Контур ішінен сулаңдыру түрлері

Кіріспе
I. Геологиялық бөлім
1.1. Кен орны туралы жалпы мәлімет
Стратиграфия ... ...
1.3. Тектоннка... ...
1.4. Қабаттардың коллекторлық қасиеттері..
1.5. Мұнай мен газдың физико.химиялық қасиеттері ... ... ... ..
технологиялық бөлім
2.1. Мұнай мен газ қабаттарында қабат қысымын ұстау
2.2. Контурды сыртқы және ішкі суландыру ... ..
2.3. Қабат бөліктеріне газды ығыстыру ... ..
2.4. Қабат қысымын ұстау технологиясы мен техникасы
2.5. Қабат қысымын ұстау тәсілінің негізгі жабдықтары ... ... ...
III. Техника қауіпсіздігі және қоршағаи ортаны корғау
3.1. Еңбекті қорғауды ұйымдастырудың түсінігі мен принциптері ...
3.2. Қоршаған ортаны қорғау
IV. Экономикалық бөлім
4.1. Еңбекті ұйымдастыру ... ..
4.2. Негізгі өндірістік қорларды жабдықтау..
4.3. Өнім бірлігінің өзіндік құнын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.4. Кенорынның экономикалық тиімділігі
Қорытынды
Әдебиеттер..
Контур ішінен сулаңдыру түрлері «орталықтан суландырудын» әртүрлі нұсқалары болып табылады. Тығыз орналасқан орталық ығыстырып шыңыраулар тобы арқылы қабатқа су айдау кезінде бастапқы «суландыру ошағы» аз ауданды қамтады, ол суландыру процесін жетілдіру мен жүргіз едәуір жеңілдетеді және қарапайымдандырады, әсіресе тек кенорындарында, және де өткізгіштігі төмен қабаттарды контур сырты: суландыру кезінде жүзеге асырылады. Кейде контур ішінде шыңырау; желілік немесе айналмалы батареясына суды ығыстыруды пайдалануға болады.
Контур ішіндегі ығыстыру шыңырауларына арнайы өңделген с) айдау кезінде (процесті жұргізудің бастапқы стадиясыида мұнай ығыстыратын суға арналған шықырау түп аймағының тиімді өткізгіш едәуір артады; бұдан басқа жақсы жууға қабілетті, дебит және қысқа режимін қамтамасыз ететін, шешімін теңдеу жүйесімен анықтайтын су ағымынан туындайды.
2.3. Қабат бөліктеріне газды ығыстыру Қабаттың көтерілген бөлігіне газды ығыстырып қысымды ұс - көбінесе еріген газ режиміне арналған жағдайларда контур суының белсенділігі, қабат қысымы мен қанығу қысымының аз айырмашылығы және табиғи газды шапкалар бар болғанда жүзеге асырылады.
Қабаттың көтерілген бөлігіне ығыстыру жолымен қысымды мақсатындағы сұрақты шеше отырып, осы шаралардың практикалық жаңа экономикалық тиімділігін бағалау қажет. Бағаналық қысым, әсіресе қабыса пайдаланудың бастапқы маусымдарында өте жоғары болуы мүмкін, және процесті практикалық жүзеге асыру үшін жоғары қысымды туғызу үшін қажетті басқа жабдықтар қажетті болады. Және де қабаттың геология, жағдайын мұқият зерттеу қажет. Сәтті ығыстыру тек өте күрделі қабаттарда (мейлінше, құлау балы 12-15° төмен емес) болуы мүмкінү Күрделі қабаттарда мұнай мен газдың гравитациялық бөлінуі қиындайды.
1. Муравьев. М. «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». М: Недра, 1965г.
2. Аманиязов К.Н., Ахметов А.С., Кожахмет К.А. «Нефтяныеи газовые месторождения Казахстана» - Алматы: 2003 - 400 с. 3. Айткулов А.У. 3.«Основы подземной гидромеханики и разработки наземных месторождений» - Алматы: 2003 - 332с. :
4. Айткулов А.У. «Повышение эффекгивности процесса регулирования разработки наземных месторождений» - М.: ОАО «ВНИИОНГ» , 2000 -
5. Айткулов А.У., Ахмеджанов Т.К., Ахметкалиев Р.Б., Айткулов Ж.А.
«Пути повышения эффективности нефтеотдачи пластов месторождений Казахстана» - Алматы: 2002 - 308с.
6.Желтов Ю.П. «Разработка нефтяных месторождвний» - Учебник для ВУЗов - М. : Недра , 1986 - 332с.
7.Гусманова А.Г., Жолбасарова А.Т., Гусманова О.М.
«Охрана труда и окружающей среды». Метод. пособ. - Алматы: Ғылым , 2003.-175стр.
8.Гиматудинов Ш.Н. «Разработка и зксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» - М,: Недра, 1988г.
9.Дунаев Ф.Ф. Егоров В.И. и др. «Экономика нефтяной и газовой лромышленности» Учебник- М.: Недра , 1983 - 384 с.
10. «Экономика предприятия»: Учеб. для ВУЗов. Под ред. проф. В..Я,
Горфинкеля, проф. В.А. Швандера - 3-е изд,, перераб. и доб. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА ,2000г.-718с.
11 .Тищенко В.Е. «Организация и планирование нефтегазоразведочных работ с основами АСУ»: Учеб, - 4-е изд., перераб. и доб. - М. : Недра , 1990.-382с,
12. Панов Г.Е. «Охрана труда при разработке нефтяных и газовых
месторождений» Учеб.- М.: Недра, 1982.-246с.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
I. Геологиялық бөлім
1.1. Кен орны туралы жалпы мәлімет
Стратиграфия.......
1.3. ... ... ... ... мен ... ... ... бөлім
Мұнай мен газ қабаттарында қабат қысымын ұстау
Контурды сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... ... мен техникасы
Қабат қысымын ұстау тәсілінің негізгі жабдықтары............
III. ... ... және ... ... ... ... ... түсінігі мен принциптері....
Қоршаған ортаны қорғау
IV. ... ... ... ... ... жабдықтау..
Өнім бірлігінің өзіндік құнын
есептеу.............................................
Кенорынның экономикалық тиімділігі
Қорытынды
Әдебиеттер..
Контур ішінен ... ... ... ... әртүрлі
нұсқалары болып табылады. Тығыз орналасқан орталық ығыстырып шыңыраулар
тобы арқылы қабатқа су айдау кезінде ... ... ... аз ... ол ... ... жетілдіру мен жүргіз едәуір жеңілдетеді және
қарапайымдандырады, әсіресе тек ... және де ... ... контур сырты: суландыру кезінде жүзеге асырылады. Кейде ... ... ... ... ... батареясына суды ығыстыруды
пайдалануға болады.
Контур ішіндегі ығыстыру шыңырауларына арнайы өңделген с) ... ... ... ... ... мұнай ығыстыратын суға
арналған шықырау түп аймағының тиімді өткізгіш едәуір артады; бұдан ... ... ... ... және ... режимін қамтамасыз ететін, шешімін
теңдеу жүйесімен анықтайтын су ағымынан ... ... ... ... ... Қабаттың көтерілген
бөлігіне газды ығыстырып қысымды ұс - ... ... газ ... ... контур суының белсенділігі, қабат қысымы мен қанығу
қысымының аз айырмашылығы және ... ... ... бар ... ... ... бөлігіне ығыстыру жолымен қысымды ... шеше ... осы ... ... жаңа ... ... қажет. Бағаналық қысым, әсіресе қабыса пайдаланудың
бастапқы маусымдарында өте жоғары болуы мүмкін, және ... ... ... үшін ... ... ... үшін қажетті басқа жабдықтар
қажетті болады. Және де қабаттың геология, ... ... ... ... ... тек өте ... қабаттарда (мейлінше, құлау балы 12-15°
төмен емес) болуы ... ... ... ... мен ... ... ... өткізгіштігі бойынша біртекті болуы, ал мұнай
тұтқырлығы аз болуы ... ... емес ... және ... және ... бұзылулар көп болуы қабат бойынша қозғалысын
реттеу қиынға түседі.
Игерудің әртүрлі ... ... ... ... ... нәтиже
береді. Бірақ та тәжірибе ... ... ... ... мөлшері
бөлінгенде ғана кеш маусымда газды айдау қажет.
Газ айдау үшін ... сулы ... ... ... ... ... ... табиғи мұнайды газды пайдаланған дұрыс,
бірақ егер кәсіпшілік қажетті газ мөлшері болмаса, қабатта шапқа болмаған
жағдайда ... сулы ... ... ... ... ... шапкаға ауаны
ығыстыру қажет емес, өйткені газ сапасының ең төмендеуіне әкеліп соғады.
Ығыстыру қысымы қабат қысымына қарағанда 15-200 есе ... ... ... жобалаған кезде ескерген жөн.
Шыңырауға ығыстырылатын газ мөлшерін жұту қабілеітілігін арқылы
бағалайды ... ... ... ... ... байланысты 50-90 бар ығыстыру қысымында 25 ... ... ... ... ... үшін, қабатты жағдайдағы айдалатын мөлшері
қабаттан шығарылатын сұйық пен газдың жалпы көлемінен болмау ... ... ... ... ... қайтадан кері айдайды. жайлап кәсіпшілік
қажеттілігіне шығындалады. Өндірілген газдың 75-80 кері ... ... ... ... ... жақсы болады деп есептеледі. Бірақ та,
шығындалған қабат энергиясының толық ... ... ... ... ... қысымның құлау процесі төмендейді. Газды ... ... ... ... ... болады энергияны үнемдеу үшін компрессор қабылдауына жоғары
қысым жинақтау желісінен газ беріледі және ... ... ... ... ... тиімділігі суды ығыстыруға қарағанда
төмен, газды қажетті қысымға дейіи сығу қабатты қысы ... ... ... шығындалатын энергия мұнда қабат газды айдау кезіндегі
гидравликалық кедергіні ... ... ... ... Шығыс Прорва кен орнының юра және триа ... үшін ... ... ... су, ... және ... анықтау қарастырылады.
1. Ығыстыру шыңырауларының саны
мұнда L - ығыстыру жонтурының жалпы ұзындығы, м, R ... ... ... м.
Ығыстыру контурының ұзындығы L белгіді болғанда, R әртүрлі мән беріп,
ығыстыру ... ... ... ... ... ... ... судың шығыны мынаған: тең болады
мұнда Q - ығыстырылатын судың жалпы көлемі, ... ... ... ... ала ... ү ... пайдалануға болады:
мұнда к - суға арналған қабаттың ... ... Д; һ ... м; Ар = ... ~~ түп аймақтағы қысымның құлауы, кгс/слғ;
ығыстыру кезіндегі туп аймақтағы қысым, рт - қабат қысымы); шыңырау түп
аймағының гидродинамикалық жетілу коэффициенті; ,д - ... спз; - ... ... ... ... ... жартысы), м\ rs - шыңырау радиусы, м.
Қабаттың ... және ... ... ... керн мен ... ... үлгілерін талдау жолымен
анықтайды.
(2.1), (2.2) және (23) ... ... ... ... ... қысымын табады
;;мүнда
Табылған А мәні бойынша, R әртүрлі мәндер беріп Ар ... ... ... ... ... ... ... кедергіні есепке алмағанда) әртүрлі мәндері үшін ... рт - ... ... ... Н - ығыстыру шыңырауының орта тереңдігі,
,«; р - судың ... ... Q, Ар және ртгн ... R ... нұсқаларына кіретін, eceп
нәтижелерін кестеге енгізіледі.
Мұнайлылық контурының біркелкі қозғалысы және сораптың қабыл, қысымын
алу мақсатында R, п және Q ... ... ... қажет.
Ығыстыру құбырының колоннасындағы гидравликалық кедей мәндері мына
формуламен анықталады:
мұнда A - ... ... ... ... ... коэффиценті
судың қозғалыс жылдамдығы, м/с (Ғ - ығыстыру құбыр аудан қимасы, м2); ... ... м; g - ... ... ... м/с.
Шыңырау сағасындағы ығыстыру ... ... ... ... ... тең болады:
Қабат қысымын ұстау үшін қабатқа ығыстырылатын су мен газдың көлшері
барлық өндірілетін өнімдер (мұнай, газ және су) ... көп ... ... ... бір ... ... бос газдың көлемі:
Газды шапқаға немесе қабаттың сулы бөлігіне ығыстыру жолымен қабат
қысымын ұстау кезінде газдың жалпы көлемі мынаны құрайды:
мұнда V - ... ... ... тәуліктік өндіріліген өнім (мұнай, газ
дәне су), м'; қалған ... {рт, а және z) ... ... ... ... ... бір ... шыңырауының қабылдағыштығы мына
формудамен анықталады:
Мұнда q>~l ашық түп аймақ бар кезінде; қалған мәндер (2.3) q ... ... ие ... ... қысымын ұстау технологиясы мен техникасы g ... ... үшін суды ... ... мен ... көп
жағдайда сумен ... ... және су ... ... ... ... кезінде жұмысшы агент ретінде жер бетіндегі
су тоғандарының сулары ... ... көл), ... сулы ... және
де мұнаймен бірге жыныстан шығарылған қабат сулары пайдаланады.
Айдалатын суларға белгілі бір талаптар койылады, оның ... ... мен ... ... ... ... та ... қатты бөлшектер мен темірлердің орналасуы
мен құрамына жарамды бірыңғай нормалар болмайды,
Жабдықтарды коррозияға ... ... ... ... ... ... ... қалыптастырушы айдалатын және
қабат суларының химиялық әрекеттесуін болдырмау.
Органикалық ... ... мен ... болмауы.
Мұнай қабаттарын суландыру аймағында ығыстырылатын өзеннің бастау сулары,
артезиан шыңыраулары мен ... сулы ... ... ... көрсетілген талаптарды қанағаттандырады және қабатқа арнайы
өңдеусіз ... ... та ... ... ... ... сулар су дайындау
кондырғыларында алдын ала арнайы дайындауды талап ... Оның ... ... ... ... ... ... - тұнбалы мақта түзетін судагы майда түйіршіктерді ірілендіру
(коагулянт ретінде әдетте күкіртқышқылды алюминий (глинозем) пайдаланады);
фильтрация - ... ... ... ... суды майда бөлшектерден
тазалау;
тұзсыздандыру - судағы қабатта тұнба түзетін темір ... ... ... ... рН=7-8 ... үшін қайнатылған
әкпен сілтілендіру (сутегі иондарының мұндай ... өте ... ... - ... ... ... - химиялық құрамы бойынша оған тұрақтылық орнату және әсіресе
болат құбырларды коррозияға ұшырататын судың темірмен байытылуын болдырмау.
Қабатты суландыру үшін ... ... ... әр ... ... ... ... әртүрлі болуы мүмкін, Сумен қамту сызбаларының
негізгі элементтері:
> су көздерінен суды жинауға арналған су ... ... ... ... су құбырлары торабына немесе сутазалау қондырғысына
беру;
сутазалау қондырғылары (егер су тазалау қажет болса);
магистральды және тарату су ... ... ... ... ... және оны ығыстыру шыңырауларын айдауға
арналған шоғырланған сорапты станциялар;
ығыстыру шыңыраулары.
Егер суландыру ушін мұнаймен бірге ... ... су ... жоғарыда сипатталған сызбаларға су жинақта; құрылысы ... ... ... су ... құрылысының құрамыидағы су ... ... ... тұрғызылады.
Бірнеше нұсқаларды қарастырамыз;
Нұсқа 1. Су су жинау шыңырауынан өзі ағаш ... су ... ... сорапты станцияларға беріледі, мұнда қысым
қажетті мөлшерге дейін көбейеді және тарату су құбырлары жүйесі ... ... ... 2. (Шыңырау ішілік күштеп суды ағызу) - әр ығыстыр; ... ... ... суларын күштеп айдау.
Нұсқа 3. Күштен суды ағызатын жерастындағы шоғырланған сорапты
станциялар.
Нұсқа 4. Өзен ... ... ... ... ... ... аз ... оған өзен су жинағыштары, сукөтеру станциялары
шоғырланған сорапты станциялар, магистральды және ... ... ... өткізгіштердің ұзындығы суландыру объектісіндегі су жинағыштардың
орналасуымен анықталады.
Нұсқа 5. ... ... ... суды ағызу. Су ... ... ... ... ... ... беріледі, оның саны
суммарлы қабылдағыштығының су ... ... ... ... ... нұсқалардан Орталық Шығыс Прорва кенорны үшін
екінші нұсқаны ... - әр ... ... сорапты қондырғымен
жерасты суларын күштеп айдау.
Қабат қысымын ұстау кезінде сапалы су ... яғни ... ... бітелуіне әкеліп соғады.
Суда құмның қатысуы сужинау және ығыстыру ... ... ... ... ... шыңырауда құм тығындары түзіледі.
Қабаттан құмның шығуы оның түп ... ... ... ... ... деформациясына әкеліп соғады. Сондықтан,
жабдықтардың ... ... ... ... үшін және ... түп аймақтық зонасында бұзылу мен ығыстыру ... ... ... ... үшін ... ... шектеу қажеттілігі
туындайды.
Сусорапты құмайттардың гранулометриялық құрамына сәйкес және сужииау
шыңырауынан шыққан ... ... оның ... ... түп ... бұзылуынан жүреді.
Шыңырауды қосу кезінде құмның интенсивті шығуы қысымның ... және ... ... ... сүзу ... және де су ... ... сай қабаттың перфорационды
интервалымен жүрмейді, Сұйықтың ... ... тек ... ғана
перфорирленген қалыңдықтан түсетіні анықталтан, ол перфорационды каналдарда
оның қозғалысының нақты ... ... ... Мұнда шыңырау
қабырғаларында, жоғары өнімді қабаттар интервалында тасымалдау жылдамдығы
артуы мүмкін, яғни жылдамдық қабат ... ... ... ... 0,6-08 мм құмдарға арналған судың тасымалдау
жылдамдығы 18см/с тең. Осындай және ... ... ... құм бөлшектері сүзу ... ... ... ... ... жыныстың фракционды құрамына және оның цементтену дәрежесіне
тәуелді.
Түп аймақты зона бұзылған ... оның ... ... ... ... бұл ... азаяды және бұзылу тоқтатылады.
Қабаттың түп аймақтық зонасындағы шыдамдылығын сақтау үшін және
оның қаңқасының бұзылуын ... ... ... ең ... ... ... ... және тек 20-30% (майдалары) су ағынымен
шығуы тиіс.
Кейбір жағдайларда сужинау шыңырауларының түп ... ... ... және одан ... ... тығындар түзіледі, олар тек белгілі бір жағдайда
ғана түзілуі мүмкін. Колонна сүзгісінің интервалында, онда құмда ... ... ... ... болғанда, оның түп аймақ тұнуына ... ... Егер бұл ... сулы ... тығы-жақсы цементтелген
жынысты болса, құмды тығындардың түзілу мүмкінді % минимумге жетеді.
Жалпы жағдайда құм ... ... ... ... ... режиміне, сулы шөгінділер қалындығы ... ... ... ... және суды ... техникасы байланысты болып
келеді.
Сумен қамту жүйесі ... ... ... ... ... су ... шыңырауынан 5000м/ тәулік және одан жоғары су алу; ... ... ол ... мөлшерде құмның шығу қамтамасыз ететін, көтеруге
арналған өте жоғары өнімділікті жабдықты пайдалануды қажет етеді.
Қабаттан ... ... ... ... ... екі ... ... және химиялық. Біріншіге арнайы сүзгіл (саңылаулы,
гравийлі тығынды және т.б.) ... ... ол ... ... қарсы орнатылады, Химиялық түп аймақты зона бос жыныстарды
шайырлармен, ... ... ... және т.б. ... негізделген.
Бірінші топ тәсілдері қабаттан құмның түсуін дер кезінде өте ... ... ... ... еңбекті
ұйымдастыруға мыналар кіреді:
жұмыс орнын ұйымдастыру және оған қызмет ету.
жұмыс режимі
кадрларды бөлу
еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін қамтамасыздандыру
жұмысшыларды таңдау, ... және ... ... ... ... ... жүйе ... жалақы төлеу уақыт сыйақы жүйесі бойынша жүргізіледі.
Әкімшілік бөлімдердің және ... ... ... еңбегі
окладты жүйе бойынша жүргізіледі, жалақы төлеу штаттық кестеге сәйкес ... ... ... ... ... алып жүргізіледі.
Кәсіпорында жалақы төлеу ҚР 1992 жылғы 20 қарашадағы қаулысына ... ... ... тор ... ... 1996 жылы ... ... кәсіпорын инициативасы бойынша мансаптық окладтар мен тарифтік
ставкалар ... ... ... жалақыға орай кәсіпшілік
кәсіпорындары бойынша 20% және бөлімдер бойынша 70% ... 2005 ... ... ... ... ... ... төлем
• әйелдерге 3 жастагы балаларын күтуге жәрдемақы
• мерейтойлық күндерге бірмезгілдік сыйақылар.
Жұмыс атқарған жылдарға ... ... 75% ... ... ... Кен ... тұрақты жұмыс жасайтын жұмысшыларға тамақтануға
50% мөлшерінде аудандық көрсеткішке қарай қосымша төленді.
4.2. ... ... ... ... ... өндірістік қорлармен жабдықтау материалдық техникалық
жабдықтау жүйесімен (МТЖ) жүргізіледі. Кәсіпорынның МТЖ ... ... ... ... ... ... ... қызмет етеді.
Келісімде жеткізілетін материалдың, техниканың және жабдықтардың атауы,
сапалық және мөлшерлік сипаттамасы, жабдық түрі мен келісуші
жақтардың ... ... ... ... жауапкершілігі
көрсетіледі. Материалдық техникалық жабдықтаумен кенорын
құрылымындағы тиісті бөлімдер айналысады. Ол ... ... ... анықтайды, тапсырыс дайындайды, материалдық
қорды қабылдап алып және ... ... ... ... үздіксіз жабдыктауды
камтамасыздандырады. Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... сыйымдылықтар және
т.б. жатады. Кәіспорынды ... ... ... ... және автомобиль транспортымен жүргізіледі.
4.3. Өнім бірлігінің өзіндік құнын есептеу Кәсіптік өнімнің
құны - бұл өнімді іске асыру және өндіруге кететін ... ... ... қүн ... ... ... ... үшін
маңызды экономикалық көрсеткіш, сонымен бірге бага мөлшерін ... ... бірі ... ... ... ... ... өзіндік құннын денгейі кәсіпорынның ... ... ... ... болып
табылады.
Тауарлық өнімді өндіруге кететін жалпы шығындар өндіріске кететін
шығындар сметасын түзумен анықталады. Өнім бірлігінің өзіндік құны
қызметтер және ... ... ... құны ... ... және ... бойынша өзіндік құн калькуляциясын құрумен
есептеледі.
Мұнай бергіштігін жоғарлату әдістерін бағалау тәжірибесін
сараптау. Қазіргі кезде мұнай кәсіпшілігінде ұзақ ... ... ... ... ... ... кешенді программасы
қорындалуда.
Су айдау әдістерін қолдану ... ... ... кен ... қойнауында мұнай қорының жартысынан көбі
қалып қалуда.
Қалдық ... ең ... бір ... алу ... ... ие, ... ... әдістері (МЖӘ) өз ... ... ... ... төмендеген көрсеткіштерімен байланысты болуы және
енгізу бойынша жұмыстардың программасын іске асыру ... ... ... өсуін қамтамасыз ету керек. Жасалған экономикалық
механизм МЖӘ-н пайдаланған кезде ... ... ... ... ... де ... және ... ұйымдардың қызығушылық таныту.
МЖӘ-н дамыту және олардың экономикалық тиімділігін жоғарлату үшін
игеруді ... ... ... ... және ... ... жоғарлатудың экономикалық тәсілдері енгізу маңызды мәнге
ие.
Қабаттардың мұнай бергіштігін жоғарлату ... ... ... бір - ... қосымша өнімінің өзіндік құны. Бұл
салада МЖӘ ... ... ... ... жолы ... ... қиыншылықтар тудыртатындығын ескерте кеткен жөн. МЖӘ
экономикалық тиімділігін бағалау мұнай кен ... ... ... ... барлық технико экономикалық есептерді шешу үшін қажет
еткен орынды игерудің техникамен технологиялық ... ... ... ... ... ... анықтауда; және т.б. МЖӘ
экономикалық тиімділігін анықтау
мұнайды жер ... ... ... ... ... ... 1-ші дәрежелік мәнге ие.
Кез-келген кен орнының мұнай және газ қорын игеру ... ... ... ол - игеру жобасы. Жобадағы ... ... ... ... ... газ кен ... игеру жүйесінің
экономикалық негізделуімен анықталады. Мұнай кен орнының ... ... ... ... ... ... ... бойынша
экономикалық көрсеткіштерді есептеу мұнай өндіруді пайдалану ... ... ... ... ... кен ... ... жомомикалық
негізделген мерзімін және қабаттың соңғы ... ... ... ... мәнге ие.
Соңғы мұнай бергіштік коэффициентінің мәндері бойынша ресурстарды
қолдану деңгейін анықтауга болады.
4,4. Кенорынның экономикалық тиімділігі.
Экономикалық тиімділікті есептеу ... ... ... ... және ... ... ... қолданылады.
Күнделікті шығындар - өнімді өндіру кезіндегі жыл бойы жасалатын
шығындар.
Кез-келген кәсіпорынды ... ... оның ... ... үшін ... міндеттер орындалады:
1. Іс-шараларды іске асыру үшін қажетті шығындарды және қандай
қаржыландыратыны анықталуы ... іске ... ... ... ... тиімділік болатынын
анықтау.
Экономикалық тиімділікпен қосымша ... ... ... бүл
кәсіпорындардың экономикалық тиімділігін анықтау.
Жұмыс істеуші мекемеде жаңа техниканы ... ... ... ... ... бойынша шығындар есептеледі. пайдалану
сферасында тиімділік байқалса жылдық күнделікті шығындардың мөлшерін білу
қажет. Бұл шығындар машиналар, жабдықтар және ... ... ... ... ... ... құрайды.
Жаңа техника деп прогрессивті технология және оның тиімдідігін
жоғарлатуды қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастыру әдістерін айтамыз.
Бұл жерде қолданылатын ... ... ... ... және ... ... ... негізделген ең жаңа техника
және технология.
Күрделі қаржының пайданың болашақ құнын сеептеу. Инвестициялық
жобаларға ... ... ... үшін ... ... ... ескере отырып ақша құнын анықтау болып табылады.
Қаржыландыру мен байланысты кез-келген ... ... ... ... ... ... ... қажет етеді.
Несиеге ақша беру кезінде төлеу суммасы күрделі немесе қарапайым пайызды:
қолдана есептеледі.
Күрделі пайыз тек қана негізгі соммадай ғана ... ... ... ... ... ... Әрбір кезендегі төлеуге тиесілі
пайыз суммасы бұл кезең басталғандағы заемның негізгі ... ... ... - нольдік кезеңдегі негізгі сумма;
і - пайыз нормасы;
п - кезеқцер сомы;
Күнделікті сомманың болашақ құны:
FV„ = ... ... ... ... ... ... анықтауға мүмкіншілік береді.
Дисконттау инвестицияның болашақтағы ... ... ... ... ... және ... тәжірибесін анықтауда
қолданылады.
Мұндағы:
F - 1 ұңғыманың Vn - ұңғыма сомы;
Инвестициялық жоба тәуекелмен байланысты. Сондықтан шешім қабылдаған
кезде уақыт ... ... ... яғнм 8 ... ... ... ... өзгерістерін ескеру арқылы бағалау. Бұл операция
дисконттау деп аталады.
Таза күнделікті күннын (ТКҚ) есептеуі. ТКҚ ... ... үшін ... Бұл ... ... алғашқы
суммасынан пайыздың нақты ставкасы бойынша ... ... ... ... соммасы қанша екендігін көрсетеді.
Инвестициялық жобаның ТКҚ төмендегідей анықталады
Кірістің ішкі нормаларының есебі. Инвестиция бойынша пайданы
есептеудің кең тараған әдістері - ішкі ... ... ... ақша ... дисконттау.
(ААД) кірісітің ішкі нормасы бұлжобаның таза қаржы ағындарының
күнделікті құның таза инвестициялардың ... ... ... ... ... таза ... және ... қаржыны біле
отырып кірістің ішкі нормасын есептегенге болады. Кірістің ішкі
нормаларының жоғары көрсеткіштері компанияның болашақ нормалары
дисконтталатындығын көрсетеді. Жоба бойынша қаржы ... көп ... ... екі жылында алынғандықтан, компания келесі жылдың
долларларын дисконтталған қаржының таза ағынының таза ... 30 ... ... ... ... себебі ол алғашқы инвестицияларга тең
болуы керек.
Жобалық қаржының қайту кезені. Инвестициялық жоба үшін қаржының қайту
кезеңі жоба ... ... ... ... ... алғашқы соммасына тең болуын қажет ететін ... ... жыл ... қаржы түсімдері бірде болса, онда қаржының қайту
кезеңі төмендегі қатынаспенен анықталады:
ТІЖ = КВ/П= ПИ/ОЧПДС=4930000/1983200=2,4 жыл; Нәтиже ... жоба ... ... кезеңі 2,4 жыл. Қаржының қайтуының
нормативтік кезеңін біле отырып:
Тнорм=6,6 жыл , Ток < ... ... ... ... жоба ... деп ... ... кәсіпорын жоспарларының ғылыми-экономикалық
даегізделуінің деңгейін жоғарлату мақсатында ... ... ... ... ... ... ееептеу.
Жаңа техниканы немесе технологияны ... ... ... өндіру көлемінің өзгеруіне алып келеді:
ұңғыма дебитінің жоғарлауы;
ұңғымалардың жендеу жұмыстарында тұру уақытының азаюы;
ұңғымаларды пайдалану коэффициентердің ... ... ... ... ... ... формула бойынша
анықтауға болады:
Qi =qiNcra хСвр хК, = 3,8x360x3x0,998 = 46418,9т; Мұндағы:
qi - ... ... ... алынған ұңғыма немесе
ұңғымалар тобы ... ... ... орта тәуліктік дебит; Nan, -
жұмыстың істеп тұрған ұңғымалар дебиті: Кэ - пайдалану коэффициенті;
Түрлі факторалардың әсер етуінен мұнай ... ... ... ... анықтауға болады:
а) ұңғымалардың жүмыстың уақыт қорының өзгеруі есебінен;
AQm = q*x A xTp/24 = ... = ... - 1 ... орташа тәуліктік дебиті; (т/тәулік)
АТр- ұңгымалардың жұмыс уақытының көбеюі; (сагат)
б) ұңғымалар ... ... ... *K-,(q2- qi) = 360х0.9х (3.8-1.28) = 816.5т/скв - жыл:
в) пайдалану ... ... ... = ... = ... ... =45,3т;
Әртүрлі факторлардың әсер етуінен мұнай өндіру көлемінің жалпы
өзгеруі:
AQ = AQm+AQD+AQk = 152+816.5+45.3 = 1013.8т; Қосымша өндіру
көлемін біле отырып жаңа техниканы ... ... ... ... ... = Qj+AQ = 46418.9+1013.8 = 47432.8т;
Өндірістік процесстерінің жаңа техникасын, технологиясының
экономикапық ... ... ... ... ... әдісі
қолданылдық. Жылдық өндірістік шығындарды есептеу.
Жаңа техниканы енгізу өнімнің өзіндік құнының өзгеруіне алып келеді.
Мұнай өндірудегі шығындар деңгейі қосымша ... ... ... ... ... ... саласына әсер етеді деп
тұжырымдасақ, онда есептеуді төменгі әдістеме бойынша жүргізген жөн.
Негізгі өндірістік қордын амортизациясы.
Негізгі ... ... ... ... техникаға амортизациялық
төлемдер «жабдықтарды пайдалану және сақтау» статьясындағы жаңа техниканы
алу және амортизациясына күрделі қосымша ... ... ... CnepxNaF/100% = 145000x6.6x34/100 = 330310$;
Спер - ұңғыма құны;
F - жұмыс істеп тараған ұңғымалар қоры;
Негізгі және қосымша еңбек ... ... ақы ... ... ... ... ... қосымша пайда алып келіп жатса жәие олардың квалификациясының
жоғарылап жатса ғана есептеледі.
Жұмысшылардың санының немесе ... ... ... ... ақы
қорының өзгеруі еңбек ақы төлеу жүйесіне ... ... ... ... қажет.
Егерде тек қана саны ғана өзгерсе, онда ЕАҚ-ң өзгеруін жұмысшылардың
сәйкес категориясының орташа еңбекақысы бойынша ... ... - ... ... ... ... заңдылыктың
карастырылған косымша еңбек ақысын көретеді.
КТерр - Қ.Р-ы климаттық аудандар ... ... ... ... ... - ... ... тізімдік саны, адам.
Жұмыс берушінің аудандары, Қ.Р-ғы әлеуметтік ... ... ... ... ... заң ... істейді Төлем көлемі
еңбекақысының қорынан 31,5% ... ... ... ол ... ... ... ... энергия шығындары.
Мұнай өндіруге кететін энерго шығындардың өзгеруі ... ... ... қуат (кВА) және ... ... ... ... байланысты анықталады.
Элкторлык-энергияға кететін шығындар ... ... ... - жаңа ... ... ... мұнайды тереңдік сораптармен
жылдың өндіру, тонна:
Э4 — тонна сұйықты көтеруге кететін электро-энергия шығындарының
меншікті нормасы, кБт сағ:
Цэ - ... ІкВт car. ... ... - ... кәсәпорындар үшін ІкБт - сағат багасы 3,75
теңге.
Суды айдауға кететін энергия шығыны.
Күнделікті жөндеуге кететін шығындар. Күнделікті жөндеуге кететін
шығындар негізгі ... кор ... - 1,2% ... ол 295800теңге.
Басқа шығындар. Басқа шығындар құрамына ... ... ... көрсетумен байланысты шығындар ... жэне ... ... ... 25% ал ... 115425$ ... құрайды.
Өндірісті шикізатпен, отынмен, материалдармен, энергиямен, және т.б. еңбек
құраядарымен қамтамасыз ету бойынша шығындар.
НӨҚ - ды жұмыс күйінде ... ... ... Еңбек және техника қауіпсіздігінің қалыпты ... ету ... ... ... ... ... ... төлем.
5) Өндірістік іс-әрекетпенен байланысты іс-сапарлық шығындар.
6)Тұрып қалудан шығындар, сонымен бірге т.б, ... ... ... және пайдалануға кететін шығындарға цехтік транспортты,
өндірістік ... ... ... кететін шығындар жатады,
сонымен бірге құрал-жабдықтарды қалпына келтіруге ... ... ... ... және ... керсету шығындар.
Жылдық экономикалық тиімділігіи есептеу Жылдық экономикалық тиімділік
өнімнің езіндік құнын түсуі есебінен жүреді.
Механизацияны, автоматизацияны, өндіріске жаңа технологияны және ... ... ... ... экономикалық эффект былай
анықталады:
Э жыл={С1 -С2)* СЫ
Мұндағы: С1 және С2 - ... ... ... және ... кейін
мұнайдың меншікті өзіндік құны, теңге Эжыл=(132,8-960)*2362.6 =408,257 мың
тт.
Мұнай және газ өнеркәсібі халық шаруашылығының жетекші және тез дамушы
салалардың бірі ... ... ... ... ... қысымын ұстау
тәсілі кенорынды ... ... ... ... бірі ... табылады. Жұмыстың тиімділігі қабат қысымын
ұстау кезінде қабаттың өнім бергіштігі ... жоба ... ... Шығыс Прорва кен орнында қабат қысымын
ұстау тәсілдері технологиялық және экономикалық жағынан да ... ... ... ... ... жаңа технологиялық тәсілді
пайдалануда кенорынның ... ... ... теңгені құрады.
Және де жобада еңбекті қорғау шаралары және қоршаған ортаны қорғау
мәселелері мен оларды шешу жолдары толық қамтылған.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Муравьев. М. «Разработка и ... ... ... ... ... ... К.Н., ... А.С., Кожахмет К.А. «Нефтяныеи газовые
месторождения Казахстана» - Алматы: 2003 - 400 с. 3. Айткулов А.У.
3.«Основы подземной гидромеханики и ... ... ... ... 2003 - 332с. :
4. ... А.У. «Повышение эффекгивности процесса регулирования
разработки наземных месторождений» - М.: ОАО «ВНИИОНГ» , 2000 -
5. Айткулов А.У., Ахмеджанов Т.К., ... Р.Б., ... ... ... ... ... ... месторождений Казахстана»
- Алматы: 2002 - 308с.
6.Желтов Ю.П. «Разработка нефтяных месторождвний» - Учебник для ВУЗов - М.
: Недра , 1986 - ... А.Г., ... А.Т., ... ... ... и ... ... Метод. пособ. - Алматы: Ғылым , 2003.-
175стр.
8.Гиматудинов Ш.Н. «Разработка и ... ... ... ... ... - М,: ... 1988г.
9.Дунаев Ф.Ф. Егоров В.И. и др. «Экономика нефтяной и газовой
лромышленности» Учебник- М.: Недра , 1983 - 384 с.
10. «Экономика предприятия»: ... для ... Под ред. ... ... ... В.А. Швандера - 3-е изд,, перераб. и доб. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА ,2000г.-718с.
11 .Тищенко В.Е. «Организация и планирование нефтегазоразведочных ... ... ... ... - 4-е изд., ... и доб. - М. : Недра , 1990.-382с,
12. Панов Г.Е. «Охрана труда при ... ... и ... ... М.: ... ...

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жер суару және суландыру үшін пайдалынылатын су көздерінің түрлері және суарудың топыраққа тигізетін ықпалы12 бет
Паралелль контурдағы резонанс құбылысы8 бет
Суландыру жүйелері10 бет
Шабындықтар мен жайылымдарды суландыру7 бет
Мұнай өндіруші кәіпорындарды сумен қамтамасыз ету10 бет
Адам қоғамының шаруашылық әрекетінен табиғи биогеохимиялық циклдердiн деформациясы14 бет
Газ өңдеу жайында61 бет
Мұнай газ кен орындарын өңдеу және пайдалану26 бет
Табиғи су ресурстарын қорғау шаралары5 бет
Экология және тұрақты даму176 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь