Философия пәнінен сұрақтар мен жауаптар


-Даосизм қай философиялық дәстүрге жатады:Ж:Қытайлық
-Ортағасырлық философтардың ойынша адамды адам ететін:Ж:Жан
-Ш.Монтесьенің билікті бөлу теориясында мемлекет құрылымы бір- біріне тәуелсіз қандай үш бұтақтан тұрады?Ж:Заң шығарушы, атқарушы, сот
-ХІХ ғасырдың аяғында ХХ ғасырдың басында орыс философтарының қайсысы: «Барлықтың бірлігі жайындағы» философияны жасап шығады:Ж:Франк
-Жануарлардың мінез- құлығының идеалдылық жоспары бар ма?Ж:Жануарлардың мінез- құлығы автаркиялық, генофондта алдын- ала бағдарланып қойылған
-Адамның оң, адамгершілік қасиеті емес:Ж:Нигилизм (баршаны жоққа шығару, үмітсіздік)
-Адам мәселесін зерттейтін философияның бөлігіЖ:антропология
8.Адамның игілігіне бағытталған қасиеттерді белгілерді белгілейтін этикалық категория:
D) жақсылық, ізеттілік
9.Милет мектебі өкілдерінің қайсысы бүкіл дүниенің субстанция деп «апейронды», яғни «анықсыз және шексіз нәрсені» табады?
Е) Аниксимандр
10.Будда сөзінің мағынасы:
D) Нұрланған, оянған
11.Бүкіл табиғатты жанды деп қарастыратын философиядағы ұғым
А)Гилозоизм
12. «Н.Коперник табиғат мәселелерінде шіркеу беделіне соққы болған өшпес жаңалық ашты.Бұл революциялық акт табиғатты зерттеу ғылымдарының тәуелсіздігін айқындады. Осыдан бастап жаратылыстанудың теологиядан босап шығуының жыл санауы басталады» деп Энгельс сипаттаған әлем үлгісі
С)дүниенің гелиоцентрлік жүйесі
15.Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерді механика заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырады?
В)Метафизикалық материализм
14.Қай 18ғ.неміс философы диалектикаға классикалық анықтама берді?
Е)Г.Гегель
15.Маркстік философияның қай өкілі материяны қолдан жасалмайды, жойылмайды, энергиямен бір нәрсе деп санады?
В)В.Ленин
16.К.Ясперс бойынша философияның басты міндеті қай нәрсенің мазмұнын ашуымен байланысты?
В)Болмыстың құпиясын
17.Қазақстандағы ағартушылық ойдың қалыптасуына негіз болған ағартушылық бағыт:
В)орыс
18. «Ғылыми қызметтің тарихи- ғылыми көзқарасы» деген авторы
В)Кун
19.Қозғалыс ұғымының қай анықтмамасы ең жалпы философиялық сипатқа не болып табылады?
D) қозғалыс- кез- келген өзгеріс, жалпы өзгеріс
20.Таным теориясында түсікті танымның шын мәніндегі жалғыз қайнар көзі деп қарастыратын ілім:
А)сенсуализм
21.Гуманистердің айтуынша, адамды барлығынанда айырып, өзгешелейтін Алланның сыйы, нұры, ол...
А)Ақыл- ой
22.Адамның дамуын сипаттайтын, белгілі нәтижесі бар адам іс- әрекетінің тәсілін бейнелейтін ұғым:
Е) мәдениет
23.Прагматизм Джон Дьюи философияның қызметі қалай түсінеді?
С)адамдардың тұрмыс қалпын жақсартуға жәрдемдесетін өмірлік пайдалы тәжірибені ұйымдастыру
24. «Тіл- болмыстың үйі» деген сөйлемнің авторы кім?
D) Хайдеггер

Пән: Философия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
-Даосизм қай философиялық дәстүрге жатады:Ж:Қытайлық
-Ортағасырлық философтардың ойынша адамды адам ететін:Ж:Жан
-Ш.Монтесьенің билікті бөлу теориясында мемлекет құрылымы бір- біріне
тәуелсіз қандай үш бұтақтан тұрады?Ж:Заң шығарушы, атқарушы, сот
-ХІХ ғасырдың аяғында ХХ ғасырдың басында орыс философтарының қайсысы:
Барлықтың бірлігі жайындағы философияны жасап шығады:Ж:Франк
-Жануарлардың мінез- құлығының идеалдылық жоспары бар ма?Ж:Жануарлардың
мінез- құлығы автаркиялық, генофондта алдын- ала бағдарланып қойылған
-Адамның оң, адамгершілік қасиеті емес:Ж:Нигилизм (баршаны жоққа шығару,
үмітсіздік)
-Адам мәселесін зерттейтін философияның бөлігіЖ:антропология
8.Адамның игілігіне бағытталған қасиеттерді белгілерді белгілейтін этикалық
категория:
D) жақсылық, ізеттілік
9.Милет мектебі өкілдерінің қайсысы бүкіл дүниенің субстанция деп
апейронды, яғни анықсыз және шексіз нәрсені табады?
Е) Аниксимандр
10.Будда сөзінің мағынасы:
D) Нұрланған, оянған
11.Бүкіл табиғатты жанды деп қарастыратын философиядағы ұғым
А)Гилозоизм
12. Н.Коперник табиғат мәселелерінде шіркеу беделіне соққы болған өшпес
жаңалық ашты.Бұл революциялық акт табиғатты зерттеу ғылымдарының
тәуелсіздігін айқындады. Осыдан бастап жаратылыстанудың теологиядан босап
шығуының жыл санауы басталады деп Энгельс сипаттаған әлем үлгісі
С)дүниенің гелиоцентрлік жүйесі
15.Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерді механика
заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырады?
В)Метафизикалық материализм
14.Қай 18ғ.неміс философы диалектикаға классикалық анықтама берді?
Е)Г.Гегель
15.Маркстік философияның қай өкілі материяны қолдан жасалмайды, жойылмайды,
энергиямен бір нәрсе деп санады?
В)В.Ленин
16.К.Ясперс бойынша философияның басты міндеті қай нәрсенің мазмұнын
ашуымен байланысты?
В)Болмыстың құпиясын
17.Қазақстандағы ағартушылық ойдың қалыптасуына негіз болған ағартушылық
бағыт:
В)орыс
18. Ғылыми қызметтің тарихи- ғылыми көзқарасы деген авторы
В)Кун
19.Қозғалыс ұғымының қай анықтмамасы ең жалпы философиялық сипатқа не болып
табылады?
D) қозғалыс- кез- келген өзгеріс, жалпы өзгеріс
20.Таным теориясында түсікті танымның шын мәніндегі жалғыз қайнар көзі деп
қарастыратын ілім:
А)сенсуализм
21.Гуманистердің айтуынша, адамды барлығынанда айырып, өзгешелейтін
Алланның сыйы, нұры, ол...
А)Ақыл- ой
22.Адамның дамуын сипаттайтын, белгілі нәтижесі бар адам іс- әрекетінің
тәсілін бейнелейтін ұғым:
Е) мәдениет
23.Прагматизм Джон Дьюи философияның қызметі қалай түсінеді?
С)адамдардың тұрмыс қалпын жақсартуға жәрдемдесетін өмірлік пайдалы
тәжірибені ұйымдастыру
24. Тіл- болмыстың үйі деген сөйлемнің авторы кім?
D) Хайдеггер
25. Мен дегеніміз не, сөздің философиялық мағынасында?
С) адамның рухани дүниесінің интегралды өзегі, оны реттейтін орталық

2-нұсқа
1.Инь мен янь негіздері қандй философияға тән?
В) Ерте Қытай философиясына
2,Әл- Ғазалидің сұлулық, музыка мен поэтикалық өнер туралы ілімдері
философияның қай тарауына жатады
С)Эстетикаға
3.Ресей славянофилдері батыс еуропалық мәдениетке қандай көзбен қарайтын,
егер оны адам қасіретін жемісі деп түсінсе?
В) терістеуі
4 ХХ ғасыр мәдениеті техногендік өркениеттің баяулап ене ьастаған
дағлларысын бейнелейді- деп есептеген
С)Пестель
5.Түгендеп көрсетілген пікірдің қайсысы дұрыс?
D) Адамның қоғамдық жаратылысын, оның еңбегінің қоғамдық сипатын талдамай
сананың мәнін түсінуі мүмкін емес
6.Экономикалық және саяси мүддені жақтауға жатады
Е) праволық санаға
7.Адам мен табиғаттың дамуын бір- бірімен үйлестіру керек деген көзқарас
экологиялық мәселені шешудің қай бағыты:
D) Гуманистік реализм
8.Қатарсистің ерекше түрі:
Е)Антик этсетикасы
9.Ұлы диакосмос еңбегінің авторы
В)Левкипп
10.Вед тарауындағы философиялық бөлім
D) Упанишад
11.Орта ғасырлық философ Роджэр Бэконның тұжырымынша:
С)Философияны, жаратылыстану ғылымдарын теологиялық бөліп алу қажет
12.Еркін ойлау мен адамның индивидуалдық дамуын насихаттау қай Қайта өрлеу
философиясының принципіне тән?
А)Гуманизм
13.Философияны табиғи теологияға, табиғи философияға және адам туралы
ілімге кім бөлген?
D) Бэкон
14.Ағартушылық дәуірінің негізгі идеялары қандай?
С)ғылымға табыну және адамзат прогресі туралы идея
15.Философия тарихында диалектикалық логика категорияларының принциптерінің
және заңдарының жүйесін алғаш болып негіздеген кім?
А) Гегель
16.Позитивизмнің эмпириокритицизм деген түрінің басты өкілдері кімдер
болды?
В) Э№Мах пен Р.Авенариус
17.Француз ғалым, Адам феномен деген кітаптың авторы кім? Бұл кітап үшін
оны шіркеу эазалап, мұғалімбікке дәне еңбектерін басып шығаруға рұқсат
бермей қойды
Е)П.Гейер де Шарден
18. Көшпенділер ылғи табиғатепег немесе өзімен, мыңғарған жылқы үйірінің,
қой отарының соңынан жүріп жалғыздықта қалып отырған көңіл- күйі адам
дүниесі мен табиғаттың гармониялық қатынасын түсінумен байланысты
болғандығы деген пікір дәстүрлі қазақ дүниетанымының ерекше сипатын
бейнелейді:
Е) пайымдаушылықты
19.Мына ойшылдардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін үнгір
туралы мифті мысал келтіреді?
А)Платон
20.Эмпиризмнің негізгі қағидасы:
Е)адамның барлық білімі тәжірибеге негізделеді
21.Үй- жайсыз және жайласқан дәуірлер жөніндегі теориялардың авторы...
В)М.Бубер
22.Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлік уақытқа сай сананың басындағы формасы не
болып табылады?
А)Батырлық эпос
23.Әрбір ғылыми білімді жоққа шығарудың мүмкіндігін мойындайтын қандай
принципті К.Поппер алға қойды?
D) фальсификация принципін
24. Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлыұ оқиғалар үшін
жауапкершілікті мойынына артып алу керек деген ХХ ғ.француз философы кім?
С) Ж.П.Сартр
25.Тұлға дегеніміз не?
А) адамның әлеуметтік және табиғи бастамаларының керек нәтижесіне апаратын
қызметі

1- нұсқа
1.Аристотель еңбектерін араб тіліне аударып, оған түсініктемелер жазған
ертедегі Қазақстан жерінен шыққан әйгілі философ:
А)Әл- Фараби
2.Жаңа заман дәуірінде материаллизмнің қай түрі өріс алды?
D) Диалектикалық
3.В.С.Соловьевтің антропологиялық концепциясы бойынша адамның басқа
жануарлардан айырмашылығы неде?
Е)Ұждандық сезім
4.рим клубының бірінші жетекшісі болып кім аталды?
В) Печчей
5.Адам ммының негізгі функциясы
D) сана
6.Мына аталған философтардың қайсысы қоғаидық өркениеттік концепциясын
қолдайды?
Е)Тойнби
7.Қай философияда мәдениет алғаш рет философиялық зерттеудің пәні болып
қалыптасады:
А)Ағартушылық, тарих философиясы
8.Мораль және адамгершілік жайындағы ілім:
D) Этика
9.Киниктер философиялық мектебін құрған
С)Антисфен
10.Будда философиясымен қазақ оқырманын алғаш таныстырған:
В) М.Әуезов
11.Даосизм ілімнің өкілі
В)Лао цзы
12.Номинализмнің концепциясы бойынша ерік мыналарға қарағанда бірінші
орында:
В)Ес
3.Қайта жаңғырту дәуір философтары
А)Кузанский
14.Қай неміс философы трансцендентальды философияның негізін салды?
Е)И.Кант
15.Қай 19ғ.Батыс Еуропа философиялық ағымы Марбург пен Фрейбург
мектептерінен құралады?
D) Иррационализм
16.Валюнтаризмнің негізгі идеясын атаңыз?
А)Атақты жеке тұлғалар, объективті жағайлармен санаспай тарих өзі ерік
әрекетімен жасайды.
17.Ежелгі Қазақстандағы христиан діннің тармақтары:
С)несториандық және яковистік
18.Антикалық философтар физика деген, орта ғасыр философтары оны былай
атаған:
А)Онтология
19.Төменде келтірілген диалектиканың альтернативалары ішінен ең жалпы
дегенін, оған тура қарама- қарсысын табыңыз:
В) метафизика
20.Христиандардың адам тұжырымдамасы қандай?
Е)Құдайға сеніп, намаз оқы, сүйіспеншілігінді көрсет, Құдайдың Шаһарын
жерде сал
21үАристотель адамды қалай атаған?
Е) саяси жануар
22.Адамның мәнін сипаттайтын тұлға концепциясы қандай ұғымға сүйенеді?
D) еркін дербес іс- әрекет субъектісі ұғымына
23.К.Гельвеций бойынша адамның ақылы мен мінезі қай факторға байланысыт
өзгереді?
С)Билік түріне
24.Әрбір ғылыми білімнің болжамдық сипатын белгілейтін қандай принципті
К.Поппер алға қойды?
С)фаллибилизм принципі
25.Адамның мәнін қарайтын:
С)оның өзіндік санасы (мен ойласын)

4-нұсқа
1.Конфуцийшілдіктің этикалық идеялына жатады:
Е)мейірбан адам
2.Антикалық өнер мен философиясын жаңғырту қай дәуірдің философиясына тән?
С) Қайта өрлеу
3.К.Маркс, Ф.Энегльм, В.Ленин 19 ғ. Қандай философиялық ағымының өкілдері
болып табылады?
С)Марксизмнің
4.М.Фуконың қарастырған түсіні:
С)Эпистема
5. Сзінушілік дүние заттарының алғашқы бейнелеріне- идеяларға меңзей қарау-
тікелей, тура білімнің түрі.- деген...
А)Платон
6.Адам мен табиғаттың арақатынасы қандай:
А)Адам, қоғам және мәдениет бір уақытта табиғатқа қарсы да тұрады, қосылып
та тұрады
7.Тұлға ұғымы білдіреді:
D) адамның өзіндік санасын
8.Өмір, денсаулық, экология және тағы басқалар төмендегі көрсетілген
құндылықтардың қай түріне жатады?
В)Витальді
9.Платонның дүниеге келген жері
Е)Лариса
10.Жайндардың пікірінше, субстанция:
С)Мәнгі және өзгермейді
11.Августин Аврелийдің қағидасы:
Е)Дүниені жаратқан Құдайға жүгінбейтін философтардан сақ болу керек
12.Авиценна кім?
В)Ибн- Сина
13.Жаңа заманның қай философиялық ағымы тек қана адам мен оның санасының
объективті өмір сүретіндігін мойындап, қалған дүниені жоққа шығарды?
В)Солипсизм
14.Ж.Ж.Руссо бойынша тенсіздіктің қайнар көзі не болып табылады?
А)Өркениет
15.Гегель философиясның бастамасы не?
В)абсолюттік рух
16.Қай 19 ғ.Батыс Еуропа философы фундаментальды онтология ілімін дамытты?
В)М.Хайдеггер
17.Абай философиясының орталық мәселесі-
С)адам
18.Егерде Л.Н.Гумилевтің теориясының мазмұның қысқаша қарастырсақ, онда
этнос- дегеніміз
Е)ландшафтағы халық
19.Полани,Кун,Лакатос,Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері
болды?
А)Кейінгі позитивизмнің
20.Қандай да болсын объектінің қозғалысын зерттеу үшін не істеу керек?
D) санау, есептеу жүйесін табу
21.Адамзаттық қоғам- ол...
D) Жеке меншік пен құқыққа сүйенген (негізделген) қоғамдық қатынастар
жүйесі
22, Этникалық сананың уақыт категориясына негізделген халықтың әлауқат
жағдайын анықтайтын топтасу үшін аса ыңғайлы индикаторлардың бір болып
табылады деп кім жазды?
D) Л.Гумилев
23.Экзистенциализм философияның бел ортасына... қояды:
Е)адам болмысын
24.Мәдениетті символдар, белгілердің жүйесі деп қарастыратын ағым:
D) семиотика
25. Адам- бұл...
А) танымның, еңбектік іс- әрекеттің, қарым- қатынас пен басқарудың
субъектісі

5-нұсқа
1.Дао мектебінің негізін қалаушы кім?
Е)Лао- цзы
2.Қай 19 ғ.Батыс Еуропа философиялық ағымы философияны толып жатқан бос,
пайдасыз ойлардан азат етіп, тек қана дұрыстарын, пайдалыларын қалдыруды
көздеді?
D) Позитивизм
3.Ғылым мәдениеттің ең жоғаоғы құндылығы және адам да сол арқылы әлемде
өзін бағдарлайды деп есептейтін бағыт:
С)Сциентизм
4.Бейнелеу:
Е)Материяның жалпы қасиеті
5.Адамдардың әлемді көркемдік игеруге бағытталған рухани- практикалық іс-
әрекетінің саласы:
D) өнер
6.Диалектиалық- материалистік философия тұрғысындағы қоғам анықтамасы:
С) Қоғам жеке адамдардың жиынтығы емес, олардың бір- бірімен әлеуметтік
байланыстары қатынастырынң жиынтығын білдіреді
7.Қазіргі кезендегі адам тұлғасының қалыптасуында маңызды рөл атқаратын:
D) Саясат
8.М.Шеллер пікірінше құндылықтар иерархиясының екінші сатысы ретінде нені
атау керек?
А)Сұлулық
9.Қардың ақ екенін теріске шығарған , ойшыл
С)Анаксагор
10.Индуистік діни- философиялық ілім
Е)Иога
11.Ортағасырлық философияның ішкі бүиіндігіне қарамастан мынадай кезеңдерге
бөлінеді:
D) Реализм және номинализм
12.Рухани кемелдету, дін заңдарын шын жүректен орындау
А)Тариқат
13.Қайта өрлей заманының философы
А)Коперник
14.Жаңа заманның қай философы этикада утилитаризм теориясын қолданды?
А)Д.Юм
15.Қай Ағартушылық заман философы адамда екі түрлі қабілетті- сезімталдық
пен есті мойындайды?
С)К.Гельвеций
16. Таза ақылға сынның авторы кім?
В)Кант
17. Өмірді түсіну үшін оның ағаштармен қатар өсімдік әлеміне және
жануарларға қатыстылығын түсіну керек сөзін кім айтты?
В) Ницше
18.Ізгілікті қала туралы және қоғамның қажетті құрылысы туралы идеялары
ұсынған Екінші ұстаз, ІХ- ХХ ғғ. Араб тілдес философтың аты кім?
В)Әл- Фараби
19.Адамның біртұтастығына жету үшін және Ресейдегі қоғамдық өмірді жаңарту
үшін славянофилдер қандай идеяны ұсынды?
Е) қауым идеясын, оның рухани негізі ретінде орыс православиелік шіркеу
болу керек
20.Материяның (зат және өмір) жанды тіршілігі туралы философиялық ілім
Е)Гилозоизм
21.Тәжірибе арқылы ақиқатқа жетуді қолдайтын бағыт
С)эмпиризм
22.Адамның ролін сипаттайтын тұлға концепция қандай ұғымға сүйенеді?
В)әлеуметтік ролі ұғымына
23. Өзара түсінусу, келісу немесе түсініспеу сияқты құбылыстар тілдік
негізден туындайды деп есептейтін ХХ ғасырдағы философиялық бағыт:
А)герменевтика
24.Постмодернистік философиядағы ризомалар концепциясының авторларының
бірі
D) Ж.Делез
25.Қоғамның ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Философия пәнінен тест сұрақтар
Культурология пәнінен тест сұрақтар
Химия пәнінен тест сұрақтар
Педагогика пәнінен тест сұрақтар
"Физика" пәнінен тест сұрақтар
"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар
Философия пәнінен дәрістер
"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары
Философия пәні мен қызметі
Философия мен мәдениет
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь