. Ары карай анализденетін ұнның мөлшерін конусты колбаға ауыстырады, оған мөлшермен 600 мл жылы (500С) ... суды ... оны су ... 950С қа ... ... Одан ... ... кран суымен бөлме температурасына дейін салқындатады. Одан кейін салқындаған ертіндіні өлшегіш колбаға құйып, онын үстіне белгісіне дейін дистилденген су ... ... ... ... ... ... құру үшін ең алдымен, 6 химиялық стақанға ретпенен 0, 2, 4, 6, 8 және 10 мл ... ... ... ... дистилденген су құямыз, көлемін 10 мл толтырамыз, сосын аралатырамыз. Одан кейін сәйкесінше құрамында крахмалы бар 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 және 5,0 мг осы ... ... ... ... 1 мл иод ... құйып, көк түске боялған ертіндіні сарғылт түске боялған ертіндімен цветофильтрде оптикалық тығыздығын өлшейміз.
Бақылау - ... ... ... ... ... ... ... координатада : крахмалдың құрамы, мг/10 мл, - ертіндінің оптикалық тығыздығы.
* ... ... ... ұнның, құрамында 100 -500 мг крахмалы бар, 20 мл суда ыдыста мұқият араластырады, және 10 г мөлшердегі өзен ... ... Ары ... ... ... ... ... колбаға ауыстырады, оған мөлшермен 600 мл жылы (500С) ... суды ... оны су ... 950С қа ... ... Одан ... ... кран суымен бөлме температурасына дейін салқындатады. Одан кейін салқындаған ертіндіні өлшегіш колбаға құйып, онын үстіне белгісіне дейін ... су ... ... ... ... ... ... нысаны ретінде ұнның 3 сорты алы
нды, олар:
* - сурет
2 - сурет. ... ... ... - ... - сурет. БІРІНШІ СҰРЫПТЫ ҰН
2.3 НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
Курстық жұмыста > бойынша анализ жүргізілді. Оның ... ... ... 2, ... 2. ... ... тұрғызуға арналған мәліметтер
атауы
көлем
Крахмалдың көлемі (мл)
Дистилденген су мөлшері
Стандартты иодтың көлем
Концентрация (С)
Оптикалық тығыздық
V1 контроль
0
10
1
0
-
V2
2
8
1
1
0,16
V3
4
6
1
2
0,32
V4
6
4
1
3
0,36
V5
8
2
1
4
0,64
V6
10
0
1
5
0,67
* - ... - ...
4 - ... 2 - ... бойынша берілген мәліметтер бойынша салынган градуировкалы график.
Анализдеуге түскен ұнның көрсеткіштері 3 - кестеде көрсетілген.
атаулары
көлімдері
Концентрация (С)
Оптикалық тығыздық
V1 ... ... ... ... сұрып
3,8
0,33
V4бірінші сұрып
3
0,26
V5 екінші сұрып
4
0,53
V6 екінші сұрып
5,2
0,66
* - кесте
5 - сурет
5 - ... ... 2 - ... ... ... ... ... бойынша концентрациясын анықтадым.
Анализге түскен ұнның салмағы
m1=m(калька)+m(ұн)= 0,4376+0,3797=0,8173 мг
m1=m(калька)+m(ұн)= ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер 4 - кестеде көрсетілген.
құрамы
Ұн түрі
Крахмал 1 мг - % ... ... ... сұрып
71,0
4 - кесте
* Маған 300 мг крахмал алу үшін мен ең алдымен Жоғары ... ... 5 - ... ... ... ... ұнның массасын есептедім.
300мг ──── 79% ... ... ... 100%
* Маған 300 мг крахмал алу үшін мен ең ... ... ... ... 5 - ... көрсетілген пайызы бойынша ұнның массасын есептедім.
300 мг ──── 77,5 % Х2 = 387,09 мг
Х мг ... 100 %
* ... 300 мг ... алу үшін мен ең ... ... ... ... 5 - кестеде көрсетілген пайызы бойынша ұнның массасын есептедім.
300 мг ... 71% Х3 = 622,50 мг
Х мг ... ... ... ... ... ... осылайша концентрациянын мәнін есептедім
С (орташа)1 = (С1 +С2)/2= ( 2 + 2,9) / 2 = 2,45 ( ... ...
С ... = (С1 +С2)/2= ( 3 + 3,8) / 2 = 3,4 ( бірінші сұрып)
С (орташа)3 = (С1 +С2)/2= ( 4 + 5,2 ) / 2 = 4,6 ( ... ... ... ... ... ... (Q . %) мына ... бойынша есептейді:
Q = (q * 104) / m
Мұндағы: q - крахмалды ... ... ... арқыл табылған өлшем.
m - анализденетін өнімнің мөлшері
Q1 = (q * 104) / m = ( 2,45 * 104) / 379,74 мг = 64,52% ( ... ... = (q * 104) / m = ( 3,4 * 104) / 387,09 мг =87,83%( ... ... = (q * 104) / m = ( 4,6 * 104) / 622,50 мг = 73,89% ( ... сұрып)
ҚОРЫТЫНДЫ
Фотокалориметрия әдісі жайында жазу тиімділігі
Крахмал ол адам организмінде өте маңызды рөл атқарады. Крахмалды біз күнделікті өмірде көп ... ... ... көп ... көп ... өнім ретінде ұн және ұннан жасалатын өнімдер жатады. Сол себептен де мен анализдеуге ұнның 3 түрлі ... алып МЕСТ -26574 -85 ... ... ... ... ... мөлшерінің сай келуін анықтадым.
Осы тәжірбиені жасауда фотоколориметрия әдісін пайдаландым, себебі осы ... ... ... ... ... ... ... көрінетін жарықтың монохроматты сәулесін сіңіруді өлшеуге негізделген әдіс. Бұл әдіспен түсті ертінділерді анализдеуге негізделген ... Осы әдіс ... ... нәтиже алуға мүмкіндік берді.
Ұнның қасиеттері мен химиялық құрамын және ... ... ... ... ... Нәтижесінде:
1.Жоғарғы сорттағы ұндағы крахмал мөлшері 64,52% +-9,77
2. Бірінші сорттағы бидай ұнының крахмал мөлшері: 87,83 % +-9,77
3 Екінші ... ... ... ... мөлшері: 73,79 % +-9,77
Нәтиже бойынша зертханалық сынаулардан алынған ... ... ... -26574 -85 ... мен ... ... ... бойыншада сай келетіндігіне көзім жетті.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Аналитическая химия. ... и ... ... ... А. Ф. ... И. Ф ... В. В.Кузнецов// М.: Химия, 2001. - 496с.
2 Аналитическая химия. Физико- химические ... ... ... Г.В. ... М.: ... шк., 1991. - 256 с.
3 Биоморфология терминдерінің түсіндірме сөздігі/ - Алматы: "Сөздік-Словарь", 2009. ISBN 9965-822-54-9.
4 Васильев, В.П. ... ... Кн. 2: ... ... ... // ... для ... вузов, обучающихся по химико-технол. спец. - 3-е изд., стереотип. - М.: ... - 2003.- 384 ... ... Е.В. ... ... анализа: спектроскопия и хроматография / Е.В. Дергунова, А.Н. ... Е.С. ... О.А. ... // ... ... - ... ... - 2009. - 105с.
6 Золотов, Ю.А. Основы аналитической химии в 2 кн. Кн. 2. ... ... ... / Е.Н. ... В.И. ... // Учеб. для вузов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - ... - 1999. - 494 ... ... , М.А. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа / М.В. Белоглазкина, И.В. Богомолова Е.В. ... // ... ... - М.; ... ... - 2006. - 289 ... ... Я.И. Практикум по аналитической химии. Анализ пищевых ... В 4-х ... 2-е изд., ... и доп. - ... 2. Оптические методы анализа // Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений. - М.: ... - 2005. - ... ... Г.М. Учебный исследовательский эксперимент / Н.В. Симинихина. // - ... ... ... ... ... Фотометрический анализ // Метод. указания к лабораторным работам для студентов биол.хим. фак. ... - ... изд. КГУ. - 2008. - 39 ... Яшкарова, М.Ғ. Физико - химиялық анализ әдістері / ... К. К. ... Н.М ... // Әдістемелік құрал. - Семей: Шәкәрім атындағы СМУ. - 2009. - 96 ... ... ... ... ... ... ... http://www.zdravplus.ru/ru/statiy/microelement-vitamini/146-rol-fe
19 http://mtdi.kz/tusindirme-sozdik
20 http://www.translatos.com
21 http://russian-kazakh.translate.ua
22 http://chemstat.com.ru/node/17

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Заманауи мұнайхимиялық өндірісі» пәні бойынша кейс-технологиясы31 бет
«ПЛП Жанафарм» ЖШС базасында дәрілік Қырмызыгүл гүлдерінің және батпақты Иір тамырсабақтарының көмірқышқылды экстрактар негізінде алынатын таблеткалар өндірісін ұйымдастыру52 бет
«Цитрамон П» өндірісінің автоматты басқару жүйесі10 бет
Ірі қара малының гигиенасы.Мал қораларына және мал шаруашылық өндірісіне қойылатын санитарлық гигиеналық талаптар9 бет
Ірімшік өндірісін ұйымдастыру және оның экономикалық тиімділігін анықтау12 бет
Ірімшік өндірісіндегі жабдықтар8 бет
Ішуге арналған сүт өндірісінің технологиясы7 бет
Адвокаттың алқабилер қатысуымен жүргізілетін сот өндірісі40 бет
Азаматтық iс бойынша талап қою өндiрiсi23 бет
Азаматтық iс бойынша талап қою өндiрiсi туралы40 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь