«Қазақстан Республикасының Судьялар одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің жарғысы


1.1. Қазақстан Республикасының Судьялар одағы (әрі қарай - Одақ) Қазақстан Республикасының азаматтары құрған, «Қазақстан Республикасының Судьялар одағы» республикалық қоғамдық бірлестігінің ортақ мүдделерін іске асыру және қорғау мақсатында жұмыс істейтін, республикалық мәртебесі бар қоғамдық бірлестік нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып табылады. Одақ сот төрелігін атқаруға ықпал етуге, сондай-ақ саяси мақсаттарды көздеуге тиіс емес.
1.2. Одақ өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, халықаралық шарттарға, Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
1.3. Одақ еріктілік, мүшелерінің тең құқықтылығы, демократия, өзін-өзі басқару, заңдылық, есеп беру және қызметінің жариялылығы принциптерінің негізінде әрекет етеді.
1.4. Одақтың заңды тұлға ретіндегі құқықты иеленуі оның Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелу сәтінен бастап туындайды.
Одақ мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуі мүмкін және міндеттер атқара алады, соттарда талапкер және жауапкер бола алады, жарғылық мақсаттарға және қызметінің мәніне сәйкес басқа да әрекеттерді жасай алады.
Одақтың есеп айырысу шоты, өз атауы жазылған мөрі, дербес балансы болады.
1.5. Атауы: «Қазақстан Республикасының Судьялар одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі.

2. Қызметінің мәні және мақсаттары
2.1. Одақ қызметінің мәні - судьялар қауымдастығының мақсаттарға және міндеттерге жетуін ұйымдық қамтамасыз ету болып табылады.
2.2. Мыналар Одақтың мақсаттары мен міндеттері болып табылады:
судьялар қауымдастығының маңызды құкықтық проблемаларды шешудегі айқындамасын анықтау;

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
1996 жылғы 19 желтоқсанда Қазақстан
Республикасы Судьяларының I съезінде
қабылданған, Судьялар одағының II съезінің
1999 жылғы 25 қаңтардағы қаулысымен және
Судьялардың III съезінің 2001 жылғы 6
маусымдағы қаулысымен өзгерістер мен
толықтырулар енгізілген

Қазақстан Республикасының Судьялар одағы
республикалық қоғамдық бірлестігінің
Жарғысы

1. Жалпы ережелер
1.1. Қазақстан Республикасының Судьялар одағы (әрі қарай - Одақ)
Қазақстан Республикасының азаматтары құрған, Қазақстан Республикасының
Судьялар одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің ортақ мүдделерін іске
асыру және қорғау мақсатында жұмыс істейтін, республикалық мәртебесі бар
қоғамдық бірлестік нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып табылады. Одақ
сот төрелігін атқаруға ықпал етуге, сондай-ақ саяси мақсаттарды көздеуге
тиіс емес.
1.2. Одақ өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына,
халықаралық шарттарға, Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға
сәйкес жүргізеді.
1.3. Одақ еріктілік, мүшелерінің тең құқықтылығы, демократия, өзін-
өзі басқару, заңдылық, есеп беру және қызметінің жариялылығы принциптерінің
негізінде әрекет етеді.
1.4. Одақтың заңды тұлға ретіндегі құқықты иеленуі оның Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде тіркелу сәтінен бастап туындайды.
Одақ мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуі мүмкін
және міндеттер атқара алады, соттарда талапкер және жауапкер бола алады,
жарғылық мақсаттарға және қызметінің мәніне сәйкес басқа да әрекеттерді
жасай алады.
Одақтың есеп айырысу шоты, өз атауы жазылған мөрі, дербес балансы
болады.
1.5. Атауы: Қазақстан Республикасының Судьялар одағы
республикалық қоғамдық бірлестігі.

2. Қызметінің мәні және мақсаттары
2.1. Одақ қызметінің мәні - судьялар қауымдастығының мақсаттарға және
міндеттерге жетуін ұйымдық қамтамасыз ету болып табылады.
2.2. Мыналар Одақтың мақсаттары мен міндеттері болып табылады:
судьялар қауымдастығының маңызды құкықтық проблемаларды шешудегі
айқындамасын анықтау;
соттардың жұмысы мен судьялар мәртебесінің өзекті проблемаларын қарау;

судьялардың ғылыми-тәжірибелік конференцияларын өткізу және оған
қатысу;
соттардың тәуелсіздігін күшейтуге, сот билігін нығайтуға, судьялардың
өзін өзі басқаруын дамытуға көмектесу;
мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдарда судьялардың мүдделерін
білдіру;
сот практикасы мен заңнаманы жетілдіру мәселелерін талқылауға қатысу;
судьялардың кәсіптік деңгейін арттыру, судьяларды оқыту жөніндегі
шараларға қатысу;
соттардың қызметіне және құқық қолдану практикасына қатысты заңдар мен
өзге де нормативтік актілердің жобаларына тәуелсіз баға беруді жүргізу;
басқа елдердің судьялық қауымдастықтарымен халықаралық байланыстарды
орнықтыру және дамыту.
Одақ органдары талқыланып отырған мәселелер бойынша шешімдер, сондай-
ақ мемлекеттік органдарға, қоғамдастық бірлестіктер мен лауазымды адамдарға
үндеулер қабылдайды.
2.3. Судьялар қауымдастығының органдары өз жұмыстарын судьялардың
тәуелсіздігі және нақты мәселелер бойынша сот қызметіне араласпаушылық
принципін бұлжытпай сақтай отырып жүргізеді.

3. Одаққа мүшелік
3.1. Қазақстан Республикасының жұмыс істейтін судьялары, сондай-ақ
қызметтен кеткен немесе зейнеткерлікке шыққан судьялар Одақтың мүшелері
бола алады. Басқа жұмысқа сайланған судьялардың Судьялар одағының мүшесі
болу құқығы сақталады.
Сот төрелігін дамытуға, судьялар қауымдастығын нығайтуға не соттың
өзін өзі басқаруына елеулі үлес қосқан кез келген жеке тұлға ҚР Судьялар
одағының құрметті мүшесі болып танылуы мүмкін.
3.2. Одаққа мүше болу ерікті болып табылады және тиісті Кеңеске
жазбаша өтініш беріп, оған қатысу арқылы жүзеге асырылады.
Одаққа қабылданған мүшеге мүшелік кітапша беріледі.
3.3. Одақ мүшесі:
Қазақстан Республикасы судьяларының съезіне сайлауға және делегат
болып сайлануға, Одақтың атқарушы органдарына сайлануға;
Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізуге;
Одақ органдарынан кеңес, сараптама және өзге де құқықтық сипаттағы
көмек алуға;
Одақ өткізетін шараларға қатысуға құқылы.
3.4. Одақ мүшесі:
Одақтың Жарғысын, Судья этикасы кодексін сақтауға;
Одақ органдарының жұмысына қатысуға;
Одақ органдарының заңға қайшы келмейтін шешімдерін орындауға;
мүшелік жарналарды ұдайы төлеуге міндетті.

4. Одақ құрылымы
4.1. Одақ өз қызметін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жүзеге
асырады.
Филиал құрылтай жиналысын шақыратын кемінде он судья
құрамындағы топтың бастамасы бойынша құрылады. Онда филиал туралы ереже
қабылданады, оны кейіннен Судьялар одағының Орталық кеңесі бекітеді.
4.2. Одақ құрылымы аумақтық және корпоративтік белгі бойынша құрылатын
филиалдардан тұрады. Филиалдар облыстарда, Астана және Алматы қалаларында,
Жоғарғы Соттың судьялары және әскери соттардың судьялары, қызметтен кеткен
судьялар, сондай-ақ өзге де судьялар бірлестіктері құрады.
Филиалдар аумақтық әділет органдарында есептік тіркеуден өтеді.
Филиалдың есеп шоттары, атауы жазылған мөрі болады.
Филиалға Одақтан мүліктік үлес беріледі. Филиал Одақ кеңесі бекіткен
ережелердің негізінде дербес, сенімхат бойынша жұмыс істейді, ақша
қаражатына иелік жасайды.
4.3. Судьялардың конференциясы филиалдың жоғарғы органы болып
табылады. Конференция Судьялар съезі мен оның атқарушы органы - Кеңес
құзыретіндегі мәселелерден басқасының барлығын қарауға құқылы.
4.4. Конференция Филиал кеңесін және әрі Кеңес төрағасы болып
табылатын филиал төрағасын және филиал хатшысын екі жыл мерзімге сайлайды.
Төраға шығып қалған жағдайда Кеңес шешімі бойынша оның функциясын
келесі конференцияға дейін Кеңес мүшелерінің бірі атқарады.
Кеңес мүшесі мүшеліктен шығып қалған жағдайда Филиал кеңесі келесі
конференцияға дейін өзінің құрамына Судьялар одағының бір мүшесін қосып ала
алады.
Кеңес қоғамдық негізде жұмыс істейді және келесі конференцияны
дайындау жөніндегі жұмысты жүргізеді, конференцияның шешімдері мен
үндеулерінің орындалуын қадағалайды.
4.5. Филиал кеңесі қажет болған жағдайда, бірақ жылына кем дегенде екі
рет отырыс өткізеді. Кеңес шешімдері оның мүшелерінің жалпы санының
көпшілік дауысымен қабылданады.
4.6. Кеңес төрағасы конференцияны шақыру, оның өткізілетін орны мен күн
тәртібі туралы конференцияның жұмысы басталардан кемінде бір ай бұрын
хабарлайды. Конференция Филиал кеңесі бекіткен мерзімде, бірақ кем дегенде
екі жылда бір рет шақырылады. Конференция ашық дауыс беру арқылы Филиалдың
жұмысшы төралқасын сайлайды. Төралқа өз құрамынан төрағаны және хаттама
жүргізетін хатшыны сайлайды.
4.7. Кезектен тыс конференция Филиал кеңесінің немесе филиал
мүшелерінің кем дегенде үштен бірінің ұсынымы бойынша кез келген уақытта
шақырылады.

5. Одақтың басқару органдары

5.1. Судьялар съезі Одақтың жоғарғы басқару органы болып табылады. Ол
төрт жылда бір рет шақырылады.
Кезектен тыс съезд Орталық кеңестің немесе Одақ мүшелерінің үштен
бірінің бастамасымен немесе үш филиал кеңесінің келісілген талабы бойынша
шақырылады.
Орталық кеңес съезді шақыру, съездің өткізілетін орны мен күн тәртібі
туралы оның жұмысы басталардан кемінде екі ай бұрын хабарлайды.
Съездегі өкілдік нормасын Орталық кеңес белгілейді.
5.2. Кезекті және кезектен тыс съезге сайлау тәртібін Орталық кеңес
белгілейді.
5.3. Сайланған делегаттардың кемінде үштен бірі қатысқан жағдайда
съезд өкілетті болып табылады. Съезге қатысушылардың жартысынан көбі жақтап
дауыс берген жағдайда шешімдер қабылданды деп есептеледі.
Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Одақты қайта құру
және тарату туралы шешімдер Съезге сайланған делегаттардың кемінде үштен
екісінің құрамымен ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының Республикалық бюджет кірістерінің жүйесі
Қазақстан кеңестер одағы құрамында
Сот билігі және судьялар
Қазақстан Республикасының конституциясы (1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған)
Қазақстан Республикасының саяси және қоғамдық партиялары
Еуропа одағы (Еуроодақ, ЕО)
Фирма жарғысы
Ауыстраля одағы
Қазақстандағы сот жүйесі, судьялар мәртебесі
Қазақстан Республикасындағы кәсiпкерлер одағы қызметiнiң негiзгi бағыттары және проблемалары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь