Корпоративті клиенттерге қызмет көрсетуЖоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
2. «Нұрбанк»ААҚ және басқарудың қолда бар жүйесін сипаттау ... ...7
3. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ.сін құрудің
мақсаты мен міндеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
4. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ.сіне
қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
5. «Корпоративті клиенттердің жазбасын түрлі тіліктерде
алу» есебінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
6. Ақпараттық өнімді коммерциялық жүзеге асыру бойынша
нәтижелер мен рекомендацияларды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
Кіріспе
Қаржылық және банктік ұйымдарды жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі қазіргі ақпараттық жүйелерді пайдалану болып табылады. Бұл бағыттағы жаңа перспективалар елдің рыноктық қатынастарға өтуінде қаржылық және банктік жүйелерді радикалды қайта құрауды жүзеге асырумен байланысты ашылды. Банктер үшін ортақ, ақпараттық – есептеуіш желіні қаржылық органдардың ақпараттық жүйелерінің басқа ақпараттық жүйелермен аса тығыз өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың мүмкіндігі пайда болды.
Қазақстан Республикасында банктік сфера бұл экономиканың динамикалық түрде дамушы секторларының бірі. Инфляциялық үрдістер мен кризистік құбылыстарды игерумен байланысты, Қазақстандық экономиканың бүгінгі проблемаларының арасында банктік жүйедегі ары қарай даму мен жетілдіру үлкен тәжірибелік маңызға ие. Сонымен қатар, соңғысының дамуы банктердің рынокқа кірісін либеризациялау, екінші деңгейдің банктерін жекешелендіру және тағы сол сияқты бағыттарды қамтиды.
Қазіргі банктік жүйелер – бұл клиенттерге көрсетілетін, көп тәсілді дәстүрлі және дәстүрлі емес қызметтердің сферасы. Қазақстан экономикасының рыноктық қатынастарға өтуімен, екінші деңгейдің банктерімен халыққа көрсетілетін жаңа қызметтердің бірі корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету болып табылады.
Клиенттерге қызмет көрсету банкке пайда алып келетін банк үшін операциялар кешендерінің бірі болып табылады. Сондықтан көбірек потенциалды клиенттерді тарту үшін халыққа көрсетілетін қызметтер кешенін банк жетілдіруі қажет.
Курстық жұмыс «Нұрбанк» ААҚ-дағы корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін қарастыруға арналған.
Курстық жұмыстың мақсаты – клиенттің сұранысы бойынша уақыттың кез келген сәтінде қажетті қаржылық ақпаратты алуды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін, корпоративтік қатынастар бөлімінде ақпаратты өңдеуді автоматтандыру үшін корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін құру.
Теориялық бөлімде пәндік облыс бейнеленген, «Нұрбанк» ААҚ-на сипаттама берілген, «Айырбастау пунктінде ақшалық құралдардың қозғалысын есептеу» ақпараттық жүйесін құрудың мақсаты мен міндеті, оның құрылымы, «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» ақпараттық сұлбасының концептуалды сұлбасы құрастырылған.
Әдебиеттер:
1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.
2. Указ Президента Республики Казахстан № 359 от 14 марта 2000 года "О государственной программе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан на 2000 - 2003 годы"
3. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000 года "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные информационные технологии""
4. Республиканская целевая научно - техническая программа "Информатизация народного хозяйства Республики Казахстан (основные задания и показатели)".-Алматы-1994
5. Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до 2005 года (Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №474 от 18 августа 1991 года).
6. Бралиева Н.Б. Информатизация общества как особенность современного этапа /Сб. Мировой опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования в Республике Казахстан.-Алматы.-1994
7. Бралиева Н.Б.,Пушкарев Л.А. Основные напрвления развития новых технологий в экономических информационных системах (Развитие открытой рыночной экономики Казахстана).-Алматы: Экономика.-1999
8. Бралиева Н.Б.,Куличихин А.А. Информационные аспекты создания и функционирования автоматизированных информационных систем.
9. Пушкарева Л.А. Развитие информационной технологии
10. Гагарина Н.Л. Разработка информационной системы банка.
11. Стороженко Л.А. Матвеева И.А. Информационно-компьютерные системы учета в Республике Казахстан
12. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб.пособие для вузов/ Г.А. Титоренко, В.И. Суворова - М.: Финстатинформ, 1997.- 268 с.
13. Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина Н.Л.
Информационные системы бизнеса. – Алматы: РИК, 1994. - 120 с.
14. Бралиева Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И.
Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1998. – 88 с.
15. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.
16. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.
17. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. –М.: Финансы и статистика, 1992. – 85 с.
18. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 306 с.
19. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. –М.:Инфра – М,1996.- 432 с.
20. .Банковское дело Учебник для ВУЗов, Колесников В. И., Кроливецкая Л. П. и др. Под ред. В. И. Колесникова и Кроливецкой Л. П. – М.: Финансы и статистика, 1995, -469с., стр.6, 18, 131.
21. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание / А.Н.Наумов, А.М.Вендров, В.К.Иванов и др. / Под ред. А.Н.Наумова. - Москва:Финансы и статистика, 1991, -352с.
22. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.С.Сейткасымова. - Алматы: Каржы-Каражат, 1998, - 576с.
23. Годовой отчет ОАО "Нурбанк" за 1998г.
24. Экономическая документация "Информационные системы ОАО "Нурбанк" ".
25. Информация с сайта "ОАО "Нурбанк"" в Internet.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 25 бет
Таңдаулыға:   
Жоспар
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1. Корпоративті клиенттерге қызмет
көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
2. НұрбанкААҚ және басқарудың қолда бар жүйесін сипаттау ... ...7
3. Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету АЖ-сін құрудің
мақсаты мен
міндеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13
4. Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету АЖ-сіне
қойылатын
талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... 14
5. Корпоративті клиенттердің жазбасын түрлі тіліктерде
алу есебінің
сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ..15
6. Ақпараттық өнімді коммерциялық жүзеге асыру бойынша
нәтижелер мен рекомендацияларды
талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... 20
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
Пайдаланылған
әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... 25

Кіріспе
Қаржылық және банктік ұйымдарды жетілдірудің маңызды бағыттарының
бірі қазіргі ақпараттық жүйелерді пайдалану болып табылады. Бұл бағыттағы
жаңа перспективалар елдің рыноктық қатынастарға өтуінде қаржылық және
банктік жүйелерді радикалды қайта құрауды жүзеге асырумен байланысты
ашылды. Банктер үшін ортақ, ақпараттық – есептеуіш желіні қаржылық
органдардың ақпараттық жүйелерінің басқа ақпараттық жүйелермен аса тығыз
өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың мүмкіндігі пайда болды.
Қазақстан Республикасында банктік сфера бұл экономиканың
динамикалық түрде дамушы секторларының бірі. Инфляциялық үрдістер мен
кризистік құбылыстарды игерумен байланысты, Қазақстандық экономиканың
бүгінгі проблемаларының арасында банктік жүйедегі ары қарай даму мен
жетілдіру үлкен тәжірибелік маңызға ие. Сонымен қатар, соңғысының дамуы
банктердің рынокқа кірісін либеризациялау, екінші деңгейдің банктерін
жекешелендіру және тағы сол сияқты бағыттарды қамтиды.
Қазіргі банктік жүйелер – бұл клиенттерге көрсетілетін, көп
тәсілді дәстүрлі және дәстүрлі емес қызметтердің сферасы. Қазақстан
экономикасының рыноктық қатынастарға өтуімен, екінші деңгейдің банктерімен
халыққа көрсетілетін жаңа қызметтердің бірі корпоративтік клиенттерге
қызмет көрсету болып табылады.
Клиенттерге қызмет көрсету банкке пайда алып келетін банк үшін
операциялар кешендерінің бірі болып табылады. Сондықтан көбірек потенциалды
клиенттерді тарту үшін халыққа көрсетілетін қызметтер кешенін банк
жетілдіруі қажет.
Курстық жұмыс Нұрбанк ААҚ-дағы корпоративтік клиенттерге қызмет
көрсетудің ақпараттық жүйесін қарастыруға арналған.
Курстық жұмыстың мақсаты – клиенттің сұранысы бойынша уақыттың кез
келген сәтінде қажетті қаржылық ақпаратты алуды ұйымдастыруға мүмкіндік
беретін, корпоративтік қатынастар бөлімінде ақпаратты өңдеуді
автоматтандыру үшін корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық
жүйесін құру.
Теориялық бөлімде пәндік облыс бейнеленген, Нұрбанк ААҚ-на
сипаттама берілген, Айырбастау пунктінде ақшалық құралдардың қозғалысын
есептеу ақпараттық жүйесін құрудың мақсаты мен міндеті, оның құрылымы,
Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету ақпараттық сұлбасының
концептуалды сұлбасы құрастырылған.

Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету.
Әрбір ақпараттық жүйе (АЖ) ақпараттық объектілердің жиынтығынан
тұратын, кейбір ақпараттық кеңістікті білдіретін өзінің пәндік облысына ие.
Осы курстық жұмыста клиенттердің (иегерлердің) және олардың
бөлімшелерінің (корпоративті клиенттердің) өзара байланыстары
қарастырылады.
Корпоративтік клиенттердің саясаты 1997 жылы 23 сәуірде Нұрбанк
ААҚ-ның басқару жиынында қолдау тапты.
Клиент ретінде қызмет етуде артықшылығымен және бірлестікті дамыту
жоспарындағы жоғары тартымдылығымен сипатталатын және өзінің бөлімшелерінің
белгілі санына ие, белгілі бірлестік (ұйым, компания, мекеме және тағы
басқалар) шығады. Клиент кез келген уақытта оның бөлімшелерінің қаржылық
күйіне байланысты, оны қызықтырушы ақпарат алу үшін банкке қарай алады.
Корпоративті клиент статусын иемдену үшін компанияларды
таңдаудың критериялары келесілер болып табылады:
А) Міндеттілері:
➢ компаниядағы менеджменттің жоғары деңгейі;
➢ Нұрбанк 1 өзге банктердің ААҚ-дағы оң несиелік тарихтың бар
болуы;
➢ клиентті несиелендіру сенімділігінің жоғарғы деңгейі
(минималды несиелік тәуекелдер).
Б) Қосымшалары:
➢ рыноктағы көшбасшылық жағдай;
➢ компания тәуекелдерін диверсификациялау;
➢ компания шоттары бойынша маңызды айналымдар.
Компанияға корпоративті клиент статусы келесілер сәйкес келгенде
беріледі:
• Барлық міндетті шоттарға;
• Бір және немесе көбірек қосымша шоттарға.
Корпоративті клиенттер өзінің қаржылық жағдайы жөніндегі барлық
ақпаратты банкке береді. Бұл ақпарат мәліметтердің орталық қоймасына кепіл
түседі.
Мәліметтердің орталық қоймасы (DATA WARE HOUSE) – бұл иелер,
шоттар, қалдықтар және корпоративті клиенттердің операциялары жөнінде
барлық ақпараттан құралатын, орталық база.
Мәліметтердің орталық базасында түрлі сөздіктер және кестелер
сақталады, ал нақтырақ айтсақ: корпоративті клиенттердің сөздігі, қалдықтар
сөздігі, несиелер сөздігі, депозиттер сөздігі, шоттар сөздігі,
транзакциялар сөздігі.
Ақпаратты беру түрлі жолдармен жүргізіле алады, нақтырақ:
• Электрондық почта бойынша;
• Факс бойынша;
• Сымтетік арқылы және тағы басқалар.
Корпоративті клиент түсінігі салыстырмалы түрде жуырға туындады,
сондықтан АЖ-де корпоративті клиенттерге қызмет көрсету барлығы бірнеше
есептер шешіледі: корпоративті клиенттер портфельдерін жүргізу және
клиентке оның бөлімшелерінің қаржылық жағдайы жөніндегі жазбаны беру, яғни,
корпоративті жазбаны.
Корпоративті клиенттің портфелінде корпоративті клиенттің
депозиттері мен несиелері туралы ақпарат болады.
Корпоративті жазбада корпоративті клиент жөнінде түрлі қаржылық
мәліметтер беріледі, нақты алғанда: кіріс қалдық, дебет, несие, төлемнің
бағыты, шығыс қалдық және тағы басқалар.
Әрқайсысы бірнеше шоттарға, корпоративті клиенттердің
қажеттіктерін есептеу мүмкіндігі бар, сондай-ақ, әрбір шот жеке шаруашылық
бірлік ретінде пішімделген.
Клиентке банк үшін хаттамаларды жіберуге және қабылдауға,
қызметтік ақпаратты алуға мүмкіндік бар.
Нұрбанк ААҚ және басқарудың қолда бар жүйесін сипаттау.
Банк – бұл ақша қаражаттарын тарту үшін және оларды қайтымдылық,
төлемділік, жылдамдылық шарттарында өз атынан орнату үшін құрылған ұйым.
Банктің негізгі міндеті – ақша қаражаттарын, несиелендірушілерден
алымшыларға, және сатушылардан сатып алушыларға берудегі делдалдық.
Банктердің қызметінің негізгі мақсаты пайданы алу болып табылады (мұнда
рыноктық қатынастар жүйесіндегі олардың коммерциялық қызығушылығы
құралады).
Жаңа агрессивті банктердің аса айқын өкілі Нұрбанк болып табылады.
Нұрбанк ААҚ 1992 жылдың 14 сәуірінде құрылған болатын және банктік
қызметтердің аумағында қызмет етудің түрлі түрлерін жүзеге асыру
мақсатымен, Нұрбанк атауымен ашық акционерлік қоғам ретінде тіркелген
болатын. Банктік қызмет етуді жүзеге асыруға 1992 жылдың 3 тамыз айында
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің лицензиясын алды.

1995 жылдың 14 ақпанында Нұрбанкі сауда банкі акционерлерінің
жалпы жиналысында, оның қайта ат қоюы туралы шешім қабыл алынып Нұрбанкі
ашық үлгі акционерлік қоғамы болып, оның жарғылық капиталы артуда.
1997 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісі банкіге,
клиенттерге оның банкілік қызметтердің кең спектр көрсетуіне бас лицензияны
пайдалануына берді және онда халықаралық есеп-қисаптардың жүзеге асыруымен
қоса, азаматтардың ақшалы аудармаларының корреспонденттік шоттар арқылы шет
елдерге өтеді.
Осы уақыттан бастап банкі Қазақстанда өзінің бөлімді ауым құруына кірісті.
2001 жылы Отандық секторда күштері нығайтып және Қазақстан
қаражаттық нарығында маңызды нәтижелерге жетті.
2002 жылдың басында банкінің 9 филиалы және Орталық Қазақстанның
өнеркәсібі дамыған жерлерінде ашылды.
2001 жылы Отандық секторда күштері нығайтып және Қазақстан
қаражаттық нарығында маңызды нәтижелерге жетті.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкісінің қолдауы арқасында
Нұрбанкі ААҚ өтімділік дәрежесі үйлесімді және экономикалық нормативті
сақтай отырып, өз тәуекелдерімен нәтижелі басқаруда.
Депозиттік базаның толассыз өсу шегі банкінің қаражаттық
тұрақтылығы туралы куәландырады және Нұрбанкіге деген экономика
субьектілерінің және ел азаматтарының назары көбеюде.
Алматы филиалы 1997 жылдың тамыз айында ашылды. Осы уақыт
аралығында Нұрбанкі ААҚ өзінің маңызды рентабелді буын екенін танытты.
Ақтөбе аймақтық қаражаттық нарығы күннен күнге тартымды болуда.
Осында 13 банк жұмыс істейді, былтырғы жылы екеуі ашылды.1999 жылдың наурыз
айынан бастап НұрбанкіААҚ филиалы жұмыс жасауда.
Евразияның ең орталық орнында орналасқан Қарағанды облысы,
сауданың күре тамыры болған, экономикасы мен мәдениеттерін Қазақстанаралық
және басқа шет елдермен бөліскен. Бүгін бұл Республикадағы ең ірі
өнеркәсіпті аймақ, көмір шығарудың негізі және Қазақстан металлургия
облысы. Жеңіл және тамақ, машина жасау өнеркәсібі дамыған.
Банкіде өткізілетін акциялар көбінесе қайырымдылық қорларына
жіберіледі. Халықтың денсаулық проблемаларына, өсіп келе жатқан жас ұрпақ
тәрбиелеуіне, балалар үйлеріне, интернаттар, ауруханаларға, Бөбек балалар
қорына жіберіледі.
Бірлескен басқару принциптері заңға сүйенген негіздер, алғашқы
басқару бірлестікпен, акционерлік қоғаммен басқару жүзеге асады.
Заң жолымен айтқанда, диспозитивті қабыл алуды реттейтін негіздік ойларды
білдіреді (рұқсат етушілердің) немесе бұйрық жолымен (тиым салғандардың)
нормаларының акционерлік қоғаммен байланысты болуы.
Бірлескен басқару принциптері бірнеше мақсат шешімін болжайды, ол
акционерлік назарлардың сақталуын қамтамасыз ету мақсаты және меншік
үйлесімінің орындалуын (яғни нәтижелі бақылау компаниясының басшылығы және
менеджментке ықпалын жасау мақсатымен пайда максимизациясы және компания
құнындылығын).
Осы банкінің бас офисінде біріңғай ақпараттық база жүйесі
қосылған, онда негізгі бухгалтерлік кітап, қаражаттық есептеу нәтижелерін
алуына, бөлімдердің қызметін тексеруіне арналған қажетті ақпараттардың
барлық жиыны.Айта келгенде, банкінің бас офисі уәкіл етілген қызметтердегі
операциялардың кез келгенінен ақпаратты көре алады. Яғни бас офистің де,
оның филиалының жаппай, алғашқы нақтыланған құжатқа дейін бір сағат
аралығында ақпараттар болады.
НұрбанкіААҚ өзін банкілік қызметтердің нарығында, Универсалды
банкі сияқты кеңейтілген филиалдар және клиенттерге қауымдық қызмет өтуімен
ерекшеленеді. Дәл осылай, 2000-2001 жылдары банк филиалдары Астанада,
Шымкентте, Өскеменде, Ақсайда ашылды.
Банкінің филиалдық кеңеюі, ең алдымен аймақ клиенттерінің өсуімен
және аймақтық өнеркәсіпті құрылымдарында банкілік сервис қажеттілгі ең
жоғары дәрежеде болуында.
Банк ЕБРР, кәсіпкерлікпен кіші бизнесті қолдаудың Орталық-Азиялық
Фондымен, Дамытудың Азиялық Банкімен берілген, кіші және орта бизнесті
қолдау бойынша алымдар агенті ретінде қызмет етеді.
Нұрбанк ААҚ-мен көрсетілетін қызметтердің реті:

• теңге түрінде есептік және ағымдағы шоттарды, жеке заңды тұлғалар
үшін – операционды департамент үшін шетел валютасында шоттарды
ашу;
• есептік және ағымдағы шоттарды теңге түрінде, физикалық тұлғалар
үшін шетел валютасында шоттарды ашу;
• халықтан депозиттерді қабылдау;
• Нұрбанк ААҚ бөлімшелерінде – операционды департаментінде
есептік субшоттарды ашу;
• есептік шоттарда теңге түрінде – 4 % жылдық, валюта түрінде – 2,5
% жылдық, ағымдағы қалдықтар бойынша пайыздарды әр ай сайынғы
есепке қосу;
Есептік операциялар:
- клирингтік жүйелер мен ірі төлемдер жүйесін пайдаланумен теңге
түріндегі төлемдер;
- бірінші топтық батыс және ресейлік банктердің желісі арқылы шетел
валютасы түріндегі төлемдер;
- банктер – корреспонденттер және Нұрбанк ААҚ желісі арқылы
тездетілген облыс аралық есептер;

• Кассалық операциялар мен инкассация:

- шоттардағы қалдықтар шегінде теңге және шетел валюталарымен ақшалай
беру;
- банк кассасына сол күні шотқа тіркеумен ақшалай қаражатты қабылдау;
- тәуліктердің кез келген ыңғайлы уақытында және демалыс күндері
ақшалай қаражаттың инкассациясы;

• Құжатты инкассо – есептер бөлімі:

- төлем немесе акцепт үшін импорттық істер бойынша құжаттарды беру;
- экспорттық істер бойынша инкассалық кепілдемелерді пішімдеу және
құжаттарды қабылдау;
- инкассо тратт;
- құжаттарды индоссирлеу;

• Чектермен операциялар:

- MasterCard, American Express, CITICORP, VISA жолдық чектерін сатып
алу;
- CHASE Manhattan Bank коммерциялық чектерін сату;
- инкассо коммерциялық, жолдық, атаулыларға чектерді қабылдау;

• Аккредитивтермен операциялар – есептер бөлімі:

- аккредитивті ашу;
- аккредитивті визалау, дәлелдеу;
- экспорттық аккредитивтер бойынша негоциация және акцепт тратт;
- трансферабельді аккредитивті аудару;
- аккредитивтермен операцияларды өткізу бойынша консультациялар;

• Конверсионды операцияларды өткізу:

- теңге үшін валютаны сатып алу сату;
- валюта – валюта конверсионды операциялар;
- күнбе-күн конверсионды операцияларды жылдамдатып өткізу;
• Көп бөлімшелі компанияларға қызмет көрсету, Қазақстан
аймақтарында клиент бөлімшелерінің шоттарының күйі туралы
ақпаратты оперативті беру;
• Компьютерлік – модельді байланысты пайдаланумен Банк -
клиент жүйесі бойынша электрондық қызмет көрсету;
- банкке теңге түрінде төлемдік тапсырыстар мен шетел валютасы
түрінде сұраныстарды беру;
- валютаны конвертацияға өтініштерді банкке беру;
- экспорттық істер бойынша инкассалық тапсырыстарды пішімдеу және
құжаттарды қабылдау;
- инкассо тратт;
- құжаттарды индоссирлеу;

• Чектермен операциялар:

- Master Card, American Express, CITICORP, VISA жолдық чектерін
сатып алу;
- CHASE Manhattan Bank коммерциялық чектерін сату;
- Инкассо коммерциялық, жолдық, атаулыларға чектерді қабылдау;

• Аккредитивтермен операциялар – есептер бөлімі;

- аккредитивті ашу;
- аккредитивті визалау, дәлелдеу;
- экспорттық аккредитивтер бойынша акцепт тротт және негоциация;
- аккредитив бойынша төлемдер;
- трансферабельдік аккредитивті аудару;
- аккредитивтермен операцияларды өткізу үшін консультациялар;

• Конверсионды операцияларды өткізу:

- теңгеге валютаны сатып алу сату;
- валюта - валюта конверсионды операциялар;
- күнбе-күн конверсионды операцияларды жылдамдатып өткізу;

• Көп бөлімшелі компанияларға қызмет көрсету, Қазақстан
аймақтарында клиент бөлімшелерінің шоттарының күйі туралы
ақпаратты оперативті беру;
• Компьютерлік-модемді байланысты пайдаланумен Банк-клиент
жүйесі бойынша электрондық қызмет көрсету:
- банкке теңге түрінде төлемдік тапсырыстар мен шетел валютасы
түрінде өтініштерді аударуға беру;
- валютаны конвертацияға өтініштерді банкке беру;
- Басқа банк пен бөлімшелердегі барлық шоттар бойынша жазбаларды
банктен алу;
- Ұлттық Банк; Қазақстандық Фондық Биржадан және Мәскеулік Банкаралық
Валюталық Биржадан курстар банкісінен алу;
- Жеке өтініш бойынша ақпаратты алу;
• Заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау;
• Теңге және қатты валюталарда шектеусіз жоғарғы тиімділікті
жобаларды несиелендіру департаменті және бөлімшелермен
басқармалар;
• Құнды қағаздармен операциялар – қазыналық департамент уақытша
бос ақша қаражаттарын орнатуды келесіде жүзеге асырады:
- МҚМ (мемлекеттік қысқамерзімді МФ қазыналық міндеттер);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноталары;
- ҰЖО (ұлттық жинағыш МФ облигациялар);

• пластикалық карточкалармен операциялар – банктік карточкалардың
дамуын басқару:

- CIRRUS MAESTRO дебеттік теңгелік карточкаларын беру және қызмет
көрсету;
- MasterCard, American Express, VISA халықаралық несиелік
карточкаларын беру;

Банктің ұйымдастырушылық құрылымы екі негізгі әдіспен анықталады:
банкті басқарудың құрылымымен және оның функционалдық бөлімшелері мен
қызметтерінің құрылымымен.
Басқару органдарының негізгі міндеті – оның негізгі функцияларын
жүзеге асыру мақсатымен банктің коммерциялық қызметінің тиімді, рационалды
және оперативті басқарылуын қамтамасыз ету. Банктің қалай
ұйымдастырылғанынан, ондағы басқарушылар мен бағынушылардың қатынастары
қалай жүретіндігінен оның барлық қызметі тәуелді болады.
Банкпен басқарудың құрылымын анықтау басқару органдарын бөлу,
олардың міндеттерін бекіту, негізгі банктік операцияларды жүзеге асыруда
өзара байланыс пен жауапкершілікті алдын-ала қарастырады.

Нұрбанк ААҚ-ның жоғарғы органы келесі негізгі сұрақтарды шешу
үшін әр жылда шақырылатын, акционерлердің жалпы жиналысы болып табылады:
• жарғы мен жарғылық капиталды өзгерту;
• банк басқаруын (кеңесін) таңдау;
• жылдық есеп берулерді бекіту;
• банк табыстарын үлестіру;
• банк бөлімшелерін құру және ликвидациялау және тағы басқалар;
Басқарма (кеңес) банк мақсаттарын анықтайды және несиелік-есептік,
инвестициялық, валюталық және қызмет етудің басқа түрлері бойынша оның
саясатын іске асырады, іскерлік әлемде басқа ұйымдармен ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Банкттердің инновациялық маркетингтің қызметі
ААҚ ЕБ «Альфа- Банк»
Банктегі қоғаммен байланыс бөлімі
Банк имиджінің қалыптасуы
Цеснабанктің бір филиалы
Банктік қызметтің классификациясы
Корпоративтік бұқаралық ақпарат құралдарының функциялары
Мекеме жетекшісі
Коммерциялық банктің қаржылық ресурстарының жіктелуі
Пәндер