Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
2. «Нұрбанк»ААҚ және басқарудың қолда бар жүйесін сипаттау ... ...7
3. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ.сін құрудің
мақсаты мен міндеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
4. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ.сіне
қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
5. «Корпоративті клиенттердің жазбасын түрлі тіліктерде
алу» есебінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
6. Ақпараттық өнімді коммерциялық жүзеге асыру бойынша
нәтижелер мен рекомендацияларды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
Кіріспе
Қаржылық және банктік ұйымдарды жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі қазіргі ақпараттық жүйелерді пайдалану болып табылады. Бұл бағыттағы жаңа перспективалар елдің рыноктық қатынастарға өтуінде қаржылық және банктік жүйелерді радикалды қайта құрауды жүзеге асырумен байланысты ашылды. Банктер үшін ортақ, ақпараттық – есептеуіш желіні қаржылық органдардың ақпараттық жүйелерінің басқа ақпараттық жүйелермен аса тығыз өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың мүмкіндігі пайда болды.
Қазақстан Республикасында банктік сфера бұл экономиканың динамикалық түрде дамушы секторларының бірі. Инфляциялық үрдістер мен кризистік құбылыстарды игерумен байланысты, Қазақстандық экономиканың бүгінгі проблемаларының арасында банктік жүйедегі ары қарай даму мен жетілдіру үлкен тәжірибелік маңызға ие. Сонымен қатар, соңғысының дамуы банктердің рынокқа кірісін либеризациялау, екінші деңгейдің банктерін жекешелендіру және тағы сол сияқты бағыттарды қамтиды.
Қазіргі банктік жүйелер – бұл клиенттерге көрсетілетін, көп тәсілді дәстүрлі және дәстүрлі емес қызметтердің сферасы. Қазақстан экономикасының рыноктық қатынастарға өтуімен, екінші деңгейдің банктерімен халыққа көрсетілетін жаңа қызметтердің бірі корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету болып табылады.
Клиенттерге қызмет көрсету банкке пайда алып келетін банк үшін операциялар кешендерінің бірі болып табылады. Сондықтан көбірек потенциалды клиенттерді тарту үшін халыққа көрсетілетін қызметтер кешенін банк жетілдіруі қажет.
Курстық жұмыс «Нұрбанк» ААҚ-дағы корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін қарастыруға арналған.
Курстық жұмыстың мақсаты – клиенттің сұранысы бойынша уақыттың кез келген сәтінде қажетті қаржылық ақпаратты алуды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін, корпоративтік қатынастар бөлімінде ақпаратты өңдеуді автоматтандыру үшін корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін құру.
Теориялық бөлімде пәндік облыс бейнеленген, «Нұрбанк» ААҚ-на сипаттама берілген, «Айырбастау пунктінде ақшалық құралдардың қозғалысын есептеу» ақпараттық жүйесін құрудың мақсаты мен міндеті, оның құрылымы, «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» ақпараттық сұлбасының концептуалды сұлбасы құрастырылған.
Әдебиеттер:
1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.
2. Указ Президента Республики Казахстан № 359 от 14 марта 2000 года "О государственной программе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан на 2000 - 2003 годы"
3. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000 года "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные информационные технологии""
4. Республиканская целевая научно - техническая программа "Информатизация народного хозяйства Республики Казахстан (основные задания и показатели)".-Алматы-1994
5. Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до 2005 года (Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №474 от 18 августа 1991 года).
6. Бралиева Н.Б. Информатизация общества как особенность современного этапа /Сб. Мировой опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования в Республике Казахстан.-Алматы.-1994
7. Бралиева Н.Б.,Пушкарев Л.А. Основные напрвления развития новых технологий в экономических информационных системах (Развитие открытой рыночной экономики Казахстана).-Алматы: Экономика.-1999
8. Бралиева Н.Б.,Куличихин А.А. Информационные аспекты создания и функционирования автоматизированных информационных систем.
9. Пушкарева Л.А. Развитие информационной технологии
10. Гагарина Н.Л. Разработка информационной системы банка.
11. Стороженко Л.А. Матвеева И.А. Информационно-компьютерные системы учета в Республике Казахстан
12. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб.пособие для вузов/ Г.А. Титоренко, В.И. Суворова - М.: Финстатинформ, 1997.- 268 с.
13. Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина Н.Л.
Информационные системы бизнеса. – Алматы: РИК, 1994. - 120 с.
14. Бралиева Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И.
Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1998. – 88 с.
15. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.
16. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.
17. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. –М.: Финансы и статистика, 1992. – 85 с.
18. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 306 с.
19. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. –М.:Инфра – М,1996.- 432 с.
20. .Банковское дело Учебник для ВУЗов, Колесников В. И., Кроливецкая Л. П. и др. Под ред. В. И. Колесникова и Кроливецкой Л. П. – М.: Финансы и статистика, 1995, -469с., стр.6, 18, 131.
21. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание / А.Н.Наумов, А.М.Вендров, В.К.Иванов и др. / Под ред. А.Н.Наумова. - Москва:Финансы и статистика, 1991, -352с.
22. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.С.Сейткасымова. - Алматы: Каржы-Каражат, 1998, - 576с.
23. Годовой отчет ОАО "Нурбанк" за 1998г.
24. Экономическая документация "Информационные системы ОАО "Нурбанк" ".
25. Информация с сайта "ОАО "Нурбанк"" в Internet.
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
.............................................3
1. Корпоративті ... ... ... және басқарудың қолда бар жүйесін сипаттау.......7
3. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ-сін құрудің
мақсаты ... ... ... ... көрсету» АЖ-сіне
қойылатын
талаптар..................................................................
............14
5. «Корпоративті клиенттердің жазбасын түрлі тіліктерде
алу» ... ... ... ... ... асыру бойынша
нәтижелер мен ... және ... ... ... ... бағыттарының
бірі қазіргі ақпараттық жүйелерді пайдалану болып табылады. Бұл бағыттағы
жаңа ... ... ... қатынастарға өтуінде қаржылық ... ... ... ... ... жүзеге асырумен байланысты
ашылды. Банктер үшін ортақ, ақпараттық – ... ... ... ... ... ... ... жүйелермен аса тығыз
өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың мүмкіндігі пайда ... ... ... сфера бұл ... ... ... ... ... Инфляциялық үрдістер мен
кризистік құбылыстарды игерумен байланысты, Қазақстандық ... ... ... ... ... ары ... даму ... үлкен тәжірибелік маңызға ие. Сонымен қатар, соңғысының дамуы
банктердің рынокқа кірісін либеризациялау, ... ... ... және тағы сол ... ... ... ... жүйелер – бұл клиенттерге көрсетілетін, көп
тәсілді дәстүрлі және ... емес ... ... Қазақстан
экономикасының рыноктық қатынастарға өтуімен, екінші деңгейдің ... ... жаңа ... бірі корпоративтік клиенттерге
қызмет көрсету болып табылады.
Клиенттерге қызмет көрсету ... ... алып ... банк ... ... бірі болып табылады. Сондықтан көбірек потенциалды
клиенттерді тарту үшін халыққа көрсетілетін ... ... ... ... ... ... ААҚ-дағы корпоративтік клиенттерге қызмет
көрсетудің ақпараттық жүйесін қарастыруға арналған.
Курстық жұмыстың мақсаты – клиенттің сұранысы бойынша ... ... ... ... қаржылық ақпаратты алуды ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... үшін ... клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық
жүйесін құру.
Теориялық бөлімде ... ... ... ... ... берілген, «Айырбастау пунктінде ақшалық құралдардың қозғалысын
есептеу» ақпараттық жүйесін құрудың мақсаты мен міндеті, оның ... ... ... ... ... ... ... құрастырылған.
Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету.
Әрбір ақпараттық жүйе (АЖ) ақпараттық объектілердің ... ... ... ... ... өзінің пәндік облысына ие.
Осы курстық жұмыста клиенттердің (иегерлердің) және олардың
бөлімшелерінің ... ... ... ... ... ... 1997 жылы 23 сәуірде «Нұрбанк»
ААҚ-ның басқару жиынында қолдау тапты.
Клиент ретінде қызмет ... ... және ... ... ... ... ... және өзінің бөлімшелерінің
белгілі санына ие, белгілі бірлестік (ұйым, ... ... және ... ... ... кез келген уақытта оның бөлімшелерінің ... ... оны ... ... алу үшін банкке қарай алады.
«Корпоративті клиент» статусын иемдену үшін компанияларды
таңдаудың ... ... ... ... ... компаниядағы менеджменттің жоғары деңгейі;
➢ «Нұрбанк» 1 өзге банктердің ААҚ-дағы оң несиелік тарихтың бар
болуы;
➢ клиентті ... ... ... ... ... тәуекелдер).
Б) Қосымшалары:
➢ рыноктағы көшбасшылық жағдай;
➢ компания ... ... ... ... бойынша маңызды айналымдар.
Компанияға «корпоративті клиент» статусы келесілер сәйкес келгенде
беріледі:
• Барлық міндетті шоттарға;
• Бір және / немесе көбірек қосымша шоттарға.
Корпоративті ... ... ... ... ... барлық
ақпаратты банкке береді. Бұл ақпарат мәліметтердің орталық ... ... ... ... (DATA WARE HOUSE) – бұл ... қалдықтар және корпоративті клиенттердің операциялары жөнінде
барлық ақпараттан құралатын, орталық база.
Мәліметтердің ... ... ... ... және ... ал нақтырақ айтсақ: корпоративті клиенттердің сөздігі, ... ... ... ... ... ... сөздігі,
транзакциялар сөздігі.
Ақпаратты беру түрлі жолдармен жүргізіле алады, нақтырақ:
• Электрондық почта бойынша;
• Факс бойынша;
• Сымтетік арқылы және тағы ... ... ... ... ... жуырға туындады,
сондықтан АЖ-де «корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» барлығы бірнеше
есептер шешіледі: корпоративті клиенттер ... ... ... оның ... ... жағдайы жөніндегі жазбаны беру, яғни,
корпоративті жазбаны.
Корпоративті клиенттің портфелінде корпоративті ... мен ... ... ... ... ... корпоративті клиент жөнінде түрлі қаржылық
мәліметтер беріледі, нақты алғанда: кіріс қалдық, ... ... ... ... ... және тағы басқалар.
Әрқайсысы бірнеше шоттарға, ... ... ... ... бар, сондай-ақ, әрбір шот жеке шаруашылық
бірлік ретінде пішімделген.
Клиентке банк үшін ... ... және ... ... ... мүмкіндік бар.
«Нұрбанк» ААҚ және басқарудың қолда бар жүйесін сипаттау.
Банк – бұл ақша ... ... үшін және ... ... жылдамдылық шарттарында өз атынан орнату үшін құрылған ұйым.
Банктің негізгі міндеті – ақша қаражаттарын, ... және ... ... алушыларға берудегі делдалдық.
Банктердің қызметінің негізгі мақсаты пайданы алу ... ... ... қатынастар жүйесіндегі олардың коммерциялық ... ... ... аса ... өкілі Нұрбанк болып табылады.
«Нұрбанк» ААҚ 1992 жылдың 14 сәуірінде құрылған ... және ... ... ... ... түрлі түрлерін жүзеге ... ... ... ашық ... қоғам ретінде тіркелген
болатын. Банктік қызмет ... ... ... 1992 ... 3 ... ... Республикасы Ұлттық ... ... ... ... 14 ... ... ... банкі акционерлерінің
жалпы жиналысында, оның қайта ат қоюы туралы шешім қабыл алынып «Нұрбанкі»
ашық үлгі акционерлік қоғамы болып, оның ... ... ... жылы ... ... Ұлттық банкісі банкіге,
клиенттерге оның банкілік қызметтердің кең ... ... бас ... ... және онда ... ... жүзеге асыруымен
қоса, азаматтардың ақшалы аудармаларының корреспонденттік шоттар арқылы шет
елдерге өтеді.
Осы уақыттан бастап банкі Қазақстанда өзінің ... ауым ... ... жылы ... секторда күштері нығайтып және Қазақстан
қаражаттық нарығында ... ... ... ... басында банкінің 9 филиалы және ... ... ... жерлерінде ашылды.
2001 жылы Отандық секторда күштері нығайтып және ... ... ... ... ... ... ұлттық банкісінің қолдауы арқасында
«Нұрбанкі» ААҚ өтімділік дәрежесі ... және ... ... ... өз тәуекелдерімен нәтижелі басқаруда.
Депозиттік базаның толассыз өсу шегі ... ... ... ... және «Нұрбанкіге» деген экономика
субьектілерінің және ел азаматтарының ... ... ... 1997 ... ... ... ашылды. Осы уақыт
аралығында ... ААҚ ... ... рентабелді буын екенін танытты.
Ақтөбе аймақтық қаражаттық нарығы күннен күнге ... ... 13 банк ... ... ... жылы екеуі ашылды.1999 жылдың наурыз
айынан бастап «Нұрбанкі»ААҚ филиалы жұмыс жасауда.
Евразияның ең орталық ... ... ... ... күре тамыры болған, экономикасы мен мәдениеттерін Қазақстанаралық
және басқа шет ... ... ... бұл ... ең ірі
өнеркәсіпті аймақ, көмір ... ... және ... ... ... және тамақ, машина жасау өнеркәсібі дамыған.
Банкіде өткізілетін акциялар ... ... ... ... ... ... өсіп келе ... жас ұрпақ
тәрбиелеуіне, балалар үйлеріне, интернаттар, ауруханаларға, «Бөбек» балалар
қорына жіберіледі.
Бірлескен басқару принциптері заңға сүйенген ... ... ... ... ... ... жүзеге асады.
Заң жолымен айтқанда, диспозитивті қабыл алуды реттейтін негіздік ойларды
білдіреді ... ... ... ... жолымен (тиым салғандардың)
нормаларының акционерлік қоғаммен байланысты болуы.
Бірлескен ... ... ... ... ... болжайды, ол
акционерлік назарлардың сақталуын қамтамасыз ету ... және ... ... (яғни нәтижелі бақылау компаниясының басшылығы және
менеджментке ықпалын жасау мақсатымен ... ... және ... банкінің бас офисінде ... ... база ... онда ... бухгалтерлік кітап, қаражаттық есептеу нәтижелерін
алуына, бөлімдердің қызметін тексеруіне ... ... ... ... ... ... бас офисі уәкіл етілген қызметтердегі
операциялардың кез келгенінен ақпаратты көре алады. Яғни бас ... ... ... ... ... нақтыланған құжатқа дейін бір сағат
аралығында ақпараттар болады.
«Нұрбанкі»ААҚ өзін банкілік қызметтердің ... ... ... ... ... және клиенттерге қауымдық қызмет өтуімен
ерекшеленеді. Дәл ... ... ... банк ... Астанада,
Шымкентте, Өскеменде, Ақсайда ашылды.
Банкінің филиалдық кеңеюі, ең ... ... ... ... ... ... құрылымдарында банкілік сервис қажеттілгі ең
жоғары дәрежеде болуында.
Банк ЕБРР, кәсіпкерлікпен кіші бизнесті қолдаудың Орталық-Азиялық
Фондымен, ... ... ... берілген, кіші және орта ... ... ... ... ... ... ... ААҚ-мен көрсетілетін қызметтердің реті:
• теңге түрінде есептік және ағымдағы шоттарды, жеке заңды тұлғалар
үшін – операционды департамент үшін ... ... ... ... және ... ... ... түрінде, физикалық тұлғалар
үшін шетел валютасында шоттарды ашу;
• халықтан депозиттерді қабылдау;
• «Нұрбанк» ААҚ бөлімшелерінде – ... ... ... ... ... ... теңге түрінде – 4 % жылдық, валюта түрінде – 2,5
% жылдық, ағымдағы қалдықтар бойынша пайыздарды әр ай ... ... ... ... ... мен ірі ... ... пайдаланумен теңге
түріндегі төлемдер;
- бірінші топтық батыс және ресейлік банктердің желісі арқылы шетел
валютасы түріндегі ... ...... және ... ААҚ ... ... облыс аралық есептер;
• Кассалық операциялар мен инкассация:
- шоттардағы қалдықтар шегінде теңге және шетел валюталарымен ақшалай
беру;
- банк кассасына сол күні ... ... ... қаражатты қабылдау;
- тәуліктердің кез келген ыңғайлы уақытында және демалыс ... ... ... ... ...... ... төлем немесе акцепт үшін импорттық істер бойынша құжаттарды беру;
- экспорттық істер бойынша инкассалық кепілдемелерді пішімдеу ... ... ... тратт;
- құжаттарды индоссирлеу;
• Чектермен операциялар:
- MasterCard, American Express, CITICORP, VISA жолдық чектерін сатып
алу;
- CHASE ... Bank ... ... ... ... коммерциялық, жолдық, атаулыларға чектерді қабылдау;
• Аккредитивтермен операциялар – есептер бөлімі:
- аккредитивті ашу;
- ... ... ... ... ... ... ... және акцепт тратт;
- трансферабельді аккредитивті аудару;
- аккредитивтермен операцияларды өткізу бойынша консультациялар;
• Конверсионды операцияларды өткізу:
- ... үшін ... ... алу / ... ... – валюта» конверсионды операциялар;
- күнбе-күн конверсионды операцияларды жылдамдатып өткізу;
• Көп ... ... ... ... ... ... ... шоттарының күйі туралы
ақпаратты оперативті беру;
• Компьютерлік – ... ... ... ... ... ... ... «электрондық» қызмет көрсету;
- банкке теңге ... ... ... мен ... ... ... ... валютаны конвертацияға өтініштерді банкке беру;
- экспорттық істер бойынша инкассалық тапсырыстарды пішімдеу және
құжаттарды қабылдау;
- инкассо тратт;
- ... ... ... ... Master Card, American Express, CITICORP, VISA жолдық чектерін
сатып ... CHASE ... Bank ... ... ... Инкассо коммерциялық, жолдық, атаулыларға чектерді қабылдау;
• Аккредитивтермен операциялар – есептер бөлімі;
- аккредитивті ашу;
- аккредитивті визалау, дәлелдеу;
- экспорттық аккредитивтер бойынша акцепт ... және ... ... ... төлемдер;
- трансферабельдік аккредитивті аудару;
- аккредитивтермен операцияларды өткізу үшін консультациялар;
• Конверсионды операцияларды өткізу:
- теңгеге ... ... алу / ... ... - ... ... операциялар;
- күнбе-күн конверсионды операцияларды жылдамдатып өткізу;
• Көп ... ... ... ... ... клиент бөлімшелерінің шоттарының күйі туралы
ақпаратты оперативті беру;
• Компьютерлік-модемді байланысты пайдаланумен «Банк-клиент»
жүйесі бойынша «электрондық» ... ... ... ... ... ... ... мен шетел валютасы
түрінде өтініштерді аударуға беру;
- валютаны конвертацияға өтініштерді банкке ... ... банк пен ... барлық шоттар бойынша жазбаларды
банктен ... ... ... Қазақстандық Фондық Биржадан және Мәскеулік Банкаралық
Валюталық Биржадан курстар ... ... Жеке ... бойынша ақпаратты алу;
• Заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау;
• Теңге және қатты валюталарда шектеусіз ... ... ... ... және ... ... қағаздармен операциялар – қазыналық департамент уақытша
бос ақша қаражаттарын орнатуды келесіде жүзеге асырады:
- МҚМ (мемлекеттік қысқамерзімді МФ қазыналық міндеттер);
- Қазақстан ... ... ... ... ... ҰЖО ... жинағыш МФ облигациялар);
• пластикалық карточкалармен операциялар – банктік карточкалардың
дамуын ... CIRRUS / MAESTRO ... ... ... беру және ... ... American Express, VISA халықаралық ... ... ... құрылымы екі негізгі әдіспен анықталады:
банкті басқарудың құрылымымен және оның функционалдық бөлімшелері ... ... ... негізгі міндеті – оның негізгі функцияларын
жүзеге асыру мақсатымен банктің коммерциялық қызметінің ... ... ... ... ... ету. ... ... ондағы басқарушылар мен бағынушылардың қатынастары
қалай жүретіндігінен оның ... ... ... ... ... ... ... басқару органдарын бөлу,
олардың міндеттерін бекіту, негізгі ... ... ... асыруда
өзара байланыс пен жауапкершілікті алдын-ала қарастырады.
«Нұрбанк» ААҚ-ның жоғарғы органы келесі негізгі ... ... әр ... шақырылатын, акционерлердің жалпы жиналысы болып табылады:
• жарғы мен жарғылық капиталды өзгерту;
• банк басқаруын (кеңесін) таңдау;
... есеп ... ... банк ... үлестіру;
• банк бөлімшелерін құру және ликвидациялау және тағы басқалар;
Басқарма (кеңес) банк мақсаттарын анықтайды және ... ... және ... етудің басқа түрлері бойынша ... іске ... ... ... ... ... қызметті
координациялайды және байланыстар орнатады.
Комитеттер құрылады: несиелік, ревизионды, атқарушы, сенімділікті
қатынастар және тағы басқалар.
Банк ... ... ... бойынша құрылатын,
департаменттерден, басқармалардан және бөлімдерден ... ... осы ... ... ... ... ... директорлары, басқармалардың бастықтары және олардың
орынбасарлары бөлімдер мен ... ... ... ... ... мен ... анықтайды, кеңес береді, бақылайды және
олардың жұмысын бағалайды.
«Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» ... ... ... ... ... ... ... оның қолданылу аумағынан құрудың
әдістерінен, техникалық базадан, ... ... ... ... ... ... және өз уақытында ақпаратты беру.
«Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» ... ... ... ... әрбір бөлімшесі бойынша қаржылық ақпаратты беру ... ... ... ... ... ... ... құрудың негізгі мақсатымен сәйкес АЖ-нің міндеттері мыналар
болып ... ... ... бөлімінің қызметкерлерінің еңбегінің
оперативті жұмысы мен өнімділігі;
- жеткізілетін мәліметтердің сенімділігі;
- клиент сұраныстарымен сәйкестікте бөлімшелер ... ... ... берілетін ақпараттың қорғалуы мен сенімділігі бойынша талаптардың
барлық кешенін орындау.
«Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ-нің ... ... ... беру не ... ... ... ... автоматтандыру табылады, нақты алсақ: иеленушілердің ... ... ... ... мен ... шоттары
жөніндегі ақпараттар.
Жүйенің функционалдық және ақпараттық құрылымы ары қарай дамуы мен
міндеттердің қосымша кешендерін қосу үшін ашық болуы тиіс.
Компьютермен жұмыс ... ... ... интерфейс өнімділік пен
қызметкерлердің жұмыс сапасын ... ... ... ... ... ... АЖ-сіне қойылатын талаптар.
Ақпараттық жүйе (АЖ) – бұл ... ... ... ... ақпаратты жинау, сақтау, іздеу, өңдеу және жеткізу үшін
арналған. АЖ бағдарламалық ... ... ... ... ... үшін жүйе ... және ... интерфейске және
санкцияланбаған әрекеттерден ... ие ... ... ... ... ... және ... болып табылады,
сондықтан бүтіндей бүкіл жүйе ... ... ... ... қол жеткізуді шектеу жолымен санкцияланбаған қол жеткізу мен әртүрлі
тоқтамдардан қорғалумен қамтамасыз етілуі тиіс.
Корпоративті клиенттердің жазбасын ... ... алу ... ... клиенттер бойынша мәліметтерді өндеуге ... ... ... ... алу, және ... функцияларды
орындайды:
□ Мәліметтер базасын жүргізу;
□ Мәліметтердің жиналуы мен оларды клиентке беру;
□ Банкпен өз клиентіне берілетін, ... ... ...... сұранысы бойынша және кез келген
уақытта оның бөлімшелерінің қаржылық ... ... ... ... ... клиентке беру. Есепті шешудің нәтижесі корпоративті
жазба (әдеттегі немесе таңдамалы) болып табылады.
Берілген ... ... ... ... жұмысында
кедергілер мен тоқтамдар жағдайында тоқталуы мүмкін, ... ... ... ... ... ... ... сақталуына келіп беріледі.
Кедергі жағдайындағы ... шешу мен ... ... ... Осы ... ... ... ақпараттың
технологиялар департаментінің ... ... ... тоқтамсыз жұмыс жағдайында берілген есепті шешуді оператор
жүргізеді.
Кірістік ақпарат.
Кірістік ақпарат – бұл ... ... ... ... қажетті, парнелік тақтадан сигналдар, мәліметтер құжаттар түрінде
түсетін ақпарат. Кірістік ... ... және ... ... алынатын
файлдар,кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің фактілерінің
бейнелейтін, ... ... ... ... және
басқа да нормалармен нормативтер, сондай-ақ, барлық анықтамалық мәліметтер
көрсетілетін, ... өз ... ... ... ... өтуі ... Бақылаудың минималды
талабы болып қолданушы визуальды бақылау ... ... ... енгізуде бағдарламалық бақылауда алдын-ала қарастырылған. Есептерді
шешуде бақылаудың қосымша әдістері мен ... ... ... ... ... ақпарат жоқ.
Клиенттерден келіп түсетін ақпарат түрлі сөздіктерге сақталатын
орталық мәліметтер ... ... ... орнатылады.
Ақпараттық өнімді коммерциялық жүзеге асыру бойынша нәтижелер мен
рекомендацияларды талдау.
Корпоративті клиенттерге қызмет ... ... ... ... ... ... бақыланатын, банк ресурстарын
игеруді жылдамдатудың, қайтымдылығы мен ... ... ... бағдарламалы-технологиялық кешенді білдіреді. Дер кезінде
алынған толық және ... ... ... ... ... ... мен
қазіргі банктік қызметтерді көрсетудің есептерін шешудің жалғыз ... ... ... ... ... көрсету ақпараттық жүйесінің
тиімділігі кешенің өз міндетіне сәйкестігін, оның ... ... ... ... көрсетеді. Клиент банктік операциялардың
орындалуы мен олардың ... ... ... ... ... ... ... мәндерін анықтауда есептер
кешенінің өнімділігі, оның дәлдігі, сенімділігі, икемділігі және ... ... ... ... ... ... экономикалық-математикалық
әдістердің қолданылуын кеңейтуге мүмкіндік береді, яғни, кейбір үрдістерді
тиімділеуге мүмкіндік береді. Бұл ... ... ... ... қабылданатын
шешімдердің оперативтілігін өсіруде білінетінге, соншалықты төмендейді.
Телекоммуникация ... аса ... ... ... ... спектрін кеңейтудің мүмкіндігі, олардың сапасын жоғарлату және
географиясын кеңейту пайда болуда.
Есептер кешенінің әрекет ... ... ... ... әсіресе, бұл шешілетін есептер тізіміне ... ... ... ... ... көлемдері, есептер кешенінің икемділігі
телекоммуникация құралдарының есебінен, ... ... ... оның
элементтерінің арасында бірлестікті қайта үлестіру ... ... ... ... ... жұмыстың баяу жүруіне
алып келмейді, егер қолданбалы жүйе түрінде ... ... ... ... Windows 2000, Delphi 7.0 ... орай ... техникалық
құралдар қолданылса, қолданушының сұранымына реакцияның уақыты ... ... ... ... ... ... бірі және
жылдам әрекет ету мен әмбебаптылықтың ең жақсы дәлелі болып табылатын, 20
секундтан кем емес ... ... ... ... ұзақ ... ағымында жұмыстың
берілген шарттарында өзінің қасиеттерін сақтауға оның ... ... ... үшін ... етудің ортақ мақсатының бар болу;
- Әрекет етудің ... ... ... ... және ... ... ... функциялардың күрделілігі;
- Мәзірді қалыптастыру қатынасындағы кешеннің ... ... және ... шектелмеген санымен интерактивті
режимде қолданушыға жұмыс істеуге берілген мүмкіндік;
- Бағдарламалық модельдердің байланысының иерархиялық құрылымы ... ... ... етуінің сапалық критерияларының иерархиясы;
- Сыртқы ортамен өзара әрекеттесудің болуы және ... әсер ету ... ... ету;
- Басқарудың болу және автоматтандырудың жоғары деңгейі;
- ... және ішкі ... ... ... ... өздігінен ұйымдастырылудың болуы;
- Кешеннің бүтіндей сенімділігі.
Банктердің қызмет ету сферасында жүретін және ... ... ... және ... технологияларға тесілі болатын, тұрақты
өзгерістер банкті басқарудың ... ... ... ... талап
етеді:
1. Барлық операцияларды орындау уақыттың ақиқат масштабында
жүзеге асырылады.
2. Ортақ ақпараттық ... ... оның кез ... бөлігіне
өзгерістерді енгізуде базаның барлық өзара байланысқан
бөліктерінің кез келген өзгерістерін ... ... ... ... ... ... жұмыстың логикасы қарапайым және ыңғайлы,
түсіну үшін оңай.
4. Жүйеде есептеулерді жүргізу дер ... және ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
жағынан да, жұмысшылардың қателі әрекеттерінің тарапынан да,
кедергілерге жеткілікті ... ... ... тоқтамдардан
максималды қорғалған.
6. Ары қарай бағдарламалық кешен жаңа бағдарламалық модульдермен
салыстырмалы жай ғана толықтырылуы немесе модификациялануы
мүмкін, ... ... ... ... ... өзгертуге болады.
Клиенттер үшін қызметтер сервисінің аумағында банк ... ... ... ... мен ... ... ... есебінен клиенттерге қызмет
көрсетудің сапасын жоғарлатуға және ... ... ... ақпараттық өнімнің маңызды тұтынушылық сапасы болып табылатын,
оны қолданудан эффект қамтамасыз ... ... ... ... жұмыста есептер кешенің шешуде есепті шешудің қолда бар
әдістерін сипаттау келтірілген және ... ... жеке ... басқарушы
қызметкерлер арасында шешімді қабылдаудың құқықтарын рационалды ... ... осы ... ... ... ... Есептің
экономикалық жүйедегі орны анықталған. Басқарудың әдістері мен ... ... ... ... аса ... ... таңдауды қамтамасыз ететін және банктің экономикалық қызметі
факторлардың бірі болып табылады.
Корпоративті клиенттерге қызмет ... ... ... ... ... үшін икемді және модернизацияланатын болып табылады.
Құрастырудың бүкіл циклінің ағымында ... ... ... ... ... ... ... қабылдау үрдісінде
қатаң қатысқан, қолданушылар ұжымымен күшті байланыс ұсталды.
Бұл курстық жұмыстың мақсаты болып корпоративті клиенттерге қызмет
көрсетуді автоматтандыру және сол ... өзге ... ... үшін ... ... ... ... осының негізінде іздеу табылды.
Енді, жұмысты аяқтағаннан кейін, курстық жұмыстың мақсатына қол
жеткізілді және қойылған есептердің тиімді ... ... деп ... ... ... талаптарын өзгерту үшін дұрыс алдын-ала
қарастырылған шарттарда осы көзқарас тарапынан тиімді болып шықты.
Объекттің ... оның ... ... мен ... бар
басқарудың жүйесі жүргізілді.
Есептер кешенін құрастырудың ... ... ... ... ... ... ақиқат мүмкіндігі беріледі.
Есептер кешенін коммерциялық жүзеге асыру ... ... ... ... сервисі, қолданушы үшін қол жеткізуге
болатын және ... ... ... рекомендациялар берілді.
Есептер тізімі қалыптастырылды, олардың иерархиясы ... ... ... ... ету ... ... осы
элементтерге өнімділігі, сенімділігі, қалпына келу ... ... ... ... және бағасы бойынша тиімді талаптар
негізделді.
Есептер кешенін құрастыруда тұтынушылардың үлкен саны үшін ... ... ... ... және оған қоса, шешудің нәтижесі басқа
есептердің кең шеңберін шешу үшін ... ... ... отырды.
Жұмыстың нәтижесінде ақпараттық қамтамасыздандыру құрылды, есепті
шешудің алгоритмі құрастырылды.
Әдебиеттер:
Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. ... ... и ... всех казахстанцев. Послание Президента страны народу
Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 ... 1997 ... ... ... ... № 359 от 14 марта 2000 года "О
государственной программе ... ... ... ... на 2000 - 2003 ... ... Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000
года "О ... ... ... ... в ... и ... ЗАО "Национальные информационные технологии""
Республиканская целевая научно - техническая программа "Информатизация
народного хозяйства ... ... ... задания и показатели)".-
Алматы-1994
Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на ... ... года ... ... ... Казахской ССР №474 от 18
августа 1991 года).
Бралиева Н.Б. Информатизация общества как особенность ... ... ... опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования в
Республике Казахстан.-Алматы.-1994
Бралиева Н.Б.,Пушкарев Л.А. Основные напрвления развития новых ... ... ... ... ... ... рыночной экономики
Казахстана).-Алматы: Экономика.-1999
Бралиева Н.Б.,Куличихин А.А. Информационные аспекты ... ... ... ... ... Л.А. ... информационной технологии
Гагарина Н.Л. Разработка информационной системы банка.
Стороженко Л.А. Матвеева И.А. Информационно-компьютерные ... ... ... Казахстан
Автоматизированные информационные технологии в банковской ... для ... Г.А. ... В.И. Суворова - М.: Финстатинформ,
1997.- 268 с.
Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., ... ... ... ...... РИК, 1994. - 120 ... Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И.
Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – ... ... – 88 ... ... ... Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т.,
Бралиева Н.Б., Л.А. ... И.А. ...... ...
120 с.
Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и ... – 216 ... М.Р. ... баз ... на ... ЭВМ. –М.: Финансы и
статистика, 1992. – 85 с.
Козлова Е.П., ... Е.Н. ... учет в ... ...... и статистика, 1996. – 306 с.
Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. –М.:Инфра – М,1996.- 432 с.
.Банковское дело Учебник для ... ... В. И., ... Л. П. ... Под ред. В. И. ... и Кроливецкой Л. П. – М.: Финансы и
статистика, 1995, -469с., ... 18, ... ... базами данных и знаний: Справочное издание / А.Н.Наумов,
А.М.Вендров, В.К.Иванов и др. / Под ред. А.Н.Наумова. - ... ... 1991, ... дело: Учебник / Под ред. Г.С.Сейткасымова. - Алматы: ... 1998, - ... ... ОАО ... за ... ... ... системы ОАО "Нурбанк" ".
Информация с сайта "ОАО "Нурбанк"" в Internet.
Жылдағы бір жұмысшының жұмысшы уақытының
жылдық ... ... ... ... |
| ... | ... ... ... |366 ... ... ... |53 ... ... |8 ... ... ... |305 ... шықпай қалулар | | ... ... |24 ... ... |11 ... ... | ... жұмысшы күндер саны |күндер |270 ... ... ... ... ... тізімі.
|Есептің атауы |Міндеті |Кірістік ... ... | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... |- ... ... ... ... | ... | ... ... мен | ... ... ... |несиелері туралы | ... ... | |
| ... ... | ... (есеп беру)| |
| ... беру | | | ... ... |Клиентке оның |- ... ... ... ... | ... | ... ... қажетті | | | |
| ... ... | | | |
| ... беру | | | ... ... ... ... собственных средств банка
Первый заместитель председателя правления
Административный совет
Совет директоров
Управляющий директор
Департамент инвестиционного банкинга
Управление по ... с ... ... директор
Казначейство
Управление корреспондентских отношений
Департамент безопасности
Департамент корпоративных отношений
Главный юрисконсульт
Юридический департамент
Управляющий директор
Департамент ... ... ... ... ... ... учета и отчетности
Главный бухгалтер
Управляющий директор
Управляющий директор
Операционный департамент
Международное управление
Департамент филиальной сети банка и банковских технологий
Управляющий директор
Управление экспертизы и ... ... ... и ... ... проектов
Управляющий директор
Исполнительный директор
Департамент информационных технологий
Административно-хозяйственный департамент
Управление банковских карточек
Управляющий директор
Департамент по работе с населением
Управление ... ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу88 бет
Банктік несиелеу. Корпоративтік клиенттерге берілген несие түрлері14 бет
Бизнес жоспардың тұрпаттамасы8 бет
Бизнес этикасы4 бет
Дамыған елдердегі кәсіпкерліктің ұжымдық, құқықтық түрлері, құрылымы5 бет
Мәліметтер базасын ұйымдастыру туралы7 бет
Шағын және орта бизнесті несиелендіру10 бет
Шақыруларға қызмет көрсететін мультимедиалық орталықтар9 бет
Қаржы менеджменті» мамандығы. Диплом алдындағы практика есебі25 бет
Қонақ үйінің жұмысын автоматттандыр65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь