Білім туралы көрсеткіштерді есепке алу және оны компьютерлік техниканы қолдану жолдары


Мектепке дейін ұйымдар 85-К формасы бойынша есеп беруі
Осы «Жетекші экономист» құжаттар кешеніне 85-К «Күнделікті мектепке дейінгі ұйымдар туралы есеп» формасының құжаттары енеді.
Бұдан басқа комплектер құрамына мына құжаттар енеді:
- Жетекші пайдалану «Күнделікті мектепке дейінгі ұйымдар туралы есеп» өңделген статистикалық есептер формасы бойынша кіреді;
- 85-К формаын толтырылуы туралы нұсқаулар;
- Есептер балнкы;
- Есептерді жинау және өңдеу нұсқауы;
- 85-К формасы бойынша тапсырмаларды орындау.
Каталогтарды бақылау каталогтардың толықтығын қарастырады және белгі каталог статрегистріндегі бөлімдерде біртектілігіне байланысты мынадай кесте түрінде жүреді.
1. «ҚР Білім туралы 1999 жылы 7 маусымдағы №389-1 заңы». (2006.10.01 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
2. «Қазақстан –2030 Қазастандықтардың өркендеуі, қауіпсіздігі және игілігі» стратегиясы 1997ж.
3. ҚР 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасы Астана, 2004
4. ҚР 2005-2010 жылдарда білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 2004ж қазан.
5. «Баршаға білім беру» ҚР мемлекеттік бағдарламасы, Білім және Ғылым министірлігі Астана 2003ж.
6. «Адам дамуы туралы есеп. Баршаға білім беру жаңа мыңжылдықтың негізгі мақсаты». Алматы.2004.
7. «Қазақстандағы адам дамуы». Оқулық жалпы редакциясын басқарған Мамыров Н.Қ. және Акчура Ф. Алматы 2004.
8. «Қазақстан цифрларда». Статистикалық жинақ. Алматы 2005.
9. «Регион Казахстана 2005 год». статистический сборник. (под.ред.К.С.Абдиева) г. Алматы, 2004.
10. «Статистиканың жалпы теориясы» Әміреұлы Ы. Алматы, 1998.
11. Болатханова З. «Әлеуметтік экономикалық статистика». Алматы,2003
12. «ҚР. Әлеуметтік экономикалық дамуы. Статистикалық жинақ». Алматы 2005.
13. А.М. Елемесова., К.К. Белгібаева., Е.М. Кииков., Г.М. Молдакулова «Социально- экономическая статистика» уч.пособие Алматы, 1999 г.
14. «Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі: стротегия, технология және проблемалар». Тараз, 2003.
15. Сиденко А.В., Папов Г.Ю., Матвеева В.И. «Статистика» учебник. Москва. Дело и Сервис 2000г.
16. Назарова Г.М. «Курс социально экономической статистики» учебник, М, 2000.
17. Л.А. Голуб «Сациолно-экономическая статистика» учеб.пособ.для вузов М, 2001.
18. Надиров М.Н., Маринов И.И. «Сациолно-экономическая статистика» Алматы, 1999г.
19. «Сациолно-экономическая статистика» под ред. СР Нестерович учб.пособие Минск БГЭУ 2000г.
20. «Краткий статический ежегодник Казахстана» 2005г 46-49 стр.
21. «Қазақстанның әйелдері мен ерлері статистикалық жинақ». 2005ж.
22. «Уровень жизни население РК мониториг население с низкими доходами: принципи и условия» Алматы, 2003г. 33-50 стр.
23. ҚР статистика жөніндегі Агенттігінің материалдары «әлеуметтік сала» сериясы Алматы, 2000-2005жж.
24. Шынайы білім // Педогогикалық энциклопедиялық сөздік. 1997ж.
25. Методалогические положения по статистике // Агенство РК по статистике под ред Абдиева К.С. Алматы-2005г
26. Омаров Е «12 жылдық білім жүйесінен қоштаспауымыз керек» // Жас Алаш 2005 17 қаңтар.
27. Озғанбаев Ө. «Жаңа білім жүйесі» // Жұлдыз 2004 №4 157 б.
28. ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы // Қазақстан мұғалімі 2004 20 қаңтар.
29. Күнхожаев Н. Білім берудің өркендеу жолмын қарастырайық // Алматы Ақшамы 2005 30 қаңтар

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
2.3. Білім туралы көрсеткіштерді есепке алу және оны компьютерлік техниканы
қолдану жолдары

Мектепке дейін ұйымдар 85-К формасы бойынша есеп беруі

Осы Жетекші экономист құжаттар кешеніне 85-К Күнделікті мектепке
дейінгі ұйымдар туралы есеп формасының құжаттары енеді.
Бұдан басқа комплектер құрамына мына құжаттар енеді:
- Жетекші пайдалану Күнделікті мектепке дейінгі ұйымдар туралы есеп
өңделген статистикалық есептер формасы бойынша кіреді;
- 85-К формаын толтырылуы туралы нұсқаулар;
- Есептер балнкы;
- Есептерді жинау және өңдеу нұсқауы;
- 85-К формасы бойынша тапсырмаларды орындау.
Каталогтарды бақылау каталогтардың толықтығын қарастырады және белгі
каталог статрегистріндегі бөлімдерде біртектілігіне байланысты мынадай
кесте түрінде жүреді.

2.1-кесте. Каталог кестесі

№ Атирбуттар Ескертпелер
1 Ұйымдардың индентификацион коды міндетті 12 белгілер
2 Ұйымдардың орыс тіліндегі атаулар міндетті 50 белгілер
3 Аймақтың белгісі міндетті 9 белгі
4 Меншік формасы міндетті 2 белгі
5 Ұйымдық құқықтық формасы міндетті 2 белгі
6 Негізгі қызмет түрі міндетті 5 белгі
7 Басқалай қызметтер түрлері міндетті 1 белгі
8 Ситуациялық код міндетті 1 белгі
9 Есептерді қорытынды өңдеу бойынша міндетті 1 белгі
ситуацияның коды
10 Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері міндетті қосымша
(есептілік формасы)

Күндізгі жалпы білім беретін мектептің ОШ-1 формасы
бойынша есеп беруі

Бұл дакумент Жетекші маман құжаты ОШ-1 Күндізгі жалпы білім
беретін мектептердің оқу жылы басына есеп беру формасымен кешенді құжаттар
құрамына мынадай документтер енеді.
- ОШ-1 формасын толтырудағы нұсқаулар;
- Есеп беру бланкы;
- Есептерді жинау және өңдеу нұсқасы;
- Басшылықты пайдалануға бағдарламалық кешенмен жұмыс істеу;
- ОШ-1 формасы бойынша тапсырмаларды орындау.

Жұмыс этаптары

1. Ақпараттарды енгізу және кешендерді дайындау;
2. Каталогтармен жұмыс жасау;
3. Бастапқы есеп берулермен жұмыс. Ақпараттарды бақылау және
үйлестіру;
4. Жинақ есептермен жұмыс және жинақ есептерін бақылау;
5. Статбюллетендерді дайындау;
6. Файлдарды динамикалар бойынша дайындау.

Өңделген бағдарламалардың орындалуы
Ақпараттарды енгізу және кешендерді дайындау
ОШ-1 Күндізгі жалпы білім беретін мектептер оқу жылы басына есеп
беру формасымен бағдарламалық кешенмен жұмыс жасау үшін СУБД FOXPRO
бағдарламасы қолданылады.

Каталогпен жұмыс

Каталогпен жұмыс меню пунктері арқылы жүзеге асырылады.
Анықтамалары:
Кәсіпорын каталогы
Кәсіпорын каталогтарымен жұмыс жасағанда экранға меню бағдарламалары
пайда болады:

HELP (көмек)

Жұмысты таңдау

Жұмыстың соңы

Бастапқы есептермен жұмыс жасау.

Ақпараттарды бақылау және үйлестіру

Бастапқы есептермен жұмыс жасау, бастапқы есептерді бақылау және
ақпараттарды ретке келтіру (қатесін түзеу). Облыстар көрсеткіштері
біріккеннен кейін бұл мәліметтерді бақылау қажет. Ол үшін Бастапқы
мәліметтерді бақылау менюге кіреміз. Осыдан кейін облыс кодын белгілеп
және бақылау типін таңдау қажет.

Барлық кәсіпорындар бойынша бақылау
Белгіленген кәсіпорындар бойынша бақылау

Жинақ есептермен және жинақ есептерді бақылау

Жинақ есептермен жұмыс және жинақ есептерді бақылау менюдегі мынадай
пунктер арқылы жүзеге асырылады:
Жинақ массивтері
- Жинақ массивтерін қалыптастыру;
- Жинақ массивтерін бақылау;
- Жинақ массивтерінің жұмыс басылымдары.

Шығу кестелер басылымы және статбюллетендерді дайындау
Ол үшін кестесін (принтер, винчестер) таңдап алу қажет.

Файлдарды динамика бойынша дайындау

Бағдарламақыл кешенде Динамикалар үшін қалыптастыру базасыменюін
таңдаймыз. Бұл пункте oshd.dbf- файлы қалыптасады. Бұл файлды тексеріп
динамикалар бойынша жауапты лакальдық желінің № 313 бөлмесіне жіберіледі.

Кәсіптік орта білім беру оқу жылы басында

№2-НК формасы бойынша есеп беру

Берілген Жетекші маман құжаты 2-НК формасы бойынша коледждердің
есеп беруі құжаттар есеп беруіне кіреді. Осы аталған құжат енеді.
Бағдарламалық кешенмен жұмыс бойынша Жетекші пайдалану, бастапқы
мәліметті толтыру нұсқауы, есеп беру бланклері есеп беруді жинақтау және
өңдеу бойынша нұсқаулар.

Жұмыс этаптары

1. Ақпараттарды енгізу және кешендерді дайындау;
2. Бастапқы есеп берулермен жұмыс. Ақпараттарды бақылау және
үйлестіру;
3. Каталогтармен жұмыс жасау;
4. Статбюллетендерді дайындау;
5. Файлдарды динамикалар бойынша дайындау.

Ақпараттарды енгізу және кешендерді дайындау

Бағдарламалық кешен СУБД Visual FoxPro 5.0 пайдаланумен өңделген
республика деңгейінде 88.2 Mbytes (оның алады) көрсеткіштермен бірге және D
дисксында 2-НК директориясында болады. Бағдарламалық кешенмен жұмыс жасау
үшін nk.prg, бағдарламасын жіберу қажет. Содан кейін менюде келесілер
шығады:

1. НСИ мен жұмыс жасау.
Оған келесі пунктер кіреді:
- Кәсіпорын каталогтарын үйлестіру;
- Кәсіпорынның белгісі бар каталогтарын бақылау;
- Басқа да жіктемелер.
2. Кешенмен жұмыс жасау.
Оған келесі пунктер кіреді:
- Бастапқы мәліметтерді енгізу және үйлестіру;
- Ақпараттардың толықтығына бақылау жүргізу;
- Бастапқы есеп берулердің жұмыс басылымдары;
- Жинақтарды қалыптастыру;
- Шығыс кестелерінің басылымы.
3. Сервис.
Оған келесі пунктер кіреді:
- Облыстар бойынша алынған көрсеткіштердің бірігуі;
- КАТО.dbf аймағындағы анықтаманы FoxPro2.0 қайта жіберу;
- Кестелерді қайта индекстеу;
- Жүйелерді құру;
- Бастапқы мәліметтерді ретке келтіру;
- Динамика үшін файлды қалыптастыру және үйлестіру.
4. Шығу.

Жоғары оқу орнының оқу жылы басында №3-НК формасы
бойынша есеп беруі
Бұл құжат Жоғары оқу онының статистикалық есебі №3НК формасы бойынша
Жетекші маман топтама құжат құрамына кіреді.
Бұдан басқа топтама құжатқа мыналар жатады:
- 3-НК формасын толтыру нұсқауы;
- есеп бланкы;
- 3НК формасы бойынша орнықтыру.

Жұмыс этаптары

1. Ақпараттарды енгізу және кешендерді дайындау;
2. Бастапқы есеп берулермен жұмыс. Ақпараттарды бақылау және
үйлестіру;
3. Каталогтармен жұмыс жасау;
4. Жинақ есептермен жұмыс және жинақ есептерін бақылау;
5. Статбюллетендерді дайындау;
6. Файлдарды динамикалар бойынша дайындау.

Өңделген бағдарламалардың орындалуы

Ақпараттарды енгізу және кешендерді дайындау

Комплексті бағдарламамен жұмыс істеу үшін компьютерді ең алдымен
Visual FoxPro 6 программасы болу керек.

Ең алдымен, кешенмен жұмыс істер алдында, керекті есепті архивтен
файлға көшіру және дискаға сақтау.
Бастапқы кезеңдегі жұмыс СУБД Visual FoxPro негізгі бағдарламма КЭИО
ярлык арқылы табылады. Ол үшін керектілер:
- Машинаны қосу;
- Жұмыс үстелге ярлык түрінде формасын шығару-3 nhr.exe..
- Тышқанмен 3 nhr.exe ярлыкты екі рет басу керек;
- “Visual FoxPro” енгізілгеннен кейін негізгі программа автаматты
түрде қосыады;
Экранға “Жоғары оқу орнының статистикалық есебі” КЭОИ формасы пайда
болады.
Бұл программадан кейін қабыршық меню пайда болады:
1. НСИ мен жұмыс
2. Кешенмен жұмыс
3. Сервис
4. Шығу.

3. Халыққа білім беру көрсеткіштерін статистикалық талдау
3.1. Халыққа білім беру көрсеткіштерінің динамикасын талдау
Қазақстан Респубикасын әлемдік қоғамдастық нарықтық экономикалы
мемлекет ретінде таныды. Тәуелсіздігінің қысқа тарихи кезеңінде еліміз
әлемдік қоғамдастыққа ықпалдаса отырып, экономикада айтарлықтай өсуге қол
жеткізеді.
Осы орайда, қоғамдық даму деңгейінің, елдің экономикалық қуаты мен
ұлтық қауіпсіздігінің өлшемдері ретінде білім беру жүйесінің, адам
ресурстарының ролі мен маңызы арта түседі. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі
өзгерістер білім беруге, одан ұтқырлықты, жаңа тарихи кезеңнің болмасына
барабар әрекет етуді және экономиканың даму қажеттіктеріне сай болуы талап
ете отырып әсерін тигізеді.
Жедел өзгеріп тұратын әлем және ақпарат легінің ұлғаюы жағдайында
ілгері пәндік білім міндетті, бірақ ол білім берудің жеткілікті нысанасы
болып табылмайды. Оқитындар қазақстандық білім беру жүйесі бағыт алған
білімнің, дағды-біліктің жиынтының (білім үстемдігі) меңгеріп қана қоймауға
тиіс. Оқитындардың өзін барынша көрсете білу және қоғам өміріне пайдалы
түрде қатысу үшін (құзіреттілік) ақпаратты өз бетінше табу, талдау,
құрылымдау және тиімді пайдалану дағдысын бойына сіңіру әлдеқайда маңызды
да күрделі.
Бүгінгі күні қазақстандық білім беру жүйесінде әр бір азаматтың білім
қамтуына қаншалықты жағдай жасалғаны, сонымен қатар, мектепке дейінгі
тәрбие мен оқыту, орта білім беру, орта білімнен кейінгі кәсіптік білім
беру, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру
мекемелерінің жүйесі қаншалықты дамығанын зерделеу осы бөлімнің талдауының
көрсеткіштері болады.

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту (бастауышқа дейінгі білім беру-
ЮНЕСКО-ның ұсынымдарына сәйкес атауы)- баланың жасын және өзіне тән
ерекшеліктерін ескере отырып, оның толыққанды қалыптасуы үшін даму ортасын
құратын үздіксіз білім берудің бастапқы деңгейі.
Балалардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқуға деген құқығын мектепке
дейінгі ұйымдардың жылпы білім беретін мектептердің мектепалды
сыныптарының, сондай-ақ жетім балалар мен ата-аналарының қамқорсыздығынсыз
қалған балаларға арналған балалар үйлері мен мектеп-интернаттардың мектепке
дейінгі топтардың және мектептен тыс ұйымдарға мектепке дейінгі топтардың
желісі қамтамасыз етеді. Осы кезең сонымен бірге мектепке дейінгі арнайы
түзеу ұйымдары мен топтарында, “Мектеп-балабақша” кешендерінде болуға
айырықша мұқтаж балалардың ұйымдасқан тәрбиесі мен оқуын қамтиды.
Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің мақсаты: сауықтыру және
түзеу бағдарламаларымен қамтуды дәйекті түрде ұлғайту жолымен балалардың
білім алуына бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету.
1999-2004 жылдар аралығында мектепке дейінгі ұйымдардың саны 27
бірлікке немесе 2,5 пайызға, ал олардағы балалардың саны 32107 балаға
немесе 25,8 пайызға өсті, бұл мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту
сұраныстарының өсуі мен осы сұраныстарды қанағаттандыру мүмкіндіктері
арасында теңсіздікті айғақтайды. Оны төмендегі ерілген 3.1.-кестеден көруге
болады.

3.1- кесте. Қалалық мекендер мен ауылдық жерлер бойынша мектепке дейінгі
мекемелер саны мен балалар саны
2000-2001 2001-2002 2002-2003
Бар-лығСоның ішінде Барлы-ғСоның ішінде Барлы-ғСоның ішінде
ы ы ы
Қала-лық мекен-де
Барлығы Соның ішінде Барлығы Соның ішінде
Қалалық Ауылдық Қалалық Ауылдық жерде
мекенде жерде мекенде
Мектепке дейінгі
мекемелер саны, 1079 874 221 1106 879 227
бірлік
Балалар саны, 147489 134087 13402 156540 142337 14203
адам

Жоғарыда көрсетілген 2000-2005 жылдар аралығында мектепке дейінгі
мекемелер саны мен олардағы балалар саны көбеюде. Мемлекет қабылдаған
шаралардың нәтижесінде мектепке дейінгі мекемелердің жабылу процесі елеулі
төмендеді және бұрын жұмыс істемеген балабақшалар бірітіндеп қайта қалпына
келтіріле бастады. Заңды түрде 5-6 жастағы балаларды ақысыз және міндетті
түрде мектеп алды даярлау енгізілді. Бұл шешімнің әлеуметтік маңыздылығы
оқытумен тәрбиетеуге қол жеткізудің артуыда, мектепке түскенде балалардың
барлығы үшін тең бастау мүмкіндіктері қамтамасыз етілуіне болады.
Мектепке дейінгі тәрбие жүйесінде 16329 педагог қызметкер еңбек етуде,
олардың 38,7 пайызының жоғары білімі, 52,8 пайыныңы арнаулы орта
педагогикалық білімі, 6,4 пайызының аяқталмаған жрғары педагогикалық білім
және 2,1 пайызының орта білімі бар. Ол төмендегі 3.2- кестеде көрсетілген.

3.2- кесте. 2003-2004 жылдың басында мектепке дейінгі мекемелердің
педагогикалық кадрлары жөніндегі мәлімет, адам
Барлық Жоғары Аяқталма-ғаАрнаулы Жалпы орта
педагогтар білімділер н жоғары орта білім
білімділер білімділер
Республика
бойынша 16329 6313 1042 8628 346

Жоғарыда кестеде көрсетілгендей мектепке дейінгі мекемелерде
педагогтардың ең көп пайызы арнаулы орта білім барлар, жалпы орта білімі
барлар аз пайызды көрсетіп отыр.

Жалпы орта білім беру

Жалпы орта білім беру мектебі балалардың жалпылай біліммен қамту мен
оған қол жеткізуін қамтамасыз етудің ірге тасы болады. Орта білім берудің
сапасы мен қол жетерлігінен мемлекеттің барлық балаларға, олардың жынысына,
әлеуметтік ахуалына, этикалық шығу тегіне, тұрғын орнына және денсаулығының
жағдайына қарамастан тең бастау мүмкіндіктерін қамтамасыз ету қабілеті
байланысты болады.
Күндізгі жалпы білім беретін мектептер жүйесінің олардың әр түрлі
типіне байланысты айтарлықтай саралау бар. Республикада инновациялық
белсенділік артты, 664,5 мың оқушы оқитын жаңа типті оқу орындары қарқынды
дами бастады, 115 гимназия, 62 лицей, 69 лицейлік сыныптары бар мектептер,
249 гимназиялық сыныптары бар мектептер, дарынды балаларға арналған 33
арнайы мектептер, 45 профильді мектептер, сонымен қатар, пәндерді теориялық
және тәжірибелі тұрғыда терендете оқытатын 2201 мектеп қызмет жасайды.
Республикада 4227 жалпы білім беретін шағын жинақталған мектеп жұмыс
істейді (Жалпы мектептер санының 52 пайызы). Оларда 429,1 мың бала (жалпы
оқитындар санының 14,1 пайызы) оқиды. Шағын жинақталған мектептердің 76
пайызы ауылдық жерде. Ауыл мектебі дегеніміз- Қазағымыздың ата-қонысындағы
білім ордасы, өкінішке орай, 477 елді мекенде мектеп жоқ. республика
бойынша, мектептердің тұрғын жерден алыс орналасуына байланысты 37000
баланы тасымалдау ұйымдастырылған.
Қазақстанның жалпы білім беретін мектептер жүйесіне әсер еткен халық
көші-қоны мен демографиялық құлдырауға байланысты. Мектептердің ашылуына
ықпал еткен оқушылар санының азаюымен сипатталады. Ол 3.3.-кестеде
көрсетілген.
3.3- кестеде көрсетілген көрсеткіштерді қорытындылай келе 2000-2003
оқу жылдарында Қазақстанның жалпы білім беретін мектептер саны 114 бірлікке
көбейіп, 2003-2005 оқу жылдарында 76 бірлікке азайған. Демек 2003-2005
жылды 2000-2001 жылмен салыстырғанда 36 бірлікке азайған. Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігіне қарайтын мектептер саны 1
бірлікке көбейіп, олардағы оқушылар саны 75,4 мың адамға азайған. Ал, жеке
меншік мектептер саны 37 бірлікке азайып, олардағы оқушылар саны 2,3 мың
адамға көбейген. Облыстар бойынша қарастыратын болсақ, көп көрсеткішті
Оңүстік-қазақстанда мектептер саны 1018 бірлік, оқулышар саны 546,4 мың
адам, аз көрсеткіш Маңғыстауда мектептер саны 112 бірлік, оқушылар саны
88,9 мың адам.
Қазақстанда жалпы білім беру мектептерінің жүйесін оптимизациялау мен
және оны қайта ұйымдастыру үрдісі үнемі жүргізіліп келеді. 2001-2002 жылы
басталған күндізгі жалпы білім беретін мектептер жүйісінің қысқарылуы 3.1-
суретте көрсетілген.

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
МемлекеттОлардағы Жеке Олардағы Мемлекеттік
ік оқушылар меншік оқушылар күндізгі
күндізгі саны, мың мектептер саны мың орта білім
орта адам саны, адам беретін
білім бірлік мектептер
беретін саны,
мектептер бірлік
саны,
бірлік
1 2 3 4 5 6
Мемлекеттік жалпы 8091 8153 8240 8160 8092
білім беретін
мектептер саны,
бірлік
Олардан:
Қалалық мекендерде 1921 1902 2015 2016 1985
Ауылдық жерлерде 6170 6551 6225 6144 6107
Бастауыш мектеп 1416 1388 1371 1292 1228
Қалалық мекендерде 94 65 85 70 54
Ауылдық жерлерде 1322 1223 1286 1222 1174
Негізгі мектеп 1492 1453 1380 1327 1285
Қалалық мекендерде 124 126 107 109 98
Ауылдық жерлерде 1368 1327 1273 1218 1187
Орта мектеп 5084 5208 5315 5356 5393
1 2 3 4 5 6
Қалалық мекендерде 1615 1618 1676 1680 1676
Ауылдық жерлерде 3469 3590 3639 3676 3717
Мүмкіндігі шектеулі
балаларға арналған 99 101 99 100 100
мектеп
Қалалық мекендерде 88 90 87 88 88
Ауылдық жерлерде 11 11 12 12 12
Оқушылар саны, мың 3101,4 3229,1 3063,7 3093,7 3023,0
адам
Қалалық мекендерде 1606,7 1622,7 1604,9 1633,3 1596,4
Ауылдық жерлерде 1494,6 1606,4 1458,8 1460,4 1426,6
1-4 1202,8 1184,0 1150,9 1112,8 1064,7
класстар-барлығы
Қалалық мекендерде 619,0 599,1 596,4 577,3 551,9
Ауылдық жерлерде 583,8 584,9 554,5 535,5 512,8
5-9 1433,1 1549,6 1519,2 1492,5 1469,5
класстар-барлығы
Қалалық мекендерде 742,5 814,1 815,6 803,5 789,6
Ауылдық жерлерде 690,6 735,5 703,6 689,0 679,9
10-11 (12) класстар444,7 358,9 374,9 469,7 470,0
–барлығы
Қалалық мекендерде 226,4 166,0 176,0 235,6 238,0
Ауылдық жерлерде 218,3 192,9 198,9 234,1 232,0
Мүмкіндігі шектеулі20,7 18,4 18,0 17,9 17,9
балалар саны, мың
адам
Қалалық мекендерде 18,8 16,8 16,1 16,1 16,0
Ауылдық жерлерде 1,9 1,6 1,9 1,8 1,9

Сонымен, 2000-2005 жылдар аралығында мемлекеттік жалпы білім беретін
мектептер саны қалалық мекендерде 64 бірлікке көбейген, ауылдық жерлерде 63
бірлікке азайған. Оқушылар саны қалалық мекендерде 10,3 мың адамға, ауылдық
жерлерде 68,0 мың адамға азайған. 2003-2004 оқу жылында мемлекеттік жалпы
білім беретін мектептер саны қалалық мекендерде 24,5 пайызды, оқушылар саны
52,8 пайызды, ал ауылдық жерлерде мектептер саны 75,5 пайызды, оқушылар
саны 47,2 пайызды құрап отыр. Ал мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған
мектептер саны қалалық мекендерде бір қалыпты болғанымен ондағы балалар
саны 2,7 мың адамға азайған, ауылдық жерлерде мектептер саны 1 бірлікке
көбейген, оқушылар саны бір қалыпты. 2003-2004 оқу жылында мүмкіндігі
шектеулі балаларға арналған мектептер саны қалалық мекендерде көп үлесті
көрсетіп отыр. Яғни қалалық мекендерде 88 пайыз, ауылдық жерлерде 12 пайыз.
Республиканың жалпы білім беретін мектептерінде 2000-2001 оқу жылы
276343, 2001-2002 оқу жылы 273736, 2002-2003 оқу жылы 279343, 2003-2004 оқу
жылы 274138, 2004-2005 оқу жылы 286719, педагог істейді. Яғни 2004-2005 оқу
жылын 2000-2001 жылмен салыстырғанда 10376 мұғалімге көбейген. Қазіргі
таңда мектептерде әйелдер үлесі 79,56 пайызды құрып отыр. 2004-2005 оқу
жылында қызмет істеген педагогтардың 74,6 пайызы -–оғары білімді, 1,9%-
аяқталмаған жоғары білімді, 22,0%- орта кәсіби білімді, 1,5%-жалпы орта
білімді.

3.2-сурет. Мұғаліммен оқушы қатынасы, адам

Оқу қазақ тілінде жүргізілетін мектептер саны 2000 жылы 3445 бірлік,
2003 жылы 3636 бірлік болды. Мемлекетік тілдегі оқытатын мектептердегі
оқушылардың саны ұлғайып келеді. Егер 1999-2000 оқу жылы оқушылардың 51
пайызы мемлекеттік тілде оқыған болса, ал 2003-2004 жылы 55,2 пайызы оқиды.
Өзбек, ұйғыр, тәжік және басқа да ана тілдерінде оқытатын мектептер жұмыс
істейді. Оны төмендегі берілген кестеден көруге болады.

3.5-кесте. Жалпы білім беретін мектептердегі оқушылар санының тілдер
бойынша оқытылуы, мың адам
Тілдер 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
бойынша
оқыту
қазақ 1568,9 1692,7 1631,5 1683,7 1671,8
орыс 1422,7 1441,5 1326,5 1300,2 1243,3
өзбек 79,6 87,1 83,2 87,3 86,4
ұйғыр 22,3 22,4 21,7 21,5 20,3
тәжік 2,6 2,8 2,7 2,9 2,9
түрік - - - 0,1 0,2
неміс 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5
украин 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ағылшын 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Қазақ тілінде оқитын оқушылар саны 1999-2004 жылдар аралығында 102,9
мың адамға, тәжік тілінде 3000 адамға және ағылшын тілінде оқитын оқушылар
саны 100 адамға көбейген. Ал орыс тілінде оқитын оқушылар саны 179,4 мың
адамға, ұйғыр тілінде 2,0 мың адамға, неміс тілінде оқитын оқушылар саны
100 адамға азайған.
Бастауыш және орта кәсіптік білім беру
Қазақстан Республикасының бастауыш және орта кәсіптік білім беру
жүйесі 645 оқу орнынан, оның ішінде жалпы оқушылар саны 348,9 мың адам. 288
кәсіптік мектеп (лецейлер) пен 357 колледждерден тұрады. Кәсіптік бастауыш
білім беретін оқу орындар саны 2000-2005 жылдар аралығында 3 бірлікке,
оқушылар саны 10,6 мың адамға ұлғайды. Оны төмендегі кестеден көруге
болады.
3.6- кесте. Кәсіптік бастауыш білім беретін оқу орындар мен
ондағы оқитын оқушылар саны
2000-20012001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Оқу орындар 285 282 284 287 288
Оқушылар саны,
мың адам 87,4 86,1 87,3 90,8 98,0
Қабылданған
оқушылар, мың 43,1 39,0 43,4 42,3 45,0
Бітірген
мамандар-барлы41,5 35,0 39,8 40,3 33,4
ғы, мың адам

2004-2005 оқу жылды 2000-2001 оқу жылмен салыстырғанда кәсіптік орта
білім беретін оқу орындар саны жекеше оқу орындарын ашу есебінен 83
бірлікке өсті. Кәсіптік орта білім беретін оқу орындарында оқитындар саны
108,3 мың адамға ұлғайды. Күндізгі бөлімдерде оқығандар 74,2 пайыз, кешкі
бөлімде 0,9 пайыз және сырттай оқу бөлімінде оқығандар 24,9 пайызды құрып
отыр. Ол төмендегі берілген 3.8-кестеде көрсетілген.
3.7-кесте. Кәсіптік орта білім беретін оқу орындар мен олардағы оқушылар
саны
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Оқу орындар 274 293 318 335 357
Оқушылар саны, мың
адам 142,6 168,2 196,2 211,3 250,9
Соның ішінде
бөлімдерде: 107,3 125,0 145,0 155,2 186,2
Күндізгі 0,4 0,6 1,0 1,5 2,2
Кешкі 34,9 42,6 50,2 54,6 62,5
Сырттай оқу
Қабылданған 61,6 77,8 86,7 83,7 114,4
оқушылар, мың адам
Соның ішінде
бөлімдерде: 47,9 59,0 68,1 62,9 86,4
Күндізгі 0,2 0,3 0,5 0,8 0,9
Кешкі 13,5 18,5 18,1 19,4 27,1
Сырттай оқу
Бітірген ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жерді есепке алу
Күйзеліс және оны алдын алу жолдары
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары туралы ақпарат
Оқу-тәрбие процесінде балалардың жас ерекшеліктері және оны есепке алу
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары туралы
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары туралы мәлімет
Банк несиелерін есепке алу
Экономикалық қатынастың есепке алу
Негізгі құралдарды есепке алу
Ондатрды есепке алу тәсілдері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь